Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa"

Transkriptio

1 Kknaisarkkitehtuurimenetelmän sveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutksessa Tietjen kuvaaminen selvitysvaiheessa Versi

2 Valtivarainministeriö 2 (15) Sisältö 1 Jhdant Kknaisarkkitehtuuri kunta- ja palvelurakennemuutksessa Selvitysvaiheen tehtävät Liitteet... 15

3 Valtivarainministeriö 3 (15) 1 Jhdant Tämä dkumentti n hje kunnille kunta- ja palvelurakennemuutksen selvitysvaiheessa tteutettavasta kuntien ICT-timinnan nykytilan kuvaamisesta, vaihtehtisten timintamallien arviinnista sekä muutksen suunnittelusta. Ohje painttuu ICT-nykytilan kuvaamiseen kuntaliitsselvityksen yhteydessä, mutta sitä vidaan hyödyntää myös muissa kuntien rakennemuutksissa, kuten palvelurakennemuutksissa sekä kunnan sisäisissä rakennemuutksissa (esim. rganisaatimuutkset tai kuntaknsernin rakenteen kehittäminen). Ohjeessa esitetään susitus siitä, miten kuvaus kannattaa tehdä rakennemuutsten suunnittelun ja tteutusvaihtehtjen arviinnin yhteydessä, jtta menetelmän avulla tutettu tiet tukisi mahdllisimman hyvin muutkselle asetettujen tavitteiden tteutusta. Ohjeen lähtökhtana n muutksen selvitysvaiheessa tteutettavien päätehtävien tteutuksessa tarvittavat tiedt. Selvitysvaihe Selvitysvaiheen hjaus Kuntaliitsselvitykseen nimetty hjausryhmä nimeää valmistelevat työryhmät Tiethallinnsta ja ICT:stä vastaava ryhmän rganisinti Nykytilan kuvaaminen Nykytilan analyysi ja kehittämiskhteiden tunnistaminen Vaihtehtiset timintamallit Tiethallinnsta ja ICT:stä vastaava työryhmä suunnittelee selvitysvaiheen tteutuksen ja työn rganisinnin Yhdistymispäätös Yhdistymisspimuksen hyväksyntä Yhdistymisselvitys ja -spimuksen valmistelu Vaihtehtjen tteutuksen suunnittelu Vaihtehtjen arviinti ICT muutstuen työvälineet ja tuki Kuva 1. Kunta- ja palvelurakennemuutksen selvitysvaiheen tehtävät (muutskäsikirja) Ohjeessa kuvatut käytännöt n pyritty kiinnittämään lemassa leviin julkisen hallinnn viranmaisten susituksiin ja hyviin käytäntöihin. Tämän vuksi hjeessa esitetyt suunnittelu- ja kuvausmenetelmät n laadittu pääsääntöisesti julkisen hallinnn kknaisarkkitehtuurin suunnittelusta ja kuvaamisesta tehtyjen susitusten phjalta. Ohje sisältää mallin kknaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen prsessista kunta- ja palvelurakennemuutksen selvitysvaiheessa sekä mallit tavitteiden tteutusvaihtehtjen arviintia ja tteutuksen suunnittelua varten. Ohjetta nudattamalla kuntajakselvityksessä mukana levat kunnat tuttavat samalla tieta kknaisarkkitehtuurin kuvaamiseen, jta kunnat vivat hyödyntää tiethallintlain (634/2011) 7 :n velvitteen täyttämisessä.

4 Valtivarainministeriö 4 (15) 2 Kknaisarkkitehtuuri kunta- ja palvelurakennemuutksessa Organisaatiiden timinnan ja rakenteiden muutstilanteissa krstuu tarve saada kattava tiet lemassa levasta timinnasta ja timinnan kehittämisvaihtehtjen tteutuksen vaatimuksista ja vaikutuksista nykytilanteeseen verrattuna. Tämän vuksi hjeessa susitellaan kknaisarkkitehtuurikuvauksien tteuttamista ja kknaisarkkitehtuurimenetelmän käyttöä kunta- ja palvelurakennemuutksissa, kuntien yhdistymisen ja uusien palveluiden tutantrakenteiden tteutuksen suunnittelun ja timeenpann tukivälineenä. Yhdenmukaiset kknaisarkkitehtuurikuvaukset helpttavat kuntien timintjen yhteen saattamista yhdistymistä suunniteltaessa ja tteutettaessa. Kknaisarkkitehtuurikuvaukset timivat tässä rlissa myös hyvinä muutksenhallinnan apuvälineinä. Ennen kknaisarkkitehtuurityön käynnistämisen n susiteltavaa suunnitella, mihin kttua tieta n tarkitus käyttää, eli mitä tarkitusta varten työtä tehdään? Kuntarganisaatiiden yhdistymisen tai laajjen timinnallisten kknaisuuksien timintamallien tai yhteistyön kehittämisen näkökulmasta, tulevaa päätöksenteka varten tarvitaan kattavaa tieta rganisaatiiden timinnasta, timinnan rakenteista sekä ICT-ratkaisuista jilla timinnan edellytykset ludaan. Hyvä phjatiet mahdllistaa perusteltujen etenemisvaihtehtjen paremman suunnittelun ja eri vaihtehtjen arviinnin suhteessa tulevalle muutkselle asetettuihin tavitteisiin. Kunta- ja palvelurakeiden muutsta tukeva kknaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kuvaaminen vidaan karkeasti jakaa: 1. Selvitysvaiheessa tapahtuvaan selvitysalueen kuntien lähtötilanteen selvittämiseen sekä uuden kunnan ja uuden timintamallien suunnitteluun 2. Tteutusvaiheessa tapahtuvaan kehittämis- ja muutskhteiden tarkempaan suunnitteluun ja lähtötilanteen tarkentamiseen muutskhteiden salta 3. Arviintivaiheessa tapahtuvaan aikaisemman työn analysintiin sekä seuraavien kehittämiskhteiden suunnitteluun K O K O N A I S - A R K K I - T E H T U U R I TAVOITETILA LIITOSPÄÄTÖSTÄ VARTEN LÄHTÖTILANNE Selvitysvaihe N Y K Y T I L A N K U V A U S MUUTOSKOHTEIDEN TAVOITETILA Tteutus (siirtymäkausi) MUUTOSKOHTEIDEN NYKYTILA T A V O I T E T I L A N S U U N N I T T E L U MUUTOSKOHTEIDEN TAVOITETILA Tteutus (uusi kunta) MUUTOSKOHTEIDEN NYKYTILA T O T E U T U K S E N S U U N N I T T E L U TAVOITETILA TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ VARTEN Arviintivaihe MUUTOKSEN JÄLKEINEN NYKYTILA T A V O I T E T I L A N Y K Y T I L A Kuva 2. Kknaisarkkitehtuurin käyttö kunta- ja palvelurakennemuutksessa Esitetyssä kuvauksessa n sveltuvin sin käytetty julkisen hallinnn kknaisarkkitehtuurin suunnittelumenetelmää (JHS 179). Susitusta n kuitenkin laajennettu ja tarkennettu muutksen tteutuksessa tarvittavien tietjen salta (kuvauksessa n eritelty mitkä kuvaukset sisältyvät vimassa levaan JHS 179 susitukseen ja mitkä siihen n lisätty kunta- ja palvelurakennemuutksen valmistelun yhteydessä saatujen käytännön kkemusten phjalta).

5 Valtivarainministeriö 5 (15) Lainsäädäntö KA-periaatteet Kehittämisvaatimukset Periaatteellinen tas Strategia Rajaukset ja reunaehdt Tietturvaperiaatteet Sidsarkkitehtuurit Standardisalkku Kehittämistavitteet JHS 179 JHS 179 laajennus Timinta Tiet Tietjärjestelmä Teknlgia Sidsryhmät Käsitemalli Tietjärjestelmäpalvelut Teknlgiapalvelut Käsitteellinen tas Sidsryhmien vaatimukset Palvelusalkku Prsessit Tietmalli Lgiset tietjärjestelmät Teknlgiakmpnentit Lginen tas Prsessikuvaukset Palvelututant ICT -palvelujen tutant Päätietryhmät Lgiset tietvarannt Järjestelmät prsessit Fyysiset tietvarannt Tietjärjestelmäsalkku Verkkkaavi Fyysinen tas Sanastt Spimussalkku Liittymä ja rajapinnat Sijituskaavi Teknlgiasalkku Yhteenvedt ICT ympäristö / Spimukset / kustannukset Spimukset / kustannukset (timiala) Kuva 3. Kknaisarkkitehtuurin kuvausphjat (JHS 179 laajennus) Kuvauskehyksenä mlemmissa hjeissa käytettään julkisen hallinnn susitusta kknaisarkkitehtuurin kehittämisestä (JHS 179), jta n laajennettu muutksen tarpeita paremmin vastaavaksi, mm. krkeakulujen Kartturi - mallin phjalta. Ohjeessa viitataan useissa khdin myös suunnittelun phjana lleisiin muihin julkisen hallinnn susituksiin: JHS 152 Prsessien kuvaaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskhteiden tunnistaminen, jssa kuvataan mm. nykytilan kartitusta, tavitetilan suunnittelua ja kuvausta sekä taviteratkaisun timeenpann suunnittelua JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely JHS 182 Laadunvarmistus

6 Valtivarainministeriö 6 (15) 3 Selvitysvaiheen tehtävät 3.1 Suunnitteluprsessi Kunta- ja palvelurakennemuutksen selvitysvaiheessa tteutettavan nykytilan kartituksen ja kuvaamisen tavitteena n tuttaa riittävä lähtötiet kuntajakselvityksessä mukana levien kuntien timinnasta, timinnan rganisinnista sekä timintaa tukevista ICT-ratkaisuista eri tavitevaihtehtjen suunnittelua varten. Riittävä phjatiet mahdllistaa perusteltujen esitysten tekemisen tulevia jatkpäätöksiä varten. Kerättävän phjatiedn tulisi hyödyntää kuntaliitsselvityksen työryhmien työtä sekä yhdistymisspimuksen valmistelua. Lisäksi tiedn tulisi hyödyntää kuntia niiden tiethallinttiminnan kehittämisessä (kunnan ma tiethallint ja kuntien välinen yhteistyö tiethallintasiissa) sekä kunnan timinnan kehittämisessä ICT:tä hyödyntämällä (esim. sähköinen asiinti) TAVOITEVAIHTO- EHTOJEN SUUNNITTELU TAVOITEVAIHTO- EHTOJEN ARVIOINTI MUUTOKSEN SUUNNNITTELU K O K O N A I S - A R K K I - T E H T U U R I S e l v i t y s v a i h e 6 ESITYS TAVOITETILAN TOTEUTUSSUUN- NITELMASTA LIITOSPÄÄTÖSTÄ VARTEN 1 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS 4 LÄHTÖTILANTEEN TARKENTAMINEN N Y K Y T I L A N K U V A U S T A V O I T E T I L A N S U U N N I T T E L U T O T E U T U K S E N S U U N N I T T E L U Kuva 4. Kknaisarkkitehtuurin suunnittelu selvitysvaiheessa Muutksen tteutuksen selvitysvaiheessa tteutettava nykytilan kuvaaminen kannattaa kytkeä suraan tavitteena levaan lpputulukseen. Mitä tiet lähtötilanteesta tarvitaan, jtta sen avulla vidaan suunnitella realistisia tavitevaihtehtja uudelle timinnalle sekä arviida eri tavitteiden vaatiman muutksen vaatimuksia ja vaikutuksia timinnalle. Tavitteiden suunnittelun rinnalla n hyvä muistaa, että vasta tteutuneet tavitteet tuttavat muutksesta mahdllisesti saatavan hyödyn. Selvitysvaiheessa tteutettavan tiedn kuvaamisen päävaiheet vidaan jäsentää lähtötilanteen kartitukseen [1], tavitteiden suunnitteluun [2], suunniteltujen tavitevaihtehtjen arviintiin [3], jka yleensä vaatii myös lähtötiedn tarkentamista khteiden mukaan [4] sekä muutksen tteutuksen alustavaan suunnitteluun [5], jka tuttaa perustelut päätösesitykselle tulevasta etenemisestä [6]. Selvitysvaiheessa tteutettavan kartitus- ja suunnittelutyö n pitkälti sidksissa lähtötilanteeseen sekä lemassa levan yhteistyön ja kehittämisen käytäntöihin. Niiden kuntien salta, jtka vat j kuvanneet esimerkiksi man kknaisarkkitehtuurin JHS 179 susituksen hjeiden mukaisesti, kyseessä n lähinnä tiedn tarkentaminen ja tietjen harmnisinti muiden selvityksessä mukana levien kuntien kanssa. Ne kunnat taas, jtka eivät le knneet tietja nykytilastaan, vivat jutua käyttämään paljnkin aikaa tietjen etsimiseen sekä tarvittavien kuvausten tteutukseen. 3.2 Nykytilan kuvaaminen Kunta- ja palvelurakennemuutksen selvitysvaiheessa nykytilan tietjen kkamisessa kannattaa lähteä liikkeelle JHS 179 susituksen esittämästä tietjuksta (JHS 179, Liite 1, kappale 1.) ja lisätä siihen perustiedt timinnan ja ICTtutannn hjauksen ja tteutuksen yleisestä rganisinnista. Nykytilan (kknaisarkkitehtuurin nykytilan) kuvaami-

7 Valtivarainministeriö 7 (15) sessa keskeistä ei le mitä taulukk- tai kuvausphjaa tteutuksessa käytetään, vaan mitä kuvataan ja miksi? Timinta Tiet Tietjärjestelmä Teknlgia Keskeiset sidsryhmät Käsitteellinen tas Palvelut ja prsessit Lginen tas Palveluiden tutanttapa Palvelututanta tukevan ICT:n tutanttapa Fyysinen tas Sidsryhmät Sidsryhmien vaatimukset Palvelusalkku Prsessikartta Prsessikuvaukset Palvelututant ICT -palvelujen tutant Keskeiset tietvarannt Käsitemalli Tietjärjestelmäpalvelut Teknlgiapalvelut Tietmalli Päätietryhmät Lgiset tietvarannt Fyysiset tietvarannt Sanastt Lgiset tietjärjestelmät Tietvarantjen tietsisältö Järjestelmät prsessit Teknlgiakmpnentit Tietjärjestelmäsalkku Spimussalkku Tietjärjestelmät / hankinta- ja tutanttavat Liittymä ja rajapinnat Verkkkaavi Tietjärjestelmien spimukset Sijituskaavi Liittymät ja rajapinnat Teknlgiasalkku Kuva 5. Kknaisarkkitehtuurinmenetelmän sveltaminen nykytilan kartituksessa Muutksen jatksuunnittelua varten tarvittava tiet nykytilasta saadaan syntymään kkamalla nykytilasta seuraavat tiedt: Keskeiset sidsryhmät ja asiakkaat (kuvausphja: Sidsryhmät) Timinnan tuttamat ja ydintimintaa tukevat palvelut (kuvausphja: Palvelusalkku) ydintiminta (mm. ssiaali- ja terveydenhult, petus, MAL, yms.) tukitiminnt (mm. tiethallint, talus- ja henkilöstöhallint, tiedn-/asianhallinta, jhtaminen, jne.) Keskeiset rganisaatiiden prsessit (kuvausphja: Prsessit ks. myös JHS 152) Palvelutiminnan rganisinti ja tutanttavat (kuvausphja: Palvelututant) Palvelutimintaa tukevan tiethallinnn hjausmallit ja ICT timinnan tutanttavat ja resurssit (kuvausphja: ICT palvelujen tutantmalli) Keskeiset tiedt ja tietvarannt (kuvausphjat: Päätietryhmät ja Fyysiset tietvarannt) asiakastiedt tute- ja palvelutiedt käytettävät tietlukitukset (talushallint, seuranta ja raprtinti, asianhallinta ja arkistinti) Timintaa tukevat tietjärjestelmät, tutanttavat ja kustannukset (kuvausphja: Tietjärjestelmäsalkku) Tietjärjestelmien spimustiedt (kuvausphja: Spimussalkku) Tietjärjestelmien ja tietvarantjen liittymät ja rajapinnat (kuvausphja: Liittymät ja rajapinnat) Ohjeessa susiteltava, JHS 179:ään perustuvat kuvasmallit ja phjat, n tarkitettu lähinnä tietjen kkamista varten. Kun tietja kerätään eri tavitevaihtehtjen arviintia ja päätöksenteka varten kannattaa phjatiedista tuttaa tarvittavia yhteenvetja sekä sanallisia esityksiä halutun infrmaatin esittämiseksi. Tätä tarkitusta varten mm. Kuntarakennemuutsten tietpankista löytyy valmiit kuvausphjia ICT-ympäristön nykytilan yleiskuvauksen esittämiseksi (https://www.kuntarakenne.fi/ka-wiki/fi/selvitysvaihe/tiethallint). Esimerkiksi Palvelututanttaulukn keskeisten sarakkeiden kautta kttavan tiedn jäsentäminen tarjaa kunnille perustiedn timintaa tukevan ICT-ympäristön vastuista, tiedista jita timinnassa tarvitaan sekä tiedn käsittelyssä

8 Valtivarainministeriö 8 (15) käyttävistä tietjärjestelmistä (HUOM! alla levassa esimerkissä tauluksta n täytetty vain tarkituksenmukaiset sat). Tulevan muutksen suunnittelun kannalta keskeistä n tietää rakenteet ja niistä vastaavat taht eri rleissa. Tehtävä/palvelu Terveydenhult Sairaanhit Ssiaalihult Ssiaalipalvelut Järjestämisvastuu Tutantvastuu Tiedt Asiakastiedt Tiednhallinta vastuu Suun terveydenhult Terveysvirast Terveysvirast Hitkertmustiedt Terveyslautakunta Timeentultuki Timeentultuen myöntäminen Ssiaalivirast Ssiaalivirast Opetustimi Peruspetus Opetusvirast Opetusvirast Opetusvirast Tiethallint Asiakastiedt Tultiedt Sivistyslautakunta Oppimisympäristö Oppimateriaali Ktipalvelut Ssiaalivirast Ssiaalivirast Asiakastiedt Ssiaalilautakunta Ssiaalilautakunta Opetussuunnitelma Opetussuunnitelmatiedt Tietvarant / tietjärjestelmä Effica Mbiili ktihit Pr Cnsna Kurre Tietjärjestelmä mistaja Tiet Finland Oy Kuntien Tiera Oy CGI Sumi Oy Starsft Oy Opetusvirast Mdle Avin (yhteisö) Kuntakhtaisen tietjen kstamisen lisäksi, muutksen jatksuunnittelua varten kannattaa laatia yhteenvet lemassa levista yhteistyömudista: alueellinen kuntien välinen yhteistyö (kuntayhtymät, sidsyksiköt) kuntien välinen laajempi yhteistyö (sidsyksiköt) yhteistyön kansallisten viranmaisten kanssa (ministeriöt, virastt) muut yhteistyömudt (yritykset ja yhteisöt, yms.) Esimerkiksi tiethallinnn ja ICT-timinnan yhteistyömutjen salta lähtötilannetta vidaan tarkastella käytössä levien tiethallintmallien avulla. Onk yhteistyömutina: 1) tietjen vaiht ja saamisen kehittäminen ryhminä, 2) yhteiset hankinnat ja prjektit, 3) yhteistimintaspimukset tai 4) yhteiset rganisaatit (ks. esim. Tiethallintmallin sveltamishje julkiselle hallinnlle, 3.3 Nykytilan analysinti Selvitysvaiheessa tteutettavan nykytilan kuvaamisen yksi käyttötarkitus n tisaalta pystyä vertaamaan eri kuntien ICT-ympäristöjä ja tisaalta löytämään kartituksen kautta kehittämiskhteita tulevaisuutta varten. ICT ympäristöjen vertailu Selvitystä tteuttavien kuntien ICT-ympäristöjen vertailua vidaan lähestyä sekä khteiden että rakenteiden kautta, jllin vertailutietna tutetaan kuva lemassa levista palveluista/järjestelmistä (MITÄ ) ja niiden erilaisista järjestämis- ja tutantvaihtehdista (MITE N).

9 Valtivarainministeriö 9 (15) Päätelaitteet Työasema Kannettava Tabletti Älypuhelin Yhteensä: työasemaa, kannettavaa, 150 tablettia Keskimäärin: työasemaa, 450 kannettavaa, 18 tablettia Käyttöjärjestelmät Windws kpl, Windws XP 5400 kpl, Mac OSX 300 kpl (myös jitakin Windws Vista, Andrid, IOS, Linux) Asiakassvellukset Timialasvellukset SOTE OPETUS TEKE Tekla GIS - 3 Hallintsvellukset Rnd - 3 Budnetti - 2 Efecte - 2 Persnec - 2 Tiima - 2 Effica - 3 Primus - 5 Kurre - 5 Xcity - 3 Titania - 3 Dynasty - 3 Ppulus- 3 Pegass* Wilma - 4 Mdle - 2 Armi - 2 Basware - 2 Datwin - 2 SAP ERP* Svellusinfra MS Exchange MS Active Directry MS Sharepint MS SCCM Citrix / Cisc F-Secure Kapasiteettipalvelut Palvelimet: Windws 690 kpl, Linux 40 kpl (myös jitakin AIX, Slaris, Netware) Yhteensä: 14 laitetilaa tai knesalia 5 timijaa käyttää DNA:n knesalia Kuva 6. Esimerkki Yhteenvet kuntien ICT ympäristöistä Selvityksessä mukana levien kuntien ja kuvaukseen mahdllisesti mukaan tettavan kuntayhtymien ja muiden sidsyksiköiden ICT-ympäristön kuvaaminen yhtenä kknaisuutena mahdllistaa päällekkäisyyksien, samankaltaisuuksien sekä eravaisuuksien löytämisen jatksuunnittelun phjaksi. Kun tiedetään mitä n, n helpmpi rajata ja khdentaa kehittämistimenpiteitä ikein. Kun khteiden ja rakenteiden vertailuun lisätään tiedt ICT-ympäristön eri khteiden kustannuksista riittävän yhdenmukaisesti saadaan tieta timinnan ja timintaa tukevan ICT:n kustannuksista ja hintaerista eri kuntien välillä (tässä yhteydessä kannattaa muistaa, että ilman tietjen vertailukelpisuutta tietjen sittamat asiat vat yleensä vain suuntaa-antavia). 70 % ICT-kulujen jakauma timialille kunnittain 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Hallint ja talus Ssiaali- ja terveydenhult Sivistystimi Tekninen ja ympäristötimi Pelastus Jakamattmat 0 % Kaikki Askla Lapinjärvi Lviisa Myrskylä Prnainen Prv Sip Kuva 7. Esimerkki Yhteenvet kuntien ICT kustannusten jakautumisesta timialittain ICT-kustannusten kkamisen ja vertailun salta pelkkä ICT-kustannusten erttaminen ja arviinti ei le kaikilta sin edes mielekästä. Kun svelluksia hankintaan palveluina tai palvelutimintaa ulkistetaan työvälineineen palveluntarjajalle, ei ICT-kustannusten suudella kknaiskustannuksista le ikeastaan merkitystä (palveluhankinnassa stetaan palvelua ei teknlgiaa). Nykytilan analysinti ja kehittämiskhteiden tunnistaminen Nykytilan analysinnin apuvälineitä, ikeiden kehittämiskhteiden tunnistamiseksi n useita. Kunta- ja palvelurakennemuutksen ICT-tukihjelmassa ludut valmiit hjeet ja kuvausphjat hyödyntävät yleisesti käytössä levia ja kaikille avimia malleja. Kuten kaikkien arviintimenetelmien salta itse menetelmä ei le itsetarkitus, vaan lisäarv malleista tulee tiedn ymmärrettävän jäsentämisen kautta.

10 Valtivarainministeriö 10 (15) Esimerkiksi SWOT-analyysimallia hyödyntämällä nykytilanteen vahvuuksien, heikkuksien, mahdllisuuksien sekä uhkien tunnistamiseksi ja kirjaamiseksi kehittämistimenpiteiden suunnittelua varten. S = V A H V U U D E T Organisinti ja vastuunjak Tiethallintmalli uusittu KA:n mistujuus määritetty Tiettekniikan nykytila (IT tutant) Nykyaikainen palvelututannn ympäristö Henkilöstön saaminen Muut vahvuudet Organisaatin panstus palveluiden kehittämiseen W = H E I K K O U D E T Organisinti ja vastuunjak Tiethallinnn pienet resurssit Timialjen ja tiethallinnn yhteistyö Tiettekniikan nykytila (IT tutant) Jatkuuden varmistaminen pienet resurssit Laaja svellukanta, pieni integraatiaste Muut heikkudet ICT kustannusten heikk läpinäkyvyys Timittajien hallinta Organisinti ja vastuunjak Uuden tiethallintmallin rakenne Kehittämiskhteiden hallinta salkun avulla Tiettekniikan nykytila (IT tutant) Palveluympäristö mahdllistaa uusien teknligiiden hyödyntämisen Muut mahdllisuudet Prsessiajattelun vahvistuminen palvelukehityksessä O = M A H D O L L I S U U D E T Organisinti ja vastuunjak Tiethallinnn rlin merkitystä muuttuneessa ei ymmärretä jhdssa Tiettekniikan nykytila (IT tutant) Resurssien rajallisuus, uusien saajien palkkaus Epännistuminen palvelututtajavalinnassa Muut uhat Talustilanteen heikkeneminen T = U H K A T Kuva 8. Esimerkki ICT-ympäristön nykytila SWOT analyysin khteet Kuntien ICT-nykytilan arviinnissa SWOT-analyysimallilla n mahdllista tarkentaa arviintikhteita mm. timinnan rganisinnin ja vastuunjan, IT-tutannn nykytilan yms. salta; aina kyseessä levan tarpeen mukaan. Eri menetelmillä tunnistettujen kehittämiskhteiden kuvaamisen salta susitellaan hyödynnettäväksi JHS 179 susituksen tarjamia kuvaustapja, jtta tieta vidaan suraan hyödyntää selvitysvaiheessa tehtävässä eri tavitevaihtehtjen kuvausten phjatietna (ks. kappale 3.4). Kattavasti kttujen ehdtusten phjalta tiedn jatkjalstus n aina helpmpaa. Uusimista vaativat järjestelmät Pri Ulvila Harjavalta Kkemäki Yhteensä Yleishallint Palkka- ja talushallint 4 4 Ssiaalitimi Opetus- ja kulttuuri 1 1 Tekninen timi 8 8 Muu timinta Kuva 9. Esimerkki Kehittämiskhteet: uusimista vaativat tietjärjestelmät ICT-ympäristöön liittyvien kehittämiskhteiden lisäksi muutksen selvityksen yhteydessä kannattaa arviida myös käytössä levien ja tiethallinnn ja ICT-tutannn hjauksen ja hallinnan työvälineiden kehittämistarvetta. Mahdllisten jatktimenpiteiden yhteydessä mallien kehittämine ja käyttööntt n viimeistään lunnllista tteuttaa muutsten tteutuksen laadunvarmistamiseksi.

11 Valtivarainministeriö 11 (15) TOP 10 työkalut Status Kmmentit Vusikalenteri Päätöksentekmalli Organisaatikuvaus Prjektisalkku Spimussalkku Tietjärjestelmäkartta IT-budjetti IT-Strategia Tietturvaplitiikka Kehittämissuunnitelma Timintasuunnitelma vudelta 2008, ei lemassa? Kehitettävä haasteiden ratkmiseksi etenkin timinnan sallistaminen Mm. rlit ja vastuut määriteltävä selvemmin, timinnan sallistaminen Kehittämissalkku, epäselvää missä määrin hyödynnetty tiethallinnn peratiiviseen jhtamiseen ja prjektimalli puuttuu Ei lemassa Epäselvä missä määrin mm. KA-työstä valmista tutsta peratiiviseen jhtamiseen Yhteistimintaspimuksessa päätetty, Lahden budjetissa seuranta, mititus? Päättymässä, uusitaank ja missä määrin hjannut (vaikuttavuus timintaan, negatiiviset haastattelutulkset) Epäselvä missä määrin tteutunut strategisena työkaluna ja miten suunnitellut tarkennukset vat tteutuneet KA-kehityplku löytyy, keskeisiä timenpiteitä 2010 saakka IT-strategiassa, haastattelutulkset kuitenkin negatiiviset (mm. tulkset) OK Kehitystä tarvitaan Ei lemassa Kuva 10. Esimerkki Työvälineiden kehittämistarpeet Kaikkien eri kehittämiskhteiden pririsimiseksi khteista kannattaa arviida niiden kiireellisyys, merkitys kunnan timinnalle sekä tteutuksen vaatimat resurssit ja muutkset lemassa leviin timintamalleihin ja timintaympäristöön. Skenaariiden laatimista varten mm. Kuntarakennemuutsten tietpankista löytyy valmiita kuvausphjia tiethallinnn nykytilan analysimiseksi (https://www.kuntarakenne.fi/ka-wiki/fi/selvitysvaihe/tiethallint). 3.4 Tavitevaihtehtjen kuvaaminen Kunta- ja palvelurakennemuutksen selvitysvaiheessa tavitetilan eri vaihtehtjen hahmttelussa ja suunnittelussa vidaan hyödyntää JHS 179 susituksen tapaista kuvauskehystä. Selvitysvaiheen tavitteiden ja aikataulun vuksi varsinaiseen uuden arkkitehtuurin suunnitteluun ei tdennäköisesti le aikaa, eikä tarvetta vaan kuvaustas jää yleiseksi, mutta kuitenkin sellaiseksi jka mahdllistaa eri vaihtehtjen arviinnin ja perustelun jatktimenpiteitä varten. Tällöin vaihtehtisena tapana kannattaa käyttää erilaisten yksinkertaisten skenaarivaihtehtjen esittämistä (tarkempi tavitearkkitehtuurin suunnittelu tehdään yleensä vasta kun tiedetään muutksen tavitteet ja khteet sekä niiden tteutukselle n saatu ainakin alustava hyväksyntä). Skenaarivaihtehtjen laadinnassa n perusteltua humiida laadittavan tiedn erilaiset käyttökhteet. Tisaalta tiedn tulisi lla hyödynnettävissä kuntaliitsselvitysten yhteydessä ja siihen liittyvässä päätöksentessa, mutta tisaalta myös kuntien massa kehittämistyössä tai kuntien yhteistyötä phdittaessa. Laadittavien ICT-skenaariiden tulisi perustua A. kuntajakselvityksessä laadittuihin malleihin muuttuvasta kuntarakenteesta B. nykytila-analyysissä esiin nusseiden kehittämiskhteiden tteutuksen suunnitteluun. Tavitetilan suunnittelun salta resurssit ja työaika kannattaa keskittää tunnistettujen kehittämiskhteiden tteutuksen vaatimaan tiedn tuttamiseen. Tavitetilan suunnittelu ja kuvaaminen vaatii, että khteet n rajattu hallittaviin kknaisuuksiin (uuden kunnan tavitetilan kuvaaminen kknaisuudessaan n teriassa mahdllista, mutta miten järkevää n ensin suunnitella kaikki ja vasta sen jälkeen käynnistää timenpiteet, n tinen kysymys).

12 Valtivarainministeriö 12 (15) Periaatteellinen tas Tavitteiden mudstaminen sidsryhmän vaatimuksista Lainsäädäntö Strategia Rajaukset ja reunaehdt KA-periaatteet Tavitteista Kehittämisvaatimukset jhdetut kehitysehdtukset Tietturvaperiaatteet Standardisalkku Sidsarkkitehtuurit Kehittämistavitteet Kehittämisehdtusten Kehittämisehdtusten vastaavuus sidsryhmien Vaikutus palveluihin ja vaatimuksiin palvelututantn Timinta Tiet Tietjärjestelmä Teknlgia Tavitetilan tarvitsemat tietjärjestelmäpalvelut Sidsryhmät Käsitemalli Tietjärjestelmäpalvelut Teknlgiapalvelut Käsitteellinen tas Sidsryhmien vaatimukset Palvelusalkku Palvelut ja ydintiminta Palveluiden Lginen tutanttapa tas Palvelututanta tukevan ICT:n tutanttapa Prsessit Prsessikuvaukset Palvelututant ICT -palvelujen tutant Tietmalli Päätietryhmät Lgiset tietvarannt Timinnassa käytettävän tiedn Fyysiset tietvarannt Lgiset tietjärjestelmät Timintaa tukevat tietjärjestelmät Teknlgia-jkmpnentit niiden sijittuminen palveluympäristöön Järjestelmät prsessit Järjestelmien käyttämän tiedn tietvarannt Tietjärjestelmäsalkku Verkkkaavi Fyysinen tas Sanastt Spimussalkku Liittymät ja rajapinnat Sijituskaavi Teknlgiasalkku Kuva 11. Kknaisarkkitehtuurinmenetelmän sveltaminen tavitetilan suunnittelussa Muutksen suunnittelun näkökulmasta kehittämiskhteista n susiteltavaan kuvata seuraavat tiedt: Timinnan tavitteet ja sidsryhmien vaatimukset (kuvausphjat: Strategia ja Sidsryhmien vaatimukset) Tavitteista jhdetut kehitysehdtukset (kuvausphja: Kehittämistavitteet) Timintaan ja erityisesti kehittämiskhteiden tteutukseen liittyvät rajaukset ja reunaehdt (kuvausphja: Rajaukset ja reunaehdt) Timinnan tuttamat ja ydintimintaa tukevat palvelut (kuvausphja: Palvelusalkku) Kehittämiskhteen prsessit (kuvausphja: Prsessit ks. myös JHS 152) Uuden palvelutiminnan rganisinti- ja tutanttavat (kuvausphja: Palvelututant) Uutta palvelutimintaa tukevan ICT timinnan tutanttavat ja resurssit (kuvausphja: ICT palvelujen tutantmalli) Uuden palvelutiminnan vaatimat tiedt ja tietvarannt (kuvausphja: Lgiset tietvarannt) Uutta palvelutimintaa tukevat tietjärjestelmäpalvelut (kuvausphja: Tietjärjestelmäpalvelut) Lginen jäsennys uuden timinnan tarvitsemista uusista tietjärjestelmistä / svelluksista ja niiden sijittuminen lemassa levaan palveluympäristöön (ks. JHS 179) Skenaariiden laatiminen Tavitetilan vaihtehtjen arviinti skenaariiden avulla vi tuda riittävän tiedn muutksen jatksuunnittelua ja tulevaa päätöksenteka varten. Skenaariarviinnin avulla eri vaihtehtjen lisäksi n mahdllista esittää ICTmuutksen tumat mahdllisuudet sekä rajitukset k. timinnalliselle muutkselle.

13 Valtivarainministeriö 13 (15) ICT-ratkaisujen salta skenaariiden laadinnassa n tärkeää, vastaavalla tavalla kun kknaisarkkitehtuurin suunnittelun salta, että skenaarit tunnistetaan ensin varsinaisen timinnallisen kuntamuutksen salta. Vaihtehtjen tunnistamisen jälkeen keskeisten skenaarit tulee kuvata erityisesti palvelujen järjestämisen ja rganisinnin kannalta. Kuntamuutksen yleiskuvaus <kuvaus> <kuvaus> ICT-palvelujen järjestämismalli tässä skenaarissa <kuvaus> ICT-timinnan jhtamismallin periaatteet tässä skenaarissa <kuvaus> A ICT-timinnan rganisinti <kuvaus k. muutksen tavitetilan ICT-timinnan rganisinnista> ICT-timinnan resurssit <kuvaus k. muutksen tavitetilan tiethallint- ja ICTpalveluntutantresurssit> Keskeisimmät järjestelmät ja välineet <kuvaus k. taviteskenaarissa käytettävistä keskeisimmistä teknlgiista, ratkaisuista ja järjestelmistä vidaan jakaa esim. timialueittain> Timittajat <kuvaus tavitetilan keskeisimmistä ICT-timittajista uudelle / uudistuneelle kuntatimijalle tai timijaryhmittymälle> Välttämättömät kehittämiskhteet <järjestelmät, arkkitehtuuri ja timintamallit ja resurssit, jiden kehittäminen n välttämätöntä k. muutksen tukemiseksi> Hyödylliset kehittämiskhteet <järjestelmät, arkkitehtuuri ja timintamallit ja resurssit, jiden kehittäminen ei le välttämätöntä k. muutksen tukemiseksi, mutta jtka kannattaa tehdä> Kuva 12. Skenaarivaihtehdn kuvauskrtti ICT-palvelujen järjestämisen, tiethallinnn sekä ICT-ratkaisujen pääskenaariiden tunnistaminen tehdään timinnallisen muutksen phjalta ja tunnistetut vaihtehdt kuvataan vastaavalla tavalla kun timinnan salta. Skenaariiden laatimista varten mm. Kuntarakennemuutsten tietpankista löytyy valmiita kuvausphjia (https://www.kuntarakenne.fi/ka-wiki/fi/selvitysvaihe/tiethallint). HUOM! Tavitetilan ja nykytilan kuvauksen tteutuksessa n susiteltavaa säilyttää eri ajallisten kuvausten lginen yhteys. Kun tavitetilasta suunnitellaan tietyt khteet, kannattaa nykytilasta kartittaa vastaavat kknaisuudet. Tällä tavalla tavitetilan tteutuksen vaatiman muutksen arviinti mahdllistuu. Eli vaikka tavitetilan suunnittelua tehdään skenaariiden avulla, kannattaa varmistaa, että niissä esitettävistä tiedista n kttu riittävän kattavat lähtötiedt. 3.5 Tavitevaihtehtjen arviinti Organisaatiiden ja laajjen timinnallisten muutksen tteuttamiselle n yleensä lemassa useita erilaisia tteutusvaihtehtja. Näiden arviinti kunta- ja palvelurakennemuutksen selvitysvaiheessa kannattaa tteuttaa selvitysalueen kuntien muutkselle asettamien tavitteiden sekä muutksen jhtamisen ja prjektinhallinnan hyvien käytäntöjen kautta. Tteutusvaihtehtjen arviintinäkökulmat: miten vaihteht tukee palvelutimintaa? miten vaihteht tukee esim. lähipalvelujen ja -demkratian turvaamista kuntarakennemuutstilanteessa (esim. sähköinen asiinti)? miten vaihteht tukee muutksen tteutusta? muutksen tteutuksessa tarvittava saaminen? muutksen vaatima aikataulu? muutksen kustannukset? miten vaihteht tukee yhteentimivuutta ja tietjen yhteiskäyttöä? miten suuret riskit tteutusvaihtehtn liittyy? Tavitevaihtehtjen analysinnin apuvälineitä, ikean kehittämistavan valitsemiskeksi n useita. Kunta- ja palvelurakennemuutksen ICT-tukihjelmassa ludut valmiit hjeet ja kuvausphjat hyödyntävät yleisesti käytössä levia ja kaikille avimia malleja. Kuten kaikkien arviintimenetelmien salta itse menetelmä ei le itsetarkitus, vaan lisäarv malleista tulee tiedn ymmärrettävän jäsentämisen kautta.

14 Valtivarainministeriö 14 (15) Tavitetilan vaihtehtjen ja skenaariiden arviinnissa SWOT-analyysimallilla n mahdllista arviida edellä esitettyjä näkökulmia. Kunta- ja palvelurakennemuutksen ICT-tuen skenaariiden SWOT-analyysimallissa arviintinäkökulma painttaa erityisesti uudistuvan timinnan tuki, tteutettavuus, riskit ja kustannukset. A B C D <skenaari A> <timinnan muutksen yleiskuva> <rakenteellisen muutksen yleiskuva> <resurssien käytön muutksen yleiskuva> <skenaari A> <timinnan muutksen yleiskuva> <rakenteellisen muutksen yleiskuva> <resurssien käytön muutksen yleiskuva> <skenaari A> <timinnan muutksen yleiskuva> <rakenteellisen muutksen yleiskuva> <resurssien käytön muutksen yleiskuva> <skenaari A> <timinnan muutksen yleiskuva> <rakenteellisen muutksen yleiskuva> <resurssien käytön muutksen yleiskuva> ICT -selvitysryhmän SWOT-arvin mukaan skenaari A B C D tukee parhaiten kuntien palvelujen kehittämistä kuntalaisten palvelujen ja kuntatimijiden tuttavuuden näkökulmasta Kuva 13. Esitys valitusta vaihtehdsta Skenaarimallin tarkituksena n tuttaa eri timijiden ICT-timinnan ja ratkaisujen sekä kehittämiskhteiden lähtötilannekuvaukset ja näiden analyysin sekä timinnallisiin muutsskenaariihin svitetut ICT-ratkaisumallikuvaukset ja niiden SWOT-analyysit. Työn tarkitus n esittää susituksen skenaarista, jta muuttuva / uusi ICT parhaiten tukee tai jssa n pienimmät ICT-riskit suhteessa muutksella saatavaan hyötyyn. Arviinnin tavitteena n tuttaa esitys muutksen tteutusmallista/-vaihtehdsta, jta ICT vi parhaiten tukea. 3.6 Muutksen suunnittelu Kunta- ja palvelurakennemuutksen selvitysvaiheessa muutksen tteutuksen alustavan suunnittelun tarkituksena n tuttaa jatkpäätöksenteka varten kknaiskuva esitetyn muutsvaihtehdn tteutuksen keskeiset tiedt. muutksen tavitteet (khteet, rajaukset) muutksen tteutuksen keskeiset etenemisvaiheet muutksen tteutukseen liittyvät merkittävimmät muutsprjektit muutksen tteutuksen rganisinti (kk muutksen hjaus, keskeiset prjektit) tteutuksen vaatimat resurssit tteutukseen liittyvät riskit (muutshjelman riskit, timinnalle muutksesta aiheutuvat riskit) Mikäli muutksen suunnittelua lähdetään viemään tarkemmalle taslle päätöksenten tarvitseman tiedn tarkentamiseksi ja seuraavien vaiheiden valmistelua varten, hyvä käytäntö n miettiä muutsprsessin kannalta: mitä tehdään vielä selvitysvaiheen aikana? mitä n pakk tehdä tteutusvaiheen siirtymäkauden aikana (eli asiat jtka täytyy lla kunnssa 1.1.vvvv kun uusi kunta alittaa timintansa) ja mitä ehditään lemassa levilla resursseilla lisäksi kehittämään? mitä tehdään uuden kunnan alittaessa timintansa (esim. ensimmäisen 3 vuden aikajänteellä)? mitä kehittämistä jätetään myöhempiin aikihin? Tällöin ICT-muutksen tteutussalkku saattaisi mudstua seuraavan esimerkin kaltaiseksi:

15 Valtivarainministeriö 15 (15) Selvitysvaihe Tteutusvaihe Tteutusvaihe Arviintivaihe Kehitys-/muutskhde Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Kirjanpit Palkanlaskenta AD Tiet- ja dataliikenne Terveydenhult/ktihit Terveydenhult/ajanvaraus Ssiaalityö/timeentulturva Päivähit Rakennuslupa Paikkatiet Oppimisympäristö Kirjast = markkinakartitus/-analyysi = muutksen käynnistys = käyttööntt/yliheitt Kuva 14. Esimerkki ICT-muutksen tteutuksen vaiheistamisesta 4 Liitteet Liitteet löytyvät kuntarakenne.fi sivuilta: Liite 1: JHS179 kuvausphja laajennus (.xls) Liite 2: ICT-ympäristön nykytilan kuvaus (.pdf) Liite 3: Tiethallintmallin sveltamishje julkiselle hallinnlle (.pdf) Liite 4: Tiethallinnn nykytilan analyysi (.pdf)

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys ICT teemaryhmän raportti

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys ICT teemaryhmän raportti Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys ICT teemaryhmän raprtti 6.5.2014 Versi 1.01 Etelä-Karjalan kunnat Valtivarainministeriö 2 (41) Sisällys Sisällys... 2 1. Prjektin tiivistelmä... 3 1.1. Prjektin lähtökhdat...

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Keskitetyt oppijan palvelut Todennetun osaamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri. v.0.9

Keskitetyt oppijan palvelut Todennetun osaamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri. v.0.9 Keskitetyt ppijan palvelut Tdennetun saamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden khdearkkitehtuuri v.0.9 Muutshistria: Versi pvm tekijä Muuts v0.77 21.6.2011 MK Ryhmitelty tietjärjestelmäpalvelut uudestaan

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91 Oppijan verkkpalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.91 Muutshistria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versi, Markku Laaksharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksharju 0.6 22.10.2010

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: OSOITTEET Suunnitelma Otsikk Päivämäärä Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Mut Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Verkko-oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö Pyyntö 1 (5) Tietpyyntö Verkk-ppimisympäristö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi Pyyntö 2 (5) 1 Tausta Kyseessä ei le tarjuspyyntö, hankintailmitus tai ennakkilmitus, vaan palveluja

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LUONNOS 13.3.2012 RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja Tutanttaluden laits Palvelujen tutteistamisen käsikirja Osallistavia menetelmiä palvelujen kehittämiseen Tiina Tuminen, Katriina Järvi, Mikk H. Lehtnen, Jesse Valtanen, Miia Martinsu TIEDE + TEKNOLOGIA

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit Rakennemallin etenemisen pääetapit 28.4.2009 Mtiiviseminaari, Jyväskylä Rakennemallin etenemisen pääetapit Prsessin kest n. 2 vutta Tärkeää itse strategiaprsessi Kuntien ait situtuminen ja sallistuminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10.

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10. 15.10.2014 AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017 Tutkimuksen avimuudella yllättäviä löytöjä ja luvaa ivaltamista (v 0.7 2.10.2014) Hum! Oikeuksien hallinnan työryhmän kmmentit lisätään asiantuntijaryhmän/strategiaryhmän

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

No. 1/2013. Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi (Moodi 2a) Millaiset toimintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä

No. 1/2013. Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi (Moodi 2a) Millaiset toimintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä N. 1/2013 Käytäntölähtöisen innvaatitiminnan timintamallien analysinti (Mdi 2a) Millaiset timintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä ja tulevaisuussignaaleja hyödyntävää innvaati-timintaa? Kaksi

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1 Henkilöstön työsuhteen tehkas hallinta vt. Timitusjhtaja Marita Lehikinen, FCG Kuntarekry Oy 21.9.2016 Page 1 Tarjamme rganisaatin HR-timinnlle, jhdlle, esimiehille ja henkilöstölle palveluita, jiden avulla

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

KORJAUSKOHTEEN RAKENNUSMITTAUKSEN JA LÄHTÖTIETOMALLINTAMISEN HAASTEET

KORJAUSKOHTEEN RAKENNUSMITTAUKSEN JA LÄHTÖTIETOMALLINTAMISEN HAASTEET KORJAUSKOHTEEN RAKENNUSMITTAUKSEN JA LÄHTÖTIETOMALLINTAMISEN HAASTEET Jukka Mäkelä / Oy Rakennustellisuus ry Tietmallin käyttö rakennushankkeen eri vaiheissa Kupi 13.4.2016 SMARTGEO OY Palvelujen jhtajatuksena

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO 8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO Alkusanat Raprtti STM:n Harvinaiset sairaudet työryhmän (2014 2015) timinnasta

Lisätiedot

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi).

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi). 1 TIEDONANTOPOLITIIKKA MALLI 1 Jhdant Pörssiyhtiöiden, viranmaisten ja pörssin mudstama työryhmä n yhteistyössä IR-yhdistys r.y:n edustajien kanssa laatinut yleisen tiednantplitiikka-mallin ja päätöksentekpuita

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä 1 Kansalaisvaikuttaminen ja demkratia - valmistelutyöryhmä KOKOUS 3 Aika: 6.5.2014 kell 17.30 Paikka: Kkemäen kaupungintal / kaupunginhallituksen kkushune Työryhmän jäsenet: Marja Vaitmaa (pj) / Luvia

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muuts ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014 VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI Hämeenlinna / Häme POTKU sahanke 1.11.2012 31.10.2014 Lilli Väisänen Hämeenlinna/ Häme POTKU2- prjektipäällikkö Elkuu 2014 1. Osahankkeen rganisituminen 1. Hankkeen rganisituminen

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN, PIHTIPUTAAN, SAARIJÄRVEN JA VIITASAAREN YHTEINEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUONNOS 22.2.2012/ 2.7.2012 / 29.10.2012/

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET Tekijän nimi LuK -tutkielma Ympäristötiede Kupin ylipist, ympäristötieteen laits Helmikuu 2007 2 Kupin ylipist ympäristötieteen laits LuK -tutkielma KUOPION YLIOPISTO, Lunnntieteiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 HL7 Finland ry. Bard 2015: c/ Juha Mykkänen, THL, P.O.B. 95, FI-70701 Kupi, Finland tel: +358295248038 Tim Kistinen, FiHTA Juha Mykkänen, THL (chair) Jaakk Lähteenmäki, VTT Jani Kariniemi, Medi-IT Jyrki

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA TOIMINTAKERTOMUS 2006 Yhteenvet Laatujhtryhmän helmikuussa 2006 hyväksymä timintasuunnitelma vusille 2006 ja 2007 linjasi laatustrategian knkreettisia timia

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI isi KAUPUNGINKANSLIA

HELSINGIN KAUPUNKI isi KAUPUNGINKANSLIA HELSINGIN KAUPUNKI isi KAUPUNGINKANSLIA INNOVAATIORAHASTO HANKE-EHDOTUS2016 Rahituksen hakija (www-sivulle) Hakijan nimi/hankkeen hallinnija (yritys/virast/tms.): Metrplia Ammattikrkeakulu Oy Hankkeen

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot