HOITOTASON SAIRAANKULJETUKSEN HOITO-OHJEET POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOITOTASON SAIRAANKULJETUKSEN HOITO-OHJEET POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLE"

Transkriptio

1 HOITOTASON SAIRAANKULJETUKSEN HOITO-OHJEET POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLE Voimassa: Tarkastanut ja hyväksynyt: Jarkko Nurminen, ensihoidon vastuulääkäri, PKKS

2 MÄÄRITELMÄ: Hoitotasolla tarkoitetaan valmiutta aloittaa potilaan hoito tehostetun hoidon tasolla ja toteuttaa kuljetus siten, että potilaan elintoiminnot voidaan turvata ja uudelleen käynnistää. Hoitotason sairaankuljettajalla on oltava terveydenhuoltoalan ammattitutkinto tai hyväksytysti suoritettu hoitotason sairaankuljettajakoulutus sekä vähintään kahden vuoden työkokemus perustason sairaankuljetuksesta. Lisäksi hänellä tulee olla hyväksytysti suoritettu sairaanhoitopiirin järjestämä hoitotason ammattitaidon testaus. Sairaankuljetusyksikkö on hoitotason yksikkö, mikäli se on jatkuvasti miehitetty vähintään kahdella henkilöllä, jotka täyttävät edellä luetellut kelpoisuusvaatimukset.

3 Rintakipupotilaan hoito-ohje hoitoyksikölle Rintakipu voi olla viaton oire tai ensi oire hengenvaarallisesta sairaudesta. Rintakipu on petollinen oire, joka usein yllättää kokeneenkin terveydenhuoltoalan ammattilaisen. Rintakipu voi olla oire äkillisestä sydäntapahtumasta (epästabiili angina - sydäninfarkti, angina pectoris), oire vakavasta vaskulaarisesta tapahtumasta (keuhkoembolia, aortan dissekaatio), oire gastrointestinaalisesta tapahtumasta (ruokatorvi spasmi, pankreatiitti, kolekystiitti, pohjukassuolen haavauma, vatsalaukun puhkeama) tai oire tukirankaperäisestä sekä psykogeenisestä tapahtumasta (kaularanka, rintakehän seinämä, rintaranka, hyperventilaatio). Ensihoidossa rintakivun kliininen arvio pohjautuu aikaisemmin todettuihin sairauksiin, oirekuvaan, kliinisiin ja EKG-löydöksiin. Hoito toteutetaan työdiagnoosina vaarallisin vaihtoehto. 1. Ensiarvio ja välitön hoito - Jatkuuko rintakipu - Potilas makuulle - Rannesyke - O2 varaajapussilla - Hengitystyö - Rytmi - Hengitystiheys - RR 2. Täsmenetty tilannearvio - Haastattelu - Kivun laatu, kesto, tyyppi, paikka, provosoituminen - Aikaisemmat sairaudet - Nitron vaikutuksen ilmaantuminen 3. Tutki ja valvo - Verenpaine, pulssitaajuus, perifeerinen iholämpö, kaulalaskimoiden täyttö - Hengitystaajuus, hengityäänet, Sa02, rytmi 4. ASA 250 mg purutablettina tai liuoksena (ellei kontraindikaatioita) JOS SYDÄNPERÄISELTÄ VAIKUTTAVA KIPU ON OLLUT YLI 20 MINUUTTIA, EIKÄ OTETUISTA NITROISTA OLE OLLUT HYÖTYÄ, POTILASTA HOIDETAAN KUTEN SYDÄNINFARKTIPOTILASTA. 5. JOS EPÄILY SYDÄNTAPAHTUMASTA OTA 12-KANAVAINEN EKG (ja V4R) JA TARVITTAESSA LÄHETÄ SE PKKS ENSIAPUUN JA KONSULTOI SISÄTAUTILÄÄKÄRIÄ 6. Hoidon aloitus - Dinit suihke, jos RR > 100/- - i.v.-linjan avaus - Kipulääke Oxanest i.v. - Metopram ampulla tarvittaessa pahoinvointiin 1/2

4 7. Hoida hemodynamiikka - Kiihtynyt verenkierto - RR koholla, syke koholla, kaulalaskimot normaalit, iholämpö normaali - Spesicor 5 mg i.v. tarvittaessa toistaen 3:sti 5 min välein vastetta seuraten - Nitraatti-infuusio, mikäli edelleen korkeapaineinen ja kivulias - Oxanest 3-5 mg i.v. toistaen tarvittaessa vastetta seuraten - Dinit 0.2 mg/ml (100 ml lasipullo) alkaen 5-10 ml/t - RR lasku (syst ei alle 100 ja diast ei alle 70) - Hypovolemia - RR matala, syke nopea heikko, kaulalaskimot tyhjät, iholämpö alentunut, ei hengen ahdistusta - nopea nesteytys Ringer ml vastetta seuraten - Bradykardia - RR matala/normaali, syke alle 40/min, iholämpö normaali/alentunut - Atropin 0.5 mg i.v. tarvittaessa tai ulkoinen tahdistus, jos suuria hemodynaamisia ongelmia - Sydämen vajaatoiminta - RR normaali, syke nopeutunut, hengitys >20/min, iholämpö normaali, hengitys rahisee tai vinkuu, vaahtomaisia ysköksiä, SaO2 matala - Furesis mg i.v., Oxanest 3-5 mg i.v., C-PAP-hoito, Dinit-infuusio - Kardiogeeninen sokki - RR normaali/matala, syke nopea heikko, hengitystaajuus >20/min, ihonlämpö viileä, keuhkopöhö - Oxanest, happea, Dopamin-infuusio vastetta seuraten 8. Jos konsultaation perusteella AMI ja lupa trombolyysin aloittamiseen, aloita trombolyysihoito ohjeen mukaan. (Virka-aikana huomioi PTCA-hoidon mahdollisuus) 2/2

5 Vaikea oireisten rytmihäiriöiden hoito-ohje hoitoyksikölle 1. Ensiarvio - Ei puhevastetta -> rytmintarkistus (VF/VT? -> defibrilloiminen) - Hengitystiet ja hengityksen tarkistus - Rannesyke -> makuulle - Tunnista hidas vai nopea rytmihäiriö 2. Välittömät toimet - makuulle/puoli-istuva asento - O2-varaajapussilla - rytmimonitorointi - i.v linja 3. Harkitse rytmihäiriöiden hoitoa kohteessa kun rytmihäiriön lisäksi - Alentunut tajunnan taso ja matala RR - Rintakipu -> ks. rintakipuisen hoito-ohje - Hengitysvaikeus -> ks. keuhkoödeeman hoito-ohje 4. Tunnista rytmihäiriö - kammiotaajuus monitorilta - säännöllinen/epäsäännöllinen - QRS leveä/kapea - P-aaltojen suhde QRS kompleksiin - lisälyönnit - 12-kykentäinen EKG, tarvittaessa lähetys PKKS ensiapuun ja sisätautilääkärin konsultaatio 5. Hoidolliset perusperiaatteet - Spesifinen hoito Ensihoidon taskuoppaan/sisätautilääkärin KONSULTAATION perusteella Nopeat rytmihäiriöt - Nopea rytmi ja leveä QRS-kompleksi (leveys >140 ms = kammiotakykardia ellei toisin ole osoitettu) - Hemodynaamisesti epästabiili potilas -> sähköinen rytminsiirto sedaatiossa hätätoimenpiteenä - Hemodynaamisesti stabiili potilas -> tarkempi rytmidiagnoosi ->sisätautilääkäri KONSULTAATIO -> spesifi hoito - Nopea rytmi ja kapea QRS-kompleksi (=eteisperäinen) - Hemodynaamisesti epästabiili potilas -> sähköinen rytminsiirto sedaatiossa hätätoimenpiteenä - Hemodynaamisesti stabiili potilas -> tarkempi rytmidiagnoosi -> sisätauti lääkärin KONSULTAATIO -> spesifi hoito Hitaat rytmihäiriöt - Atropin 0.5 mg kerta annoksin tarvittaessa toistaen ad 2.0 mg - Dopamin infuusio ohjeannoksin, jos RR laskee - Sydämen ulkoinen tahdistus hemodynamikan pettäessä 6. Sedatoiminen rytminsiirtoa ja ulkoista tahdistusta varten aikuisilla - Stesolid novum 5 mg-10 mg i.v. - Rapifen 0.25 mg-0.5 mg i.v. / Oxanest 5-10mg i.v. 1/1

6 Trombolyysin toteuttaminen Pohjois-Karjalan Keskussairaalan alueella 1. Rintakipupotilaan hoito ohjeiden mukaisesti 2. Jos kliinisen kuvan ja EKG:n perusteella arvioit liuotushoidon tarpeelliseksi, lähetä EKG-nauha ja selvitä kivun alkamisajankohta, RR, pulssi ja hengitystaajuus: - PKKS ensiapupoliklinikalle ja KONSULTOI päivystävää sisätautilääkäriä (kts. indikaatiot) 3. Käy läpi tarkistuslista vasta-aiheista 4. Jos lääkäri määrää trombolyysihoidon, katso trombolyysin toteutus 5. Aloita välittömästi kuljetus: - konsultaation perusteella ei liuotusindikaatiota - konsultaatiovastaus viivästyy, trombolyysin voi aloittaa matkalla - tai heti trombolyyttiboluksen jälkeen Lisäksi: Varaudu hoitamaan komplikaatiot Monitoroi toistuvasti: - RR 5-10 minuutin välein - Rytmin seuranta - SpO2 - Hengitystiheys ONGELMAT: Hypotensio: - Ilmaantuu minuutin kuluessa ja valtaosalla korjaantuu itsestään - Ennaltaehkäisynä nesteytyksen nopeuttaminen trombolyysihoidon alussa Hypotension hoito: - Jalat koholle tai Trendelenburgin asento - Nopea nestetys ( ml/10-15 min) ja vasteen mukaan tarvittaessa toistaen - Jos merkittävä bradykardia -> Atropiini 0.5mg i.v. vasteen mukaan tarvittaessa toistaen - Muista nitro-infuusion vaikutus! Lopeta nitro-infuusio tarvittaessa - Aloita dopamiini-infuusio pitkittyvässä hypotensiossa Rytmihäiriöt: - Reperfuusioarytmiat yleensä hyvänlaatuisia, eivätkä uusi - Hemodynaamisesti merkittävien rytmihäiriöiden hoito ohjeen mukaan - Lidokaiini-infuusio vain jos toistuva VF, tai pitkäkestoinen VT - Kammiolisälyönnit eivät tarvitse hoitoa, kuten ei myöskään hidas kammiorytmi Allerginen reaktio: - Lievä reaktio: (Iho-oireet, lämmönnousu) -> Hydrokortisoni 2 mg/kg i.v. tai vastaava - Anafylaktinen shokki: (Bronkospasmi, angioödema) -> Adrenaliini 1:10 000, mg i.v. + Hydrokortisoni i.v. Vuotokomplikaatiot: - Huomioi vakavan keskushermostoverenvuodon mahdollisuus! 1/3

7 TROMBOLYYSIHOIDON AIHEET: Hoitopäätös perustuu rintakipuanamneesiin ja EKG-löydöksiin 1. Akuutin sydäninfarktin kliininen kuva - Osalla potilaista ei ole rintakipua, vaan pääoireina hengenahdistus, rytmihäiriö, sekavuus tai tajunnanmenetys. Mitä iäkkäämpi henkilö on sitä epätyypillisemmät oireet ovat 2. EKG:ssa tuoreet uhkaavan laajan sydänlihasvaurion merkit - ST-välin nousu vähintään kahdessa kytkennässä(esimerkki kuva) - rintakytkennöissä vähintään 2 mm(esimerkki kuva) - raajakytkennöissä vähintään 1 mm(esimerkki kuva) - Vasen haarakatkos (kun kliininen kuva sydäninfarktille tyypillinen)(esimerkki kuva) 3. Infarktioireiden alkamisesta alle 12 tuntia - myöhemminkin rintakivun jatkuessa, jos EKG:ssä ST-välin nousualueella R-aaltoja jäljellä Trombolyysistä ei hyötyä, jos EKG:ssä: - Ei poikkeavia muutoksia - Pelkät T-aalto muutokset tai ST-laskut - Trombolyysi on aiheellinen, vaikka rintakipu helpottuu tai häviää lääkityksellä, mutta EKG muutokset eivät häviä. Lääkehoito voi hävittää EKG-muutokset (jopa ST-nousut). Ellei tronbolyysikriteerit täyty alkuvaiheessa, ota herkästi uusia EKG-otoksia oireiden ilmaantuessa. VASTA-AIHEET Ehdottomat vasta-aiheet: - Aivoverenvuoto tai SAV alle 6 kuukautta - Iskeeminen aivoverenkiertohäiriö (TIA, stroke) alle 1 kuukautta. - Kallonsisäinen kasvain, AV-malformaatio, aneyrysma (leikkaamaton) - kallonsisäinen tai selkäydintilan leikkaus tai vamma alle 2 kuukautta - Leikkaus tai merkittävä kudosvaurio alle 2 viikkoa - Tiedossa oleva vaikea verenvuoto taipumus - Vahva aortan dissekaation epäily - Aktiivinen ruuansulatuskanavan tai urogenitaalialueen verenvuoto alle 2-4 viikkoa Suhteelliset: - Leikkauksesta tai merkittävästä kudosvammasta 2-4 viikkoa - Aivoverenkierron häiriö alle 6 kuukautta - Aktiivinen vatsahaava alle 6 kuukautta - Henkeä uhkaava muu vakava sairaus - Verenpaine hoidosta huolimatta yli 200/110 mmhg - Raskaus - Paineluelvytys,johon liittyy rintakehävamma (muista elvytetyn mahdollinen aivoruhje) - Tuore silmänpohjan laserhoito - Aiempi aivoverenvuoto tai vamma 2/3

8 Ei estettä trombolyysille: - Korkea ikä, ellei vasta-aihetta. - Edeltävä "kevyt"-elvytys - Antikoagulanttihoito - Kuukautiset - Valtimo- tai keskuslaskimopunktio, jos komprimoitavissa - Aiempi GI-vuoto, jos tähystyksessä todettu parantuneen ja potilas oireeton - Leikkauksella hoidettu aivoverisuonen aneurysman repeämä JOS ON EHDOTON VASTA-AIHE TROMBOLYYSI HOIDOLLE NIIN SELVITÄ VÄLITTÖMÄN PALLOLAAJENNUS (PTCA) HOIDON MAHDOLLISUUDET. KONSULTOI SISÄTAUTIEN PÄIVYSTÄVÄÄ LÄÄKÄRIÄ. AMI:n EKG simuloijat - Varhainen repolarisaatio. - Myokardiitti. - LBBB - Vasemman kammion hypertrofia (LVH) - Kammiorytmi - Vanha AMI - Väärät kytkennät - Keuhkoembolia TROMBOLYYSIHOIDON TOTEUTUS - Avaa toinen suoniyhteys trombolyysiä varten Reteplaasi: (Rapilysin) - Reteplaasi kuiva aine liuotetaan pakkauksen 10 ml liuottimeen ja annetaan 2 min. boluksena laskimoon. Klexane 30 mg + 4 ml NaCl i.v toiseen iv-yhteyteen ennen reteplaasihoitoa. Uusi injektio 30 minuutin päästä. Tenecteplaasi: (Metalyse) - Painon mukainen annos 10 sek injektiona i.v. (<60kg->30mg, 60-70kg->35mg, 70-80kg- >40mg, 80-90kg->45mg, >90kg->50mg) TROMBOLYYSIN TUKIHOITO: - Ennen trombolyysihoidon toteuttamista annetaan ASA 250mg, jos ei ole aiemmin annettu ja enoksapariinia (Klexane 30mg i.v.). Subkutaaninen Klexane annetaan sairaalassa. - Harkinnan mukaan betasalpaajaa ja nitraattia i.v. Puhelinnumeroita: PKKS sis.päivystäjä /3

9 Elottoman potilaan hoito-ohje hoitoyksikölle 1. Matkalla kohteeseen - varmista lisäapu - varmista puhelinelvytysohjeiden antaminen (soita tarvittaessa kohteeseen!) varmista potilaan luo pääsy - selvitä esitiedot (nähty- löydetty) - sovi TYÖNJAOSTA 2. Potilaan luona - siirä potilas tilavalle paikalle, kovalle alustalle - TARKISTA RYTMI - ASY/PEA(pulssiton hidas rytmi) -> Tarkista sekundaariset kuolemanmerkit, jos löydetty elottomana - Selvitä arvio tapahtuman ajankohdasta (silminnäkijät) - Arvioi elvytyksen hyöty (asy, viive, sairaudet) - Rytmin tarkistus, aloita PPE ja ventilaatio, konsultoi välittömästi jos epävarmuutta elvytyksen hyödystä - Kammiovärinä (VF) -> Nopea defibrillaatio x3 (200J->200J->360J) - Intuboi ja ventiloi 100% hapella - Suoniyhteys ulompaan kaulalaskimoon ensisijaisesti, kyynärtaive toissijaisesti - Lapsella i.o reitti heti ensimmäisen epäonnistuneen i.v (kyynärtaive, pää) yrityksen jälkeen 3. Elvytyksen kulku - Noudata Käypähoito-ohjetta - Tarkista esitiedot ja selvitä sydänpysähdyksen aiheuttaja - Paineluelvytyksen tehon tarkistus ( a. fem) 4. Elvytetyn potilaan hoito sydämmen käynnistymisen jälkeen (=Rosc) - Rosc KELLONAIKA merkittävä - Jatka ventilaatiota - Tarkista verenpaine, perifeeriset pulssit - Jos potilas on sokkinen(perifeerinen pulssi vaimea tai ei tunnu) aloita nesteytys ohjeen mukaan ja tarvittaessa Dopamin - Rytmin stabiloimiseksi Lidocard - Ota 12-kanavainen (+V4R) EKG välittömästi rytmin palauduttua - Jos verenpaine vakaa ja EKG:ssä iskeemiset muutokset, aloita Dinit-infuusio ohjeen mukaan - Lääkitys Ensihoidon taskuoppaan mukaisesti - Infuusioitten laimennos: - Lidocard(r) 200 mg/100 ml NaCl, nopeus ml/h - Dopmin(r) 200 mg/100 ml NaCI, nopeus 6-20 ml/h - Dinit(r) 0.2 mg/ml (50 ml pullo), nopeus alkaen 6-10 ml/h - Hyperventiloi 2 min - Älä lämmitä potilasta - Säädä etc kpa 1/2

10 5. Konsultaatiot ja ennakko ilmoitukset - Elvytyksestä pidättäytymisestä - Jos löydetty ja ASY - Konsultoi elvytyksen lopettamisesta 30 min tuloksettoman elvytyksen jälkeen - Verenkierron palauduttua - Mieti valmiiksi: - Esitiedot - Elvytyksen kulku - Nykytilanne - Hypotermiahoidon tarve 2/2

11 Elvytetyn potilaan hoito-ohje hoitotasolle Elvytetyn potilaan hoidossa on tärkeintä ehkäistä monielinvauriota, sekä mahdollisen aivovaurion pahenemista. Toimintaohje sydämen käynnistyttyä (tarkista intubatioputken paikka + elektrodit + monitorointi) Hyperventiloi n.2min (frekvenssi noin kertaa/min) Kohota pääpuolta n. 20 astetta, pidä pää suorassa = nenä kohti kattoa. Mittaa RR Mikäli RR normaali / korkea = syst. yli 180 laske jalat alas Mikäli RR hyvin matala = syst. alle 100 nesteytä 200ml:n boluksina (ad 1000 ml) ja aloita tarvittaessa dopamiini tavanomaisin annoksin Hyperventilaation jälkeen, pyri normoventilaatioon taajuus 12-16/min / kapnometri etco2 4-5 kpa Älä lämmitä potilasta aktiivisesti (pidä auton sisätilat mahd. viileänä) Jos hengitysäänet rohisee (ime), käytä 5-10cmH20 peepiä Avaa toinen suoniyhteys Ota potilaasta 12 kanavainen Ekg + V4R ja lähetä se PKKS ( ekg noin 10 min kuluttua sydämen käynnistymisestä muuten adrenaliinin ja defibrillaatioiden vaikutus sotkee) Mikäli EKG:ssä akuuttiin sydäninfarktiin viittaavat muutokset konsultoi trombolyysihoidosta Siirrä potilas Ota toinen hoitaja mukaan hoitamaan Monitoroi potilasta koko matkan ajan, rytmi, SaO2 / kapnometri, RR 5 min välein Ole välittömässä defibrillointivalmiudessa Tee ennakkoilmoitus hoitajille ja sisätautipäivystäjälle Kuljeta rauhallisena hälytysajona Muista varmistaa intubaatioputken paikka(syvyys) riittävän usein Elvytetyn potilaan vitaalitoimintojen tavoitetasot RR syst. yli 100 ( hypotensio aiheuttaa potilaalle monielinvaurioita kudosten kärsiessä hapenpuutteesta) Ventilointitaajuus noin min = normoventilaatio (hyperventilaatio supistaa aivojen suonia ja näin heikentää aivojen ravinnonsaantia, hypoventilaatio laajentaa aivojen suonia ja nostaa kallonsisäistä painetta - molemmat tuhoavat aivokudosta tehokkaasti) Potilaan optimaalinen centraaliämpötila olisi 33 astetta. 1/1

12 Kouristelevan hoito-ohje hoitoyksikölle 1. Ensiarvio - Hengitys - Syke - Verenpaine 2. Estä vahingoittamasta itseään 3. Heti hoidettavat syyt - Hypoksia (HUOLEHDI HENGITYSTEISTÄ, happi maskilla) - Hypoglykemia (ks. hypoglykemian hotio-ohje) 4. Valvo - SaO2 - Monitori 5. Lääkehoito - Jos kouristelu jatkuu tai se uusii: - AIKUISILLE - Rektaalinen diatsepaami 10 mg - i.v.-linja AOT ringerillä - JOS KOURISTELU JATKUU: - Stesolid Novum i.v mg i.v. kerta-annoksin 3-5 min. välein ad. 20 mg - Mikäli ei vastetta 20 mg jälkeen KONSULTOI ja kuljeta - Kuljetuksen aikana Stesolid Novum 5 mg tarvittaessa x 2 i.v. - LAPSILLE - Rektaalinen diatsepaami - alle 10 kg 0.5 mg/kg - yli 10 kg 5 mg - yli 20 kg 10 mg - Kuumekouristajilla - Parasetamoli suppona 15 mg/kg - JOS KOURISTELU JATKUU: - Toista tarvittaesa rektaalinen annos puolitettuna alkuannoksesta, jos et saa i.v. yhteyttä - i.v.-linja AOT Ringerillä - Stesolid Novum 0.2 mg/kg i.v. hitaasti (KONSULTOI) - JOS KOURISTELU JATKUU LÄHDE KULJETTAMAAN SAIRAALAAN 6. Esitiedot hoidon aikana - Perussairaudet, kotilääkitys, kouristelun kesto - Mahdollinen vamma taustalla - Intoksikaatio - Kallonsisäinen prosessi (infektio, verenvuoto, kasvain) 1/1

13 Astmapotilaan hoito-ohje hoitoyksikölle Potilaalla on hengenahdistus ja astma diagnoosi. 1. Puoli-istuva/istuva asento 2. O2 maskilla 8 l/min 3. Tilannearvio - Esitiedot, kotilääkitys, aikaisempi tautihistoria - Hengitysvaikeuden arvio,hengitystiheys, SaO2, rytmin monitorointi, PEF x3 (ei lapsille) 4. Lääkehoito (tavoitteena 5-10 min sisällä hengitystaajuden lasku, SaO2 nousu ja kohtauksen subjektiivinen helpottuminen) A. POTILAS JAKSAA PUHUA LAUSEITA - Lääkitys Micromist nebulisaattorilla (Hudson) - AIKUISELLE - Atrodual 1 ampulla (=2.5 ml), tarvittaessa toistaen - Mikäli potilas takykardinen yli 120, puolitetaan annos - LAPSELLE - Salbuvent 0.15 mg/kg laimennetaan ad 2 ml NaCl - Mikäli takykardinen yli 140, puolitetaan annos, samoin jos omasta sympatomimeetisesta lääkkeestä alle 2 tuntia B. VAIKEUS PUHUA LAUSEITA - AIKUISELLE - Sekoitetaan Theofyllaminum 200 mg/100 ml (4 ml) NaCl ja tiputetaan 10 min aikana monitorivalvonnassa (150 mg/100 ml NaCl mikäli käyttää suun kautta teofylliiniä) - Solucortef 50 mg/ml annetaan 250 mg boluksena i.v. - Inhaloitavat lääkkeet kuten kohdassa A - LAPSILLE - Jatka hoitoa kohdan A mukaan ja avaa suoniyhteys. Mikäli lääkkeelle ei vastetta, siirry kohtaan C (KONSULTOI) C. VAIKEUS PUHUA SANOJA - Lapsilla tajunta laskee - Lapsilla SaO2 alle 71% - AIKUISELLE - Avusta uloshengitystä käsin - Aloita teofylliini kuten kohdassa B - Jos teofylliinistä ei apua tai tilanne huononee anna Adrenaliini 0.1 mg laimennettuna 10 ml NaCl i.v. (KONSULTOI) - Mikäli tilanne romahtaa lääkityksestä huolimatta harkitse intuboimista ja mekaanista ventilaatiota - LAPSILLE - Avusta varovasti uloshengitystä käsin - Anna Adrenalin 5 mikrog/kg i.m. - Mikäli tilanne romahtaa anna Adrenalin 2.5 mikrog/kg laimennettuna 10 ml NaCl i.v. ja harkitse intuboimista ja mekaanista ventilaatiota 1/1

14 Tajuttoman hoito-ohje hoitoyksikölle 1. Ensiarvio - Ei vastaa puhuttuluun -> hengityksen tarkastaminen -> ilmanvirtaus + rintakehän liike - Tarkista rannesyke + verenpaine - Määritä GCS (Glascow coma scale), merkitse tulos muistiin + kellonaika - Varmista hengitys, intubaatio jos GCS =8 tai <8 (vammautunut -> muista kaularanka) 2. Ensitoimet - Kylkiasento, ellei intuboitu - O2 lisä - i.v. yhteys - Monitoroi rytmiä, SaO2 ja etco2 3. Tajuttomuuden syy - Selvitä tajuttomuuden syy (VOI IHME!) - Hypoksia -> O2 ja ventiloi - Hypoglykemia -> mittaa B-gluc -> kts. hypoglykemian hoito-ohje - Epilepsia -> kts. kouristavan potilaan hoito-ohje - Myrkytys (selvitä aiheuttaja) -> spesifinen hoito? -> Tajuissaan oleville, ohjeita noudattaville -> Lääkehiili - Muut syyt -> kallon sisäinen prosessi (SAV, Enkefaliitti, Aivoruhje), hypovolemia, simulaatio, RR, infektio (Huom! Oma suojautuminen) -> hoida peruselintoiminnot - Vammautunut - Aloita kuljetus viivyttelemättä - Kallovamma -> hypoventilaation/aspiraation esto -> tavoitteena RR syst >normoventilaatio etco2 4-5 kpa - Kasvovamma/kaulan alueen vamma -> hengitysteiden varmistaminen - Hypovolemia -> tuki ulkoiset vuodot -> nestehoidon aloittaminen (kts. nestehoidon ohje) - Rintakehävamma -> huomioi jänniteilmarinta -> nestehoidon aloittaminen - Kallovamma ja GCS alle 8 -> intuboi ja ventiloi etco2 4-5 kpa (aina sedatoiva lääkitys!) - Rintakehävamma + hengitysvaikeus + GCS alle 8 -> jänniteilmarinnan hoito -> hengitysteiden varmistaminen -> mekaanisessa ventiloinnissa varo jänniteilmarinnan kehittymistä! (sedaatio harkiten hypovoleemisille!) - Sedatoiminen ongelmallisen intubation yhteydessä: - Atropin 0.1 mg/10 kg i.v. (harkitse lapsille ja bradykardisille) - Rapifen mg i.v. (lapsille 0.01 mg/kg) - Stesolid Novum (2.5-5 mg) - 10 mg - (20 mg) i.v. (lapsille 0.2 mg/kg) - KONSULTOI hoitopaikkaa herksti 4. Kuljetuksen aikana määritä GCS uudelleen ja muista merkitä kellonaika 1/1

15 Keuhkoödeeman hoito-ohje hoitoyksikölle Keuhkopöhö on oire sydämmen pumppaustoiminnan pettämisestä 1. Nopea ensiarvio - Hengitystiheys (ödeemavaahto) - Ranne syke - Verenpaine - Periferian lämpöraja - SaO2 2. Puoli-istuva asento 3. O2 maskilla - Dinit-suihke 4. Avaa iv-linja 5. Tilannearvio - Esitiedot, kotilääkitys - 12-kanavainen EKG (+V4R), jos epäilet sydäninfarktia lähetä EKG PKKS sisätautien päivystävälle lääkärille ja konsultoi trombolyysihoidon/ptca (pallolaajennus) mahdollisuudesta 6. Perushoito hengitysvaikeuden mukaan: I. Lievä - hengitystaajuus alle 25 - ei objektiivisia merkkejä vaikeutumisesta - hengitystyö ei ole lisääntynyt - Asento, O2 maskilla, kuljetus valvottuna II. III. IV. Keskivaikea - hengitystaajuus alle 30 - apuhengityslihakset käytössä kaulalla - vaikeus puhua lauseita - asento, CPAP, lääkitys tarpeen mukaan Vaikea - hengitystaajuus alle 40 - apuhengityslihakset käytössä myös hartioissa - vaikeus puhua sanoja - asento,cpap,lääkitys yleensä tarpeen Kriittinen - sekava, levoton potilas - diskoordinoitu hengitys - hengitys pinnallista - pulssi vaimea ja periferia viileä - CPAP ensijaisesti, intubaatio ja PEEP toissijaisesti, LÄÄKITYS aina tarpeen 1/2

16 7. Lääkehoito - Dinit- suihke, joita voi antaa useampia, jos potilaan RR > 100/- - Oxanest 5 mg i.v. tarvittaessa toistaen - Nitro-infuusio, jos painetaso yli 100/-. Dinit 0.2mg/ml 10ml/h tai Perlinganit 1mg/ml 2-6 ml/h (50 ml pullo). (Huom :varo hypotensiota) - Furosemidi mg i.v. kerta-annoksena tarvittaessa toistaen - Jos RR syst laskee alle 90, aloita Dopamiini- infuusio (Dopmin 40 mg/ml, 200 mg/100 ml NaCl), nopeus 6-21 ml/h vasteen mukaan (RR tavoite 110/-) 2/2

17 Hypoglykemian hoito-ohje hoitoyksikölle 1. Hypoglykemiassa veren glukoosi on alle 2.5 mmol/l - hypoglykemian oireita ovat tajunnantason lasku, sekavuus ja koordinaatiokyvyn puute - diagnoosi: hypoglykemia + neurologiset oireet 2. Ensiarvio - määritä tajunnantaso - valtimon syke ranteessa - kaulavaltimossa - varmista hengitysteiden avoimuus ja riittävä hengitys - ilman virtaaminen hengitysliikkeiden yhteydessä - käännä hengittävä tajuton kylkiasentoon (jos ei intuboitu) - anna happea maskilla 3. Täsmennetty tilanarvio I. Potilaan tutkiminen - Hengitystaajuus, veren happikyllästeisyys, sydämen rytmi, verenpaine, vammat, muut oireisto (rintakipu, kuumeilu, ripulointi, oksentelu) - Mittaa verensokeri - Tutki myös tapahtumapaikka (diabetesranneke, insuliiniruiskut, lääkepakkaukset, alkoholi, myrkylliset kemikaalit) II. Haastattelu - Kysy silminnäkijöiltä/omaisilta, mitä sattui, miten potilas meni tajuttomaksi, milloin söi viimeksi, oliko vointi, syöminen, liikkuminen poikkeavaa ennen tajunnan menetystä tai edellisenä päivänä - esitiedot, perussairaudet, käytetty lääkitys, insuliinin käyttö ennen tajunnan menetystä 4. Jos B-Gluk on alle 2,5 mmol/l aloita laskimonsisäinen infuusio, käytä G 10 ad 200 ml (jos ei suoniyhteyttä annetaan glukagonia 1 mg i.m) - Tajuissaan olevalle anna suun kautta sokeria, hunajaa, G 10 -liuosta - Jos tajuton potilas ei nopeasti herää: - uusi verensokerin mittaus - tarvittaessa anna lisää glukoosia 5. Mikäli verensokeri normaali ja potilas on tajuton - Huolehdi hengityksestä - Mieti muut tajuttomuuden syyt 6. Kun potilas herää - Anna hiilihydraattipitoista ravintoa suun kautta, leipää, maitoa, mehua - Tarvittaessa lisää glukoosia - Uusi verensokerinmittaus - Selvitä hypoglykemian syy (syömättömyys, alkoholin käyttö, niukka syönti, liian tiukka sokeritasapaino, oksentelu, suuri insuliinin annos tai runsas liikkuminen) 1/2

18 7. Kuljeta herkästi potilas lääkärin arvioitavaksi, konsultoi päivystävää lääkäriä potilaan hoitolinjoista. Edellytyksenä potilaan kotiin jättämiselle: - Potilaan peruselintoiminnat ovat normaalit - hypoglykemiaan on todettu selvä syy - potilas syönyt hiilihydraattipitoista ruokaa - potilas jää luotettavan aikuisen seuraan - potilas ymmärtää tapahtuneen, eikä diabeteksen hoito vaadi päivystyksellistä sairaalahoitoa - Hypoglykemia ei johdu oraalisista lääkkeistä, eikä kysymyksessä ole lapsi 8. Kuljeta lapsipotilas aina hoitoon 9. Jos potilas jää kotihoitoon niin jätä kopio hoitokertomuksesta potilaalle ja potilaan luvalla jatkohoidosta vastaavalle lääkärille/ terveyskeskukselle/ poliklinikalle 2/2

19 Nestehoito-ohje hoitoyksikölle Perusperiaatteet nestehoidon aloittamiseksi - AOT(aukiolotippa) TAI I.V LÄÄKITYKSEN TARVE - Kanylointi kämmenselkään/kyynärvarteen - Pieni kanyyli - Perusneste ringer - hypoglykemia -> ks hypoglykemian hoito-ohje Hypovolemian hoito aikuisilla - kanylointipaikkoina edellisten lisäksi kyynärtaive ja ulompi kaulalaskimo - suuri kanyyli x kanylointi ei saa viivästyttää kuljetuksen aloittamista 1-2 min pitempään - harkitse nestehoidosta pidättäytymista lyhyillä kuljetusmatkoilla Lievä Kohtalainen Vaikea Hyvin vaikea Verenhukka < 750ml < 15 % ml % ml % > 2000ml > 40 % Syketaajuus < 100 > 100 > 120 > 140 Verenpaine Normaali Normaali Alentunut Alentunut Kapillaaritäyttö Normaali Hidastunut Hidastunut Hidastunut Lämpöraja Nilkka Sääri Reisi Reisi Tajunta Normaali Levoton Sekava Unelias Nestehoidon aloitus R500 R500 nopeasti R500+PF500 nopeasti R500+PF500 paineella -> Seuranta Uusi arvio Uusi arvio Uusi arvio Nestehoidon ohjaus aikuisilla kuljetuksen aikana - syke hidastuu - RRsyst , jos laskenut alle (a. rad tuntuviin) - lämpöraja laskee - kapillaaritäyttö paranee - tajunta korjaantuu - HUOM! Ei koko vuodon korvausta - Uusi arvio tiheästi (2-5 min välein) 1/1

20 Hoitoyksikön varusteluettelo Manuaalidefibrillaattori jossa synkronointi, 12-kan ekg ja lähetys, sekä ulkoinen tahdistin. Hengityksenhoitovälineet (kassissa): - Happipullo 2l + paineenalennin ja virtausmittari - Poljettava/ käsikäyttöinen imulaite sekä imukatetrit - C-PAP laitteisto - Hengityspalje loitontajaletkulla - maskit - hapenvaraajapussi - peep venttiili - letku lisähapelle - lasten ambu - Vierasesinepihdit aikuisten ja lasten - Nieluputket aikuisten ja lasten - Kapnometri - Pulssioksimetri - Happimaskit - tavallinen - varaajapussilla - lasten - viikset - lääkemaski - Nenämahaletku + pussi - Intubointi setti: - Intubaatioputken ohjain aikuisten ja lasten - Intubaatioputket aikuisten ja lasten - Laryngoskooppi + kielet + lasten suora kieli - Kanttinauhat + ruiskut 10ml - Larynksmaskit aikuisten ja lasten - Hätäkrikotyreotomiasetti Hoitovälinelaukku: - Infuusionesteet kristalloidit + kolloidit, Glukoosi 10%, NaBiC, letkustot - Infuusiokanyylit, staassit, kolmitiehanat, takaiskuventtiilit, kiinnitysteipit, intraosseaalineula - RR-mittari - Stetoskooppi - B-gluk mittari - Korvalämpömittari - Alkometri - Vaatesakset + kynälamppu - Lääkesetti (katso lääkkeet), ruiskut, neulat - Ruiskupumppu/infuusiopumppu, ruiskut, letkustot - Sidokset 1/2

21 Hoitotila: - Paarit + kauhapaarit - Kantotuoli - Lääkehappi 10l + virtauskehitin - Imu - Tuentavälineet: - tyhjiöpatja - lastat - tukikaulukset - vetolasta - Palovammasetti - Amputaatiolaukku - Lämpöpeitto - Nesteen lämmitin - Painepussi nesteensiirtoon paineella - Toinen ruiskupumppu - Lisähappipullo 5 - Synnytyssetti - Kaapistoissa pieni määrä täydennystarvikkeita + oksennuspussit, kylmäpussit jne.. Ohjaamo - Yhteydenpitovälineet ( virve, gsm) - Luotiliivit - Käsivalaisin - OC-sumutin - Ensihoitokaavakkeet + kansio + hoito-ohjeet + kartat 2/2

22 Hoitoyksikön lääkkeet 1. Peroraaliset - ASA - Nitro - Nitraattisuihke 2. Inhaloitavat lääkkeet - Ipratropium (+salbutamoli = Atrodual) - Salbutamoli 3. I.m./i.v.-annosteltavat - Nitraatti-infuusio (Nitro tai Isosorbididinitraatti) - Adrenaliini - Atropiini - Lidokaiini - Dopamiini-infuusio - Glukoosi 10% 100ml - Metoklopramidi - Oksikoni/morfiini/alfentaniili - Naloksoni - Digoksiini - Furosemidi - Metoprololi - Diatsepaami - Flumatseniili - Theofylliini - Hydrokortisoni/metyylipredinisoloni - Kirkkaat laskimonsisäisesti annettavat liuokset ns. kristalloidit - Hydroksietyylitärkkelys (ns. kolloidit) 4. Näiden lisäksi mahdollisesti lisäkoulutuksen ja varusteiden mukaan: - Propofoli - Trombolyysi-infuusio: Tenekteplaasi (Metalyse) ja/tai Reteplaasi (Rapilysin) - Enoksapariini (Klexane) 1/1

PERUSTASON SAIRAANKULJETUKSEN HOITO-OHJEET POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLE

PERUSTASON SAIRAANKULJETUKSEN HOITO-OHJEET POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLE PERUSTASON SAIRAANKULJETUKSEN HOITO-OHJEET POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLE Voimassa: 1.6.2004 31.5.2006 Tarkastanut ja hyväksynyt: Jarkko Nurminen, ensihoidon vastuulääkäri, PKKS MÄÄRITELMÄ:

Lisätiedot

VASTASYNTYNEEN ELVYTYS ELVYTYSOHJE JA ELVYTYKSEN SEURANTA- LOMAKE SAIRAALAN ULKOPUOLISEEN ENSI- HOITOON

VASTASYNTYNEEN ELVYTYS ELVYTYSOHJE JA ELVYTYKSEN SEURANTA- LOMAKE SAIRAALAN ULKOPUOLISEEN ENSI- HOITOON Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Ensihoidon koulutusohjelma Minna Korhonen Niina Ryynänen VASTASYNTYNEEN ELVYTYS ELVYTYSOHJE JA ELVYTYKSEN SEURANTA- LOMAKE SAIRAALAN ULKOPUOLISEEN

Lisätiedot

Ensiaputilanteiden opas

Ensiaputilanteiden opas Ensiaputilanteiden opas Sisällys Johdanto... 3 Ensiapuvalmius työpaikalla... 4 2.2 Ensiavun koulutusohjelmat... 4 Pelastustoimi... 6 2.1. Lääkinnällinen pelastustoimi... 7 2.2. Porrastettu ensihoitojärjestelmä...

Lisätiedot

ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA KOULUTETUT LÄÄKÄRIT: MALLIKYSYMYKSET KLIININEN KUULUSTELU 25.2.2004 1 (12)

ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA KOULUTETUT LÄÄKÄRIT: MALLIKYSYMYKSET KLIININEN KUULUSTELU 25.2.2004 1 (12) ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA KOULUTETUT LÄÄKÄRIT: MALLIKYSYMYKSET 1 (12) KYSYMYS 1 Kesäkuun alussa vastaanotollesi terveyskeskukseen tulee 32-vuotias nainen, jolla on aikaisemmin todettu IgE-välitteinen kausiluonteinen

Lisätiedot

PAREMPAA ELÄMÄNLAATUA PISTOSSIEDÄTYSHOITO

PAREMPAA ELÄMÄNLAATUA PISTOSSIEDÄTYSHOITO PAREMPAA ELÄMÄNLAATUA PISTOSSIEDÄTYSHOITO Käsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. ALLERGIAN SIEDÄTYSHOITO 6 Yliherkkyyttä vähentävä hoito 6 Vaikutusmekanismi 6 Pistossiedätyshoito 7 Tehokas ja hyödyllinen

Lisätiedot

KÄSIKIRJA POTILAAN HERÄÄMÖVAIHEEN SEURANNASTA JA TURVALLISESTA SIIRROSTA VUODEOSASTOLLE

KÄSIKIRJA POTILAAN HERÄÄMÖVAIHEEN SEURANNASTA JA TURVALLISESTA SIIRROSTA VUODEOSASTOLLE Hannele Lukkarinen, Tuula Virsiheimo, Kaisa Hiivala, Mari Savo ja Timo Salomäki KÄSIKIRJA POTILAAN HERÄÄMÖVAIHEEN SEURANNASTA JA TURVALLISESTA SIIRROSTA VUODEOSASTOLLE Julkaistu 12.6.2012 1 Kirjoittajat

Lisätiedot

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 25.4.2008 1 (75) Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Atte Meretoja, Tiina Sairanen, Turgut Tatlisumak, Markku Kaste European Stroke Organisation suositustyöryhmän

Lisätiedot

Diabeetikon hoito raskauden aikana

Diabeetikon hoito raskauden aikana Diabeetikon hoito raskauden aikana Diabetesliiton lääkärineuvoston suositus Työryhmä: Marja Vääräsmäki, LT, perinatologi, OYS, työryhmän puheenjohtaja Risto Kaaja, LKT, professori, sisätautilääkäri, Satakunnan

Lisätiedot

VASTAANOTTAVAN HOITAJAN TOIMINNAN ALOITTAMINEN PELKOSENNIEMEN TERVEYSKESKUKSESSA JA SAVUKOSKEN TERVEYSASEMALLA:

VASTAANOTTAVAN HOITAJAN TOIMINNAN ALOITTAMINEN PELKOSENNIEMEN TERVEYSKESKUKSESSA JA SAVUKOSKEN TERVEYSASEMALLA: 0 TYÖNJAKOHANKE VASTAANOTTAVA HOITAJA PROJEKTISUUNNITELMA VASTAANOTTAVAN HOITAJAN TOIMINNAN ALOITTAMINEN PELKOSENNIEMEN TERVEYSKESKUKSESSA JA SAVUKOSKEN TERVEYSASEMALLA: Hengitystie- ja rintakipuasiakkaan

Lisätiedot

KANSALLISET OHJEET ELINLUOVUTTAJAN HOIDOSTA JA ELINTEN TALTEENOTOSTA

KANSALLISET OHJEET ELINLUOVUTTAJAN HOIDOSTA JA ELINTEN TALTEENOTOSTA KANSALLISET OHJEET ELINLUOVUTTAJAN HOIDOSTA JA ELINTEN TALTEENOTOSTA Tämä ohje astuu voimaan 3. 2. 2015 ja kumoaa kaikki edelliset elinluovuttajan hoito-ohjeet Ohjeen ovat laatineet: HYKS: Elinsiirto-

Lisätiedot

Diacorilainen hyvä hoitokäytäntö

Diacorilainen hyvä hoitokäytäntö Diacorilainen hyvä hoitokäytäntö Hoitosuositus on asiantuntijoiden järjestelmällisesti laatima, tieteellisesti mahdollisimman hyvin perusteltu kannanotto, jota lääkäri ja potilas voivat käyttää hoitopäätöksen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionesteliuosta sisältää: Artikaiinihydrokloridi 40 mg 68 mg Adrenaliinia adrenaliinihydrokloridina 5 mikrog 8,5 mikrog

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionesteliuosta sisältää: Artikaiinihydrokloridi 40 mg 68 mg Adrenaliinia adrenaliinihydrokloridina 5 mikrog 8,5 mikrog VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ubistesin 40 mg/ml + 5 mikrogrammaa/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionesteliuosta sisältää: Yksi 1,7 ml:n sylinteriampulli

Lisätiedot

Leikki-ikäinen sairastaa opaslehtinen vanhemmille

Leikki-ikäinen sairastaa opaslehtinen vanhemmille Opaslehtinen 1 (25) Tiina Tonteri Leikki-ikäinen sairastaa opaslehtinen vanhemmille Janakkalan kunta Kunnanvirasto Puh. (03) 68011 tai (019) 75801 Juttilantie 1 Fax (03) 6801209 tai (019) 7580209 14200

Lisätiedot

TROPONIININ MÄÄRITYS AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUKSEN DIAGNOSTIIKASSA SISÄTAUTIEN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA

TROPONIININ MÄÄRITYS AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUKSEN DIAGNOSTIIKASSA SISÄTAUTIEN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA TROPONIININ MÄÄRITYS AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUKSEN DIAGNOSTIIKASSA SISÄTAUTIEN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA Pölönen Laura Syventävien opintojen tutkielma Kliinisen lääketieteen laitos/ Sisätautien klinikka

Lisätiedot

Rytmihäiriötahdistin. Mitä potilaan tulee tietää

Rytmihäiriötahdistin. Mitä potilaan tulee tietää Rytmihäiriötahdistin Mitä potilaan tulee tietää HAKEMISTO Johdanto 4 Sydän - rakenne ja toiminta 6 Sydämen rytmihäiriöt 8 Rytmihäiriötahdistin 11 Rytmihäiriötahdistimen asentaminen 14 Rytmihäiriötahdistimen

Lisätiedot

Hyvä tietää RoActemra

Hyvä tietää RoActemra Hyvä tietää RoActemra nivelreuman hoidossa Tämä opas on tarkoitettu nivelreumaa sairastaville potilaille antamaan lisätietoa RoActemra-hoidon hyödyistä ja haitoista 1 Tämä pakollinen koulutusmateriaali

Lisätiedot

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Nokian terveyskeskuksen saattohoitotyöryhmä Sisällys Lukijalle...1 Mitä

Lisätiedot

Ennen ja jälkeen sydänleikkauksen Ohjeet sydänleikkauspotilaalle

Ennen ja jälkeen sydänleikkauksen Ohjeet sydänleikkauspotilaalle Ennen ja jälkeen sydänleikkauksen Ohjeet sydänleikkauspotilaalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sydänyksikkö Päivitys 03//2015 Päivittäjä PK, pl Toimi näin, kun rinnassa tuntuu kipua: - Asetu lepäämään.

Lisätiedot

VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo

VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo HUS-piirin verisuonikirurgian hoito-ohjelma 2005 Sektorivastaavat: Carotis: Aortta: Alaraajat: Veritie: Laskimot: Haavanhoito: Endovaskulaariset: Hyytymishäiriöt:

Lisätiedot

Suomen Sydänliitto ry

Suomen Sydänliitto ry Lukijalle Kädessäsi oleva opas on tarkoitettu ensitiedoksi sydämen vajaatoimintaa sairastaville potilaille ja heidän läheisilleen. Opas sisältää perustietoja vajaatoiminnasta, sen syistä, hoidosta ja ennusteesta.

Lisätiedot

Syöpäkivun. hoito-opas

Syöpäkivun. hoito-opas Syöpäkivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry 2007 Ulkoasu: Veikko Viljanen Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd 2007 SYÖPÄKIVUN HOITO-OPAS 3 PÄÄTOIMITTAJAT Eero Vuorinen, LL, Anestesiologian

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Selkäydinvamma

Käypä hoito -suositus. Selkäydinvamma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n asettama työryhmä Päivitetty 18.12.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

MET-TOIMINTA TAYS:SSA 2011

MET-TOIMINTA TAYS:SSA 2011 MET-TOIMINTA TAYS:SSA 2011 Mirke Nousiainen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Anestesiologia ja tehohoito Marraskuu 2013 Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö

Lisätiedot

Lukijalle. Suomen Sydänliitto ry

Lukijalle. Suomen Sydänliitto ry Lukijalle Aortan yleisimmät sairaudet ovat aortan aneurysma eli laajentuma ja aortan dissekoituma eli sisäkalvon repeämä. Tyypillisimmät aorttaa vaurioittavat tekijät ovat ikä, tupakointi ja kohonnut verenpaine.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Angiox 250 mg, kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio-/infuusionestettä varten, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Osmolaliteetti mosm/kg H 2O

VALMISTEYHTEENVETO. Osmolaliteetti mosm/kg H 2O VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI IOMERON 150 mg I/ml, injektioneste, liuos IOMERON 200 mg I/ml, injektioneste, liuos IOMERON 250 mg I/ml, injektioneste, liuos IOMERON 300 mg I/ml, injektioneste,

Lisätiedot

1 2 Alkusanat Vuosittain Suomessa noin 8000 lasta saa sairaalahoitoa vakavan vamman tai loukkaantumisen vuoksi. Tapaturmat ovatkin yksi 1-14-vuotiaiden lasten yleisimpiä kuolinsyitä. Kotona tai kotiympäristössä

Lisätiedot

Potilasohjaus Helsingissä. Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle 1.7.2008

Potilasohjaus Helsingissä. Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle 1.7.2008 1 Potilasohjaus Helsingissä Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle 1.7.2008 2 Lisätietoja: Helsinki: hallintoylilääkäri Jukka Pellinen, puh. (09) 310 42305, jukka.pellinen@hel.fi HYKS: va. ylilääkäri Veli-Pekka

Lisätiedot

soita 112 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ- Jos huomaat, että yksi tai useampi näistä oireista alkaa äkillisesti,

soita 112 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ- Jos huomaat, että yksi tai useampi näistä oireista alkaa äkillisesti, AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ- POTILAAN SEURANTAkansiO Pyydä häntä hymyilemään. Roikkuuko kasvojen toinen puoli? Pyydä häntä nostamaan kädet yhtä aikaa. Nouseeko toinen käsi huonommin? Taivas on sininen Pyydä

Lisätiedot