TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009 Hallitus

2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ JA ORGANISAATIO Luottamushenkilöorganisaatio Sisäinen organisaatio STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT HUS:N SAIRAANHOITOTOIMINTA Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat Palvelusuunnitelmien toteutuminen Kalliin hoidon tasaus Hoitopalvelut Ylikäyttömaksukäytäntö ja siirtoviivepotilaiden määrien raportointi Hoidetut eri henkilöt Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy OPETUS-, TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA HENKILÖSTÖ ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ YMPÄRISTÖTEKIJÄT SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TALOUS JA RAHOITUS Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus ja rahoitusasemassa tapahtuneet muutokset Kuntayhtymän kokonaistulot ja -menot KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Konsernin yhteisöt Konsernin tytäryhtiöiden toiminnalle asetetut tavoitteet ja tulokset Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA TOTEUTUMISVERTAILUT Kuntayhtymän toimintakulujen ylitysoikeus ja alijäämän lisäkanto Kuntayhtymän tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelman toteutuminen Palvelutuotannon tavoitteiden toteutuminen HYKS-sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalue HUS-Tilakeskus tulosalue Konsernihallinto tulosalue Liikelaitosten tavoitteiden toteutuminen Rahoituksen toteutuminen Investointien toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot

4 16 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET ja liitetiedot HUS-Apteekki liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUS-Apteekin johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely HUS-Röntgen liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUS-Röntgenin johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely HUSLAB liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUSLAB:in johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely Ravioli liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Raviolin johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot

5 Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely HUS-Desiko liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUS-Desikon johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely HUS-Logistiikka liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUS-Logistiikan johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely HUS-Tietotekniikka liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUS-Tietotekniikan johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely HUS-Lääkintätekniikka liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUS-Lääkintätekniikan johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot

6 Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely HUS-Servis liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUS-Servisin johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNTAYHTYMÄN TALOUTEEN ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä LUETTELOT JA SELVITYKSET Kirjanpitokirjat, tositteiden lajit ja kirjanpito- ja tilinpäätösaineiston säilytys TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN 2009 LIITTEET Liite 1a: Valtuuston jäsenet vaalikaudella Liite 1b: Hallituksen jäsenet vuonna Liite 1c: Lautakuntien jäsenet vuonna Liite 1d: Tarkastuslautakunta vuonna Liite 1e: Kunnallisten liikelaitosten johtokunnat vuonna Liite 1f: HUS:n 100 % omistamien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet vuonna Liite 2a: Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen vuonna Liite 2b: Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen vuonna Liite 2c: Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen vuonna Liite 3: HUS:n jäsenkuntien maksuosuudet palvelutuloista vuosina Liite 4: Kalliin hoidon tasaus jäsenkunnittain (tuhansina euroina) Liite 5a: Henkilöstön lukumäärä vuonna Liite 5b: Henkilötyövuodet vuonna

7 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Erinomaista työtä tiukan kuntatalouden ehdoilla Vuonna 2009 HUS:ssa kävi hoidossa eri potilasta. Luku on 1,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna, mikä ei selity pelkästään alueen väestönkasvulla. Vuosittaisessa potilastyytyväisyyden mittauksen tuloksissa korostui hoidossa olleiden potilaiden tyytyväisyys hoidon laatuun ja ystävälliseen palveluun. Vuosi 2009 oli kuntataloudessa tiukka. Maailmantalous oli lähtenyt syksyllä jyrkkään laskuun ja lama iski myös Suomeen. HUS oli ennakoinut tilanteen ja asettanut itselleen toimintavuodeksi kahden prosentin tuottavuustavoitteen. Tähän pyrittiin virtaviivaistamalla toimintoja, etsimällä kustannussäästöjä ja ennen muuta rakenteellisilla muutoksilla. Toimintakuluja tarkasteltiin kriittisesti kaikkialla organisaatiossa, ja kustannustietoisuutta lisättiin. Investointiohjelmaa karsittiin ja useita investointeja lykättiin myöhemmäksi. Vuokratyövoiman käytöstä päätettiin luopua asteittain. Henkilöstölle tarjottiin vapaaehtoista sopeuttamisvapaata. Konsernin johtoryhmät tekivät toukokuussa viikon työtä palkatta. Loppusyksystä tiukalla kulujen hallinnalla tähdättiin siihen, että nähtävissä ollut talousarvion ylitys saataisiin supistetuksi mahdollisimman pieneksi. Siinä onnistuttiinkin, ja tehokkaan toiminnan ansiosta HUS:n tuottavuus kasvoi yli kolme prosenttia vuodesta 2008 vuoteen Sairaanhoitoalueiden ja tulosyksiköiden sisällä rakenteellisia muutoksia jatkettiin tuloksekkaasti. Tavoitteena on ollut koko HUS:n kymmenvuotisen olemassaolon ajan vahvistaa pienten erikoisalojen toimintaa keskittämällä. Runsaasti resursseja vaativa päivystys keskitetään ja kliinisen toiminnan vahvoja osaamisen keskuksia luodaan. Sairaanhoitoalueiden väliset rakenteelliset ratkaisut osoittautuivat edelleen haasteellisiksi toteuttaa. Hallituksen päätös lopettaa synnytykset Länsi-Uudenmaan sairaalassa aiheutti runsaasti vastustusta varsinkin ruotsinkielisessä väestössä ja myös mediassa. Hallitus kuitenkin hylkäsi asiasta tehdyt oikaisuvaatimukset. Tiukkaa taloudenpitoa vaikeutti keväällä 2009 Valviran asettama uhkasakko, joka koski hoitotakuun ylittäviä leikkausjonoja. Leikkausjonojen purkamisessa onnistuttiin määräaikaan mennessä ja sakolta vältyttiin. Influenssa A(H1N1) -viruksen rantautuminen Suomeen vaikutti syksyn 2009 toimintaan. Taudin huippuvaiheessa Meilahden ja Jorvin sairaaloiden tehostetun hoidon paikkoja jouduttiin kohdentamaan influenssapotilaiden hoitoon, mikä vaikutti siihen, että leikkausjonot pitenivät jälleen. Pandemia hoidettiin kokonaisuudessaan suunnitellusti ja hyvin. Tutkimuksessa ja opetuksessa saavutettiin merkittävä tunnustus, kun Meilahden kampus sijoittui eurooppalaisten kliinisen lääketieteen tutkimustyötä tekevien yhteisöjen joukossa viidenneksi, kun arviointiperusteena käytettiin julkaisuihin tehtyjen viittausten lukumäärää. HUS:n hallitus vaihtui Puheenjohtajaksi valittiin Ulla-Marja Urho ja varapuheenjohtajaksi Veikko Simpanen. Myös konsernin johtoryhmä muotoutui toimintavuoden aikana uudelleen. Konsernin strategisten linjausten mukainen sairaanhoidon johtamisjärjestelmän uudistus saatiin valmiiksi syyskuuhun mennessä. Syksyn aikana valittiin Hyksin alueelle uudet klinikkaryhmien johtajat ja osastoryhmien päälliköt. Uusien johtajien koulutus käynnistyi saman tien. 6

8 Tilaaja-tuottajamallia laajennettiin ottamalla sen piiriin loputkin ydintoimintaa tukevat palvelut. Liikelaitosten lukumäärä lisääntyi yhdeksään, kun HUS-Tietotekniikka, HUS- Lääkintätekniikka ja HUS-Servis aloittivat vuoden alussa toimintansa. Keskustelu HUS:n tulevaisuudesta ja uudesta terveydenhuoltolaista kiihtyi vuoden loppua kohti. Poliitikot ja omistajakuntien virkamiehet kävivät julkisuudessakin keskustelua HUS:n uudelleenorganisoimisesta. Lakiesitystä koko maan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ei vielä toimintavuonna kuitenkaan tehty. HUS on kymmenvuotisen olemassaolonsa aikana kehittänyt toimintaansa ja rakenteitaan tietoisena väestörakenteen aiheuttamista muutospaineista. Tavoitteena on ollut turvata kansalaisten tarvitsema erikoissairaanhoito myös muuttuvissa olosuhteissa. Tätä tavoitetta myös toimintavuonna tehdyt linjaukset ja ratkaisut ovat vahvistaneet. Tärkeimmässä tehtävässä, potilaiden hyvässä hoidossa, olemme onnistuneet. Kiitos kuuluu osaavalle henkilöstölle sekä yhteistyökumppaneillemme. Raimo Kekkonen vt. toimitusjohtaja 7

9 2 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ JA ORGANISAATIO HUS-kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa jäsenkuntiensa ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja alkaen myös kehitysvammahuollon palveluja. Lisäksi HUS huolehtii yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä. Kuntayhtymä voi tuottaa myös muita toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluita. 2.1 Luottamushenkilöorganisaatio VALTUUSTO Jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän perussopimuksen mukaan valtuustoon 2-5 jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Kunta, jonka peruspääomaosuus on vähintään 8 % peruspääomasta, on oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään kolme jäsentä. Mikäli kunnan peruspääomaosuus on vähintään 25 %, on kunta oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään viisi jäsentä. Lisäksi Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset vara-jäsenensä. Vuoden 2009 alussa tapahtui HUS:n jäsenkunnissa muutoksia. Tammisaaresta, Karjaasta ja Pohjasta tuli Raaseporin kaupunki ja Sammatti liittyi Lohjaan. Uudessa kunnallisvaalikaudeksi valitussa valtuustossa oli vuonna 2009 näiden kuntamuutosten jälkeen 63 jäsentä. Valtuusto kokoontui vuoden 2009 aikana 4 kertaa. Valtuuston jäsenet vaalikaudella , liite 1a HALLITUS Sairaanhoitopiiriä johtaa valtuuston alaisena hallitus, johon valtuusto valitsee toimikaudekseen 15 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee yhden hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallituksen tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa. Vastatessaan sairaanhoitopiirin hallinnosta ja taloudenhoidosta hallitus keskittyy erityisesti sairaanhoitopiirin strategisten toimintatavoitteiden toteuttamiseen ja talouden tasapainon ylläpitämiseen, toiminnan tehostamiseen ja sen tarvitsemien rakennejärjestelyjen toteuttamiseen, toiminnan yhteensovittamiseen, valtakunnallisten ja erityisvastuualuekohtaisten tehtävien toteuttamiseen, yliopistollisen terveystieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan järjestämiseen, työnantajatoimintaan ja hallinnon ohjaukseen. Hallitus valvoo sairaanhoitopiirin etua, edustaa sairaanhoitopiiriä ja tekee sen puolesta sopimukset, jollei näitä tehtäviä ole siirretty muun toimielimen tai viranhaltijan tehtäväksi. Sen lisäksi hallituksen tehtävänä on käsitellä kuntayhtymän toimintaa ja taloutta koskevat seurantaraportit sekä päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aiheen. Hallitus kokoontui vuoden 2009 aikana 22 kertaa. Hallituksen jäsenet vuonna 2009, liite 1b 8

10 LIIKETOIMINTAJAOSTO Valtuusto hyväksyi joulukuussa hallintosäännön muutoksen liiketoimintajaoston perustamisesta kuntayhtymän hallituksen alaisuuteen. Liiketoimintajaostoon kuuluu hallintosäännön mukaan kuusi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Jaoston jäsenistä yhden ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä nimeää Helsingin yliopisto. Konserniohjauksen osalta toimivaltaa on sekä hallituksella että liiketoimintajaostolla. Liiketoimintajaoston tehtävänä on: tehdä esityksiä konserniohjauksen linjauksista ja periaatteista sekä liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista; seurata, että liikelaitokset ja tytäryhtiöt toimivat valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti, sekä osaltaan huolehtia konsernivalvonnan toteuttamisesta; käsitellä liikelaitosten ja tytäryhtiöiden seurantaraportit sekä muutoinkin seurata niiden toimintaa; käsitellä konserniohjaukseen liittyviä liikelaitoksia ja tytäryhtiöitä koskevia linjauksia. Väliaikaisena ratkaisuna hallitus asetti toimikunnan, jonka tehtävät olivat yhdenmukaiset liiketoimintajaoston kanssa. Toimikunnan toimikausi oli LAUTAKUNNAT Hallituksen alaisena sairaanhoitopiirissä toimivat sairaanhoitoalueiden toimintaa varten valtuuston toimikaudekseen asettamat lautakunnat. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnassa on 9 15 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan valitaan kaksi jäsentä ja heille kaksi henkilökohtaista varajäsentä muihin sairaanhoitoalueisiin kuuluvista kunnista sekä Helsingin yliopiston nimeämä yksi jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Muiden sairaanhoitoalueiden lautakunnissa on 9-13 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee yhden lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Jäsenet lautakuntaan valitaan sairaanhoitoalueeseen kuuluvista kunnista. Sairaanhoitoalueen lautakunnan tehtävänä on omalta osaltaan toteuttaa konsernin strategiaa ja talouden hallintaa sekä kuntayhtymän perussopimuksen mukaan hallituksen ohjauksessa johtaa sairaanhoitoalueen toimintaa, valmistella sairaanhoitoaluetta koskevat hallituksen ja valtuuston käsiteltävät asiat ja huolehtia niiden täytäntöönpanosta sekä huolehtia yhteistyöstä alueensa kuntien perusterveydenhuollon kanssa. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on tehdä esityksiä alueensa toiminnan kehittämisestä sekä käsitellä alaistaan toimintaa ja taloutta koskevat seurantaraportit ja päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aiheen. Lisäksi sairaanhoitopiirissä on erikoissairaanhoitolain 18 :ssä säädetty vähemmistökielinen lautakunta, jonka valtuusto asettaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Lautakunnan tehtävänä on perussopimuksen mukaan hallituksen alaisena huolehtia siitä, että potilas saa sairaanhoitopiirissä erikoissairaanhoidon palveluja omalla äidinkielellään, suomeksi tai ruotsiksi. HYKS-sairaanhoitoalueella ja vähemmistökielisillä sairaanhoitoalueilla on vähemmistökielisen lautakunnan alaisuudessa vähemmistökieliset jaostot. Valtuuston toimikaudekseen asettama psykiatrisen sairaanhoidon lautakunta huolehtii perussopimuksen mukaan hallituksen apuna psykiatrisen sairaanhoidon kehittämisestä ja yhteensovittamisesta. 9

11 Lautakuntien jäsenet vuonna 2009, liite 1c HYKS-sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalue Vähemmistökielinen lautakunta Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunta TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan kokoonpanosta ja tehtävistä on määrätty kuntalaissa ja kuntayhtymän perussopimuksessa. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta vuonna 2009, liite 1d KUNNALLISTEN LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNNAT Liikelaitosten toiminnasta säädetään kuntalaissa ja määrätään liikelaitosten johtosäännöissä ja toimintaohjeissa. HUS-kuntayhtymän liikelaitoksia ovat HUS-Apteekki, HUS- Röntgen, HUSLAB, Ravioli, HUS-Desiko ja HUS-Logistiikka sekä vuoden 2009 alusta toimintansa aloittaneet HUS-Tietotekniikka liikelaitos ja HUS-Lääkintätekniikka liikelaitos (valtuuston päätös ) sekä HUS-Servis liikelaitos (valtuuston päätös ). Uutena tulosalueena aloitti HUS-Tilakeskus. Kutakin kunnallista liikelaitosta varten on oma, hallituksen valitsema johtokunta, jonka tehtävistä ja toimivaltuuksista määrätään kunnallisen liikelaitoksen johtosäännössä. Liikelaitosten johtokunnat vuonna 2009, liite 1e TYTÄRYHTIÖT HUS-kuntayhtymä omistaa 100 % seuraavista yhtiöistä; HUS-Kiinteistöt Oy, Kiinteistö Oy Jorvi, Kiinteistö Oy Asolanrinne, VN Fastigheter, Asunto Oy Laurinkatu 24, Kiinteistö Oy Kangasjyvä ja Asunto Oy Pilvenmäki. Tämän lisäksi HUS-kuntayhtymä omistaa 69,93% Uudenmaan Sairaalapesula Oy:stä. HUS:n 100 % omistamien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet vuonna 2009, liite 1f 2.2 Sisäinen organisaatio Valtuusto hyväksyi voimaan tulleen hallintosäännön HUS-konsernia johdetaan hyväksytyn strategian, sen arvojen ja päämäärien mukaisesti yhtenä kokonaisuutena siten, että kullakin organisaatiolla on selkeät vastuut ja toimivallat yksijohtajaperiaatteen mukaisesti. HUS-konsernin toimintatapa perustuu sairaanhoidollisten palveluiden ja tukipalveluiden välillä tilaaja-tuottajamalliin. Kuntayhtymä on kiinteässä yhteistyössä Helsingin yliopiston sekä muiden korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa opetuksen ja tieteellisen tutkimustyön järjestämiseksi ja kehittämiseksi. HUS-konserni on kuntalain mukaan kokonaisuus, jonka muodostavat HUS-kuntayhtymä (emoyhteisö) sekä juridisesti itsenäiset tytär- ja kiinteistöyhtiöt. HUS-kuntayhtymä muodostuu viidestä HUS:n ydinliiketoimintaa, erikoissairaanhoitoa, toteuttavasta sairaanhoitoalueesta, tulosalueina toimivista konsernihallinnosta ja HUS-Tilakeskuksesta sekä yhdeksästä sairaanhoitoalueille ja tulosalueille sairaanhoidollisia/muita tukipalveluita toimittavasta liikelaitoksesta. HUS-konserniin kuuluu lisäksi tytäryhteisöt Uudenmaan Sairaalapesula Oy ja HUS- 10

12 Kiinteistöt Oy sekä 10 asunto- ja kiinteistöyhtiötä, jotka ovat juridisesti itsenäisiä yhteisöjä, joissa HUS-kuntayhtymällä on määräysvalta. Sairaanhoitoalueita ovat HYKS-sairaanhoitoalue, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue, Lohjan sairaanhoitoalue, Hyvinkään sairaanhoitoalue ja Porvoon sairaanhoitoalue. Sairaanhoidon palvelutuotanto jakautuu kaikilla sairaanhoitoalueilla Medisiiniseen tulosyksikköön, Operatiiviseen tulosyksikköön, Naisten- ja lastentautien tulosyksikköön, Psykiatrian tulosyksikköön sekä johdon tulosyksikköön. Liikelaitosten määrä lisääntyi vuoden 2009 alusta kuudesta yhdeksään. Liikelaitoksia ovat vuonna 2004 toimintansa aloittaneet HUS-Röntgen, HUSLAB ja Ravioli sekä perustetut HUS-Apteekki, HUS-Desiko ja HUS-Logistiikka uusina liikelaitoksina aloittivat HUS-Lääkintätekniikka, HUS-Servis ja HUS-Tietotekniikka. HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTAMISPERIAATTEET Hallintosäännön mukaan toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan konsernihallinnon tehtävänä on vastata kuntayhtymän strategisesta johtamisesta ja talouden hallinnasta, koko kuntayhtymää koskevista toimintapolitiikoista, työnantajatoiminnasta, edunvalvonnasta, rahoituksen järjestämisestä, omaisuuden- ja riskien hallinnasta, ympäristökysymyksistä huolehtimisesta, konserniviestinnästä, sisäisestä tarkastuksesta ja lakiasioista. Konsernihallinnon keskeisenä tehtävänä on luoda edellytyksiä yksiköiden toiminnalle ja tukea niitä tehtäviensä suorittamisessa. Lisäksi konsernihallinto vastaa kuntayhtymän työterveyshuollosta. Edellä mainitut tehtävät konsernihallinto toteuttaa koko konsernia koskevan johtamisjärjestelmän avulla. Konsernihallinto huolehtii hallituksen kokousasioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Toimitusjohtajan alaisuudessa toimi johtajaylilääkäri, hallintojohtaja, hallintoylihoitaja, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja ja viestintäjohtaja. Liiketoimintajohtajan tehtävää hoiti hallintojohtaja oto. Toimitusjohtajan ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan edustajan kanssa he muodostivat konsernin johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa strategisessa johtamisessa ja huolehtia päätösten toimeenpanosta sekä seurannasta. Johtajaylilääkäri vastasi konsernitasolla erikoissairaanhoidon palveluista sekä tutkimus-, opetus- ja kehittämistoiminnasta. Johtajaylilääkärin tehtäviin sisältyi keskeisenä osana myös viranomaisyhteistyö, erityisvaltionosuus- sekä tutkimuslupa-asiat. Hallintoylihoitaja toimi konsernitasolla hoitotyön ja tieteen toiminnan kehittämisen vastuuhenkilönä. Hallintoylihoitaja vastasi hoitotyön strategisesta suunnittelusta ja hoitotyön kehittämisen koordinoinnista sekä hoitotieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan edistämisestä. Hallintojohtaja vastasi konsernin yleishallinnosta ja juridiikasta. Talousjohtaja vastasi konsernin talousjohtamisesta, investointien ja rahoituksen suunnittelusta, tilinpäätöksen laadinnasta sekä omaisuuden hallinnasta. Henkilöstöjohtaja vastasi konsernin henkilöstöjohtamisesta, työnantajatoiminnasta, henkilöstöstrategiasta ja politiikasta sekä työterveyshuollosta. KONSERNIN JOHTORYHMÄT Johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja, talousjohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, viestintäjohtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, tutkimusjohtaja sekä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan edustaja. Konsernin johtoryhmä kokoontui 40 kertaa. Konsernin laajennettuun johtoryhmään kuuluivat konsernin johtoryhmän lisäksi sairaanhoitoalueiden johtajat, HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden johtajat sekä kaksi pääluottamusmiestä henkilöstön edustajina. Laajennettu johtoryhmä kokoontui 10 kertaa. Laajennetun johtoryhmän tehtävänä on toimia konsernitason koordinointielimenä ja huolehtia päätösten toimeenpanosta sekä seurannasta. Sairaanhoidon johtoryhmään kuuluivat johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan edustaja, sairaanhoitoalueiden johtajat, HYKS- 11

13 sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden johtajat sekä HUSLAB:in, HUS-Röntgenin ja HUS- Apteekin toimitusjohtajat. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi johtajaylilääkäri. Sairaanhoidon johtoryhmä kokoontui 12 kertaa. Liiketoimintajohtoryhmään kuuluivat liiketoimintajohtaja, jota tehtävää hoiti hallintojohtaja oto., liikelaitosten ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä HUS-Tilakeskus tulosalueen johtaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi liiketoimintajohtaja. Liiketoimintajohtoryhmä kokoontui 5 kertaa. Valtuusto päätti vuoden 2010 alusta voimaan tulevan hallintosäännön muutoksista. Hallituksen linjausten mukaan hallintosääntöä uudistetaan siten, että perustetaan hallituksen alainen liiketoimintajaosto valvomaan, että liikelaitokset ja tytäryhtiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. 12

14 3 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT HUS:n arvoperustan mukaisesti toiminta perustuu yhteistyöhön, edelläkävijyyteen ja keskinäiseen kunnioittamiseen. Strategia on keskeinen osa HUS-konsernin ohjausjärjestelmää ja vuosittaisen toiminta- ja taloussuunnitelman tulee toteuttaa konsernistrategian linjauksia. HUS:n strategiassa määritellyt strategiset päämärät, jotka HUS:n valtuusto tarkisti kokouksessaan , ovat seuraavat: 1. Potilaslähtöinen, vaikuttava ja oikea-aikainen erikoissairaanhoito 2. Korkeatasoinen tutkimus ja opetus yhteistyössä Helsingin yliopiston, muiden korkeakoulujen ja ammattioppilaitosten kanssa 3. Moniammatillista asiantuntijayhteisöä kannustava ja arvostava johtaminen 4. Alan vetovoimaisin monien mahdollisuuksien työpaikka 5. Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen 6. Luottamukseen perustuva kuntayhteistyö ja ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous. Strategian osana on määritelty HUS:n ydintehtävä ja arvopohja: Ydintehtävä Ydintehtävänämme on tuottaa asiakkaidemme parhaaksi erikoissairaanhoidon palveluja ja terveyshyötyjä tuloksellisessa yhteistyössä perusterveydenhuollon, yliopiston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Arvopohja Yhteistyöllä huipputuloksiin Onnistumme yhdessä avoimuuden, luottamuksen, osaamisen ja verkostoitumisen avulla. Tahto toimia edelläkävijänä Toimimme innovatiivisesti asiakkaidemme parhaaksi ja käytämme hyväksi tulevaisuuden mahdollisuudet. Arvostamme asiakkaittamme ja toisiamme Kohtelemme potilaita, muita asiakkaita, kumppaneita ja työtovereita oikeudenmukaisesti, vastuullisesti ja suvaitsevaisesti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä. Kannamme vastuumme ympäristöstä. Kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet pohjautuvat yllämainittuihin strategisiin päämääriin ja tukevat näitä. Niiden toteutuminen seurataan tuloskorttien avulla jotka ovat jaettu seuraaviin osioihin: - Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus - Talous - Prosessit ja rakenteet - Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Potilaiden hoitoon pääsy ja hoidon saatavuus turvataan riippumatta kunta- ja organisaatiorajoista, sillä kuntayhtymä sitoutuu järjestämään potilailleen kiireettömän, lääketieteellisesti perustellun hoidon erikoissairaanhoitolain ja mielenterveysasetuksen mukaisissa määräajoissa. Potilaat/asiakkaat saavat tarpeensa mukaiset laadukkaat palvelut oikea-aikaisesti ja omakielisesti, sillä HUS:n kaikki sairaalat toimivat koordinoidussa yhteistyössä paitsi potilaiden kiireettömän hoidon antamiseksi myös kiireellisen hoidon järjestämiseksi toiminnallisesti järkevän kokoisissa toimintayksiköissä ja mahdollisimman taloudellisesti. 13

15 Potilaat arvostavat HUS:ssa saamansa hoidon ja tutkimusten laatua ja HUS:n potilaskeskeistä hoitokulttuuria, joka antaa heille edellytykset sekä ennaltaehkäistä terveysongelmia että ottaa vastuuta omasta hoidostaan. Potilaspalautteen seurantamenetelmä uudistettiin vuonna Lisäksi liikelaitokset tekevät omille sisäisille tai ulkoisille asiakkailleen säännöllisesti asiakastyytyväisyysmittauksia. Tulosten perusteella lisätään asiakashyötyjä ja asiakasyhteistyötä panostamalla palvelujen laatuun ja kumppanuussuhteisiin. Kuntien edustajille, omistajille ja tilaajille, tehtiin ensimmäisen kerran asiakkuus-kysely keväällä Strateginen tavoite Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy Mittari ja tavoitearvo strategiakaudella Hoidon tarpeen arviointi on aloitettu 3 viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Hoitoon tai tutkimukseen pääsee viimeistään 6 kuukaudessa. Lasten- ja nuorisopsykiatriassa hoitoon pääsee 3 kuukauden kuluessa. Yli 6 kuukautta odottaneita ei hoitojonossa ole. Toteuma 2009 Tilikauden aikana hoitojono oli keskimäärin 72 päivää (68 päivää vuonna 2008). Yli 6 kuukautta jonottaneita oli henkilöä (625 henkilöä vuonna 2008). Hoitojono lasten psykiatriseen hoitoon oli 59 päivää ja nuorten psykiatriseen hoitoon oli 64 päivää. Yli 6 kuukautta jonottaneita näihin hoitoihin oli 125 henkilöitä (260 henkilöä vuonna 2008). Potilastyytyväisyys Kunta-asiakkuus Vuonna 2008 käyttöönotettu asiakastyytyväisyyskysely toistetaan ja tavoitteena on arvosanan parantaminen. Vuonna 2008 käyttöönotettu asiakastyytyväisyyskysely toistetaan ja tavoitteena on arvosanan parantaminen. Potilaiden antama kokonaisarvosana oli 8,49 joka ylittää vuoden 2008 arvosanan (8,48). Omistajien ja tilaajien antama yleisarvosana oli 7,52 joka jäi hieman alle vuoden 2008 arvosanaa (7,54). Talous Vuorovaikutus kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien kanssa perustuu kumppanuuteen. HUS vastaa jäsenkuntiensa väestön palvelutarpeisiin ottamalla huomioon kuntien taloudelliset mahdollisuudet sekä noudattamalla kuntien omistajaohjausta. Valtuustokausittain ja yhteistyössä sairaanhoitopiirin kuntien kanssa laadittavassa terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelmassa sovittiin ensimmäisen kerran vuonna 2006 alueellisesta yhteistyöstä ja palvelujen yhteensovittamisesta toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi. Järjestämissuunnitelman toteutumista arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan vuosittain sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien yhteistyönä. Toimintojen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta arvioidaan ja kustannukset pidetään hallinnassa, jotta jäsenkuntien asukaskohtaiset kustannukset eivät kasva. 14

16 Strateginen tavoite Asukaskohtaisten kustannusten hallinta Kustannusten hallinta Omaisuuserien hallinta Rahoitussuunnittelu Mittari ja tavoitearvo strategiakaudella Jäsenkuntien sairaalaindeksillä korjatut asukaskohtaiset kustannukset eivät kasva verrattuna vuoden 2008 tasoon. Toimintakulut ilman liikelaitoksia ovat enintään talousarvion mukaiset. Palvelutuotannon kannalta keskeisten omaisuuserien eli leikkaussalien käyttöaste on vuoden 2008 tasolla. Kannattavuuslaskentamalli kehitetty ja käyttöönotettu. Omavaraisuusaste on vähintään 40 % Toteuma 2009 Asukaskohtaiset kustannukset olivat 827,3 euroa joka on 2,1% korkeampi kuin vuoden 2008 kustannukset (810,6 euroa), ei tarvevakioitu. Vuoden 2009 toimintakulut ilman liikelaitoksia ylittivät talousarvion kulut 2,9%. Leikkausyksiköt ovat tehostaneet toimintaa, vaihtoajat ovat pääosin lyhentyneet, aamujen käynnistymisessä osittain tahmeutta. HYKS:in Silmäleikkausyksikön osalta silmälääkäripula heikentää käyttöastetta. HYKS:in Korvaleikkausyksikössä aamut alkavat ripeämmin, vaihtoaika nopeutunut. Investointien kannattavuuslaskentamalli käytetty ensimmäisen kerran vuoden 2010 budjetoinnissa. Jälkilaskenta toteutetaan vuoden 2010 aikana. Omavaraisuusaste oli 48,1% kuluneella tilikaudella (51,2% vuonna 2008). Prosessit ja rakenteet HUS:n toimintayksiköt hallitsevat omat toiminta- ja hoitoprosessinsa. Prosessikartassa (prosessien verkosto) esitetään kuntayhtymän toiminnan onnistumiselle tärkeät ja kriittiset avainprosessit. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain mukaan julkisen terveydenhuollon yksiköillä on velvollisuus liittyä valtakunnallisiin terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluihin (KanTa) mennessä. Hankkeessa KELA vastaa sähköisistä lääkemääräyksistä (eresepti), potilasasiakirjojen kansallisesti keskitetystä arkistosta (earkisto) ja kansalaisen katseluyhteydestä omiin tietoihin. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus vastaa varmennepalveluista ja Stakes terveydenhuollossa käytettävistä kansallisesti yhteisistä koodistoista ja koodistopalvelusta. KanTa-palvelujen teknisissä määrittelyissä on laadittu keskeiset periaatteet lääkemääräyksille, sähköiselle arkistoinnille, viestinvälitykselle, tunnistamiselle, sähköiselle allekirjoitukselle, suostumuksen hallinnalle, loki- ja valvontapalvelulle, hakemisto- ja rekisteröintipalvelulle sekä koodistopalvelun rajapinnalle. Kukin sairaanhoitopiiri ja kunta vastaa itse yksittäisten tietojärjestelmien liittämisestä Kan- Taan. KanTa-palvelujen käyttöönotoissa keskeisiä tehtäviä ovat mm. käyttöönottojen vaiheis- 15

17 tus, käyttöönottoaikataulujen koordinointi, yhteisen teknisen, toiminnallisen ja sopimuksiin liittyvän sekä tuotantovaiheen tukeen tarvittavan ohjeistuksen ja koulutusmateriaalin tuottaminen. Näitä toimintoja varten perustetaan organisaatioiden yhteinen hanketoimisto. HUS:n hallitus päätti osallistua yhteisen hanketoimiston perustamiseen ja toiminnan rahoittamiseen. Korkeatasoinen tutkimus luo uusia hoitomahdollisuuksia ja tukee hoitomenetelmien ja kuntoutuksen kehittämistä sekä parhaiden ja taloudellisimpien hoitokäytäntöjen omaksumista sekä innovatiivista tuotekehittelyä. Tutkimustyö ja opetukseen osallistuminen nostavat jatkuvasti henkilöstön osaamistasoa ja edistävät osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saantia. Verkostoitumalla ja muilla yhteistyömuodoilla aktivoidaan opetus- ja tutkimustoimintaa. HUS on lääkäreiden korkeatasoinen koulutuspaikka sekä terveydenhuoltoalan opiskelijoiden käytännön jaksojen laadukas harjoittelupaikka. Kolmannes Suomen erikoislääkäritutkinnoista suoritetaan Helsingin yliopistossa. Strateginen tavoite Prosessien hallinta Strategiset tietojärjestelmähankkeet Mittari ja tavoitearvo strategiakaudella Ydin- ja tukiprosessien kuvaaminen ja mallintaminen. Kansallisiin terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluihin (KanTa) liittyminen Yhteisen hanketoimiston toimintaan osallistuminen. Toteuma 2009 Useiden prosessien kuvaukset tehty ja julkaistu HUS:n prosessien katselun portaalissa. Kaikki kuvaukset eivät vielä ole viety loppuun. Uranus-tuotteen kehittäminen on aloitettu yhteistyössä yliopistosairaanhoitopiirien kanssa. Versio 8.1. tarkoitus ottaa käyttöön vuonna Tuottavuuden kasvutavoite on 2-3 %/vuosi Syyskuun tiedot Kokonaiskustannukset/ henkilötyövuodet; euroa Tuottavuuden parantaminen DRG-pistesumma/henkilötyövuodet; 124,8 DRG-pisteen hinta; 659,3 euroa Kokonaiskustannukset/ hoidettavana olleet eri henkilöt; 2839 euroa Toteutuneen työtunnin hinta 23,8 euroa euroa 103,6 658,4 euroa euroa (2 839 euroa vuonna 2008) 24,6 euroa 16

18 Strateginen tavoite Mittari ja tavoitearvo strategiakaudella Toteuma 2009 Tutkimustyö Opetustoiminta Tutkimusten lukumäärä /myönnettyjen tutkimuslupien lukumäärä (TIETU) HUS:n osuus yliopistosairaalakuntayhtymien yliopistotasoiseen terveystieteelliseen tutkimukseen saamasta tutkimus-evorahoituksesta 41,6 % Ammatillisen jatkokoulutuksen työjaksojen määrä HUS:n osuus yliopistosairaaloiden EVO:n koulutusmäärärahasta 28,4 Opiskelijatyytyväisyys kliinisen harjoittelun laatuun tulisi olemaan arvosanaltaan vähintään 8,0. 4,78 Toteutunut osuus oli 41,2%. Terveysalan opiskelijoiden kliinisen harjoittelujen viikkoja Husissa oli Toteutunut osuus oli 28,8%. Toteutunut arvosana oli 8,28. Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen HUS on hyvä työpaikka, jossa toimitaan yhteisten arvojen ja strategian mukaisesti. Avointa tiedonkulkua ja yhteistoimintaa kehitetään. Henkilökunnan osaamista tuetaan aktiivisella koulutuksella. Esimiehillä on riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet, talousosaaminen, tietojärjestelmätuki sekä vastuulliset toimintatavat. Johtamisosaaminen lisää avointa vuorovaikutusta ja tiedonkulkua esimiesten ja henkilöstön välillä ja parantaa työilmapiiriä. Tavoitteena on jatkuvasti vahvistaa asiantuntevaa ja ihmisläheistä johtamiskulttuuria sekä tarjota erilaisia mahdollisuuksia johtamisen tietojen ja esimiestaitojen kartuttamiseen. Lähivuosien erityisenä haasteena on ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus. HUS panostaa työhyvinvoinnin ja rekrytoinnin kehittämiseen. Palkitsemisen kokonaisuus muodostuu HUS:ssa neljästä osa-alueesta, joita ovat kokonaispalkka, henkilöstöedut, organisaation kehitys ja positiivinen työympäristö. Kaikkien näiden osa-alueiden kehittämiseen panostetaan lähivuosina yhdessä henkilöstön kanssa. Osaava henkilökunta pidetään HUS:n palveluksessa henkilöstö- ja palkkapoliittisin keinoin. 17

19 Strateginen tavoite Henkilöstösuunnittelu Mittari ja tavoitearvo strategiakaudella Sairauspoissaolopäiviä on vähemmän kuin vuonna Henkilöstösuunnitteluprosessin tiiviimpi kytkeminen budjetointiprosessiin vuoden 2010 suunnitelmia tehtäessä. Toteuma ,7 pv (14,9 pv vuonna 2008). Henkilöstö- ja taloussuunnittelussa noudatettiin yhteistä aikataulua. Henkilöstön kannustaminen ja palkitseminen Kannustava palkitseminen Haastavan yleistaloudellisen tilanteen takia tulospalkkiojärjestelmää ei otettu käyttöön kliinisissä yksiköissä ja tulosalueilla. Liikelaitoksissa on käytössä tulospalkkiojärjestelmät. Henkilöstön kehittäminen Kehityskeskustelujen toteutumisaste on vähintään 80 %. Vähintään 80 % on kokenut kehityskeskustelut hyödyllisiksi. Johtamisvalmennushanke Kehityskeskustelujen toteutumisaste oli 72,7%. 62,5% koki kehityskeskustelut hyödyllisiksi. Johtamisvalmennusta on järjestetty säännöllisesti, jatko-osio suunnitteilla. Työhyvinvointiohjelman vuodelle 2009 asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä on kehitetty hallituksen vahvistaman toimenpide-ehdotuksen mukaisesti. 18

20 4 HUS:N SAIRAANHOITOTOIMINTA 4.1 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat Jäsenkuntien ja HUS:n välisissä kuntaneuvotteluissa sovitaan kuntien väestölleen hankkimien palveluiden määrästä ja palvelusuunnitelmien euromääräisistä tilauksista. Kunnille esitettiin myös suunnittelukaudella toteutettavaksi suunnitellut toiminnalliset muutokset. Hallitus päätti vuoden 2009 talousarvion ja investointiohjelman valmistelun lähtökohdista seuraavaa: - vuoden 2009 kuntakohtaisten palvelusuunnitelmien laadinnan pohjana käytettiin tilinpäätösten 2006 ja 2007 toteutunutta keskimääräistä palvelutarvetta per asukas ikäryhmittäin. Kustannustasoa korjattiin palkkojen ja muiden toimintakulujen osalta 3,4 %:lla. Henkilösivukuluihin budjetoitiin vain 0,3 %:n korotus, koska työnantajan osuuden eläkemaksun ennakoitiin alenevan. - toiminnalliset muutosesitykset lisättiin/vähennettiin - palvelusuunnitelmiin sisältyi 2 %:n tuottavuusvaade - taloussuunnitelma ja investointiohjelma valmisteltiin siten, että kuntayhtymän omavaraisuusaste säilyy noin 50 %:ssa. Lisäksi hankeohjelma pyrittiin rajaamaan välttämättömiin ja toimintaa tehostaviin hankkeisiin. Suunniteltu investointitaso vuodelle 2009 oli 122,8 miljoonaa euroa. - kuntalaskutuskäytäntönä päätettiin säilyttää käytön mukainen laskutus. HUS-tason huhtikuussa 2009 laadittu laskennallinen palvelusuunnitelmaehdotus vuodelle 2009 jäsenkunnille oli 1 185,9 miljoonaa euroa. Kuntatarjousten pohjana käytettiin kuntien toteutunutta palveluiden käyttöä ja ehdotus perustui ikäryhmittäisiin euroa/asukas laskelmiin. Talousarviovalmistelun tavoitteena oli, että vuosikate = vuosipoistot. Sitovaksi tavoitteeksi asetettiin nollatulostavoite. Sairaanhoitoalueet kävivät kevään ja alkusyksyn aikana kuntaneuvottelut. Neuvotteluissa sovittiin myös sairaanhoitoaluekohtaisesti toiminnallisista muutoksista. Neuvottelujen perusteella palvelusuunnitelmien kokonaissummaksi muodostui 1 190,0 miljoonaa euroa. Palvelusuunnitelmiin sisältyivät jäsenkuntien väestölle suunnitellut seuraavat hoitopalvelumäärät: DRG-tuotteita , käyntituotteita ja hoitopäivätuotteita Jäsenkuntien ennakkolaskutus perustui kuntien kanssa tehtyjen palvelusuunnitelmien loppusummien perusteella kuukausittain perittyihin maksuihin. Laskutuksen tasaus palvelujen todellisen käytön mukaisesti tehtiin neljä kertaa vuodessa. Jäsenkuntien laskutusta oikaistiin perustumaan todelliseen käyttöön myös potilaiden VRK2-tarkistuksella, jolloin laskut kohdistuivat oikeille kotikunnille sekä tehtiin jäsenkuntien lisähyvitys/-veloitus kuntayhtymän alijäämän kattamiseksi. 4.2 Palvelusuunnitelmien toteutuminen Palvelusuunnitelmat ylittyivät kalliin hoidon tasaus mukaan lukien 3,9 %:lla, 46,5 miljoonalla eurolla. Palvelusuunnitelmien toteutuminen sairaanhoitoalueittain esitetään luvussa Palvelutuotannon tavoitteiden toteutuminen (13.4.). 19

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell 2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell Johtamisen tietoperusta (toiminta ja talous) Strategia Talous Toiminta HUS-Total-päivittäisraportointi

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

HUS uudistuu. Uusi strategia ja johtamisjärjestelmä. toimitusjohtaja Kari Nenonen

HUS uudistuu. Uusi strategia ja johtamisjärjestelmä. toimitusjohtaja Kari Nenonen HUS uudistuu Uusi strategia ja johtamisjärjestelmä toimitusjohtaja Kari Nenonen HUS strategiaprosessin 2007 tavoitteet: 1. Luoda selkeä ja koko organisaation johtamista tukeva strategia 2. Sitouttaa henkilöstö

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA

HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA erikoissairaanhoito on dynaamisesti kehittyvä yhteiskunnallisen palvelun alue, kaikki uusiutuu viiden vuoden välein Tänään Harvardissa, huomenna HYKSissä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 10 15.02.2011 VUODEN 2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 194/02/02/00/08/2010

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 10 15.02.2011 VUODEN 2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 194/02/02/00/08/2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 10 15.02.2011 VUODEN 2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 194/02/02/00/08/2010 HYKS 10 Vuoden 2010 talousarvio ja taloussuunnitelma 2010-2012

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Kuntamarkkinat 12.9.2012 Tavoitteena terveyshyöty Tehokkuus* = vaikuttavuus/panos Panokset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot 3.2.2014 Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue

Lisätiedot

PÄIHDEPOTILAS PÄIVYSTYKSESSÄ JA OSASTOLLA

PÄIHDEPOTILAS PÄIVYSTYKSESSÄ JA OSASTOLLA PÄIHDEPOTILAS PÄIVYSTYKSESSÄ JA OSASTOLLA Psykososiaalisten interventiomallien ja hoitoonohjauskäytäntöjen kehittäminen. Pilottina Hyvinkään sairaala SOCCA, Helsinki 10.02.2015 Sisko Vierimaa Linjaesimies/vastaava

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 Hallitus 7.9.2015, OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 7/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2010 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO. Valtuuston kokouksessa 15.12.2010 käsitellyt asiat:

VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2010 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO. Valtuuston kokouksessa 15.12.2010 käsitellyt asiat: HALLITUS 206 15.12.2010 VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2010 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 14/00/02/00/01/2010 HALL 206 Valtuuston kokouksessa 15.12.2010 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA

ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA HALLITUS 114 12.10.2015 ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA 312/02/02/00/01/2015 HALL 114 Aiemmat hallituskäsittelyt

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Valtuusto 13.6.2012 Luonnos HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 17.4.2012 2 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällys Valtuuston

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3

HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3 HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3 HUS:in tila- ja kiinteistöhallintoa koskeva esitys on hallituksen kokouksessa 28.11.2011 päätetty laittaa

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2012. 13.6.2012 Hallitus

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2012. 13.6.2012 Hallitus Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2012 13.6.2012 Hallitus Sisältö Yhteenveto Liitteet 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 2 Tammi-huhtikuu 2012 Palvelutuotannon volyymi kasvussa laskutusosuudella painotettu toimintavolyymi

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Esitys muutoksiksi 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Valtuusto 13.6.2012 Luonnos HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 17.4.2012 2 (36) 3 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällys

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 Hallitus 30.11.2009 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 Sisältö 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.1 TALOUSARVION

Lisätiedot

PORVOON VANHUSTENHUOLTO - ESIMERKKI JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KEHITTÄMISKUMPPANUUDESTA

PORVOON VANHUSTENHUOLTO - ESIMERKKI JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KEHITTÄMISKUMPPANUUDESTA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON VANHUSTENHUOLTO - ESIMERKKI JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KEHITTÄMISKUMPPANUUDESTA PORVOO 50.000 ASUKASTA Yli

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Perussopimus ehdotus, hallitus 26.8.2016 2 (2) Sopimuksen tarkoitus I luku Kuntayhtymä Allekirjoittaneet n jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

HUS tietohallintostrategia Kokemuksia matkan varrelta. Jari Renko Tietohallintojohtaja, HUS

HUS tietohallintostrategia Kokemuksia matkan varrelta. Jari Renko Tietohallintojohtaja, HUS HUS tietohallintostrategia Kokemuksia matkan varrelta Jari Renko Tietohallintojohtaja, HUS Valtakunnalliset vastuut ja erityisvastuualueet OYS Lappeenranta KYS TYKS TAYS Helsinki Kotka HYKS Yliopistolliset

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hyväksytty valtuustossa 11.6.2009 SAIRAANHOITOPIIRI HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TUOTTEISTUKSEN PERIAATTEET...

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) 1347 V Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö päätti esittää kaupunginvaltuustolle,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Kliinisen toiminnan tiedolla johtaminen. Jorma Lauharanta HYKS-sairaanhoitoalueen johtaja, professori

Kliinisen toiminnan tiedolla johtaminen. Jorma Lauharanta HYKS-sairaanhoitoalueen johtaja, professori Kliinisen toiminnan tiedolla johtaminen HYKS-sairaanhoitoalueen johtaja, professori 15.5.2012 Tiedolla johtamisen kehittäminen Kohde: kirjaaminen tietosisältö raportointi hyödyntäminen Kehitettävää: kirjaamisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Liite 6, 15, 15.11.2004 Kainuun maakuntavaltuusto SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1. luku Toimiala ja organisaatio 1 Toiminta-ajatus 2 Tulosalueet Sosiaali- ja terveystoimen toimiala vastaa maakunnan

Lisätiedot

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet Haukiputaan kunta Konserniohjeet 17.1.2011 2 Sisältö 1 Kuntakonserni... 3 2 Konserniohjeiden soveltamisala... 3 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen... 3 3.1. Hallinnon järjestäminen... 4 3.2. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue

Lohjan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue 1. Katsaus toimintaan Lohjan sairaanhoitoalueen omien kuntien palvelusuunnitelmat toteutuivat vuonna 2009 sovitun mukaisesti ja joidenkin kuntien kohdalla hieman alittuivatkin.

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (30) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Hyvinkään sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue Lohjan sairaala Länsi-Uudenmaan Karjalohja sairaanhoitoalue

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Sairaalapäivät 20. 21.11.2012 Sibeliustalo, Lahti Rauno Ihalainen FT, sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoidon erityisvastuualueet

Lisätiedot

30.1.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO

30.1.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu jatkui vuonna 2014. Elektiivisten lähetteiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

HALLITUS

HALLITUS HALLITUS 155 30.11.2015 ESITYS KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA, TUKIPALVELUYKSIKÖIDEN SISÄISTEN ASIAKASPALAUTUSTEN PERIAATTEIDEN VAHVISTAMISESTA, TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta. 1 (8) Eteva kuntayhtymä Voimassa 1.5.2014 alkaen PERUSSOPIMUS 1 Luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0 Hallitus 12.11.2012, LIITE 1 SOPIMUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTISEN OHJELMAN TOIMEENPANON JA HENKILÖSTÖASUNTOJEN HALLINNAN SIIRROSTA HUS-KIINTEISTÖT OY:N TEHTÄVÄKSI

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti

Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti 1 (9) Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti Sairaanhoitoalueiden palvelutuotanto TA 1-8/2011 / TA / EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -3,7 % -3,2 % - Hoitopäivätuotteet, lkm 6 885 8 807

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Hallintosääntöön esitetään tehtäväksi terveydenhuoltolain voimaantulosta ja organisaatiorakenteen ja vastuiden muutoksista aiheutuvat tarkistukset.

Hallintosääntöön esitetään tehtäväksi terveydenhuoltolain voimaantulosta ja organisaatiorakenteen ja vastuiden muutoksista aiheutuvat tarkistukset. Hallitus 28.11.2011, LIITE 5 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSEN PERUSTELUT Hallintosäännön minimivaatimuksista on säädetty kuntalain 50 :ssä. Kuntalain mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Naistentautien alueellinen koulutus 7.11.2016 Erikoisuunnittelija Anna Heino anna.heino@thl.fi 13.11.2016 1 Raskaudenkeskeytysrekisteri Tilastoja kerätty 1950-luvulta,

Lisätiedot