_1_2011_verkkoversio.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "21.12.2011. http://www.fimea.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimeawwwstructure/18660_julkaisusarja _1_2011_verkkoversio."

Transkriptio

1 Kste kmmenteista arviintiraprttiin 1 (9) Fimea n julkaissut ensimmäisen lääkehitjen arviintiraprttinsa triptaaneista. Raprtissa arviidaan Sumen markkinilla levien triptaanien kustannusvaikuttavuutta akuutin migreenikhtauksen hidssa aikuisilla migreeniptilailla. _1_2011_verkkversi.pdf Pilttiarviinti tteutettiin Fimean timeksiannsta Itä-Sumen ylipistn Lääketaluden ja -vaikuttavuuden tutkimusyksikössä. Pilttiarviinnin ensisijaisena tavitteena li testata vertailevassa arviinnissa käytettäviä uusia tilastmenetelmiä, arviintiin liittyviä prsesseja sekä kartittaa arviintiin liittyviä resurssitarpeita. Fimea pyysi myös sidsryhmiään ja muita aiheesta kiinnstuneita tahja tai henkilöitä kmmentimaan pilttiarviinnin tulksia, arviinnissa käytettyjä menetelmiä ja tutetun tiedn hyödyntämiseen liittyviä asiita. Alla kste saamistamme kmmenteista. Kmmenttien perusteella kehitämme tuleviin arviinteihin liittyvää arviintiprsessia ja vurvaikutteista viestintää. Kmmen- Kmmentti tija 1 OLEN KÄRSINYT MIGREENISTÄ 13- VUOTIAASTA ASTI, ELI 37 VUOTTA. KOULU- TUKSESTANI OLEN PROVIISO- RI/FARMAKOLOGIA PÄÄAINEENA JA OLEN TOIMINUT KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN KOORDINAATTORINA NOIN 15 VUOTTA, OSA AJASTA NIMENOMAAN MIGREENITUTKIMUSTEN PARISSA. OLEN KÄYTTÄNYT TRIPTAANEJA SIITÄ SAAKKA KUN NE TULIVAT MARKKINOILLE. EN SUOSTU KÄYTTÄMÄÄN SUMATRIPTAANIA MISTÄÄN HINNASTA SIVUVAIKUTUSTEN VUOKSI. 2 Arviinti raprtista Triptaanien kustannusvaikuttavuus akuutin migreenikhtauksen hidssa Fimean selvityksessä lääkevalmisteiden hidllisesta ja taludellisesta arvsta n ansiituneesti kuvattu itse sairautta, migreeniä ja sen hita sekä selvityksessä käytettyä arviintimenetelmää. Jistakin kmmenteissa mainituista puutteista hulimatta julkaistu selvitys n käsityksemme mukaan hulellisesti suritettu taludellinen arviinti, jka n kirjitettu pikkeuksellisen selkeästi. 2 Pyydämme ystävällisesti, että tulevien arviintien khdalla pyrittäisiin nykyistä laajempaan pikkitieteelliseen arviintiin yhteistyössä eri timijiden kanssa j raprtin kstamisvaiheessa. Näin selvitysten läpinäkyvyys, ajantasaisuus ja hyödynnettävyys paranisivat ja tulsten maksuminen lisi npeampaa. Fimea vastaa Vaste lääkehitn n yksilöllinen ja ert migreenikhtausten hidn nnistumisessa eri lääkeaineilla vivat lla yksittäisen ptilaan khdalla merkittäviä. Migreenin Käypä hit -susitus (2008) kehttaa kkeilemaan eri triptaania, ellei jkin triptaanivamiste svi ptilaalle. Tämän analyysin tarkituksena li selvittää, mitä triptaanivalmisettta tulisi kkeilla ensimmäisenä lääkitystä alitettaessa kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta. Lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinti n tulevaisuudessa tarkitus tteuttaa niin, että arviinnin aiheesta kiinnstuneilla sidsryhmillä n mahdllisuus ttaa kantaa arviinnin suunnitteluun, tteutukseen ja tulksiin. Timintamallia suunnitellaan parhaillaan yhdessä arviinnin sidsryhmistä ktun prjektiryhmän kanssa. Asiasta kiinnstuneiden tahjen n mahdllista ttaa kantaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- ch utvecklingscentret för läkemedelsmrådet Finnish Medicines Agency Micrkatu 1, Kupi PL 55, Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Y-tunnus

2 2 (9) 2 Tutkijat esittelevät raprtissa yksityiskhtaisesti tutkimuksen, jnka tarkituksena n arviida kaikkien Sumessa akuutin migreenikhtauksen hitn käytettävien triptaanien inkrementaalista kustannusvaikuttavuutta. Taludellisen arviinnin menetelmänä tutkijat vat käyttäneet kustannusvaikuttavuusanalyysiä, jnka tulsten lutettavuus perustuu analyysissä käytettyjen vaikuttavuusestimaattien ja kustannusten lutettavuuteen sekä katsauksessa käytetyn aiemmin julkaisemattman prtkllan spivuuteen ja lutettavuuteen. Raprtti n kirjitettu sumeksi, mikä lisää sen maksumista käyttöön, samalla se vähentää sen hyödynnettävyyttä ja arviintia muissa maissa. 2 Tutkimuksessa käytetyt vaikuttavuusestimaatit perustuvat aiheesta tehtyyn kirjallisuuskatsaukseen ja meta-analyysiin. Kirjallisuuskatsaus n laaja ja sen vaiheet selkeästi raprtitu. Katsauksen heikkutena n kuitenkin se, että se ei sisällä julkaisemattmia tutkimuksia. Ferrarin ja kumppaneiden aikaisemmin tekemä katsaus sisältää 12 julkaisematnta tutkimusta, ja niiden perusteella tutkijat lisivat vineet arviida pikkeavatk julkaisemattmien tutkimusten vaikuttavuusestimaatit julkaistujen tutkimusten estimaateista. Mikäli erja esiintyy, n julkaisemattmien tutkimusten humitta jättäminen vääristänyt tutkimuksessa käytettyjä vaikuttavuusestimaatteja. Tästä ei le raprtissa mitään mainintaa. 2 Tutkijat eivät le ttaneet kantaa kirjallisuuskatsaukseen sisällytettyjen tutkimusten laatuun. Mikäli laatuerja esiintyy, lisivat tutkijat vineet ttaa ne meta-analyysissä humin käyttäen laatupaintuksia. Tämä n julkaisemattmien tutkimusten pissulkemisen hella vinut vääristää tutkimuksessa käytettyjä vaikuttavuusestimaatteja. prjektiryhmän lunnstelemaan susitukseen alkuvudesta Arviintiraprttien kirjittaminen englanniksi mahdllistaa tiednjakamisen esimerkiksi eurppalaisten arviintiyksiköiden välillä. On mahdllista, että tulevaisuudessa arviintiraprtit kirjitetaan englanniksi ja arviinneista tutetaan sumenkielisiä yhteenvetja eri käyttäjäryhmille (esim. lääkäreille, ptilaille). Timintamallia suunnitellaan parhaillaan yhdessä arviinnin sidsryhmistä ktun prjektiryhmän kanssa. Asiasta kiinnstuneiden tahjen n mahdllista ttaa kantaa prjektiryhmän lunnstelemaan susitukseen alkuvudesta Kirjittajilla ei llut käytössä riittävän tarkkja tietja julkaisemattmista tutkimuksista. Tästä syystä niitä ei le humiitu kirjallisuuskatsauksessa ja meta-analyysissä. On ttta, että julkaisemattmien tutkimusten humitta jättäminen saattaa aiheuttaa harhaa meta-analyysin tulksiin. Tässä pilttianalyysissä laadun arviintia ei tehty. Fimean kkama prjektiryhmä valmistelee susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Tällä hetkellä susituksessa kehtetaan arvimaan tutkimusten validiteetti esimerkiksi Cchrane-keskuksen Risk f Bias -työkalun avulla (Higgins ja Green 2009). Näytön laadun arviinnissa neuvtaan käyttämään GRA- DE-lähetsymistapaa (Guyatt ym. 2008). Laadun arviinti liittyy enemmän näytön validiteetin ja svellettavuuden arviintiin. Laatupaintusten käyttö meta-analyysissä jakaa mielipiteitä. Laatupaintusta tarkituksenmukaisempaa lienee arviida miten meta-analyysin tulkset ja jhtpäätökset muuttuvat, js hunlaatuisia tutkimuksia pis suljetaan tai tetaan mukaan metaanalyysiin (herkkyysanalyysit). Lähteet: Guyatt GH, Oxman AD, Vist G, Kunz R, Falck-Ytter Y, Alns-Cell P, ym. Rating quality f evidence and strength f recmmendatins GRADE: an emerging cnsensus n rating quality f evidence and

3 3 (9) strength f recmmendatins. BMJ 2008;336: Selvityksessä käytettäväksi valittu tautispesifinen vaikuttavuusmittari sveltuu käytettäväksi kustannusvaikuttavuusanalyysiin, js tarkituksena n vertailla hitvaihtehtja ainastaan terapiaalueen sisällä. Se ei kuitenkaan le hyödyllinen vaihtehtiskustannusten tarkastelussa. Valittu menetelmä ei myöskään le tureen terveystalushjetta ksk van asetuksen (360/2011, Ssiaali ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnalle tehtävästä hakemuksesta ja hintailmituksesta annetun ssiaali ja terveysministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta) mukainen. Asetuksen mukaan vaikuttavuutta tulee mitata ensisijaisesti laatupaintettuina elinvusina, jtka n mitattu käyttäen validitua geneeristä elämänlaatumittaria. Raprtin ensisijaisen päätemuuttujan (laskennallinen S24EH vaste) käyttöä perusteltiin sillä, että se kkaa ptilaille tärkeät kmpsiittimuuttujat yhdeksi luvuksi. Raprtissa ei kuitenkaan arviitu S24EHvasteen vaihtehtisten laskentatapjen vaikutusta tulksiin. 2 Lisäksi n arveluttavaa hyödyntää kaikkien haittavaikutusten ilmaantuvuutta vastemuuttujan määrittämiseen ilman haittavaikutusspesifien painkertimen käyttämistä. Tutkijat tteavat raprtissa, että haittavaikutusten letettiin levan lieviä, eikä niiden letettu aiheuttavan lisäkustannuksia. Siksi n kyseenalaista, että päätemuuttujan määrittämisessä käytettiin pelkästään niiden esiintymistaajuutta. Higgins JPT, Green S, tim. Cchrane Handbk fr Systematic Reviews f Interventins Versin [Päivitetty syyskuussa 2009]. The Cchrane Cllabratin, Fimean kkama prjektiryhmä valmistelee susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Fimean susitus lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arniinnista mukailee Lääkkeiden hintalautakunnan hjetta, jnka mukaan vaikuttavuus tulee ensisijaisesti arviida laatupaintettuina elinvusina. Kuten kmmentissa tdetaan, kustannusutiliteettianalyysin tulkset, jssa hidn terveysvaikutukset n mitattu laatupaintettujen elinvusien ertuksena, tukevat usein parhaiten päätöksenteka. Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa, jnka tavitteena li tunnistaa aiemmin julkaistut triptaanien kustannusvaikuttavuusanalyysit, tunnistettiin 18 kustannusvaikuttavuusanalyysiä. Näistä ainastaan kahdessa käytettiin laatupainttuja elinvusia terveysvaikutusten mittaamisessa. Näiden kahden analyysin QALY laskennassa tehtyjen letusten arviitiin entisestään lisäävän analyysin tulksiin liittyvää epävarmuutta, eikä massa analyysissämme tästä syystä käytetty QALY:a terveysvaikutusten mittaamisessa. Tulevissa arviinnissa tulemme kiinnittämään enemmän humita vaikuttavuusmittarin valinnan perusteluihin, etenkin niissä tilanteissa kun terveysvaikutuksia ei mitata QALY:na. Analyysin ensisijaiseksi vastemuuttujaksi valittiin laskennallinen S24EH-vaste, kska migreeniptilaiden n havaittu arvstavan migreenin lääkehidssa npeaa säryn lievittymistä, pientä säryn uusiutumisen riskiä ja vähäisiä haittavaikutuksia (Liptn ym. 2004, Davies ym. 2000, Gallagher ja Kunkel 2003). Lisäksi haittihin liittyvä letus n raprtissa julkilausuttu. Haittavaikutusspesifien painkertimien käyttö ei le ngelmatnta, eikä niitä le yleisesti käytetty aiemmin julkaistuissa triptaanien kustannusvaikuttavuusanalyyseissä. Lähteet:

4 4 (9) Liptn RB, Liberman J, Cutrer FM, Gadsby PJ, Ferrari M, Ddick DW, ym. Treatment preferences and the selectin f acute migraine medicatins: results frm a ppulatin-based survey. J Headache Pain. 2004;5: Davies GM, Santanell N, Liptn R. Determinants f patient satisfactin with migraine therapy. Cephalalgia. 2000;20(6): Gallagher RM, Kunkel R. Migraine medicatin attributes imprtant fr patient cmpliance: cncerns abut side effects may delay treatment. Headache. 2003;43(1): Surien kustannusten, tässä tapauksessa lääkekustannusten, määrittäminen n suraviivaista ja sen vuksi kustannustietjen virhemarginaali vähäinen. Epäsurien tutannnmenetysten kustannusten määrittäminen sen sijaan n ngelmallisempaa. Raprtissa ei tettu humin menetetyn vapaa-ajan arva eikä vaikuttavuusmittarina käytetty elämänlaatua, jten migreenikhtausten hitn käytettävien lääkehitvaihtehtjen tisistaan pikkeavien minaisuuksien vaikutukset ptilaille aiheutuviin kustannuksiin vat jääneet raprtissa humitta. 2 Katsauksessa käytettyä prtkllaa ei kuitenkaan le rekisteröity tai julkaistu aiemmin eikä muilla sapulilla le llut mahdllisuutta kmmentida valittuja menetelmiä ennen niiden julkaisemista, mikä tisaalta lisää epävarmuutta tulsten lutettavuudesta 2 Kska lääkekustannukset mudstavat merkittävän san kknaiskustannuksista lisi llut hyödyllistä tuda selkeämmin esille, että raprtissa annettu käyttösusitukset ja dminanssisuhteet vat sidttuja tutkimushetken lääkekustannuksiin ja että tulkset tulee arviida uudelleen kustannusten muuttuessa. Uudelleenarviinnin tarvetta lisi vitu ennakida kynnysarvanalyysin avulla. 2 On epäselvää miten selvitystä hyödynnetään käytännössä ja nk sen tulksia tarkitus päivittää kustannusten muuttuessa tai uusien tutkimustulsten tultua. Fimean kkama prjektiryhmä valmistelee susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Tällä hetkellä susituksessa kehtetaan humiimaan kustannuslaskennassa maksajasta riippumatta kaikki surat terveydenhulln ja näihin rinnastettavat ssiaalihulln kustannukset sekä tuttavuuskustannukset, jtka liittyvät vertailtaviin hitihin. Tulevissa arviinneissa tulemme kiinnittämään enemmän humita kustannuslaskentaan. Tavitteenamme n, että arviinnista kiinnstuneet sidsryhmät vivat tulevaisuudessa kmmentida arviinnin tteutukseen liittyviä asiita j arviinnin kuluessa. Timintamallia suunnitellaan parhaillaan yhdessä arviinnin sidsryhmistä ktun prjektiryhmän kanssa. Asiasta kiinnstuneiden tahjen n mahdllista ttaa kantaa prjektiryhmän lunnstelemaan susitukseen alkuvudesta Humiimme kmmentin tulevissa arviinneissa. Tämän pilttiarviinnin ensisijaisena tavitteena li testata vertailevassa arviinnissa käytettäviä uusia tilastmenetelmiä, arviintiin liittyviä prsesseja sekä kartittaa arviintiin liittyviä resurssitarpeita. Pilttiarviinnin tulsten päivitystä ei le tistaiseksi suunniteltu. Tulevissa arviinneissa tulemme kiinnittä-

5 5 (9) 2 Tutkijat phjaavat tutkimuksesta tekemänsä jhtpäätökset perusanalyysiin, jhn n sisällytetty migreenikhtauksen epäsurat tutannnmenetyskustannukset. Tutkimuksen jhtpäätöksenä esitetään, että ensisijainen hitvaihteht naiville ptilaalle tulisi lla geneerinen sumatriptaani ja jllei sumatriptaani svi eletriptaani 40 mg. Raprtin jhtpäätöksissä esitetyn kannan mukaan yhteiskunnan maksuhalukkuuden tulisi tällöin kuitenkin lla vähintään 44 nnistuneesti hidettua khtausta khden. Kska inkrementaalisen kustannusvaikuttavuuden suhteeksi saatiin 44 sumatriptaanihidn ja eletriptaani hidn välillä, ei samaa maksuhalukkuuden rajaa vida sveltaa arviitaessa hidn kustannusvaikuttavuutta ptilaille, jille sumatriptaani ei svellu tai sillä ei saavuteta hitvastetta. 2 Tutkimus n hyvin suritettu, mutta kuten tekijät itse arviivat merkittävää epävarmuutta sisältyy mm. tutkimusnäytön yhdistämisessä käytettyyn verkstmeta-analysiin, mukaan valittuihin kustannuksiin ja vaikuttavuusmittarin valintaan. 2 Tutkimus n kirjitettu Fimean ja Itä-Sumen ylipistn yhteistyönä. Tutkimuksessa annetaan selkeä hitsusitus ilman että muut taht (kliiniset asiantuntijat, tellisuus, ptilasjärjestöt) vat saaneet kmmentida tutkimusta, siinä käytettyjä menetelmiä ja sen tulksia tutkimuksen aikana tai ennen raprtin julkaisemista 2 Raprtin tulkset ja käyttösusitus perustuvat pelkästään valmisteiden taludelliseen arviintiin. Terveydenhulln menetelmäarviinnissa tulisi arviida myös menetelmien käytön ssiaalisia ja eettisiä vaikutuksia. mään enemmän humita tulsten tehkkaaseen välittäminen sidsryhmille ja niiden käyttööntn edistämiseen. Myös yksittäisten arviintien päivitystarve arviidaan j arviinnin kuluessa. Tämän analyysin tarkituksena li selvittää, mitä triptaanivalmisettta tulisi kkeilla ensimmäisenä lääkitystä alitettaessa kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta. Fimean kkama prjektiryhmä valmistelee susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Susituksessa ja tulevissa arviinneissa kiinnitetään erityisesti humita taludelliseen arviintiin liittyvien epävarmuuden lähteiden arviintiin ja herkkyysanalyyseihin. Tavitteenamme n, että arviinnista kiinnstuneet sidsryhmät vivat tulevaisuudessa kmmentida arviinnin tteutukseen liittyviä asiita j arviinnin kuluessa. Timintamallia suunnitellaan parhaillaan yhdessä arviinnin sidsryhmistä ktun prjektiryhmän kanssa. Asiasta kiinnstuneiden tahjen n mahdllista ttaa kantaa prjektiryhmän lunnstelemaan susitukseen alkuvudesta Fimean kkama prjektiryhmä valmistelee susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Susituksessa tällä hetkellä humiidut arviinnin sa-alueet vat: Terveysngelma ja hitvaihtehtjen käytön nykytilanne Arviitavan lääkehidn kuvaus Kliininen vaikuttavuus Turvallisuus Kustannukset ja taludellinen arviinti Eettinen arviinti Organisatriset tekijät Ssiaaliset tekijät Lainpilliset tekijät.

6 6 (9) 2 Raprtin susituksesta puuttuukin syvempi ptilasnäkökulma, vaikka valittu vaikuttavuusmittari heijastelee tutkijiden mukaan ptilaiden migreenin hidssa arvstamia tekijöitä. Ptilasnäkökulman puuttuminen krstuu myös siksi, että vaikuttavuusmittarina ei käytetty elämänlaatua eikä myöskään menetetyn vapaaajan arva tettu humin. 2 Geneerisen elämänlaatumittarin puuttumisen vuksi migreenin hitvaihtehtjen kustannusvaikuttavuutta suhteessa muiden tautien hitmenetelmiin ei vida raprtin tulsten perusteella arviida. 2 Raprtin julkaisuajankhta humiiden sen alkusassa esitettyjen kulutuslukujen ja krvaustietjen salta lisi vitu käyttää tureimpia 2010 tietja. 3 Kiits mahdllisuudesta kmmentida triptaanien arviintiraprttia. Kmmentintimahdllisuus myös lääketellisuuden edustajille n merkityksellistä. Myös avin tiedttaminen tulevista arviintihankkeista (esim. dabigatraani) n tärkeää. 3 Fimean lääkearviinteihin visi liittää myös laajemman HTA näkökulman (sis. mm. eettisten ja lainsäädännöllisten tekijöiden arviinnin ja ptilaiden (edustajien) kannantn. Ptilaiden näkökulma nähdään erittäin tärkeänä, ja sen sisällyttämistä arviinnin tteutukseen mietitään laadittaessa susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Kuten kmmentissa tdetaan, kustannusutiliteettianalyysin tulkset, jssa hidn terveysvaikutukset n mitattu laatupaintettujen elinvusien ertuksena, tukevat usein parhaiten päätöksenteka. Raprtissa n käytetty uusimpia tietja, mitkä livat saatavilla raprtin kirjitus hetkellä. Humiimme kmmentin tulevissa arviinneissa. Fimean kkama prjektiryhmä valmistelee susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Susituksessa tällä hetkellä humiidut arviinnin sa-aluuet vat: Terveysngelma ja hitvaihtehtjen käytön nykytilanne Arviitavan lääkehidn kuvaus Kliininen vaikuttavuus Turvallisuus Kustannukset ja taludellinen arviinti Eettinen arviinti Organisatriset tekijät Ssiaaliset tekijät Lainpilliset tekijät. 3 Valittu tehmuuttuja S24EH n perusteltu. Hieman arvitukseksi kuitenkin jää, että miksi haittatapahtumat vat tehmuuttujassa mukana, js ne letetaan vähäisiksi eikä niihin esimerkiksi liity kustannuksia. Tisaalta tekstissä mainitaan, että triptaanien välillä lisi erja haittavaikutusten suhteen. Tekstissä lisi vinut lla enemmän kuvausta k. haittatapahtumien lunteesta ja merkityksestä ptilaalle ja hitmyöntyvyydelle. Tämän perusteella tulee phtineeksi, että lisik ensisijaisesti teh- Ptilaiden näkökulma nähdään erittäin tärkeänä, ja sen sisällyttämistä arviinnin tteutukseen mietitään laadittaessa susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Tulevissa arviinneissa tulemme suhtautumaan kriittisemmin yhdistelmämuuttujien käyttöön lpputulstapahtumina.

7 7 (9) muuttujana vinut lla jkin muu. Tki tätä asiaa arviidaan sin yksisuuntaisessa herkkyysanalyysissa. 3 Triptaanit lienevät terapia-alue, jka tulee geneeristymään. Siksi raprtissa lisi vinut lla enemmän phdintaa tästä ja mahdllisesti geneeristymisen vaikutuksia arviiva herkkyysanalyysi. 4 Onnittelut merkittävästä ja uraauurtavasta työstä! Kaikenkaikkiaan pidimme työtä metdlgisesti hyvin tehtynä ja kattavana. Jitakin humiita ja kmmentteja (eivät tärkeysjärjestyksessä tai edes lgisessa järjestyksessä): * Yleisenä kmmenttina haluamme sana, että tämä n ensimmäinen laatuaan, jsta vidaan mennä eteenpäin, ttaa piksi ja kehittyä. Tivmme, että tähän ei viitata "ainana ikeana tapana tehdä taludellista arviintia" terveydenhulln interventiiden suhteen, tai että tämä jissakin khdin hjaisi rjalliseen samanlaisten ratkaisujen/letusten nudattamiseen. Esim. terveystalushjeet n päivitetty tämän analyysin alittamisen jälkeen. 4 Tinen yleinen kmmentti kskee tulevien arviintien rajauksia; mnia keskeisiä kysymyksiä päätetään siinä vaiheessa, kun määritellään terveydenhulln arviintiprjektin laajuus, rajaus ja tutkimuskysymykset. Mikä n tarkka käyttöaihe, ptilasryhmän rajaus, mukaantettavat hidt jne? 4 Tutkimuskysymys (khta 3.1) n mielestämme epäselvästi ilmaistu/raprtitu 4 Khta 3.2. Evaluintimenetelmän valinta ei mielestämme le perusteltu. "kska tutkimuksen ensisijaiseksi päätetapahtumaksi valittiin jatkuva säryttömyys ilman haittatapahtumia (s24eh)" tämä ei le perustelu analyysimenetelmän valinnalle. 4 Yleisimpiä haittatapahtumia ja niiden insidenssiä ei le raprtitu. Kyllä. Kmmentti tullaan humiimaan tulevissa arviinneissa. Tämän pilttiarviinnin ensisijaisena tavitteena li testata vertailevassa arviinnissa käytettäviä uusia tilastmenetelmiä, arviintiin liittyviä prsesseja sekä kartittaa arviintiin liittyviä resurssitarpeita. Fimean kkama prjektiryhmä valmistelee susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Tässä piltissa hankittuja kkemuksia hyödynnetään susituksen lunnstelussa ja tulevissa arvinneissa. Fimean kkama prjektiryhmä valmistelee susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Susituksessa kehtetaan nudattamaan arviintikysymyksen laadinnassa ns. PI- CO(T)-periaatetta. (P=ptilasryhmä, I=arviitava lääkehit, C=vertailuhit, O=lpputulstapahtuma, T=tarkasteltava ajanjaks). Tavitteena n, että arviinnista kiinnstuneilla sidsryhmillä n tulevaisuudessa mahdllisuus ttaa kantaa arviintikysymyksen suunnitteluun ja rajaukseen. Humiimme kmmentin raprtidessamme tulevia arviinteja. Humiimme kmmentin raprtidessamme tulevia arviinteja. Fimean kkama prjektiryhmä valmistelee susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Susituksessa turvallisuus neuvtaan käsittelemään arviinnissa mana saalueenaan. Turvallisuus sa-alueen tavitteena n: tunnistaa arviitavan lääkkeen käyttöön liittyvät haitat määrittää näiden haittjen vakavuus

8 8 (9) (vakava, ei-vakava) määrittää näiden haittjen vaikeusaste (lievä, khtalainen, vaikea) määrittää näiden haittjen esiintyvyys verrata arviitavan lääkkeen ja vertailuhitjen turvallisuutta. 4 Yhteenvet vaikuttavuudesta puuttuu kliinisen teh & turvallisuussan lpusta löytyy kyllä KVA sista, Taulukk 11 4 Epäsurat kustannukset n hyvä sisällyttää, js k. asian kannalta relevantteja (kuten n tehtykin). * 4 Lääkekustannuksissa n sumatriptaanin kustannukseksi valittu tietyn ajankhdan viitehinta. Tuntematta ja tietämättä sumatriptaanin geneeristä markkinaa (nk geneerinen hinta stabilitunut?) ja geneeristen määrää, haluaisimme sana, että tässä tämä lähestymistapa ehkä n perusteltu. Mikäli geneerinen markkina n alkamassa, tai geneerisiä n vain muutama ja hintakilpailu kvaa, hinta vi vaihdella lyhyelläkin aikavälillä merkittävästi. Herkkyysanalyysi sumatriptaanin hinnalle lisi vinut lla paikallaan nk markkinilla vielä alkuperäinen sumatriptaani ja nk sen hinta samaa tasa kuin muiden alkuperäisten? Uudessa terveystalushjeessa tetaan kantaa mitä hintaa tulee käyttää. 4 Eri lääkemutjen tai geneeristen mlekyylin tehn ja turvallisuuden vastaavuutta ei vi yleistää, vaikka k. letus tässä nkin ehkä llut paikallaan. Arviitava lääke vi aiheuttaa lukuisia erilaisia haittavaikutuksia ja lääkkeen käyttöön liittyy mnenlaisten haittatapahtumien riski. Kaikkien näiden haittjen järjestelmällinen arviiminen n aikaa vievää tai vi lla jpa mahdtnta. Tästä syystä arviinnissa tulee keskittyä yleisiin tai vakaviin haittihin, jilla n merkittäviä taludellisia vaikutuksia tai vaikutuksia ptilaiden elämänlaatuun. Fimean kkama prjektiryhmä valmistelee susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Susituksen avulla pyritään vakiinnuttamaan arviintien raprtintia. Fimean kkama prjektiryhmä valmistelee susitusta lääkkeiden hidllisen ja taludellisen arvn arviinnista. Tällä hetkellä susituksessa kehtetaan arviimaan kustannukset yhteiskunnan näkökulmasta, jllin kustannuslaskentaan tetaan maksajasta riippumatta mukaan kaikki surat terveydenhulln ja näihin rinnastettavat ssiaalihulln kustannukset sekä tuttavuuskustannukset, jtka liittyvät vertailtaviin hitihin. Kmmentti tullaan humimaan susitusta kirjitettaessa ja tulevissa arviinneissa. Tässä analyysissä n tehty letus, että Suussa liukenevat tabletit vastaavat tehltaan tavallisia tabletteja. Geneeristen valmisteiden teh ja turvallisuus vastaavat alkuperäisellä valmisteella tehtyjen kliinisten tutkimusten tulksia.

9 9 (9)

6.5.2014 Dnro 1896/60.02.01/2014 UUSIEN SAIRAALALÄÄKKEIDEN NOPEA ARVIOINTI ERVA-YHTEISTYÖNÄ

6.5.2014 Dnro 1896/60.02.01/2014 UUSIEN SAIRAALALÄÄKKEIDEN NOPEA ARVIOINTI ERVA-YHTEISTYÖNÄ 1 (10) 6.5.2014 Dnr 1896/60.02.01/2014 UUSIEN SAIRAALALÄÄKKEIDEN NOPEA ARVIOINTI ERVA-YHTEISTYÖNÄ Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja arviintiylilääkäreiden verkstn ehdtus timintatavaksi.

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET MIKKO YLIKULJUN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN

OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET MIKKO YLIKULJUN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET MIKKO YLIKULJUN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN Phjis- Sumen hallint-ikeus PL 189 90101 OULU 26.10.2014 (saapunut 27.10.2014) Valituksen laatijan

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Väliotsikointia suositellaan käytettäväksi, sillä se parantaa kirjoituksen luettavuutta.

Väliotsikointia suositellaan käytettäväksi, sillä se parantaa kirjoituksen luettavuutta. DOSIS KIRJOITUSOHJEET Dsikseen kirjitettaessa nudatetaan tässä esitettyjä periaatteita. Js käsikirjituksessa ei le nudatettu alla mainittuja hjeita, se vidaan palauttaa tekijälle krjattavaksi j ennen arviintia.

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattilaisten opas

Terveydenhuollon ammattilaisten opas Tähän lääkkeeseen khdistuu lisäseuranta. Terveydenhulln ammattilaisten pas Tämä pas kuuluu valpraatin riskinhallintamenetelmiin ja sen tarkitus n antaa valpraattia määrääville lääkäreille tieta riskeistä,

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET Tekijän nimi LuK -tutkielma Ympäristötiede Kupin ylipist, ympäristötieteen laits Helmikuu 2007 2 Kupin ylipist ympäristötieteen laits LuK -tutkielma KUOPION YLIOPISTO, Lunnntieteiden

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

TUTKIMUSSUUNNITELMA: RAKENTEISEN KIRJAAMISEN KEHITTÄMINEN

TUTKIMUSSUUNNITELMA: RAKENTEISEN KIRJAAMISEN KEHITTÄMINEN Metrplia Ammattikrkeakulu..0 YAMK, Kliininen asiantuntija YAMK-piskelija Heli Hyrsylä Helsingin kaupunki, ssiaali- ja ter/eysvirast Kaupunginsairaalanjhtajalääkäri Kristina Backlund TUTKIMUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 5/2010 1(13) Kdistpalvelun jhtryhmän kkus Aika Maanantai 7.6.2010 kl 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvinnin laits (THL), Kkushune Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjhtaja

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Kenen tai keiden kanssa haluaisit harrastaa liikuntaa? (vrt. kysely: 79 % oli valinnut vaihtoehdon Oman vertaisryhmäni kanssa ) Miksi?

Kenen tai keiden kanssa haluaisit harrastaa liikuntaa? (vrt. kysely: 79 % oli valinnut vaihtoehdon Oman vertaisryhmäni kanssa ) Miksi? 1 Liikunta ja sallisuus -hanke: muisti Seinäjen jäsenraadeista ma 16.11.2015 Etelä-Phjanmaan MS-yhdistys ry:n jäsenraati Kuinka mni tilaisuuteen sallistuvista jäsenistä n vastannut kyselyyn? Lähes kaikki

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet. myyntilupien ehtojen muuttamiselle (suun kautta otettavat valmisteet)

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet. myyntilupien ehtojen muuttamiselle (suun kautta otettavat valmisteet) Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien ehtjen muuttamiselle (suun kautta tettavat valmisteet) ja myyntilupien peruuttamiselle (parenteraaliset valmisteet) 9 Tieteelliset jhtpäätökset

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/lnkmmit Hankkeen vastuullinen ia yhteystiedt Vastuutah/Yrityksen

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Seminaariohjelmassa luvassa uutta ja yllättävää

Seminaariohjelmassa luvassa uutta ja yllättävää Uudistuva PIMA-hje MUTKU-PÄIVÄT, 20.-21.3.2013 TAMPERE Mutku-irniaa? www.mutku.fi: Seminaarihjelmassa luvassa uutta ja yllättävää 2 Lähtökhdat ja aikataulut Uudistamistarve säädösmuutsten ja käyttökkemusten

Lisätiedot

ME-C2400 Vuorovaikutustekniikan studio

ME-C2400 Vuorovaikutustekniikan studio Luent xx.12.2016 ME-C2400 Vurvaikutustekniikan studi (Empiirisen) Tutkimuksen tekemisestä tutkimuksen vaiheet tieteellinen kirjittaminen esimerkkejä Tapi Takala http://www.cs.hut.fi/~tta/ Tutkimuksen vaiheet

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa Kknaisarkkitehtuurimenetelmän sveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutksessa Tietjen kuvaaminen selvitysvaiheessa Versi 0.3 30.4.2013 Valtivarainministeriö 2 (15) Sisältö 1 Jhdant... 3 2 Kknaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin Hum! Liite III Muutksia valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen tiettyihin khtiin Kyseessä levat valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen khdat vat lausuntpyyntömenettelyn tulksia. Jäsenvaltin timivaltaiset

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus. 2. Edellisen kokouksen muistio

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus. 2. Edellisen kokouksen muistio PÖYTÄKIRJA Prjekti Talvivaaran kaivksen laajennuksen YVA hjausryhmän kkus 3/2012 Asiakas Talvivaara Stkam Oy Päivämäärä 11.9.2012 kl 14-15.15 Osallistujat Pissa Sari Myllyja, Kainuun ELY-keskus Inkeri

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi kunnallisessa päätöksenteossa

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi kunnallisessa päätöksenteossa Ihmisiin khdistuvien vaikutusten arviinti kunnallisessa päätöksentessa Esimerkkinä Espn ssiaali- ja terveystimi Erityissuunnittelija Elina Savla IVA timinnan hjauksen kknaisuudessa Perinteisesti arviinti

Lisätiedot

Lääkeinformaatioverkoston työryhmien puheenjohtajien ja sihteereiden tapaaminen

Lääkeinformaatioverkoston työryhmien puheenjohtajien ja sihteereiden tapaaminen Lääkeinfrmaativerkstn työryhmien puheenjhtajien ja sihteereiden tapaaminen 15.9.2016 Läsnä: Minna Palham (puheenjhtaja), Lääketietkeskus Katri Hämeen Anttila (sihteeri), Fimea Katja Lindgren Äimänen, Fimea

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring.

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring. Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön sitteesta www.liveherring.rg Sisällys 1. Jhdant... 1 2. Tapahtuman idea... 2 3. Tapahtuman sisältö...

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ SUONENJOEN KAUPUNKI VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ Kuljetuspalveluja myönnetään hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle,

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena

Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena Fenmengrafia laadullisena tutkimussuuntauksena 02/14/2012 MK 8.12.2012 Maarit Kallimäki Fenmengrafian peruslähtökhdat Fenmengrafia tutkii ihmisten käsitysten eravuuksia. Lähestymistavan perustajan Ference

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot