TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009 Hallitus

2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ JA ORGANISAATIO Luottamushenkilöorganisaatio Sisäinen organisaatio STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT HUS:N SAIRAANHOITOTOIMINTA Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat Palvelusuunnitelmien toteutuminen Kalliin hoidon tasaus Hoitopalvelut Ylikäyttömaksukäytäntö ja siirtoviivepotilaiden määrien raportointi Hoidetut eri henkilöt Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy OPETUS-, TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA HENKILÖSTÖ ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ YMPÄRISTÖTEKIJÄT SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TALOUS JA RAHOITUS Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus ja rahoitusasemassa tapahtuneet muutokset Kuntayhtymän kokonaistulot ja -menot KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Konsernin yhteisöt Konsernin tytäryhtiöiden toiminnalle asetetut tavoitteet ja tulokset Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA TOTEUTUMISVERTAILUT Kuntayhtymän toimintakulujen ylitysoikeus ja alijäämän lisäkanto Kuntayhtymän tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelman toteutuminen Palvelutuotannon tavoitteiden toteutuminen HYKS-sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalue HUS-Tilakeskus tulosalue Konsernihallinto tulosalue Liikelaitosten tavoitteiden toteutuminen Rahoituksen toteutuminen Investointien toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot

4 16 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET ja liitetiedot HUS-Apteekki liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUS-Apteekin johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely HUS-Röntgen liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUS-Röntgenin johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely HUSLAB liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUSLAB:in johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely Ravioli liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Raviolin johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot

5 Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely HUS-Desiko liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUS-Desikon johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely HUS-Logistiikka liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUS-Logistiikan johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely HUS-Tietotekniikka liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUS-Tietotekniikan johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely HUS-Lääkintätekniikka liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUS-Lääkintätekniikan johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot

6 Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely HUS-Servis liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUS-Servisin johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNTAYHTYMÄN TALOUTEEN ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä LUETTELOT JA SELVITYKSET Kirjanpitokirjat, tositteiden lajit ja kirjanpito- ja tilinpäätösaineiston säilytys TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN 2009 LIITTEET Liite 1a: Valtuuston jäsenet vaalikaudella Liite 1b: Hallituksen jäsenet vuonna Liite 1c: Lautakuntien jäsenet vuonna Liite 1d: Tarkastuslautakunta vuonna Liite 1e: Kunnallisten liikelaitosten johtokunnat vuonna Liite 1f: HUS:n 100 % omistamien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet vuonna Liite 2a: Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen vuonna Liite 2b: Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen vuonna Liite 2c: Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen vuonna Liite 3: HUS:n jäsenkuntien maksuosuudet palvelutuloista vuosina Liite 4: Kalliin hoidon tasaus jäsenkunnittain (tuhansina euroina) Liite 5a: Henkilöstön lukumäärä vuonna Liite 5b: Henkilötyövuodet vuonna

7 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Erinomaista työtä tiukan kuntatalouden ehdoilla Vuonna 2009 HUS:ssa kävi hoidossa eri potilasta. Luku on 1,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna, mikä ei selity pelkästään alueen väestönkasvulla. Vuosittaisessa potilastyytyväisyyden mittauksen tuloksissa korostui hoidossa olleiden potilaiden tyytyväisyys hoidon laatuun ja ystävälliseen palveluun. Vuosi 2009 oli kuntataloudessa tiukka. Maailmantalous oli lähtenyt syksyllä jyrkkään laskuun ja lama iski myös Suomeen. HUS oli ennakoinut tilanteen ja asettanut itselleen toimintavuodeksi kahden prosentin tuottavuustavoitteen. Tähän pyrittiin virtaviivaistamalla toimintoja, etsimällä kustannussäästöjä ja ennen muuta rakenteellisilla muutoksilla. Toimintakuluja tarkasteltiin kriittisesti kaikkialla organisaatiossa, ja kustannustietoisuutta lisättiin. Investointiohjelmaa karsittiin ja useita investointeja lykättiin myöhemmäksi. Vuokratyövoiman käytöstä päätettiin luopua asteittain. Henkilöstölle tarjottiin vapaaehtoista sopeuttamisvapaata. Konsernin johtoryhmät tekivät toukokuussa viikon työtä palkatta. Loppusyksystä tiukalla kulujen hallinnalla tähdättiin siihen, että nähtävissä ollut talousarvion ylitys saataisiin supistetuksi mahdollisimman pieneksi. Siinä onnistuttiinkin, ja tehokkaan toiminnan ansiosta HUS:n tuottavuus kasvoi yli kolme prosenttia vuodesta 2008 vuoteen Sairaanhoitoalueiden ja tulosyksiköiden sisällä rakenteellisia muutoksia jatkettiin tuloksekkaasti. Tavoitteena on ollut koko HUS:n kymmenvuotisen olemassaolon ajan vahvistaa pienten erikoisalojen toimintaa keskittämällä. Runsaasti resursseja vaativa päivystys keskitetään ja kliinisen toiminnan vahvoja osaamisen keskuksia luodaan. Sairaanhoitoalueiden väliset rakenteelliset ratkaisut osoittautuivat edelleen haasteellisiksi toteuttaa. Hallituksen päätös lopettaa synnytykset Länsi-Uudenmaan sairaalassa aiheutti runsaasti vastustusta varsinkin ruotsinkielisessä väestössä ja myös mediassa. Hallitus kuitenkin hylkäsi asiasta tehdyt oikaisuvaatimukset. Tiukkaa taloudenpitoa vaikeutti keväällä 2009 Valviran asettama uhkasakko, joka koski hoitotakuun ylittäviä leikkausjonoja. Leikkausjonojen purkamisessa onnistuttiin määräaikaan mennessä ja sakolta vältyttiin. Influenssa A(H1N1) -viruksen rantautuminen Suomeen vaikutti syksyn 2009 toimintaan. Taudin huippuvaiheessa Meilahden ja Jorvin sairaaloiden tehostetun hoidon paikkoja jouduttiin kohdentamaan influenssapotilaiden hoitoon, mikä vaikutti siihen, että leikkausjonot pitenivät jälleen. Pandemia hoidettiin kokonaisuudessaan suunnitellusti ja hyvin. Tutkimuksessa ja opetuksessa saavutettiin merkittävä tunnustus, kun Meilahden kampus sijoittui eurooppalaisten kliinisen lääketieteen tutkimustyötä tekevien yhteisöjen joukossa viidenneksi, kun arviointiperusteena käytettiin julkaisuihin tehtyjen viittausten lukumäärää. HUS:n hallitus vaihtui Puheenjohtajaksi valittiin Ulla-Marja Urho ja varapuheenjohtajaksi Veikko Simpanen. Myös konsernin johtoryhmä muotoutui toimintavuoden aikana uudelleen. Konsernin strategisten linjausten mukainen sairaanhoidon johtamisjärjestelmän uudistus saatiin valmiiksi syyskuuhun mennessä. Syksyn aikana valittiin Hyksin alueelle uudet klinikkaryhmien johtajat ja osastoryhmien päälliköt. Uusien johtajien koulutus käynnistyi saman tien. 6

8 Tilaaja-tuottajamallia laajennettiin ottamalla sen piiriin loputkin ydintoimintaa tukevat palvelut. Liikelaitosten lukumäärä lisääntyi yhdeksään, kun HUS-Tietotekniikka, HUS- Lääkintätekniikka ja HUS-Servis aloittivat vuoden alussa toimintansa. Keskustelu HUS:n tulevaisuudesta ja uudesta terveydenhuoltolaista kiihtyi vuoden loppua kohti. Poliitikot ja omistajakuntien virkamiehet kävivät julkisuudessakin keskustelua HUS:n uudelleenorganisoimisesta. Lakiesitystä koko maan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ei vielä toimintavuonna kuitenkaan tehty. HUS on kymmenvuotisen olemassaolonsa aikana kehittänyt toimintaansa ja rakenteitaan tietoisena väestörakenteen aiheuttamista muutospaineista. Tavoitteena on ollut turvata kansalaisten tarvitsema erikoissairaanhoito myös muuttuvissa olosuhteissa. Tätä tavoitetta myös toimintavuonna tehdyt linjaukset ja ratkaisut ovat vahvistaneet. Tärkeimmässä tehtävässä, potilaiden hyvässä hoidossa, olemme onnistuneet. Kiitos kuuluu osaavalle henkilöstölle sekä yhteistyökumppaneillemme. Raimo Kekkonen vt. toimitusjohtaja 7

9 2 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ JA ORGANISAATIO HUS-kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa jäsenkuntiensa ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja alkaen myös kehitysvammahuollon palveluja. Lisäksi HUS huolehtii yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä. Kuntayhtymä voi tuottaa myös muita toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluita. 2.1 Luottamushenkilöorganisaatio VALTUUSTO Jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän perussopimuksen mukaan valtuustoon 2-5 jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Kunta, jonka peruspääomaosuus on vähintään 8 % peruspääomasta, on oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään kolme jäsentä. Mikäli kunnan peruspääomaosuus on vähintään 25 %, on kunta oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään viisi jäsentä. Lisäksi Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset vara-jäsenensä. Vuoden 2009 alussa tapahtui HUS:n jäsenkunnissa muutoksia. Tammisaaresta, Karjaasta ja Pohjasta tuli Raaseporin kaupunki ja Sammatti liittyi Lohjaan. Uudessa kunnallisvaalikaudeksi valitussa valtuustossa oli vuonna 2009 näiden kuntamuutosten jälkeen 63 jäsentä. Valtuusto kokoontui vuoden 2009 aikana 4 kertaa. Valtuuston jäsenet vaalikaudella , liite 1a HALLITUS Sairaanhoitopiiriä johtaa valtuuston alaisena hallitus, johon valtuusto valitsee toimikaudekseen 15 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee yhden hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallituksen tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa. Vastatessaan sairaanhoitopiirin hallinnosta ja taloudenhoidosta hallitus keskittyy erityisesti sairaanhoitopiirin strategisten toimintatavoitteiden toteuttamiseen ja talouden tasapainon ylläpitämiseen, toiminnan tehostamiseen ja sen tarvitsemien rakennejärjestelyjen toteuttamiseen, toiminnan yhteensovittamiseen, valtakunnallisten ja erityisvastuualuekohtaisten tehtävien toteuttamiseen, yliopistollisen terveystieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan järjestämiseen, työnantajatoimintaan ja hallinnon ohjaukseen. Hallitus valvoo sairaanhoitopiirin etua, edustaa sairaanhoitopiiriä ja tekee sen puolesta sopimukset, jollei näitä tehtäviä ole siirretty muun toimielimen tai viranhaltijan tehtäväksi. Sen lisäksi hallituksen tehtävänä on käsitellä kuntayhtymän toimintaa ja taloutta koskevat seurantaraportit sekä päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aiheen. Hallitus kokoontui vuoden 2009 aikana 22 kertaa. Hallituksen jäsenet vuonna 2009, liite 1b 8

10 LIIKETOIMINTAJAOSTO Valtuusto hyväksyi joulukuussa hallintosäännön muutoksen liiketoimintajaoston perustamisesta kuntayhtymän hallituksen alaisuuteen. Liiketoimintajaostoon kuuluu hallintosäännön mukaan kuusi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Jaoston jäsenistä yhden ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä nimeää Helsingin yliopisto. Konserniohjauksen osalta toimivaltaa on sekä hallituksella että liiketoimintajaostolla. Liiketoimintajaoston tehtävänä on: tehdä esityksiä konserniohjauksen linjauksista ja periaatteista sekä liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista; seurata, että liikelaitokset ja tytäryhtiöt toimivat valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti, sekä osaltaan huolehtia konsernivalvonnan toteuttamisesta; käsitellä liikelaitosten ja tytäryhtiöiden seurantaraportit sekä muutoinkin seurata niiden toimintaa; käsitellä konserniohjaukseen liittyviä liikelaitoksia ja tytäryhtiöitä koskevia linjauksia. Väliaikaisena ratkaisuna hallitus asetti toimikunnan, jonka tehtävät olivat yhdenmukaiset liiketoimintajaoston kanssa. Toimikunnan toimikausi oli LAUTAKUNNAT Hallituksen alaisena sairaanhoitopiirissä toimivat sairaanhoitoalueiden toimintaa varten valtuuston toimikaudekseen asettamat lautakunnat. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnassa on 9 15 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan valitaan kaksi jäsentä ja heille kaksi henkilökohtaista varajäsentä muihin sairaanhoitoalueisiin kuuluvista kunnista sekä Helsingin yliopiston nimeämä yksi jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Muiden sairaanhoitoalueiden lautakunnissa on 9-13 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee yhden lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Jäsenet lautakuntaan valitaan sairaanhoitoalueeseen kuuluvista kunnista. Sairaanhoitoalueen lautakunnan tehtävänä on omalta osaltaan toteuttaa konsernin strategiaa ja talouden hallintaa sekä kuntayhtymän perussopimuksen mukaan hallituksen ohjauksessa johtaa sairaanhoitoalueen toimintaa, valmistella sairaanhoitoaluetta koskevat hallituksen ja valtuuston käsiteltävät asiat ja huolehtia niiden täytäntöönpanosta sekä huolehtia yhteistyöstä alueensa kuntien perusterveydenhuollon kanssa. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on tehdä esityksiä alueensa toiminnan kehittämisestä sekä käsitellä alaistaan toimintaa ja taloutta koskevat seurantaraportit ja päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aiheen. Lisäksi sairaanhoitopiirissä on erikoissairaanhoitolain 18 :ssä säädetty vähemmistökielinen lautakunta, jonka valtuusto asettaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Lautakunnan tehtävänä on perussopimuksen mukaan hallituksen alaisena huolehtia siitä, että potilas saa sairaanhoitopiirissä erikoissairaanhoidon palveluja omalla äidinkielellään, suomeksi tai ruotsiksi. HYKS-sairaanhoitoalueella ja vähemmistökielisillä sairaanhoitoalueilla on vähemmistökielisen lautakunnan alaisuudessa vähemmistökieliset jaostot. Valtuuston toimikaudekseen asettama psykiatrisen sairaanhoidon lautakunta huolehtii perussopimuksen mukaan hallituksen apuna psykiatrisen sairaanhoidon kehittämisestä ja yhteensovittamisesta. 9

11 Lautakuntien jäsenet vuonna 2009, liite 1c HYKS-sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalue Vähemmistökielinen lautakunta Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunta TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan kokoonpanosta ja tehtävistä on määrätty kuntalaissa ja kuntayhtymän perussopimuksessa. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta vuonna 2009, liite 1d KUNNALLISTEN LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNNAT Liikelaitosten toiminnasta säädetään kuntalaissa ja määrätään liikelaitosten johtosäännöissä ja toimintaohjeissa. HUS-kuntayhtymän liikelaitoksia ovat HUS-Apteekki, HUS- Röntgen, HUSLAB, Ravioli, HUS-Desiko ja HUS-Logistiikka sekä vuoden 2009 alusta toimintansa aloittaneet HUS-Tietotekniikka liikelaitos ja HUS-Lääkintätekniikka liikelaitos (valtuuston päätös ) sekä HUS-Servis liikelaitos (valtuuston päätös ). Uutena tulosalueena aloitti HUS-Tilakeskus. Kutakin kunnallista liikelaitosta varten on oma, hallituksen valitsema johtokunta, jonka tehtävistä ja toimivaltuuksista määrätään kunnallisen liikelaitoksen johtosäännössä. Liikelaitosten johtokunnat vuonna 2009, liite 1e TYTÄRYHTIÖT HUS-kuntayhtymä omistaa 100 % seuraavista yhtiöistä; HUS-Kiinteistöt Oy, Kiinteistö Oy Jorvi, Kiinteistö Oy Asolanrinne, VN Fastigheter, Asunto Oy Laurinkatu 24, Kiinteistö Oy Kangasjyvä ja Asunto Oy Pilvenmäki. Tämän lisäksi HUS-kuntayhtymä omistaa 69,93% Uudenmaan Sairaalapesula Oy:stä. HUS:n 100 % omistamien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet vuonna 2009, liite 1f 2.2 Sisäinen organisaatio Valtuusto hyväksyi voimaan tulleen hallintosäännön HUS-konsernia johdetaan hyväksytyn strategian, sen arvojen ja päämäärien mukaisesti yhtenä kokonaisuutena siten, että kullakin organisaatiolla on selkeät vastuut ja toimivallat yksijohtajaperiaatteen mukaisesti. HUS-konsernin toimintatapa perustuu sairaanhoidollisten palveluiden ja tukipalveluiden välillä tilaaja-tuottajamalliin. Kuntayhtymä on kiinteässä yhteistyössä Helsingin yliopiston sekä muiden korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa opetuksen ja tieteellisen tutkimustyön järjestämiseksi ja kehittämiseksi. HUS-konserni on kuntalain mukaan kokonaisuus, jonka muodostavat HUS-kuntayhtymä (emoyhteisö) sekä juridisesti itsenäiset tytär- ja kiinteistöyhtiöt. HUS-kuntayhtymä muodostuu viidestä HUS:n ydinliiketoimintaa, erikoissairaanhoitoa, toteuttavasta sairaanhoitoalueesta, tulosalueina toimivista konsernihallinnosta ja HUS-Tilakeskuksesta sekä yhdeksästä sairaanhoitoalueille ja tulosalueille sairaanhoidollisia/muita tukipalveluita toimittavasta liikelaitoksesta. HUS-konserniin kuuluu lisäksi tytäryhteisöt Uudenmaan Sairaalapesula Oy ja HUS- 10

12 Kiinteistöt Oy sekä 10 asunto- ja kiinteistöyhtiötä, jotka ovat juridisesti itsenäisiä yhteisöjä, joissa HUS-kuntayhtymällä on määräysvalta. Sairaanhoitoalueita ovat HYKS-sairaanhoitoalue, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue, Lohjan sairaanhoitoalue, Hyvinkään sairaanhoitoalue ja Porvoon sairaanhoitoalue. Sairaanhoidon palvelutuotanto jakautuu kaikilla sairaanhoitoalueilla Medisiiniseen tulosyksikköön, Operatiiviseen tulosyksikköön, Naisten- ja lastentautien tulosyksikköön, Psykiatrian tulosyksikköön sekä johdon tulosyksikköön. Liikelaitosten määrä lisääntyi vuoden 2009 alusta kuudesta yhdeksään. Liikelaitoksia ovat vuonna 2004 toimintansa aloittaneet HUS-Röntgen, HUSLAB ja Ravioli sekä perustetut HUS-Apteekki, HUS-Desiko ja HUS-Logistiikka uusina liikelaitoksina aloittivat HUS-Lääkintätekniikka, HUS-Servis ja HUS-Tietotekniikka. HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTAMISPERIAATTEET Hallintosäännön mukaan toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan konsernihallinnon tehtävänä on vastata kuntayhtymän strategisesta johtamisesta ja talouden hallinnasta, koko kuntayhtymää koskevista toimintapolitiikoista, työnantajatoiminnasta, edunvalvonnasta, rahoituksen järjestämisestä, omaisuuden- ja riskien hallinnasta, ympäristökysymyksistä huolehtimisesta, konserniviestinnästä, sisäisestä tarkastuksesta ja lakiasioista. Konsernihallinnon keskeisenä tehtävänä on luoda edellytyksiä yksiköiden toiminnalle ja tukea niitä tehtäviensä suorittamisessa. Lisäksi konsernihallinto vastaa kuntayhtymän työterveyshuollosta. Edellä mainitut tehtävät konsernihallinto toteuttaa koko konsernia koskevan johtamisjärjestelmän avulla. Konsernihallinto huolehtii hallituksen kokousasioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Toimitusjohtajan alaisuudessa toimi johtajaylilääkäri, hallintojohtaja, hallintoylihoitaja, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja ja viestintäjohtaja. Liiketoimintajohtajan tehtävää hoiti hallintojohtaja oto. Toimitusjohtajan ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan edustajan kanssa he muodostivat konsernin johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa strategisessa johtamisessa ja huolehtia päätösten toimeenpanosta sekä seurannasta. Johtajaylilääkäri vastasi konsernitasolla erikoissairaanhoidon palveluista sekä tutkimus-, opetus- ja kehittämistoiminnasta. Johtajaylilääkärin tehtäviin sisältyi keskeisenä osana myös viranomaisyhteistyö, erityisvaltionosuus- sekä tutkimuslupa-asiat. Hallintoylihoitaja toimi konsernitasolla hoitotyön ja tieteen toiminnan kehittämisen vastuuhenkilönä. Hallintoylihoitaja vastasi hoitotyön strategisesta suunnittelusta ja hoitotyön kehittämisen koordinoinnista sekä hoitotieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan edistämisestä. Hallintojohtaja vastasi konsernin yleishallinnosta ja juridiikasta. Talousjohtaja vastasi konsernin talousjohtamisesta, investointien ja rahoituksen suunnittelusta, tilinpäätöksen laadinnasta sekä omaisuuden hallinnasta. Henkilöstöjohtaja vastasi konsernin henkilöstöjohtamisesta, työnantajatoiminnasta, henkilöstöstrategiasta ja politiikasta sekä työterveyshuollosta. KONSERNIN JOHTORYHMÄT Johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja, talousjohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, viestintäjohtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, tutkimusjohtaja sekä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan edustaja. Konsernin johtoryhmä kokoontui 40 kertaa. Konsernin laajennettuun johtoryhmään kuuluivat konsernin johtoryhmän lisäksi sairaanhoitoalueiden johtajat, HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden johtajat sekä kaksi pääluottamusmiestä henkilöstön edustajina. Laajennettu johtoryhmä kokoontui 10 kertaa. Laajennetun johtoryhmän tehtävänä on toimia konsernitason koordinointielimenä ja huolehtia päätösten toimeenpanosta sekä seurannasta. Sairaanhoidon johtoryhmään kuuluivat johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan edustaja, sairaanhoitoalueiden johtajat, HYKS- 11

13 sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden johtajat sekä HUSLAB:in, HUS-Röntgenin ja HUS- Apteekin toimitusjohtajat. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi johtajaylilääkäri. Sairaanhoidon johtoryhmä kokoontui 12 kertaa. Liiketoimintajohtoryhmään kuuluivat liiketoimintajohtaja, jota tehtävää hoiti hallintojohtaja oto., liikelaitosten ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä HUS-Tilakeskus tulosalueen johtaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi liiketoimintajohtaja. Liiketoimintajohtoryhmä kokoontui 5 kertaa. Valtuusto päätti vuoden 2010 alusta voimaan tulevan hallintosäännön muutoksista. Hallituksen linjausten mukaan hallintosääntöä uudistetaan siten, että perustetaan hallituksen alainen liiketoimintajaosto valvomaan, että liikelaitokset ja tytäryhtiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. 12

14 3 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT HUS:n arvoperustan mukaisesti toiminta perustuu yhteistyöhön, edelläkävijyyteen ja keskinäiseen kunnioittamiseen. Strategia on keskeinen osa HUS-konsernin ohjausjärjestelmää ja vuosittaisen toiminta- ja taloussuunnitelman tulee toteuttaa konsernistrategian linjauksia. HUS:n strategiassa määritellyt strategiset päämärät, jotka HUS:n valtuusto tarkisti kokouksessaan , ovat seuraavat: 1. Potilaslähtöinen, vaikuttava ja oikea-aikainen erikoissairaanhoito 2. Korkeatasoinen tutkimus ja opetus yhteistyössä Helsingin yliopiston, muiden korkeakoulujen ja ammattioppilaitosten kanssa 3. Moniammatillista asiantuntijayhteisöä kannustava ja arvostava johtaminen 4. Alan vetovoimaisin monien mahdollisuuksien työpaikka 5. Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen 6. Luottamukseen perustuva kuntayhteistyö ja ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous. Strategian osana on määritelty HUS:n ydintehtävä ja arvopohja: Ydintehtävä Ydintehtävänämme on tuottaa asiakkaidemme parhaaksi erikoissairaanhoidon palveluja ja terveyshyötyjä tuloksellisessa yhteistyössä perusterveydenhuollon, yliopiston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Arvopohja Yhteistyöllä huipputuloksiin Onnistumme yhdessä avoimuuden, luottamuksen, osaamisen ja verkostoitumisen avulla. Tahto toimia edelläkävijänä Toimimme innovatiivisesti asiakkaidemme parhaaksi ja käytämme hyväksi tulevaisuuden mahdollisuudet. Arvostamme asiakkaittamme ja toisiamme Kohtelemme potilaita, muita asiakkaita, kumppaneita ja työtovereita oikeudenmukaisesti, vastuullisesti ja suvaitsevaisesti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä. Kannamme vastuumme ympäristöstä. Kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet pohjautuvat yllämainittuihin strategisiin päämääriin ja tukevat näitä. Niiden toteutuminen seurataan tuloskorttien avulla jotka ovat jaettu seuraaviin osioihin: - Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus - Talous - Prosessit ja rakenteet - Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Potilaiden hoitoon pääsy ja hoidon saatavuus turvataan riippumatta kunta- ja organisaatiorajoista, sillä kuntayhtymä sitoutuu järjestämään potilailleen kiireettömän, lääketieteellisesti perustellun hoidon erikoissairaanhoitolain ja mielenterveysasetuksen mukaisissa määräajoissa. Potilaat/asiakkaat saavat tarpeensa mukaiset laadukkaat palvelut oikea-aikaisesti ja omakielisesti, sillä HUS:n kaikki sairaalat toimivat koordinoidussa yhteistyössä paitsi potilaiden kiireettömän hoidon antamiseksi myös kiireellisen hoidon järjestämiseksi toiminnallisesti järkevän kokoisissa toimintayksiköissä ja mahdollisimman taloudellisesti. 13

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Valtuusto 15.12., LIITE 5 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Osa 1 (3): Kuntayhtymä ja liitteet Halllitus 7.12. 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

arviointikertomus vuodelta 2009

arviointikertomus vuodelta 2009 arviointikertomus vuodelta 2009 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISRIKT Tarkastuslautakunta 6.5.2010 Sisältö

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 9 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Osa 1 (4): Kuntayhtymä ja liitteet Hallitus 2.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa.

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. Vuosikertomus 2005 HUS VUOSIKERTOMUS 2005 p Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. 2 p HUS VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö HUS-kuntayhtymä lyhyesti.....................................................................................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus 24.3.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus 24.3.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 Hallitus 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä 3 2.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Valtuusto 12.6.2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 25.3.2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi Vuosikertomus 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HANKO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue TAMMISAARI POHJA KARJAA Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala NUMMI-PUSULA KARKKILA VIHTI Lohjan

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2010

Arviointikertomus vuodelta 2010 Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Yli 180 vrk vuodeosastohoitoa jonottaneet viikoittain ja erikoisaloittain v. 2010 / lkm 3 000

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2)

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 VALTUUSTO 12.6.2012 LIITE 1 17 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Tarkastuslautakunta 16.5.2012 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...5

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Hallituksen esitys valtuustolle 11.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Sivu

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI VUOSIKERTOMUS 2004 >> 2 Meilahden sairaalassa toimivassa aivohalvausyksikössä hoidetaan aivohalvauspotilaita liuottamalla väestöön suhteutettuna eniten Euroopassa.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2012

ARVIOINTIKERTOMUS 2012 VALTUUSTO 11.6.2013 LIITE 1 29 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2012 Tarkastuslautakunta 8.5.2013 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...4

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (<SM>) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () VALTUUSTO AIKA 11.12.2013 klo 09:00-12:09 Kokous keskeytettynä ryhmäkokousten ajaksi klo 10:50-11:28 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink.

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄVALTUUSTO 8.6.2015 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tarkastuslautakunta 7.5.2015 2 (24) 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 TARKASTUSTOIMINTA...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot