Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa"

Transkriptio

1 Kknaisarkkitehtuurimenetelmän sveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutksessa Tietjen kuvaaminen selvitysvaiheessa Versi

2 Valtivarainministeriö 2 (15) Sisältö 1 Jhdant Kknaisarkkitehtuuri kunta- ja palvelurakennemuutksessa Selvitysvaiheen tehtävät Liitteet... 15

3 Valtivarainministeriö 3 (15) 1 Jhdant Tämä dkumentti n hje kunnille kunta- ja palvelurakennemuutksen selvitysvaiheessa tteutettavasta kuntien ICT-timinnan nykytilan kuvaamisesta, vaihtehtisten timintamallien arviinnista sekä muutksen suunnittelusta. Ohje painttuu ICT-nykytilan kuvaamiseen kuntaliitsselvityksen yhteydessä, mutta sitä vidaan hyödyntää myös muissa kuntien rakennemuutksissa, kuten palvelurakennemuutksissa sekä kunnan sisäisissä rakennemuutksissa (esim. rganisaatimuutkset tai kuntaknsernin rakenteen kehittäminen). Ohjeessa esitetään susitus siitä, miten kuvaus kannattaa tehdä rakennemuutsten suunnittelun ja tteutusvaihtehtjen arviinnin yhteydessä, jtta menetelmän avulla tutettu tiet tukisi mahdllisimman hyvin muutkselle asetettujen tavitteiden tteutusta. Ohjeen lähtökhtana n muutksen selvitysvaiheessa tteutettavien päätehtävien tteutuksessa tarvittavat tiedt. Selvitysvaihe Selvitysvaiheen hjaus Kuntaliitsselvitykseen nimetty hjausryhmä nimeää valmistelevat työryhmät Tiethallinnsta ja ICT:stä vastaava ryhmän rganisinti Nykytilan kuvaaminen Nykytilan analyysi ja kehittämiskhteiden tunnistaminen Vaihtehtiset timintamallit Tiethallinnsta ja ICT:stä vastaava työryhmä suunnittelee selvitysvaiheen tteutuksen ja työn rganisinnin Yhdistymispäätös Yhdistymisspimuksen hyväksyntä Yhdistymisselvitys ja -spimuksen valmistelu Vaihtehtjen tteutuksen suunnittelu Vaihtehtjen arviinti ICT muutstuen työvälineet ja tuki Kuva 1. Kunta- ja palvelurakennemuutksen selvitysvaiheen tehtävät (muutskäsikirja) Ohjeessa kuvatut käytännöt n pyritty kiinnittämään lemassa leviin julkisen hallinnn viranmaisten susituksiin ja hyviin käytäntöihin. Tämän vuksi hjeessa esitetyt suunnittelu- ja kuvausmenetelmät n laadittu pääsääntöisesti julkisen hallinnn kknaisarkkitehtuurin suunnittelusta ja kuvaamisesta tehtyjen susitusten phjalta. Ohje sisältää mallin kknaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen prsessista kunta- ja palvelurakennemuutksen selvitysvaiheessa sekä mallit tavitteiden tteutusvaihtehtjen arviintia ja tteutuksen suunnittelua varten. Ohjetta nudattamalla kuntajakselvityksessä mukana levat kunnat tuttavat samalla tieta kknaisarkkitehtuurin kuvaamiseen, jta kunnat vivat hyödyntää tiethallintlain (634/2011) 7 :n velvitteen täyttämisessä.

4 Valtivarainministeriö 4 (15) 2 Kknaisarkkitehtuuri kunta- ja palvelurakennemuutksessa Organisaatiiden timinnan ja rakenteiden muutstilanteissa krstuu tarve saada kattava tiet lemassa levasta timinnasta ja timinnan kehittämisvaihtehtjen tteutuksen vaatimuksista ja vaikutuksista nykytilanteeseen verrattuna. Tämän vuksi hjeessa susitellaan kknaisarkkitehtuurikuvauksien tteuttamista ja kknaisarkkitehtuurimenetelmän käyttöä kunta- ja palvelurakennemuutksissa, kuntien yhdistymisen ja uusien palveluiden tutantrakenteiden tteutuksen suunnittelun ja timeenpann tukivälineenä. Yhdenmukaiset kknaisarkkitehtuurikuvaukset helpttavat kuntien timintjen yhteen saattamista yhdistymistä suunniteltaessa ja tteutettaessa. Kknaisarkkitehtuurikuvaukset timivat tässä rlissa myös hyvinä muutksenhallinnan apuvälineinä. Ennen kknaisarkkitehtuurityön käynnistämisen n susiteltavaa suunnitella, mihin kttua tieta n tarkitus käyttää, eli mitä tarkitusta varten työtä tehdään? Kuntarganisaatiiden yhdistymisen tai laajjen timinnallisten kknaisuuksien timintamallien tai yhteistyön kehittämisen näkökulmasta, tulevaa päätöksenteka varten tarvitaan kattavaa tieta rganisaatiiden timinnasta, timinnan rakenteista sekä ICT-ratkaisuista jilla timinnan edellytykset ludaan. Hyvä phjatiet mahdllistaa perusteltujen etenemisvaihtehtjen paremman suunnittelun ja eri vaihtehtjen arviinnin suhteessa tulevalle muutkselle asetettuihin tavitteisiin. Kunta- ja palvelurakeiden muutsta tukeva kknaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kuvaaminen vidaan karkeasti jakaa: 1. Selvitysvaiheessa tapahtuvaan selvitysalueen kuntien lähtötilanteen selvittämiseen sekä uuden kunnan ja uuden timintamallien suunnitteluun 2. Tteutusvaiheessa tapahtuvaan kehittämis- ja muutskhteiden tarkempaan suunnitteluun ja lähtötilanteen tarkentamiseen muutskhteiden salta 3. Arviintivaiheessa tapahtuvaan aikaisemman työn analysintiin sekä seuraavien kehittämiskhteiden suunnitteluun K O K O N A I S - A R K K I - T E H T U U R I TAVOITETILA LIITOSPÄÄTÖSTÄ VARTEN LÄHTÖTILANNE Selvitysvaihe N Y K Y T I L A N K U V A U S MUUTOSKOHTEIDEN TAVOITETILA Tteutus (siirtymäkausi) MUUTOSKOHTEIDEN NYKYTILA T A V O I T E T I L A N S U U N N I T T E L U MUUTOSKOHTEIDEN TAVOITETILA Tteutus (uusi kunta) MUUTOSKOHTEIDEN NYKYTILA T O T E U T U K S E N S U U N N I T T E L U TAVOITETILA TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ VARTEN Arviintivaihe MUUTOKSEN JÄLKEINEN NYKYTILA T A V O I T E T I L A N Y K Y T I L A Kuva 2. Kknaisarkkitehtuurin käyttö kunta- ja palvelurakennemuutksessa Esitetyssä kuvauksessa n sveltuvin sin käytetty julkisen hallinnn kknaisarkkitehtuurin suunnittelumenetelmää (JHS 179). Susitusta n kuitenkin laajennettu ja tarkennettu muutksen tteutuksessa tarvittavien tietjen salta (kuvauksessa n eritelty mitkä kuvaukset sisältyvät vimassa levaan JHS 179 susitukseen ja mitkä siihen n lisätty kunta- ja palvelurakennemuutksen valmistelun yhteydessä saatujen käytännön kkemusten phjalta).

5 Valtivarainministeriö 5 (15) Lainsäädäntö KA-periaatteet Kehittämisvaatimukset Periaatteellinen tas Strategia Rajaukset ja reunaehdt Tietturvaperiaatteet Sidsarkkitehtuurit Standardisalkku Kehittämistavitteet JHS 179 JHS 179 laajennus Timinta Tiet Tietjärjestelmä Teknlgia Sidsryhmät Käsitemalli Tietjärjestelmäpalvelut Teknlgiapalvelut Käsitteellinen tas Sidsryhmien vaatimukset Palvelusalkku Prsessit Tietmalli Lgiset tietjärjestelmät Teknlgiakmpnentit Lginen tas Prsessikuvaukset Palvelututant ICT -palvelujen tutant Päätietryhmät Lgiset tietvarannt Järjestelmät prsessit Fyysiset tietvarannt Tietjärjestelmäsalkku Verkkkaavi Fyysinen tas Sanastt Spimussalkku Liittymä ja rajapinnat Sijituskaavi Teknlgiasalkku Yhteenvedt ICT ympäristö / Spimukset / kustannukset Spimukset / kustannukset (timiala) Kuva 3. Kknaisarkkitehtuurin kuvausphjat (JHS 179 laajennus) Kuvauskehyksenä mlemmissa hjeissa käytettään julkisen hallinnn susitusta kknaisarkkitehtuurin kehittämisestä (JHS 179), jta n laajennettu muutksen tarpeita paremmin vastaavaksi, mm. krkeakulujen Kartturi - mallin phjalta. Ohjeessa viitataan useissa khdin myös suunnittelun phjana lleisiin muihin julkisen hallinnn susituksiin: JHS 152 Prsessien kuvaaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskhteiden tunnistaminen, jssa kuvataan mm. nykytilan kartitusta, tavitetilan suunnittelua ja kuvausta sekä taviteratkaisun timeenpann suunnittelua JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely JHS 182 Laadunvarmistus

6 Valtivarainministeriö 6 (15) 3 Selvitysvaiheen tehtävät 3.1 Suunnitteluprsessi Kunta- ja palvelurakennemuutksen selvitysvaiheessa tteutettavan nykytilan kartituksen ja kuvaamisen tavitteena n tuttaa riittävä lähtötiet kuntajakselvityksessä mukana levien kuntien timinnasta, timinnan rganisinnista sekä timintaa tukevista ICT-ratkaisuista eri tavitevaihtehtjen suunnittelua varten. Riittävä phjatiet mahdllistaa perusteltujen esitysten tekemisen tulevia jatkpäätöksiä varten. Kerättävän phjatiedn tulisi hyödyntää kuntaliitsselvityksen työryhmien työtä sekä yhdistymisspimuksen valmistelua. Lisäksi tiedn tulisi hyödyntää kuntia niiden tiethallinttiminnan kehittämisessä (kunnan ma tiethallint ja kuntien välinen yhteistyö tiethallintasiissa) sekä kunnan timinnan kehittämisessä ICT:tä hyödyntämällä (esim. sähköinen asiinti) TAVOITEVAIHTO- EHTOJEN SUUNNITTELU TAVOITEVAIHTO- EHTOJEN ARVIOINTI MUUTOKSEN SUUNNNITTELU K O K O N A I S - A R K K I - T E H T U U R I S e l v i t y s v a i h e 6 ESITYS TAVOITETILAN TOTEUTUSSUUN- NITELMASTA LIITOSPÄÄTÖSTÄ VARTEN 1 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS 4 LÄHTÖTILANTEEN TARKENTAMINEN N Y K Y T I L A N K U V A U S T A V O I T E T I L A N S U U N N I T T E L U T O T E U T U K S E N S U U N N I T T E L U Kuva 4. Kknaisarkkitehtuurin suunnittelu selvitysvaiheessa Muutksen tteutuksen selvitysvaiheessa tteutettava nykytilan kuvaaminen kannattaa kytkeä suraan tavitteena levaan lpputulukseen. Mitä tiet lähtötilanteesta tarvitaan, jtta sen avulla vidaan suunnitella realistisia tavitevaihtehtja uudelle timinnalle sekä arviida eri tavitteiden vaatiman muutksen vaatimuksia ja vaikutuksia timinnalle. Tavitteiden suunnittelun rinnalla n hyvä muistaa, että vasta tteutuneet tavitteet tuttavat muutksesta mahdllisesti saatavan hyödyn. Selvitysvaiheessa tteutettavan tiedn kuvaamisen päävaiheet vidaan jäsentää lähtötilanteen kartitukseen [1], tavitteiden suunnitteluun [2], suunniteltujen tavitevaihtehtjen arviintiin [3], jka yleensä vaatii myös lähtötiedn tarkentamista khteiden mukaan [4] sekä muutksen tteutuksen alustavaan suunnitteluun [5], jka tuttaa perustelut päätösesitykselle tulevasta etenemisestä [6]. Selvitysvaiheessa tteutettavan kartitus- ja suunnittelutyö n pitkälti sidksissa lähtötilanteeseen sekä lemassa levan yhteistyön ja kehittämisen käytäntöihin. Niiden kuntien salta, jtka vat j kuvanneet esimerkiksi man kknaisarkkitehtuurin JHS 179 susituksen hjeiden mukaisesti, kyseessä n lähinnä tiedn tarkentaminen ja tietjen harmnisinti muiden selvityksessä mukana levien kuntien kanssa. Ne kunnat taas, jtka eivät le knneet tietja nykytilastaan, vivat jutua käyttämään paljnkin aikaa tietjen etsimiseen sekä tarvittavien kuvausten tteutukseen. 3.2 Nykytilan kuvaaminen Kunta- ja palvelurakennemuutksen selvitysvaiheessa nykytilan tietjen kkamisessa kannattaa lähteä liikkeelle JHS 179 susituksen esittämästä tietjuksta (JHS 179, Liite 1, kappale 1.) ja lisätä siihen perustiedt timinnan ja ICTtutannn hjauksen ja tteutuksen yleisestä rganisinnista. Nykytilan (kknaisarkkitehtuurin nykytilan) kuvaami-

7 Valtivarainministeriö 7 (15) sessa keskeistä ei le mitä taulukk- tai kuvausphjaa tteutuksessa käytetään, vaan mitä kuvataan ja miksi? Timinta Tiet Tietjärjestelmä Teknlgia Keskeiset sidsryhmät Käsitteellinen tas Palvelut ja prsessit Lginen tas Palveluiden tutanttapa Palvelututanta tukevan ICT:n tutanttapa Fyysinen tas Sidsryhmät Sidsryhmien vaatimukset Palvelusalkku Prsessikartta Prsessikuvaukset Palvelututant ICT -palvelujen tutant Keskeiset tietvarannt Käsitemalli Tietjärjestelmäpalvelut Teknlgiapalvelut Tietmalli Päätietryhmät Lgiset tietvarannt Fyysiset tietvarannt Sanastt Lgiset tietjärjestelmät Tietvarantjen tietsisältö Järjestelmät prsessit Teknlgiakmpnentit Tietjärjestelmäsalkku Spimussalkku Tietjärjestelmät / hankinta- ja tutanttavat Liittymä ja rajapinnat Verkkkaavi Tietjärjestelmien spimukset Sijituskaavi Liittymät ja rajapinnat Teknlgiasalkku Kuva 5. Kknaisarkkitehtuurinmenetelmän sveltaminen nykytilan kartituksessa Muutksen jatksuunnittelua varten tarvittava tiet nykytilasta saadaan syntymään kkamalla nykytilasta seuraavat tiedt: Keskeiset sidsryhmät ja asiakkaat (kuvausphja: Sidsryhmät) Timinnan tuttamat ja ydintimintaa tukevat palvelut (kuvausphja: Palvelusalkku) ydintiminta (mm. ssiaali- ja terveydenhult, petus, MAL, yms.) tukitiminnt (mm. tiethallint, talus- ja henkilöstöhallint, tiedn-/asianhallinta, jhtaminen, jne.) Keskeiset rganisaatiiden prsessit (kuvausphja: Prsessit ks. myös JHS 152) Palvelutiminnan rganisinti ja tutanttavat (kuvausphja: Palvelututant) Palvelutimintaa tukevan tiethallinnn hjausmallit ja ICT timinnan tutanttavat ja resurssit (kuvausphja: ICT palvelujen tutantmalli) Keskeiset tiedt ja tietvarannt (kuvausphjat: Päätietryhmät ja Fyysiset tietvarannt) asiakastiedt tute- ja palvelutiedt käytettävät tietlukitukset (talushallint, seuranta ja raprtinti, asianhallinta ja arkistinti) Timintaa tukevat tietjärjestelmät, tutanttavat ja kustannukset (kuvausphja: Tietjärjestelmäsalkku) Tietjärjestelmien spimustiedt (kuvausphja: Spimussalkku) Tietjärjestelmien ja tietvarantjen liittymät ja rajapinnat (kuvausphja: Liittymät ja rajapinnat) Ohjeessa susiteltava, JHS 179:ään perustuvat kuvasmallit ja phjat, n tarkitettu lähinnä tietjen kkamista varten. Kun tietja kerätään eri tavitevaihtehtjen arviintia ja päätöksenteka varten kannattaa phjatiedista tuttaa tarvittavia yhteenvetja sekä sanallisia esityksiä halutun infrmaatin esittämiseksi. Tätä tarkitusta varten mm. Kuntarakennemuutsten tietpankista löytyy valmiit kuvausphjia ICT-ympäristön nykytilan yleiskuvauksen esittämiseksi (https://www.kuntarakenne.fi/ka-wiki/fi/selvitysvaihe/tiethallint). Esimerkiksi Palvelututanttaulukn keskeisten sarakkeiden kautta kttavan tiedn jäsentäminen tarjaa kunnille perustiedn timintaa tukevan ICT-ympäristön vastuista, tiedista jita timinnassa tarvitaan sekä tiedn käsittelyssä

8 Valtivarainministeriö 8 (15) käyttävistä tietjärjestelmistä (HUOM! alla levassa esimerkissä tauluksta n täytetty vain tarkituksenmukaiset sat). Tulevan muutksen suunnittelun kannalta keskeistä n tietää rakenteet ja niistä vastaavat taht eri rleissa. Tehtävä/palvelu Terveydenhult Sairaanhit Ssiaalihult Ssiaalipalvelut Järjestämisvastuu Tutantvastuu Tiedt Asiakastiedt Tiednhallinta vastuu Suun terveydenhult Terveysvirast Terveysvirast Hitkertmustiedt Terveyslautakunta Timeentultuki Timeentultuen myöntäminen Ssiaalivirast Ssiaalivirast Opetustimi Peruspetus Opetusvirast Opetusvirast Opetusvirast Tiethallint Asiakastiedt Tultiedt Sivistyslautakunta Oppimisympäristö Oppimateriaali Ktipalvelut Ssiaalivirast Ssiaalivirast Asiakastiedt Ssiaalilautakunta Ssiaalilautakunta Opetussuunnitelma Opetussuunnitelmatiedt Tietvarant / tietjärjestelmä Effica Mbiili ktihit Pr Cnsna Kurre Tietjärjestelmä mistaja Tiet Finland Oy Kuntien Tiera Oy CGI Sumi Oy Starsft Oy Opetusvirast Mdle Avin (yhteisö) Kuntakhtaisen tietjen kstamisen lisäksi, muutksen jatksuunnittelua varten kannattaa laatia yhteenvet lemassa levista yhteistyömudista: alueellinen kuntien välinen yhteistyö (kuntayhtymät, sidsyksiköt) kuntien välinen laajempi yhteistyö (sidsyksiköt) yhteistyön kansallisten viranmaisten kanssa (ministeriöt, virastt) muut yhteistyömudt (yritykset ja yhteisöt, yms.) Esimerkiksi tiethallinnn ja ICT-timinnan yhteistyömutjen salta lähtötilannetta vidaan tarkastella käytössä levien tiethallintmallien avulla. Onk yhteistyömutina: 1) tietjen vaiht ja saamisen kehittäminen ryhminä, 2) yhteiset hankinnat ja prjektit, 3) yhteistimintaspimukset tai 4) yhteiset rganisaatit (ks. esim. Tiethallintmallin sveltamishje julkiselle hallinnlle, 3.3 Nykytilan analysinti Selvitysvaiheessa tteutettavan nykytilan kuvaamisen yksi käyttötarkitus n tisaalta pystyä vertaamaan eri kuntien ICT-ympäristöjä ja tisaalta löytämään kartituksen kautta kehittämiskhteita tulevaisuutta varten. ICT ympäristöjen vertailu Selvitystä tteuttavien kuntien ICT-ympäristöjen vertailua vidaan lähestyä sekä khteiden että rakenteiden kautta, jllin vertailutietna tutetaan kuva lemassa levista palveluista/järjestelmistä (MITÄ ) ja niiden erilaisista järjestämis- ja tutantvaihtehdista (MITE N).

9 Valtivarainministeriö 9 (15) Päätelaitteet Työasema Kannettava Tabletti Älypuhelin Yhteensä: työasemaa, kannettavaa, 150 tablettia Keskimäärin: työasemaa, 450 kannettavaa, 18 tablettia Käyttöjärjestelmät Windws kpl, Windws XP 5400 kpl, Mac OSX 300 kpl (myös jitakin Windws Vista, Andrid, IOS, Linux) Asiakassvellukset Timialasvellukset SOTE OPETUS TEKE Tekla GIS - 3 Hallintsvellukset Rnd - 3 Budnetti - 2 Efecte - 2 Persnec - 2 Tiima - 2 Effica - 3 Primus - 5 Kurre - 5 Xcity - 3 Titania - 3 Dynasty - 3 Ppulus- 3 Pegass* Wilma - 4 Mdle - 2 Armi - 2 Basware - 2 Datwin - 2 SAP ERP* Svellusinfra MS Exchange MS Active Directry MS Sharepint MS SCCM Citrix / Cisc F-Secure Kapasiteettipalvelut Palvelimet: Windws 690 kpl, Linux 40 kpl (myös jitakin AIX, Slaris, Netware) Yhteensä: 14 laitetilaa tai knesalia 5 timijaa käyttää DNA:n knesalia Kuva 6. Esimerkki Yhteenvet kuntien ICT ympäristöistä Selvityksessä mukana levien kuntien ja kuvaukseen mahdllisesti mukaan tettavan kuntayhtymien ja muiden sidsyksiköiden ICT-ympäristön kuvaaminen yhtenä kknaisuutena mahdllistaa päällekkäisyyksien, samankaltaisuuksien sekä eravaisuuksien löytämisen jatksuunnittelun phjaksi. Kun tiedetään mitä n, n helpmpi rajata ja khdentaa kehittämistimenpiteitä ikein. Kun khteiden ja rakenteiden vertailuun lisätään tiedt ICT-ympäristön eri khteiden kustannuksista riittävän yhdenmukaisesti saadaan tieta timinnan ja timintaa tukevan ICT:n kustannuksista ja hintaerista eri kuntien välillä (tässä yhteydessä kannattaa muistaa, että ilman tietjen vertailukelpisuutta tietjen sittamat asiat vat yleensä vain suuntaa-antavia). 70 % ICT-kulujen jakauma timialille kunnittain 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Hallint ja talus Ssiaali- ja terveydenhult Sivistystimi Tekninen ja ympäristötimi Pelastus Jakamattmat 0 % Kaikki Askla Lapinjärvi Lviisa Myrskylä Prnainen Prv Sip Kuva 7. Esimerkki Yhteenvet kuntien ICT kustannusten jakautumisesta timialittain ICT-kustannusten kkamisen ja vertailun salta pelkkä ICT-kustannusten erttaminen ja arviinti ei le kaikilta sin edes mielekästä. Kun svelluksia hankintaan palveluina tai palvelutimintaa ulkistetaan työvälineineen palveluntarjajalle, ei ICT-kustannusten suudella kknaiskustannuksista le ikeastaan merkitystä (palveluhankinnassa stetaan palvelua ei teknlgiaa). Nykytilan analysinti ja kehittämiskhteiden tunnistaminen Nykytilan analysinnin apuvälineitä, ikeiden kehittämiskhteiden tunnistamiseksi n useita. Kunta- ja palvelurakennemuutksen ICT-tukihjelmassa ludut valmiit hjeet ja kuvausphjat hyödyntävät yleisesti käytössä levia ja kaikille avimia malleja. Kuten kaikkien arviintimenetelmien salta itse menetelmä ei le itsetarkitus, vaan lisäarv malleista tulee tiedn ymmärrettävän jäsentämisen kautta.

10 Valtivarainministeriö 10 (15) Esimerkiksi SWOT-analyysimallia hyödyntämällä nykytilanteen vahvuuksien, heikkuksien, mahdllisuuksien sekä uhkien tunnistamiseksi ja kirjaamiseksi kehittämistimenpiteiden suunnittelua varten. S = V A H V U U D E T Organisinti ja vastuunjak Tiethallintmalli uusittu KA:n mistujuus määritetty Tiettekniikan nykytila (IT tutant) Nykyaikainen palvelututannn ympäristö Henkilöstön saaminen Muut vahvuudet Organisaatin panstus palveluiden kehittämiseen W = H E I K K O U D E T Organisinti ja vastuunjak Tiethallinnn pienet resurssit Timialjen ja tiethallinnn yhteistyö Tiettekniikan nykytila (IT tutant) Jatkuuden varmistaminen pienet resurssit Laaja svellukanta, pieni integraatiaste Muut heikkudet ICT kustannusten heikk läpinäkyvyys Timittajien hallinta Organisinti ja vastuunjak Uuden tiethallintmallin rakenne Kehittämiskhteiden hallinta salkun avulla Tiettekniikan nykytila (IT tutant) Palveluympäristö mahdllistaa uusien teknligiiden hyödyntämisen Muut mahdllisuudet Prsessiajattelun vahvistuminen palvelukehityksessä O = M A H D O L L I S U U D E T Organisinti ja vastuunjak Tiethallinnn rlin merkitystä muuttuneessa ei ymmärretä jhdssa Tiettekniikan nykytila (IT tutant) Resurssien rajallisuus, uusien saajien palkkaus Epännistuminen palvelututtajavalinnassa Muut uhat Talustilanteen heikkeneminen T = U H K A T Kuva 8. Esimerkki ICT-ympäristön nykytila SWOT analyysin khteet Kuntien ICT-nykytilan arviinnissa SWOT-analyysimallilla n mahdllista tarkentaa arviintikhteita mm. timinnan rganisinnin ja vastuunjan, IT-tutannn nykytilan yms. salta; aina kyseessä levan tarpeen mukaan. Eri menetelmillä tunnistettujen kehittämiskhteiden kuvaamisen salta susitellaan hyödynnettäväksi JHS 179 susituksen tarjamia kuvaustapja, jtta tieta vidaan suraan hyödyntää selvitysvaiheessa tehtävässä eri tavitevaihtehtjen kuvausten phjatietna (ks. kappale 3.4). Kattavasti kttujen ehdtusten phjalta tiedn jatkjalstus n aina helpmpaa. Uusimista vaativat järjestelmät Pri Ulvila Harjavalta Kkemäki Yhteensä Yleishallint Palkka- ja talushallint 4 4 Ssiaalitimi Opetus- ja kulttuuri 1 1 Tekninen timi 8 8 Muu timinta Kuva 9. Esimerkki Kehittämiskhteet: uusimista vaativat tietjärjestelmät ICT-ympäristöön liittyvien kehittämiskhteiden lisäksi muutksen selvityksen yhteydessä kannattaa arviida myös käytössä levien ja tiethallinnn ja ICT-tutannn hjauksen ja hallinnan työvälineiden kehittämistarvetta. Mahdllisten jatktimenpiteiden yhteydessä mallien kehittämine ja käyttööntt n viimeistään lunnllista tteuttaa muutsten tteutuksen laadunvarmistamiseksi.

11 Valtivarainministeriö 11 (15) TOP 10 työkalut Status Kmmentit Vusikalenteri Päätöksentekmalli Organisaatikuvaus Prjektisalkku Spimussalkku Tietjärjestelmäkartta IT-budjetti IT-Strategia Tietturvaplitiikka Kehittämissuunnitelma Timintasuunnitelma vudelta 2008, ei lemassa? Kehitettävä haasteiden ratkmiseksi etenkin timinnan sallistaminen Mm. rlit ja vastuut määriteltävä selvemmin, timinnan sallistaminen Kehittämissalkku, epäselvää missä määrin hyödynnetty tiethallinnn peratiiviseen jhtamiseen ja prjektimalli puuttuu Ei lemassa Epäselvä missä määrin mm. KA-työstä valmista tutsta peratiiviseen jhtamiseen Yhteistimintaspimuksessa päätetty, Lahden budjetissa seuranta, mititus? Päättymässä, uusitaank ja missä määrin hjannut (vaikuttavuus timintaan, negatiiviset haastattelutulkset) Epäselvä missä määrin tteutunut strategisena työkaluna ja miten suunnitellut tarkennukset vat tteutuneet KA-kehityplku löytyy, keskeisiä timenpiteitä 2010 saakka IT-strategiassa, haastattelutulkset kuitenkin negatiiviset (mm. tulkset) OK Kehitystä tarvitaan Ei lemassa Kuva 10. Esimerkki Työvälineiden kehittämistarpeet Kaikkien eri kehittämiskhteiden pririsimiseksi khteista kannattaa arviida niiden kiireellisyys, merkitys kunnan timinnalle sekä tteutuksen vaatimat resurssit ja muutkset lemassa leviin timintamalleihin ja timintaympäristöön. Skenaariiden laatimista varten mm. Kuntarakennemuutsten tietpankista löytyy valmiita kuvausphjia tiethallinnn nykytilan analysimiseksi (https://www.kuntarakenne.fi/ka-wiki/fi/selvitysvaihe/tiethallint). 3.4 Tavitevaihtehtjen kuvaaminen Kunta- ja palvelurakennemuutksen selvitysvaiheessa tavitetilan eri vaihtehtjen hahmttelussa ja suunnittelussa vidaan hyödyntää JHS 179 susituksen tapaista kuvauskehystä. Selvitysvaiheen tavitteiden ja aikataulun vuksi varsinaiseen uuden arkkitehtuurin suunnitteluun ei tdennäköisesti le aikaa, eikä tarvetta vaan kuvaustas jää yleiseksi, mutta kuitenkin sellaiseksi jka mahdllistaa eri vaihtehtjen arviinnin ja perustelun jatktimenpiteitä varten. Tällöin vaihtehtisena tapana kannattaa käyttää erilaisten yksinkertaisten skenaarivaihtehtjen esittämistä (tarkempi tavitearkkitehtuurin suunnittelu tehdään yleensä vasta kun tiedetään muutksen tavitteet ja khteet sekä niiden tteutukselle n saatu ainakin alustava hyväksyntä). Skenaarivaihtehtjen laadinnassa n perusteltua humiida laadittavan tiedn erilaiset käyttökhteet. Tisaalta tiedn tulisi lla hyödynnettävissä kuntaliitsselvitysten yhteydessä ja siihen liittyvässä päätöksentessa, mutta tisaalta myös kuntien massa kehittämistyössä tai kuntien yhteistyötä phdittaessa. Laadittavien ICT-skenaariiden tulisi perustua A. kuntajakselvityksessä laadittuihin malleihin muuttuvasta kuntarakenteesta B. nykytila-analyysissä esiin nusseiden kehittämiskhteiden tteutuksen suunnitteluun. Tavitetilan suunnittelun salta resurssit ja työaika kannattaa keskittää tunnistettujen kehittämiskhteiden tteutuksen vaatimaan tiedn tuttamiseen. Tavitetilan suunnittelu ja kuvaaminen vaatii, että khteet n rajattu hallittaviin kknaisuuksiin (uuden kunnan tavitetilan kuvaaminen kknaisuudessaan n teriassa mahdllista, mutta miten järkevää n ensin suunnitella kaikki ja vasta sen jälkeen käynnistää timenpiteet, n tinen kysymys).

12 Valtivarainministeriö 12 (15) Periaatteellinen tas Tavitteiden mudstaminen sidsryhmän vaatimuksista Lainsäädäntö Strategia Rajaukset ja reunaehdt KA-periaatteet Tavitteista Kehittämisvaatimukset jhdetut kehitysehdtukset Tietturvaperiaatteet Standardisalkku Sidsarkkitehtuurit Kehittämistavitteet Kehittämisehdtusten Kehittämisehdtusten vastaavuus sidsryhmien Vaikutus palveluihin ja vaatimuksiin palvelututantn Timinta Tiet Tietjärjestelmä Teknlgia Tavitetilan tarvitsemat tietjärjestelmäpalvelut Sidsryhmät Käsitemalli Tietjärjestelmäpalvelut Teknlgiapalvelut Käsitteellinen tas Sidsryhmien vaatimukset Palvelusalkku Palvelut ja ydintiminta Palveluiden Lginen tutanttapa tas Palvelututanta tukevan ICT:n tutanttapa Prsessit Prsessikuvaukset Palvelututant ICT -palvelujen tutant Tietmalli Päätietryhmät Lgiset tietvarannt Timinnassa käytettävän tiedn Fyysiset tietvarannt Lgiset tietjärjestelmät Timintaa tukevat tietjärjestelmät Teknlgia-jkmpnentit niiden sijittuminen palveluympäristöön Järjestelmät prsessit Järjestelmien käyttämän tiedn tietvarannt Tietjärjestelmäsalkku Verkkkaavi Fyysinen tas Sanastt Spimussalkku Liittymät ja rajapinnat Sijituskaavi Teknlgiasalkku Kuva 11. Kknaisarkkitehtuurinmenetelmän sveltaminen tavitetilan suunnittelussa Muutksen suunnittelun näkökulmasta kehittämiskhteista n susiteltavaan kuvata seuraavat tiedt: Timinnan tavitteet ja sidsryhmien vaatimukset (kuvausphjat: Strategia ja Sidsryhmien vaatimukset) Tavitteista jhdetut kehitysehdtukset (kuvausphja: Kehittämistavitteet) Timintaan ja erityisesti kehittämiskhteiden tteutukseen liittyvät rajaukset ja reunaehdt (kuvausphja: Rajaukset ja reunaehdt) Timinnan tuttamat ja ydintimintaa tukevat palvelut (kuvausphja: Palvelusalkku) Kehittämiskhteen prsessit (kuvausphja: Prsessit ks. myös JHS 152) Uuden palvelutiminnan rganisinti- ja tutanttavat (kuvausphja: Palvelututant) Uutta palvelutimintaa tukevan ICT timinnan tutanttavat ja resurssit (kuvausphja: ICT palvelujen tutantmalli) Uuden palvelutiminnan vaatimat tiedt ja tietvarannt (kuvausphja: Lgiset tietvarannt) Uutta palvelutimintaa tukevat tietjärjestelmäpalvelut (kuvausphja: Tietjärjestelmäpalvelut) Lginen jäsennys uuden timinnan tarvitsemista uusista tietjärjestelmistä / svelluksista ja niiden sijittuminen lemassa levaan palveluympäristöön (ks. JHS 179) Skenaariiden laatiminen Tavitetilan vaihtehtjen arviinti skenaariiden avulla vi tuda riittävän tiedn muutksen jatksuunnittelua ja tulevaa päätöksenteka varten. Skenaariarviinnin avulla eri vaihtehtjen lisäksi n mahdllista esittää ICTmuutksen tumat mahdllisuudet sekä rajitukset k. timinnalliselle muutkselle.

13 Valtivarainministeriö 13 (15) ICT-ratkaisujen salta skenaariiden laadinnassa n tärkeää, vastaavalla tavalla kun kknaisarkkitehtuurin suunnittelun salta, että skenaarit tunnistetaan ensin varsinaisen timinnallisen kuntamuutksen salta. Vaihtehtjen tunnistamisen jälkeen keskeisten skenaarit tulee kuvata erityisesti palvelujen järjestämisen ja rganisinnin kannalta. Kuntamuutksen yleiskuvaus <kuvaus> <kuvaus> ICT-palvelujen järjestämismalli tässä skenaarissa <kuvaus> ICT-timinnan jhtamismallin periaatteet tässä skenaarissa <kuvaus> A ICT-timinnan rganisinti <kuvaus k. muutksen tavitetilan ICT-timinnan rganisinnista> ICT-timinnan resurssit <kuvaus k. muutksen tavitetilan tiethallint- ja ICTpalveluntutantresurssit> Keskeisimmät järjestelmät ja välineet <kuvaus k. taviteskenaarissa käytettävistä keskeisimmistä teknlgiista, ratkaisuista ja järjestelmistä vidaan jakaa esim. timialueittain> Timittajat <kuvaus tavitetilan keskeisimmistä ICT-timittajista uudelle / uudistuneelle kuntatimijalle tai timijaryhmittymälle> Välttämättömät kehittämiskhteet <järjestelmät, arkkitehtuuri ja timintamallit ja resurssit, jiden kehittäminen n välttämätöntä k. muutksen tukemiseksi> Hyödylliset kehittämiskhteet <järjestelmät, arkkitehtuuri ja timintamallit ja resurssit, jiden kehittäminen ei le välttämätöntä k. muutksen tukemiseksi, mutta jtka kannattaa tehdä> Kuva 12. Skenaarivaihtehdn kuvauskrtti ICT-palvelujen järjestämisen, tiethallinnn sekä ICT-ratkaisujen pääskenaariiden tunnistaminen tehdään timinnallisen muutksen phjalta ja tunnistetut vaihtehdt kuvataan vastaavalla tavalla kun timinnan salta. Skenaariiden laatimista varten mm. Kuntarakennemuutsten tietpankista löytyy valmiita kuvausphjia (https://www.kuntarakenne.fi/ka-wiki/fi/selvitysvaihe/tiethallint). HUOM! Tavitetilan ja nykytilan kuvauksen tteutuksessa n susiteltavaa säilyttää eri ajallisten kuvausten lginen yhteys. Kun tavitetilasta suunnitellaan tietyt khteet, kannattaa nykytilasta kartittaa vastaavat kknaisuudet. Tällä tavalla tavitetilan tteutuksen vaatiman muutksen arviinti mahdllistuu. Eli vaikka tavitetilan suunnittelua tehdään skenaariiden avulla, kannattaa varmistaa, että niissä esitettävistä tiedista n kttu riittävän kattavat lähtötiedt. 3.5 Tavitevaihtehtjen arviinti Organisaatiiden ja laajjen timinnallisten muutksen tteuttamiselle n yleensä lemassa useita erilaisia tteutusvaihtehtja. Näiden arviinti kunta- ja palvelurakennemuutksen selvitysvaiheessa kannattaa tteuttaa selvitysalueen kuntien muutkselle asettamien tavitteiden sekä muutksen jhtamisen ja prjektinhallinnan hyvien käytäntöjen kautta. Tteutusvaihtehtjen arviintinäkökulmat: miten vaihteht tukee palvelutimintaa? miten vaihteht tukee esim. lähipalvelujen ja -demkratian turvaamista kuntarakennemuutstilanteessa (esim. sähköinen asiinti)? miten vaihteht tukee muutksen tteutusta? muutksen tteutuksessa tarvittava saaminen? muutksen vaatima aikataulu? muutksen kustannukset? miten vaihteht tukee yhteentimivuutta ja tietjen yhteiskäyttöä? miten suuret riskit tteutusvaihtehtn liittyy? Tavitevaihtehtjen analysinnin apuvälineitä, ikean kehittämistavan valitsemiskeksi n useita. Kunta- ja palvelurakennemuutksen ICT-tukihjelmassa ludut valmiit hjeet ja kuvausphjat hyödyntävät yleisesti käytössä levia ja kaikille avimia malleja. Kuten kaikkien arviintimenetelmien salta itse menetelmä ei le itsetarkitus, vaan lisäarv malleista tulee tiedn ymmärrettävän jäsentämisen kautta.

14 Valtivarainministeriö 14 (15) Tavitetilan vaihtehtjen ja skenaariiden arviinnissa SWOT-analyysimallilla n mahdllista arviida edellä esitettyjä näkökulmia. Kunta- ja palvelurakennemuutksen ICT-tuen skenaariiden SWOT-analyysimallissa arviintinäkökulma painttaa erityisesti uudistuvan timinnan tuki, tteutettavuus, riskit ja kustannukset. A B C D <skenaari A> <timinnan muutksen yleiskuva> <rakenteellisen muutksen yleiskuva> <resurssien käytön muutksen yleiskuva> <skenaari A> <timinnan muutksen yleiskuva> <rakenteellisen muutksen yleiskuva> <resurssien käytön muutksen yleiskuva> <skenaari A> <timinnan muutksen yleiskuva> <rakenteellisen muutksen yleiskuva> <resurssien käytön muutksen yleiskuva> <skenaari A> <timinnan muutksen yleiskuva> <rakenteellisen muutksen yleiskuva> <resurssien käytön muutksen yleiskuva> ICT -selvitysryhmän SWOT-arvin mukaan skenaari A B C D tukee parhaiten kuntien palvelujen kehittämistä kuntalaisten palvelujen ja kuntatimijiden tuttavuuden näkökulmasta Kuva 13. Esitys valitusta vaihtehdsta Skenaarimallin tarkituksena n tuttaa eri timijiden ICT-timinnan ja ratkaisujen sekä kehittämiskhteiden lähtötilannekuvaukset ja näiden analyysin sekä timinnallisiin muutsskenaariihin svitetut ICT-ratkaisumallikuvaukset ja niiden SWOT-analyysit. Työn tarkitus n esittää susituksen skenaarista, jta muuttuva / uusi ICT parhaiten tukee tai jssa n pienimmät ICT-riskit suhteessa muutksella saatavaan hyötyyn. Arviinnin tavitteena n tuttaa esitys muutksen tteutusmallista/-vaihtehdsta, jta ICT vi parhaiten tukea. 3.6 Muutksen suunnittelu Kunta- ja palvelurakennemuutksen selvitysvaiheessa muutksen tteutuksen alustavan suunnittelun tarkituksena n tuttaa jatkpäätöksenteka varten kknaiskuva esitetyn muutsvaihtehdn tteutuksen keskeiset tiedt. muutksen tavitteet (khteet, rajaukset) muutksen tteutuksen keskeiset etenemisvaiheet muutksen tteutukseen liittyvät merkittävimmät muutsprjektit muutksen tteutuksen rganisinti (kk muutksen hjaus, keskeiset prjektit) tteutuksen vaatimat resurssit tteutukseen liittyvät riskit (muutshjelman riskit, timinnalle muutksesta aiheutuvat riskit) Mikäli muutksen suunnittelua lähdetään viemään tarkemmalle taslle päätöksenten tarvitseman tiedn tarkentamiseksi ja seuraavien vaiheiden valmistelua varten, hyvä käytäntö n miettiä muutsprsessin kannalta: mitä tehdään vielä selvitysvaiheen aikana? mitä n pakk tehdä tteutusvaiheen siirtymäkauden aikana (eli asiat jtka täytyy lla kunnssa 1.1.vvvv kun uusi kunta alittaa timintansa) ja mitä ehditään lemassa levilla resursseilla lisäksi kehittämään? mitä tehdään uuden kunnan alittaessa timintansa (esim. ensimmäisen 3 vuden aikajänteellä)? mitä kehittämistä jätetään myöhempiin aikihin? Tällöin ICT-muutksen tteutussalkku saattaisi mudstua seuraavan esimerkin kaltaiseksi:

15 Valtivarainministeriö 15 (15) Selvitysvaihe Tteutusvaihe Tteutusvaihe Arviintivaihe Kehitys-/muutskhde Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Kirjanpit Palkanlaskenta AD Tiet- ja dataliikenne Terveydenhult/ktihit Terveydenhult/ajanvaraus Ssiaalityö/timeentulturva Päivähit Rakennuslupa Paikkatiet Oppimisympäristö Kirjast = markkinakartitus/-analyysi = muutksen käynnistys = käyttööntt/yliheitt Kuva 14. Esimerkki ICT-muutksen tteutuksen vaiheistamisesta 4 Liitteet Liitteet löytyvät kuntarakenne.fi sivuilta: Liite 1: JHS179 kuvausphja laajennus (.xls) Liite 2: ICT-ympäristön nykytilan kuvaus (.pdf) Liite 3: Tiethallintmallin sveltamishje julkiselle hallinnlle (.pdf) Liite 4: Tiethallinnn nykytilan analyysi (.pdf)

Kunta- ja palvelurakennemuutosten

Kunta- ja palvelurakennemuutosten Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT -tukihjelma Timintamallin kuvaus Versi 0.9 27.12.2013 2 (42) Sisällys Sisällys... 2 Dkumentin versihistria... 3 1. Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT -tukihjelma...

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. Lahden seutu. Tommi Oikarinen 29.10.2013

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. Lahden seutu. Tommi Oikarinen 29.10.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Lahden seutu Tommi Oikarinen 29.10.2013 Muutosprosessi ja ICT-muutostuki Yhdistymispäätös Yhdistymissopimuksen hyväksyntä Uuden kunnan päätöksentekojärjestelmän

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys ICT teemaryhmän raportti

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys ICT teemaryhmän raportti Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys ICT teemaryhmän raprtti 6.5.2014 Versi 1.01 Etelä-Karjalan kunnat Valtivarainministeriö 2 (41) Sisällys Sisällys... 2 1. Prjektin tiivistelmä... 3 1.1. Prjektin lähtökhdat...

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki)

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki) TOJ:n hankinta- ja käyttööntt Espn kaupunki 29.11.2012 Hannu Rajala (asiakirjahallinnn suunnittelija, asiakirjahallint, Espn kaupunki) Sisältö Taustaa Espn TOJ:n hankinnasta vaatimusmäärittelyprjektit

Lisätiedot

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta PalveluLutsi Kehitä asiakaskkemusta PalveluLutsi Tavitteena asiakas- ja palvelukkemuksen kehittäminen Analysi eri tutkimusmenetelmin ja yrityksen maa tutkimusaineista hyödyntäen asiakaskhtaamisten kriittiset

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Keskitetyt oppijan palvelut Todennetun osaamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri. v.0.9

Keskitetyt oppijan palvelut Todennetun osaamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri. v.0.9 Keskitetyt ppijan palvelut Tdennetun saamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden khdearkkitehtuuri v.0.9 Muutshistria: Versi pvm tekijä Muuts v0.77 21.6.2011 MK Ryhmitelty tietjärjestelmäpalvelut uudestaan

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91 Oppijan verkkpalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.91 Muutshistria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versi, Markku Laaksharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksharju 0.6 22.10.2010

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Seminaariohjelmassa luvassa uutta ja yllättävää

Seminaariohjelmassa luvassa uutta ja yllättävää Uudistuva PIMA-hje MUTKU-PÄIVÄT, 20.-21.3.2013 TAMPERE Mutku-irniaa? www.mutku.fi: Seminaarihjelmassa luvassa uutta ja yllättävää 2 Lähtökhdat ja aikataulut Uudistamistarve säädösmuutsten ja käyttökkemusten

Lisätiedot

Muistio to 4.5. Paula Airaksinen, suunnittelija

Muistio to 4.5. Paula Airaksinen, suunnittelija valtakunnallinen tiet- ja petuskäytön kulutus TieVie-suunnitteluryhmän kkus Aika: t 4.5. kl 10.00 - nin 17.30, pe 5.5. 8.30-14.50 Paikka: Esp, Htelli Matinlahti (http://www.sdexh.fi/matinlahti) Matinkylässä

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO hanke

Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO hanke Uutta vahvistusta palveluhjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakashjausyksikkö ja IKÄPALO hanke Vukk Lehtimäki, päällikkö vs. Hämeenlinnan Ikäihmisten asiakashjausyksikkö

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Miten tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta suunniteltaessa huomioidaan tulevaisuuden prosessit?

Miten tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta suunniteltaessa huomioidaan tulevaisuuden prosessit? Miten tulevaisuuden ssiaali- ja terveyskeskusta suunniteltaessa humiidaan tulevaisuuden prsessit? Case Järvenpään uusi ssiaalija terveyskeskus (JUST) Rashmi Werning, Delfi Oy Miksi tiljen suunnittelun

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN KA-RYHMÄ o Lyhyt Toimintakuvaus v.2016 o Toimintasuunnitelma v.2017

KUNTASEKTORIN KA-RYHMÄ o Lyhyt Toimintakuvaus v.2016 o Toimintasuunnitelma v.2017 KUNTASEKTORIN KA-RYHMÄ Lyhyt Timintakuvaus v.2016 Timintasuunnitelma v.2017 Sumen Kuntaliitt Kuntasektrin kknaisarkkitehtuuri 1 Kuntasektrin kknaisarkkitehtuuri 09.12.2016 LUONNOS Sisällysluettel Kuntasektrin

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi kunnallisessa päätöksenteossa

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi kunnallisessa päätöksenteossa Ihmisiin khdistuvien vaikutusten arviinti kunnallisessa päätöksentessa Esimerkkinä Espn ssiaali- ja terveystimi Erityissuunnittelija Elina Savla IVA timinnan hjauksen kknaisuudessa Perinteisesti arviinti

Lisätiedot

JHS XXX: KUNTIEN TILILUETTELO

JHS XXX: KUNTIEN TILILUETTELO JHS XXX: KUNTIEN TILILUETTELO Hankesuunnitelma v.1.1 Vesa Lappalainen, VM Hankesuunnitelma v.1.1 09.09.2013 1(11) Sisällysluettel 1. Hankkeen lähtökhdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä 29.4.2014 Hyvinvinnin tiettutant apunasi Phjanmaan hyvinvinnin ja tiedlla jhtamisen kehittämisessä Hyvinvintia ja terveyttä kskevan päätöksenten, jhtamisen ja kehittämisen tueksi n Phjanmaalla käynnistetty

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely Alueellisten aikuiskulutuksen tiet-, neuvnta- ja hjauspalvelujen tilanne 2009 -kysely Helmikuu 2009 (versi 23.2.2009) Aikuishjauksen krdinaatiprjekti 1. Lmakkeen täyttämiseen sallistuneen ryhmän tiedt

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014)

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014) 1 (5) Strategisen tutkimuksen neuvstn alustavat, julkista kuulemista varten tutetut teema-alitteet (2014) Jhdant Maailmassa tapahtuu rajuja mullistuksia, jtka vaikuttavat Sumeen, sumalaisiin ja Sumessa

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Versi 3.01 SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite B11 Arkkitehtuurivaatimukset Versi 3.01 VERSIOHISTORIA Päivä Versi Kuvaus Tekijä 12.03.2015 3.0 Tarjuspyynnön liite Hanketimist/ 3.01 Lpullisen

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Kirje 1 (5) VM/1346/02.02.03.09/2017 10.7.2017 VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Valtinavustuksen maksimisumma Sumi.fi-viestit n palvelu, jka timii julkishallinnn rganisaatiiden

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö valtakunnallinen tiet- ja petuskäytön kulutus TieVie-suunnitteluryhmän kkus Aika: ke 9.11.2005 kl 11.15-18.00, t 10.11. kl 8.30-15.15 Paikka: Peurunka, Laukaa Läsnä: Paula Airaksinen, Antti Auer, Taru

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

M U U TO S TA L A A D U N E H D O I L L A W W W. A R T E R. F I

M U U TO S TA L A A D U N E H D O I L L A W W W. A R T E R. F I M U U TO S TA L A A D U N E H D O I L L A Auditintien painpisteitä Jussi Misi, Qualitas Fennica / Arter Oy 01/2018 09/2015 Auditinnin missi selväksi: Tutkitaan jhtamisjärjestelmän riittävyyttä ja spivuutta

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot