Dafo Versio 10. Käyttöohje. Tässä dokumentissa on selvitetty materiaalien seurannasta seuraavat osa-alueet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dafo Versio 10. Käyttöohje. Tässä dokumentissa on selvitetty materiaalien seurannasta seuraavat osa-alueet:"

Transkriptio

1 3 Mikäli DAFO järjestelmää käyttävä yritys on joko tuotteita valmistava tai valmistuttaa niitä alihankintana, DAFOn Materiaalihallinta on merkittävä apuväline selvitettäessä valmistuksessa käytettävien materiaalien (esim. kankaat, nahat, vuorit, napit, vetoketjut, jne) tilannetta. Materiaalien seurannassa käytettävien tietojen syntyminen tapahtuu hyvin monessa DAFOn osajärjestelmässä ja useimmiten automaattisesti. Kaikki automatiikka pohjautuu tuotteelle annettuun ns. reseptiin, ts. tuotekohtaiseen materiaaliluetteloon. Mm. materiaalien tarvetta kasvatetaan DAFOssa automaattisesti tuotereseptin pohjalta myyntitilausten syöttämisen jälkeen, Tuotanto-osajärjestelmässä vähennetään tarvetta ja kasvatetaan työmääräimiin tarvittavia määriä, työmääräimen leikkuuilmoituksessa on mahdollisuus ilmoittaa työmääräimeen käytettyjen materiaalien todelliset määrät, samassa yhteydessä vähennetään työmääräimiin tarvittavia määriä. Materiaalien työmääräimiin käytettyjä määriä voidaan ilmoittaa myös Tuotantojärjestelmässä ns Eräpoisto-ohjelmalla. Tuotantojärjestelmän eräänä ominaisuutena on myös ns. Proforman tuottaminen, ts. dokumentti, jota tarvitaan silloin kun tuotteita teetetään alihankintana ja mm. tullausta varten halutaan saada materiaalilaskelmat. Tässä dokumentissa on selvitetty materiaalien seurannasta seuraavat osa-alueet: Materiaalien tilanteiden selvittämiseen käytettävät ohjelmat (kuvaruutukyselyt ja listatulosteet) Materiaalien ostotoiminnot Materiaali varastoon suorat ylläpidot (lisäykset, poistot, varastotapahtumien selvittäminen) Materiaalihinnoittelu 3.1 Materiaalitilannekysely Yleistä 32Matiky / DFMatiky Materiaalitilannekyselyllä on mahdollista selvittää kuvaruutukyselynä haluttujen materiaalien sekä niiden eri värien tilanne. Yhdelle kuvaruudulle saadaan kaikki materiaalin värit, ja mikäli materiaali on ns. mitallinen materiaali (esim. mittavetoketju), näkyy kuvaruudulla tiedot mittakohtaisesti. Materiaalitilannekysely on käyttökelpoinen esim. silloin kun halutaan tietää mihin tuotteisiin ko. materiaalia on myyty, minkälaisia ostotilauksia materiaalilla on tai minkälaisia työnalleottamattomia työmääräimiä materiaalia on. Lisäksi yrityksen myyntihenkilöt voivat käyttää tätä ohjelmaa siinä tapauksessa, että halutaan selvittää onko esim. päällismateriaalia riittävästi varastossa, jotta asiakkaan haluamat tuotteet voitaisiin tehdä. Yhden värin (ja mitan) tilanne muodostuu seuraavista komponenteista: Työnalle ottamattomien myyntitilausten aiheuttama Tarve, laskettuna tilauksessa olevien tuotteiden reseptin perusteella. Myyntitilaus merkitään työnalleotetuksi silloin, kun se kiinnitetään johonkin työmääräimeen. Materiaalin ostotilauskannassa olevien toimittamattomat ostotilaukset (=Ostot)

2 Suunniteltujen työmääräinten (so. työmääräin on perustettu, mutta sille ei ole annettu leikkuuilmoitusta) aiheutama tarve (=Varaukset) Materiaalivarastossa olevat määrät Parametrit Jotta materiaalien tilannetta voidaan saada ruudulle, pitää luonnollisesti materiaalit olla perustettuina perustietoihin ja tuotteiden reseptien täytyy olla ajantasalla. Erityisesti on huomattava se, että jos myyntitilausten syöttämisen jälkeen muutetaan tuotteen reseptiä, tämä muutos ei automaattisesti korjaa tarvetta vaan materiaalitarvelaskenta ohjelmalla on suoritettava uudelleenlaskenta. Lisäksi työmääräintä muodostettaessa työmääräimelle muodostetaan työmääräinkohtainen resepti, nämä eivät myöskään automaattisesti seuraa tuotteille tehtyjä reseptimuutoksia. Täten myös työmääräinten reseptit on muutettava erikseen, mikäli tuotteelle tehty reseptimuutos on huomioitava myös olemassa olevissa työmääräimissä. Jotta tämän kyselyn tiedot ovat ajantasalla ja luotettavia, suositeltavinta on se, että myyntitilausten tarvelaskennan päivitysajo (Materiaalilokin päivitys ja Materiaalitarve Online) on koko ajan päällä. Mikäli se ei ole mahdollista, ennen kyselyn aloittamista päitysajo täytyy ajaa Valintaruutu Välilehdille yhteiset toimintonapit Virkistä Lopeta Ohje Tällä napilla ohjelma hakee tietokannasta tuoreimmat tiedot. Tiedot ovat ruudulle tuonnin jälkeen saattaneet muuttua, Tarve päivittyy automaattisesti (mikäli Materiaalitarve Online on päällä) myyntitilausten syötössä, Ostot päivittyvät materiaalitilausten ylläpidon yhteydessä, Varaukset päivittyvät työmääräinten ylläpidon yhteydessä, jne). Lopetetaan ohjelma. Siirtyminen DAFOn käyttöohjeisiin Materiaalitunnuksen vieressä selailu materiaaliperustietoihin. Kenttien kuvaukset Materiaali Tähän valitaan se materiaali, jonka väritiedot halutaan saada näkyviin. Materiaali voidaan joko syöttää tai hakea se selausnapin kautta Näytä vain aktiiviset Materiaalin perustietoihin voidaan merkitä, onko väri aktiivinen vai ei. värit Tällä valinnalla (oletus vain aktiiviset) selailuun tuodaan joko aktiiviseksi merkityt värit tai sitten kaikki värit. Tarve Tarve-kohtaan ilmoitetaan aikaväli, jonka mukaiset

3 työnalleottamattomien myyntitilausten tarpeet halutaan nähdä. Aikavälin ala- ja yläraja ilmoitetaan muodossa vuosi toimitusaika. Mikäli toimitusaika on viikkoina, tällöin siis vuosi viikko. Mikäli aikaväli jätetään tyhjäksi, ohjelma ottaa laskentaan kaikki työnalleottamattomien tilausten aiheuttamat tarpeet. Ostotilaukset Ostotilaukset kohtaan ilmoitetaan aikaväli, jonka mukaiset toimittamattomat ostotilaukset halutaan nähdä. Aikavälin ala- ja yläraja ilmoitetaan muodossa vuosi toimitusaika. Mikäli aikaväli jätetään tyhjäksi, ohjelma ottaa laskentaan kaikki toimittamattomat ostotilaukset. Varaukset Varaukset kohtaan ilmoitetaan aikaväli, jonka mukaiset suunnitellut työmääräimet halutaan nähdä. Aikavälin ala- ja yläraja ilmoitetaan muodossa vuosi toimitusaika. Mikäli aikaväli jätetään tyhjäksi, ohjelma ottaa laskentaan kaikki suunnitellut työmääräimet. Ens.toimitusaika Tähän annetaan 7. välilehden tarvitsemat viikkorajaukset eli ensimmäinen ja viimeinen viikko, joille laskentaa suoritetaan. Rajauksen ulkopuolisia tarpeita, varauksia ja tulossa olevia määriä ei huomioida. Aikavälin ala- ja yläraja ilmoitetaan muodossa vuosi toimitusaika. Aikaväli on pakko antaa ennen 7-välilehdelle siirtymistä. Toimitusaikaväli Tämä toimitusaikarajaus määrittelee, mitkä viikot eritellään taulukkoon yksityiskohtaisemmin. Ensimmäisen toimitusajan ja tässä annetun alkuajan väliin jäävät tarpeet, varaukset ja tulossa määrät ilmoitetaan kumulatiivisina. Samoin viimeisen toimitusajan ja edellä annetun aikavälin ala- ja yläraja ilmoitetaan muodossa vuosi toimitusaika. Aikaväli on pakko antaa ennen 7-välilehdelle siirtymistä. Kun ruudun tiedot on tarvittavilta osin täytetty, saadaan värien tiedot painamalla Virkistä nappia

4 Välilehti 1 Väriselailu Kenttien kuvaukset Väri Tähän sarakkeeseen tulostetaan materiaalin väri materiaalin perustiedoista. Mitta Mikäli ruudulle haluttu materiaali on mitallinen, tähän sarakkeeseen tulostetaan materiaalin mitta. Saman värin eri mitat ovat siis omilla riveillään kuvaruudulla. Tarve Tähän sarakkeeseen lasketaan työnalleottamattomien myyntitilausten aiheuttama tarve (ns. jäljellä oleva tarve) Tulossa Materiaalin värin (ja mitan) toimittamattomien ostotilausten kokonaismäärä. Varattu Suunniteltujen työmääräinten (työmääräin on perustettu, mutta sille ei ole annettu Leikkuuilmoitusta) aiheuttama määrä. Varasto Materiaalin varastokirjanpidon mukainen kokonaissaldo. Vapaana Vapaana = Varasto Varattu. Tämä luvun tarkoituksena on näyttää, mille määrälle on mahdollista tehdä työmääräimiä siinä tapauksessa, että työmääräimiä tehdään vain kotona oleville materiaaleille. Mikäli luku on negatiivinen, se kertoo paljonko varastosta puuttuu materiaali suunniteltuihin työmääräimiin. Myytävissä Myytävissä = Varasto + Tulossa Tarve Varattu. Tämän luvun merkitys on kahdenlainen. Silloin kun se on positiivinen, se kertoo paljonko materiaalin väriä (ja mittaa) on kaiken kaikkiaan ylimääräistä, siis myytävissä. Silloin kun se on negatiivinen, se kertoo paljonko materiaalin väriä (ja mittaa) puuttuu, siis kuinka paljon materiaalin väriä

5 pitäisi ostaa. Hankintahinta Tässä sarakkeessa näytetään materiaalin ostohinta yrityksen kotivaluutassa. Seuraavat välilehdet ovat väri (ja mitta) kohtaisia. Värin (ja mitan) valinta taulukosta tapahtuu tuplaklikkaamalla halutun värin riviä kuvaruudulla. Tämän jälkeen voidaan valita jokin välilehdistä 2 6 tarkempaan tarkasteluun Välilehti 2 Tarve Kenttien kuvaukset Väri Värin nimi Mitta Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu väri. Materiaalin väriluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, väri voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin tiedot. Värien perustiedoista haetaan värin nimi, mikäli se on sinne perustettu. Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu mitta. Materiaalin mittaluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, mitta voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu

6 ruudulle halutun värin ja mitan tiedot. Tuote Tuotetunnus, jonka myyntitilaus on aiheuttanut tarpeen. Toimitusaika Toimitusaika, jolle tarve on laskettu. Toimitusaika on yleensä myyntitilauksen toimitusaika. Tätä aikaa on mahdollista tarvelaskennassa myös peruuttaa vastaamaan paremmin todellista tarveaikaa, mikäli toimitusaikojen perustietoihin on näin ilmoitettu. Vrt. Myyntitilausten käsittely / Tarvelaskenta. Tarve Ko. Materiaalin värille (ja mitalle) laskettu tarve materiaalin varastoyksikössä. Mikäli tarve on jonkin toimitusajan kohdalla tyhjä, se tarkoittaa sitä, että tarvetta on joskus ollut ko. toimitusajan kohdalla, mutta kyseiset myyntitilaukset on kiinnitetty työmääräimiin Välilehti 3 Ostotilaukset Kenttien kuvaukset Väri Värin nimi Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu väri. Materiaalin väriluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, väri voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin tiedot. Värien perustiedoista haetaan värin nimi, mikäli se on sinne perustettu

7 Mitta Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu mitta. Materiaalin mittaluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, mitta voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin ja mitan tiedot. Tilausnumero Ostotilauksen numero. Rivi Ostotilauksen rivinumero. Toimitusaika Ostotilauksen toivottu toimitusaika Vahv.aika Ostotilauksen vahvistettu toimitusaika. Mikäli tyhjä, vahvistusta ei ole annettu. Tilattu Ostotilauksen alkuperäinen kokonaismäärä. Vahvistettu Ostotilauksen alkuperäinen vahvistettumäärä. Toimitettu Ostotilauksen toimitettumäärä (so. varastoon saapuneeksi kirjattu määrä) Toimittamatta Ostotilauksen toimittamaton määrä. Tämän sarakkeen luvut ovat yhteenlaskettuina Väriselailuruudulla Ostot -sarakkeessa Välilehti 4 Varaukset Kenttien kuvaukset Väri Värin nimi Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu väri. Materiaalin väriluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, väri voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin tiedot. Värien perustiedoista haetaan värin nimi, mikäli se on sinne perustettu

8 Mitta Työn alle viikolla Työmääräin Tuote Väri Varattu Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu mitta. Materiaalin mittaluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, mitta voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin ja mitan tiedot. Työmääräimen työn alle menoviikko. Työmääräimen numero Työmääräimen tuotteen tunnus Työmääräimen tuotteen värin tunnus Ruudulla olevan materiaalin värin (ja mitan) ko. työmääräimelle varattu määrä. Tämä on laskettu työmääräimellä olevan tuotteen työmääräinkohtaisen reseptin mukaisesti Välilehti 5 Varastomäärät Kenttien kuvaukset Väri Värin nimi Mitta Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu väri. Materiaalin väriluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, väri voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin tiedot. Värien perustiedoista haetaan värin nimi, mikäli se on sinne perustettu. Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu mitta. Materiaalin mittaluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, mitta voidaan

9 Varasto Yhteensä myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin ja mitan tiedot. Materiaalivaraston tunnus Materiaalin värin (ja mitan) varastomäärä ko. varastopaikassa. Eräkohtainen tilanne Jos materiaali on eräseurannassa, saadaan varastoriviä tuplaklikkaamalla näkyviin eräkohtaiset varastomäärät. Ruudulla voidaan lisäksi valita näytetäänkö vain erät, joita on edelleen varastossa. Kenttien kuvaukset Saapumiserä Lot-numero Kierrokset Laatuluokka Määrä Varattu Käytetty Jäljellä Erän tunnus. Otsake voidaan muuttaa neumosperustiedoissa (Termit). Erän toinen tunniste. Voidaan myös nimetä uudelleen. Erän kolmas tunniste. Voidaan myös nimetä uudelleen. Materiaalierälle kirjattu laatuluokka Erän alkuperäinen määrä. Määrä, joka erästä on otettu työmääräimille. Käytetty määrä. Määrä, joka erästä on vielä käytettävissä. Toimintonappi Sulje Palataan takaisin varastonäyttö välilehdelle

10 Välilehti 6 Kok.tilanne Kenttien kuvaukset Väri Värin nimi Mitta Tarve Ostot Tilanne Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu väri. Materiaalin väriluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, väri voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin tiedot. Värien perustiedoista haetaan värin nimi, mikäli se on sinne perustettu. Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu mitta. Materiaalin mittaluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, mitta voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin ja mitan tiedot. Materiaalin värin (ja mitan) kokonaistarve siitä ruudun yläosassa annetulta toimitusaikaväliltä. Merkitystä varsinkin sesonkikohtaisella materiaalilla. Materiaalin värin (ja mitan) kokonaisostot siitä ruudun yläosassa annetulta toimitusaikaväliltä. Merkitystä varsinkin sesonkikohtaisella materiaalilla. Tilanne = Ostot Tarve. Materiaalin värin (ja mitan) kokonaissaldo

11 Välilehti 7 Aj.tilanne Kenttien kuvaukset Väri Värin nimi Mitta Viikko Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu väri. Materiaalin väriluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, väri voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin tiedot. Värien perustiedoista haetaan värin nimi, mikäli se on sinne perustettu. Tässä sarakkeessa näytetään Väriselailuruudulla valittu mitta. Materiaalin mittaluettelo voidaan avata alaspäin-oleva-kolmio napilla, mitta voidaan myös syöttää. Kun tämän jälkeen painetaan Virkistä nappia, vaihtuu ruudulle halutun värin ja mitan tiedot. Tässä on viikkonumero (muodossa vuosi-viikko), jonka tapahtumista on kyse. Ensimmäisellä rivillä on yhteen summattuina tapahtumat, jotka ajoittuvat ajalle Ens. toimitusaika toimitusaikavälin alaraja. Viimeisellä rivillä on yhteen summattuina tapahtumat, jotka ajoittuvat ajalle Toimitusaikavälin yläraja Viim. toimitusaika. Työmääräimen numero, josta varaus syntynyt Työmääräimen valmistuspaikka (ompelupaikka) Työmääräin Valistuspaikka / leikkuu Tuote Työmääräimen tuotteen tunnus Väri Työmääräimen tuotteen värin tunnus Tyyppi Työmääräimen tuotteen ja värin tyyppitunnus Yhteensä Kyseisen työmääräimen ja tuotteen (värin ja tyypin) suunniteltu kplmäärä. Varaus Ko. työmääräimen ja tuotteen (värin ja tyypin) suunniteltujen kplmäärien aiheuttama varaus ko. materiaalin värille (ja mitalle). Vapaana varastossa Ko. materiaalin vapaa määrä ajoitettuna, kun huomioidaan varastosaldo, tulossa olevat, varaukset ja työnalleottamattoman myyntitilauskannan

12 Tarve Tulossa Tilaus aiheuttama tarve. Työnalleottamattoman myyntitilauskannan aiheuttama tarve (ilman tuoteerittelyä). Toimittamaton ostotilauskanta tilauksittain eriteltynä. Tilausnumero, jolta Tulossa -määrä löytyy 3.2 Materiaalitilanne -raportti Yleistä 32Matila / DFMatila Materiaalitilanne raporttia voidaan käyttää samoihin tarkoituksiin kuin Materiaalitilanne kyselyäkin, siis eri materiaalien kokonaistilanteen selvittämiseen. Raportin tulostusta on mahdollista rajata monin tavoin. lähinnä materiaalien perustietoihin annettujen tietojen perusteella. Sillä tavoin tulosteen sisällöksi on saatavissa mahdollisimman käyttökelpoinen kokonaisuus materiaaleista. Raportin tulostusmäärittelyjen perusteella sillä on myös mahdollista saada aikaan myös ostoslista, eli että tulosteeseen tulee vain sellaiset materiaalit, joiden kokonaissaldo on negatiivinen Parametrit Käyttäjäkohtaiset tulostusmääritykset annetaan Parametrien ylläpidolla. Listojen joukosta valitaan lista MATILAN. Määritys on tehtävä, jos raportin halutaan tulostuvan jollekin muulle kuin työaseman oletuskirjoittimelle

13 3.2.3 Materiaalitilanne raportin pyyntöruutu Ruudun toimintonapit Tulosta Lopeta Ohje Muodostetaan rajausten mukainen raportti kirjoittimelle. Lopetetaan ohjelma. Siirtyminen DAFOn käyttöohjeisiin. Kenttien kuvaukset Materiaaliväli Tähän kohtaan annetaan tulosteeseen haluttavien materiaalien materiaalitunnuksen mukainen rajaus. Jos tämä jätetään tyhjäksi, tulostetaan kaikki materiaalit, joilla on tulostettavia tapahtumatietoja. Aikaväli Tähän ilmoitetaan aikaväli, jonka mukaiset tiedot tuodaan tulosteeseen. Aikavälin ala- ja yläraja ilmoitetaan muodossa vuosi toimitusaika. Mikäli toimitusaika on viikkoina, tällöin siis vuosi viikko. Mikäli aikaväli jätetään tyhjäksi, ohjelma ottaa mukaan tiedot niiden ajoituksesta välittämättä. Työmääräin Mikäli tähän annetaan työmääräimen numero, saadaan selville tämän työmääräimen materiaalien tilanne. Tämä on varsin käyttökelpoinen mm. tuotannon suunnittelun apuvälineenä. Työmääräimen lisäksi tällöin ohjelma noudattaa myös muita tämän rajausruudun tietorajauksia normaalilla tavalla. Materiaaliryhmä Tulostus voidaan rajata johonkin materiaaliryhmään, jonka täytyy löytyä materiaalin perustiedoista, jotta ko. materiaali tulostuu raportille. Jos rajausta ei haluta tehdä, valitaan tähän kenttään arvoksi <ei arvoa>. Tilauslaji Tulostus voidaan rajata materiaalitarpeen osalta johonkin myyntitilauksen tilauslajiin, jonka täytyy löytyä myyntitilauksilta, jotta ko. materiaali

14 Varasto Hankintaryhmä Materiaalimallisto Tilastointiryhmä Tuotemallisto Älä tulosta välirivejä Vain yhteissummat Tulossa viikko Kaikki Positiiviset Negatiiviset Myytävissä -testi tulostuu raportille. Jos rajausta ei haluta tehdä, valitaan tähän kenttään arvoksi <ei arvoa>. Tulostus voidaan rajata varastotietojen osalta johonkin varastopaikkaan, jonka mukaiset saldot haetaan raportille. Jos rajausta ei haluta tehdä, valitaan tähän kenttään arvoksi <ei arvoa>. Tulostus voidaan rajata johonkin hankintaryhmään, jonka täytyy löytyä materiaalin perustiedoista, jotta ko. materiaali tulostuu raportille. Jos rajausta ei haluta tehdä, valitaan tähän kenttään arvoksi <ei arvoa>. Tulostus rajataan vain niihin materiaaleihin, jotka on perustiedoissaan merkitty ko. mallistoon. Tulostetaan vain ne materiaalit, joilla on tiedoissaan ko.tilastointiryhmä. Tuotemalliston rajaus ottaa mukaan ne materiaalit, joita käytetään tämän malliston tuotteissa. Materiaalitilannelistan tyhjät rivit saadaan pois, kun lista pyydetään vain materiaalin värikohtaisesti ilman toimitusaikoja. Normaalisti raportti tulostetaan ajoitettuna siten, että kullakin raportin rivillä on kalenteriviikko ja eri sarakkeiden tiedot tulostetaan, mikäli niiden ajoitus osuu kyseiselle ajalle. Mikäli halutaan, raportti voidaan tulostaa myös yhteissummina ilman ajoitusta. Tällöin tuloksena on lyhyempi tuloste, koska siinä yksi materiaalin väri (ja mitta) on vain yhden rivin mittainen. Vain yhteissummat ominaisuus valitaan klikkaamalla tekstin vieressä olevaa ruutua. Mikäli tämä kenttä on valittuna, ilmestyy rajausruudulle lisäksi seuraavat valintakentät. Ts. näiden kenttien valitseminen ja niiden mukaiset toiminnot ovat mahdollisia ainoastaan lyhyemmässä Vain yhteissummat raportissa. Kun tulostetaan vain yhteissummat, voidaan viikkosarakkeeseen tulostaa viimeisin viikko, jona materiaalia on tulossa. Tämä valitaan, mikäli listalle halutaan kaikki muiden rajauksien mukaiset materiaalit riippumatta siitä, onko kokonaissaldo plussalla vai miinuksella. Tämä valitaan, mikäli listalle halutaan vain sellaiset materiaalin värit (ja mitat), joiden kokonaissaldo on plussalla. Tämä versio näyttää siis kaikki myytävissä olevat materiaalit. Kenttä, mistä kokonaissaldoa katsotaan, määritetään merkinnällä Myytävissä-testi. Tämä valitaan, mikäli listalle halutaan vain sellaiset materiaalin värit (ja mitat), joiden kokonaissaldo on miinuksella. Kenttä, mistä kokonaissaldoa katsotaan, määritetään merkinnällä Myytävissä-testi. Tällä merkinnällä valitaan, minkä tiedon positiivisuutta tai negatiivisuutta ohjelma tutkii. Jos tämä kenttä jätetään tyhjäksi, eo. tutkiminen kohdistuu Vapaana kenttään. Mikäli se merkitään, tutkiminen kohdistuu Myytävissä kenttään. Vapaana kentän negatiivisuutta on järkevää tarkastella silloin, kun halutaan tietää tietyn työmääräimen sellaiset materiaalit, jotka eivät ole kotona. Myytävissä kentän positiivisuus kertoo onko materiaalia kaikkiaan ylimääräistä, kun otetaan huomioon kaikki tiedossa olevat asiat (tarpeet, tulossa olevat, varaukset, varastot). Myytävissä kentän negatiivisuus kertoo puolestaan kokonaispuutteesta, siis ostotarpeesta

15 3.2.4 Materiaalitilanne -raportti Raportti katsottavissa tarkemmin nimellä Materiaalitilanne.pdf. Listan kentät Otsikkotiedot: Ajalta Rivitiedot: Materiaali Tässä kohta näytetään, miltä aikaväliltä tulostus on pyydetty. Aikaväli on muodossa VuosiViikko (VVVK) Materiaalin tunnus ja sen alapuolella Toimittajan materiaali materiaalin perustiedoista Väri/Toim.väri Materiaalin väri ja toimittajan väritunnus materiaalin perustiedoista (poikkeavalta väriltä, mikä ko. väri on sellainen) Nimi / Koostumus Materiaalin nimi ja koostumustiedot materiaalin perustiedoista (poikkeavalta väriltä, mikä ko. väri on sellainen). Mitta Mitallisella materiaalilla tiedot tulostetaan mitoittain. Tähän tulostuu kunkin mitan tunnus. Viikko Viikkonumero (muodossa VVVK), jonka mukaiset tiedot kyseisellä rivillä on. Mikäli tuloste on pyydetty muodossa Vain yhteissummat, viikkosarake jää tyhjäksi. Tähän sarakkeeseen lasketaan työnalleottamattomien myyntitilausten aiheuttama tarve (ns. jäljellä oleva tarve) Tulossa Materiaalin värin (ja mitan) toimittamattomien ostotilausten Tarve Varattu Varasto kokonaismäärä. Suunniteltujen työmääräinten (työmääräin on perustettu, mutta sille ei ole annettu Leikkuuilmoitusta) aiheuttama määrä. Materiaalin varastokirjanpidon mukainen kokonaissaldo

16 Vapaana Vapaana = Kumulatiivinen (Varasto Varattu). Kumulatiivisuus tarkoittaa sitä, että kunkin rivin kohdalla laskennassa huomioidaan edellisten rivien summat. Tämä luvun tarkoituksena on näyttää, mille määrälle on mahdollista tehdä työmääräimiä siinä tapauksessa, että työmääräimiä tehdään vain kotona oleville materiaaleille. Mikäli luku on negatiivinen, se kertoo paljonko varastosta puuttuu materiaali suunniteltuihin työmääräimiin. Myytävissä Myytävissä = Kumulatiivinen (Varasto + Tulossa Tarve Varattu). Kumulatiivisuus tarkoittaa sitä, että kunkin rivin kohdalla laskennassa huomioidaan edellisten rivien summat. Tämän luvun merkitys on kahdenlainen. Silloin kun se on positiivinen, se kertoo paljonko materiaalin väriä (ja mittaa) on kaiken kaikkiaan ylimääräistä, siis myytävissä. Silloin kun se on negatiivinen, se kertoo paljonko materiaalin väriä (ja mittaa) puuttuu, siis kuinka paljon materiaalin väriä pitäisi ostaa. Hinta Tässä sarakkeessa näytetään materiaalin ostohinta yrityksen kotivaluutassa

17 3.3 Materiaalitilaukset 32Mattill / DFMattil Yleistä Materiaalitilausohjelmalla ylläpidetään ostettavien materiaalien tilauskantaa. Ostot kohdistetaan toimittajittain ja tilauksen syöttämisen jälkeen siitä on mahdollista tulostaa toimittajalle lähetettävä dokumentti. Tällä samalla ohjelmalla on mahdollista ilmoittaa tilauskohtaisesti toimittajan vahvistamat toimitusajat ja määrät sekä toimituksen saapuessa on mahdollisuus tulouttaa saapuneet määrät haluttuihin varastopaikkoihin. Raportointiosuudessa on mahdollista toimittajan tilausdokumentin lisäksi tulostaa joko kuvaruudulle tai kirjoittimelle ostotilauskannasta erilaisin tekijöin lajiteltuja raportteja. Nämä raportit ovat hyödyllisiä mm. silloin, kun halutaan selvittää tietyn materiaalin toimittamattomia tilauksia, tai kun halutaan selvittää tietyn toimitusviikon ostotilauksia (mm. rahoitustarpeen kannalta). Lisäksi raportointiosuudessa on mahdollista tulostaa (kuvaruutu tai kirjoitin) haluttujen materiaalien varastohistoriaa monin tavoin rajattuna, esim. aikavälillä. Tätä tarvitaan, jos esim. halutaan tarkistaa onko jokin varastomuutos tehty vai ei Parametrit Tämän ohjelman käyttö edellyttä, että materiaalit ja niiden toimittajat on perustettu niiden omilla ylläpito-ohjelmilla. Lisäksi ohjelma käyttää seuraavia yleisparametreja. Parametrien merkitys on kuvattu Järjestelmäosuudessa. 00. Laajempi materiaalivarasto 03. Materiaalitilausten numerosarja 03. Materiaalitilauksille vain toimittajalliset materiaalit 03. Vain valuutalliset hinnat materiaalitilaukselle 03. Materiaalivarastotapahtumien numerosarja 06. Ostotilauksen pakolliset kentät 24. BarStoreRF Materiaalivarastoto käytössä? Huomautus: Laajemman materiaalivaraston käyttöönotto edellyttää yhteydenottoa Dafojärjestelmän toimittajaan. Laatuluokan ja varastopaikan lisääminen varastoseurantaan edellyttää yhdessä tehtävää käyttöönoton suunnittelua

18 3.3.3 Otsikkoruutu Ruudun toimintonapit Selaa Pohja Uusi Tallenna Poista Lopeta Ohje Selailunäppäimet tilauksen otsikkotiedoissa: Ensimmäiseen, edelliseen, seuraavaan, viimeiseen Ruudulla olevan tilauksen kopiointi uudeksi tilaukseksi Uuden tilauksen syöttöön Tallennetaan tilausotsikon tiedot. Näppäin tulee aktiiviseksi, kun jotain tilauksen otsikkotietoa muutetaan. Jos tilauksesta yritetään poistua tässä vaiheessa, kysytään: tietoa on muutettu, tallennetaanko. Poistetaan ruudulla oleva tilaus. Poiston yhteydessä voidaan määritellä syykoodi, jolla tilaus poistetaan. Jos syykoodi annetaan, jää tilaus tilauskantaan poistomerkinnällä varustettuna. Näin poistetuista tilauksista saadaan esim. tilauskantaraportti ja rivit saadaan tulostettua asiakkaan tilauskirjeelle. Lopetetaan ohjelma Siirtyminen DAFOn käyttöohjeisiin Tilausnumerokentän vieressä selailu tilauksiin, toimittajanumeroiden vieressä selailu toimittajan. Näillä näppäimillä päästään tilauksiin liittyviin muistioihin. Muistio

19 ohjelman toiminnasta on oma ohjeensa. Kenttien kuvaukset Tilausnumero Ruudulla olevan ostotilauksen numero DAFOssa Toimittaja Toimittajan numero ja nimi. Tilauspvm Tilauksen päivämäärä, uutta tilausta tehtäessä ehdotetaan kuluvaa päivämäärää.. Tuloerä Ei käytössä tällä ruudulla (Käytetään saapumisten yhteydessä) Ostolasku Ei käytössä tällä ruudulla (Käytetään saapumisten yhteydessä) Viite Tilaukselle mahdollisesti annettu viitetieto, tulostuu ostotilaukselle Ostaja Tilauksen ostaja. Voidaan määritellä pakolliseksi kentäksi. Ks. kohta Parametrit Agentti Tilauksen agentti. Voidaan valita niistä myyjätietoihin perustetuista tiedoista, jotka ovat määritelty agenteiksi. Maksuehto Maksuehdon teksti ruudun kielellä. Maksuehto tuodaan ehdotuksena toimittajan perustiedoista. Voidaan muuttaa ko. tilaukselle. Toimitusehto Toimitusehdon teksti ruudun kielellä. Toimitusehto tuodaan ehdotuksena toimittajan perustiedoista. Voidaan muuttaa ko. tilaukselle. Toimitustapa Toimituistapa teksti ruudun kielellä. Toimitustapa tuodaan ehdotuksena toimittajan perustiedoista. Voidaan muuttaa ko. tilaukselle. Hyväksyjä Jos ostajan perustiedoissa (yhdistetty myyjätietojen ylläpitoon) on ostajalle merkitty hyväksyjä, niin uudelle tilaukselle viedään hyväksyjäksi ko. tieto. Hyv.pvm Uudelle tilaukselle viedään hyväksymispäivä nollana. Jos ostajalla on hyväksyjä, niin hyväksyjän on käytävä hyväksymässä ostot. Jos vanhalla tilauksella on jo hyväksymispäivä ja sitä yritetään muuttaa, niin siitä annetaan ilmoitus. Tällöin muutos voidaan kuitenkin haluttaessa tehdä. Valuutta Tilauksen valuuttatunnus. Tuodaan toimittajan perustiedoista, voidaan muuttaa ko. tilaukselle. Tämän valuutan mukaiset hinnat tuodaan materiaaleille niiden perustiedoista, mikäli parametriin 03. Vain valuutalliset hinnat materiaalitilauksille on valittu Kyllä. Alennus-1% Tilauksen ensimmäinen alennusprosentti, ehdotus toimittajan perustiedoista. Alennus-2% Tilauksen toinen alennusprosentti, ehdotus toimittajan perustiedoista. Saapumispvm Saapumispäivämäärä kirjataan materiaalin tulo otsikkoon ja eräkohtaisiin tilaustietoihin ja aikanaan myös erän varastotietueelle. Myyntikurssi Valuutan mukainen myyntikurssi, haetaan valuutan perustiedoista, voidaan muuttaa ko. tilaukselle. Tällä kurssilla lasketaan mm. tilauskantalistalle kotivaluuttaiset summat. Blokkitilaus Ilmaisee blokkitilauksen. Arvoa ei voi muuttaa sen jälkeen kun otsikon tiedot on talletettu. Blokkitilaus voidaan käsittää varaukseksi, joka puretaan myöhemmin todellisiksi materiaalitilauksiksi. Poikkeava toimitusosoite Tähän voidaan merkitä, halutaanko tälle tilaukselle antaa poikkeava toimitusosoite. Tähän annettu osoite tulostuu tilauslomakkeelle. Nimi Poikkeavan toimitusosoitteen nimi Osoite Poikkeavan toimitusosoitteen katuosoite ja paikkakunta Maa Poikkeavan toimitusosoitteen nimi

20 Uusi tilaus Uuden tilauksen syöttö aloitetaan painamalla Uusi-näppäintä. Tilaukselle haetaan seuraava vapaa numero tilauslajin numerosarjatiedoista, mikäli parametriin 03. Materiaalitilausten numerosarja on annetu numerosarjan tunnus. Ruudun toimintonapit Ok Peruuta Muodostetaan uusi otsikkotieto ja palataan otsikkoruutuun. Otsikon tiedot täytetään automaattisesti toimittajan perustietojen mukaan. Palaan otsikkoruutuun tekemättä uutta tilausotsikkoa. Kenttien kuvaukset Tilausnumero Uuden tilauksen numero. Tuodaan automaattisesti seuraava vapaa numero tilauslajin numerosarjasta. Numero voidaan vaihtaa halutuksi. Tällöin numerosarjojen tiedot eivät päivity. Samaa tilausnumeroa ei voi antaa useammalle eri tilaukselle Tilauksen kopiointi Pohja-toiminnolla Jos olemassa olevassa olevaa tilausta halutaan käyttää apuna uutta tilausta syötettäessä, haetaan vanha tilaus ensin ruutuun ja painetaan sitten Pohja-näppäintä. Tämän jälkeen voidaan valita tilauslaji, johon uusi tilaus muodostetaan. Ruudulla voidaan valita kopioidaanko kaikki rivit vai ei rivejä lainkaan. Ruudun toimintonapit Ok Peruuta Muodostetaan uusi otsikkotieto vanhan tilauksen tiedoilla ja palataan otsikkoruutuun. Palaan otsikkoruutuun tekemättä uutta tilausotsikkoa

Dafo Versio 10. Käyttöohje

Dafo Versio 10. Käyttöohje 6 Ostotilausjärjestelmää käytetään ulkopuolisille toimittajille tehtävien tilausten käsittelemiseen. Ostojen käsittelyn rungon muodostavat tilausten syöttö ja tavaran saapumisen kirjaus. Näiden lisäksi

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

5 MYYNTITILAUKSET. Dafo Versio 10 MYYNTITILAUKSET. Käyttöohje

5 MYYNTITILAUKSET. Dafo Versio 10 MYYNTITILAUKSET. Käyttöohje 5 Myyntitilausjärjestelmällä kirjataan DAFO-järjestelmään asiakkailta tulleita tilauksia. Järjestelmän erityispiirteenä on tuotteen eri kokojen käsittely yhdellä syötöllä. Tästä ominaisuudesta johtuen

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Ohjelmalla voidaan syöttää uusia ostolaskuja järjestelmään tai muuttaa jo aiemmin syötettyjä.

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Ohjelmalla voidaan syöttää uusia ostolaskuja järjestelmään tai muuttaa jo aiemmin syötettyjä. 19 Järjestelmään voidaan syöttää toimittajien lähettämiä ostolaskuja. Ostolaskuille on tehty liittymä reskontrajärjestelmään (Sonet). Kun ostolasku on syötetty DAFOon, niin se saadaan siirrettyä sähköisesti

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 1 / 18 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 ETSIMINEN TUOTTEEN LYHENTEEN AVULLA...9 ETSIMINEN TUOTEKOODIN OSAN

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

25 RAPORTOINTI. 25.1 Raporttigeneraattori. Dafo Versio 10 RAPORTOINTI. Käyttöohje

25 RAPORTOINTI. 25.1 Raporttigeneraattori. Dafo Versio 10 RAPORTOINTI. Käyttöohje 25 Dafon raportointiosajärjestelmä on työväline sekä nopeisiin AD HOC-kyselyihin, että pidemmän aikavälin tulosraportointiin. Järjestelmä jakaantuu näin ollen myös kahteen erilliseen osajärjestelmään.

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta

http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta Käyttöohjeet Turvallinen kirjautuminen ExxonMobil-portaaliin Syötä käyttäjätunnuksesi: eu... Syötä salasanasi ************ Valitse login. Klikkaa

Lisätiedot

10 LÄHETYSTOIMINTA. A - Keruutoiminnot. 10.1 Keruuilmoitus. Dafo Versio 10 LÄHETYSTOIMINTA. Käyttöohje

10 LÄHETYSTOIMINTA. A - Keruutoiminnot. 10.1 Keruuilmoitus. Dafo Versio 10 LÄHETYSTOIMINTA. Käyttöohje 10 Lähetystoimintaosajärjestelmän alle kuuluvat seuraavat ohjelmat. Kuva: Lähetystointa.gif A - Keruutoiminnot 10.1 Keruuilmoitus 10.1.1 Yleistä 32KeruuI.exe Toimii asiakaspaikoille keruumenettelyllä sekä

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi Käsikirja Oppaan päiväys: 10.4.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu

Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Vasemman laidan painikkeet... 4 3 Myynti (= myyntitilauksien automaattialennukset)... 5 4 Osto (= ostotilauksien automaattialennukset)...

Lisätiedot

LeadDesk Soittajan käsikirja

LeadDesk Soittajan käsikirja LeadDesk Soittajan käsikirja Sisällysluettelo. SOITA... 3. Automaatti... 3. Puoliautomaatti... 4.3 Soittolista... 5.4 Tilauksen ja soittopyynnön... 6.5 Haastattelun tekeminen ja tallentaminen... 8.6 Manuaalisoitto...

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

3M Online Center sivuston käyttöopas

3M Online Center sivuston käyttöopas 3M Online Center sivuston käyttöopas 1 3M 2015. All Rights Reserved. 3M Online Center -sivuston käyttöopas Tuotteiden tilaaminen...3 1. Tilaa nyt...4 2. Pikatilaus...5 3. Lataa tilaustiedosto...6 4. Ostoslistat

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN 1 OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN Sisällysluettelo Tuotevalikoima... 2 Verkkokauppaan kirjautuminen... 3 Tuotteet... 3 Tuotteiden hakeminen... 3 Tuotteen tiedot... 5 Miten asiakas on aikaisemmin tilannut

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen vastaanotto...7 Kilpien hallinnointi valikko...8 Kilpivarastojen

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN

SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN Usein tarvitaan käyttäjän käsin syöttämiä lukuja eri tarkoituksiin. Tällaisia ovat mm. budjetti-, ennuste-, tavoite- ym. luvut. Lukuja syötetään eri kohteille,

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Neulostuotanto yhdistyy kiinteästi materiaalivaraston (lankojen) eräkohtaiseen seurantaan.

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Neulostuotanto yhdistyy kiinteästi materiaalivaraston (lankojen) eräkohtaiseen seurantaan. 14 Neulostuotantojärjestelmä on rakennettu yritykselle, joka valmistaa langoista neulontakoneilla kankaita tai neuloksia. Valmistuneet tuotteet (tai materiaalit) kirjataan rulliksi, jotka ovat lähes kaikki

Lisätiedot

Taloushallinto. Ominaisuuksia:

Taloushallinto. Ominaisuuksia: Taloushallinto Ominaisuuksia: * Kuitin/lähetteen kirjoitus myös A4-tulosteena * Laskun tulostus asiakkaalle mukaan * Integroitu varastonhallintaan (nimikkeiden saldot) * Alennusten laskenta rivistä tai

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Kuvien lisääminen ja käsittely

Kuvien lisääminen ja käsittely Kuvien lisääminen ja käsittely KUVIEN LISÄÄMINEN JA KÄSITTELY Tämä on ote VIS Online Mediahallinta ohjeesta. Kuvia lisätään autojen tietoihin VIS Online kuvankäsittelyohjelmalla. Ohjelma käynnistyy klikkaamalla

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut.

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut. 1 2 Syötetään haettavan tai lisättävän yrityksen Y-tunnus (tai asiakasnumero). Asiakasnumero on A+8 merkkiä tai 8 merkkiä ja kohta Asiakasnumero rastitettuna. Järjestelmä antaa jokaiselle henkilölle ja

Lisätiedot

Lammas- ja vuohirekisterisovellus Pikaohje eläintenpitäjille

Lammas- ja vuohirekisterisovellus Pikaohje eläintenpitäjille Lammas- ja vuohirekisterisovellus Pikaohje eläintenpitäjille SISÄLLYSLUETTELO 1. Käyttäjätunnukset 2 2. Kirjautuminen järjestelmään 2 3. Eläintenpitäjän eläimet ja rekisterin valinta 4 4. Ilmoitukset 4.1

Lisätiedot

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine.

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine. G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc ServiceOnLine Sivu 1 Sisällysluettelo 1. ServiceOnLine käynnistys ja kirjautuminen... 3 2. Henkilöstö... 4 2.1 Etsi henkilöstö...

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 5.10.2006

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 5.10.2006 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma Vuosipäivitys 5.10.2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09)350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 Helsinki Fax. (09) 351 5532 0500 703

Lisätiedot

Kortinhaltijoiden valinta (1.vaihe)

Kortinhaltijoiden valinta (1.vaihe) 1(5) USEAN KORTIN TILAAMINEN Toiminto tilaa ja uusi kortteja löytyy etusivulta kohdasta Kortit. Tässä voit tilata Lounaskortteja henkilöille, jotka on jo luotu lounaskorttipalveluun, ja joilla ei tällä

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON

OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON Kilpiä voidaan joutua lisäämään kilpivarastotiedoksi mm. alla mainituissa tilanteissa. Sarjakilpivarastoon: - Tunnus on määräytynyt ajoneuvolle LTJn aikaisessa

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja Visma Business AddOn Tositteiden tuonti Käsikirja Oppaan päiväys: 10.2.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Winres-käyttäjän käsikirja 28.9.2011 Omistaja- ja huoltajaliittymä 1 (21) OMISTAJA- JA HUOLTAJALIITTYMÄ INTERNETISSÄ 1. LIITTYMÄN TARKOITUS

Winres-käyttäjän käsikirja 28.9.2011 Omistaja- ja huoltajaliittymä 1 (21) OMISTAJA- JA HUOLTAJALIITTYMÄ INTERNETISSÄ 1. LIITTYMÄN TARKOITUS OMISTAJA- JA HUOLTAJALIITTYMÄ INTERNETISSÄ 1. LIITTYMÄN TARKOITUS Omistaja voi järjestelmän avulla: - tehdä oman varauksen - peruuttaa oman varauksen - selata ja tulostaa varaustilanteen haluamalleen aikavälille

Lisätiedot

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla.

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Valitaan pankki, jonka tunnuksilla ollaan kirjautumassa. Annetaan pankkiyhteyden vaatimat tunnusluvut.

Lisätiedot

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö CABAS Perusominaisuuksien käyttö Aloitussivu s.3-4 Laskelman luominen s.5-6 Omistajan/Ajoneuvon tiedot s.7-8 Vahinkotiedot s.9 Veloitukset s.10 Korjauskohteet s.11 Toimenpiteet/korjauskohteet s.12-14 Pintaoikaisu

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

PIKAOHJE PRODUCTION SOFTWARE

PIKAOHJE PRODUCTION SOFTWARE Tiny CRM PIKAOHJE PRODUCTION SOFTWARE 30. joulukuuta 2011 Tekijä: Jari Kukkonen Tiny CRM PIKAOHJE YLEISTÄ TinyCRM on Lahden tiede- ja yrityspuiston tarpeisiin räätälöity yksinkertainen asiakkuudenhallintaohjelma,

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10.1. PERIAATE CRM asiakashallintajärjestelmästä voidaan tulostaa osoitetarrat, lähettää ryhmäsähköpostia sekä exportata (viedä) hakutuloksia

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle http://verkkokauppa.sejo.fi/ Voit selailla verkkokauppamme tuotteita ilman kirjautumista, mutta tilaamiseen tarvitset omat tunnukset.

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

1 PERUSTIETOJEN YLLÄPITO

1 PERUSTIETOJEN YLLÄPITO 1 1.9 Asiakkaiden ylläpito 1.9.1 Yleistä 32Asia/DFAsia Asiakkaiden ylläpitoon avataan asiakkaan kaikki tiedot. Asiakkaalle valittavat ja kiinnitetävät perustiedot on oltava valmiiksi perustettuina perustiedoissa

Lisätiedot

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2 Sivu 1/6 Sisällysluettelo 1. Kaupan asetukset... 2 1.1. Maksunvälittäjän valinta ja käyttöönotto... 2 1.2. Kaupan tiedot... 3 1.3. Postitus ja toimitusmaksut... 3 1.4. Verot... 4 1.5. Kaupan valuutta ja

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

2017/12/17 06:20 1/2 Tilaus

2017/12/17 06:20 1/2 Tilaus 2017/12/17 06:20 1/2 Tilaus Table of Contents Tilaus... 1 Tilauksen tilat... 1 Asiakirjan kentät... 2 Yläkentät/ ensimmäinen välilehti... 2 Yläkentät/toinen välilehti:... 2 Yläkentät/kolmas välilehti:...

Lisätiedot

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1 Excel Perusteet 2005 Päivi Vartiainen 1 SISÄLLYS 1 Excel peruskäyttö... 3 2 Fonttikoon vaihtaminen koko taulukkoon... 3 3 Sarakkeen ja rivin lisäys... 4 4 Solun sisällön ja kaavojen kopioiminen... 5 5

Lisätiedot

Visma Fivaldi

Visma Fivaldi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on

Lisätiedot

Elisa Kassa - Varaston inventointi

Elisa Kassa - Varaston inventointi Elisa Kassa - Varaston inventointi Elisa Kassan inventointiprosessissa on seuraavat vaiheet: 1. Luodaan aktiivinen inventointiraporttipohja. 2. Lasketaan/tarkastetaan varastosaldot ja tallennetaan ne raportille

Lisätiedot

KAAVAT. Sisällysluettelo

KAAVAT. Sisällysluettelo Excel 2013 Kaavat Sisällysluettelo KAAVAT KAAVAT... 1 Kaavan tekeminen... 2 Kaavan tekeminen osoittamalla... 2 Kaavan kopioiminen... 3 Kaavan kirjoittaminen... 3 Summa-funktion lisääminen... 4 Suorat eli

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

2017/12/02 14:11 1/2 Tarjous

2017/12/02 14:11 1/2 Tarjous 2017/12/02 14:11 1/2 Tarjous Table of Contents Tarjous... 1 Käyttö... 1 Asiakirjan kentät... 1 Yläkentät/ ensimmäinen välilehti:... 1 Yläkentät/toinen välilehti:... 2 Yläkentät/kolmas välilehti:... 2 Välikenttä:...

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta kortinhaltijan

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Tilaajan pikaopas. kotijakelu.onemed.fi

Tilaajan pikaopas. kotijakelu.onemed.fi Tilaajan pikaopas OneMed Kotijakelupalvelu on sähköinen tilausjärjestelmä, jonka avulla kunta/kaupunki hallinnoi kotiasiakkaiden hoitotarvikereseptejä. Kirjaudu palveluun: 1. Klikkaa Kirjaudu sisään -painiketta

Lisätiedot

VARASTOINTI / INVENTOINTI

VARASTOINTI / INVENTOINTI 12.09.07 1 VARASTOINTI / INVENTOINTI INVENTOINNIN YLEINEN KULKU: 1) Luodaan inventointipohja ennen fyysisen inventoinnin aloittamista. Käytännössä inventoinnin vaatima aika ratkaisee inventointipohjan

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Katri Laaksonen 14.3.2011 Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Ohjeen sisältö: Yleistä Oppaaseen liittyvien opintokohteiden käsittely Opintokohteen tila Vastuuopettajatietojen lisäys Kuvaustekstien

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja Visma Business AddOn Tuotetarrat Käsikirja Oppaan päiväys: 30.8.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä

Lisätiedot

Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset

Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset 2 Sisällys 1. Yleisraportin määritys... 3 1.2. Määrittelyn perustiedot... 3 2. Yleisraportin sarakkeistomääritys... 5 2.1. Sarakkeistomäärityksen tiedot...

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

Elisa Kassa - Myyjän ohje

Elisa Kassa - Myyjän ohje Elisa Kassa - Myyjän ohje 1. Elisa Kassan päänäkymät Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittelee asiakkaita, tuotteita ja työntekijöitä koskevia tietoja. a. Asiakaskentästä

Lisätiedot

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 09.06.2011 Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Myyntitilausrivin kuvaus

Myyntitilausrivin kuvaus Myyntitilausrivin kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

M2-Matkalaskujärjestelmä lyhyet käyttöohjeet. Yleistä. Laatija: Arja Luoto M2-käyttöohjeet versio 1.0 Hyväksyjä: Tuula McKee 17.9.

M2-Matkalaskujärjestelmä lyhyet käyttöohjeet. Yleistä. Laatija: Arja Luoto M2-käyttöohjeet versio 1.0 Hyväksyjä: Tuula McKee 17.9. M2-Matkalaskujärjestelmä lyhyet käyttöohjeet Yleistä Matkustusten hallinta jakaantuu M2- järjestelmässä kolmeen eri ryhmään 1) päivärahamatkustamiseen, 2) kilometrikorvaukseen (jossa on suppea päivärahaosuus)

Lisätiedot

ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN

ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN Organisaatiot kuten eläinsuojeluyhdistykset kirjautuvat KIRJAUTUMINEN ORGANISAATIOT-osiosta: http://www.turvasiru.fi/pet/turvasiru.jsp Organisaatioiden

Lisätiedot

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

1 PERUSTIETOJEN YLLÄPITO

1 PERUSTIETOJEN YLLÄPITO 1 1.18 Muistiot 1.18.1 Yleistä 32Memos/ DFMemos Muistio-ohjelmalla voidaan nopeasti nähdä, onko jonkin ominaisuuden taakse kytketty muistio sekä pystytään tekstien kopiointiin muistiolta toiselle. Muistioiden

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPINNOT -NÄYTTÖ. Opiskelijan opintosuoritustietoja katsellaan Opiskelijan opinnot -näytöltä. Näyttö löytyy päävalikosta Opinnot.

OPISKELIJAN OPINNOT -NÄYTTÖ. Opiskelijan opintosuoritustietoja katsellaan Opiskelijan opinnot -näytöltä. Näyttö löytyy päävalikosta Opinnot. Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 OPISKELIJAN OPINNOT -NÄYTTÖ Opiskelijan opintosuoritustietoja katsellaan Opiskelijan opinnot -näytöltä. Näyttö löytyy päävalikosta Opinnot. Opiskelijan opinnot -näytölle

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle http://verkkokauppa.sejo.fi/ Olet saanut sähköpostilla käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla pääset kirjautumaan verkkokauppaamme.

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje. OVT-sanomat ovat ASCII-muotoisia tekstitiedostoja, joista on kaksi tiedostomuotoa :

Dafo Versio 10. Käyttöohje. OVT-sanomat ovat ASCII-muotoisia tekstitiedostoja, joista on kaksi tiedostomuotoa : 12 = Organisaatioiden välinen tiedonsiirto. :tä käytetään hyväksi kun siirretään tietoja eri yritysten ja eri ohjelmistojen välillä. Siirrettäviä tietoja ovat esimerkiksi myyntitilaukset ja myyntilaskut.

Lisätiedot

www.lionsverkkokauppa.fi

www.lionsverkkokauppa.fi 1 www.lionsverkkokauppa.fi Tervetuloa tilaamaan verkkokaupan kautta joulukortteja tilaamalla maailma muuttuu askeleen paremmaksi. OHJEEN SISÄLTÖ 2 OHJEEN SISÄLTÖ 2 MUUTAMA HUOMIOITAVA ASIA 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2014 2 (17) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 5 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 6 4.1 Käyttäjäroolit... 6 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Myyntitilauserän kuvaus

Myyntitilauserän kuvaus Myyntitilauserän kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot