Muistisairaiden kotona asumisen tuen kehittäminen. Työryhmän V kokous Viitasaari klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistisairaiden kotona asumisen tuen kehittäminen. Työryhmän V kokous Viitasaari 6.3.2014 klo 12-14.30"

Transkriptio

1 Muistisairaiden kotona asumisen tuen kehittäminen Työryhmän V kokous Viitasaari klo

2 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio awwwstructure/65521_muistio_ pdf

3 Optimimalli: kuka/ketkä tekevät mitäkin, missä vaiheessa ja miten Diagnoosi terveydenhuollossa: pth perusselvitys, lisätutkimukset muistipolilla Seuranta terveydenhuolto: Lääkevasteen seuranta esh 6 kk aloittamisesta vastuu ja potilaan tilan seuranta omalle lääkärille + paikallisille muistihoitajille/-koordinaattoreille. Hoito- ja kuntoutussuunnitelman tarkistus 6-12 kk välein Diagnoosi Kotona asuminen xx xx xx Preventio + epäily muistisairaudesta Varhaisvai -heen ohjaus JA tuki Tehost ettu palvel uasum inen

4 Osaamis-/kehittämistarpeet sairauden eri vaiheissa Kotona asuminen xx Preventio xx Diagnoosi xx Varhaisvaiheen ohjaus ja tuki

5 Preventio + epäily muistisairaudesta - Epäily: - Saarikka: Aivoterveydestä tiedottaminen sekä riskiarvio/ Opiskelija-ja työterveyshuolto/ Terveystarkastukset tietyissä ikäryhmissä 65 vuotiaille, hehko-käynnit 75v/ Kotihoito, lääk.vast.otto->herkästi esim.muistihoitajan kons. - Laukaa: Seniorineuvonta/neuvola/Kotihoito/Päivätoiminta - Pankit - Kaupan kassa - Epäluuloisuus, kuvitelmat esim. varkauksista, kerrotaan useimmiten omaisille - Kotipalvelun työntekijät - Kodin siisteys: - Sekaannuksen lääkkeissä: - Eläkkeelle siirtyminen, yksinasuvat miehet, - Viitasaari: Päihde- ja mielenterveysstrategia, eläkkeille jääville tiedotustilaisuus, paikka joku muu kuin päiväkeskus, jalkaantuminen kyläkunnille, seniorineuvoja kaupoissa tuomassa esille vanhuspalveluita (mennään sinne missä ihmiset on) - Työterveyshuollossa seuranta tiivistä, mitä sitten kun työterveyshuolto jää pois? - Äki: kartoitetaan vapaaehtoistoimintaa seniorikeskuksen kautta, hehko 80v, 75v yhteistilaisuuksia, jalkaantuminen kylille ja kauppoihin, - Pihtipudas: muistisairauksien esille pitäminen, matala kynnys testeihin pääsyyn, kyläkunnilla tietoja, kirjastoauto mukana työntekijä, 70v, 75v ja 80v synttärit muistineuvoja/depressiohoitaja paikalla, messut, Haasteet + osaamis/kehittämistarpeet - Saarikka: Aivoterveyden tietoisuuden lisääminen joka sektorilla / Varhainen puuttuminen, jokaisella terv. huollon työntekijällä selkeästi tiedossa, milloin ohjattava jatkotutkimuksiin ja miten /mihin ohjataan - Tiedon lisääminen muistisairauden ensioireista - Kotihoitoon pääsyn tiukentuneet kriteeri, mitä tukea pystytään tarjoamaan varhaisessa vaiheessa - Riittävät resurssit - Myös työikäisille soveltuvat testit - Masennuksen poissulkeminen - Miten asioista puhutaan, että viesti saadaan perille. Tarvitaan eri tapoja tuoda asioita esille. - Jääräpäät kuinka saada suostumaan tutkimuksiin, kun henkilö itse vastentahtoinen lähtemään. - Eläkkeelle jäävien tavoittaminen työterveyshuollon kautta

6 Diagnoosi - Saarikka: Paikallisesti esim,muistipkl tai muistihoitajan toimesta muistitutkimukset Em.jälkeen ohjautuisi oman kunnan tai ky:n geriatrille tai neurologille Jatkoseuranta ensimmäisen kontrollin jälkeen erik.lääkärin ohjeiden mukaan esim. omalla lääkärillä ->DG selvillä!!!, Dg erik.lääkäriltä - Laukaa: Muistihoitaja/ Oma lääkäri/ Geriatri - Alkuselvityksiin tulisi päästä nopeasti ettei joutuisi odottamaan Haasteet + osaamis/kehittämistarpeet - Saarikka: Sairauden diagnoosi on asiakkaalla ja läheisellä selvillä, onko aina? - Geriatri käytettävissä - Muistihoitajia riittävästi, riittävästi aikoja tarjolla muistihoitajille alkuselvitykseen - Yhtenäiset käytännöt mitä muistihoitajilla on oikeus määrätä - Geriatri saatavissa kunnassa, ei aina edellyttäisi käyntiä Jyväskylässä - Liikkuvat palvelut, kiertävä geriatri, mahdollisuus konsultaatioon, - Diagnoosin jälkeen omaiset ja lähiverkosto aktiivisesti mukaan. Ensitietokursille myös muulla paikkakunnilla kuin missä sairastunut asuu - Tietoutta käytösoireista

7 Kotona asuminen - Saarikka: Tarpeen mukaan seuranta yksilöllisesti ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti sekä sitä jatkuvasti arvioiden/ Kotiin annettavan avun joustava lisääminen/ Avustava henkilö on asiakkaan tilanteesta selvillä ja reagoi muuttuviin tilanteisiin/ Erityishuomio yksin asuviin muistiasiakkaisiin sekä hoitavaan omaiseen!/ Mahdollisuus aina tarv. konsultoida geriatria tai neurologia - Laukaa: Kotihoito + tukipalvelut/ Päivätoiminnat/ Muistihoitaja/ Muut verkostot s Haasteet + osaamis/kehittämistarpeet - Saarikka: Hoitavan läheisen väsyminen, miten puuttua, ellei itse tätä tiedosta? - Nuoret muistisairaat: kun kotona asuminen ei ole enää mahdollista, asutaan ympärivuorokautisessa hoidossa usein pitkään

8 GeroCenterin selvitys ja kehittämistarpeet Keski-Suomessa

9 Preventio: Haasteet + osaamis/kehittämistarpeet Asenne: ei oteta muistisairauksia annettuna vaan ehkäistään Yhteistyö työterveyshuollon kanssa Terveyskioski Ikäneuvola Muistisairauksien riskitestit - Osa terveystarkastusta - Ite- pisteet Muistihoitaja ottaa yhteyttä - Asiakkaalta lupa välittää yhteystiedot Kotikäyntien määrä ja paikka hoitopolussa

10 Diagnoosi: Haasteet + osaamis/kehittämistarpeet Ensitietopäivät: - Seurantakurssit - Geriatrin kyselytunti - Muistikoordinaattorin esittely - Omat ryhmät sairastuneille/ omaisille Ensikontakti - Muistihoitaja menee asiakkaan kotiin skuva Kuvantamisrekka Yhden luukun periaate hoitopolussa Koko hoitopolku samassa organisaatioissa Muistikutsujärjestelmä osana terveyskertomusta

11 Kotona asuminen Haasteet + osaamis/kehittämistarpeet Tuki kriisitilanteissa - muistiyksikkö/ tehostettu kotihoito Tietoisuus tuen olemassa-olosta Asiakasfoorumeja muistiongelmaisille - Ei tiedetty keneen ottaa yhteyttä - Seuranta? Vastuunjako seurannassa Yhteisyö kotihoidon ja muistihoitaja /- koordinaattorin välillä Kotihoidon muistiosaaminen Muistihoitajan ja kotihoidon säännölliset tapaamiset Muistivastaanotot sisäisinä konsultteina 24/7 Muistihoitaja ja kotihoito samoissa tiloissa Muistineuvola pystyy jalkautumaan kotihoidon mukaan tarvittaessa Muistikeskus: yhteys 24/7 tai voi aina tulla Muistitiimi tekee asiakkaan kotona 4 viikon arviointijakson kotona pärjäämisestä Yhteisöasuminen kunnan vuokratiloissa (yksiportaisuus?) Pakollinen kuntosaliharjoittelu päivätoiminnassa Fyysisen kunnon ylläpitäminen Voisiko/pitäisikö vuorohoito/-lah olla

12

Historiaa. Kainuussa muistisairaiden palvelujen kehittäminen alkoi jo 90 luvun puolivälissä Dementianeuvoja Dementiayhdyshenkilöverkosto

Historiaa. Kainuussa muistisairaiden palvelujen kehittäminen alkoi jo 90 luvun puolivälissä Dementianeuvoja Dementiayhdyshenkilöverkosto Kainuu Monipuolinen arki kotona Muistisairaan palvelujen kehittäminen Kainuussa Leskinen Merja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä SenioriKaste/Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus projektipäällikkö

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä

Muistisairaus työiässä Muistisairaus työiässä Suomessa on 7 000 10 000 etenevää muistisairautta sairastavaa työikäistä ihmistä. Heidän tarpeensa ja elämäntilanteensa ovat erilaisia kuin iäkkäillä muistisairailla, joten he tarvitsevat

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI Opintomatka Hollantiin 14 18.5.2013. Ikäosaavat palvelualueet Etelä-Savossa hanke Ikäosaavat palvelualueet vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa-hanke

Lisätiedot

1. KOOSTE HANKEAJATUKSET

1. KOOSTE HANKEAJATUKSET Liite 1. KOOSTE HANKEAJATUKSET KEURUU Kansalaiskasvatus: ihmisen pitää itse ottaa myös vastuuta. Voimavarahoitajan työn tulosten dokumentointi. Varhainen vaihe ja kaikki palikat haettava. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Palveluoppaan käyttäjälle Raision vanhusneuvoston toimesta laadittu Ikäihmisten palveluopas sisältää tietoja erityisesti ikääntyville suunnatuista kotikaupunkimme

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 2 I. ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY... 3 1. Yleistä... 3 2. Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet... 6 3. Yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 GGGG[Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] LIITE 2 Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 31.8.2011 2 SISÄLTÖ 2 1. KOTIHOIDON ESITTELY 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Vanhuspalveluiden saamisen yleiset myöntämisperusteet: 1. Palvelua hakeva on oikeutettu saamaan maksuttoman arvioinnin palvelujen tarpeesta viiveettä,

Lisätiedot

Eksote. Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta. Erossa lapsi on tärkein. Nuorten TaidePaja. Tuttu hoitaja auttaa

Eksote. Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta. Erossa lapsi on tärkein. Nuorten TaidePaja. Tuttu hoitaja auttaa Eksote Syyskuu 2012 Julkinen tiedote Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin lehtisinulle Nuorten TaidePaja Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta Tuttu hoitaja auttaa Palvelusetelillä valinnan vapautta

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

Palaveri on hyvä pitää 1-2 viikkoa ennen suunniteltua siirtymistä.

Palaveri on hyvä pitää 1-2 viikkoa ennen suunniteltua siirtymistä. Siirtymäpalaveri Päihdeongelmaisen asiakkaan siirtyminen palvelusta toiseen sisältää aina riskejä. Monia riskejä voidaan kuitenkin pienentää hyvällä valmistautumisella. Siirtymisessä tulisi noudattaa ns.

Lisätiedot

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Sari Erkkilä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, 2010 SISÄLLYS JOHDANTO

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi

Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. NO 2 huhti-toukokuu 2013. Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s.

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. NO 2 huhti-toukokuu 2013. Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s. Hoivapalvelut NO 2 huhti-toukokuu 2013 Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s. 4 Päivi Voutilainen: Mistä on ikäystävällinen kunta tehty? s. 7 Hennamari Mikkola: Kansalaisten ja työnantajien kukkarolla

Lisätiedot