5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10422 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Duunari-hanke Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Länsi-Suomen suuralueosio Toimintalinja 2 : Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry Projektin vastuuhenkilön nimi Antero Mikonranta Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Anu Pelkonen Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Lähtökohtana oli, että Duunari-hankkeella haetaan vaikuttavuutta ja laatua kolmannen sektorin työllisyystoimintaan. Tavoitteet: 1. Projektin tuloksena kolmannen sektorin työllistävien organisaatioiden paikallinen, alueellinen ja seudullinen yhteistyö tiivistyy. Keski-Suomeen luodaan kolmannen sektorin osalta toimiva välityömarkkinoiden kehittäjäverkosto. 2. Projektin aikana kehitetään kolmannen sektorin organisaatioiden työvalmennuksessa oleville henkilöille yhtenäinen OsaajaPlus- todistus sekä seuranta- ja arviointilomakeisto. Nämä työvälineet edesauttavat valmentautujien työllistymistä avoimille työmarkkinoille sekä parantavat organisaatioiden valmennuksen laatua ja vaikuttavuutta. 3. Projektissa kehitettävä yritysyhteistyö luo uusia käytäntöjä ja malleja yritysten ja työllistävien kolmannen sektorin toimijoiden välille. Kolmannen sektorin toimijoiden yhteinen rekrytoimistomalli luo jatkossa pohjan toimijoiden uudelle toiminnalle, jonka avulla pidempiaikainen työllistyminen mahdollistuu. Toimiva rekrytointimalli antaa 3. sektorin toimijoista luotettavan kuvan yrityksille ja mallin avulla voidaan välittää EURA JÄRJESTELMÄ 1/9

2 valmennettua työvoimaa yrityksiin. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli löytää 3. sektorin toimijoille mahdollisuuksia toteuttaa sosiaalista yrittäjyyttä ja perustaa sosiaalisia yrityksiä ja luoda laatukriteerit rekrytointitoiminnalle ja työnhakijoiden arvioinnille. 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Toteutus: Aikataulutus tapahtui pitkälti projektisuunnitelman mukaisesti, jota täytennettiin hankkeen eri tavoitteiden osalta omilla kehittämisaikatauluillaan. Kehittäjäkumppanit oli nimetty jo projektisuunnitelmassa. Kehittäjäjoukkoa täydennettiin esille nousseiden teemojen ja kehittäjäverkoston rakentamisen myötä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoimilla hankkeilla (Välittäjä osahankkeineen, OSKO, Sipa, Työkompassi, 3T). Kehittämistyön edetessä mukaan tuli muita välityömarkkinatoimijoilla, kuten 3. sektorin toimijoita, kuntien työnsuunnittelijoita, työpajojen ohjaajia sekä sosiaalisia yrityksiä. Yhteistyötä tehtiin myös Keski-Suomen Välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT- kokonaisuuteen kuuluvien hankkeiden, Jyväskylän ja Äänekosken TEtoimistojen ja Työvoiman palvelukeskusten (TYP) kanssa käytiin vuoropuhelua hankkeen kehittämistyöhön liittyen ja esiteltiin aikaansaannoksia useita kertoja. Yhteistyötä toteutettiin myös Valtakunnallisen Välityömarkkinoiden kehittämishankkeen kanssa. Yhteistyö tiivistyi hankkeen edetessä myös oppilaitosten, kehittämisyhtiöiden, kuntien sekä sosiaalisten yritysten kesken ja kaikilta näiltä tahoilta saatiin rakentavia kehittämisehdotuksia välityömarkkinoiden laadun parantamiseksi. Vastuunjako: Sovatek-säätiö (ent. Tekevä), Jyvässeudun Työttömät ry, Jyvälän Setlementti ry sekä Jyäskylän ja Äänekosken Katulähetys ry:t toimivat koko hanketoiminnan ajan varsinaisina kehittäjäkumppaneina ja Teemaryhmän jäseninä. Kehittäjäkumppanit osallistuivat sekä OsaajaPlus - järjestelmän (asiakkaan sähköinen seuranta, arviointi ja palautejärjestelmä)luomiseen, että rekrytoimiston suunnitteluun ja valtakunnalliseen Työpankkikokeiluun OsaajaPlus -Työpankin puitteissa. Välittäjä- hankkeen osahankkeet, samoin, kuin muutamien kuntien työnsuunnittelijat, työpajojen ohjaajat sekä sosiaaliset yritykset toimivat kehitetyn OsaajaPlus -järjestelmän koekäyttäjinä ja palautteen antajina. Yritykset toimivat tärkeinä tiedon antajina rekrytoimisto-/työpankkitoiminnan kehittämistyössä. Kehittämisyhtiöiden yritysasiamiehet antoivat tärkeää tietoa yritysten tilanteista ja mahdollisista rekrytointiaikeista. Yritysasiamiehet toimivat myös yhteistyökumppaneina toteutuneiden yrityskäyntien osalta. Oppilaitosten kanssa tehtiin yhteistyötä ohjauskäytäntöjen parantamiseksi välityömarkkinoiden ja oppilaitosten välillä. Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus (Poke) toimi yhteistyökumppanina myös Ääneseudun Tulevaisuden Tekijät -rekrytointimessutapahtuman puitteissa, samoin kuin Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Yrittäjät ry, Ääneseudun Kehitys Oy, Äänekosken TE-toimisto ja TYP sekä alueen 3. sektorin toimijat ja yritykset. Yhteistyötä OsaajaPlus- järjestelmän tiimoilta tehtiin myös muiden maakuntien alueilla, kuten Uudenmaan, Satakunnan, Pohjois-Savon, Kainuun ja Lapin alueilla. OsaajaPlus- järjestelmä levisi siis perehdytysten ja asennusten kautta laajasta ympäri Suomea sekä välityömarkkinatoimijoille, kuin oppilaitoksille että viranomaistahoillekin. Kansainvälistä yhteistyötä hankkeessa ei toteutettu. EURA JÄRJESTELMÄ 2/9

3 6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Julkisuus ja tiedottaminen on tapahtunut suunnitelman mukaisesti, tietyiltä osin myös laajempana yhteistyönä eri toimijoiden kanssa. Markkinointimateriaalia on tuotettu heti hankkeen alusta alkaen. Aluksi luotiin internet -sivusto ja hankehenkilöstön käyntikortit. Myöhemmin on luotu esitemeteriaalia sekä Duunari - hankkeesta, että OsaajaPlus -Työpankkikokeilusta ja OsaajaPlus- järjestelmästä. Lisäksi on laadittu työ- ja työhönvalmennukseen liittyvien termien selkeyttämiseksi sekä luentomateriaalia, että käyntikorttikokoinen sanasto "Selekeellä Suomen kielellä"- Termejä työvalmennuksen ilmeellisestä maailmasta. Julkinen tiedottaminen on tapahtunut osin yhteistyössä Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelman (KEVÄT) kanssa, osin hankkeen hallinnoijan (KYT) yhteismarkkinointina, osin Duunarin ja Välittäjän välisenä omana tuotantona sekä hankekohtaisesti. KEVÄT- ohjelman yhteinen tiedottaminen on sisältänyt Kevätsuomalainen -folderit, lehdistötiedotteet ja lehtikirjoitukset, radiohaastattelut, seminaarit sekä hankeyhteistyön muiden maakuntien ESR -hankkeiden kanssa jne. Erilaisista tapahtumista on tiedotettu paikallisissa ja alueellisissa medioissa hankekohtaisesti ja hankkeen tuotoksia yhteisissä foorumeissa sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Mm. Ääneseudun Tulevaisuuden Tekijät -messutapahtumasta tiedottivat paikalliset lehdet (Sisä-Suomenlehti, Keskisuomalainen) sekä ennen tapahtumaa, että sen jälkeen erilaisilla kirjoituksilla. Tapahtumaa markkinoitiin myös alueen yrityksille lähetyllä henkilökohtaisella kirjeellä. Duunaria ja erityisesti OsaajaPlus- järjestelmää on esitelty eri tilaisuuksissa valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. OsaajaPlus- perehdytysten ja asennusten markkinoinnissa on hyödynnetty valtakunnallisen Välityömarkkinoiden kehittämisohjelman verkostoja. OsaajaPlus- järjestelmän levittämiseksi on tehty USB - muisteja. Muistille on tallennettu OsaajaPlus- järjestelmä teknisine ohjeineen. Muistitikut on jaettu perehdytykseen osallistuneille, joita on n. 300 henkilöä 160 organisaatiosta. USBn avulla OsaajaPlussaa voidaan levittää organisaatioissa edelleen. Maksuton OsaajaPlus -järjestelmä tarvittavine asennuslinkkeineen sekä Avain OsaajasPlus-maailmaan kirjanen sisällöllisine sekä teknisine ohjeineen on sijoitettu kaikkien saataville Yhdistystorille -> Taitopankki -> Dokumentit -> OsaajaPlus Duunarin yhteyttä OsaajaPlus -Työpankkiin markkinoitiin henkilökohtaisilla yrityskäynneillä sekä yrittäjäjärjestötilaisuuksissa. Lisäksi osallistuttiin valtakunnallisen Työpankkikokeilun (STM) tilaisuuksiin, joissa vaihdettiin kokemuksia eri työpankkikokeiluun osallistuneiden tahojen välillä. Duunari-hanketta on esitelty eri yhteyksissä sekä paikallisesti, alueellisesti, että valtakunnallisesti. 6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite EURA JÄRJESTELMÄ 3/9

4 7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET 1. Projektin toteutusta jarrutti alkuvaiheessa kuntarahoitusten puuttuminen ja siihen liittyvät epäselvyydet sekä koordinaatiohankkeen epäselvä ohjeistus. Tämä aiheutti sen, että hankkeen aluvaiheessa ei uskallettu tehdä esim. ostopalvelusopimuksia eikä hankkia asiantuntijoita kehittämistyön tueksi, vaan toteutettiin kaikki hanketyöntekijöiden toimsesta. Tämä oli uuvuttavaa ja aiheutti sen, että hankkeen loppuvaiheessa ostopalvelurahaa jäi käyttämättä. Jälkikäteen arvioituna koko KEVÄT- ohjelman yhteinen kuntarahoitus ei ollut välttämättä toimivin ratkaisu. Kunnat olisivat lähteneet mieluummin rahoittamaan yksittäistä hanketta, kuin koko KEVÄT- ohjelmaa, josta eivät nähneet saavansa riittävää hyötyä itselleen. Yhteiset kuntakierrokset olivat tosin hyvä toimintamalli, mutta kunnille on annettava mahdollisuus rahoittaa niitä hankkeita, joista eniten hyötyvät. 2. Toinen suurempi ongelma muodostuu välityömarkkinaorganisaatioiden sitoutumattomuudesta. Tämä taas juontaa vuositaisista kuntien myöntämistä tukirahoituksista ja hankkeista, joista toimijat vuosittain kilpailevat, samoin jatkuvasta kilpailusta ostopalveluiden tuottajina. Niin kauan, kun tukijärjestelmä toimii nykyisellä tavalla, eivät toimijat ole valmiita jakamaan kehitettyjä toimintamalleja ja tuotteita keskenään. Kaikki haluavat "parhaat" mallit vain itselleen. Tämä on aiheuttanut myös hankkeiden välistä kilpailua, koska saavutuksia tarkastellaan liikaa vain määrällisten tulosten kautta. Kaikki haluavat määrälliset työllistymistulokset näkymään oman organisaationsa ja hankkeidensa tuloksina. Tämä nousi selkeäksi esteeksi mm. yhteisen rekrytoimiston perustamiselle. Hyvänä tuloksena on tosin pidettävä sitä, että organisaatiot myönsivät ääneen näin tapahtuneen. Asiasta tulee jatkossa keskustella avoimesti ja tehdä uusia linjauksia mm. saavutettavien tulosten osalta (määrälliset/laadulliset). Kesällä 2009 alkanut De Minimis- keskustelu, lain hidas valmistelu ja tulkinta aiheutti päänvaivaa ja jarrutti myös kehittämistyön etenemistä. 3. Duunarin alkuperäisen suunnitelman muututtua ja rahoituksen pienennyttyä lähes kolmannekseen alkuperäisestä suunnitelmasta, myös kehittäjäkumppanit jättäytyivät tietyiltä osin pois kehittämistyöstä. Alunperin ajateltu "yksi kehittäjä kuhunkin organisaatioon" olisi tuonut organisaatioille lisäresursseja kehittämistyölle, mutta näillä resursseille organisaatiot eivät pystyneet uudelleen järjestelemään töitään siten, että kehittämistyölle olisi jäänyt riittävästi aikaa. Toisaalta myöskään töiden uudelleen organisoinnille, prosessiajattelulle ja tavoitteelliselle valmennukselle ei lämmetty. Töiden uudelleen organisoinnin tehottomuus nimettiin "ajan puutteeksi". Kahden hanketyöntekijän aika ei valitettavasti riittänyt kehittäjäkumppaneiden organisaatioissa työskentelyyn, ja työpanoksia tarjottaessa niitä ei myöskään otettu hankkeen edetessä vastaan. Projektien toimeenpanon kehittämiseksi olisi jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa sitouduttava myös hankkeen toteutukseen ja niihin mahdollisiin muutoksiin, joita lopullinen rahoitus, toimintaympäristön muutokset yms muuttuvat seikaat tuovat tullessaan hankkeen edetessä. Keski-Suomen maakunnan toimijoissa, varsinkin pohjoisen Keski-Suomen alueella oli aika-ajoin havaittavissa yhteistyöhaluttomuutta. 4. Ongelmana on koettu rahoituskäsittelyn hitaus. Duunarin osalta onneksi hallinnoivalla organisaatiolla on EURA JÄRJESTELMÄ 4/9

5 ollut toimintaedellytykset siihen, että rahoitus jätättää pahimmillaan jopa 8 kk, kuten hankkeen loppuvaiheessa on tapahtunut. Löytyiskö ratkaisu moninkertaisen tarkastuskäytännön purkamisesta ja työn tehostamisesta? Myös kesken ohjalmakautta tapahtuneet muutokset ELY-keskuksessa ovat aiheuttaneet epäselvyyttä. Muuttuneet lomakkeet ja selvitykset ovat aiheuttaneet lisää työtä hankehenkilöstölle. ELY-keskuksen vaatimien lomakkeiden sähköiseen käytettävyyteen olisi panostettava, jotta ne toimisivat moitteettomasti ja täyttö helpottuisi ja nopeutuisi. 5. Suosituksena on noussut esille myös 3. sektorin yhteisen edunvalvontaorganisaation perustaminen. 8. PROJEKTIN TULOKSET Kehittäjäverkoston luomisessa päästin hyvään alkuun. Kehittäjäkumppanit ja varsinkin Välittäjä-hankkeen osahankeorganisaatiot osallistuivat kiitettävästi yhteisiin kehittämispäiviin ja verkostokahveille, joita järjestettiin toimijoiden toiveiden mukaisista teemoista. Teemoihin pyrittiin hakemaan parhaita mahdollisia asiantuntijoita alustamaan päiviä ja panostamaan järjestelyihin sekä ympäristön innovatiivisuuteen ja työssä jaksamisen tukemiseen. Verkostossa jaettiin tieto-taitoa puolin ja toisin erityisesti pienten organisaatioiden kesken. Verkostot laajenivat OsaajaPlus- järjestelmän kehittämistyön myötä myös Keski-Suomen maakunnan ulkopuolelle, jossa kehittämistyöhön suhtauduttiin myötämielisemmin ja oltiin aidosti kiinnostuneita yhteistyöstä ja bencmarking toiminnasta. OsaajaPlus- järjestelmä syntyi ikään kuin sivutuotteena alkuperäisen Hyvä Duunari todistuksen lisäksi. Heti alkuvaiheessa todettiin, että toimijoilla ei ole käytössään mitään yhteistä valmentautujan seuranta-, arviointitai palautejärjestelmää. Toisilla oli käytössään pitkälle kehitettyjä sähköisiä työvälineitä, joskin niitä käytettiin vain satunnaisesti. Toisilla taas ei ollut näitä valmennuksen työvälineitä käytössä lainkaan. Tästä lähtökohdasta lähdettiin kehittämään kaikille sopivaa, helppokäyttöistä ja maksutonta työvälinestöä, josta hyötyisvät niin valmennettava, valmennusoranisaatio, kuin lähettänyt/vastaanottava tahokin. Työvälineitä koekäytettiin kolmessa eri jaksossa, joiden jälkeen tehtiin käyttäjäkysely sekä koottiin työryhmä muutosten toteuttamiseen. Viimeinen pdf- pohjaisia työvälineitä koskenut kysely toteutettiin sähköisenä käyttäjäkyselynä. Syntyi OsaajaPlus -järjestelmä, sähköinen työvälineistö tavoitteelisen valmentautujaasiakkaan seurantaan, arviointiin ja palautteen antamiseen. Rekrytoimiston kehittämistyöhön saatiin uutta ajateltavaa, kun joulukuussa 2008 mahdollistui Valtakunnallisen Työpankkikokeilun rahoitushaku. Tätä rahoitusta haettiin samalla joukolla, jotka olivat Duunarin kehittäjäkumppaneita. Kokeilun tulokset jäivät kuitenkin kovin laihoiksi laman ja osin myös yhteistyöhaluttomuuden vuoksi. Kokeilun aikana Duunarin yrityskoordinaattori teki yrityskäyntejä yhdessä Jykes Oy:n yritysasiamiesten kanssa 45 yritykseen. Kokeiluaika oli myös erittäin lyhyt eli tehokasta hankeaikaa jäin n. 6kk. Syksyllä 2009 tehtiin esitys Jyväskylän kaupungin Työllisyysjaostolle sekä TEtoimistolle OsaajaPlus-Työpankin kokeilemisesta yli 500-päivää työttöminä olleiden ohjauksen tukena. (Liite: OsaajaPlus-Työpankki prosessi). Työpankkikokeilun päätyttyä joulukuussa 2009 kehittäjäkumppanit kuitenkin ilmoittivat jättäytyvänsä pois rekrytoimiston perustamisesta. Näin ollen yhteinen rekrytointitoimistoajatus haudattiin ja toiminta liitettiin Jyväskylän kaupungin ja jo olemassa olevien EURA JÄRJESTELMÄ 5/9

6 hankkeiden avustuksella osaksi Sovatek- säätiötä ja nimettiin Töihin!Palveluksi. Työllistymistulokset jäivät lähes olemattomiksi. Muutamia yrityskäyntein kautta löydettyjä työpaikkoja (5) ei pystytty kehittäjäverkoston kautta täyttämään. Sopivia työntekijöitä ei näiltä toimijoilta löytynyt, vaan paikat täytettiin muutoin. Syyksi tähän toimijat kertoivat mm. työmatkojen pituuden ja hankalat kulkuyhteydet. Ko. paikat eivät olleet kaupunkialueella, vaan työmatkoihin olisi tarvittu joko julkisia kulkuvälineitä tai omaa autoa. Suuri osa hankkeen välillisistä henkilöasiakkaista jatkaa edelleen kehittäjäkumppaniorganisaatioissa (välityömarkkinoilla) joko palkkatukityössä tai toimenpiteessa (työkokeilu, harjoittelu, työelämävalmennus). Sosiaalisia yrityksiä ei hankkeen aikana syntynyt, joskin OsaajaPlus Työpankin suunnitelmissa tämä vaihtoehto oli mukana ja suunnitelmat olivat jo pitkällä. Yleinen työllisyystilanne, lama ja yhteistyön riittämättömyys sekä taloudellisten panosten puuttuminen nousivat kuitenkin esteeksi sosiaalisen yrityksen perustamiselle. Valmennustoiminnan (palveluohjauksen) laatukriteereiden luominen siirrettiin Sovatek-säätiön Punainen Talo- hankkeelle (ESR), jonka tavoitteet kohdistuivat erityisesti laatutyöhön. 9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS OsaajaPlus- järjestelmän luominen oli mitä innovatiivisin toimenpide. Tähän kehittämistyöhön panostettiin ja tuloksia saavutettiin. Innovatiivista oli se, että jo lähtökohtaisesti pyrittiin maksuttomaan tuotteeseen, joka on kaikkien välityömarkkinatoimijoiden ulottuvilla. Hankehenkilöstön rohkea asioiden kyseenalaistaminen sekä ote uusien työvälineiden ja toimintamallien kehittämiseksi, käyttöönottamiseksi ja levittämiseksi on otettu hyvin vastaan. Tätä rohkeutta on pidetty eri tahoilla erittäin innovatiivisena ja raikkaana toimintana. (Liitteet: OsaajaPlus kyselyjen tulokset) Innovatiivisena on pidettävä myös sitä, että yritysten apua haettiin niin työvälineiden kehttämiseksi, kuin yhteisten tilaisuuksien järjestämiseksi. Paras esimerkki oli Ääneseudun Tulevaisuuden Tekijätmessutapahtuma, jossa hankehenkilöstö lähti rohkeasti kokoamaan suurta verkostoa aiemmin pienimuotoisen "kesätyötapahtuman" laajentamiseksi. Jatkossa tapahtumasta tulee perinne, joka elää Ääneseudun työnhakijoiden, oppilaitosten sekä yritysten välisenä kohtauspaikkana. 10. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Projektin kaikessa toiminnassa (asiakastyössä, rekrytoinnissa, ostopalvelusopimuksissa yms.) on pyritty ottamaan huomioon mies-naisnäkökulma tasapuolisesti. 11. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Verkostoyhteistyötä, verkostokahveja ja -päiviä on pidettävä hyvinä käytäntöinä, joita tulee ehdottomasti jatkaa. Nämä yhteiset tilaisuuden tuovat jaksamista arjen työhön ja avaavat uusia näkökulmia organisaatioiden tavoitteelliselle valmennustyölle. OsaajaPlus -järjestelmän on havaittu olevan Duunarin parasta antia, jota on otettu ahkerasti käyttöön ja jonka saatavuus jatkossa on varmistettu Yhdistystorin kautta. EURA JÄRJESTELMÄ 6/9

7 Töihin!Palvelu toimii rekrytointikanavana TE-toimiston ja TYPn asiakkaidenn ohjaamiseksi avoimille työmarkkinoille. Alkuperäinen ajatus yhteisestä Rekrytoimistosta ei valitettavasti saanut kannatusta toimijoiden yhteisenä ohjauskanavana, joten ohjautuminen välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille on edelleen ratkaisematta ja jokaisen toimijan omalla vastuulla. Myös "rakentavaa suorasanaisuutta" on pidettävä hyvänä käytäntönä eli hankekumppanit ovat oppineet keskustelemaan asioista niiden "oikeilla nimillä". Avoimmuus ja yhteisten päämäärien saavuttaminen on toivottavasti helpompaa jatkossa. 12. TOIMINNAN JATKUVUUS Verkostokahvit ja -päivät jatkuvat tulevassa VälittäjäPlus -hankkeessa (ESR) sekä hallinnoivan organisaation (KYT) toiminnassa Tuki- ja kehittämispalveluiden sekä muiden hankkeiden toimesta. OsaajaPlus -järjestelmä ohjekirjoineen on saatavilla Yhdistystorin Internet-sivuilta -> Teitopankki -> Dokumentit -> OsaajaPlus Rekrytointitoimintaa jatketaan Sovatek- säätiön Töihin!Palvelun toimesta. 13. PROJEKTIN RAHOITUS Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus % ,82 87 % Kuntien rahoitus % ,28 13 % Muu julkinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Yksityinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Tulot 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteensä % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma 14. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Tavoitteet: 1. Kolmannen sektorin työllistävien organisaatioiden paikallinen, alueellinen ja seudullinen yhteistyö tiivistyy. Keski-Suomeen luodaan välityömarkkinoiden kehittäjäverkosto. 2. Kolmannen sektorin asiakkaiden seuranta- ja arviointilomakeisto, joka edesauttaa valmentautujien työllistymistä avoimille työmarkkinoille sekä parantaa organisaatioiden valmennuksen laatua ja vaikuttavuutta. 3. Yritysyhteistyö luo uusia käytäntöjä ja malleja yritysten ja työllistävien kolmannen sektorin toimijoiden välille. Kolmannen sektorin toimijoiden yhteinen rekrytoimistomalli luo jatkossa pidempiaikaiselle työllistymiselle. 4. Löytää 3. sektorin toimijoille mahdollisuuksia toteuttaa sosiaalista yrittäjyyttä ja perustaa sosiaalisia yrityksiä. 5. Luoda laatukriteerit rekrytointitoiminnalle ja työnhakijoiden arvioinnille. Toteutus: Sovatek-säätiö (ent. Tekevä), Jyvässeudun Työttömät ry, Jyvälän Setlementti ry sekä Jyäskylän ja EURA JÄRJESTELMÄ 7/9

8 Äänekosken Katulähetys ry:t toimivat koko hanketoiminnan ajan varsinaisina kehittäjäkumppaneina ja Teemaryhmän jäseninä. Kehittäjäkumppanit osallistuivat sekä OsaajaPlus -järjestelmän (asiakkaan seuranta-, arviointi- ja palautetyövälineet) luomiseen, että rekrytoimiston suunnitteluun ja valtakunnalliseen Työpankkikokeiluun OsaajaPlus -Työpankin puitteissa. Kehittämistyön edetessä mukaan tuli muita 3. sektorin toimijoita, kuntien työnsuunnittelijoita, työpajoja sekä sosiaalisia yrityksiä. Yhteistyötä tehtiin Keski-Suomen Välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT- kokonaisuuteen kuuluvien hankkeiden, keskisuomalaisten yritysten, yrittäjäjärjestöjen, oppilaitosten, kehittämisyhtiöiden kanssa ja Valtakunnallisen Välityömarkkinoiden kehittämishankkeen kanssa. Välittäjä- hankkeen osahankkeet, työnsuunnittelijat, työpajat sekä sosiaaliset yritykset toimivat OsaajaPlus -järjestelmän koekäyttäjinä ja palautteen antajina. Yritykset toimivat tärkeinä tiedon antajina Työpankin kehittämistyössä. Kehittämisyhtiöiden yritysasiamiehet antoivat tärkeää tietoa yritysten tilanteista ja mahdollisista rekrytointiaikeista ja toimivat yhteistyökumppaneina yrityskäynneillä. Oppilaitosten kanssa tehtiin yhteistyötä ohjauskäytäntöjen parantamiseksi. OsaajaPlus- järjestelmä levisi siis perehdytysten ja asennusten kautta laajasta ympäri Suomea sekä välityömarkkinatoimijoille, oppilaitoksille että viranomaistahoille. Kansainvälistä yhteistyötä hankkeessa ei toteutettu. Tulokset: Kehittäjäverkoston luomisessa päästin hyvään alkuun. Kehittäjäkumppanit osallistuivat yhteisiin kehittämispäiviin ja verkostokahveille, joita järjestettiin toimijoiden toiveiden mukaisista teemoista asiantuntijoita hyödyntäen. Verkostossa jaettiin tieto-taitoa puolin ja toisin. Verkostot laajenivat OsaajaPlusjärjestelmän kehittämistyön myötä myös Keski-Suomen maakunnan ulkopuolelle. OsaajaPlus -järjestelmä levisi hankkeen aikana 160 organisaatioon ja 300 henkilöä perehdytettiin sen käyttöön. Jatkossa OsaajaPlusjärjestelmä sekä Avain OsaajaPlus Maailmaan -kirjanen teknisine ohjeineen ovat maksutta ladattavissa -> Tietopankki-> Dokumentit -> OsaajaPlus. Vuonna 2009 toteutettiin Valtakunnalliseen Työpankkikokeiluun liittynyt OsaajaPlus -Työpankkikokeilu samalla toimijajoukolla, jotka olivat Duunarin kehittäjäkumppaneita. Kokeilun aikana testattiin yhteistä Rekrytoimistomallia. Syksyllä 2009 tehtiin esitys Jyväskylän kaupungin Työllisyysjaostolle sekä TEtoimistolle OsaajaPlus-Työpankin kokeilemisesta yli 500-päivää työttöminä olleiden ohjauksen tukena. Yhteinen rekrytointitoimisto ei valitettavasti toteutunut, mutta toiminta liitettiin Jyväskylän kaupungin avustuksella osaksi Sovatek- säätiötä ja nimettiin Töihin!Palveluksi. Avoimille työmarkkinoille työllistyminen jäi melko olemattomaksi asiakkaiden erittäin huonon työ- ja toimintakunnon, osaamisen ja työelämätaitojen sekä yleisen työllisyystilanteen ja laman vuoksi. Suuri osa hankkeen välillisistä henkilöasiakkaista jatkaa edelleen kehittäjäkumppaniorganisaatioissa (välityömarkkinoilla) joko palkkatukityössä tai toimenpiteessa (työkokeilu, harjoittelu, työelämävalmennus). Sosiaalisia yrityksiä ei hankkeen aikana syntynyt, joskin OsaajaPlus Työpankin suunnitelmissa tämä vaihtoehto oli mukana ja suunnitelmat olivat jo pitkällä. Hankkeen aikana ilmennyt lama ja kehittäjäorganisaatioiden yhteistyöhalukkuus sekä taloudellisen panostuksen puute nousivat kuitenkin esteeksi sosiaalisen yrityksen perustamiselle. Valmennustoiminnan (palveluohjauksen) laatukriteereiden luominen toteutetaan Sovatek-säätiön Punainen Talo- hankkeessa (ESR), jonka tavoitteet kohdistuivat erityisesti laatutyöhön ja toiminta-aika jatkuu vuoteen EURA JÄRJESTELMÄ 8/9

9 AINEISTON SÄILYTYS Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot. Asiakirjoja säilytetään Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n arkistossa os. Matarankatu 4 3 krs Jyväskylä Päiväys ja allekirjoitus Antero Mikonranta Toiminnanjohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 9/9

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10552 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.04.2012 Diaarinumero EPOELY/141/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.06.2011 Diaarinumero EPOELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi 1 Lähde: Valkky.fi 18.6.2009 2 TAUSTAA

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11424 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11410 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 10.02.2015 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10801 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI KT, projektipäällikkö Salmia NUORISOTAKUU KOKONAISUUS /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1

Lisätiedot

Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM. Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen

Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM. Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1 Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10245 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013 EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013 1. Taustatiedot 1.1 Projektin nimi Samapalkkaisuus, tasa-arvo

Lisätiedot

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen HANKKEEN TOTEUTUS Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen 2013 Budjetti 645 040 Rahoitus

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.10.2012 Diaarinumero 21/2010 Käsittelijä Sirpa Törhönen Puhelinnumero 08-61554203 Projektikoodi A31183 Tila Valmis

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.01.2012 Diaarinumero POHELY/2199/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä. Anu Laasanen 29.9.2010

Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä. Anu Laasanen 29.9.2010 Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä Anu Laasanen 29.9.2010 Toiminta-ajatus 2011 Töihin!-palvelun tarkoituksena on yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä asiakaslähtöisen työhönvalmennuksen toteuttaminen.

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme.

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme. Rakenne Töihin!-palvelu on työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, jonka perustana on laaja ja tiivis yritysyhteistyö. Tarkoituksenamme on tukea työllistymistä valmentamalla asiakkaita työelämään ja

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla

Lisätiedot

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

KEVÄT- Keski-Suomen. kehittämisohjelma. Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009

KEVÄT- Keski-Suomen. kehittämisohjelma. Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009 KEVÄT- Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009 Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi

Lisätiedot

ESR-projektin loppuraportti

ESR-projektin loppuraportti ESR-projektin loppuraportti 1. Taustatiedot Diaarinumero 07004 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Teknokas vakiinnuttamishanke 2006-2007, tavoite 1 (korkohanke) Projektikoodi S70809 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR)

Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR) Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR) Aikuissosiaalityöntekijä ja työvoimaohjaaja kehittäjäasiantuntijoina kehittämisessä ja juurruttamisen varmistamisessa Kirsi Lehtipää ja Merja Kallio Valtaväylä- hankekokonaisuudesta

Lisätiedot

KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA

KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA Tutkimusjohtaja Mikko Kesä I p. 358 400 203 494 I mikko.kesa@innolink.fi I Omat kokemukset mm. Vaikeasti työllistettävien

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon Mitä on kotoutuminen? Kotoutuminen on prosessi, joka tapahtuu aina arkisessa vuorovaikutuksessa. Viranomaisten lisäksi kotoutumista tukevat erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 09.09.2011 Diaarinumero POHELY/2210/04.00.05.0/2010 Käsittelijä Muotio Marko Puhelinnumero 040 531 8809 Projektikoodi

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011 Susanna Kulmala Lomalaidun ry Taustaa Hanketta on ollut suunnittelemassa maaseutumatkailun ja kylätoiminnan kehittäjiä

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007)

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007) Projektikoodi: 510930 Projektin nimi: OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksenjärjestysnumero 6/6 HEINOLAN KAUPUNKI 4 iria; O 07-11-2013 itus 0 / C T - Euroopan unioni

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille 22.9.2015 Leena Kauhanen 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen käyttötarkoitus Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM Hallituksen työllisyystavoite Työllisyysaste 72 prosenttiin ja työttömyysaste 5 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Toimiin kuuluu

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12702 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 13.01.2015 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Sanallista palautetta virkailijoilta; kun kaikki ei menekään ihan nappiin Kivijärveläinen asiakas asioi henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Toimintakertomus. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintakertomus. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistä Vuodelle 2013 asetettiin painopistealueeksi Toiminnan painopistealueet näille vuosille liittyvät vahvasti laadun

Lisätiedot

Välityömarkkinoiden koordinointi. Eija Ahava 23.9.2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Välityömarkkinoiden koordinointi. Eija Ahava 23.9.2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Välityömarkkinoiden koordinointi Eija Ahava 23.9.2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Välityömarkkinakoordinaattorin tehtävät Välityömarkkinatoimijoiden segmentointi, tietojen päivittäminen ja tietojen

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu Petri Puroaho Vates-säätiö (1993 -) Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Lähtökohdat ennakkokyselyn pohjalta Iisalmi, 16.4.2015

Lähtökohdat ennakkokyselyn pohjalta Iisalmi, 16.4.2015 Lähtökohdat ennakkokyselyn pohjalta Iisalmi, 16.4.2015 Petri Puroaho Lähtökohtien käsittelytapa 1. Taustana viime syksyn yhteistyö 2. Etukäteisvastausten lyhyt esittely 3. Kommentointikierros: MIELIKUVAT

Lisätiedot

Suuntana avoimet työmarkkinat

Suuntana avoimet työmarkkinat Suuntana avoimet työmarkkinat Ostopalvelupilotin esittely Laura Weckman Valmennuskeskus Public Mikä ostopalvelupilotti on? Kuka voi tulla mukaan? Mitä palvelu käytännössä sisältää? Miten välityömarkkinatoimijat

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Kasvua ja Innovaatioita seminaari

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Koskenniska, Vaajakoski

Koskenniska, Vaajakoski Koskenniska, Vaajakoski 8.5.2012 48 innokasta osallistujaa kokoontui Vaajakosken Koskenniskalle tiistaina 8.5. keskustelemaan työvalmennukseen liittyvän ohjaustyön tavoitteellisuudesta ja sen kehittämisestä.

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIEN LOPPURAPORTTIMALLI RAKENNERAHASTOKAUSI

ESR-PROJEKTIEN LOPPURAPORTTIMALLI RAKENNERAHASTOKAUSI ESR-PROJEKTIEN LOPPURAPORTTIMALLI RAKENNERAHASTOKAUSI 2000-2006 1. Taustatiedot 1.1 Projektin nimi: Aktiivisesti ammattiin teemapäivät 1.2 Projektikoodi: 86668 1.3 Tavoiteohjelma: 3 toimintalinja: 2 toimenpidekokonaisuus:

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä Projektin tarve: Mihin tarpeeseen, haasteeseen tai ongelmaan projektilla haetaan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10686 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10813 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

ALPO-tukirakenne. Katsaus tuloksiin, johtopäätöksiin ja kehittämistarpeisiin. Hannu-Pekka Huttunen

ALPO-tukirakenne. Katsaus tuloksiin, johtopäätöksiin ja kehittämistarpeisiin. Hannu-Pekka Huttunen ALPO-tukirakenne Katsaus tuloksiin, johtopäätöksiin ja kehittämistarpeisiin Hannu-Pekka Huttunen Oikeilla neuvoilla, oikeaan paikkaan Neuvojien koulutuspäivä Helsinki 28.04.2014 ALPO - Alkupolku Suomeen

Lisätiedot

SATAOSAA OMAN ORGANISAATION NIMI Porin kaupunki/ Satakunta

SATAOSAA OMAN ORGANISAATION NIMI Porin kaupunki/ Satakunta SATAOSAA OMAN ORGANISAATION NIMI 1 24.5.2017 Porin kaupunki/ Satakunta SATAOSAA Satakunnan mallit työllisyyteen ja osallisuuteen SATAOSAA hankkeen hallinnoija on Porin kaupunki. Hanke on osa Satakunnan

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

VALO-pilottiprojekti loppuraportti

VALO-pilottiprojekti loppuraportti VALO-pilottiprojekti loppuraportti 1. Projektin perustiedot Projektin nimi VALO-pilottiprojekti (välityömarkkinalaisten ammattitaidon lisääminen opetuksella) Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman

Lisätiedot