Dafo Versio 10. Käyttöohje. Tässä dokumentissa on selvitetty materiaalien seurannasta seuraavat osa-alueet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dafo Versio 10. Käyttöohje. Tässä dokumentissa on selvitetty materiaalien seurannasta seuraavat osa-alueet:"

Transkriptio

1 3 Mikäli DAFO järjestelmää käyttävä yritys on joko tuotteita valmistava tai valmistuttaa niitä alihankintana, DAFOn Materiaalihallinta on merkittävä apuväline selvitettäessä valmistuksessa käytettävien materiaalien (esim. kankaat, nahat, vuorit, napit, vetoketjut, jne) tilannetta. Materiaalien seurannassa käytettävien tietojen syntyminen tapahtuu hyvin monessa DAFOn osajärjestelmässä ja useimmiten automaattisesti. Kaikki automatiikka pohjautuu tuotteelle annettuun ns. reseptiin, ts. tuotekohtaiseen materiaaliluetteloon. Mm. materiaalien tarvetta kasvatetaan DAFOssa automaattisesti tuotereseptin pohjalta myyntitilausten syöttämisen jälkeen, Tuotanto-osajärjestelmässä vähennetään tarvetta ja kasvatetaan työmääräimiin tarvittavia määriä, työmääräimen leikkuuilmoituksessa on mahdollisuus ilmoittaa työmääräimeen käytettyjen materiaalien todelliset määrät, samassa yhteydessä vähennetään työmääräimiin tarvittavia määriä. Materiaalien työmääräimiin käytettyjä määriä voidaan ilmoittaa myös Tuotantojärjestelmässä ns Eräpoisto-ohjelmalla. Tuotantojärjestelmän eräänä ominaisuutena on myös ns. Proforman tuottaminen, ts. dokumentti, jota tarvitaan silloin kun tuotteita teetetään alihankintana ja mm. tullausta varten halutaan saada materiaalilaskelmat. Tässä dokumentissa on selvitetty materiaalien seurannasta seuraavat osa-alueet: Materiaalien tilanteiden selvittämiseen käytettävät ohjelmat (kuvaruutukyselyt ja listatulosteet) Materiaalien ostotoiminnot Materiaali varastoon suorat ylläpidot (lisäykset, poistot, varastotapahtumien selvittäminen) Materiaalihinnoittelu 3.1 Materiaalitilannekysely Yleistä 32Matiky / DFMatiky Materiaalitilannekyselyllä on mahdollista selvittää kuvaruutukyselynä haluttujen materiaalien sekä niiden eri värien tilanne. Yhdelle kuvaruudulle saadaan kaikki materiaalin värit, ja mikäli materiaali on ns. mitallinen materiaali (esim. mittavetoketju), näkyy kuvaruudulla tiedot mittakohtaisesti. Materiaalitilannekysely on käyttökelpoinen esim. silloin kun halutaan tietää mihin tuotteisiin ko. materiaalia on myyty, minkälaisia ostotilauksia materiaalilla on tai minkälaisia työnalleottamattomia työmääräimiä materiaalia on. Lisäksi yrityksen myyntihenkilöt voivat käyttää tätä ohjelmaa siinä tapauksessa, että halutaan selvittää onko esim. päällismateriaalia riittävästi varastossa, jotta asiakkaan haluamat tuotteet voitaisiin tehdä. Yhden värin (ja mitan) tilanne muodostuu seuraavista komponenteista: Työnalle ottamattomien myyntitilausten aiheuttama Tarve, laskettuna tilauksessa olevien tuotteiden reseptin perusteella. Myyntitilaus merkitään työnalleotetuksi silloin, kun se kiinnitetään johonkin työmääräimeen. Materiaalin ostotilauskannassa olevien toimittamattomat ostotilaukset (=Ostot)

2 Suunniteltujen työmääräinten (so. työmääräin on perustettu, mutta sille ei ole annettu leikkuuilmoitusta) aiheutama tarve (=Varaukset) Materiaalivarastossa olevat määrät Parametrit Jotta materiaalien tilannetta voidaan saada ruudulle, pitää luonnollisesti materiaalit olla perustettuina perustietoihin ja tuotteiden reseptien täytyy olla ajantasalla. Erityisesti on huomattava se, että jos myyntitilausten syöttämisen jälkeen muutetaan tuotteen reseptiä, tämä muutos ei automaattisesti korjaa tarvetta vaan materiaalitarvelaskenta ohjelmalla on suoritettava uudelleenlaskenta. Lisäksi työmääräintä muodostettaessa työmääräimelle muodostetaan työmääräinkohtainen resepti, nämä eivät myöskään automaattisesti seuraa tuotteille tehtyjä reseptimuutoksia. Täten myös työmääräinten reseptit on muutettava erikseen, mikäli tuotteelle tehty reseptimuutos on huomioitava myös olemassa olevissa työmääräimissä. Jotta tämän kyselyn tiedot ovat ajantasalla ja luotettavia, suositeltavinta on se, että myyntitilausten tarvelaskennan päivitysajo (Materiaalilokin päivitys ja Materiaalitarve Online) on koko ajan päällä. Mikäli se ei ole mahdollista, ennen kyselyn aloittamista päitysajo täytyy ajaa Valintaruutu Välilehdille yhteiset toimintonapit Virkistä Lopeta Ohje Tällä napilla ohjelma hakee tietokannasta tuoreimmat tiedot. Tiedot ovat ruudulle tuonnin jälkeen saattaneet muuttua, Tarve päivittyy automaattisesti (mikäli Materiaalitarve Online on päällä) myyntitilausten syötössä, Ostot päivittyvät materiaalitilausten ylläpidon yhteydessä, Varaukset päivittyvät työmääräinten ylläpidon yhteydessä, jne). Lopetetaan ohjelma. Siirtyminen DAFOn käyttöohjeisiin Materiaalitunnuksen vieressä selailu materiaaliperustietoihin. Kenttien kuvaukset Materiaali Tähän valitaan se materiaali, jonka väritiedot halutaan saada näkyviin. Materiaali voidaan joko syöttää tai hakea se selausnapin kautta Näytä vain aktiiviset Materiaalin perustietoihin voidaan merkitä, onko väri aktiivinen vai ei. värit Tällä valinnalla (oletus vain aktiiviset) selailuun tuodaan joko aktiiviseksi merkityt värit tai sitten kaikki värit. Tarve Tarve-kohtaan ilmoitetaan aikaväli, jonka mukaiset

3 työnalleottamattomien myyntitilausten tarpeet halutaan nähdä. Aikavälin ala- ja yläraja ilmoitetaan muodossa vuosi toimitusaika. Mikäli toimitusaika on viikkoina, tällöin siis vuosi viikko. Mikäli aikaväli jätetään tyhjäksi, ohjelma ottaa laskentaan kaikki työnalleottamattomien tilausten aiheuttamat tarpeet. Ostotilaukset Ostotilaukset kohtaan ilmoitetaan aikaväli, jonka mukaiset toimittamattomat ostotilaukset halutaan nähdä. Aikavälin ala- ja yläraja ilmoitetaan muodossa vuosi toimitusaika. Mikäli aikaväli jätetään tyhjäksi, ohjelma ottaa laskentaan kaikki toimittamattomat ostotilaukset. Varaukset Varaukset kohtaan ilmoitetaan aikaväli, jonka mukaiset suunnitellut työmääräimet halutaan nähdä. Aikavälin ala- ja yläraja ilmoitetaan muodossa vuosi toimitusaika. Mikäli aikaväli jätetään tyhjäksi, ohjelma ottaa laskentaan kaikki suunnitellut työmääräimet. Ens.toimitusaika Tähän annetaan 7. välilehden tarvitsemat viikkorajaukset eli ensimmäinen ja viimeinen viikko, joille laskentaa suoritetaan. Rajauksen ulkopuolisia tarpeita, varauksia ja tulossa olevia määriä ei huomioida. Aikavälin ala- ja yläraja ilmoitetaan muodossa vuosi toimitusaika. Aikaväli on pakko antaa ennen 7-välilehdelle siirtymistä. Toimitusaikaväli Tämä toimitusaikarajaus määrittelee, mitkä viikot eritellään taulukkoon yksityiskohtaisemmin. Ensimmäisen toimitusajan ja tässä annetun alkuajan väliin jäävät tarpeet, varaukset ja tulossa määrät ilmoitetaan kumulatiivisina. Samoin viimeisen toimitusajan ja edellä annetun aikavälin ala- ja yläraja ilmoitetaan muodossa vuosi toimitusaika. Aikaväli on pakko antaa ennen 7-välilehdelle siirtymistä. Kun ruudun tiedot on tarvittavilta osin täytetty, saadaan värien tiedot painamalla Virkistä nappia

4 Välilehti 1 Väriselailu Kenttien kuvaukset Väri Tähän sarakkeeseen tulostetaan materiaalin väri materiaalin perustiedoista. Mitta Mikäli ruudulle haluttu materiaali on mitallinen, tähän sarakkeeseen tulostetaan materiaalin mitta. Saman värin eri mitat ovat siis omilla riveillään kuvaruudulla. Tarve Tähän sarakkeeseen lasketaan työnalleottamattomien myyntitilausten aiheuttama tarve (ns. jäljellä oleva tarve) Tulossa Materiaalin värin (ja mitan) toimittamattomien ostotilausten kokonaismäärä. Varattu Suunniteltujen työmääräinten (työmääräin on perustettu, mutta sille ei ole annettu Leikkuuilmoitusta) aiheuttama määrä. Varasto Materiaalin varastokirjanpidon mukainen kokonaissaldo. Vapaana Vapaana = Varasto Varattu. Tämä luvun tarkoituksena on näyttää, mille määrälle on mahdollista tehdä työmääräimiä siinä tapauksessa, että työmääräimiä tehdään vain kotona oleville materiaaleille. Mikäli luku on negatiivinen, se kertoo paljonko varastosta puuttuu materiaali suunniteltuihin työmääräimiin. Myytävissä Myytävissä = Varasto + Tulossa Tarve Varattu. Tämän luvun merkitys on kahdenlainen. Silloin kun se on positiivinen, se kertoo paljonko materiaalin väriä (ja mittaa) on kaiken kaikkiaan ylimääräistä, siis myytävissä. Silloin kun se on negatiivinen, se kertoo paljonko materiaalin väriä (ja mittaa) puuttuu, siis kuinka paljon materiaalin väriä

5 pitäisi ostaa. Hankintahinta Tässä sarakkeessa näytetään materiaalin ostohinta yrityksen kotivaluutassa. Seuraavat välilehdet ovat väri (ja mitta) kohtaisia. Värin (ja mitan) valinta taulukosta tapahtuu tuplaklikkaamalla halutun värin riviä kuvaruudulla. Tämän jälkeen voidaan valita jokin välilehdistä 2 6 tarkempaan tarkasteluun Välilehti 2 Tarve Kenttien kuvaukset Väri Värin nimi Mitta Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu väri. Materiaalin väriluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, väri voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin tiedot. Värien perustiedoista haetaan värin nimi, mikäli se on sinne perustettu. Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu mitta. Materiaalin mittaluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, mitta voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu

6 ruudulle halutun värin ja mitan tiedot. Tuote Tuotetunnus, jonka myyntitilaus on aiheuttanut tarpeen. Toimitusaika Toimitusaika, jolle tarve on laskettu. Toimitusaika on yleensä myyntitilauksen toimitusaika. Tätä aikaa on mahdollista tarvelaskennassa myös peruuttaa vastaamaan paremmin todellista tarveaikaa, mikäli toimitusaikojen perustietoihin on näin ilmoitettu. Vrt. Myyntitilausten käsittely / Tarvelaskenta. Tarve Ko. Materiaalin värille (ja mitalle) laskettu tarve materiaalin varastoyksikössä. Mikäli tarve on jonkin toimitusajan kohdalla tyhjä, se tarkoittaa sitä, että tarvetta on joskus ollut ko. toimitusajan kohdalla, mutta kyseiset myyntitilaukset on kiinnitetty työmääräimiin Välilehti 3 Ostotilaukset Kenttien kuvaukset Väri Värin nimi Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu väri. Materiaalin väriluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, väri voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin tiedot. Värien perustiedoista haetaan värin nimi, mikäli se on sinne perustettu

7 Mitta Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu mitta. Materiaalin mittaluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, mitta voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin ja mitan tiedot. Tilausnumero Ostotilauksen numero. Rivi Ostotilauksen rivinumero. Toimitusaika Ostotilauksen toivottu toimitusaika Vahv.aika Ostotilauksen vahvistettu toimitusaika. Mikäli tyhjä, vahvistusta ei ole annettu. Tilattu Ostotilauksen alkuperäinen kokonaismäärä. Vahvistettu Ostotilauksen alkuperäinen vahvistettumäärä. Toimitettu Ostotilauksen toimitettumäärä (so. varastoon saapuneeksi kirjattu määrä) Toimittamatta Ostotilauksen toimittamaton määrä. Tämän sarakkeen luvut ovat yhteenlaskettuina Väriselailuruudulla Ostot -sarakkeessa Välilehti 4 Varaukset Kenttien kuvaukset Väri Värin nimi Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu väri. Materiaalin väriluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, väri voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin tiedot. Värien perustiedoista haetaan värin nimi, mikäli se on sinne perustettu

8 Mitta Työn alle viikolla Työmääräin Tuote Väri Varattu Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu mitta. Materiaalin mittaluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, mitta voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin ja mitan tiedot. Työmääräimen työn alle menoviikko. Työmääräimen numero Työmääräimen tuotteen tunnus Työmääräimen tuotteen värin tunnus Ruudulla olevan materiaalin värin (ja mitan) ko. työmääräimelle varattu määrä. Tämä on laskettu työmääräimellä olevan tuotteen työmääräinkohtaisen reseptin mukaisesti Välilehti 5 Varastomäärät Kenttien kuvaukset Väri Värin nimi Mitta Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu väri. Materiaalin väriluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, väri voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin tiedot. Värien perustiedoista haetaan värin nimi, mikäli se on sinne perustettu. Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu mitta. Materiaalin mittaluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, mitta voidaan

9 Varasto Yhteensä myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin ja mitan tiedot. Materiaalivaraston tunnus Materiaalin värin (ja mitan) varastomäärä ko. varastopaikassa. Eräkohtainen tilanne Jos materiaali on eräseurannassa, saadaan varastoriviä tuplaklikkaamalla näkyviin eräkohtaiset varastomäärät. Ruudulla voidaan lisäksi valita näytetäänkö vain erät, joita on edelleen varastossa. Kenttien kuvaukset Saapumiserä Lot-numero Kierrokset Laatuluokka Määrä Varattu Käytetty Jäljellä Erän tunnus. Otsake voidaan muuttaa neumosperustiedoissa (Termit). Erän toinen tunniste. Voidaan myös nimetä uudelleen. Erän kolmas tunniste. Voidaan myös nimetä uudelleen. Materiaalierälle kirjattu laatuluokka Erän alkuperäinen määrä. Määrä, joka erästä on otettu työmääräimille. Käytetty määrä. Määrä, joka erästä on vielä käytettävissä. Toimintonappi Sulje Palataan takaisin varastonäyttö välilehdelle

10 Välilehti 6 Kok.tilanne Kenttien kuvaukset Väri Värin nimi Mitta Tarve Ostot Tilanne Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu väri. Materiaalin väriluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, väri voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin tiedot. Värien perustiedoista haetaan värin nimi, mikäli se on sinne perustettu. Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu mitta. Materiaalin mittaluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, mitta voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin ja mitan tiedot. Materiaalin värin (ja mitan) kokonaistarve siitä ruudun yläosassa annetulta toimitusaikaväliltä. Merkitystä varsinkin sesonkikohtaisella materiaalilla. Materiaalin värin (ja mitan) kokonaisostot siitä ruudun yläosassa annetulta toimitusaikaväliltä. Merkitystä varsinkin sesonkikohtaisella materiaalilla. Tilanne = Ostot Tarve. Materiaalin värin (ja mitan) kokonaissaldo

11 Välilehti 7 Aj.tilanne Kenttien kuvaukset Väri Värin nimi Mitta Viikko Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu väri. Materiaalin väriluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, väri voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin tiedot. Värien perustiedoista haetaan värin nimi, mikäli se on sinne perustettu. Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu mitta. Materiaalin mittaluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, mitta voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin ja mitan tiedot. Tässä on viikkonumero (muodossa vuosi-viikko), jonka tapahtumista on kyse. Ensimmäisellä rivillä on yhteen summattuina tapahtumat, jotka ajoittuvat ajalle Ens. toimitusaika toimitusaikavälin alaraja. Viimeisellä rivillä on yhteen summattuina tapahtumat, jotka ajoittuvat ajalle Toimitusaikavälin yläraja Viim. toimitusaika. Työmääräimen numero, josta varaus syntynyt Työmääräimen valmistuspaikka (ompelupaikka) Työmääräin Valistuspaikka / leikkuu Tuote Työmääräimen tuotteen tunnus Väri Työmääräimen tuotteen värin tunnus Tyyppi Työmääräimen tuotteen ja värin tyyppitunnus Yhteensä Kyseisen työmääräimen ja tuotteen (värin ja tyypin) suunniteltu kplmäärä. Varaus Ko. työmääräimen ja tuotteen (värin ja tyypin) suunniteltujen kplmäärien aiheuttama varaus ko. materiaalin värille (ja mitalle). Vapaana varastossa Ko. materiaalin vapaa määrä ajoitettuna, kun huomioidaan varastosaldo, tulossa olevat, varaukset ja työnalleottamattoman myyntitilauskannan

12 Tarve Tulossa Tilaus aiheuttama tarve. Työnalleottamattoman myyntitilauskannan aiheuttama tarve (ilman tuoteerittelyä). Toimittamaton ostotilauskanta tilauksittain eriteltynä. Tilausnumero, jolta Tulossa -määrä löytyy 3.2 Materiaalitilanne -raportti Yleistä 32Matila / DFMatila Materiaalitilanne raporttia voidaan käyttää samoihin tarkoituksiin kuin Materiaalitilanne kyselyäkin, siis eri materiaalien kokonaistilanteen selvittämiseen. Raportin tulostusta on mahdollista rajata monin tavoin. lähinnä materiaalien perustietoihin annettujen tietojen perusteella. Sillä tavoin tulosteen sisällöksi on saatavissa mahdollisimman käyttökelpoinen kokonaisuus materiaaleista. Raportin tulostusmäärittelyjen perusteella sillä on myös mahdollista saada aikaan myös ostoslista, eli että tulosteeseen tulee vain sellaiset materiaalit, joiden kokonaissaldo on negatiivinen Parametrit Käyttäjäkohtaiset tulostusmääritykset annetaan Parametrien ylläpidolla. Listojen joukosta valitaan lista MATILAN. Määritys on tehtävä, jos raportin halutaan tulostuvan jollekin muulle kuin työaseman oletuskirjoittimelle

13 3.2.3 Materiaalitilanne raportin pyyntöruutu Ruudun toimintonapit Tulosta Lopeta Ohje Muodostetaan rajausten mukainen raportti kirjoittimelle. Lopetetaan ohjelma. Siirtyminen DAFOn käyttöohjeisiin. Kenttien kuvaukset Materiaaliväli Tähän kohtaan annetaan tulosteeseen haluttavien materiaalien materiaalitunnuksen mukainen rajaus. Jos tämä jätetään tyhjäksi, tulostetaan kaikki materiaalit, joilla on tulostettavia tapahtumatietoja. Aikaväli Tähän ilmoitetaan aikaväli, jonka mukaiset tiedot tuodaan tulosteeseen. Aikavälin ala- ja yläraja ilmoitetaan muodossa vuosi toimitusaika. Mikäli toimitusaika on viikkoina, tällöin siis vuosi viikko. Mikäli aikaväli jätetään tyhjäksi, ohjelma ottaa mukaan tiedot niiden ajoituksesta välittämättä. Työmääräin Mikäli tähän annetaan työmääräimen numero, saadaan selville tämän työmääräimen materiaalien tilanne. Tämä on varsin käyttökelpoinen mm. tuotannon suunnittelun apuvälineenä. Työmääräimen lisäksi tällöin ohjelma noudattaa myös muita tämän rajausruudun tietorajauksia normaalilla tavalla. Materiaaliryhmä Tulostus voidaan rajata johonkin materiaaliryhmään, jonka täytyy löytyä materiaalin perustiedoista, jotta ko. materiaali tulostuu raportille. Jos rajausta ei haluta tehdä, valitaan tähän kenttään arvoksi <ei arvoa>. Tilauslaji Tulostus voidaan rajata materiaalitarpeen osalta johonkin myyntitilauksen tilauslajiin, jonka täytyy löytyä myyntitilauksilta, jotta ko. materiaali

14 Varasto Hankintaryhmä Materiaalimallisto Tilastointiryhmä Tuotemallisto Älä tulosta välirivejä Vain yhteissummat Tulossa viikko Kaikki Positiiviset Negatiiviset Myytävissä -testi tulostuu raportille. Jos rajausta ei haluta tehdä, valitaan tähän kenttään arvoksi <ei arvoa>. Tulostus voidaan rajata varastotietojen osalta johonkin varastopaikkaan, jonka mukaiset saldot haetaan raportille. Jos rajausta ei haluta tehdä, valitaan tähän kenttään arvoksi <ei arvoa>. Tulostus voidaan rajata johonkin hankintaryhmään, jonka täytyy löytyä materiaalin perustiedoista, jotta ko. materiaali tulostuu raportille. Jos rajausta ei haluta tehdä, valitaan tähän kenttään arvoksi <ei arvoa>. Tulostus rajataan vain niihin materiaaleihin, jotka on perustiedoissaan merkitty ko. mallistoon. Tulostetaan vain ne materiaalit, joilla on tiedoissaan ko.tilastointiryhmä. Tuotemalliston rajaus ottaa mukaan ne materiaalit, joita käytetään tämän malliston tuotteissa. Materiaalitilannelistan tyhjät rivit saadaan pois, kun lista pyydetään vain materiaalin värikohtaisesti ilman toimitusaikoja. Normaalisti raportti tulostetaan ajoitettuna siten, että kullakin raportin rivillä on kalenteriviikko ja eri sarakkeiden tiedot tulostetaan, mikäli niiden ajoitus osuu kyseiselle ajalle. Mikäli halutaan, raportti voidaan tulostaa myös yhteissummina ilman ajoitusta. Tällöin tuloksena on lyhyempi tuloste, koska siinä yksi materiaalin väri (ja mitta) on vain yhden rivin mittainen. Vain yhteissummat ominaisuus valitaan klikkaamalla tekstin vieressä olevaa ruutua. Mikäli tämä kenttä on valittuna, ilmestyy rajausruudulle lisäksi seuraavat valintakentät. Ts. näiden kenttien valitseminen ja niiden mukaiset toiminnot ovat mahdollisia ainoastaan lyhyemmässä Vain yhteissummat raportissa. Kun tulostetaan vain yhteissummat, voidaan viikkosarakkeeseen tulostaa viimeisin viikko, jona materiaalia on tulossa. Tämä valitaan, mikäli listalle halutaan kaikki muiden rajauksien mukaiset materiaalit riippumatta siitä, onko kokonaissaldo plussalla vai miinuksella. Tämä valitaan, mikäli listalle halutaan vain sellaiset materiaalin värit (ja mitat), joiden kokonaissaldo on plussalla. Tämä versio näyttää siis kaikki myytävissä olevat materiaalit. Kenttä, mistä kokonaissaldoa katsotaan, määritetään merkinnällä Myytävissä-testi. Tämä valitaan, mikäli listalle halutaan vain sellaiset materiaalin värit (ja mitat), joiden kokonaissaldo on miinuksella. Kenttä, mistä kokonaissaldoa katsotaan, määritetään merkinnällä Myytävissä-testi. Tällä merkinnällä valitaan, minkä tiedon positiivisuutta tai negatiivisuutta ohjelma tutkii. Jos tämä kenttä jätetään tyhjäksi, eo. tutkiminen kohdistuu Vapaana kenttään. Mikäli se merkitään, tutkiminen kohdistuu Myytävissä kenttään. Vapaana kentän negatiivisuutta on järkevää tarkastella silloin, kun halutaan tietää tietyn työmääräimen sellaiset materiaalit, jotka eivät ole kotona. Myytävissä kentän positiivisuus kertoo onko materiaalia kaikkiaan ylimääräistä, kun otetaan huomioon kaikki tiedossa olevat asiat (tarpeet, tulossa olevat, varaukset, varastot). Myytävissä kentän negatiivisuus kertoo puolestaan kokonaispuutteesta, siis ostotarpeesta

15 3.2.4 Materiaalitilanne -raportti Raportti katsottavissa tarkemmin nimellä Materiaalitilanne.pdf. Listan kentät Otsikkotiedot: Ajalta Rivitiedot: Materiaali Tässä kohta näytetään, miltä aikaväliltä tulostus on pyydetty. Aikaväli on muodossa VuosiViikko (VVVK) Materiaalin tunnus ja sen alapuolella Toimittajan materiaali materiaalin perustiedoista Väri/Toim.väri Materiaalin väri ja toimittajan väritunnus materiaalin perustiedoista (poikkeavalta väriltä, mikä ko. väri on sellainen) Nimi / Koostumus Materiaalin nimi ja koostumustiedot materiaalin perustiedoista (poikkeavalta väriltä, mikä ko. väri on sellainen). Mitta Mitallisella materiaalilla tiedot tulostetaan mitoittain. Tähän tulostuu kunkin mitan tunnus. Viikko Viikkonumero (muodossa VVVK), jonka mukaiset tiedot kyseisellä rivillä on. Mikäli tuloste on pyydetty muodossa Vain yhteissummat, viikkosarake jää tyhjäksi. Tähän sarakkeeseen lasketaan työnalleottamattomien myyntitilausten aiheuttama tarve (ns. jäljellä oleva tarve) Tulossa Materiaalin värin (ja mitan) toimittamattomien ostotilausten Tarve Varattu Varasto kokonaismäärä. Suunniteltujen työmääräinten (työmääräin on perustettu, mutta sille ei ole annettu Leikkuuilmoitusta) aiheuttama määrä. Materiaalin varastokirjanpidon mukainen kokonaissaldo

16 Vapaana Vapaana = Kumulatiivinen (Varasto Varattu). Kumulatiivisuus tarkoittaa sitä, että kunkin rivin kohdalla laskennassa huomioidaan edellisten rivien summat. Tämä luvun tarkoituksena on näyttää, mille määrälle on mahdollista tehdä työmääräimiä siinä tapauksessa, että työmääräimiä tehdään vain kotona oleville materiaaleille. Mikäli luku on negatiivinen, se kertoo paljonko varastosta puuttuu materiaali suunniteltuihin työmääräimiin. Myytävissä Myytävissä = Kumulatiivinen (Varasto + Tulossa Tarve Varattu). Kumulatiivisuus tarkoittaa sitä, että kunkin rivin kohdalla laskennassa huomioidaan edellisten rivien summat. Tämän luvun merkitys on kahdenlainen. Silloin kun se on positiivinen, se kertoo paljonko materiaalin väriä (ja mittaa) on kaiken kaikkiaan ylimääräistä, siis myytävissä. Silloin kun se on negatiivinen, se kertoo paljonko materiaalin väriä (ja mittaa) puuttuu, siis kuinka paljon materiaalin väriä pitäisi ostaa. Hinta Tässä sarakkeessa näytetään materiaalin ostohinta yrityksen kotivaluutassa

17 3.3 Materiaalitilaukset 32Mattill / DFMattil Yleistä Materiaalitilausohjelmalla ylläpidetään ostettavien materiaalien tilauskantaa. Ostot kohdistetaan toimittajittain ja tilauksen syöttämisen jälkeen siitä on mahdollista tulostaa toimittajalle lähetettävä dokumentti. Tällä samalla ohjelmalla on mahdollista ilmoittaa tilauskohtaisesti toimittajan vahvistamat toimitusajat ja määrät sekä toimituksen saapuessa on mahdollisuus tulouttaa saapuneet määrät haluttuihin varastopaikkoihin. Raportointiosuudessa on mahdollista toimittajan tilausdokumentin lisäksi tulostaa joko kuvaruudulle tai kirjoittimelle ostotilauskannasta erilaisin tekijöin lajiteltuja raportteja. Nämä raportit ovat hyödyllisiä mm. silloin, kun halutaan selvittää tietyn materiaalin toimittamattomia tilauksia, tai kun halutaan selvittää tietyn toimitusviikon ostotilauksia (mm. rahoitustarpeen kannalta). Lisäksi raportointiosuudessa on mahdollista tulostaa (kuvaruutu tai kirjoitin) haluttujen materiaalien varastohistoriaa monin tavoin rajattuna, esim. aikavälillä. Tätä tarvitaan, jos esim. halutaan tarkistaa onko jokin varastomuutos tehty vai ei Parametrit Tämän ohjelman käyttö edellyttä, että materiaalit ja niiden toimittajat on perustettu niiden omilla ylläpito-ohjelmilla. Lisäksi ohjelma käyttää seuraavia yleisparametreja. Parametrien merkitys on kuvattu Järjestelmäosuudessa. 00. Laajempi materiaalivarasto 03. Materiaalitilausten numerosarja 03. Materiaalitilauksille vain toimittajalliset materiaalit 03. Vain valuutalliset hinnat materiaalitilaukselle 03. Materiaalivarastotapahtumien numerosarja 06. Ostotilauksen pakolliset kentät 24. BarStoreRF Materiaalivarastoto käytössä? Huomautus: Laajemman materiaalivaraston käyttöönotto edellyttää yhteydenottoa Dafojärjestelmän toimittajaan. Laatuluokan ja varastopaikan lisääminen varastoseurantaan edellyttää yhdessä tehtävää käyttöönoton suunnittelua

18 3.3.3 Otsikkoruutu Ruudun toimintonapit Selaa Pohja Uusi Tallenna Poista Lopeta Ohje Selailunäppäimet tilauksen otsikkotiedoissa: Ensimmäiseen, edelliseen, seuraavaan, viimeiseen Ruudulla olevan tilauksen kopiointi uudeksi tilaukseksi Uuden tilauksen syöttöön Tallennetaan tilausotsikon tiedot. Näppäin tulee aktiiviseksi, kun jotain tilauksen otsikkotietoa muutetaan. Jos tilauksesta yritetään poistua tässä vaiheessa, kysytään: tietoa on muutettu, tallennetaanko. Poistetaan ruudulla oleva tilaus. Poiston yhteydessä voidaan määritellä syykoodi, jolla tilaus poistetaan. Jos syykoodi annetaan, jää tilaus tilauskantaan poistomerkinnällä varustettuna. Näin poistetuista tilauksista saadaan esim. tilauskantaraportti ja rivit saadaan tulostettua asiakkaan tilauskirjeelle. Lopetetaan ohjelma Siirtyminen DAFOn käyttöohjeisiin Tilausnumerokentän vieressä selailu tilauksiin, toimittajanumeroiden vieressä selailu toimittajan. Näillä näppäimillä päästään tilauksiin liittyviin muistioihin. Muistio

19 ohjelman toiminnasta on oma ohjeensa. Kenttien kuvaukset Tilausnumero Ruudulla olevan ostotilauksen numero DAFOssa Toimittaja Toimittajan numero ja nimi. Tilauspvm Tilauksen päivämäärä, uutta tilausta tehtäessä ehdotetaan kuluvaa päivämäärää.. Tuloerä Ei käytössä tällä ruudulla (Käytetään saapumisten yhteydessä) Ostolasku Ei käytössä tällä ruudulla (Käytetään saapumisten yhteydessä) Viite Tilaukselle mahdollisesti annettu viitetieto, tulostuu ostotilaukselle Ostaja Tilauksen ostaja. Voidaan määritellä pakolliseksi kentäksi. Ks. kohta Parametrit Agentti Tilauksen agentti. Voidaan valita niistä myyjätietoihin perustetuista tiedoista, jotka ovat määritelty agenteiksi. Maksuehto Maksuehdon teksti ruudun kielellä. Maksuehto tuodaan ehdotuksena toimittajan perustiedoista. Voidaan muuttaa ko. tilaukselle. Toimitusehto Toimitusehdon teksti ruudun kielellä. Toimitusehto tuodaan ehdotuksena toimittajan perustiedoista. Voidaan muuttaa ko. tilaukselle. Toimitustapa Toimituistapa teksti ruudun kielellä. Toimitustapa tuodaan ehdotuksena toimittajan perustiedoista. Voidaan muuttaa ko. tilaukselle. Hyväksyjä Jos ostajan perustiedoissa (yhdistetty myyjätietojen ylläpitoon) on ostajalle merkitty hyväksyjä, niin uudelle tilaukselle viedään hyväksyjäksi ko. tieto. Hyv.pvm Uudelle tilaukselle viedään hyväksymispäivä nollana. Jos ostajalla on hyväksyjä, niin hyväksyjän on käytävä hyväksymässä ostot. Jos vanhalla tilauksella on jo hyväksymispäivä ja sitä yritetään muuttaa, niin siitä annetaan ilmoitus. Tällöin muutos voidaan kuitenkin haluttaessa tehdä. Valuutta Tilauksen valuuttatunnus. Tuodaan toimittajan perustiedoista, voidaan muuttaa ko. tilaukselle. Tämän valuutan mukaiset hinnat tuodaan materiaaleille niiden perustiedoista, mikäli parametriin 03. Vain valuutalliset hinnat materiaalitilauksille on valittu Kyllä. Alennus-1% Tilauksen ensimmäinen alennusprosentti, ehdotus toimittajan perustiedoista. Alennus-2% Tilauksen toinen alennusprosentti, ehdotus toimittajan perustiedoista. Saapumispvm Saapumispäivämäärä kirjataan materiaalin tulo otsikkoon ja eräkohtaisiin tilaustietoihin ja aikanaan myös erän varastotietueelle. Myyntikurssi Valuutan mukainen myyntikurssi, haetaan valuutan perustiedoista, voidaan muuttaa ko. tilaukselle. Tällä kurssilla lasketaan mm. tilauskantalistalle kotivaluuttaiset summat. Blokkitilaus Ilmaisee blokkitilauksen. Arvoa ei voi muuttaa sen jälkeen kun otsikon tiedot on talletettu. Blokkitilaus voidaan käsittää varaukseksi, joka puretaan myöhemmin todellisiksi materiaalitilauksiksi. Poikkeava toimitusosoite Tähän voidaan merkitä, halutaanko tälle tilaukselle antaa poikkeava toimitusosoite. Tähän annettu osoite tulostuu tilauslomakkeelle. Nimi Poikkeavan toimitusosoitteen nimi Osoite Poikkeavan toimitusosoitteen katuosoite ja paikkakunta Maa Poikkeavan toimitusosoitteen nimi

20 Uusi tilaus Uuden tilauksen syöttö aloitetaan painamalla Uusi-näppäintä. Tilaukselle haetaan seuraava vapaa numero tilauslajin numerosarjatiedoista, mikäli parametriin 03. Materiaalitilausten numerosarja on annetu numerosarjan tunnus. Ruudun toimintonapit Ok Peruuta Muodostetaan uusi otsikkotieto ja palataan otsikkoruutuun. Otsikon tiedot täytetään automaattisesti toimittajan perustietojen mukaan. Palaan otsikkoruutuun tekemättä uutta tilausotsikkoa. Kenttien kuvaukset Tilausnumero Uuden tilauksen numero. Tuodaan automaattisesti seuraava vapaa numero tilauslajin numerosarjasta. Numero voidaan vaihtaa halutuksi. Tällöin numerosarjojen tiedot eivät päivity. Samaa tilausnumeroa ei voi antaa useammalle eri tilaukselle Tilauksen kopiointi Pohja-toiminnolla Jos olemassa olevassa olevaa tilausta halutaan käyttää apuna uutta tilausta syötettäessä, haetaan vanha tilaus ensin ruutuun ja painetaan sitten Pohja-näppäintä. Tämän jälkeen voidaan valita tilauslaji, johon uusi tilaus muodostetaan. Ruudulla voidaan valita kopioidaanko kaikki rivit vai ei rivejä lainkaan. Ruudun toimintonapit Ok Peruuta Muodostetaan uusi otsikkotieto vanhan tilauksen tiedoilla ja palataan otsikkoruutuun. Palaan otsikkoruutuun tekemättä uutta tilausotsikkoa

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje

Dafo Versio 10. Käyttöohje 0 0.1 Kielihallinta Tässä osassa DAFOn käyttöohjetta käydään läpi yleisiä ominaisuuksia, kuten käyttöliittymän toteutusta, kirjoittimia, kielihallintaa jne. DAFO on käännetty suomesta kuudelle kielelle:

Lisätiedot

1 PERUSTIEDOT. Yleisohjeita Dafon käyttöön. Perustieto-ohjelmat. 1.1 Tuotekoodin ylläpito. Dafo Versio 10 PERUSTIEDOT. Käyttöohje

1 PERUSTIEDOT. Yleisohjeita Dafon käyttöön. Perustieto-ohjelmat. 1.1 Tuotekoodin ylläpito. Dafo Versio 10 PERUSTIEDOT. Käyttöohje 1 Yleisohjeita Dafon käyttöön DAFOn ohjelmissa pätevät normaalit Windowsin perussäännöt. Nyt myös Kopioi ja Liitä - toiminnot ovat tuettuja läpi järjestelmän. Työpöydän DAFO -ikonista saadaan tuplaklikillä

Lisätiedot

Rekisterit TUOTEREKISTERI

Rekisterit TUOTEREKISTERI Rekisterit TUOTEREKISTERI 1 Sisällysluettelo Yleistä... 4 Ylävalikon toiminnot... 5 Toiminnot... 5 Tietue... 5 Fivaldi... 5 Rekisteri... 5 Ohje... 5 Ikkuna... 5 Vasemman laidan painikkeet... 6 Tallenna...

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY KÄYTTÖOHJE 11/2013

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY KÄYTTÖOHJE 11/2013 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY KÄYTTÖOHJE 11/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENTAMINEN... 6 1.1 ASENTAMINEN YHDELLE KONEELLE...6

Lisätiedot

Tikon myyntilaskutus

Tikon myyntilaskutus Marraskuu 2013 1 (89) Käyttöohje 6.3.1 Copyright Aditro 2013 Marraskuu 2013 2 (89) Sisällysluettelo Web -myyntilaskutus... 4 Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 4 1.1. Tuetut käyttöjärjestelmät

Lisätiedot

25 RAPORTOINTI. 25.1 Raporttigeneraattori. Dafo Versio 10 RAPORTOINTI. Käyttöohje

25 RAPORTOINTI. 25.1 Raporttigeneraattori. Dafo Versio 10 RAPORTOINTI. Käyttöohje 25 Dafon raportointiosajärjestelmä on työväline sekä nopeisiin AD HOC-kyselyihin, että pidemmän aikavälin tulosraportointiin. Järjestelmä jakaantuu näin ollen myös kahteen erilliseen osajärjestelmään.

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 Mistä myynnin perustiedot avautuvat?...

Lisätiedot

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Ostotilaus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostotilaus...3 1.1 Ostotilausoletukset...3 1.1 Ostotilauksen perusoletukset...4 1.2 Toimitusosoitteet oletuksina...4

Lisätiedot

Tikon myyntilaskutus

Tikon myyntilaskutus Toukokuu 2013 1 (79) Käyttöohje 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (79) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Toiminnot... 4 1.1. Laskun tallennus... 4 1.1.1. Yleistä... 4 1.1.2. Laskun tallennusnäyttö...

Lisätiedot

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja Visma L7 ÄlyALV Käsikirja Oppaan päiväys: 11.12.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0107 562 120 Visma Software Oy pidättää

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta TIETOJEN HALLINTA 1 Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO... 7 YLEISTÄ... 7 OHJELMAN KÄYTÖN ALOITUS... 8 OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 8 OMAN SALASANAN MUUTTAMINEN OHJELMAAN KIRJAUTUMISVAIHEESSA... 8 PÄÄRUUDUN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi

versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Henix-ostoreskontraohjelman käyttöohje versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Tämä ohje sisältää kuvauksen Henix-ostoreskontraohjelman toimittajista, ostolaskujen

Lisätiedot

Tarjouslaskenta (Sähkö)

Tarjouslaskenta (Sähkö) Tarjouslaskenta (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Tarjouslaskennan perusoletukset...3 1.1 Tarjouslaskennan perusoletukset. Laskennallinen tuntihinta...4 1.1.1

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu 2/93

Sisällysluettelo Sivu 2/93 KÄYTTÖOHJE Ver. 2.0 Sisällysluettelo Sivu 2/93 Sisällysluettelo 1 Alkusanat...6 2 Asennus...7 3 Jaetut asetukset...8 3.1 Yritys...8 3.2 Asiakkaat...9 3.3 Yleiset asetukset...10 3.4 Tarjouslaskenta 1 &

Lisätiedot

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47)

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) Sonet Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) 1 YLEISTÄ 4 1.1 _ Huomioitavaa... 5 2 PERUSTIEDOT 6 2.1 _ Uusien tietojen antaminen Alv-kantatunnukselle...

Lisätiedot

Rekisterit YRITYSREKISTERI

Rekisterit YRITYSREKISTERI Rekisterit YRITYSREKISTERI 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Ylävalikko... 4 Toiminnot... 4 Tietue... 4 _Perustiedot... 4 Yritysryhmät välilehti... 5 Postitusryhmät välilehti... 7 Perustiedot

Lisätiedot

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET Raportointi ja kausitoimet Yleistä i YLEISTÄ... 5 RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET YLEISESTI... 5 KAUSITOIMET... 6 KAUSITOIMET YLEISESTI... 6 ILTATOIMET... 6 YLEISTÄ... 6 PÄIVÄN KASSARAPORTTI...

Lisätiedot

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Laskutus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom Laskutus...3 1.1 Laskutusoletukset...3 1.2 Laskutuksen perusoletukset...4 1.21 Laskutusoletukset, minimikate%...4 1.22

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Maaliskuu 2012 1 (84) Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Käyttöohje Maaliskuu 2012 2 (84) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Uuden käyttöliittymän avaaminen... 5 1.1. Uuden ylläpidon taulut... 7 1.2.

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot