Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi"

Transkriptio

1 Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

2 Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt sosiaalisen median yhteisöpalveluihin kuten Facebookiin, Twitteriin tai muihin yhteisöpalveluihin. Alle 3-vuotiailla vastaava luku oli jo lähes 8 %. Lähde: Tilastokeskus (1/1)

3 Autoalan tutkimuksen aineisto Kysely lähetettiin 1 autoliikkeelle onnistuneita vastauksia vastausprosentti, % Sosiaalista mediaa käytti jo, % Ei käyttänyt 7,%

4 Vastanneiden liikevaihto Punainen palkki kuvaa sosiaalisen median käyttäjien määrää kaikista vastanneista Sosiaalisen median käyttää - pienistä ( alle 3 M ) 13, % - keskisuurista ( 3-99 M ) 1, % - suurista ( 1 M tai yli ), % 1 1 alle tai yli

5 Henkilöstön määrä 8,9 % vastaajayrityksistä oli alle työntekijän yrityksiä yhteys somen käytön haasteisiin, joista toiseksi suurimpana pidettiin henkilöstöresursseja (, % vastaajista ) Henkilöstön määrä alle yli

6 Sosiaalisen median käyttö, % vastaajista käytti jo sosiaalista mediaa 3 Käytämme sosiaalista mediaa: MIHIN: 8 markkinointiin ulkoinen viestintä sidosryhmä viest. rekrytointiin 3 kilpailuihin vastaajia 3 1 1

7 Sosiaalisen median ymmärrys 7,7 % koki ymmärtävänsä mitä sosiaalinenmedia tarkoittaa Onko yrityksellänne selkeä käsitys siitä, mitä sosiaalinen media on, sekä mitä se tarkoittaa? Vain kolme vastaajaa piti some:a huonosti tunnettuna yrityksessään. Vastaajia 3 1 Kyllä Ei

8 Sosiaalisen median kanavat Käytetyistä kanavista Facebook ylivoimaisesti suosituin. ( 9,9 %) 1 1 Mitä sosiaalisen median kanavia käytätte? Yhdellä yrityksellä oma sosiaalisenmedian ratkaisu. vastaajia 8

9 Kuinka kauan somea on käytetty? Vastaajayrityksistä 3,% on käyttänyt somea alle 1 kk Kuinka kauan olette hyödyntäneet sosiaalista mediaa? Suurimmalla osalla vielä suht. tuore viestinnän keino. ei vielä laajaa kokemusta. vastaajia 3 1 alle kk -1 kk 1- vuotta yli vuotta

10 Hlö. Resurssien sekä ajan käyttö Kuinka monta henkilöä yrityksessänne työskentelee sosiaalisen median parissa? Kuinka paljon aikaa yrityksessänne käytetään toimintaan sosiaalissessa mediassa? (tuntia/vrk) vastaajia vastaajia Ei yhtään 1 3 yli 3 Alle tunti yli tuntia

11 Strategian käsittely 7, % vastaajista on tehnyt strategian sosiaalisen median käytöstä. Ja 1/3 on myös parhaillaan työstämässä strategiaa sosiaalista mediaa varten. Strategian suunnittelu ja jalkauttaminen ovat erittäin tärkeitä jo ennen liittymistä sosiaalisen median kentälle. Someen liittymisen on tuettava yrityksen viestintästrategiaa, eikä se saa olla vain yksittäinen/erillinen toiminto yritykselle. vastaajia Miten olette käsitelleet / työstäneet sosiaalisen median mahdollisuuksia ja strategiaa yrityksessänne?

12 Viestinnän muodot Markkinointi sekä tiedottaminen yleisimmät, molempia käytti 7,7 % vastaajista. Suurin yllättäjä palautteen ja sen käsittelyn vähäisyys -Vain 1 yritys keräsi ja käsitteli palautetta some tarjoaisi erinomaisen mahdollisuuden hyödyntää palautetta nopeasti ja kustannustehokkaasti Minkälaista viestintää toteutatte sosiaalisessa mediassa?

13 Maahantuojan rooli somen käytössä Kuinka paljon maahantuoja ohjeistaa / määrittelee toimintaanne sosiaalisessa mediassa? Käytättekö hyväksenne maahantuojien sosiaalisen median aktiviteetteja, esimerkiksi linkittämällä? 7, 3 vastaajia,8,,, 1,8 Erittäin paljon Melko paljon Melko vähän Erittäin vähän Ei ollenkaan,, Kyllä Ei

14 Kommunikointi sosiaalisessa mediassa Liityttekö keskusteluihin kohderyhmienne kanssa? Kyllä Joskus 3 Ei Teettekö aktiivisesti keskustelun avauksia? Kyllä 3 Joskus Ei Osallistuuko johto keskusteluihin somessa? Kyllä Joskus Ei 9 Käyttekö vain yksipuoleista, tiedottamisen Kyllä luonteista viestintää? Joskus 3 Ei 3 Johto erittäin vähän mukana sosiaalisen median kommunikoinnissa.

15 Hyödyt Asiakkaiden sitoutuminen brändiin koettiin tärkeimpänä ( 7,7 % vastaajista ) Uusien asiakkaiden saaminen koettiin hyödyltään melko vähäisenä vielä. ( 18,1 % ) Mitkä koette sosiaalisen median tarjoamiksi suurimmiksi hyödyiksi?

16 Haasteet Mitkä koette suurimmiksi haasteiksi toimiessanne sosiaalisessa mediassa? Osaamisen puute koettiin yleisimpänä haasteena vastaajayrityksissä. 7,7 % koki osaamisen puutteen suurimpana haasteena

17 Haasteet Kuten edellisestä kalvosta ilmeni, suurimmiksi koetut haasteet eivät synny taloudellisten resurssien käytöstä, vaan sosiaalisen median tuntemusta ja siellä toimimisen osaamista koskevista haasteista. Varsinkin pienille yrityksille sosiaalinen media on erittäin kustannustehokas viestinnän mahdollisuus. viestintä tavoittaa erittäin suuren kohderyhmän pienemmilläkin taloudellisilla panostuksilla. Osaamisen tasoa pystytään nostamaan suhteellisen helposti perehdyttämällä henkilöstöä järjestelmällisesti toimintaan sosiaalisessa mediassa.

18 Tulevaisuus ja kokemukset Minkälaisia tulevaisuudennäkymiä näette tarkastellessanne yrityksenne toimintaa sosiaalisessa mediassa? Kokemuksemme sosiaalisen median käytöstä ovat:

19 Vastaajat, jotka eivät käytä sosiaalista mediaa Vastaajista 7, % ei käyttänyt sosiaalista mediaa viestinnässään. Pyrittiin selvittämään mitkä ovat suurimpia syitä sille, että kyseiset yritykset ovat jättäneet somen käyttämättä. Mielenkiintoisia tuloksia tulevaisuuden suunnitelmista

20 Yksikään yrityksistä, ei ole aikaisemmin käyttänyt sosiaalista mediaa Oletteko aikaisemmin yrittäneet toimia sosiaalisen median kentällä? ei yrityksiä jotka ovat yrittäneet ja pettyneet Kyllä Ei

21 Keskustelu someen liittymisestä Sosiaalinen media on ns. hot topic myös niiden keskuudessa jotka eivät vielä ole ottaneet sitä käyttöön. 7, % on jo keskustellut aiheesta Oletteko keskustelleet yrityksessänne mahdollisuudesta liittyä sosiaaliseen mediaan? Oletteko keskustelleet yrityksessänne mahdollisuudesta liittyä sosiaaliseen mediaan? Kyllä Ei

22 Miksi emme käytä sosiaalista mediaa? Emme tiedä miten sosiaalista mediaa voi oikeasti hyödyntää kaupallisesti sosiaalisen median vaikutus autoalalle on toistaiseksi varsin pieni Ei toistaiseksi kaupallista näkymää. Seuraamme tilannetta En ole vakuuttunut liiketoiminnan ja sosiaalisen kanssakäymisen yhdistämisestä Huono somen tuntemus tai osaamisen puute olivat,9 % yrityksistä suurin syy poisjäännille. Minkä koette suurimpana syynä sille, että olette jättäneet sosiaalisen median pois yrityksenne viestinnän kentältä? (valitkaa vain yksi )

23 Mahdolliset kanavat Kuten myös somen käyttäjien keskuudessa, oli Facebook ylivoimaisesti suosituin vaihtoehto. 1 1 Mitä kanavia olette aikoneet hyödyntää tulevaisuudessa? Mitä kanavia olette aikoneet hyödyntää tulevaisuudessa? blogit ja Twitter saivat enemmän kannatusta kuin nykysiltä käyttäjiltä.

24 Tulevaisuuden näkymät 7, % vastaajista ilmoitti harkinneensa sosiaalisen median käyttämistä. Oletteko harkinneet alkavanne hyödyntää sosiaalisen median mahdollisuuksia verkkoviestinnässänne? Yksikään vastaajista ei tyrmännyt täysin mahdollisuutta liittyä tulevaisuudessa sosiaaliseen mediaan. 1 1 Kyllä Ei Ei ainakaan lähiaikoina

25 Yhteenveto Vastaukset olivat odotetun kaltaisia: - somen käyttöaste, oltu mukana vasta 1 kk, käyttökohteet sekä kanavat; markkinointi ja viestintä - Suurin haaste on osaamisen puute ja henkilöstöresurssit Myös yllättäviä tuloksia: - tulevaisuuden suunnitelmat, haasteet uskoa ja uskallusta alkaa olla nyt lähteä mukaan Myös avoimiin kysymyksiin kommentteja: syitä miksi somea ei hyödynnetä yrityksissä Emme tiedä miten sosiaalista mediaa voi oikeasti hyödyntää kaupallisesti sosiaalisen median vaikutus autoalalle on toistaiseksi varsin pieni Ei toistaiseksi kaupallista näkymää. Seuraamme tilannetta.

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti www.dimar.fi 2 Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä tutkimusraportti Copyright 2011 DIMAR-hanke Viittaaminen: Karjaluoto, H.,

Lisätiedot

Sosiaalinen media teollisuudessa

Sosiaalinen media teollisuudessa Esiselvitysraportti Harri Lakkala Sisällysluettelo 1 Raportin tiivistelmä 1 Tärkeimmät löydökset 3 -selvitys Selvityksen tausta ja tavoitteet 3 Tarve selvitykselle 3 Selvityksen toteuttaminen 4 6 Verkkokyselyn

Lisätiedot

Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely. Lokakuu 2014

Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely. Lokakuu 2014 Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely Lokakuu 2014 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähköisten palveluiden soveltavan tutkimuksen rakenteet-hanke Marketta Koskinen ja Anssi Jääskeläinen Pilottikyselyn

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA ASIAKAS- KOKEMUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA ASIAKAS- KOKEMUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA ASIAKAS- KOKEMUKSESSA YRITYS OY AJATUS JARI JUSSILA HANNU KÄRKKÄINEN JANI MULTASUO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO ELMO ALLÉN SONJA ANTTILA ANTTI ISOKANGAS ALI CONSULTING OY SISÄLLYS

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede.

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA Sosiaalinen Media HR Työkaluna Pro Gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2011 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 1.1 Miksi sosiaalinen media

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Suomalaiset somessa. Miten suomalaiset käyttävät sosiaalista mediaa ja mitä some-kentässä tapahtuu vuonna 2015? MYY Viestintä- ja markkinointitoimisto

Suomalaiset somessa. Miten suomalaiset käyttävät sosiaalista mediaa ja mitä some-kentässä tapahtuu vuonna 2015? MYY Viestintä- ja markkinointitoimisto Suomalaiset somessa Miten suomalaiset käyttävät sosiaalista mediaa ja mitä some-kentässä tapahtuu vuonna 2015? MYY Viestintä- ja markkinointitoimisto Miten suomalaiset käyttävät sosiaalista mediaa? Mitä

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset 1 Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset Invalidiliitto ry 11.11.2011 Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen käyttäjäkokemuksen

Lisätiedot

KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS. VTK Liisa Kauppila kevät 2011 TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS

KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS. VTK Liisa Kauppila kevät 2011 TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS VTK Liisa Kauppila kevät 2011 KAKS:N RAHOITTAMIEN TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS VTK Anna Laiho syksy 2011 VTK Liisa

Lisätiedot

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen SUORA YHTEYS Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset Antti Isokangas Petteri Kankkunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.

MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak. MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 1 JOHDANTO... 2 VASTANNEIDEN TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot