Toimintatapojen ja toimintakulttuurin muutos muistisairaiden hoidossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintatapojen ja toimintakulttuurin muutos muistisairaiden hoidossa"

Transkriptio

1 YLEISLÄÄKETIETEEN OPPIALA Välittävä vaikuttaja -seminaari Toimintatapojen ja toimintakulttuurin muutos muistisairaiden hoidossa Jaakko Valvanne

2 Kauniita tavoitteita

3 Muistiohjelman tavoite 2020 Muistioireet tunnistetaan, muistioireiset ihmiset ohjataan tutkimuksiin, diagnosointi tehdään ja asianmukainen lääke- ja muu hoito aloitetaan varhaisessa vaiheessa. Suomessa on muistisairaille yhtenäiset ja toimivat hoito-, kuntoutus- ja palveluketjut, jotka turvaavat muistisairaiden yhdenvertaisuuden

4 Kaikkien tehtävä: Ennaltaehkäisy Aivoterveys Kaikkien tehtävä: Muistioireen tunnistaminen Muistioire Muistisairauksien ennaltaehkäisy Valtimotaudin riskitekijöiden hyvä hoito Liikunta Henkinen ja sosiaalinen aktiivisuus Päävammojen ehkäisy Monipuolinen ruokavalio Diagnoosi Hyvin lievä AT Muistipotilaan (AT) hoitoketju Muistipotilaan (AT) hoitoketju Muistipoliklinikka Diagnostiikka Yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma Lievä AT Avohoito Yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma Keskivaikea AT Avohoito / Laitoshoito Yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma Yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma Säännöllisen tarkistus ja seuranta, 6-12 kk Lääkehoidon tarkistus Oheissairauksien hoito Yksilöllisesti räätälöidyt palvelut Käytösoireiden hoito Ajoterveys, turvallisuus Kuntoutus ja apuvälinearvio Sosiaalietuuksien päivitys Edunvalvonta Hoitotahto Ohjaus ja neuvonta Omaisten kuuleminen ja tuki Vaikea AT Laitoshoito Yksilöllinen hoitosuunnitelma Kuntoutumista edistävä hoitotyö Kuolema

5

6 Entä käytännössä?

7 Nykyjärjestelmä muistipotilaan ja hänen perheensä näkökulmasta Palvelujärjestelmän monimutkaisuus tulkkia tarvitaan! APTEEKKI farmaseutti ATERIA - PALVELU DEMENTIANEUVOJA JALKAHOITO OMAHOITO- VÄLINEJAKELU KOTIHOITO/-KSH -siivous,pyykki - kauppa-asiat - hälytyspalvelut - lääkityksen seuranta JÄRJESTÖJEN JA YKSITYISET PALVELUT: - kotipalvelu - Senioripysäkki -omaishoitoyhdistykset -fysioterapia -lääkärit RAVINTO- NEUVONTA HAMMASHOITO ravitsemusterapeutti Perhe OMAISHOIDON TUESTA VASTAAVA VETERAANI- KUNTOUTUS avo/laitos L TERVEYDEN- LL HOITAJA L VETERAANI- TOIMISTO L L L FYSIOTERAPIA Terveyskeskuslääkäri L KULJETUS- PALVELUT VANHUSPALVELUJEN SOSIAALITYONTEKIJÄ PÄIVÄ- TOIMINTA Lähde: Saarenheimo Eloniemi-Sulkava ja Pietilä ym Omaishoito yhteistyönä, Vanhustyön keskusliitto, L L L L L L L L LAH-hoitojaksot PANKKI - valtuutus - juristit L L APUVÄLINEET asunnon muutostyöt apuvälineyksikkö/ toimintaterapeutti L KELA: -lääkekorvaukset L - hoitotuki - asumistuki - sopeutumisvalmennus - kuntoutus VEROTTAJA: -kotitalousvähennys - veronmaksukyvyn vähennys INVAPARKKIOIKEUS Poliisi ERIKOISLÄÄKÄRI Pkl:n MUISTIHOITAJA MAISTRAATTI edunvalvonta

8

9 Suomalaiset lääkärit uskovat dementian paranevan vuodelevolla??? (Vauramo 2014)

10 Tilaan on sovitettu kolme vuodetta ja vuodelepo on maksimoitu eliminoimalla tuolit (Vauramo 2014)

11 Yhteensä m2 Huone 9 m2 Eteinen 4 m2 Vessa 5 m2 (Vauramo 2014) Vanhuksella ei ole tilaa kuntoutua

12 Dementiaa sairastavan vanhuksen tila (Vauramo 2014)

13

14

15 Saako vanhuksen sitoa?

16

17 Sitomisesta ja liikkumisen rajoittamisesta Sitominen on yleistä vanhusten hoitolaitoksissa ja hoitokäytäntöjen muuttaminen näyttää haasteelliselta. Yleisimmin vanhuksia sidotaan sänkyyn laidoin ja magneettivöin tai geriatrisiin tuoleihin pöytälevyn avulla Liikkumisen rajoittamiseen käytetään myös epäsuoria menetelmiä liikkumisvälineen tai soittokellon poisottaminen vanhuksen pitäminen puutteellisesti pukeutuneena liikkumisen rajoittaminen ainoastaan hoitotoimien vaatimalle tasolle Perusteluina käytetään turvallisuutta, kaatumisten ehkäisyä, sekavuutta ja levottomuutta

18 Tutkimustieto osoittaa, että sitomisella on negatiivisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia seuraamuksia Sitominen lisää vakavien vammojen riskiä ja kuolemanvaaraa Vanhusta ei saa sitoa!

19 Sitomista voi vähentää - vaikka se on vaikeaa Sitomisen vähentämiseen tähtäävä koulutus ei ole aina tuloksellista Koulutus menee hukkaan, ellei koko henkilökunta ole mukana hoitokäytänteiden muuttamisessa ja osallistu itse aktiivisesti sen suunnitteluun Saksalaisessa vanhainkodissa saatiin sitominen vähenemään* Koko henkilökunnan koulutus ryhmäsessioilla Avainhoitajien lisäkoulutus Tukimateriaali hoitajille, asukkaille ja omisille * Köpke ym. JAMA 2012;307(20):

20 Tyrvään kartanon dementiakodissa eletään asukkaiden ehdoilla Mitään ei tehdä vastoin asukkaan tahtoa Ei rajoiteta asukasta Ei geriatrisia tuoleja Ei kieltosanoja Miten voin olla avuksi? Läsnäolo Vuorovaikutus Ennakointi (oh Irmeli Vähämäki)

21 Uusia toimintatapoja ja uudenlaista johtamista tarvitaan!

22 Toiminnan tulisi perustua tutkittuun tietoon

23 Muistikoordinaattoritoiminta Eloniemi-Sulkava, VTKL, JAGS 2009 rct, N=125, 2/3 keskivaikea-vaikea interventio; omaishoidon koordinaattori, geriatri + vertaisryhmät; liikunnallinen kuntoutus, tietoillat, käytösoireryhmät toimintaperiaatteet: ongelmanratkaisutaitojen ja voimaantumisen tukeminen: asiakaslähtöisyys + autonomian kunnioittaminen, koko perheen tukeminen, ripeä reagointi kriisitilanteisiin, tulkkina toimiminen, voimavaralähtöisyys merkitsevästi vähemmän sosiaali- ja terveyspalveluita kuin kontrolliperheet (15588 vs ). Laitostuminen, % Hoitoryhmä Kontrolliryhmä P= Aika, kuukautta

24 Toimintaterapeutin kotikuntoutus parantaa muistisairaiden toimintakykyä Graff et al. BMJ 2006;333:1196: rct, N=135, lievä-keskivaikea dementia, asui kotona omaishoitajan turvin 10 toimintaterapiakäyntiä 5 vk aikana: räätälöityjä kognitiivis-behavioraalisia interventioita = ohjataan potilaita kompensoimaan menetettyjä taitoja sekä omaishoitajia ohjaamaan heitä ja sopeutumaan toimintakyky parani

25

26 Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen tutkimus Kotona tapahtuva, Alzheimerin tautia sairastavan ja hänen omaishoitajansa tarpeisiin räätälöity liikunnallinen kuntoutus on vaikuttavaa hidastaa toiminnanvajeiden etenemistä ei lisää sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaiskustannuksia Kuntoutusmuoto vähensi kaatumisia ja oli turvallista Tutkimus tuotti uuden kustannus-vaikuttavan mallin kotona asuvien muistisairaiden ja heidän omaistensa tukemiseen. Kaisu Pitkälä 2013

27 Mitä elementtejä vaikuttavassa kuntoutuksessa tarvitaan? Asiakaslähtöisyys / perhelähtöisyys Kuntoutuja määrää tavoitteet koska hän tekee työn Ymmärrys tarpeista, toiveista, tulkkina toimiminen Voimaantumisen tukeminen, kuntoutujan ongelmanratkaisutaitojen vahvistaminen Autonomian tukeminen Voimavaralähtöisyys, optimismi Kokonaisvaltaisuus, koko perheen tukeminen, ympäristön huomioonottaminen Kaisu Pitkälä 2013

28 Omaishoito yhteistyönä -tukimalli Omaishoidon koordinaattori Geriatri/ lääkäri DEMENTOITUNUT IHMINEN PUOLISOHOITAJA Räätälöidyt tukimuodot Tavoitteelliset vertaisryhmät KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET Koko perheen tukeminen Joustavuus ja ripeä reagointi Erilaisten kulttuurien tunnistaminen ja hyväksyminen: kulttuurinen herkkyys Perheen autonomian kunnioittaminen Perhe-elämän tukeminen Optimismi ja voimavarojen tukeminen Ulla Eloniemi-Sulkava

29

30 MielenMuutos muistisairaiden ihmisen hoidossa -tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä muistisairaiden ihmisten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä lisätä tietoa muistisairaiden ihmisten elämänlaadun tukemiseksi kehittää hoitoon toimintamalli, joka parantaa muistisairaiden ihmisten elämänlaatua ja vähentää käytösoireita

31 Muistisairaan ihmisen hyvinvointia tukevat tekijät (Eloniemi-Sulkava)

32 (Eloniemi-Sulkava)

33 Maisa Toljamo ja Ellina Koponen, 2011

34 (Toljamo ja Koponen, 2011) Osaamisalueet muistisairaan ihmisen kohtaamisessa ja hoidossa

35 Toimintapoja voi muuttaa

36 Muistityö Vakka-Suomessa

37 Tarja Uusitalo Muistisairaan palvelukokonaisuus Kehitystyötä on tehty oman työn ohella: 1. hanketyöskentelyn avulla (Seutukunnallinen muistihanke ) 2. prosessimallintamisen avulla (Muistiprosessi valmistui 2011) Avaintekijänä sekä kehittämisessä että toiminnassa on seutukunnallinen, moniammatillinen ja sektorirajat ylittävä yhteistyö. Jokaisen työtekijän osuus palvelukokonaisuudessa on tärkeä ja minkä tahansa puuttuminen voi rapauttaa hoidon. Jotta kokonaisuus toimisi, tarvitaan toisen työn ymmärtämistä ja arvostamista.

38 Tarja Uusitalo Seutukunnallinen muistihanke Hankkeen rahoitti Turun AMK, Varsinais-Suomen Liitto ja kunnat Noin 50 käytännön työntekijää Raportti löytyy Googlettamalla: Muistisairaan palvelupolku (Virjonen/Turun AMK/2012)

39 Tarja Uusitalo Muistiprosessi 40

40 Tarja Uusitalo Hyvinvointityö Päihdetyöryhmä Liike on lääke -ryhmä Diabeteksen ja valtimotautien hyvä hoito (prosessityö) diabetespotilaiden diagnosointi on kaksinkertaistunut Yhteistyö työterveyshuollon kanssa Muistiasiat terveystarkastuskyselyn osana Koulutus Väestö; lukuisat järjestöt, Muistiviikon tapahtumat Henkilökunta; eri työyhteisöille ja ammattiryhmille, 46 henkilöä suoritti muistihoitajakoulutuksen Lehdistö

41 Tarja Uusitalo Muistivastaanotolle lähettämisen kynnys matala, lähetteitä useilta ammattiryhmiltä Käytännössä 70-vuotiaista alkaen Ennakoiva tapa toimia, etukäteen hyvissä ajoin ennen vastaanottoa esitietojen kerääminen tiivistelmään kokonaislääkityksen selvittäminen mittarit: CERAD/MMSE, Barthelin indeksi, IADL, CDR, GDS-15, Muistikysely läheiselle pään kuvantaminen ns. muistilabrat + muut tarvittavat labrat muut mahdolliset selvitykset (kuten RR-taso) Asiakaslähtöisyys, potilaan kokemat oireet ja vaivat ovat ensisijaisia, välillä muistiasiat katsotaan siinä sivussa. aina geriatrinen kokonaisarvio Kokonaisuuden hallinta korostuu yksilötasollakin

42 Tarja Uusitalo 1 kk soitto (lääkityksen siedettävyys) 3 kk muistikoordinaattorin tai kotihoidon muistihoitajan kontakti 6 kk kontrolli lääkärillä Hoitotahto-, edunvalvonta- ja testamenttiasiat Jatkossa vuosittain lääkärillä + lupa ottaa yhteyttä missä ongelmassa tahansa Kotihoidon potilaat kotihoidon lääkärille Muut potilaat keskitetysti muistivastaanotolla Muistikutsujärjestelmä Muistikoordinaattorityö Seurannan toteutuminen turvallisuus ja luottamus

43 Tarja Uusitalo Hoito- ja palvelusuunnitelma muuttuu hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaksi. Kotona on ainakin tehty paljon kuntouttavaa työtä, tavoitteena on saada tämä työ näkyväksi, suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi. Tämä edellyttää tietoa lähtötilanteesta, potilaan kokonaistilanteen kartoittamista (mittarit). Seutukunnallisessa muistihankkeessa ) sovittiin käytettävistä mittareista 2) laadittiin lomakepohja hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaa varten Uusi toiminta-ajatus edellyttää koulutusta, sillä mittaaminen on monelle vanhustyön toimijalle vierasta kuntoutus koetaan vieraaksi vaikka on arkipäivää ja koostuu hoidon ja palvelujen kokonaisuudesta Asennekysymys! 44

44 Tarja Uusitalo Seutukunnallisesti sovittu kliininen mittaristo potilaiden arvioon - myös muiden kuin muistisairaiden Aina asiakassuhteen alkaessa ja kontrollit sovitusti MMSE, Barthelin indeksi, IADL, paino, pituus ja SPPB Tarvittaessa tehtävät mittarit Muistikysely läheiselle, CERAD, CDR, GDS-15, Audit Toistuvasti tehtävät mittarit MNA: vuosittain syntymäkuukauden mukaan RAVA: vuosittain poikkileikkausmittaus + sijoituksia arvioitaessa

45 Tarja Uusitalo Muistiprosessiin luetteloitu hoitopaikat yhteystietoineen Yksiportaisuus Muistisairaan kohtaaminen Hyvän hoidon kriteeristö Aihealueet vastaavat henkilökunnan tällä hetkellä tärkeimmiksi kokemia hyvän hoidon elementtejä valtakunnalliset linjaukset huomioitu Paras tuntemus käytännön toiminnasta on sen tekijöillä Kaikki mukaan kehitystyöhön! sitoutuminen työhyvinvointi hoidon laatu

46 Diagnosoitujen potilaiden osuus Tarja Uusitalo 1) Arvioitu muistisairaiden potilaiden määrä väestötietojen ja esiintyvyyden mukaan / Laadukkaat dementiapalvelut opas kunnille/stakes 2008; vuotiasta 2.3 % vuotiasta 4.2 % vuotiaista 8.6 % vuotiaista 13 % vuotiaista 25.3 % Yli 90-vuotiaista 33.5 % EuroCoDe-tutkimuksen ilmaantumisprosenteilla sama tulos 2) Kelasta selvitetty Alzheimer-lääkkeisiin peruskorvausta saaneiden määrä Näistä laskettu diagnosoitujen potilaiden osuus olettaen, että 85 %:lle muistisairaista on lääkitys aloitettu (Alzheimer 70 % + sekamuodot 15 %) Vuoden 2008 lopussa Uudessakaupungissa 52 % potilaista oli näin arvioiden diagnosoitu, samalla tavalla laskettuna: väestö Uusikaupunki % 89 % 91 % Vehmaa % 72 % 67 % Pyhäranta % 80 % 84 % Taivassalo % 65 % 70 % Kustavi % 63 % 58 %

47 Tarja Uusitalo Tehtyjen toimien myötä Uudessakaupungissa.. Iäkkäiden sekä avohoidon että laitoshoidon palvelujen käyttö on vähentynyt merkittävästi 2007 iäkkäiden palvelujen kustannukset olivat noin 3.6 miljoonaa euroa korkeammat verrattuna tilanteeseen, jossa palvelujen rakenne ja käyttö olisi ollut maan keskiarvon mukaista 2011 palvelut olivat vastaavasti laskettuna noin 6.8 miljoonaa euroa alhaisemmat Huomioitava, että tarkasteltu ainoastaan palvelujen käyttöä verrattuna teoreettiseen tilanteeseen (Uudenkaupungin väestö + palvelut maan keskiarvon mukaiset) ei voida puhua suoraan euromääräisestä säästöstä Muistisairaiden palvelujen lisäksi tehty paljon muutakin kehitystyötä sekä terveyspalveluissa että vanhuspalveluissa!

48 Tarja Uusitalo Virjonen, Kaija Muistin ongelmat Toimiva palvelukokonaisuus ehkäisystä hoitoon

49

50 Hankkeita Uusia palveluja kotiin Palvelukokonaisuudet tukevat kotona asumista Sairaalassa asumisesta luovutaan Tupa Turva Kalevan asumishanke Ikäpaalu - hanke Kotona asumista tukeva Hankekokonaisuus (Sitra) Tampereen Pekka Armi Lampi TtM, hankejohtaja (Armi Lampi, hankejohtaja 2014)

51 TampereSenior OSALLISTAVA ohjelma ARJEN KEHITTÄMINEN haastaa kaikki tamperelaiset ASIAKKAAT/POTILAAT, ja pirkanmaalaiset TYÖNTEKIJÄT luomaan ja kokeilemaan JA uutta, JOHTO jotta vanhat ajatuksemme ja asenteemme kääntyvät kohti tulevaisuutta ja tulevaisuuden mahdollisuuksia Armi Lampi TtM, hankejohtaja

52 OSAKE osallistava asiakastyön kehittäminen KUVAT POISTETTU Kaikilla on kaksi tehtävää Jokaista tarvitaan Pienin askelin Start where you are do what you can

53 Elina Kylmänen-Kurkela, Maria Rysti OSAKE-työpajat

54 Armi Lampi TtM, hankejohtaja Piia Tienhaara, projektipäällikkö

55 Muistisairaan vanhuksen asukaslähtöisen toimintamallin kehittäminen Havula-talossa Lähtötilanteessa työntekijöiden työtyytyväisyys alhaista puuttui muistisairaan asukkaan hoidon ja kohtaamisen osaamista työhön ei oltu sitouduttu erilaiset toiminnot ohjasivat tiukasti asukkaiden elämää ja hoidon toteutusta päivän toiminnat rakentuivat asukkaiden pesemisen ympärille tilanteeseen oltiin tyytymättömiä => yhteisestä halusta lähdettiin kehittämään asukaslähtöistä toimintamallia. Vastaava osastonhoitaja Arja-Liisa Heikkilä Koukkuniemen vk

56 Asukkaiden ja henkilöstön tarpeet kehittämisen keskiöön Vastaava osastonhoitaja Arja-Liisa Heikkilä Koukkuniemen vk Hyödynsimme osallistavia innovointimetelmiä Rakensimme mallin yhdessä asukkaiden, henkilöstön ja omaisten kanssa Ydinkehittämiskohteiksi valitsimme muistisairaan yksilöllinen kuntoutus osallistava johtamistapa tilojen ja apuvälineiden kehittäminen

57 Systemaattinen eteneminen Työpajoissa käsittelimme ennakkoluuloja ja pelkoja sekä muutoksen toiveita ja tavoitteita Työskentelyn myötä konkretisoimme tulevaa muutosta ja yhteistä tavoitetilaa Haaveilimme rajattomasta elämästä, joka on avointa ja läpinäkyvää, ei kiinni minuuttiaikatauluissa Konkreettisia muutoksia toteutimme asukkaiden ja omaisten kanssa Yhden työntekijän työpanos monipuoliseen viriketoimintaan yhdessä asukkaiden kanssa Kaikki ryhmäkodin työntekijät suorittivat Dementiatyön passin Vastaava osastonhoitaja Arja-Liisa Heikkilä Koukkuniemen vk

58

59 Uusi toimintamalli Asukas saa yksilöllistä ja juuri hänelle oikeanlaista hoitoa Asukas päättää omasta elämänkulustaan miten hän haluaa itseään hoidettavan ja milloin Vastaava osastonhoitaja Arja-Liisa Heikkilä Koukkuniemen vk Paineisissakin hetkissä mahdollistuvat asukkaan omat valinnat minuuttiaikataulut ovat muisto voin Olemme yhdessä asukkaiden, omaisten ja ystävien kanssa tehneet asuinympäristöstä kodikkaan ja innostavan Kehittämisemme jatkuu

60

61 Tavoitteeksi niin hyvä kuin mahdollista!

62 Hogeweykin kylässä muistisairaat saavat olla ihmisiä Hogeweykissä 152 asukasta 23 kodissa, 6-7 kussakin Kodit on jaettu 7 eri elämäntyyliin, jotta kukin pääsisi asumaan samanhenkisten ihmisten kanssa Suosituimmat tyylit: kaupunkilainen ja kotoisa Hogeweyk muistuttaa viihtyisää pienoiskaupunkia katukyltteineen ja suihkulähteineen m² tontilla myös puisto, kampaamokauneushoitola, teatteri, kodikas pubimainen kahvila, pikkuruinen supermarket sekä koju, joka myy kukkia, karamellejä ja jäätelöä. Vuodepotilaita ei ole, eikä häiritsevästi käyttäytyviä (Suomen Kuvalehti 7/2013).

63 HOGEWEYK - MUISTISAIRAIDEN OMA KAUPUNKIKORTTELI

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 Hoivakoti kuntoon! A-studio etsii ympärivuorokautista hoivakotia tai -osastoa, joka kaipaa arkeensa uusia näkökulmia ja kehittämistä.

75 Muistiliiton kuntoutusopas Elämää muistisairauden kanssa

76 Muistisairaiden hoidossa hyvä ei ole kallista

77 Tarvitaan - asennetta - ammattitaitoa - johtamista

Muistityön kehittäminen ja arki, yhteistyöllä tuloksiin

Muistityön kehittäminen ja arki, yhteistyöllä tuloksiin Muistityön kehittäminen ja arki, yhteistyöllä tuloksiin Varsinais-Suomen yleislääkäripäivät Turku,21.5.14 Tarja Uusitalo geriatrian ylilääkäri Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Sidonnaisuudet/yhteistyökumppanit:

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

Muistipotilaan kokonaisvaltainen hoito. Markus Halminen LT, geriatrian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys

Muistipotilaan kokonaisvaltainen hoito. Markus Halminen LT, geriatrian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys Muistipotilaan kokonaisvaltainen hoito Markus Halminen LT, geriatrian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys Sidonnaisuudet Länsi-Suomen Diakonialaitoksella sotainvalidien ja veteraanien kuntoutusosaston

Lisätiedot

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HESINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HIKKA HEÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 Kotihoidon tilastoa v.2010 Asiakkaita 17 091 Käyntejä 2 043 649 Vakanssirakenne 7/2011

Lisätiedot

Päijät- Hämeen demen-ahoidon kehi2ämiskeskus hanke Pääsky 2009-2011

Päijät- Hämeen demen-ahoidon kehi2ämiskeskus hanke Pääsky 2009-2011 Päijät- Hämeen demen-ahoidon kehi2ämiskeskus hanke Pääsky 2009-2011 Sirkku Lavonius lah$.fi Tiina Rantanen Muis-sairaus on erityiskysymys Laaja- alainen uhka sairastuneen ihmisen ja hänen läheistensä hyvinvoinnille

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU

MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 142 TUTKIMUKSIA Kaija Virjonen MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 142 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2012 Kirjoittaja: Kaija Virjonen,

Lisätiedot

Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen

Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen Opas muistisairaan perheelle ja läheisille Tänään on tärkeä päivä, sillä elän vain tässä päivässä. Eilistä en voi muuttaa, huomisesta en tiedä. Huominen on huomisen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Muisti muuttuu - Arki muuttuu. Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista ja turvallisesta ympäristöstä

Muisti muuttuu - Arki muuttuu. Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista ja turvallisesta ympäristöstä Muisti muuttuu - Arki muuttuu Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista ja turvallisesta ympäristöstä Muisti muuttuu - Arki muuttuu Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Petteri Jääskeläinen Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa

Lisätiedot

"Jo muistineuvolassa käynti tuo turvallisuutta ja tuntee että meistä välitetään."

Jo muistineuvolassa käynti tuo turvallisuutta ja tuntee että meistä välitetään. Vanhusneuvola -hanke 1.3.2005-30.10.2007 "Jo muistineuvolassa käynti tuo turvallisuutta ja tuntee että meistä välitetään." (palaute asiakkaalta, 66v.) Loppuraportti Sodankylän kunta Vanhustyö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT ja TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA...5 2.1. Vanhuspalveluiden toimintamalli Kangasniemen

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖJÄ JA TOIMINTAMALLEJA MUISTIASIAKKAAN HOITOPOLUN VARRELTA

KÄYTÄNTÖJÄ JA TOIMINTAMALLEJA MUISTIASIAKKAAN HOITOPOLUN VARRELTA KÄYTÄNTÖJÄ JA TOIMINTAMALLEJA MUISTIASIAKKAAN HOITOPOLUN VARRELTA Oma tupa oma lupa-hanke 29.1.2013 Outi Teittinen Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter TYÖN ETENEMINEN Muistisairaiden kotona asumiseen

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Sampo hankkeen loppuraportti 33100 Tampere www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKEEN PÄÄMÄÄRÄ... 6 1.1 LYHTYAIKAISHOIDON KEHITTÄMINEN JA

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 5 2.1. VANHUSPALVELUIDEN ORGANISAATIO KANGASNIEMEN

Lisätiedot

Muistipotilaan hoito- ja palveluketju Suomessa kuntien ikääntymispoliittisten strategioiden kuvaamana. Asiakirja-analyysi

Muistipotilaan hoito- ja palveluketju Suomessa kuntien ikääntymispoliittisten strategioiden kuvaamana. Asiakirja-analyysi Muistipotilaan hoito- ja palveluketju Suomessa kuntien ikääntymispoliittisten strategioiden kuvaamana Asiakirja-analyysi Elisa Pessi PRO GRADU -TUTKIELMA Hoitotiede Turun yliopisto Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Sirpa Björkbacka, Miia Itäsalmi, Milla Siirilä, Petra-Kaisa Toikko & Paula Ylikangas IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA LyhDeKe-projekti 2005-2007 SISÄLTÖ 1. TAUSTAA 2. KEHITTÄMISHANKKEESSA SAATUJA KOKEMUKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 3. TYÖPROSESSIT 3.1 Asiakkaaksi

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Hyväksytty KV 6.6.2011 23 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1.1 Pyhärannan kunnan sijainti 3 1.2 Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA

Lisätiedot

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Kaakon SOTE-INTO 2 Etelä-Kymenlaakson osahanke Hyväksytty 5/ 2010 Päivitetty 23.8.2012 Kaakon SOTE-INTO 2 / Etelä-Kymenlaakson osahanke 1 Kaakon

Lisätiedot