HYVINVOINTIPOLITIIKALLE UUSI SUUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINVOINTIPOLITIIKALLE UUSI SUUNTA"

Transkriptio

1 HYVINVOINTIPOLITIIKALLE UUSI SUUNTA SOSIAALIFOORUMI TAMPERE Marja Vuorinen Järjestöpäällikkö, PsL Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto

2 Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 1917 Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspoliittinen yhteistoimintajärjestö Hyvinvoinnin kehittämiseksi, erityisesti perusturvan ja peruspalvelujen edistämiseksi, Syrjäytymisen ehkäisemiseksi, Sosiaalisen vastuun lisäämiseksi.

3 Sisältö 1. Hyvinvointi - Miten ihmiset voivat? 2. Hyvinvoinnin pelikenttä - Keitä kentällä ja mikä peli menossa? 3. Ohjelmilla lisää hyvinvointia? 4. Voinko olla joku, vaikuttaa ja kuulua johonkin?

4 Lähteitä: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton tutkimuksia: Sosiaalibarometrit 2007 ja 2008 Järjestöbarometri 2007 Hyvinvointi ja osallisuus Itä-Suomessa 2008 Kansalaiskysely Mokka & Neuvonen: Yksilön ääni. Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla. Sitran raportteja 69.

5 Suomi nyt: miten tähän ollaan tultu? (lähde: kansliapäällikkö Välimäki, STM) maaseudulta kaupunkiin maatalousyhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan suurperheistä uusperheisiin lapsiyhteiskunnasta vanhusyhteiskuntaan potilaasta asiakkaaksi sairaalasta kotiin kansakoulusta korkeakouluun kieltolaista markkinoille

6 jatkuu (Välimäki) Mikä ei ole muuttunut? yhteiskunnalliset perustehtävät koulutus, sosiaali- ja terveystoimi perusongelmat, sairaus ja köyhyys kuntajaotus ammattikuntien väliset suhteet

7 1. Hyvinvointi - miten ihmiset voivat?

8 Kansalaisten omat arviot hyvinvoinnistaan sukupuolen ja perhetyypin mukaan (Sosiaalibarometri 2007) Kaikki Sukupuoli Nainen Mies Perhetyyppi Lapsiperhe Aikuistalous Lapseton pari Yksinäistalous 0% 20% 40% 60% 80% 100% huono melko huono keskimääräinen melko hyvä hyvä

9 Kansalaisten omat arviot hyvinvoinnistaan ikäluokittain (SB 07) 15-24v v v v v v. yli 75v. 0% 20% 40% 60% 80% 100% huono melko huono keskimääräinen melko hyvä hyvä

10 Kansalaisten omat arviot hyvinvoinnistaan ammattiaseman ja koulutuksen mukaan (SB 07) Kaikki Ammattiasema Johtava asema Opiskelija/koululainen Kotirouva Toimihenkilö Itsenäinen yrittäjä Työväestö Eläkeläinen Maanviljelijäväestö Työtön Koulutus Ammattikorkeakoulu Yliopisto/korkeakoulu Opistotaso Ylioppilas/lukio Ammatti/tekninen/kauppakoulu Perus/keski/kansakoulu 0% 20% 40% 60% 80% 100% huono melko huono keskimääräinen melko hyvä hyvä

11 Toinen näkökulma hyvinvointiin: Missä ovat ihmisten turvallisuuden riskit ja haasteet? Esitys sisäisen turvallisuuden ohjelmaksi Sisäasiainministeriö SYRJÄYTYMINEN suurin riski 2. TAPATURMIEN MÄÄRÄ 3. VÄESTÖRYHMIEN VÄLISET SUHTEET 4. VÄKIVALTA 5. SUURONNETTOMUUDET 6. YHTESKUNNAN HAAVOITTUVUUS 7. RAJAT YLITTÄVÄ RIKOLLISUUS 8. TIETOVERKKORIKOLLISUUS 9. TERRORISMI JA VÄKIVALTAINEN RADIKALISOITUMINEN

12 Tulevaisuudessa myös rikollisuus entistä selvemmin köyhyysongelma, jos kehitykseen ei puututa (Oikeusministeri Brax) Tuloerojen kasvu: lisää syrjäytymis- ja rikollisuusriskiä

13 2. Hyvinvoinnin pelikenttä - keitä kentällä ja mikä peli menossa?

14 Pelaajat hyvinvoinnin pelikentällä: Ihmiset itse, suku, perhe ja lähipiiri vastuun ja vaikuttamisen kysymykset Valtio ja kunnat: tiukka talous, uudet toimintatavat ja rakenteet Hyvinvointia ja terveyttä edistetään ohjelmilla Järjestöt: painopiste poispäin palveluista? kansalaistoiminta uuteen arvoon, paluu juurille vieläkö löytyy vapaaehtoisia ja jos niin mistä? Markkinat: Palvelut ja vapaa-aika markkinoistuvat sosiaalipalvelut kasvava ala, kilpailu kiristyy

15 Julkisten palvelutuottajien arviot eri tahojen merkityksestä hyvinvoinnin toteutumisessa tällä hetkellä (Sosiaalibarometri 2007) Oma perhe Omatoimisuus/ itseapu Kunnan terveystoimi Kunnan sosiaalitoimi Kunnan koulu/ opetustoimi Kela Ystävät Muut omaiset Vertaistuki Työvoimatoimisto Kunnan asuntotoimi Kunnan nuoristotoimi Poliisi Järjestöjen muu vapaaehtoistoiminta Seurakunnat Järjestöjen palvelut Kunnan tekninen toimi Työvoiman palvelukeskus Naapurit Terveysalan yksit yritykset Sosiaalialan yksit. yritykset Yhteispalvelupiste PIENI SUURI

16 Arviot eri tahojen merkityksen muutoksesta Sosiaalialan yksit. yritykset Terveysalan yksit. yritykset Järjestöjen muu vapaaehtoistoiminta Järjestöjen palvelut Yhteispalvelupiste Omatoimisuus/itseapu Vertaistuki Työvoiman palvelukeskus Muut omaiset Seurakunnat Naapurit Ystävät Poliisi Kunnan nuorisotoimi Oma perhe Kunnan tekninen toimi Kela Työvoimatoimisto Kunnan asuntotoimi Kunnan koulu/opetustoimi Kunnan sosiaalitoimi Kunnan terveystoimi vuoteen 2015 mennessä (SB 2007) -1-0,75-0,5-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 PIENENEE SUURENEE

17 APTEEKKI farmaseutti ATERIA - PALVELU DEMENTIANEUVOJA JALKAHOITO OMAHOITO- VÄLINEJAKELU KOTIHOITO/-KSH -siivous,pyykki - kauppa-asiat - hälytyspalvelut - lääkityksen seuranta JÄRJESTÖJEN JA YKSITYISET PALVELUT: - kotipalvelu - Senioripysäkki -omaishoitoyhdistykset -fysioterapia -lääkärit Lähde: Saarenheimo M & Pietilä M: Omaishoito ja palvelujärjestelmä. Kirjassa: Eloniemi-Sulkava U ym. Omaishoito yhteistyönä. Vanhustyön keskusliitto 2006 Palvelujärjestelmä omaishoitoperheen silmin RAVINTO- NEUVONTA HAMMASHOITO ravitsemusterapeutti Perhe OMAISHOIDON TUESTA VASTAAVA L TERVEYDEN- LL HOITAJA L VETERAANI- KUNTOUTUS avo/laitos VETERAANI- TOIMISTO L L L FYSIOTERAPIA Terveyskeskuslääkäri L KULJETUS- PALVELUT VANHUSPALVELUJEN SOSIAALITYONTEKIJÄ PÄIVÄ- TOIMINTA L L L L L L L L LAH-hoitojaksot PANKKI - valtuutus - juristit L = lääkärin lähete/lausunto tarvitaan asian/palvelun hakemiseksi L L APUVÄLINEET asunnon muutostyöt apuvälineyksikkö/ toimintaterapeutti L KELA: -lääkekorvaukset L - hoitotuki - asumistuki - sopeutumisvalmennus - kuntoutus VEROTTAJA: -kotitalousvähennys - veronmaksukyvyn vähennys INVAPARKKIOIKEUS Poliisi ERIKOISLÄÄKÄRI Pkl:n MUISTIHOITAJA MAISTRAATTI edunvalvonta

18 Kotihoitoapua ja tukipalveluja saaneiden osuus (%) yli 75-vuotiaista % 15 Kodinhoitoapu Tukipalvelut

19 Kuntien väliset erot kasvaneet (SB 2008) Kunnat jakautuvat vahvemmin niihin jotka arvioivat turvaavansa sosiaalipalvelut - hyvin 59% - huonosti 18% Kuntien väliset erot suurimmat 12 vuoteen Tietoista alibudjetointia v sosiaalipalveluissa 29%:ssa kuntia (lastensuojelu- ja vanhusten palvelut) perusterveydenhuollossa 24%:ssa kuntia

20 Yksityiset sosiaalipalvelutoimipaikat yhteensä ja suurimmilla toimialoilla (Stakes 2007)

21 Kuntien ostopalvelut sosiaalipalveluissa Milj. euroa (defl.) Lasten päivähoito Lasten ja nuorten laitoshoito Muut lasten ja perheiden palvelut Vanhusten laitospalvelut Vammaisten laitospalvelut Suojatyö ja kehitysvammatoiminta Kotipalvelut Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Päihdehuolto Muu sosiaali- ja terveystoimi Vuonna 1995: 286 miljoonaa euroa Vuonna 2000: 539 miljoonaa euroa Vuonna 2004: 922 miljoonaa euroa Stakes 2007

22 Suomalaiset osallistuvat sosiaali- ja terveysyhdistysten toimintaan Viimeisen vuoden aikana vuotiaista suomalaisista: 21 % ( ) on osallistunut yhdistysten koulutuksiin, retkiin yms. toimintaan 13 % ( ) on osallistunut vapaaehtoistoimintaan 6 % ( ) on osallistunut vertaistoimintaan 4 % ( ) on toiminut luottamushenkilönä

23 Mitä ihmiset hakevat yhdistystoiminnalta? Kokemustietoa & ammatillista tietoa Vertaistukea & ihmissuhteita Mielekästä tekemistä & osallistumisen mahdollisuuksia Kriisivaiheissa Pitkään jatkuvissa hankalissa elämäntilanteissa

24 Ihmisen rooleja pelikentällä: TOIMIJA Julkiset palvelut Markkinat Järjestö ROOLEJA palvelun tms. saaja, asiakas, potilas kuluttaja, asiakas osallistuja, vastavuoroisuus?

25 3. Ohjelmilla lisää hyvinvointia? Sata - komitea Kaste ohjelma Paras ohjelma Masto - ohjelma Mitä tavoitellaan? Ihmisten terveyttä ja hyvinvointia yhdenvertaista kohtelua palveluissa

26 Esimerkkinä kansallinen kehittämisohjelma Kaste Tavoitteet: Osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee Hyvinvointi ja terveys lisääntyvät, hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat Palvelujen laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat, alueelliset erot kapenevat Lähde STM / Kaste

27 Näin se saadaan aikaan Ennalta ehkäisten ja varhain puuttuen Henkilöstön riittävyyden varmistaen ja osaamista vahvistaen Sosiaali- ja terveydenhuollon eheällä kokonaisuudella ja vaikuttavilla toimintamalleilla Lähde STM / Kaste

28 Osallisuus lisääntyy, syrjäytyminen vähenee 1. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä suhteessa ikäryhmään kääntyy laskuun 2. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden vuotiaiden nuorten osuus ikäluokasta jää alle 10 prosentin 3. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden vuotiaiden nuorten osuus vastaavasta ikäluokasta puolittuu 4. Pitkäaikaistyöttömyys laskee alle henkilön

29 Kodin ulkopuolelle sijoitetut vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 1,6 1,4 1,2 1 0,8 Koko maa Pohjanmaa Uusimaa 0,6 0,4 0,

30 Hyvinvointi ja terveys lisääntyvät, hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat 1. Alkoholijuomien kokonaiskulutus vähenee vuoden 2003 tasolle 2. Ylipainoisten osuus työikäisistä palautuu vuosien tasolle 3. Tupakoivien vuotiaiden nuorien määrä vähenee viisi prosenttiyksikköä (v pojista 22%, tytöistä 23%) 4. Lapsiperheiden pienituloisuusaste vähenee alle 10 prosenttiin 5. Vanhusten ikävakioitu toimintakyky paranee 6. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmakuolemat vähenevät 10 % 7.

31 Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,

32 4. Voinko olla joku, vaikuttaa ja kuulua johonkin?

33 Vaikuttajatyypit (kansalaiskysely Itä-Suomessa 2007) 1. Paikallistoimintaan osallistujat - talkootyö, kylätoiminta, kunnan kuulemistilaisuudet vuotiaat, elämään suht tyytyväiset, - kiireinen arki (lapsiperheet, työssä käyvät, eläkeläiset) 2. Aktiivinen ja aatteellinen toiminta - kansalaisliikkeet, yhden asian liikkeet, puolueet vuotiaat, opiskelijat ja hyvin koulutetut sekä maanviljelijät, kiireiset 3. Eri tahoihin yhteyksissä olevat - ottaa yhteyksiä kuntien luottamusjohtoon ja viranomaisiin - maaseutumaiset kunnat sekä ydinmaaseutu vuotiaat, hyvin koulutetut, johtava asema

34 Kansalaisten - usko politiikkaan ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseen - oikeudenmukaisuuden arvostus Usko oikeudenmukaisuuden toteutumiseen Luottamus valtakunnalliseen politiikkaan Luottamus kunnallispolitiikkaan 0% 20% 40% 60% 80% 100% hyvä melko hyvä kohtalainen melko huono huono Yhteiskunnassa vallitseva tasa-arvo Yhteiskunnassa vallitseva oikeudenmukaisuus 0% 20% 40% 60% 80% 100% erittäin tärkeä tärkeä jonkin verran tärkeä vain vähän tärkeä ei lainkaan tärkeä Hyvinvointi ja osallisuus Itä-Suomessa, kuvio 22.

35 Ihmisillä on halua vaikuttaa Onko ihmisellä kuluttajana enemmän valtaa kuin kansalaisvaikuttajana? - moraaliset valinnat ja yksilöllisyys Yksilöllisyys, kulutusvaikuttaminen, nettiyhteisöissä vaikuttaminen Mahdollisuuksia suoran demokratian lisäämiseen? Asuinympäristöön vaikuttamismahdollisuudet: sisustamisesta parvekelasien ulkopuolelle

36 Voinko olla joku ja kuulua johonkin? Julkista keskustelua hallitsevat yksilön elämäntapamuutospuheet Yksinäisyys ja sosiaalisten suhteiden puute ihmisten itse esille tuomia ongelmia (myös sairauksien riskitekijöitä) Miten osallistua palveluntuotantoon? (esim. kuntoutus)

37 Pääosa hyvinvointipäätöksistä tehdään sosiaali- ja terveyskentän ulkopuolella Kaavoitus, liikenne ja lähikaupat Miten hoidetaan ilmastonmuutoksen edellyttämät muutokset ja vaikutukset koko yhteiskuntaan? ( ks myös ) Elinkeinopoliittisten ja kilpailupoliittisten tavoitteiden välinen jännite

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HESINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HIKKA HEÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 Kotihoidon tilastoa v.2010 Asiakkaita 17 091 Käyntejä 2 043 649 Vakanssirakenne 7/2011

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän integraation tavoitteista ja käsitteistä

Palvelujärjestelmän integraation tavoitteista ja käsitteistä SOSIAAI- JA 1 Palvelujärjestelmän integraation tavoitteista ja käsitteistä Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet yhteen sovitetut järjestämismallit Stakes 22.10.2007 Juha Teperi SOSIAAI- JA 2 Mitä palveluintegraatiolla

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Petteri Jääskeläinen Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

KASTE-OHJELMA. Alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelma 2008 2011 Etelä-Suomi

KASTE-OHJELMA. Alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelma 2008 2011 Etelä-Suomi KASTE-OHJELMA Alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelma 8 11 Etelä-Suomi 1 Sisällys JOHDANTO... 1. KUVAUS ETELÄ-SUOMESTA SEUDUITTAIN... 1.1 KAAKKOIS-SUOMI... 1. KUVAUS ITÄ-UUDESTAMAASTA... 6 1.3 KUVAUS

Lisätiedot

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Hyväksytty KV 6.6.2011 23 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1.1 Pyhärannan kunnan sijainti 3 1.2 Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma Keiteleen kunta Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma 2010-2013 K e i t e l e e n k u n t a Ä y r ä p ä ä n t i e 2 7 2 6 0 0 K E I T E L E SISÄLLYSLUETTELO: OSA I YLÄ-SAVON SEUDULLINEN

Lisätiedot

Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia

Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia 2009 2012 Terveyden edistäminen Siikalatvan seutukunnassa, SiiKE -hanke Kesäkuu 2008 Toim. Haapakorva-Kallio Merja Hautala Eija Rantapelkonen

Lisätiedot

Päijät- Hämeen demen-ahoidon kehi2ämiskeskus hanke Pääsky 2009-2011

Päijät- Hämeen demen-ahoidon kehi2ämiskeskus hanke Pääsky 2009-2011 Päijät- Hämeen demen-ahoidon kehi2ämiskeskus hanke Pääsky 2009-2011 Sirkku Lavonius lah$.fi Tiina Rantanen Muis-sairaus on erityiskysymys Laaja- alainen uhka sairastuneen ihmisen ja hänen läheistensä hyvinvoinnille

Lisätiedot

Järjestöbarometri. Järjestöbarometri 2012. Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Järjestöbarometri. Järjestöbarometri 2012. Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä Järjestöbarometri 2012 Järjestöbarometri 2012 Järjestöbarometri JÄRJESTÖBAROMETRI on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveys järjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteiskunnallisesta

Lisätiedot

IÄN ILOINEN KAINUU 2030

IÄN ILOINEN KAINUU 2030 IÄN ILOINEN KAINUU 2030 Kainuun ikääntymispoliittinen strategia Koti ja ympäristö Työ ja elinkeinoelämä Liikunta, kulttuuri ja sosiaali- ja terveyspalvelut Vihreästä luonnosta kasvaa kekseliäs ja sitkeä

Lisätiedot

Terveyspalvelujen rakenteet ryskyvät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä

Terveyspalvelujen rakenteet ryskyvät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä Terveyspalvelujen rakenteet ryskyvät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä Markku Hupli Terveyspalvelujen palvelujohtaja, LT, MQ Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Etelä-Karjalan ensimmäinen

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Sisällysluettelo 1 Lähtökohdat 3 2 Perustehtävämme (missio) 4 3 Tavoitetilamme (visio) 4 4 Sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Seinäjoki 1. Hyvinvointikertomus Kunta Seinäjoki Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Tämä hyvinvointikertomus on Terveydenhuoltolain 12 :n mukainen raportti Seinäjoen kaupungin

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot