PERUSTASON SAIRAANKULJETUKSEN HOITO-OHJEET POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTASON SAIRAANKULJETUKSEN HOITO-OHJEET POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLE"

Transkriptio

1 PERUSTASON SAIRAANKULJETUKSEN HOITO-OHJEET POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLE Voimassa: Tarkastanut ja hyväksynyt: Jarkko Nurminen, ensihoidon vastuulääkäri, PKKS

2 MÄÄRITELMÄ: Perustason sairaankuljetuksella tarkoitetaan potilaan hoitoa ja kuljetusta, jossa on riittävät valmiudet valvoa ja huolehtia potilaasta siten, ettei hänen tilansa kuljetuksen aikana odottamatta huonone ja missä on mahdollisuus aloittaa yksinkertaiset henkeäpelastavat toimenpiteet. Pohjois-Karjalan sairanhoitopiirin alueella perustason sairaankuljettaja on suorittanut hyväksytysti sairaanhoitopiirin järjestämän perustason kirjallisen kuulustelun sekä suoriutunut hyväksytysti terveyskeskuksen vastuulääkärin valvomasta käytännön kokeesta. Perustason sairaankuljettajana voi toimia henkilö jolla on sairaankuljettajan, palomies-sairaankuljettajan, pelastajan tai terveydenhuoltoalan koulutus. Suoritetusta perustason kokeesta sairaankuljettaja saa määräaikaiset toimintavaltuudet. Laskimon sisäisen lääkityksen antamisen edellytyksenä on terveydenhuoltoalan perustutkinto ja hyväksytysti suoritettu lääketentti, poislukien elvytyslääkkeet. Perustason sairaankuljetusyksikkö voi toimia hoitotason ohjeistuksen mukaan, mikäli hoitajana toimiva sairaankuljettaja täyttää hoitotason sairaankuljettajalta vaadittavat kelpoisuusehdot.

3 Perusohje potilaan kohtaamisesta, ensiarviosta ja täsmennetystä tilannearviosta perustasolle. 1. Kaikille potilaille suoritetaan ensimmäiseksi ns. ensiarvio mihin kuluu aikaa n sek. Ensiarviossa tarkistetaan ilman apuvälineitä: - A= Hengitystie(airway) - B= Ilmavirta (breathing) - C= Verenkierto (cirkulation) - D= Tajunta (disability) A. Avataan hengitystie käsin mikäli tukossa B. Kuunnellaan ja katsotaan hengitystyötä, huomioidaan poikkeavuudet, rohinat, vinkunat, apuhengityslihasten käyttö, syanoosi ja hengitystaajuus sekä arvioidaan onko hengitys riittävää. C. Verenkierron arvioon käytetään pelkkiä käsiä. Verenkierron arvioon kuuluu potilaan rannesykkeen voimakkuuden ja tasaisuuden tunnustelu, samalla huomioidaan potilaan periferian lämpö (kylmä, viileä, lämmin). Kyseinen toimenpide antaa nopeasti käsityksen potilaan verenkierron riittävyydestä. D. Määritellään potilaan tajunta käyttäen Glasgown koomapisteytystä (GCS). Ensiarvio antaa karkean käsityksen potilaan vitaalitoiminnoista ja tulee suorittaa aina ennen täsmennettyä tilanarviota. Sen tarkoituksena on tunnistaa hätätilapotilas ilman välineitä. Ensiarvion tulokset kirjataan kaavakkeeseen kohtaan "Tavattaessa" 2. Täsmennetty tilanarvio, tehdään heti ensiarvion jälkeen, mikäli potilaan tila ei vaadi välittömiä henkeäpelastavia hoitoja. Täsmennettyyn tilanarvioon kuuluu perustutkimukset: pulssinopeus, RR, hengitystiheys, glukoosi, SaO2(ilman lisähappea ja lisähapella) Glascown kooma pisteiden määrittely (GCS). Silmät Puhe Liikevaste 4p auki 5p orientoitunut 6p noudattaa kehoituksia 3p avaa puheelle 4p sekava 5p torjuu kivun 2p avaa kivulle 3p irrallisia sanoja 4p väistää kivun 1p ei reagoi 2p ääntelee 3p koukistaa kivulle 1p ei reaktiota 2p ojentaa kivulle 1p ei reagoi kivulle

4 Dokumentaatio ensihoidossa. 1. Tapahtumatiedot Sairaalassa dokumentointi on sairaankuljetuksen laadun käyntikortti! Kohtaan "Tapahtumatiedot" tulee lyhyesti, mutta tarkasti kirjata se tapahtuma joka on aiheuttanut yhteydenoton hätäkeskukseen. Ensiarvoisen tärkeää on kirjata oire ja oireen alkamisajankohta joka aiheutti yhteydenoton hätäkeskukseen. Onko vaiva uusi vai vanha ja oliko potilaan ottamista omista lääkkeistä apua (lääkemäärä kirjataan). Tapahtumatiedoista tulee selvitä alkoiko vaiva äkisti vai pikkuhiljaa vai onko kyseessä vanha vaiva. Vammapotilaiden kohdalla tulee vammamekanismi selvittää mahdollisimman tarkkaan (esim. pelkkä kahden henkilöauton nokkakolari ei ole riittävä tapahtuman kuvaus). Kaksi esimerkkiä "Tapahtumatiedoista": 53-vuotias aikaisemmin terve mies jolla autoa ajaessa klo alkanut puristava/painava rintakipu laajalle alalle rintalastan alle, säteilee kaulalle ja vasempaan käteen. Potilas ajanut auton kotiin jonka jälkeen soittanut itse hätäkeskukseen. 21-vuotias mies joka oli henkilöauton kuljettajana turvavöissä. Törmäsi nokakkain toisen henkilöauton kanssa 80km:n nopeusrajoitusalueella. Toisen auton nopeus törmäyshetkellä 75km/h. Molemmat autot muuttaneet pahoin muotoaan. Silminnäkijä soittanut hätäkeskukseen. Onnettomuus tapahtunut noin klo Tila tavattaessa Kohtaan tila tavattaessa tulee kirjata mahdollisimman tarkkaan potilaan tila sillä hetkellä kun sairaankuljettajat potilaan kohtaavat. Sairaankuljettajat ovat ainoita hoitoketjun jäseniä, jotka näkevät potilaan alkutilanteen ja siksi jatkohoidonkin kannalta sairaankuljettajilla on suuri vastuu tietojen oikeellisuudesta ja tarkkuudesta. Kaksi esimerkkiä tilasta tavattaessa: Tuolilla istuu, iho kylmänhikinen. Valittaa puristavaa laaja-alaista rintakipua rintalastan alla, joka säteilee kaulalle, kivun voimakkuus asteikolla :n luokkaa. Hengitystyö normaalia. Peruselintoiminnot vakaat. Ekg:ssä sinusrytmi ja kytkennöissä V3-V6 suuret st-nousut ad. 4mm Potilas istuu kolariauton kuljettajan istuimella turvavöissä jalat puristuksissa. Hengitystie tukossa, korisee, hengitystaajuus 4 krt/min, ei paikanna kipua. Vammat: Molemmissa säärissä avomurtumat, otsassa ruhje, rintakehä vasemmalta epästabiili. Ei muita ulkoisia vammoja. 1/2

5 3. Potilaan peruselintoiminnot ja tutkimustulokset Ensimmäiseen sarakkeeseen kohtaan tavattaessa kirjataan ensiarvion tulokset. Seuraaviin sarakkeisiin täsmennetyn tilanarvion tulokset. Potilaan tajuntaa kuvataan Glascown koomapisteillä. Tajuttoman potilaan ensimmäinen tajunnan arvio tulee määrittää mahdollisimman tarkkaan, koska sen merkitys on jatkohoidon kannalta hyvin tärkeää. Esimerkki: RR Taajuus Rytmi Lämpör. HT HÄ SpO2 Puhe Silmät Liike Rad+ 80 tas sor /80 80 sin sor 16 norm/norm Aina kun potilasta lääkitään tai potilaan tilassa tapahtuu muutoksia, tulee toistaa täsmennetty tilanarvio ja kirjata tulokset ylös seurantakaavakkeeseen 4. Aikaisemmat sairaalahoidot ja lääkitys Kohtaan aikaisemmat sairaalahoidot ja lääkitys kirjataan potilaan sairastamat perussairaudet ja käytössä oleva lääkitys. Mikäli lääkkeitä on paljon voidaan sairaalassa esittää potilaan lääkelista ja kirjata kaavakkeeseen ( Katso lääkelista.) 5. Hoito Kohtaan hoito tulee kirjata mahdollisimman tarkasti annettu hoito ja kellonajat milloin hoito on suoritettu. Esim. O2 maskilla 7l/min klo Dinit 1.25mg 1+1 p.o. klo Asa 250 mg pureskellen klo I.V. Ringer 500 aot klo Oxanest 3mg i.v. klo Hoidon vaste Hoidon vaste tulee määrittää, jotta tiedetään kannattaako hoitoa samoilla linjoilla jatkaa. Erityisen tärkeää on huomioida seikat, jotka vaikuttavat potilaan peruselintoimintoihin. Esim. Kipu helpottaa, hikisyys häviää, peruselintoiminnot rauhoittuvat. Kipu asteikolla :n luokkaa. 7. Lisätietoja omaisen/ hoidosta kieltäytyjän allekirjoitus Kyseiseen kohtaan kirjataan potilaalle mahdolliset jatkohoito/toiminta ohjeet mikäli potilas jää kotiin ja selvitetään millä perusteilla potilas jää kotihoitoon. Mikäli potilas kieltäytyy avusta tulee potilaan nimikirjoitus aina löytyä tästä kohdasta. Mikäli potilas ei suostu kirjoittamaan edes nimeään, tulee asiasta olla selvä maininta sairaankuljettajien toimesta. Tällaisissa tilanteissa on sairaankuljettajan huomioitava myös oma oikeusturvansa. Kuljettamattajättämispäätös tulee yksityiskohtaisesti perustella ja luettavalla käsialalla kirjoitettava konsultaatiossa käytetyn lääkärin nimi ja kellonaika. 2/2

6 Rintakipuisen potilaan hoito-ohje perustasolle Rintakipu voi olla viaton oire tai ensi oire hengenvaarallisesta sairaudesta. Rintakipu on petollinen oire, joka usein yllättää kokeneenkin terveydenhuoltoalan ammattilaisen. Rintakipu voi olla oire äkillisestä sydäntapahtumasta (epästabiili angina - sydäninfarkti, angina pectoris), oire vakavasta vaskulaarisesta tapahtumasta (keuhkoembolia, aortan dissekaatio), oire gastrointestinaalisesta tapahtumasta (ruokatorvi spasmi, pankreatiitti, kolekystiitti, pohjukassuolen haavauma, vatsalaukun puhkeama) tai oire tukirankaperäisestä sekä psykogeenisestä tapahtumasta (kaularanka, rintakehän seinämä, rintaranka, hyperventilaatio). Ensihoidossa rintakivun kliininen arvio pohjautuu aikaisemmin todettuihin sairauksiin, oirekuvaan, kliinisiin ja EKG-löydöksiin. Hoito toteutetaan työdiagnoosina vaarallisin vaihtoehto. 1. Ensitoimet - Ensiarvio A, B, C, D - Hälytä lisäapu jos potilas kylmänhikinen ja kohde kerroksessa tai jos arvioit sen muusta syystä tarpeelliseksi (toinen yksikkö tuo paarit ja avustaa siirrossa) - Potilas lepoon, puoli-istuvaan asentoon - Täsmennetty tilanarvio rytmi, RR, hengitys taajuus ja SaO2 - Aloita hapenanto maskilla 8 l/min - Selvitä ja kirjaa välttämättömät esitiedot, kivun kesto, alkamisajankohta, mitä oli tekemässä, ottiko nitroja/oliko apua, sekä kivun luonne(pistävä/puristava, säteily), käytä kipuasteikkoa Ota 12 kanavainen ekg+v4r ja mikäli ST muutoksia lähetä filmi PKKS 2. Hoito - Anna ASA 250mg purutabletti tai liuos jos ei vasta-aiheita ( yliherkkyys, astma, Marevan) - Anna nitrosuihke 1+1, tarvittaessa toistaen jos RR systolinen yli Avaa suoniyhteys Ringer 500 AOT + kolmitiehana - Ota kivuliaalta EKG -> lähetä PKKS -> konsultoi, kysy myös kipulääkke (Oxanest i.v. 3-5 mg) 3. Kuljetus - Heti kipulääkkeen jälkeen aloita siirto - Potilas ehdottomasti levossa - Puoli-istuva asento paareilla - Jatkuva rytmin monitorointi - Matkalla tarvittaessa lisää nitraatti suihkeita mikäli RR sys. yli Jatkuva happilisä vaikka saturoituisikin normaalisti - Kuljetus C/B 1/2

7 Akuutin trombolyysihoitoa vaativan sydäninfarktin tunnistaminen ekg:n perusteella: - Sydän infarktiin sopivat st-nousut - >2mm ST-nousu kahdessa tai useammassa rintakytkennässä - >1mm ST-nousu kahdessa tai useammassa raajakytkennässä - >2mm ST-lasku V2-V3 kytkennässä takaseinäinfarktin merkkinä + ST-nousu inferiorisesti - Tuore vasen haarakatkos ja infarktille tyypillinen kipu - Käy potilaan kanssa trombolyysi-kaavake läpi 2/2

8 Rytmihäiriöiden hoito-ohje perustasolle 1. Ensitoimet ja vakavuuden arviointi - Ensiarvio A, B, C, D - Esitiedot - sekä alkamistapa ja ajankohta - Täsmennetty tilanarvio: RR, SaO2, monitorointi, onko hemodynaamisia ongelmia? - Happea maskilla - 12-kanavainen ekg mahdollisimman nopeasti - Tyypitä rytmi/rytmihäiriö - Avaa tarvittaessa suoniyhteys Ringer 500 AOT - Jos matalat paineet, nosta jalat ylös ja nesteytä 200ml:n annoksina ad. 500ml 2. Hoitoperiaatteet eri rytmihäiriöissä Kapeakompleksiset takykardiat (>100/min) Sinustakykardia - Yleensä oire jostakin esim. kipu, hypovolemia, hapenpuute, pelkotila - Hoida perussyy nesteytyksellä, hapella, rauhoittelulla tai kipulääkkeellä Supraventrikulaarinen takykardia SVT (syke yli 150, tasainen, ei tavanomaista P-aaltoa, kapea kompleksi) - Yritä valsalvan toimenpidettä ( keuhkot täyteen - hengityksen pidätys 20-40s toistaen) - Yritä karotishierontaa (vain yhdeltä puolelta ja elvytysvalmius) - Kuljeta päivystykseen Flimmeri/Flutteri ( Epätasainen tai tasainen, ei P-aaltoa, perusviiva kuoppainen tai sahalaitainen) - Mikäli potilas voi huonosti niin kuljeta päivystykseen, ota tarvittaessa EKG ja konsultoi päivystävää lääkäriä - Jos rytmi on nopea ja potilas voi huonosti, niin rauhoita rytmiä konsultaation mukaisesti Leveäkompleksiset (>100/min) (=kammiotakykardia kunnes toisin todistetaan) - Tajuton - välitön defibrillointi 200 joulea, lapsille 2 joulea /kg - Tajuissaan - matala paineinen - nestetäyttö - jalat ylös - Lidokaiini 1 mg/kg i.v - ennakkoilmoitus - kuljetus PKKS (B) (välittömässä defibrillaatio valmiudessa) - Tajuissaan - normaalipaineinen - konsultaatio - Lidokaiini 1 mg/kg i.v (Amiodaron iv. 5mg/kg) - kuljetus PKKS (C ) 1/2

9 Hitaat rytmit (bradykardia <50/min) Sinusbradykardia (hidas alle 50, P-aallot löytyy) tai junktionaalinen korvausrytmi (yleensä alle 40/min, P-aalto puuttuu tai on poikkeavassa paikassa) - Jos hemodynamiikka vakaa - ei hoitoja - ota EKG ja konsultoi päivystäjää - Jos epävakaa - ota EKG ja konsultoi - tarvittaessa Atropiini 0.5-1mg (0.1mg/10kg) i.v 2.asteen A-V katkos Mobiz 1 (PQ aika pitenee, kunnes johtumaton P-aalto) Mobiz 2 (joka toinen P-aallto jää johtumatta) - Jos RR hyvä ei toimenpiteitä - kuljetus - PKKS ( C ) - Jos hemodynamiikka epävakaa - ota EKG ja konsultoi päivystäjää - Atropiini 0.5mg i.v - kuljetus - PKKS (B ) - Varaudu 3-asteen A-V katkokseen 3.asteen A-V katkos ( P-aallot ja QRS kompleksit tulevat omaan tahtiin, hidas kammiovaste, yleensä hätätilapotilas ja vaarana on kääntyvien kärkien kammiotakykardia) - Konsultoi ja valmistaudu kuljetukseen elvytysvalmiudessa - tarvittaessa Atropiini 0.5mg (0.1mg/10kg) i.v (harvoin apua) - ennakkoilmoitus -kuljetus PKKS (B) - Jos sydänlihas on kunnossa pulssi >30/min, verenpaine normaali niin levossa ei tavallisesti hemodynaamisia ongelmia - Jos on hidas pulssi ja tajunnan häiriöitä - aloita sydämmen ulkoinen tahdistus Sic sinus-oireyhtymä (sairaan sinuksen oireyhtymä) Sinussolmukkeen sairaus joka ilmenee hitaana rytminä, sinustaukoina ja korvausrytminä (esim. junktionaalinen rytmi). Pitkien yli 8sek. syketaukojen aikana tajunnan menetys kohtauksia. - tavallisesti ei tarvitse mitään hoitoa - kuljeta päivystykseen - jos toistuvia pitkiä asystole episodeja ja tajunnan häiriöitä aloita tarvittaessa sydämen ulkoinen tahdistus 2/2

10 Elottoman aikuisen hoito-ohje perustasolle 1. Totea elottomuus (aikaa 20 sekuntia) Varmista elottomuus (elottoman oloinen ja näköinen) Tajunta - ei reagoi puhelle, käsittelylle tai kivulle - avaa ilmatie Hengitys - ei hengitä tai agonaalista hengitystä Pulssi - ei sykettä kaulavaltimosta 2. Ensitoimet Hälytä lisäapu Potilas kovalle alustalle riittävästi tilaa -> jalkojen kohotus Tarkista rytmi -> defibrilloi x 3 jos VT/VF Jos ei käänny tai ASY/PEA -> hapeta maskilla + PPE - intuboi ja jatka elvytysohjeen mukaisesti Selvitä tapahtumat ja elottomuuden mahdollinen kesto, onko silminnäkijää Selvitä oliko maallikkoelvytystä Ensimmäisen yksikön hoitaja (tai kokenein) kirjaa ja johtaa. Kammiovärinän ja pulssitton kammiotakykardia hoidetaan KÄYPÄHOITO-elvytysohjeen mukaisesti. Aystole tai pulssiton rytmi hoidetaan KÄYPÄHOITO-elvytysohjeen mukaisesti. 3.Lääkitys Adrenaliini 1 mg i.v. on tehoelvytyksen peruslääke ja annetaan 3-4 min välein VF Lidokaiini 100mg i.v. sydämen käynnistyttyä, mikäli sydän on värinäherkkä tai hoidetaan käsiin pudonnutta VF-potilasta Atropiini 1 mg hukuksissa/hirttäytyneenä olleelle ensimmäisen adrenaliini annoksen jälkeen. Nesteytys ml jos PEA ja painantapulssi reisivaltimosta heikko/ ei tunnettavissa tehokkaasta PPE:stä huolimatta. 4. Elvytyksen lopettaminen Jos elvytys on jatkunut ilman vastetta 30 min niin konsultoi lääkäriä elvytyksen lopettamisesta Huonon ennusteen tilanteita. 1.Ei silminnäkijää, ei maallikkoelvytystä, asystole/pea 2. Mikäli elottomuuden syynä vamma, myrkytys tai muu ulkoinen syy, ennuste huono. Poissuljetaan ja hoidetaan: Hapenpuute -> hengityksen varmistus Hypovolemia -> runsas nesteytys Toispuoleinen hengitysääni -> jänniteilmarinta -> neulatorakosenteesi Hypotermia -> nopea kuljetus elvyttäen 1/2

11 Pidättäydy elvytyksestä jos potilaalla sekundaariset kuolemanmerkit oma toive, hoitotahto tai -testamentti tilan ennuste huono (terminaalivaiheen sairaus) traumaperäinen sydänpysähdys (asystole) sydänpysähdys, asystole ilman silminnäkijää eikä sydänpysähdysaika ole hahmotettavissa epäselvissä tilanteissa aloita elvytys ja konsultoi välittömästi 2/2

12 Elottoman lapsen hoito-ohje perustasolle Lapsen elottomuuden tavallisin syy hapenpuute: kuten hukuksiin joutuminen, vierasesine, hengitysvaikeus. Tärkeää varmistaa hyvä hapetus ja tehokas peruselvytys! 1.Totea elottomuus Ei reagoi Ei ilmanvirtausta Ei pulssia 2. Elvytyksen aloitus Hälytä lisäapu Avaa ilmatie, huomio vierasesineet Aloita maskiventilaatio, muista nieluputki ja 100% happi sekä ventilointitaajuus < 30 Aloita painantaelvytys taajuudella /min Rekisteröi rytmi, joka yleensä bradykardia, Asy tai Pea harvoin VF Jos 1minuutin tehokkaalla peruselvytyksellä ei omaa hengitystä - intuboi Putken paksuus= potilaan pikkusormen paksuus Mikäli defibrilloitava rytmi niin defibrilloi J/kg Jatka tehokasta peruselvytystä keskeytymättömästi Jos suoni näkyvissä - avaa suoniyhteys (1 yritys) - jos ei onnistu niin yhteys luuytimeen Jatka elvytystä 30-40min - jos ei pulssia, konsultoi lastenlääkäriä lopetuksesta/jatkotoimenpiteistä Lasten elvytyksessä käytettävät lääkkeet ja niiden annokset: Adrenaliini: 1. annos 0.1mg/ 10kg Seuraavat annokset 1mg/ 10kg Atropiini: 0.3 mg/ 10kg kerta-annos (asystole tai Bradykardia, mikäli vagaalinen ärsyke) Lidokaiini: Toistuvassa kammiovärinässä 1mg/kg toistaen x 3 Muista! Intubaatioputken paikan varmistus toistaen Oikea puhallus/painanta taajuus sekä voima Hypotermia, hukuksissa ollut, herkästi load&go, elvyttäen Kiinnitä intubaatioputki ja tippa huolellisesti

13 Elvytetyn potilaan hoito-ohje perustasolle Elvytetyn potilaan hoidossa on tärkeintä ehkäistä monielinvauriota, sekä mahdollisen aivovaurion pahenemista. Toimintaohje sydämen käynnistyttyä (tarkista intubatioputken paikka + elektrodit + monitorointi) Hyperventiloi n.2min (frekvenssi noin kertaa/min) Kohota pääpuolta n. 20 astetta, pidä pää suorassa = nenä kohti kattoa. Mittaa RR Mikäli RR normaali / korkea = syst. yli 180 laske jalat alas Mikäli RR hyvin matala = syst. alle 100 nesteytä 200ml:n boluksina (ad 1000 ml) Hyperventilaation jälkeen, pyri normoventilaatioon taajuus 12-16/min / kapnometri etco2 4-5 kpa Älä lämmitä potilasta aktiivisesti (pidä auton sisätilat mahd. viileänä) Jos hengitysäänet rohisee (ime), käytä 5-10cmH20 peepiä Avaa toinen suoniyhteys Ota potilaasta 12 kanavainen Ekg + V4R ja lähetä se PKKS ( ekg noin 10 min kuluttua sydämen käynnistymisestä muuten adrenaliinin ja defibrillaatioiden vaikutus sotkee) Siirrä potilas Ota toinen hoitaja mukaan hoitamaan Monitoroi potilasta koko matkan ajan, rytmi, SaO2 / kapnometri, RR 5 min välein Ole välittömässä defibrillointivalmiudessa Tee ennakkoilmoitus hoitajille ja sisätautipäivystäjälle Kuljeta rauhallisena hälytysajona Muista varmistaa intubaatioputken paikka(syvyys) riittävän usein Elvytetyn potilaan vitaalitoimintojen tavoitetasot RR syst. yli 100 ( hypotensio aiheuttaa potilaalle monielinvaurioita kudosten kärsiessä hapenpuutteesta) Ventilointitaajuus noin min = normoventilaatio (hyperventilaatio supistaa aivojen suonia ja näin heikentää aivojen ravinnonsaantia, hypoventilaatio laajentaa aivojen suonia ja nostaa kallonsisäistä painetta - molemmat tuhoavat aivokudosta tehokkaasti) Potilaan optimaalinen centraaliämpötila olisi 33 astetta.

14 Hengitysvaikeuspotilaan hoito-ohje(aikuinen) perustasolle Ensitoimet Ensiarvio A, B, C, D - kiinnitä huomiota miltä potilas näyttää Huomioi hätätilan merkit: ei jaksa puhua lauseita, syanoosi, matala RR, periferia viileä, HT yli 30 tai alle 8, vaihteleva hengityksen syvyys, tajunnan häiriö, rintakipu + hengitysvaikeus Potilas lepoon, istuvaan/puoli-istuvaan asentoon - rauhoita potilasta - aloita happihoito varaajamaskilla (paitsi COPD viikset tai tavan maski) - hälytä tukiyksikkö, mikäli arvioit aloittavasi C-pap hoidon - tai muuten tarpeen Täsmennetty tilanarvio, rytmi, SaO2, hengitysäänet, RR seuranta 5 min välein (Lifepak) Selvitä ja kirjaa esitiedot - tee lopullinen työdiagnoosi Yleishoito Avaa suoniyhteys Ringerillä - nesteytä 200ml:n annoksina jos RR sys alle 100 Astma - Atrodual + Ventoline Hudsonin maskilla - rauhoittuu - rauhallinen kuljetus terveyskeskukseen - ei rauhoitu - ennakkoilmoitus - kuljetus Pkks - tarvittaessa erittäin vaikeissa astmakohtauksissa adrenaliini mg i.v - uloshengityksen avustus käsin rintakehän sivuilta - hengityspysähdyksessä - intubaatio + mekaaninen ventilaatio. COPD - Atrodual Hudsonin maskilla - xvarovainenx hapetus - jos rauhoittuu - kuljetus päivystykseen - jos ei rauhoitu - kokeile C-PAP hoitoa pienellä vastuksella 5cmH2O - ennakkoilmoitus - kuljetus (B) Pkks Keuhkopöhö ja Sao2 alle 90% - C-PAP hoito 1cmH20/10kg - Sao2 yli 90% ja hengitystyö normaalia - happihoito varaajalla - ekg + lähetys - nitrosuihke 1+1 toistaen jos RR sys yli konsultaatio + enakkoilmoitus - kipulääke (Oxanest 3-5mg i.v) - ota tarvittaessa EKG (muista infarktin mahdollisuus!) - kuljetus (B/C) Pkks - mikäli hengityspysähdys - intuboi ja ventiloi, muista peepventtiili Keuhkoembolia - happihoito - ennakkoilmoitus - kuljetus (B) Pkks - elvytysvalmius (muista että diagnoosin teko vaikeaa kentällä ) Hyperventilaatio hengitys tihentynyt (HT>25) ja SaO2 >96 - paperipussihengitys - rauhoituu eikä ensimmäinen kerta, sekä kohtaukseen selvä syy ja RR sekä SaO2 normaalit niin silloin X-8 - jos ei rauhoitu - harkitse rektaalista diatsepaamia 5mg (ei jos alkoa) - kuljeta Tk päivystykseen. (muista että keuhkoemboliassa samoja oireita)

15 Hengitysvaikeuspotilaan hoito-ohje(lapsi) perustasolle Ensitoimet - Ensiarvio A, B, C, D - katso hengitystä - painuvatko kylkivälit kuopalle - onko syanoosia - tajunta - veltto/rimpuileva - Tee päätös onko kiire sairaalaan - Aloita lisähapen anto - maski lähelle kasvoja - virtaus yli 10lmin - Jos hengityksen ilmanvirtaus ei tunnu - tarkista vierasesineen mahdollisuus - poista tarvittaessa selkään läimäytyksellä, kaivamalla tai kevyellä rintakehän painelulla - aloita maskiventilaatio - muista taajuus (korkea), sekä lastenpalje - Jos tilanne rauhallinen eikä potilaalla hätätilaa - rauhoita vanhempia - selvitä esitiedot - siirry kohtaan 2 Hoito - Vaikeutunut astma (oireet - uloshengityksen vinkuna - pidentynyt uloshengitysvaihe) - Happea maskilla - jos ei apua - Ventoline 0.15mg/kg=0.15ml/kg pulssitaajuutta seuraten - jos ei apua - kuljetus Pkks (B) - ennakkoilmoitus - tarvittaessa uloshengityksen avustus varovasti rintakehän sivuilta - Laryngiitti (oireet - haukkuva yskä - sisäänhengityksen vinkuna - flunssan oireet) - Ulos tai kosteaan ilmaan vienti(kylpyhuone) - höyryhengitys astmamaskilla(keittosuolaa säiliöön)- rauhoita lasta - jos ei apua - hätätilanteessa Adrenaliini (0.1mg/ml) 0.1mg/10kg lihakseen (seuraa pulssitaajuutta, keskeytä jos yli 180) - jos ei apua - ennakkoilmoitus suoraan lastenlääkärille - kuljetus Pkks (B) - istuva asento esim äidin sylissä - jatkuva hapetus - jos hengitys ilmanvirtaus lakkaa tuntumasta - yritä maskiventilaatiota - tai intuboi potilas (normaalia pienempi putki) - Epiglottiitti (oireet: alkavat äkisti - hengitys/puhevaikeus - kuolaaminen - korkea kuume) - Potilassa ehdottomasti istuvassa asennossa - ei nieluun katsomista - happihoito maskilla - nopea kuljetus Pkks - ennakkoilmoitus suoraan lastenlääkärille - jos hengityksen ilmanvirtaus lakkaa tuntumasta - yritä maskiventilaatiota (intubointi yleensä mahdoton) - jos maskiventilointi ei onnistu - harkitse kirurgisen ilmatien tekoa suurella kanyylilla ja mekaanista ventilaatiota. Kirurgisen ilmatien teko lapsipotilaalle - viimeinen mahdollisuus. - Välineet: ruskea kanyyli, 2ml ruisku, nro 6 intubaatioputken yhdistäjä ja lastenpalje. Tehdään punktio sormusruston ja kilpiruston välistä työnnetään muovinen kanyyli trakeaan - poistetaan ruiskusta mäntä, laitetaan männän tilalle yhdistäjä - kiinnitetään tämä yhdistelmä kanyyliin ja ventiloidaan kanyylin kautta.

16 Ilmatie-esteen hoito-ohje perustasolle 1. Ensitoimet - Ensiarvio A, B, C, D - Lisäapu tarvittaessa - Jos potilas tajuissaan - kolme voimakasta iskua lapojen väliin - Jos ei apua Heimlichin ote - Jos potilas tajuton, käännä potilas selälleen ja katso saatko vierasesineen pois sormin, jos et niin kolme voimakasta painallusta yläviistoon pallean kohdalta. - Mikäli näistä toimenpiteistä ei apua, siirry kohtaan 2 2. Mekaaninen poisto - Yritä poistoa Magillin pihdeillä ja laryngoskoopilla - Mikäli vierasesine äänihuulitason alapuolella ja poistaminen mahdotonta, harkitse esineen työntämistä karalla jäykistetyllä intubaatioputkella toiseen pääkeuhkoputkeen (oikeaan) - Mikäli toimenpide ei onnistu ja ilmatie täysin tukossa, tee kirurginen ilmatie kilpiruston ja sormusruston välistä hätätrakeostomia setillä - Kiinnitä hengityspalkeeseen lisähappi ja ventiloi potilasta yhdistäjän kautta. - Kuljeta potilas sairaalaan (B) 3. Onnistuneen vierasesineen poiston jälkeen huomioitavia asioita: - Hyvä hapetus - Mahdollisesti syntyneet vammat - Keuhkopöhön mahdollisuus ( voi kehittyä myöhemmin) - Peruselintoimintojen seuranta - Jos hengitystie ollut täysin tukossa, niin aina pikainen kuljetus sairaalaan - Jos hengitystie ollut osittain tukossa ja potilaan vointi hyvä, voidaan harkita X-8 konsultaation perusteella.

17 Vaikean allergisen reaktion hoito-ohje perustasolle Tavallisimmat syyt Lääkeaineet Ruoka-aineet (pähkinä, kala, mausteet, omena) Hyönteisten pistot Käärmeen purema Oireet Nokkosrokko Hengitysvaikeus ja vinkuna Nielun ja kurkunpään turvotus Kasvojen turvotus RR lasku Tajunnan häiriö Ensitoimet Ensiarvio A, B, C, D Lisäapu jos tarpeen Täsmennetty tilanarvio (muista kuunnella hengitysäänet ja kirjaa mahdolliset vinkunat) Esitiedot - mikä aiheuttaja Hoito Happea maskilla Jos voimakas hengitysvaikeus tai verenpaine alle 100 sys, anna adrenaliinia lihakseen aikuiselle 0.5mg ja lapselle 0.1mg/10kg Kytke monitoriin Avaa suoniyhteys Ringer vaikka olisi pelkät iho-oireet Jos paineet ei nouse nesteytä aikuista 200ml:n annoksina ad 1000ml ja lasta 20ml/kg Tarvittaessa konsultoi ja anna metyyliprednisolonia (Solu-medrol 125mg i.v), lapselle 2mg/kg Tee ennakkoilmoitus Kuljeta päivystykseen

18 Tajuttoman potilaan hoito-ohje perustasolle Muista! Tajuttoman hoidossa tärkeintä on turvata hengitys, sekä tukea verenkiertoa. Jos tajuttomalla GCS on alle 8 mutta yli 3, potilas vaatii yleensä lääkkeellisen intubaation, jonka vain hoitotason luvat omaava voi suorittaa. Saturaatiomittarilla ei voida arvioida hengityksen riittävyyttä, vaan kapnometrillä, se kertoo uloshengityksen hiilidioksidipitoisuuden. Perustasolla, kipuun täysin reagoimaton voidaan intuboida, mikäli sairaankuljettajalla on toimenpiteeseen riittävä koulutus. 1. Ensitoimet - Ensiarvio A, B, C, D - Varmista avoin hengitystie (kylkiasento tai leuan kohotus) - Hälytä lisäapu aina jos potilas tajuton, eikä heti herää. - Aloita hapenanto maskilla - Täsmennetty tilanarvio RR, monitori, Glukoosi, SaO2, (selvitä niskajäykkyys, sekä pupillareaktiot) - Jos GCS alle 8 laita nieluputki - jos HT alle 8 avusta hengitystä maskilla - Jos GCS <6 - intuboi - normoventiloi - Selvitä ja kirjaa esitiedot (nähty/löydetty, valittiko jotain, perussairaudet, lääkitys) - Avaa suoniyhteys Ringersteril Hoito - Jos RR matala nesteytä 200ml:n boluksina ad 1000ml, nosta jalat ylös - Jos RR korkea - pyri pitämään lähtötaso, (korkeat paineet viittaavat mahd. kohonneeseen kallonsisäiseen paineeseen, verenpaineen laskeminen silloin vaarallista) - Konsultoi ja tee ennakkoilmoitus( kerro tajunnantaso käyttäen koomapisteitä, sekä hengityksen ja verenkierron tila) - Valmistele siirto 3. Kuljetus - Potilas kylkiasennossa - ellei intuboitu - Jos oma hengitys riittämätön - avusta mahdollisuuksien mukaan maskilla ja palkeella (varo aspiraatiota) - jos riittävä (ei juuri koskaan!) - happea maskilla - Huolehdi riittävästä verenpainetasosta sys yli Kuljeta PKKS (B) 4. Tajuttomuuden syyt! - V= vuoto kallon sisään - O= O2 puute - I= Intoksikaatio - I= Infektio - H= Hypoglykemia - M= Matala verenpaine - E = Epilepsia -! = Simulaatio

19 Vatsakipuisen potilaan hoito-ohje perustasolle Muista! Äkillinen vatsakipu on korkeariskinen tehtävä. Osa kyseisistä potilaista kuolee ennen sairaalaa. Yleisimmin potilaat menehtyvät verenvuotoon tai sydäninfarktiin. Jos vatsakipuisella on tavattaessa vuotosokin oireita tarvitsee potilas selviytyäkseen nopeaa leikkaushoitoa. Muista että suuren riskin vatsakipuisia ovat raskaanaolevat naiset! 1. Ensitoimet - Ensiarvio A, B, C, D - Potilas lepoon selälleen, mieluiten jalat koukussa - Jos ensiarviossa Rad + eikä sokin oireita - tee täsmennetty tilanarvio - esitiedot (sulje pois raskauden mahdollisuus, tunnustele vatsanpeitteet kovat/myötäävät, varmistu ettei keskivatsalla sykkivää massaa (aneorysma) - ota Ekg ja V4r jos ylävatsakipu tai jos epäilet sydänperäiseksi - siirry kohtaan 2 - Jos ensiarviossa Rad - ja sokin oireet - nosta jalat ylös - aloita hapenanto varaajapussillisella maskilla - avaa välittömästi kaksi suurta suoniyhteyttä kyynärtaipeisiin - aloita nestehoito Ringer + (Plasmafusin) - valmistele siirto ja lähde kuljettamaan (A) Pkks - nesteytä hypovoleemisen hoito-ohjeen mukaisesti kunnes Radialis tuntuu. Tee ennakkoilmoitus matkalla sokkisesta vatsakipuisesta kirurgian päivystäjälle. 2. Hoito - Avaa suoniyhteys Ringer AOT (kaikille vatsakipuisille, lapset?) - Jos potilas niin kipeä, että siirto mahdoton ja hemodynamiikka vakaa - konsultoi kipulääke ja anna ohjeen mukaan - mielellään Rapifen 0.25mg i.v (lyhyt vaikutus) - Jos Ekg:ssä iskeemisiä muutoksia - siirry rintakipuisen hoito-ohjeeseen - Valmistele siirto 3. Kuljetus - Kuljeta paareilla, anna potilaan valita asento - Seuraa matkalla rannepulssin voimakkuutta sekä taajuutta - Kuljeta kovasti kipeät suoraan sairaalaan ja vähemmän kipeät TK-päivystykseen - Alavatsakipuiset naiset aina Pkks

20 Aivohalvauspotilaan hoito-ohje perustasolle 1. Oireet ja löydökset Äkillisesti tai nukkuessa alkanut toispuolihalvaus tai raajan toimimattomuus Äkillinen puheen puuroutuminen, puhumattomuus tai puheen sekavuus Äkillinen toisen silmän näönmenetys + saman puolen pääkipu Äkillinen suupielen roikkuminen Tajunnan alenema, mihin liittyy selkeää jäykistelyä (basillaarivaltimon tukos) Korkeariskinen tehtävä jos aiemmin itsenäisesti toimeentulevalla kotikuntoisella edellämainittuja oireita 2. Ensitoimet Ensiarvio A,B,C,D Lisäapu jos tajunnan alenema Lisähappi maskilla (kaikille) Jos tajunnan alenema - kylkiasentoon Täsmennetty tilanarvio RR, SaO2, B-gluk, pupillareaktiot Jos GCS alle 8 - nieluputki ja tarvittaessa maskiventilaatio Jos GCS 3 ja HT alle 8 - intuboi ja normoventiloi 3. Hoito Avaa suoniyhteys Ringer Jos matalat paineet, nesteytä Mikäli pahoinvointia - anna Primperan tai Metopram 10mg i.v Älä hoida korkeaa verenpainetta (luonnollinen kompensaatiomekanismi aivotapahtumassa) Valmistele siirto 4. Kuljetus Potilas paareilla - kyljellään jos tajunnan alenema - selällään, pääpuoli hiukan koholla jos tajunta normaali VARO ASPIRAATIOTA Seuraa RR - 5min välein Tee ennakkoilmoitus Kuljeta Pkks (A) jos oireilun alusta alle 3 tuntia on kotona asuva ja oireet lievät (liuotuskandidaatti) Kuljeta Pkks ( C ) jos ei A kriteerejä, herännyt halvaantuneena, ohimennyt oireilu terveellä Kuljeta TK jos ei selkeitä oireita, eikä peruselintoiminnan häiriötä sekä laitoshoitoinen ennen halvausta apua tarvinnut potilas 5. HUOMIOI LIUOTETTAVAT AIVOHALVAUSPOTILAAT

Malli ensihoitotyöparin roolijaon mukaisesta työskentelystä (AMK-malli) JPA 2011

Malli ensihoitotyöparin roolijaon mukaisesta työskentelystä (AMK-malli) JPA 2011 Pulssin tunnustelu ei ole luotettavaa (ammattilaisillakaan) Mahdollisimman keskeytymätön painelu on edullista (elvytyksen aikana sallitaan hands off ajaksi MAX 5 sekuntia) Pelkkä painelu saattaa riittää?

Lisätiedot

Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka

Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka MILLOIN PÄIVYSTYSLÄHETE TAYS:IIN, TAYS-TEMPUT JA KOTIOHJEET PÄIVYSTYKSESTÄ AHDISTUSKOHTAUKSEN JÄLKEEN Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka ASTMAN PAHENEMIVAIHE/ OBSTRUKTIIVINEN BRONKIITTI

Lisätiedot

LÄHELLÄ IHMISTÄ, NOPEASTI JA TEHOKKAASTI

LÄHELLÄ IHMISTÄ, NOPEASTI JA TEHOKKAASTI POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS LÄHELLÄ IHMISTÄ, NOPEASTI JA TEHOKKAASTI Pohjois-Karjalan pelastuslaitospetteri Hakkarainen Lääkintämestari 1 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS SAIRAANKULJETUKSEN TUOTTAJANA

Lisätiedot

Toimintaohje onnettomuustilanteissa

Toimintaohje onnettomuustilanteissa Toimintaohje onnettomuustilanteissa asia Tavoitteena on että jokainen työntekijä tietää, tuntee ja osaa: Varauloskäytävät Missä paloilmoitinlaite on ja kuinka sitä käytetään Osaa tehdä hätäilmoituksen

Lisätiedot

TAKAKANNESSA AIKUISEN ELVYTYSKAAVIO

TAKAKANNESSA AIKUISEN ELVYTYSKAAVIO ENSIAPUOPAS SISÄLLYSLUETTELO 4...ELOTTOMUUDEN SELVITTÄMINEN 6...HENGITYKSEN TARKASTAMINEN 8...AIKUISEN ELVYTYS 10...LAPSEN ELVYTYS 12...TAJUTTOMAN ENSIAPU JA KYLKIASENTO 14...VIERASESINE HENGITYSTEISSÄ

Lisätiedot

Hypotermiaopas. Sairaanhoitajaopiskelijoille

Hypotermiaopas. Sairaanhoitajaopiskelijoille Hypotermiaopas Sairaanhoitajaopiskelijoille Hypotermia eli alilämpöisyys Hypotermia on tila jossa elimistön lämpö on alle 35 celsius astetta Lievä hypotermia on 32-35 o C astetta Keskivaikea hypotermia

Lisätiedot

TOIMINTAJÄRJESTYS AKUUTTITILANTEISSA Jukka Kettunen Lehtori, ensihoidon koulutusohjelma

TOIMINTAJÄRJESTYS AKUUTTITILANTEISSA Jukka Kettunen Lehtori, ensihoidon koulutusohjelma TOIMINTAJÄRJESTYS AKUUTTITILANTEISSA Jukka Kettunen Lehtori, ensihoidon koulutusohjelma Akuuttilääketieteen viikko 8/11/12 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Mikä ABC? Peter Safar (1957):

Lisätiedot

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus Sisältö Etiologia Oireet Erotusdiagnostiikka Hälytysmerkit Esitiedot Kliininen arvio Nestetarve & kuivuman korjaus Hoitopaikan valinta Yhteenveto 1 Etiologia Yleisiä Valtaosa virustauteja Adeno, noro,

Lisätiedot

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015.

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015. Ensiapuopas Johdanto Tämä ensiapuopas on tarkoitettu Kiekkoreippaan joukkueiden huoltajille tueksi oikeanlaisen ensiavun antamiseksi. Oikein annettu ensiapu edistää vammakohdan paranemista sekä estää tilanteen

Lisätiedot

Ravistellun vauvan oireyhtymä sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa

Ravistellun vauvan oireyhtymä sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa Ravistellun vauvan oireyhtymä sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa Jonna Korhonen Jenni Lindman TAMK 08eh Ravistellun vauvan oireyhtymä Englanninkielisestä termistä Shaking baby syndrome (SBS) Vauvoihin

Lisätiedot

Elvytys: Erityisryhmät

Elvytys: Erityisryhmät 2010 -> 2015 Elvytys: Erityisryhmät Markus Lyyra Vt ylilääkäri Päivystys, tehohoito ja ensihoito HUS Porvoon sha Akuuttihoitopäivät lemmenlaivalla 2016 Otsikoita Erityissyitä: Hypoksia, Hypo/hyperkalemia,

Lisätiedot

Sairaalan ulkopuolella tapahtuvan ensihoidon ja sairaankuljetuksen toimintaohje Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Kari-Matti Hiltunen Kari Pietilä

Sairaalan ulkopuolella tapahtuvan ensihoidon ja sairaankuljetuksen toimintaohje Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Kari-Matti Hiltunen Kari Pietilä Sairaalan ulkopuolella tapahtuvan ensihoidon ja sairaankuljetuksen toimintaohje Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä Kari-Matti Hiltunen Kari Pietilä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja 21/2003 Pirkanmaan

Lisätiedot

Hätäensiapu. Ensiarvio Ensikierron potilasluokittelu. Hätäensiapu. Ea-ryhmä / Juhani Ahtiluoto Lahden alueen osasto

Hätäensiapu. Ensiarvio Ensikierron potilasluokittelu. Hätäensiapu. Ea-ryhmä / Juhani Ahtiluoto Lahden alueen osasto Hätäensiapu Ensiarvio Ensikierron potilasluokittelu Hätäensiapu 1 Hätäensiapu = henkeä pelastavaa ensiapua ilman välineitä, omat kädet Hengitysteiden avaaminen, massiivisen verenvuodon tyrehdyttäminen,

Lisätiedot

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

PERUSELVYTYS KUNNIAAN! Juhana Hallikainen Ensihoidon vastuulääkäri HYKS Akuutti/Ensihoito, Peijaksen alue Akuuttihoitopäivät 23.5.

PERUSELVYTYS KUNNIAAN! Juhana Hallikainen Ensihoidon vastuulääkäri HYKS Akuutti/Ensihoito, Peijaksen alue Akuuttihoitopäivät 23.5. PERUSELVYTYS KUNNIAAN! Juhana Hallikainen Ensihoidon vastuulääkäri HYKS Akuutti/Ensihoito, Peijaksen alue Akuuttihoitopäivät 23.5.2016 LUENTO POHJAUTUU ERC:N, SEKÄ KÄYPÄ HOITO OHJEISIIN LUENNON ALGORITMIDIOJEN

Lisätiedot

Vastasyntyneen ilmatieongelmat

Vastasyntyneen ilmatieongelmat Vastasyntyneen ilmatieongelmat Hanna Soukka Dosentti, neonatologi SULAT-vuosikokous 29.1.2016, Turku Sidonnaisuudet Ei tähän luentoon liittyviä sidonnaisuuksia Ilmatieongelmia Koko Potilaat 500 5000g Epäkypsyys

Lisätiedot

EKG:n monitorointi leikkaussalissa. Ville-Veikko Hynninen Anestesiologian el. TYKS

EKG:n monitorointi leikkaussalissa. Ville-Veikko Hynninen Anestesiologian el. TYKS EKG:n monitorointi leikkaussalissa Ville-Veikko Hynninen Anestesiologian el. TYKS EKG leikkaussalissa EKG tulee rekisteröidä teknisesti aina mahdollisimman korkealaatuisena ja virheettömänä. Huonoa EKG-käyrää

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

VSSHP ALUEEN ENSIVASTEYKSIKÖIDEN LÄÄKEHOITO- OHJEET 2015

VSSHP ALUEEN ENSIVASTEYKSIKÖIDEN LÄÄKEHOITO- OHJEET 2015 VSSHP ALUEEN ENSIVASTEYKSIKÖIDEN LÄÄKEHOITO- OHJEET 2015 Alkuperäinen versio 5/2014: Teemu Elomaa EL, Petri Aaltonen EL Päivitetty 6/2015 (työryhmä: Petri Aaltonen, Anu Keskilohko, Tuomo Maavirta, Aaron

Lisätiedot

Rytmin seuranta fysioterapiassa. Leena Meinilä 2016

Rytmin seuranta fysioterapiassa. Leena Meinilä 2016 Rytmin seuranta fysioterapiassa Leena Meinilä 2016 mitä seurataan: syketaajuus, lepoharjoitussyke- maksimi-palautuminen, rytmihäiriöt miksi? sopiva harjoitussyke, mahdollisten rasitukseen liittyvien rytmihäiriöiden

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Ensihoidon (triage) hoidon kiireellisyyden arviointi, mallia Vaasa

Ensihoidon (triage) hoidon kiireellisyyden arviointi, mallia Vaasa Ensihoidon (triage) hoidon kiireellisyyden arviointi, mallia Vaasa 19.4.2016 Risto Vesanto Ensihoitopäällikkö Vshp ensihoidon tulosyksikkö Sisältö Triage ennen ja nyt Vaasassa Triagen ajatus: Mikä ihmeen

Lisätiedot

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Töölön sairaalan osasto 2 on 25- paikkainen vuodeosasto, jonka erikoisalana on

Lisätiedot

Potilaan tutkiminen ja kirjaaminen

Potilaan tutkiminen ja kirjaaminen Potilaan tutkiminen ja kirjaaminen Ensiarvio Tarkennettu tilanarvio Haastattelu Potilaan kohtaaminen, tilanarvio ja haastattelu Saavuttaessa paikalle yleissilmäys: Mitä potilas tekee? Onko hän tajuton,

Lisätiedot

Ampumis- ja räjähdysonnettomuuspotilasta ei kannata elvyttää??? Mitä kannattaa tehdä?

Ampumis- ja räjähdysonnettomuuspotilasta ei kannata elvyttää??? Mitä kannattaa tehdä? Ampumis- ja räjähdysonnettomuuspotilasta ei kannata elvyttää??? Mitä kannattaa tehdä? Ensihoidon ylilääkäri Mikko Lintu Akuuttilääketieteen- ja sisätautien erikoislääkäri Termit TECC = Tactical Emergency

Lisätiedot

LAPSEN AKUUTIN HENGENAHDISTUKSEN LÄÄKEHOITO

LAPSEN AKUUTIN HENGENAHDISTUKSEN LÄÄKEHOITO LAPSEN AKUUTIN HENGENAHDISTUKSEN LÄÄKEHOITO Opas Nivalan terveyskeskuksen vuodeosastolle Pienen lapsen akuutti hengenahdistuskohtaus liittyy yleisimmin laryngiittiin, astmaan, bronkiittiin/ bronkioliittiin

Lisätiedot

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja 8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja Päivystyksen triage Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi Hoidon porrastus Oikea potilas oikeassa paikassa TK, ESH Tunnistetaan päivystyshoitoa vaativat potilaat

Lisätiedot

Verikaasuanalyysi. Esitys (anestesia)hoitajille. Vesa Lappeteläinen 3.10.2013

Verikaasuanalyysi. Esitys (anestesia)hoitajille. Vesa Lappeteläinen 3.10.2013 Verikaasuanalyysi Esitys (anestesia)hoitajille Vesa Lappeteläinen 3.10.2013 Yleistä Yleensä valtimoverestä otettava verinäyte, joka analysoidaan vieritestianalysaattorilla Nopein tapa saada keskeistä tietoa

Lisätiedot

EKG. Markus Lyyra. HYKS Akuutti HUS lääkärihelikopteri FinnHEMS10. LL, erikoislääkäri Ensihoitolääketieteen erityispätevyys

EKG. Markus Lyyra. HYKS Akuutti HUS lääkärihelikopteri FinnHEMS10. LL, erikoislääkäri Ensihoitolääketieteen erityispätevyys EKG Markus Lyyra LL, erikoislääkäri Ensihoitolääketieteen erityispätevyys HYKS Akuutti HUS lääkärihelikopteri FinnHEMS10 Mitä on EKG? Elektrokardiogrammi Kuvaa sydämen sähköistä toimintaa ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Besai Muñoz Sanchez 11NS

Besai Muñoz Sanchez 11NS ENSIAPUOPAS JALKAPALLO- EROTUOMAREILLE Besai Muñoz Sanchez 11NS ENSIAPUOPAS JALKAPALLO- EROTUOMAREILLE Ensiapu on loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua. Sitä käytetään vammojen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ENSIHOITOKESKUS ENSIHOIDON TOIMINTAOHJEET 2015 2 ENSIHOIDON TOIMINTAOHJE: ESIPUHE Nämä ensihoidon toimintaohjeet on rakennettu niin, että niiden käyttö myös

Lisätiedot

LASKIMOPORTTI. Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP

LASKIMOPORTTI. Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP LASKIMOPORTTI Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP Laskimoportin rakenne Laskimoportin käyttö Keskuslaskimo-, infuusio- eli ihonalainen laskimoportti on potilaan ihon alle asetettu verisuoniyhteyslaite,

Lisätiedot

VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT

VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT 11.4.2016 OPAS VANHEMMILLE EFJKVF Joskus pienimmät asiat ottavat suurimman paikan sydämessäsi. A. A. Milne, Nalle Puh Emmi Ristanen, Laura Kolari &

Lisätiedot

E RIPULIVASIKAN LÄÄKITSEMINEN / OHJE ELÄINLÄÄKÄRILLE

E RIPULIVASIKAN LÄÄKITSEMINEN / OHJE ELÄINLÄÄKÄRILLE E RIPULIVASIKAN LÄÄKITSEMINEN / OHJE ELÄINLÄÄKÄRILLE NESTEHOITO PÄHKINÄNKUORESSA (RAUTALANKAVERSIO): Anna vasikalle nestettä suonensisäisesti noin 1-2 litraa/50 kg Esim. isotoninen NaCl (13,5 g eli ruiskussa

Lisätiedot

Ensiavun uudistetut ohjeet

Ensiavun uudistetut ohjeet Ensiavun uudistetut ohjeet ja potilaan yleisestä tilanarviosta Tom Silfvast Hengitys Tajuton normaalisti hengittävä kylkiasentoon Hengitystiet pysyvät auki Aspiraatioriski pienenee Rutiininomaisesta lisähapen

Lisätiedot

Lapsi ensiapupäivystyksessä. EA-ryhmä/Juhani Ahtiluoto Lahden alueen osasto

Lapsi ensiapupäivystyksessä. EA-ryhmä/Juhani Ahtiluoto Lahden alueen osasto Lapsi ensiapupäivystyksessä Lapsi potilaat ensiapupäivystyksessä Harvinaisia, mutta toisinaan päivystetään tilaisuuksissa joissa pelkästään lapsi potilaita Mini-salppuri Lasten liikennepäivä Jne. Vastasyntyneitä

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

Rintakehän vammat. Martin Maaroos, sydän ja rintaelinkirurgi KYS

Rintakehän vammat. Martin Maaroos, sydän ja rintaelinkirurgi KYS Rintakehän vammat Martin Maaroos, sydän ja rintaelinkirurgi KYS Anatomia Thoraxvammat Kuolinsyy 20-25%:ssa trauman aiheuttamista kuolemista Hiluksen, suurten suonien tai sydämen vamma: 50% kuolee heti

Lisätiedot

KASVOJEN ALUEEN PAHOINPITELYVAMMAT. Mikko Aho Osastonylilääkäri Savonlinnan Keskussairaala

KASVOJEN ALUEEN PAHOINPITELYVAMMAT. Mikko Aho Osastonylilääkäri Savonlinnan Keskussairaala KASVOJEN ALUEEN PAHOINPITELYVAMMAT Mikko Aho Osastonylilääkäri Savonlinnan Keskussairaala SO WHAT!? YLEISIMMÄT VAMMATYYPIT KNK-LÄÄKÄRIN OSUUS, HOIDOT ENSIHOITO HOIDON KIIREELLISYYS? KASVOVAMMAT Suomessa

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS

ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS Tilannearvio MITÄ ON TAPAHTUNUT? JOS TILANNE VAATII, SOITA 112! PELASTA VAARASSA OLEVAT! ANNA OIREIDEN MUKAISTA ENSIAPUA! ODOTA RAUHASSA AMMATTIAUTTAJIEN SAAPUMISTA PAIKALLE!

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten KÄYTTÄJÄN OPAS Yksityiskohtainen käyttöoppaasi BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten Jos sinulla on kysymyksiä BYDUREON-valmisteen käytöstä Katso Tavallisia kysymyksiä ja

Lisätiedot

Endobronkiaali sulkija EZ-Blocker KÄYTTÖOHJE

Endobronkiaali sulkija EZ-Blocker KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖOHJE LAITTEEN KUVAUS EZ-Blocker on endobronkiaali ilmatien sulkija. Siinä on kaksi eriväristä (sininen ja keltainen) distaaliletkua, joissa molemmissa on identtisillä väreillä merkitty täytettävä

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö TOIMINTAOHJEET 1. Hätäilmoitus 2. Tulipalo 3. Poistumisturvallisuus 4. Sammutuspeitteen käyttö 5. Käsisammuttimen käyttö 6. Pikapalopostin käyttö 7. Ilmanvaihdon pysäyttäminen 8. Palovamman hoito 9. Tajuttoman

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS 112 0112

HÄTÄILMOITUS 112 0112 TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEET 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN SUOJAUTUMINEN

Lisätiedot

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kivun lääkehoidon seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto fifthvital singn viides elintärkeä toiminto Pulssi Hengitys Kehonlämpö, Diureesi RR K i p u Kivunhoidon portaat. mukaillen

Lisätiedot

7:30 Aamuvuoro alkaa yhteisellä palaverilla yövuoron kanssa. Tällöin käydään läpi yön keikat ja jaetaan muuta tärkeää tietoa. 8:30 Tarkistetaan ja huolletaan autot. Täydennetään hoitotarvikkeet, kuten

Lisätiedot

Touch TENS 1 Luonnollinen kivun lievittäjä

Touch TENS 1 Luonnollinen kivun lievittäjä Touch TENS 1 Esittely Touch TENS on kaksikanavainen, helppokäyttöinen TENS -laite. Laitteessa on seitsemän esiasennettua ohjelmaa, jotka käynnistyvät nappia painamalla. Ominaisuudet: Kaksi erillistä kanavaa.

Lisätiedot

VANHUKSEN KUOLEMANSYYN SELVITTÄMINEN TERVEYSKESKUKSESSA. Hanasaari 4.2.2014 Pekka Harve, yleislääketieteen el. Inari Ei sidonnaisuuksia

VANHUKSEN KUOLEMANSYYN SELVITTÄMINEN TERVEYSKESKUKSESSA. Hanasaari 4.2.2014 Pekka Harve, yleislääketieteen el. Inari Ei sidonnaisuuksia VANHUKSEN KUOLEMANSYYN SELVITTÄMINEN TERVEYSKESKUKSESSA Hanasaari 4.2.2014 Pekka Harve, yleislääketieteen el. Inari Ei sidonnaisuuksia Näkökulmani aiheeseen 38 vuotta terveyskeskuslääkärinä 24 vuotta Lääkintöhallituksen,

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin ensiapu- ja terveystoimikunta:

Suomen Punaisen Ristin ensiapu- ja terveystoimikunta: Suomen Punaisen Ristin ensiapu- ja terveystoimikunta: Simo Siitonen Henri Backman Maaret Castrén Olli Haikala Helena Kärnä Teuvo Määttä Lasse Putko Tom Silfvast Harri Vertio lääkintäprikaatikenraali, LT,

Lisätiedot

Leikkausasennot. Raija Lehto LL, Anestesian eval KYS, Operatiiviset tukipalvelut ja tehohoito

Leikkausasennot. Raija Lehto LL, Anestesian eval KYS, Operatiiviset tukipalvelut ja tehohoito Leikkausasennot Raija Lehto LL, Anestesian eval KYS, Operatiiviset tukipalvelut ja tehohoito Leikkausasento ja anestesia Kirurgille mieleinen asento tuottaa epäsuotuisia fysiologisia seuraamuksia hypotensio

Lisätiedot

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon?

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon? Korvakipu Kutina ja kipu, kuume, mahdollisesti märkävuotoa korvasta. Anna kipulääkettä ohjeen mukaan helpottamaan kipua ja laskemaan kuumetta. Kohoasento nukkuessa voi helpottaa kipua. Päivystyskäynti

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Epilepsiakohtaus on oire, joka haittaa ihmisen tavanomaista toimintakykyä. Epileptinen kohtaus on

Lisätiedot

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN KAKSITOISTA Sivuttainen kurki BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA KÄSITASAPAINOASENNOISTA. KUN BAKASANAAN LISÄTÄÄN SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) BAKASANA. KÄSITASAPAINOASANAT

Lisätiedot

PERUSELINTOIMINTOJEN HÄIRIÖIDEN ARVIOINTI

PERUSELINTOIMINTOJEN HÄIRIÖIDEN ARVIOINTI PERUSELINTOIMINTOJEN HÄIRIÖIDEN ARVIOINTI Valvontapotilas koulutus 18.1.2017 Sairaanhoitaja Heidi Rantala Apulaisosastonhoitaja/ Opetushoitaja Haartmanin päivystyspoliklinikka Simulaatio- ja elvytyskouluttaja

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille.

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AIRAPY 100%, lääkkeellinen kaasu, puristettu 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hengitysilma lääkintäkäyttöön 100 % 200 baarin paineessa (15 C). 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VAKAVASTI SAIRAAN POTILAAN TUNNISTAMINEN. LL Jyrki Puolakka HYKS, Helsingin Ensihoitoyksikkö kevät 2013

VAKAVASTI SAIRAAN POTILAAN TUNNISTAMINEN. LL Jyrki Puolakka HYKS, Helsingin Ensihoitoyksikkö kevät 2013 VAKAVASTI SAIRAAN POTILAAN TUNNISTAMINEN LL Jyrki Puolakka HYKS, Helsingin Ensihoitoyksikkö kevät 2013 Ensihoidon tavoite Olemassaolevien ja uhkaavien peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen ja hoito

Lisätiedot

1.01 Lapsen elvytys. Määritelmä. Sydämenpysähdyksen etiologia ja tunnistaminen. Toiminta elottomuuden toteamisen jälkeen

1.01 Lapsen elvytys. Määritelmä. Sydämenpysähdyksen etiologia ja tunnistaminen. Toiminta elottomuuden toteamisen jälkeen Hätätilanteet.0 Lapsen elvytys Outi Peltoniemi, Elisa Nurmi Määritelmä Tässä luvussa lapsella tarkoitetaan alle murrosikäistä lasta. Murrosiän saavuttanutta lasta hoidetaan kuten aikuista. Vastasyntyneen

Lisätiedot

Keskenmenopotilas naistentautipäivystyksessä. NKNPPKL klö Henna Meriläinen

Keskenmenopotilas naistentautipäivystyksessä. NKNPPKL klö Henna Meriläinen Keskenmenopotilas naistentautipäivystyksessä NKNPPKL klö Henna Meriläinen 7.11.2016 Hoitoon ohjautuminen Potilaat tulevat päivystykseen hoitajan puhelinohjauksella, lähetteellä terveyskeskuksesta/ yksityiseltä,

Lisätiedot

ResMed-kokokasvomaski sairaalakäyttöön

ResMed-kokokasvomaski sairaalakäyttöön ResMed-kokokasvomaski sairaalakäyttöön RESMED-KOKOKASVOMASKI SAIRAALAKÄYTTÖÖN on tarkoitettu yhden potilaan käyttöön aikuispotilaille (> 30 kg), joille on määrätty jatkuva hengitysteiden ylipaine- tai

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

Elvytys leikkaussalissa tai heräämössä. Sairaanhoitaja Rami Nyman OYS/Kesle

Elvytys leikkaussalissa tai heräämössä. Sairaanhoitaja Rami Nyman OYS/Kesle Elvytys leikkaussalissa tai heräämössä Elvytyksen lyhyt historia Amsterdam 1767 - Uhri oli saatava lämpimäksi sytyttämällä tuli hänen lähelle - Keuhkoihin tai mahaan joutunut vesi oli poistettava asettamalla

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

VAUVAN MOTORISTA KEHITYSTÄ TUKEVA KÄSITTELY - OHJEET VANHEMMILLE

VAUVAN MOTORISTA KEHITYSTÄ TUKEVA KÄSITTELY - OHJEET VANHEMMILLE VAUVAN MOTORISTA KEHITYSTÄ TUKEVA KÄSITTELY - OHJEET VANHEMMILLE Vauvan motorista kehittymistä voidaan edistää kiinnittämällä huomio lapsen asentoon sekä monipuoliseen ja tarkoituksenmukaiseen käsittelyyn.

Lisätiedot

Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia

Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia 1 Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia 1. Lantion rullaus Asetu selällesi ja vie polvet koukkuun. Jalkaterät ovat lantion leveydellä ja suoraan eteenpäin, kädet vartalon vierellä. Oikaise itsesi

Lisätiedot

Ensiapu. G4S Security Services Oy Kertauskoulutus Juha Tolonen ja Heidi Tolvanen 2011

Ensiapu. G4S Security Services Oy Kertauskoulutus Juha Tolonen ja Heidi Tolvanen 2011 Ensiapu G4S Security Services Oy Kertauskoulutus Juha Tolonen ja Heidi Tolvanen 2011 Johdanto Vartijat ovat paljon tekemisissä ihmisten kanssa ja heiltä odotetaan valmiuksia toimia ensiaputilanteissa Usein

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen rustorenkaan korjausleikkauspotilaalle (Bankart)

Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen rustorenkaan korjausleikkauspotilaalle (Bankart) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen rustorenkaan korjausleikkauspotilaalle (Bankart) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki puh. 06 415

Lisätiedot

Leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen Fysioterapeutti Miia Pöntinen 26.9.2014

Leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen Fysioterapeutti Miia Pöntinen 26.9.2014 Leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen Fysioterapeutti Miia Pöntinen 26.9.2014 } Muutokset viimeisen 10 vuoden aikana fysioterapia keskittynyt päiväkirurgiassa enemmän ortopedisiin toimenpiteisiin } Leikkausmäärien

Lisätiedot

EKG:n tulkinnan perusteet. Petri Haapalahti. vastuualuejohtaja. HUS-Kuvantaminen. kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

EKG:n tulkinnan perusteet. Petri Haapalahti. vastuualuejohtaja. HUS-Kuvantaminen. kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede EKG:n tulkinnan perusteet Petri Haapalahti vastuualuejohtaja HUS-Kuvantaminen kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede EKG Mittaa jännite-eroja kehon pinnalta Mittaavaa elektrodia (+) kohti suuntautuva

Lisätiedot

Outi Peltoniemi LT, lastentautien ja anestesiologian erikoislääkäri, Lasten teho-osasto, OYS outi.peltoniemi[a] ppshp.fi

Outi Peltoniemi LT, lastentautien ja anestesiologian erikoislääkäri, Lasten teho-osasto, OYS outi.peltoniemi[a] ppshp.fi Elisa Nurmi LL, erikoislääkäri, HUS ATeK Lasten ja nuorten sairaala elisa.nurmi[a]hus.fi Outi Peltoniemi LT, lastentautien ja anestesiologian erikoislääkäri, Lasten teho-osasto, OYS outi.peltoniemi[a]

Lisätiedot

SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS

SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS 1(5) SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS Teille on varattu kaihileikkausaika oheisen ajanvarauskirjeen mukaan Vaasan keskussairaalan silmäyksikköön, joka sijaitsee A-rakennuksessa, 6. kerroksessa. Sairaanhoitaja soittaa

Lisätiedot

Hypotermia (alilämpöisyys)

Hypotermia (alilämpöisyys) Hypotermia (alilämpöisyys) Sukellat sitten Antarktisella, kylmällä U.S.A:n luoteispuolisella Tyynellä merellä tai paikallisessa järvessä tai tekoaltaassa on lämpötilan huomioiminen yksi osa sukellussuunnitelmaasi.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

OPAS KOTIPISTOSHOITOON

OPAS KOTIPISTOSHOITOON OPAS KOTIPISTOSHOITOON (asfotase alfa) 40 mg/ml injektioneste, liuos for injection 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml 100 mg/ml injektioneste, liuos 80 mg/0,8 ml asfotaasialfa Tähän lääkkeeseen kohdistuu

Lisätiedot

PÄIVYSTYKSEN PEREHDYTYS 1 (Sinisellä fontilla Terveysportin otsikot) Perehdytykset heti alkuviikolla kaksi aamupäivää

PÄIVYSTYKSEN PEREHDYTYS 1 (Sinisellä fontilla Terveysportin otsikot) Perehdytykset heti alkuviikolla kaksi aamupäivää PÄIVYSTYKSEN PEREHDYTYS 1 (Sinisellä fontilla Terveysportin otsikot) Perehdytykset heti alkuviikolla kaksi aamupäivää Triage ja päivystyspotilaan tutkimisen työjärjestys; hätätilapotilas kentällä Terveysportti:

Lisätiedot

Kirjataan tunnistetiedot Kirjataan allergiat/riskitiedot

Kirjataan tunnistetiedot Kirjataan allergiat/riskitiedot POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- MEO 1 (6) Pinnallinen haava (pituus alle 3 cm) Jäykkäkouristusrokote Ei vuoda runsaasti Puhdistus ja syvyyden tarkistaminen (varovaisuutta silmien ja kasvojen alueella) Tarvittaessa

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaineet: Bentsyylialkoholi

Lisätiedot

KAATUMISET JA HUIMAUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus

KAATUMISET JA HUIMAUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus KAATUMISET JA HUIMAUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus KAATUMISET JA HUIMAUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus Sidonnaisuudet: Mundipharma,

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Voiko kuolevan potilaan päivystyskäyntejä ehkäistä hoidon paremmalla ennakkosuunnittelulla?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen

Lisätiedot

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute ETUKANSI INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA INSTANYL -VALMISTEESTA Tutustu huolellisesti tähän oppaaseen ja lue lääkepakkauksessa

Lisätiedot

KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET. Ft- suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr

KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET. Ft- suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET Ft- suoravastaanottoryhmä 2012-2013 SPT11/eh,jr 27.8.2013 Ranne/sormi liikesarja 1 Alkuasento: Istu ryhdikkäästi selkä suorana ja kyynärpää tuettuna pöydän

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2 Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Miten ensihoitopalvelu aktivoidaan? 112 HUOM: Hoitolaitosten kiireettömät (= ennalta suunnitellut) ja ambulanssilla tapahtuvat

Lisätiedot

LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015. Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö

LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015. Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015 Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö Miksi LOVe -koulutus? Terveydenhuollon ammatissa toimivalla työntekijällä

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS bukkaalinen fentanyylitabletti Sinulle on määrätty Effentora -lääkettä syövän läpilyöntikipukohtausten hoitoon. Tämän esitteen

Lisätiedot

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa.

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa. ENSIAPUA KERHOSSA APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje Yleiset ensiaputilanteet kerhossa Sisältö APUA, IIK, PANIIKKI! Jakakaa kerhoparin kanssa vastuu

Lisätiedot

Mitä leikkausosastolla tapahtuu

Mitä leikkausosastolla tapahtuu Mitä leikkausosastolla tapahtuu Tervetuloa leikkausosastolle Tämän esitteen tarkoituksena on kertoa sinulle lyhyesti, mitä osastollamme tapahtuu, kun olet täällä hoidettavana. Tiedämme, että moni jännittää

Lisätiedot

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS Intranasaalinen fentanyylisumute

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS Intranasaalinen fentanyylisumute ETUKANSI INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS Intranasaalinen fentanyylisumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA INSTANYL -VALMISTEESTA Tutustu huolellisesti tähän oppaaseen ja lue lääkepakkauksessa oleva pakkausseloste

Lisätiedot

ENSIAPUOPAS CHEERLEADEREILLE

ENSIAPUOPAS CHEERLEADEREILLE ENSIAPUOPAS CHEERLEADEREILLE HEINI HEIKKILÄ 2011 SISÄLLYSLUETTELO HÄTÄILMOITUS HÄTÄILMOITUS... 3 KYLKIASENTO... 4 KOLMEN K:N HOITO... 6 RANTEEN SITOMINEN... 8 NILKAN SITOMINEN... 9 POLVEN SITOMINEN...

Lisätiedot