Venäjän kaupan barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:"

Transkriptio

1 Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

2 Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi koski reaktioita vallitsevaan liiketoimintaympäristöön Venäjällä. Yli kolmanneksella reaktiot markkinatilanteeseen ovat ekspansiivisia eli lisätään markkinointia, vahvistetaan myyntiä, avataan toimipisteitä Venäjällä. 28 % vastaajista ei tee mitään erityistä kun taas 26 % reagoi vähentämällä henkilöstöä, markkinointia, myyntiä. 2

3 Yhteenveto Suomen vienti Venäjälle v laski 14 %, 4,6 miljardiin euroon, ja tuonti 17 %, 8,7 miljardiin euroon. Tammikuussa 2015 vienti laski 43 % vuoden 2014 tammikuuhun verrattuna. Venäjän vienti ja liiketoiminta Venäjällä supistuivat odotetusti. Kolmanneksella vastaajista ei kuitenkaan tapahtunut muutoksia suuntaan eikä toiseen ja pienellä osuudella oli jopa kasvua. Saldoluvut heikkenivät merkittävästi syksyn mittauksista, eniten viennissä. Kaikilla toimialoilla oli supistumista suunnilleen yhtä paljon, viennissä kuitenkin jälleen enemmän. Yrityksen koolla ei viennissä ollut merkitystä, mutta Venäjällä tapahtuvassa liiketoiminnassa suuret yritykset pärjäsivät parhaiten, keskisuuret heikoimmin. Ruplan kurssin epävakaus on suurin haaste, viennissä erityisesti. Talouden epävakaisuus, poliittinen tilanne ja rahoitusongelmat (suomalaisyritysten asiakkailla) nousevat kärkikastiin sekä viennissä että liiketoiminnassa Venäjällä. Investoinnit Venäjälle jatkuivat entiseen malliin: 28 % vastaajista ilmoitti tehneensä investointeja, lähinnä tytäryhtiöihin, mutta myös tuotantoon 3

4 Yhteenveto Venäjän talouden odotetaan aavistuksen verran parantuvan, sillä supistusta odottaa 6 % vähemmän ja kasvua 3 % enemmän kuin syksyn mittauksessa. Saldo on kymmenisen prosenttiyksikköä parempi. Tämä näkyy siinä, että enemmistö odottaa viennin ja Venäjällä tapahtuvan liiketoiminnan pysyttelevän tämähetkiselläa olisiko pahin pudotus jo takana? Teollisuudella on heikoimmat odotukset. Investoinnit Venäjälle tulevat laskemaan jonkin verran, mutta edelleen tehdään uus- ja lisäinvestointeja erityisesti tytäryhtiöihin. Kaksi muuta ylimääräistä kysymystä koskivat sanktioiden vaikutusta liiketoimintaan ja tilausten saantia viimeisen puolen vuoden aikana Enemmistö vastaajista ei ole kokenut lainkaan suoria vaikutuksia Venäjä-pakotteista, epäsuoria sen sijaan on yli 80 prosentilla. Tilauksia on edelleenkin saatu, reilulla 10 prosentilla jopa paljon; viidennes vastaajista, erityisesti palvelualoilla, ei ole saanut tilauksia lainkaan. Mirja Tiri toimitusjohtaja Suomalais-Venäläinen kauppakamari , 4

5 Suomen ja Venäjän välinen kauppa Vienti Tuonti % %

6 Suomen ja Venäjän välinen kauppa Suomen tullin mukaan vuonna 2014 suurimmat vientituoteryhmät Venäjälle olivat erilaiset koneet ja laitteet, 36 %, kemialliset aineet ja tuotteet, 20 %, sekä valmiit tavarat, kuten paperi ja metalli, 20%. Edellisvuoteen verrattuna viennin kokonaismäärä laski 14 %, ollen reilu 4,6 mrd eur. Vienti Venäjälle Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. Muutos % Osuus viennistä KAIKKI RYHMÄT Elintarvikkeet ja elävät eläimet ,5 % 1 Juomat ja tupakka ,4 % 2 Raaka-aineet, pl. polttoaineet ,5 % 3 Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta ,7 % 4 Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat ,0 % 5 Kemialliset aineet ja tuotteet ,4 % 6 Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan ,8 % 7 Koneet,laitteet ja kuljetusvälineet ,3 % 8 Erinäiset valmiit tavarat ,3 % 9 Muut tavarat ,0 % 6

7 Miten on mennyt viimeisten 6 kuukauden aikana? 7

8 Vienti Venäjälle nyt vrt. 6 kk sitten 8

9 Vienti Venäjälle nyt vrt. 6 kk sitten 9

10 Vienti Venäjälle nyt vrt. 6 kk sitten 10

11 Liiketoiminta Venäjällä nyt vrt. 6 kk sitten 11

12 Liiketoiminta Venäjällä nyt vrt. 6 kk sitten 12

13 Liiketoiminta Venäjällä nyt vrt. 6 kk sitten 13

14 Suurimmat haasteet Venäjän viennissä ja liiketoiminnassa 14

15 Tuonti Venäjältä nyt vrt. 6 kk sitten 15

16 Entä 6 kuukautta tästä eteenpäin? 16

17 Venäjän talouden kehitys seuraavien 6 kk aikana 17

18 Vienti Venäjälle seuraavien 6 kk aikana 18

19 Vienti Venäjälle seuraavien 6 kk aikana 19

20 Vienti Venäjälle seuraavien 6 kk aikana 20

21 Liiketoiminta Venäjällä seuraavien 6 kk aikana 21

22 Liiketoiminta Venäjällä seuraavien 6 kk aikana 22

23 Liiketoiminta Venäjällä seuraavien 6 kk aikana 23

24 Tuonti Venäjältä seuraavien 6 kk aikana 24

25 Suomalaisten investoinnit Venäjälle 25

26 Investoinnit Venäjälle viimeisten 12 kk aikana 26

27 Investoinnit Venäjälle seuraavien 12 kk aikana 27

28 Extrat 28

29 Miten paljon yrityksenne kärsii SUORAAN Venäjä-pakotteista? N=300 29

30 Miten paljon yrityksenne kärsii EPÄSUORASTI Venäjä-pakotteista? N=300 30

31 Miten paljon yrityksenne on saanut tilauksia Venäjältä viimeisten 6 kk aikana? N=300 31

32 Miten yrityksenne on reagoinut Venäjän markkinoilla toimimiseen? N=300 32

33 Reaktiot Venäjän liiketoimintaympäristöön 33

34 Tutkimuksen taustaa Venäjän-kaupan barometritutkimus selvittää suomalaisten Venäjän-kauppaa käyvien johtajien ja päättäjien näkemyksiä Venäjän-kaupan ja Venäjällä olevan liiketoiminnan toteutuneesta kehityksestä edellisten 6 kuukauden aikana, näkymiä seuraavien 6 kuukauden ajalle sekä investointeja Venäjälle 12 kuuakuden ajalta. Samalla selvitetään vastaajien arviota Venäjän talouden kehitysnäkymistä. Tutkimus on toteutettu kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä, 27 kertaa, vuoden 2002 keväästä lähtien. Näiden lisäksi on tehty yksi ylimääräinen kysely tammikuussa Vuonna 2013 tutkimus toteutettiin vain keväällä, tekijänä Innolink. Tutkimuksen perusjoukon muodostavat Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenyrityksiä edustavat henkilöt (n. 700 yritystä). Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin ennakko-informoituina puhelinhaastatteluina (infokirje lähetettiin sähköpostitse SVKK:n jäsenille ). Haastattelut tehtiin välisenä aikana. Haastatteluja tehtiin 300 kpl. 34

35 Tutkimuksen taustaa Toteutunutta kehitystä edellisten 6 kuukauden aikana ja näkymiä seuraavien 6 kuukauden aikana arvioidaan 5-portaisella asteikolla: 5 = kasvanut / kasvaa paljon 4 = kasvanut / kasvaa jonkin verran 3 = pysynyt / pysyy ennallaan 2 = supistunut / supistuu jonkin verran 1 = supistunut / supistuu paljon Saldoluku = kasvun ja supistumisen erotus = (5+4) - (2+1). Kasvua kokeneiden tai odottavien yritysten osuudesta prosentteina vähennetään supistumista kokeneiden tai odottavien osuus. Jos saldoluku on 0, on kasvun ja supistumisen yrityksiä yhtä paljon. Positiivinen luku ilmaisee kasvavien yritysten määrällistä ylivoimaa supistuvien yritysten määrään nähden ja negatiivinen vastaavasti kasvavien yritysten alivoimaa. 35

36 Tutkimuksen taustaa Vastaajista 98 % edusti johtaja- ja päällikkötasoa tai omistajaa. Teollisuusyrityksiä oli 52 %, rakennusalaa 2 %, tukku- ja vähittäiskauppaa 12 % sekä erilaisia palvelualoja 34 %. Alle 10 hengen mikroyrityksiä vastaajista oli 24 %, pieniä yrityksiä 29 %, keskisuuria 26 % ja loput 21 % oli suuryrityksiä. Vastaajayrityksillä Venäjän liiketoiminnan osuus koko yrityksen liikevaihdosta muodostaa pääsääntöisesti (45 %) alle 10 prosenttia, ja alle 20 % 18 prosentilla, joten yli 60 prosentilla vastaajista Venäjän liiketoiminta ei muodosta yli 20 prosenttia liikevaihdosta. Liiketoimintamuodoista Venäjällä suosituin on myynti- ja markkinointiyhtiö, jollainen on 72 prosentilla vastaajista, 21 % harjoittaa huoltotoimintaa, 33 % varastointia, 46 % palveluntuotantoa, 18 % tavarantuotantoa, 8 % vähittäiskauppaa ja 18 % tukkukauppaa. 36

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE tutkimukset PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki pk-yritysten suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn marraskuussa 29 aikavälillä 7.11.

Lisätiedot

Tiivistelmä tuloksista

Tiivistelmä tuloksista Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö tekee yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa a. Barometri perustuu runsaan 4 pk-yrityksen vastauksiin

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät Laura Leppänen Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN

UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ Päivi Karhunen, Olena Lesyk, Kristo Ovaska Päivi Karhunen Olena Lesyk Kristo Ovaska Ukraina suomalaisyritysten toimintaympäristönä HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN

Lisätiedot

VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 6.6.2011

VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 6.6.2011 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT Karhunen Päivi, Parviainen Sinikka ja Järvikuona Petri VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT Sisällysluettelo Tehdasteollisuus BKT:n

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen osuuspankit Toimitus

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

SVKK lyhyesti. Ajankohtaista Venäjänkaupassa

SVKK lyhyesti. Ajankohtaista Venäjänkaupassa Jaana Rekolainen 21.04.2015 Ajankohtaista Venäjänkaupassa SVKK lyhyesti SVKK on Venäjän-kaupan ykkösosaaja, joka edistää yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä Suomessa ja Venäjällä Noin 800 yritysjäsentä

Lisätiedot

ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA

ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA Julkaistavissa 19.8.2009 klo 10 ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009: Yritysten näkökulma KESKUSKAUPPAKAMARI Elokuu 2009 Keskuskauppakamari, Aleksanterinkatu 17, PL

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Aikajana. Keski-Suomen

Aikajana. Keski-Suomen 2 KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN KEHITYSKUVA 4 KESKI-SUOMEN TALOUDEN RAKENNE 6 KESKI-SUOMEN AVAINALAT 8 KESKI-SUOMEN TOIMIALARYHMÄT 9 KESKI-SUOMEN PLUSSAT, MIINUKSET JA KYSYMYSMERKIT 10 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti. Vieraana Nokian renkaiden Kim Gran Barometri: Venäjän-kaupassa maltillista kasvua

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti. Vieraana Nokian renkaiden Kim Gran Barometri: Venäjän-kaupassa maltillista kasvua V Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 R 2012 Vieraana Nokian renkaiden Kim Gran Barometri: Venäjän-kaupassa maltillista kasvua Venäjän markkinoilla: Raita Sportilta jääkiekkokaukaloita Sotšiin

Lisätiedot

2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Vieraana VR:n toimitusjohtaja Mikael Aro Venäjä on edelleen Suomen suurin kauppakumppani Suurien lukujen Moskova Tjumen portti Siperian rikkauksiin

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 27.5.2015 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 LIIKEVAIHTO Satakunnan

Lisätiedot

Suomalais-Venäläinen kauppakamari

Suomalais-Venäläinen kauppakamari Jäsentiedote 8:2007 Suomalais-Venäläinen kauppakamari SVKK:n missio on edistää yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä sekä maiden välisiä taloussuhteita Venäjällä ja Suomessa. SVKK on edelläkävijä.

Lisätiedot

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 4 R 2011 Vieraana Keskon lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson Onko matkailu nousemassa prioriteettialojen joukkoon Venäjällä? Suurtapahtumat tuovat mukanaan teitä ja hotelleja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Tulevaisuuden työvoima Kymenlaaksossa

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2014 Investointitiedustelu Kesäkuu 2014 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan investoinnit

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri

Etelä Suomen logistiikkabarometri Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2010 Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS TURUN YLIOPISTON

Lisätiedot

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF)

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Esipuhe Miten Suomessa tehdyn työn määrä ja luonne ovat muuttuneet? Kuka Suomessa

Lisätiedot

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf)

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf) saavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1 13 Helsinki puh. (9) 19231 www.teknologiateollisuus.fi saavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 (pdf)

Lisätiedot

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Satakunnan yritysten liikevaihto lähti alkuvuonna nopeahkoon kasvuun. Kasvu palautti maakunnan koko maan kehitystä vastaavalle kasvu-uralle.

Lisätiedot

YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA

YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA SELVITYS Keskuskauppakamari WTC Helsinki Kesäkuu 2010 Keskuskauppakamari World

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ICT -yritysten tilanne. yritysharavakyselyn tulosten valossa keväällä 2011

Pohjois-Pohjanmaan ICT -yritysten tilanne. yritysharavakyselyn tulosten valossa keväällä 2011 EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Pohjanmaan ICT -yritysten tilanne yritysharavakyselyn tulosten valossa keväällä 2011 Mikko Viitanen Pohjois-Pohjanmaan ProtekTuki -hanke 2 Sisältö 1. Yritysharavakyselyn

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Pk-yritysten toimintaympäristökysely

Pk-yritysten toimintaympäristökysely Pk-yritysten toimintaympäristökysely Pk-toimintaympäristökysely Toukokuu 1 SISÄLTÖ JOHTOPÄÄTÖKSET 1 YRITTÄJYYS JA YHTEISKUNTA 4 1.1 Arviot Suomen hallituksesta viime syksyä myönteisemmät 4 1. Joka kymmenes

Lisätiedot

DiViA Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014

DiViA Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014 DiViA Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014 Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014 Tiivistelmä DiViAn Digitaalisen markkinoinnin barometri -tutkimus tehtiin nyt kymmenettä kertaa. Tutkimus on tehty

Lisätiedot