HUS uudistuu. Uusi strategia ja johtamisjärjestelmä. toimitusjohtaja Kari Nenonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS uudistuu. Uusi strategia ja johtamisjärjestelmä. toimitusjohtaja Kari Nenonen"

Transkriptio

1 HUS uudistuu Uusi strategia ja johtamisjärjestelmä toimitusjohtaja Kari Nenonen

2 HUS strategiaprosessin 2007 tavoitteet: 1. Luoda selkeä ja koko organisaation johtamista tukeva strategia 2. Sitouttaa henkilöstö strategiaan ja jalkauttaa strategia tehokkaasti kaikille tasoille 3. Kehittää johtamista kaikilla tasoilla 4. Saada aikaan omistajien ja asiakkaiden haluamia tuloksia Tämä edellyttää yhteisen tahtotilan luomista ja myös muutoksia nykytoimintaan

3 HUS:n strateginen muutos uudistuksen suuntaviivoja: Talous tasapainotettava Omistajaohjauksen tiivistäminen ja läpinäkyvyyden lisääminen Tavoitteena yhtenäinen konserni, selkeät vastuut ja kustannustehokas toiminta Erikoissairaanhoito ydintoimintona Päällekkäisyyksiä on karsittava, tehtävä rakennejärjestelyjä ja keskitettävä toimintoja Tukitoimintoja liikelaitostetaan ja mahdollisesti yhtiöitetään Tilaaja-tuottajamallin hyödyntäminen - markkinoiden avaaminen hallitusti muille toimijoille Joustava tuotanto- ja kiinteistörakenne rakenteet eivät saa ohjata ydintoimintaa

4 HUS strategiaprosessi 2015 koko organisaation osallistava prosessi HUS-konsernistrategia 2015 Arvopohja Henkilöstöstrategia Tietohallintostrategia Henkilöstön edustus strategiaryhmissä Materiaalit intranetissä Sairaanhoitoaluestrategia Tulosaluestrategia Sairaanhoitoaluestrategia Tulosaluestrategia Sairaanhoitoaluestrategia Keskustelu- ja kysymyspalstat intranetissä Henkilöstön edustus johtoryhmissä Budjetit Toteutusohjelmat - Hankesalkku

5 HUS VISIO - Huippusairaala : Huippusairaala - Asiakaslähtöistä toimintaa potilaan parhaaksi Potilaamme saavat maailman parasta erikoissairaanhoitoa oikeaaikaisesti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Huippuosaamisella, laadukkaalla ja tehokkaalla palvelutuotannolla sekä tasapainoisella taloudella toteutamme omistajien tahtotilan. Edistämme yhteiskunnan kehittymistä ja Suomen kilpailukykyä ja olemme innovatiivinen ja vetovoimainen työnantaja.

6 HUS:n arvopohja: YHTEISTYÖLLÄ HUIPPUTULOKSIIN Onnistumme yhdessä avoimuuden, luottamuksen, osaamisen ja verkostoitumisen avulla. TAHTO TOIMIA EDELLÄKÄVIJÄNÄ Toimimme innovatiivisesti asiakkaidemme parhaaksi ja käytämme hyväksi tulevaisuuden mahdollisuudet. ARVOSTAMME ASIAKKAITAMME JA TOISIAMME Kohtelemme potilaita, muita asiakkaita, kumppaneita ja työtovereita oikeudenmukaisesti, vastuullisesti ja suvaitsevaisesti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä. Kannamme vastuumme ympäristöstä.

7 HUS:n strategiset päämäärät: 1. Talous on ennakoitavissa ja tasapainossa 2. Asiakaslähtöinen ja vaikuttava erikoissairaanhoito 3. Uudistuvat palvelut ja rakenteet 4. Selkeä johtamisjärjestelmä ja huippujohtaminen 5. Tutkimus-, opetus- ja kehittämistyö maailman huippua yhteistyössä yliopiston kanssa 6. Palvelujen tuottavuuden, vaikuttavuuden ja laadun jatkuva parantaminen liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti 7. Lisäarvoa tuottava ja läpinäkyvä omistajaohjaus 8. Alan vetovoimaisin työpaikka

8 Tavoitteista johdettu strateginen hankesalkku: Talouden tasapainottaminen: kuntayhtymän talous tasapainossa 2009 Uudistettu strategia toimii 2008 ja johtamisjärjestelmä tukee sitä johdetaan strategialla Tietohallinnon ja tekniikan uudistaminen: tietohallinto tukee tehokkaasti palvelutuotantoa Henkilöstöpolitiikan uudistaminen: tavoitteena HUS on haluttu työpaikka toimiva HRM palkitsemisjärjestelmän ja kannustimien uudistaminen tukemaan haluttuja tuloksia Johtajuuden kehittäminen: johtamisvalmennus koko linjajohdolle, jonka painopistealueina henkilöstöjohtaminen, strateginen johtaminen ja liiketoimintaosaaminen

9 Tavoitteista johdettu strateginen hankesalkku: Asiakaslähtöinen erikoissairaanhoidon prosessien kehittäminen tavoitteena tehokas ja vaikuttava palvelu (mm. Ihannesairaala-projekti) Tilaaja-tuottajamallin käyttöönotto liikelaitosten perustaminen toimiva sopimusohjausjärjestelmä tilaajien ja tuottajien vastuiden eriyttäminen Konsernin tutkimus- ja kehittämistoiminnan uudelleenorganisointi ja tavoitteellinen kehittäminen Toimivan sopimusohjausmenettelyn rakentaminen yhteistyössä omistajatahojen kanssa: kuntalaskutuksen ja hinnoittelujärjestelmän kehittäminen Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmien uudistaminen tukemaan operatiivista toimintaa ja hyvää johtamista Toiminnan tuottavuuden, laadun ja vaikuttavuuden mittariston rakentaminen ja seuranta sekä kattava laatujärjestelmä (mm. ProDoc-projekti)

10 HUS strategiset tavoitteet Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tyytyväinen asiakas 1. Potilaiden hoito on oikea-aikaista ja vaikuttavaa 2. Palvelujen tuottaminen asiakkaille ilman organisaatio- tai hallintorajoja 3. Asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien lisääminen 4. Palvelujen laadun ja asiakaspalautteen systemaattinen seuranta ja reagointi 5. Luottamukselliset yhteistyösuhteet ja toimivat sopimus- ja seurantajärjestelmät omistajien ja HUS:n välillä 6. Toimimme aktiivisesti terveyspoliittisissa linjanvedoissa 7. Olemme edelläkävijöitä teknologian hyödyntämisessä, asiakaspalvelun laadussa ja hoitokäytäntöjen kehittämisessä

11 HUS strategiset tavoitteet (suluissa mittari) Talous Budjetti pitää 1. Budjetti hallinnassa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 2. Konserni toimii kustannustehokkaasti ja kilpailukykyisesti 3. Palvelujen kilpailukykyinen hinnoittelu 4. Investoinnit kohdennetaan kokonaisuuden kannalta tuottavimpiin kohteisiin 5. Investointien rahoitus tasapainoisesti omalla ja vieraalla pääomalla (omavaraisuusaste n. 40%) 6. Oman pääoman tuotto paranee (pääoman tuotto-%, kiertonopeus)

12 HUS strategiset tavoitteet (suluissa mittari) Prosessit ja rakenteet Tekemisen meininki 1. Strategiaa tukeva ja toimiva organisaatiorakenne 2. Tehokkaat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit hyödyntäen sähköisiä toimintatapoja 3. Toimiva talousohjaus ja raportointi kaikilla tasoilla 4. Selkeät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja vastuut kaikilla tasoilla 5. Uusien hoitomenetelmien ja toimintatapojen koordinoitu käyttöönotto 6. Toimiva ja kattava laatujärjestelmä 7. T&K toiminnan keskitetty organisointi ja tavoitteellinen kehittäminen

13 HUS strategiset tavoitteet (suluissa mittari) Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Mukavaa tulla töihin 1. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri koko henkilöstöllä 2. Motivoiva, innovatiivisuutta ja yhteistyötä tukeva työilmapiiri 3. Kannustava huippujohtaminen 4. Luodaan johtamisura- ja asiantuntijauramahdollisuudet osana uudistuvaa johtamisjärjestelmää 5. Palkitsemisjärjestelmä ja kannustimet uudistetaan tukemaan sovittujen tavoitteiden saavuttamista 6. Kasvatetaan esimiesten liiketoimintaosaamista ja koko henkilöstön kustannustietoisuutta 7. Haasteelliset työnkuvat, tehtäväkierto ja etenemismahdollisuudet

14 HUS-konsernin johtamisjärjestelmän uudistaminen

15 HUS-konsernirakenne Valtuusto Hallitus Toimitusjohtaja strategia ja talous Sisäinen tarkastus Viestintä Palvelutuotanto ja T&K-toiminta Omistajaohjaus ja liiketoiminta Hallinto Talous Henkilöstö sairaanhoitoalue sairaanhoitoalue sairaanhoitoalue sairaanhoitoalue Operatiivinen Medisiininen Naisten- ja lastentaudit Psykiatria sairaanhoitoalue Tytär- ja osakkuusyhteisöt HUS- Kiinteistöt Uudenmaan Sairaalapesula Biomedicum Muut Liikelaitokset HUSLAB HUS-Röntgen Ravioli HUS-Logistiikka HUS-Apteekki HUS-Desiko Tieto- ja lääkintätekniikka Keskitetyt palvelut Tilapalvelut

16 Hallituksen tekemän päätöksen mukaan tukipalvelujen jatkokehittämisen osalta tarkastellaan niiden liikelaitostamismahdollisuuksia. Tarkasteltavana olevat tukipalvelut ovat seuraavat: lääkehuolto (HUS-Apteekki) tieto- ja lääkintätekniikka laitos- ja välinehuolto (HUS Desiko) tilapalvelut (HUS-tilapalvelut) konsernin keskitetyt palvelut (talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut) HUS- Konttori logistiikka- ja hankintapalvelut (HUS-Logistiikka) Selvitys- ja suunnittelutyön tavoitteena on määrittää kunkin toiminnallisen kokonaisuuden palvelut, muutosprosessin vaiheistus, hahmotella liiketoimintastrategia sekä suunnitella toiminnalliset rakenteet, vastuut ja rajapinnat muihin toimintoihin.

17 Strategiaprosessin tilanne Prosessi edennyt suunnitelman mukaisesti aikataulussa Strategian sisältö valmis esittely hallitukselle kokonaisuutena hallituksen päätökset valtuusto Johtamisjärjestelmä etenee vaiheittain