SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET alkaen. Kyh Kyh liite 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4"

Transkriptio

1 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET alkaen Kyh Kyh liite 4

2 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää kuljetuspalvelua saavan henkilön toimintamahdollisuuksia. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on avohuollon kotona selviytymistä tukeva palvelumuoto. (Ohjeet perustuvat sosiaalihuoltolakiin 1982/710 ja sosiaalihuoltoasetukseen 1983/607.) Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelutuki kuuluu perusturvakuntayhtymän järjestämiin kotihoidon tukipalveluihin. Kuljetuspalvelu on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa ja kuljetuspalveluja myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Määrärahat vahvistetaan vuosittain talousarviossa. Kuljetuspalvelua myönnetään 2 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asiointi- ja virkistysmatkoihin pääsääntöisesti asuinkunnan alueella. Asuinkunnan ulkopuolelle suuntautuvien matkojen tarve tulee arvioida yksilökohtaista harkintaa käyttäen. Esimerkiksi jos tuen saaja asuu lähellä toisen kunnan rajaa ja on taloudellisempaa että hän käyttää lähimmän taajaman palveluita. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelutukea ei voi käyttää sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka tai kuntoutusmatkoihin. Ne korvataan muun lainsäädännön (esim. Kela) perusteella. Poikkeuksena ovat vähintään 20 % sotainvalidit, joiden tuloja ei tarkasteta. Heille voidaan myöntää matkoja tarpeen mukaisesti. Matka-alue voi olla perusturvakuntayhtymän alue ja/tai naapurikunta. 20 % sotainvalideilta ei peritä omavastuuosuutta matkan hinnasta. Valtiokonttori korvaa sotainvalidien matkakulut Ptky Karvaiselle.

3 3 Hakumenettely Kuljetuspalveluja haetaan kirjallisesti kuljetuspalvelujen hakemuslomakkeella ja tarvittavilla liitteillä. Hakemuksen täyttää hakija itse tai hänen valtuuttamansa henkilö. Tarvittavat liitteet: Lääkärinlausunto Karviaisen lomakkeelle, jossa on yksityiskohtainen kuvaus liikkumis- ja muusta toimintakyvystä. Tuloselvitys hakijan ja puolison tuloista. (Avio-/avopari, rekisteröity parisuhde.) Kuljetuspalveluiden tarpeen arviointi Kuljetuspalveluiden tarpeen arviointi perustuu asiakkaan elämäntilanteen, elinympäristön ja hänen sairaudestaan tai vammastaan aiheutuvan toimintarajoitteen kartoittamiseen. Kartoitus edellyttää kotikäyntiä hakijan luokse. Lääkärintodistuksella osoitetaan vamma ja/tai sairaus, joka rajoittaa hakijan liikkumismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia käyttää liikkumisessaan julkisia liikennevälineitä ja palveluliikennettä. Hakijan toimintakykyä arvioidaan myös rava toimintakykymittarilla. Myöntämisen perusteet Hakijalla tulee olla kotikuntalain mukainen kotipaikka Ptky Karviaisen alueella (Karkkila, Nummi-Pusula, Vihti). Kuljetuspalveluja voidaan myöntää hakemuksesta sellaiselle henkilölle joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla jolla on suuria vaikeuksia liikkumisessa, ja joka ei voi käyttää julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttomia vaikeuksia mutta ei ole vaikeavammainen joka asuu yli 2 kilometrin päässä taajamasta ja/tai jolla ei ole mahdollisuutta käyttää julkisia kulkuneuvoja tai palveluliikennettä. joka ei ole laitoshoidossa

4 4 Kuljetuspalvelua voidaan myöntää pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille ja erityisryhmille. Mikäli henkilö on vammaisuuden perusteella oikeutettu vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalvelutukeen, ei hän voi saada tukea kuljetuspalvelutukea sosiaalihuoltolain perusteella. Palvelua myönnettäessä ja matkojen määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan sosiaalinen ja taloudellinen tilanne sekä lääkärinlausunnolla kuvattu liikkumis- ja toimintakyky. Taloudellisen tilanteen arvioinnissa noudatetaan tulorajaa, joka on sidottu kuluttajahintaindeksin vuosikeskiarvoon. Tuloraja tarkistetaan vuosittain. vuonna 2012 yksin asuva 1.122,89 euroa brutto / kk ja pariskunta ,49 euroa brutto / kk Tulot huomioidaan samoin perustein kuin säännöllisen kotihoidon maksua määriteltäessä. Kuljetuspalvelun järjestäminen riippuu siitä, millaista kuljetuspalvelua asiakkaan vamma tai sairaus edellyttää. Mahdollisuus käyttää omaa autoa ei välttämättä rajaa asiakasta kuljetuspalvelun ulkopuolelle. Se voi kuitenkin vaikuttaa myönnettävien matkojen määrään. Hakijan tulee antaa selvitys perheen/oman auton käytöstä hakemuslomakkeessa. Päätöksenteko Päätöksen kuljetuspalveluista tekee Ikäihmisten palvelulinjalla geriatriakeskuksen sosiaaliohjaaja. Vihdin alueen veteraanien ja sotainvalidien päätökset tekee veteraanineuvoja. Päätöksentekijä voi käyttää tukenaan moniammatillista työryhmää. Asiakas saa kirjallisen päätöksen muutoksenhakuohjeineen. Kuljetuspalveluja myönnetään toistaiseksi. Päätös tehdään hakemisesta seuraavan kuukauden alusta. Ennen päätöstä tehtyjä matkoja ei korvata. Matkustaminen Asiakkaalle lähetetään kuljetuspalvelukortti. Kortilla maksetaan taksissa ja omavastuuosuuden asiakas maksaa itse. Kortti on henkilökohtainen maksuväline, eikä sitä saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön tai hallintaan. Matkojen maksamiseen voi käyttää vain voimassa olevaa kuljetuspalvelukorttia. Mukana saa olla yksi saattaja, jolta ei peritä maksua matkasta. Saattaja voi olla myös taksinkuljettaja. Nummi-Pusulassa käytetään ensijaisesti palvelukuljettajan autoa ja vasta toissijaisesti alueen takseja. Vihdin ja Karkkilan alueilla käytetään alueen takseja. Takseissa on oltava kuljetuspalvelukortin (Sote2) lukijalaite.

5 5 Yhdensuuntainen matka on matka, joka päättyy eri osoitteeseen, kuin mistä se on alkanut. Paluu on toinen yhdensuuntainen matka. Omavastuuosuus perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin ja Ptky Karviaisen yhtymähallituksen vahvistamaan asiakasmaksutaksaan. Omavastuuosuudet tarkistetaan tarvittaessa. Vuonna 2012 omavastuu on 5 /suunta. Asiakas maksaa omavastuuosuuden kuljetuksen yhteydessä ajoneuvon kuljettajalle tai Nummi-Pusulassa palvelukuljettajan autolla matkustaessaan jälkikäteen lähettävän laskun mukaisesti. Olosuhteiden muutokset Tuki tarkistetaan aina, kun asiakkaan olosuhteet muuttuvat. Kuljetuspalvelua saavan henkilön on ilmoitettava päätöksentekijälle kaikista muutoksista (esim. muutto toiselle paikkakunnalle, liikkumiskyvyn muutokset, pysyvään laitoshoitoon siirtyminen tai tulot muuttuvat). Asiakkaan muuttaessa perusturvakuntayhtymän alueiden välillä kuljetuspalveluiden tarve ja matkojen määrä tarkistetaan uusia olosuhteita vastaavaksi. Muutosta on aina ilmoitettava viranhaltijalle. Kotikunnan muuttuessa asiakas tarvitsee uuden kuljetuspalvelukortin matkojen maksamiseen. Kun asiakkaan kuljetuspalvelujen tarve on lakannut, kuljetuspalvelupäätös lakkautetaan. Asiakkaan tulee palauttaa kuljetuspalvelukortti. Sitoumus Kuljetuspalvelukortin saaja sitoutuu käyttämään kuljetuspalvelukorttia saamansa päätöksen ja ohjeen mukaisesti. Jos korttia käytetään ohjeiden vastaisesti, on seurauksena kuljetuspalvelun keskeyttäminen tai lakkauttaminen. Ohjeiden vastaisen tai vilpillisen toiminnan seurauksena korvatut matkakustannukset peritään takaisin.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31 Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko Perusturvakuntayhtymä Karviainen Työikäisten palvelulinja Sosiaalipalvelukeskus Vammaispalvelut

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN

VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN 1 JOENSUUN KAUPUNKI Joensuu Kontiolahti Outokumpu sote-yhteistoiminta-alue VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN Vammaisuuden perusteella järjestettävistä

Lisätiedot

1.VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUS PAL VELU

1.VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUS PAL VELU Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet 1.1.2013 alkaen Sotelk 102 Kuljetuspalvelut on osa vanhus- ja vammaispalvelua. Palvelun myöntäminen perustuu kullekin hakijalle tehtävään palvelun tar peen arviointiin.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.12.2006 Voimassa 1.1.2007 alkaen 1 YLEISTÄ 2 1.1 Vammaispalvelulain tavoitteet

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE UUSIKAUPUNKI, LAITILA, VEHMAA, PYHÄRANTA, TAIVASSALO, KUSTAVI Sisällys 1.ESIPUHE 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 2 2.

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN 1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 1 Vammaispalvelun tarkoitus ja tavoite... 3 2 Vammaispalvelun hakeminen yleisesti ja

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ SUONENJOEN KAUPUNKI VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ Kuljetuspalveluja myönnetään hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle,

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA VETERAANIPALVELUT PALVELUOPAS

VIHDIN KUNTA VETERAANIPALVELUT PALVELUOPAS VIHDIN KUNTA VETERAANIPALVELUT PALVELUOPAS 28.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 1. YLEISTÄ 5 1.1. Vihdin rintamaveteraanit ry 5 1.2. Vihdin rintamaveteraanit ry naisjaosto 6 1.3. Sotainvalidien Veljesliiton

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 63 2 (7) VAMMAISPALVELULAIN

Lisätiedot

Vamma tai sairaus. Millaisia vaikeuksia teillä on liikkumisessa (sisätiloissa ja ulkona)? Kuinka pitkän kokonaismatkan jaksatte kävellä?

Vamma tai sairaus. Millaisia vaikeuksia teillä on liikkumisessa (sisätiloissa ja ulkona)? Kuinka pitkän kokonaismatkan jaksatte kävellä? KULJETUSPALVELUHAKEMUS LAPINJÄRVEN KUNTA Sosiaalitoimisto Lapinjärventie 20 Saapunut / 20 07800 Lapinjärvi puh. (019) 510 860 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetus fax (019) 610 124 HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 FSHKY Vammaispalveluohje Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ VAMMAISPALVELUISTA... 3 1.1. PALVELUIDEN HAKEMINEN... 4 1.2. PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Liite 3 Keuruun perusturvalautakunta 17.12.2013 151 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Kyh 15.6.2010 72 Kyh liite 2 1 KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Ikäihmisten linja / Geriatriakeskus 2 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TOIMINTARAKENNE 1.1 Kotihoidon järjestäminen ja toiminta-ajatus 1.2. Palvelutarpeen

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Sisältö Esipuhe... 1 1 Järjestämisvelvollisuus... 1 2 Toissijaisuus... 1 3 Kotikunta... 1 4 Hakeminen ja päätöksenteko...

Lisätiedot

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien Äänekosken kaupunki perusturvalautakunta 15.12.2010 liite nro 4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAKI JA ASETUS Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö SISÄLLYSLUETTELO Yleistä hakemisesta 1. Alle 20-vuotiaan nuoren kuntoutusraha 2. Ammatillinen kuntoutus 3. Ammatilliset erityisoppilaitokset 4. Ammatinvalinnanohjaus

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut

Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut KARKKILA VIHTI Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut 2014 Päivitetty 17.6.2014 LUKIJALLE Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten palvelulinjan henkilökunta on laatinut tämän oppaan, josta löytää

Lisätiedot

KARKKILA VIHTI. Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut

KARKKILA VIHTI. Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut KARKKILA VIHTI Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut 2013 LUKIJALLE Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten palvelulinjan henkilökunta on laatinut tämän oppaan, josta löytää suuren osan ikäihmisille

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN Sisältö 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö... 1 2. Omaishoidon tuen hakeminen... 2 3. Palvelutarpeen arviointi... 2 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma...

Lisätiedot

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen PYSYVÄISOHJE 1 (8) PTL 13.6.2013 Liite 9, PTL 29.8.2013 106 Liite 7 Dno 649/05.12.00/2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS Voimassa: 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen 1.

Lisätiedot

16.12.2014. Omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2015 alkaen

16.12.2014. Omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 1 Yleistä omaishoidon tuesta Omaishoidon tuen tavoitteena on mahdollistaa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön

Lisätiedot