:il. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ":il. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu?"

Transkriptio

1 FYSKKA (FY4.2): 4. KURSS: Liikkeen ait våsraa KuurEEN $) rehrävään il KOE 21.1t.20L3 1. Linnun lentonopeus alussa on 64 km/h. Lintu kiihdyttää nopeuttaan tasaisesti kiihtyvyydellä 2,3 mf s2l-,8 sekunnin ajan. a) Laske linnun loppunopeus kiihdytyksen jälkeen. b) Kuinka pitkän matkan lintu kulkee kiihdytyksen aikana? c) Lintu pienentää kiihdytyksessä saavuttamaansa a)-kohdan nopeutta tasaisesti hidastuvuu della -2,4 m/s2. Kuinka kauan kuluu aikaa, kunnes lintu pysähtyy? 2. Laskuvarjohyppääjän nopeus muuttui ajan funktiona vapaan pudotuksen aikana alla olevan kuvaajan osoittamalla tavalla. Määritä kuvaajan avulla laskuvarjohyppääjän a) kiihtyvyys hetkellä t = 10 s b) kiihtyvyys hetkellä t = 30 s. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. ltt T,ås å{i :il 3 il* 5* 7r] Pyöräilijän nopeus 17 metriä korkean mäen päällä on 16 km/h. d, Mäen pituus on 130 m ja pyörän ja pyöräilijän kokonaismassa on 85 kg. Pyöräilijä tulee vapaasti polkematta mäkeä alas. Liikettä vastustavien \ voimien suuruus mäessä on 62 N. Laske pyöräilijän nopeuden suuruus mäen alla Auton massa on 21,000 kg ja nopeus 72km/h. Auto pysäytetään tasaisella tiellä, jossa renkaiden ja tien välinen kitkakerroin on 0,40. a) Kuinka pitkä matka vähintään tarvitaan auton pysäyttämiseksi? b) Kuinka suuri on jarrutusmatka liukkaammalla tiellä, jossa kitkakerroin on 0,20? c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu? 5. Pallo, jonka massa on 0,20 kg, osuu lattiaan nopeudella 5,4 mf sja se pomppaa ylöspäin nopeudella 5,2 m/s. a) Laske pallojen liikemäärä ennen ja jälkeen lattiaan törmäystä. b) Laske pallon liikemäärän muutos. l" f j...'.i. i'- v.,? i:.. t:.::{.;l,,t ',tir : i:ä KÄÄNNii l

2 6. Henkilöauto ja kuorma-auto törmäävät toisiinsa suoralla tiellä ja takertuvat toisiinsa kiinni. Henkilöauton massa on 1250 kg ja nopeus 85 km/h. Kuorma-auton massa on kg ja nopeus 65 km/h. a) Millä nopeudella ja mihin suuntaan autot liikkuvat toisiinsa tarttuneina hetitörmäyksen jälkeen? b) Laske autojen yhteinen liike-energia ennen törmäystä ja törmäyksen jälkeen. c) Kuinka monta prosenttia autojen yhteisestä liike-energiasta säilyy törmäyksessä? 7. Varastomies työntää lattiaa pitkin vakionopeudella laatikkoa, jonka massa on 25 kg. Laatikon ja vaa kasuoran lattian väli nen i u ku kitkakerroin on 0,18. Kappaletta liikuttavan työntävän voiman F suunta on kuvan 1 mukainen. Kuvassa 2 on esitetty laatikon voimakuvio eli laatikkoon vaikuttavat voimat. Kuva 1. Laatikon työntö. Kuva 2. Laatikon voimakuvio. F, a) b) Nimeä laatikkoon vaikuttavat voimat ja esitä laatikon liikeyhtälöt komponenttimuodossa x- ja y-suunnassa. Laske työntävän voiman F suuruus, kun laatikko liikkou vakionopeudella.

3 rli li lr FYtttKKA (rv4-t..r*riat.-rut lrl l tl q Fv RJ\r/ j,ro e illi.li ll * Å. tl- &OltJ ea! t]) -;-- 'uo +ot 61 rh J- u,,3 *. ZrG -( - '\) = 21, 7 tllt...? Ä{ ' {4,år 9',[t) r = _t_ 1i, t 64 6 r* ö m. d,1 at ---,,?;.F å å,3 ; 35,71efn,Y 36m, : A fr (rnd' F es F1 ^"lo P ev»e nj np 'k : tt"} = a uf: 11 r,?qp Y g_ 716 g+- l. AVU LLA 2t,?ta-P r n/\r?a J-- 1+'t 77,84 r s - f, P"'.r

4 &. J.tÖ llo t G ea^ F,r &rrl /= Y{. f t NTÅ'-Å ur Na ll lr-'ä = at 1) = l?rp?.= är?$ 0,5 lt O lrf 4o J* rb SQ öal /rf+ -l7,tg 36 (n + 2 l: i '-l li il i -+ ', - " - ---j

5 \i C c') l+e rk llrm Ai lc, tf-f ryvyw f^ DAl,.t N Af O P tv.f l<l Va a.l zt Rr/ *r:tftkla*t; N.t K Ur,r ra t< jl t rl &'Å '- tu l7n{ 6 Ar rl (r,, lr #,) L rt. r T,tza t = lot P t r r? RerÅ,X rv k U vtn-l ÅLd Ko,* r/rn nj ^ ry qs r' rå ö ]- raån ts ct.å kilc.ff fff f rrå, 'ltn. Jn {tss, A # \ /\J l<tthttvyy,r q (to;1 = å f1r - at =2-1r, c( c{ fl,0s) : dt) 2i fl- \)6J /{-s år t rhf{} b ***t, x å, 13 r"1 rl.!, \J4 ) $r. rt.etrå

6 !,&) a(ao'r) r,fr- \./ re. Kod^ k a Yvvrl^.r^LLe Eo t+raån ZCe c) 11 AT-lra TaAAAAN (t,u)-kyyr-ntnåå* / f lf,rod,r/å ffirjlgy4 - r-{.f/17* -4+^Y4- rr,{vrerxitv 4YYYf ry - re L*+ÅÅ; lb-uutu; il loff f4trk^a taf -5,.= fom - l<c,<}arnl.fl^ rzuvtv'tå; SAYPL \.* ot^evv"urå (r fvar-tlcf^tft): lakfl A r l<,r vxtr trå 0s * { r" futahr r-{ ^rtsa Att-.-ar"{a d^/ 5s 4f s FvrvtvtN ( A rn t* &. C /1e \) \ \J -.Jv t, g t lsoclrn = l{ f Ln.:F-ffi-_:_- t;^.rr,t4 t1.trt ^Å

7 t-, o f)= [7rn 11 = 16 knlh { =, l?or l?o fr, (l] z O'4' _l F = -69N r4r= 3 Ne &e(a pe Rt^^:.C.' t-4 trr fir-*"j f _o {- l:.' t t/v = rn ru* *f- n7h+w,-t b+ K + fnvh *VV =.'),r i_ U _,.->> 6-74-lO (1=o) $ rnu2 it. ärn.\a D.= DL = 1}=å

8 / t-r=t/*+ tlh+2w rl o (l VM % = t/\" + *Ah + 3E Yovr:n (r= _ GA^/),,.; {(#?)'* 7'?rnlf-. lynt + J' (*e en)-boy, # {tfl 1;; 12,?? el f (+t b*l h) *m,f *W T.tt hf=-.tf T'r<t W.sff, L o r. vsfr{ lcv r r Fr M Vv =.- 6å A/. 30lfn + *7h +W.= jnnte : {-n" cr... 1 D: rr"f +mah tw b^= bl* tr= + (-).1.' =» l- 7rn L( zl:yi"*ryh t: w) rn ryyltt*tl!3y rn ry [i,f 1l,E! rn +r-f rr] f#fru e rir.u z1g,n (t= e xv) s JlvG -.o

9 it * -1r",,b - 1» =,0 l M ö fr/= = rn7 tä= 7t h,,p': or ' o h a) t- Z \)-e - t4 r<a M ll t<a Fv 6M R G t AP Rl'^'t f G t-q?-q, Q --9 F; +Fr={-w= tr;+r; c:x)l?oj <^ \f^ A l< ^rv o z-a-l A f t N N +LL^ Fr lt Hvul-v [A r i.); nzu rv trr? - Fr J/ efveggt^{'eet;^/-16 {rt) ca.< f1 vooon \^r -s tri q.+ F.{ F \Ar s 4F* KtTl.avorH,^N s Alrlc6- ener W; l-i0 h*k,-q ( r> å r',?f AÅre ) T?ke rrä r> 6r zr tv /*f V vt0r.f

10 - 'r Fr,J = -+rn- s / /Gs P(nqS s /$ ob +- t 0 - å /rt å J*arav1-vrt<tYt-A n4 u-a- 'l) å o * rn bol ;/a rn3 '*1rå Ao "? /4M3 J/4 R evtvr H a l: R^ Vo DA^ Al.l d HT4 / Y Y#r T/\$r4 l rej]:.,!-t ) 4A -rtv{a N LttFFee,nl Avvtt{,' q : {s= \t+ fn $ttr" oa/ v4^ 'sto (r).,,= u, + o't (9 o: J= å r"j (E uo + ^t, år; t, r1 rytl '1r -= o =7v Al :,/4 r'l A s lj_ [r) r6ar ry

11 -r: - 1ro' q nl* +}_ 2a _ åq (o /+r/r0 tv L il lc e y,,1),{ f-ö V* a l<r t,/uf-rna.f,fa \-7=fna./ NllN A=-2 rn ttj- råh,q' yl+rå dö ru GJ_. - - _Uo... å 2- (-E_\ v m/ i,\åm *? \ s-- "1,f rn :' til -lö /u 7*/*3 { lff, J,t G,?v i-vrr P,-t \- Fa

12 f-t J^ f- trur\{ \ 3/6 -f/ L 2" Of?O-?S t# lrn x ai,7e gln,(t) ("- - - å C- raa * ra?4* å-*f.1 e E -Rr3 tr:_r -?L ö /3 i= 9.,f c,p.fo,gg6itn -f"r la»rn ) 'lro ---8, j tr, s; -=,(*å!rl-, e,r.? C --.r + '&- J A eevry F{ JOJ NOPCVJ.*L 'lnl =- 1va : * - A,/l 7 el A i- Sa,?(tt n å: /Jrn lv k,ir P l $ferr/ e {*A'fAA^// ( v Tcr rt1/u r, lil :;,;i nn "-{, *-oj^ ALt&{reeät- *&v o.f fa 5lrn

13 /T) - w 0 rfl l<le*ån rhvjlc.t 4, s ry - ft b Pallo, jonka massa on 0,20 kg, osuu lattiaan nopeudella 5,4 mls ja se pomppaa ylöspäin nopeudella 5,2 m/s. a) Laske pallon liikemäärä ennen ja jälkeen lattiaan törmäystä. b) Laske pallon liikemäärän muutos. Ratkaisu m=0,20kg, vu=5,4m s, v1= 5,2mls, a) Piirretään tilannetta havainnoilistava nen suunta alaspäin. P^=?, Pt =?.' Lp=? _+,il '1:h..,!'# r.;#ffi kuva ja valitaan positiivii. Pallon liikemäärä alussa on pu = miu,)okaskalaarimuodossa on Pu= ffivn= 0,20 kg. 5,4 * =,,0* + = t,t$ Positiivinen tulos tarkoittaa, että liikemäärä on so'nitun positiivisen suunnan suuntainen, siis alaspäin kuvassa. Pallon liikemäärä lopussa on pr = mir,)okaskalaarimuodossa on p,: m{-v1)= 0,20 kg. (-s,z!)= -1,04 kgm = -t,o kg-. SSS Negatiivinen tulos tarkoittaa, että liikemäärä lopussa on ylöspäin. Lukuarvoltaan liikemäärä on pienentynyt, koska liikemäärää on "siirtynyt" lattiaan. tr) Liikemäärän muutos on di = Pt- P^. Skalaarirnuodossa liikemäärän mtiutos on ap=h*pu Vastaus a) Pallon liikemäärä alussa on 1,1 kgm/s alaspäin ja lopussa 1,0 kgmis ylöspäin. b) Liikemäärän muutos on1,l kgm/s ylöspäin.

14 @ v r' a) ri{yr/n.b, - ö'plcf"vf,rrv,f s.rå(-lå7 yr nhoro N rör r*l.äyvl ul" *. -.<-- * M -->> fr,* tlå t*rct\ 85 r h L tt t.e,<,itå eä (/Å Å LvJ0a ft** 'la.ä = fr,\ + ma\ bi 2;000 k? 6 Fån h E luyy '. ' L oloujora ä (r,* fro) lå fn (**l) + fr*t^ G (fi, r nolu fiv roj ^/ Y flte r M e/v t{a re uj rä R,', ÅvF J e N JÅ te e.n :( /*ert ) p\: i-l = f\t f- qj + rneu.l fqr + fnl (-ot#) te- 1\ t a3oao\

15 /L( /'.{ t: Ä \ å6 f o 7 t21 w 1rt? a7? g?å3 # 4 ill s7 + kvocrrå-, vrdn fl " LFu Peei rr N \r/ v N r/^a/,gs ^vtujeev r ) e N rven/ rö,ertävc ri: / F j nn\= +- å **** tfr \\ F*, = o,s-te s-o h " (#S)i 0,. flj taah. ffi #)^ Fkl = 4a2:*7(3,317 J.* tc??sa3j tr-.= 4tt-lo6J = 4,t l"r..j *Ft e) rb' Rn,av rr fnl J Ä LEeefv LP*t E s å (m,+ fra) ^^ tr?--t Er*ÄY 3o6Y3å5J,i 3,1-106J Fr, = 3, l HJ

16 () ut-oj elv Y HrelJ e-rrrt Ll tre; pve 8* ^ G r a{ -a tå t LY y Tt; F H Ä'YF, e.fr/a F L Eg. 3 06s 3*5 J å- 0,74 SS Fp, * asz 163 J t; fr 7s '/, l*t t t - en e 6 r^{' r,t 7t l. rå lev Y f iip HÅ'Y r efcä Flvo nt q * Ko N rr^r.f^ Va t e^?v H e Rrr^ ru Yäs 1ä3 (5 * f.tfe r- ä'l N S fi L^ Artt Y rrra å o N fltr, *l + wtt\ra = (*,* t\]"u,lå = ffi,9 r* fy1* ^ fnr t" {*a \.>e,u -t&{i-?ryh'f5? lå 0h -F ff oua\

17 Ratka isu Laatikon massa on m : 25kg, jatason jalaatikon välinen liukukitkakerroin on # : 0,18. Voiman suuntavaakatasoon nähden on o : 35". a) Laatikkoon vaikuttavat voimat ovatpglq1, kitkl 4,, tukivoima t j"."tåirä *i*" F. Laatikko liikkuu vakionopeudella 7. Sijoitetaan F, ja N edelliseenyhtdlöön, jolloin saadaan Fcosc-p(Fsinc*G):3 Fcosa - Fpsina - FG :0 F(cosc-psina):Wg - pmg cos0 - lrslne Sijoitetaan tunnetut arvot yhtälöön. F_ 0, kg.9,8l cos35" - 0,i8'sin35" = 61,6629 N = 62 N F* : Fcosa Fr : Fsina Dynamiikan peruslain mukaan -= l : ma. Laatikko liikkuu vakionopeudella, joten sen kiihtyvyys on nolla ja F:F+G+N+F;:0. 0 Ratkaistaan ensin tukivoima N /-suunnan yhtälöstä N:Fr*G. Sijoitetaan F, }: Fsina * G. Koskakitkavoima{, : FN, saadaan x-suunnassa yhtåilö { - pn:0.

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

c0 ;A c) tl O I 'O&',:Ot{:, o? oc {}9 '.(}!:.{) D::, (}r'.', c{ ()E ot :is:t'::c)t*r*?r::' {}t Oft ()u c8 ()r {}$ ',.$?. Cit,,{}L: l (}t ol 0x OI OY

c0 ;A c) tl O I 'O&',:Ot{:, o? oc {}9 '.(}!:.{) D::, (}r'.', c{ ()E ot :is:t'::c)t*r*?r::' {}t Oft ()u c8 ()r {}$ ',.$?. Cit,,{}L: l (}t ol 0x OI OY 1 uiaxenereelusen AIAN HARJotrusKoE E, 14.s.2013 - vasraus[omake rrnrava r 1ea py Osat A-Q 20 p, R-Y 8 p ja z 6 p. Osasta Z voi saada miinuspisteita, mutta mahdolliset miinuspisteet eivet vaikuta muiden

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän pas JÄMÄ Jupitr Ilmalämpöpumppu Lukkaa tämä Käyttäjän pas hulllissti nnn laittn asnnusta ja käyttöä. Kaukra Oy JÄMÄ Jupitr Käyttäjän pas Sisällys Ilmalämpöpumpun raknn... 1 Ohjita nnn laittn

Lisätiedot

YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa III KUORIRAKENTEET

YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa III KUORIRAKENTEET YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa III KUORIRAKENTEET Juha Paavola ja Eero-Matti Salonen Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 29 Nro 3-4, 1996, s. 11-34 TIIVISTELMA Taman artikkelisarjan tarkoituksena

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

mutta määrärahat eivät riitä. Systemaattisella piilovuotojen etsinnällä saadaan tilannetta helpotettua.

mutta määrärahat eivät riitä. Systemaattisella piilovuotojen etsinnällä saadaan tilannetta helpotettua. tutuallisuu$ mmnce kaikille juomaveden kanssa kosketuksissa oleville ja -tuotteille yhtenäistä eurooppalaista European Acceptance Scheme (EAS), kävttöön vuonna 2006. llsotauat uesiionmueil(oslot ongclmana

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Pitkän matematiikan kertaustehtävät

Pitkän matematiikan kertaustehtävät Pitkän matematiikan kertaustehtävät Kurssit 1-10 Tehtäväpaketti soveltuu erityisen hyvin koko pitkän matematiikan pakollisen oppimäärän kertaamiseen lyhyessä ajassa. Asioiden käsittelyjärjestys ja kappalejako

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Melko hitaasti putoavalle kopterillemme voi

Melko hitaasti putoavalle kopterillemme voi Tule mukaan kopterilennolle! Leena Hyttinen, Hollolan lukio, Hollola Anna-Maija Pölkki, Sepän lukio, Jyväskylä Tieteellisen ajattelutavan ja kokeellisuuden harjoittelu ei vaadi kalliita laitteita tai elektroniikkaa.

Lisätiedot

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19!

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! JYVÄSKYLÄ STUDIES IN THE ARTS 74 A,88" K@DFFH,*H Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! Мир героев романа Александра Солженицына В круге первом Esitetään Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 2012. www.rautatieturvallisuus.fi

Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 2012. www.rautatieturvallisuus.fi Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 2012. www.rautatieturvallisuus.fi JUNA EI VOI VÄISTÄÄ Oppiaineet, joiden tunneilla aineistoa voi hyödyntää: Taso: Peruskoulun

Lisätiedot

Kiihtyvä liike. 1 Johdanto. vaunua. ja vaunulle. ntti jätetään. punnukselle. Punnus: Vaunu: hyödyntäenn määritetään. 2 Tavoitteett

Kiihtyvä liike. 1 Johdanto. vaunua. ja vaunulle. ntti jätetään. punnukselle. Punnus: Vaunu: hyödyntäenn määritetään. 2 Tavoitteett KIIHTYVÄ LIIKE 1 Johdanto Kuva 1. Langan päässä oleva massa m vetää pudotessaan lankaan kiinnitettyä k M-massaista vaunua. Työssä kiinnitetään eri massaisia punnuksia langan ja väkipyörän kautta kiskolla

Lisätiedot

- ka-"vattaa jäsenissä rehtiä rnoottoripyörä11ijähenkeä ja pitää

- ka-vattaa jäsenissä rehtiä rnoottoripyörä11ijähenkeä ja pitää KYYJ.'RVEN MOOTTORIPY.IRIiIIIJI.T RY : N srilin}tot 1$ I{I}i]. KOTI]]AIKKA JA TOIMTNTA-AI,,L],E Yhdistyksen nimi on Kyyjärven Sqqttoripyörrifijät ry. ja kotipaikkana on Kyyjärven kunta, Keski-Suomen 1iänissä.

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

OHJEKIBJA INSTRUKTIONSBOK. f rrn. KSTROM moottori. OY VAASAI'I MOOTTORI _ VASA MOTOR AB 65170 vsa t7 SUoMI - FllrlLANo PUH. fi361 TEL.

OHJEKIBJA INSTRUKTIONSBOK. f rrn. KSTROM moottori. OY VAASAI'I MOOTTORI _ VASA MOTOR AB 65170 vsa t7 SUoMI - FllrlLANo PUH. fi361 TEL. Yli 6O vuoden Over 6O Ars kokemus - erfarenhet - taloudellisuutta ja ekonomi och luotettavuutla merella sakerhet till sj6ss KSTROM l l moottori motorn f rrn OHJEKIBJA INSTRUKTIONSBOK OY VAASAI'I MOOTTORI

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Janne Ruohonen LASTUAVIEN TYÖSTÖKESKUSTEN ELEKTRONIIKKA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja 1. Yhtälö... 4. Yhtälön

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI. Kandidaatintyö

NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI. Kandidaatintyö NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Risto Alanko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Konetekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN KUNNALLISHALLINNOSSA TI ETOJ E N I(AS ITTE LYN TARVE. KUNTIEN ATK-TOIMIKUNNAN MIETINTO v. te64 KAYTÄNNÖN KUNNALLISHALLINTOA N:O I.

AUTOMAATTISEN KUNNALLISHALLINNOSSA TI ETOJ E N I(AS ITTE LYN TARVE. KUNTIEN ATK-TOIMIKUNNAN MIETINTO v. te64 KAYTÄNNÖN KUNNALLISHALLINTOA N:O I. '4 i i KAYTÄNNÖN KUNNALLSHALLNTOA N:O!FÄ Ft= Sr AUTOMAATTSEN T ETOJ E N (AS TTE LYN TARVE KUNNALLSHALLNNOSSA KUNTEN ATK-TOMKUNNAN METNTO v. te64 KAYTANNÖN KUNNALLSHALLNTOA N:O AUTOMAATTSEN TETOJENKÄSTTELYN

Lisätiedot

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa 1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa (Lähde: Lamon, S. 1999. Teaching fractions and ratios for understanding. New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishers.) Murtolukujen alueelle siirryttäessä

Lisätiedot

il AL LINEN SISÄLTÖ VU2SIK

il AL LINEN SISÄLTÖ VU2SIK H a lliin i.'«n» «in s E d u sk u n n alle la ik si o ikeudenkäym iskaaren M k * eräiden m uiden lukien tiedoksiantoa riita-asioissa koskevien saannosten m uuttam isesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot