PERUSTASON SAIRAANKULJETUKSEN HOITO-OHJEET POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTASON SAIRAANKULJETUKSEN HOITO-OHJEET POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLE"

Transkriptio

1 PERUSTASON SAIRAANKULJETUKSEN HOITO-OHJEET POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLE Voimassa: Tarkastanut ja hyväksynyt: Jarkko Nurminen, ensihoidon vastuulääkäri, PKKS

2 MÄÄRITELMÄ: Perustason sairaankuljetuksella tarkoitetaan potilaan hoitoa ja kuljetusta, jossa on riittävät valmiudet valvoa ja huolehtia potilaasta siten, ettei hänen tilansa kuljetuksen aikana odottamatta huonone ja missä on mahdollisuus aloittaa yksinkertaiset henkeäpelastavat toimenpiteet. Pohjois-Karjalan sairanhoitopiirin alueella perustason sairaankuljettaja on suorittanut hyväksytysti sairaanhoitopiirin järjestämän perustason kirjallisen kuulustelun sekä suoriutunut hyväksytysti terveyskeskuksen vastuulääkärin valvomasta käytännön kokeesta. Perustason sairaankuljettajana voi toimia henkilö jolla on sairaankuljettajan, palomies-sairaankuljettajan, pelastajan tai terveydenhuoltoalan koulutus. Suoritetusta perustason kokeesta sairaankuljettaja saa määräaikaiset toimintavaltuudet. Laskimon sisäisen lääkityksen antamisen edellytyksenä on terveydenhuoltoalan perustutkinto ja hyväksytysti suoritettu lääketentti, poislukien elvytyslääkkeet. Perustason sairaankuljetusyksikkö voi toimia hoitotason ohjeistuksen mukaan, mikäli hoitajana toimiva sairaankuljettaja täyttää hoitotason sairaankuljettajalta vaadittavat kelpoisuusehdot.

3 Perusohje potilaan kohtaamisesta, ensiarviosta ja täsmennetystä tilannearviosta perustasolle. 1. Kaikille potilaille suoritetaan ensimmäiseksi ns. ensiarvio mihin kuluu aikaa n sek. Ensiarviossa tarkistetaan ilman apuvälineitä: - A= Hengitystie(airway) - B= Ilmavirta (breathing) - C= Verenkierto (cirkulation) - D= Tajunta (disability) A. Avataan hengitystie käsin mikäli tukossa B. Kuunnellaan ja katsotaan hengitystyötä, huomioidaan poikkeavuudet, rohinat, vinkunat, apuhengityslihasten käyttö, syanoosi ja hengitystaajuus sekä arvioidaan onko hengitys riittävää. C. Verenkierron arvioon käytetään pelkkiä käsiä. Verenkierron arvioon kuuluu potilaan rannesykkeen voimakkuuden ja tasaisuuden tunnustelu, samalla huomioidaan potilaan periferian lämpö (kylmä, viileä, lämmin). Kyseinen toimenpide antaa nopeasti käsityksen potilaan verenkierron riittävyydestä. D. Määritellään potilaan tajunta käyttäen Glasgown koomapisteytystä (GCS). Ensiarvio antaa karkean käsityksen potilaan vitaalitoiminnoista ja tulee suorittaa aina ennen täsmennettyä tilanarviota. Sen tarkoituksena on tunnistaa hätätilapotilas ilman välineitä. Ensiarvion tulokset kirjataan kaavakkeeseen kohtaan "Tavattaessa" 2. Täsmennetty tilanarvio, tehdään heti ensiarvion jälkeen, mikäli potilaan tila ei vaadi välittömiä henkeäpelastavia hoitoja. Täsmennettyyn tilanarvioon kuuluu perustutkimukset: pulssinopeus, RR, hengitystiheys, glukoosi, SaO2(ilman lisähappea ja lisähapella) Glascown kooma pisteiden määrittely (GCS). Silmät Puhe Liikevaste 4p auki 5p orientoitunut 6p noudattaa kehoituksia 3p avaa puheelle 4p sekava 5p torjuu kivun 2p avaa kivulle 3p irrallisia sanoja 4p väistää kivun 1p ei reagoi 2p ääntelee 3p koukistaa kivulle 1p ei reaktiota 2p ojentaa kivulle 1p ei reagoi kivulle

4 Dokumentaatio ensihoidossa. 1. Tapahtumatiedot Sairaalassa dokumentointi on sairaankuljetuksen laadun käyntikortti! Kohtaan "Tapahtumatiedot" tulee lyhyesti, mutta tarkasti kirjata se tapahtuma joka on aiheuttanut yhteydenoton hätäkeskukseen. Ensiarvoisen tärkeää on kirjata oire ja oireen alkamisajankohta joka aiheutti yhteydenoton hätäkeskukseen. Onko vaiva uusi vai vanha ja oliko potilaan ottamista omista lääkkeistä apua (lääkemäärä kirjataan). Tapahtumatiedoista tulee selvitä alkoiko vaiva äkisti vai pikkuhiljaa vai onko kyseessä vanha vaiva. Vammapotilaiden kohdalla tulee vammamekanismi selvittää mahdollisimman tarkkaan (esim. pelkkä kahden henkilöauton nokkakolari ei ole riittävä tapahtuman kuvaus). Kaksi esimerkkiä "Tapahtumatiedoista": 53-vuotias aikaisemmin terve mies jolla autoa ajaessa klo alkanut puristava/painava rintakipu laajalle alalle rintalastan alle, säteilee kaulalle ja vasempaan käteen. Potilas ajanut auton kotiin jonka jälkeen soittanut itse hätäkeskukseen. 21-vuotias mies joka oli henkilöauton kuljettajana turvavöissä. Törmäsi nokakkain toisen henkilöauton kanssa 80km:n nopeusrajoitusalueella. Toisen auton nopeus törmäyshetkellä 75km/h. Molemmat autot muuttaneet pahoin muotoaan. Silminnäkijä soittanut hätäkeskukseen. Onnettomuus tapahtunut noin klo Tila tavattaessa Kohtaan tila tavattaessa tulee kirjata mahdollisimman tarkkaan potilaan tila sillä hetkellä kun sairaankuljettajat potilaan kohtaavat. Sairaankuljettajat ovat ainoita hoitoketjun jäseniä, jotka näkevät potilaan alkutilanteen ja siksi jatkohoidonkin kannalta sairaankuljettajilla on suuri vastuu tietojen oikeellisuudesta ja tarkkuudesta. Kaksi esimerkkiä tilasta tavattaessa: Tuolilla istuu, iho kylmänhikinen. Valittaa puristavaa laaja-alaista rintakipua rintalastan alla, joka säteilee kaulalle, kivun voimakkuus asteikolla :n luokkaa. Hengitystyö normaalia. Peruselintoiminnot vakaat. Ekg:ssä sinusrytmi ja kytkennöissä V3-V6 suuret st-nousut ad. 4mm Potilas istuu kolariauton kuljettajan istuimella turvavöissä jalat puristuksissa. Hengitystie tukossa, korisee, hengitystaajuus 4 krt/min, ei paikanna kipua. Vammat: Molemmissa säärissä avomurtumat, otsassa ruhje, rintakehä vasemmalta epästabiili. Ei muita ulkoisia vammoja. 1/2

5 3. Potilaan peruselintoiminnot ja tutkimustulokset Ensimmäiseen sarakkeeseen kohtaan tavattaessa kirjataan ensiarvion tulokset. Seuraaviin sarakkeisiin täsmennetyn tilanarvion tulokset. Potilaan tajuntaa kuvataan Glascown koomapisteillä. Tajuttoman potilaan ensimmäinen tajunnan arvio tulee määrittää mahdollisimman tarkkaan, koska sen merkitys on jatkohoidon kannalta hyvin tärkeää. Esimerkki: RR Taajuus Rytmi Lämpör. HT HÄ SpO2 Puhe Silmät Liike Rad+ 80 tas sor /80 80 sin sor 16 norm/norm Aina kun potilasta lääkitään tai potilaan tilassa tapahtuu muutoksia, tulee toistaa täsmennetty tilanarvio ja kirjata tulokset ylös seurantakaavakkeeseen 4. Aikaisemmat sairaalahoidot ja lääkitys Kohtaan aikaisemmat sairaalahoidot ja lääkitys kirjataan potilaan sairastamat perussairaudet ja käytössä oleva lääkitys. Mikäli lääkkeitä on paljon voidaan sairaalassa esittää potilaan lääkelista ja kirjata kaavakkeeseen ( Katso lääkelista.) 5. Hoito Kohtaan hoito tulee kirjata mahdollisimman tarkasti annettu hoito ja kellonajat milloin hoito on suoritettu. Esim. O2 maskilla 7l/min klo Dinit 1.25mg 1+1 p.o. klo Asa 250 mg pureskellen klo I.V. Ringer 500 aot klo Oxanest 3mg i.v. klo Hoidon vaste Hoidon vaste tulee määrittää, jotta tiedetään kannattaako hoitoa samoilla linjoilla jatkaa. Erityisen tärkeää on huomioida seikat, jotka vaikuttavat potilaan peruselintoimintoihin. Esim. Kipu helpottaa, hikisyys häviää, peruselintoiminnot rauhoittuvat. Kipu asteikolla :n luokkaa. 7. Lisätietoja omaisen/ hoidosta kieltäytyjän allekirjoitus Kyseiseen kohtaan kirjataan potilaalle mahdolliset jatkohoito/toiminta ohjeet mikäli potilas jää kotiin ja selvitetään millä perusteilla potilas jää kotihoitoon. Mikäli potilas kieltäytyy avusta tulee potilaan nimikirjoitus aina löytyä tästä kohdasta. Mikäli potilas ei suostu kirjoittamaan edes nimeään, tulee asiasta olla selvä maininta sairaankuljettajien toimesta. Tällaisissa tilanteissa on sairaankuljettajan huomioitava myös oma oikeusturvansa. Kuljettamattajättämispäätös tulee yksityiskohtaisesti perustella ja luettavalla käsialalla kirjoitettava konsultaatiossa käytetyn lääkärin nimi ja kellonaika. 2/2

6 Rintakipuisen potilaan hoito-ohje perustasolle Rintakipu voi olla viaton oire tai ensi oire hengenvaarallisesta sairaudesta. Rintakipu on petollinen oire, joka usein yllättää kokeneenkin terveydenhuoltoalan ammattilaisen. Rintakipu voi olla oire äkillisestä sydäntapahtumasta (epästabiili angina - sydäninfarkti, angina pectoris), oire vakavasta vaskulaarisesta tapahtumasta (keuhkoembolia, aortan dissekaatio), oire gastrointestinaalisesta tapahtumasta (ruokatorvi spasmi, pankreatiitti, kolekystiitti, pohjukassuolen haavauma, vatsalaukun puhkeama) tai oire tukirankaperäisestä sekä psykogeenisestä tapahtumasta (kaularanka, rintakehän seinämä, rintaranka, hyperventilaatio). Ensihoidossa rintakivun kliininen arvio pohjautuu aikaisemmin todettuihin sairauksiin, oirekuvaan, kliinisiin ja EKG-löydöksiin. Hoito toteutetaan työdiagnoosina vaarallisin vaihtoehto. 1. Ensitoimet - Ensiarvio A, B, C, D - Hälytä lisäapu jos potilas kylmänhikinen ja kohde kerroksessa tai jos arvioit sen muusta syystä tarpeelliseksi (toinen yksikkö tuo paarit ja avustaa siirrossa) - Potilas lepoon, puoli-istuvaan asentoon - Täsmennetty tilanarvio rytmi, RR, hengitys taajuus ja SaO2 - Aloita hapenanto maskilla 8 l/min - Selvitä ja kirjaa välttämättömät esitiedot, kivun kesto, alkamisajankohta, mitä oli tekemässä, ottiko nitroja/oliko apua, sekä kivun luonne(pistävä/puristava, säteily), käytä kipuasteikkoa Ota 12 kanavainen ekg+v4r ja mikäli ST muutoksia lähetä filmi PKKS 2. Hoito - Anna ASA 250mg purutabletti tai liuos jos ei vasta-aiheita ( yliherkkyys, astma, Marevan) - Anna nitrosuihke 1+1, tarvittaessa toistaen jos RR systolinen yli Avaa suoniyhteys Ringer 500 AOT + kolmitiehana - Ota kivuliaalta EKG -> lähetä PKKS -> konsultoi, kysy myös kipulääkke (Oxanest i.v. 3-5 mg) 3. Kuljetus - Heti kipulääkkeen jälkeen aloita siirto - Potilas ehdottomasti levossa - Puoli-istuva asento paareilla - Jatkuva rytmin monitorointi - Matkalla tarvittaessa lisää nitraatti suihkeita mikäli RR sys. yli Jatkuva happilisä vaikka saturoituisikin normaalisti - Kuljetus C/B 1/2

7 Akuutin trombolyysihoitoa vaativan sydäninfarktin tunnistaminen ekg:n perusteella: - Sydän infarktiin sopivat st-nousut - >2mm ST-nousu kahdessa tai useammassa rintakytkennässä - >1mm ST-nousu kahdessa tai useammassa raajakytkennässä - >2mm ST-lasku V2-V3 kytkennässä takaseinäinfarktin merkkinä + ST-nousu inferiorisesti - Tuore vasen haarakatkos ja infarktille tyypillinen kipu - Käy potilaan kanssa trombolyysi-kaavake läpi 2/2

8 Rytmihäiriöiden hoito-ohje perustasolle 1. Ensitoimet ja vakavuuden arviointi - Ensiarvio A, B, C, D - Esitiedot - sekä alkamistapa ja ajankohta - Täsmennetty tilanarvio: RR, SaO2, monitorointi, onko hemodynaamisia ongelmia? - Happea maskilla - 12-kanavainen ekg mahdollisimman nopeasti - Tyypitä rytmi/rytmihäiriö - Avaa tarvittaessa suoniyhteys Ringer 500 AOT - Jos matalat paineet, nosta jalat ylös ja nesteytä 200ml:n annoksina ad. 500ml 2. Hoitoperiaatteet eri rytmihäiriöissä Kapeakompleksiset takykardiat (>100/min) Sinustakykardia - Yleensä oire jostakin esim. kipu, hypovolemia, hapenpuute, pelkotila - Hoida perussyy nesteytyksellä, hapella, rauhoittelulla tai kipulääkkeellä Supraventrikulaarinen takykardia SVT (syke yli 150, tasainen, ei tavanomaista P-aaltoa, kapea kompleksi) - Yritä valsalvan toimenpidettä ( keuhkot täyteen - hengityksen pidätys 20-40s toistaen) - Yritä karotishierontaa (vain yhdeltä puolelta ja elvytysvalmius) - Kuljeta päivystykseen Flimmeri/Flutteri ( Epätasainen tai tasainen, ei P-aaltoa, perusviiva kuoppainen tai sahalaitainen) - Mikäli potilas voi huonosti niin kuljeta päivystykseen, ota tarvittaessa EKG ja konsultoi päivystävää lääkäriä - Jos rytmi on nopea ja potilas voi huonosti, niin rauhoita rytmiä konsultaation mukaisesti Leveäkompleksiset (>100/min) (=kammiotakykardia kunnes toisin todistetaan) - Tajuton - välitön defibrillointi 200 joulea, lapsille 2 joulea /kg - Tajuissaan - matala paineinen - nestetäyttö - jalat ylös - Lidokaiini 1 mg/kg i.v - ennakkoilmoitus - kuljetus PKKS (B) (välittömässä defibrillaatio valmiudessa) - Tajuissaan - normaalipaineinen - konsultaatio - Lidokaiini 1 mg/kg i.v (Amiodaron iv. 5mg/kg) - kuljetus PKKS (C ) 1/2

9 Hitaat rytmit (bradykardia <50/min) Sinusbradykardia (hidas alle 50, P-aallot löytyy) tai junktionaalinen korvausrytmi (yleensä alle 40/min, P-aalto puuttuu tai on poikkeavassa paikassa) - Jos hemodynamiikka vakaa - ei hoitoja - ota EKG ja konsultoi päivystäjää - Jos epävakaa - ota EKG ja konsultoi - tarvittaessa Atropiini 0.5-1mg (0.1mg/10kg) i.v 2.asteen A-V katkos Mobiz 1 (PQ aika pitenee, kunnes johtumaton P-aalto) Mobiz 2 (joka toinen P-aallto jää johtumatta) - Jos RR hyvä ei toimenpiteitä - kuljetus - PKKS ( C ) - Jos hemodynamiikka epävakaa - ota EKG ja konsultoi päivystäjää - Atropiini 0.5mg i.v - kuljetus - PKKS (B ) - Varaudu 3-asteen A-V katkokseen 3.asteen A-V katkos ( P-aallot ja QRS kompleksit tulevat omaan tahtiin, hidas kammiovaste, yleensä hätätilapotilas ja vaarana on kääntyvien kärkien kammiotakykardia) - Konsultoi ja valmistaudu kuljetukseen elvytysvalmiudessa - tarvittaessa Atropiini 0.5mg (0.1mg/10kg) i.v (harvoin apua) - ennakkoilmoitus -kuljetus PKKS (B) - Jos sydänlihas on kunnossa pulssi >30/min, verenpaine normaali niin levossa ei tavallisesti hemodynaamisia ongelmia - Jos on hidas pulssi ja tajunnan häiriöitä - aloita sydämmen ulkoinen tahdistus Sic sinus-oireyhtymä (sairaan sinuksen oireyhtymä) Sinussolmukkeen sairaus joka ilmenee hitaana rytminä, sinustaukoina ja korvausrytminä (esim. junktionaalinen rytmi). Pitkien yli 8sek. syketaukojen aikana tajunnan menetys kohtauksia. - tavallisesti ei tarvitse mitään hoitoa - kuljeta päivystykseen - jos toistuvia pitkiä asystole episodeja ja tajunnan häiriöitä aloita tarvittaessa sydämen ulkoinen tahdistus 2/2

10 Elottoman aikuisen hoito-ohje perustasolle 1. Totea elottomuus (aikaa 20 sekuntia) Varmista elottomuus (elottoman oloinen ja näköinen) Tajunta - ei reagoi puhelle, käsittelylle tai kivulle - avaa ilmatie Hengitys - ei hengitä tai agonaalista hengitystä Pulssi - ei sykettä kaulavaltimosta 2. Ensitoimet Hälytä lisäapu Potilas kovalle alustalle riittävästi tilaa -> jalkojen kohotus Tarkista rytmi -> defibrilloi x 3 jos VT/VF Jos ei käänny tai ASY/PEA -> hapeta maskilla + PPE - intuboi ja jatka elvytysohjeen mukaisesti Selvitä tapahtumat ja elottomuuden mahdollinen kesto, onko silminnäkijää Selvitä oliko maallikkoelvytystä Ensimmäisen yksikön hoitaja (tai kokenein) kirjaa ja johtaa. Kammiovärinän ja pulssitton kammiotakykardia hoidetaan KÄYPÄHOITO-elvytysohjeen mukaisesti. Aystole tai pulssiton rytmi hoidetaan KÄYPÄHOITO-elvytysohjeen mukaisesti. 3.Lääkitys Adrenaliini 1 mg i.v. on tehoelvytyksen peruslääke ja annetaan 3-4 min välein VF Lidokaiini 100mg i.v. sydämen käynnistyttyä, mikäli sydän on värinäherkkä tai hoidetaan käsiin pudonnutta VF-potilasta Atropiini 1 mg hukuksissa/hirttäytyneenä olleelle ensimmäisen adrenaliini annoksen jälkeen. Nesteytys ml jos PEA ja painantapulssi reisivaltimosta heikko/ ei tunnettavissa tehokkaasta PPE:stä huolimatta. 4. Elvytyksen lopettaminen Jos elvytys on jatkunut ilman vastetta 30 min niin konsultoi lääkäriä elvytyksen lopettamisesta Huonon ennusteen tilanteita. 1.Ei silminnäkijää, ei maallikkoelvytystä, asystole/pea 2. Mikäli elottomuuden syynä vamma, myrkytys tai muu ulkoinen syy, ennuste huono. Poissuljetaan ja hoidetaan: Hapenpuute -> hengityksen varmistus Hypovolemia -> runsas nesteytys Toispuoleinen hengitysääni -> jänniteilmarinta -> neulatorakosenteesi Hypotermia -> nopea kuljetus elvyttäen 1/2

11 Pidättäydy elvytyksestä jos potilaalla sekundaariset kuolemanmerkit oma toive, hoitotahto tai -testamentti tilan ennuste huono (terminaalivaiheen sairaus) traumaperäinen sydänpysähdys (asystole) sydänpysähdys, asystole ilman silminnäkijää eikä sydänpysähdysaika ole hahmotettavissa epäselvissä tilanteissa aloita elvytys ja konsultoi välittömästi 2/2

12 Elottoman lapsen hoito-ohje perustasolle Lapsen elottomuuden tavallisin syy hapenpuute: kuten hukuksiin joutuminen, vierasesine, hengitysvaikeus. Tärkeää varmistaa hyvä hapetus ja tehokas peruselvytys! 1.Totea elottomuus Ei reagoi Ei ilmanvirtausta Ei pulssia 2. Elvytyksen aloitus Hälytä lisäapu Avaa ilmatie, huomio vierasesineet Aloita maskiventilaatio, muista nieluputki ja 100% happi sekä ventilointitaajuus < 30 Aloita painantaelvytys taajuudella /min Rekisteröi rytmi, joka yleensä bradykardia, Asy tai Pea harvoin VF Jos 1minuutin tehokkaalla peruselvytyksellä ei omaa hengitystä - intuboi Putken paksuus= potilaan pikkusormen paksuus Mikäli defibrilloitava rytmi niin defibrilloi J/kg Jatka tehokasta peruselvytystä keskeytymättömästi Jos suoni näkyvissä - avaa suoniyhteys (1 yritys) - jos ei onnistu niin yhteys luuytimeen Jatka elvytystä 30-40min - jos ei pulssia, konsultoi lastenlääkäriä lopetuksesta/jatkotoimenpiteistä Lasten elvytyksessä käytettävät lääkkeet ja niiden annokset: Adrenaliini: 1. annos 0.1mg/ 10kg Seuraavat annokset 1mg/ 10kg Atropiini: 0.3 mg/ 10kg kerta-annos (asystole tai Bradykardia, mikäli vagaalinen ärsyke) Lidokaiini: Toistuvassa kammiovärinässä 1mg/kg toistaen x 3 Muista! Intubaatioputken paikan varmistus toistaen Oikea puhallus/painanta taajuus sekä voima Hypotermia, hukuksissa ollut, herkästi load&go, elvyttäen Kiinnitä intubaatioputki ja tippa huolellisesti

13 Elvytetyn potilaan hoito-ohje perustasolle Elvytetyn potilaan hoidossa on tärkeintä ehkäistä monielinvauriota, sekä mahdollisen aivovaurion pahenemista. Toimintaohje sydämen käynnistyttyä (tarkista intubatioputken paikka + elektrodit + monitorointi) Hyperventiloi n.2min (frekvenssi noin kertaa/min) Kohota pääpuolta n. 20 astetta, pidä pää suorassa = nenä kohti kattoa. Mittaa RR Mikäli RR normaali / korkea = syst. yli 180 laske jalat alas Mikäli RR hyvin matala = syst. alle 100 nesteytä 200ml:n boluksina (ad 1000 ml) Hyperventilaation jälkeen, pyri normoventilaatioon taajuus 12-16/min / kapnometri etco2 4-5 kpa Älä lämmitä potilasta aktiivisesti (pidä auton sisätilat mahd. viileänä) Jos hengitysäänet rohisee (ime), käytä 5-10cmH20 peepiä Avaa toinen suoniyhteys Ota potilaasta 12 kanavainen Ekg + V4R ja lähetä se PKKS ( ekg noin 10 min kuluttua sydämen käynnistymisestä muuten adrenaliinin ja defibrillaatioiden vaikutus sotkee) Siirrä potilas Ota toinen hoitaja mukaan hoitamaan Monitoroi potilasta koko matkan ajan, rytmi, SaO2 / kapnometri, RR 5 min välein Ole välittömässä defibrillointivalmiudessa Tee ennakkoilmoitus hoitajille ja sisätautipäivystäjälle Kuljeta rauhallisena hälytysajona Muista varmistaa intubaatioputken paikka(syvyys) riittävän usein Elvytetyn potilaan vitaalitoimintojen tavoitetasot RR syst. yli 100 ( hypotensio aiheuttaa potilaalle monielinvaurioita kudosten kärsiessä hapenpuutteesta) Ventilointitaajuus noin min = normoventilaatio (hyperventilaatio supistaa aivojen suonia ja näin heikentää aivojen ravinnonsaantia, hypoventilaatio laajentaa aivojen suonia ja nostaa kallonsisäistä painetta - molemmat tuhoavat aivokudosta tehokkaasti) Potilaan optimaalinen centraaliämpötila olisi 33 astetta.

14 Hengitysvaikeuspotilaan hoito-ohje(aikuinen) perustasolle Ensitoimet Ensiarvio A, B, C, D - kiinnitä huomiota miltä potilas näyttää Huomioi hätätilan merkit: ei jaksa puhua lauseita, syanoosi, matala RR, periferia viileä, HT yli 30 tai alle 8, vaihteleva hengityksen syvyys, tajunnan häiriö, rintakipu + hengitysvaikeus Potilas lepoon, istuvaan/puoli-istuvaan asentoon - rauhoita potilasta - aloita happihoito varaajamaskilla (paitsi COPD viikset tai tavan maski) - hälytä tukiyksikkö, mikäli arvioit aloittavasi C-pap hoidon - tai muuten tarpeen Täsmennetty tilanarvio, rytmi, SaO2, hengitysäänet, RR seuranta 5 min välein (Lifepak) Selvitä ja kirjaa esitiedot - tee lopullinen työdiagnoosi Yleishoito Avaa suoniyhteys Ringerillä - nesteytä 200ml:n annoksina jos RR sys alle 100 Astma - Atrodual + Ventoline Hudsonin maskilla - rauhoittuu - rauhallinen kuljetus terveyskeskukseen - ei rauhoitu - ennakkoilmoitus - kuljetus Pkks - tarvittaessa erittäin vaikeissa astmakohtauksissa adrenaliini mg i.v - uloshengityksen avustus käsin rintakehän sivuilta - hengityspysähdyksessä - intubaatio + mekaaninen ventilaatio. COPD - Atrodual Hudsonin maskilla - xvarovainenx hapetus - jos rauhoittuu - kuljetus päivystykseen - jos ei rauhoitu - kokeile C-PAP hoitoa pienellä vastuksella 5cmH2O - ennakkoilmoitus - kuljetus (B) Pkks Keuhkopöhö ja Sao2 alle 90% - C-PAP hoito 1cmH20/10kg - Sao2 yli 90% ja hengitystyö normaalia - happihoito varaajalla - ekg + lähetys - nitrosuihke 1+1 toistaen jos RR sys yli konsultaatio + enakkoilmoitus - kipulääke (Oxanest 3-5mg i.v) - ota tarvittaessa EKG (muista infarktin mahdollisuus!) - kuljetus (B/C) Pkks - mikäli hengityspysähdys - intuboi ja ventiloi, muista peepventtiili Keuhkoembolia - happihoito - ennakkoilmoitus - kuljetus (B) Pkks - elvytysvalmius (muista että diagnoosin teko vaikeaa kentällä ) Hyperventilaatio hengitys tihentynyt (HT>25) ja SaO2 >96 - paperipussihengitys - rauhoituu eikä ensimmäinen kerta, sekä kohtaukseen selvä syy ja RR sekä SaO2 normaalit niin silloin X-8 - jos ei rauhoitu - harkitse rektaalista diatsepaamia 5mg (ei jos alkoa) - kuljeta Tk päivystykseen. (muista että keuhkoemboliassa samoja oireita)

15 Hengitysvaikeuspotilaan hoito-ohje(lapsi) perustasolle Ensitoimet - Ensiarvio A, B, C, D - katso hengitystä - painuvatko kylkivälit kuopalle - onko syanoosia - tajunta - veltto/rimpuileva - Tee päätös onko kiire sairaalaan - Aloita lisähapen anto - maski lähelle kasvoja - virtaus yli 10lmin - Jos hengityksen ilmanvirtaus ei tunnu - tarkista vierasesineen mahdollisuus - poista tarvittaessa selkään läimäytyksellä, kaivamalla tai kevyellä rintakehän painelulla - aloita maskiventilaatio - muista taajuus (korkea), sekä lastenpalje - Jos tilanne rauhallinen eikä potilaalla hätätilaa - rauhoita vanhempia - selvitä esitiedot - siirry kohtaan 2 Hoito - Vaikeutunut astma (oireet - uloshengityksen vinkuna - pidentynyt uloshengitysvaihe) - Happea maskilla - jos ei apua - Ventoline 0.15mg/kg=0.15ml/kg pulssitaajuutta seuraten - jos ei apua - kuljetus Pkks (B) - ennakkoilmoitus - tarvittaessa uloshengityksen avustus varovasti rintakehän sivuilta - Laryngiitti (oireet - haukkuva yskä - sisäänhengityksen vinkuna - flunssan oireet) - Ulos tai kosteaan ilmaan vienti(kylpyhuone) - höyryhengitys astmamaskilla(keittosuolaa säiliöön)- rauhoita lasta - jos ei apua - hätätilanteessa Adrenaliini (0.1mg/ml) 0.1mg/10kg lihakseen (seuraa pulssitaajuutta, keskeytä jos yli 180) - jos ei apua - ennakkoilmoitus suoraan lastenlääkärille - kuljetus Pkks (B) - istuva asento esim äidin sylissä - jatkuva hapetus - jos hengitys ilmanvirtaus lakkaa tuntumasta - yritä maskiventilaatiota - tai intuboi potilas (normaalia pienempi putki) - Epiglottiitti (oireet: alkavat äkisti - hengitys/puhevaikeus - kuolaaminen - korkea kuume) - Potilassa ehdottomasti istuvassa asennossa - ei nieluun katsomista - happihoito maskilla - nopea kuljetus Pkks - ennakkoilmoitus suoraan lastenlääkärille - jos hengityksen ilmanvirtaus lakkaa tuntumasta - yritä maskiventilaatiota (intubointi yleensä mahdoton) - jos maskiventilointi ei onnistu - harkitse kirurgisen ilmatien tekoa suurella kanyylilla ja mekaanista ventilaatiota. Kirurgisen ilmatien teko lapsipotilaalle - viimeinen mahdollisuus. - Välineet: ruskea kanyyli, 2ml ruisku, nro 6 intubaatioputken yhdistäjä ja lastenpalje. Tehdään punktio sormusruston ja kilpiruston välistä työnnetään muovinen kanyyli trakeaan - poistetaan ruiskusta mäntä, laitetaan männän tilalle yhdistäjä - kiinnitetään tämä yhdistelmä kanyyliin ja ventiloidaan kanyylin kautta.

16 Ilmatie-esteen hoito-ohje perustasolle 1. Ensitoimet - Ensiarvio A, B, C, D - Lisäapu tarvittaessa - Jos potilas tajuissaan - kolme voimakasta iskua lapojen väliin - Jos ei apua Heimlichin ote - Jos potilas tajuton, käännä potilas selälleen ja katso saatko vierasesineen pois sormin, jos et niin kolme voimakasta painallusta yläviistoon pallean kohdalta. - Mikäli näistä toimenpiteistä ei apua, siirry kohtaan 2 2. Mekaaninen poisto - Yritä poistoa Magillin pihdeillä ja laryngoskoopilla - Mikäli vierasesine äänihuulitason alapuolella ja poistaminen mahdotonta, harkitse esineen työntämistä karalla jäykistetyllä intubaatioputkella toiseen pääkeuhkoputkeen (oikeaan) - Mikäli toimenpide ei onnistu ja ilmatie täysin tukossa, tee kirurginen ilmatie kilpiruston ja sormusruston välistä hätätrakeostomia setillä - Kiinnitä hengityspalkeeseen lisähappi ja ventiloi potilasta yhdistäjän kautta. - Kuljeta potilas sairaalaan (B) 3. Onnistuneen vierasesineen poiston jälkeen huomioitavia asioita: - Hyvä hapetus - Mahdollisesti syntyneet vammat - Keuhkopöhön mahdollisuus ( voi kehittyä myöhemmin) - Peruselintoimintojen seuranta - Jos hengitystie ollut täysin tukossa, niin aina pikainen kuljetus sairaalaan - Jos hengitystie ollut osittain tukossa ja potilaan vointi hyvä, voidaan harkita X-8 konsultaation perusteella.

17 Vaikean allergisen reaktion hoito-ohje perustasolle Tavallisimmat syyt Lääkeaineet Ruoka-aineet (pähkinä, kala, mausteet, omena) Hyönteisten pistot Käärmeen purema Oireet Nokkosrokko Hengitysvaikeus ja vinkuna Nielun ja kurkunpään turvotus Kasvojen turvotus RR lasku Tajunnan häiriö Ensitoimet Ensiarvio A, B, C, D Lisäapu jos tarpeen Täsmennetty tilanarvio (muista kuunnella hengitysäänet ja kirjaa mahdolliset vinkunat) Esitiedot - mikä aiheuttaja Hoito Happea maskilla Jos voimakas hengitysvaikeus tai verenpaine alle 100 sys, anna adrenaliinia lihakseen aikuiselle 0.5mg ja lapselle 0.1mg/10kg Kytke monitoriin Avaa suoniyhteys Ringer vaikka olisi pelkät iho-oireet Jos paineet ei nouse nesteytä aikuista 200ml:n annoksina ad 1000ml ja lasta 20ml/kg Tarvittaessa konsultoi ja anna metyyliprednisolonia (Solu-medrol 125mg i.v), lapselle 2mg/kg Tee ennakkoilmoitus Kuljeta päivystykseen

18 Tajuttoman potilaan hoito-ohje perustasolle Muista! Tajuttoman hoidossa tärkeintä on turvata hengitys, sekä tukea verenkiertoa. Jos tajuttomalla GCS on alle 8 mutta yli 3, potilas vaatii yleensä lääkkeellisen intubaation, jonka vain hoitotason luvat omaava voi suorittaa. Saturaatiomittarilla ei voida arvioida hengityksen riittävyyttä, vaan kapnometrillä, se kertoo uloshengityksen hiilidioksidipitoisuuden. Perustasolla, kipuun täysin reagoimaton voidaan intuboida, mikäli sairaankuljettajalla on toimenpiteeseen riittävä koulutus. 1. Ensitoimet - Ensiarvio A, B, C, D - Varmista avoin hengitystie (kylkiasento tai leuan kohotus) - Hälytä lisäapu aina jos potilas tajuton, eikä heti herää. - Aloita hapenanto maskilla - Täsmennetty tilanarvio RR, monitori, Glukoosi, SaO2, (selvitä niskajäykkyys, sekä pupillareaktiot) - Jos GCS alle 8 laita nieluputki - jos HT alle 8 avusta hengitystä maskilla - Jos GCS <6 - intuboi - normoventiloi - Selvitä ja kirjaa esitiedot (nähty/löydetty, valittiko jotain, perussairaudet, lääkitys) - Avaa suoniyhteys Ringersteril Hoito - Jos RR matala nesteytä 200ml:n boluksina ad 1000ml, nosta jalat ylös - Jos RR korkea - pyri pitämään lähtötaso, (korkeat paineet viittaavat mahd. kohonneeseen kallonsisäiseen paineeseen, verenpaineen laskeminen silloin vaarallista) - Konsultoi ja tee ennakkoilmoitus( kerro tajunnantaso käyttäen koomapisteitä, sekä hengityksen ja verenkierron tila) - Valmistele siirto 3. Kuljetus - Potilas kylkiasennossa - ellei intuboitu - Jos oma hengitys riittämätön - avusta mahdollisuuksien mukaan maskilla ja palkeella (varo aspiraatiota) - jos riittävä (ei juuri koskaan!) - happea maskilla - Huolehdi riittävästä verenpainetasosta sys yli Kuljeta PKKS (B) 4. Tajuttomuuden syyt! - V= vuoto kallon sisään - O= O2 puute - I= Intoksikaatio - I= Infektio - H= Hypoglykemia - M= Matala verenpaine - E = Epilepsia -! = Simulaatio

19 Vatsakipuisen potilaan hoito-ohje perustasolle Muista! Äkillinen vatsakipu on korkeariskinen tehtävä. Osa kyseisistä potilaista kuolee ennen sairaalaa. Yleisimmin potilaat menehtyvät verenvuotoon tai sydäninfarktiin. Jos vatsakipuisella on tavattaessa vuotosokin oireita tarvitsee potilas selviytyäkseen nopeaa leikkaushoitoa. Muista että suuren riskin vatsakipuisia ovat raskaanaolevat naiset! 1. Ensitoimet - Ensiarvio A, B, C, D - Potilas lepoon selälleen, mieluiten jalat koukussa - Jos ensiarviossa Rad + eikä sokin oireita - tee täsmennetty tilanarvio - esitiedot (sulje pois raskauden mahdollisuus, tunnustele vatsanpeitteet kovat/myötäävät, varmistu ettei keskivatsalla sykkivää massaa (aneorysma) - ota Ekg ja V4r jos ylävatsakipu tai jos epäilet sydänperäiseksi - siirry kohtaan 2 - Jos ensiarviossa Rad - ja sokin oireet - nosta jalat ylös - aloita hapenanto varaajapussillisella maskilla - avaa välittömästi kaksi suurta suoniyhteyttä kyynärtaipeisiin - aloita nestehoito Ringer + (Plasmafusin) - valmistele siirto ja lähde kuljettamaan (A) Pkks - nesteytä hypovoleemisen hoito-ohjeen mukaisesti kunnes Radialis tuntuu. Tee ennakkoilmoitus matkalla sokkisesta vatsakipuisesta kirurgian päivystäjälle. 2. Hoito - Avaa suoniyhteys Ringer AOT (kaikille vatsakipuisille, lapset?) - Jos potilas niin kipeä, että siirto mahdoton ja hemodynamiikka vakaa - konsultoi kipulääke ja anna ohjeen mukaan - mielellään Rapifen 0.25mg i.v (lyhyt vaikutus) - Jos Ekg:ssä iskeemisiä muutoksia - siirry rintakipuisen hoito-ohjeeseen - Valmistele siirto 3. Kuljetus - Kuljeta paareilla, anna potilaan valita asento - Seuraa matkalla rannepulssin voimakkuutta sekä taajuutta - Kuljeta kovasti kipeät suoraan sairaalaan ja vähemmän kipeät TK-päivystykseen - Alavatsakipuiset naiset aina Pkks

20 Aivohalvauspotilaan hoito-ohje perustasolle 1. Oireet ja löydökset Äkillisesti tai nukkuessa alkanut toispuolihalvaus tai raajan toimimattomuus Äkillinen puheen puuroutuminen, puhumattomuus tai puheen sekavuus Äkillinen toisen silmän näönmenetys + saman puolen pääkipu Äkillinen suupielen roikkuminen Tajunnan alenema, mihin liittyy selkeää jäykistelyä (basillaarivaltimon tukos) Korkeariskinen tehtävä jos aiemmin itsenäisesti toimeentulevalla kotikuntoisella edellämainittuja oireita 2. Ensitoimet Ensiarvio A,B,C,D Lisäapu jos tajunnan alenema Lisähappi maskilla (kaikille) Jos tajunnan alenema - kylkiasentoon Täsmennetty tilanarvio RR, SaO2, B-gluk, pupillareaktiot Jos GCS alle 8 - nieluputki ja tarvittaessa maskiventilaatio Jos GCS 3 ja HT alle 8 - intuboi ja normoventiloi 3. Hoito Avaa suoniyhteys Ringer Jos matalat paineet, nesteytä Mikäli pahoinvointia - anna Primperan tai Metopram 10mg i.v Älä hoida korkeaa verenpainetta (luonnollinen kompensaatiomekanismi aivotapahtumassa) Valmistele siirto 4. Kuljetus Potilas paareilla - kyljellään jos tajunnan alenema - selällään, pääpuoli hiukan koholla jos tajunta normaali VARO ASPIRAATIOTA Seuraa RR - 5min välein Tee ennakkoilmoitus Kuljeta Pkks (A) jos oireilun alusta alle 3 tuntia on kotona asuva ja oireet lievät (liuotuskandidaatti) Kuljeta Pkks ( C ) jos ei A kriteerejä, herännyt halvaantuneena, ohimennyt oireilu terveellä Kuljeta TK jos ei selkeitä oireita, eikä peruselintoiminnan häiriötä sekä laitoshoitoinen ennen halvausta apua tarvinnut potilas 5. HUOMIOI LIUOTETTAVAT AIVOHALVAUSPOTILAAT

Ensiaputilanteiden opas

Ensiaputilanteiden opas Ensiaputilanteiden opas Sisällys Johdanto... 3 Ensiapuvalmius työpaikalla... 4 2.2 Ensiavun koulutusohjelmat... 4 Pelastustoimi... 6 2.1. Lääkinnällinen pelastustoimi... 7 2.2. Porrastettu ensihoitojärjestelmä...

Lisätiedot

VASTASYNTYNEEN ELVYTYS ELVYTYSOHJE JA ELVYTYKSEN SEURANTA- LOMAKE SAIRAALAN ULKOPUOLISEEN ENSI- HOITOON

VASTASYNTYNEEN ELVYTYS ELVYTYSOHJE JA ELVYTYKSEN SEURANTA- LOMAKE SAIRAALAN ULKOPUOLISEEN ENSI- HOITOON Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Ensihoidon koulutusohjelma Minna Korhonen Niina Ryynänen VASTASYNTYNEEN ELVYTYS ELVYTYSOHJE JA ELVYTYKSEN SEURANTA- LOMAKE SAIRAALAN ULKOPUOLISEEN

Lisätiedot

KÄSIKIRJA POTILAAN HERÄÄMÖVAIHEEN SEURANNASTA JA TURVALLISESTA SIIRROSTA VUODEOSASTOLLE

KÄSIKIRJA POTILAAN HERÄÄMÖVAIHEEN SEURANNASTA JA TURVALLISESTA SIIRROSTA VUODEOSASTOLLE Hannele Lukkarinen, Tuula Virsiheimo, Kaisa Hiivala, Mari Savo ja Timo Salomäki KÄSIKIRJA POTILAAN HERÄÄMÖVAIHEEN SEURANNASTA JA TURVALLISESTA SIIRROSTA VUODEOSASTOLLE Julkaistu 12.6.2012 1 Kirjoittajat

Lisätiedot

työturvallisuus Ensiapua maatalousyrittäjille

työturvallisuus Ensiapua maatalousyrittäjille työturvallisuus a maatalousyrittäjille Yleistä Tämä esite on tarkoitettu maatalousyrittäjille ensiavun itseopiskeluun, ensiapukursseille sekä tietojen ylläpitoon. Esitteessä on kuvattu ensiaputilanteita

Lisätiedot

Rytmihäiriötahdistin. Mitä potilaan tulee tietää

Rytmihäiriötahdistin. Mitä potilaan tulee tietää Rytmihäiriötahdistin Mitä potilaan tulee tietää HAKEMISTO Johdanto 4 Sydän - rakenne ja toiminta 6 Sydämen rytmihäiriöt 8 Rytmihäiriötahdistin 11 Rytmihäiriötahdistimen asentaminen 14 Rytmihäiriötahdistimen

Lisätiedot

ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA KOULUTETUT LÄÄKÄRIT: MALLIKYSYMYKSET KLIININEN KUULUSTELU 25.2.2004 1 (12)

ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA KOULUTETUT LÄÄKÄRIT: MALLIKYSYMYKSET KLIININEN KUULUSTELU 25.2.2004 1 (12) ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA KOULUTETUT LÄÄKÄRIT: MALLIKYSYMYKSET 1 (12) KYSYMYS 1 Kesäkuun alussa vastaanotollesi terveyskeskukseen tulee 32-vuotias nainen, jolla on aikaisemmin todettu IgE-välitteinen kausiluonteinen

Lisätiedot

Sisällys. Sepelvaltimotauti 7 Ohitusleikkaus 9. Sydämen läppäviat 11 Läppäleikkaus 12

Sisällys. Sepelvaltimotauti 7 Ohitusleikkaus 9. Sydämen läppäviat 11 Läppäleikkaus 12 Lukijalle Suomessa tehdään joka vuosi noin 2500 sepelvaltimoiden ohitusleikkausta ja noin 1 300 sydämen läppäleikkausta. Noin joka viidennessä ohitusleikkauksessa potilaalle tehdään samalla sydämen läpän

Lisätiedot

VASTAANOTTAVAN HOITAJAN TOIMINNAN ALOITTAMINEN PELKOSENNIEMEN TERVEYSKESKUKSESSA JA SAVUKOSKEN TERVEYSASEMALLA:

VASTAANOTTAVAN HOITAJAN TOIMINNAN ALOITTAMINEN PELKOSENNIEMEN TERVEYSKESKUKSESSA JA SAVUKOSKEN TERVEYSASEMALLA: 0 TYÖNJAKOHANKE VASTAANOTTAVA HOITAJA PROJEKTISUUNNITELMA VASTAANOTTAVAN HOITAJAN TOIMINNAN ALOITTAMINEN PELKOSENNIEMEN TERVEYSKESKUKSESSA JA SAVUKOSKEN TERVEYSASEMALLA: Hengitystie- ja rintakipuasiakkaan

Lisätiedot

LENTOPALLOSSA TAPAHTUVIEN TAPATURMIEN ENSIAPUOHJEET SEKÄ SIDONTA JA TEIPPAUSOHJEET. Osa 2

LENTOPALLOSSA TAPAHTUVIEN TAPATURMIEN ENSIAPUOHJEET SEKÄ SIDONTA JA TEIPPAUSOHJEET. Osa 2 LENTOPALLOSSA TAPAHTUVIEN TAPATURMIEN ENSIAPUOHJEET SEKÄ SIDONTA JA TEIPPAUSOHJEET Osa 2 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Nivel- ja lihasvammat... 4 2 Kolmen K:n hoito... 5 3 Teippaus... 6 3.1 Peukalon

Lisätiedot

Lukijalle. Suomen Sydänliitto ry

Lukijalle. Suomen Sydänliitto ry Lukijalle Aortan yleisimmät sairaudet ovat aortan aneurysma eli laajentuma ja aortan dissekoituma eli sisäkalvon repeämä. Tyypillisimmät aorttaa vaurioittavat tekijät ovat ikä, tupakointi ja kohonnut verenpaine.

Lisätiedot

PAREMPAA ELÄMÄNLAATUA PISTOSSIEDÄTYSHOITO

PAREMPAA ELÄMÄNLAATUA PISTOSSIEDÄTYSHOITO PAREMPAA ELÄMÄNLAATUA PISTOSSIEDÄTYSHOITO Käsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. ALLERGIAN SIEDÄTYSHOITO 6 Yliherkkyyttä vähentävä hoito 6 Vaikutusmekanismi 6 Pistossiedätyshoito 7 Tehokas ja hyödyllinen

Lisätiedot

HEVOSEN ENSIAPU. Terve hevonen

HEVOSEN ENSIAPU. Terve hevonen HEVOSEN ENSIAPU Yhteenveto HevosAgron järjestämien Hevosen ensiapu -tiedotustilaisuuksien (5.11., 10.11., 24.11.2012) ELL Tanja Tenhosen, Oulun Hevosklinikka, luennoista. Terve hevonen Kaikkien hevosen

Lisätiedot

Leikki-ikäinen sairastaa opaslehtinen vanhemmille

Leikki-ikäinen sairastaa opaslehtinen vanhemmille Opaslehtinen 1 (25) Tiina Tonteri Leikki-ikäinen sairastaa opaslehtinen vanhemmille Janakkalan kunta Kunnanvirasto Puh. (03) 68011 tai (019) 75801 Juttilantie 1 Fax (03) 6801209 tai (019) 7580209 14200

Lisätiedot

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Vauvamatkalla Opas synnyttäneelle Toimitus Kuvaajat Taitto Heta Kolanen, Katja Koskinen, Niina Kauppinen, Mirkka Kujala Tero Hanski, Mikko Hinkkanen, Jarmo Nummenpää, Heta Kolanen Mirkka Kujala Painopaikka

Lisätiedot

Lämpöhalvaus Oireina havaitaan nopea hengitys, läähätys, kuolaaminen, levottomuus, ripuli, oksentelu ja tajunnan tason heikkeneminen.

Lämpöhalvaus Oireina havaitaan nopea hengitys, läähätys, kuolaaminen, levottomuus, ripuli, oksentelu ja tajunnan tason heikkeneminen. Lämpöhalvaus Oireina havaitaan nopea hengitys, läähätys, kuolaaminen, levottomuus, ripuli, oksentelu ja tajunnan tason heikkeneminen. Ensiapu. Nopea hoito on välttämätöntä, sillä lämpöhalvaus johtaa helposti

Lisätiedot

Ensiapuohjeita koiralle ja kissalle

Ensiapuohjeita koiralle ja kissalle Ensiapuohjeita koiralle ja kissalle Eläinlääkäriasema Reviiri Pispalan valtatie 91 33270 Tampere puh 010 6666 777 www.reviiri.info www.facebook.com/reviiri Koiran ja kissan ensiapu Lämpöhalvaus Oireina

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry. Ohjaajan Käsikirja

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry. Ohjaajan Käsikirja Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry Ohjaajan Käsikirja Päivitetty 21.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 1. JÄSENMAKSUT 2. PALKKA-ASIAT 3. OHJAAJAN VASTUU 4. VUOSITILASTO 5. TOIMINTAKAUSI 6. TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A

HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A - Päivitetty 18.12.2014 2, (16) S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 YLEISTÄ 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 2.1 Riskienarviointi 2.2 Turvallisuuskävelyt

Lisätiedot

Turvallisesti kotona. Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn ja ensiapuun

Turvallisesti kotona. Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn ja ensiapuun Turvallisesti kotona Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn ja ensiapuun SUURONNETTOMUUS KESKUUDESSAMME Suuronnettomuus pysäyttää aina. Kuitenkin joka vuosi maassamme sattuu suuronnettomuutta vastaava

Lisätiedot

Avainasiaa aivovammasta

Avainasiaa aivovammasta Avainasiaa aivovammasta OPAS VAMMAUTUNEILLE JA LÄHEISILLE www.aivovammaliitto.fi Sisällys 3 Lukijalle 4 MIKÄ ON AIVOVAMMA? 6 Aivovamman vaikeusasteet 9 Tajuttomuus ja muistiaukko 10 Aivovamman alkuoireet

Lisätiedot

Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi.

Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi. Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi. Tietoa ja ohjeita onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja hätätilanteisiin KOTI JA VAPAA-AIKA Oma koti on yllättävän vaarallinen paikka. Kaksi kolmesta tapaturmasta

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Selkäydinvamma

Käypä hoito -suositus. Selkäydinvamma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n asettama työryhmä Päivitetty 18.12.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Sydänlapset ja -aikuiset

Sydänlapset ja -aikuiset Sydänlapset ja -aikuiset 1 /2013 Tulossa monipuolinen kurssikesä mukana kurssiliite 2013 Sydänvikojen tutkimusmenetelmät Selvennystä termiviidakkoon kardiologien salakieli Sivuääniä teatteriproduktio Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI

LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI Lasten allergiat Ohjeet ehkäisystä, diagnosoinnista ja hoidosta Liite 18 6.5.2011 Teija Dunder, Mikael

Lisätiedot

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 25.4.2008 1 (75) Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Atte Meretoja, Tiina Sairanen, Turgut Tatlisumak, Markku Kaste European Stroke Organisation suositustyöryhmän

Lisätiedot

1 Vanhemmaksi työkirja VANHEMMAKSI. työkirja VANHEMMAKSI. työkirja

1 Vanhemmaksi työkirja VANHEMMAKSI. työkirja VANHEMMAKSI. työkirja VANHEMMAKSI työkirja 1 Vanhemmaksi työkirja VANHEMMAKSI työkirja ISBN on 978-952-473-958-0 Helsingin kaupunki, Terveyskeskus ja Sosiaalivirasto Lapaset -perheverkosto hanke Toimittajat: Inga Klen, Ulla

Lisätiedot

Laulajan äänenhuolto-opas

Laulajan äänenhuolto-opas Laulajan äänenhuolto-opas Tämä opas on tarkoitettu laulua opiskeleville ja harrastaville. Tarkoituksena on antaa laulajalle lääketieteellistä tietoa omasta lauluelimistöstä, sen toiminnasta ja siihen vaikuttavista

Lisätiedot

TERVEEKSI KOTIKONSTEIN Omahoito-opas

TERVEEKSI KOTIKONSTEIN Omahoito-opas TERVEEKSI KOTIKONSTEIN -opas Säilytäthän tämän oppaan 3 Tässä oppaassa on esitelty tavallisimpien kotona hoidettavien sairauksien ja niiden oireiden sekä tapaturmien omahoito-ohjeita. Oireiden alkuvaiheessa

Lisätiedot