HOITOTASON SAIRAANKULJETUKSEN HOITO-OHJEET POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOITOTASON SAIRAANKULJETUKSEN HOITO-OHJEET POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLE"

Transkriptio

1 HOITOTASON SAIRAANKULJETUKSEN HOITO-OHJEET POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLE Voimassa: Tarkastanut ja hyväksynyt: Jarkko Nurminen, ensihoidon vastuulääkäri, PKKS

2 MÄÄRITELMÄ: Hoitotasolla tarkoitetaan valmiutta aloittaa potilaan hoito tehostetun hoidon tasolla ja toteuttaa kuljetus siten, että potilaan elintoiminnot voidaan turvata ja uudelleen käynnistää. Hoitotason sairaankuljettajalla on oltava terveydenhuoltoalan ammattitutkinto tai hyväksytysti suoritettu hoitotason sairaankuljettajakoulutus sekä vähintään kahden vuoden työkokemus perustason sairaankuljetuksesta. Lisäksi hänellä tulee olla hyväksytysti suoritettu sairaanhoitopiirin järjestämä hoitotason ammattitaidon testaus. Sairaankuljetusyksikkö on hoitotason yksikkö, mikäli se on jatkuvasti miehitetty vähintään kahdella henkilöllä, jotka täyttävät edellä luetellut kelpoisuusvaatimukset.

3 Rintakipupotilaan hoito-ohje hoitoyksikölle Rintakipu voi olla viaton oire tai ensi oire hengenvaarallisesta sairaudesta. Rintakipu on petollinen oire, joka usein yllättää kokeneenkin terveydenhuoltoalan ammattilaisen. Rintakipu voi olla oire äkillisestä sydäntapahtumasta (epästabiili angina - sydäninfarkti, angina pectoris), oire vakavasta vaskulaarisesta tapahtumasta (keuhkoembolia, aortan dissekaatio), oire gastrointestinaalisesta tapahtumasta (ruokatorvi spasmi, pankreatiitti, kolekystiitti, pohjukassuolen haavauma, vatsalaukun puhkeama) tai oire tukirankaperäisestä sekä psykogeenisestä tapahtumasta (kaularanka, rintakehän seinämä, rintaranka, hyperventilaatio). Ensihoidossa rintakivun kliininen arvio pohjautuu aikaisemmin todettuihin sairauksiin, oirekuvaan, kliinisiin ja EKG-löydöksiin. Hoito toteutetaan työdiagnoosina vaarallisin vaihtoehto. 1. Ensiarvio ja välitön hoito - Jatkuuko rintakipu - Potilas makuulle - Rannesyke - O2 varaajapussilla - Hengitystyö - Rytmi - Hengitystiheys - RR 2. Täsmenetty tilannearvio - Haastattelu - Kivun laatu, kesto, tyyppi, paikka, provosoituminen - Aikaisemmat sairaudet - Nitron vaikutuksen ilmaantuminen 3. Tutki ja valvo - Verenpaine, pulssitaajuus, perifeerinen iholämpö, kaulalaskimoiden täyttö - Hengitystaajuus, hengityäänet, Sa02, rytmi 4. ASA 250 mg purutablettina tai liuoksena (ellei kontraindikaatioita) JOS SYDÄNPERÄISELTÄ VAIKUTTAVA KIPU ON OLLUT YLI 20 MINUUTTIA, EIKÄ OTETUISTA NITROISTA OLE OLLUT HYÖTYÄ, POTILASTA HOIDETAAN KUTEN SYDÄNINFARKTIPOTILASTA. 5. JOS EPÄILY SYDÄNTAPAHTUMASTA OTA 12-KANAVAINEN EKG (ja V4R) JA TARVITTAESSA LÄHETÄ SE PKKS ENSIAPUUN JA KONSULTOI SISÄTAUTILÄÄKÄRIÄ 6. Hoidon aloitus - Dinit suihke, jos RR > 100/- - i.v.-linjan avaus - Kipulääke Oxanest i.v. - Metopram ampulla tarvittaessa pahoinvointiin 1/2

4 7. Hoida hemodynamiikka - Kiihtynyt verenkierto - RR koholla, syke koholla, kaulalaskimot normaalit, iholämpö normaali - Spesicor 5 mg i.v. tarvittaessa toistaen 3:sti 5 min välein vastetta seuraten - Nitraatti-infuusio, mikäli edelleen korkeapaineinen ja kivulias - Oxanest 3-5 mg i.v. toistaen tarvittaessa vastetta seuraten - Dinit 0.2 mg/ml (100 ml lasipullo) alkaen 5-10 ml/t - RR lasku (syst ei alle 100 ja diast ei alle 70) - Hypovolemia - RR matala, syke nopea heikko, kaulalaskimot tyhjät, iholämpö alentunut, ei hengen ahdistusta - nopea nesteytys Ringer ml vastetta seuraten - Bradykardia - RR matala/normaali, syke alle 40/min, iholämpö normaali/alentunut - Atropin 0.5 mg i.v. tarvittaessa tai ulkoinen tahdistus, jos suuria hemodynaamisia ongelmia - Sydämen vajaatoiminta - RR normaali, syke nopeutunut, hengitys >20/min, iholämpö normaali, hengitys rahisee tai vinkuu, vaahtomaisia ysköksiä, SaO2 matala - Furesis mg i.v., Oxanest 3-5 mg i.v., C-PAP-hoito, Dinit-infuusio - Kardiogeeninen sokki - RR normaali/matala, syke nopea heikko, hengitystaajuus >20/min, ihonlämpö viileä, keuhkopöhö - Oxanest, happea, Dopamin-infuusio vastetta seuraten 8. Jos konsultaation perusteella AMI ja lupa trombolyysin aloittamiseen, aloita trombolyysihoito ohjeen mukaan. (Virka-aikana huomioi PTCA-hoidon mahdollisuus) 2/2

5 Vaikea oireisten rytmihäiriöiden hoito-ohje hoitoyksikölle 1. Ensiarvio - Ei puhevastetta -> rytmintarkistus (VF/VT? -> defibrilloiminen) - Hengitystiet ja hengityksen tarkistus - Rannesyke -> makuulle - Tunnista hidas vai nopea rytmihäiriö 2. Välittömät toimet - makuulle/puoli-istuva asento - O2-varaajapussilla - rytmimonitorointi - i.v linja 3. Harkitse rytmihäiriöiden hoitoa kohteessa kun rytmihäiriön lisäksi - Alentunut tajunnan taso ja matala RR - Rintakipu -> ks. rintakipuisen hoito-ohje - Hengitysvaikeus -> ks. keuhkoödeeman hoito-ohje 4. Tunnista rytmihäiriö - kammiotaajuus monitorilta - säännöllinen/epäsäännöllinen - QRS leveä/kapea - P-aaltojen suhde QRS kompleksiin - lisälyönnit - 12-kykentäinen EKG, tarvittaessa lähetys PKKS ensiapuun ja sisätautilääkärin konsultaatio 5. Hoidolliset perusperiaatteet - Spesifinen hoito Ensihoidon taskuoppaan/sisätautilääkärin KONSULTAATION perusteella Nopeat rytmihäiriöt - Nopea rytmi ja leveä QRS-kompleksi (leveys >140 ms = kammiotakykardia ellei toisin ole osoitettu) - Hemodynaamisesti epästabiili potilas -> sähköinen rytminsiirto sedaatiossa hätätoimenpiteenä - Hemodynaamisesti stabiili potilas -> tarkempi rytmidiagnoosi ->sisätautilääkäri KONSULTAATIO -> spesifi hoito - Nopea rytmi ja kapea QRS-kompleksi (=eteisperäinen) - Hemodynaamisesti epästabiili potilas -> sähköinen rytminsiirto sedaatiossa hätätoimenpiteenä - Hemodynaamisesti stabiili potilas -> tarkempi rytmidiagnoosi -> sisätauti lääkärin KONSULTAATIO -> spesifi hoito Hitaat rytmihäiriöt - Atropin 0.5 mg kerta annoksin tarvittaessa toistaen ad 2.0 mg - Dopamin infuusio ohjeannoksin, jos RR laskee - Sydämen ulkoinen tahdistus hemodynamikan pettäessä 6. Sedatoiminen rytminsiirtoa ja ulkoista tahdistusta varten aikuisilla - Stesolid novum 5 mg-10 mg i.v. - Rapifen 0.25 mg-0.5 mg i.v. / Oxanest 5-10mg i.v. 1/1

6 Trombolyysin toteuttaminen Pohjois-Karjalan Keskussairaalan alueella 1. Rintakipupotilaan hoito ohjeiden mukaisesti 2. Jos kliinisen kuvan ja EKG:n perusteella arvioit liuotushoidon tarpeelliseksi, lähetä EKG-nauha ja selvitä kivun alkamisajankohta, RR, pulssi ja hengitystaajuus: - PKKS ensiapupoliklinikalle ja KONSULTOI päivystävää sisätautilääkäriä (kts. indikaatiot) 3. Käy läpi tarkistuslista vasta-aiheista 4. Jos lääkäri määrää trombolyysihoidon, katso trombolyysin toteutus 5. Aloita välittömästi kuljetus: - konsultaation perusteella ei liuotusindikaatiota - konsultaatiovastaus viivästyy, trombolyysin voi aloittaa matkalla - tai heti trombolyyttiboluksen jälkeen Lisäksi: Varaudu hoitamaan komplikaatiot Monitoroi toistuvasti: - RR 5-10 minuutin välein - Rytmin seuranta - SpO2 - Hengitystiheys ONGELMAT: Hypotensio: - Ilmaantuu minuutin kuluessa ja valtaosalla korjaantuu itsestään - Ennaltaehkäisynä nesteytyksen nopeuttaminen trombolyysihoidon alussa Hypotension hoito: - Jalat koholle tai Trendelenburgin asento - Nopea nestetys ( ml/10-15 min) ja vasteen mukaan tarvittaessa toistaen - Jos merkittävä bradykardia -> Atropiini 0.5mg i.v. vasteen mukaan tarvittaessa toistaen - Muista nitro-infuusion vaikutus! Lopeta nitro-infuusio tarvittaessa - Aloita dopamiini-infuusio pitkittyvässä hypotensiossa Rytmihäiriöt: - Reperfuusioarytmiat yleensä hyvänlaatuisia, eivätkä uusi - Hemodynaamisesti merkittävien rytmihäiriöiden hoito ohjeen mukaan - Lidokaiini-infuusio vain jos toistuva VF, tai pitkäkestoinen VT - Kammiolisälyönnit eivät tarvitse hoitoa, kuten ei myöskään hidas kammiorytmi Allerginen reaktio: - Lievä reaktio: (Iho-oireet, lämmönnousu) -> Hydrokortisoni 2 mg/kg i.v. tai vastaava - Anafylaktinen shokki: (Bronkospasmi, angioödema) -> Adrenaliini 1:10 000, mg i.v. + Hydrokortisoni i.v. Vuotokomplikaatiot: - Huomioi vakavan keskushermostoverenvuodon mahdollisuus! 1/3

7 TROMBOLYYSIHOIDON AIHEET: Hoitopäätös perustuu rintakipuanamneesiin ja EKG-löydöksiin 1. Akuutin sydäninfarktin kliininen kuva - Osalla potilaista ei ole rintakipua, vaan pääoireina hengenahdistus, rytmihäiriö, sekavuus tai tajunnanmenetys. Mitä iäkkäämpi henkilö on sitä epätyypillisemmät oireet ovat 2. EKG:ssa tuoreet uhkaavan laajan sydänlihasvaurion merkit - ST-välin nousu vähintään kahdessa kytkennässä(esimerkki kuva) - rintakytkennöissä vähintään 2 mm(esimerkki kuva) - raajakytkennöissä vähintään 1 mm(esimerkki kuva) - Vasen haarakatkos (kun kliininen kuva sydäninfarktille tyypillinen)(esimerkki kuva) 3. Infarktioireiden alkamisesta alle 12 tuntia - myöhemminkin rintakivun jatkuessa, jos EKG:ssä ST-välin nousualueella R-aaltoja jäljellä Trombolyysistä ei hyötyä, jos EKG:ssä: - Ei poikkeavia muutoksia - Pelkät T-aalto muutokset tai ST-laskut - Trombolyysi on aiheellinen, vaikka rintakipu helpottuu tai häviää lääkityksellä, mutta EKG muutokset eivät häviä. Lääkehoito voi hävittää EKG-muutokset (jopa ST-nousut). Ellei tronbolyysikriteerit täyty alkuvaiheessa, ota herkästi uusia EKG-otoksia oireiden ilmaantuessa. VASTA-AIHEET Ehdottomat vasta-aiheet: - Aivoverenvuoto tai SAV alle 6 kuukautta - Iskeeminen aivoverenkiertohäiriö (TIA, stroke) alle 1 kuukautta. - Kallonsisäinen kasvain, AV-malformaatio, aneyrysma (leikkaamaton) - kallonsisäinen tai selkäydintilan leikkaus tai vamma alle 2 kuukautta - Leikkaus tai merkittävä kudosvaurio alle 2 viikkoa - Tiedossa oleva vaikea verenvuoto taipumus - Vahva aortan dissekaation epäily - Aktiivinen ruuansulatuskanavan tai urogenitaalialueen verenvuoto alle 2-4 viikkoa Suhteelliset: - Leikkauksesta tai merkittävästä kudosvammasta 2-4 viikkoa - Aivoverenkierron häiriö alle 6 kuukautta - Aktiivinen vatsahaava alle 6 kuukautta - Henkeä uhkaava muu vakava sairaus - Verenpaine hoidosta huolimatta yli 200/110 mmhg - Raskaus - Paineluelvytys,johon liittyy rintakehävamma (muista elvytetyn mahdollinen aivoruhje) - Tuore silmänpohjan laserhoito - Aiempi aivoverenvuoto tai vamma 2/3

8 Ei estettä trombolyysille: - Korkea ikä, ellei vasta-aihetta. - Edeltävä "kevyt"-elvytys - Antikoagulanttihoito - Kuukautiset - Valtimo- tai keskuslaskimopunktio, jos komprimoitavissa - Aiempi GI-vuoto, jos tähystyksessä todettu parantuneen ja potilas oireeton - Leikkauksella hoidettu aivoverisuonen aneurysman repeämä JOS ON EHDOTON VASTA-AIHE TROMBOLYYSI HOIDOLLE NIIN SELVITÄ VÄLITTÖMÄN PALLOLAAJENNUS (PTCA) HOIDON MAHDOLLISUUDET. KONSULTOI SISÄTAUTIEN PÄIVYSTÄVÄÄ LÄÄKÄRIÄ. AMI:n EKG simuloijat - Varhainen repolarisaatio. - Myokardiitti. - LBBB - Vasemman kammion hypertrofia (LVH) - Kammiorytmi - Vanha AMI - Väärät kytkennät - Keuhkoembolia TROMBOLYYSIHOIDON TOTEUTUS - Avaa toinen suoniyhteys trombolyysiä varten Reteplaasi: (Rapilysin) - Reteplaasi kuiva aine liuotetaan pakkauksen 10 ml liuottimeen ja annetaan 2 min. boluksena laskimoon. Klexane 30 mg + 4 ml NaCl i.v toiseen iv-yhteyteen ennen reteplaasihoitoa. Uusi injektio 30 minuutin päästä. Tenecteplaasi: (Metalyse) - Painon mukainen annos 10 sek injektiona i.v. (<60kg->30mg, 60-70kg->35mg, 70-80kg- >40mg, 80-90kg->45mg, >90kg->50mg) TROMBOLYYSIN TUKIHOITO: - Ennen trombolyysihoidon toteuttamista annetaan ASA 250mg, jos ei ole aiemmin annettu ja enoksapariinia (Klexane 30mg i.v.). Subkutaaninen Klexane annetaan sairaalassa. - Harkinnan mukaan betasalpaajaa ja nitraattia i.v. Puhelinnumeroita: PKKS sis.päivystäjä /3

9 Elottoman potilaan hoito-ohje hoitoyksikölle 1. Matkalla kohteeseen - varmista lisäapu - varmista puhelinelvytysohjeiden antaminen (soita tarvittaessa kohteeseen!) varmista potilaan luo pääsy - selvitä esitiedot (nähty- löydetty) - sovi TYÖNJAOSTA 2. Potilaan luona - siirä potilas tilavalle paikalle, kovalle alustalle - TARKISTA RYTMI - ASY/PEA(pulssiton hidas rytmi) -> Tarkista sekundaariset kuolemanmerkit, jos löydetty elottomana - Selvitä arvio tapahtuman ajankohdasta (silminnäkijät) - Arvioi elvytyksen hyöty (asy, viive, sairaudet) - Rytmin tarkistus, aloita PPE ja ventilaatio, konsultoi välittömästi jos epävarmuutta elvytyksen hyödystä - Kammiovärinä (VF) -> Nopea defibrillaatio x3 (200J->200J->360J) - Intuboi ja ventiloi 100% hapella - Suoniyhteys ulompaan kaulalaskimoon ensisijaisesti, kyynärtaive toissijaisesti - Lapsella i.o reitti heti ensimmäisen epäonnistuneen i.v (kyynärtaive, pää) yrityksen jälkeen 3. Elvytyksen kulku - Noudata Käypähoito-ohjetta - Tarkista esitiedot ja selvitä sydänpysähdyksen aiheuttaja - Paineluelvytyksen tehon tarkistus ( a. fem) 4. Elvytetyn potilaan hoito sydämmen käynnistymisen jälkeen (=Rosc) - Rosc KELLONAIKA merkittävä - Jatka ventilaatiota - Tarkista verenpaine, perifeeriset pulssit - Jos potilas on sokkinen(perifeerinen pulssi vaimea tai ei tunnu) aloita nesteytys ohjeen mukaan ja tarvittaessa Dopamin - Rytmin stabiloimiseksi Lidocard - Ota 12-kanavainen (+V4R) EKG välittömästi rytmin palauduttua - Jos verenpaine vakaa ja EKG:ssä iskeemiset muutokset, aloita Dinit-infuusio ohjeen mukaan - Lääkitys Ensihoidon taskuoppaan mukaisesti - Infuusioitten laimennos: - Lidocard(r) 200 mg/100 ml NaCl, nopeus ml/h - Dopmin(r) 200 mg/100 ml NaCI, nopeus 6-20 ml/h - Dinit(r) 0.2 mg/ml (50 ml pullo), nopeus alkaen 6-10 ml/h - Hyperventiloi 2 min - Älä lämmitä potilasta - Säädä etc kpa 1/2

10 5. Konsultaatiot ja ennakko ilmoitukset - Elvytyksestä pidättäytymisestä - Jos löydetty ja ASY - Konsultoi elvytyksen lopettamisesta 30 min tuloksettoman elvytyksen jälkeen - Verenkierron palauduttua - Mieti valmiiksi: - Esitiedot - Elvytyksen kulku - Nykytilanne - Hypotermiahoidon tarve 2/2

11 Elvytetyn potilaan hoito-ohje hoitotasolle Elvytetyn potilaan hoidossa on tärkeintä ehkäistä monielinvauriota, sekä mahdollisen aivovaurion pahenemista. Toimintaohje sydämen käynnistyttyä (tarkista intubatioputken paikka + elektrodit + monitorointi) Hyperventiloi n.2min (frekvenssi noin kertaa/min) Kohota pääpuolta n. 20 astetta, pidä pää suorassa = nenä kohti kattoa. Mittaa RR Mikäli RR normaali / korkea = syst. yli 180 laske jalat alas Mikäli RR hyvin matala = syst. alle 100 nesteytä 200ml:n boluksina (ad 1000 ml) ja aloita tarvittaessa dopamiini tavanomaisin annoksin Hyperventilaation jälkeen, pyri normoventilaatioon taajuus 12-16/min / kapnometri etco2 4-5 kpa Älä lämmitä potilasta aktiivisesti (pidä auton sisätilat mahd. viileänä) Jos hengitysäänet rohisee (ime), käytä 5-10cmH20 peepiä Avaa toinen suoniyhteys Ota potilaasta 12 kanavainen Ekg + V4R ja lähetä se PKKS ( ekg noin 10 min kuluttua sydämen käynnistymisestä muuten adrenaliinin ja defibrillaatioiden vaikutus sotkee) Mikäli EKG:ssä akuuttiin sydäninfarktiin viittaavat muutokset konsultoi trombolyysihoidosta Siirrä potilas Ota toinen hoitaja mukaan hoitamaan Monitoroi potilasta koko matkan ajan, rytmi, SaO2 / kapnometri, RR 5 min välein Ole välittömässä defibrillointivalmiudessa Tee ennakkoilmoitus hoitajille ja sisätautipäivystäjälle Kuljeta rauhallisena hälytysajona Muista varmistaa intubaatioputken paikka(syvyys) riittävän usein Elvytetyn potilaan vitaalitoimintojen tavoitetasot RR syst. yli 100 ( hypotensio aiheuttaa potilaalle monielinvaurioita kudosten kärsiessä hapenpuutteesta) Ventilointitaajuus noin min = normoventilaatio (hyperventilaatio supistaa aivojen suonia ja näin heikentää aivojen ravinnonsaantia, hypoventilaatio laajentaa aivojen suonia ja nostaa kallonsisäistä painetta - molemmat tuhoavat aivokudosta tehokkaasti) Potilaan optimaalinen centraaliämpötila olisi 33 astetta. 1/1

12 Kouristelevan hoito-ohje hoitoyksikölle 1. Ensiarvio - Hengitys - Syke - Verenpaine 2. Estä vahingoittamasta itseään 3. Heti hoidettavat syyt - Hypoksia (HUOLEHDI HENGITYSTEISTÄ, happi maskilla) - Hypoglykemia (ks. hypoglykemian hotio-ohje) 4. Valvo - SaO2 - Monitori 5. Lääkehoito - Jos kouristelu jatkuu tai se uusii: - AIKUISILLE - Rektaalinen diatsepaami 10 mg - i.v.-linja AOT ringerillä - JOS KOURISTELU JATKUU: - Stesolid Novum i.v mg i.v. kerta-annoksin 3-5 min. välein ad. 20 mg - Mikäli ei vastetta 20 mg jälkeen KONSULTOI ja kuljeta - Kuljetuksen aikana Stesolid Novum 5 mg tarvittaessa x 2 i.v. - LAPSILLE - Rektaalinen diatsepaami - alle 10 kg 0.5 mg/kg - yli 10 kg 5 mg - yli 20 kg 10 mg - Kuumekouristajilla - Parasetamoli suppona 15 mg/kg - JOS KOURISTELU JATKUU: - Toista tarvittaesa rektaalinen annos puolitettuna alkuannoksesta, jos et saa i.v. yhteyttä - i.v.-linja AOT Ringerillä - Stesolid Novum 0.2 mg/kg i.v. hitaasti (KONSULTOI) - JOS KOURISTELU JATKUU LÄHDE KULJETTAMAAN SAIRAALAAN 6. Esitiedot hoidon aikana - Perussairaudet, kotilääkitys, kouristelun kesto - Mahdollinen vamma taustalla - Intoksikaatio - Kallonsisäinen prosessi (infektio, verenvuoto, kasvain) 1/1

13 Astmapotilaan hoito-ohje hoitoyksikölle Potilaalla on hengenahdistus ja astma diagnoosi. 1. Puoli-istuva/istuva asento 2. O2 maskilla 8 l/min 3. Tilannearvio - Esitiedot, kotilääkitys, aikaisempi tautihistoria - Hengitysvaikeuden arvio,hengitystiheys, SaO2, rytmin monitorointi, PEF x3 (ei lapsille) 4. Lääkehoito (tavoitteena 5-10 min sisällä hengitystaajuden lasku, SaO2 nousu ja kohtauksen subjektiivinen helpottuminen) A. POTILAS JAKSAA PUHUA LAUSEITA - Lääkitys Micromist nebulisaattorilla (Hudson) - AIKUISELLE - Atrodual 1 ampulla (=2.5 ml), tarvittaessa toistaen - Mikäli potilas takykardinen yli 120, puolitetaan annos - LAPSELLE - Salbuvent 0.15 mg/kg laimennetaan ad 2 ml NaCl - Mikäli takykardinen yli 140, puolitetaan annos, samoin jos omasta sympatomimeetisesta lääkkeestä alle 2 tuntia B. VAIKEUS PUHUA LAUSEITA - AIKUISELLE - Sekoitetaan Theofyllaminum 200 mg/100 ml (4 ml) NaCl ja tiputetaan 10 min aikana monitorivalvonnassa (150 mg/100 ml NaCl mikäli käyttää suun kautta teofylliiniä) - Solucortef 50 mg/ml annetaan 250 mg boluksena i.v. - Inhaloitavat lääkkeet kuten kohdassa A - LAPSILLE - Jatka hoitoa kohdan A mukaan ja avaa suoniyhteys. Mikäli lääkkeelle ei vastetta, siirry kohtaan C (KONSULTOI) C. VAIKEUS PUHUA SANOJA - Lapsilla tajunta laskee - Lapsilla SaO2 alle 71% - AIKUISELLE - Avusta uloshengitystä käsin - Aloita teofylliini kuten kohdassa B - Jos teofylliinistä ei apua tai tilanne huononee anna Adrenaliini 0.1 mg laimennettuna 10 ml NaCl i.v. (KONSULTOI) - Mikäli tilanne romahtaa lääkityksestä huolimatta harkitse intuboimista ja mekaanista ventilaatiota - LAPSILLE - Avusta varovasti uloshengitystä käsin - Anna Adrenalin 5 mikrog/kg i.m. - Mikäli tilanne romahtaa anna Adrenalin 2.5 mikrog/kg laimennettuna 10 ml NaCl i.v. ja harkitse intuboimista ja mekaanista ventilaatiota 1/1

14 Tajuttoman hoito-ohje hoitoyksikölle 1. Ensiarvio - Ei vastaa puhuttuluun -> hengityksen tarkastaminen -> ilmanvirtaus + rintakehän liike - Tarkista rannesyke + verenpaine - Määritä GCS (Glascow coma scale), merkitse tulos muistiin + kellonaika - Varmista hengitys, intubaatio jos GCS =8 tai <8 (vammautunut -> muista kaularanka) 2. Ensitoimet - Kylkiasento, ellei intuboitu - O2 lisä - i.v. yhteys - Monitoroi rytmiä, SaO2 ja etco2 3. Tajuttomuuden syy - Selvitä tajuttomuuden syy (VOI IHME!) - Hypoksia -> O2 ja ventiloi - Hypoglykemia -> mittaa B-gluc -> kts. hypoglykemian hoito-ohje - Epilepsia -> kts. kouristavan potilaan hoito-ohje - Myrkytys (selvitä aiheuttaja) -> spesifinen hoito? -> Tajuissaan oleville, ohjeita noudattaville -> Lääkehiili - Muut syyt -> kallon sisäinen prosessi (SAV, Enkefaliitti, Aivoruhje), hypovolemia, simulaatio, RR, infektio (Huom! Oma suojautuminen) -> hoida peruselintoiminnot - Vammautunut - Aloita kuljetus viivyttelemättä - Kallovamma -> hypoventilaation/aspiraation esto -> tavoitteena RR syst >normoventilaatio etco2 4-5 kpa - Kasvovamma/kaulan alueen vamma -> hengitysteiden varmistaminen - Hypovolemia -> tuki ulkoiset vuodot -> nestehoidon aloittaminen (kts. nestehoidon ohje) - Rintakehävamma -> huomioi jänniteilmarinta -> nestehoidon aloittaminen - Kallovamma ja GCS alle 8 -> intuboi ja ventiloi etco2 4-5 kpa (aina sedatoiva lääkitys!) - Rintakehävamma + hengitysvaikeus + GCS alle 8 -> jänniteilmarinnan hoito -> hengitysteiden varmistaminen -> mekaanisessa ventiloinnissa varo jänniteilmarinnan kehittymistä! (sedaatio harkiten hypovoleemisille!) - Sedatoiminen ongelmallisen intubation yhteydessä: - Atropin 0.1 mg/10 kg i.v. (harkitse lapsille ja bradykardisille) - Rapifen mg i.v. (lapsille 0.01 mg/kg) - Stesolid Novum (2.5-5 mg) - 10 mg - (20 mg) i.v. (lapsille 0.2 mg/kg) - KONSULTOI hoitopaikkaa herksti 4. Kuljetuksen aikana määritä GCS uudelleen ja muista merkitä kellonaika 1/1

15 Keuhkoödeeman hoito-ohje hoitoyksikölle Keuhkopöhö on oire sydämmen pumppaustoiminnan pettämisestä 1. Nopea ensiarvio - Hengitystiheys (ödeemavaahto) - Ranne syke - Verenpaine - Periferian lämpöraja - SaO2 2. Puoli-istuva asento 3. O2 maskilla - Dinit-suihke 4. Avaa iv-linja 5. Tilannearvio - Esitiedot, kotilääkitys - 12-kanavainen EKG (+V4R), jos epäilet sydäninfarktia lähetä EKG PKKS sisätautien päivystävälle lääkärille ja konsultoi trombolyysihoidon/ptca (pallolaajennus) mahdollisuudesta 6. Perushoito hengitysvaikeuden mukaan: I. Lievä - hengitystaajuus alle 25 - ei objektiivisia merkkejä vaikeutumisesta - hengitystyö ei ole lisääntynyt - Asento, O2 maskilla, kuljetus valvottuna II. III. IV. Keskivaikea - hengitystaajuus alle 30 - apuhengityslihakset käytössä kaulalla - vaikeus puhua lauseita - asento, CPAP, lääkitys tarpeen mukaan Vaikea - hengitystaajuus alle 40 - apuhengityslihakset käytössä myös hartioissa - vaikeus puhua sanoja - asento,cpap,lääkitys yleensä tarpeen Kriittinen - sekava, levoton potilas - diskoordinoitu hengitys - hengitys pinnallista - pulssi vaimea ja periferia viileä - CPAP ensijaisesti, intubaatio ja PEEP toissijaisesti, LÄÄKITYS aina tarpeen 1/2

16 7. Lääkehoito - Dinit- suihke, joita voi antaa useampia, jos potilaan RR > 100/- - Oxanest 5 mg i.v. tarvittaessa toistaen - Nitro-infuusio, jos painetaso yli 100/-. Dinit 0.2mg/ml 10ml/h tai Perlinganit 1mg/ml 2-6 ml/h (50 ml pullo). (Huom :varo hypotensiota) - Furosemidi mg i.v. kerta-annoksena tarvittaessa toistaen - Jos RR syst laskee alle 90, aloita Dopamiini- infuusio (Dopmin 40 mg/ml, 200 mg/100 ml NaCl), nopeus 6-21 ml/h vasteen mukaan (RR tavoite 110/-) 2/2

17 Hypoglykemian hoito-ohje hoitoyksikölle 1. Hypoglykemiassa veren glukoosi on alle 2.5 mmol/l - hypoglykemian oireita ovat tajunnantason lasku, sekavuus ja koordinaatiokyvyn puute - diagnoosi: hypoglykemia + neurologiset oireet 2. Ensiarvio - määritä tajunnantaso - valtimon syke ranteessa - kaulavaltimossa - varmista hengitysteiden avoimuus ja riittävä hengitys - ilman virtaaminen hengitysliikkeiden yhteydessä - käännä hengittävä tajuton kylkiasentoon (jos ei intuboitu) - anna happea maskilla 3. Täsmennetty tilanarvio I. Potilaan tutkiminen - Hengitystaajuus, veren happikyllästeisyys, sydämen rytmi, verenpaine, vammat, muut oireisto (rintakipu, kuumeilu, ripulointi, oksentelu) - Mittaa verensokeri - Tutki myös tapahtumapaikka (diabetesranneke, insuliiniruiskut, lääkepakkaukset, alkoholi, myrkylliset kemikaalit) II. Haastattelu - Kysy silminnäkijöiltä/omaisilta, mitä sattui, miten potilas meni tajuttomaksi, milloin söi viimeksi, oliko vointi, syöminen, liikkuminen poikkeavaa ennen tajunnan menetystä tai edellisenä päivänä - esitiedot, perussairaudet, käytetty lääkitys, insuliinin käyttö ennen tajunnan menetystä 4. Jos B-Gluk on alle 2,5 mmol/l aloita laskimonsisäinen infuusio, käytä G 10 ad 200 ml (jos ei suoniyhteyttä annetaan glukagonia 1 mg i.m) - Tajuissaan olevalle anna suun kautta sokeria, hunajaa, G 10 -liuosta - Jos tajuton potilas ei nopeasti herää: - uusi verensokerin mittaus - tarvittaessa anna lisää glukoosia 5. Mikäli verensokeri normaali ja potilas on tajuton - Huolehdi hengityksestä - Mieti muut tajuttomuuden syyt 6. Kun potilas herää - Anna hiilihydraattipitoista ravintoa suun kautta, leipää, maitoa, mehua - Tarvittaessa lisää glukoosia - Uusi verensokerinmittaus - Selvitä hypoglykemian syy (syömättömyys, alkoholin käyttö, niukka syönti, liian tiukka sokeritasapaino, oksentelu, suuri insuliinin annos tai runsas liikkuminen) 1/2

18 7. Kuljeta herkästi potilas lääkärin arvioitavaksi, konsultoi päivystävää lääkäriä potilaan hoitolinjoista. Edellytyksenä potilaan kotiin jättämiselle: - Potilaan peruselintoiminnat ovat normaalit - hypoglykemiaan on todettu selvä syy - potilas syönyt hiilihydraattipitoista ruokaa - potilas jää luotettavan aikuisen seuraan - potilas ymmärtää tapahtuneen, eikä diabeteksen hoito vaadi päivystyksellistä sairaalahoitoa - Hypoglykemia ei johdu oraalisista lääkkeistä, eikä kysymyksessä ole lapsi 8. Kuljeta lapsipotilas aina hoitoon 9. Jos potilas jää kotihoitoon niin jätä kopio hoitokertomuksesta potilaalle ja potilaan luvalla jatkohoidosta vastaavalle lääkärille/ terveyskeskukselle/ poliklinikalle 2/2

19 Nestehoito-ohje hoitoyksikölle Perusperiaatteet nestehoidon aloittamiseksi - AOT(aukiolotippa) TAI I.V LÄÄKITYKSEN TARVE - Kanylointi kämmenselkään/kyynärvarteen - Pieni kanyyli - Perusneste ringer - hypoglykemia -> ks hypoglykemian hoito-ohje Hypovolemian hoito aikuisilla - kanylointipaikkoina edellisten lisäksi kyynärtaive ja ulompi kaulalaskimo - suuri kanyyli x kanylointi ei saa viivästyttää kuljetuksen aloittamista 1-2 min pitempään - harkitse nestehoidosta pidättäytymista lyhyillä kuljetusmatkoilla Lievä Kohtalainen Vaikea Hyvin vaikea Verenhukka < 750ml < 15 % ml % ml % > 2000ml > 40 % Syketaajuus < 100 > 100 > 120 > 140 Verenpaine Normaali Normaali Alentunut Alentunut Kapillaaritäyttö Normaali Hidastunut Hidastunut Hidastunut Lämpöraja Nilkka Sääri Reisi Reisi Tajunta Normaali Levoton Sekava Unelias Nestehoidon aloitus R500 R500 nopeasti R500+PF500 nopeasti R500+PF500 paineella -> Seuranta Uusi arvio Uusi arvio Uusi arvio Nestehoidon ohjaus aikuisilla kuljetuksen aikana - syke hidastuu - RRsyst , jos laskenut alle (a. rad tuntuviin) - lämpöraja laskee - kapillaaritäyttö paranee - tajunta korjaantuu - HUOM! Ei koko vuodon korvausta - Uusi arvio tiheästi (2-5 min välein) 1/1

20 Hoitoyksikön varusteluettelo Manuaalidefibrillaattori jossa synkronointi, 12-kan ekg ja lähetys, sekä ulkoinen tahdistin. Hengityksenhoitovälineet (kassissa): - Happipullo 2l + paineenalennin ja virtausmittari - Poljettava/ käsikäyttöinen imulaite sekä imukatetrit - C-PAP laitteisto - Hengityspalje loitontajaletkulla - maskit - hapenvaraajapussi - peep venttiili - letku lisähapelle - lasten ambu - Vierasesinepihdit aikuisten ja lasten - Nieluputket aikuisten ja lasten - Kapnometri - Pulssioksimetri - Happimaskit - tavallinen - varaajapussilla - lasten - viikset - lääkemaski - Nenämahaletku + pussi - Intubointi setti: - Intubaatioputken ohjain aikuisten ja lasten - Intubaatioputket aikuisten ja lasten - Laryngoskooppi + kielet + lasten suora kieli - Kanttinauhat + ruiskut 10ml - Larynksmaskit aikuisten ja lasten - Hätäkrikotyreotomiasetti Hoitovälinelaukku: - Infuusionesteet kristalloidit + kolloidit, Glukoosi 10%, NaBiC, letkustot - Infuusiokanyylit, staassit, kolmitiehanat, takaiskuventtiilit, kiinnitysteipit, intraosseaalineula - RR-mittari - Stetoskooppi - B-gluk mittari - Korvalämpömittari - Alkometri - Vaatesakset + kynälamppu - Lääkesetti (katso lääkkeet), ruiskut, neulat - Ruiskupumppu/infuusiopumppu, ruiskut, letkustot - Sidokset 1/2

21 Hoitotila: - Paarit + kauhapaarit - Kantotuoli - Lääkehappi 10l + virtauskehitin - Imu - Tuentavälineet: - tyhjiöpatja - lastat - tukikaulukset - vetolasta - Palovammasetti - Amputaatiolaukku - Lämpöpeitto - Nesteen lämmitin - Painepussi nesteensiirtoon paineella - Toinen ruiskupumppu - Lisähappipullo 5 - Synnytyssetti - Kaapistoissa pieni määrä täydennystarvikkeita + oksennuspussit, kylmäpussit jne.. Ohjaamo - Yhteydenpitovälineet ( virve, gsm) - Luotiliivit - Käsivalaisin - OC-sumutin - Ensihoitokaavakkeet + kansio + hoito-ohjeet + kartat 2/2

22 Hoitoyksikön lääkkeet 1. Peroraaliset - ASA - Nitro - Nitraattisuihke 2. Inhaloitavat lääkkeet - Ipratropium (+salbutamoli = Atrodual) - Salbutamoli 3. I.m./i.v.-annosteltavat - Nitraatti-infuusio (Nitro tai Isosorbididinitraatti) - Adrenaliini - Atropiini - Lidokaiini - Dopamiini-infuusio - Glukoosi 10% 100ml - Metoklopramidi - Oksikoni/morfiini/alfentaniili - Naloksoni - Digoksiini - Furosemidi - Metoprololi - Diatsepaami - Flumatseniili - Theofylliini - Hydrokortisoni/metyylipredinisoloni - Kirkkaat laskimonsisäisesti annettavat liuokset ns. kristalloidit - Hydroksietyylitärkkelys (ns. kolloidit) 4. Näiden lisäksi mahdollisesti lisäkoulutuksen ja varusteiden mukaan: - Propofoli - Trombolyysi-infuusio: Tenekteplaasi (Metalyse) ja/tai Reteplaasi (Rapilysin) - Enoksapariini (Klexane) 1/1

Sairaalan ulkopuolella tapahtuvan ensihoidon ja sairaankuljetuksen toimintaohje Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Kari-Matti Hiltunen Kari Pietilä

Sairaalan ulkopuolella tapahtuvan ensihoidon ja sairaankuljetuksen toimintaohje Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Kari-Matti Hiltunen Kari Pietilä Sairaalan ulkopuolella tapahtuvan ensihoidon ja sairaankuljetuksen toimintaohje Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä Kari-Matti Hiltunen Kari Pietilä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja 21/2003 Pirkanmaan

Lisätiedot

Malli ensihoitotyöparin roolijaon mukaisesta työskentelystä (AMK-malli) JPA 2011

Malli ensihoitotyöparin roolijaon mukaisesta työskentelystä (AMK-malli) JPA 2011 Pulssin tunnustelu ei ole luotettavaa (ammattilaisillakaan) Mahdollisimman keskeytymätön painelu on edullista (elvytyksen aikana sallitaan hands off ajaksi MAX 5 sekuntia) Pelkkä painelu saattaa riittää?

Lisätiedot

EKG:n monitorointi leikkaussalissa. Ville-Veikko Hynninen Anestesiologian el. TYKS

EKG:n monitorointi leikkaussalissa. Ville-Veikko Hynninen Anestesiologian el. TYKS EKG:n monitorointi leikkaussalissa Ville-Veikko Hynninen Anestesiologian el. TYKS EKG leikkaussalissa EKG tulee rekisteröidä teknisesti aina mahdollisimman korkealaatuisena ja virheettömänä. Huonoa EKG-käyrää

Lisätiedot

Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka

Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka MILLOIN PÄIVYSTYSLÄHETE TAYS:IIN, TAYS-TEMPUT JA KOTIOHJEET PÄIVYSTYKSESTÄ AHDISTUSKOHTAUKSEN JÄLKEEN Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka ASTMAN PAHENEMIVAIHE/ OBSTRUKTIIVINEN BRONKIITTI

Lisätiedot

LÄHELLÄ IHMISTÄ, NOPEASTI JA TEHOKKAASTI

LÄHELLÄ IHMISTÄ, NOPEASTI JA TEHOKKAASTI POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS LÄHELLÄ IHMISTÄ, NOPEASTI JA TEHOKKAASTI Pohjois-Karjalan pelastuslaitospetteri Hakkarainen Lääkintämestari 1 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS SAIRAANKULJETUKSEN TUOTTAJANA

Lisätiedot

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus Sisältö Etiologia Oireet Erotusdiagnostiikka Hälytysmerkit Esitiedot Kliininen arvio Nestetarve & kuivuman korjaus Hoitopaikan valinta Yhteenveto 1 Etiologia Yleisiä Valtaosa virustauteja Adeno, noro,

Lisätiedot

Elvytys: Erityisryhmät

Elvytys: Erityisryhmät 2010 -> 2015 Elvytys: Erityisryhmät Markus Lyyra Vt ylilääkäri Päivystys, tehohoito ja ensihoito HUS Porvoon sha Akuuttihoitopäivät lemmenlaivalla 2016 Otsikoita Erityissyitä: Hypoksia, Hypo/hyperkalemia,

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

VSSHP ALUEEN ENSIVASTEYKSIKÖIDEN LÄÄKEHOITO- OHJEET 2015

VSSHP ALUEEN ENSIVASTEYKSIKÖIDEN LÄÄKEHOITO- OHJEET 2015 VSSHP ALUEEN ENSIVASTEYKSIKÖIDEN LÄÄKEHOITO- OHJEET 2015 Alkuperäinen versio 5/2014: Teemu Elomaa EL, Petri Aaltonen EL Päivitetty 6/2015 (työryhmä: Petri Aaltonen, Anu Keskilohko, Tuomo Maavirta, Aaron

Lisätiedot

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon?

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon? Korvakipu Kutina ja kipu, kuume, mahdollisesti märkävuotoa korvasta. Anna kipulääkettä ohjeen mukaan helpottamaan kipua ja laskemaan kuumetta. Kohoasento nukkuessa voi helpottaa kipua. Päivystyskäynti

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Ensihoidon (triage) hoidon kiireellisyyden arviointi, mallia Vaasa

Ensihoidon (triage) hoidon kiireellisyyden arviointi, mallia Vaasa Ensihoidon (triage) hoidon kiireellisyyden arviointi, mallia Vaasa 19.4.2016 Risto Vesanto Ensihoitopäällikkö Vshp ensihoidon tulosyksikkö Sisältö Triage ennen ja nyt Vaasassa Triagen ajatus: Mikä ihmeen

Lisätiedot

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Tuore diabeteksen KH-suosituksen päivitys III/2016 Iäkkään

Lisätiedot

PERUSELVYTYS KUNNIAAN! Juhana Hallikainen Ensihoidon vastuulääkäri HYKS Akuutti/Ensihoito, Peijaksen alue Akuuttihoitopäivät 23.5.

PERUSELVYTYS KUNNIAAN! Juhana Hallikainen Ensihoidon vastuulääkäri HYKS Akuutti/Ensihoito, Peijaksen alue Akuuttihoitopäivät 23.5. PERUSELVYTYS KUNNIAAN! Juhana Hallikainen Ensihoidon vastuulääkäri HYKS Akuutti/Ensihoito, Peijaksen alue Akuuttihoitopäivät 23.5.2016 LUENTO POHJAUTUU ERC:N, SEKÄ KÄYPÄ HOITO OHJEISIIN LUENNON ALGORITMIDIOJEN

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja 8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja Päivystyksen triage Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi Hoidon porrastus Oikea potilas oikeassa paikassa TK, ESH Tunnistetaan päivystyshoitoa vaativat potilaat

Lisätiedot

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kivun lääkehoidon seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto fifthvital singn viides elintärkeä toiminto Pulssi Hengitys Kehonlämpö, Diureesi RR K i p u Kivunhoidon portaat. mukaillen

Lisätiedot

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Epilepsiakohtaus on oire, joka haittaa ihmisen tavanomaista toimintakykyä. Epileptinen kohtaus on

Lisätiedot

EKG:n tulkinnan perusteet. Petri Haapalahti. vastuualuejohtaja. HUS-Kuvantaminen. kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

EKG:n tulkinnan perusteet. Petri Haapalahti. vastuualuejohtaja. HUS-Kuvantaminen. kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede EKG:n tulkinnan perusteet Petri Haapalahti vastuualuejohtaja HUS-Kuvantaminen kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede EKG Mittaa jännite-eroja kehon pinnalta Mittaavaa elektrodia (+) kohti suuntautuva

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ENSIHOITOKESKUS ENSIHOIDON TOIMINTAOHJEET 2015 2 ENSIHOIDON TOIMINTAOHJE: ESIPUHE Nämä ensihoidon toimintaohjeet on rakennettu niin, että niiden käyttö myös

Lisätiedot

Hypotermiaopas. Sairaanhoitajaopiskelijoille

Hypotermiaopas. Sairaanhoitajaopiskelijoille Hypotermiaopas Sairaanhoitajaopiskelijoille Hypotermia eli alilämpöisyys Hypotermia on tila jossa elimistön lämpö on alle 35 celsius astetta Lievä hypotermia on 32-35 o C astetta Keskivaikea hypotermia

Lisätiedot

EKG. Markus Lyyra. HYKS Akuutti HUS lääkärihelikopteri FinnHEMS10. LL, erikoislääkäri Ensihoitolääketieteen erityispätevyys

EKG. Markus Lyyra. HYKS Akuutti HUS lääkärihelikopteri FinnHEMS10. LL, erikoislääkäri Ensihoitolääketieteen erityispätevyys EKG Markus Lyyra LL, erikoislääkäri Ensihoitolääketieteen erityispätevyys HYKS Akuutti HUS lääkärihelikopteri FinnHEMS10 Mitä on EKG? Elektrokardiogrammi Kuvaa sydämen sähköistä toimintaa ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus Virpi Järveläinen Satshp

Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus Virpi Järveläinen Satshp Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus 2.2.2017 Virpi Järveläinen Satshp Letkuravitsemuksen komplikaatioita Ripuli Syy sopimaton valmiste, valmisteen osmolaalisuus, bakteerikontaminaatio,

Lisätiedot

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015.

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015. Ensiapuopas Johdanto Tämä ensiapuopas on tarkoitettu Kiekkoreippaan joukkueiden huoltajille tueksi oikeanlaisen ensiavun antamiseksi. Oikein annettu ensiapu edistää vammakohdan paranemista sekä estää tilanteen

Lisätiedot

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut.

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Metomotyl vet 2,5 mg/ml injektioneste, liuos kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 millilitra sisältää: Vaikuttava aine: metoklopramidi (hydrokloridimonohydraattina)

Lisätiedot

LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015. Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö

LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015. Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015 Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö Miksi LOVe -koulutus? Terveydenhuollon ammatissa toimivalla työntekijällä

Lisätiedot

TOIMINTAJÄRJESTYS AKUUTTITILANTEISSA Jukka Kettunen Lehtori, ensihoidon koulutusohjelma

TOIMINTAJÄRJESTYS AKUUTTITILANTEISSA Jukka Kettunen Lehtori, ensihoidon koulutusohjelma TOIMINTAJÄRJESTYS AKUUTTITILANTEISSA Jukka Kettunen Lehtori, ensihoidon koulutusohjelma Akuuttilääketieteen viikko 8/11/12 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Mikä ABC? Peter Safar (1957):

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Lääkelaskuharjoituksia aiheittain

Lääkelaskuharjoituksia aiheittain Lääkelaskuharjoituksia aiheittain Peruslaskutoimitukset ja yksikkömuunnokset 1. Muunna yksiköt a) 50 mg = g b) 0,25 mg = µg c) 800 ml = l d) 5 µg = mg e) 0,25 l = ml f) 0,45 % = mg/ml 2. Muunna roomalaiset

Lisätiedot

LAPSEN AKUUTIN HENGENAHDISTUKSEN LÄÄKEHOITO

LAPSEN AKUUTIN HENGENAHDISTUKSEN LÄÄKEHOITO LAPSEN AKUUTIN HENGENAHDISTUKSEN LÄÄKEHOITO Opas Nivalan terveyskeskuksen vuodeosastolle Pienen lapsen akuutti hengenahdistuskohtaus liittyy yleisimmin laryngiittiin, astmaan, bronkiittiin/ bronkioliittiin

Lisätiedot

Verikaasuanalyysi. Esitys (anestesia)hoitajille. Vesa Lappeteläinen 3.10.2013

Verikaasuanalyysi. Esitys (anestesia)hoitajille. Vesa Lappeteläinen 3.10.2013 Verikaasuanalyysi Esitys (anestesia)hoitajille Vesa Lappeteläinen 3.10.2013 Yleistä Yleensä valtimoverestä otettava verinäyte, joka analysoidaan vieritestianalysaattorilla Nopein tapa saada keskeistä tietoa

Lisätiedot

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS bukkaalinen fentanyylitabletti Sinulle on määrätty Effentora -lääkettä syövän läpilyöntikipukohtausten hoitoon. Tämän esitteen

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

Ampumis- ja räjähdysonnettomuuspotilasta ei kannata elvyttää??? Mitä kannattaa tehdä?

Ampumis- ja räjähdysonnettomuuspotilasta ei kannata elvyttää??? Mitä kannattaa tehdä? Ampumis- ja räjähdysonnettomuuspotilasta ei kannata elvyttää??? Mitä kannattaa tehdä? Ensihoidon ylilääkäri Mikko Lintu Akuuttilääketieteen- ja sisätautien erikoislääkäri Termit TECC = Tactical Emergency

Lisätiedot

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

LASKIMOPORTTI. Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP

LASKIMOPORTTI. Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP LASKIMOPORTTI Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP Laskimoportin rakenne Laskimoportin käyttö Keskuslaskimo-, infuusio- eli ihonalainen laskimoportti on potilaan ihon alle asetettu verisuoniyhteyslaite,

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaineet: Bentsyylialkoholi

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

Lapsi ensiapupäivystyksessä. EA-ryhmä/Juhani Ahtiluoto Lahden alueen osasto

Lapsi ensiapupäivystyksessä. EA-ryhmä/Juhani Ahtiluoto Lahden alueen osasto Lapsi ensiapupäivystyksessä Lapsi potilaat ensiapupäivystyksessä Harvinaisia, mutta toisinaan päivystetään tilaisuuksissa joissa pelkästään lapsi potilaita Mini-salppuri Lasten liikennepäivä Jne. Vastasyntyneitä

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

KROONISTA HENGITYSVAJETTA AIHEUTTAVAT SAIRAUDET ULLA ANTTALAINEN, LT, KEUHKOSAIRAUKSIEN JA ALLEROLOGIAN EL., TYKS/KEU 1

KROONISTA HENGITYSVAJETTA AIHEUTTAVAT SAIRAUDET ULLA ANTTALAINEN, LT, KEUHKOSAIRAUKSIEN JA ALLEROLOGIAN EL., TYKS/KEU 1 KROONISTA HENGITYSVAJETTA AIHEUTTAVAT SAIRAUDET 5.10.2016 ULLA ANTTALAINEN, LT, KEUHKOSAIRAUKSIEN JA ALLEROLOGIAN EL., TYKS/KEU 1 LUENNON SISÄLTÖ KROONISEN HENGITYSVAJAUKSEN MÄÄRITELMÄ UNEN VAIKUTUS HENGITYKSEEN

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Töölön sairaalan osasto 2 on 25- paikkainen vuodeosasto, jonka erikoisalana on

Lisätiedot

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista Seuraava tarkistuslista on tarkoitettu auttamaan metyylifenidaattia sisältävän lääkkeen määräämisessä vähintään 6-vuotiaille lapsille

Lisätiedot

ENSIHOIDON LÄÄKEHOITO-OHJEET HOITOONOHJAUSOHJE

ENSIHOIDON LÄÄKEHOITO-OHJEET HOITOONOHJAUSOHJE ENSIHOIDON LÄÄKEHOITO-OHJEET HOITOONOHJAUSOHJE 2 SISÄLLYSLUETTELO Lääkkeiden säilytys ja käsittely 6 Huumausaineiden säilytys ja käsittely 7 Lääkehoito-ohjeet 9 Adenosiini 10 Adrenaliini elvytys 11 Adrenaliini

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

Mitä leikkausosastolla tapahtuu

Mitä leikkausosastolla tapahtuu Mitä leikkausosastolla tapahtuu Tervetuloa leikkausosastolle Tämän esitteen tarkoituksena on kertoa sinulle lyhyesti, mitä osastollamme tapahtuu, kun olet täällä hoidettavana. Tiedämme, että moni jännittää

Lisätiedot

Kainuun omahoitolomake

Kainuun omahoitolomake Kainuun omahoitolomake Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen tuloasi hoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Lomake on pohjana, kun yhdessä laadimme Sinulle hoitosuunnitelman, johon kirjaamme

Lisätiedot

Ensiavun uudistetut ohjeet

Ensiavun uudistetut ohjeet Ensiavun uudistetut ohjeet ja potilaan yleisestä tilanarviosta Tom Silfvast Hengitys Tajuton normaalisti hengittävä kylkiasentoon Hengitystiet pysyvät auki Aspiraatioriski pienenee Rutiininomaisesta lisähapen

Lisätiedot

TAKAKANNESSA AIKUISEN ELVYTYSKAAVIO

TAKAKANNESSA AIKUISEN ELVYTYSKAAVIO ENSIAPUOPAS SISÄLLYSLUETTELO 4...ELOTTOMUUDEN SELVITTÄMINEN 6...HENGITYKSEN TARKASTAMINEN 8...AIKUISEN ELVYTYS 10...LAPSEN ELVYTYS 12...TAJUTTOMAN ENSIAPU JA KYLKIASENTO 14...VIERASESINE HENGITYSTEISSÄ

Lisätiedot

Vastasyntyneen ilmatieongelmat

Vastasyntyneen ilmatieongelmat Vastasyntyneen ilmatieongelmat Hanna Soukka Dosentti, neonatologi SULAT-vuosikokous 29.1.2016, Turku Sidonnaisuudet Ei tähän luentoon liittyviä sidonnaisuuksia Ilmatieongelmia Koko Potilaat 500 5000g Epäkypsyys

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Torphasol vet 4 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli (butorfanolitartraattina

Lisätiedot

Ravistellun vauvan oireyhtymä sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa

Ravistellun vauvan oireyhtymä sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa Ravistellun vauvan oireyhtymä sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa Jonna Korhonen Jenni Lindman TAMK 08eh Ravistellun vauvan oireyhtymä Englanninkielisestä termistä Shaking baby syndrome (SBS) Vauvoihin

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Rytmin seuranta fysioterapiassa. Leena Meinilä 2016

Rytmin seuranta fysioterapiassa. Leena Meinilä 2016 Rytmin seuranta fysioterapiassa Leena Meinilä 2016 mitä seurataan: syketaajuus, lepoharjoitussyke- maksimi-palautuminen, rytmihäiriöt miksi? sopiva harjoitussyke, mahdollisten rasitukseen liittyvien rytmihäiriöiden

Lisätiedot

PÄIVYSTYKSEN PEREHDYTYS 1 (Sinisellä fontilla Terveysportin otsikot) Perehdytykset heti alkuviikolla kaksi aamupäivää

PÄIVYSTYKSEN PEREHDYTYS 1 (Sinisellä fontilla Terveysportin otsikot) Perehdytykset heti alkuviikolla kaksi aamupäivää PÄIVYSTYKSEN PEREHDYTYS 1 (Sinisellä fontilla Terveysportin otsikot) Perehdytykset heti alkuviikolla kaksi aamupäivää Triage ja päivystyspotilaan tutkimisen työjärjestys; hätätilapotilas kentällä Terveysportti:

Lisätiedot

Toimintaohje onnettomuustilanteissa

Toimintaohje onnettomuustilanteissa Toimintaohje onnettomuustilanteissa asia Tavoitteena on että jokainen työntekijä tietää, tuntee ja osaa: Varauloskäytävät Missä paloilmoitinlaite on ja kuinka sitä käytetään Osaa tehdä hätäilmoituksen

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

E RIPULIVASIKAN LÄÄKITSEMINEN / OHJE ELÄINLÄÄKÄRILLE

E RIPULIVASIKAN LÄÄKITSEMINEN / OHJE ELÄINLÄÄKÄRILLE E RIPULIVASIKAN LÄÄKITSEMINEN / OHJE ELÄINLÄÄKÄRILLE NESTEHOITO PÄHKINÄNKUORESSA (RAUTALANKAVERSIO): Anna vasikalle nestettä suonensisäisesti noin 1-2 litraa/50 kg Esim. isotoninen NaCl (13,5 g eli ruiskussa

Lisätiedot

ENSIHOIDON LÄÄKEHOITO - OPAS

ENSIHOIDON LÄÄKEHOITO - OPAS ENSIHOIDON LÄÄKEHOITO - OPAS Sisällysluettelo: 4 Adenosiini 19 Enoksapariini 5 Adrenaliini 20 Etilefriini 6 Adrenaliini-elvytys 21 Flumatseniili 7 Adrenaliini-anafylaksia 22 Furosemidi 8 Adrenaliini-muu

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli LIITE 5 SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli TAYS Sydänkeskus TULPPA/Fysioterapia Epikriisi potilaalle, HASA, tk, tth, sydänyhdyshenkilölle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Sinut on kutsuttu vierihoitajaksi. Tehtävänäsi on potilaan vitaalielintoimintojen seuraaminen ja perushoidosta huolehtiminen.

Sinut on kutsuttu vierihoitajaksi. Tehtävänäsi on potilaan vitaalielintoimintojen seuraaminen ja perushoidosta huolehtiminen. 1 (6) OSAAVA VIERIHOITAJA Vierihoitajalla tarkoitetaan tässä sitä, että potilaalla on jatkuva, ympärivuorokautinen hoito/valvonta, jonka toteuttaa kyseistä potilasta hoitamaan kutsuttu hoitaja. Hoitajalla

Lisätiedot

Rintakehän vammat. Martin Maaroos, sydän ja rintaelinkirurgi KYS

Rintakehän vammat. Martin Maaroos, sydän ja rintaelinkirurgi KYS Rintakehän vammat Martin Maaroos, sydän ja rintaelinkirurgi KYS Anatomia Thoraxvammat Kuolinsyy 20-25%:ssa trauman aiheuttamista kuolemista Hiluksen, suurten suonien tai sydämen vamma: 50% kuolee heti

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

SAV? Milloin CT riittää?

SAV? Milloin CT riittää? SAV? Milloin CT riittää? Evl Akuuttilääketiede To Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia 1 Potilastapaus 28- vuotias nainen vastaanotolla klo 12 Hypotyreoosi, hyvässä hoitotasapainossa Lääkityksenä Thyroxin

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Lääkelaskuharjoituksia aiheittain

Lääkelaskuharjoituksia aiheittain Lääkelaskuharjoituksia aiheittain Peruslaskutoimitukset ja yksikkömuunnokset 1. Muunna yksiköt a) 500 mg = g b) 0,75 mg = µg c) 200 ml = l d) 50 µg = mg e) 0,5 l = ml f) 0,9 % = mg/ml 2. Muunna roomalaiset

Lisätiedot

KASVOJEN ALUEEN PAHOINPITELYVAMMAT. Mikko Aho Osastonylilääkäri Savonlinnan Keskussairaala

KASVOJEN ALUEEN PAHOINPITELYVAMMAT. Mikko Aho Osastonylilääkäri Savonlinnan Keskussairaala KASVOJEN ALUEEN PAHOINPITELYVAMMAT Mikko Aho Osastonylilääkäri Savonlinnan Keskussairaala SO WHAT!? YLEISIMMÄT VAMMATYYPIT KNK-LÄÄKÄRIN OSUUS, HOIDOT ENSIHOITO HOIDON KIIREELLISYYS? KASVOVAMMAT Suomessa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi

PAKKAUSSELOSTE. Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi PAKKAUSSELOSTE Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Lasten akuutin kivunhoidon järjestelyt Vaasan keskussairaalassa

Lasten akuutin kivunhoidon järjestelyt Vaasan keskussairaalassa Lasten akuutin kivunhoidon järjestelyt Vaasan keskussairaalassa 21.1.2016 Marko Sallisalmi osastonlääkäri Vaasan keskussairaala Lyhyt kuvaus vuosina 2013-2015 toteutetusta lasten akuutin kivunhoidon laatuprojektista

Lisätiedot

NEUROKIRURGINEN LAPSIPOTILAS SALISSA

NEUROKIRURGINEN LAPSIPOTILAS SALISSA NEUROKIRURGINEN LAPSIPOTILAS SALISSA ari.ka4la@tyks.fi SULAT- kokous/ Turku 2016 Hydrokefalus Courtsesy by Dr V. Vuorinen TUUMORIT Courtesy by Dr V. Vuorinen PATOFYSIOLOGIAA VAMMAT Courtesy by Dr V. Vuorinen

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

PERUSELINTOIMINTOJEN HÄIRIÖIDEN ARVIOINTI

PERUSELINTOIMINTOJEN HÄIRIÖIDEN ARVIOINTI PERUSELINTOIMINTOJEN HÄIRIÖIDEN ARVIOINTI Valvontapotilas koulutus 18.1.2017 Sairaanhoitaja Heidi Rantala Apulaisosastonhoitaja/ Opetushoitaja Haartmanin päivystyspoliklinikka Simulaatio- ja elvytyskouluttaja

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

AKUUTIN LÄÄKEHOIDON OPAS

AKUUTIN LÄÄKEHOIDON OPAS AKUUTIN LÄÄKEHOIDON OPAS Joel Korpela, Petteri Pitkänen, Teemu Vihma Marraskuu 2016 Akuutin lääkehoidon opas 1(43) Sisällys LÄÄKEAINEET JA KAUPPANIMET... 2 ELVYTYSLÄÄKKEET... 3 Adrenaliini... 4 Amiodaroni...

Lisätiedot

EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2.

EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2. EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO EEG-tutkimuksen esittely EEG-tutkimuksen käyttö sairauksien

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa 17.4.2013 Klas Winell Rakennuspalikat Omien resurssien analyysi Kohdeväestön analyysi Nykyisen toiminnan määrä, laatu, vaikuttavuus ja terveyshyöty analyysi

Lisätiedot

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Uudet insuliinit 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Diabetes: hoidon tavoitteet Oireettomuus liitännäissairauksien esto Verensokerin hoito parantaa diabeetikon vointia Numeroina: HBA1c

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS

SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS 1(5) SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS Teille on varattu kaihileikkausaika oheisen ajanvarauskirjeen mukaan Vaasan keskussairaalan silmäyksikköön, joka sijaitsee A-rakennuksessa, 6. kerroksessa. Sairaanhoitaja soittaa

Lisätiedot

ENSIAVUN LÄÄKEKANSION KÄYTTÖOHJEET

ENSIAVUN LÄÄKEKANSION KÄYTTÖOHJEET LIITE 1 ENSIAVUN LÄÄKEKANSION KÄYTTÖOHJEET Tämä kansio on tarkoitettu osaksi perehdyttämisen käsikirjaa uuden työntekijän/ opiskelijan perehtymisen tueksi. Käytä ensisijaisena lähteenä terveysporttia hakiessasi

Lisätiedot

TIIVISTETTY TOIMINTAOHJE LÄÄKÄREILLE LÄÄKKEELLISEN AVOKATKAISUN

TIIVISTETTY TOIMINTAOHJE LÄÄKÄREILLE LÄÄKKEELLISEN AVOKATKAISUN TIIVISTETTY TOIMINTAOHJE LÄÄKÄREILLE LÄÄKKEELLISEN AVOKATKAISUN TOTEUTTAMISEKSI YHDESSÄ A-KLINIKAN KANSSA Lääkkeellinen avokatkaisu on yksi A-klinikalla toteutettavista hoitomuodoista. Sen tavoitteena

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Hoitoketjut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 30.1.2014 Hoitoketjun tavoite Päivystykselliset

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Liikunnan ja urheilun aiheuttamat sydänmuutokset

Liikunnan ja urheilun aiheuttamat sydänmuutokset Liikunnan ja urheilun aiheuttamat sydänmuutokset - Mikä on vielä normaalia? - Milloin lääkäriin? Kardiologi Sari Vanninen Varala 5.3.2013 Määritelmä Urheilijansydämellä tarkoitetaan pitkäaikaisen fyysisen

Lisätiedot

Ajokorttiluvan terveysvaatimukset ja lääkärin ilmoitusvelvollisuus. Ajokorttiluvan terveysvaatimukset Ryhmä 2 (R2)

Ajokorttiluvan terveysvaatimukset ja lääkärin ilmoitusvelvollisuus. Ajokorttiluvan terveysvaatimukset Ryhmä 2 (R2) Ajokorttiluvan terveysvaatimukset ja lääkärin ilmoitusvelvollisuus Ajokykyyn vaikuttava sairaus, vamma tai vika Ajokorttiluvan terveysvaatimukset Ryhmä 1 () Ajokorttiluvan terveysvaatimukset Ryhmä 2 ()

Lisätiedot

Urheilijan terveyskysely

Urheilijan terveyskysely Urheilijan terveyskysely Nimi: Sukupuoli: M N Sotu: Laji(t): Valmentaja(t): Osoite: Sähköpostiosoite: Puhelin: Omalääkäri ja toimipaikka: Lähiomainen + puhelinnumero: Mitkä ovat mielestäsi parhaat saavutuksesi

Lisätiedot

OPAS KOTIPISTOSHOITOON

OPAS KOTIPISTOSHOITOON OPAS KOTIPISTOSHOITOON (asfotase alfa) 40 mg/ml injektioneste, liuos for injection 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml 100 mg/ml injektioneste, liuos 80 mg/0,8 ml asfotaasialfa Tähän lääkkeeseen kohdistuu

Lisätiedot

Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot. Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria

Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot. Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria Esityksen keskiössä Voivat olla vakavia sairauksia. Kuolema, kehityksen pysähdys ja perheen ongelmat.

Lisätiedot

Keskenmenopotilas naistentautipäivystyksessä. NKNPPKL klö Henna Meriläinen

Keskenmenopotilas naistentautipäivystyksessä. NKNPPKL klö Henna Meriläinen Keskenmenopotilas naistentautipäivystyksessä NKNPPKL klö Henna Meriläinen 7.11.2016 Hoitoon ohjautuminen Potilaat tulevat päivystykseen hoitajan puhelinohjauksella, lähetteellä terveyskeskuksesta/ yksityiseltä,

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho Sydän- ja verisuonitaudit Linda, Olga, Heikki ja Juho Yleistä Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisimpiä kansantauteja ympäri maailmaa. Vaarallisia ja lyhyetkin häiriöt voivat aiheuttaa työ- ja toimintakyvyn

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot