TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009 Hallitus

2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ JA ORGANISAATIO Luottamushenkilöorganisaatio Sisäinen organisaatio STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT HUS:N SAIRAANHOITOTOIMINTA Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat Palvelusuunnitelmien toteutuminen Kalliin hoidon tasaus Hoitopalvelut Ylikäyttömaksukäytäntö ja siirtoviivepotilaiden määrien raportointi Hoidetut eri henkilöt Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy OPETUS-, TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA HENKILÖSTÖ ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ YMPÄRISTÖTEKIJÄT SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TALOUS JA RAHOITUS Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus ja rahoitusasemassa tapahtuneet muutokset Kuntayhtymän kokonaistulot ja -menot KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Konsernin yhteisöt Konsernin tytäryhtiöiden toiminnalle asetetut tavoitteet ja tulokset Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA TOTEUTUMISVERTAILUT Kuntayhtymän toimintakulujen ylitysoikeus ja alijäämän lisäkanto Kuntayhtymän tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelman toteutuminen Palvelutuotannon tavoitteiden toteutuminen HYKS-sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalue HUS-Tilakeskus tulosalue Konsernihallinto tulosalue Liikelaitosten tavoitteiden toteutuminen Rahoituksen toteutuminen Investointien toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot

4 16 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET ja liitetiedot HUS-Apteekki liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUS-Apteekin johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely HUS-Röntgen liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUS-Röntgenin johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely HUSLAB liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUSLAB:in johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely Ravioli liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Raviolin johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot

5 Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely HUS-Desiko liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUS-Desikon johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely HUS-Logistiikka liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUS-Logistiikan johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely HUS-Tietotekniikka liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUS-Tietotekniikan johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely HUS-Lääkintätekniikka liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUS-Lääkintätekniikan johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot

6 Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely HUS-Servis liikelaitos Katsaus toimintaan Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Strategiset päämäärät Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja tase Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen HUS-Servisin johtokunta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNTAYHTYMÄN TALOUTEEN ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä LUETTELOT JA SELVITYKSET Kirjanpitokirjat, tositteiden lajit ja kirjanpito- ja tilinpäätösaineiston säilytys TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN 2009 LIITTEET Liite 1a: Valtuuston jäsenet vaalikaudella Liite 1b: Hallituksen jäsenet vuonna Liite 1c: Lautakuntien jäsenet vuonna Liite 1d: Tarkastuslautakunta vuonna Liite 1e: Kunnallisten liikelaitosten johtokunnat vuonna Liite 1f: HUS:n 100 % omistamien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet vuonna Liite 2a: Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen vuonna Liite 2b: Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen vuonna Liite 2c: Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen vuonna Liite 3: HUS:n jäsenkuntien maksuosuudet palvelutuloista vuosina Liite 4: Kalliin hoidon tasaus jäsenkunnittain (tuhansina euroina) Liite 5a: Henkilöstön lukumäärä vuonna Liite 5b: Henkilötyövuodet vuonna

7 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Erinomaista työtä tiukan kuntatalouden ehdoilla Vuonna 2009 HUS:ssa kävi hoidossa eri potilasta. Luku on 1,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna, mikä ei selity pelkästään alueen väestönkasvulla. Vuosittaisessa potilastyytyväisyyden mittauksen tuloksissa korostui hoidossa olleiden potilaiden tyytyväisyys hoidon laatuun ja ystävälliseen palveluun. Vuosi 2009 oli kuntataloudessa tiukka. Maailmantalous oli lähtenyt syksyllä jyrkkään laskuun ja lama iski myös Suomeen. HUS oli ennakoinut tilanteen ja asettanut itselleen toimintavuodeksi kahden prosentin tuottavuustavoitteen. Tähän pyrittiin virtaviivaistamalla toimintoja, etsimällä kustannussäästöjä ja ennen muuta rakenteellisilla muutoksilla. Toimintakuluja tarkasteltiin kriittisesti kaikkialla organisaatiossa, ja kustannustietoisuutta lisättiin. Investointiohjelmaa karsittiin ja useita investointeja lykättiin myöhemmäksi. Vuokratyövoiman käytöstä päätettiin luopua asteittain. Henkilöstölle tarjottiin vapaaehtoista sopeuttamisvapaata. Konsernin johtoryhmät tekivät toukokuussa viikon työtä palkatta. Loppusyksystä tiukalla kulujen hallinnalla tähdättiin siihen, että nähtävissä ollut talousarvion ylitys saataisiin supistetuksi mahdollisimman pieneksi. Siinä onnistuttiinkin, ja tehokkaan toiminnan ansiosta HUS:n tuottavuus kasvoi yli kolme prosenttia vuodesta 2008 vuoteen Sairaanhoitoalueiden ja tulosyksiköiden sisällä rakenteellisia muutoksia jatkettiin tuloksekkaasti. Tavoitteena on ollut koko HUS:n kymmenvuotisen olemassaolon ajan vahvistaa pienten erikoisalojen toimintaa keskittämällä. Runsaasti resursseja vaativa päivystys keskitetään ja kliinisen toiminnan vahvoja osaamisen keskuksia luodaan. Sairaanhoitoalueiden väliset rakenteelliset ratkaisut osoittautuivat edelleen haasteellisiksi toteuttaa. Hallituksen päätös lopettaa synnytykset Länsi-Uudenmaan sairaalassa aiheutti runsaasti vastustusta varsinkin ruotsinkielisessä väestössä ja myös mediassa. Hallitus kuitenkin hylkäsi asiasta tehdyt oikaisuvaatimukset. Tiukkaa taloudenpitoa vaikeutti keväällä 2009 Valviran asettama uhkasakko, joka koski hoitotakuun ylittäviä leikkausjonoja. Leikkausjonojen purkamisessa onnistuttiin määräaikaan mennessä ja sakolta vältyttiin. Influenssa A(H1N1) -viruksen rantautuminen Suomeen vaikutti syksyn 2009 toimintaan. Taudin huippuvaiheessa Meilahden ja Jorvin sairaaloiden tehostetun hoidon paikkoja jouduttiin kohdentamaan influenssapotilaiden hoitoon, mikä vaikutti siihen, että leikkausjonot pitenivät jälleen. Pandemia hoidettiin kokonaisuudessaan suunnitellusti ja hyvin. Tutkimuksessa ja opetuksessa saavutettiin merkittävä tunnustus, kun Meilahden kampus sijoittui eurooppalaisten kliinisen lääketieteen tutkimustyötä tekevien yhteisöjen joukossa viidenneksi, kun arviointiperusteena käytettiin julkaisuihin tehtyjen viittausten lukumäärää. HUS:n hallitus vaihtui Puheenjohtajaksi valittiin Ulla-Marja Urho ja varapuheenjohtajaksi Veikko Simpanen. Myös konsernin johtoryhmä muotoutui toimintavuoden aikana uudelleen. Konsernin strategisten linjausten mukainen sairaanhoidon johtamisjärjestelmän uudistus saatiin valmiiksi syyskuuhun mennessä. Syksyn aikana valittiin Hyksin alueelle uudet klinikkaryhmien johtajat ja osastoryhmien päälliköt. Uusien johtajien koulutus käynnistyi saman tien. 6

8 Tilaaja-tuottajamallia laajennettiin ottamalla sen piiriin loputkin ydintoimintaa tukevat palvelut. Liikelaitosten lukumäärä lisääntyi yhdeksään, kun HUS-Tietotekniikka, HUS- Lääkintätekniikka ja HUS-Servis aloittivat vuoden alussa toimintansa. Keskustelu HUS:n tulevaisuudesta ja uudesta terveydenhuoltolaista kiihtyi vuoden loppua kohti. Poliitikot ja omistajakuntien virkamiehet kävivät julkisuudessakin keskustelua HUS:n uudelleenorganisoimisesta. Lakiesitystä koko maan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ei vielä toimintavuonna kuitenkaan tehty. HUS on kymmenvuotisen olemassaolonsa aikana kehittänyt toimintaansa ja rakenteitaan tietoisena väestörakenteen aiheuttamista muutospaineista. Tavoitteena on ollut turvata kansalaisten tarvitsema erikoissairaanhoito myös muuttuvissa olosuhteissa. Tätä tavoitetta myös toimintavuonna tehdyt linjaukset ja ratkaisut ovat vahvistaneet. Tärkeimmässä tehtävässä, potilaiden hyvässä hoidossa, olemme onnistuneet. Kiitos kuuluu osaavalle henkilöstölle sekä yhteistyökumppaneillemme. Raimo Kekkonen vt. toimitusjohtaja 7

9 2 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ JA ORGANISAATIO HUS-kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa jäsenkuntiensa ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja alkaen myös kehitysvammahuollon palveluja. Lisäksi HUS huolehtii yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä. Kuntayhtymä voi tuottaa myös muita toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluita. 2.1 Luottamushenkilöorganisaatio VALTUUSTO Jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän perussopimuksen mukaan valtuustoon 2-5 jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Kunta, jonka peruspääomaosuus on vähintään 8 % peruspääomasta, on oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään kolme jäsentä. Mikäli kunnan peruspääomaosuus on vähintään 25 %, on kunta oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään viisi jäsentä. Lisäksi Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset vara-jäsenensä. Vuoden 2009 alussa tapahtui HUS:n jäsenkunnissa muutoksia. Tammisaaresta, Karjaasta ja Pohjasta tuli Raaseporin kaupunki ja Sammatti liittyi Lohjaan. Uudessa kunnallisvaalikaudeksi valitussa valtuustossa oli vuonna 2009 näiden kuntamuutosten jälkeen 63 jäsentä. Valtuusto kokoontui vuoden 2009 aikana 4 kertaa. Valtuuston jäsenet vaalikaudella , liite 1a HALLITUS Sairaanhoitopiiriä johtaa valtuuston alaisena hallitus, johon valtuusto valitsee toimikaudekseen 15 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee yhden hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallituksen tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa. Vastatessaan sairaanhoitopiirin hallinnosta ja taloudenhoidosta hallitus keskittyy erityisesti sairaanhoitopiirin strategisten toimintatavoitteiden toteuttamiseen ja talouden tasapainon ylläpitämiseen, toiminnan tehostamiseen ja sen tarvitsemien rakennejärjestelyjen toteuttamiseen, toiminnan yhteensovittamiseen, valtakunnallisten ja erityisvastuualuekohtaisten tehtävien toteuttamiseen, yliopistollisen terveystieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan järjestämiseen, työnantajatoimintaan ja hallinnon ohjaukseen. Hallitus valvoo sairaanhoitopiirin etua, edustaa sairaanhoitopiiriä ja tekee sen puolesta sopimukset, jollei näitä tehtäviä ole siirretty muun toimielimen tai viranhaltijan tehtäväksi. Sen lisäksi hallituksen tehtävänä on käsitellä kuntayhtymän toimintaa ja taloutta koskevat seurantaraportit sekä päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aiheen. Hallitus kokoontui vuoden 2009 aikana 22 kertaa. Hallituksen jäsenet vuonna 2009, liite 1b 8

10 LIIKETOIMINTAJAOSTO Valtuusto hyväksyi joulukuussa hallintosäännön muutoksen liiketoimintajaoston perustamisesta kuntayhtymän hallituksen alaisuuteen. Liiketoimintajaostoon kuuluu hallintosäännön mukaan kuusi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Jaoston jäsenistä yhden ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä nimeää Helsingin yliopisto. Konserniohjauksen osalta toimivaltaa on sekä hallituksella että liiketoimintajaostolla. Liiketoimintajaoston tehtävänä on: tehdä esityksiä konserniohjauksen linjauksista ja periaatteista sekä liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista; seurata, että liikelaitokset ja tytäryhtiöt toimivat valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti, sekä osaltaan huolehtia konsernivalvonnan toteuttamisesta; käsitellä liikelaitosten ja tytäryhtiöiden seurantaraportit sekä muutoinkin seurata niiden toimintaa; käsitellä konserniohjaukseen liittyviä liikelaitoksia ja tytäryhtiöitä koskevia linjauksia. Väliaikaisena ratkaisuna hallitus asetti toimikunnan, jonka tehtävät olivat yhdenmukaiset liiketoimintajaoston kanssa. Toimikunnan toimikausi oli LAUTAKUNNAT Hallituksen alaisena sairaanhoitopiirissä toimivat sairaanhoitoalueiden toimintaa varten valtuuston toimikaudekseen asettamat lautakunnat. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnassa on 9 15 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan valitaan kaksi jäsentä ja heille kaksi henkilökohtaista varajäsentä muihin sairaanhoitoalueisiin kuuluvista kunnista sekä Helsingin yliopiston nimeämä yksi jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Muiden sairaanhoitoalueiden lautakunnissa on 9-13 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee yhden lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Jäsenet lautakuntaan valitaan sairaanhoitoalueeseen kuuluvista kunnista. Sairaanhoitoalueen lautakunnan tehtävänä on omalta osaltaan toteuttaa konsernin strategiaa ja talouden hallintaa sekä kuntayhtymän perussopimuksen mukaan hallituksen ohjauksessa johtaa sairaanhoitoalueen toimintaa, valmistella sairaanhoitoaluetta koskevat hallituksen ja valtuuston käsiteltävät asiat ja huolehtia niiden täytäntöönpanosta sekä huolehtia yhteistyöstä alueensa kuntien perusterveydenhuollon kanssa. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on tehdä esityksiä alueensa toiminnan kehittämisestä sekä käsitellä alaistaan toimintaa ja taloutta koskevat seurantaraportit ja päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aiheen. Lisäksi sairaanhoitopiirissä on erikoissairaanhoitolain 18 :ssä säädetty vähemmistökielinen lautakunta, jonka valtuusto asettaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Lautakunnan tehtävänä on perussopimuksen mukaan hallituksen alaisena huolehtia siitä, että potilas saa sairaanhoitopiirissä erikoissairaanhoidon palveluja omalla äidinkielellään, suomeksi tai ruotsiksi. HYKS-sairaanhoitoalueella ja vähemmistökielisillä sairaanhoitoalueilla on vähemmistökielisen lautakunnan alaisuudessa vähemmistökieliset jaostot. Valtuuston toimikaudekseen asettama psykiatrisen sairaanhoidon lautakunta huolehtii perussopimuksen mukaan hallituksen apuna psykiatrisen sairaanhoidon kehittämisestä ja yhteensovittamisesta. 9

11 Lautakuntien jäsenet vuonna 2009, liite 1c HYKS-sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalue Vähemmistökielinen lautakunta Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunta TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan kokoonpanosta ja tehtävistä on määrätty kuntalaissa ja kuntayhtymän perussopimuksessa. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta vuonna 2009, liite 1d KUNNALLISTEN LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNNAT Liikelaitosten toiminnasta säädetään kuntalaissa ja määrätään liikelaitosten johtosäännöissä ja toimintaohjeissa. HUS-kuntayhtymän liikelaitoksia ovat HUS-Apteekki, HUS- Röntgen, HUSLAB, Ravioli, HUS-Desiko ja HUS-Logistiikka sekä vuoden 2009 alusta toimintansa aloittaneet HUS-Tietotekniikka liikelaitos ja HUS-Lääkintätekniikka liikelaitos (valtuuston päätös ) sekä HUS-Servis liikelaitos (valtuuston päätös ). Uutena tulosalueena aloitti HUS-Tilakeskus. Kutakin kunnallista liikelaitosta varten on oma, hallituksen valitsema johtokunta, jonka tehtävistä ja toimivaltuuksista määrätään kunnallisen liikelaitoksen johtosäännössä. Liikelaitosten johtokunnat vuonna 2009, liite 1e TYTÄRYHTIÖT HUS-kuntayhtymä omistaa 100 % seuraavista yhtiöistä; HUS-Kiinteistöt Oy, Kiinteistö Oy Jorvi, Kiinteistö Oy Asolanrinne, VN Fastigheter, Asunto Oy Laurinkatu 24, Kiinteistö Oy Kangasjyvä ja Asunto Oy Pilvenmäki. Tämän lisäksi HUS-kuntayhtymä omistaa 69,93% Uudenmaan Sairaalapesula Oy:stä. HUS:n 100 % omistamien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet vuonna 2009, liite 1f 2.2 Sisäinen organisaatio Valtuusto hyväksyi voimaan tulleen hallintosäännön HUS-konsernia johdetaan hyväksytyn strategian, sen arvojen ja päämäärien mukaisesti yhtenä kokonaisuutena siten, että kullakin organisaatiolla on selkeät vastuut ja toimivallat yksijohtajaperiaatteen mukaisesti. HUS-konsernin toimintatapa perustuu sairaanhoidollisten palveluiden ja tukipalveluiden välillä tilaaja-tuottajamalliin. Kuntayhtymä on kiinteässä yhteistyössä Helsingin yliopiston sekä muiden korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa opetuksen ja tieteellisen tutkimustyön järjestämiseksi ja kehittämiseksi. HUS-konserni on kuntalain mukaan kokonaisuus, jonka muodostavat HUS-kuntayhtymä (emoyhteisö) sekä juridisesti itsenäiset tytär- ja kiinteistöyhtiöt. HUS-kuntayhtymä muodostuu viidestä HUS:n ydinliiketoimintaa, erikoissairaanhoitoa, toteuttavasta sairaanhoitoalueesta, tulosalueina toimivista konsernihallinnosta ja HUS-Tilakeskuksesta sekä yhdeksästä sairaanhoitoalueille ja tulosalueille sairaanhoidollisia/muita tukipalveluita toimittavasta liikelaitoksesta. HUS-konserniin kuuluu lisäksi tytäryhteisöt Uudenmaan Sairaalapesula Oy ja HUS- 10

12 Kiinteistöt Oy sekä 10 asunto- ja kiinteistöyhtiötä, jotka ovat juridisesti itsenäisiä yhteisöjä, joissa HUS-kuntayhtymällä on määräysvalta. Sairaanhoitoalueita ovat HYKS-sairaanhoitoalue, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue, Lohjan sairaanhoitoalue, Hyvinkään sairaanhoitoalue ja Porvoon sairaanhoitoalue. Sairaanhoidon palvelutuotanto jakautuu kaikilla sairaanhoitoalueilla Medisiiniseen tulosyksikköön, Operatiiviseen tulosyksikköön, Naisten- ja lastentautien tulosyksikköön, Psykiatrian tulosyksikköön sekä johdon tulosyksikköön. Liikelaitosten määrä lisääntyi vuoden 2009 alusta kuudesta yhdeksään. Liikelaitoksia ovat vuonna 2004 toimintansa aloittaneet HUS-Röntgen, HUSLAB ja Ravioli sekä perustetut HUS-Apteekki, HUS-Desiko ja HUS-Logistiikka uusina liikelaitoksina aloittivat HUS-Lääkintätekniikka, HUS-Servis ja HUS-Tietotekniikka. HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTAMISPERIAATTEET Hallintosäännön mukaan toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan konsernihallinnon tehtävänä on vastata kuntayhtymän strategisesta johtamisesta ja talouden hallinnasta, koko kuntayhtymää koskevista toimintapolitiikoista, työnantajatoiminnasta, edunvalvonnasta, rahoituksen järjestämisestä, omaisuuden- ja riskien hallinnasta, ympäristökysymyksistä huolehtimisesta, konserniviestinnästä, sisäisestä tarkastuksesta ja lakiasioista. Konsernihallinnon keskeisenä tehtävänä on luoda edellytyksiä yksiköiden toiminnalle ja tukea niitä tehtäviensä suorittamisessa. Lisäksi konsernihallinto vastaa kuntayhtymän työterveyshuollosta. Edellä mainitut tehtävät konsernihallinto toteuttaa koko konsernia koskevan johtamisjärjestelmän avulla. Konsernihallinto huolehtii hallituksen kokousasioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Toimitusjohtajan alaisuudessa toimi johtajaylilääkäri, hallintojohtaja, hallintoylihoitaja, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja ja viestintäjohtaja. Liiketoimintajohtajan tehtävää hoiti hallintojohtaja oto. Toimitusjohtajan ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan edustajan kanssa he muodostivat konsernin johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa strategisessa johtamisessa ja huolehtia päätösten toimeenpanosta sekä seurannasta. Johtajaylilääkäri vastasi konsernitasolla erikoissairaanhoidon palveluista sekä tutkimus-, opetus- ja kehittämistoiminnasta. Johtajaylilääkärin tehtäviin sisältyi keskeisenä osana myös viranomaisyhteistyö, erityisvaltionosuus- sekä tutkimuslupa-asiat. Hallintoylihoitaja toimi konsernitasolla hoitotyön ja tieteen toiminnan kehittämisen vastuuhenkilönä. Hallintoylihoitaja vastasi hoitotyön strategisesta suunnittelusta ja hoitotyön kehittämisen koordinoinnista sekä hoitotieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan edistämisestä. Hallintojohtaja vastasi konsernin yleishallinnosta ja juridiikasta. Talousjohtaja vastasi konsernin talousjohtamisesta, investointien ja rahoituksen suunnittelusta, tilinpäätöksen laadinnasta sekä omaisuuden hallinnasta. Henkilöstöjohtaja vastasi konsernin henkilöstöjohtamisesta, työnantajatoiminnasta, henkilöstöstrategiasta ja politiikasta sekä työterveyshuollosta. KONSERNIN JOHTORYHMÄT Johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja, talousjohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, viestintäjohtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, tutkimusjohtaja sekä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan edustaja. Konsernin johtoryhmä kokoontui 40 kertaa. Konsernin laajennettuun johtoryhmään kuuluivat konsernin johtoryhmän lisäksi sairaanhoitoalueiden johtajat, HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden johtajat sekä kaksi pääluottamusmiestä henkilöstön edustajina. Laajennettu johtoryhmä kokoontui 10 kertaa. Laajennetun johtoryhmän tehtävänä on toimia konsernitason koordinointielimenä ja huolehtia päätösten toimeenpanosta sekä seurannasta. Sairaanhoidon johtoryhmään kuuluivat johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan edustaja, sairaanhoitoalueiden johtajat, HYKS- 11

13 sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden johtajat sekä HUSLAB:in, HUS-Röntgenin ja HUS- Apteekin toimitusjohtajat. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi johtajaylilääkäri. Sairaanhoidon johtoryhmä kokoontui 12 kertaa. Liiketoimintajohtoryhmään kuuluivat liiketoimintajohtaja, jota tehtävää hoiti hallintojohtaja oto., liikelaitosten ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä HUS-Tilakeskus tulosalueen johtaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi liiketoimintajohtaja. Liiketoimintajohtoryhmä kokoontui 5 kertaa. Valtuusto päätti vuoden 2010 alusta voimaan tulevan hallintosäännön muutoksista. Hallituksen linjausten mukaan hallintosääntöä uudistetaan siten, että perustetaan hallituksen alainen liiketoimintajaosto valvomaan, että liikelaitokset ja tytäryhtiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. 12

14 3 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT HUS:n arvoperustan mukaisesti toiminta perustuu yhteistyöhön, edelläkävijyyteen ja keskinäiseen kunnioittamiseen. Strategia on keskeinen osa HUS-konsernin ohjausjärjestelmää ja vuosittaisen toiminta- ja taloussuunnitelman tulee toteuttaa konsernistrategian linjauksia. HUS:n strategiassa määritellyt strategiset päämärät, jotka HUS:n valtuusto tarkisti kokouksessaan , ovat seuraavat: 1. Potilaslähtöinen, vaikuttava ja oikea-aikainen erikoissairaanhoito 2. Korkeatasoinen tutkimus ja opetus yhteistyössä Helsingin yliopiston, muiden korkeakoulujen ja ammattioppilaitosten kanssa 3. Moniammatillista asiantuntijayhteisöä kannustava ja arvostava johtaminen 4. Alan vetovoimaisin monien mahdollisuuksien työpaikka 5. Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva parantaminen 6. Luottamukseen perustuva kuntayhteistyö ja ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous. Strategian osana on määritelty HUS:n ydintehtävä ja arvopohja: Ydintehtävä Ydintehtävänämme on tuottaa asiakkaidemme parhaaksi erikoissairaanhoidon palveluja ja terveyshyötyjä tuloksellisessa yhteistyössä perusterveydenhuollon, yliopiston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Arvopohja Yhteistyöllä huipputuloksiin Onnistumme yhdessä avoimuuden, luottamuksen, osaamisen ja verkostoitumisen avulla. Tahto toimia edelläkävijänä Toimimme innovatiivisesti asiakkaidemme parhaaksi ja käytämme hyväksi tulevaisuuden mahdollisuudet. Arvostamme asiakkaittamme ja toisiamme Kohtelemme potilaita, muita asiakkaita, kumppaneita ja työtovereita oikeudenmukaisesti, vastuullisesti ja suvaitsevaisesti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä. Kannamme vastuumme ympäristöstä. Kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet pohjautuvat yllämainittuihin strategisiin päämääriin ja tukevat näitä. Niiden toteutuminen seurataan tuloskorttien avulla jotka ovat jaettu seuraaviin osioihin: - Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus - Talous - Prosessit ja rakenteet - Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Potilaiden hoitoon pääsy ja hoidon saatavuus turvataan riippumatta kunta- ja organisaatiorajoista, sillä kuntayhtymä sitoutuu järjestämään potilailleen kiireettömän, lääketieteellisesti perustellun hoidon erikoissairaanhoitolain ja mielenterveysasetuksen mukaisissa määräajoissa. Potilaat/asiakkaat saavat tarpeensa mukaiset laadukkaat palvelut oikea-aikaisesti ja omakielisesti, sillä HUS:n kaikki sairaalat toimivat koordinoidussa yhteistyössä paitsi potilaiden kiireettömän hoidon antamiseksi myös kiireellisen hoidon järjestämiseksi toiminnallisesti järkevän kokoisissa toimintayksiköissä ja mahdollisimman taloudellisesti. 13

15 Potilaat arvostavat HUS:ssa saamansa hoidon ja tutkimusten laatua ja HUS:n potilaskeskeistä hoitokulttuuria, joka antaa heille edellytykset sekä ennaltaehkäistä terveysongelmia että ottaa vastuuta omasta hoidostaan. Potilaspalautteen seurantamenetelmä uudistettiin vuonna Lisäksi liikelaitokset tekevät omille sisäisille tai ulkoisille asiakkailleen säännöllisesti asiakastyytyväisyysmittauksia. Tulosten perusteella lisätään asiakashyötyjä ja asiakasyhteistyötä panostamalla palvelujen laatuun ja kumppanuussuhteisiin. Kuntien edustajille, omistajille ja tilaajille, tehtiin ensimmäisen kerran asiakkuus-kysely keväällä Strateginen tavoite Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy Mittari ja tavoitearvo strategiakaudella Hoidon tarpeen arviointi on aloitettu 3 viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Hoitoon tai tutkimukseen pääsee viimeistään 6 kuukaudessa. Lasten- ja nuorisopsykiatriassa hoitoon pääsee 3 kuukauden kuluessa. Yli 6 kuukautta odottaneita ei hoitojonossa ole. Toteuma 2009 Tilikauden aikana hoitojono oli keskimäärin 72 päivää (68 päivää vuonna 2008). Yli 6 kuukautta jonottaneita oli henkilöä (625 henkilöä vuonna 2008). Hoitojono lasten psykiatriseen hoitoon oli 59 päivää ja nuorten psykiatriseen hoitoon oli 64 päivää. Yli 6 kuukautta jonottaneita näihin hoitoihin oli 125 henkilöitä (260 henkilöä vuonna 2008). Potilastyytyväisyys Kunta-asiakkuus Vuonna 2008 käyttöönotettu asiakastyytyväisyyskysely toistetaan ja tavoitteena on arvosanan parantaminen. Vuonna 2008 käyttöönotettu asiakastyytyväisyyskysely toistetaan ja tavoitteena on arvosanan parantaminen. Potilaiden antama kokonaisarvosana oli 8,49 joka ylittää vuoden 2008 arvosanan (8,48). Omistajien ja tilaajien antama yleisarvosana oli 7,52 joka jäi hieman alle vuoden 2008 arvosanaa (7,54). Talous Vuorovaikutus kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien kanssa perustuu kumppanuuteen. HUS vastaa jäsenkuntiensa väestön palvelutarpeisiin ottamalla huomioon kuntien taloudelliset mahdollisuudet sekä noudattamalla kuntien omistajaohjausta. Valtuustokausittain ja yhteistyössä sairaanhoitopiirin kuntien kanssa laadittavassa terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelmassa sovittiin ensimmäisen kerran vuonna 2006 alueellisesta yhteistyöstä ja palvelujen yhteensovittamisesta toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi. Järjestämissuunnitelman toteutumista arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan vuosittain sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien yhteistyönä. Toimintojen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta arvioidaan ja kustannukset pidetään hallinnassa, jotta jäsenkuntien asukaskohtaiset kustannukset eivät kasva. 14

16 Strateginen tavoite Asukaskohtaisten kustannusten hallinta Kustannusten hallinta Omaisuuserien hallinta Rahoitussuunnittelu Mittari ja tavoitearvo strategiakaudella Jäsenkuntien sairaalaindeksillä korjatut asukaskohtaiset kustannukset eivät kasva verrattuna vuoden 2008 tasoon. Toimintakulut ilman liikelaitoksia ovat enintään talousarvion mukaiset. Palvelutuotannon kannalta keskeisten omaisuuserien eli leikkaussalien käyttöaste on vuoden 2008 tasolla. Kannattavuuslaskentamalli kehitetty ja käyttöönotettu. Omavaraisuusaste on vähintään 40 % Toteuma 2009 Asukaskohtaiset kustannukset olivat 827,3 euroa joka on 2,1% korkeampi kuin vuoden 2008 kustannukset (810,6 euroa), ei tarvevakioitu. Vuoden 2009 toimintakulut ilman liikelaitoksia ylittivät talousarvion kulut 2,9%. Leikkausyksiköt ovat tehostaneet toimintaa, vaihtoajat ovat pääosin lyhentyneet, aamujen käynnistymisessä osittain tahmeutta. HYKS:in Silmäleikkausyksikön osalta silmälääkäripula heikentää käyttöastetta. HYKS:in Korvaleikkausyksikössä aamut alkavat ripeämmin, vaihtoaika nopeutunut. Investointien kannattavuuslaskentamalli käytetty ensimmäisen kerran vuoden 2010 budjetoinnissa. Jälkilaskenta toteutetaan vuoden 2010 aikana. Omavaraisuusaste oli 48,1% kuluneella tilikaudella (51,2% vuonna 2008). Prosessit ja rakenteet HUS:n toimintayksiköt hallitsevat omat toiminta- ja hoitoprosessinsa. Prosessikartassa (prosessien verkosto) esitetään kuntayhtymän toiminnan onnistumiselle tärkeät ja kriittiset avainprosessit. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain mukaan julkisen terveydenhuollon yksiköillä on velvollisuus liittyä valtakunnallisiin terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluihin (KanTa) mennessä. Hankkeessa KELA vastaa sähköisistä lääkemääräyksistä (eresepti), potilasasiakirjojen kansallisesti keskitetystä arkistosta (earkisto) ja kansalaisen katseluyhteydestä omiin tietoihin. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus vastaa varmennepalveluista ja Stakes terveydenhuollossa käytettävistä kansallisesti yhteisistä koodistoista ja koodistopalvelusta. KanTa-palvelujen teknisissä määrittelyissä on laadittu keskeiset periaatteet lääkemääräyksille, sähköiselle arkistoinnille, viestinvälitykselle, tunnistamiselle, sähköiselle allekirjoitukselle, suostumuksen hallinnalle, loki- ja valvontapalvelulle, hakemisto- ja rekisteröintipalvelulle sekä koodistopalvelun rajapinnalle. Kukin sairaanhoitopiiri ja kunta vastaa itse yksittäisten tietojärjestelmien liittämisestä Kan- Taan. KanTa-palvelujen käyttöönotoissa keskeisiä tehtäviä ovat mm. käyttöönottojen vaiheis- 15

17 tus, käyttöönottoaikataulujen koordinointi, yhteisen teknisen, toiminnallisen ja sopimuksiin liittyvän sekä tuotantovaiheen tukeen tarvittavan ohjeistuksen ja koulutusmateriaalin tuottaminen. Näitä toimintoja varten perustetaan organisaatioiden yhteinen hanketoimisto. HUS:n hallitus päätti osallistua yhteisen hanketoimiston perustamiseen ja toiminnan rahoittamiseen. Korkeatasoinen tutkimus luo uusia hoitomahdollisuuksia ja tukee hoitomenetelmien ja kuntoutuksen kehittämistä sekä parhaiden ja taloudellisimpien hoitokäytäntöjen omaksumista sekä innovatiivista tuotekehittelyä. Tutkimustyö ja opetukseen osallistuminen nostavat jatkuvasti henkilöstön osaamistasoa ja edistävät osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saantia. Verkostoitumalla ja muilla yhteistyömuodoilla aktivoidaan opetus- ja tutkimustoimintaa. HUS on lääkäreiden korkeatasoinen koulutuspaikka sekä terveydenhuoltoalan opiskelijoiden käytännön jaksojen laadukas harjoittelupaikka. Kolmannes Suomen erikoislääkäritutkinnoista suoritetaan Helsingin yliopistossa. Strateginen tavoite Prosessien hallinta Strategiset tietojärjestelmähankkeet Mittari ja tavoitearvo strategiakaudella Ydin- ja tukiprosessien kuvaaminen ja mallintaminen. Kansallisiin terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluihin (KanTa) liittyminen Yhteisen hanketoimiston toimintaan osallistuminen. Toteuma 2009 Useiden prosessien kuvaukset tehty ja julkaistu HUS:n prosessien katselun portaalissa. Kaikki kuvaukset eivät vielä ole viety loppuun. Uranus-tuotteen kehittäminen on aloitettu yhteistyössä yliopistosairaanhoitopiirien kanssa. Versio 8.1. tarkoitus ottaa käyttöön vuonna Tuottavuuden kasvutavoite on 2-3 %/vuosi Syyskuun tiedot Kokonaiskustannukset/ henkilötyövuodet; euroa Tuottavuuden parantaminen DRG-pistesumma/henkilötyövuodet; 124,8 DRG-pisteen hinta; 659,3 euroa Kokonaiskustannukset/ hoidettavana olleet eri henkilöt; 2839 euroa Toteutuneen työtunnin hinta 23,8 euroa euroa 103,6 658,4 euroa euroa (2 839 euroa vuonna 2008) 24,6 euroa 16

18 Strateginen tavoite Mittari ja tavoitearvo strategiakaudella Toteuma 2009 Tutkimustyö Opetustoiminta Tutkimusten lukumäärä /myönnettyjen tutkimuslupien lukumäärä (TIETU) HUS:n osuus yliopistosairaalakuntayhtymien yliopistotasoiseen terveystieteelliseen tutkimukseen saamasta tutkimus-evorahoituksesta 41,6 % Ammatillisen jatkokoulutuksen työjaksojen määrä HUS:n osuus yliopistosairaaloiden EVO:n koulutusmäärärahasta 28,4 Opiskelijatyytyväisyys kliinisen harjoittelun laatuun tulisi olemaan arvosanaltaan vähintään 8,0. 4,78 Toteutunut osuus oli 41,2%. Terveysalan opiskelijoiden kliinisen harjoittelujen viikkoja Husissa oli Toteutunut osuus oli 28,8%. Toteutunut arvosana oli 8,28. Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen HUS on hyvä työpaikka, jossa toimitaan yhteisten arvojen ja strategian mukaisesti. Avointa tiedonkulkua ja yhteistoimintaa kehitetään. Henkilökunnan osaamista tuetaan aktiivisella koulutuksella. Esimiehillä on riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet, talousosaaminen, tietojärjestelmätuki sekä vastuulliset toimintatavat. Johtamisosaaminen lisää avointa vuorovaikutusta ja tiedonkulkua esimiesten ja henkilöstön välillä ja parantaa työilmapiiriä. Tavoitteena on jatkuvasti vahvistaa asiantuntevaa ja ihmisläheistä johtamiskulttuuria sekä tarjota erilaisia mahdollisuuksia johtamisen tietojen ja esimiestaitojen kartuttamiseen. Lähivuosien erityisenä haasteena on ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus. HUS panostaa työhyvinvoinnin ja rekrytoinnin kehittämiseen. Palkitsemisen kokonaisuus muodostuu HUS:ssa neljästä osa-alueesta, joita ovat kokonaispalkka, henkilöstöedut, organisaation kehitys ja positiivinen työympäristö. Kaikkien näiden osa-alueiden kehittämiseen panostetaan lähivuosina yhdessä henkilöstön kanssa. Osaava henkilökunta pidetään HUS:n palveluksessa henkilöstö- ja palkkapoliittisin keinoin. 17

19 Strateginen tavoite Henkilöstösuunnittelu Mittari ja tavoitearvo strategiakaudella Sairauspoissaolopäiviä on vähemmän kuin vuonna Henkilöstösuunnitteluprosessin tiiviimpi kytkeminen budjetointiprosessiin vuoden 2010 suunnitelmia tehtäessä. Toteuma ,7 pv (14,9 pv vuonna 2008). Henkilöstö- ja taloussuunnittelussa noudatettiin yhteistä aikataulua. Henkilöstön kannustaminen ja palkitseminen Kannustava palkitseminen Haastavan yleistaloudellisen tilanteen takia tulospalkkiojärjestelmää ei otettu käyttöön kliinisissä yksiköissä ja tulosalueilla. Liikelaitoksissa on käytössä tulospalkkiojärjestelmät. Henkilöstön kehittäminen Kehityskeskustelujen toteutumisaste on vähintään 80 %. Vähintään 80 % on kokenut kehityskeskustelut hyödyllisiksi. Johtamisvalmennushanke Kehityskeskustelujen toteutumisaste oli 72,7%. 62,5% koki kehityskeskustelut hyödyllisiksi. Johtamisvalmennusta on järjestetty säännöllisesti, jatko-osio suunnitteilla. Työhyvinvointiohjelman vuodelle 2009 asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä on kehitetty hallituksen vahvistaman toimenpide-ehdotuksen mukaisesti. 18

20 4 HUS:N SAIRAANHOITOTOIMINTA 4.1 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat Jäsenkuntien ja HUS:n välisissä kuntaneuvotteluissa sovitaan kuntien väestölleen hankkimien palveluiden määrästä ja palvelusuunnitelmien euromääräisistä tilauksista. Kunnille esitettiin myös suunnittelukaudella toteutettavaksi suunnitellut toiminnalliset muutokset. Hallitus päätti vuoden 2009 talousarvion ja investointiohjelman valmistelun lähtökohdista seuraavaa: - vuoden 2009 kuntakohtaisten palvelusuunnitelmien laadinnan pohjana käytettiin tilinpäätösten 2006 ja 2007 toteutunutta keskimääräistä palvelutarvetta per asukas ikäryhmittäin. Kustannustasoa korjattiin palkkojen ja muiden toimintakulujen osalta 3,4 %:lla. Henkilösivukuluihin budjetoitiin vain 0,3 %:n korotus, koska työnantajan osuuden eläkemaksun ennakoitiin alenevan. - toiminnalliset muutosesitykset lisättiin/vähennettiin - palvelusuunnitelmiin sisältyi 2 %:n tuottavuusvaade - taloussuunnitelma ja investointiohjelma valmisteltiin siten, että kuntayhtymän omavaraisuusaste säilyy noin 50 %:ssa. Lisäksi hankeohjelma pyrittiin rajaamaan välttämättömiin ja toimintaa tehostaviin hankkeisiin. Suunniteltu investointitaso vuodelle 2009 oli 122,8 miljoonaa euroa. - kuntalaskutuskäytäntönä päätettiin säilyttää käytön mukainen laskutus. HUS-tason huhtikuussa 2009 laadittu laskennallinen palvelusuunnitelmaehdotus vuodelle 2009 jäsenkunnille oli 1 185,9 miljoonaa euroa. Kuntatarjousten pohjana käytettiin kuntien toteutunutta palveluiden käyttöä ja ehdotus perustui ikäryhmittäisiin euroa/asukas laskelmiin. Talousarviovalmistelun tavoitteena oli, että vuosikate = vuosipoistot. Sitovaksi tavoitteeksi asetettiin nollatulostavoite. Sairaanhoitoalueet kävivät kevään ja alkusyksyn aikana kuntaneuvottelut. Neuvotteluissa sovittiin myös sairaanhoitoaluekohtaisesti toiminnallisista muutoksista. Neuvottelujen perusteella palvelusuunnitelmien kokonaissummaksi muodostui 1 190,0 miljoonaa euroa. Palvelusuunnitelmiin sisältyivät jäsenkuntien väestölle suunnitellut seuraavat hoitopalvelumäärät: DRG-tuotteita , käyntituotteita ja hoitopäivätuotteita Jäsenkuntien ennakkolaskutus perustui kuntien kanssa tehtyjen palvelusuunnitelmien loppusummien perusteella kuukausittain perittyihin maksuihin. Laskutuksen tasaus palvelujen todellisen käytön mukaisesti tehtiin neljä kertaa vuodessa. Jäsenkuntien laskutusta oikaistiin perustumaan todelliseen käyttöön myös potilaiden VRK2-tarkistuksella, jolloin laskut kohdistuivat oikeille kotikunnille sekä tehtiin jäsenkuntien lisähyvitys/-veloitus kuntayhtymän alijäämän kattamiseksi. 4.2 Palvelusuunnitelmien toteutuminen Palvelusuunnitelmat ylittyivät kalliin hoidon tasaus mukaan lukien 3,9 %:lla, 46,5 miljoonalla eurolla. Palvelusuunnitelmien toteutuminen sairaanhoitoalueittain esitetään luvussa Palvelutuotannon tavoitteiden toteutuminen (13.4.). 19

PERUSSOPIMUS. I LUKU Sairaanhoitopiiri. 1 Nimi ja kotipaikka

PERUSSOPIMUS. I LUKU Sairaanhoitopiiri. 1 Nimi ja kotipaikka 1 PERUSSOPIMUS I LUKU Sairaanhoitopiiri 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla.

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 42 153/02.02.00/2016 Taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelu Kuntayhtymän hallitus 18.4.2016 42 Valmistelun lähtökohtia Kuntayhtymän hallituksen

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Perussopimus ehdotus, hallitus 26.8.2016 2 (2) Sopimuksen tarkoitus I luku Kuntayhtymä Allekirjoittaneet n jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat:

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat: HALLITUS 81 17.06.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 17.6.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21/00/02/00/01/2013 HALL 81 Valtuuston kokouksessa 17.6.2015 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Naistentautien alueellinen koulutus 7.11.2016 Erikoisuunnittelija Anna Heino anna.heino@thl.fi 13.11.2016 1 Raskaudenkeskeytysrekisteri Tilastoja kerätty 1950-luvulta,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

KYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma

KYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma KYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma Jorma Penttinen 2016 30.3.2016 POHJOIS-SAVON SOTE- PALVELUIDEN TUOTTAMINEN HAASTEET Tulevaisuuden HAASTEET Kuntatalouden maksukyky Väestön ikääntyminen Muutokset sairastavuudessa

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2015 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (8) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN Jäsenkuntien vuonna 2013 hyväksymä 1.6.2013 voimaan tuleva PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 Hallitus 30.11.2009 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 Sisältö 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.1 TALOUSARVION

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

HALLITUS ESITYS VUODEN 2017 PALVELUHINNASTOKSI HALL 180 HUS/2400/2016

HALLITUS ESITYS VUODEN 2017 PALVELUHINNASTOKSI HALL 180 HUS/2400/2016 HALLITUS 180 14.12.2016 ESITYS VUODEN 2017 PALVELUHINNASTOKSI HALL 180 HUS/2400/2016 Palveluiden tuotteistus vuonna 2017 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2015 1 (5) 805 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 HEL 2015-007268 T 00 01 06 Päätös päätti merkitä tiedoksi liitteinä 2 ja 3 olevat

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat yksitoista (11) jäsentä

Lisätiedot

2. aluekehittämisen lainsäädäntöön sisältyvät aluekehitysviranomaiselle kuuluvat tehtävät sekä niihin liittyvä maakunnallinen edunvalvonta;

2. aluekehittämisen lainsäädäntöön sisältyvät aluekehitysviranomaiselle kuuluvat tehtävät sekä niihin liittyvä maakunnallinen edunvalvonta; 1 (10) UUDENMAAN LIITON PERUSSOPIMUS Perussopimus astunut voimaan 4.3.2013 1. luku KUNTAYHTYMÄN NIMI, TEHTÄVÄT JA JÄSENKUNNAT 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan liitto, kuntayhtymä - Nylands

Lisätiedot