11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje"

Transkriptio

1 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu, onko kyseessä veloitus- vai hyvityslasku, tehdäänkö tuotteiden varastomuutoksia laskutusvaiheessa, minkälaisia vakiotekstejä tulostetaan laskuille, jne. Laskutus-järjestelmä käyttää hyväkseen aiemmin järjestelmään syötettyjä tilauksia ja lähetteitä. Laskut voidaan tehdä tilausten perustella muodostetuista lähetteistä tai niitä voidaan syöttää vapaasti itse. Kun lasku tehdään tilaus- ja lähetetietojen perusteella, saadaan laskulle suoraan tilaukselle mahdollisesti muutetut ehto- ja hintatiedot, poikkeavat osoitetiedot, tilauksen muistiot, jne. Laskuja syötettäessä käytetään apuna etukäteen tietokantaan syöttettyjä perustietoja. Kun asiakkaan tietoihin on jo kerrottu asiakkaan kanssa sovitut maksuehdot, toimitusehdot, vakioalennukset, jne. ei näitä tietoja enää laskuja syötettäessä tarvitse tietää. Kun tuotetietoihin on avattu olemassa olevat väri-, tyyppi ja hintaryhmäyhdistelmät ja näille oikeat valuuttakohtaiset hinnastot, saadaan laskuille heti oikeat tiedot. Toisaalta kun laskuja syötetään ilman tilausta, ei edes laskutettavia tuotteita tarvitse olla olemassa. Laskurivit voidaan muodostaa pelkän tekstitiedon perustella. Jos DAFOn laskutus-järjestelmä on käytössä, voidaan laskuja muodostaa automaattisesti suoraan tilauksista omalla laskutus-näppäimellä. Tällöin lasku muodostuu suoraan tilauksen tietojen perusteella, ilman että muutoksia pääsee tekemään. Vastaavasti tilauksen lähetyksessä ja lähetteen kuittaus/korjauksessa voidaan muodostaa suoraan täsmälleen lähetteen mukainen lasku. Jos laskutusvaiheessa halutaan kuitenkin puuttua enemmän laskun sisältöön, tehdään lasku erillisellä Lähetteen laskutus-ohjelmalla. Muodostetuista laskuista voidaan tulostaa asiakkaalle laskut paperimuodossa, tai laskuja voidaan lähettää eteenpäin ekirjeenä. Erillisellä OVT-osuudella voidaan tietyille asiakasryhmille lähettää laskuja myös OVT-muodossa. Lisäksi laskuja voidaan nyt toimittaa sähköisesti XML-muodossa operaattorin välityksellä asiakkaalle. DAFO-järjestelmä ei itse pidä sisällään reskontran hoitoa. Sen sijään järjestelmään on rakennettu valmiiksi n. 20 erilaista liittymää eri reskontra-järjestelmiin. Tähän lisäksi laskuja voidaan lähettää rahoitusyhtiöille sähköisessä muodossa. Laskutustiedoista voidaan kerätä vastaavaa tilastointitietoa kuin myynnistäkin: asiakkaittain, tuotteittain, myyjittäin. Myytyjä ja laskutettuja tietoja voidaan näin verrata keskenään. Tilastointi on kuvattu aiemmin Myyntitilaukset-osuudessa. Vientilaskut saadaan tulostettua asiakkaan kielellä, ja laskuille tulostetaan vientiin tarvittavia tietoja: tullinimikkeet, koostumukset, alkuperämaatiedot, jne. Laskuista saadaan tulostettua tulliluettelo ja tullausilmoitus. Yleinen laskutusjärjestelmä Laskutusjärjestelmään kuuluu laskujen muodostus tilauskannasta tehtyjen lähetteiden perusteella ja laskujen syöttö vapaamuotoisesti. Laskuista voidaan tulostaa paperimuotoinen lasku asiakkaalle ja

2 itselle. Vastaavasti laskusta saa myös postiennakko-kortin asiakkaalle. Laskutuksen vakio-osuuteen kuuluu lisäksi laskuluettelon tulostus, siirtoaineiston muodostus reskontraa ja rahoitusyhtiötä varten sekä historiatietojen käsittely Lähetyksen laskutus Yleistä 32Laslah Lähetteen laskutuksella tehdään laskuja aiemmin tehtyjen lähetteiden perusteella. Lähetteen tietoja voidaan tarvittaessa muuttaa laskulle. Jos esimerkiksi tuotteiden kappalemääriä muutetaan, ei itse lähetteen tiedot kuitenkaan muutu. Laskutetut läheterivit merkitään, eikä niitä pääse laskuttamaan uudelleen. Samalle laskulle voidaan poimia rivejä useasta eri lähetteistä, kun toimitus- ja laskutusasiakas ovat samat. Jos näillä lähetteillä on toisistaan poikkeavia otsikkotietoja: ehtotiedot, myyjä, tms., ohjelma huomattaa tästä, mutta laskun saa kuitenkin tehtyä. Lisäksi ohjelmalla voidaan muodostaa ns. kokoomalaskuja, joissa on usean eri toimitusasiakkaan lähetteitä koottuna yhdelle laskutusasiakkaalle Parametrit Ennen laskujen muodostusta pitää perustietoihin perustaa laskutyypit. Laskutyyppejä pitää olla vähintään kaksi: veloituslaskuille ja hyvityslaskuille oma. Tämän lisäksi laskutyypeillä voidaan hoitaa esim. varastovähennyksen käyttäytymistä: joku laskutyyppi tekee varastovähennykseb toinen ei. Laskutyyppeillä pitää olla tiedoissaan numerosarjat, joista seuraava vapaa laskun numero haetaan. Kotimaan ja viennin laskuille voidaan antaa omat numerosarjansa, vaikka niille käytettäisiin samaa laskutyyppiä. Numerosarjan tiedoissa voidaan määritellä laskulle tulostuvan viitenumeron rakenne. Usein käytössä oleva reskontra-järjestelmä voi asettaa vaatimuksia viitteen sisällölle. Eräpäivien muodostusta ohjaa maksuehtojen perustiedot. Valuuttatietoista pitää löytyä valuutan ostokurssi. Muuten tilastoinnissa käytetään kerrointa 1. Asiakkaan maatietojen valintojen mukaan laskulle muodostetaan mahdollisesti verotieto. Mikäli asiakas on merkitty toimituskieltoon, annetaan tästä huomautus ennen laskun tekoa. Tässä vaiheessa on mahdollista jatkaa eteenpäin tai peruuttaa laskun muodostus. Jos kyseessä on taas vientiasiakas, ilmoittaa ohjelma, jos asiakkaan tiedoissa on merkintä, että VAT-numeroa ei ole tarkastettu. Tällöin laskulle muodostetaan yrityksen kotimaan mukainen vero, vaikka ko. maahan ei normaalisti tulisikaan veroa. Yleisparametreihin tai asiakkaalle annettu pienlisä lisätään laskulle automaattisesti, jos se on asiakkaalle ja tilaukselle sallittu sekä tilauksen yhteismäärä on alle pienlisänä käytettävän laskulisän rajan. Pienlisä on aina tilauskohtainen, eli jos yhdellä laskulla on useita tilauksia, voi jokaisesta tilauksesta tulla oma pienlisänsä. Pienlisä veloitetaan vain kerran tilausta kohti

3 Toimitustavalle annettu toimitusmaksu lisätään automaattisesti laskulle, jos se on asiakkaalle ja toimitusehdolle sallittu sekä laskun tuotteiden bruttopaino on toimitusmaksuna käytettävän laskulisän painorajojen välissä. Laskun bruttopainona käytetään ensisijaisesti laskun otsikolle annettua arvoa, jos sitä ei ole annettu lasketaan laskulla olevien tuotteiden yhteispaino tuotteelta löytyvän bruttopainon perusteella. Toimitusmaksu on aina laskukohtainen. Laskujen muodostusta ohjaavat lisäksi seuraavat yleisparametrit: 01. Vakiolajitelmat käytössä 05. Historialokin päivitys heti 11. Laskutus: vain kuitatut lähetteet 11. Osamaksun laskulisä 11. Osamaksun muistio 11. Yleinen pienlisä Parametrien sisällöstä enemmän Järjestelmä-osuudessa Pääruutu Välilehdille yhteiset toimintonapit Lopeta Ohje Lopetetaan ohjelma. Jos ohjelma lopetetaan, niin että valitut välilehdellä on rivejä, ohjelma kysyy poistetaanko pyynnöt. Tähän kannattaa aina vastata Kyllä, koska valittujen tietojen uudelleen käyttöönotto on melko mahdotonta. Siirtyminen DAFOn käyttöohjeisiin Välilehti 1 Lähetys

4 Ruudun toimintonapit Lähetyslistakentän vieressä selailu laskuttamattomiin lähetteisiin ja asiakasnumeroiden vieressä selailu asiakkaisiin. Kenttien kuvaukset Laskutyyppi Lähetyslista Toimitusasiakas Laskutusasiakas Faktoringnro Laskun päiväys Lähetys Valitaan laskutyyppi, johon lasku halutaan tehdä. Jos asiakkaan perustiedoissa on valittu asiakkaalle oletuslaskutyyppi, voidaan valita <ei arvoa> ja ohjelma käyttää silloin asiakkaalla olevaa tietoa. Jos halutaan laskuttaa tietty lähete, annetaan lähetteen numero tähän. Lähetteen voi myös valita vieressä olevan selailu-näppäimen avulla. Jos laskutettavaksi on hyväksytty vain kuitatut lähetteet, ei selailussa näy kuin kuitatut listat. Kuittaamattoman lähetteen tietoja ei tällöin myöskään tuoda seuraavan välilehden tietoihin. Jos halutaan laskuttaa useampia toimitusasiakkaan lähetteitä kerralla ja yhdistää niitä samalle laskulle, voidaan lähetenumero jättää antamatta ja antaa toimitusasiakkaan numero. Asiakas voidaan myös valita selailusta vieressä olevan näppäimen avulla. Kun lähetteillä on sama laskutusasiakas, voidaan kaikki ko. lähetteet kerätä samaan laskuun. Verokäsittely tapahtuu tällöin laskutusasiakkaan maatietojen mukaisesti eli oletuksena on, että laskutusasiakas ja kaikki sen toimitusasiakkaat ovat samassa maassa. Lähetyslista- ja toimitusasiakaskentät jätetään tällöin tyhjiksi ja laskutusasiakaskenttään annetaan laskutusasiakkaan numero. Asiakas voidaan poimia myös selailusta. Tehtävälle laskulle voidaan antaa poikkeava faktoring-numero. Muuten tieto haetaan laskutusasiakkaalta. Ruudulla voidaan antaa päivämäärä, joka viedään laskun päivämääräksi. Kenttään ehdotetaan aina ensin kuluvaa päivää. Laskut voidaan myös suorittaa viennin lähetysnumeron perusteella. Yhdessä lähetyksessä voi olla useita asiakkaan lähetyslistoja. Lähetykset perustetaan lähetteen kuittaus ohjelmalla. Kun lasketettavaksi halutut tiedot: lähete, toimitusasiakas tai laskutusasiakas on annettu, siirrytään eteenpäin joko näpäyttämällä välilehteä 2 tai painamalla enteriä. Tämän jälkeen toisen välilehden tietoihin tuodaan kaikki laskutettavaksi sopivat rivit. Jos asiakas on toimituskiellossa, tulee siitä ilmoitus. OK:lla päästään eteenpäin ja Peruutavaihtoehdolla antamaan uudet rajaustiedot. Vastaavasti, jos asiakkaan tiedoissa VAT-tarkastettu ei ole päällä, saadaan tästä ilmoitus. Samoin tässä OK:lla päästään eteenpäin ja Peruuta-vaihtoehdolla antamaan uudet rajaustiedot. Jos mennään eteenpäin, myös ulkolaisille asiakkaille muodostetaan vero kotimaan tietojen mukaisesti

5 Välilehti 2 Lähetys Ruudun toimintonapit Valitse Kaikki Ruudukon aktiivinen rivi valitaan mukaan laskulle. Rivi poistuu tällöin näytöstä ja siirtyy välilehden 3 Valitut tietoihin. Rivejä voidaan vaihdella vapaasti näytöstä toiseen, kunnes on painettu Laskuta-näppäintä välilehdellä 3. Jos useita peräkkäisiä rivejä on valittuna (Vaihto-näppäin pidetty alhaalla) siirretään kaikki valitut rivit valittuihin. Jos kaikki ruudulla olevat rivit halutaan laskuttaa, voidaan se tehdä painamalla valintaa Kaikki. Ohjelma siirtyy tällöin automaattisesti välilehdelle 3 Valitut. Kenttien kuvaukset Lähetys Asiakas Lähetys yht.yks Val Rivitiedot: Toimitus Lähetys Jos valinta-ruudulla on valittu vain yksi lähete laskutukseen, näkyy tässä valitun lähetteen numero. Jos on valittu toimitusasiakas tai laskutusasiakas, kentässä 0. Valintaruudun mukaisen asiakkaan numero ja nimi. Jos on valittu vain laskutusasiakas, näkyy tässä se, muuten toimitusasiakas. Laskutettavaksi valittavissa olevien rivien yhteensä-määrä yksiköissä. Laskutettavaksi valittavissa olevien rivien valuutta-määrä ilman veroja. Jos valinta-välilehdellä on annettu pelkästään laskutusasiakas, tuodaan riveille toimitusasiakkaiden numerot ensimmäiseen sarakkeeseen: Sarake ei ole näkyvissä, jos on valittu toimitusasiakas tai lähete. Vastaavasti, jos on valittu vain yksi lähete, tätä saraketta ei ole näkyvissä

6 Muussa tapauksessa kertoo rivin lähetteen numeron. Rivi Lähetyslistan rivinumero. Tilaus Lähetyslistan rivin tilausnumero. Rivi Lähetyslistan rivin tilausrivinumero. Tuote Lähetysrivin tuotetunnus. Lajitelma Jos vakiolajitelmat ovat käytössä, näkyy ruudulla lajitelmatunnus-sarake. Kpl Jos vakiolajitelmat ovat käytössä ja rivillä on olemassa lajitelma, näkyy tässä lajitelmien lukumäärä rivillä. Väri Tuotteen väritunnus. Val Rivin arvo valuutassa. Yht Rivin laskuttamatta olevien tuotteiden lukumäärä Kokokohtaiset laskuttamattomat kappaleet. Jos samalle laskulle valitaan rivejä eri lähetteistä, niin niillä voi olla keskenään erilaisia otsikkotietoja. Tällöin valintaa suoritettaessa saadaan ilmoitus: Laskulle valituilla lähetteillä on poikkeavat otsikkotiedot. Tiedot ensimmäiseltä riviltä? Vastaamalla OK, tulee laskun otsikkoon ensimmäiseksi valitun rivin tiedot. Peruuta-näppäimellä ei keskenään poikkeavia rivejä valita laskulle Välilehti 3 Valitut

7 Ruudun toimintonapit Lisät Laskuta Uusi Muuta Poista Näillä näppäimillä päästään muistioihin. Muistio-ohjelman toiminnasta on oma ohjeensa. Mahdollisia muistioita ovat asiakkaan, tuotteen ja tilauksen muistiot. Muodostettavalle laskulle voidaan määritellä normaalien rivien lisäksi ns. laskulisiä. Lisien ylläpitoon päästään tällä näppäimellä ennen Laskutanapin painamista. Kun kaikki valinnat on tehty, painetaan Laskuta-näppäintä. Tällöin valituista riveistä muodostetaan uusi lasku. Ohjelma siirtyy välilehdelle 6 Laskunro, jossa näkyy muodostuneen laskun numero ja summat. Jos laskulle halutaan lisätä rivejä, jotka eivät ole lähetteellä, voidaan tämä tehdä Uusi-näppäimellä. Laskulle valittujen rivien tietoja voidaan muuttaa tämän näppäimen avulla. Muutos vaikuttaa laskuun, ei itse lähetteen tietoihin. Poista-näppäin siirtää rivin takaisin välilehdelle 2 Lähetys. Rivi poistetaan siis laskulle valittujen rivien joukosta ei itse lähetetiedoista. Ruudulla on täsmälleen samat tiedot kuin välilehdellä 2 Lähetys. Välilehden 3 Valitut rivit ovat niitä, jotka ovat menossa laskulle. Rivejä voidaan siirrellä välilehden 2 ja 3 välillä näppäimillä Valitse ja Poista, niin kauan kunnes on painettu Laskuta-näppäintä. Lisäksi rivejä voi syöttää ilman lähetystietoja, ja valittuja rivejä voidaan muutella. MIkäli tuotteen määrä on nolla, mutta hinnassa jotain, niin kyseinen rivi tulee laskulle ilman kappaleita, mutta hinta lisätään kerran laskun loppusummaan. Normaalisti tätä käytetään jossain erikoistapauksissa, jossa laskun rivi ei saa lisätä laskun lopussa olevia yhteiskappaleita, mutta loppusummaa kyllä. Eli jos rivi ei saa tulla lainkaan laskulle, pitää sekä määrä että hinta nollata Rivitietojen muutos

8 Mikäli vakiolajitelmat ovat käytössä ja valitulla rivillä on lajitelma, näkyy ruudulla kokokohtaisten tietojen lisäksi lajitemlan tiedot: Valtion osuus% sekä VO asiakas -kenttä tulevat näkyville vain, jos asiakkaan perustiedoissa on annettu VO asiakasnumero, muuten kenttiä ei näytetä tämä pätee myös muihin tilauksen, lähetyksen ja laskutuksen ohjelmiin. Käytetään tapauksessa, jossa asiakas maksaa itse osan tilausrivistä ja loppu, tämän prosentin mukainen osuus on mahdollista laskuttaa kyseiseltä Valtionosuusasiakkaalta erillisellä koontilaskutuksella (32ValtOs.exe). Ruudun toimintonapit Tallenna Peruuta Asiakasnumeron vieressä selailu asiakkaisiin, tuotteen vasemmalla puolella selailu tuotteisiin ja värin alla tuotteen värien selailuun. Tallentaa muutetut tiedot pyyntöihin. Palataan rivien näyttöön. Poistutaan rivin tiedoista tallentamatta. Kenttien kuvaukset

9 Toimitusasiakas Rivin toimitusasiakkaan tunnus ja nimi. Lähetys/Tilaus Alapuolella neljä kenttää: lähetteen numero ja rinnalla lähetteen rivinumero. Näiden alla tilauksen numero ja sen rinnalla tilauksen rivinumero. Pikakoodi Jos pikakoodit ovat käytössä, voidaan riville valita tuote pikakoodin avulla. Tuote Rivillä olevan tuotteen tunnus ja sen alapuolella tuotteen nimi. Väri Tuotteen väritunnus. Tyyppi Tuotteen tyyppi. Voi alla pois käytöstä. Hr Tuotteen hintaryhmä rivillä. Voi olla pois käytöstä. Laatuluokka Jos laatuluokat ovat käytössä, rivin laatuluokka. Lajitelma Jos lajitelmat ovat käytössä (vakio tai tuote), niin rivin mahdollinen lajitelma. Tilastojakso Rivillä oleva tilastojakso. Siirtyy laskulle ja sitä kautta tilastointiin. A-hinta Rivillä oleva tuotteen yksikköhinta valuutassa. Yhteensä Laskutettava yksikkömäärä rivillä. MIkäli tuotteen määrä muutetaan nollaksi, mutta hinta jätetään, niin kyseinen rivi tulee laskulle ilman kappaleita, mutta hinta lisätään kerran laskun loppusummaan. Normaalisti tätä käytetään jossain erikoistapauksissa, jossa laskun rivi ei saa lisätä laskun lopussa olevia yhteiskappaleita, mutta loppusummaa kyllä. Eli jos rivi ei saa tulla lainkaan laskulle, pitää sekä määrä että hinta nollata. Koot 1-20 Kokokohtaiset laskutettavat määrät. Lajitelma Mikäli vakiolajitelmat ovat käytössä ja valitulla rivillä on lajitelma, näkyy tässä lajitelman tunnus. Koko Lajitelman koko lajitelman perustiedoissa. Vain näyttökenttä. Kpl Laskutettavien lajitelmien lukumäärä. Alennukset Rivin alennukset 1-5. Periytyneet tilauksen otsikolta. Alennustekstit periytyvät riville joko tilaukselta tai asiakkaan tiedoista, mutta niitä voidaan myös rivikohtaisesti muuttaa. Kun alennustekstin kohdalle klikataan tekstiä hiiren kakkospainikkeella, saadaan listaan valittavaksi perustetut alennustekstit. Alennus-% Rivin alennus-%. Myyjäprov% Myyjän rivistä saama provisio-%. Toimituspvm Rivin toimituspäivämäärä: tulee oletuksena joko lähetteen kuittauspäivämäärä tai lähetteen päivämäärä. Myyntitili Riville mahdollisesti annettu poikkeava tiliöintitieto, jota käytetään reskontraan keräilyn yhteydessä. Normaalisti tieto haetaan perustiedoissa olevista tiliöintiparametreista siirron yhteydessä. Kust.paikka Riville mahdollisesti annettu poikkeava kustannuspaikkatieto, jota käytetään reskontraan keräilyn yhteydessä. Normaalisti tieto haetaan perustiedoissa olevista tiliöintiparametreista siirron yhteydessä. Välittömät kust. Riville voidaan antaa poikkeavat välittömät kustannukset tilastointia varten. Varasto Varasto, josta tuote poistetaan. Varastopaikka Jos varastopaikat on käytössä, voidaan antaa varastopaikan tunnus. Verokanta Rivin verokantatieto. Tulee tilaukselta, jonne se taas on tullut automaattisesti asiakkaan maatiedoista. Vero-% Verokannan mukainen lisä- tai vähennysprosentti, sen mukaan onko hinnoissa vero mukana vai ei. Tämä tieto haetaan asiakkaan maalta. Verotili Verokannan mukainen tiliöintitieto, jota käytetään reskontraan keräilyn yhteydessä. Minuutit Riville voidaan antaa poikkeavat minuuttitiedot tilastointia varten

10 Tämän näytön avulla syötetään uusia rivejä laskulle ilman lähetetietoja, ja sillä muutetaan lähetteen tietoja laskulle. Itse läheterivin tiedot eivät muutu Laskulisät-ikkuna Ruudun toimintonapit Tallenna Peruuta Tallentaa laskulisätiedot pyyntöihin. Palataan rivien näyttöön. Poistutaan laskulisien tiedoista tallentamatta. Kenttien kuvaukset Teksti Laskulle tule laskulisä voidaan valita valmiiksi perustettujen laskulisien joukosta tai se voidaan syöttää suoraan tekstinä ruudulle. Hinta Laskulisä voi olla joko valuuttamääräinen tai prosentuaalinen laskun loppusummaan nähden. Jos kyse4ssä on valuuttamääräinen lisä, annetaan summa tähän sarakkeeseen. Vain toinen annetaan: hinta tai %. % Jos kyseessä on prosentuaalinen laskulisä, annetaan prosentti tähän. Jos koko laskusta halutaan esim. antaa 5%:n alennus, annetaan prosentti miinus-merkkisenä 5. Verokanta Toimitus Laskulisän verotieto. Tulee oletuksen asiakkaan maatiedoista. Jos kyseessä on ns. kokoomalasku, jossa on useita toimitusasiakkaita, pitää lisä kohdistaa jollekin asiakkaalle. Laskutuslisät-ikkunassa olevaa prosentuaalista lisää/alennusta ei saa käyttää koontilaskujen yhteydessä. Lisät on tässä tapauksessa annettava valuuttamääräisinä (esim. Toimituslisä 40 FIM). Laskulisä-riville täytetään toimitusasiakkaan numero, jolle ko. lisä kohdistuu

11 Välilehti 4 Otsikko Ruudun toimintonapit Lisät Laskuta Muodostettavalle laskulle voidaan määritellä normaalien rivien lisäksi ns. laskulisiä. Lisien ylläpitoon päästään tällä näppäimellä ennen Laskutanapin painamista. Kun kaikki valinnat on tehty, painetaan Laskuta-näppäintä. Tällöin valituista riveistä muodostetaan uusi lasku. Ohjelma siirtyy välilehdelle 6 Laskunro, jossa näkyy muodostuneen laskun numero ja summat. Kenttien kuvaukset Toimitus Mikäli kyseessä ei ole ns. kokoomalasku, näkyy otsikkotiedoissa toimitusasiakkaan numero, nimi ja ensimmäinen osoitekenttä. Kokoomalaskulle, jossa on useita toimitusasiakkaita, otsikkotietojen toimitusasiakas on 0. Laskutus Otsikkoruudulla näkyy laskutusasiakkaan numero, nimi ja osoite. Laskun päiväys Laskun päiväystä voi vielä muuttaa ennen laskun muodostusta. Arvopvm Laskun arvopäivämäärä voidaan muuttaa tässä vaiheessa. Laskun maksuehto lähtee liikkeelle laskun arvopäivästä. Arvopäivien lkm Arvopäivämäärän tilalla voidaan antaa arvopäivien lukumäärä. Arvopäivämäärä on tällöin laskupäiväys + arvopäivien lukumäärä. Osamaksupäivät Jos ollaan tekemässä ns. osamaksulaskua, voidaan antaa tai muuttaa osamaksujen päiviä ja prosentteja.ruudulla on osamaksuun liittyvät neljä kenttää: kaksi prosenttikenttää ja kaksi päivien lukumääräkenttää. Jos näitä käytetään, niin arvopäivämäärällä 1 (=laskun päiväys + arvopaivät

12 1) laskutetaan prosentin 1 mukainen osuus laskusta. Arvopäivällä 2 prosentin 2 mukainen osuus sekä viimeisellä arvopäivällä jäljelle jäänyt osuus=100-prosentit 1 ja 2. Maksuehto Laskulle tuleva maksuehto. Voidaan muuttaa tässä vaiheessa halutuksi. Toimitustapa Laskulle tuleva toimitustapa. Voidaan muuttaa tässä vaiheessa halutuksi. Toimitusehto Laskulle tuleva toimitusehto. Voidaan muuttaa tässä vaiheessa halutuksi. Myyjä Laskun myyjätieto. Myyntisaam.tili Laskulle mahdollisesti annettu poikkeava tiliöintitieto, jota käytetään reskontraan keräilyn yhteydessä. Normaalisti tieto haetaan perustiedoissa olevista tiliöintiparametreista siirron yhteydessä. Lasku yhteensä yks Muodostettavan laskun tämän hetkiset yhteensä-tiedot. Laskun yksikkömäärät yhteensä. Val Laskun tämän hetkinen loppusumma valuutassa, ilman veroja. Vero Laskun tämän hetkinen verosumma. Laskulle tulevat otsikkotiedot saadaan näkyviin ennen varsinaista laskun muodostusta. Näitä tietoja voidaan vielä tässä vaiheessa muuttaa halutuiksi. Laskutuksen jälkeen tietoja voi vielä mennä muuttamaan Laskun korjailu ohjelmalla Välilehti 5 Vienti Kenttien kuvaukset

13 Bruttopaino Nettopaino Kollit Tilavuus Kuljetusliike Mitat PakettiID Laskulle mahdollisesti tulostettava laskun bruttopaino. Laskulle mahdollisesti tulostettava laskun nettopaino. Laskulle mahdollisesti tulostettava laskun kollien lukumäärä. Laskulle mahdollisesti tulostettava laskun kokonaistilavuus. Laskun otsikkotietoihin voidaan tallentaa kuljetukseen liittyviä tietoja. Tekstikenttä, johon voidaan vapaasti kirjoittaa pakettiin liittyviä tietoja. Laskuun liittyvien pakettien tunnuksia. Vientilaskulle voidaan tulostaa paino- ja tilavuustietoja. Nämä tiedot voivat tulla lähetteeltä tai ne voidaan syöttää tässä vaiheessa Välilehti 6 Laskunro Ruudun toimintonapit Muodostettu lasku voidaan tulostaa paperille painamalla tätä näppäintä. Lasku tulostuu lista-määritysten mukaiselle kirjoittimelle. Laskusta enemmän laskun tulostuksen ohjeessa. Kenttien kuvaukset Laskunumero Lasku yhteensä Yks Val Kun lasku on valmis, ohjelma näyttää välilehdellä 6 muodostuneen laskun numeron. Jos kyseessä oli osamaksulaskutus, josta syntyi useampi lasku, näytetään ensimmäisen laskun tiedot. Muodostuneen laskun kokonaismäärä yksiköissä. Laskun loppusumma valuutassa

14 Vero Laskun verot valuutassa. Kun lasku on valmis, näkyy sen tiedot viimeisellä välilehdellä. Lasku voidaan tulostaa tästä suoraan paperille, tai tulostus voidaan suorittaa erikseen käynnistämällä laskun tulostus ohjelman. Seuraavan laskun muodostus aloitetaan siirtymällä jälleen ensimmäiselle välilehdelle Ohjelman tekemät päivitykset Laspyyn Lasotsikot Lasrivit Laskutuspyyntöjä tallennetaan väliaikaisesti aputauluun käyttäjittäin. Ohjelman lopetuksen jälkeen tiedoston pitäisi olla ko. käyttäjän osalta tyhjä. Jos ohjelma lopetetaan, niin että valitut välilehdellä on rivejä, ohjelma kysyy poistetaanko pyynnöt. Muodostettujen laskujen otsikkotiedot tallentuvat tähän tauluun. Laskujen rivitiedot muodostuvat tähän tiedostoon. Laskulisät ovat tässä tiedostossa rivinumerosta eteenpäin. Laskmemo Jos kyseessä on osamaksulasku, tallennetaan parametrilla 11. Osamaksun muistio kerrotulle muistiotyypille samaan osamaksuun kuuluvien laskujen numerot. Lastoimoso Jos laskulle tulevalla tilauksella on poikkeava toimitusosoite, viedään se myös laskun tietoihin. Tilrivit Tilausriville merkitään laskutetut määrät, laskun numero ja laskun päiväys. Näkyvät mm. tilauskyselyssä. Tilrivi2 Jos laskutusvaihe vähentää varastoja, poistetaan tilauksen varatut määrät. Laherivi Laskutettu läheterivi merkitään laskutetuksi. Laheotsi Jos kaikki lähetteen rivit tulevat laskutetuiksi, merkitään koko lähete laskutetuksi. Nrosarjat Viimeksi käytetty numero päivitetään numerosarjatietoihin. Hisloki Jos parametri Historialokin päivitys heti on päällä, viedään laskun tiedot lokitauluun. Mtarvloki Jos parametri Tarvelokin päivitys heti on päällä, viedään tiedot lokitauluun. Tuotevar Jos tilauslajilla on merkintä, että laskun muodostus lisää tai vähentää varastoja, tehdään varastopäivitykset heti. Tuotetap Jos tuotteen varastomääriä muutetaan, viedään tieto tuotteen Tuotevko Loki varastotapahtumatiedostoon. Jos tuote vähennetään varastosta, vähennetään tilauskannan kautta tulleet määrät myös tuotteen toimitusajan toimittamatta olevista määristä. DAFOMYYMIn yhteydessä mahdolliset tuoteviikkotietojen poistot viedään heti siirtoloki-tauluun. Uusien ja muuttuneiden tietojen keräys tähän tauluun tapahtuu siirto-ohjelmien avulla

15 11.2 Laskujen ylläpito 32Lasmuu Yleistä Ohjelmalla voidaan korjailla aiemmin tehtyjä laskuja ja syöttää kokonaan uusia. Laskuja voi vapaasti korjailla niin kauan, kun niitä ei ole lähetetty eteenpäin asiakkaalle tai siirretty reskontra-järjestelmän piiriin. Jos lasku on jo ehtinyt mennä eteenpäin, pitää laskusta tehdä hyvityslasku, ja sitten muodostaa uusi lasku oikein tiedoin. Hyvityslasku voidaan muodostaa helpoiten laskun kopioinnilla Pohja-toiminnon avulla Parametrit Ennen laskujen tekoa on aina valittava laskutyyppi. Laskutyyppien perustiedoissa on merkintä Varastomuutokset / Käsilasku, joka kertoo miten tällä ohjelmalla tehtyjen tuotetietojen varastot käyttäytyvät. Se voi olla lisäävä (+), vähentävä (-) tai sitten varastoihin ei kosketa (0). Lisäksi laskutyypillä voi olla merkintä, että poistetun laskun mukainen lähete voidaan laskuttaa uudelleen. Uusia laskuja tehtäessä ohjelma ehdottaa aina numerosarjan mukaista seuraavaa vapaata numeroa. Tämän tilalle voidaan kuitenkin antaa joku muu numero, joka ei vielä ole käytössä. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää esim. jos laskun poiston yhteydessä numerointiin on jäänyt jokin aukko. Väliin jäänyt laskunumero voidaan näin ottaa käyttöön. Laskun syöttö käyttää kaikkia samoja perustietoja hyväkseen kuin lähetteen laskutus ja tilausten syöttö: asiakkaat, tuotteet, hinnastot, ehtotiedot, jne. Valuuttatiedoista haetaan kurssit, maalta verotustiedot. Mikäli asiakas on merkitty toimituskieltoon, annetaan tästä huomautus ennen laskun tekoa. Tässä vaiheessa on mahdollista jatkaa eteenpäin tai peruuttaa laskun muodostus. Jos kyseessä on taas vientiasiakas, ilmoittaa ohjelma, jos asiakkaan tiedoissa on merkintä, että VAT-numeroa ei ole tarkastettu. Tällöin laskulle muodostetaan yrityksen kotimaan mukainen vero, vaikka ko. maahan ei normaalisti tulisikaan veroa. Laskujen muodostusta ohjaavat lisäksi seuraavat yleisparametrit: 01. Vakiolajitelmat käytössä 05. Historialokin päivitys heti Pääruutu Välilehdille yhteiset toimintonapit Lopeta Ohje Lopetetaan ohjelma. Siirtyminen DAFOn käyttöohjeisiin

16 Välilehti 1 Otsikko Ruudun toimintonapit Näillä näppäimillä päästään laskuihin liittyviin muistioihin. Muistioohjelman toiminnasta on oma ohjeensa. Mahdollisia laskuihin liittyviä muistioita ovat asiakkaan, laskun ja tuotteen muistiot. Laskunumerokentän vieressä selailu laskutyypin laskuihin ja asiakasnumeroiden vieressä selailu asiakkaisiin. Avaa asiakkaan kyseilyikkunan, josta voidaan nähdä asiakkaan tilaukset, lähetteet tai laskut Avaa asiakkaan laskurivikyselyn. Pohja Lisät Las.oso Uusi Tallenna Poista Ruudulla oleva lasku voidaan tulostaa paperille painamalla tätä näppäintä. Lasku tulostuu lista-määritysten mukaiselle kirjoittimelle. Laskusta enemmän laskun tulostuksen ohjeessa. Ruudulla oleva lasku voidaan ottaa pohjaksi uutta laskua tehtäessä. Siirrytään laskun laskulisärivien ylläpitoon. Laskun poikkeavan osoitetiedon muutokseen. Kokonaan uuden laskun tekoon. Tallennetaan laskun otsikkotietoihin tehdyt muutokset. Poistetaan koko lasku. Kenttien kuvaukset Laskutyyppi Ennen uuden laskun syöttöä tai vanhan laskun korjailua, pitää valita

17 Laskunumero Hyvityslasku Laskun päiväys Myyntisaam.tili Laskutus Toimitus Faktoring Arvopvm Arvopäivien lkm Maksuehto Toimitustapa Toimitusehto Myyjä Agentti Laskuyhteensä Yks Val Vero Kurssi Älä merkitse uudelleen tulostettavaksi Reskontraan Tilastoidaan Reskontrassa laskutyyppi, jota ollaan käsittelemässä. Olemassa olevalla laskulle ei voi vaihtaa laskutyyppiä, vaan lasku pitää kopioida uudelle tyypille ja poistaa vanha. Valintalistaan tuodaan vain laskutyypit, jotka on merkitty myyntilaskutyypeiksi. Käsiteltävänä olevan laskun numero. Lasku voidaan hakea ruutuun selailusta tai antaa suoraan kenttää ja painaa näppäimiä Vaihto+Enter. Jos lasku kuuluu eri laskutyyppiin, mikä on ruudulla valittuna, vaihdetaan ruudun laskutyyppi. Hyvityslaskulle voidaan merkitä, minkä laskun hyvityslasku se on. Laskun päivämäärä. Jos laskulla ei ole erillistä arvopäivämäärää, lasketaan maksuehdon kassa-alennuspäivät ja nettopäivät tästä päivästä eteenpäin. Laskulle mahdollisesti annettu poikkeava tiliöintitieto, jota käytetään reskontraan keräilyn yhteydessä. Normaalisti tieto haetaan perustiedoissa olevista tiliöintiparametreista siirron yhteydessä. Laskun maksajan numero, nimi ja osoite. Laskun toimitusasiakkaan numero, nimi ja osoite. Jos kyseessä on ns. kokoomalasku, jossa on useita toimitusasiakkaita, tämä tieto on 0. Laskun asiakkaan faktoring-numero. Laskun mahdollinen arvopäivämäärä. Jos tämä on annettu, niin maksuehdon kassa-alennuspäivät ja nettopäivät lasketaan tästä päivästä. Jos arvopäivämäärää ei ole annettu, voidaan antaa arvopäivien lukumäärä. illoin arvopäivämäärä 0 laskun päivämäärä + arvopäivät. Maskun maksuehto, jonka mukaan määräytyy kassa-alennukset ja eräpäivät. Laskun toimitustapa. Laskun toimitusehto. Laskun myyjätieto. Laskun agenttitieto. Laskun kokonaismäärä yksiköissä. Laskun loppusumma valuutassa. Laskun verot valuutassa. Laskutushetken kurssi. Kun laskulle muutetaan jotain tietoa, niin voidaan merkitä että laskua ei haluta tulostettavaksi uudelleen Ottamattomat valinnalla. Viedäänkö lasku reskontraan vai ei. Laskutyypin mukaan tuodaan oletuksena laskulle, mutta voidaan laskukohtaisesti muuttaa. Lasketaanko laskun tiedot Historia-tauluun vai ei. Tuodaan oletuksena laskutyypiltä. Voidaan muuttaa laskukohtaisesti. Näytetään laskun tila: onko siirretty reskontraan vai ei

18 Laskun kopiointi Pohja-toiminnolla Ruudun toimintonapit Ok Peruuta Muodostetaan uusi lasku vanhan tiedoilla ja palataan otsikkoruutuun. Palaan otsikkoruutuun tekemättä uutta laskua. Kenttien kuvaukset Laskutyyppi Laskunumero Kaikki rivit Valitut Ei rivejä Uuden laskun laskutyyppi ruudun kielellä. Uuden laskun numero. Tuodaan automaattisesti seuraava vapaa numero numerosarjasta. Numero voidaan vaihtaa halutuksi. Tällöin numerosarjojen tiedot eivät päivity. Samaa laskunumeroa ei voi antaa useammalle eri laskulle. Kopioidaan kaikki laskun rivit uuteen laskuun. Voidaan valita mitkä rivit otetaan mukaan kopiointiin. Kopioidaan ainoastaan otsikon tiedot uuteen laskuun. Jos olemassa olevassa olevaa laskua halutaan käyttää apuna uutta syötettäessä, haetaan vanha lasku ensin ruutuun ja painetaan sitten Pohja-näppäintä. Tämän jälkeen voidaan valita laskutyyppi, johon uusi lasku muodostetaan. Kopioitavaksi voidaan valita kaikki rivit, osa riveistä tai ei rivejä lainkaan. Osa riveistä saadaan kopioitua valinnalla Valitut. Rivien valinta tapahtuu aktivoimalla rivi ja painamalla + -merkkiä rivin kohdalla. Rivin eteen ilmestyy tällöin myös + -merkki. Laskun kopiointia käytetään esimerkiksi laskuja hyvitettäessä. Hyvitettävä lasku haetaan ensin ruutuun, sitten painetaan Pohja-näppäintä, valitaan laskutyypiksi hyvityslaskutyyppi ja valitaan kaikki rivit kopioitaviksi. Tällöin saadaa koko lasku hyvitettyä samoilla summilla kuin lasku oli tehty

19 Laskun laskulisät Ruudun toimintonapit Tallenna Peruuta Ohje Muodostetaan uusi lasku vanhan tiedoilla ja palataan otsikkoruutuun. Palaan otsikkoruutuun tekemättä uutta laskua. Siirtyminen DAFOn käyttöohjeisiin Kenttien kuvaukset Teksti Laskulle tuleva laskulisä voidaan valita valmiiksi perustettujen laskulisien joukosta tai se voidaan syöttää suoraan tekstinä ruudulle. Hinta Laskulisä voi olla joko valuuttamääräinen tai prosentuaalinen laskun loppusummaan nähden. Jos kyse4ssä on valuuttamääräinen lisä, annetaan summa tähän sarakkeeseen. Vain toinen annetaan: hinta tai %. % Jos kyseessä on prosentuaalinen laskulisä, annetaan prosentti tähän. Jos koko laskusta halutaan esim. antaa 5%:n alennus, annetaan prosentti miinus-merkkisenä 5. Verokanta Toimitus Laskulisän verotieto. Tulee oletuksen asiakkaan maatiedoista. Jos kyseessä on ns. kokoomalasku, jossa on useita toimitusasiakkaita, pitää lisä kohdistaa jollekin asiakkaalle. Laskutuslisät-ikkunassa olevaa prosentuaalista lisää/alennusta ei saa käyttää koontilaskujen yhteydessä. Lisät on tässä tapauksessa annettava valuuttamääräisinä (esim. Toimituslisä 40 FIM). Laskulisä-riville täytetään toimitusasiakkaan numero, jolle ko. lisä kohdistuu

20 Laskun poikkeava osoitetieto Ruudun toimintonapit Tallenna Poista Sulje Tallennetaan muutettu osoitetieto. Poistetaan laskun osoitetieto. Palaan laskun tietoihin tekemättä muutoksia. Kenttien kuvaukset Toimitusosoite Nimi Osoite Maa Laskutusosoite Nimi Osoite Maa Laskulla voi olla sekä poikkeava toimitus- että laskutusosoite. Laskun poikkeava nimitieto. Laskun poikkeava osoitetieto. Laskun poikkeva toimitusmaa Laskulle tulostusva poikkeava laskutusosoite Laskun poikkeava laskutusnimi Laskun poikkeava laskutusosoite Laskun poikkeava laskutusmaa

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Ohjelmalla voidaan syöttää uusia ostolaskuja järjestelmään tai muuttaa jo aiemmin syötettyjä.

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Ohjelmalla voidaan syöttää uusia ostolaskuja järjestelmään tai muuttaa jo aiemmin syötettyjä. 19 Järjestelmään voidaan syöttää toimittajien lähettämiä ostolaskuja. Ostolaskuille on tehty liittymä reskontrajärjestelmään (Sonet). Kun ostolasku on syötetty DAFOon, niin se saadaan siirrettyä sähköisesti

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje

Dafo Versio 10. Käyttöohje 6 Ostotilausjärjestelmää käytetään ulkopuolisille toimittajille tehtävien tilausten käsittelemiseen. Ostojen käsittelyn rungon muodostavat tilausten syöttö ja tavaran saapumisen kirjaus. Näiden lisäksi

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

5 MYYNTITILAUKSET. Dafo Versio 10 MYYNTITILAUKSET. Käyttöohje

5 MYYNTITILAUKSET. Dafo Versio 10 MYYNTITILAUKSET. Käyttöohje 5 Myyntitilausjärjestelmällä kirjataan DAFO-järjestelmään asiakkailta tulleita tilauksia. Järjestelmän erityispiirteenä on tuotteen eri kokojen käsittely yhdellä syötöllä. Tästä ominaisuudesta johtuen

Lisätiedot

Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut. TaikaTapahtumat -käyttöohje

Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut. TaikaTapahtumat -käyttöohje Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut TaikaTapahtumat -käyttöohje Laskutus tapahtumahallinnassa Ennen laskutusta varmista että osallistujat on kohdistettu asiakashallintaan

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

TaikaLaskut. pikaohje

TaikaLaskut. pikaohje TaikaLaskut pikaohje Laskutus Laskut sivulla voi lisätä / muuttaa / käsitellä laskuja. Uusi lasku lisätään Lisää uusi -linkistä. Laskuja voi hakea erilaisilla kriteereillä: Näytä: kaikki, avoimet, lähetetyt,

Lisätiedot

Myyntitilausrivin kuvaus

Myyntitilausrivin kuvaus Myyntitilausrivin kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 1 / 18 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 ETSIMINEN TUOTTEEN LYHENTEEN AVULLA...9 ETSIMINEN TUOTEKOODIN OSAN

Lisätiedot

Balanssi laskutus Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18.2.2009 1/6

Balanssi laskutus Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18.2.2009 1/6 18.2.2009 1/6 Balanssista on kaksi erilaista laskutusohjelmatuotetta, Balanssi Easy laskutus ja Balanssi laskutus. Alla olevassa taulukossa on tuotteiden ominaisuudet ja eroavaisuudet. Merkkien selitykset:

Lisätiedot

10 LÄHETYSTOIMINTA. A - Keruutoiminnot. 10.1 Keruuilmoitus. Dafo Versio 10 LÄHETYSTOIMINTA. Käyttöohje

10 LÄHETYSTOIMINTA. A - Keruutoiminnot. 10.1 Keruuilmoitus. Dafo Versio 10 LÄHETYSTOIMINTA. Käyttöohje 10 Lähetystoimintaosajärjestelmän alle kuuluvat seuraavat ohjelmat. Kuva: Lähetystointa.gif A - Keruutoiminnot 10.1 Keruuilmoitus 10.1.1 Yleistä 32KeruuI.exe Toimii asiakaspaikoille keruumenettelyllä sekä

Lisätiedot

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti.

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. TULOSTUSTEN MUOKKAUS Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. Valitaan Asetukset - Tulostukset ja esille tulleesta ikkunasta valitaan tuloste jota halutaan muokata. Aseta ensin

Lisätiedot

JHS laskumallin tiedot

JHS laskumallin tiedot 1(5) LUONNOS Liite 3: Laskun kuvamallit JHS laskumallin tiedot Laskunäytölle tai siitä tehdylle paperitulostukselle ei merkitä valinnaisia tietorivejä lainkaan, mikäli tiedolla ei ole sisältöä. Näin saadaan

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

25 RAPORTOINTI. 25.1 Raporttigeneraattori. Dafo Versio 10 RAPORTOINTI. Käyttöohje

25 RAPORTOINTI. 25.1 Raporttigeneraattori. Dafo Versio 10 RAPORTOINTI. Käyttöohje 25 Dafon raportointiosajärjestelmä on työväline sekä nopeisiin AD HOC-kyselyihin, että pidemmän aikavälin tulosraportointiin. Järjestelmä jakaantuu näin ollen myös kahteen erilliseen osajärjestelmään.

Lisätiedot

Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt

Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt Esapekka Kuikka ja Hellevi Lilja, #188765 1 (9) Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt OHJE # 188765 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sisältö 1 Verkkolaskutuspalvelu... 3 2 Verkkolaskutuspalveluun

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje

Dafo Versio 10. Käyttöohje 13 13.1 Parametrit DAFOssa on ominaisuus, jolla palvelimella olevan kannan lisäksi voidaan tilauksia kirjata erillisellä työasemalla / kannettavalla erilliseen tietokantaan. Näin tehdyt tilaukset voidaan

Lisätiedot

Sonet laskutusliittymä

Sonet laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Kustannuspaikat... 3

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Tässä dokumentissa on selvitetty materiaalien seurannasta seuraavat osa-alueet:

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Tässä dokumentissa on selvitetty materiaalien seurannasta seuraavat osa-alueet: 3 Mikäli DAFO järjestelmää käyttävä yritys on joko tuotteita valmistava tai valmistuttaa niitä alihankintana, DAFOn Materiaalihallinta on merkittävä apuväline selvitettäessä valmistuksessa käytettävien

Lisätiedot

Fivaldi laskutusliittymä

Fivaldi laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Asiakastietojen määrittely

Lisätiedot

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo Kuljetus-Lastu Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo Myynti/Tuki 050 491 3771 petri.lahtiluoma@itapu-lahtiluoma.fi TERVETULOA TUTUSTUMAAN KULJETUS-LASTU-LASKUTUSOHJELMAAN!

Lisätiedot

Myyntitilauserän kuvaus

Myyntitilauserän kuvaus Myyntitilauserän kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

1 PERUSTIETOJEN YLLÄPITO

1 PERUSTIETOJEN YLLÄPITO 1 1.9 Asiakkaiden ylläpito 1.9.1 Yleistä 32Asia/DFAsia Asiakkaiden ylläpitoon avataan asiakkaan kaikki tiedot. Asiakkaalle valittavat ja kiinnitetävät perustiedot on oltava valmiiksi perustettuina perustiedoissa

Lisätiedot

HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013. Kurssimateriaali

HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013. Kurssimateriaali HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013 Kurssimateriaali Päiväys: 10.5.2013. Visma Software Oyj pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai

Lisätiedot

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus Tieto ääritelmä ALV-laki 2004 Huomautus P=Pakollinen, =uositellaan käytettäväksi, =ahdollinen, välittyy kaikissa määrityksissä EPI-tiedot Laskuerän / operaattorin tiedot P Erän lähettäjän tunnus Lähettävän

Lisätiedot

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 09.06.2011 Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin

Lisätiedot

Laskutus. ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Laskutus. ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Laskutus ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 Käyttöliittymäuudistuksen taustaa Osoitteiden määräytyminen laskulle Laskun muodostaminen Laskuhotelli

Lisätiedot

Netvisor laskutusliittymä

Netvisor laskutusliittymä Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Laskujen lähetys... 6 2.1 2.2 2.3 3 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Operaattoritunnukset...

Lisätiedot

Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely

Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely Ominaisuuden käyttöönotto vaatii Visma Nova Verkkolaskut -lisenssin (WEI). Voit ulkoistaa maksuhuomautusten ja perinnän käsittelyn Visma Duetto Oy:n

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

Jotta tuotelaskutusta voidaan käyttää, tulee lippukunnan perustiedoissa olla tuotemyynnin tilitiedot ja sähköposti merkattuna.

Jotta tuotelaskutusta voidaan käyttää, tulee lippukunnan perustiedoissa olla tuotemyynnin tilitiedot ja sähköposti merkattuna. 18.5.2017 vj Oikeus: lippukunnanjohtaja taloudenhoitaja KEVYT TUOTEPALIKKA Kevyt tuotepalikka on luotu organisaatioille avuksi erilaisten tuotteiden ja palveluiden laskuttamista varten. Se ei ole tilausjärjestelmä,

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

Basware P2P (Alusta) OSTA-laskujen manuaalinen tilaustäsmätys. Päivitetty

Basware P2P (Alusta) OSTA-laskujen manuaalinen tilaustäsmätys. Päivitetty Basware P2P (Alusta) OSTA-laskujen manuaalinen tilaustäsmätys Päivitetty 30.10.2017 1 Tilaustäsmäytys (automaattinen/manuaalinen) OSTA-tilauksellisille laskuille on oma laskutyyppi Tilauksellinen lasku,

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi Käsikirja Oppaan päiväys: 10.4.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

CSV-tilaukset 31.5.2006

CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 2(7) 1 JOHDANTO... 3 2 TIEDOSTORAKENNE... 3 2.1 Kommentti... 3 2.2 Tilaus... 3 2.3 Tilausrivi... 6 3 TUKI... 7 CSV-tilaukset 3(7) 1 JOHDANTO Tämä dokumentti kuvaa

Lisätiedot

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1 Excel Perusteet 2005 Päivi Vartiainen 1 SISÄLLYS 1 Excel peruskäyttö... 3 2 Fonttikoon vaihtaminen koko taulukkoon... 3 3 Sarakkeen ja rivin lisäys... 4 4 Solun sisällön ja kaavojen kopioiminen... 5 5

Lisätiedot

Aloita kuljetuksen tilaaminen Unifaun Online-kuljetushallintajärjestelmän avulla.

Aloita kuljetuksen tilaaminen Unifaun Online-kuljetushallintajärjestelmän avulla. Aloita kuljetuksen tilaaminen Unifaun Online-kuljetushallintajärjestelmän avulla. Sisältö Lähetykset Tee lähetys: Luo uusi lähetys............ Lähetä tilaus: Tänne tallennetut lähetykset saapuvat odottamaan

Lisätiedot

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja Visma Business AddOn Tuotetarrat Käsikirja Oppaan päiväys: 30.8.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä

Lisätiedot

http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta

http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta Käyttöohjeet Turvallinen kirjautuminen ExxonMobil-portaaliin Syötä käyttäjätunnuksesi: eu... Syötä salasanasi ************ Valitse login. Klikkaa

Lisätiedot

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2 Sivu 1/6 Sisällysluettelo 1. Kaupan asetukset... 2 1.1. Maksunvälittäjän valinta ja käyttöönotto... 2 1.2. Kaupan tiedot... 3 1.3. Postitus ja toimitusmaksut... 3 1.4. Verot... 4 1.5. Kaupan valuutta ja

Lisätiedot

16 IMPROMPTU-RAPORTOINTI HISTORIA-TAULUSTA

16 IMPROMPTU-RAPORTOINTI HISTORIA-TAULUSTA 16 HISTORIA-TAULUSTA 16.1 Yleistä Tässä dokumentissa on kuvattu Dafo-ohjelmiston Impromptu-raporttien rakenne, toteutustapa ja sisältö. Lopussa ovat raporttimallit niistä raporteista, jotka liitetään perus

Lisätiedot

Visma Fivaldi

Visma Fivaldi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Avaa päävalikosta Asiakas kortisto luo Asiakasrekisteri kortti asiakkaalle. Kun luot asiakkaan klikkaa "lisää" valitse Kyllä ja "lisää uusi kortti/rivi?" Täytä asiakkaan tiedot,

Lisätiedot

Solve laskutuksen perusteet

Solve laskutuksen perusteet Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutuksen perusteet Ominaisuudet Solve on laskutusohjelma joka soveltuu niin tavalliseen yksittäisten laskutuksen hoitoon kuin toistuvien veloitusten (esim. vuokrat ja jäsenmaksut)

Lisätiedot

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Pääset kirjautumaan Mediqin kotijakeluportaaliin osoitteesta www.mediq.fi. Klikkaa keltaista kotijakelu-nappia sivun oikeassa laidassa. KIRJAUDU SISÄÄN. Olet

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje. OVT-sanomat ovat ASCII-muotoisia tekstitiedostoja, joista on kaksi tiedostomuotoa :

Dafo Versio 10. Käyttöohje. OVT-sanomat ovat ASCII-muotoisia tekstitiedostoja, joista on kaksi tiedostomuotoa : 12 = Organisaatioiden välinen tiedonsiirto. :tä käytetään hyväksi kun siirretään tietoja eri yritysten ja eri ohjelmistojen välillä. Siirrettäviä tietoja ovat esimerkiksi myyntitilaukset ja myyntilaskut.

Lisätiedot

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla.

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Valitaan pankki, jonka tunnuksilla ollaan kirjautumassa. Annetaan pankkiyhteyden vaatimat tunnusluvut.

Lisätiedot

LeadDesk Soittajan käsikirja

LeadDesk Soittajan käsikirja LeadDesk Soittajan käsikirja Sisällysluettelo. SOITA... 3. Automaatti... 3. Puoliautomaatti... 4.3 Soittolista... 5.4 Tilauksen ja soittopyynnön... 6.5 Haastattelun tekeminen ja tallentaminen... 8.6 Manuaalisoitto...

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

2017/12/17 06:20 1/2 Tilaus

2017/12/17 06:20 1/2 Tilaus 2017/12/17 06:20 1/2 Tilaus Table of Contents Tilaus... 1 Tilauksen tilat... 1 Asiakirjan kentät... 2 Yläkentät/ ensimmäinen välilehti... 2 Yläkentät/toinen välilehti:... 2 Yläkentät/kolmas välilehti:...

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Oppaan päiväys: 27.4.2012. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Visma Econet Pro: 0600-39-7261

Lisätiedot

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Katri Laaksonen 14.3.2011 Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Ohjeen sisältö: Yleistä Oppaaseen liittyvien opintokohteiden käsittely Opintokohteen tila Vastuuopettajatietojen lisäys Kuvaustekstien

Lisätiedot

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10.1. PERIAATE CRM asiakashallintajärjestelmästä voidaan tulostaa osoitetarrat, lähettää ryhmäsähköpostia sekä exportata (viedä) hakutuloksia

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Laskujen välitys / Perustiedot / Välitystavat... 4 2.1 Laskut asiakkaan sähköpostiin... 4 2.2 Laskujen lähetys tulostuspalveluun... 7 3 Yrityksen oletusvälitystapa... 9 4 Yritysrekisteri...

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

1 PERUSTIEDOT. Yleisohjeita Dafon käyttöön. Perustieto-ohjelmat. 1.1 Tuotekoodin ylläpito. Dafo Versio 10 PERUSTIEDOT. Käyttöohje

1 PERUSTIEDOT. Yleisohjeita Dafon käyttöön. Perustieto-ohjelmat. 1.1 Tuotekoodin ylläpito. Dafo Versio 10 PERUSTIEDOT. Käyttöohje 1 Yleisohjeita Dafon käyttöön DAFOn ohjelmissa pätevät normaalit Windowsin perussäännöt. Nyt myös Kopioi ja Liitä - toiminnot ovat tuettuja läpi järjestelmän. Työpöydän DAFO -ikonista saadaan tuplaklikillä

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

NetTikon MYYNTILASKU Mobiili

NetTikon MYYNTILASKU Mobiili Toukokuu 2016 1 (69) Käyttöohje Toukokuu 2016 2 (69) 1 Johdanto... 4 2 Aloitus... 5 2.1 Sisäänkirjautuminen... 5 2.1.1 Salasana unohtunut... 5 2.2 Salasanan vaihtaminen... 6 2.3 Käyttäjätunnuksen lukkiutuminen...

Lisätiedot

Omien lomakkeiden käyttöönotto

Omien lomakkeiden käyttöönotto Omien lomakkeiden käyttöönotto Visma Avendossa voit ohjelman järjestelmämallien lisäksi luoda myös omia lomakkeita mm. laskujen, tarjousten ja tilausvahvistusten pohjiksi. Tässä ohjeessa käymme läpi, mitä

Lisätiedot

Kuvien lisääminen ja käsittely

Kuvien lisääminen ja käsittely Kuvien lisääminen ja käsittely KUVIEN LISÄÄMINEN JA KÄSITTELY Tämä on ote VIS Online Mediahallinta ohjeesta. Kuvia lisätään autojen tietoihin VIS Online kuvankäsittelyohjelmalla. Ohjelma käynnistyy klikkaamalla

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu

Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Vasemman laidan painikkeet... 4 3 Myynti (= myyntitilauksien automaattialennukset)... 5 4 Osto (= ostotilauksien automaattialennukset)...

Lisätiedot

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Hammasvälineen uusi verkkokauppa löytyy osoitteesta kauppa.hammasvaline.fi Sisäänkirjautuminen Paina yläpalkin Kirjaudu sisään -painiketta. Sisäänkirjautumisikkuna avautuu.

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi on Pohjantähden selainpohjainen vakuutushakemusjärjestelmä, jolla välitetään liikenne- ja ajoneuvovakuutushakemukset

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Lähetysseuranta

Visma Fivaldi -käsikirja Lähetysseuranta Visma Fivaldi -käsikirja Lähetysseuranta 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Käyttöönotto: Lähetystyyppien perustaminen... 4 2.1 Itella kirjepalvelut... 5 2.2 Itella pakettipalvelut... 15 2.3 Matkahuolto (nykyinen

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella.

ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella. Sivu 1(7) Sopimuslaskutus ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella. Sopimus Kullekin asiakkaalle

Lisätiedot

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN 1 OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN Sisällysluettelo Tuotevalikoima... 2 Verkkokauppaan kirjautuminen... 3 Tuotteet... 3 Tuotteiden hakeminen... 3 Tuotteen tiedot... 5 Miten asiakas on aikaisemmin tilannut

Lisätiedot

Netvisor laskutusliittymä

Netvisor laskutusliittymä Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 1.2 Operaattoritunnukset... 3 1.3 ALV koodit... 3 1.4 Asiakkaiden

Lisätiedot

ExpressShipper Quick Guide

ExpressShipper Quick Guide ExpressShipper-käyttäjän pikaopas ExpressShipper Quick Guide Aloita lähetyksen teko 1. Aloita lähetyksen tekeminen klikkaamalla Tee lähetys -linkkiä. Täytä osoite- ja palvelutiedot 1. Valitse lähettäjä.

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Kortinhaltijoiden valinta (1.vaihe)

Kortinhaltijoiden valinta (1.vaihe) 1(5) USEAN KORTIN TILAAMINEN Toiminto tilaa ja uusi kortteja löytyy etusivulta kohdasta Kortit. Tässä voit tilata Lounaskortteja henkilöille, jotka on jo luotu lounaskorttipalveluun, ja joilla ei tällä

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2013 2 (16) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 4 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 5 4.1 Käyttäjäroolit... 5 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Jos olet uusi toimittaja, rekisteröidy käyttäjäksi oheisessa osoitteessa: http://bsp.basware.com Rekisteröityminen -välilehdellä.

Jos olet uusi toimittaja, rekisteröidy käyttäjäksi oheisessa osoitteessa: http://bsp.basware.com Rekisteröityminen -välilehdellä. Basware Supplier Portal (Toimittajaportaali) on työkalu, jonka avulla toimittaja voi luoda ja lähettää verkkolaskuja. Tämä pikaopas kertoo, miten rekisteröidyt asiakasorganisaatiosi toimittajaksi ja luot

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

Tikon lisenssin haku

Tikon lisenssin haku Marraskuu 2014 1 (11) lisenssin haku Lisenssin haku -ohje Marraskuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 Muuttunut lisenssiavaimen toimituskäytäntö... 3 Milloin lisenssiavainta tarvitaan... 3 Kuka

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 Yleistä Sopimustuotteiden tallennus tuoterekisteriin Sopimuslaskutuksen perustiedot...

Sisällysluettelo: 1 Yleistä Sopimustuotteiden tallennus tuoterekisteriin Sopimuslaskutuksen perustiedot... 2 Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 3 1.1 Sopimustuotteiden tallennus tuoterekisteriin... 3 1.2 Sopimuslaskutuksen perustiedot... 5 2 Sopimusten tallennus... 9 2.1 Sopimuksen tuoterivien tallennus... 10 3

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Basware Supplier Portal Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Baswaren toimittajaportaali on tarkoitettu sellaisille toimittajille, joilla ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja omasta

Lisätiedot

2017/12/02 14:11 1/2 Tarjous

2017/12/02 14:11 1/2 Tarjous 2017/12/02 14:11 1/2 Tarjous Table of Contents Tarjous... 1 Käyttö... 1 Asiakirjan kentät... 1 Yläkentät/ ensimmäinen välilehti:... 1 Yläkentät/toinen välilehti:... 2 Yläkentät/kolmas välilehti:... 2 Välikenttä:...

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot