1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen"

Transkriptio

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti 1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

2 Sisällys Projektin tavoitteet Työpajarakenne Mittaristo Käyttöönotto ja seuranta Lisätietoja 2 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

3 3 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen TekY-mittarit Projektin tavoitteet

4 Tavoite Helppokäyttöinen ja yksinkertainen tuottavuus- ja vaikuttavuustyökalu, jota voidaan käyttää johtamisen välineenä jonka avulla voidaan arvioida mihin tuloskortin näkökulmista resursseja tulee kohdentaa Pilottikohteena liikenneväylät ja yleiset alueet Hankkeeseen osallistuville kunnille muodostuu työskentelyn myötä yhteinen tapa lähestyä tuloskortin eri näkökulmia, saada vertailuaineistoa ja kehittää omaa toimintaansa. Tavoitteena on tuottavuus- ja vaikuttavuustyökalun avulla tunnistaa toimintatapojen eroja yksinkertaisella tavalla. 4 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

5 Tasapainotettu tuloskortti Tasapainotettu tuloskortti Balanced Scorecard on strategisen suunnittelun ja johtamisen työkalu Tuloskortin näkökulmat pitävät sisällään organisaation tavoitteet sekä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ts. viestivät, mihin halutaan mennä Asiakas: Toiminnan tuloksen ja vaikuttavuuden näkökulma Henkilöstö: Työyhteisön ja henkilöstön näkökulma Visio ja strategiset alueet Talous: Resurssien hallinnan sekä priorisoinnin näkökulma Prosessit: Organisaation rakenteen sekä toimintaprosessien näkökulma 5 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

6 Eteneminen Lähtökohtana mittarirakenteen valmistelulle oli vanha totuus: Sitä saat, mitä mittaat Mittareiden tulee tuottaa tietoa toiminnan parantamisesta ja auttaa kiinnittämään huomiota oikeisiin asioihin oikeat asiat ovat niitä, joita organisaatio on asetettu tekemään ja niitä mekanismeja, joiden avulla tekeminen saadaan aikaiseksi. Lähtökohdaksi mittareiden kehittämisessä tarvitaan selkeä käsitys organisaation strategiasta ja toiminta-ajatuksesta: pitää tietää, mitä organisaation toiminnalla tavoitellaan, mitkä asiat ovat tärkeitä, miten organisaatio tehtäväänsä toteuttaa ja miten tulokset syntyvät Strategia Prosessit Mittarit 6 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

7 7 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen TekY-mittarit Työpajarakenne

8 Eteneminen työpajojen sarja lähtökohtana ovat asetetut tavoitteet ja yleiset linjaukset tulokset syntyvät toiminnasta tunnusluvut kertovat, onko onnistuttu toimimaan tavoitteita edistävästi oleellista on tunnistaa ja mitata oikeat toiminnot ja niihin liittyvät tulokset 8 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

9 Strategiatarkastelun avulla tunnistettiin keskeiset tavoitteet ja kunnan asettamat painopistealueet Prosessitarkastelussa selvitettiin toiminnot, jotka toteuttavat strategisia tavoitteita ja tuottavat mitattavaa tai mitattua tietoa Mittaripajassa tehtiin valinta olemassa olevien ja potentiaalisten mittareiden välillä ja otettiin huomioon mittariston mahdollisimman helppo käyttöön otettavuus ja käytettävyys Lopputuloksena on malli teknisen sektorin mittareista kuntatekniikan alueella, Joiden avulla voi seurata kunnassa asetettujen keskeisten tavoitteiden toteutumista Joka on sovellettavissa ja laajennettavissa muille kunnan toimialoille Jotka huomioivat tasapainoisesti toiminnan tekemisen edellytykset ja saadut tulokset ja ajan myötä mahdollistavat johtopäätösten tekemisen näiden välisestä suhteesta 9 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Työpajojen sarja

10 Työpajojen tulokset Asiakas: Strateginen tavoite Asukkaiden osallistuminen Asukasvaikuttavuus Ympäristön viihtyisyys ja toimivuus, vetovoimatekijät Asukastyytyväisyys (asukasraati, lähipalvelualueneuvosto tms) Elinkeinokyselyn tulos (LAKES tms) Asiantuntijaraati Strateginen tavoite Ammattitaito, osaaminen, monialaisuus Tyhykyselyn tulos Koettu koulutuksen hyödyllisyys Johtaminen Henkilöstö, osaaminen: Strateginen tavoite Talouden tasapaino Henkilöstön riittävyys Talous, resurssit: Satsaus liikenneympäristöön /m² Satsaus viherympäristöön /m² Investointitavoitteiden toteutuma / hankkeiden valmiusaste Käyttömenot / palkkamenot Henkilötyötunnit Strateginen tavoite Älykkäät ratkaisut Ydintehtäviin keskittyminen Prosessien tehokkuus Kuinka paljon prosesseista on kuvattu Tuottavuutta parantavat toimintatavat Ulkopuolinen tuotanto / oma tuotanto Suunnitelmavalmius teemaprojektien seuranta Prosessit, rakenteet: 10 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

11 11 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen TekY-mittarit Mittaristo

12 Mittarirakenne Hollolan aineistolla 12 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

13 Esimerkki skaalatusta aineistosta Alkuperäinen data: Asukas LSKT-kysely Talous Talous: satsaus liikenneylläpitoon (eur/m2) 0,86 0,82 0,76 Talous: satsaus puistojen hoitoon (eur/m2) 0,24 0,27 0,22 Prosessit prosessikuvaustavoite 3,2 3,8 3,8 omatuotanto/ulkopuolinen tuotanto 0,11 0,10 0,09 suunnitelmavalmius 2,7 4,2 3,8 Henkilöstö TYHY-kysely 3,9 4,02 4,04 Henkilöstö Hollola: skaalattu data Asukas 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Talous Skaalattu data: Asukas 3,00 2,00 2,50 Talous 3,00 3,30 4,30 Prosessit 3,30 4,00 3,87 Henkilöstö 4,00 4,00 4,00 Prosessit *) LSKT-kysely = Lahden seudun kuntatekniikka, asukaskysely katujen hoidon tasosta TYHY-kysely = työhyvinvointikysely 13 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

14 Aineiston skaalaus - vastaavuustaulukko Asukastyytyväisyys / jalankulku- ja pyöräteiden kunto: 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 < Aineistoa tarkastelemalla määritellään tuloksille arvosana Jokaiselle mittarille luodaan oma vastaavuustaulukkonsa, jonka avulla aineisto arvotetaan yhteismitalliseksi Edut: Oma linjaus tai painotus pisteisiin Mahdollisuus nostaa esiin vähäisiäkin muutoksia Haitat: Lisävaihe Ennakkopohdinta ja linjaus Luotettavuus? 14 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

15 Aineiston skaalaus Alkuperäinen data: Asukas LSKT-kysely Talous Talous: satsaus liikenneylläpitoon (eur/m2) 0,86 0,82 0,76 Talous: satsaus puistojen hoitoon (eur/m2) 0,24 0,27 0,22 Prosessit prosessikuvaustavoite 3,2 3,8 3,8 omatuotanto/ulkopuolinen tuotanto 0,11 0,10 0,09 suunnitelmavalmius 2,7 4,2 3,8 Henkilöstö TYHY-kysely 3,9 4,02 4,04 Skaalattu data: Asukas 3,00 2,00 2,50 Talous 3,00 3,30 4,30 Prosessit 3,30 4,00 3,87 Henkilöstö 4,00 4,00 4,00 Asukastyytyväisyys / jalankulku- ja pyöräteiden kunto: 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 < tarkastellaan alkuperäistä dataa Henkilöstö pisteytetään alkuperäinen data vastaavuustaulukkoon pisteytetty data kootaan excel-taulukkoon kuvaajaksi Hollola: skaalattu data Asukas 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Prosessit Talous Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

16 16 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen TekY-mittarit Käyttöönotto ja seuranta

17 Mittariston kehittämisja käyttöpohdintaa Nelikentän mittareita voi käyttää itsenäisinä, mutta ajan myötä hahmottuu näkökulmien keskinäiset suhteet Toimintamallin muutoksen vaikutus esim. asukastuloksiin Taloudellisten resurssien merkitys toimintaan 17 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

18 Etenemistapa Mitä pitäisi olla, että mittarit voidaan ottaa käyttöön? Lyhyellä aikavälillä käyttöön otettavia mittareita? Kuntien valmiudet ottaa mittaristo käyttöön? Mittareiden lukujen tulkinta? 1. Päätös mittariston käyttöön ottamisesta 2. Olemassa olevan aineiston kartoitus ja kokoaminen 3. Aineiston syöttäminen excel-taulukkoon 4. Kuvaajien luominen 5. Mallin toiminnan seuranta ja arviointi, tarvittaessa korjaaminen 18 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

19 19 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen TekY-mittarit Lisätietoja

20 Lisätietoja Lauri Kuukasjärvi, Päijät-Hämeen liitto Puh , Heikki Salonsaari, Hollolan kunta Puh , Päivi Ahlroos, Sito Oy Puh , PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti 20 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle Valtakunnallinen suositus STM Stakes Suomen Sosiaali- Sosiaali- ja terveys- Kuntaliitto ja terveysministeriö alan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko 8.6.2011 klo 9.30 11.00 Paikka: Sibeliustalo, Haapa -kabinetti

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko 8.6.2011 klo 9.30 11.00 Paikka: Sibeliustalo, Haapa -kabinetti PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 3/2011 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 9.30 11.00 Paikka: Sibeliustalo, Haapa -kabinetti Sisällysluettelo 1. Kokouksen avaus... 2 2. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla SISÄLLYSLUETTELO 1 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2011 KT Kuntatyönantajat 2011

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA

KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA Suomen Kuntaliitto ry KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA Tilanne syksyllä 2012 Anu Kerkkänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET... 2 2.1 Vesihuoltolaitosten arvonmääritysperiaatteiden

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus

Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Toiviainen, Niko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Niko

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaminen tuottavuus

Henkilöstöjohtaminen tuottavuus Henkilöstöjohtaminen ja tuottavuus kunnallisissa palveluissa Tuottavuus ei ole jyvien laskemista, vaan kasvun mahdollistamista. Professori Tor Dahl, Euroopan tuottavuuskongressi 2009 Tilastot kertovat

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoo -tarina on kaupungin strategia vuosille 2014 2017. Se kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa sekä miten sinne päästään. Vuodelle 2014 asetettiin

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Strategia

Kuhmoisten kunta Strategia Kuhmoisten kunta Strategia 1.9.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO YHTEENVETO KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO YHTEENVETO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA ANALYYSI 2.1 Kuhmoisten aikaisempi strategia

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi

Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi Sisällys 1. Seutustrategian arviointityö ja kohde 2 2. Arviointitutkimus 3 3. Strateginen johtaminen ja strategian arviointi 5 4. Strategiaprosessi 8 5. Strategian

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille Oppaan sivuilla seikkailevat ILMI ja ATSO. He ovat kuntapäättäjiä ja joutuvat tehtävissään tarkastelemaan monipuolisesti

Lisätiedot