HYVÄSTÄ PARHAAKSI PK-YRITYSTEN ODOTUKSET IT:LLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄSTÄ PARHAAKSI PK-YRITYSTEN ODOTUKSET IT:LLE"

Transkriptio

1 HYVÄSTÄ PARHAAKSI PK-YRITYSTEN ODOTUKSET IT:LLE JUKKA SUUNIITTY HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI

2 ESITYKSEN AIHEET 1. Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan tarpeista Selvityksen taustat ICT:n merkitys kilpailutekijänä ICT ratkaisujen hyödyntämisen tilanne 2. Lyhyt katsaus Pk-yritysbarometriin 12/ Miten kehitys kehittyy ja pari muuta jatkokysymystä?

3 TUOTTAVUUSPARADOKSISTA There is no correlation whatsoever between expenditures for information technologies and any known measure of profitability. Entä 10 vuotta tämän jälkeen? Paul Strassman (1997), former chief information officer of Xerox and US Government Director of Defense Information

4 KAUPPAKAMARIN SELVITYKSEN TAVOITE JA TAUSTA Onko pk-sektorilla syntynyt, tai syntymässä, tietotekniikan tukemana yritysten toimintoja tehostavia ja kannattavuutta parantavia läpimurtoja? Tietoyhteiskunta projektin raportti pk-yritysten tietoteknisistä Tietoyhteiskunta valmiuksista projektin raportti pk-yritysten tietoteknisistä valmiuksista 2003.

5 SELVITYKSEN TAUSTA JA TOTEUTUSTAPA ,5%

6 KETKÄ KYSELYYN VASTASIVAT?

7 SELVITYKSEN KESKEISET HAVAINNOT AKTIIVISESTA TIETOJOHTAMISESTA ON TULOSSA VALLITSEVA KÄYTÄNTÖ. Yrityksistä yli 70 % ottaa tietotekniikan huomioon pitkän aikavälin liiketoiminta-strategioiden ja lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmien laadinnassa. Lisäksi yritykset nimeävät tietotekniikasta vastaavia henkilöitä aikaisempaa useammin. YRITYKSEN KOKO ON MERKITTÄVIN SELITTÄVÄ TEKIJÄ sähköisen liiketoiminnan ratkaisujen monipuoliselle käytölle ja hyödyille. Tarjonnan lisääntymisen ja hankintavaihtoehtojen kautta on myös pienillä yrityksillä mahdollisuus hyödyntää tietotekniikkaa entistä paremmin. LIIKETOIMINNAN SÄHKÖISTYMINEN ETENEE voimakkaasti ja alkanutta läpimurtoa tukevat: yrityksen keskeisiä liiketoimintaprosesseja ohjaavat yritysjärjestelmät, kuten asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM), toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) ja toimitusketjun hallintajärjestelmä (SCM). MERKITTÄVIMMÄT HIDASTEET JA ESTEET TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMISELLE ovat yhteistyökumppaneiden valmiudet, yhteensopivuuskysymykset, tietotekniikan perustamis- ja ylläpitokustannukset, sopivien paketti- ja palveluratkaisujen puute, kehitystyön ajan puute ja tietoturvakysymykset.

8 VASTAAJIEN ODOTUKSET TIETOTEKNIIKALLE KANNATTAVUUDESTA TUOTTAVUUTEEN?

9 TIETOTEKNIIKAN VAIKUTUS YRITYSTEN TUOTTAVUUTEEN Ajanjaksolla yritysten erilaisten toimintojen tuottavuuteen liittyvä kasvu on ollut keskimäärin vahvinta asiakkuudenhallinnan alueella. Siihen liittyvät prosessit ovat vakiintuneina ja hyvin dokumentoituna olleet tietoteknisen automatisoinnin kohteena jo pitkään. Viimeaikainen asiakkuudenhallinnan alueen ja ohjelmistoratkaisujen laajeneminen yhä useampia yrityksen sidosryhmiä kattavaksi ja entistä enemmän itsepalveluperiaatteella toimivaksi reaaliaikaiseksi palveluksi saa jatkuvasti aikaan uusia tuottavuushyötyjä. Toimitusketjun hallinnan prosessit on ehkä koettu vähemmän vakiintuneiksi sekä monimutkaisemmiksi ja siten vaikeammin automatisoitaviksi. Tällöin tuottavuuteen liittyvä kasvu on koettu vastaavasti keskimääräistä heikommaksi. Monivaiheisen toimitusketjun hallinnan yhdenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden parantaminen automatisointia varten saattaa edelleen olla suuri haaste. Sisäisen hallinnon toiminnoista taloushallintoon ja sisäiseen viestintään liittyvä tuottavuuden kasvu on kaikkien toimintojen kokonaisjakaumaan verrattuna keskimääräistä myönteisempää.

10 HANKINTATAVOISSA ENEMMÄN VAIHTOEHTOJA Tietoteknisten ratkaisujen/palveluiden hankinnan vaihtoehdot ovat monipuolistuneet ja tulleet myös pienimpien yritysten ulottuville. tietotekniikan ulkoistus yleistynyt 50 % yrityksistä tehnyt ulkoistusta jollakin infrastruktuurin tai sovelluskehityksen alueella ( 2003 vastaava luku 41%) sovellusvuokraus kasvanut selvästi 36% vastaajista vuokrasi yhtä tai useampaa sovellusta, kun (2003 vastaava luku oli 12%. )

11 SISÄISET RATKAISUT SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN KEHITTYMINEN (lähde: Venla Berg 2004) VAIHE 1 IT PERUSRATKAISUT.Tietokoneet Toimisto-ohjelmat Taloushallinnon ohjelma Sisäiset verkkoratkaisut VAIHE 2 YRITYSJÄRJESTELMÄT Toiminnanohjaus (ERP) Toimitusketjun hallinta (SCM) Asiakastiedonhallinta (CRM) Suunnittelujärjestelmät Kassajärjestelmät Intranetin 1. versio Toimipisteiden välinen verkko VAIHE 3 SISÄINEN INTEGROINTI Tieto syötetään kertaalleen Yhtenäiset tietokannat Järjestelmät keskustelevat keskenään Raportit suoraan järjestelmistä Harkitut ja kuvatut prosessit Monipuolinen intranet ULKOISET RATKAISUT TIETO JA VIESTINTÄTEKNISTEN RATKAISUJEN HYÖDYT VAIHE 1 SÄHKÖISEN VIESTINNÄN PERUSRATKAISUT Sähköposti Kotisivut Pankkiyhteys VAIHE 2 ALKAVA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Vuorovaikutteiset kotisivut Ensimmäiset extranet-palvelut Yksittäisiä sovellustenvälisiä yhteyksiä kumppaneihin Kumppanien extranet VAIHE 3 VERKOSTOITUNUT LIIKETOIMINTA Kaikki tieto syötetään vain kerran järjestelmään Extranet palvelut on integroitu yritysjärjestelmiin Suoria sähköisiä yhteyksiä kumppanien järjestelmiin Yhteiset prosessit kumppanien kanssa Venla Berg, 2004 Pk-yritysten sähköinen liiketoiminta Tarpeet kehittää julkista palvelutarjontaa

12 LÄPIMURRON KYNNYKSELLÄ TODELLISET HYÖDYT PK-YRITYKSILLE OVAT JUURI MAHDOLLISTUMASSA SISÄISET RATKAISUT VAIHE 1 IT:n PERUS- RATKAISUT Ei selvityksen kohteena VAIHE 2 YRITYSJÄRJESTELMÄT Toiminnanohjaus 50% Toimitusketjun hallinta 40% Asiakastiedon hallinta 30% Intranettiä noin 70% VAIHE 3 SISÄINEN INTEGROINTI 25%:lla käytössä muista järjestelmistä tietoa keräävä tietämyksenhallintajärjestelmä Prosessien kehitysvaihe ei ollut selvityksen kohteena ULKOISET RATKAISUT VAIHE 1 SÄHKÖISEN VIESTINNÄN PERUSRATKAISUT Sähköposti ja kotisivut lähes kaikilla VAIHE 2 ALKAVA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Ekstranetti noin 60% EDI/OVT ratkaisut 45% Valmius verkkolaskuun 47% TIETO JA VIESTINTÄTEKNISTEN RATKAISUJEN HYÖDYT VAIHE 3 VERKOSTOITUNUT LIIKETOIMINTA Noin 25% on integroinut jonkin yritysjärjestelmänsä yhteistyökumppaniinsa

13 TIETOTEKNIIKAN KÄYTÖN ESTEET/HIDASTEET Yhteistyökumppaneiden valmiudet Sopivien palvelutai pakettiratkaisujen puute Tietotekniikan perustamisja ylläpitokustannukset LIIKEVAIHTO 1,7 M 16,8 M

14

15 KYSELYN VASTAAJIEN JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSIA KAUPPAKAMARILLE Opastakaa yrityksiä tietoturva-teknologian ja -asiantuntemuksen käyttäjiksi (konsultit, toimittajat) sovellusasiantuntemuksen käyttäminen toimialoittain käypien ja edullisten palvelu- /pakettiratkaisujen identifioimiseksi (konsultit, toimittajat) olemassa olevien sähköisten viranomaispalvelujen käyttäjiksi (tiedottaminen, koulutustapahtumat)

16 Kauppakamarin palvelut kehittyvät PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKKAFORUM (NIILLE IHAN TAVALLISILLE YRITYKSILLE) Yrityksille, jotka ovat hankkimassa uutta tietotekniikkaa tai miettivät, miten nykyisestä saisi enemmän irti. Järjestämme tapaamisia, jossa kokemus ja kiinnostus kohtaavat ja asiat avataan arkipäivän tasolle. Forumilla annetaan neuvontaa ja vinkkejä uusista mahdollisuuksista sekä sudenkuopista, joita tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa parhaimmillaan ja pahimmillaan Jos sinua kiinnostaa, miten monimutkainen muutetaan yksinkertaiseksi, soita Jukka Suuniitty p tai lähetä sähköpostia

17 VÄITE Suomalaiset pk-yritykset eivät hyödynnä täysimääräisesti tietotekniikkaa liiketoiminnassaan.

18 MIKSEI, EIKÖ TIETOTEKNIIKKA OLEKAAN HYÖDYLLISTÄ? Edellyttää ensin ajattelun muuttamista ja toimintatapojen uudelleentarkastelua Onko varattu riittävästi aikaa strategiatyöhön ja toimintatapojen uudistamiseen? Onko ICT:n täysimääräinen hyödyntäminen kiinni ajattelun puutteesta? Tietotekniikkahankkeiden suurimmat ongelmat johtuvat siitä, että niitä pidetään pelkkinä tietotekniikkahankkeina. Venla Berg, Innoman Oy easkel -asiantuntijapalvelu

19 Pk-yritysbarometri syksy/2006

20 KOKONAISVALTAISTA AJATTELUA? Tietotekniset ratkaisut tehdään usein toimintokohtaisesti, toimintojen välisiä yhteyksiä miettimättä. Tietotekniikan hyödyntämisen ongelmat eivät ehkä olekaan tekniikassa, vaan siinä miten tarpeita tunnistetaan, ratkaisuja tilataan ja myydään? Mikä on ICT:n myyjien rooli tässä?

21 MUTTA TIETOKONEET OVAT NIIN HYÖDYTTÖMIÄ NIILTÄ SAA VAIN VASTAUKSIA. - PABLO PICASSO

22 Kiitos! JUKKA SUUNIITTY HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INFORMAATIO- Lokakuu 2007 TEKNOLOGIA - Opas yksinkertaiseen IT-maailmaan Aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Uusia mahdollisuuksia ammatilliseen opetus- ja kehittämistyöhön Päivi Hanni-Vaara, Outi Kähkönen ja Minttu Merivirta 2012 rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen SUORA YHTEYS Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset Antti Isokangas Petteri Kankkunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Jouni Kauremaa, Jaana Auramo Teknologiakatsaus 154/2004 Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana TIEKE Julkaisusarja 39/2014 Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana Julkaisusarja osa 39/2014 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas Sähköpostimarkkinoinnin opas www.sahkopostimarkkinointi.info Luku 1 Esipuhe Jari Salo Käsissäsi, tai ehkä näytölläsi, on jokaisen sähköpostimarkkinointia markkinoinnin työkaluna harkitsevan, tai jo sitä

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ Elina Mononen Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 13. tammikuuta 2010

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

VIHREÄ IT. Sytykkeen uusi BIT SIG yhdistää liiketoiminnan ja tietotekniikan Lisätietoja: www.sytyke.org. 3D-tulostus s. 4

VIHREÄ IT. Sytykkeen uusi BIT SIG yhdistää liiketoiminnan ja tietotekniikan Lisätietoja: www.sytyke.org. 3D-tulostus s. 4 TIETOJÄRJESTELMÄTYÖN ASIANTUNTIJA Sytyke ry:n jäsenlehti VIHREÄ IT 3D-tulostus s. 4 Vaikuttavin opinnäytetyö s. 16 Laadukas yritysvastuu s. 6 Sytykkeen uusi BIT SIG yhdistää liiketoiminnan ja tietotekniikan

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot