SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA"

Transkriptio

1 Selvitys pk-yritysten tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan tarpeista 0

2

3 SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA

4 Helsingin seudun kauppakamari Taitto ja ulkoasu: Marianne Holm Savion kirjapaino Oy, kesäkuu 0 ISBN (NIT.) ISBN (PDF)

5 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO.... TUTKIMUKSEN TOTEUTUS....1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet.... Tutkimuksen sisältö.... Tutkimuksen toteutustapa, kohderyhmä.... Tutkimukseen lisätyt uudet ja laajennetut kysymykset.... PK-YRITYKSIÄ JA HENKILÖITÄ KUVAAVAT TAUSTATIEDOT....1 Henkilöiden asema yrityksessä.... Yritysten liikevaihto ja henkilöstö sekä etätyön osuus.... Yritysten liiketoiminnan suuntautuminen.... SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN MERKITYS YRITYSTEN TOIMINNOISSA JA TAVOITTEISSA Neljän merkittävimmän sähköisen liiketoiminnan tarjoaman mahdollisuuden vertailu suhteessa yritysten taustatekijöihin...1. Sähköisen liiketoiminnan esteet ja hidasteet...1. Merkittävimpien esteiden ja hidasteiden vertailu suhteessa yritysten liikevaihtoon...1. Sähköisen liiketoiminnan vaikutus eri toimintojen tuottavuuteen...1. SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA OSANA YRITYKSEN STRATEGIAA JA TOIMINTASUUNNITELMIA Sähköisen liiketoiminnan ottaminen huomioon liiketoimintastrategioiden ja toimintasuunnitelmien laadinnassa ja vastuuhenkilöiden nimeäminen...0. Sähköisen liiketoiminnan ottaminen huomioon strategioiden ja toimintasuunnitelmien laadinnassa ja vastuuhenkilöiden nimeäminen suhteessa yrityksen taustatekijöihin...1. SÄHKÖISET KAUPPAPAIKAT....1 Sähköiset kauppapaikat suhteessa yritysten taustatekijöihin.... Sähköisten kauppapaikkojen integrointi yritysten tietojärjestelmiin.... Sähköisten kauppapaikkojen integrointi suhteessa yritysten taustatekijöihin...

6 . KOKONAISVALTAISET TIETOJÄRJESTELMÄT....1 Tietojärjestelmien käyttö.... Kokonaisvaltaisten tietojärjestelmien integrointi.... Tietojärjestelmien integrointi suhteessa yritysten taustatekijöihin.... ULKOISTUS JA SOVELLUSVUOKRAUS Tietotekniikkaan ja sähköiseen liiketoimintaan liittyvien tukipalveluiden ulkoistus...1. Sovellusvuokrauspalvelut.... Sovellusvuokraus suhteessa yritysten taustatekijöihin.... TIETOTURVA....1 Tietoturvan osa-alueet ja tulokset.... Tietoturva suhteessa yritysten taustatekijöihin.... SÄHKÖISET VIRANOMAIS- JA JÄRJESTÖPALVELUT....1 Mielipiteitä sähköisestä viranomaisasioinnista.... VERKKOLASKUTUS Saapuvien verkkolaskujen prosentuaalinen osuus.... Lähetettyjen verkkolaskujen prosentuaalinen osuus.... Verkkolaskutus liikevaihdon mukaan tarkasteltuna TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN AJANKOHTAISET AIHEET YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIMUSKYSYMYKSET...1

7 1. JOHDANTO Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan tarpeista toteutettiin neljännen kerran. Tietotekniikan ja siihen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien merkitys yritysten kilpailukykyyn on hyvin ratkaiseva, sillä tuottavuudesta valtaosa syntyy uuden teknologian hyödyntämisen kautta. Vuoden 0 selvityksen pääteemoina olivat vuosien 001, 00 ja 00 selvitysten tapaan sähköisen liike-toiminnan mahdollisuudet ja esteet, tuottavuus, tietojärjestelmien käyttö, sovellusvuokraus, sähköinen liiketoiminta osana yritysstrategiaa, yritysten käyttämät sähköiset viranomaispalvelut ja verkkolaskutus sekä ajankohtaiset kehittämiskohteet. Kysymyksissä on uusina tai entistä syvempinä tarkastelukulmina nostettu esiin sosiaalisen median merkitys, verkkolaskutuk- sen kehitystilanne, verkkokaupankäynnin muodot ja etätyön määrä yrityksissä. Selvityksen kohdejoukkona olivat kauppakamarin pienet ja keskisuuret jäsenyritykset. Vastaajat olivat pääasiassa yritysten johtavassa asemassa olevia päätöksentekijöitä, jotka edustavat monipuolisesti eri toimialoja. Selvityksen aineisto kerättiin marraskuussa 0. Selvityksen tiedonkeruun ja tulosten analysoinnin hoiti kauppakamarin tilauksesta Taloustutkimus Oy, jossa toteutuksesta vastasi johtaja Kari Roose. Kauppakamarissa toteutuksesta ja selvityksen ohjauksesta vastasi asiamies Markku Lahtinen.

8 . TUTKIMUKSEN TOTEUTUS.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Selvitys on toteutettu aiemmin vuosina 001, 00 ja 00. Nyt vuonna 0 selvitys toteutettiin neljännen kerran. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa aiempien vuosien tapaan sähköiseen liiketoimintaan liittyviä tarpeita, valmiuksia, mahdollisuuksia ja esteitä pk-yritysten keskuudessa. Tutkimus toteutettiin Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritysten keskuudessa.. Tutkimuksen sisältö Selvitys etsi vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Millaisia tietoteknisiä sovellusratkaisuja ja niihin liittyviä tukipalveluita yritykset käyttävät liiketoimintansa tukena? Miten sähköinen liiketoiminta vaikuttaa yritysten tuottavuuteen? Millaisina koetaan sähköisen liiketoiminnan luomat uudet mahdollisuudet? Millaisia esteitä/hidasteita sähköiseen liiketoimintaan liittyy? Miten sähköinen liiketoiminta on levinnyt yritysten taloushallinnon toimiin? Mikä on verkkomyyntikanavien asema pk-yritysten keskuudessa? Miten yritykset huomioivat sähköisen liiketoiminnan pitkän ja lyhyen aikavälin suunnitelmissaan? Missä määrin yritykset integroivat tietojärjestelmiään sidosryhmiensä kanssa?. Tutkimuksen toteutustapa, kohderyhmä Tutkimus toteutettiin sähköposti-informoituna Internet-kyselynä Tutkimuksen tilasi Helsingin seudun kauppakamari ja sen toteutuksesta vastasi Taloustutkimus Oy. Tutkimuksen kysymyslomake suunniteltiin aiempien vuosien lomakkeen pohjalta yhteistyössä Helsingin seudun kauppakamarin ja Taloustutkimuksen kanssa. Tutkimuksen kohderyhmä oli Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritykset kokoluokassa

9 1 työntekijää ja joiden liikevaihto on alle 1 miljoonaa euroa. Otos muodostettiin Helsingin seudun kauppakamarin jäsenrekisteristä. Lähtönäytteen koko oli ja vastausprosentiksi muodostui. Kaiken kaikkiaan tutkimukseen vastasi 1 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä.. Tutkimukseen lisätyt uudet ja laajennetut kysymykset Kysymyslomake noudatti pääpiirteittäin edellisten tutkimusten linjaa, muutamia muutoksia ja lisäyksiä lukuun ottamatta. Tänä vuonna haluttiin selvittää myös etätyöhön liittyviä kysymyksiä. Verkkomyyntikanavien osalta tarkastelua laajennettiin verkkomyynnin kasvun tulevaisuudennäkymiin. Myös verkkolaskutukseen liittyviä asioita selvitettiin tänä vuonna edellisvuosia hieman laajemmin. Kysymykset sidosryhmien lukumäärästä sekä perinteisten viestintävälineiden (puhelin, faksi, sähköposti, jne.) tärkeydestä poistettiin kokonaan.

10 . PK-YRITYKSIÄ JA HENKILÖITÄ KUVAAVAT TAUSTATIEDOT Tutkimukseen osallistui 1 pk-yrityksen edustajaa Vastaajista suurin osa on toimitusjohtajia tai yrittäjiä/omistajia Tutkimukseen vastanneista valtaosa ( ) harjoittaa yritysten välistä kauppaa Suomessa toimintaa harjoittaa, muissa EU-maissa ja EU:n ulkopuolella 1 0 :lla tutkituista yrityksistä henkilöstön koko on alle 0 työntekijää 1 toimii yhdellä toimipaikalla 1 :ssa yrityksistä tehdään ainakin jonkin verran etätöitä.1 Henkilöiden asema yrityksessä Tutkimukseen vastanneista henkilöistä on toimitusjohtajia, 1 yrittäjiä/omistajia. Vuoden 00 tutkimuksessa näiden yhteenlaskettu osuus oli 1. Muita johtajia ja päällikkötason vastaajia on huomattavasti vähemmän kuin viime tutkimuskerralla (1 ); tänä vuonna heitä on 1. Asiantuntijoita on kutakuinkin yhtä suuri osuus vastaajista kuin aiemmassakin tutkimuksessa.. Yritysten liikevaihto ja henkilöstö sekä etätyön osuus Yritysten liikevaihto on :lla yrityksistä pienempi kuin 1, Meuroa. Noin kaksi kolmesta vastaajas- ta edustaa kuitenkin 0, 1, Meuron liikevaihdon omaavaa yritystä. Henkilöstön määrää tarkastellessa, yli puolet vastaajista on 1 henkilön organisaatiosta. Yli henkilön organisaatioita on mukana 1. Edellisellä tutkimuskerralla suurin osa vastaajista koostui henkilön organisaatioista, joita tänä vuonna oli vastaajista enää ( vuonna 00). Etätyöntekijöiden (kokonaan tai osittain) osuutta yrityksen henkilöstöstä tiedusteltiin tänä vuonna ensimmäisen kerran; ilmoittaa, ettei yrityksessä tehdä ollenkaan etätöitä. Yrityksiä, joissa lähes kaikki (1 0 ) tekevät (myös) etätöitä, on vastaajayrityksistä.

11 Vastaajan asema yrityksessä n=1 Toimitusjohtaja Yrittäjä/omistaja 1 Toimipaikkojen määrää kysyttiin tänä vuonna ensimmäisen kerran ja tulokset kertovat, että :lla yrityksistä on enemmän kuin yksi toimipaikka ja :lla neljä tai useampia toimipaikkoja. Muu johtaja Päällikkötaso. Yritysten liiketoiminnan suuntautuminen Päätoimialaluokittelun vaihtuessa vertailuja ei voida, luokittelun uudistuksen vuoksi, suoraan tehdä edelliseen tutkimuskertaan. Useimmin vastaajien organisaatioiden toimiala kuuluu markkinapalveluihin ( ). Kaupan alan yrityksiä vastaajissa oli noin neljännes ja jalostuspuolen yrityksiä hieman tätä vähemmän. Kaupankäynnin muotoa koskevista tuloksista nähdään, että valtaosa ( ) harjoittaa yritysten välistä kauppaa ja kuluttajille suunnattua kauppaa harjoittaa runsas neljännes. Julkishallintoon päin toimintaansa suuntaa tätä hieman harvempi eli 1 yrityksistä. Suomessa liiketoimintaa on :lla yrityksistä ja muissa EU-maissa runsaalla neljänneksellä. EU:n ulkopuolista kauppaa harjoittaa 1. Asiantuntija 0-0, 0, - 1, 1, - 1, 1, - 1 Yrityksen liikevaihto vuonna 00 (Meuroa) n=1

12 Henkilöstön määrä n=1 Toimipaikkojen määrä n= tai enemmän 00-1 Kokonaan tai osittain etätyötä tekevien osuus henkilöstöstä n=1 0 Yrityksen päätoimiala n=1 1- Markkinapalvelut (mm. palvelut liike-elämälle) Kauppa Jalostus (esim. teollisuus ja rakentaminen) Julkiset palvelut Alkutuotanto 1

13 . SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN MERKITYS YRITYSTEN TOIMINNOISSA JA TAVOITTEISSA Yrityksen liikevaihto vuonna 00 (Meuroa) n=1 0-0, 0, - 1, 1, - 1, 1, - 1 Viime tutkimuskertaan verrattuna kärkinelikkoon sähköisen liiketoiminnan myötä syntyvistä mahdollisuuksista on noussut uusien asiakasryhmien tavoittaminen, yhteistyön tiivistymisen yhteistyökumppaneiden kanssa laskiessa yhden sijan. Kaikkein merkittävimmäksi sähköisen liiketoiminnan myötä syntyväksi mahdollisuudeksi koetaan kaikkien vastaajien keskuudessa asiakaspalvelun parantuminen, kokee sillä olevan suuri tai kohtalainen merkitys. Myös yrityskuvan vahvistuminen, liiketoimintaprosessien tehostaminen ja uusien asiakasryhmien tavoittaminen koetaan muita merkityksellisimmiksi mahdollisuuksiksi. Liiketoiminnan kansainvälistyminen ja tuotekehityksen tehostuminen ovat vastaajien mielestä vähiten merkityksellisiä mahdollisuuksia. 1

14 .1 Neljän merkittävimmän sähköisen liiketoiminnan tarjoaman mahdollisuuden vertailu suhteessa yritysten taustatekijöihin Henkilöstön koon mukaan tarkasteltuna asiakaspalvelun parantuminen on merkityksellisin mahdollisuus henkilöstöltään suurimmille yrityksille, joiden vastaajista yli puolet (1 ) kokee sillä olevan suuri merkitys. Yrityskuvan vahvistuminen koetaan sitä merkityksellisemmäksi mahdollisuudeksi mitä suuremmasta yrityksestä on kyse. 0 henkilön organisaatioiden vastaajista jopa kokee mahdollisella yrityskuvan parantumisella olevan suuri merkitys. Samoin voidaan todeta liiketoimintaprosessien tehostumisen osalta etenkin suuremmat, yli 0 hengen yritykset näkevät liiketoimintaprosessien tehostumisen mahdollisuudet muita selkeämmin. Uusien asiakasryhmien tavoittamisen näkevät mahdollisuutena kaikki vastaajat lähes samassa määrin eli yrityskohtaisia merkittäviä eroja ja ei vastauksissa juuri näy. Ehkä kaikkein pienimmät, alle hengen yritykset näkevät vähiten mahdollisuuksia uusien asiakasryhmien tavoittamiseen sähköisen liiketoiminnan avulla. 1

15 Sähköisestä liiketoiminnasta syntyvien mahdollisuuksien merkitys: Yrityskuvan vahvistuminen henkilöstön määrän mukaan n=1 ei merkitystä 1 vähäinen merkitys kohtalainen merkitys Sähköisestä liiketoiminnasta syntyvien mahdollisuuksien merkitys: Uusien asiakasryhmien tavoittaminen henkilöstön määrän mukaan n=1 ei merkitystä 1 vähäinen merkitys kohtalainen merkitys suuri merkitys en osaa sanoa 1-1,00 1-1,0 -,0-1,1-1,1-1 1, ,1 0-1, 0-0, 0-, Sähköisestä liiketoiminnasta syntyvien mahdollisuuksien merkitys: Asiakaspalvelun parantuminen henkilöstön määrän mukaan n=1 ei merkitystä 1 vähäinen merkitys kohtalainen merkitys Sähköisestä liiketoiminnasta syntyvien mahdollisuuksien merkitys: Liiketoimintaprosessien tehostuminen henkilöstön määrän mukaan n=1 ei merkitystä 1 vähäinen merkitys kohtalainen merkitys 1-1 0, 1-1 1,01-1,01-1, -1 0, , 0-1, , , 0-0 1, 1

16 . Sähköisen liiketoiminnan esteet ja hidasteet ESTEIDEN/HIDASTEIDEN merkitys sähköiselle liiketoiminnalle n=1 ei merkitystä 1 vähän merkitystä melko vähän merkitystä melko paljon merkitystä paljon merkitystä erittäin paljon merkitystä en osaa sanoa Yhteistyökumppaneiden valmiudet Tietotekniikan perustamis- ja ,, Aika ei riitä sähköisen , Yhteensopivuuskysymykset 1 1, Ulkoisten palveluiden tuottajat 1 0, Sopivien palvelu- 1 1, Tietoturva- ja virusongelmat Sähköisen liiketoiminnan ,, Yrityksen liikeidea ei sovellu ,0 Asiakaskunnan koko , Maksuliikenteen epävarmuus 0 1 1,1 Pelko tietotekniikkaprojektin , Yrityksen avainhenkilöiden Henkilöstön muutosvastarinta ,, Kuluttajasuojaan liittyvät asiat , Tekijänoikeus- ja patenttiasiat 1 1 1,0 Vuoden 00 selvityksen tapaan yhteistyökumppaneiden valmiudet, tietotekniikan perustamis- ja ylläpitokustannukset, sekä yhteensopivuuskysymykset arvioidaan neljän merkityksellisimmän sähköisen liiketoiminnan esteiden/hidasteiden joukkoon. Ajan riittämättömyys sähköisen liiketoiminnan kehitystyölle on uusi este/hidaste kärkinelikossa. 1

17 . Merkittävimpien esteiden ja hidasteiden vertailu suhteessa yritysten liikevaihtoon Kaikista merkityksellisimmäksi sähköisen liiketoiminnan esteeksi/hidasteeksi koetaan tänä vuonna yhteistyökumppaneiden valmiudet; vastaajista kokee ko. asialla olevan vähintään melko paljon merkitystä hidasteena/esteenä. Yhteiskumppanien valmiudet sähköiseen liiketoimintaan koetaan esteiksi/hidasteiksi useimmin pienemmissä yrityksissä. Ajan riittämättömyys on merkityksellisin 1, 1, Meuron liikevaihdon omaaville yrityksille, joissa voi olla jo useita erilaisia tarpeita sähköiselle liiketoiminnalle muttei dedikoituja resursseja (tutk.huom.). Yhteensopivuuskysymykset koetaan sitä merkityksellisempänä esteenä/hidasteena mitä suuremman liikevaihdon omaavasta yrityksestä on kyse eli järjestelmien kasvava määrä ja koko aiheuttavat luonnollisesti enemmän yhteensopivuusongelmia (tutk.huom.). Sähköisen liiketoiminnan esteet/hidasteet liikevaihdon mukaan: Yhteistyökumppaneiden valmiudet n=1 ei merkitystä 1 vähän merkitystä melko vähän merkitystä melko paljon merkitystä paljon merkitystä erittäin paljon merkitystä en osaa sanoa 0-0, 0, - 1, 1, - 1, 1, Sähköisen liiketoiminnan esteet/hidasteet liikevaihdon mukaan: Tietotekniikan perustamis- ja ylläpitokustannukset n=1 ei merkitystä 1 vähän merkitystä melko vähän merkitystä melko paljon merkitystä paljon merkitystä erittäin paljon merkitystä en osaa sanoa Liikevaihto (Meuroa) 0-0, 0, - 1, 1, - 1, ,,,,,,, 1, , 1

18 Sähköisen liiketoiminnan esteet/hidasteet liikevaihdon mukaan: Aika ei riitä sähköisen liiketoiminnan kehitystyölle n=1 Liikevaihto ei merkitystä 1 0-0, 1 1 1, vähän merkitystä 0, - 1, 1 1 1, melko vähän merkitystä melko paljon merkitystä 1, - 1, 1 1, paljon merkitystä erittäin paljon merkitystä 1, , en osaa sanoa Sähköisen liiketoiminnan esteet/hidasteet liikevaihdon mukaan: Yhteensopivuuskysymykset (tekniset ratkaisut/standardointi) n=1 ei merkitystä 1 vähän merkitystä melko vähän merkitystä melko paljon merkitystä paljon merkitystä erittäin paljon merkitystä en osaa sanoa Liikevaihto 0-0, 1 1 0,1 0, - 1, 1 1, 1, - 1, 1 1, 1, , 1

19 Sähköisen liiketoiminnan vaikutus eri toimintojen TUOTTAVUUTEEN n=1 ei lainkaan 1 hyvin vähän vähän melko paljon paljon erittäin paljon en osaa sanoa. Sähköisen liiketoiminnan vaikutus eri toimintojen tuottavuuteen Taloushallinto Ulkoinen viestintä Asiakaspalvelu Markkinointi Myynti Tilaus ja toimitus ,,,,,, Sisäinen viestintä ,1 Resurssien hallinta ,0 Henkilöstöhallinto ,0 Hankinta ja varastointi , Tuotanto , Tuotekehitys 1 1 0, Sähköisellä liiketoiminnalla koetaan olevan tuottavuutta parantava vaikutus yrityksen eri toiminnoista etenkin taloushallintoon, ulkoiseen viestintään sekä asiakaspalveluun. Seuraavaksi eniten sähköisen liike-toiminnan katsotaan tehostavan markkinoinnin ja myynnin tuottavuutta. Ainakin markkinoinnin kontaktihinnat voivat olla sähköisessä liiketoiminnassa perinteisiä menetelmiä selvästi edullisemmat, joskin tehokkuuden mittaaminen ei ole aina yksinkertaista. Myyntiin sähköinen liiketoiminta tarjoaa ainakin joustavuutta, uutta alueellista ja ajallista ulottuvuutta ja uusia kanavia (tutk.huom.). Toimitusketjun hallintaan liittyvistä toiminnoista tilauksen ja toimituksen nähdään lisänneen eniten tuottavuuttaan sähköisen liiketoiminnan ansiosta, kun taas muiden toimitusketjun hallintaan liittyvien toimintojen tuottavuuteen vastaajista uskoo sähköisen liiketoiminnan vaikuttaneen enintään vähän. Esimerkiksi tuotekehityksen integroiminen edes osin osaksi sähköistä liiketoimintaa on vielä uusi ja sangen tuntematon konsepti monelle pk-yritykselle, joskin sosiaalisen median merkityksen kasvaminen tullee muuttamaan tätäkin asiaa tulevaisuudessa (tutk.huom.). 1

20 . SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA OSANA YRITYKSEN STRATEGIAA JA TOIMINTASUUNNITELMIA.1 Sähköisen liiketoiminnan ottaminen huomioon liiketoimintastrategioiden ja toimintasuunnitelmien laadinnassa ja vastuuhenkilöiden nimeäminen Onko sähköinen liiketoiminta...osana strategiaa/...osana toimintasuunnitelmia/...onko vastuuhenkilöt nimetty n=1 kyllä, koko yrityksen kyllä, tietyn osa-alueen ei en osaa sanoa Osana strategiaa Osana toimintasuunnitelmia 0 0 Vastuuhenkilö(t) nimetty 0 1 Sähköinen liiketoiminta on muodostunut yhä erottamattomammaksi osaksi liiketoimintaa. Tällä hetkellä 0 tutkituista pk-yrityksistä sisällyttää sähköisen liiketoiminnan osaksi strategiaansa. Merkittävä havainto on myös se, että sähköinen liiketoiminta on paitsi osana strategioita, se on nyt yhtä suuressa osassa yrityksistä osana toimintasuunnitelmia ja vastuuhenkilökin on nimetty. Sähköinen liiketoiminta tuntuu siltä osin olevan nyt tasapainoisempaa ja vakiintuneempaa kuin aikaisempina tutkimuskertoina. 0

21 . Sähköisen liiketoiminnan ottaminen huomioon strategioiden ja toimintasuunnitelmien laadinnassa ja vastuuhenkilöiden nimeäminen suhteessa yrityksen taustatekijöihin Onko sähköinen liiketoiminta yrityksessä...osana strategiaa n=1 Liikevaihto (Meuroa) kyllä, koko yrityksen kyllä, tietyn osa-alueen ei en osaa sanoa Onko sähköinen liiketoiminta yrityksessä...osana toimintasuunnitelmia n=1 Liikevaihto (Meuroa) kyllä, koko yrityksen kyllä, tietyn osa-alueen ei en osaa sanoa 0-0, 0-0, 1 0, - 1, 0 0, - 1, 0 1, - 1, 1 1, - 1, 0 1 1, , - 1 Liikevaihdon mukaan tarkasteltuna yli 1, Meuron liikevaihdon omaavilla yrityksillä on jonkin verran todennäköisemmin sähköinen liiketoiminta sisällytetty joko strategiaan tai toimintasuunnitelmiin kuin tätä pienemmillä yrityksillä. Suurimmat erot yritysten kokoluokkien välillä syntyvät vastuuhenkilöiden nimeämisen suhteen. Mitä suuremmasta yrityksestä on kyse, sitä harvemmin vastuuhenkilö vastaa koko yrityksen sähköisestä liiketoiminnasta vaan ennemminkin jostakin osa-alueesta eli vastuu lienee hajautettu useammalle vastuuhenkilölle esim. yrityksen toimintojen mukaan. Tämä on luonnollinen kehityspolku yrityskoon ja yksittäisten toimintojen (kuten taloushallinto, tilausjärjestelmät, markkinointi jne.) koon ja merkityksen kasvaessa (tutk. huom.). 1

22 . SÄHKÖISET KAUPPAPAIKAT Onko käytössä oma verkkokauppa tai muu sähköinen kauppapaikka n=1 Yrityksellämme ei ole verkkomyyntikanavaa Yrityksellämme on muu oma sähköinen markkinapaikka 1 Yrityksellämme ei ole verkkomyyntikanavaa, mutta harkitsemme sellaista 1 Yrityksellämme on oma verkkokauppa 1 Tuotteemme/palvelumme ovat esillä toimialan yhteisellä sähköisellä markkinapaikalla Tuotteemme/palvelumme ovat esillä yhteisverkkokaupassa/-torilla En osaa sanoa Edellisen tutkimuksen mukaan vuonna 00 sähköisiä kauppapaikkoja käytti yrityksistä. Tänä vuonna vastaava tulos on mutta kysymys on muotoiltu hieman eri tavalla kuin aikaisemmin, koska haluttiin selvittää tarkemmin mitä sähköisiä kauppapaikkoja yritykset käyttävät. Muun muassa tästä syystä tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempiin tutki muskertoihin. Saadaksemme tietoa tulevasta, selvitettiin myös kuinka suurella osalla yrityksistä sähköinen kauppapaikka on suunnitteilla. Oma verkkokauppa on 1 prosentilla tutkituista pk yrityksistä ja sama osuus ilmoittaa harkitsevansa jotakin verkkomyyntikanavaa tulevaisuudessa. Lisäksi noin joka kymmenes pk-yritys käyttää jotain yhteisverkkokauppaa/-toria ja/tai pitää tuotteitaan esillä jollain toimialan yhteisellä kauppapaikalla. 1 :lla on lisäksi käytössä jokin muu oma sähköinen kauppapaikka.

23 .1 Sähköiset kauppapaikat suhteessa yritysten taustatekijöihin Onko yrityksellä oma verkkokauppa tai muu oma sähköinen markkinapaikka (toimialan mukaan) n=1 Jalostus (esim. teollisuus ja rakentaminen) Kauppa Markkinapalvelut (mm. palvelut liike-elämälle) Julkiset palvelut Yrityksellämme on oma verkkokauppa Yrityksellämme on muu oma sähköinen markkinapaikka Tuotteemme/palvelumme ovat esillä yhteisverkkokaupassa/- torilla Tuotteemme/palvelumme ovat esillä toimialan yhteisellä sähköisellä markkinapaikalla Yrityksellämme ei ole verkkomyyntikanavaa, m utta harkitsemme sellaista Yrityksellämme ei ole verkkomyyntikanavaa En osaa sanoa Mikäli yrityksellä on toimintaa myös Suomen ulkopuolella, on keskimääräistä yleisempää, että käytössä on oma verkkokauppa tai muu oma sähköinen markkinapaikka. EU:n sisämarkkinoilla toimivilla yrityksillä on myös hieman useammin jotakin verkkokauppatoimintaa kuin pelkästään Suomessa tai EU:n ulkopuolelle myyntiä harjoittavilla pk-yrityksillä. Toimialan mukaan tarkasteltuna kaupan alan yrityksistä noin viidenneksellä on oma verkkokauppa. Jalostusalan yritykset (teollisuus, rakentaminen jne.) ovat ymmärrettävästikin heikoimmin mukana verkkomyyntikanavien hyödyntämisessä, sillä jopa ilmoittaa, ettei niillä ole minkäänlaista verkkomyyntikanavaa. Liikevaihdon mukaan tarkasteltuna, mitä suurempi on yrityksen liikevaihto, sitä todennäköisemmin yrityksellä on ainakin jokin verkkomyyntikanava. Yritysten edustajilta tiedusteltiin myös heidän omia näkemyksiä verkkomyynnin tulevaisuudennäkymistä; yli kolmannes uskoo verkkomyynnin osuuden kokonaismyynnistä kasvavan ja samainen määrä vastaajia uskoo sen pysyvän ennallaan. Vain 1 vastaajista näkisi verkkomyyntinsä kehityksen olevan laskusuuntaista.

24 Mihin suuntaan verkkomyynnin osuuden kokonaismyynnistä uskoo muuttuvan seuraavan vuoden aikana n=1 kasvavan pysyvän ennallaan vähenevän en osaa sanoa 1 Liikevaihdon mukaan tarkasteltuna 0, 1, Meuron liikevaihdon pk-yritysten vastaajat uskovat muita useammin verkkomyynnin osuuden (kokonaismyynnistä) kasvamiseen seuraavan vuoden aikana. Liikevaihto Uskooko verkkomyynnin osuuden yrityksen kokonaismyynnistä kasvavan vai vähenevän seuraavan vuoden aikana (liikevaihdon n=1 mukaan) kasvavan pysyvän ennallaan vähenevän en osaa sanoa 0-0, 0 1 0, - 1, 1, - 1, 0 1 1,

25 . Sähköisten kauppapaikkojen integrointi yritysten tietojärjestelmiin Kirjautuvatko asiakkaan verkkomyyntikanavassa tekemät toimenpiteet suoraan tietojärjestelmiin n=1 Ei, toimenpiteet vaativat manuaalista käsittelyä Toimenpiteet vaativat osittain manuaalista käsittelyä Kyllä, toimenpiteet ovat automatisoituja En osaa sanoa Noin puolet (1 ) sähköisen kauppapaikan omaavista yrityksistä on integroinut kokonaan tai osittain sähköisen kauppapaikkansa yrityksen tietojärjestelmiin. Tällöin asiakkaan toimenpiteet, kuten tilaaminen ja maksaminen kirjautuvat täysin tai osin automaattisesti yrityksen tilaus- ja laskutusjärjestelmiin. Yrityksistä kuitenkin peräti ilmoittaa, että nämä toimenpiteet vaativat edelleen manuaalista käsittelyä. Tällöin kyse ei ole varsinaisesta verkkokaupasta vaan lähinnä sähköisestä tuoteluettelosta, jonka tilaukset tehdään jotakin muuta kanavaa käyttäen, sähköpostilla, puhelimitse tms.

26 . Sähköisten kauppapaikkojen integrointi suhteessa yritysten taustatekijöihin Kirjautuuko asiakkaan verkkomyyntikanavassa tekemät toimenpiteet (esimerkiksi tilaaminen ja maksaminen) suoraan tietojärjestelmiin (toimialan mukaan) n=1 Jalostus (esim. teollisuus ja rakentaminen) Ei, toimenpiteet vaativat manuaalista käsittelyä Kauppa 0 Toimenpiteet vaativat osittain manuaalista käsittelyä Markkinapalvelut (mm. palvelut liike-elämälle) 1 1 Kyllä, toimenpiteet ovat automatisoituja En osaa sanoa Julkiset palvelut Markkina-alueiden mukaan tarkasteltuna tilastollisesti merkitseviä eroja ei ole havaittavissa. Sen sijaan toimialoista kaupan alalla verkkomyyntikanavan tapahtumien täysin automatisoitu kirjautuminen on selvästi keskimääräistä yleisempää ja julkisissa palveluissa täysin manuaalinen toiminta on harvinaisinta. Liikevaihdon mukaan tarkasteltuna merkittävä hyppy sähköisen kauppapaikan integrointiasteessa yrityksen muihin järjestelmiin tapahtuu siirryttäessä yli 1, Meuron yrityskokoon, jossa enää vain 1 yrityksistä kirjaa asiakkaan sähköisessä kauppapaikassa tekemät toimenpiteet manuaalisesti. Koska tietojärjestelmäintegroinnit aiheuttavat aina kustannuksia ja yksi sähköisen liiketoiminnan merkittävistä esteistä on tietotekniikan perustamis- ja ylläpitokustannukset, voi olla, että pienyrityksille sopivia sähköisiä kauppapaikkaratkaisuja tai järjestelmäintegrointipalveluja ei ole riittävästi kohtuuhinnalla tarjolla tai niitä ei tunneta (tutk.huom.).

27 . KOKONAISVALTAISET TIETOJÄRJESTELMÄT.1 Tietojärjestelmien käyttö Tietojärjestelmien käyttö n=1 käytössä käyttöönottovaiheessa suunnitteilla ei ole suunnitteilla en osaa sanoa ASIAKKUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ 1 TOIMINNANOHJAUS- JÄRJESTELMÄ TOIMITUSKETJUN HALLINTAJÄRJESTELMÄ 1 PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄ 1 Tutkituista yrityksistä käyttää asiakkuudenhallintajärjestelmää (CRM) runsas kolmasosa, joista vastaajayrityksistä :lla se on juuri käyttöönottovaiheessa. Lisäksi 1 :lla tutkituista pk-yrityksistä kyseinen järjestelmä on suunnitteilla. Tutkimuksessa mukana olleista tietojärjestelmätyypeistä myös toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) on käytössä yleisesti. Toimitusketjun hallintajärjestelmää (SCM) käyttää 1 ja päätöksenteon tukijärjestelmää (KMS) 1 tutkituista yrityksistä. Tietojärjestelmien yleisyys korreloi vahvasti yrityskoon mukaan, mitä suurempi yritys, sitä todennäköisemmin sillä on jokin tai useampi em. tietojärjestelmistä käytössään.

28 . Kokonaisvaltaisten tietojärjestelmien integrointi Onko jokin kokonaisvaltainen tietojärjestelmä integroitu sidosryhmien tietojärjestelmiin n=1 kyllä ei suunnitteilla en osaa sanoa Alihankkijoiden suuntaan Kumppaneiden suuntaan 1 Asiakkaiden suuntaan 1 0 Tutkimuksessa selvitettiin myös mihin suuntaan, jos mihinkään, yritysten kokonaisvaltaiset tietojärjestelmät on integroitu. Kokonaisuudessa kokonaisvaltaisten tietojärjestelmien integrointi yrityksen sidosryhmien tietojärjestelmiin on verrattain vähäistä, eikä sitä ole suunnitteillakaan kovin suurella osalla yrityksistä. Yleisimmin tietojärjestelmäintegraatiota on tapahtunut asiakkaiden suuntaan (1 :lla jokin tietojärjestelmä integroitu). Kumppaneiden suuntaan integrointi on lähes yhtä yleistä (1 ), mutta alihankkijoiden suuntaan tietojärjestelmiä integroineita yrityksiä on vain vastanneista yrityksistä. Yksittäisen yrityksen näkökulmasta tietojärjestelmäintegraatio on järkevintä asiakkaan suuntaan, koska integraatio sitouttaa asiakasta yritykseen ja tekee toimittajan vaihtamisen vaikeammaksi. Kumppaneiden suuntaan tietojärjestelmien integrointi voi olla samoin järkevää jos sillä saadaan aikaan tehokkuutta toimintaan ja siten pystytään palvelemaan asiakkaita paremmin tai monipuolisemmin. Alihankkijoiden suuntaan tietojärjestelmien integrointi on harvinaisinta ja sille on esteenä mm. alihankkijoiden säännöllinen kilpailuttaminen, mikä ei toimintamallina suosi tiettyyn alihankkijaan sitouttavia tietojärjestelmäintegraatioita (tutk.huom.).

29 . Tietojärjestelmien integrointi suhteessa yritysten taustatekijöihin Jalostus (esim. teollisuus ja rakentaminen) Onko kokonaisvaltainen tietojärjestelmä integroitu ASIAKKAIDEN SUUNTAAN (toimialan mukaan) n=1 kyllä ei suunnitteilla en osaa sanoa 1 Kauppa 1 Markkinapalvelut (mm. palvelut liike-elämälle) 1 Julkiset palvelut 0 Taustaryhmittäin tarkasteltuna, toimialan mukaan kokonaisvaltaisten tietojärjestelmien integrointi asiakkaiden suuntaan on tavallisinta julkisten palveluiden keskuudessa, joskin muillakin toimialoilla on juuri nyt suunnitteilla integrointihankkeita :ssa tutkituista yrityksistä. Kumppaneiden suuntaan integrointi on yleisintä kaupan alalla, jossa on myös uusia integrointihankkeita eniten käynnissä. Tietojärjestelmien integrointi kumppaneiden suuntaan on harvinaisinta jalostuksen aloilla; vain näistä yrityksistä on integroinut tietojärjestelmiään kumppaneidensa kanssa. Kaupan alan yritykset ovat integroineet tietojärjestelmiään useimmin myös alihankkijoidensa suuntaan (1 integroinut). Ilmeisesti kaupan alalla on keskimääräistä pitkäikäisempiä ja kiinteämpiä yhteistyösuhteita alihankkijoihin päin, jolloin tietojärjestelmienkin integrointi tulee useammin kysymykseen perusteltuna toimintamallina (tutk.huom.).

30 Onko kokonaisvaltainen tietojärjestelmä integroitu KUMPPANEIDEN SUUNTAAN (toimialan mukaan) n=1 kyllä ei suunnitteilla en osaa sanoa Jalostus (esim. teollisuus ja rakentaminen) 0 Kauppa 1 Markkinapalvelut (mm. palvelut liike-elämälle) 1 Julkiset palvelut 1 0 Onko kokonaisvaltainen tietojärjestelmä integroitu ALIHANKKIJOIDEN SUUNTAAN (toimialan mukaan) n=1 kyllä ei suunnitteilla en osaa sanoa Jalostus (esim. teollisuus ja rakentaminen) Kauppa 1 0 Markkinapalvelut (mm. palvelut liike-elämälle) Julkiset palvelut 0 0

31 . ULKOISTUS JA SOVELLUSVUOKRAUS.1 Tietotekniikkaan ja sähköiseen liiketoimintaan liittyvien tukipalveluiden ulkoistus Tietotekniikkaan ja sähköiseen liiketoimintaan liittyvien tukipalveluiden ulkoistus n=1 ulkoistettu aiotaan ulkoistaa ei ulkoistusta suunnitteillakaan en osaa sanoa Kotisivujen tekninen toteuttaminen ja/tai ylläpito Tietoturva Lähiverkon tai yrityksen sisäisen verkon ylläpito IT-henkilöstö 1 Järjestelmien käyttötuki (call center) Henkilöstön koulutus 1 Koneet ja laitteet (työasemat, palvelimet jne.) 1 0 Sähköisen kauppapaikan rakentaminen ja/tai ylläpito 1 1 Dokumenttien hallinta Tietotekniikkaan ja sähköiseen liiketoimintaan liittyvien tukipalveluiden ulkoistamiseen liittyen, eniten on ulkoistettu kotisivujen teknistä toteuttamista ja/tai ylläpitoa, kuten edelliselläkin tutkimuskerralla. Lähes puolet tutkituista yrityksistä on ulkoistanut kotisivujen teknisen toteuttamisen ja/tai ylläpidon. Toiseksi useimmin on ulkoistettu tietoturvaa ( ulkoistanut). Harvimmin on ulkoistettu dokumenttien hallintaa, mutta toisaalta sen ulkoistamista suunnittelee yhtä moni yritys kuin mitä on jo ulkoistanut sen. Sikäli dokumenttien hallinnan ulkoistaminen näyttäisi tuplaantuvan lähitulevaisuudessa. Aiotaan ulkoistaa listalla esiintyvät tällä hetkellä useimmin kotisivujen tekninen toteutus ja/tai ylläpito sekä sähköisen kauppapaikan rakentaminen ja/tai ylläpito ( aikoo ulkoistaa). Näissä näyttäisi siten olevan suurin määrällinen potentiaali ajatellen ulkoistamispalveluja kokonaisuutena. 1

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 201 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä

Lisätiedot

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä Henrik Andersson Taitto: Marianne

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

HYVÄSTÄ PARHAAKSI PK-YRITYSTEN ODOTUKSET IT:LLE

HYVÄSTÄ PARHAAKSI PK-YRITYSTEN ODOTUKSET IT:LLE HYVÄSTÄ PARHAAKSI PK-YRITYSTEN ODOTUKSET IT:LLE 14.12.2006 JUKKA SUUNIITTY HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI jukka.suuniitty@chamber.fi ESITYKSEN AIHEET 1. Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten

Lisätiedot

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin B-to-B -yrityksissä Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy Sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Oy Kysely Kyselyn vastaukset Avoimet kysymykset

Lisätiedot

Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla

Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla kohdennettua kehitystoimintaa alueen pk-yrityksille Ari Saloranta 1 Uutisointia sähköisestä liiketoiminnasta Internet-käyttäjiä kohta miljardi Internet

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen pk-yrityksissä. Ari Saloranta 09.09.2004

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen pk-yrityksissä. Ari Saloranta 09.09.2004 Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Ari Saloranta 09.09.2004 datatiimi - Tietojenkäsittely Päijät-Hämeen suurin tietotekniikan yrityskouluttaja Yrityksen henkilöstökoulutus

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010 Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa Ajankohta helmikuu 2010 Seurantakysely verkkolaskutuksesta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa 41 Yli

Lisätiedot

Listautumiskysely 2010

Listautumiskysely 2010 Listautumiskysely 2010 Listautumiset 2005-2009 Listautuneet yhtiöt, päämarkkina ja First North 60 50 40 0 Tukholma Helsinki Kööpenhamina 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: NASDAQ OMX Helsinki Oy 2

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 1 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT 2 Onko yrityksesi kasvamassa vai hiipumassa?

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

SONERA YRITTÄJÄKYSELY TUTKIMUSRAPORTTI YRITTÄJÄT JA SOME

SONERA YRITTÄJÄKYSELY TUTKIMUSRAPORTTI YRITTÄJÄT JA SOME SONERA YRITTÄJÄKYSELY TUTKIMUSRAPORTTI YRITTÄJÄT JA SOME //07 Käyttääkö yrityksessä sosiaalista mediaa liiketoiminnan tukena Kyllä Ei En osaa sanoa Kaikki SUKUPUOLI Mies Nainen IKÄRYHMÄ Alle 45 vuotta

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010

Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010 Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010 Pirkanmaan Buusti kehitystoimintaa pk-yrityksille Perusajatus Ei kilpaile olemassa olevien palveluiden kanssa, vaan täydentää ja ohjaa muidenkin

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Aihe: Yritysten verkkopalvelut ja hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä Ajankohta:

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI Suomen Liiketoimintapalvelu Oy on kehittänyt kyselyn nimeltä Liiketoiminnan kuntotesti. Kuntotestikyselyyn on vastannut lukuisia yrityksiä (N=45) syksyn 2017 aikana. Tämä raportti

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo

Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo Sähköisen liiketoiminnan koulutuskokonaisuus 1. Päivä / Kirsi Mikkola SIVU 2 Koulutuspäivän tavoite Koulutuspäivän tavoitteena on luoda

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010 Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 28 21 Aineistoanalyysi yritysten innovaatiotoiminta 28 21 -aineiston pohjalta Mervi Niemi 2(11) Käyttäjätiedon,

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15. Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015

Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15. Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015 Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15 Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015 PÄÄTEEMAT 1. Organisoituminen ja työnjako käytännössä 2. Johtaminen ja liiketoimintaprosessit 3. Asiakkaat 4.

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

ERP-KYSELYN TULOKSET

ERP-KYSELYN TULOKSET ERP-KYSELYN TULOKSET Toiminnanohjausjärjestelmät tuotannollisissa yrityksissä 1 Työvoima- ja elinkeinokeskus Arbetskrafts- och näringscentralen Puhuja: André Österholm, Pohjanmaan Te-keskus Alustus Tuotannollisille

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM TeliaSonera Marko Koukka IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM Sisällysluettelo Identiteetinhallinta operaattorin näkökulmasta Identiteetinhallinnan haasteet

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun 2011-2012

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun 2011-2012 Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun 2011-2012 Viestintäsuunnitelma/luonnos SEPA-ydinryhmän kokous 25.10.2011/ Kristiina Siikala Kyselytutkimukset verkkolaskun ja e-laskun käytöstä

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Taustaa Tietojärjestelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen nähdään

Lisätiedot

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Digi Roadshow 20.4.2015 OneWay Sanomanvälitys Oy Jukka Sippola OneWay Sanomanvälitys Oy / Rauhala Yhtiöt Oy OneWay Sanomanvälitys Oy Perustettu 1.1.2013

Lisätiedot

Paikoillenne, valmiit, lähetetty!

Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Toimitusketjun hallinta Logistiikka ei ole pelkästään tavaran siirtämistä ja säilyttämistä, vaan se on keskeinen osa laadukasta palvelua ja tehokasta toimitusketjua Logistiikkayritysten

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Inspire-verkosto Hyödyntäminen-työryhmä 23.5.2012 Julkisen tiedon

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Logistiikka-alan yritysten tietotekniset valmiudet Etelä-Kymenlaaksossa Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Havaintoja toimialasta Logistiikka-alan yritykset Kymenlaaksossa Yli 50 hlön yrityksiä: etelässä

Lisätiedot

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Kvantitatiivinen tutkimus - Tiivistelmäraportti Kari Elkelä, Itella Oyj Pekka Törrönen, AddValue Oy Research series - Tutkimussarja 37/009.10.009 1

Lisätiedot

YRITYSTEN VERKKOLASKUTUKSEN JA SUORAVELOITUKSEN KÄYTTÖ. Verkkokyselyjen tuloksia Kesäkuu 2013

YRITYSTEN VERKKOLASKUTUKSEN JA SUORAVELOITUKSEN KÄYTTÖ. Verkkokyselyjen tuloksia Kesäkuu 2013 YRITYSTEN VERKKOLASKUTUKSEN JA SUORAVELOITUKSEN KÄYTTÖ Verkkokyselyjen tuloksia Kesäkuu 2013 1 VERKKOLASKUTUKSEN JA SUORAVELOITUKSEN KÄYTTÖ Finanssialan Keskusliiton ja Elinkeinoelämän Keskusliiton kysely

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa CxO Mentor Oy tutki hankesalkun hallintaa, projektitoimiston toimintaa ja kokonaisarkkitehtuurityötä maalis-huhtikuussa 2012

Lisätiedot

Servinet Communication Oy. Servinet Communication Oy

Servinet Communication Oy. Servinet Communication Oy Servinet Communication Oy Servinet Communication Oy Tarjoamme sähköisen asioinnin palveluja, joiden avulla erilaiset yritykset ja niiden tietojärjestelmät voivat asioida keskenään sähköisesti. Tavoitteena

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Tilitoimistojen käyttämät verkkolaskutuksen välineet ja kokemukset tutkimusraportti

Tilitoimistojen käyttämät verkkolaskutuksen välineet ja kokemukset tutkimusraportti Tilitoimistojen käyttämät verkkolaskutuksen välineet ja kokemukset tutkimusraportti 2010-2011 n=320 Vastaajan asema tilitoimistossa 1 Tilitoimiston sijainti 2 Jäsenyys Taloushallintoliitossa ja tilitoimistotoiminnan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Social media manager koulutus

Social media manager koulutus Social media manager koulutus Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. 8.5.2012 klo 8:30-16:00 2.10.2012 klo 8:30-16:00 @ Mannerheimintie 8 0010 Helsinki Social media

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

YRITTÄJÄKYSELY 2017 TUTKIMUSRAPORTTI: TIETOTURVA

YRITTÄJÄKYSELY 2017 TUTKIMUSRAPORTTI: TIETOTURVA YRITTÄJÄKYSELY 207 TUTKIMUSRAPORTTI: TIETOTURVA Mikä huolestuttaa tietoturvassa? Pk-yrittäjillä on yksi huolenaihe ylitse muiden mitä tulee tieto-/kyberturvallisuuteen: haittaohjelmat. Ne mainitsee vuoden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Verkko ostolaskujen vastaanotto Tampereen kaupungilla

Verkko ostolaskujen vastaanotto Tampereen kaupungilla Verkko ostolaskujen vastaanotto Tampereen kaupungilla Verkko ostolaskut Tampereen kaupunki siirtyi 1.1.2011 alkaen kokonaan verkkolaskujen vastaanottoon ja paperilaskujen käsittelystä luovutaan kaupungin

Lisätiedot

ValueFrame. Asiakkuudenhallinnan ABC

ValueFrame. Asiakkuudenhallinnan ABC CRM l PSA l PSA Pro ValueFrame Asiakkuudenhallinnan ABC Suuntaa menestykseen Pilvipalvelut Asiakkaan auttaminen ValueFrame Oy on asiantuntijapalveluyrityksille toiminnanohjausta ja asiakkuudenhallintaa

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

TEHOA JA TIETOA LIIKETOIMINTAAN Menesty energisen Mepcon kanssa

TEHOA JA TIETOA LIIKETOIMINTAAN Menesty energisen Mepcon kanssa TEHOA JA TIETOA LIIKETOIMINTAAN Menesty energisen Mepcon kanssa MEPCO TUOTTAA RATKAISUJA YRITYSTEN JA JULKISHALLINNON ASIAKKUUDENHALLINTAAN, TALOUDEN- JA TOIMINNANOHJAUKSEEN SEKÄ PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOON

Lisätiedot

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin on koonnut ekonomisti Petri Malinen Suomen

Lisätiedot

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 20.9.2006 KLO 9.00 Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007 -tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus

Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus Visio Määrittely Kilpailutus Valvonta Sulava Ray Byman Käyttöönotto Käyttö ray.byman@sulava.com Puhelin: 040 5920960 www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,P2P Syksy, 2013

Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,P2P Syksy, 2013 Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,PP Syksy, 13 Markkinakartoitus suomalaisten yritysten EDI valmiuksista Laurea Tikkurilan

Lisätiedot

Risto Suominen/16.4.2008 SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ. Tiivistelmä

Risto Suominen/16.4.2008 SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ. Tiivistelmä SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ 2008 Risto Suominen/16.4.2008 SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ Tiivistelmä Suomen Yrittäjät tiedusteli jäseniltään sähköisen laskun käyttöä ja näkymiä suomalaisissa

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt.

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Koulutuksen tavoitteet: Saada kokonaisvaltainen

Lisätiedot