1 PERUSTIETOJEN YLLÄPITO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 PERUSTIETOJEN YLLÄPITO"

Transkriptio

1 1 1.9 Asiakkaiden ylläpito Yleistä 32Asia/DFAsia Asiakkaiden ylläpitoon avataan asiakkaan kaikki tiedot. Asiakkaalle valittavat ja kiinnitetävät perustiedot on oltava valmiiksi perustettuina perustiedoissa (kentät, joissa on alasvetovalikko). Jotta voisi kirjata myyntitilauksia asiakas on oltava perustettuna. Tilauksille tuodaan asiakkaan perustiedoista oletuksena joukko ehtoja uutta myyntitilausta kirjattaessa. Asiakkaalle voidaan määritellä osa tiedoista pakollisiksi, jolloin tallennus ei ole mahdollista, mikäli vaaditut tiedot puuttuvat, nämä voidaan määritellä erikseen pakolliseksi myös myyntitilaukselle. Asiakkaalle voidaan antaa numerosarja, josta haetaan automaattisesti seuraava vapaa asiakasnumero uutta asiakasta perustetaessa. Yleisempi käytäntö lienee kuitenkin ryhmitellä asiakasnumerot asiakasryhmän, maan tai tms. mukaan, jolloin samaan ryhmää kuuluvat asiakkaat ovat rekisterissä peräkkäin. Uusien asiakkaiden numerot voidaan hakea versiosta 11 alkaen maakohtaisista numerosarjoista Parametrit Asiakaiden ylläpitoon vaikuttavia parametrejä ovat: 01. Asiakasnumeroiden sarja (Numerosarjat, oletuksena <Ei arvoa>) Mikäli halutaan DAFOn antavan uudelle asiakkaalle automaattisesti seuraavan vapaan numeron, tähän määritellään numerosarja, josta seuraava vapaanumero haetaan. 01. Asiakkaalla postinumero ja toimpaikka Asiakkaalle voidaan antaa postinumero ja toimipaikka. Valinnalla päivitettävät voidaan kenttiin antaa mitä tahansa riippumatta muusta osoitteesta. Valinnalla ne täyttyvät automaattisesti viimeisen osoiterivin perusteella. 01. Asiakkaan aakkostuskenttä isoin kirjaimin Aakkostetaanko asiakkaat isoin kirjaimin kirjoitetuin aakkostustiedoin 01. Asiakkaan pakolliset kentät Asiakastietoja tallennettaessa voidaan osa tiedoista määritellä pakollisiksi tiedoiksi asiakastietoja ilmoitettaessa. Mahdollisia pakollisia tietoja ovat: Agentti (Agentti), Maksuehto (Maehto), Toimitusehto (Toehto), Maa (Maa), Kieli (Kieli), Valuutta (Valuutta), Vat-tunnus (Vat), Toimitusasiakkaan nimi, osoite ja aakkostunnus (Nimi, Aakkos ja Osoite)Osoitteen pakollisuus tarkoittaa sitä, että sekä postiosoite että katuosoite1 pitää antaa. Kun joku näistä tiedoista halutaan pakolliseksi täytettäväksi

2 01. Nimikenttien pituus kentäksi, annetaan parametritiedoissa parametrille 01. Asiakkaan pakolliset kentät arvoksi haluttujen kenttien nimet toisistaan pilkulla eroteltuna. Esimerkiksi: Maehto,Maa,Valuutta, silloin asiakkaan tietoihin on aina annettava maksuehto, maa ja valuutta. Uusissa DAFO -asennuksissa asiakkaan nimi- ja osoitekentät voidaan määritellä entisen 30 merkin sijasta 50 merkkiä pitkiksi. Nimien pituuden valinta tapahtuu yleisparametrille 01. Nimikenttien pituus. Arvo voi olla välillä Arvo 0 vastaa entistä nimien pituutta 30 merkkiä. Jos vanhoissa DAFO -asennuksissa halutaan tämä ominaisuus käyttöön, pitää se erikseen tilata ja muutokseen käytetty työ on veloitettavaa. Asiakasnimiä kirjoitettaessa on huomioitava että tulosteissa käytettävissä oleva tila on kuitenkin rajallinen. Jos nimet kirjoitetaan kokonaan isoilla kirjaimilla, niin ne vievät huomattavasti enemmän tilaa kuin pieniä kirjaimia käytettäessä. 01.Agenttiprovisio seurantatasolta (oletuksena seurantaso) 01. Menekkitiedot käytössä Tilaukselle voidaan tuoda oletuksena agenttiprovisio seurantasolta asiakkaan perustietoihin tallennetun taulukon mukaan Menekkimodulin käyttöönotto Asiakkasta perustettaessa pitää alasvetovalikoissa olevat tiedot olla perustettuina ko. tietojen perustiedoissa, jotta ne voidaan kiinnittää asiakkaalle. Näitä tietoja ovat : Myyjä, Agentti, Maksuehto, Toimitusehto, Toimitustapa, Laskutyyppi, Maa, Kieli, Valuutta, Huolitsija, Asiakasryhmä, Hinnasto ja Varasto. Uutta asiakasta perustettaessa alustetaan Maa, Kieli, Valuutta, Maksuehto, Toimitusehto, Toimitustapa yrityksen perustiedoista. Mikäli asiakkaalle on valittu agenttitieto, niin Maa, Kieli ja Valuutta alustetaan agenttitiedoista. 11. Luottorajan ylläpito sallittu käyttäjäryhmälle Parametriin annetaan Windows-käyttäjäryhmän tunnus tai yksittäinen käyttäjätunnus. Kun parametriin on annettu jotain, tulevat asiakasylläpidon tilastointi-välilehden kentät Luottoraja ja Avoimet laskut näkyviin. Vain tässä annetulla käyttäjäryhmällä tai yksittäisellä käyttäjällä on oikeus ylläpitää luottorajaa. Avoimet laskut on näyttökenttä, jonka tieto tulee reskontra-järjestelmästä. 11. Laskun viitteestä väliblankot pois LASVIITRIM Normaalitialnteessa Dafo tulostaa laskun viitenumeron viiden numeron sarjoissa, joiden välillä on yksi blankko. Eräät optiset lukijat vaativat kuitenkin yhtenäisen numerosarjan. Näitä tapauksia varten voidaan blankkojen poisto ottaa yleisesti käyttöön (kyllä) tai määritellä ne pois asiakaskohtaisesti. Oletus on Ei. 16. Myymälä: Asiakkaat myymäläjärj. MYYMAASI Merkintä, kerätäänkö asiakasmuutoksia myymäläjärjestelmää varten. Oletus ei

3 1.9.3 Asiakkaan perustiedot Välilehti 1 Osoitetiedot Ruudun toimintonapit Selaa Pohja Uusi Tallenna Poista Selailunäppäimet asiakastietoihin Ensimmäiseen, edelliseen, seuraavaan, viimeiseen asiakkaaseen Selailu asiakkaisiin Ruudulla olevan asiakkaan kopiointi pohjaksi uudelle asiakkaalle Uuden asiakkaan syöttö Asiakkaille voidaan kiinnittää yleisparametreissa numerosarja, josta asiakasta perustettaessa haetaan aina seuraava vapaa asiakasnumero. Uusien asiakkaiden numerot voidaan hakea nyt maakohtaisista numerosarjoista. Uuden asiakaan luonnissa on maavalinta, jolloin käytetään ko. maalle annettua numerosarjaa. Jos sarjaa ei ole annettu käytetään kuten ennenkin yleisparametristä löytyvää. Maa siirtyy automaattisesti asiakkaalle Tallentaa muuttuneet tiedot Poistaa tietueen

4 Lopeta Ohje Asiakasta ei voi poistaa, jos sillä on tapahtumia tilauksia, lähetteitä, laskuja. Koskee sekä Asiakasta että Laskutusasiakasta. Lopettaa ohjelman Siirtyminen DAFOn käyttöohjeisiin Muistionapit Siirtyminen asiakkaan tilausten, lähetteiden ja laskujen näyttöön. Sama kysely on Tilauksenkirjauksen otsikkolehdellä, Lähetyksen kuittau/korjauksessa ja laskunmuutosohjelmassa Kenttien kuvaukset Asiakas Asiakkaan nimi Aakkostus Prioriteetti Myymälät Nimi KatuOsoite1 KatuOsoite2 Postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Yhteyshenkilö Puhelin Telefax Myyjä Agentti Ruudulla käsiteltävän asiakkaan numero sekä nimi viereisessä kentässä, näkyvät kaikilla välilehdillä. Numero näkyy aina käsiteltäessä asiakasta DAFOssa ja tulostuu myös asiakkaan papereihin. Asiakkaille voidaan kiinnittää yleisparametreissa numerosarja, josta asiakasta perustettaessa haetaan aina seuraava vapaa asiakasnumero. Kentässä voi tehdä haun kirjoittamalla asiakkaan nimen tai osan siitä. Enterin painallus siirtää selailuun, joka tuo ehdot täyttävät asiakkaat ruutuun. Haluttu asiakasrivi aktivoidaan ja sitten valitaan enterin painalluksella. asiakkaan aakkostusnimi, jota käytetään ja näytetään asiakkaan selailussa, tulostuu myös tilauskantaraportille asiakkaan nimenä Aakkostuskenttä voidaan määritellä käyttämään isoja kirjaimia parametrilla 01. Asiakkaan aakkostuskenttä isoin kirjaimin. Näin aakkostuksesta saadaan MBM:n kanssa yhtenevä. numero 0-9, näkyy työmääräinten perustusohjelman Tilaus-välilehdellä. Ruksilla valinta asiakkaan siirrosta Tekso-järjestelmään. Näkyy vain, jos parametri MYYMAASI 16. Myymälä: Asiakkaat myymäläjärj. on arvossa Kyllä asiakkaan nimi, joka näkyy DAFOssa asiakasta käsiteltäessä. Tulostetaan asiakkaan papereihin. Nimi-rivejä on asiakkaalle 2. asiakkaan osoite. Tulostetaan asiakkaan papereihin. Katuosoitteita voi olla 2 riviä. Postinumero ja postitoimipaikka. Osoitteeseen on lisätty kaksi erillistä kenttää, joihin voidaan syöttää postinumero ja postitoimipaikka. Kenttiä käytetään joissain erikseen määritelyissä siirroissa, ja tulosteet käyttävät edelleen yhdistetty osoitekenttää. Erillinen postipoimipaikan kertova kenttä. asiakkaan yhteyshenkilö, informatiivinen asiakkaan puhelinnumero, tulostetaan tilaukselle, lähetteelle ja laskulle asiakkaan telefax asiakkaan myyjä, jota ehdotetaan tilaukselle. Myyjätieto voidaan antaa myös tilauslajikohtaisiin lisäehtoihin, jolloin myyjätieto haetaan tilauksille sieltä. Myyjän perustietoihin on tallennettu esim. provisio %. joka viedään automaattisesti jokaiselle tilausriville, jos tilauksella on myyjä. Huom. provisiotiedot eivät päivity jälkikäteen automaattisesti tilaukselle, jos myyjän tietoja tai myyjä käydään päivittämässä tilaukselle jälkikäteen. asiakkaan agentti. Agenttitietoon voidaan valita esim. yrityksen eri yksiköt. Kun agentti on valittu, alustetaan asiakkaan maa, kieli ja valuutta agentin tiedosta. Agenttikohtaisia rajauksia on esim. asiakkaan selailussa, tilauskyselyssä,

5 tilauskantaraportissa, tilausten eräajomuutoksessa, keruuohjelmissa, tilauskirjeen tulostuksessa. Tulostuksen Logo napin takaa voidaan myös määritellä tulostuvaksi yritystietojen tilalle agentin tiedot. Oma Asiakas OVT tilaussiirrossa käytettävä keskusliikkeen antama oma asiakastunnus ko. Asiakkaalle. Kullakin Dafo asiakkaalla voi olla useita OVT- tunnuksia, joihin liittyvät omat nimi- ja osoitetietonsa OVT tunnusten ylläpito Edell. yhteydenotto edellisen yhteydenoton päivämäärä, informatiivinen Seur. yhteydenotto seuraava suunniteltu yhteydenottoviikko asiakkaaseen, näkyy kuin vko syötetty asiakkaiden selailussa. Agentti2 Asiakkaalle voidaan valita myös toinen agenttitieto, joka viedään sitten oletuksena myös tilausotsikolle. Oma Asiakas OVT- tunnusten ylläpito Asiakasnumero ja nimi OVT- tunnus Kullakin Dafo asiakkaalla voi olla useita OVT- tunnuksia, joihin liittyvät omat nimi- ja osoitetietonsa. Samaa ikkunaa käytetään myös OVT:n asetusohjelmassa ja OVTtilausten käsittelyssä. Asiakasylläpidossa asiakasnumeroa ei pääse vaihtamaan, kuten muissa ohjelmissa. OVT tilaussiirrossa käytettävä keskusliikkeen antama oma asiakastunnus ko. Asiakkaalle. Jos asiakkaalle ei aiemmin ole määritelty uudentyyppisiä OVT-tunnuksia, tuodaan oletustunnukseksi asiakkaalle talletettu Oma asiakas-arvo. Esimerkkikuvissa asiakkaan vanha OVT-tunnus on myös Tunnuksen poistaminen tässä ikkunassa ei poista sitä Oma asiakas-kentästä, vaan hävittää pelkästään tunnukseen liittyvät osoitetiedot. Tiedot tallennetaan omaan tauluun OVTasiakas

6 Nimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka Selailunuolilla voidaan selata kaikkia ruudulla olevan asiakkaan OVTtunnuksia, niihin liittyvät tiedot näkyvät tunnuksen alla. OVT asiakkaan nimi OVT asiakkaan osoite OVT asiakkaan postinumero OVT asiakkaan postitoimipaikka Ikkunan oikeassa reunassa on tyhjää, koska siihen ilmestyvät tilaussanomassa olevat asiakkaan tilaukselle kirjaamat arvot, jotka voidaan haluttaessa kopioida vasempaan reunaan ja tallentaa OVT - asiakkaalle. Asiakaskyselyruutu Ruudun toimintonapit Tilaukset, Lähetteet, Laskut Sulje Tällä napilla voidaan vaihtaa ruudun näkymää. Ruudulle tultaessa listalle tulevat kaikki asiakkaan tilaukset ja pvm rajausta ei näytetä. Painamalla napista saadaan pvm rajaus näkyviin ja hae napilla haetaan ko. tiedot. Kun pvm rajaus on näkyvillä ruudulla, tämän napin painallus tuo ruudulle taas kaikki asiakkaan tiedot ja pvm valinta poistuu näytöltä. Hakee annetun päivämäärävälin tiedot ruudulle Radionappivalinta näytetäänkö tilauksia, lähetteitä vai laskuja Sulkee kyselyruudun ja palaa asiakastietoihin Kenttien kuvaukset Asiakas Päivämääräväli Tilaus\Lähete\ Laskunumero Tilaus\Lähete\ Laskupvm Ruudulla käsiteltävän asiakkaan numero sekä nimi viereisessä kentässä, Selailuun tuotavien tilausten, lähetteiden tai laskujen päivämääräväli Tilauksen, lähetteen tai laskun numero Tuplaklikkaamalla riviä päästään tarkempaan rivinäyttöön. Tilauksen, lähetteen tai laskun pvm

7 Tilauksen laskutusasiakas Määrä Valuutta Hinta Yhteensä rivi Tilauksen, lähetteen tai laskun laskutusasiakas, jos sellainen annettu Tilauksen, lähetteen tai laskun yhteensä määrä Tilauksen, lähetteen tai laskun valuutta Tilauksen, lähetteen tai laskun valuutta määräinen yhteensä Tilausten, lähetteiden tai laskujen yhteensä ja valuutta määrä kotivaluutassa Rivitiedot Rivitietohin päästään tuplaklikkaamalla haluttua tilaus\lähete\laskuriviä. Kenttien kuvaukset Rivi Tuote Väri/Tyyppi/HR Viikko Määrä Hinta Kokolajitelman kokotunnukset Tilauksen, lähetteen tai laskun rivinumero Tuotteen tunnus, seurantatason nimi, joka on parametrilla(tuotenimessa) kiinnitetty näkyväksi tuotenimen edessä, tuotteen nimi Tuotteen väritunnus/tyyppi/hintarymätunnus Rivin toimitusaika Rivin yhteensä määrä Rivin yhteensä määrä valuutassa Kokokohtaiset määrät

8 Välilehti 2 Kirjeosoite Kenttien kuvaukset KatuOsoite1 Katuosoite2 Postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Yhteyshenkilö asiakkaan kirjeosoite, joka haetaan laskulle. Jos ei ole annettu laskun osoite haetaan ensimmäiseltä välilehdeltä. Osoite jakaantuu kolmeen riviin, joista viimeinen on postinumero ja postitoimipaikka. Postiosoite-kentän perusteella voi täyttyä automaattisesti tai voidaan määritellä parametrin avulla käsin syötettäväksi. Vastaavasti postitoimipaikka voi muodostua automaattisesti tai voidaan syöttää. Käytetään erilaisissa siirroissa muihin (esim. reskontra) järjestelmiin. asiakkaan yhteyshenkilö. Voidaan esim. tehdä Impromptulla asiakastarrat ja hakea yhteyshenkilö tästä kentästä Sähköposti asiakkaan sähköpostiosoite Menekki kentät näkyvät vain, mikäli yleisparametreissa on otettu menekkijärjestelmä käyttöön, ohjelmasta erillinen dokumentti. Omalla erillisellä ohjelmalla käydään läpi menekkiaineistosta kootut asiakaskohtaiset täydennystarpeet ja muodostetaan asiakkaalle tilaus ja lähete täydennystarpeen mukaan Kassajärjestelmän Ei käytössä tällä hetkellä

9 tunnus Myymäläjärjestelmän tunnus Täydennysväli Viimeksi täydennetty Automaattitilaus Tuotteet Kuluttajat Luotu Muokattu identifioi asiakkaan Teksossa automaattinen täydennysväli päivissä. Jos on valittu automaattitilaus, muodostaa 32MenTil ohjelma tämän asiakkaan myyntien perusteella automaattisesti tilaukset. Se voi olla esim. 2, jolloin pitää kulua kaksi päivää edellisestä automaattitilauksesta, ennen kuin uusi tilaus muodostetaan. viimeisen täydennyksen päivämäärä (näyttökenttä) automaattisen tilauksen valintaruksi asiakkaan menekkiseurattavat tuotteet Web-Dafo-järjestelmään liittyvien asiakkaan henkilöiden tiedot. Asiakastiedon perustamispäivä sekä perustajan käyttäjätunnus. Päivää ryhdytty ylläpitämään Dafo11 versiosta lähtien, vanhemmilla versioilla perustetuilla asiakkailla ei näytetä luontipäivää. Asiakastiedon muokkauspäivä ja muokkaajan käyttäjätunnus. Tuotteet Kenttien kuvaukset Tuote Väri Tyyppi Alaraja Yläraja Tarve lisätään uusi tuote seurattaviin tuotteisiin poistaa valitun tuotteen seurattavista tuotteista tuotteen koodi tuotteen väri tuotteen tyyppi tuotteelle annettu myynnin vaihteluväli, milloin automaattitilausta ei vielä muodosteta tuotteen tämänhetkinen kertynyt tarve, voidaan ylläpitää myös suoraan gridiin

10 Kuluttajat

11 Välilehti 3 Ehtotiedot Kenttien kuvaukset Maksuehto asiakkaan käyttämä maksuehto, joka viedään ehdotuksena tilaukselle. Maksuehto viedään tilaukselle joko toimitusasiakkaan tilauslajikohtaisista lisäehdoista tai laskutusasiakkaalta tai toimitusasiakkaalta, jos kumpaakaan edellä mainittua ei ole annettu. Toimitusehto asiakkaan käyttämä toimitusehto, joka viedään ehdotuksena tilaukselle. Haetaan aina toimitusasiakkaalta, lisäehdoista, jos sinne on annettu, jos ei niin tästä kentästä. Toimitustapa asiakkaan käyttämä toimitustapa, joka viedään ehdotuksena tilaukselle Haetaan aina toimitusasiakkaalta, lisäehdoista, jos sinne on annettu, jos ei niin tästä kentästä. Ketju asiakkaan ketjutunnus, käytetään esim. OVT siirroissa. Laskutus asiakkaan käyttämä laskutusasiakas, joka viedään ehdotuksena tilaukselle. Maksuehdot ja alennukset haetaan tilauksen laskutusasiakkaalta, ellei toimitusasiakkaalle ole annettu tilauslajikohtaisia ehtoja. Reskontra VO asiakas asiakkaan käyttämä reskontra-asiakastunnus, jos laskuja ei viedä laskutusasiakkaan reskontraan. Siirto reskontraan ohjelma käyttää tätä asiakasta, jos annettu. asiakasnumero, jolle ns. valtionosuuslaskut tehdään

12 Käytetään tapauksessa, jossa asiakas maksaa itse osan tilausrivistä ja loppu, tietyn prosentin mukainen osuus on mahdollista laskuttaa kyseiseltä Valtionosuusasiakkaalta erillisellä koontilaskutuksella (32ValtOs.exe). Jos tämä linkitys on annettu, VO asiakas sekä Valtionosuus% -kenttä tulevat näkyville tilausriville 2. Alennus-% ym välilehdelle, muuten kenttiä ei tilauksella näytetä tämä pätee myös muihin lähetyksen ja laskutuksen ohjelmiin. Laskutyyppi asiakkaan oletuslaskutyyppi, jota käytetään jos laskutettaessa laskutyyppiin on valittu Ei arvoa. Laskuja voidaan tehdä ilman tyyppiä tilauksenkirjauksessa, tilauksen lähetyksessä, lähetyksen kuittaus/korjauksessa ja lähetyksen laskutuksessa. Laskun välitystapa Asiakkaan laskujen välitystapa. Välitystavat perustetaan Perustiedot\Nimitiedot\Laskun välitystapa Alennukset asiakkaan saamat tavara-alennukset Aiemmissa versioissa alennukset olivat Ale1 Ale5, (+ tilauksen rivialennus.) nyt alennuksia on olemassa rajaton määrä Alennukset on mahdollista nimetä Perustietojen Nimitiedoissa, ja nimet näkyvät asiakkaan perustietoruudulla, tilausotsikkoruudulla sekä tulosteissa tilaus, lähete ja lasku. Aiemmin alennusten nimet näkyivät kiinteinä Ehtotiedot lehdellä, mutta nyt näille viidelle paikalle voidaan asiakaskohtaisesti kiinnittää halutut alennukset. Aletekstin voi vaihtaa napsauttamalla sitä hiiren oikealla näppäimellä. Ruudulle ilmestyy älyvalikko, josta voidaan hiirellä klikkaamalla tai aktivoimalla rivi ja painamalla Enter valita haluttu alennus. Alkuperäinen alennus näkyy valikossa tummennettuna. Tämä samanlainen alennuskäsittely on lisätty tilaustenkirjaukseen eli tilaukselle voidaan muuttaa asiakkaan perustiedoista poikkeavat alennukset halutuiksi alennuksiksi. Jos tilauslajikohtaisia ehtoja on annettu, on myös alennukset syötettävä sinne. Alennukset kulkevat kimpassa maksuehtojen kanssa. Haetaan tilaukselle joko toimitusasiakkaan tilauslajikohtaisista lisäehdoista tai laskutusasiakkaalta tai toimitusasiakkaalta, jos kumpaakaan edellä mainittua ei ole annettu. Jos asiakkaalle on määritelty, ettei tilauskirjeellä näytetä alennuksia, ei myöskään maksuehtoja näytetä. Pienlisä asiakkaan poikkeava pienlisä joka korvaa yleisparametreistä mahdollisesti löytyvän lisän Teksotilauksen Kun asiakkaalle tehdään tilauksia kassajärjestelmän tietojen perusteella, numerosarja niin tilauksille haetaan numero. Ei veloiteta asiakkaalta ei koskaan veloiteta pienlisää pienlisää Ei veloiteta asiakkaalta ei koskaan veloiteta toimitusmaksua toimitusmaksua Verkkolasku: Hyvitys negatiivinen Omatunnus Välittäjän tunnus Dafon hyvityslasku on normaalisti positiivinen. Verkkolaskuja käytettäessä valinta siitä, että asiakkaan hyvityslasku on negatiivinen Asiakkaan pankiltaan saama Finvoice-asiakastunniste. Käytetään SOAP-kirjekuoren muodostamisessa. Huom! Laskulle nämä tiedot haetaan laskutusasiakkaalta Asiakkaan pankin tai laskuhotellin välittäjätunnus. Käytetään SOAP-kirjekuoren muodostamisessa. Edellä olevat kaksi tietoa ovat pakolliset ja vastaavat yritystietojen

13 Palvelu (Service) Toimenpide (Action) Laskun viite ilman välilyöntejä taakse avattuja oman yrityksen tietoja. Seuraavat kaksi tietoa ovat vapaaehtoisia ja niiden tarve riippuu asiakkaan välittäjästä Asiakkaan välittäjä voi haluta, että SOAP-kehyksen mukana välitetään jonkin palvelun nimi. Jos näin on, annetaan kyseinen nimi tähän. Asiakkaan välittäjä voi haluta, että SOAP-kehyksen mukana välitetään jonkin toimenpiteen nimi. Jos näin on, annetaan kyseinen nimi tähän. Verkkolaskun hyvitys negatiivinen -valinta ei vaikuta Finvoiceen, vaan koskee ainoastaan LaskuNet-välitystapaa. Laskun viitteen blankojen ohjaus. Normaalitilanteessa Dafo tulostaa laskun viitenumeron viiden numeron sarjoissa, joiden välillä on yksi blankko. Eräät optiset lukijat vaativat kuitenkin yhtenäisen numerosarjan. Näitä tapauksia varten voidaan blankkojen poisto ottaa yleisesti käyttöön tai ottaa ne asiakaskohtaisesti pois määrittelemällä yleisparametrilla seuraavasti: Parametri LASVIITRIM 11. Laskun viitteestä väliblankot pois arvoina 0 = Ei, oletus ja nykyinen tapa toimia 1 = Kyllä, blankot otetaan aina pois 2 = Asiakkaittain, asiakasylläpidossa voi valita blankot pois tietyiltä asiakkailta Kun parametrin arvoksi on valittu 2, asiakastietojen Ehtotiedoissa on kenttä Laskun viite ilman välilyöntejä. Ruksaamalla kenttä saadaan kyseiselle asiakkaalle ominaisuus käyttöön. Tulostekopioita Asiakkaan laskukopioiden määrä paperilaskuja tulostettaessa Ruudun toimintonapit Lisäehdot Agentti% Lisäehdoissa voidaan antaa tilauslajikohtaiset ehdot Agenttiprovisio voidaan hakea tilausriville seurantatasoittain agenteittain. Agentti voi saada erilaisia provisioita riippuen asiakkaasta ja tuotteesta. Tämä taulukko mahdollistaa provisioiden määrittämisen asiakkaittain ja tuotteen seurantasoittain. Yleisparametreissa kerrotaan, minkä seurantason mukaan määritys tapahtuu

14 Ruudun toimintonapit Tallenna Poista Sulje Tallentaa muuttuneet tiedot Poistaa tietueen sulkee ruudun Kenttien kuvaukset Tilauslaji Myyjä Alennukset Maksuehto Toimitusehto Toimitustapa Ketju Yhteyshenkilö 1, 2 ja 3 Puhelinnumero Toinen puhelin (gsm) Kolmas puhelin Telefax Sähköposti tilauslaji, jota ehdot koskevat tilauslajikohtainen myyjätieto tilauslajikohtaiset alennukset, mahdollista antaa 5 eri alennusta. tilauslajikohtainen maksuehto tilauslajikohtainen toimitusehto tilauslajikohtainen toimitustapa tilauslajikohtainen ketjutunnus yhteyshenkilöitä. Asiakastarroille voidaan poimia esim. Impromptulla yhteyshenkilöt täältä yhteyshenkilöiden puh.numeroita yhteyshenkilöiden puh.numeroita yhteyshenkilöiden puh.numeroita yhteyshenkilöiden telefax yhteyshenkilöiden sähköpostiosoite

15 Agentti-% Kenttien kuvaukset Linja Agentti Provisio -% Ei yleisparametreissa kiinnitetyn Seurantatason nimi, arvoina alatasot eli seurantapisteet. Agentti% -nappi ei aukea ilman parametriasetusta. agenttinumero, jota provisio koskee agentin saama provisio % tältä seurantatasolta Valitaan maksetaanko provisio valitun rivin seurantapisteelle. Miinus merkki tarkoittaa, ettei makseta, ja tyhjä, että maksetaan. Tilan voi muuttaa tuplaklikkaamalla haluttua solua

16 Välilehti 4 Vientitiedot Kenttien kuvaukset Maa Kieli Valuutta Huolitsija Määräpaikka Rajatullinumero Dafo <-> Dafo Toimittajanumeromme asiakkaan Dafossa EAN-koodit asiakkaalta asiakkaan maa. Asiakas on kotimainen asiakas, jos maatieto on sama kuin yrityksen maa. Tämän mukaan valitsee esim. kotimaisen/vientinumerosarjan asiakkaan kieli. Tulosteet tulevat automaattisesti asiakkaan kielellä, jos rajauksessa kielivalintaan on annettu Ei arvoa asiakkaan valuutta. Tuodaan ehdotuksena tilauksen valuutaksi, voidaan muuttaa tilauksella tarvittaessa. asiakkaan huolitsija, informatiivinen tieto. Tulostuu laskulle Rajatullinumeroa käytetään esim. Ahvenanmaalaisissa asiakkaissa. Tulostuu laskulle asiakkaan nimen perään, jos annettu. Kahden Dafoa käyttävän yrityksen asiakas- ja toimittajatiedot voidaan parittaa keskenään näiden tietojen avulla. Yrityksen numero asiakkaan Dafossa Kun tietoja välitetään yritysten välillä, käytetäänkö omia vai asiakkaan antamia EAN-koodeja

17 Välilehti 5 Tilastointi Kenttien kuvaukset Asiakasryhmä asiakkaan asiakasryhmä, käytetään rajaustekijänä DAFOssa työmääräimillä, viedään tilastointiin tilastointihetken asiakasryhmä. Hinnasto asiakkaan käyttämä hinnasto, viedään oletuksena tilauksen otsikolle ja/tai riville Oma tunnus rahoitusyhtiösiirroissa ilman väliviivoja, jos asiakkaan LY-tunnus halutaan aineistoon, OVT siirrossa käytettävä tunnus Factoringnro numero, jolla asiakas siirtyy rahoitusyhtiöön siinä tapauksessa, että ei voida käyttää omia asiakasnumeroita Vat-numero asiakkaan LY-tunnus Vat-nro tarkistettu vientiasiakkaille, joilla ei ole VAT numeroa tehdään automaattisesti verollinen lasku. Laskunmuodostus huomauttaa VAT-numeron puuttumisesta ja kysyy, jatketaanko silti, jos jatketaan syntyy verollinen lasku. Luotu Muokattu LY-tunnuksen luonnin ja muokkauksen päivämäärä ja niiden suorittajan käyttäjätunnus Tilastonr/poisto Varasto Asiakasvarasto, johon myyntitiliasiakkaan tavarat siirretään

18 Piiri Toimitusryhmä myyntitilikuittauksen yhteydessä esim. myyntipiirin tunnus raportointia varten asiakkaan toimitusryhmä, käytetään asiakkaiden ryhmittelytekijänä. Käytössä raportoinnissa. Ostokäyttäytyminen Yrityksen yleisparametreihin voidaan laittaa parametrille 'Asiakkaan ostokäyttäytymisen päivitys' valinnaksi 'Kyllä'. Tällöin tilausten ylläpito vie uuden tilauksen kirjauksen yhteydessä asiakkaan perustietoihin kenttään Ostokäyttäytyminen merkinnän XXX. Huolto-ohjelmassa on ajo Asiakkaan ostokäyttäytymisen vuodenvaihdeajo, joka pitää ajaa vuodenvaihteessa. Se vähentää kaikilta asiakkailta yhden rastin. XXX=Tilannut tänä vuonna, XX=Tilannut viime vuonna, X=Tilannut toissa vuonna, Tyhjä=Ei ole tilannut viimeisen kolmen vuoden aikana. Yllä olevaa seurantaa on mahdollista tehdä myös esim. sesongeittain, tällöin Huolto-ohjelman on ajo Asiakkaan ostokäyttäytymisen vuodenvaihdeajo pitää ajaa sesongin vaihteessa. Toimituskielto Ale/läh.lista Alet/til.kirje merkintä asiakkaan toimituskiellosta. Asiakkaalle voidaan tehdä tilauksia, mutta ei lähetyksiä. Kiellosta huomautetaan tilauksen kirjauksessa ja tilauksen lähetyksessä, lähetyspyyntöjen Tulokset lehdellä kerrotaan pyynnössä olleiden toimituskieltoasiakkaiden asiakasnumerot. 4 seuraavaa kenttää ohjaavat alennusten tulostumista (ei olemassaoloa) tilauskirjeelle ja lähetteelle merkintä, tulostetaanko alennukset lähetyslistalle (X= tulostetaan) merkintä, tulostetaanko alennukset tilauskirjeelle (X= tulostetaan) Oletuksena tulostus Älä näytä alennusta rivillä voi olla kuusi alennusta ja näistä voidaan valita, mitä EI tulosteta Alennukset ja maksuehdothan kulkevat yhdessä, joten jos alet kielletään tulostumasta, eivät näy maksuehdotkaan. Jos kuitenkin halutaan näyttää maksuehdot, mutta ei alennuksia, on ensin sallittava alennusten näkyminen ja sitten kiellettävä kukin alennus näkymästä Älä näytä alennusta ruksilla. Hinnat/läh.lista merkintä, tulostetaanko hinnat lähetyslistalle Hinnat/til.kirje merkintä, tulostetaanko hinnat tilauskirjeelle. Oletuksena tulostus Tilauskirje ruksi tulostetaanko tilauskirje asiakkaalle. Tilauksella oma tilauskohtainen ruksinsa, jolla ohjataan tulostusta. Tilasto/tuote ei käytössä Kerta-asiakas jos asiakas on kerta-asiakas, laskun molempiin asiakaskenttiin tulostuu poikkeavan laskutusasiakkaan nimi. Oma myymälä merkintä kuulumisesta omaan myymälään Lähetteitä ei saa asiakaskohtainen poikkeus lähetteiden yhdistelemisen estämiseksi yhdistellä laskulle laskuille. Ei saa yhdistellä asiakaskohtainen poikkeus tilauksien yhdistelemisen estämiseksi tilauksia lähetteelle lähetteille. Suositushinta lähetteelle Jos tässä on rasti, niin asiakkaan lähetyslistalle tulostetaan uudesta hinnastosta suositushints-kenttä Verollinen hinta laskulle Asiakkaan laskulle saadaan tulostumaan verollinen hinta, joa tässä on rasti Lyhennetyt tuoteryhmät Kun tietoja siirretään asiakkaan kanssa, niin voidaan käyttää lyhyempiä tuoteryhmiä Luottoraja Asiakkaalle annettu luottoraja. Tilausten syötön voi valita tarkistamaan, ettei luottorajaa ylitetä vahingossa. Luottorajan ylläpito on rajattavissa vain tietyille käyttäjille. Kenttä näkyy vain, jos yleisparametreissa on annettu jollekin oikeus ylläpitää luottorajoja

19 Avoimet laskut Näyttökenttä, jonka sisältöä ei voi Dafossa ylläpitää. Tieto on tuotettava reskontrajärjestelmästä. Kenttä näkyy vain, jos yleisparametreissa on annettu jollekin oikeus ylläpitää luottorajoja Merkkitiedot/Tuotemerkki Ruudun toimintonapit Tallenna Poista Lopeta Tallentaa muuttuneet tiedot Poistaa tietueen Lopettaa ohjelman Kenttien kuvaukset Asiakas Asiakas Tuote Väri Tyyppi Merkki Väri ja Tyyppi Kulutus asiakas, jolle merkki on perustettu asiakasryhmä, jolle merkki on perustettu Välilehdille yhteisten kenttien kuvaukset tuotteen väri tuotteen tyyppi mikä tuote on merkkinä ko. tuotteessa merkin väri ja tyyppi Merkkien kulutus koottain yhtä tuotetta kohti

20 Merkkitieto annetaan joko tietylle asiakkaalle tai koko asiakasryhmälle. Tieto annetaan tasolla Tuote/väri/tyyppi ja sille annetaan tiedoksi, mikä tuote on merkkinä ko. tuotteessa. Myös merkille annetaan väri ja tyyppi. Jos kuitenkin tuotteen väri jätetään antamatta samoin merkin väri, niin silloin käsitetään, että tuotteen väri = merkin väri. Jos taas tuotteelle ei anneta väriä, ja merkille annetaan, niin se tarkoittaa, että kaikissa tuotteen väreissä on saman värinen merkki. Käyttäjän on huolehdittava, että kaikki mahdolliset merkkien värit on perustettuva tuotteen tiedoissa. Merkki ja sen värit on oltava perustettuina tuotetietoihin. Jos merkki on määritelty kokolajitelmalliseksi tuotteeksi, niin kokolajitelman on oltava sama kuin sen tuotteen kokolajitelma, jossa merkkiä käytetään. Kokolajitelmalliselle merkille annetaan kulutukset koottain: montako merkkiä yhteen tuotteeseen tulee. Eli tällöin eri kokoisilla tuotteilla voisi olla eri määrä merkkejä. Jos merkki on kokolajitelmaton, merkkien lukumäärä / tuote annetaan vain kerran. Kun tilaukselle syötetään uusia rivejä, ja kun kyseessä on tuote, jolle on määritelty ko. asiallaalle tai asiakkaan asiakasryhmälle merkkitieto, niin tilaus-ohjelma muodostaa varsinaisen tilausrivin lisäksi asiakasmerkkirivin. Kappalemääräksi merkkiriville tulee tuoterivin kappaleet kerrottuna merkkien lukumäärällä tuotetta kohden. Toimitusajaksi tulee sama kuin varsinaisen rivin. Samoin muut tiedot kopioidaan tuoteriviltä. Hinnaksi viedään merkin hinta asiakkaan valuutassa tuotteen hinnastosta, jos sellainen on annettu, muuten hinta jää tyhjäksi. Jos asiakasmerkkien lisäksi on käytössä toimitusajan haku ensimmäisestä vapaasta, niin varsinaisten tilausrivien jälkeen huodostuu yhtä monta asiakasmerkkiriviä kuin varsinaisia tilausrivejäkin. Näillä on samat toimitusajat kuin itse tuoteriveillä

21 Merkkitiedot/Materiaalimerkki Kenttien kuvaukset Materiaali materiaalin, joka korvataan työmääräimellä asiakkaan omalla materiaalilla Väri materiaalin väri Merkkimateriaali materiaali, jolla korvataan reseptillä oleva materiaali Merkkiväri merkin väri Jos käytössä ovat Asiakasmerkkien materiaaliryhmät tuotteen reseptiin annetaan asiakasmerkki (tai muu täysin asiakaskohtainen materiaali, esim. tuotteeseen ommeltava merkki) ns. yleismateriaalina, ts. materiaalina, joka ei ole oikea materiaali. Se mitä materiaalia todella tarkoitetaan, ilmoitetaan materiaalimerkkitietoihin. Materiaalitarvelaskenta ja Työmääräinten ylläpito korvaavat tuotereseptin yleismateriaalin asiakkaan perustietojen mukaisella oikealla materiaalilla. Työmääräinten tekeminen pitää olla tässä tapauksessa asiakaskohtainen ja yhteen työmääräimeen voi sisältyä vain yhden asiakkaan tilauksia. Jos tuotteen reseptissä on yksikin tällainen materiaali, on joko asiakasnumero tai asiakasryhmä aina annettava

22 Seurantatasot Asiakkaalle voidaan määritellä myös seurantatasoja erilaisia tilastoja varten vastaavasti kuin tuotteille. Seurantataso on selausrajauksena. Kenttien kuvaukset Taso Asiakkaalla käytössä olevat seurantatasot perustetaan perustiedot-1 ohjelmassa. Tunnus jolla seurantataso on perustettu. Seurantatason nimi Perustetun seurantatason nimi. Pakollinen Seurantatason tiedoissa on määritelty, onko se pakollinen tieto vai ei. Koodi Asiakkaalle valitun seurantapisteen koodi Koodin nimi tasolla Valitun seurantapisteen teksti Kust.p Näyttösarake asiakkaan seurantapisteen kustannuspaikasta. Tuodaan Seurantapisteen perustiedoista. Yleisparametrilla 05.Tilaussyöttö: seurantatasolta kustannuspaikka arvolla kyllä tuodaan uutta tilausriviä avattaessa kustannuspaikka ensimmäiseltä asiakkaalle avatun seurantatason ensimmäiseltä seurantapisteeltä. Eli kustannuspaikkaa voidaan tuoda tilaukselle kullekin asiakkaalle vain yhdestä seurantapisteestä

23 Asiakkaiden selailu Rekisterissä olevan asiakkaan saa tuotua ruudulle kirjoittamalla asiakkaan tunnuksen Asiakas kenttään ja painamalla ALT+Enter. Sen voi selailla ruudulle ruudun alareunassa olevista nuoliselailunapeista tai sen voi etsiä selailun kautta painamalla nappia Selaa, joka tuo asiakkaiden selailuun: Selailu on uudistettu niin, että käyttäjä pystyy itse valitsemaan, mitä kenttiä asiakastiedoista tuodaan ruudulle. Erilaisia selailuja voidaan tallentaa ja valita niistä aina sopiva käyttöön. Ikkunassa näkyvät tiedot voidaan myös siirtää Exceliin ja tulostaa sitä kautta paperille. Selailut ovat yritys ja käyttäjäkohtaisia eikä niitä voi kopioida eri käyttäjien välillä. Tiedot selailuista tallennetaan selaajaalkuisiin tietokannan tauluihin. Ruudulle valittuja tietoja voidaan lajitella minkä tahansa ruudulla näkyvän sarakkeen mukaan nousevaan tai laskevaan järjestykseen klikkaamalla sarakkeen otsikkoa. Sarakkeiden leveyttä voidaan muuttaa hiirellä sarakkeen otsikon oikeanpuoleisesta reunaviivasta. Sarakkeiden paikkaa voidaan vaihtaa raahaamalla sarake hiirellä otsikosta oikeaan kohtaan Ruudun alareunasta voidaan valita, kuinka monta ensimmäistä riviä tuodaan näyttöön. Rinnalla näkyy, kuinka monta riviä valintaan todella tuli. Jos luvut ovat samat, on syytä kasvattaa maksimiarvoa, jotta kaikki ehdon täyttävät rivit saadaan näkymään selailuikkunaan Ruudun toimintonapit Valitse Hae Aktiiviseksi valittu rivi tuodaan asiakas-ylläpitoruutuun Kun rajauksia on muutettu, niin rajausten mukaiset asiakkaat haetaan ruutuun tällä toiminnolla

24 Palauta Lisää rajaus Sulje Kun rajaustietoja on muutettu, niin alkupäiset rajaukset palautetaan ruutuun Siirrytään rajaus-ruutuun, jossa voidaan antaa uusia rajaustietoja. Palataan takaisin ylläpito-ruutuun. Ruudun menuvalinnat Klikkaamalla jonkin sarakkeen kohdalla hiiren kakkospainiketta saadaan valikko, jossa on seuraavat rivit: Nimi Rajaa Rajaa Rajaa sisältää Poista rajaus Sisältö Lisää sarake Piilota sarake Sarakkeen nimi, jossa ollaan parhaillaan Painamalla tätä saadaan selailuun kaikki ne rivit, joissa kyseissä sarakkeessa on sama arvo kuin ko. rivillä. Siirrytään rajaus-ruutuun, jossa voidaan antaa rajauksia Painamalla tätä saadaan selailuun kaikki ne rivit, joissa kyseissä sarakkeessa on arvo jo sisältää ko. rivin arvon. Poistetaan ko. sarake rajaustiedoista Ei valittavissa Saadaan luettelo niistä kentistä, jotka on lisättävissä sarakkeeksi selailuun. Valittu sarake poistuu luettelosta valinnan jälkeen. Luettelo on aakkosjärjestyksessä. Poistetaan kyseinen sarake selailunäytöstä Lisää sarake:

25 Rajausruutu Ruudun vasemmassa laidassa voidaan valita rajaukseen asiakkaan tiedoissa olevia kenttiä. Uusia kenttiä voidaan lisätä Lisää rajaus näppäimellä. Samaa rajausta voi nyt antaa haluamansa määrän useammankin kerran, jolloin selailu osaa käsitellä ne tai ehdolla Valitun kentän rinnalle valitaan mikä rajaus kentälle halutaan tehdä

26 Kun valinta on tehty, niin rinnalle tulee yksi tai kaksi kenttää, joihin voidaan syöttää arvoja..toisessa sarakeessa valitaan rajaustapa. Näitä voi olla seuraavat: Alkaa(vain aakkosnumeerisissa kentissä), Erisuuri, Pienempi, Pienempi tai yhtäsuuri, Puuttuu, Sisältää, Suurempi, Suurempi tai yhtäsuuri, Välisssä, Yhtäsuuri. Valinta <ei arvoa> jättää ko. rajauksen pois. Kolmannessa (ja neljännessä) sarakkeessa valitaan arvo,johon kakkossarakkeen ehtoa verrataan. Hae-napilla haetaan rajauksen mukaiset tiedot ykkösvälilehdelle

27 Menuvalinnat: Uusi Ylläpito Käytä oletuksia Tallenna suljettaessa Selailut Tallennetaan uusi selailuvalinta: rajaukset ja sarakkeet Tuodaan näkyviin perustetut selailut, joista voidaan valita jokin selailu muutettavaksi Käytetään yleisiä selailuoletuksia tai oletukseksi tallennettua omaa selailua Kun ruudulla olevaan selailuun tehdään muutoksia, niin muutokset oletusarvoisesti tallennetaan suljettaessa selailu ja avattaessa uudelleen tullaan samaiseen näkymään. Kun uusia selailuja tallennetaan, niin ne tulevat valintalistaan. Niistä voidaan valita kulloinkin haluttu selailu käyttöön. Ruudulle valitun selailun nimi näkyy selailuikkunan otsikossa Uusi selailu Kun halutaan tallentaa uusi selailu -valinta, selailun sisällön tulee olla jo haettuna ruudulle. Valitaan menusta Uusi, sitten selailulle annetaan numero ja nimi, OK:lla tallennetaan Ylläpito Perustettuja selailuja voidaan muuttaa, poistaa ja asettaa oletukseksi sekä tulostaa Exceliin

28 Asiakasselailun tulostus Selailun tuloksen saa nyt tulostettua suoraan Exceliin, jossa se on edelleen muokattavissa. Valinta tehdään toimintopalkista Tiedosto\Exceliin vaihtoehdolla tallennus suoraan tiedostonimellä. Tiedosto\Exceliin vaihtoehdolla aukaistaan Ecxel ja ruudulla ollut haku näytetään Excelissä Asiakasylläpidon tekemät päivitykset Asiakkaat-tauluun tallennetaan asiakkaiden perustiedot välilehdiltä 1 6. Alasvetovalikosta valittu tieto tallenetaan tiedostoon vain koodina (esim myyjä) ja tiedon poistaminen myyjattaulusta ei poista myyjäkoodia asiakkaat-taulusta. Maksu- ja toimitusehto sekä toimitustapa välilehdellä 3 alustetaan yritystiedoista. Samoin maa, kieli ja valuutta välilehdellä 5 alustetaan yritystiedoista. Välilehdellä 6 olevat ruksitettavat tiedot viedään kantaan numeroarvoina seuraavasti Toimituskielto : Tkielto =0(ei), =1(kyllä) Alennusten tulostus : Alell =0(ei tulosteta), =1(lähetteelle), =2(tilauskirjeelle), =3(molemmille) Hintojen tulostus : Hinnatll =0(ei tulosteta), =1(lähetteelle), =2(tilauskirjeelle), =3(molemmille) Alennuskielto tilauskirje : Eialetll =0(ei alennuksia), =1(ale1), =2(ale2), =3(ale1 ja ale2), =4(ale3), 5=(ale1+ale3), =6(ale2+ale3) Alennuskielto lähetyslista : Eialettk =0(ei alennuksia), =1(ale1), =2(ale2), =3(ale1 ja ale2), =4(ale3), 5=(ale1+ale3), =6(ale2+ale3) Muut ruksattavat =0(ruksi pois), =1(ruksi päällä) Asiehdot-tauluun viedään asiakkaan tilauslajikohtaiset lisäehdot 3-välilehden lisäehdot -napin kautta Asimemo-tauluun viedään 4-välilehden muistiotekstit Asimatmrk-tauluun viedään asiakkaan materiaalimerkit 6-välilehden merkkitiedot -napista Asituomrk-tauluun viedään asiakkaan tuotemerkit 6-välilehden merkkitiedot -napista 1.10 Asiakkaan tuotekoodit Yleistä 32Asituote/DFAsituote Asiakkaan tuotekoodit ohjelmalla voidaan antaa tuotteelle yrityksen omista koodeista poikkeavat asiakas- tai asiakasryhmäkohtaiset tuote- ja värikoodit ja nimet. Koodit voidaan ottaa käyttöön tilaussyötössä sekä tulosteissa

29 Parametrit Vaikuttavat pametrit ovat 01. Asiakaskohtaiset tuotekoodit (Kyllä/Ei, oletus Ei) Arvolla kyllä saadaan tilauskirjeen vaakatulosteeseen tulostettua asiakkaalle tai asiakkaan asiakasryhmälle mahdollisesti annetut tuotteen poikkeavat tuote- ja värikoodit. 01. Asiakaskohtaiset tuotenimet (Kyllä/Ei, oletus Ei) Arvolla kyllä saadaan tilauskirjeen vaakatulosteeseen tulostettua asiakkaalle tai asiakkaan asiakasryhmälle mahdollisesti annetut tuotteen poikkeavat tuote- ja värinimet. Ruudun toimintonapit Ean Ean Koot EAN-koodien kirjoitus tiedostoon. EAN-koodien vienti kantaan asiakkaan toimittamasta tiedostosta Kokokohtaisten tietojen ylläpitoon Kenttien kuvaukset Asiakas Asiakasryhmä Tuote As.tuotetunnus asiakas, jolle tuotekoodi on kiinnitetty asiakasryhmä, jolle tuotekoodi on kiinnitetty Yrityksen oma tuotekoodi ja nimi, jolle asiakkaan koodi kiinnitetty Asiakkaan oma tuotetunnus ja tuotenimi, joita käytetään yrityksen tuotekoodin ja nimen tilalla

30 Väri, Tyyppi Asiakkaan väri Asiakkaan värinimi Hinta Uusi hinta Voimaantulopvm Ean Koot yrityksen värikoodi ja tyyppi asiakkaan oma värikoodi asiakkaan oma värinimi Asiakaskohtainen hinta voidaan parametrilla valita haettavaksi asiakkaan tuotetiedoista Kun uusi hinta tulee käyttöön, niin se voidaan etukäteen tallentaa asiakkaan tuotetietoihin. Uuden hinnan voimaantulopäivämäärä. Tilaukselle tuodaan uusi hinta vasta voimaantulopäivän jälkeen. Asiakkaan EAN-koodi tuotteelle kokohtainen tieto tulostuu kokokohtaiselle tilauskirjeelle (32TilKKo) Asiakkaan kokokohtaiset tuotetiedot Kenttien kuvaukset Koko tuotteen koko As.tuotetunnus Asiakkaan kokokohtainen tuotetunnus, tulostuu kokokohtaiselle tilauskirjeelle As.tuotetunnus -kenttään As.tuotenimi Asiakkaan kokokohtainen tuotenimi As.EAN asiakkaan antama kokokohtainen EAN

31 EAN-koodien välitys EAN-koodien keräily voidaan rajata johonkin seurantatasoon / pisteeseen ja tuotevälille

32 1.11 Toimittajien ylläpito Yleistä 32Toimit/DFToimit Toimittajien ylläpitoon avataan toimittajan kaikki tiedot. Toimittajalle valittavat ja kiinnitetävät perustiedot on oltava valmiiksi perustettuina perustiedoissa (kentät, joissa on alasvetovalikko). Jotta voisi kirjata materiaali- ja ostotilauksia toimittaja on oltava perustettuna. Tilauksille tuodaan toimittajan perustiedoista oletuksena joukko ehtoja uutta tilausta kirjattaessa Parametrit Toimittajien ylläpitoon vaikuttaa yleisparametri: 01.Nimikenttien pituus (syöttönä merkkien lukumäärä, max. 50, oletus 30) Uusissa DAFO-kannoissa voidaan nimikenttien pituuden syöttö rajata Toimittajien ylläpito Välilehti 1 Nimitiedot Ruudun toimintonapit

33 Selaa Pohja Uusi Tallenna Poista Lopeta Ohje Selailunäppäimet toimittajatietoihin Ensimmäiseen, edelliseen, seuraavaan, viimeiseen asiakkaaseen Selailu asiakkaisiin Ruudulla olevan asiakkaan kopiointi pohjaksi uudelle asiakkaalle Uuden asiakkaan syöttö Tallentaa muuttuneet tiedot Poistaa tietueen Lopettaa ohjelman Siirtyminen DAFOn käyttöohjeisiin Muistionapit Kenttien kuvaukset Toimittaja Ruudulla käsiteltävän toimittajan numero sekä nimi viereisessä kentässä, näkyvät kaikilla välilehdillä. Numero näkyy aina käsiteltäessä toimittajaa DAFOssa ja tulostuu myös toimittajan papereihin Aakkostus toimittajan aakkostusnimi, jota käytetään ja näytetään toimittajan selailussa Nimi toimittajan nimi, joka näkyy DAFOssa toimittajan käsiteltäessä. Tulostetaan toimittajan papereihin Osoite toimittajan osoite. Tulostetaan toimittajan papereihin Postinumero Yleisparametrilla voidaan määritellä toimittajan postinumero ja postitoimipaikka tottelemaan samaa määritystä kuin asiakkaan postinumero ja PTP. Ne voidaan määritellä päivittymään automaattisesti tai ne voidaan itse syöttää. Postitoimipaikka Toimittajan postipoimipaikka. Yhteyshenkilö toimittajan yhteyshenkilö, informatiivinen Puhelin toimittajan puhelinnumero Telefax toimittajan telefax Sähköposti toimittajan sähköpostiosoite

34 Välilehti 2 Lisätiedot Kenttien kuvaukset Kirjeosoite Yhteyshenkilö Pankki Tilinumero Pankin SWIFT koodi Pankin IBAN numero toimittajan kirjeosoite toimittajan yhteyshenkilö. toimittajan käyttämä pankki toimittajan käyttämä tilinumero. Tilinumeron syöttöön on tehty oikeellisuustarkastus. Reskontrasiirtoa varten Reskontrasiirtoa varten Toimintonapit Materiaaliryhmät materiaaliryhmäluettelo, mitä materiaaliryhmiä toimittaja voi toimittaa

35 Toimittajalle kerrotaan minkä materiaaliryhmän materiaaleja se toimittaa. Tämän jälkeen materiaalin perustiedoissa näkyy toimittajavalikossa vain valitulle materiaaliryhmälle kiinnitetyt toimittajat. Mikäli yksikin yhteys on annettu, on kaikille tehtävä kiinnitys, muutoin lakkaavat toimittajat näkymästä materiaalien perustietojen toimittajavalikossa Välilehti 3 Ehtotiedot Kenttien kuvaukset Maksuehto Toimitusehto toimittajan käyttämä maksuehto, joka viedään ehdotuksena materiaali- ja ostotilaukselle.. toimittajan käyttämä toimitusehto, joka viedään ehdotuksena materiaalija ostotilaukselle

36 Toimitustapa toimittajan käyttämä toimitustapa, joka viedään ehdotuksena materiaalija ostotilaukselle. Toim.kesto toimittajakohtainen oletus toimitusten kestolle, informatiivinen Toim.väl.tapa informatiivinen Tilausminimi toimittajan antama minimimäärä tilauksille, informatiivinen Vväriminimi toimittajan antama minimimäärä tilauksen kullekin värille, informatiivinen Alennukset toimittajan antamat tavara-alennukset ale1 ja ale2. viedään ehdotuksena materiaali- ja ostotilaukselle. Remburssi käydäänkö toimittajan kanssa remburssikauppaa Hinnat laskulla Hintakoodi, joka kertoo, ovatko ostolaskun hinnat brutto vai nettohintoja ostolaskusta tehtävän myyntilaskun hinnat käsitellään kuten annettu Brutto Netto valinta lisää ostolaskusta tehtävälle myyntilaskulle hintaan toimittajan perustiedoissa olevan ensimmäisen alennusprosentin verran Kauttalaskutus Kun toimittajan lähettämästä ostolaskusta tehdään myyntilasku asiakkaalle, niin maksuehdoksi viedään toimittakan kauttalaskun maksuehto, jos sellainen on annettu. Tili Toimittajan ostolaskua syötettäessä tuodaan riville oletuksena toimittajan tiedoissa oleva ostotili. Tilit avataan perustieto-ohjelman nimitiedoissa. Kustannuspaikka Toimittajan ostolaskua syötettäessä tuodaan riville oletuksena toimittajan tiedoissa oleva kustannuspaikka. Kustannuspaikat avataan perustietoohjelman nimitiedoissa. Materiaalitoimittaja Tuotetoimittaja Tarvikealennus Toimittajalle voidaan merkitä, onko toimittaja pääasiallisesti materiaalivai tuotetoimittaja. Kun ostolaskuja syötetään, voidaan valita syötetäänkö tuote- vai materiaalilaskua. Oletus tuodaan sen mukaan, mitä toimittajan tiedoissa on sanottu. Keskihintojen laskennassa käytetty alennus-%

37 Välilehti 4 Tuontitiedot Kenttien kuvaukset Maa Kieli Valuutta Huolitsija Agentti Provisio Kuljetusviive Dafo <-> Dafo Asiakasnumeromme toimittajan Dafossa EAN-koodit toimittajalta toimittajan maa. toimittajan kieli. Tulosteet tulevat automaattisesti toimittajan kielellä, jos rajauksessa kielivalintaan on annettu Ei arvoa toimittajan valuutta. Tuodaan ehdotuksena materiaali- ja ostotilauksen valuutaksi, materiaalitilauksella voidaan muuttaa tarvittaessa. asiakkaan huolitsija, informatiivinen tieto toimittajan agentti toimittajan provisioprosentti Ostoehdotuksessa käytetty toimitusajan muodostuksessa käytetty viive päivinä. Kahden Dafoa käyttävän yrityksen asiakas- ja toimittajatiedot voidaan parittaa keskenään näiden tietojen avulla. Yrityksen numero toimittajan Dafossa Kun tietoja välitetään yritysten välillä, käytetäänkö omia vai toimittajan antamia EAN-koodeja

38 Välilehti 5 Tilasto Kenttien kuvaukset Asiakasrymä Asiakas Hinnasto VAT numero Luotu/Muokattu toimittajan asiakasryhmä, voidaan käyttää raportoinneissa toimittajan käyttämä hinnasto, viedään oletuksena ostotilauksen otsikolle toimittajan VAT-numero Asiakkaan luontipäivämäärä ja perustajan käyttäjätunnus sekä viimeisen muokkauksen päivämäärä ja käyttäjätunnus Toimittajien selailu Rekisterissä olevan toimittajan saa tuotua ruudulle kirjoittamalla toimittajan tunnuksen Toimittaja kenttään ja painamalla ALT+Enter. Sen voi selailla ruudulle ruudun alareunassa olevista nuoliselailunapeista tai sen voi etsiä selailun kautta painamalla nappia Selaa, joka tuo toimittajien selailuun. Toimittajien selailu on uudistettu kuten asiakasselailu. Kenttiä voidaan valita selailuun, sarakkeiden mukaan voidaan lajitella tietoja, erilaisia selailuja voidaan tallentaa jne. Selailun toiminnot on vastaavat kuin asiakasselailussa ja on kuvattu tarkemmin asiakasylläpito-ohjelman yhteydessä. Selailun tuloksen saa nyt tulostettua suoraan Exceliin, jossa se on edelleen muokattavissa. Valinta tehdään toimintopalkista

39 Tiedosto\Exceliin vaihtoehdolla tallennus suoraan tiedostonimellä. Tiedosto\Exceliin vaihtoehdolla aukaistaan Ecxel ja ruudulla ollut haku näytetään Excelissä

40 Ohjelman tekemät päivitykset Toimittaja Toimmemo tähän tauluun tallennetaan toimittajan tiedot tähän tauluun tallennetaan toimittajan muistion tiedot 1.12 Materiaalien ylläpito Yleistä 32Materia/ DFMateria Tällä ohjelmalla perustetaan uusia materiaaleja ja ylläpidetään vanhoja. Pakollisia tietoja ovat; materiaalitunnus, nimi, materiaaliryhmä, varastoyksikkö, oletusvarasto, väri sekä mitallisuus (jos kysessä mitallinen = määrämittainen). Tietoja voi määritellä pakollisiksi myös parametreilla. Materiaalitunnus on aakkosnumeerinen max 8 merkkiä pitkä tunnus, mutta voidaan yleisparametreissä määritellä maksimissaan 30 merkkiseksi. Yleisparametreissa voidaan määritellä, muuttuuko materiaalikoodissa oleva kirjain aina isoksi vai pieneksi vai annetaanko sen olla ennallaan. Materiaalien perustiedoista ei suoraan DAFOsta voi tulostaa materiaaliluetteloa, vaan siihen on käytettävä jotain raportointivälinettä esim. Impromptua. Versiosta 10 lähtien tulostus suoraan Exceliin Parametrit 03. Materiaalikoodin pituus (syöttönä pituus, oletus tyhjä) Ilmoitetaan, halutaanko käyttää yli 8 merkkiä pitkää olevaa materiaalitunnusta. Maksimi 30 merkkiä. 03. Materiaaliryhmä / Alikaulus, Liina, Vuori räätälöity Leikkuulista 03. Materiaaliväripoikkeamat vain hinnoissa (Kyllä/Ei/Värikohtaiset hinnat, oletus Ei) Poistaa poikkeavaväri käsittelyn ja salliin hintojen antamisen väritasolla. Valinnalla värikohtaiset hinnat sallitaan värikohtaisten hintojen antaminen, vaikka materiaaliväripoikkeamat ovatkin muuten käytössä. (WebPDM liittymää varten) 02. Materiaalikustannusten laskenta (Hankintahinta / Inventaarihinta / Keskihinta / Reseptihinta, oletus Hankintahinta) Valitaan mitä materiaalin hintaa käytetään Tuotehinnoittelussa. 03. Materiaalikoodin kirjain ( Muuttumaton/Iso/Pieni, oletus Muuttumaton ) Muuttuuko materiaalikoodissa oleva kirjain aina isoksi vai pieneksi vai annetaanko sen olla ennallaan. 01. Materiaalin pakolliset hinnat (Lista hintakentistä, oletus tyhjä)

41 Mahdolliset kentät: Hanhinta, Invhinta, Keshinta, Myyhinta ja Reshinta. Materiaalia ei pysty tallentamaan mikäli annetun kentän mukaista hintaa ei löydy jollekin väri/mitta kompinaatiolle. Vain yrityksen valuutan mukaiset hinnat tarkistetaan. Ei vaikuta toimittajakohtaisiin 03. Materiaalin pakolliset kentät\matepakoll Perustettaessa uutta materiaalia, voidaan tietyt kentät pakottaa täyttämään ennen tallennusta. Tällaisia kenttiä ovat: Nimi, Nimi2, Tullinim, Paino, Leveys, Toimno, Maa, ToimMater, Koostumus, Pvtuote, Resjakaja, Varasto, Matryhma, Hanryhma, Tilryhma, Yksikko, Kuva, Ladostohje, Toimvari, Toimyksikko, Ykskerroin, Reshinta, Vakevyys, Kulutuskerroin Materiaalitiedot/1 Perustiedot Ruudun toimintonapit Muistion perustaminen. Selaa Selailunäppäimet tietoihin Ensimmäiseen, edelliseen, seuraavaan, viimeiseen materiaalin selailu

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje

Dafo Versio 10. Käyttöohje 6 Ostotilausjärjestelmää käytetään ulkopuolisille toimittajille tehtävien tilausten käsittelemiseen. Ostojen käsittelyn rungon muodostavat tilausten syöttö ja tavaran saapumisen kirjaus. Näiden lisäksi

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Ohjelmalla voidaan syöttää uusia ostolaskuja järjestelmään tai muuttaa jo aiemmin syötettyjä.

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Ohjelmalla voidaan syöttää uusia ostolaskuja järjestelmään tai muuttaa jo aiemmin syötettyjä. 19 Järjestelmään voidaan syöttää toimittajien lähettämiä ostolaskuja. Ostolaskuille on tehty liittymä reskontrajärjestelmään (Sonet). Kun ostolasku on syötetty DAFOon, niin se saadaan siirrettyä sähköisesti

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu

Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Vasemman laidan painikkeet... 4 3 Myynti (= myyntitilauksien automaattialennukset)... 5 4 Osto (= ostotilauksien automaattialennukset)...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 1 / 18 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 ETSIMINEN TUOTTEEN LYHENTEEN AVULLA...9 ETSIMINEN TUOTEKOODIN OSAN

Lisätiedot

5 MYYNTITILAUKSET. Dafo Versio 10 MYYNTITILAUKSET. Käyttöohje

5 MYYNTITILAUKSET. Dafo Versio 10 MYYNTITILAUKSET. Käyttöohje 5 Myyntitilausjärjestelmällä kirjataan DAFO-järjestelmään asiakkailta tulleita tilauksia. Järjestelmän erityispiirteenä on tuotteen eri kokojen käsittely yhdellä syötöllä. Tästä ominaisuudesta johtuen

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

Myyntitilausrivin kuvaus

Myyntitilausrivin kuvaus Myyntitilausrivin kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

Fivaldi laskutusliittymä

Fivaldi laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Asiakastietojen määrittely

Lisätiedot

Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero.

Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero. 1 2 Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero. Asiakasnumero on A+8 merkkiä tai 8 merkkiä ja kohta Asiakasnumero rastitettuna. Järjestelmä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Basware Supplier Portal Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Baswaren toimittajaportaali on tarkoitettu sellaisille toimittajille, joilla ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja omasta

Lisätiedot

TaikaLaskut. pikaohje

TaikaLaskut. pikaohje TaikaLaskut pikaohje Laskutus Laskut sivulla voi lisätä / muuttaa / käsitellä laskuja. Uusi lasku lisätään Lisää uusi -linkistä. Laskuja voi hakea erilaisilla kriteereillä: Näytä: kaikki, avoimet, lähetetyt,

Lisätiedot

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut.

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut. 1 2 Syötetään haettavan tai lisättävän yrityksen Y-tunnus (tai asiakasnumero). Asiakasnumero on A+8 merkkiä tai 8 merkkiä ja kohta Asiakasnumero rastitettuna. Järjestelmä antaa jokaiselle henkilölle ja

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut. TaikaTapahtumat -käyttöohje

Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut. TaikaTapahtumat -käyttöohje Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut TaikaTapahtumat -käyttöohje Laskutus tapahtumahallinnassa Ennen laskutusta varmista että osallistujat on kohdistettu asiakashallintaan

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2013 2 (16) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 4 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 5 4.1 Käyttäjäroolit... 5 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti.

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. TULOSTUSTEN MUOKKAUS Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. Valitaan Asetukset - Tulostukset ja esille tulleesta ikkunasta valitaan tuloste jota halutaan muokata. Aseta ensin

Lisätiedot

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN 1 OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN Sisällysluettelo Tuotevalikoima... 2 Verkkokauppaan kirjautuminen... 3 Tuotteet... 3 Tuotteiden hakeminen... 3 Tuotteen tiedot... 5 Miten asiakas on aikaisemmin tilannut

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN

ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN Organisaatiot kuten eläinsuojeluyhdistykset kirjautuvat KIRJAUTUMINEN ORGANISAATIOT-osiosta: http://www.turvasiru.fi/pet/turvasiru.jsp Organisaatioiden

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Tässä dokumentissa on selvitetty materiaalien seurannasta seuraavat osa-alueet:

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Tässä dokumentissa on selvitetty materiaalien seurannasta seuraavat osa-alueet: 3 Mikäli DAFO järjestelmää käyttävä yritys on joko tuotteita valmistava tai valmistuttaa niitä alihankintana, DAFOn Materiaalihallinta on merkittävä apuväline selvitettäessä valmistuksessa käytettävien

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2014 2 (17) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 5 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 6 4.1 Käyttäjäroolit... 6 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Jos olet uusi toimittaja, rekisteröidy käyttäjäksi oheisessa osoitteessa: http://bsp.basware.com Rekisteröityminen -välilehdellä.

Jos olet uusi toimittaja, rekisteröidy käyttäjäksi oheisessa osoitteessa: http://bsp.basware.com Rekisteröityminen -välilehdellä. Basware Supplier Portal (Toimittajaportaali) on työkalu, jonka avulla toimittaja voi luoda ja lähettää verkkolaskuja. Tämä pikaopas kertoo, miten rekisteröidyt asiakasorganisaatiosi toimittajaksi ja luot

Lisätiedot

PIKAOHJE PRODUCTION SOFTWARE

PIKAOHJE PRODUCTION SOFTWARE Tiny CRM PIKAOHJE PRODUCTION SOFTWARE 30. joulukuuta 2011 Tekijä: Jari Kukkonen Tiny CRM PIKAOHJE YLEISTÄ TinyCRM on Lahden tiede- ja yrityspuiston tarpeisiin räätälöity yksinkertainen asiakkuudenhallintaohjelma,

Lisätiedot

Aloita kuljetuksen tilaaminen Unifaun Online-kuljetushallintajärjestelmän avulla.

Aloita kuljetuksen tilaaminen Unifaun Online-kuljetushallintajärjestelmän avulla. Aloita kuljetuksen tilaaminen Unifaun Online-kuljetushallintajärjestelmän avulla. Sisältö Lähetykset Tee lähetys: Luo uusi lähetys............ Lähetä tilaus: Tänne tallennetut lähetykset saapuvat odottamaan

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Avaa päävalikosta Asiakas kortisto luo Asiakasrekisteri kortti asiakkaalle. Kun luot asiakkaan klikkaa "lisää" valitse Kyllä ja "lisää uusi kortti/rivi?" Täytä asiakkaan tiedot,

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Netvisor laskutusliittymä

Netvisor laskutusliittymä Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Laskujen lähetys... 6 2.1 2.2 2.3 3 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Operaattoritunnukset...

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 4.5.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0207 560 508 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

LeadDesk Soittajan käsikirja

LeadDesk Soittajan käsikirja LeadDesk Soittajan käsikirja Sisällysluettelo. SOITA... 3. Automaatti... 3. Puoliautomaatti... 4.3 Soittolista... 5.4 Tilauksen ja soittopyynnön... 6.5 Haastattelun tekeminen ja tallentaminen... 8.6 Manuaalisoitto...

Lisätiedot

1 Ohjeet. 1.1 Verkkolasku

1 Ohjeet. 1.1 Verkkolasku 1 1 Ohjeet 1.1 Verkkolasku Verkkolaskun lähettämiseen tarvittavien tietojen täyttäminen Verkkolaskujen lähettämiseksi on ensin tehtävä sopimus verkkolaskuoperaattorin (välittäjän) kanssa. Esim. kaikki

Lisätiedot

CSV-tilaukset 31.5.2006

CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 2(7) 1 JOHDANTO... 3 2 TIEDOSTORAKENNE... 3 2.1 Kommentti... 3 2.2 Tilaus... 3 2.3 Tilausrivi... 6 3 TUKI... 7 CSV-tilaukset 3(7) 1 JOHDANTO Tämä dokumentti kuvaa

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi Käsikirja Oppaan päiväys: 10.4.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Kortinhaltijoiden valinta (1.vaihe)

Kortinhaltijoiden valinta (1.vaihe) 1(5) USEAN KORTIN TILAAMINEN Toiminto tilaa ja uusi kortteja löytyy etusivulta kohdasta Kortit. Tässä voit tilata Lounaskortteja henkilöille, jotka on jo luotu lounaskorttipalveluun, ja joilla ei tällä

Lisätiedot

16 IMPROMPTU-RAPORTOINTI HISTORIA-TAULUSTA

16 IMPROMPTU-RAPORTOINTI HISTORIA-TAULUSTA 16 HISTORIA-TAULUSTA 16.1 Yleistä Tässä dokumentissa on kuvattu Dafo-ohjelmiston Impromptu-raporttien rakenne, toteutustapa ja sisältö. Lopussa ovat raporttimallit niistä raporteista, jotka liitetään perus

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

25 RAPORTOINTI. 25.1 Raporttigeneraattori. Dafo Versio 10 RAPORTOINTI. Käyttöohje

25 RAPORTOINTI. 25.1 Raporttigeneraattori. Dafo Versio 10 RAPORTOINTI. Käyttöohje 25 Dafon raportointiosajärjestelmä on työväline sekä nopeisiin AD HOC-kyselyihin, että pidemmän aikavälin tulosraportointiin. Järjestelmä jakaantuu näin ollen myös kahteen erilliseen osajärjestelmään.

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN 1. KIRJAUDU Navigoi osoitteeseen www.mukaanpartioon.fi. Aloita kirjautumalla: käyttäjätunnus: salasana: lippukunta HpL1Ka KUVA 1: Kirjautumislinkki

Lisätiedot

Markkinointijakelun tilaaminen

Markkinointijakelun tilaaminen Markkinointijakelun tilaaminen PTP käyttöohje 1 Sisältö Kirjautuminen Extranet-palveluun Luo markkinointijakelulle nimi Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen Aloita markkinointijakelun tilaaminen Tilaaminen:

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Visma Fivaldi

Visma Fivaldi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on

Lisätiedot

JHS laskumallin tiedot

JHS laskumallin tiedot 1(5) LUONNOS Liite 3: Laskun kuvamallit JHS laskumallin tiedot Laskunäytölle tai siitä tehdylle paperitulostukselle ei merkitä valinnaisia tietorivejä lainkaan, mikäli tiedolla ei ole sisältöä. Näin saadaan

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi on Pohjantähden selainpohjainen vakuutushakemusjärjestelmä, jolla välitetään liikenne- ja ajoneuvovakuutushakemukset

Lisätiedot

Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt

Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt Esapekka Kuikka ja Hellevi Lilja, #188765 1 (9) Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt OHJE # 188765 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sisältö 1 Verkkolaskutuspalvelu... 3 2 Verkkolaskutuspalveluun

Lisätiedot

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5)

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) TIETOJEN SIIRTO ESIJÄRJESTELMISTÄ COMMUNITYYN SISÄLTÖ 1 Yleistä 2 Tiedoston rakenne 2.1 Yhteenvetotietue 2.2 Laskun otsikkotietue 2.3 Laskutustapahtuman

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely

Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely Ominaisuuden käyttöönotto vaatii Visma Nova Verkkolaskut -lisenssin (WEI). Voit ulkoistaa maksuhuomautusten ja perinnän käsittelyn Visma Duetto Oy:n

Lisätiedot

VIS Arviomies ja Automaster 5.8

VIS Arviomies ja Automaster 5.8 1 VIS Arviomies ja Automaster 5.8 Grey-Hen Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Päivitetty 09.02.2005 2 VIS Arviomies ja Automaster 5.8 integraation käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. VIS Arviomies Automaster 5.8

Lisätiedot

Myyntitilauserän kuvaus

Myyntitilauserän kuvaus Myyntitilauserän kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Versiotiedote Intime v8.8.2

Versiotiedote Intime v8.8.2 Marraskuu 2014 1 (5) Versiotiedote Marraskuu 2014 2 (5) Versiotiedote Intime 8.8.2 Mikäli tuotantoympäristöönne on Intime versio 8.8.0:n jälkeen toimitettu muutoksia, on osa alla esitetyistä toiminnallisuuksista

Lisätiedot

ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella.

ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella. Sivu 1(7) Sopimuslaskutus ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella. Sopimus Kullekin asiakkaalle

Lisätiedot

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys Fivaldi ostolaskujen kierrätys 1 Sisältö Fivaldi ostolaskujen kierrätys... 1 1. Yleistä... 3 2. Palvelunhallinta... 3 3. Perusasetukset... 5 4. Laskun tallentaminen... 8 5. Laskun käsittely... 13 6. Laskun

Lisätiedot

10 LÄHETYSTOIMINTA. A - Keruutoiminnot. 10.1 Keruuilmoitus. Dafo Versio 10 LÄHETYSTOIMINTA. Käyttöohje

10 LÄHETYSTOIMINTA. A - Keruutoiminnot. 10.1 Keruuilmoitus. Dafo Versio 10 LÄHETYSTOIMINTA. Käyttöohje 10 Lähetystoimintaosajärjestelmän alle kuuluvat seuraavat ohjelmat. Kuva: Lähetystointa.gif A - Keruutoiminnot 10.1 Keruuilmoitus 10.1.1 Yleistä 32KeruuI.exe Toimii asiakaspaikoille keruumenettelyllä sekä

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti

Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

1 PERUSTIEDOT. Yleisohjeita Dafon käyttöön. Perustieto-ohjelmat. 1.1 Tuotekoodin ylläpito. Dafo Versio 10 PERUSTIEDOT. Käyttöohje

1 PERUSTIEDOT. Yleisohjeita Dafon käyttöön. Perustieto-ohjelmat. 1.1 Tuotekoodin ylläpito. Dafo Versio 10 PERUSTIEDOT. Käyttöohje 1 Yleisohjeita Dafon käyttöön DAFOn ohjelmissa pätevät normaalit Windowsin perussäännöt. Nyt myös Kopioi ja Liitä - toiminnot ovat tuettuja läpi järjestelmän. Työpöydän DAFO -ikonista saadaan tuplaklikillä

Lisätiedot

Asiakashallinta. TaikaTapahtumat -käyttöohje

Asiakashallinta. TaikaTapahtumat -käyttöohje Asiakashallinta TaikaTapahtumat -käyttöohje Tietojen haku Siirry etapahtuma-valikkoon ja valitse Asiakashallinta Kirjoita hakukenttään hakuehto ja napauta Hae Napauta nimeä yhteystieto-lomake avautuu Tietojen

Lisätiedot

Käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet

Käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet Käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1 Käyttäjätunnusten käyttö...3 1. Käyttäjätunnukset ja salasanat...3 1.1 Käyttäjätunnuksien teko...4

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10.1. PERIAATE CRM asiakashallintajärjestelmästä voidaan tulostaa osoitetarrat, lähettää ryhmäsähköpostia sekä exportata (viedä) hakutuloksia

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje. OVT-sanomat ovat ASCII-muotoisia tekstitiedostoja, joista on kaksi tiedostomuotoa :

Dafo Versio 10. Käyttöohje. OVT-sanomat ovat ASCII-muotoisia tekstitiedostoja, joista on kaksi tiedostomuotoa : 12 = Organisaatioiden välinen tiedonsiirto. :tä käytetään hyväksi kun siirretään tietoja eri yritysten ja eri ohjelmistojen välillä. Siirrettäviä tietoja ovat esimerkiksi myyntitilaukset ja myyntilaskut.

Lisätiedot

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Oppaan päiväys: 27.4.2012. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Visma Econet Pro: 0600-39-7261

Lisätiedot

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN BE Online on verkkokauppa, joka antaa mahdollisuuden BE Groupin asiakkaille syöttää ostotilauksen suoraan BE Groupin Dynamics AX järjestelmään ja kysellä tilauksen tilaa.

Lisätiedot

https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe

https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe Jäsenrekisteriin kirjautuminen Avaa internet ja kirjoita selaimen osoitekenttään: https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana, ja paina Sisäänkirjaus. Kirjauduttua avautuu

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöohje

Verkkopalvelun käyttöohje Cheminent Oy 17.5.2005 Verkkopalvelun käyttöohje Sisällysluettelo Rekisteröityminen verkkopalveluun... 1 Kirjautuminen verkkopalveluun... 2 Tuotehaku... 2 Suosikkituotteet... 2 Ostoskori... 2 Tuotteiden

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Suomen Kennelliitto ry. 6.5.2014 2(11) Osoitelistat Sisältö: Osoitteet valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Yhdistysten

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

Lehden ennakkotiedot (vuosisuunnitelma)

Lehden ennakkotiedot (vuosisuunnitelma) Lehden ennakkotiedot (vuosisuunnitelma) Postittamisen työpöytä Käyttöohje 1 Sisältö Lehtesi yhteystietojen tarkistaminen sivu 3 Aloita ennakkotietojen antaminen sivu 4 Ennakkotiedot; ajanjakso ja käytettävä

Lisätiedot

VIS Online 2.0 version uudistukset

VIS Online 2.0 version uudistukset VIS Online 2.0 version uudistukset Tämä dokumentti kuvaa VIS Online 2.0 julkaisun erot VIS Online 1.0:aan nähden. Dokumentti on tarkoitettu vanhan VIS Online 1.0 version käyttäjille siirryttäessä uuden

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

KoneFutur Brandtin sähköisten liitäntöjen asennus- ja käyttöohje. Päivitetty Brandt liitäntä

KoneFutur Brandtin sähköisten liitäntöjen asennus- ja käyttöohje. Päivitetty Brandt liitäntä KoneFutur Brandtin sähköisten liitäntöjen asennus- ja käyttöohje Päivitetty 24.2.2013 Brandt liitäntä - - 1 - Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO...3 YLEISTÄ...3 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...3 BRANDTIN TOIMITTAJANUMEROIDEN

Lisätiedot