Tarja Pajunen Hengityssairaan sosiaaliturvasta Kajaanissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarja Pajunen 2013. Hengityssairaan sosiaaliturvasta Kajaanissa 10.10.2013"

Transkriptio

1 Tarja Pajunen 2013 Hengityssairaan sosiaaliturvasta Kajaanissa

2 Hengitysliitto Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysterveys on jokamiehenoikeus Tarja Pajunen 2013

3 Hengitysliitto on Hengitysliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka tehtävänä on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 96 yhdistystä Järjestötoiminnan lisäksi liitto tuottaa kaikille suomalaisille kuntoutus-, koulutus- ja työllistämispalveluita n työntekijää 3 Mikään ei motivoi niin kuin korkealle asetettu päämäärä.

4 Sosiaali- ja terveysturvasta

5 Miksi kannattaa tietää jotain sosiaaliturvasta? Perustuslaki 19 : jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon Sosiaaliturva-asiat liittyvät arkeen, elämisen laatuun ja toimeentuloon Tärkeä osa hyvää kuntoutumista on se, että asiat ovat kunnossa Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä on monimutkainen, eikä se ole aukoton, joten on hyvä itse olla perillä joistakin perusasioista Etuuksia tulee hakea itse ja edellytyksenä useimmiten lääkärintodistus Sosiaaliturva rahoitetaan pääosin verotuloin ja asiakas- sekä vakuutusmaksuin. Kunnilla on palvelujen järjestämisvastuu, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon sosiaalialan työntekijöillä on neuvontavelvollisuus sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa, myös Kelan henkilökunta opastaa. 4. Sairaus on kuitenkin vain pieni osa persoonaa.

6 Kela mm. sairaanhoitokorvaukset, vammais- ja hoitotuet, kuntoutus, eläkkeet Mistä saa apua ja tukea? Vero Veronmaksukyvyn alentumisvähennys Invalidivähennys, kotitalousvähennys Kunnan sosiaalitoimi mm. vammaispalvelut (esim. kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt) omaishoidon tuki, kotipalvelu Terveydenhuolto mm. kuntoutus, apuvälineet, kuntoutusohjaus, kotisairaanhoito esh pth Trafi Vapautus ajoneuvon Perusverosta => Pysäköintilupa Poliisi Vammaisen pysäköintilupa Tulli Autoveronpalautus Autoveron huojennus

7 Terveys- ja hoitosuunnitelma Potilaslaki 4 a. Terveyden- ja sairaanhoitoa toteutettaessa on tarvittaessa laadittava tutkimusta, hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä potilaan, hänen omaisensa tai läheisensä taikka hänen laillisen edustajansa kanssa. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/ 785 Vahvistui Terveydenhuoltolain (47 ) voimaan tullessa Terveydenhuoltolaki 2010/1326 Terveys- ja hoitosuunnitelma pitkäaikaisessa ei-kiireellisessä terveyden- ja sairaanhoidossa laaditaan tarvittaessa kirjallinen suunnitelma koskien hoitoa, tutkimusta, lääkinnällistä kuntoutusta tai vastaavaa Laaditaan tavallisesti oman kunnan terveyskeskuksessa tai siellä hyväksytetään muualla tehty suunnitelma laaditaan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa

8 Terveys- ja hoitosuunnitelma Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkisti ensimmäisen potilaan hoitoa koskevan kansallisen terveys- ja hoitosuunnitelman sisällön Sisältöä on pilotoitu 61 paikkakunnalla (mm. Lahti ja Tampere) Sisältöä: asiakirjan nimi ja päivämäärä potilaan nimi ja henkilötunnus ammattilaisen henkilötiedot diagnoosilista sekä lääkityslista käyntisyy/päädiagnoosi hoidon tarve, tavoite, toteutus ja keinot (hoitopaikka ja palvelut) seuranta ja arviointi sekä vastuuhenkilö(t) Sähköinen lomake on HL7 CDA-R2 muotoinen ja soveltuu kaikkiin potilastietojärjestelmiin. (Jorma Komulainen, Riikka Vuokko ja Matti Mäkelä. Rakenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma. THL. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 7/2011. Helsinki 2011.)

9 Sairaanhoitokorvauksista ja Terveydenhuollon maksuista Elämästä pitää oppia löytämään parhaat puolet.

10 Sairaanhoitokorvaukset yksityisistä terveydenhuollon palveluista 2013 => Lääkärinpalkkio Korvaus on euromääräinen ilman kiinteää omavastuuta Korvaustaso säilynyt ennallaan Taksa esim. yleislääkäri erikoislääkäri Vastaanottokäynti, enintään 10 min 8,00 12,00 Vastaanottokäynti, enintään 20 min 11,00 16,50 Korvataan enintään Kelan vahvistaman korvaustaksan määrä. Jos peritty taksa on pienempi maksetaan perityn palkkion määrä

11 Sairaanhoitokorvaukset yksityisistä terveydenhuollon palveluista 2013 => Tutkimus- ja hoitokulut Korvataan max. 15 kerralta, kun kulut vuoden kuluessa Korvaus on euromääräinen ilman kiinteää omavastuuta Laboratorio- ja radiologisten tutkimusten korvaustasoa Virtaustilavuus-spirometria, sisältää lausunnon 16,00 Virtaustilavuus-spirometria ja bronkodilaatiokoe 20,00 Uloshengityskaasun typpioksidi 29,00 Thoraxin natiiviröntgen 15,00 Korvataan enintään Kelan vahvistaman korvaustaksan määrä. Jos peritty taksa on pienempi maksetaan perityn palkkion määrä

12 Hammashoidosta 1/2 Kunnallinen hammashoito Perusmaksun lisäksi peritään aina erillinen maksu suoritetuista toimenpiteistä niiden laadun ja laajuuden mukaan EI Kelakorvausta Yksityinen hammashoito Lääkärinpalkkioista => euromääräinen taksa Tutkimuksista ja hoidoista => euromääräinen taksa Huom! Suun ja hampaiden tutkimus korvataan kerran vuodessa Haettava 6 kk kuluessa Ei korvausta hammasteknisestä työstä, proteettisista toimenpiteistä oikomishoito vain erityisin perustein 12 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

13 Terveydenhuollon maksut 2013 Terveyskeskuksen kertamaksu 13,80 tai vuosimaksu 27,50 kalenterivuodessa Terveyskeskuksen päivystysmaksu 18,90 Fysioterapia ja sarjahoito 7,50 (enintään 45 kerralta kalenterivuodessa) * esim. siedätyshoito Sairaalan poliklinikkamaksu 27,50 Sairaalan hoitopäivämaksu 32,60 => maksukaton täytyttyä 15,10 * Lasten sairaalahoito on maksutonta 7 päivää kestävän hoidon jälkeen. Sarjahoidot maksuttomia Päiväkirurginen toimenpide 90,30 Lääkärintodistukset 33,90, ajokorttia varten todistus 40,90 Sakkomaksu 33,90 Tuberkuloosin tutkimus, hoito ja lääkkeet ilmaisia 13 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

14 Terveydenhuollon maksukatto 636 / kalenterivuosi Seurantakorttiin merkitään maksut => kuitit! Kortti vaihdetaan vapaakorttiin katon tultua täyteen * yleensä siinä yksikössä jossa katto täyttyy Maksujen seuranta on palvelun käyttäjän vastuulla Maksukattoon sisältyvät: - lyhytaikainen laitoshoito (esim. sairaalan vuorokausimaksu) - poliklinikkamaksut, terveyskeskuslääkärimaksut, päivystysmaksut - julkisen terveydenhuollon fysioterapia - päiväkirurgia, sarjahoito esim. siedätyshoito - päivä- ja yöhoito, kuntoutushoito Ei sisälly: mm. lääkärintodistukset, hammashoito, sairaankuljetus, tulosidonnaiset maksut eikä yksityisen laboratorio- ja kuvantamistutkimukset Hallitusohjelmasta => Selvitetään lääkekulujen ja terveydenhuollon maksukattojen yhdistämisen mahdollisuus! 14 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

15 Muista myös asiakasmaksulaki / Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että: muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen

16 Lääkkeiden korvattavuudesta Ilman iloa ei voi tehdä hyvää. Siksi tämän on oltava hauskaa.

17 Kelan lääkekorvaukset Peruskorvaus => 35% lääkkeen hinnasta Rajoitettu peruskorvaus => 35% lääkkeen hinnasta Lääke korvataan vain, jos sitä käytetään Hintalautakunnan (Hilan) määrittelemien erityisten käyttöaiheiden mukaisesti Alempi erityiskorvaus => 65% lääkkeen hinnasta Ylempi erityiskorvaus => 100% lääkkeen hinnasta omavastuun ylittävältä osuudelta = 3 /lääke 17 Ei tarvitse olla suuri tehdäkseen suuria asioita.

18 Erityiskorvauksen hakeminen Edellytyksenä korvattavuudelle vaikea ja pitkäaikainen sairaus valtioneuvoston asetuksessa lääkkeelle vahvistettu korvattavuus ja kohtuullinen tukkuhinta, josta Hila (Hintalautakunta) päättää Kela => selvitykset ja lääketieteelliset edellytykset täyttyvät Korvaus => B-lääkärinlausunto toimitetaan Kelaan Korvaus maksetaan lääkkeistä, jotka on ostettu sen jälkeen kun B-todistus on toimitettu Kelaan Kun oikeus on myönnetty, lähetetään kotiin uusi Kela-kortti, johon on merkitty korvausoikeus ja sen mahdollinen määräaika Apteekki saa Kela-kortin tiedot sähköisesti Kelasta! 18 Ei tarvitse olla suuri tehdäkseen suuria asioita.

19 Sähköinen resepti => eresepti lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti tallennetaan keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi valtakunnallinen Reseptikeskus säilyttää ereseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät 2,5 vuotta potilas saa lääkäriltä potilasohjeen => tiedot määrätystä lääkkeestä potilasohje nopeuttaa asiointia apteekissa => ei välttämätön Kela-kortti on lääkekorvausten saamiseksi välttämätön ereseptin uusiminen apteekista tai terveydenhuollosta => 8 vrk! omien tietojen katselumahdollisuus => Kirjautuminen => verkkopankkitunnisteilla tai sirullisella henkilökortilla sähköisestä reseptistä voi kieltäytyä => paperiresepti eresepti voimaan asteittain => kaikilla apteekeilla ereseptin toimitusmahdollisuus alkaen => julkinen terveydenhuolto laatinut ereseptit huhtikuusta 2013 alkaen => yksityisen terveydenhuollon velvoite laatia eresepti huhtikuussa Sairastuessa tiedon tarve on valtava.

20 Lähde: Marina Lindgren, suunnittelupäällikkö, Kela Infotilaisuus terveysmessuilla

21 Lääkekorvausten maksukatto / kalenterivuodessa (2014 => 610?) Maksukaton täytyttyä loppuvuoden lääkkeet korvauksetta, paitsi => lääkekohtainen omavastuu 1,50 / lääke Kela seuraa omavastuuosuuden täyttymistä => Omavastuun ylityttyä Kela lähettää ilmoituksen, jota Kela -kortin kanssa näyttämällä apteekissa saa lisäkorvauksen Hallitusohjelmasta => Selvitetään lääkekulujen ja terveydenhuollon maksukattojen yhdistämisen mahdollisuus! 21 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

22 Matkakorvaukset, kuljetuspalvelut ja pysäköintilupa 22 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

23 Kelan matkakorvaukset 2013 Sairaus- ja kuntoutusmatkat Kela korvaa sairauden, raskauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksia Kerta-, määräaikainen tai pysyvä todistus (SV 67) Lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen allekirjoittama todistus toimitetaan Kelaan. Kela lähettää potilaalle kirjeen, jolla tämä voi osoittaa erityisajoneuvon tarpeen esimerkiksi taksinkuljettajalle taksimatkan yhteydessä Omavastuu 14,25 yhdensuuntaiselta matkalta (kuitit!) Yöpymisraha enintään 20,18 /yö Oman auton korvausperuste 0,20 /km Maksukatto => vuotuinen omavastuuosuus 242,25 / kalenterivuosi * Vuotuiseen omavastuuseen lasketaan mukaan omavastuut tai sitä pienemmät matkakustannukset - Kuitit & 6 kk * Kela seuraa omavastuuta ja lähettää vuosiomavastuukortin 23 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

24 Kelan taksimatkojen suorakorvaus Siirrytään sairaanhoitopiireittäin suorakorvausmenettelyyn koko maassa suorakorvaukseen siirtymisen myötä taksimatkojen valtakirjamenettely poistuu ja matkakorvauksen saa heti taksissa kun teet matkan terveydenhuoltoon tai kuntoutukseen ja sinulla on oikeus Kelan korvaukseen taksimatkasta, voit tilata matkan keskitetystä tilausnumerosta. näytä ennen matkan alkua kela-kortti taksille => maksat 14,25 terveydenhuollosta saatu todistus (SV67) tai muu selvitys oikeudestasi taksin käyttöön säilytetään itsellä! Kela voi pyytää sitä myöhemmin jos tilaat matkan muualta kuin keskitetystä tilausnumerosta, maksat matkan ensin itse ja haet korvausta Kelasta jälkikäteen Näin tilaat taksin soita tilaus viimeistään edellisenä päivänä ennen klo myös kiireellisissä sairaustapauksissa matkan voi tilata tilausnumerosta samalla kertaa voi tilata kaikki tiedossa olevat matkat terveydenhuoltoon matkalle voi pyytää oman kotikunnan taksia asiakkaalta kysytään henkilötietojen lisäksi mm. apuvälineistä Samassa kyydissä voi olla useita matkustajia 24 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

25 Kuljetuspalvelut Vammaispalvelulain perusteella vaikeavammaisille on järjestettävä välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi asioimiseen, virkistykseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen erityisiä vaikeuksia liikkumisessaan, eikä voi vamman tai sairauden vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa oman asuinkunnan tai lähikuntien alueelle voidaan periä kohtuullinen maksu ja voi liittyä saattajapalvelu Sosiaalihuoltolain perusteella vapaa-ajan menoihin ja asiointeihin esim. vanhuksille osana kotona selviytymisen tukemista Vapaa-aika ja asiointi => EI lääkäri- tai sairaanhoitomatkoihin => Kela Harkinnanvarainen, määrärahasidonnainen, tulot huomioidaan Lääkärintodistus =>yksityiskohtainen kuvaus liikunta- ja toimintakyvystä Omavastuu Haetaan => kunnan sosiaalitoimesta

26 Vammaisen pysäköintilupa Vaikeasti vammaiselle henkilölle tai hänen kuljettamistaan varten haetaan poliisilaitokselta => lomakkeet myönnetään ensisijaisesti vammaiselle itselleen, vaikka ei aja autoa 2 valokuvaa, hakemus ja lääkärintodistus Henkilökohtainen, ei ajoneuvokohtainen 30 euroa, voimassa 10 vuotta kaikissa EU-maissa => Vapautus ajoneuvoveron perusosasta => anomus Trafiin Lääkärintodistus selvitys sairauden, vian tai vamman laadusta ja vaikeusasteesta sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta, jonka voidaan arvioida estävän henkilöä kävelemästä itsenäisesti haitta kokonaisuudessaan arvioiden vähintään haittaluokka 11 Haittaluokista => hakijan ollessa muu kuin vammainen itse, selvitys luvan tarpeellisuudesta

27 Autoveronhuojennus => Autoverolain 50 Mikäli hakija autoverolain 51 :n edellytykset ei täyty, Tullihallitus voi määräämillään ehdoilla, erityisen painavista syistä palauttaa autoveron tai kohtuulliseksi katsottavan osan siitä autoverolain 50 :n mukaan Hakemusta käsiteltäessä kiinnitetään huomiota liikkumista estävän tai merkittävästi rajoittavan vamman laatuun auton tarpeeseen, sopivuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen perheen taloudelliseen ja sosiaaliseen asemaan Veronhuojennuksena autoveroa voi hakea esimerkiksi vanhemmille, joille auto on vaikeasti hengityssairaan lapsen kuljetuksen vuoksi tarpeellinen tai kotihappihoidossa olevalle henkilöille, jolle auto on henkilökohtaisen liikkumisen vuoksi olennaisen tarpeellinen Hakemuksessa on mainittava, että verohuojennusta haetaan autoverolain 50 perusteella Veronhuojennusta voi myös hakea ennakkoon => ilmoitettava hankittavan auton hinta Päätöksestä ei muutoksenhakuoikeutta Autoveroneuvonta puh , ma pe klo Hakemus => Tullihallitus, PL 152, Helsinki

28 28 Koen saaneeni Hengitysliitosta enemmän kuin antaneeni.

29 Vammaisetuudet 2013 Ruokavaliokorvaus Keliaakikot 23,60 /kk voidaan maksaa samanaikaisesti vammaistuen/ hoitotuen kanssa. Veroton etuus Lapsen (alle 16 vuotiaan) vammaistuki Perustuki 92,31 /kk Korotettu tuki 215,40 /kk Ylin tuki 417,68 /kk Aikuisen (16 vuotta täyttäneen) vammaistuki Perustuki Korotettu tuki 92,31 /kk 215,40 /kk Ylin tuki 417,68 /kk Eläkettä saavan hoitotuki Perustuki 61,83 /kk Korotettu tuki 153,91 /kk Ylin tuki 325,46 /kk 29 Ei tätä hullukaan jaksaisi, muiden ihmisten tuki palkitsee vaivannäön.

30 Eläkettä saavan hoitotuki Tavoitteena tukea kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa ja korvata sairaudesta aiheutuvia erityiskustannuksia Haetaan Kelasta, voidaan myöntää takautuvasti ½ vuoden ajalta Veroton Edellytykset toimintakyky on alentunut vähintään vuoden ajan avuntarve henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella ohjauksen ja valvonnan tarve sairaudesta aiheutuvat erityiskustannukset => Itse maksetut osuudet sairaanhoidosta, sairaus- ja kuntoutusmatkoista, kotipalvelusta (esim. siivous), erityisruokavaliosta Hoitotuen saaneet vuonna 2011 => => tukea sai kaikkiaan eläkeläistä => 15% kaikista vuonna 2001 => Kun ryhmässä yksi kysyy, kaikki saavat vastauksen.

31 Eläkettä saavan hoitotuki Perushoitotuki 61,83 /kk eläkkeensaaja tarvitsee henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella säännöllisesti apua tai ohjausta ja valvontaa tai sairaudesta aiheutuu erityiskustannuksia Korotettu hoitotuki 153,91 /kk eläkkeensaaja tarvitsee monissa henkilökohtaisissa toiminnoissa jokapäiväistä, aikaa vievää apua, huomattavissa määrin säännöllistä ohjausta ja valvontaa tai sairaudesta aiheutuu huomattavia erityiskustannuksia Ylin hoitotuki 325,46 /kk eläkkeensaaja on yhtämittaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa tai sairaudesta aiheutuu erittäin huomattavia erityiskustannuksia 31 Kun ryhmässä yksi kysyy, kaikki saavat vastauksen.

32 Takuueläke 65 -vuotiaalle ja vuotiaalle työkyvyttömälle takuueläke on 738,82 euroa sekä yksin asuvalle että parisuhteessa elävälle on muita eläkkeitä täydentävä vähimmäiseläke-etuus myönnetään vasta kun kaikki muut eläkkeet ja korvaukset on haettu, joihin hakijalla voi olla oikeus muut lakisääteiset eläkkeet vähentävät takuueläkkeen määrää eläketulona otetaan huomioon muun muassa kansaneläkelain, työeläkelain ja tapaturmavakuutuslain mukaiset etuudet ja korvaukset takuueläkkeen mukaista lisää voivat saada vanhuus-, työkyvyttömyystai työttömyyseläkkeellä olevat henkilöt otetaan tulona huomioon eläkkeensaajan asumistukea myönnettäessä työkyvyttömyyseläkettä saavalle henkilölle myönnetty takuueläke voidaan jättää lepäämään vastaavasti kuin kansaneläke hakulomakkeita Kelasta ja / lomakkeet Lisätietoa eläkeasioiden palvelunumerosta p veronalaista tuloa ja maksetaan kuun 22. päivä 32 Kun ryhmässä yksi kysyy, kaikki saavat vastauksen.

33 Omaishoito (esim. COPD, CF) Kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi omainen tai muu läheinen henkilö Sopimus kunnan ja omaishoitajan välillä hoito- ja palvelusuunnitelma haetaan kunnan sosiaalitoimesta C-lääkärintodistus kun hoito on ympärivuorokautista tai jatkuvasti päivittäistä hoitajan vapaa 3 vrk/kalenterikuukaudessa - kunnan järjestettävä hoito - jos vapaa palvelusetelin turvin => maksettavaksi voi tulla korkeintaan /päivä palkkioon vaikuttavat hoidon sitovuus ja vaativuus vähimmäismäärä 364,35 /kk hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana vähintään 728,69 /kk verollista tuloa lisätietoa kunnan sosiaalitoimesta 33 Vertaistukea annamme arjessa joka päivä.

34 Omaishoito (esim. COPD, CF) Hoito- ja palvelusuunnitelman tulee sisältää ainakin: omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien tai muun poissaolon aikana Suunnitelmaa tehdessä mukana omaishoitaja ja hoidettava Sopikaa suunnitelman tarkistusajankohdasta jo valmiiksi Aina tilanteen muuttuessa Lähtökohtaisesti esimerkiksi kerran vuodessa Kirjatkaa se suunnitelmaan Allekirjoittakaa suunnitelma => ei lakivelvoite 34 Vertaistukea annamme arjessa joka päivä.

35 Henkilökohtainen apu Välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön avun tarve pitkäaikaisen tai etenevän sairauden tai vamman vuoksi suoriutuakseen päivittäisistä toimistaan, työstään ja opiskelustaan sekä voidakseen harrastaa, osallistua yhteiskunnallisiin toimintoihin ja ylläpitääkseen sosiaalisia suhteitaan. Sairauden, vamman katsotaan pitkäaikaiseksi myös sellaisissa tilanteissa kun toimintakyvyn rajoitukset vaihtelevat Edellytykset ratkaistava yksilöllisesti Hakijan kyettävä määrittelemään avun sisältö ja toteutustapa Ei tavanomaiseen ikääntymiseen liittyvien tarpeiden vastaamiseen Päivittäisiä toimia, työtä, opiskelua varten siinä laajuudessa kun tarve Harrastukset sosiaalinen vuorovaikutus yms. vähintään 30 tuntia kuukaudessa Lisätietoa kunnan sosiaalitoimesta Järjestämistavat 1. Työnantajamalli 2. Palveluseteli 3. Palveluntuottaja tai kunnan oma toiminta 35 Vertaistukea annamme arjessa joka päivä.

36 36 Kun ryhmässä yksi kysyy, kaikki saavat vastauksen.

37 Verotuksessa huomioon Invalidivähennys Edellyttää vähintään 30 % haitta-astetta => haittaluokka 6 täysi vähennys, jos haitta-aste 100 % => haittaluokka 20 Täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavan haitta-asteeksi katsotaan 100 % ja osaeläkettä saavan 50 % Verottajalle lääkärinlausunto, josta haitta-aste ilmenee Veronmaksukyvyn alentumisvähennys Jos veronmaksukyky on esim. sairauden vuoksi olennaisesti alentunut Sairaskuluja vähintään 700 ja vähintään 10% tuloista Happirikastimen aiheuttamat sähkökulut kannattaa ilmoittaa Verottajan harkinnassa 37 Kun ryhmässä yksi kysyy, kaikki saavat vastauksen.

38 Verotuksesta => Kotitaloustyön vähennys omassa, vanhempien tai appivanhempien asunnossa teetetyn kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön tai asunnon kunnossapidon tai perusparannuksen perusteella omavastuu on 100 vähennyksen enimmäismäärä on kotitalous-, hoito- ja hoivatyöstä, tietotekniikkatöistä tai asunnon remonteista tai ym. kunnostustöistä. vähennyksen voivat saada molemmat puolisot erikseen (yht ) vähennys on 45 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta, kun palvelu ostettu yrittäjältä tai yritykseltä vähennys on 15 % työsuhteeseen palkatun henkilön palkasta ja palkkaan liittyvistä sivukuluista vähennystä ei saa, jos samaan työtä varten on myönnetty esimerkiksi omaishoidon tukea yrittäjän/yrityksen on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin Tiedon saa => tai verohallinnon palvelunumero kotitalousvähennystä vaaditaan esitäytetyllä veroilmoituksella (lomake VEROH 3086) 38 Kun ryhmässä yksi kysyy, kaikki saavat vastauksen.

39 48. Melkein kaikkea voi tehdä, mitä ennenkin, mutta hitaammin.

40 Kuntoutukseen hakeutuminen Oma aktiivisuus ja motivaatio on tärkeää Hakemukseen tarvitaan lääkärinlausunto Vaikeaa hengityssairautta sairastavilla tarvitaan voimassaoleva kuntoutussuunnitelma Kuntoutukseen haetaan Kelan terveydenhuollon, Melan tai muiden vakuutusyhtiöiden kautta Kuntoutuksen ajalta on mahdollista saada Kelasta kuntoutusrahaa 40 Mikään ei motivoi niin kuin korkealle asetettu päämäärä.

41 Kuntoutuksen tavoitteet Kuntoutuksella pyritään edistämään työssä pysymistä ja työhön paluuta työhyvinvointia hyvää toimintakykyä omahoitoa elämänhallintaa arjessa selviytymistä Kuntoutuksen toteutuksessa keskeistä on kuntoutujan motivaatio ja osallistuminen ryhmän hyödyntäminen moniammatillisuus 41 Yksi idea jokaiselta tarkoittaa jo yli :ta ideaa.

42 Kuntoutuskurssit (mm. Kela) Kuntoutus => Kuntoutuskurssihaku Tuetut lomat (Ray) Lomajärjestäjänä mm. Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n (MTLH) Solaris-lomat Hyvinvointilomat 42 Mikään ei motivoi niin kuin korkealle asetettu päämäärä.

43 Mistä palveluja? Mistä tietoa? Minne mennä tai kelle soittaa? 43 Koen saaneeni Hengitysliitosta enemmän kuin antaneeni.

44 Palvelua Kelasta

45 Palvelua Kelasta ajanvarauksella Kenelle ajanvarauspalvelua tarjotaan erityisesti elämäntilanteessa suuria muutoksia vaativa elämäntilanne ja säännöllistä tuen tarvetta Kelan asioiden hoitamisessa. Henkilöllä tarve saada henkilökohtaista tukea Kela-asioiden hoitamiseen Miten ajanvarauspalvelussa autetaan? kartoitetaan palvelutarve ja selvitetään miten toimia asian vireille saattamiseksi ja miten asia Kelassa etenee neuvotaan ja autetaan hakemusten täyttämisessä suositaan sähköisiä hakemuksia, joita voidaan täyttää yhdessä 33. Ei tarvitse olla suuri tehdäkseen suuria asioita.

46 Miten ja minkälainen aika varataan? Puhelinaika => Kela soittaa => puhelu on maksuton Toimistoaika => valitaan toimisto ajan varanneelle voidaan soittaa ennen ajanvarausaikaa lisätietojen saamiseksi ajanvarausta voi käydä katsomassa ennen ajanvarausta ja sen voi peruuttaa verkossa 35. Elämästä pitää oppia löytämään parhaat puolet.

47

48 Sosiaaliturvaopas 2013 pitkäaikaissairaille ja vammaisille ja opas lapsiperheille => tuen ja avuntarpeen itsearviointi => julkisten palveluiden arviointi Sairastuessa tiedon tarve on valtava.

49 Sosiaali- ja terveysturvan neuvonta torstaisin klo puh ********** Hengitysliiton ja Allergia- ja Astmaliiton yhteinen Sisäilma- ja korjausneuvonta Tiistaista torstaihin klo 9-15 puh ********** Stumppi -neuvonta Tupakoiville, tupakoinnin lopettamista suunnitteleville ja jo lopettaneille Stumppi puhelin arkipäivisin klo puh Stumppi.fi -verkkopalvelu 49 Kun ryhmässä yksi kysyy, kaikki saavat vastauksen.

50 Kiitos! Tarja Pajunen sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija puh Ilman iloa ei voi tehdä hyvää. Siksi tämän on oltava hauskaa.

keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta

keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta Tarja Pajunen 14.9.2011 Hengitysliitto 70 vuotta Hengitysterveys on jokamiehenoikeus 2. Elämästä pitää oppia löytämään parhaat puolet. Toimintaa ympäri

Lisätiedot

Reumaliiton sosiaaliopas 2012

Reumaliiton sosiaaliopas 2012 Reumaliiton sosiaaliopas 2012 Reuma -lehden 60. juhlavuosi Iso Roobertinkatu 20-22 A 00120 HELSINKI puh. (09) 4761 55 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi 1 Sisällysluettelo LIITTEET: Alkusanat... 4

Lisätiedot

Reumaliiton sosiaaliopas 2011

Reumaliiton sosiaaliopas 2011 Reumaliiton sosiaaliopas 2011 Iso Roobertinkatu 20-22 A 00120 HELSINKI puh. (09) 4761 55 faksi (09) 642 286 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Johdanto..... 4 Asunnon

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA...

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA... 1 Sisällys SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA.... 2 Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa.... Sosiaalityöntekijä.... Potilasasiamies.... Sosiaaliasiamies.... Julkinen terveydenhuolto.... Julkisen

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf)

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf) DIABEETIKON SOSIAALITURVA 2012 Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Mervi Lyytinen Taitto: Aino Myllyluoma Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2012 ISBN 978-952-486-122-9

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

ISBN 978-952-486-141-0 (nid.) ISBN 978-952-486-142-7 (pdf)

ISBN 978-952-486-141-0 (nid.) ISBN 978-952-486-142-7 (pdf) DIABEETIKON SOSIAALITURVA 2013 Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Mervi Lyytinen Taitto: Aino Myllyluoma Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2013 ISBN 978-952-486-141-0

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2013

PIENI PALVELUOPAS 2013 PIENI PALVELUOPAS 2013 www.invalidiliitto.fi/pienipalveluopas 1 Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta 3 - Hakemukset 3 - Päätös 3 - Muutoksenhaku 3 - Subjektiivinen oikeus eli erityinen

Lisätiedot

Sosiaalisia etuuksia 2012

Sosiaalisia etuuksia 2012 Sosiaalisia etuuksia 2012 Sisällysluettelo Yleistä palvelujen hakemisesta... 4 Kansaneläkkeen määrät... 6 Eläkkeen maksupäivät... 6 Ajankohtaista tietoa 2010... 6 Yöpymisraha... 7 Terveydenhuollon maksukatto...

Lisätiedot

Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö SISÄLLYSLUETTELO Yleistä hakemisesta 1. Alle 20-vuotiaan nuoren kuntoutusraha 2. Ammatillinen kuntoutus 3. Ammatilliset erityisoppilaitokset 4. Ammatinvalinnanohjaus

Lisätiedot

Avuksi arkeen. Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin

Avuksi arkeen. Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin Avuksi arkeen Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin Sisällysluettelo A Ajankohtaista tietoa (tiedot vuodelta 2013) 9 Ammatillinen erityisopetus 13 Ammatinvalinnanohjaus 13 Ammatillinen kuntoutus

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö SISÄLLYSLUETTELO Yleistä hakemisesta 1. Alle 16-v. vammaistuki 2. Apuvälineet 3. Asunnon muutostyöt 4. Auto: Ajoneuvovero Autoveron huojennus

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 (59)

SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 (59) SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 2 Lukijalle Munuais- ja maksaliiton Sosiaaliopas 2013 kokoaa keskeiset tiedot munuais- ja maksasairaiden sosiaaliturvasta. Opas on tarkoitettu sekä munuais- ja maksasairauksiin

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013 SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013 Verkkojulkaisu järjestöjen työntekijöille www.sosiaaliturvaopas.fi JOHDANTO Sosiaaliturvaa kaikkine etuuksineen koskeva tieto on hajanaista. Palveluita

Lisätiedot

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus hilma Vammaisfoorumi ry 2011 Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS ISBN 951-97853-3-7

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2012. Verkkojulkaisu järjestöjen työntekijöille

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2012. Verkkojulkaisu järjestöjen työntekijöille SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2012 Verkkojulkaisu järjestöjen työntekijöille JOHDANTO Kansanterveys, potilas ja vammaisjärjestöt ovat koonneet yhteen julkaisuun kaikille pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri I Västra Nylands försäkringsdistrikt. Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg 8.12.2011

Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri I Västra Nylands försäkringsdistrikt. Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg 8.12.2011 Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg 8.12.2011 Kelan kortit Kela-kortti on Kelan asiakaskortti. Se voi olla kuvaton tai kuvallinen. Kuvallisia kortteja ei enää myönnetä. Kuvaton kortti annetaan

Lisätiedot

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet 24.11.2013 Koonnut: Erja Sandberg KELAN ETUISUUKSIA 1. Vammaistuki (alle 16v /16v täyttäneen) 2. Vaikeavammaisten kuntoutus 3. Ammatillinen kuntoutus 4. Koulutarvikemääräraha

Lisätiedot