Listautumiskysely 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Listautumiskysely 2010"

Transkriptio

1 Listautumiskysely 2010

2 Listautumiset Listautuneet yhtiöt, päämarkkina ja First North Tukholma Helsinki Kööpenhamina Lähde: NASDAQ OMX Helsinki Oy 2

3 Listautumiskysely Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n kysely EK:n jäsenyrityksille Tavoitteena selvittää yritysten näkemyksiä listautumisen kynnyksistä Listautumattomien yritysten näkökulma Varsinaiset esteet Mielikuvat Otos listautumatonta osakeyhtiötä Vastauksia 16, vastausprosentti 12,6 %

4 Vastaajayritysten toimialajakauma % Teollisuus 1 Rakentaminen 4 % Kauppa Informaatio ja viestintä Finanssiala Terveyspalvelut 7 2 % 1 0 % 17 5 % 26 8 % 24 8 % Muut palvelut 4

5 Vastaajayritysten liiketoiminta vakiintunutta 8 % 20 6 % 27 9 % Vähintään vuoden mutta alle kolme vuotta (1- v) Vähintään kolme mutta alle viisi vuotta (-5 v) % 41 1 % Vähintään viisi mutta alle kymmenen vuotta (5-10 v) Vähintään kymmenen mutta alle 15 vuotta (10-15 v) Vähintään 15 mutta alle 25 vuotta (15-25 v) Vähintään 25 vuotta % 5

6 Pääosa vastaajayrityksistä työllistää vähintään 50 henkilöä % % 14 4 % 24 8 % 27 9 % % 0 9 % % Vain yrittäjä Yrittäjä ja yksi työntekijä 2-4 työntekijää 5-9 työntekijää työntekijää työntekijää työntekijää työntekijää Vähintään 250 työntekijää 6

7 Kahden kolmasosan liikevaihto yli miljoonaa euroa % 7 2 % 1 4 % 27 9 % Alle Vähintään mutta alle % % Vähintään mutta alle miljoona (0,5-1 meur) Vähintään miljoona mutta alle kolme miljoonaa (1- meur) Vähintään kolme mutta alle viisi miljoonaa (-5 meur) Vähintään viisi mutta alle kymmenen miljoonaa (5-10 meur) Vähintään 10 miljoonaa euroa 4 14 % 5 11 % Toimintaamme ei voi mitata liikevaihdon määrällä 7

8 Lähes kolmannes alkavia ja kasvuvaiheen yrityksiä 0 9 % 12 4 % 2 1 % 14 4 % 2 7 % Toiminnan käynnistämisvaihe 15 5 % Toiminnan ns. alkavan kasvun vaihe Toiminnan vakiinnuttamisvaihe Vakaan toiminnan vaihe % Voimakkaan kasvun vaihe Toiminnan supistumisvaihe % Sukupolven- tai omistajanvaihdokseen valmistautuminen tai toteutus Muu vaihe 8

9 Voimakkaasti kasvuhakuisia neljännes % 12 4 % % Yritys on voimakkaasti kasvuhakuinen Yritys kasvaa mahdollisuuksien mukaan Tavoitteena on säilyttää nykyinen asema markkinoilla Yrityksellä ei ole kasvutavoitteita % 9

10 Vastaajat yritysten avainhenkilöitä Omistajien lukumäärä ja vastaajan omistusosuus 29 9 % 19 6 % 1 % % % % Yksi Yli 50 En osaa sanoa Vähintään 50 % Alle 50 % Ei omistusta % 104 % 10

11 Miten hyvin arvioitte tuntevanne seuraavat yritysten listautumiseen liittyvät asiat? 0 % 10 % 20 % 0 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Listautumisen edut yritykselle Listautumisen edut yrityksen omistajalle Listautumisen edellytykset ja velvoitteet yritykselle Tunnen erittäin hyvin Tunnen melko hyvin Tiedän asiasta jotakin Listautumisen kustannukset yritykselle Tiedän asiasta vain vähän En tunne asiaa lainkaan En osaa sanoa Listautumisen vaikutukset omistajan asemaan First North - markkinapaikka

12 Tietämyksen lähteet 7 12 % % % 2 % % Julkinen media % Oma mielikuva Aiempi henkilökohtainen kokemus tai asiantuntemus Yrittäjä- / työnantajakollegoilta saatu palaute Neuvonantaja (pankkiiriliike, asianajotoimisto tms.) Oman yrityksen listautumisselvitys % % NASDAQ OMX (pörssin verkkosivusto, yhteyshenkilö) Jokin muu 12

13 Mikä on näkemyksenne seuraavista listautumiseen liittyvistä väittämistä? 0 % 10 % 20 % 0 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Listautuminen on luonnollinen vaihe yrityksen kasvaessa ja kehittyessä Listayhtiöllä on kilpailuetua listaamattomiin yrityksiin verrattuna Markkinapaikan sijainnilla (maa, jossa markkinapaikka juridisesti toimii) on merkitystä listauduttaessa Listautuminen vaihtoehtoiselle markkinapaikalle (First North) on helpompaa kuin listautuminen päämarkkinalle Listautumisen kokonaiskustannukset ovat suuret Listayhtiönä oleminen on hallinnollisesti haastavaa Listautuminen ajaa lyhytnäköiseen liiketoimintaan Yritys hyötyy arvo-osuusjärjestelmästä ja omistajatietojen laajemmasta julkisuudesta Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

14 Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia listautumisella saavutettavia hyötyjä? 0 % 10 % 20 % 0 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Laajempi mahdollisuus käyttää osaketta rahoitusvälineenä Yritys on jatkuvan arvonmuodostuksen kohteena ja sille muodostuu markkina-arvo Kaupankäyntimahdollisuus yrityksen osakkeella Yrityksen tunnettuus lisääntyy Yrityksen uskottavuus ja luotettavuus paranee Yrityksen liiketoiminta tehostuu Yrityksen omistajapohja laajenee Hallituksen painoarvo korostuu ja osaaminen lisääntyy Erittäin tärkeä Melko tärkeä Tärkeydeltään neutraali Jonkin verran tärkeä Merkitykseltään vähäinen Ei lainkaan merkitystä 14

15 Vähentävätkö seuraavat tekijät mielestänne listautumisen houkuttelevuutta? 0 % 10 % 20 % 0 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Päätöksenteon muuttuminen (omistaja- ja hallituspohja laajenevat) Listautumisen järjestävän investointipankin ja muiden neuvonantajien perimä palkkio Arvo-osuusjärjestelmän kustannukset Pörssin kustannukset Listayhtiön velvoitteiden noudattaminen ja sen resurssien järjestäminen Osinkoverotus (listaamattoman yhtiön verovapaa osinko-osuus) First Northin juridinen asema osana Tukholman pörssiä Vähentää erittäin paljon Vähentää melko paljon Ei lisää eikä vähennä Vähentää jonkin verran Ei juurikaan vähennä Ei vähennä lainkaan 15

16 Uskotteko seuraavien tekijöiden lisäävän yritysten hallinnollista työtä tai velvoitteita niiden listautuessa päälistalle? 0 % 10 % 20 % 0 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Velvollisuus noudattaa IFRS-tilinpäätösstandardia Osavuosikatsausten laatiminen neljännesvuosittain Velvollisuus noudattaa sisäpiirisäännöksiä Yrityksen jatkuva tiedonantovelvollisuus (mm. arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavista seikoista) Yrityksen hyvää hallinnointitapaa koskevat vaatimukset (corporate governance) Kyllä, erittäin paljon Kyllä, melko paljon Kyllä, jonkin verran Vain vähän Ei lainkaan En osaa sanoa 16

17 Mikä on oman yrityksenne / edustamanne yrityksen tilanne listautumisen suhteen? 0 % 10 % 20 % 0 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Listautuminen on yrityksellemme ajankohtainen seuraavan kolmen vuoden aikana Listautumista koskeva selvitys on tehty Olemme päättäneet toimia ainakin joissakin asioissa listayhtiön tavoin Kyllä Ei En osaa sanoa Emme ole harkinneet listautumista Olemme päättäneet, että emme listaudu

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Pro Gradu -tutkielma Taloustiede Tampereen yliopisto Elina Manninen 12. kesäkuuta 2015 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökyselyn tulokset 20.11.2014

Pk-toimintaympäristökyselyn tulokset 20.11.2014 Pk-toimintaympäristökyselyn tulokset 20.11.2014 Tähän raporttiin on tiivistetty tulokset pk-toimintaympäristökyselystä, jonka EK teki jäsenistölleen marraskuussa 2014. Aineisto on edustava otos EK:n jäsenyrityksistä,

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa Pörssisäätiön Pääomamarkkinatyöryhmä 2010 2011 Jukka Ruuska, pj Philip Aminoff Piia-Noora Kauppi

Lisätiedot

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka Pääomamarkkinat Kasvun paikka Raportti pähkinänkuoressa Suomen pääomamarkkinoiden puutteet ja ongelmat ovat korostuneet finanssikriisin myötä Yritykset ja sijoittajat tarvitsevat toimivia kotimaisia pääomamarkkinoita

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20 00100 HELSINGFORS Tel: (09) 686 6120 KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

START UP YRITYKSET JA IPR

START UP YRITYKSET JA IPR TTAMUKSELLINEN START UP YRITYKSET JA IPR Pertti Kiuru Helsinki 2010 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, LTT-Tutkimuspalvelut TIIVISTELMÄ... 3 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tutkimustapa...

Lisätiedot

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi Ilmajoen kunta Tuukka Suoniemi 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely. Lokakuu 2014

Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely. Lokakuu 2014 Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely Lokakuu 2014 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähköisten palveluiden soveltavan tutkimuksen rakenteet-hanke Marketta Koskinen ja Anssi Jääskeläinen Pilottikyselyn

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti www.dimar.fi 2 Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä tutkimusraportti Copyright 2011 DIMAR-hanke Viittaaminen: Karjaluoto, H.,

Lisätiedot

MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.

MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak. MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 1 JOHDANTO... 2 VASTANNEIDEN TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Petri Heikkilä 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio

KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio Joensuu 9.11.20 Anne Vänttinen Projektitutkija Josek Oy, Protek-hanke SISÄLLYS 1 Asiakaskyselyn toteutus... 1 2 Yritysten taustatiedot... 1 3 Kunnari-toiminnan

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Hyvä sääntely parempi Suomi

Hyvä sääntely parempi Suomi Hyvä sääntely parempi Suomi Elinkeinoelämän 5 teesiä ja käytännön ehdotuksia, joilla sääntelyä vähennetään ja parannetaan Hyvä sääntely kilpailukykyä kasvua työllistämistä Sääntelyn on tuettava yritysten

Lisätiedot

Pro gradu tutkielma Laskentatoimi Kevät 2006

Pro gradu tutkielma Laskentatoimi Kevät 2006 Anne Maimann TILINTARKASTUKSEN TARPEELLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT POHJOIS SUOMALAISESSA PIENYRITYSAINEISTOSSA Pro gradu tutkielma Laskentatoimi Kevät 2006 2 Lapin yliopisto, kauppatieteiden ja

Lisätiedot

Kasvun ajurit 2. Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa. Tiivistelmä

Kasvun ajurit 2. Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa. Tiivistelmä Kasvun ajurit 2 Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa Tiivistelmä 2 Kasvun ajurit 2 Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus Suomessa Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Kasvun ajurit 2 Kasvuyrittäjyyden jatkuvuus

Lisätiedot

Joukkorahoitus Esiselvitys

Joukkorahoitus Esiselvitys Joukkorahoitus Esiselvitys Investment Management Finland Oy Selvitys vastaa tilannetta marraskuu 2012. Oikeudet muutoksiin pidätetään. TÄMÄ ESISELVITYS ON LAADITTU VASTAAMAAN TILANNETTA MARRASKUUSSA 2012,

Lisätiedot

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Helppo Hallinto Sujuva Suomi -hanke 2013 2014 Sisällysluettelo JOHDANTO... 8 Viisi vaarallista hanketta... 8 Hallinnollisen taakan vähentämisen

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus TAX & LEGAL Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Lääke harmaan talouden torjuntaan vai lisävelvoite? kpmg.fi SISÄLLYS Johdanto 4 Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen toteutus Mitä tiedonantovelvollisuus tarkoittaa?

Lisätiedot

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 ESIPUHE... 1 2 TAUSTATIEDOT... 2 3 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Heini Lipiäinen & Heikki Karjaluoto

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Heini Lipiäinen & Heikki Karjaluoto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Heini Lipiäinen & Heikki Karjaluoto Digitaalinen markkinointi keskisuomalaisissa yrityksissä tutkimusraportti N:o 189/2012 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

9.4.2010. Sijoitusrahastotutkimus

9.4.2010. Sijoitusrahastotutkimus 9.4.2010 Sijoitusrahastotutkimus Sijoitusrahastotutkimus SISÄLTÖ Johdanto 2 Sijoitusrahastot Suomessa 3 Rahastosijoittajien säästö- ja sijoituskohteet 5 Rahastosijoitusten valintakriteerit ja tietolähteet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn

Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuusbarometri, väliraportti.. Sinikka Jänkälä ISBN: ---- (pdf) ISSN: - Kannen suunnittelu: Harri

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot