25 RAPORTOINTI Raporttigeneraattori. Dafo Versio 10 RAPORTOINTI. Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25 RAPORTOINTI. 25.1 Raporttigeneraattori. Dafo Versio 10 RAPORTOINTI. Käyttöohje"

Transkriptio

1 25 Dafon raportointiosajärjestelmä on työväline sekä nopeisiin AD HOC-kyselyihin, että pidemmän aikavälin tulosraportointiin. Järjestelmä jakaantuu näin ollen myös kahteen erilliseen osajärjestelmään. Ensimmäinen osajärjestelmä on kyselyjärjestelmä kaiken järjestelmän sisältämän määrä- ja valuuttatiedon reaaliaikaiseen kyselyyn. Toiminnolla voidaan luoda, muuttaa ja ajaa kyselyitä. Kyselyiden luonnissa voidaan vapaasti valita raportille haluttavat asiat samoin kuin rajaus-, ryhmittely- ja summaustiedotkin. Koska näin muodostetut kyselypyynnöt saattavat muodostua hyvinkin moninaisiksi, on toiminnolla myös mahdollista tallettaa luodut ja hyväksi havaitut raporttimääritteet myöhempää käyttöä varten. Talletetut raporttimääritteet voidaan myös julkaista muille käyttäjille. Raportin ajossa haetaan vastaus pyydettyyn kyselyyn Dafo-järjestelmän operatiivisesta tietokannasta. Tämän johdosta voidaan järjestelmän aikarajauksina käyttää päivämäärätasoa. Kyselymahdollisuudet pitävät sisällään Tilaus- ja toimituskannan, myymälöiden myynnin, laskutuksen, ostotilaukset ja toimitukset, työmääräimet sekä varastot. Toinen osajärjestelmistä on tulostyyppinen raportointin. Tällä toiminnolla ovat käytettävissä samat mahdollisuudet kuin edellä kuvattiin. Näistä mahdollisuuksia voidaan tulosraportoinnin avulla kerätä tuloslaskelmatyyppinen halutuille organisaatiotasoille osoitettu tuloslaskelmamalli. Malli voi myös pitää sisällään mallin sisäistä laskentaa. Luotuja malleja voidaan ajaa operatiivisesta tietokannasta erilliseksi raportointikannaksi joko ajastetusti taikka tarpeen mukaan. Valmiiksi lasketusta raporttikannasta voidaan halutut tuloslaskelmat tulostaa tehokkaasti. Tuloslaskelmajärjestelmä sisältää myös käyttöoikeusmääritteet, joilla voidaan rajata käyttäjien ja käyttäjäryhmien raporttien käyttöoikeuksia, jopa organisaatiotasomääritteisiin kytkettyinä Raporttigeneraattori Yleistä Raporttigeneraattori Ohjelmalla voidaan tulostaa erilaisia raportteja myynneistä, lähetteistä, laskuista, varastoista, työmääräimistä ja ostotilauksista. Raporttipohja voidaan luoda ja tallentaa useampaa ajokertaa varten. Raportin ajo ei vaadi mitään erillistä tilastointia / laskenta-ajoa, vaan tiedot tulostuvat suoraan tilauskannasta, laskuista, jne. Raporttipohjat tallennetaan käyttäjittäin, ja ne voidaan määritellä joko vain omaan käyttöön tai kaikille näkyviksi Parametrit Raporttien kotivaluutallisten tietojen tulostamista varten on ostotilauksille, myyntitilaksille, lähetteille, laskuille ja työmääräillle lisätty valmiiksi laskettuja summakenttiä. Näiden summien

2 laskentaan on olemassa Online-tyyppinen ohjelma (32Raonli.exe), jolla saadaan summat laskettua myös vanhoille kannassa oleville tiedoille. Tuotteiden varastosaldojen tulostamistya varten on tehty uusi kuukausikohtainen varastotaulu. Tämän taulun muodostamiseen on tehty uusi ohjelma (32MnthBl). Raportilla olevat rahasummat ovat verottomia, jos yrityksen hinnatkin ovat verottomia Pääruutu Välilehdille yhteiset toimintonapit Tulosta Uusi Muokkaa Talleta Ohje Lopeta Tulostaa aktiiseksi valitun rivin mukaisen raportin. Luodaan uusi raporttipohja ja annetaan sille otsikkotiedot. Muutetaan raporttipohjan otsikkotietoja. Jos raportti on jonkun muun käyttäjän luoma, ja se on suojattu, niin valintoja ei pääse muuttamaan. Tallennetaan raporttipohjan tiedot myöhempää ajoa varten Siirrytään Dafon ohjeisiin Lopetetaan raporttigeneraattorin ajo Välilehti Raportti

3 Ruudun toimintonapit Hiiren kakkospainike Tuo menuvalikon, josta voidaan katsoa raportin selitettä, tulostaa raportti, ja jos raporttiin on muokkausoikeudet: muokata raporttia tai poistaa se Raportti Käyttäjä Kuvaus Tallennettujen raporttien tunnukset Kunkin raportin alkuperäinen perustaja Raportin otsikkotieto, seliteteksti Ruudun listassa näkyvät kaikki perustetut listapohjat, jotka ovat käyttäjän käytettävissä. Omat yksityiset raportit näkyvät tummennettuina, suojatut raportit (joko itse tehdyt tai muitten tekemät) näkyvät kursiivina ja yleiset raportit normaalina tekstinä Raporttipohjan perustiedot Ruudun toimintonapit Talleta Peruuta Sulje Tallennetaan muutetut tiedot Tehtyjä muutoksia ei tallenneta. Palataan raportin valintaan. Suljetaan otsikkotietojen ruutu. Näyttöön vaihtuu raportin tunnuksen ja kuvauksen tilalle kenttä, johon voidaan syöttää raportin pitkä kuvaus

4 Käyttäjä Tyyppi Raportin nimi Kuvaus Pitkä kuvaus Raporttipohjan luojan käyttäjätunnus. Tietoa ei voi muuttaa. Raportti voi olla yksityinen, suojattu tai julkinen. Jos raportti on yksityinen, vain ko. käyttäjä näkee raportin ja voi ajaa sitä. Suojattu raportti näkyy muillekin, mutta vain raportin tekijö voi muuttaa sen tietoja. Julkinen raportti on kaikkien käytettävissä ja muokattavissa. Raportille annetaan tunnus, jolla sen tiedot tallennetaan. Kuvaus näkyy raportin otsikkona ja selailuruudulla sarakkeena. Raportille voidaan syöttää enemmän selittävää tekstiä

5 Välilehti Rajaukset Käyttäjän rajaus Ruudun toimintonapit Nollaa Kun kentän vieressä on tämä näppäin, niin kenttä tyhjenee painamalla tätä nappia. Ruudun alareunassa olevat Nollaa-näppäimet tyhjentävät vastaavan sarakkeen kentät. Teema Mallisto Tuoteryhmä Tuote Valmistuspaikka Toimittajaryhmä Raportti voidaan rajata tulostumaan vain jostain tuotteen teemasta. Voidaan valita mallisto, jonka tuotteet tulevat mukaan listalle. Tuoteryhmä, jonka mukaiset tuotteet tulevat mukaan listalle. Tuloste voidaan ottaa myös vain valitusta tuotteesta. Raportti voidaan rajata tulostumaan vain tietylle valmistuspaikalle merkityistä tuotteista. Kun valitaan toimittajaryhmä, raportille tulostetaan vain tuotteita, joille on merkitty tähän toimittajaryhmään kuuluva toimittaja perustietoihin

6 Toimittaja Maa Asiakasryhmä Asiakas Lajittelu Otsikko Summaus Sivunvaihto Raportille tulostetaan vain ne tuotteet, joiden perustiedoissa on ko. toimittaja. Kun kyseessä myyntiin liityvät raportit, asiakkaan maarajaus. Ostoissa toimittajan maarajaus. Myynteihin liittyvät raportit voidaan rajata tiettyyn asiakasryhmään. Myynteihin liittyvät raportit voidaan rajata tiettyyn asiakkaaseen. Kunkin edellä olleen kohdan vierellä on kenttä, jossa voidaan kertoa, että ko. tieto on lajittelutekijänä raportilla. Kenttään annetaan järjestysnumero, kuinka korkealla tasolla tieto on lajittelussa: 1=korkein, 2=toinen, jne. Kun tieto on valittu lajittelutekijäksi, voidaan valita tulostuuko raportille vastaava tieto väliriviksi / otsikoksi. Vastaavasti kunkin tiedon kohdalle voidaan valita, tehdäänkö summaus vai ei. Valinnat ovat: Ei summaa, Summa ainoastaan, Välisumma, Välisumma sivunvaihdolla, Piilota ryhmä. Raportille voidaan valita sivunvaihto aina jonkun tiedon muuttuessa Seurantatasot Ruudun toimintonapit Nollaa Ruudun alareunassa olevat Nollaa-näppäimet tyhjentävät vastaavan sarakkeen kentät

7 Seurantataso Lajittelu Otsikko Summaus Sivunvaihto Ruutuun tuodaan kaikkien niiden seurantatasojen nimet, jotka on seurantatasojen perustiedoissa määritelty tallennettavaksi tuotteen rungolle. Maksimissaan näitä seurantatasoja voi olla 10 kpl. Kunkin seurantatason vierellä on kenttä, jossa voidaan kertoa, että ko. tieto on lajittelutekijänä raportilla. Kenttään annetaan järjestysnumero, kuinka korkealla tasolla tieto on lajittelussa: 1=korkein, 2=toinen, jne. Kun tieto on valittu lajittelutekijäksi, voidaan valita tulostuuko raportille vastaava tieto väliriviksi / otsikoksi. Vastaavasti kunkin tiedon kohdalle voidaan valita, tehdäänkö summaus vai ei. Valinnat ovat: Ei summaa, Summa ainoastaan, Välisumma, Välisumma sivunvaihdolla, Piilota ryhmä. Raportille voidaan valita sivunvaihto aina jonkun tiedon muuttuessa Välilehti Valinnat Ostot Tilauspvm Raportille tulostettavat tiedot rajataan päivämäärävälillä. Rajaus voi tapahtua joko tilauspäivän tai toimituspäivän mukaan. Toimitusaika Jos toimitusaikana käytetään esim. toimitusviikkoa, niin

8 Työmääräimellä tehdyt / ostot Vertailuaikaväli %-osuus Valinta Ostot määrä Ostot kotivaluutassa Ostot määrä ed.vast.kausi Ostot kotivaluutassa ed.vast.kausi Työmääräimellä hankitut määrä Työmääräimellä hankitut kotivaluutassa Työmääräimellä hankitut määrä ed. vast.kausi Työmääräimellä hankitut kotivaluutassa ed.vast.kausi rajauksessa käytetään toimitusaikojen tiedoissa olevaa toimitusajan alku- ja loppupäivää. Näiden perustella toimituspäivä päivittyy automaattisesti tilausriville. Kun raportille on valittu tulostuvaksi työmääräinten tietoja, valitaan tulostetaanko määrät suunniteltujen, leikattujen vai valmistuneiden määrien perusteella. Raportille voidaan valita tulostuvaksi vertailutietoja edelliseen vastaavaan kauteen nähden. Vertailuajalle määritellään alku- ja loppupäivimäärät. Kun raportille on valittu tulostuvaksi jokin tieto, voidaan lisäksi valita riville tulostumaan, mikä on tiedon prosenttiosuus koko sarakkeen loppusummasta. Jokaisen luettelossa olevan tiedon kohdalle voidaan valita, tulostetaan ko. tieto raportille. Ostotilauksilla tilatut määrät. Ostotilauksilla tilattujen arvot kotivaluutassa. Ostotilauksilla tilatut määrät vertailuajanjaksona. Ostotilauksilla tilattujen arvot kotivaluutassa vertailuajanjaksona. Työmääräinten suunnitellut, leikatut tai valmistuneet määrät. Työmääräillä olleiden tuotteiden arvo kotivaluutassa. Työmääräinten suunnitellut, leikatut tai valmistuneet määrät vertailuajanjakson aikana. Työmääräillä olleiden tuotteiden arvo kotivaluutassa vertailuajanjaksona

9 Myynnit Tilauspvm Toimitusaika Raportille tulostettavat tiedot rajataan päivämäärävälillä. Rajaus voi tapahtua joko tilauspäivän tai toimituspäivän mukaan. Jos toimitusaikana käytetään esim. toimitusviikkoa, niin rajauksessa käytetään toimitusaikojen tiedoissa olevaa toimitusajan alku- ja loppupäivää. Näiden perustella toimituspäivä päivittyy automaattisesti tilausriville. Myyntipvm Myymälän myyntejä tulostettaessa rajataan tulostus myyntipäivämäärävälillä. Vertailuaikaväli Raportille voidaan valita tulostuvaksi vertailutietoja edelliseen vastaavaan kauteen nähden. Vertailuajalle määritellään alku- ja loppupäivimäärät. %-osuus Valinta Tukkumyynti määrä Kun raportille on valittu tulostuvaksi jokin tieto, voidaan lisäksi valita riville tulostumaan, mikä on tiedon prosenttiosuus koko sarakkeen loppusummasta. Jokaisen luettelossa olevan tiedon kohdalle voidaan valita, tulostetaan ko. tieto raportille. Myyntitilauksilla olleiden tuotteiden tilatut määrät

10 Tukkumyynti kotivaluutassa Tilausten arvo ajanjaksolla kotivaluutassa. Tukkumyynti määrä ed. vast. Myyntitilauksilla olleiden tuotteiden tilatut määrät kausi vertailuajanjakson aikana. Tukkumyynti kotivaluutassa Tilausten arvo vertailuajanjaksolla kotivaluutassa. ed.vast. kausi Tukkumyynti määrä ero ed. vast. Tukkumyynti määrä Tukkumyynti määrä ed.vast.kausi kausi Tukkumyynti määrä % osuus Tukkumyynti määrä / Tukkumyynti määrä ed.vast.kausi * ed.vast.myyntiin 100 % Tukkumyynti kotivaluutassa ero Tukkumyynti kotivaluutassa Tukkumyynti kotivaluutassa ed.vast. ed.vast.kausi Tukkumyynti kotivaluutassa % Tukkumyynti kotivaluutassa / Tukkumyynti kotivaluutassa osuus ed.vast. ed.vast.kausi * 100 % Tukkumyynnin kate Tilausten kate (määrä * hinta alennukset provisiot kotivaluutassa välittömät kust.) * katteen oikaisuerä Tukkumyynnin kate Tilausten kate vertailuajanjakson aikana. kotivaluutassa ed.vast.kausi Tukkumyynnin kate Myynnin kate Myynnin kate ed.vast.kausi kotivaluutassa ero ed.vast.kausi Tukkumyynnin kate kotival. % Myynnin kate / Myynnin kate ed.vast.kausi * 100 % osuus ed.vast.kausi Myymälämyynti määrä Myymälän myyntien määrä päivämääräväliltä. Myymälämyynti kotivaluutassa Myymälän myyntien arvo kotivaluutassa päivämääräväliltä. Myymälämyynti määrä Myymälän myyntien määrä vertailuajanjaksolla. ed.vast.kausi Myymälämyynti kotivaluutassa Myymälän myyntien arvo kotivaluutassa vertailuajanjaksolla. ed.vast.kausi

11 Lähetykset Aika Raportille tulostettavat tiedot rajataan lähetyspäivämäärävälillä. Vertailuaikaväli Raportille voidaan valita tulostuvaksi vertailutietoja edelliseen vastaavaan kauteen nähden. Vertailuajalle määritellään alku- ja loppupäivimäärät. %-osuus Kun raportille on valittu tulostuvaksi jokin tieto, voidaan lisäksi valita riville tulostumaan, mikä on tiedon prosenttiosuus koko sarakkeen loppusummasta. Valinta Jokaisen luettelossa olevan tiedon kohdalle voidaan valita, tulostetaan ko. tieto raportille. Lähetykset määrä Lähetyslistoilla olleet kappaleet päivämääräväliltä. Lähetykset kotivaluutassa Lähetyslistoilla olleiden tuotteiden arvot kotivaluutassa päivämääräväliltä. Lähetykset määrä ed. vast. kausi Lähetyslistoilla olleet kappaleet vertailuajanjaksolla. Lähetykset kotivaluutassa ed.vast.kausi Lähetyslistoilla olleiden tuotteiden arvot kotivaluutassa vertailuajanjaksolla. Lähetysten kate kotivaluutassa Lähetteiden kate (määrä * hinta alennukset provisiot välittömät kust.) * katteen oikaisuerä Lähetysten kate kotivaluutassa Lähetteiden kate vertailuajanjakson aikana

12 ed.vast.kausi Lähetysten kate kotivaluutassa ero ed..kauden vast. Lähetysten kate kotivaluutassa % osuus ed..kauden vast. Lähetyslistojen kate kate ed.vast.kausi Lähetysten kate / kate ed.vast.kausi * 100 % Laskutus Aika Raportille tulostettavat tiedot rajataan laskupäivämäärävälillä. Vertailuaikaväli Raportille voidaan valita tulostuvaksi vertailutietoja edelliseen vastaavaan kauteen nähden. Vertailuajalle määritellään alku- ja loppupäivimäärät. %-osuus Kun raportille on valittu tulostuvaksi jokin tieto, voidaan lisäksi valita riville tulostumaan, mikä on tiedon prosenttiosuus koko sarakkeen loppusummasta. Valinta Jokaisen luettelossa olevan tiedon kohdalle voidaan valita, tulostetaan ko. tieto raportille. Laskutus määrä Laskuilla olleiden tuotteiden määrä päivämääräväliltä. Laskutus kotivaluutassa Laskujen arvo kotivaluutassa. Laskutus määrä ed. vast. kausi Laskuilla olleiden tuotteiden määrä vertailuajanjaksona. Laskutus kotivaluutassa Vertailujakson laskujen arvo kotivaluutassa

13 ed.vast.kausi Laskutus määrä ero ed.kauden Laskujen määrä Määrä ed. vastaava kausi vastaavaan Laskutus määrä % osuus Laskujen määrä / Määrä ed. vastaava kausi * 100 % ed.kauden vastaavaan Laskutus kotivaluutassa ero Laskutus kotivaluutassa Laskutus ed.vast.kausi ed.kauden vastaavaan Laskutus kotivaluutassa % osuus Laskutus kotivaluutassa / Laskutus ed.vast.kausi * 100 % ed.kauden vastaavaan Laskutuksen kate kotivaluutassa Laskutuksen kate (määrä * hinta alennukset provisiot välittömät kust.) * katteen oikaisuerä Laskutuksen kate ed.vast.kausi Laskutuksen kate vertailuajanjakson aikana. Laskutuksen kate ero ed.kauden Laskutuksen kate Kate ed. vast. kausi vastaavaan Laskutuksen kate % osuus ed. Laskutuksen kate / Kate ed. vast. kausi * 100 % kauden vastaavaan Varasto

14 Aika %-osuus Valinta Varastosaldo määrä jakson lopussa Varastosaldo inventaariarvo jakson lopussa Varastosaldo välittömät kust. jakson lopussa Keskisaldo määrä Keskivarasto inventaariarvoin Keskivarasto välittömin kust. Raportille tulostettavat tiedot rajataan kuukausivälillä. Kun raportille on valittu tulostuvaksi jokin tieto, voidaan lisäksi valita riville tulostumaan, mikä on tiedon prosenttiosuus koko sarakkeen loppusummasta. Jokaisen luettelossa olevan tiedon kohdalle voidaan valita, tulostetaan ko. tieto raportille. Uudesta kuukausikohtaisesta varasto-taulusta varastomäärät valitun jakson lopussa. Uudesta kuukausikohtaisesta varasto-taulusta varaston arvo inventaarihinnoin valitun jakson lopussa. Uudesta kuukausikohtaisesta varasto-taulusta varaston arvo välittömin kustannuksin valitun jakson lopussa. Varaston keskimääräinen saldo jakson aikana. Varaston keskimääräinen arvo inventaarihinnoin jakson aikana. Varaston keskimääräinen arvo välittömin kustannuksin jakson aikana. Varaston kiertonopeus Varastostaotot jaksolla välittömät kustannukset arvoin / Keskivarasto jaksolla hankinta-arvoin (=jaksoon sisältyvien kuukausien loppuvarastojen aritmeettinen keskiarvo) * 12/jakson pituus Kk:ssa

15 Esimerkki listaus Raportti katsottavissa tarkemmin nimellä Raporttigeneraattori.pdf

16 Ohjelman tekemät päivitykset RaporttiValinta Raportti RaporttiID Muodostetut rapottipohjat tallentuvat tähän tauluun Raporttia ajettaessa muodostuu väliaikainen tiedosto, johon luvut lasketaan. Väliaikaisella raportilla on Raportti-taulussa juokseva tunnistenumero. Seuraava vapaa tunniste löytyy ja päivitetään RaporttiID-tauluun

17 25.2 Raportti-ONLINE 32Raonli Yleistä Ohjelma laskee ostotilauksille, myyntitilauksille, lähetteille, laskuille ja työmääräille rivin nettoarvoja ja katteita. Ohjelma käy läpi muuttuneita tietoja ja tekee niille päivityksen. Ohjelmalla saadaan myös laskettua kerralla aiemmin syntyneiden tietojen summia Parametrit Ohjelma käyttää samoja kellonaikoja kuin muutkin Online-tyyppiset ohjelmat: Palvelun aloitusaika, alasajoaika ja odotusaika Pääruutu Ruudun toimintonapit Aloita Pysäytä Tee kaikki Jos ohjelma on pysäytetty, niin se saadaan uudelleen käyntiin Aloitanäppäimellä. Ohjelman suoritus saadaan keskeytymään tämän näppäimen avulla. Lasketaan olemassa olevien tietojen summat uudelleen

18

19 25.3 Raportoinnin synkronointiajo Yleistä 32MonthBl.exe Ohjelma laskee tuotevaraston ja tuotetapahtumien perusteella kuukausittaiset tuotevarastosaldot annetulle vuodelle. Tuotevarastosta lasketaan tapahtumien perusteella taaksepäin tiettyyn aikaan asti. Jos vuodenvaihteen saldo ja laskettu eroavat, korjataan vuoden vaihteen saldoa. Synkronointiajossa käytetään tapahtuman inventaarihintaa ja välittömiä kustannuksia, jos tapahtumalta ne löytyvät. Muussa tapauksessa ne haetaan tuotteelta tuote/väri-tasolta ja tallennetaan tapahtumalle. Tämä ajoitettu talletusrakenne vaatii yhden vuosittain ajettavan huoltoajon: Saldojen siirto uudelle vuodelle. Tämä ajo merkitsee järjestelmään, että alkusaldot on siirretty. Taulua normaalisti varastopäivityksillä muutettaessa, huolehtii päivitys siitä, että yo. taulun loppusaldo ja tuotetasoinen reaaliaikasaldo ovat yhtäpitävät. Käytettäessä lajitelma- tai varastopaikkatasoista reaaliaikasaldoa, ovat tuotetasoiset reaaliaikasaldot ja yo. ajoitettu tiedosto eri tasoiset. Tähän rahoitukselliseen varastonäkymään ei ole otettu mukaan lajitelma- ja varastopaikkatasoja Pääruutu Ruudun toimintonapit Laske Selaa Lopeta Lasketaan annetun vuoden tiedot. Päästään selailemaan kuukausittaisia saldoja. Ohjelman lopetus. Vuosi Laskettava vuosi. Luota entisiin arvoihin Siirretään edellisen vuoden loppusaldo laskettavan vuoden alkusaldoksi

20 Selailuruutu Ruudun toimintonapit Selaa Tulosta Sulje Selailunäppäimet: siirry ensimmäiseen, siirry edelliseen, siirry seuraavaan, siirry viimeiseen. Selailu tuotetietoihin, josta tuote voidaan valita näyttöön. Paperituloste kuukausittaisista varastosaldoista. Selailu-ikkunan sulkeminen ja paluu laskenta-ikkunaan. Vuosi Kuukausitietojen vuosi. Varasto Käsiteltävän varaston nimi. Tuote Tuotetunnus ja nimi Väri Tuotteen väri-kontrolli: väri, tyypi, hintaryhmä, laatuluokka, lajitelma. Näkyvissä ne kentät, jotka käytössä. Kappaletta Tuotteen varastosaldot: vuoden alussa ja kuukausittain. Invent.hinta Tuotteen varastoarvot inventaarihinnan mukaan laskettuna. Valkust Tuotteen varastoarvot välittömien kustannusten mukaan laskettuna

21 Tulostus-ikkuna Ruudun toimintonapit Tulosta Sulje Tulostetaan rajauksen mukainen raportti. Lopetetaan tulostus. Varasto Vuosiväli Tuote Varasto, jonka tuloste halutaa. Vuosiväli, jonka tiedot mukaan listalle. Tuotevalinta Esimerkkilistaus Raportti katsottavissa tarkemmin nimellä MonthlyBalance.pdf

22

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje

Dafo Versio 10. Käyttöohje 6 Ostotilausjärjestelmää käytetään ulkopuolisille toimittajille tehtävien tilausten käsittelemiseen. Ostojen käsittelyn rungon muodostavat tilausten syöttö ja tavaran saapumisen kirjaus. Näiden lisäksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 1 / 18 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 ETSIMINEN TUOTTEEN LYHENTEEN AVULLA...9 ETSIMINEN TUOTEKOODIN OSAN

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Pääset kirjautumaan Mediqin kotijakeluportaaliin osoitteesta www.mediq.fi. Klikkaa keltaista kotijakelu-nappia sivun oikeassa laidassa. KIRJAUDU SISÄÄN. Olet

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Jotta tuotelaskutusta voidaan käyttää, tulee lippukunnan perustiedoissa olla tuotemyynnin tilitiedot ja sähköposti merkattuna.

Jotta tuotelaskutusta voidaan käyttää, tulee lippukunnan perustiedoissa olla tuotemyynnin tilitiedot ja sähköposti merkattuna. 18.5.2017 vj Oikeus: lippukunnanjohtaja taloudenhoitaja KEVYT TUOTEPALIKKA Kevyt tuotepalikka on luotu organisaatioille avuksi erilaisten tuotteiden ja palveluiden laskuttamista varten. Se ei ole tilausjärjestelmä,

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Tässä dokumentissa on selvitetty materiaalien seurannasta seuraavat osa-alueet:

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Tässä dokumentissa on selvitetty materiaalien seurannasta seuraavat osa-alueet: 3 Mikäli DAFO järjestelmää käyttävä yritys on joko tuotteita valmistava tai valmistuttaa niitä alihankintana, DAFOn Materiaalihallinta on merkittävä apuväline selvitettäessä valmistuksessa käytettävien

Lisätiedot

5 MYYNTITILAUKSET. Dafo Versio 10 MYYNTITILAUKSET. Käyttöohje

5 MYYNTITILAUKSET. Dafo Versio 10 MYYNTITILAUKSET. Käyttöohje 5 Myyntitilausjärjestelmällä kirjataan DAFO-järjestelmään asiakkailta tulleita tilauksia. Järjestelmän erityispiirteenä on tuotteen eri kokojen käsittely yhdellä syötöllä. Tästä ominaisuudesta johtuen

Lisätiedot

16 IMPROMPTU-RAPORTOINTI HISTORIA-TAULUSTA

16 IMPROMPTU-RAPORTOINTI HISTORIA-TAULUSTA 16 HISTORIA-TAULUSTA 16.1 Yleistä Tässä dokumentissa on kuvattu Dafo-ohjelmiston Impromptu-raporttien rakenne, toteutustapa ja sisältö. Lopussa ovat raporttimallit niistä raporteista, jotka liitetään perus

Lisätiedot

Taloushallinto. Ominaisuuksia:

Taloushallinto. Ominaisuuksia: Taloushallinto Ominaisuuksia: * Kuitin/lähetteen kirjoitus myös A4-tulosteena * Laskun tulostus asiakkaalle mukaan * Integroitu varastonhallintaan (nimikkeiden saldot) * Alennusten laskenta rivistä tai

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu

Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Vasemman laidan painikkeet... 4 3 Myynti (= myyntitilauksien automaattialennukset)... 5 4 Osto (= ostotilauksien automaattialennukset)...

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide:

Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide: Uusi Alv-yhteenvetoilmoitus / käyttöönotto Myynnin perustiedot EU-tavarakaupan osalta Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide:

Lisätiedot

Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset

Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset 2 Sisällys 1. Yleisraportin määritys... 3 1.2. Määrittelyn perustiedot... 3 2. Yleisraportin sarakkeistomääritys... 5 2.1. Sarakkeistomäärityksen tiedot...

Lisätiedot

Myyntitilausrivin kuvaus

Myyntitilausrivin kuvaus Myyntitilausrivin kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN 1 OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN Sisällysluettelo Tuotevalikoima... 2 Verkkokauppaan kirjautuminen... 3 Tuotteet... 3 Tuotteiden hakeminen... 3 Tuotteen tiedot... 5 Miten asiakas on aikaisemmin tilannut

Lisätiedot

10 LÄHETYSTOIMINTA. A - Keruutoiminnot. 10.1 Keruuilmoitus. Dafo Versio 10 LÄHETYSTOIMINTA. Käyttöohje

10 LÄHETYSTOIMINTA. A - Keruutoiminnot. 10.1 Keruuilmoitus. Dafo Versio 10 LÄHETYSTOIMINTA. Käyttöohje 10 Lähetystoimintaosajärjestelmän alle kuuluvat seuraavat ohjelmat. Kuva: Lähetystointa.gif A - Keruutoiminnot 10.1 Keruuilmoitus 10.1.1 Yleistä 32KeruuI.exe Toimii asiakaspaikoille keruumenettelyllä sekä

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Palkkailmoitus vakuutusyhtiölle. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (10)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Palkkailmoitus vakuutusyhtiölle. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (10) SONET Palkkailmoitus vakuutusyhtiölle 2014 CGI 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 PALKKAILMOITUS VAKUUTUSYHTIÖLLE... 3 1.1 Tilastoa varten avattavat vakuutuskoodit... 3 1.2 Palkansaajatiedot... 4 1.3 Palkkailmoitus

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

TaikaLaskut. pikaohje

TaikaLaskut. pikaohje TaikaLaskut pikaohje Laskutus Laskut sivulla voi lisätä / muuttaa / käsitellä laskuja. Uusi lasku lisätään Lisää uusi -linkistä. Laskuja voi hakea erilaisilla kriteereillä: Näytä: kaikki, avoimet, lähetetyt,

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta kortinhaltijan

Lisätiedot

Visma Fivaldi -Ohje Kirjeiden tulostus-liitteiden liittäminen

Visma Fivaldi -Ohje Kirjeiden tulostus-liitteiden liittäminen Visma Fivaldi -Ohje Kirjeiden tulostus-liitteiden liittäminen 2 Sisällys 1 Apuohjelmat / Kirjeiden tulostus... 3 1.1 Palvelunhallinta... 3 1.2 Kirjepohjan luominen... 4 2 Vuokrankorotuskirje (esimerkki)...

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Ohjelmalla voidaan syöttää uusia ostolaskuja järjestelmään tai muuttaa jo aiemmin syötettyjä.

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Ohjelmalla voidaan syöttää uusia ostolaskuja järjestelmään tai muuttaa jo aiemmin syötettyjä. 19 Järjestelmään voidaan syöttää toimittajien lähettämiä ostolaskuja. Ostolaskuille on tehty liittymä reskontrajärjestelmään (Sonet). Kun ostolasku on syötetty DAFOon, niin se saadaan siirrettyä sähköisesti

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

Fakta versio 5.3.0.1069 Forecast versio 1.3.0.53

Fakta versio 5.3.0.1069 Forecast versio 1.3.0.53 1 (7) Fakta versio 5.3.0.1069 versio 1.3.0.53 Ohessa on luettelo uusista ja muuttuneista toiminnoista ja ominaisuuksista version x.2.1 jälkeen. Porautuminen saldoista tapahtuariveille.. Jako on mahdollista

Lisätiedot

OHJE 1 (6) Seuraavat asiat on huomioitava maksettaessa loppuvuoden matkakuluja:

OHJE 1 (6) Seuraavat asiat on huomioitava maksettaessa loppuvuoden matkakuluja: OHJE 1 (6) VUODENVAIHDE BASWARE INVOICEREADY -OHJELMISTOSSA Loppuvuoden 2016 matkalaskujen käsittely Seuraavat asiat on huomioitava maksettaessa loppuvuoden matkakuluja: - Muuttakaa matkalaskujen asetuksissa

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

Kuva 7.2 vastaustaulu harjoitukseen 7.2

Kuva 7.2 vastaustaulu harjoitukseen 7.2 Harjoitus 7. Lataa tiedosto http://users.metropolia.fi/~pasitr/opas/ran13b/data/ran13b.zip levylle Z: ja pura se. Kun olet tehnyt kaikki seuraavat 17 tehtävää palauta Tuubiin harjoituksen 7 vastauksena

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje. OVT-sanomat ovat ASCII-muotoisia tekstitiedostoja, joista on kaksi tiedostomuotoa :

Dafo Versio 10. Käyttöohje. OVT-sanomat ovat ASCII-muotoisia tekstitiedostoja, joista on kaksi tiedostomuotoa : 12 = Organisaatioiden välinen tiedonsiirto. :tä käytetään hyväksi kun siirretään tietoja eri yritysten ja eri ohjelmistojen välillä. Siirrettäviä tietoja ovat esimerkiksi myyntitilaukset ja myyntilaskut.

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 5.10.2006

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 5.10.2006 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma Vuosipäivitys 5.10.2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09)350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 Helsinki Fax. (09) 351 5532 0500 703

Lisätiedot

Kirjanpidon ALV-muutos

Kirjanpidon ALV-muutos 9.9.2010 1(10) Kirjanpidon ALV-muutos Tämä dokumentti sisältää ohjeen sille miten uudet ALVkoodit (ALV-prosentit) otetaan käyttöön. Vaihtoehto yksi(1) vaihda olemassaolevat ALV-koodit yhdestä prosentista

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

LeadDesk Soittajan käsikirja

LeadDesk Soittajan käsikirja LeadDesk Soittajan käsikirja Sisällysluettelo. SOITA... 3. Automaatti... 3. Puoliautomaatti... 4.3 Soittolista... 5.4 Tilauksen ja soittopyynnön... 6.5 Haastattelun tekeminen ja tallentaminen... 8.6 Manuaalisoitto...

Lisätiedot

VIS Arviomies ja Automaster 5.8

VIS Arviomies ja Automaster 5.8 1 VIS Arviomies ja Automaster 5.8 Grey-Hen Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Päivitetty 09.02.2005 2 VIS Arviomies ja Automaster 5.8 integraation käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. VIS Arviomies Automaster 5.8

Lisätiedot

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo:

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo: RAPORTIT Sisällysluettelo: 1. Yleistä 2. Rekisteristä löytyvät raporttipohjat Normaalit Valmiit Kiinteät raportit ja työkalut 3. Uuden raportin luominen 4. Osoitetarrat ja sähköpostin lähettäminen suoraan

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje

Dafo Versio 10. Käyttöohje 24 BarStore RF viivakoodivarasto on DONE! (www.done360.com) tekemä varastonhallintaohjelmisto, jossa langattomien käsitietokoneiden avulla pystytään suorittamaan inventointia, lähetteiden keruuta sekä

Lisätiedot

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Hammasvälineen uusi verkkokauppa löytyy osoitteesta kauppa.hammasvaline.fi Sisäänkirjautuminen Paina yläpalkin Kirjaudu sisään -painiketta. Sisäänkirjautumisikkuna avautuu.

Lisätiedot

VIS Online 2.0 version uudistukset

VIS Online 2.0 version uudistukset VIS Online 2.0 version uudistukset Tämä dokumentti kuvaa VIS Online 2.0 julkaisun erot VIS Online 1.0:aan nähden. Dokumentti on tarkoitettu vanhan VIS Online 1.0 version käyttäjille siirryttäessä uuden

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI. Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori

KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI. Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä Käyttöliittymä Loppukäyttäjät pääsevät tietovarastoraportointiin Kiekuportaalin kautta.

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Analyysiraportointi. Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus. Juho Ajo Valtiokonttori Juho Ajo

Analyysiraportointi. Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus. Juho Ajo Valtiokonttori Juho Ajo Analyysiraportointi 1 Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus Juho Ajo Valtiokonttori 7.4.2011 22.3.2011 Juho Ajo Esityksen sisältö Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä (5 min) SAP BI: Tietovarastoraportointi/analyysiraportointi

Lisätiedot

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys Fivaldi ostolaskujen kierrätys 1 Sisältö Fivaldi ostolaskujen kierrätys... 1 1. Yleistä... 3 2. Palvelunhallinta... 3 3. Perusasetukset... 5 4. Laskun tallentaminen... 8 5. Laskun käsittely... 13 6. Laskun

Lisätiedot

HTML muotojen lisäksi.

HTML muotojen lisäksi. Sivu 1(5) ProCountor-version 5.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä ProCountorin käyttöliittymää on edelleen parannettu. Näkymien toimintoja on pyritty yhtenäistämään ja painikkeita on ryhmitelty paremmin

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Hinnaston luonti ja ylläpitäminen

Hinnaston luonti ja ylläpitäminen Hinnaston luonti ja ylläpitäminen Hinnasto toiminnon avulla voidaan hallinnoida alennuksia. Tuotekortilla määritellään tuotteen normaalihinta. Hintaa voidaan alentaa kampanjan tai hinnaston avulla. Tässä

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

LIITTEIDEN lisääminen laskulle. Pikaohje (1.1)

LIITTEIDEN lisääminen laskulle. Pikaohje (1.1) LIITTEIDEN lisääminen laskulle Pikaohje (1.1) 2 Yleistä :n kehittämä liitejärjestelmä Terminaali mahdollistaa liitteiden lisäämisen kaikille laskuille vaikka laskutusjärjestelmässä ei olisi tukea liitteille.

Lisätiedot

Visma Fivaldi Käsikirja: Tasekirja. Sisällys

Visma Fivaldi Käsikirja: Tasekirja. Sisällys Sisällys 1 Tilinpäätös... 3 2 Tasekirjan tekeminen... 3 2.1 Tasekirjamallin kopioiminen... 6 2.2 Tasekirjan rakenne... 7 2.3 Tasekirjan nimeäminen ja uusi tasekirja... 7 2.4 Tasekirjan siirtäminen tekstinkäsittelyyn...

Lisätiedot

MINIKASSA käyttöohje. Nets Finland Oy. v.1.3. MiniECR Guide for Telium2. Classification. Document type Instruction. Document description.

MINIKASSA käyttöohje. Nets Finland Oy. v.1.3. MiniECR Guide for Telium2. Classification. Document type Instruction. Document description. Oy MINIKASSA käyttöohje v.1.3 1 (9) Contents 1. YLEISTÄ... 3 1.1 MINIKASSA... 3 1.2 NÄPPÄIMISTÖ JA TOIMINNOT... 3 1.3 VALIKOISSA LIIKKUMINEN... 3 1.4 TAPAHTUMIEN LÄHETYS... 4 2. MINIKASSA... 4 2.1 MYYNTITAPAHTUMA...

Lisätiedot

http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta

http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta Käyttöohjeet Turvallinen kirjautuminen ExxonMobil-portaaliin Syötä käyttäjätunnuksesi: eu... Syötä salasanasi ************ Valitse login. Klikkaa

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen Sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen Sisäilmastokysely Johdanto Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyjärjestelmä on päivitetty versio jo käytössä olevasta Digiumpohjaisesta sähköisestä sisäilmastokyselystä. Järjestelmä

Lisätiedot

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus (alv).

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus (alv). 31.3.2011 1(14) Käännetty arvonlisäverovelvollisuus (alv). Käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden laajennettu käyttö tulee voimaan 1.4.2011. Tämä vaikuttaa eniten rakennusalaan. Jos haluat tietää koskeeko

Lisätiedot

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti Muista ottaa Nova mukaan Sisältö Nova-4Field... 1 Sisältö... 2 Nova myyjän taskussa... 3 Saavutettavat aikasäästöt... 3 Reaaliaikaisuus... 4 Laskutuskierron nopeutuminen...

Lisätiedot

Tikon Kirjanpito Tikon Kirjanpito

Tikon Kirjanpito Tikon Kirjanpito 27.11.2017 1 (16) Tikon Kirjanpito etasku 27.11.2017 2 (16) 1 Liittymäaineisto... 3 2 Lisenssit... 3 3 Toiminnon kuvaus... 3 4 Käyttöönotto... 4 4.1 SFTP-tunnukset... 4 4.2 Hakemisto... 4 4.3 Siirtoasetus...

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi Käsikirja Oppaan päiväys: 10.4.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Ylläpito Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje

Dafo Versio 10. Käyttöohje 13 13.1 Parametrit DAFOssa on ominaisuus, jolla palvelimella olevan kannan lisäksi voidaan tilauksia kirjata erillisellä työasemalla / kannettavalla erilliseen tietokantaan. Näin tehdyt tilaukset voidaan

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

HARJOITUS 1 Monen taulukkosivun käsittely

HARJOITUS 1 Monen taulukkosivun käsittely Excel Harjoituksia 5 1 (8) HARJOITUS 1 Monen taulukkosivun käsittely 1. Aloita uusi työkirja 2. Nimeä taulukkosivut seuraavalla sivulla olevan mallin mukaan, tarvittaessa lisää taulukkosivuja valitsemalla

Lisätiedot

Elisa Kassa - Myyjän ohje

Elisa Kassa - Myyjän ohje Elisa Kassa - Myyjän ohje 1. Elisa Kassan päänäkymät Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittelee asiakkaita, tuotteita ja työntekijöitä koskevia tietoja. a. Asiakaskentästä

Lisätiedot

OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ. Esimiehen pikaohje

OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ. Esimiehen pikaohje OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ Esimiehen pikaohje Omat tiedot, etusivu Omien tietojen etusivulla näkyy kirjautuneen käyttäjän nimi sekä käytössä olevat osiot Näkymäksi voi valita joko ns. Tiilet tai Etusivun

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. Poikkeukset - Lopputulos Käyttäjä

Lisätiedot

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN BE Online on verkkokauppa, joka antaa mahdollisuuden BE Groupin asiakkaille syöttää ostotilauksen suoraan BE Groupin Dynamics AX järjestelmään ja kysellä tilauksen tilaa.

Lisätiedot

Juvan veso-päivä

Juvan veso-päivä Juvan veso-päivä 14.1.2017 Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia Wilmassa ryhmän sivulta, välilehdeltä Formatiivinen arviointi. Kun opettaja avaa ensimmäistä kertaa ryhmän formatiivisen arvioinnin

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY. Vuosipäivitys 17.3.2010

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY. Vuosipäivitys 17.3.2010 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Vuosipäivitys 17.3.2010 - sisältäen mm. alv:n nousun Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi

Lisätiedot

AutoFutur/KoneFutur lisäohje

AutoFutur/KoneFutur lisäohje Örumin 6-numeroisten tuoteryhmien käyttöönotto Yleistä Örumilla on tähän mennessä ollut käytössään 3-numeroiset alennusryhmät ja 6-numeroiset seurantaryhmät. Useimmille käyttäjille on riittänyt että ohjelmaan

Lisätiedot

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE 1 (20) NETIKKA PCTV 2 (20) 1 YLEISTÄ...3 1.1 MIKÄ ON PCTV?...3 2 PCTV:N KÄYTÖN ALOITTAMINEN...4 2.1 VAATIMUKSET PALOMUURILTA...4 2.1.1 IGMP-palvelun käytön salliminen F-Securessa...4 2.2 VAATIMUKSET TIETOKONEELTA...8

Lisätiedot

VARASTOINTI / INVENTOINTI

VARASTOINTI / INVENTOINTI 12.09.07 1 VARASTOINTI / INVENTOINTI INVENTOINNIN YLEINEN KULKU: 1) Luodaan inventointipohja ennen fyysisen inventoinnin aloittamista. Käytännössä inventoinnin vaatima aika ratkaisee inventointipohjan

Lisätiedot

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

Provet Net Kutsut ohje

Provet Net Kutsut ohje Provet Net Kutsut ohje Provetissa voidaan kutsuja käyttää pitkä-aikaisten asiakassuhteiden ylläpitoon. Kutsujen avulla asiakkaita voidaan muistuttaa lemmikin rokotusten voimassa olosta, hampaiden säännöllisestä

Lisätiedot

Visma Fivaldi

Visma Fivaldi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

PSOP Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä

PSOP Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä asiakkaille parastapalvelua.fi Sisällysluettelo 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Lähiomaisen yhteystietojen muutos... 4 1.3 Omat palvelusetelit... 4 1.4 Palveluntuottajien

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Avaa päävalikosta Asiakas kortisto luo Asiakasrekisteri kortti asiakkaalle. Kun luot asiakkaan klikkaa "lisää" valitse Kyllä ja "lisää uusi kortti/rivi?" Täytä asiakkaan tiedot,

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI JOHDON RAPORTOINTI OHJELMA Asteri Johdon raportointi -ohjelma on sisäisen laskennan

Lisätiedot

MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä. Luottamuksellinen

MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä. Luottamuksellinen MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä Pikaohje v.1.5 Luottamuksellinen 2 / 9 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Kirjaudu sisään... 3 3. Rakenne... 4 3.1. Etusivu... 4 3.2. Toimintopalkki... 5 4. Tuotteiden

Lisätiedot

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS Palautuksen tekemiseen liittyvät seuraavat vaiheet: Sovi asiakkaan kanssa tuotteen palautuksesta haluamallasi tavalla Varmista, että asiakkaan sähköpostiosoite

Lisätiedot