25 RAPORTOINTI Raporttigeneraattori. Dafo Versio 10 RAPORTOINTI. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25 RAPORTOINTI. 25.1 Raporttigeneraattori. Dafo Versio 10 RAPORTOINTI. Käyttöohje"

Transkriptio

1 25 Dafon raportointiosajärjestelmä on työväline sekä nopeisiin AD HOC-kyselyihin, että pidemmän aikavälin tulosraportointiin. Järjestelmä jakaantuu näin ollen myös kahteen erilliseen osajärjestelmään. Ensimmäinen osajärjestelmä on kyselyjärjestelmä kaiken järjestelmän sisältämän määrä- ja valuuttatiedon reaaliaikaiseen kyselyyn. Toiminnolla voidaan luoda, muuttaa ja ajaa kyselyitä. Kyselyiden luonnissa voidaan vapaasti valita raportille haluttavat asiat samoin kuin rajaus-, ryhmittely- ja summaustiedotkin. Koska näin muodostetut kyselypyynnöt saattavat muodostua hyvinkin moninaisiksi, on toiminnolla myös mahdollista tallettaa luodut ja hyväksi havaitut raporttimääritteet myöhempää käyttöä varten. Talletetut raporttimääritteet voidaan myös julkaista muille käyttäjille. Raportin ajossa haetaan vastaus pyydettyyn kyselyyn Dafo-järjestelmän operatiivisesta tietokannasta. Tämän johdosta voidaan järjestelmän aikarajauksina käyttää päivämäärätasoa. Kyselymahdollisuudet pitävät sisällään Tilaus- ja toimituskannan, myymälöiden myynnin, laskutuksen, ostotilaukset ja toimitukset, työmääräimet sekä varastot. Toinen osajärjestelmistä on tulostyyppinen raportointin. Tällä toiminnolla ovat käytettävissä samat mahdollisuudet kuin edellä kuvattiin. Näistä mahdollisuuksia voidaan tulosraportoinnin avulla kerätä tuloslaskelmatyyppinen halutuille organisaatiotasoille osoitettu tuloslaskelmamalli. Malli voi myös pitää sisällään mallin sisäistä laskentaa. Luotuja malleja voidaan ajaa operatiivisesta tietokannasta erilliseksi raportointikannaksi joko ajastetusti taikka tarpeen mukaan. Valmiiksi lasketusta raporttikannasta voidaan halutut tuloslaskelmat tulostaa tehokkaasti. Tuloslaskelmajärjestelmä sisältää myös käyttöoikeusmääritteet, joilla voidaan rajata käyttäjien ja käyttäjäryhmien raporttien käyttöoikeuksia, jopa organisaatiotasomääritteisiin kytkettyinä Raporttigeneraattori Yleistä Raporttigeneraattori Ohjelmalla voidaan tulostaa erilaisia raportteja myynneistä, lähetteistä, laskuista, varastoista, työmääräimistä ja ostotilauksista. Raporttipohja voidaan luoda ja tallentaa useampaa ajokertaa varten. Raportin ajo ei vaadi mitään erillistä tilastointia / laskenta-ajoa, vaan tiedot tulostuvat suoraan tilauskannasta, laskuista, jne. Raporttipohjat tallennetaan käyttäjittäin, ja ne voidaan määritellä joko vain omaan käyttöön tai kaikille näkyviksi Parametrit Raporttien kotivaluutallisten tietojen tulostamista varten on ostotilauksille, myyntitilaksille, lähetteille, laskuille ja työmääräillle lisätty valmiiksi laskettuja summakenttiä. Näiden summien

2 laskentaan on olemassa Online-tyyppinen ohjelma (32Raonli.exe), jolla saadaan summat laskettua myös vanhoille kannassa oleville tiedoille. Tuotteiden varastosaldojen tulostamistya varten on tehty uusi kuukausikohtainen varastotaulu. Tämän taulun muodostamiseen on tehty uusi ohjelma (32MnthBl). Raportilla olevat rahasummat ovat verottomia, jos yrityksen hinnatkin ovat verottomia Pääruutu Välilehdille yhteiset toimintonapit Tulosta Uusi Muokkaa Talleta Ohje Lopeta Tulostaa aktiiseksi valitun rivin mukaisen raportin. Luodaan uusi raporttipohja ja annetaan sille otsikkotiedot. Muutetaan raporttipohjan otsikkotietoja. Jos raportti on jonkun muun käyttäjän luoma, ja se on suojattu, niin valintoja ei pääse muuttamaan. Tallennetaan raporttipohjan tiedot myöhempää ajoa varten Siirrytään Dafon ohjeisiin Lopetetaan raporttigeneraattorin ajo Välilehti Raportti

3 Ruudun toimintonapit Hiiren kakkospainike Tuo menuvalikon, josta voidaan katsoa raportin selitettä, tulostaa raportti, ja jos raporttiin on muokkausoikeudet: muokata raporttia tai poistaa se Raportti Käyttäjä Kuvaus Tallennettujen raporttien tunnukset Kunkin raportin alkuperäinen perustaja Raportin otsikkotieto, seliteteksti Ruudun listassa näkyvät kaikki perustetut listapohjat, jotka ovat käyttäjän käytettävissä. Omat yksityiset raportit näkyvät tummennettuina, suojatut raportit (joko itse tehdyt tai muitten tekemät) näkyvät kursiivina ja yleiset raportit normaalina tekstinä Raporttipohjan perustiedot Ruudun toimintonapit Talleta Peruuta Sulje Tallennetaan muutetut tiedot Tehtyjä muutoksia ei tallenneta. Palataan raportin valintaan. Suljetaan otsikkotietojen ruutu. Näyttöön vaihtuu raportin tunnuksen ja kuvauksen tilalle kenttä, johon voidaan syöttää raportin pitkä kuvaus

4 Käyttäjä Tyyppi Raportin nimi Kuvaus Pitkä kuvaus Raporttipohjan luojan käyttäjätunnus. Tietoa ei voi muuttaa. Raportti voi olla yksityinen, suojattu tai julkinen. Jos raportti on yksityinen, vain ko. käyttäjä näkee raportin ja voi ajaa sitä. Suojattu raportti näkyy muillekin, mutta vain raportin tekijö voi muuttaa sen tietoja. Julkinen raportti on kaikkien käytettävissä ja muokattavissa. Raportille annetaan tunnus, jolla sen tiedot tallennetaan. Kuvaus näkyy raportin otsikkona ja selailuruudulla sarakkeena. Raportille voidaan syöttää enemmän selittävää tekstiä

5 Välilehti Rajaukset Käyttäjän rajaus Ruudun toimintonapit Nollaa Kun kentän vieressä on tämä näppäin, niin kenttä tyhjenee painamalla tätä nappia. Ruudun alareunassa olevat Nollaa-näppäimet tyhjentävät vastaavan sarakkeen kentät. Teema Mallisto Tuoteryhmä Tuote Valmistuspaikka Toimittajaryhmä Raportti voidaan rajata tulostumaan vain jostain tuotteen teemasta. Voidaan valita mallisto, jonka tuotteet tulevat mukaan listalle. Tuoteryhmä, jonka mukaiset tuotteet tulevat mukaan listalle. Tuloste voidaan ottaa myös vain valitusta tuotteesta. Raportti voidaan rajata tulostumaan vain tietylle valmistuspaikalle merkityistä tuotteista. Kun valitaan toimittajaryhmä, raportille tulostetaan vain tuotteita, joille on merkitty tähän toimittajaryhmään kuuluva toimittaja perustietoihin

6 Toimittaja Maa Asiakasryhmä Asiakas Lajittelu Otsikko Summaus Sivunvaihto Raportille tulostetaan vain ne tuotteet, joiden perustiedoissa on ko. toimittaja. Kun kyseessä myyntiin liityvät raportit, asiakkaan maarajaus. Ostoissa toimittajan maarajaus. Myynteihin liittyvät raportit voidaan rajata tiettyyn asiakasryhmään. Myynteihin liittyvät raportit voidaan rajata tiettyyn asiakkaaseen. Kunkin edellä olleen kohdan vierellä on kenttä, jossa voidaan kertoa, että ko. tieto on lajittelutekijänä raportilla. Kenttään annetaan järjestysnumero, kuinka korkealla tasolla tieto on lajittelussa: 1=korkein, 2=toinen, jne. Kun tieto on valittu lajittelutekijäksi, voidaan valita tulostuuko raportille vastaava tieto väliriviksi / otsikoksi. Vastaavasti kunkin tiedon kohdalle voidaan valita, tehdäänkö summaus vai ei. Valinnat ovat: Ei summaa, Summa ainoastaan, Välisumma, Välisumma sivunvaihdolla, Piilota ryhmä. Raportille voidaan valita sivunvaihto aina jonkun tiedon muuttuessa Seurantatasot Ruudun toimintonapit Nollaa Ruudun alareunassa olevat Nollaa-näppäimet tyhjentävät vastaavan sarakkeen kentät

7 Seurantataso Lajittelu Otsikko Summaus Sivunvaihto Ruutuun tuodaan kaikkien niiden seurantatasojen nimet, jotka on seurantatasojen perustiedoissa määritelty tallennettavaksi tuotteen rungolle. Maksimissaan näitä seurantatasoja voi olla 10 kpl. Kunkin seurantatason vierellä on kenttä, jossa voidaan kertoa, että ko. tieto on lajittelutekijänä raportilla. Kenttään annetaan järjestysnumero, kuinka korkealla tasolla tieto on lajittelussa: 1=korkein, 2=toinen, jne. Kun tieto on valittu lajittelutekijäksi, voidaan valita tulostuuko raportille vastaava tieto väliriviksi / otsikoksi. Vastaavasti kunkin tiedon kohdalle voidaan valita, tehdäänkö summaus vai ei. Valinnat ovat: Ei summaa, Summa ainoastaan, Välisumma, Välisumma sivunvaihdolla, Piilota ryhmä. Raportille voidaan valita sivunvaihto aina jonkun tiedon muuttuessa Välilehti Valinnat Ostot Tilauspvm Raportille tulostettavat tiedot rajataan päivämäärävälillä. Rajaus voi tapahtua joko tilauspäivän tai toimituspäivän mukaan. Toimitusaika Jos toimitusaikana käytetään esim. toimitusviikkoa, niin

8 Työmääräimellä tehdyt / ostot Vertailuaikaväli %-osuus Valinta Ostot määrä Ostot kotivaluutassa Ostot määrä ed.vast.kausi Ostot kotivaluutassa ed.vast.kausi Työmääräimellä hankitut määrä Työmääräimellä hankitut kotivaluutassa Työmääräimellä hankitut määrä ed. vast.kausi Työmääräimellä hankitut kotivaluutassa ed.vast.kausi rajauksessa käytetään toimitusaikojen tiedoissa olevaa toimitusajan alku- ja loppupäivää. Näiden perustella toimituspäivä päivittyy automaattisesti tilausriville. Kun raportille on valittu tulostuvaksi työmääräinten tietoja, valitaan tulostetaanko määrät suunniteltujen, leikattujen vai valmistuneiden määrien perusteella. Raportille voidaan valita tulostuvaksi vertailutietoja edelliseen vastaavaan kauteen nähden. Vertailuajalle määritellään alku- ja loppupäivimäärät. Kun raportille on valittu tulostuvaksi jokin tieto, voidaan lisäksi valita riville tulostumaan, mikä on tiedon prosenttiosuus koko sarakkeen loppusummasta. Jokaisen luettelossa olevan tiedon kohdalle voidaan valita, tulostetaan ko. tieto raportille. Ostotilauksilla tilatut määrät. Ostotilauksilla tilattujen arvot kotivaluutassa. Ostotilauksilla tilatut määrät vertailuajanjaksona. Ostotilauksilla tilattujen arvot kotivaluutassa vertailuajanjaksona. Työmääräinten suunnitellut, leikatut tai valmistuneet määrät. Työmääräillä olleiden tuotteiden arvo kotivaluutassa. Työmääräinten suunnitellut, leikatut tai valmistuneet määrät vertailuajanjakson aikana. Työmääräillä olleiden tuotteiden arvo kotivaluutassa vertailuajanjaksona

9 Myynnit Tilauspvm Toimitusaika Raportille tulostettavat tiedot rajataan päivämäärävälillä. Rajaus voi tapahtua joko tilauspäivän tai toimituspäivän mukaan. Jos toimitusaikana käytetään esim. toimitusviikkoa, niin rajauksessa käytetään toimitusaikojen tiedoissa olevaa toimitusajan alku- ja loppupäivää. Näiden perustella toimituspäivä päivittyy automaattisesti tilausriville. Myyntipvm Myymälän myyntejä tulostettaessa rajataan tulostus myyntipäivämäärävälillä. Vertailuaikaväli Raportille voidaan valita tulostuvaksi vertailutietoja edelliseen vastaavaan kauteen nähden. Vertailuajalle määritellään alku- ja loppupäivimäärät. %-osuus Valinta Tukkumyynti määrä Kun raportille on valittu tulostuvaksi jokin tieto, voidaan lisäksi valita riville tulostumaan, mikä on tiedon prosenttiosuus koko sarakkeen loppusummasta. Jokaisen luettelossa olevan tiedon kohdalle voidaan valita, tulostetaan ko. tieto raportille. Myyntitilauksilla olleiden tuotteiden tilatut määrät

10 Tukkumyynti kotivaluutassa Tilausten arvo ajanjaksolla kotivaluutassa. Tukkumyynti määrä ed. vast. Myyntitilauksilla olleiden tuotteiden tilatut määrät kausi vertailuajanjakson aikana. Tukkumyynti kotivaluutassa Tilausten arvo vertailuajanjaksolla kotivaluutassa. ed.vast. kausi Tukkumyynti määrä ero ed. vast. Tukkumyynti määrä Tukkumyynti määrä ed.vast.kausi kausi Tukkumyynti määrä % osuus Tukkumyynti määrä / Tukkumyynti määrä ed.vast.kausi * ed.vast.myyntiin 100 % Tukkumyynti kotivaluutassa ero Tukkumyynti kotivaluutassa Tukkumyynti kotivaluutassa ed.vast. ed.vast.kausi Tukkumyynti kotivaluutassa % Tukkumyynti kotivaluutassa / Tukkumyynti kotivaluutassa osuus ed.vast. ed.vast.kausi * 100 % Tukkumyynnin kate Tilausten kate (määrä * hinta alennukset provisiot kotivaluutassa välittömät kust.) * katteen oikaisuerä Tukkumyynnin kate Tilausten kate vertailuajanjakson aikana. kotivaluutassa ed.vast.kausi Tukkumyynnin kate Myynnin kate Myynnin kate ed.vast.kausi kotivaluutassa ero ed.vast.kausi Tukkumyynnin kate kotival. % Myynnin kate / Myynnin kate ed.vast.kausi * 100 % osuus ed.vast.kausi Myymälämyynti määrä Myymälän myyntien määrä päivämääräväliltä. Myymälämyynti kotivaluutassa Myymälän myyntien arvo kotivaluutassa päivämääräväliltä. Myymälämyynti määrä Myymälän myyntien määrä vertailuajanjaksolla. ed.vast.kausi Myymälämyynti kotivaluutassa Myymälän myyntien arvo kotivaluutassa vertailuajanjaksolla. ed.vast.kausi

11 Lähetykset Aika Raportille tulostettavat tiedot rajataan lähetyspäivämäärävälillä. Vertailuaikaväli Raportille voidaan valita tulostuvaksi vertailutietoja edelliseen vastaavaan kauteen nähden. Vertailuajalle määritellään alku- ja loppupäivimäärät. %-osuus Kun raportille on valittu tulostuvaksi jokin tieto, voidaan lisäksi valita riville tulostumaan, mikä on tiedon prosenttiosuus koko sarakkeen loppusummasta. Valinta Jokaisen luettelossa olevan tiedon kohdalle voidaan valita, tulostetaan ko. tieto raportille. Lähetykset määrä Lähetyslistoilla olleet kappaleet päivämääräväliltä. Lähetykset kotivaluutassa Lähetyslistoilla olleiden tuotteiden arvot kotivaluutassa päivämääräväliltä. Lähetykset määrä ed. vast. kausi Lähetyslistoilla olleet kappaleet vertailuajanjaksolla. Lähetykset kotivaluutassa ed.vast.kausi Lähetyslistoilla olleiden tuotteiden arvot kotivaluutassa vertailuajanjaksolla. Lähetysten kate kotivaluutassa Lähetteiden kate (määrä * hinta alennukset provisiot välittömät kust.) * katteen oikaisuerä Lähetysten kate kotivaluutassa Lähetteiden kate vertailuajanjakson aikana

12 ed.vast.kausi Lähetysten kate kotivaluutassa ero ed..kauden vast. Lähetysten kate kotivaluutassa % osuus ed..kauden vast. Lähetyslistojen kate kate ed.vast.kausi Lähetysten kate / kate ed.vast.kausi * 100 % Laskutus Aika Raportille tulostettavat tiedot rajataan laskupäivämäärävälillä. Vertailuaikaväli Raportille voidaan valita tulostuvaksi vertailutietoja edelliseen vastaavaan kauteen nähden. Vertailuajalle määritellään alku- ja loppupäivimäärät. %-osuus Kun raportille on valittu tulostuvaksi jokin tieto, voidaan lisäksi valita riville tulostumaan, mikä on tiedon prosenttiosuus koko sarakkeen loppusummasta. Valinta Jokaisen luettelossa olevan tiedon kohdalle voidaan valita, tulostetaan ko. tieto raportille. Laskutus määrä Laskuilla olleiden tuotteiden määrä päivämääräväliltä. Laskutus kotivaluutassa Laskujen arvo kotivaluutassa. Laskutus määrä ed. vast. kausi Laskuilla olleiden tuotteiden määrä vertailuajanjaksona. Laskutus kotivaluutassa Vertailujakson laskujen arvo kotivaluutassa

13 ed.vast.kausi Laskutus määrä ero ed.kauden Laskujen määrä Määrä ed. vastaava kausi vastaavaan Laskutus määrä % osuus Laskujen määrä / Määrä ed. vastaava kausi * 100 % ed.kauden vastaavaan Laskutus kotivaluutassa ero Laskutus kotivaluutassa Laskutus ed.vast.kausi ed.kauden vastaavaan Laskutus kotivaluutassa % osuus Laskutus kotivaluutassa / Laskutus ed.vast.kausi * 100 % ed.kauden vastaavaan Laskutuksen kate kotivaluutassa Laskutuksen kate (määrä * hinta alennukset provisiot välittömät kust.) * katteen oikaisuerä Laskutuksen kate ed.vast.kausi Laskutuksen kate vertailuajanjakson aikana. Laskutuksen kate ero ed.kauden Laskutuksen kate Kate ed. vast. kausi vastaavaan Laskutuksen kate % osuus ed. Laskutuksen kate / Kate ed. vast. kausi * 100 % kauden vastaavaan Varasto

14 Aika %-osuus Valinta Varastosaldo määrä jakson lopussa Varastosaldo inventaariarvo jakson lopussa Varastosaldo välittömät kust. jakson lopussa Keskisaldo määrä Keskivarasto inventaariarvoin Keskivarasto välittömin kust. Raportille tulostettavat tiedot rajataan kuukausivälillä. Kun raportille on valittu tulostuvaksi jokin tieto, voidaan lisäksi valita riville tulostumaan, mikä on tiedon prosenttiosuus koko sarakkeen loppusummasta. Jokaisen luettelossa olevan tiedon kohdalle voidaan valita, tulostetaan ko. tieto raportille. Uudesta kuukausikohtaisesta varasto-taulusta varastomäärät valitun jakson lopussa. Uudesta kuukausikohtaisesta varasto-taulusta varaston arvo inventaarihinnoin valitun jakson lopussa. Uudesta kuukausikohtaisesta varasto-taulusta varaston arvo välittömin kustannuksin valitun jakson lopussa. Varaston keskimääräinen saldo jakson aikana. Varaston keskimääräinen arvo inventaarihinnoin jakson aikana. Varaston keskimääräinen arvo välittömin kustannuksin jakson aikana. Varaston kiertonopeus Varastostaotot jaksolla välittömät kustannukset arvoin / Keskivarasto jaksolla hankinta-arvoin (=jaksoon sisältyvien kuukausien loppuvarastojen aritmeettinen keskiarvo) * 12/jakson pituus Kk:ssa

15 Esimerkki listaus Raportti katsottavissa tarkemmin nimellä Raporttigeneraattori.pdf

16 Ohjelman tekemät päivitykset RaporttiValinta Raportti RaporttiID Muodostetut rapottipohjat tallentuvat tähän tauluun Raporttia ajettaessa muodostuu väliaikainen tiedosto, johon luvut lasketaan. Väliaikaisella raportilla on Raportti-taulussa juokseva tunnistenumero. Seuraava vapaa tunniste löytyy ja päivitetään RaporttiID-tauluun

17 25.2 Raportti-ONLINE 32Raonli Yleistä Ohjelma laskee ostotilauksille, myyntitilauksille, lähetteille, laskuille ja työmääräille rivin nettoarvoja ja katteita. Ohjelma käy läpi muuttuneita tietoja ja tekee niille päivityksen. Ohjelmalla saadaan myös laskettua kerralla aiemmin syntyneiden tietojen summia Parametrit Ohjelma käyttää samoja kellonaikoja kuin muutkin Online-tyyppiset ohjelmat: Palvelun aloitusaika, alasajoaika ja odotusaika Pääruutu Ruudun toimintonapit Aloita Pysäytä Tee kaikki Jos ohjelma on pysäytetty, niin se saadaan uudelleen käyntiin Aloitanäppäimellä. Ohjelman suoritus saadaan keskeytymään tämän näppäimen avulla. Lasketaan olemassa olevien tietojen summat uudelleen

18

19 25.3 Raportoinnin synkronointiajo Yleistä 32MonthBl.exe Ohjelma laskee tuotevaraston ja tuotetapahtumien perusteella kuukausittaiset tuotevarastosaldot annetulle vuodelle. Tuotevarastosta lasketaan tapahtumien perusteella taaksepäin tiettyyn aikaan asti. Jos vuodenvaihteen saldo ja laskettu eroavat, korjataan vuoden vaihteen saldoa. Synkronointiajossa käytetään tapahtuman inventaarihintaa ja välittömiä kustannuksia, jos tapahtumalta ne löytyvät. Muussa tapauksessa ne haetaan tuotteelta tuote/väri-tasolta ja tallennetaan tapahtumalle. Tämä ajoitettu talletusrakenne vaatii yhden vuosittain ajettavan huoltoajon: Saldojen siirto uudelle vuodelle. Tämä ajo merkitsee järjestelmään, että alkusaldot on siirretty. Taulua normaalisti varastopäivityksillä muutettaessa, huolehtii päivitys siitä, että yo. taulun loppusaldo ja tuotetasoinen reaaliaikasaldo ovat yhtäpitävät. Käytettäessä lajitelma- tai varastopaikkatasoista reaaliaikasaldoa, ovat tuotetasoiset reaaliaikasaldot ja yo. ajoitettu tiedosto eri tasoiset. Tähän rahoitukselliseen varastonäkymään ei ole otettu mukaan lajitelma- ja varastopaikkatasoja Pääruutu Ruudun toimintonapit Laske Selaa Lopeta Lasketaan annetun vuoden tiedot. Päästään selailemaan kuukausittaisia saldoja. Ohjelman lopetus. Vuosi Laskettava vuosi. Luota entisiin arvoihin Siirretään edellisen vuoden loppusaldo laskettavan vuoden alkusaldoksi

20 Selailuruutu Ruudun toimintonapit Selaa Tulosta Sulje Selailunäppäimet: siirry ensimmäiseen, siirry edelliseen, siirry seuraavaan, siirry viimeiseen. Selailu tuotetietoihin, josta tuote voidaan valita näyttöön. Paperituloste kuukausittaisista varastosaldoista. Selailu-ikkunan sulkeminen ja paluu laskenta-ikkunaan. Vuosi Kuukausitietojen vuosi. Varasto Käsiteltävän varaston nimi. Tuote Tuotetunnus ja nimi Väri Tuotteen väri-kontrolli: väri, tyypi, hintaryhmä, laatuluokka, lajitelma. Näkyvissä ne kentät, jotka käytössä. Kappaletta Tuotteen varastosaldot: vuoden alussa ja kuukausittain. Invent.hinta Tuotteen varastoarvot inventaarihinnan mukaan laskettuna. Valkust Tuotteen varastoarvot välittömien kustannusten mukaan laskettuna

21 Tulostus-ikkuna Ruudun toimintonapit Tulosta Sulje Tulostetaan rajauksen mukainen raportti. Lopetetaan tulostus. Varasto Vuosiväli Tuote Varasto, jonka tuloste halutaa. Vuosiväli, jonka tiedot mukaan listalle. Tuotevalinta Esimerkkilistaus Raportti katsottavissa tarkemmin nimellä MonthlyBalance.pdf

22

Dafo Versio 10. Käyttöohje

Dafo Versio 10. Käyttöohje 6 Ostotilausjärjestelmää käytetään ulkopuolisille toimittajille tehtävien tilausten käsittelemiseen. Ostojen käsittelyn rungon muodostavat tilausten syöttö ja tavaran saapumisen kirjaus. Näiden lisäksi

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

5 MYYNTITILAUKSET. Dafo Versio 10 MYYNTITILAUKSET. Käyttöohje

5 MYYNTITILAUKSET. Dafo Versio 10 MYYNTITILAUKSET. Käyttöohje 5 Myyntitilausjärjestelmällä kirjataan DAFO-järjestelmään asiakkailta tulleita tilauksia. Järjestelmän erityispiirteenä on tuotteen eri kokojen käsittely yhdellä syötöllä. Tästä ominaisuudesta johtuen

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

Kuva 7.2 vastaustaulu harjoitukseen 7.2

Kuva 7.2 vastaustaulu harjoitukseen 7.2 Harjoitus 7. Lataa tiedosto http://users.metropolia.fi/~pasitr/opas/ran13b/data/ran13b.zip levylle Z: ja pura se. Kun olet tehnyt kaikki seuraavat 17 tehtävää palauta Tuubiin harjoituksen 7 vastauksena

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI. Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori

KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI. Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä Käyttöliittymä Loppukäyttäjät pääsevät tietovarastoraportointiin Kiekuportaalin kautta.

Lisätiedot

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo:

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo: RAPORTIT Sisällysluettelo: 1. Yleistä 2. Rekisteristä löytyvät raporttipohjat Normaalit Valmiit Kiinteät raportit ja työkalut 3. Uuden raportin luominen 4. Osoitetarrat ja sähköpostin lähettäminen suoraan

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Analyysiraportointi. Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus. Juho Ajo Valtiokonttori Juho Ajo

Analyysiraportointi. Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus. Juho Ajo Valtiokonttori Juho Ajo Analyysiraportointi 1 Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus Juho Ajo Valtiokonttori 7.4.2011 22.3.2011 Juho Ajo Esityksen sisältö Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä (5 min) SAP BI: Tietovarastoraportointi/analyysiraportointi

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen Sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen Sisäilmastokysely Johdanto Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyjärjestelmä on päivitetty versio jo käytössä olevasta Digiumpohjaisesta sähköisestä sisäilmastokyselystä. Järjestelmä

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 5.10.2006

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 5.10.2006 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma Vuosipäivitys 5.10.2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09)350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 Helsinki Fax. (09) 351 5532 0500 703

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

HTML muotojen lisäksi.

HTML muotojen lisäksi. Sivu 1(5) ProCountor-version 5.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä ProCountorin käyttöliittymää on edelleen parannettu. Näkymien toimintoja on pyritty yhtenäistämään ja painikkeita on ryhmitelty paremmin

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

PSOP Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä

PSOP Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä asiakkaille parastapalvelua.fi Sisällysluettelo 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Lähiomaisen yhteystietojen muutos... 4 1.3 Omat palvelusetelit... 4 1.4 Palveluntuottajien

Lisätiedot

Elisa Kassa - Myyjän ohje

Elisa Kassa - Myyjän ohje Elisa Kassa - Myyjän ohje 1. Elisa Kassan päänäkymät Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittelee asiakkaita, tuotteita ja työntekijöitä koskevia tietoja. a. Asiakaskentästä

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. Poikkeukset - Lopputulos Käyttäjä

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI JOHDON RAPORTOINTI OHJELMA Asteri Johdon raportointi -ohjelma on sisäisen laskennan

Lisätiedot

Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net.

Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net. Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net http://www.oskari.net Sisältö Oskari.net osaamiskartoituksen käyttöohje... 3 Johdanto... 3 Ohjelman käynnistäminen... 3 Tutkinnon

Lisätiedot

AutoFutur/KoneFutur lisäohje

AutoFutur/KoneFutur lisäohje Örumin 6-numeroisten tuoteryhmien käyttöönotto Yleistä Örumilla on tähän mennessä ollut käytössään 3-numeroiset alennusryhmät ja 6-numeroiset seurantaryhmät. Useimmille käyttäjille on riittänyt että ohjelmaan

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Mikä muuttuu? 1 Johdanto...2 2 Sivun asetukset...2 3 Piilotetut Portlet-otsikot ja painikkeet...2 4 Portletin toimintolinkit ovat kuvakkeina...2 5 Uusi sisältö luodaan

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

1. AROMI Tuotantotoiminnot 1.1 Kirjautuminen ja salasanan vaihto. 1.3 Etusivun rakenne, käyttöohjeet ja ongelmatilanteet

1. AROMI Tuotantotoiminnot 1.1 Kirjautuminen ja salasanan vaihto. 1.3 Etusivun rakenne, käyttöohjeet ja ongelmatilanteet PIRAMK, Koulukatu Syksy 2006 Koulutusmateriaali AROMI Tuotantotoiminnot Selainkäyttö SISÄLLYSLUETTELO 1. AROMI Tuotantotoiminnot 3 1.1 Kirjautuminen ja salasanan vaihto 3 1.2 Selainkäyttöisen AROMIn tuotantotoiminnot

Lisätiedot

PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu

PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu (PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto on PlanMan Oy:n kehittämä ja ylläpitämä tuote) 23.10.2015 Pekka Väätänen Loma-aikataulupohjan

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Puhelin: 0600 90099 (1,98 EUR/min+pvm/mpm)

Puhelin: 0600 90099 (1,98 EUR/min+pvm/mpm) Visma Navita on pilvipalveluna toimiva raportoinnin, budjetoinnin ja ennustamisen järjestelmä. Vakioraporttien, kuten tulos- ja taselaskelmien, lisäksi Navitaan voidaan luoda myös asiakaskohtaisia raportteja

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla OHJEITA RAPORTOINTIIN 6 Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla Versio 1.0.2/17.6.2013 Valtiokonttori Ohje 2 (9) Sisällysluettelo 1 Tulossopimuksen laadintapohja... 3 2 Tulostavoiteasiakirjan

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

WebOodissa (KV koordinaattorit)

WebOodissa (KV koordinaattorit) Ohje Courses in English for Exchange Students oppaan laatimiseen WebOodissa (KV koordinaattorit) WebOodissa on kahdenlaisia käyttöoikeuksia OpasOodiin. Ne KV koordinaattorit, joilla ennestään on OpasVastuuhenkilö

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia.

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia. ehopsin käyttöohje opiskelijalle 1.2 versio Ennen kuin aloitat hopsin tekemisen, tutustu huolella tiedekuntasi HOPS ohjeistukseen ja pääaineesi/koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen. Tiedekuntakohtaisissa

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. - Lopputulos Käyttäjä voi valita kirjoittajan jutut tai kirjoittajan jutun 1

Lisätiedot

Vastaajatunnusten luonti edellyttää, että käyttäjällä on joko AIPAL-koulutustoimijan vastuukäyttäjän tai AIPAL-koulutustoimijan käyttäjän oikeudet.

Vastaajatunnusten luonti edellyttää, että käyttäjällä on joko AIPAL-koulutustoimijan vastuukäyttäjän tai AIPAL-koulutustoimijan käyttäjän oikeudet. AIPAL-KÄYTTÖOHJE 16.1.2015 1(5) Näyttötutkinnon järjestäjän AIPAL-koulutustoimijan vastuukäyttäjille ja AIPAL-koulutustoimijan käyttäjille VASTAAJATUNNUSTEN LUONTI Tässä ohjeessa kerrotaan, miten AIPAL

Lisätiedot

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Liitännän aktivointi Liitäntä on ohjelma lisämoduuli. Ensin asetetaan käyttöön FuturSoftilta saatu Liitäntä WinCabas rekisteröintikoodi. Mennään kohtaan

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Comgate Oy. Winres-ohjelmien uudet ominaisuudet

Comgate Oy. Winres-ohjelmien uudet ominaisuudet Comgate Oy Winres-ohjelmien uudet ominaisuudet 1 Summan valinta maksulomakkeella Lomake näyttää voimassa olevat laskut ja niiden summat Haluttu summa valitaan maksettavaksi klikkaamalla 2 Näytä vain tuoreet

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVero Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron Kirjaudu OmaVeropalveluun osoitteessa www.vero.fi/omavero. Klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu OmaVero-palvelun

Lisätiedot

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti 1 Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti Johdanto Tarjous on dokumentti, jossa määritellään myytävä tuote tai palvelu, sekä sen hinta. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen (jolloin seuraava vaihe on

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten.

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. SÄHKÖPOSTIPALVELUN OMAHALLINTA-OHJE Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. Sisällysluettelo 1 Omahallintaan

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004)

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) 1 (7) TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) Huom! Tätä ohjetta ei ole täysin päivitetty vastamaan uutta ulkoasua, koska vielä uudempi extranet-versio on tulossa. Perusperiaatteet

Lisätiedot

Erotuomareiden TASO-ohjeistus

Erotuomareiden TASO-ohjeistus Erotuomareiden TASO-ohjeistus 1 Järjestelmään kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://taso.palloliitto.fi Ensimmäisellä kirjautumiskerralla tunnukset ovat: Käyttäjätunnus: Oma nimi, esim.

Lisätiedot

Tilatun palvelun muutos tai peruminen

Tilatun palvelun muutos tai peruminen Tilatun palvelun muutos tai peruminen Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 sisältö Edellytykset muutoksille / päivityksille / peruutuksille sivu 3 Postinumeroiden poistaminen tilaukselta

Lisätiedot

Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset

Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset 17.09.2007 Sivu 1(7) Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset... 1 Tarjouspyyntöaineiston kuvaus... 1 Otsikkotiedot... 2 Otsikkotietojen tietuekuvaus... 2 Nimiketiedot... 3 Nimiketietojen

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELY/TIETOKANTA Tehtävä C

TIETOJENKÄSITTELY/TIETOKANTA Tehtävä C 1 Tietojenkäsittely Lajinumero 31 Kopioi levykkeeltä kansio Tietokanta C:-levylle. Käytä tätä kansiota työhakemistona. Tee myös E:-asemalle kansio Tietokanta, johon kopioit ratkaisusi. Älä tuhoa tiedostojasi

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

Ilmoittautuminen vammaispalveluiden päätöksellä Wilmassa

Ilmoittautuminen vammaispalveluiden päätöksellä Wilmassa HUOLTAJAN OHJE 1 (7) Ilmoittautuminen vammaispalveluiden päätöksellä Wilmassa Keväällä 2016 on mahdollista ilmoittautua loma-, aamu- ja iltapäivähoitoon myös Wilmajärjestelmän kautta. Tätä varten huoltaja

Lisätiedot

KIRJANPIDON RAPORTTIEN MUOKKAUS

KIRJANPIDON RAPORTTIEN MUOKKAUS KIRJANPIDON RAPORTTIEN MUOKKAUS 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Yleistä raportoinnista Malliraporttien käyttöönotto Raporttikehitin Raporttien muokkaus Riviosa Sarakeosa Otsikko-osa Nimeäminen Raportin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Elisa Kassa - Varaston inventointi

Elisa Kassa - Varaston inventointi Elisa Kassa - Varaston inventointi Elisa Kassan inventointiprosessissa on seuraavat vaiheet: 1. Luodaan aktiivinen inventointiraporttipohja. 2. Lasketaan/tarkastetaan varastosaldot ja tallennetaan ne raportille

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine.

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine. G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc ServiceOnLine Sivu 1 Sisällysluettelo 1. ServiceOnLine käynnistys ja kirjautuminen... 3 2. Henkilöstö... 4 2.1 Etsi henkilöstö...

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Courses in English -oppaan tekeminen

Courses in English -oppaan tekeminen 1 Courses in English -oppaan tekeminen Uuden opinto-oppaan tekeminen Valitse valikosta komento Opinto-oppaat. 2 Näkymään aukeaa oppaita kolmella välilehdellä. Ensimmäisenä näkyvät tulevat oppaat ja toisella

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten.

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten. 1 (5) epalkat versio 2017 MUUTOKSET ULKOASUSSA epalkkojen ulkoasua on uudistettu ja tiivistetty, jotta ohjelma toimii luontevammin myös mobiililaitteilla. Lisäksi ulkoasua on yhdenmukaistettu muita Heeros-tuotteita

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti.

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. TULOSTUSTEN MUOKKAUS Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. Valitaan Asetukset - Tulostukset ja esille tulleesta ikkunasta valitaan tuloste jota halutaan muokata. Aseta ensin

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot