Dafo Versio 10. Käyttöohje. Tässä dokumentissa on selvitetty materiaalien seurannasta seuraavat osa-alueet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dafo Versio 10. Käyttöohje. Tässä dokumentissa on selvitetty materiaalien seurannasta seuraavat osa-alueet:"

Transkriptio

1 3 Mikäli DAFO järjestelmää käyttävä yritys on joko tuotteita valmistava tai valmistuttaa niitä alihankintana, DAFOn Materiaalihallinta on merkittävä apuväline selvitettäessä valmistuksessa käytettävien materiaalien (esim. kankaat, nahat, vuorit, napit, vetoketjut, jne) tilannetta. Materiaalien seurannassa käytettävien tietojen syntyminen tapahtuu hyvin monessa DAFOn osajärjestelmässä ja useimmiten automaattisesti. Kaikki automatiikka pohjautuu tuotteelle annettuun ns. reseptiin, ts. tuotekohtaiseen materiaaliluetteloon. Mm. materiaalien tarvetta kasvatetaan DAFOssa automaattisesti tuotereseptin pohjalta myyntitilausten syöttämisen jälkeen, Tuotanto-osajärjestelmässä vähennetään tarvetta ja kasvatetaan työmääräimiin tarvittavia määriä, työmääräimen leikkuuilmoituksessa on mahdollisuus ilmoittaa työmääräimeen käytettyjen materiaalien todelliset määrät, samassa yhteydessä vähennetään työmääräimiin tarvittavia määriä. Materiaalien työmääräimiin käytettyjä määriä voidaan ilmoittaa myös Tuotantojärjestelmässä ns Eräpoisto-ohjelmalla. Tuotantojärjestelmän eräänä ominaisuutena on myös ns. Proforman tuottaminen, ts. dokumentti, jota tarvitaan silloin kun tuotteita teetetään alihankintana ja mm. tullausta varten halutaan saada materiaalilaskelmat. Tässä dokumentissa on selvitetty materiaalien seurannasta seuraavat osa-alueet: Materiaalien tilanteiden selvittämiseen käytettävät ohjelmat (kuvaruutukyselyt ja listatulosteet) Materiaalien ostotoiminnot Materiaali varastoon suorat ylläpidot (lisäykset, poistot, varastotapahtumien selvittäminen) Materiaalihinnoittelu 3.1 Materiaalitilannekysely Yleistä 32Matiky / DFMatiky Materiaalitilannekyselyllä on mahdollista selvittää kuvaruutukyselynä haluttujen materiaalien sekä niiden eri värien tilanne. Yhdelle kuvaruudulle saadaan kaikki materiaalin värit, ja mikäli materiaali on ns. mitallinen materiaali (esim. mittavetoketju), näkyy kuvaruudulla tiedot mittakohtaisesti. Materiaalitilannekysely on käyttökelpoinen esim. silloin kun halutaan tietää mihin tuotteisiin ko. materiaalia on myyty, minkälaisia ostotilauksia materiaalilla on tai minkälaisia työnalleottamattomia työmääräimiä materiaalia on. Lisäksi yrityksen myyntihenkilöt voivat käyttää tätä ohjelmaa siinä tapauksessa, että halutaan selvittää onko esim. päällismateriaalia riittävästi varastossa, jotta asiakkaan haluamat tuotteet voitaisiin tehdä. Yhden värin (ja mitan) tilanne muodostuu seuraavista komponenteista: Työnalle ottamattomien myyntitilausten aiheuttama Tarve, laskettuna tilauksessa olevien tuotteiden reseptin perusteella. Myyntitilaus merkitään työnalleotetuksi silloin, kun se kiinnitetään johonkin työmääräimeen. Materiaalin ostotilauskannassa olevien toimittamattomat ostotilaukset (=Ostot)

2 Suunniteltujen työmääräinten (so. työmääräin on perustettu, mutta sille ei ole annettu leikkuuilmoitusta) aiheutama tarve (=Varaukset) Materiaalivarastossa olevat määrät Parametrit Jotta materiaalien tilannetta voidaan saada ruudulle, pitää luonnollisesti materiaalit olla perustettuina perustietoihin ja tuotteiden reseptien täytyy olla ajantasalla. Erityisesti on huomattava se, että jos myyntitilausten syöttämisen jälkeen muutetaan tuotteen reseptiä, tämä muutos ei automaattisesti korjaa tarvetta vaan materiaalitarvelaskenta ohjelmalla on suoritettava uudelleenlaskenta. Lisäksi työmääräintä muodostettaessa työmääräimelle muodostetaan työmääräinkohtainen resepti, nämä eivät myöskään automaattisesti seuraa tuotteille tehtyjä reseptimuutoksia. Täten myös työmääräinten reseptit on muutettava erikseen, mikäli tuotteelle tehty reseptimuutos on huomioitava myös olemassa olevissa työmääräimissä. Jotta tämän kyselyn tiedot ovat ajantasalla ja luotettavia, suositeltavinta on se, että myyntitilausten tarvelaskennan päivitysajo (Materiaalilokin päivitys ja Materiaalitarve Online) on koko ajan päällä. Mikäli se ei ole mahdollista, ennen kyselyn aloittamista päitysajo täytyy ajaa Valintaruutu Välilehdille yhteiset toimintonapit Virkistä Lopeta Ohje Tällä napilla ohjelma hakee tietokannasta tuoreimmat tiedot. Tiedot ovat ruudulle tuonnin jälkeen saattaneet muuttua, Tarve päivittyy automaattisesti (mikäli Materiaalitarve Online on päällä) myyntitilausten syötössä, Ostot päivittyvät materiaalitilausten ylläpidon yhteydessä, Varaukset päivittyvät työmääräinten ylläpidon yhteydessä, jne). Lopetetaan ohjelma. Siirtyminen DAFOn käyttöohjeisiin Materiaalitunnuksen vieressä selailu materiaaliperustietoihin. Kenttien kuvaukset Materiaali Tähän valitaan se materiaali, jonka väritiedot halutaan saada näkyviin. Materiaali voidaan joko syöttää tai hakea se selausnapin kautta Näytä vain aktiiviset Materiaalin perustietoihin voidaan merkitä, onko väri aktiivinen vai ei. värit Tällä valinnalla (oletus vain aktiiviset) selailuun tuodaan joko aktiiviseksi merkityt värit tai sitten kaikki värit. Tarve Tarve-kohtaan ilmoitetaan aikaväli, jonka mukaiset

3 työnalleottamattomien myyntitilausten tarpeet halutaan nähdä. Aikavälin ala- ja yläraja ilmoitetaan muodossa vuosi toimitusaika. Mikäli toimitusaika on viikkoina, tällöin siis vuosi viikko. Mikäli aikaväli jätetään tyhjäksi, ohjelma ottaa laskentaan kaikki työnalleottamattomien tilausten aiheuttamat tarpeet. Ostotilaukset Ostotilaukset kohtaan ilmoitetaan aikaväli, jonka mukaiset toimittamattomat ostotilaukset halutaan nähdä. Aikavälin ala- ja yläraja ilmoitetaan muodossa vuosi toimitusaika. Mikäli aikaväli jätetään tyhjäksi, ohjelma ottaa laskentaan kaikki toimittamattomat ostotilaukset. Varaukset Varaukset kohtaan ilmoitetaan aikaväli, jonka mukaiset suunnitellut työmääräimet halutaan nähdä. Aikavälin ala- ja yläraja ilmoitetaan muodossa vuosi toimitusaika. Mikäli aikaväli jätetään tyhjäksi, ohjelma ottaa laskentaan kaikki suunnitellut työmääräimet. Ens.toimitusaika Tähän annetaan 7. välilehden tarvitsemat viikkorajaukset eli ensimmäinen ja viimeinen viikko, joille laskentaa suoritetaan. Rajauksen ulkopuolisia tarpeita, varauksia ja tulossa olevia määriä ei huomioida. Aikavälin ala- ja yläraja ilmoitetaan muodossa vuosi toimitusaika. Aikaväli on pakko antaa ennen 7-välilehdelle siirtymistä. Toimitusaikaväli Tämä toimitusaikarajaus määrittelee, mitkä viikot eritellään taulukkoon yksityiskohtaisemmin. Ensimmäisen toimitusajan ja tässä annetun alkuajan väliin jäävät tarpeet, varaukset ja tulossa määrät ilmoitetaan kumulatiivisina. Samoin viimeisen toimitusajan ja edellä annetun aikavälin ala- ja yläraja ilmoitetaan muodossa vuosi toimitusaika. Aikaväli on pakko antaa ennen 7-välilehdelle siirtymistä. Kun ruudun tiedot on tarvittavilta osin täytetty, saadaan värien tiedot painamalla Virkistä nappia

4 Välilehti 1 Väriselailu Kenttien kuvaukset Väri Tähän sarakkeeseen tulostetaan materiaalin väri materiaalin perustiedoista. Mitta Mikäli ruudulle haluttu materiaali on mitallinen, tähän sarakkeeseen tulostetaan materiaalin mitta. Saman värin eri mitat ovat siis omilla riveillään kuvaruudulla. Tarve Tähän sarakkeeseen lasketaan työnalleottamattomien myyntitilausten aiheuttama tarve (ns. jäljellä oleva tarve) Tulossa Materiaalin värin (ja mitan) toimittamattomien ostotilausten kokonaismäärä. Varattu Suunniteltujen työmääräinten (työmääräin on perustettu, mutta sille ei ole annettu Leikkuuilmoitusta) aiheuttama määrä. Varasto Materiaalin varastokirjanpidon mukainen kokonaissaldo. Vapaana Vapaana = Varasto Varattu. Tämä luvun tarkoituksena on näyttää, mille määrälle on mahdollista tehdä työmääräimiä siinä tapauksessa, että työmääräimiä tehdään vain kotona oleville materiaaleille. Mikäli luku on negatiivinen, se kertoo paljonko varastosta puuttuu materiaali suunniteltuihin työmääräimiin. Myytävissä Myytävissä = Varasto + Tulossa Tarve Varattu. Tämän luvun merkitys on kahdenlainen. Silloin kun se on positiivinen, se kertoo paljonko materiaalin väriä (ja mittaa) on kaiken kaikkiaan ylimääräistä, siis myytävissä. Silloin kun se on negatiivinen, se kertoo paljonko materiaalin väriä (ja mittaa) puuttuu, siis kuinka paljon materiaalin väriä

5 pitäisi ostaa. Hankintahinta Tässä sarakkeessa näytetään materiaalin ostohinta yrityksen kotivaluutassa. Seuraavat välilehdet ovat väri (ja mitta) kohtaisia. Värin (ja mitan) valinta taulukosta tapahtuu tuplaklikkaamalla halutun värin riviä kuvaruudulla. Tämän jälkeen voidaan valita jokin välilehdistä 2 6 tarkempaan tarkasteluun Välilehti 2 Tarve Kenttien kuvaukset Väri Värin nimi Mitta Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu väri. Materiaalin väriluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, väri voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin tiedot. Värien perustiedoista haetaan värin nimi, mikäli se on sinne perustettu. Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu mitta. Materiaalin mittaluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, mitta voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu

6 ruudulle halutun värin ja mitan tiedot. Tuote Tuotetunnus, jonka myyntitilaus on aiheuttanut tarpeen. Toimitusaika Toimitusaika, jolle tarve on laskettu. Toimitusaika on yleensä myyntitilauksen toimitusaika. Tätä aikaa on mahdollista tarvelaskennassa myös peruuttaa vastaamaan paremmin todellista tarveaikaa, mikäli toimitusaikojen perustietoihin on näin ilmoitettu. Vrt. Myyntitilausten käsittely / Tarvelaskenta. Tarve Ko. Materiaalin värille (ja mitalle) laskettu tarve materiaalin varastoyksikössä. Mikäli tarve on jonkin toimitusajan kohdalla tyhjä, se tarkoittaa sitä, että tarvetta on joskus ollut ko. toimitusajan kohdalla, mutta kyseiset myyntitilaukset on kiinnitetty työmääräimiin Välilehti 3 Ostotilaukset Kenttien kuvaukset Väri Värin nimi Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu väri. Materiaalin väriluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, väri voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin tiedot. Värien perustiedoista haetaan värin nimi, mikäli se on sinne perustettu

7 Mitta Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu mitta. Materiaalin mittaluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, mitta voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin ja mitan tiedot. Tilausnumero Ostotilauksen numero. Rivi Ostotilauksen rivinumero. Toimitusaika Ostotilauksen toivottu toimitusaika Vahv.aika Ostotilauksen vahvistettu toimitusaika. Mikäli tyhjä, vahvistusta ei ole annettu. Tilattu Ostotilauksen alkuperäinen kokonaismäärä. Vahvistettu Ostotilauksen alkuperäinen vahvistettumäärä. Toimitettu Ostotilauksen toimitettumäärä (so. varastoon saapuneeksi kirjattu määrä) Toimittamatta Ostotilauksen toimittamaton määrä. Tämän sarakkeen luvut ovat yhteenlaskettuina Väriselailuruudulla Ostot -sarakkeessa Välilehti 4 Varaukset Kenttien kuvaukset Väri Värin nimi Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu väri. Materiaalin väriluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, väri voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin tiedot. Värien perustiedoista haetaan värin nimi, mikäli se on sinne perustettu

8 Mitta Työn alle viikolla Työmääräin Tuote Väri Varattu Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu mitta. Materiaalin mittaluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, mitta voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin ja mitan tiedot. Työmääräimen työn alle menoviikko. Työmääräimen numero Työmääräimen tuotteen tunnus Työmääräimen tuotteen värin tunnus Ruudulla olevan materiaalin värin (ja mitan) ko. työmääräimelle varattu määrä. Tämä on laskettu työmääräimellä olevan tuotteen työmääräinkohtaisen reseptin mukaisesti Välilehti 5 Varastomäärät Kenttien kuvaukset Väri Värin nimi Mitta Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu väri. Materiaalin väriluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, väri voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin tiedot. Värien perustiedoista haetaan värin nimi, mikäli se on sinne perustettu. Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu mitta. Materiaalin mittaluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, mitta voidaan

9 Varasto Yhteensä myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin ja mitan tiedot. Materiaalivaraston tunnus Materiaalin värin (ja mitan) varastomäärä ko. varastopaikassa. Eräkohtainen tilanne Jos materiaali on eräseurannassa, saadaan varastoriviä tuplaklikkaamalla näkyviin eräkohtaiset varastomäärät. Ruudulla voidaan lisäksi valita näytetäänkö vain erät, joita on edelleen varastossa. Kenttien kuvaukset Saapumiserä Lot-numero Kierrokset Laatuluokka Määrä Varattu Käytetty Jäljellä Erän tunnus. Otsake voidaan muuttaa neumosperustiedoissa (Termit). Erän toinen tunniste. Voidaan myös nimetä uudelleen. Erän kolmas tunniste. Voidaan myös nimetä uudelleen. Materiaalierälle kirjattu laatuluokka Erän alkuperäinen määrä. Määrä, joka erästä on otettu työmääräimille. Käytetty määrä. Määrä, joka erästä on vielä käytettävissä. Toimintonappi Sulje Palataan takaisin varastonäyttö välilehdelle

10 Välilehti 6 Kok.tilanne Kenttien kuvaukset Väri Värin nimi Mitta Tarve Ostot Tilanne Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu väri. Materiaalin väriluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, väri voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin tiedot. Värien perustiedoista haetaan värin nimi, mikäli se on sinne perustettu. Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu mitta. Materiaalin mittaluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, mitta voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin ja mitan tiedot. Materiaalin värin (ja mitan) kokonaistarve siitä ruudun yläosassa annetulta toimitusaikaväliltä. Merkitystä varsinkin sesonkikohtaisella materiaalilla. Materiaalin värin (ja mitan) kokonaisostot siitä ruudun yläosassa annetulta toimitusaikaväliltä. Merkitystä varsinkin sesonkikohtaisella materiaalilla. Tilanne = Ostot Tarve. Materiaalin värin (ja mitan) kokonaissaldo

11 Välilehti 7 Aj.tilanne Kenttien kuvaukset Väri Värin nimi Mitta Viikko Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu väri. Materiaalin väriluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, väri voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin tiedot. Värien perustiedoista haetaan värin nimi, mikäli se on sinne perustettu. Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu mitta. Materiaalin mittaluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, mitta voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin ja mitan tiedot. Tässä on viikkonumero (muodossa vuosi-viikko), jonka tapahtumista on kyse. Ensimmäisellä rivillä on yhteen summattuina tapahtumat, jotka ajoittuvat ajalle Ens. toimitusaika toimitusaikavälin alaraja. Viimeisellä rivillä on yhteen summattuina tapahtumat, jotka ajoittuvat ajalle Toimitusaikavälin yläraja Viim. toimitusaika. Työmääräimen numero, josta varaus syntynyt Työmääräimen valmistuspaikka (ompelupaikka) Työmääräin Valistuspaikka / leikkuu Tuote Työmääräimen tuotteen tunnus Väri Työmääräimen tuotteen värin tunnus Tyyppi Työmääräimen tuotteen ja värin tyyppitunnus Yhteensä Kyseisen työmääräimen ja tuotteen (värin ja tyypin) suunniteltu kplmäärä. Varaus Ko. työmääräimen ja tuotteen (värin ja tyypin) suunniteltujen kplmäärien aiheuttama varaus ko. materiaalin värille (ja mitalle). Vapaana varastossa Ko. materiaalin vapaa määrä ajoitettuna, kun huomioidaan varastosaldo, tulossa olevat, varaukset ja työnalleottamattoman myyntitilauskannan

12 Tarve Tulossa Tilaus aiheuttama tarve. Työnalleottamattoman myyntitilauskannan aiheuttama tarve (ilman tuoteerittelyä). Toimittamaton ostotilauskanta tilauksittain eriteltynä. Tilausnumero, jolta Tulossa -määrä löytyy 3.2 Materiaalitilanne -raportti Yleistä 32Matila / DFMatila Materiaalitilanne raporttia voidaan käyttää samoihin tarkoituksiin kuin Materiaalitilanne kyselyäkin, siis eri materiaalien kokonaistilanteen selvittämiseen. Raportin tulostusta on mahdollista rajata monin tavoin. lähinnä materiaalien perustietoihin annettujen tietojen perusteella. Sillä tavoin tulosteen sisällöksi on saatavissa mahdollisimman käyttökelpoinen kokonaisuus materiaaleista. Raportin tulostusmäärittelyjen perusteella sillä on myös mahdollista saada aikaan myös ostoslista, eli että tulosteeseen tulee vain sellaiset materiaalit, joiden kokonaissaldo on negatiivinen Parametrit Käyttäjäkohtaiset tulostusmääritykset annetaan Parametrien ylläpidolla. Listojen joukosta valitaan lista MATILAN. Määritys on tehtävä, jos raportin halutaan tulostuvan jollekin muulle kuin työaseman oletuskirjoittimelle

13 3.2.3 Materiaalitilanne raportin pyyntöruutu Ruudun toimintonapit Tulosta Lopeta Ohje Muodostetaan rajausten mukainen raportti kirjoittimelle. Lopetetaan ohjelma. Siirtyminen DAFOn käyttöohjeisiin. Kenttien kuvaukset Materiaaliväli Tähän kohtaan annetaan tulosteeseen haluttavien materiaalien materiaalitunnuksen mukainen rajaus. Jos tämä jätetään tyhjäksi, tulostetaan kaikki materiaalit, joilla on tulostettavia tapahtumatietoja. Aikaväli Tähän ilmoitetaan aikaväli, jonka mukaiset tiedot tuodaan tulosteeseen. Aikavälin ala- ja yläraja ilmoitetaan muodossa vuosi toimitusaika. Mikäli toimitusaika on viikkoina, tällöin siis vuosi viikko. Mikäli aikaväli jätetään tyhjäksi, ohjelma ottaa mukaan tiedot niiden ajoituksesta välittämättä. Työmääräin Mikäli tähän annetaan työmääräimen numero, saadaan selville tämän työmääräimen materiaalien tilanne. Tämä on varsin käyttökelpoinen mm. tuotannon suunnittelun apuvälineenä. Työmääräimen lisäksi tällöin ohjelma noudattaa myös muita tämän rajausruudun tietorajauksia normaalilla tavalla. Materiaaliryhmä Tulostus voidaan rajata johonkin materiaaliryhmään, jonka täytyy löytyä materiaalin perustiedoista, jotta ko. materiaali tulostuu raportille. Jos rajausta ei haluta tehdä, valitaan tähän kenttään arvoksi <ei arvoa>. Tilauslaji Tulostus voidaan rajata materiaalitarpeen osalta johonkin myyntitilauksen tilauslajiin, jonka täytyy löytyä myyntitilauksilta, jotta ko. materiaali

14 Varasto Hankintaryhmä Materiaalimallisto Tilastointiryhmä Tuotemallisto Älä tulosta välirivejä Vain yhteissummat Tulossa viikko Kaikki Positiiviset Negatiiviset Myytävissä -testi tulostuu raportille. Jos rajausta ei haluta tehdä, valitaan tähän kenttään arvoksi <ei arvoa>. Tulostus voidaan rajata varastotietojen osalta johonkin varastopaikkaan, jonka mukaiset saldot haetaan raportille. Jos rajausta ei haluta tehdä, valitaan tähän kenttään arvoksi <ei arvoa>. Tulostus voidaan rajata johonkin hankintaryhmään, jonka täytyy löytyä materiaalin perustiedoista, jotta ko. materiaali tulostuu raportille. Jos rajausta ei haluta tehdä, valitaan tähän kenttään arvoksi <ei arvoa>. Tulostus rajataan vain niihin materiaaleihin, jotka on perustiedoissaan merkitty ko. mallistoon. Tulostetaan vain ne materiaalit, joilla on tiedoissaan ko.tilastointiryhmä. Tuotemalliston rajaus ottaa mukaan ne materiaalit, joita käytetään tämän malliston tuotteissa. Materiaalitilannelistan tyhjät rivit saadaan pois, kun lista pyydetään vain materiaalin värikohtaisesti ilman toimitusaikoja. Normaalisti raportti tulostetaan ajoitettuna siten, että kullakin raportin rivillä on kalenteriviikko ja eri sarakkeiden tiedot tulostetaan, mikäli niiden ajoitus osuu kyseiselle ajalle. Mikäli halutaan, raportti voidaan tulostaa myös yhteissummina ilman ajoitusta. Tällöin tuloksena on lyhyempi tuloste, koska siinä yksi materiaalin väri (ja mitta) on vain yhden rivin mittainen. Vain yhteissummat ominaisuus valitaan klikkaamalla tekstin vieressä olevaa ruutua. Mikäli tämä kenttä on valittuna, ilmestyy rajausruudulle lisäksi seuraavat valintakentät. Ts. näiden kenttien valitseminen ja niiden mukaiset toiminnot ovat mahdollisia ainoastaan lyhyemmässä Vain yhteissummat raportissa. Kun tulostetaan vain yhteissummat, voidaan viikkosarakkeeseen tulostaa viimeisin viikko, jona materiaalia on tulossa. Tämä valitaan, mikäli listalle halutaan kaikki muiden rajauksien mukaiset materiaalit riippumatta siitä, onko kokonaissaldo plussalla vai miinuksella. Tämä valitaan, mikäli listalle halutaan vain sellaiset materiaalin värit (ja mitat), joiden kokonaissaldo on plussalla. Tämä versio näyttää siis kaikki myytävissä olevat materiaalit. Kenttä, mistä kokonaissaldoa katsotaan, määritetään merkinnällä Myytävissä-testi. Tämä valitaan, mikäli listalle halutaan vain sellaiset materiaalin värit (ja mitat), joiden kokonaissaldo on miinuksella. Kenttä, mistä kokonaissaldoa katsotaan, määritetään merkinnällä Myytävissä-testi. Tällä merkinnällä valitaan, minkä tiedon positiivisuutta tai negatiivisuutta ohjelma tutkii. Jos tämä kenttä jätetään tyhjäksi, eo. tutkiminen kohdistuu Vapaana kenttään. Mikäli se merkitään, tutkiminen kohdistuu Myytävissä kenttään. Vapaana kentän negatiivisuutta on järkevää tarkastella silloin, kun halutaan tietää tietyn työmääräimen sellaiset materiaalit, jotka eivät ole kotona. Myytävissä kentän positiivisuus kertoo onko materiaalia kaikkiaan ylimääräistä, kun otetaan huomioon kaikki tiedossa olevat asiat (tarpeet, tulossa olevat, varaukset, varastot). Myytävissä kentän negatiivisuus kertoo puolestaan kokonaispuutteesta, siis ostotarpeesta

15 3.2.4 Materiaalitilanne -raportti Raportti katsottavissa tarkemmin nimellä Materiaalitilanne.pdf. Listan kentät Otsikkotiedot: Ajalta Rivitiedot: Materiaali Tässä kohta näytetään, miltä aikaväliltä tulostus on pyydetty. Aikaväli on muodossa VuosiViikko (VVVK) Materiaalin tunnus ja sen alapuolella Toimittajan materiaali materiaalin perustiedoista Väri/Toim.väri Materiaalin väri ja toimittajan väritunnus materiaalin perustiedoista (poikkeavalta väriltä, mikä ko. väri on sellainen) Nimi / Koostumus Materiaalin nimi ja koostumustiedot materiaalin perustiedoista (poikkeavalta väriltä, mikä ko. väri on sellainen). Mitta Mitallisella materiaalilla tiedot tulostetaan mitoittain. Tähän tulostuu kunkin mitan tunnus. Viikko Viikkonumero (muodossa VVVK), jonka mukaiset tiedot kyseisellä rivillä on. Mikäli tuloste on pyydetty muodossa Vain yhteissummat, viikkosarake jää tyhjäksi. Tähän sarakkeeseen lasketaan työnalleottamattomien myyntitilausten aiheuttama tarve (ns. jäljellä oleva tarve) Tulossa Materiaalin värin (ja mitan) toimittamattomien ostotilausten Tarve Varattu Varasto kokonaismäärä. Suunniteltujen työmääräinten (työmääräin on perustettu, mutta sille ei ole annettu Leikkuuilmoitusta) aiheuttama määrä. Materiaalin varastokirjanpidon mukainen kokonaissaldo

16 Vapaana Vapaana = Kumulatiivinen (Varasto Varattu). Kumulatiivisuus tarkoittaa sitä, että kunkin rivin kohdalla laskennassa huomioidaan edellisten rivien summat. Tämä luvun tarkoituksena on näyttää, mille määrälle on mahdollista tehdä työmääräimiä siinä tapauksessa, että työmääräimiä tehdään vain kotona oleville materiaaleille. Mikäli luku on negatiivinen, se kertoo paljonko varastosta puuttuu materiaali suunniteltuihin työmääräimiin. Myytävissä Myytävissä = Kumulatiivinen (Varasto + Tulossa Tarve Varattu). Kumulatiivisuus tarkoittaa sitä, että kunkin rivin kohdalla laskennassa huomioidaan edellisten rivien summat. Tämän luvun merkitys on kahdenlainen. Silloin kun se on positiivinen, se kertoo paljonko materiaalin väriä (ja mittaa) on kaiken kaikkiaan ylimääräistä, siis myytävissä. Silloin kun se on negatiivinen, se kertoo paljonko materiaalin väriä (ja mittaa) puuttuu, siis kuinka paljon materiaalin väriä pitäisi ostaa. Hinta Tässä sarakkeessa näytetään materiaalin ostohinta yrityksen kotivaluutassa

17 3.3 Materiaalitilaukset 32Mattill / DFMattil Yleistä Materiaalitilausohjelmalla ylläpidetään ostettavien materiaalien tilauskantaa. Ostot kohdistetaan toimittajittain ja tilauksen syöttämisen jälkeen siitä on mahdollista tulostaa toimittajalle lähetettävä dokumentti. Tällä samalla ohjelmalla on mahdollista ilmoittaa tilauskohtaisesti toimittajan vahvistamat toimitusajat ja määrät sekä toimituksen saapuessa on mahdollisuus tulouttaa saapuneet määrät haluttuihin varastopaikkoihin. Raportointiosuudessa on mahdollista toimittajan tilausdokumentin lisäksi tulostaa joko kuvaruudulle tai kirjoittimelle ostotilauskannasta erilaisin tekijöin lajiteltuja raportteja. Nämä raportit ovat hyödyllisiä mm. silloin, kun halutaan selvittää tietyn materiaalin toimittamattomia tilauksia, tai kun halutaan selvittää tietyn toimitusviikon ostotilauksia (mm. rahoitustarpeen kannalta). Lisäksi raportointiosuudessa on mahdollista tulostaa (kuvaruutu tai kirjoitin) haluttujen materiaalien varastohistoriaa monin tavoin rajattuna, esim. aikavälillä. Tätä tarvitaan, jos esim. halutaan tarkistaa onko jokin varastomuutos tehty vai ei Parametrit Tämän ohjelman käyttö edellyttä, että materiaalit ja niiden toimittajat on perustettu niiden omilla ylläpito-ohjelmilla. Lisäksi ohjelma käyttää seuraavia yleisparametreja. Parametrien merkitys on kuvattu Järjestelmäosuudessa. 00. Laajempi materiaalivarasto 03. Materiaalitilausten numerosarja 03. Materiaalitilauksille vain toimittajalliset materiaalit 03. Vain valuutalliset hinnat materiaalitilaukselle 03. Materiaalivarastotapahtumien numerosarja 06. Ostotilauksen pakolliset kentät 24. BarStoreRF Materiaalivarastoto käytössä? Huomautus: Laajemman materiaalivaraston käyttöönotto edellyttää yhteydenottoa Dafojärjestelmän toimittajaan. Laatuluokan ja varastopaikan lisääminen varastoseurantaan edellyttää yhdessä tehtävää käyttöönoton suunnittelua

18 3.3.3 Otsikkoruutu Ruudun toimintonapit Selaa Pohja Uusi Tallenna Poista Lopeta Ohje Selailunäppäimet tilauksen otsikkotiedoissa: Ensimmäiseen, edelliseen, seuraavaan, viimeiseen Ruudulla olevan tilauksen kopiointi uudeksi tilaukseksi Uuden tilauksen syöttöön Tallennetaan tilausotsikon tiedot. Näppäin tulee aktiiviseksi, kun jotain tilauksen otsikkotietoa muutetaan. Jos tilauksesta yritetään poistua tässä vaiheessa, kysytään: tietoa on muutettu, tallennetaanko. Poistetaan ruudulla oleva tilaus. Poiston yhteydessä voidaan määritellä syykoodi, jolla tilaus poistetaan. Jos syykoodi annetaan, jää tilaus tilauskantaan poistomerkinnällä varustettuna. Näin poistetuista tilauksista saadaan esim. tilauskantaraportti ja rivit saadaan tulostettua asiakkaan tilauskirjeelle. Lopetetaan ohjelma Siirtyminen DAFOn käyttöohjeisiin Tilausnumerokentän vieressä selailu tilauksiin, toimittajanumeroiden vieressä selailu toimittajan. Näillä näppäimillä päästään tilauksiin liittyviin muistioihin. Muistio

19 ohjelman toiminnasta on oma ohjeensa. Kenttien kuvaukset Tilausnumero Ruudulla olevan ostotilauksen numero DAFOssa Toimittaja Toimittajan numero ja nimi. Tilauspvm Tilauksen päivämäärä, uutta tilausta tehtäessä ehdotetaan kuluvaa päivämäärää.. Tuloerä Ei käytössä tällä ruudulla (Käytetään saapumisten yhteydessä) Ostolasku Ei käytössä tällä ruudulla (Käytetään saapumisten yhteydessä) Viite Tilaukselle mahdollisesti annettu viitetieto, tulostuu ostotilaukselle Ostaja Tilauksen ostaja. Voidaan määritellä pakolliseksi kentäksi. Ks. kohta Parametrit Agentti Tilauksen agentti. Voidaan valita niistä myyjätietoihin perustetuista tiedoista, jotka ovat määritelty agenteiksi. Maksuehto Maksuehdon teksti ruudun kielellä. Maksuehto tuodaan ehdotuksena toimittajan perustiedoista. Voidaan muuttaa ko. tilaukselle. Toimitusehto Toimitusehdon teksti ruudun kielellä. Toimitusehto tuodaan ehdotuksena toimittajan perustiedoista. Voidaan muuttaa ko. tilaukselle. Toimitustapa Toimituistapa teksti ruudun kielellä. Toimitustapa tuodaan ehdotuksena toimittajan perustiedoista. Voidaan muuttaa ko. tilaukselle. Hyväksyjä Jos ostajan perustiedoissa (yhdistetty myyjätietojen ylläpitoon) on ostajalle merkitty hyväksyjä, niin uudelle tilaukselle viedään hyväksyjäksi ko. tieto. Hyv.pvm Uudelle tilaukselle viedään hyväksymispäivä nollana. Jos ostajalla on hyväksyjä, niin hyväksyjän on käytävä hyväksymässä ostot. Jos vanhalla tilauksella on jo hyväksymispäivä ja sitä yritetään muuttaa, niin siitä annetaan ilmoitus. Tällöin muutos voidaan kuitenkin haluttaessa tehdä. Valuutta Tilauksen valuuttatunnus. Tuodaan toimittajan perustiedoista, voidaan muuttaa ko. tilaukselle. Tämän valuutan mukaiset hinnat tuodaan materiaaleille niiden perustiedoista, mikäli parametriin 03. Vain valuutalliset hinnat materiaalitilauksille on valittu Kyllä. Alennus-1% Tilauksen ensimmäinen alennusprosentti, ehdotus toimittajan perustiedoista. Alennus-2% Tilauksen toinen alennusprosentti, ehdotus toimittajan perustiedoista. Saapumispvm Saapumispäivämäärä kirjataan materiaalin tulo otsikkoon ja eräkohtaisiin tilaustietoihin ja aikanaan myös erän varastotietueelle. Myyntikurssi Valuutan mukainen myyntikurssi, haetaan valuutan perustiedoista, voidaan muuttaa ko. tilaukselle. Tällä kurssilla lasketaan mm. tilauskantalistalle kotivaluuttaiset summat. Blokkitilaus Ilmaisee blokkitilauksen. Arvoa ei voi muuttaa sen jälkeen kun otsikon tiedot on talletettu. Blokkitilaus voidaan käsittää varaukseksi, joka puretaan myöhemmin todellisiksi materiaalitilauksiksi. Poikkeava toimitusosoite Tähän voidaan merkitä, halutaanko tälle tilaukselle antaa poikkeava toimitusosoite. Tähän annettu osoite tulostuu tilauslomakkeelle. Nimi Poikkeavan toimitusosoitteen nimi Osoite Poikkeavan toimitusosoitteen katuosoite ja paikkakunta Maa Poikkeavan toimitusosoitteen nimi

20 Uusi tilaus Uuden tilauksen syöttö aloitetaan painamalla Uusi-näppäintä. Tilaukselle haetaan seuraava vapaa numero tilauslajin numerosarjatiedoista, mikäli parametriin 03. Materiaalitilausten numerosarja on annetu numerosarjan tunnus. Ruudun toimintonapit Ok Peruuta Muodostetaan uusi otsikkotieto ja palataan otsikkoruutuun. Otsikon tiedot täytetään automaattisesti toimittajan perustietojen mukaan. Palaan otsikkoruutuun tekemättä uutta tilausotsikkoa. Kenttien kuvaukset Tilausnumero Uuden tilauksen numero. Tuodaan automaattisesti seuraava vapaa numero tilauslajin numerosarjasta. Numero voidaan vaihtaa halutuksi. Tällöin numerosarjojen tiedot eivät päivity. Samaa tilausnumeroa ei voi antaa useammalle eri tilaukselle Tilauksen kopiointi Pohja-toiminnolla Jos olemassa olevassa olevaa tilausta halutaan käyttää apuna uutta tilausta syötettäessä, haetaan vanha tilaus ensin ruutuun ja painetaan sitten Pohja-näppäintä. Tämän jälkeen voidaan valita tilauslaji, johon uusi tilaus muodostetaan. Ruudulla voidaan valita kopioidaanko kaikki rivit vai ei rivejä lainkaan. Ruudun toimintonapit Ok Peruuta Muodostetaan uusi otsikkotieto vanhan tilauksen tiedoilla ja palataan otsikkoruutuun. Palaan otsikkoruutuun tekemättä uutta tilausotsikkoa

Dafo Versio 10. Käyttöohje

Dafo Versio 10. Käyttöohje 6 Ostotilausjärjestelmää käytetään ulkopuolisille toimittajille tehtävien tilausten käsittelemiseen. Ostojen käsittelyn rungon muodostavat tilausten syöttö ja tavaran saapumisen kirjaus. Näiden lisäksi

Lisätiedot

5 MYYNTITILAUKSET. Dafo Versio 10 MYYNTITILAUKSET. Käyttöohje

5 MYYNTITILAUKSET. Dafo Versio 10 MYYNTITILAUKSET. Käyttöohje 5 Myyntitilausjärjestelmällä kirjataan DAFO-järjestelmään asiakkailta tulleita tilauksia. Järjestelmän erityispiirteenä on tuotteen eri kokojen käsittely yhdellä syötöllä. Tästä ominaisuudesta johtuen

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen vastaanotto...7 Kilpien hallinnointi valikko...8 Kilpivarastojen

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine.

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine. G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc ServiceOnLine Sivu 1 Sisällysluettelo 1. ServiceOnLine käynnistys ja kirjautuminen... 3 2. Henkilöstö... 4 2.1 Etsi henkilöstö...

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

Elisa Kassa - Varaston inventointi

Elisa Kassa - Varaston inventointi Elisa Kassa - Varaston inventointi Elisa Kassan inventointiprosessissa on seuraavat vaiheet: 1. Luodaan aktiivinen inventointiraporttipohja. 2. Lasketaan/tarkastetaan varastosaldot ja tallennetaan ne raportille

Lisätiedot

Elisa Kassa - Myyjän ohje

Elisa Kassa - Myyjän ohje Elisa Kassa - Myyjän ohje 1. Elisa Kassan päänäkymät Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittelee asiakkaita, tuotteita ja työntekijöitä koskevia tietoja. a. Asiakaskentästä

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 5.10.2006

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 5.10.2006 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma Vuosipäivitys 5.10.2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09)350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 Helsinki Fax. (09) 351 5532 0500 703

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Neulostuotanto yhdistyy kiinteästi materiaalivaraston (lankojen) eräkohtaiseen seurantaan.

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Neulostuotanto yhdistyy kiinteästi materiaalivaraston (lankojen) eräkohtaiseen seurantaan. 14 Neulostuotantojärjestelmä on rakennettu yritykselle, joka valmistaa langoista neulontakoneilla kankaita tai neuloksia. Valmistuneet tuotteet (tai materiaalit) kirjataan rulliksi, jotka ovat lähes kaikki

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI 1 OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen -ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle http://verkkokauppa.sejo.fi/ Olet saanut sähköpostilla käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla pääset kirjautumaan verkkokauppaamme.

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti.

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. TULOSTUSTEN MUOKKAUS Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. Valitaan Asetukset - Tulostukset ja esille tulleesta ikkunasta valitaan tuloste jota halutaan muokata. Aseta ensin

Lisätiedot

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo:

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo: RAPORTIT Sisällysluettelo: 1. Yleistä 2. Rekisteristä löytyvät raporttipohjat Normaalit Valmiit Kiinteät raportit ja työkalut 3. Uuden raportin luominen 4. Osoitetarrat ja sähköpostin lähettäminen suoraan

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. - Lopputulos Käyttäjä voi valita kirjoittajan jutut tai kirjoittajan jutun 1

Lisätiedot

Ohjelmassa voidaan käsitellään varastonarvoa kahdella tavalla: keskihinnoin ja ostohinnoin.

Ohjelmassa voidaan käsitellään varastonarvoa kahdella tavalla: keskihinnoin ja ostohinnoin. Varaston käsittely AutoFutur / KoneFutur ohjelmissa Yleistä Ohjelmassa voidaan käsitellään varastonarvoa kahdella tavalla: keskihinnoin ja ostohinnoin. Ostohinta on tuotteen tämänhetkinen normaali ostohinta

Lisätiedot

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje 00180 Helsinki sähköposti info@tiera.fi Kotipaikka Helsinki 1/17 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Yleistä... 3 1.1 Liikkuminen

Lisätiedot

AutoFutur/KoneFutur lisäohje

AutoFutur/KoneFutur lisäohje Örumin 6-numeroisten tuoteryhmien käyttöönotto Yleistä Örumilla on tähän mennessä ollut käytössään 3-numeroiset alennusryhmät ja 6-numeroiset seurantaryhmät. Useimmille käyttäjille on riittänyt että ohjelmaan

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

Noutotilauksen tekeminen Pacsoft Online -palvelussa

Noutotilauksen tekeminen Pacsoft Online -palvelussa Noutotilauksen tekeminen Pacsoft Online -palvelussa Pacsoft Online -palvelussa voit luoda ja tulostaa kuljetusasiakirjat, tehdä noutotilauksen, seurata lähetyksen kulkua ja lähettää vastaanottajalle ilmoituksen

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. Poikkeukset - Lopputulos Käyttäjä

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille Sisältö 1. Palvelun yleiskuvaus... 3 2. Tarjouspyynnön lähettäminen FarmiDiili sovelluksella... 5 3. Tarjouksen saaminen ja sen jälkeen

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

HTML muotojen lisäksi.

HTML muotojen lisäksi. Sivu 1(5) ProCountor-version 5.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä ProCountorin käyttöliittymää on edelleen parannettu. Näkymien toimintoja on pyritty yhtenäistämään ja painikkeita on ryhmitelty paremmin

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Pikaohje eläintenpitäjille Lammas- ja vuohirekisterisovellus

Pikaohje eläintenpitäjille Lammas- ja vuohirekisterisovellus Pikaohje eläintenpitäjille Lammas- ja vuohirekisterisovellus SISÄLLYSLUETTELO 1. Käyttäjätunnukset 2 2. Kirjautuminen järjestelmään 3 3. Eläintenpitäjän eläimet ja rekisterin valinta 4 4. Ilmoitukset 4.1

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

1 PERUSTIETOJEN YLLÄPITO

1 PERUSTIETOJEN YLLÄPITO 1 1.18 Muistiot 1.18.1 Yleistä 32Memos/ DFMemos Muistio-ohjelmalla voidaan nopeasti nähdä, onko jonkin ominaisuuden taakse kytketty muistio sekä pystytään tekstien kopiointiin muistiolta toiselle. Muistioiden

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE htila on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tarpeisiin kehitelty tilavarausohjelma. Varausohjelman lisäksi htila sisältää Kalenteri-ohjelman,

Lisätiedot

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004)

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) 1 (7) TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) Huom! Tätä ohjetta ei ole täysin päivitetty vastamaan uutta ulkoasua, koska vielä uudempi extranet-versio on tulossa. Perusperiaatteet

Lisätiedot

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla OHJEITA RAPORTOINTIIN 6 Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla Versio 1.0.2/17.6.2013 Valtiokonttori Ohje 2 (9) Sisällysluettelo 1 Tulossopimuksen laadintapohja... 3 2 Tulostavoiteasiakirjan

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu

Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita tilauksen tekeminen dia Anna

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Golli-palvelun käyttöohje. Huhtikuu 2016

Golli-palvelun käyttöohje. Huhtikuu 2016 Golli-palvelun käyttöohje Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Sisäänkirjautuminen Golliin... 3 1.2 Gollin aikakatkaisu... 4 1.3 Gollin selainkäyttöliittymä rakenne ja toiminnot... 4 2 Organisaatio-

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry 1 DOKUMENTIN YLEISTIEDOT Dokumentti sisältää lyhennetyn tapahtumien tallennusohjeen. Mahdolliset kysymykset voit lähettää osoitteeseen lionsraportointi (at) lions.fi. 2 TAPAHTUMIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

CSV-tilaukset 31.5.2006

CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 2(7) 1 JOHDANTO... 3 2 TIEDOSTORAKENNE... 3 2.1 Kommentti... 3 2.2 Tilaus... 3 2.3 Tilausrivi... 6 3 TUKI... 7 CSV-tilaukset 3(7) 1 JOHDANTO Tämä dokumentti kuvaa

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu

PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu (PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto on PlanMan Oy:n kehittämä ja ylläpitämä tuote) 23.10.2015 Pekka Väätänen Loma-aikataulupohjan

Lisätiedot

Sisällysluettelo HOITO- JA LÄÄKITYSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE

Sisällysluettelo HOITO- JA LÄÄKITYSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Lyhyesti... 2 Yleisimmät kysymykset... 3 Hoitoilmoituksen tekeminen yksittäisille eläimille... 4 Eläimen valinta... 4 Hoitotiedot... 5 Hoitopäivä... 5 Hoidon syy... 5 Hoitokerta... 5 Lisätietoja...

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteeton lehti

Lehden ennakkotilaus valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteeton lehti Lehden ennakkotilaus valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteeton lehti Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita tilauksen

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1 Gallery käyttöönotto Ohje on tarkoitettu Gallery ohjelmiston käyttöönottajalle, yrityksenne järjestelmänvalvojalle tai edistyneemmälle

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Tulostussuosikit. Unifaun Online

Tulostussuosikit. Unifaun Online Tulostussuosikit Unifaun Online 2011-11-24 2 Sisältö 1 Unifaun Online ja Tulostussuosikit... 3 1.1 Valintojen suodattaminen... 3 1.2 Uusi tulostussuosikki... 4 1.3 Tulostussuosikin käyttö... 8 3 1 Unifaun

Lisätiedot