keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta Tarja Pajunen Hämeenlinna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta Tarja Pajunen 6.10.2011 Hämeenlinna"

Transkriptio

1 keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta Tarja Pajunen Hämeenlinna

2 Hengitysliitto 70 vuotta Hengitysterveys on jokamiehenoikeus 2. Elämästä pitää oppia löytämään parhaat puolet.

3 Toimintaa ympäri Suomen 96 yhdistystä Kuntoutus: Verve Kuntoutusyksiköt Oulu ja Mikkeli Toimipaikat lisäksi Joensuu, Jyväskylä, Tampere, Kuopio ja Helsinki Tutkimus- ja kehittämistoiminta Koulutus: Ammattiopisto Luovi 27 paikkakunnalla 4 Työkeskusta ja 3 Sosiaaliset yritystä 3 Mikään ei motivoi niin kuin korkealle asetettu päämäärä.

4 Miksi ohjata potilaita järjestöön? Vertaistuen äärelle Yhdessä tekemistä, osallistumista ja osallisuutta Vertaisryhmissä tehdään yhdessä parempaa huomista Ryhmiä ja vertaistapaamisia eri hengityssairauksia sairastaville: jäsenillat, tapaamiset, kerhot, liikuntaryhmät, leirit ja retket Sairastuneella mahdollisuus vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin Tiedon saaminen Paikalliset luennot, ohjaus ja neuvonta Hengitys-lehti Potilasoppaat Verkkosivut ja vertaistuki netissä Liikuntaryhmät ja -tapahtumat Virkistyslomat Alennukset Ylläs Saaga, majoituspalvelut, paikalliset alennukset esim. liikuntapalveluista 4 Melkein kaikkea voi tehdä, mitä ennenkin, mutta hitaammin.

5

6 Kela mm. sairaanhoitokorvaukset, vammais- ja hoitotuet, kuntoutus, eläkkeet Etuudet Kunnan sosiaalitoimi mm. Vammaispalvelut (esim. kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt) omaishoidon tuki, kotipalvelu Terveydenhuolto mm. kuntoutus, apuvälineet, kuntoutusohjaus, kotisairaanhoito 4. Sairaus on kuitenkin vain pieni osa persoonaa.

7 Sosiaaliturvaopas ja Sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille 5. Sairastuessa tiedon tarve on valtava.

8 Sairaanhoitokorvaukset Lääkärinpalkkio 60% vahvistetun taksan mukaisesta märästä Tutkimus- ja hoitokulut omavastuu 13,46 hoitokerralta 75% omavastuun ylittävästä taksasta Lääkkeet Hammashoito 60% vahvistetun taksan mukaisesta märästä Huom. Suuhygienistin hoidosta euromääräinen taksa Matkakustannukset 8 Koen saaneeni Hengitysliitosta enemmän kuin antaneeni.

9 Lääkekorvaukset => Kela Peruskorvaus => 42% lääkkeen hinnasta lääkkeellinen happi, pullon vuokra ja täyttö - ei kuljetuskustannuksia Resepti ja/tai A-todistus kahtena kappaleena => diagnoosi, hapen olomuoto, virtaus, määrä sekä hoidon oletettu kesto Rajoitettu peruskorvaus => 42 % lääkkeen hinnasta * Kela-kortissa merkintä esim. 348 Roflumilastin (Daxas ) vaikean ja erittäin vaikean tulehduksellisen keuhkoahtaumataudin hoitoon (J44) Alempi erityiskorvaus => 72% lääkkeen hinnasta** Kela-kortissa merkintä 203 / krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet (J41-J45, P27.1, E 84.0 => Astma, KAT, CF, BPD) Ylempi erityiskorvaus => 100% lääkkeen hinnasta omavastuun ylittävältä osuudelta = 3 /lääke 9 Ei tarvitse olla suuri tehdäkseen suuria asioita.

10 Rajoitettu peruskorvaus* => 42 % lääkkeen hinnasta esim. Roflumilasti (348) Lääkärinlausunto B esh:n keuhkoahtaumatautia hoitavasta yksiköstä tai keuhkosairauksien tai sisätautien erikoislääkäriltä tai muulta COPD:n hoitoon perehtyneeltä lääkäriltä Lääketieteelliset edellytykset Vaikean ja erittäin vaikean (FEV1 alle 50 % viitearvosta bronkodilataation jälkeen) tulehduksellisen keuhkoahtaumataudin hoitoon aikuisille potilaille, joilla on ollut toistuvasti pahenemisvaiheita ja joilla ei ole saavutettu toivottua hoitovastetta suomalaisten hoitosuositusten mukaisella muulla lääkehoidolla tai lääkehoitoa ei voida käyttää haittavaikutusten tai yhteisvaikutusten takia Lausunnossa on sairauden ja sen vaikeusasteen (FEV1) ja hyvän hoitokäytännön mukaisen hoitosuunnitelman lisäksi kuvattava hoitosuositusten mukaisia muita lääkkeitä käytettäessä saadut hoitotulokset sekä mahdolliset haittavaikutukset ja lääkkeiden yhteisvaikutukset Kela voi myöntää korvausoikeuden ilman määräaikaa 10 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

11 Alempi erityiskorvaus** => 72 % Vaikea keuhkoahtaumatauti ja muut vaikeat obstruktiiviset keuhkosairaudet Vaikeassa keuhkoahtaumataudissa ja muissa vaikeissa tarkemmin määrittelemättömissä keuhkosairauksissa erityiskorvausoikeus voidaan myöntää seuraavissa tapauksissa => sekuntikapasiteetti (FEV1) on pysyvästi alle 40 % viitearvosta tai FEV1 on pysyvästi alle 50 % viitearvosta ja potilaalla on keuhkoputkia laajentavan lääkityksen aikana ollut sairaalahoitoa vaatinut pahenemisvaihe tai keuhkoputkia laajentavan lääkityksen aikana yhden vuoden kuluessa vähintään kaksi peroraalista kortikosteroidihoitoa tai antibioottihoitoa vaatinutta keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihetta Ei vaadi edeltävää 6 kuukauden lääkehoitoa 11 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

12 Lääkekorvausten maksukatto Vuonna 2011 => 675,39 Maksukaton täytyttyä loppuvuoden lääkkeet korvauksetta, paitsi => lääkekohtainen omavastuu 1,50 / lääke Kela seuraa omavastuuosuuden täyttymistä Omavastuun ylityttyä Kela lähettää ilmoituksen, jota Kela kortin kanssa näyttämällä apteekissa saa lisäkorvauksen Lääkkeellinen happi => omavastuu 1,50 / kerran kolmessa kuukaudessa, vaikka ostoja olisi useammin 12 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

13 Hammashoito Kunnallinen hammashoito Perusmaksun lisäksi peritään aina erillinen maksu suoritetuista toimenpiteistä niiden laadun ja laajuuden mukaan Yksityinen hammashoito Lääkärinpalkkioista 60% vahvistetun taksan mukaisesta määrästä Tutkimuksista ja hoidoista korvaus on 75% taksasta omavastuun (13,46 ) ylittävältä osalta. Suun ja hampaiden tutkimus korvataan kerran vuodessa 60 % vahvistetun taksan mukaisesta määrästä Ei korvausta - hammasteknisestä työstä - proteettisista toimenpiteistä - oikomishoito vain erityisin perustein Haettava 6 kk kuluessa 13 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

14 Terveydenhuollon maksukatto 633 / kalenterivuosi Seurantakorttiin merkitään maksut => kuitit! Kortti vaihdetaan vapaakorttiin katon tultua täyteen Maksujen seuranta on palvelun käyttäjän vastuulla Maksukattoon sisältyvät: - lyhytaikainen laitoshoito (esim. sairaalan vuorokausimaksu) - poliklinikkamaksut - terveyskeskuslääkärimaksut, päivystysmaksu - julkisen terveydenhuollon fysioterapia - päiväkirurgia - sarjahoito, päivä- ja yöhoito - kuntoutushoito 14 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

15 Matkakorvaukset => Kela Sairaus- ja kuntoutusmatkat Kela korvaa sairauden, raskauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksia Kerta-, määräaikainen tai pysyvä todistus (SV 67) Omavastuu Lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen allekirjoittama Todistus säilytettävä itsellä! 9,25 yhdensuuntaiselta matkalta Yöpymisraha enintään 20,18 /yö Oman auton korvausperuste 0,20 /km Taximatkojen suorakorvaus => Keskitetty tilaus => Kanta-Hämeessä p. (03) Kela-kortin näyttö kuljettajalle ennen matkan alkua Maksetaan omavastuu 9.25 yhdensuuntaisesta matkasta Jos tilaa taxin muuten, maksettava itse koko matka, korvaushakemus Kelaan Maksukatto => vuotuinen omavastuuosuus 157,25 / kalenterivuosi 15 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

16 Kuljetuspalvelut Vammaispalvelulain perusteella vaikeavammaisille on järjestettävä välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi asioimiseen, virkistykseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa oman asuinkunnan tai lähikuntien alueelle voi liittyä saattajapalvelu voidaan periä kohtuullinen maksu Sosiaalihuoltolain perusteella Vapaa-ajan menoihin ja asiointeihin esim. vanhuksille osana kotona selviytymisen tukemista ei lääkäri- tai sairaanhoitomatkoihin => Kela harkinnanvarainen Omavastuu => Julkisen kulkuneuvon kertalipun hinta Haetaan => kunnan sosiaalitoimesta 16 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

17 Vammaisen pysäköintilupa Vaikeasti vammaiselle henkilölle tai hänen kuljettamistaan varten haetaan poliisilaitokselta => lomakkeet myönnetään ensisijaisesti vammaiselle itselleen, vaikka hän ei kuljetakaan ajoneuvoa 2 valokuvaa, hakemus ja lääkärintodistus* Henkilökohtainen voimassa enintään 10 vuotta tai vamman todennäköinen kestoajan voimassa kaikissa EU-maissa 26 euroa Lääkärintodistus* selvitys sairauden, vian tai vamman laadusta ja vaikeusasteesta Ja näistä johtuva haitta, jonka voidaan arvioida estävän henkilöä kävelemästä itsenäisesti haitta kokonaisuudessaan arvioiden vähintään haittaluokka 11 hakijan ollessa muu kuin vammainen itse, selvitys luvan tarpeellisuudesta 17 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

18 Vammaisetuudet Ruokavaliokorvaus Keliaakikot 21 /kk voidaan maksaa samanaikaisesti vammaistuen/ hoitotuen kanssa. Veroton etuus Alle 16 vuotiaan vammaistuki Perustuki 85,93 /kk Korotettu tuki 200,51 /kk Ylin tuki 388,80 /kk 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Perustuki Korotettu tuki 85,93 /kk 200,51 /kk Ylin tuki /kk Eläkettä saavan hoitotuki Perustuki 57,55 /kk Korotettu tuki 143,27 /kk Ylin tuki 302,96 /kk 18 Ei tätä hullukaan jaksaisi, muiden ihmisten tuki palkitsee vaivannäön.

19 16-vuotta täyttäneen (aikuisen) vammaistuki Tavoitteena tukea muiden kuin eläkkeellä olevien vammaisten selviytymistä elämässä, työssä ja opiskelussa. Toimintakyvyn ylläpitämistä, kotona asumista, kuntoutusta ja hoitoa Korvataan sairauden tai vamman aiheuttamaa => haittaa, avuntarvetta, palveluksia ja erityiskustannuksia Edellytys Toimintakyky alentunut vähintään vuoden ajan Haetaan Kelasta Voidaan hakea takautuvasti ½ vuoden ajalta 19 Kun ryhmässä yksi kysyy, kaikki saavat vastauksen.

20 16-vuotta täyttäneen (aikuisen) vammaistuki Perustuki (85,93 /kk) - Sairaudesta tai vammasta aiheutuu olennaista haittaa ja jatkuvia erityiskustannuksia Korotettu tuki (200,51 /kk) - Sairaudesta tai vammasta aiheutuu huomattavaa haittaa tai hakija tarvitsee henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella säännöllistä apua, ohjausta tai valvontaa tai sairaudesta/vammasta aiheutuu huomattavia erityiskustannuksia Ylin tuki (388,80 /kk) - Hakija on vaikeasti vammainen tai tarvitsee monissa henkilökohtaisissa toiminnoissa jokapäiväistä, aikaa vievää apua, huomattavissa määrin ohjausta tai valvontaa tai sairaudesta/vammasta aiheutuu erittäin huomattavia erityiskustannuksia 20 Kun ryhmässä yksi kysyy, kaikki saavat vastauksen.

21 Eläkettä saavan hoitotuki Tavoitteena tukea kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa ja korvata sairaudesta aiheutuvia erityiskustannuksia - Haetaan Kelasta, voidaan myöntää takautuvasti puolen vuoden ajalta - Edellytykset * toimintakyky on alentunut vähintään vuoden ajan * avuntarve henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella * ohjauksen ja valvonnan tarve * sairaudesta aiheutuvat erityiskustannukset => Itse maksetut osuudet sairaanhoidosta, sairaus- ja kuntoutusmatkoista, kotipalvelusta (esim. siivous), erityisruokavaliosta 21 Kun ryhmässä yksi kysyy, kaikki saavat vastauksen.

22 Eläkettä saavan hoitotuki Perushoitotuki 57,55 /kk - eläkkeensaaja tarvitsee henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella säännöllisesti apua tai ohjausta ja valvontaa tai sairaudesta aiheutuu erityiskustannuksia Korotettu hoitotuki 143,27 /kk - eläkkeensaaja tarvitsee monissa henkilökohtaisissa toiminnoissa jokapäiväistä, aikaa vievää apua, huomattavissa määrin säännöllistä ohjausta ja valvontaa tai sairaudesta aiheutuu huomattavia erityiskustannuksia Ylin hoitotuki 302,96 /kk - eläkkeensaaja on yhtämittaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa tai sairaudesta aiheutuu erittäin huomattavia erityiskustannuksia 22 Kun ryhmässä yksi kysyy, kaikki saavat vastauksen.

23 Omaishoito Kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi omainen tai muu läheinen henkilö Sopimus kunnan ja omaishoitajan välillä hoito- ja palvelusuunnitelma haetaan kunnan sosiaalitoimesta kun hoito on ympärivuorokautista tai jatkuvasti päivittäistä hoitajan vapaa 3 vrk/kalenterikuukaudessa - kunnan järjestettävä hoito - jos vapaa palvelusetelin turvin => maksettavaksi voi tulla korkeintaan 9,90 /päivä palkkioon vaikuttavat hoidon sitovuus ja vaativuus vähimmäismäärä 353,62 /kk hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana vähintään 707,24 /kk verollista tuloa lisätietoa kunnan sosiaalitoimesta 23 Vertaistukea annamme arjessa joka päivä.

24 Henkilökohtainen apu Välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön avun tarve pitkäaikaisen tai etenevän sairauden tai vamman vuoksi suoriutuakseen päivittäisistä toimistaan, työstään ja opiskelustaan sekä voidakseen harrastaa, osallistua yhteiskunnallisiin toimintoihin ja ylläpitääkseen sosiaalisia suhteitaan. Sairauden, vamman katsotaan pitkäaikaiseksi myös sellaisissa tilanteissa kun toimintakyvyn rajoitukset vaihtelevat Edellytykset ratkaistava yksilöllisesti Hakijan kyettävä määrittelemään avun sisältö ja toteutustapa Ei tavanomaiseen ikääntymiseen liittyvien tarpeiden vastaamiseen Päivittäisiä toimia, työtä, opiskelua varten siinä laajuudessa kun tarve Harrastukset sosiaalinen vuorovaikutus yms. vähintään 30 tuntia kuukaudessa Lisätietoa kunnan sosiaalitoimesta Järjestämistavat 1. Työnantajamalli 2. Palveluseteli 3. Palveluntuottaja tai kunnan oma toiminta 24 Vertaistukea annamme arjessa joka päivä.

25 Verotuksessa huomioon Invalidivähennys Edellyttää vähintään 30 % haitta-astetta => haittaluokka 6 täysi vähennys, jos haitta-aste 100 % => haittaluokka 20 Verottajalle lääkärinlausunto, josta haitta-aste ilmenee Täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavan haitta-asteeksi katsotaan 100 % ja osaeläkettä saavan 50 % Veronmaksukyvyn alentumisvähennys Jos veronmaksukyky on esim. sairauden vuoksi olennaisesti alentunut Sairaskuluja vähintään 700 ja vähintään 10% tuloista Happirikastimen aiheuttamat sähkökulut kannattaa ilmoittaa Verottajan harkinnassa 25 Kun ryhmässä yksi kysyy, kaikki saavat vastauksen.

26 Verotuksesta => Kotitaloustyön vähennys Omassa, vanhempien tai appivanhempien asunnossa teetetyn kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön, tietotekniikkatöiden tai asunnon kunnossapidon tai perusparannuksen perusteella omavastuu 100 vähennyksen enimmäismäärän vähennyksen voivat saada molemmat puolisot erikseen vähennys 60 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta, kun palvelu ostettu yrittäjältä tai yritykseltä vähennys 30 % työsuhteeseen palkatun palkasta ja sen sivukuluista vähennystä ei saa, jos samaan työhön myönnetty esim. omaishoidon tukea yrittäjän/yrityksen kuuluttava ennakkoperintärekisteriin kotitalousvähennystä vaaditaan esitäytetyllä veroilmoituksella (lomake VEROH 3086) 26 Kun ryhmässä yksi kysyy, kaikki saavat vastauksen.

27 Kelan palvelunumerot arkisin klo 8-18 Asevelvollisen tuet Asumisen tuet Eläkeasiat Kela-kortti ja EU-sairaanhoitokortti Kuntoutus Lapsiperheiden tuet Maasta- ja maahanmuutto Omaisen kuoltua Opiskelijan tuet Sairastaminen Työttömyysajan tuet Vammaistuet Koen saaneeni Hengitysliitosta enemmän kuin antaneeni.

28 Kelasta, joko paikallistoimistosta tai nettiasioinnilla Lääkärin- ja hammaslääkärin palkkiot Matkakorvaus sairaus- ja kuntoutusmatkoista, matkakatto Lääkekorvaukset, lääkekatto Sairausajan päiväraha, osasairauspäiväraha Kuntoutusraha Nuoren kuntoutusraha Kuntoutus 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen perhe-eläke Kansaneläke Pitkäaikaistyöttömien eläketuki Maahanmuuttajan erityistuki = takuueläke alkaen Takuueläke Muu eläke Työttömän peruspäiväraha (ja koulutustuki) Yleinen asumistuki Työmarkkinatuki Vuorottelukorvaus 28 Koen saaneeni Hengitysliitosta enemmän kuin antaneeni.

29 Kunnan sosiaalitoimesta Vaikeavammaisten vammaispalveluja: Kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen Palveluasuminen Asunnon muutostyöt Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Henkilökohtainen avustaja vaikeavammaisille Harkinnanvaraisia vammaispalveluja: Kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet Ylimääräiset vaatetuskustannukset Ylimääräiset erityiskustannukset 29 Koen saaneeni Hengitysliitosta enemmän kuin antaneeni.

30 Kunnan sosiaalitoimesta jatkuu Kotipalvelut, kotihoito Omaishoidon tuki Toimeentulotuki Työllistämisen kuntalisä (TE-toimiston palkkatuen lisänä) Hoivatakuu Sosiaalinen luototus (kuntakohtaisia) Talous- ja velkaneuvonta Sosiaaliasiamies Poliisilaitokselta Vammaisen pysäköintilupa Tullista Autoveronpalautus 30 Koen saaneeni Hengitysliitosta enemmän kuin antaneeni. Kunnan terveystoimesta Hoitotakuu, hoitoketjut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä Terveydenhuollon kuntoutuspalvelut Apuvälineet Kotisairaanhoito Kunnallinen terveydenhuollon maksukatto Potilasasiamies Verotoimistosta Veronmaksukyvyn alentumisvähennys Invalidivähennys Kotitalousvähennys

31 Sosiaali- ja terveysturvan neuvonta torstaisin klo puh ********** Hengitysliiton ja Allergia- ja Astmaliiton yhteinen Sisäilma- ja korjausneuvonta Tiistaista torstaihin klo 9-15 puh ********** Stumppi-neuvonta Tupakoiville, tupakoinnin lopettamista suunnitteleville ja jo lopettaneille Stumppi puhelin arkipäivisin klo puh Stumppi.fi -verkkopalvelu 31 Kun ryhmässä yksi kysyy, kaikki saavat vastauksen.

32 Kuntoutukseen hakeutuminen Sairastuneen oma aktiivisuus ja motivaatio tärkeää Hakemukseen tarvitaan lääkärinlausunto Vaikeaa hengityssairautta sairastavilla tarvitaan voimassaoleva kuntoutussuunnitelma Ohjaus kuntoutukseen: haetaan terveydenhuollon, Kelan, Melan tai muiden vakuutusyhtiöiden kautta Kuntoutuksen ajalta on mahdollista saada Kelasta kuntoutusrahaa 32 Mikään ei motivoi niin kuin korkealle asetettu päämäärä.

33 Hengityssairaan kuntoutustarve Seuraavien kysymysten avulla voit arvioida oman kuntoutustarpeesi. Vastaa jokaiseen kysymykseen rengastamalla ajatuksiasi ja tilannettasi parhaiten kuvaava vastausvaihtoehto. Laske lopuksi vastaustesi pistemäärä yhteen ja vertaa sitä taulukon alapuolella olevaan tulosmittariin. Ympyröi oikea vaihtoehto ja laske numerot yhteen. Kyllä Ei 1. Onko sinulla äskettäin todettu keuhkosairaus tai uniapnea? Onko hoidossasi ollut ongelmia? Onko jo pitkään sairastettu sairautesi vaikeutunut viime aikoina? Ymmärtävätkö läheisesi sairautta ja sen hoitoa? Onko sinulla sairauden takia ongelmia työssä selviytymisessä? Onko kotona selviytymisesi vaikeutunut? Onko elämäntavoissasi korjaamisen varaa? (esim. tupakointi, liikasyönti, vähäinen liikunta, alkoholin liikakäyttö, työnarkomania, syrjäytyminen) Onko elämässäsi nyt jokin voimia kuluttava tapahtuma? Hyötyisitkö mielestäsi kokemusten vaihdosta toisten hengityssairaiden kanssa? Oletko halukas kuntoutukseen, jos sellaista ehdotetaan? 2 0 Yhteensä Päivämäärä Nimi Kuntoutumistarpeesi Lievä kuntoutustarve 1-5 pistettä Suuri kuntoutustarve pistettä Kohtalainen kuntoutustarve 6-10 pistettä Erittäin suuri kuntoutustarve pistettä 33 Koen saaneeni Hengitysliitosta enemmän kuin antaneeni.

34 Aikuisten hengityssairaiden kuntoutuskurssit Astmaa sairastavien kurssit työssä oleville ja työelämästä poissaoleville (Oulu, Mikkeli) Keuhkoahtaumatautia sairastavien kurssit (Oulu) COPD- ja astmakursseja myös Vetreassa Harvinaista hengityssairautta sairastavien kurssit (Mikkeli) Uniapneaa sairastavien kurssit (Mikkeli) Ryhmämuotoista kuntoutusta Ryhmän koko hlöä ja Kurssin kesto vrk yhdessä jaksossa Uniapneakurssit 12+5 vrk ja Aikuisten CF-kurssi 5 vrk Vaikeavammaisten hengityssairaiden kuntoutus Vetreassa Uniapneaa sairastavien kuntoutusta Verven lisäksi Vetreassa ja Kunnonpaikassa Ruotsinkielisten hengityssairaiden kursseja => Norvalla FolkhälsanAb 34 Kun ryhmässä yksi kysyy, kaikki saavat vastauksen.

35 Kuntoutuksesta ja tuetuista lomista Kuntoutus => Kuntoutuskurssihaku Kuntoutus => Terveyskunnon palvelut => Hengityssairaiden kurssit Kuntoutus => Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit & Terveyskurssit ja virkistyslomat & Asbestialtistuneiden kuntoremonttikurssit 35 Mikään ei motivoi niin kuin korkealle asetettu päämäärä.

36 Kiitos! Tarja Pajunen sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija puh , Ilman iloa ei voi tehdä hyvää. Siksi tämän on oltava hauskaa.

keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta

keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta Tarja Pajunen 14.9.2011 Hengitysliitto 70 vuotta Hengitysterveys on jokamiehenoikeus 2. Elämästä pitää oppia löytämään parhaat puolet. Toimintaa ympäri

Lisätiedot

Tarja Pajunen 2013. Hengityssairaan sosiaaliturvasta Kajaanissa 10.10.2013

Tarja Pajunen 2013. Hengityssairaan sosiaaliturvasta Kajaanissa 10.10.2013 Tarja Pajunen 2013 Hengityssairaan sosiaaliturvasta Kajaanissa 10.10.2013 Hengitysliitto Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysterveys on jokamiehenoikeus Tarja Pajunen 2013 Hengitysliitto on Hengitysliitto

Lisätiedot

Reumaliiton sosiaaliopas 2012

Reumaliiton sosiaaliopas 2012 Reumaliiton sosiaaliopas 2012 Reuma -lehden 60. juhlavuosi Iso Roobertinkatu 20-22 A 00120 HELSINKI puh. (09) 4761 55 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi 1 Sisällysluettelo LIITTEET: Alkusanat... 4

Lisätiedot

Reumaliiton sosiaaliopas 2011

Reumaliiton sosiaaliopas 2011 Reumaliiton sosiaaliopas 2011 Iso Roobertinkatu 20-22 A 00120 HELSINKI puh. (09) 4761 55 faksi (09) 642 286 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Johdanto..... 4 Asunnon

Lisätiedot

Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö SISÄLLYSLUETTELO Yleistä hakemisesta 1. Alle 20-vuotiaan nuoren kuntoutusraha 2. Ammatillinen kuntoutus 3. Ammatilliset erityisoppilaitokset 4. Ammatinvalinnanohjaus

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Sosiaalisia etuuksia 2012

Sosiaalisia etuuksia 2012 Sosiaalisia etuuksia 2012 Sisällysluettelo Yleistä palvelujen hakemisesta... 4 Kansaneläkkeen määrät... 6 Eläkkeen maksupäivät... 6 Ajankohtaista tietoa 2010... 6 Yöpymisraha... 7 Terveydenhuollon maksukatto...

Lisätiedot

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf)

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf) DIABEETIKON SOSIAALITURVA 2012 Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Mervi Lyytinen Taitto: Aino Myllyluoma Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2012 ISBN 978-952-486-122-9

Lisätiedot

ISBN 978-952-486-141-0 (nid.) ISBN 978-952-486-142-7 (pdf)

ISBN 978-952-486-141-0 (nid.) ISBN 978-952-486-142-7 (pdf) DIABEETIKON SOSIAALITURVA 2013 Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Mervi Lyytinen Taitto: Aino Myllyluoma Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2013 ISBN 978-952-486-141-0

Lisätiedot

Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta Kuljetuspalvelut Kuntoutus Kuvallinen KELA-kortti Lapsen hoitotuki

Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta Kuljetuspalvelut Kuntoutus Kuvallinen KELA-kortti Lapsen hoitotuki Pieni palveluopas 1 Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta 3 - Hakemukset 3 - Päätös 3 - Muutoksenhaku 3 - Subjektiivinen oikeus eli erityinen järjestämisvelvollisuus 3 - Määrärahasidonnaiset

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2013

PIENI PALVELUOPAS 2013 PIENI PALVELUOPAS 2013 www.invalidiliitto.fi/pienipalveluopas 1 Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta 3 - Hakemukset 3 - Päätös 3 - Muutoksenhaku 3 - Subjektiivinen oikeus eli erityinen

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri I Västra Nylands försäkringsdistrikt. Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg 8.12.2011

Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri I Västra Nylands försäkringsdistrikt. Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg 8.12.2011 Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg 8.12.2011 Kelan kortit Kela-kortti on Kelan asiakaskortti. Se voi olla kuvaton tai kuvallinen. Kuvallisia kortteja ei enää myönnetä. Kuvaton kortti annetaan

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö SISÄLLYSLUETTELO Yleistä hakemisesta 1. Alle 16-v. vammaistuki 2. Apuvälineet 3. Asunnon muutostyöt 4. Auto: Ajoneuvovero Autoveron huojennus

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA...

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA... 1 Sisällys SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA.... 2 Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa.... Sosiaalityöntekijä.... Potilasasiamies.... Sosiaaliasiamies.... Julkinen terveydenhuolto.... Julkisen

Lisätiedot

Avuksi arkeen. Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin

Avuksi arkeen. Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin Avuksi arkeen Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin Sisällysluettelo A Ajankohtaista tietoa (tiedot vuodelta 2013) 9 Ammatillinen erityisopetus 13 Ammatinvalinnanohjaus 13 Ammatillinen kuntoutus

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet 24.11.2013 Koonnut: Erja Sandberg KELAN ETUISUUKSIA 1. Vammaistuki (alle 16v /16v täyttäneen) 2. Vaikeavammaisten kuntoutus 3. Ammatillinen kuntoutus 4. Koulutarvikemääräraha

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot