POTILAAN SOSIAALITURVA-ASIOITA V (Koks/ hb)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POTILAAN SOSIAALITURVA-ASIOITA V. 2007 1. (Koks/ hb)"

Transkriptio

1 POTILAAN SOSIAALITURVA-ASIOITA V (Koks/ hb) TERVEYDENHUOLTO Maksut: - sairaalan hoitopäivämaksu 26 /vrk; poliklinikkamaksu 22 - sarjahoitomaksu 6 / käynti - max 45 kertaa - sakkomaksu 27 - maksukatto 590 kalenterivuodessa ( ); kun maksukatto on täynnä, laitoshoitomaksu on 12 /vrk - säilytä kuitit maksukaton laskemista varten! Apuvälineet: - sairauden takia välttämättömät apuvälineet; apuvälineen saa terveydenhuollon maksusitoumuksella tai apuväline annetaan terveyskeskuksesta tai keskussairaalasta käytettäväksi maksutta Vakuutukset: - sairaalalla on vakuutukset potilasvahingon ja lääkevahingon varalta sekä vastuuvakuutus mm. esinevahinkojen varalta KELAN ETUUDET Lääkekorvaukset: - peruskorvaus 42 % (ei omavastuuosuutta) - erityiskorvaus 72 % (ei omavastuuosuutta) - erityiskorvaus 100 % lääkekohtaisen omavastuu (3 ) ylittävältä osalta; B-todistus! - Lisäkorvaus 100 %, jos korvattavien reseptilääkkeiden ov. v ylittää 627,47 - ylimenevä osa korvataan loppuvuoden osalta kuitteja vastaan lääkekohtaisen 1,50 ov:n ylittävältä osalta Yksityinen terveydenhoito: - lääkärinpalkkiosta korvataan 60 % Kelan taksan mukaisesta määrästä - tutkimuksesta ja hoidosta korvataan 75 % ov:n (13.46 ) ylittävältä osalta Yksityinen hammashoito: - hammashoidon korvaaminen laajeni alkaen koko väestöön - korvausta saa yksityishammaslääkärin perimästä tutkimus- ja hoitopalkkiosta 60 % taksasta - tutkimus korvataan vain kerran vuodessa (korvaus on n % hammaslääkärin palkkiosta) - korvausta ei saa proteeseista (poikkeuksena veteraanit), oikomishoidosta tai hammasimplanteista Matkakorvaukset: - sairaus- ja kuntoutusmatkojen omavastuu 9,25 / yhdensuuntainen matka - omavastuu vuotta kohden: 157,26 - myös lyhyet, alle omavastuun jäävät matkat kannattaa kirjata ylös! - oman auton käytöstä korvataan 0,20 /km

2 - yöpymiskorvaus on enintään 20,18 /yö; tarvittaessa myös saattajan kustannukset Sv-päiväraha: vuotiaille, jotka eivät ole eläkkeellä; korvaa ansionmenetystä - omavastuuaika: sairastumispäivä + 9 arkipäivää; maksetaan enintään 300 päivää - vähimmäispäiväraha pienituloiselle 15,20 /arkipvä, jos tkv yhtäjaksoisesti väh. 55 päivää - lääkärintodistus A tai B Osasairauspäiväraha - työntekijä palaa työhönsä osa-aikaisesti pitkältä sairauslomalta (väh. 60 sv-päivärahapäivää) - puolet koko sv-päivärahasta; maksetaan arkipäivän ajalta Kuntoutus: - ammatillinen kuntoutus, vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus tai harkinnanvarainen kuntoutus (mm. sopeutumisvalmennus); lääkärintodistus B Kuntoutusraha: - maksetaan kuntoutuksen ajalta vuotiaalle - suuruus sv-päivärahan mukainen tietyin poikkeuksin - myös sopeutumisvalmennus- tai kuntoutuskurssille osallistuneelle omaiselle - alle 18 v. vammaisten kuntoutusraha (ammatill. kuntoutusmahd. kartoitus ja työhön valmennus) Vammaistuki: - ei-eläkkeellä olevalle, jolla on sairaudesta tai vammasta haitta, avuntarve ja erityiskustannuksia - toimintakyvyn oltava alentunut vähintään vuoden ajan - 3 luokkaa: vammaistuki 79,83, korotettu vammaistuki 186,28 ja erityisvammaistuki 361,21 / kk; verotonta tuloa - lääkärintodistus (C tai B); takautuva hakuaika 1 v Eläkkeensaajan hoitotuki: - tavoitteena tukea kotona asumista ja kotona tapahtuvaa hoitoa ja korvata sairaudesta ja vammasta aiheutuneita erityiskustannuksia - voidaan maksaa 65 v. täyttäneelle tai alle 65-vuotiaalle, joka saa työkyvyttömyys- tai yksilöllistä varhaiseläkettä - toimintakyvyn aleneminen on kestänyt vähintään vuoden ajan - 3 luokkaa: hoitotuki 53,47, korotettu hoitotuki 133,11 ja erityishoitotuki 281,46 /kk - lääkärintodistus (C tai B); takautuva hakuaika 1 v Asumistuki: - pienituloisille henkilöille maksetaan heidän asumismenojensa alentamiseksi yleistä asumistukea, opiskelijoiden asumislisää, sotilasavustuksen asumisavustusta tai el.saajan asumistukea ELÄKKEET Vanhuuseläke: - kansaneläke: 65-vuotiaana - työeläke: joustavasti vuotiaana

3 Varhennettu vanhuuseläke: - ikävälillä v.; edellytyksenä työsuhteen päättyminen - varhennusalennus / varhennettu kuukausi Työkyvyttömyyseläke (työeläkejärjestelmässä myös osatyökyvyttömyyseläke) 3. - työntekijä on kyvytön sairauden, vian tai vamman johdosta hoitamaan omaan ammattiinsa kuuluvia tehtäviä; ehtona, että työkyvyttömyys kestää vähintään vuoden - voidaan myöntää, kun sv-päivärahaa on maksettu enimmäismäärä 300 päivää Kuntoutustuki: - työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää myös määräaikaisena kuntoutustukena hakijan hoidon ajaksi tai kuntoutumisen edistämiseksi; on samansuuruinen kuin tkv-eläke - edellytyksenä on, että hakijalle on laadittu hoito- ja kuntoutussuunnitelma Osa-aikaeläke (työeläkejärjestelmässä): - kokopäivätyöstä osa-aikatyöhön siirtyvälle, 58 v. täyttäneelle työntekijälle harkinnan mukaan Yksilöllinen varhaiseläke: - myönnetään tapauskohtaisen harkinnan perusteella, kun suorituskyky on alentunut niin paljon, ettei ole kohtuullista vaatia työtehtävien jatkamista (huomioidaan sairaus, ikääntymisen vaikutus, ammatissa olon pitkäaikaisuus, työn aiheuttama rasittuneisuus sekä työolosuhteet) - voi saada vuotias ja syntynyt ennen vuotta 1944 Työttömyyseläke: - oikeus 60 v. täyttäneellä, joka on syntynyt ennen v.1950 ja saanut ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa enimmäisajan 500 päivää tai vastaavan ajan peruspäivärahaa - työssäoloa oltava väh. 5 vuotta viimeisen 15 vuoden aikana Eläketuki - v syntyneelle, pitkään työttömänä olleelle henkilölle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen - 62 v. asti, sen jälkeen myönnetään vanhuuseläke ilman varhennusvähennystä SOSIAALITOIMEN ETUUDET Kotipalvelu: - kotiapu ja tukipalvelut (ateriapalvelut, saunapalvelut, turvapuhelin, päiväkeskus) - maksu peritään kunnan sosiaalilautakunnan ohjeiden mukaan (maksun määrään vaikuttavat perheen koko, käyntien määrä ja bruttotulot) Toimeentulotuki: - haetaan sosiaalitoimistosta, kun menot ylittävät maksukyvyn - perustuu kaavamaiseen laskentaan, jossa huomioidaan kotitalouden tulot ja hyväksyttävät menot Omaishoidon tuki: - maksetaan hoitajalle, verollista tuloa, kunnan määrärahasta riippuvainen - tuki porrastettu 3 luokkaan avun tarpeen ja sitovuuden mukaan - lääkärintodistus tai epikriisi

4 Kuljetuspalvelut: - myönnetään vanhuksille omatoimiseen asiointiin - edellytyksenä liikuntaesteisyys ja yleensä pienituloisuus (joskus tapauskohtainen harkinta) - haetaan kotipalvelu- tai sosiaalitoimistosta; lääkärintodistus Vammaisille tarkoitetut palvelut: 4. - harkinnanvaraisia; myönnetään määrärahojen puitteissa - päivittäisessä suoriutumisessa tarvittavat laitteet, koneet ja välineet (50 % hankintakustannuksista ja muutostyöt kokonaan) - henkilökohtaisen avustajan palkkaaminen - erityisravinto- ja erityisvaatekustannukset - tuki auton hankintaan (50 % todellisista kustannuksista, muutostyöt kokonaan) Vaikeavammaisille tarkoitetut palvelut: - kuuluvat kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin - kuljetuspalvelut (vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa / kk) - tulkkipalvelut - palveluasuminen - asunnon muutostyöt (WC:n ja keittiön muutostyöt, kynnykset, luiskat, kaiteet yms.) - asuntoon kiinteästi kuuluvat laitteet (hälytys- ja nostolaitteet) - yhteydenotto sosiaali- tai vammaispalvelutoimistoon VEROTUKSEEN LIITTYVÄT ETUUDET Invalidivähennys: - haitta-aste oltava vähintään 30 % - valtion tuloverotuksessa vähennys enintään 115, kunnallisverosta ansiotulosta enintään lääkärintodistus (B) tai työkyvyttömyyseläke Veronmaksukyvyn alentumisvähennys: - sairauskulut oltava vähintään 700 ja 10 % vuosituloista (vähennys enintään1400 ) - harkinnanvarainen ja perhekohtainen Autoveron palautus: - liikunta- tai näkövamma vähintään 80 % - invaliditeetti 60 % ja auto on työn takia tarpeen - invaliditeetti 40 % (alaraajojen vammat) ja auto on työn takia tarpeen - palautus voidaan myöntää myös autoon, jolla kuljetetaan vammaista Vapautus ajoneuvoverosta: - myönnetään henkilölle, joka saanut autoveron palautuksen tai vammaisen pysäköintiluvan - anotaan ajoneuvohallintokeskukselta Helsingistä

5 PYSÄKÖINTILUPA - poliisilaitos myöntää luvan enintään 10 vuodeksi (jos vamma on pysyvä) tai määräajaksi - tarvitaan lääkärinlausunto, jossa on arvioitu myös hakijan haittaluokka (oltava vähintään 11)

Käytä sinulle kuuluvia tukia ja etuuksia

Käytä sinulle kuuluvia tukia ja etuuksia Käytä sinulle kuuluvia tukia ja etuuksia Lähde: www.nivelreuma.net (Reumaliitto) Kansaneläkelaitoksen eli Kelan ja kuntien välillä on työnjako, jolla pyritään turvaamaan yksityisten kansalaisten selviytyminen

Lisätiedot

Reumaliiton sosiaaliopas 2011

Reumaliiton sosiaaliopas 2011 Reumaliiton sosiaaliopas 2011 Iso Roobertinkatu 20-22 A 00120 HELSINKI puh. (09) 4761 55 faksi (09) 642 286 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Johdanto..... 4 Asunnon

Lisätiedot

Reumaliiton sosiaaliopas 2012

Reumaliiton sosiaaliopas 2012 Reumaliiton sosiaaliopas 2012 Reuma -lehden 60. juhlavuosi Iso Roobertinkatu 20-22 A 00120 HELSINKI puh. (09) 4761 55 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi 1 Sisällysluettelo LIITTEET: Alkusanat... 4

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2010

PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2010 4.2.2010/KK PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2010 HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAMINEN Hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joiden avulla turvataan ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Sosiaalikompassi. Sosiaalialan palveluopas

Sosiaalikompassi. Sosiaalialan palveluopas Sosiaalikompassi Sosiaalialan palveluopas Lihastautiliitto ry 2011 SOSIAALIKOMPASSI sosiaaliturvaopas Yhteiskunnan tarjoamia tukimuotoja ja palveluita pitkäaikaissairaille ja heidän perheilleen ei aina

Lisätiedot

Sosiaalikompassi. Sosiaalialan palveluopas

Sosiaalikompassi. Sosiaalialan palveluopas Sosiaalikompassi Sosiaalialan palveluopas 1 SOSIAALIKOMPASSI sosiaaliturvaopas Yhteiskunnan tarjoamia tukimuotoja ja palveluita pitkäaikaissairaille ja heidän perheilleen ei aina ole helppo löytää. Kattavan

Lisätiedot

Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö SISÄLLYSLUETTELO Yleistä hakemisesta 1. Alle 20-vuotiaan nuoren kuntoutusraha 2. Ammatillinen kuntoutus 3. Ammatilliset erityisoppilaitokset 4. Ammatinvalinnanohjaus

Lisätiedot

Sosiaalisia etuuksia 2012

Sosiaalisia etuuksia 2012 Sosiaalisia etuuksia 2012 Sisällysluettelo Yleistä palvelujen hakemisesta... 4 Kansaneläkkeen määrät... 6 Eläkkeen maksupäivät... 6 Ajankohtaista tietoa 2010... 6 Yöpymisraha... 7 Terveydenhuollon maksukatto...

Lisätiedot

Sosiaalikompassi Sosiaaliturvaopas

Sosiaalikompassi Sosiaaliturvaopas Lihastautiliitto ry 2015 Sosiaalikompassi Sosiaaliturvaopas Palveluja ja tukitoimia aakkosjärjestyksessä Sosiaalikompassi Sosiaaliturvaopas Yhteiskunnan tarjoamia tukimuotoja ja palveluita pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö SISÄLLYSLUETTELO Yleistä hakemisesta 1. Alle 16-v. vammaistuki 2. Apuvälineet 3. Asunnon muutostyöt 4. Auto: Ajoneuvovero Autoveron huojennus

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf)

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf) DIABEETIKON SOSIAALITURVA 2012 Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Mervi Lyytinen Taitto: Aino Myllyluoma Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2012 ISBN 978-952-486-122-9

Lisätiedot

keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta Tarja Pajunen 6.10.2011 Hämeenlinna

keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta Tarja Pajunen 6.10.2011 Hämeenlinna keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta Tarja Pajunen 6.10.2011 Hämeenlinna Hengitysliitto 70 vuotta Hengitysterveys on jokamiehenoikeus 2. Elämästä pitää oppia löytämään parhaat puolet. Toimintaa

Lisätiedot

Tämä opas kertoo, mitä rahallista tukea Kela antaa sairauden hoitoon ja kuntoutukseen. Lisäksi opas kertoo sairaalamaksuista, sosiaalipalveluista ja

Tämä opas kertoo, mitä rahallista tukea Kela antaa sairauden hoitoon ja kuntoutukseen. Lisäksi opas kertoo sairaalamaksuista, sosiaalipalveluista ja SOSIAALITURVA Tämä opas kertoo, mitä rahallista tukea Kela antaa sairauden hoitoon ja kuntoutukseen. Lisäksi opas kertoo sairaalamaksuista, sosiaalipalveluista ja verotuksesta. Päivitetty 2/2015 Tässä

Lisätiedot

ISBN 978-952-486-141-0 (nid.) ISBN 978-952-486-142-7 (pdf)

ISBN 978-952-486-141-0 (nid.) ISBN 978-952-486-142-7 (pdf) DIABEETIKON SOSIAALITURVA 2013 Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Mervi Lyytinen Taitto: Aino Myllyluoma Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2013 ISBN 978-952-486-141-0

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA...

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA... 1 Sisällys SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA.... 2 Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa.... Sosiaalityöntekijä.... Potilasasiamies.... Sosiaaliasiamies.... Julkinen terveydenhuolto.... Julkisen

Lisätiedot

keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta

keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta Tarja Pajunen 14.9.2011 Hengitysliitto 70 vuotta Hengitysterveys on jokamiehenoikeus 2. Elämästä pitää oppia löytämään parhaat puolet. Toimintaa ympäri

Lisätiedot

opas hyvään arkeen Sosiaaliturva suomen ms-liiton julkaisuja

opas hyvään arkeen Sosiaaliturva suomen ms-liiton julkaisuja opas hyvään arkeen Sosiaaliturva suomen ms-liiton julkaisuja sosiaaliturva Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 38 1. painos 2012 ISBN 978-952-9797-63-9 ISBN 978-952-9797-64-6 (pdf) Työryhmä: Lakimies Anu

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus hilma Vammaisfoorumi ry 2011 Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS ISBN 951-97853-3-7

Lisätiedot

Tarja Pajunen 2013. Hengityssairaan sosiaaliturvasta Kajaanissa 10.10.2013

Tarja Pajunen 2013. Hengityssairaan sosiaaliturvasta Kajaanissa 10.10.2013 Tarja Pajunen 2013 Hengityssairaan sosiaaliturvasta Kajaanissa 10.10.2013 Hengitysliitto Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysterveys on jokamiehenoikeus Tarja Pajunen 2013 Hengitysliitto on Hengitysliitto

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI KEROPUTAAN SAIRAALA Sosiaalityö SOSIAALITURVAETUUDET NUORISOPSYKIATRIAN YKSIKÖN ASIAKKAILLE

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI KEROPUTAAN SAIRAALA Sosiaalityö SOSIAALITURVAETUUDET NUORISOPSYKIATRIAN YKSIKÖN ASIAKKAILLE LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI KEROPUTAAN SAIRAALA Sosiaalityö SOSIAALITURVAETUUDET NUORISOPSYKIATRIAN YKSIKÖN ASIAKKAILLE 2 MATKAKORVAUKSET Saattajan ja lapsen matkakuluista hoitoon, poliklinikkakäynteihin

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta Kuljetuspalvelut Kuntoutus Kuvallinen KELA-kortti Lapsen hoitotuki

Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta Kuljetuspalvelut Kuntoutus Kuvallinen KELA-kortti Lapsen hoitotuki Pieni palveluopas Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta 3 - Hakemukset 3 - Päätös 3 - Muutoksenhaku 3 - Subjektiivinen oikeus eli erityinen järjestämisvelvollisuus 3 - Määrärahasidonnaiset

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2013

PIENI PALVELUOPAS 2013 PIENI PALVELUOPAS 2013 www.invalidiliitto.fi/pienipalveluopas 1 Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta 3 - Hakemukset 3 - Päätös 3 - Muutoksenhaku 3 - Subjektiivinen oikeus eli erityinen

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 (59)

SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 (59) SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 2 Lukijalle Munuais- ja maksaliiton Sosiaaliopas 2013 kokoaa keskeiset tiedot munuais- ja maksasairaiden sosiaaliturvasta. Opas on tarkoitettu sekä munuais- ja maksasairauksiin

Lisätiedot

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet 24.11.2013 Koonnut: Erja Sandberg KELAN ETUISUUKSIA 1. Vammaistuki (alle 16v /16v täyttäneen) 2. Vaikeavammaisten kuntoutus 3. Ammatillinen kuntoutus 4. Koulutarvikemääräraha

Lisätiedot