11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje"

Transkriptio

1 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu, onko kyseessä veloitus- vai hyvityslasku, tehdäänkö tuotteiden varastomuutoksia laskutusvaiheessa, minkälaisia vakiotekstejä tulostetaan laskuille, jne. Laskutus-järjestelmä käyttää hyväkseen aiemmin järjestelmään syötettyjä tilauksia ja lähetteitä. Laskut voidaan tehdä tilausten perustella muodostetuista lähetteistä tai niitä voidaan syöttää vapaasti itse. Kun lasku tehdään tilaus- ja lähetetietojen perusteella, saadaan laskulle suoraan tilaukselle mahdollisesti muutetut ehto- ja hintatiedot, poikkeavat osoitetiedot, tilauksen muistiot, jne. Laskuja syötettäessä käytetään apuna etukäteen tietokantaan syöttettyjä perustietoja. Kun asiakkaan tietoihin on jo kerrottu asiakkaan kanssa sovitut maksuehdot, toimitusehdot, vakioalennukset, jne. ei näitä tietoja enää laskuja syötettäessä tarvitse tietää. Kun tuotetietoihin on avattu olemassa olevat väri-, tyyppi ja hintaryhmäyhdistelmät ja näille oikeat valuuttakohtaiset hinnastot, saadaan laskuille heti oikeat tiedot. Toisaalta kun laskuja syötetään ilman tilausta, ei edes laskutettavia tuotteita tarvitse olla olemassa. Laskurivit voidaan muodostaa pelkän tekstitiedon perustella. Jos DAFOn laskutus-järjestelmä on käytössä, voidaan laskuja muodostaa automaattisesti suoraan tilauksista omalla laskutus-näppäimellä. Tällöin lasku muodostuu suoraan tilauksen tietojen perusteella, ilman että muutoksia pääsee tekemään. Vastaavasti tilauksen lähetyksessä ja lähetteen kuittaus/korjauksessa voidaan muodostaa suoraan täsmälleen lähetteen mukainen lasku. Jos laskutusvaiheessa halutaan kuitenkin puuttua enemmän laskun sisältöön, tehdään lasku erillisellä Lähetteen laskutus-ohjelmalla. Muodostetuista laskuista voidaan tulostaa asiakkaalle laskut paperimuodossa, tai laskuja voidaan lähettää eteenpäin ekirjeenä. Erillisellä OVT-osuudella voidaan tietyille asiakasryhmille lähettää laskuja myös OVT-muodossa. Lisäksi laskuja voidaan nyt toimittaa sähköisesti XML-muodossa operaattorin välityksellä asiakkaalle. DAFO-järjestelmä ei itse pidä sisällään reskontran hoitoa. Sen sijään järjestelmään on rakennettu valmiiksi n. 20 erilaista liittymää eri reskontra-järjestelmiin. Tähän lisäksi laskuja voidaan lähettää rahoitusyhtiöille sähköisessä muodossa. Laskutustiedoista voidaan kerätä vastaavaa tilastointitietoa kuin myynnistäkin: asiakkaittain, tuotteittain, myyjittäin. Myytyjä ja laskutettuja tietoja voidaan näin verrata keskenään. Tilastointi on kuvattu aiemmin Myyntitilaukset-osuudessa. Vientilaskut saadaan tulostettua asiakkaan kielellä, ja laskuille tulostetaan vientiin tarvittavia tietoja: tullinimikkeet, koostumukset, alkuperämaatiedot, jne. Laskuista saadaan tulostettua tulliluettelo ja tullausilmoitus. Yleinen laskutusjärjestelmä Laskutusjärjestelmään kuuluu laskujen muodostus tilauskannasta tehtyjen lähetteiden perusteella ja laskujen syöttö vapaamuotoisesti. Laskuista voidaan tulostaa paperimuotoinen lasku asiakkaalle ja

2 itselle. Vastaavasti laskusta saa myös postiennakko-kortin asiakkaalle. Laskutuksen vakio-osuuteen kuuluu lisäksi laskuluettelon tulostus, siirtoaineiston muodostus reskontraa ja rahoitusyhtiötä varten sekä historiatietojen käsittely Lähetyksen laskutus Yleistä 32Laslah Lähetteen laskutuksella tehdään laskuja aiemmin tehtyjen lähetteiden perusteella. Lähetteen tietoja voidaan tarvittaessa muuttaa laskulle. Jos esimerkiksi tuotteiden kappalemääriä muutetaan, ei itse lähetteen tiedot kuitenkaan muutu. Laskutetut läheterivit merkitään, eikä niitä pääse laskuttamaan uudelleen. Samalle laskulle voidaan poimia rivejä useasta eri lähetteistä, kun toimitus- ja laskutusasiakas ovat samat. Jos näillä lähetteillä on toisistaan poikkeavia otsikkotietoja: ehtotiedot, myyjä, tms., ohjelma huomattaa tästä, mutta laskun saa kuitenkin tehtyä. Lisäksi ohjelmalla voidaan muodostaa ns. kokoomalaskuja, joissa on usean eri toimitusasiakkaan lähetteitä koottuna yhdelle laskutusasiakkaalle Parametrit Ennen laskujen muodostusta pitää perustietoihin perustaa laskutyypit. Laskutyyppejä pitää olla vähintään kaksi: veloituslaskuille ja hyvityslaskuille oma. Tämän lisäksi laskutyypeillä voidaan hoitaa esim. varastovähennyksen käyttäytymistä: joku laskutyyppi tekee varastovähennykseb toinen ei. Laskutyyppeillä pitää olla tiedoissaan numerosarjat, joista seuraava vapaa laskun numero haetaan. Kotimaan ja viennin laskuille voidaan antaa omat numerosarjansa, vaikka niille käytettäisiin samaa laskutyyppiä. Numerosarjan tiedoissa voidaan määritellä laskulle tulostuvan viitenumeron rakenne. Usein käytössä oleva reskontra-järjestelmä voi asettaa vaatimuksia viitteen sisällölle. Eräpäivien muodostusta ohjaa maksuehtojen perustiedot. Valuuttatietoista pitää löytyä valuutan ostokurssi. Muuten tilastoinnissa käytetään kerrointa 1. Asiakkaan maatietojen valintojen mukaan laskulle muodostetaan mahdollisesti verotieto. Mikäli asiakas on merkitty toimituskieltoon, annetaan tästä huomautus ennen laskun tekoa. Tässä vaiheessa on mahdollista jatkaa eteenpäin tai peruuttaa laskun muodostus. Jos kyseessä on taas vientiasiakas, ilmoittaa ohjelma, jos asiakkaan tiedoissa on merkintä, että VAT-numeroa ei ole tarkastettu. Tällöin laskulle muodostetaan yrityksen kotimaan mukainen vero, vaikka ko. maahan ei normaalisti tulisikaan veroa. Yleisparametreihin tai asiakkaalle annettu pienlisä lisätään laskulle automaattisesti, jos se on asiakkaalle ja tilaukselle sallittu sekä tilauksen yhteismäärä on alle pienlisänä käytettävän laskulisän rajan. Pienlisä on aina tilauskohtainen, eli jos yhdellä laskulla on useita tilauksia, voi jokaisesta tilauksesta tulla oma pienlisänsä. Pienlisä veloitetaan vain kerran tilausta kohti

3 Toimitustavalle annettu toimitusmaksu lisätään automaattisesti laskulle, jos se on asiakkaalle ja toimitusehdolle sallittu sekä laskun tuotteiden bruttopaino on toimitusmaksuna käytettävän laskulisän painorajojen välissä. Laskun bruttopainona käytetään ensisijaisesti laskun otsikolle annettua arvoa, jos sitä ei ole annettu lasketaan laskulla olevien tuotteiden yhteispaino tuotteelta löytyvän bruttopainon perusteella. Toimitusmaksu on aina laskukohtainen. Laskujen muodostusta ohjaavat lisäksi seuraavat yleisparametrit: 01. Vakiolajitelmat käytössä 05. Historialokin päivitys heti 11. Laskutus: vain kuitatut lähetteet 11. Osamaksun laskulisä 11. Osamaksun muistio 11. Yleinen pienlisä Parametrien sisällöstä enemmän Järjestelmä-osuudessa Pääruutu Välilehdille yhteiset toimintonapit Lopeta Ohje Lopetetaan ohjelma. Jos ohjelma lopetetaan, niin että valitut välilehdellä on rivejä, ohjelma kysyy poistetaanko pyynnöt. Tähän kannattaa aina vastata Kyllä, koska valittujen tietojen uudelleen käyttöönotto on melko mahdotonta. Siirtyminen DAFOn käyttöohjeisiin Välilehti 1 Lähetys

4 Ruudun toimintonapit Lähetyslistakentän vieressä selailu laskuttamattomiin lähetteisiin ja asiakasnumeroiden vieressä selailu asiakkaisiin. Kenttien kuvaukset Laskutyyppi Lähetyslista Toimitusasiakas Laskutusasiakas Faktoringnro Laskun päiväys Lähetys Valitaan laskutyyppi, johon lasku halutaan tehdä. Jos asiakkaan perustiedoissa on valittu asiakkaalle oletuslaskutyyppi, voidaan valita <ei arvoa> ja ohjelma käyttää silloin asiakkaalla olevaa tietoa. Jos halutaan laskuttaa tietty lähete, annetaan lähetteen numero tähän. Lähetteen voi myös valita vieressä olevan selailu-näppäimen avulla. Jos laskutettavaksi on hyväksytty vain kuitatut lähetteet, ei selailussa näy kuin kuitatut listat. Kuittaamattoman lähetteen tietoja ei tällöin myöskään tuoda seuraavan välilehden tietoihin. Jos halutaan laskuttaa useampia toimitusasiakkaan lähetteitä kerralla ja yhdistää niitä samalle laskulle, voidaan lähetenumero jättää antamatta ja antaa toimitusasiakkaan numero. Asiakas voidaan myös valita selailusta vieressä olevan näppäimen avulla. Kun lähetteillä on sama laskutusasiakas, voidaan kaikki ko. lähetteet kerätä samaan laskuun. Verokäsittely tapahtuu tällöin laskutusasiakkaan maatietojen mukaisesti eli oletuksena on, että laskutusasiakas ja kaikki sen toimitusasiakkaat ovat samassa maassa. Lähetyslista- ja toimitusasiakaskentät jätetään tällöin tyhjiksi ja laskutusasiakaskenttään annetaan laskutusasiakkaan numero. Asiakas voidaan poimia myös selailusta. Tehtävälle laskulle voidaan antaa poikkeava faktoring-numero. Muuten tieto haetaan laskutusasiakkaalta. Ruudulla voidaan antaa päivämäärä, joka viedään laskun päivämääräksi. Kenttään ehdotetaan aina ensin kuluvaa päivää. Laskut voidaan myös suorittaa viennin lähetysnumeron perusteella. Yhdessä lähetyksessä voi olla useita asiakkaan lähetyslistoja. Lähetykset perustetaan lähetteen kuittaus ohjelmalla. Kun lasketettavaksi halutut tiedot: lähete, toimitusasiakas tai laskutusasiakas on annettu, siirrytään eteenpäin joko näpäyttämällä välilehteä 2 tai painamalla enteriä. Tämän jälkeen toisen välilehden tietoihin tuodaan kaikki laskutettavaksi sopivat rivit. Jos asiakas on toimituskiellossa, tulee siitä ilmoitus. OK:lla päästään eteenpäin ja Peruutavaihtoehdolla antamaan uudet rajaustiedot. Vastaavasti, jos asiakkaan tiedoissa VAT-tarkastettu ei ole päällä, saadaan tästä ilmoitus. Samoin tässä OK:lla päästään eteenpäin ja Peruuta-vaihtoehdolla antamaan uudet rajaustiedot. Jos mennään eteenpäin, myös ulkolaisille asiakkaille muodostetaan vero kotimaan tietojen mukaisesti

5 Välilehti 2 Lähetys Ruudun toimintonapit Valitse Kaikki Ruudukon aktiivinen rivi valitaan mukaan laskulle. Rivi poistuu tällöin näytöstä ja siirtyy välilehden 3 Valitut tietoihin. Rivejä voidaan vaihdella vapaasti näytöstä toiseen, kunnes on painettu Laskuta-näppäintä välilehdellä 3. Jos useita peräkkäisiä rivejä on valittuna (Vaihto-näppäin pidetty alhaalla) siirretään kaikki valitut rivit valittuihin. Jos kaikki ruudulla olevat rivit halutaan laskuttaa, voidaan se tehdä painamalla valintaa Kaikki. Ohjelma siirtyy tällöin automaattisesti välilehdelle 3 Valitut. Kenttien kuvaukset Lähetys Asiakas Lähetys yht.yks Val Rivitiedot: Toimitus Lähetys Jos valinta-ruudulla on valittu vain yksi lähete laskutukseen, näkyy tässä valitun lähetteen numero. Jos on valittu toimitusasiakas tai laskutusasiakas, kentässä 0. Valintaruudun mukaisen asiakkaan numero ja nimi. Jos on valittu vain laskutusasiakas, näkyy tässä se, muuten toimitusasiakas. Laskutettavaksi valittavissa olevien rivien yhteensä-määrä yksiköissä. Laskutettavaksi valittavissa olevien rivien valuutta-määrä ilman veroja. Jos valinta-välilehdellä on annettu pelkästään laskutusasiakas, tuodaan riveille toimitusasiakkaiden numerot ensimmäiseen sarakkeeseen: Sarake ei ole näkyvissä, jos on valittu toimitusasiakas tai lähete. Vastaavasti, jos on valittu vain yksi lähete, tätä saraketta ei ole näkyvissä

6 Muussa tapauksessa kertoo rivin lähetteen numeron. Rivi Lähetyslistan rivinumero. Tilaus Lähetyslistan rivin tilausnumero. Rivi Lähetyslistan rivin tilausrivinumero. Tuote Lähetysrivin tuotetunnus. Lajitelma Jos vakiolajitelmat ovat käytössä, näkyy ruudulla lajitelmatunnus-sarake. Kpl Jos vakiolajitelmat ovat käytössä ja rivillä on olemassa lajitelma, näkyy tässä lajitelmien lukumäärä rivillä. Väri Tuotteen väritunnus. Val Rivin arvo valuutassa. Yht Rivin laskuttamatta olevien tuotteiden lukumäärä Kokokohtaiset laskuttamattomat kappaleet. Jos samalle laskulle valitaan rivejä eri lähetteistä, niin niillä voi olla keskenään erilaisia otsikkotietoja. Tällöin valintaa suoritettaessa saadaan ilmoitus: Laskulle valituilla lähetteillä on poikkeavat otsikkotiedot. Tiedot ensimmäiseltä riviltä? Vastaamalla OK, tulee laskun otsikkoon ensimmäiseksi valitun rivin tiedot. Peruuta-näppäimellä ei keskenään poikkeavia rivejä valita laskulle Välilehti 3 Valitut

7 Ruudun toimintonapit Lisät Laskuta Uusi Muuta Poista Näillä näppäimillä päästään muistioihin. Muistio-ohjelman toiminnasta on oma ohjeensa. Mahdollisia muistioita ovat asiakkaan, tuotteen ja tilauksen muistiot. Muodostettavalle laskulle voidaan määritellä normaalien rivien lisäksi ns. laskulisiä. Lisien ylläpitoon päästään tällä näppäimellä ennen Laskutanapin painamista. Kun kaikki valinnat on tehty, painetaan Laskuta-näppäintä. Tällöin valituista riveistä muodostetaan uusi lasku. Ohjelma siirtyy välilehdelle 6 Laskunro, jossa näkyy muodostuneen laskun numero ja summat. Jos laskulle halutaan lisätä rivejä, jotka eivät ole lähetteellä, voidaan tämä tehdä Uusi-näppäimellä. Laskulle valittujen rivien tietoja voidaan muuttaa tämän näppäimen avulla. Muutos vaikuttaa laskuun, ei itse lähetteen tietoihin. Poista-näppäin siirtää rivin takaisin välilehdelle 2 Lähetys. Rivi poistetaan siis laskulle valittujen rivien joukosta ei itse lähetetiedoista. Ruudulla on täsmälleen samat tiedot kuin välilehdellä 2 Lähetys. Välilehden 3 Valitut rivit ovat niitä, jotka ovat menossa laskulle. Rivejä voidaan siirrellä välilehden 2 ja 3 välillä näppäimillä Valitse ja Poista, niin kauan kunnes on painettu Laskuta-näppäintä. Lisäksi rivejä voi syöttää ilman lähetystietoja, ja valittuja rivejä voidaan muutella. MIkäli tuotteen määrä on nolla, mutta hinnassa jotain, niin kyseinen rivi tulee laskulle ilman kappaleita, mutta hinta lisätään kerran laskun loppusummaan. Normaalisti tätä käytetään jossain erikoistapauksissa, jossa laskun rivi ei saa lisätä laskun lopussa olevia yhteiskappaleita, mutta loppusummaa kyllä. Eli jos rivi ei saa tulla lainkaan laskulle, pitää sekä määrä että hinta nollata Rivitietojen muutos

8 Mikäli vakiolajitelmat ovat käytössä ja valitulla rivillä on lajitelma, näkyy ruudulla kokokohtaisten tietojen lisäksi lajitemlan tiedot: Valtion osuus% sekä VO asiakas -kenttä tulevat näkyville vain, jos asiakkaan perustiedoissa on annettu VO asiakasnumero, muuten kenttiä ei näytetä tämä pätee myös muihin tilauksen, lähetyksen ja laskutuksen ohjelmiin. Käytetään tapauksessa, jossa asiakas maksaa itse osan tilausrivistä ja loppu, tämän prosentin mukainen osuus on mahdollista laskuttaa kyseiseltä Valtionosuusasiakkaalta erillisellä koontilaskutuksella (32ValtOs.exe). Ruudun toimintonapit Tallenna Peruuta Asiakasnumeron vieressä selailu asiakkaisiin, tuotteen vasemmalla puolella selailu tuotteisiin ja värin alla tuotteen värien selailuun. Tallentaa muutetut tiedot pyyntöihin. Palataan rivien näyttöön. Poistutaan rivin tiedoista tallentamatta. Kenttien kuvaukset

9 Toimitusasiakas Rivin toimitusasiakkaan tunnus ja nimi. Lähetys/Tilaus Alapuolella neljä kenttää: lähetteen numero ja rinnalla lähetteen rivinumero. Näiden alla tilauksen numero ja sen rinnalla tilauksen rivinumero. Pikakoodi Jos pikakoodit ovat käytössä, voidaan riville valita tuote pikakoodin avulla. Tuote Rivillä olevan tuotteen tunnus ja sen alapuolella tuotteen nimi. Väri Tuotteen väritunnus. Tyyppi Tuotteen tyyppi. Voi alla pois käytöstä. Hr Tuotteen hintaryhmä rivillä. Voi olla pois käytöstä. Laatuluokka Jos laatuluokat ovat käytössä, rivin laatuluokka. Lajitelma Jos lajitelmat ovat käytössä (vakio tai tuote), niin rivin mahdollinen lajitelma. Tilastojakso Rivillä oleva tilastojakso. Siirtyy laskulle ja sitä kautta tilastointiin. A-hinta Rivillä oleva tuotteen yksikköhinta valuutassa. Yhteensä Laskutettava yksikkömäärä rivillä. MIkäli tuotteen määrä muutetaan nollaksi, mutta hinta jätetään, niin kyseinen rivi tulee laskulle ilman kappaleita, mutta hinta lisätään kerran laskun loppusummaan. Normaalisti tätä käytetään jossain erikoistapauksissa, jossa laskun rivi ei saa lisätä laskun lopussa olevia yhteiskappaleita, mutta loppusummaa kyllä. Eli jos rivi ei saa tulla lainkaan laskulle, pitää sekä määrä että hinta nollata. Koot 1-20 Kokokohtaiset laskutettavat määrät. Lajitelma Mikäli vakiolajitelmat ovat käytössä ja valitulla rivillä on lajitelma, näkyy tässä lajitelman tunnus. Koko Lajitelman koko lajitelman perustiedoissa. Vain näyttökenttä. Kpl Laskutettavien lajitelmien lukumäärä. Alennukset Rivin alennukset 1-5. Periytyneet tilauksen otsikolta. Alennustekstit periytyvät riville joko tilaukselta tai asiakkaan tiedoista, mutta niitä voidaan myös rivikohtaisesti muuttaa. Kun alennustekstin kohdalle klikataan tekstiä hiiren kakkospainikkeella, saadaan listaan valittavaksi perustetut alennustekstit. Alennus-% Rivin alennus-%. Myyjäprov% Myyjän rivistä saama provisio-%. Toimituspvm Rivin toimituspäivämäärä: tulee oletuksena joko lähetteen kuittauspäivämäärä tai lähetteen päivämäärä. Myyntitili Riville mahdollisesti annettu poikkeava tiliöintitieto, jota käytetään reskontraan keräilyn yhteydessä. Normaalisti tieto haetaan perustiedoissa olevista tiliöintiparametreista siirron yhteydessä. Kust.paikka Riville mahdollisesti annettu poikkeava kustannuspaikkatieto, jota käytetään reskontraan keräilyn yhteydessä. Normaalisti tieto haetaan perustiedoissa olevista tiliöintiparametreista siirron yhteydessä. Välittömät kust. Riville voidaan antaa poikkeavat välittömät kustannukset tilastointia varten. Varasto Varasto, josta tuote poistetaan. Varastopaikka Jos varastopaikat on käytössä, voidaan antaa varastopaikan tunnus. Verokanta Rivin verokantatieto. Tulee tilaukselta, jonne se taas on tullut automaattisesti asiakkaan maatiedoista. Vero-% Verokannan mukainen lisä- tai vähennysprosentti, sen mukaan onko hinnoissa vero mukana vai ei. Tämä tieto haetaan asiakkaan maalta. Verotili Verokannan mukainen tiliöintitieto, jota käytetään reskontraan keräilyn yhteydessä. Minuutit Riville voidaan antaa poikkeavat minuuttitiedot tilastointia varten

10 Tämän näytön avulla syötetään uusia rivejä laskulle ilman lähetetietoja, ja sillä muutetaan lähetteen tietoja laskulle. Itse läheterivin tiedot eivät muutu Laskulisät-ikkuna Ruudun toimintonapit Tallenna Peruuta Tallentaa laskulisätiedot pyyntöihin. Palataan rivien näyttöön. Poistutaan laskulisien tiedoista tallentamatta. Kenttien kuvaukset Teksti Laskulle tule laskulisä voidaan valita valmiiksi perustettujen laskulisien joukosta tai se voidaan syöttää suoraan tekstinä ruudulle. Hinta Laskulisä voi olla joko valuuttamääräinen tai prosentuaalinen laskun loppusummaan nähden. Jos kyse4ssä on valuuttamääräinen lisä, annetaan summa tähän sarakkeeseen. Vain toinen annetaan: hinta tai %. % Jos kyseessä on prosentuaalinen laskulisä, annetaan prosentti tähän. Jos koko laskusta halutaan esim. antaa 5%:n alennus, annetaan prosentti miinus-merkkisenä 5. Verokanta Toimitus Laskulisän verotieto. Tulee oletuksen asiakkaan maatiedoista. Jos kyseessä on ns. kokoomalasku, jossa on useita toimitusasiakkaita, pitää lisä kohdistaa jollekin asiakkaalle. Laskutuslisät-ikkunassa olevaa prosentuaalista lisää/alennusta ei saa käyttää koontilaskujen yhteydessä. Lisät on tässä tapauksessa annettava valuuttamääräisinä (esim. Toimituslisä 40 FIM). Laskulisä-riville täytetään toimitusasiakkaan numero, jolle ko. lisä kohdistuu

11 Välilehti 4 Otsikko Ruudun toimintonapit Lisät Laskuta Muodostettavalle laskulle voidaan määritellä normaalien rivien lisäksi ns. laskulisiä. Lisien ylläpitoon päästään tällä näppäimellä ennen Laskutanapin painamista. Kun kaikki valinnat on tehty, painetaan Laskuta-näppäintä. Tällöin valituista riveistä muodostetaan uusi lasku. Ohjelma siirtyy välilehdelle 6 Laskunro, jossa näkyy muodostuneen laskun numero ja summat. Kenttien kuvaukset Toimitus Mikäli kyseessä ei ole ns. kokoomalasku, näkyy otsikkotiedoissa toimitusasiakkaan numero, nimi ja ensimmäinen osoitekenttä. Kokoomalaskulle, jossa on useita toimitusasiakkaita, otsikkotietojen toimitusasiakas on 0. Laskutus Otsikkoruudulla näkyy laskutusasiakkaan numero, nimi ja osoite. Laskun päiväys Laskun päiväystä voi vielä muuttaa ennen laskun muodostusta. Arvopvm Laskun arvopäivämäärä voidaan muuttaa tässä vaiheessa. Laskun maksuehto lähtee liikkeelle laskun arvopäivästä. Arvopäivien lkm Arvopäivämäärän tilalla voidaan antaa arvopäivien lukumäärä. Arvopäivämäärä on tällöin laskupäiväys + arvopäivien lukumäärä. Osamaksupäivät Jos ollaan tekemässä ns. osamaksulaskua, voidaan antaa tai muuttaa osamaksujen päiviä ja prosentteja.ruudulla on osamaksuun liittyvät neljä kenttää: kaksi prosenttikenttää ja kaksi päivien lukumääräkenttää. Jos näitä käytetään, niin arvopäivämäärällä 1 (=laskun päiväys + arvopaivät

12 1) laskutetaan prosentin 1 mukainen osuus laskusta. Arvopäivällä 2 prosentin 2 mukainen osuus sekä viimeisellä arvopäivällä jäljelle jäänyt osuus=100-prosentit 1 ja 2. Maksuehto Laskulle tuleva maksuehto. Voidaan muuttaa tässä vaiheessa halutuksi. Toimitustapa Laskulle tuleva toimitustapa. Voidaan muuttaa tässä vaiheessa halutuksi. Toimitusehto Laskulle tuleva toimitusehto. Voidaan muuttaa tässä vaiheessa halutuksi. Myyjä Laskun myyjätieto. Myyntisaam.tili Laskulle mahdollisesti annettu poikkeava tiliöintitieto, jota käytetään reskontraan keräilyn yhteydessä. Normaalisti tieto haetaan perustiedoissa olevista tiliöintiparametreista siirron yhteydessä. Lasku yhteensä yks Muodostettavan laskun tämän hetkiset yhteensä-tiedot. Laskun yksikkömäärät yhteensä. Val Laskun tämän hetkinen loppusumma valuutassa, ilman veroja. Vero Laskun tämän hetkinen verosumma. Laskulle tulevat otsikkotiedot saadaan näkyviin ennen varsinaista laskun muodostusta. Näitä tietoja voidaan vielä tässä vaiheessa muuttaa halutuiksi. Laskutuksen jälkeen tietoja voi vielä mennä muuttamaan Laskun korjailu ohjelmalla Välilehti 5 Vienti Kenttien kuvaukset

13 Bruttopaino Nettopaino Kollit Tilavuus Kuljetusliike Mitat PakettiID Laskulle mahdollisesti tulostettava laskun bruttopaino. Laskulle mahdollisesti tulostettava laskun nettopaino. Laskulle mahdollisesti tulostettava laskun kollien lukumäärä. Laskulle mahdollisesti tulostettava laskun kokonaistilavuus. Laskun otsikkotietoihin voidaan tallentaa kuljetukseen liittyviä tietoja. Tekstikenttä, johon voidaan vapaasti kirjoittaa pakettiin liittyviä tietoja. Laskuun liittyvien pakettien tunnuksia. Vientilaskulle voidaan tulostaa paino- ja tilavuustietoja. Nämä tiedot voivat tulla lähetteeltä tai ne voidaan syöttää tässä vaiheessa Välilehti 6 Laskunro Ruudun toimintonapit Muodostettu lasku voidaan tulostaa paperille painamalla tätä näppäintä. Lasku tulostuu lista-määritysten mukaiselle kirjoittimelle. Laskusta enemmän laskun tulostuksen ohjeessa. Kenttien kuvaukset Laskunumero Lasku yhteensä Yks Val Kun lasku on valmis, ohjelma näyttää välilehdellä 6 muodostuneen laskun numeron. Jos kyseessä oli osamaksulaskutus, josta syntyi useampi lasku, näytetään ensimmäisen laskun tiedot. Muodostuneen laskun kokonaismäärä yksiköissä. Laskun loppusumma valuutassa

14 Vero Laskun verot valuutassa. Kun lasku on valmis, näkyy sen tiedot viimeisellä välilehdellä. Lasku voidaan tulostaa tästä suoraan paperille, tai tulostus voidaan suorittaa erikseen käynnistämällä laskun tulostus ohjelman. Seuraavan laskun muodostus aloitetaan siirtymällä jälleen ensimmäiselle välilehdelle Ohjelman tekemät päivitykset Laspyyn Lasotsikot Lasrivit Laskutuspyyntöjä tallennetaan väliaikaisesti aputauluun käyttäjittäin. Ohjelman lopetuksen jälkeen tiedoston pitäisi olla ko. käyttäjän osalta tyhjä. Jos ohjelma lopetetaan, niin että valitut välilehdellä on rivejä, ohjelma kysyy poistetaanko pyynnöt. Muodostettujen laskujen otsikkotiedot tallentuvat tähän tauluun. Laskujen rivitiedot muodostuvat tähän tiedostoon. Laskulisät ovat tässä tiedostossa rivinumerosta eteenpäin. Laskmemo Jos kyseessä on osamaksulasku, tallennetaan parametrilla 11. Osamaksun muistio kerrotulle muistiotyypille samaan osamaksuun kuuluvien laskujen numerot. Lastoimoso Jos laskulle tulevalla tilauksella on poikkeava toimitusosoite, viedään se myös laskun tietoihin. Tilrivit Tilausriville merkitään laskutetut määrät, laskun numero ja laskun päiväys. Näkyvät mm. tilauskyselyssä. Tilrivi2 Jos laskutusvaihe vähentää varastoja, poistetaan tilauksen varatut määrät. Laherivi Laskutettu läheterivi merkitään laskutetuksi. Laheotsi Jos kaikki lähetteen rivit tulevat laskutetuiksi, merkitään koko lähete laskutetuksi. Nrosarjat Viimeksi käytetty numero päivitetään numerosarjatietoihin. Hisloki Jos parametri Historialokin päivitys heti on päällä, viedään laskun tiedot lokitauluun. Mtarvloki Jos parametri Tarvelokin päivitys heti on päällä, viedään tiedot lokitauluun. Tuotevar Jos tilauslajilla on merkintä, että laskun muodostus lisää tai vähentää varastoja, tehdään varastopäivitykset heti. Tuotetap Jos tuotteen varastomääriä muutetaan, viedään tieto tuotteen Tuotevko Loki varastotapahtumatiedostoon. Jos tuote vähennetään varastosta, vähennetään tilauskannan kautta tulleet määrät myös tuotteen toimitusajan toimittamatta olevista määristä. DAFOMYYMIn yhteydessä mahdolliset tuoteviikkotietojen poistot viedään heti siirtoloki-tauluun. Uusien ja muuttuneiden tietojen keräys tähän tauluun tapahtuu siirto-ohjelmien avulla

15 11.2 Laskujen ylläpito 32Lasmuu Yleistä Ohjelmalla voidaan korjailla aiemmin tehtyjä laskuja ja syöttää kokonaan uusia. Laskuja voi vapaasti korjailla niin kauan, kun niitä ei ole lähetetty eteenpäin asiakkaalle tai siirretty reskontra-järjestelmän piiriin. Jos lasku on jo ehtinyt mennä eteenpäin, pitää laskusta tehdä hyvityslasku, ja sitten muodostaa uusi lasku oikein tiedoin. Hyvityslasku voidaan muodostaa helpoiten laskun kopioinnilla Pohja-toiminnon avulla Parametrit Ennen laskujen tekoa on aina valittava laskutyyppi. Laskutyyppien perustiedoissa on merkintä Varastomuutokset / Käsilasku, joka kertoo miten tällä ohjelmalla tehtyjen tuotetietojen varastot käyttäytyvät. Se voi olla lisäävä (+), vähentävä (-) tai sitten varastoihin ei kosketa (0). Lisäksi laskutyypillä voi olla merkintä, että poistetun laskun mukainen lähete voidaan laskuttaa uudelleen. Uusia laskuja tehtäessä ohjelma ehdottaa aina numerosarjan mukaista seuraavaa vapaata numeroa. Tämän tilalle voidaan kuitenkin antaa joku muu numero, joka ei vielä ole käytössä. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää esim. jos laskun poiston yhteydessä numerointiin on jäänyt jokin aukko. Väliin jäänyt laskunumero voidaan näin ottaa käyttöön. Laskun syöttö käyttää kaikkia samoja perustietoja hyväkseen kuin lähetteen laskutus ja tilausten syöttö: asiakkaat, tuotteet, hinnastot, ehtotiedot, jne. Valuuttatiedoista haetaan kurssit, maalta verotustiedot. Mikäli asiakas on merkitty toimituskieltoon, annetaan tästä huomautus ennen laskun tekoa. Tässä vaiheessa on mahdollista jatkaa eteenpäin tai peruuttaa laskun muodostus. Jos kyseessä on taas vientiasiakas, ilmoittaa ohjelma, jos asiakkaan tiedoissa on merkintä, että VAT-numeroa ei ole tarkastettu. Tällöin laskulle muodostetaan yrityksen kotimaan mukainen vero, vaikka ko. maahan ei normaalisti tulisikaan veroa. Laskujen muodostusta ohjaavat lisäksi seuraavat yleisparametrit: 01. Vakiolajitelmat käytössä 05. Historialokin päivitys heti Pääruutu Välilehdille yhteiset toimintonapit Lopeta Ohje Lopetetaan ohjelma. Siirtyminen DAFOn käyttöohjeisiin

16 Välilehti 1 Otsikko Ruudun toimintonapit Näillä näppäimillä päästään laskuihin liittyviin muistioihin. Muistioohjelman toiminnasta on oma ohjeensa. Mahdollisia laskuihin liittyviä muistioita ovat asiakkaan, laskun ja tuotteen muistiot. Laskunumerokentän vieressä selailu laskutyypin laskuihin ja asiakasnumeroiden vieressä selailu asiakkaisiin. Avaa asiakkaan kyseilyikkunan, josta voidaan nähdä asiakkaan tilaukset, lähetteet tai laskut Avaa asiakkaan laskurivikyselyn. Pohja Lisät Las.oso Uusi Tallenna Poista Ruudulla oleva lasku voidaan tulostaa paperille painamalla tätä näppäintä. Lasku tulostuu lista-määritysten mukaiselle kirjoittimelle. Laskusta enemmän laskun tulostuksen ohjeessa. Ruudulla oleva lasku voidaan ottaa pohjaksi uutta laskua tehtäessä. Siirrytään laskun laskulisärivien ylläpitoon. Laskun poikkeavan osoitetiedon muutokseen. Kokonaan uuden laskun tekoon. Tallennetaan laskun otsikkotietoihin tehdyt muutokset. Poistetaan koko lasku. Kenttien kuvaukset Laskutyyppi Ennen uuden laskun syöttöä tai vanhan laskun korjailua, pitää valita

17 Laskunumero Hyvityslasku Laskun päiväys Myyntisaam.tili Laskutus Toimitus Faktoring Arvopvm Arvopäivien lkm Maksuehto Toimitustapa Toimitusehto Myyjä Agentti Laskuyhteensä Yks Val Vero Kurssi Älä merkitse uudelleen tulostettavaksi Reskontraan Tilastoidaan Reskontrassa laskutyyppi, jota ollaan käsittelemässä. Olemassa olevalla laskulle ei voi vaihtaa laskutyyppiä, vaan lasku pitää kopioida uudelle tyypille ja poistaa vanha. Valintalistaan tuodaan vain laskutyypit, jotka on merkitty myyntilaskutyypeiksi. Käsiteltävänä olevan laskun numero. Lasku voidaan hakea ruutuun selailusta tai antaa suoraan kenttää ja painaa näppäimiä Vaihto+Enter. Jos lasku kuuluu eri laskutyyppiin, mikä on ruudulla valittuna, vaihdetaan ruudun laskutyyppi. Hyvityslaskulle voidaan merkitä, minkä laskun hyvityslasku se on. Laskun päivämäärä. Jos laskulla ei ole erillistä arvopäivämäärää, lasketaan maksuehdon kassa-alennuspäivät ja nettopäivät tästä päivästä eteenpäin. Laskulle mahdollisesti annettu poikkeava tiliöintitieto, jota käytetään reskontraan keräilyn yhteydessä. Normaalisti tieto haetaan perustiedoissa olevista tiliöintiparametreista siirron yhteydessä. Laskun maksajan numero, nimi ja osoite. Laskun toimitusasiakkaan numero, nimi ja osoite. Jos kyseessä on ns. kokoomalasku, jossa on useita toimitusasiakkaita, tämä tieto on 0. Laskun asiakkaan faktoring-numero. Laskun mahdollinen arvopäivämäärä. Jos tämä on annettu, niin maksuehdon kassa-alennuspäivät ja nettopäivät lasketaan tästä päivästä. Jos arvopäivämäärää ei ole annettu, voidaan antaa arvopäivien lukumäärä. illoin arvopäivämäärä 0 laskun päivämäärä + arvopäivät. Maskun maksuehto, jonka mukaan määräytyy kassa-alennukset ja eräpäivät. Laskun toimitustapa. Laskun toimitusehto. Laskun myyjätieto. Laskun agenttitieto. Laskun kokonaismäärä yksiköissä. Laskun loppusumma valuutassa. Laskun verot valuutassa. Laskutushetken kurssi. Kun laskulle muutetaan jotain tietoa, niin voidaan merkitä että laskua ei haluta tulostettavaksi uudelleen Ottamattomat valinnalla. Viedäänkö lasku reskontraan vai ei. Laskutyypin mukaan tuodaan oletuksena laskulle, mutta voidaan laskukohtaisesti muuttaa. Lasketaanko laskun tiedot Historia-tauluun vai ei. Tuodaan oletuksena laskutyypiltä. Voidaan muuttaa laskukohtaisesti. Näytetään laskun tila: onko siirretty reskontraan vai ei

18 Laskun kopiointi Pohja-toiminnolla Ruudun toimintonapit Ok Peruuta Muodostetaan uusi lasku vanhan tiedoilla ja palataan otsikkoruutuun. Palaan otsikkoruutuun tekemättä uutta laskua. Kenttien kuvaukset Laskutyyppi Laskunumero Kaikki rivit Valitut Ei rivejä Uuden laskun laskutyyppi ruudun kielellä. Uuden laskun numero. Tuodaan automaattisesti seuraava vapaa numero numerosarjasta. Numero voidaan vaihtaa halutuksi. Tällöin numerosarjojen tiedot eivät päivity. Samaa laskunumeroa ei voi antaa useammalle eri laskulle. Kopioidaan kaikki laskun rivit uuteen laskuun. Voidaan valita mitkä rivit otetaan mukaan kopiointiin. Kopioidaan ainoastaan otsikon tiedot uuteen laskuun. Jos olemassa olevassa olevaa laskua halutaan käyttää apuna uutta syötettäessä, haetaan vanha lasku ensin ruutuun ja painetaan sitten Pohja-näppäintä. Tämän jälkeen voidaan valita laskutyyppi, johon uusi lasku muodostetaan. Kopioitavaksi voidaan valita kaikki rivit, osa riveistä tai ei rivejä lainkaan. Osa riveistä saadaan kopioitua valinnalla Valitut. Rivien valinta tapahtuu aktivoimalla rivi ja painamalla + -merkkiä rivin kohdalla. Rivin eteen ilmestyy tällöin myös + -merkki. Laskun kopiointia käytetään esimerkiksi laskuja hyvitettäessä. Hyvitettävä lasku haetaan ensin ruutuun, sitten painetaan Pohja-näppäintä, valitaan laskutyypiksi hyvityslaskutyyppi ja valitaan kaikki rivit kopioitaviksi. Tällöin saadaa koko lasku hyvitettyä samoilla summilla kuin lasku oli tehty

19 Laskun laskulisät Ruudun toimintonapit Tallenna Peruuta Ohje Muodostetaan uusi lasku vanhan tiedoilla ja palataan otsikkoruutuun. Palaan otsikkoruutuun tekemättä uutta laskua. Siirtyminen DAFOn käyttöohjeisiin Kenttien kuvaukset Teksti Laskulle tuleva laskulisä voidaan valita valmiiksi perustettujen laskulisien joukosta tai se voidaan syöttää suoraan tekstinä ruudulle. Hinta Laskulisä voi olla joko valuuttamääräinen tai prosentuaalinen laskun loppusummaan nähden. Jos kyse4ssä on valuuttamääräinen lisä, annetaan summa tähän sarakkeeseen. Vain toinen annetaan: hinta tai %. % Jos kyseessä on prosentuaalinen laskulisä, annetaan prosentti tähän. Jos koko laskusta halutaan esim. antaa 5%:n alennus, annetaan prosentti miinus-merkkisenä 5. Verokanta Toimitus Laskulisän verotieto. Tulee oletuksen asiakkaan maatiedoista. Jos kyseessä on ns. kokoomalasku, jossa on useita toimitusasiakkaita, pitää lisä kohdistaa jollekin asiakkaalle. Laskutuslisät-ikkunassa olevaa prosentuaalista lisää/alennusta ei saa käyttää koontilaskujen yhteydessä. Lisät on tässä tapauksessa annettava valuuttamääräisinä (esim. Toimituslisä 40 FIM). Laskulisä-riville täytetään toimitusasiakkaan numero, jolle ko. lisä kohdistuu

20 Laskun poikkeava osoitetieto Ruudun toimintonapit Tallenna Poista Sulje Tallennetaan muutettu osoitetieto. Poistetaan laskun osoitetieto. Palaan laskun tietoihin tekemättä muutoksia. Kenttien kuvaukset Toimitusosoite Nimi Osoite Maa Laskutusosoite Nimi Osoite Maa Laskulla voi olla sekä poikkeava toimitus- että laskutusosoite. Laskun poikkeava nimitieto. Laskun poikkeava osoitetieto. Laskun poikkeva toimitusmaa Laskulle tulostusva poikkeava laskutusosoite Laskun poikkeava laskutusnimi Laskun poikkeava laskutusosoite Laskun poikkeava laskutusmaa

Dafo Versio 10. Käyttöohje

Dafo Versio 10. Käyttöohje 6 Ostotilausjärjestelmää käytetään ulkopuolisille toimittajille tehtävien tilausten käsittelemiseen. Ostojen käsittelyn rungon muodostavat tilausten syöttö ja tavaran saapumisen kirjaus. Näiden lisäksi

Lisätiedot

5 MYYNTITILAUKSET. Dafo Versio 10 MYYNTITILAUKSET. Käyttöohje

5 MYYNTITILAUKSET. Dafo Versio 10 MYYNTITILAUKSET. Käyttöohje 5 Myyntitilausjärjestelmällä kirjataan DAFO-järjestelmään asiakkailta tulleita tilauksia. Järjestelmän erityispiirteenä on tuotteen eri kokojen käsittely yhdellä syötöllä. Tästä ominaisuudesta johtuen

Lisätiedot

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti.

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. TULOSTUSTEN MUOKKAUS Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. Valitaan Asetukset - Tulostukset ja esille tulleesta ikkunasta valitaan tuloste jota halutaan muokata. Aseta ensin

Lisätiedot

Balanssi laskutus Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18.2.2009 1/6

Balanssi laskutus Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18.2.2009 1/6 18.2.2009 1/6 Balanssista on kaksi erilaista laskutusohjelmatuotetta, Balanssi Easy laskutus ja Balanssi laskutus. Alla olevassa taulukossa on tuotteiden ominaisuudet ja eroavaisuudet. Merkkien selitykset:

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

CSV-tilaukset 31.5.2006

CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 2(7) 1 JOHDANTO... 3 2 TIEDOSTORAKENNE... 3 2.1 Kommentti... 3 2.2 Tilaus... 3 2.3 Tilausrivi... 6 3 TUKI... 7 CSV-tilaukset 3(7) 1 JOHDANTO Tämä dokumentti kuvaa

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella.

ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella. Sivu 1(7) Sopimuslaskutus ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella. Sopimus Kullekin asiakkaalle

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo:

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo: RAPORTIT Sisällysluettelo: 1. Yleistä 2. Rekisteristä löytyvät raporttipohjat Normaalit Valmiit Kiinteät raportit ja työkalut 3. Uuden raportin luominen 4. Osoitetarrat ja sähköpostin lähettäminen suoraan

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Perintätoimeksiannot

Perintätoimeksiannot Perintätoimeksiannot 2 Sisällys 1.1 Palvelunhallinta... 4 1.2 Yrityksen perustiedot Pankkitiedot... 5 1.3 Perustiedot... 6 1.4 Perintätoimeksiannot- ruutu... 7 1.5 Toimeksiantojen muodostus... 8 15.6.2015

Lisätiedot

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5)

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) TIETOJEN SIIRTO ESIJÄRJESTELMISTÄ COMMUNITYYN SISÄLTÖ 1 Yleistä 2 Tiedoston rakenne 2.1 Yhteenvetotietue 2.2 Laskun otsikkotietue 2.3 Laskutustapahtuman

Lisätiedot

NetTikon MYYNTILASKU Mobiili

NetTikon MYYNTILASKU Mobiili Toukokuu 2016 1 (69) Käyttöohje Toukokuu 2016 2 (69) 1 Johdanto... 4 2 Aloitus... 5 2.1 Sisäänkirjautuminen... 5 2.1.1 Salasana unohtunut... 5 2.2 Salasanan vaihtaminen... 6 2.3 Käyttäjätunnuksen lukkiutuminen...

Lisätiedot

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen vastaanotto...7 Kilpien hallinnointi valikko...8 Kilpivarastojen

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

3. VARAUS 3.1. ESIMERKKI. Winres-käyttäjän käsikirja 28.8.2014 Varaus 1 (36)

3. VARAUS 3.1. ESIMERKKI. Winres-käyttäjän käsikirja 28.8.2014 Varaus 1 (36) 3. VARAUS 3.1. ESIMERKKI Winres-käyttäjän käsikirja 28.8.2014 Varaus 1 (36) 3.2. VARAUKSEN TOIMINNOT JA RAKENNE Varausohjelman käynnistyttyä on tarjolla neljä valintaa: Uusi Aloitetaan uusi varaus. Avaa

Lisätiedot

AutoFutur/KoneFutur lisäohje

AutoFutur/KoneFutur lisäohje Örumin 6-numeroisten tuoteryhmien käyttöönotto Yleistä Örumilla on tähän mennessä ollut käytössään 3-numeroiset alennusryhmät ja 6-numeroiset seurantaryhmät. Useimmille käyttäjille on riittänyt että ohjelmaan

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset.

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. 7. MYYNTIRESKONTRA 7.1. Laskukysely voidaan tehdä: - Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. - Laskun numerolle: tulos on sama kuin varaukselle

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 Uusi e-laskutuksen päivitysversio on valmistunut ja ladattavissa Domus intranetistä. Päivityksessä on mukana mm. kulutus- ja yleislaskujen e-laskutusominaisuudet sekä asumistuen

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine.

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine. G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc ServiceOnLine Sivu 1 Sisällysluettelo 1. ServiceOnLine käynnistys ja kirjautuminen... 3 2. Henkilöstö... 4 2.1 Etsi henkilöstö...

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Tilatun palvelun muutos tai peruminen

Tilatun palvelun muutos tai peruminen Tilatun palvelun muutos tai peruminen Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 sisältö Edellytykset muutoksille / päivityksille / peruutuksille sivu 3 Postinumeroiden poistaminen tilaukselta

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVero Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron Kirjaudu OmaVeropalveluun osoitteessa www.vero.fi/omavero. Klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu OmaVero-palvelun

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti 1 Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti Johdanto Tarjous on dokumentti, jossa määritellään myytävä tuote tai palvelu, sekä sen hinta. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen (jolloin seuraava vaihe on

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Courses in English -oppaan tekeminen

Courses in English -oppaan tekeminen 1 Courses in English -oppaan tekeminen Uuden opinto-oppaan tekeminen Valitse valikosta komento Opinto-oppaat. 2 Näkymään aukeaa oppaita kolmella välilehdellä. Ensimmäisenä näkyvät tulevat oppaat ja toisella

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Pardco Group Oy Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Asennus- ja asetusohjeet Pardco Group Oy 9/6/2013 Sisältö Yleistä moduulista... 2 Moduulin asennus... 2 Asetukset... 2 Trustpoint Invoice

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE 3/2007. Nissinpuisto 11 A 02780 Espoo Email pssoft@pssoft.fi Puh 050-518 1300 Y-tunnus 0781122-8

TEKNINEN TIEDOTE 3/2007. Nissinpuisto 11 A 02780 Espoo Email pssoft@pssoft.fi Puh 050-518 1300 Y-tunnus 0781122-8 Sivu 1/8 KASÖÖRI.NET 2007 HUOLTOPÄIVITYS BUILD 2761 Yleistä Tämä ohje käsittelee KASÖÖRI.NET 2007 ohjelmaan tehtyä huoltopäivitystä build 2761. Ohjeessa kuvataan päivityksen asennus sekä käydään läpi ohjelmaan

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Tulostussuosikit. Unifaun Online

Tulostussuosikit. Unifaun Online Tulostussuosikit Unifaun Online 2011-11-24 2 Sisältö 1 Unifaun Online ja Tulostussuosikit... 3 1.1 Valintojen suodattaminen... 3 1.2 Uusi tulostussuosikki... 4 1.3 Tulostussuosikin käyttö... 8 3 1 Unifaun

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Luo lähetys UNIFAUN

Luo lähetys UNIFAUN Luo lähetys UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 8. ELOKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Luo lähetys... 3 1.1 Osoitteet ja kuljetuspalvelu... 3 1.2 Lähetyksen tiedot ja lisäpalvelut... 4 1.3 Tulostus... 6 LUO LÄHETYS 2

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Sisältö 1 Palvelun kuvaus...1 1.1 Koska käyttää mitäkin sisältötyyppiä?...1 1.1.1 Ajankohtaista...1 1.1.2 Tarjoukset...1 1.1.3 Ilmoitukset...1 1.2 Käyttäjätunnukset...1

Lisätiedot

Visma Avendo Laskutus

Visma Avendo Laskutus Visma Avendo Laskutus Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

SmartShip lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

SmartShip lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org SmartShip lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus... 4 Asetukset... 4 Päivittäminen versiosta 1.X.X versioon 2.X.X... 4 Toimitustavat... 5 Tilauksen käsittely...6

Lisätiedot

Golli-palvelun käyttöohje. Huhtikuu 2016

Golli-palvelun käyttöohje. Huhtikuu 2016 Golli-palvelun käyttöohje Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Sisäänkirjautuminen Golliin... 3 1.2 Gollin aikakatkaisu... 4 1.3 Gollin selainkäyttöliittymä rakenne ja toiminnot... 4 2 Organisaatio-

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Tikon lisenssin haku

Tikon lisenssin haku Toukokuu 2015 1 (11) lisenssin haku Lisenssin haku -ohje Toukokuu 2015 2 (11) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 Muuttunut lisenssiavaimen toimituskäytäntö... 3 Milloin lisenssiavainta tarvitaan... 3 Kuka

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Taustaa Lääkelainsäädännön eläinlääkintään liittyvät lait ja asetukset muuttuivat vuonna 2014. Eläinlääkärillä on mahdollisuus luovuttaa lääkkeitä varalle

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu

Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita tilauksen tekeminen dia Anna

Lisätiedot

Kuva 7.2 vastaustaulu harjoitukseen 7.2

Kuva 7.2 vastaustaulu harjoitukseen 7.2 Harjoitus 7. Lataa tiedosto http://users.metropolia.fi/~pasitr/opas/ran13b/data/ran13b.zip levylle Z: ja pura se. Kun olet tehnyt kaikki seuraavat 17 tehtävää palauta Tuubiin harjoituksen 7 vastauksena

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet 1 Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet Oikeudet Goalkeeper game statistics v12 ohjelman tekijänoikeudet ovat pysyvästi tekijällä (Markku Aalto, Vantaa, markku.aalto@finhockey.fi), ellei niitä

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot