5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10422 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Duunari-hanke Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Länsi-Suomen suuralueosio Toimintalinja 2 : Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry Projektin vastuuhenkilön nimi Antero Mikonranta Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Anu Pelkonen Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Lähtökohtana oli, että Duunari-hankkeella haetaan vaikuttavuutta ja laatua kolmannen sektorin työllisyystoimintaan. Tavoitteet: 1. Projektin tuloksena kolmannen sektorin työllistävien organisaatioiden paikallinen, alueellinen ja seudullinen yhteistyö tiivistyy. Keski-Suomeen luodaan kolmannen sektorin osalta toimiva välityömarkkinoiden kehittäjäverkosto. 2. Projektin aikana kehitetään kolmannen sektorin organisaatioiden työvalmennuksessa oleville henkilöille yhtenäinen OsaajaPlus- todistus sekä seuranta- ja arviointilomakeisto. Nämä työvälineet edesauttavat valmentautujien työllistymistä avoimille työmarkkinoille sekä parantavat organisaatioiden valmennuksen laatua ja vaikuttavuutta. 3. Projektissa kehitettävä yritysyhteistyö luo uusia käytäntöjä ja malleja yritysten ja työllistävien kolmannen sektorin toimijoiden välille. Kolmannen sektorin toimijoiden yhteinen rekrytoimistomalli luo jatkossa pohjan toimijoiden uudelle toiminnalle, jonka avulla pidempiaikainen työllistyminen mahdollistuu. Toimiva rekrytointimalli antaa 3. sektorin toimijoista luotettavan kuvan yrityksille ja mallin avulla voidaan välittää EURA JÄRJESTELMÄ 1/9

2 valmennettua työvoimaa yrityksiin. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli löytää 3. sektorin toimijoille mahdollisuuksia toteuttaa sosiaalista yrittäjyyttä ja perustaa sosiaalisia yrityksiä ja luoda laatukriteerit rekrytointitoiminnalle ja työnhakijoiden arvioinnille. 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Toteutus: Aikataulutus tapahtui pitkälti projektisuunnitelman mukaisesti, jota täytennettiin hankkeen eri tavoitteiden osalta omilla kehittämisaikatauluillaan. Kehittäjäkumppanit oli nimetty jo projektisuunnitelmassa. Kehittäjäjoukkoa täydennettiin esille nousseiden teemojen ja kehittäjäverkoston rakentamisen myötä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoimilla hankkeilla (Välittäjä osahankkeineen, OSKO, Sipa, Työkompassi, 3T). Kehittämistyön edetessä mukaan tuli muita välityömarkkinatoimijoilla, kuten 3. sektorin toimijoita, kuntien työnsuunnittelijoita, työpajojen ohjaajia sekä sosiaalisia yrityksiä. Yhteistyötä tehtiin myös Keski-Suomen Välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT- kokonaisuuteen kuuluvien hankkeiden, Jyväskylän ja Äänekosken TEtoimistojen ja Työvoiman palvelukeskusten (TYP) kanssa käytiin vuoropuhelua hankkeen kehittämistyöhön liittyen ja esiteltiin aikaansaannoksia useita kertoja. Yhteistyötä toteutettiin myös Valtakunnallisen Välityömarkkinoiden kehittämishankkeen kanssa. Yhteistyö tiivistyi hankkeen edetessä myös oppilaitosten, kehittämisyhtiöiden, kuntien sekä sosiaalisten yritysten kesken ja kaikilta näiltä tahoilta saatiin rakentavia kehittämisehdotuksia välityömarkkinoiden laadun parantamiseksi. Vastuunjako: Sovatek-säätiö (ent. Tekevä), Jyvässeudun Työttömät ry, Jyvälän Setlementti ry sekä Jyäskylän ja Äänekosken Katulähetys ry:t toimivat koko hanketoiminnan ajan varsinaisina kehittäjäkumppaneina ja Teemaryhmän jäseninä. Kehittäjäkumppanit osallistuivat sekä OsaajaPlus - järjestelmän (asiakkaan sähköinen seuranta, arviointi ja palautejärjestelmä)luomiseen, että rekrytoimiston suunnitteluun ja valtakunnalliseen Työpankkikokeiluun OsaajaPlus -Työpankin puitteissa. Välittäjä- hankkeen osahankkeet, samoin, kuin muutamien kuntien työnsuunnittelijat, työpajojen ohjaajat sekä sosiaaliset yritykset toimivat kehitetyn OsaajaPlus -järjestelmän koekäyttäjinä ja palautteen antajina. Yritykset toimivat tärkeinä tiedon antajina rekrytoimisto-/työpankkitoiminnan kehittämistyössä. Kehittämisyhtiöiden yritysasiamiehet antoivat tärkeää tietoa yritysten tilanteista ja mahdollisista rekrytointiaikeista. Yritysasiamiehet toimivat myös yhteistyökumppaneina toteutuneiden yrityskäyntien osalta. Oppilaitosten kanssa tehtiin yhteistyötä ohjauskäytäntöjen parantamiseksi välityömarkkinoiden ja oppilaitosten välillä. Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus (Poke) toimi yhteistyökumppanina myös Ääneseudun Tulevaisuden Tekijät -rekrytointimessutapahtuman puitteissa, samoin kuin Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Yrittäjät ry, Ääneseudun Kehitys Oy, Äänekosken TE-toimisto ja TYP sekä alueen 3. sektorin toimijat ja yritykset. Yhteistyötä OsaajaPlus- järjestelmän tiimoilta tehtiin myös muiden maakuntien alueilla, kuten Uudenmaan, Satakunnan, Pohjois-Savon, Kainuun ja Lapin alueilla. OsaajaPlus- järjestelmä levisi siis perehdytysten ja asennusten kautta laajasta ympäri Suomea sekä välityömarkkinatoimijoille, kuin oppilaitoksille että viranomaistahoillekin. Kansainvälistä yhteistyötä hankkeessa ei toteutettu. EURA JÄRJESTELMÄ 2/9

3 6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Julkisuus ja tiedottaminen on tapahtunut suunnitelman mukaisesti, tietyiltä osin myös laajempana yhteistyönä eri toimijoiden kanssa. Markkinointimateriaalia on tuotettu heti hankkeen alusta alkaen. Aluksi luotiin internet -sivusto ja hankehenkilöstön käyntikortit. Myöhemmin on luotu esitemeteriaalia sekä Duunari - hankkeesta, että OsaajaPlus -Työpankkikokeilusta ja OsaajaPlus- järjestelmästä. Lisäksi on laadittu työ- ja työhönvalmennukseen liittyvien termien selkeyttämiseksi sekä luentomateriaalia, että käyntikorttikokoinen sanasto "Selekeellä Suomen kielellä"- Termejä työvalmennuksen ilmeellisestä maailmasta. Julkinen tiedottaminen on tapahtunut osin yhteistyössä Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelman (KEVÄT) kanssa, osin hankkeen hallinnoijan (KYT) yhteismarkkinointina, osin Duunarin ja Välittäjän välisenä omana tuotantona sekä hankekohtaisesti. KEVÄT- ohjelman yhteinen tiedottaminen on sisältänyt Kevätsuomalainen -folderit, lehdistötiedotteet ja lehtikirjoitukset, radiohaastattelut, seminaarit sekä hankeyhteistyön muiden maakuntien ESR -hankkeiden kanssa jne. Erilaisista tapahtumista on tiedotettu paikallisissa ja alueellisissa medioissa hankekohtaisesti ja hankkeen tuotoksia yhteisissä foorumeissa sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Mm. Ääneseudun Tulevaisuuden Tekijät -messutapahtumasta tiedottivat paikalliset lehdet (Sisä-Suomenlehti, Keskisuomalainen) sekä ennen tapahtumaa, että sen jälkeen erilaisilla kirjoituksilla. Tapahtumaa markkinoitiin myös alueen yrityksille lähetyllä henkilökohtaisella kirjeellä. Duunaria ja erityisesti OsaajaPlus- järjestelmää on esitelty eri tilaisuuksissa valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. OsaajaPlus- perehdytysten ja asennusten markkinoinnissa on hyödynnetty valtakunnallisen Välityömarkkinoiden kehittämisohjelman verkostoja. OsaajaPlus- järjestelmän levittämiseksi on tehty USB - muisteja. Muistille on tallennettu OsaajaPlus- järjestelmä teknisine ohjeineen. Muistitikut on jaettu perehdytykseen osallistuneille, joita on n. 300 henkilöä 160 organisaatiosta. USBn avulla OsaajaPlussaa voidaan levittää organisaatioissa edelleen. Maksuton OsaajaPlus -järjestelmä tarvittavine asennuslinkkeineen sekä Avain OsaajasPlus-maailmaan kirjanen sisällöllisine sekä teknisine ohjeineen on sijoitettu kaikkien saataville Yhdistystorille -> Taitopankki -> Dokumentit -> OsaajaPlus Duunarin yhteyttä OsaajaPlus -Työpankkiin markkinoitiin henkilökohtaisilla yrityskäynneillä sekä yrittäjäjärjestötilaisuuksissa. Lisäksi osallistuttiin valtakunnallisen Työpankkikokeilun (STM) tilaisuuksiin, joissa vaihdettiin kokemuksia eri työpankkikokeiluun osallistuneiden tahojen välillä. Duunari-hanketta on esitelty eri yhteyksissä sekä paikallisesti, alueellisesti, että valtakunnallisesti. 6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite EURA JÄRJESTELMÄ 3/9

4 7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET 1. Projektin toteutusta jarrutti alkuvaiheessa kuntarahoitusten puuttuminen ja siihen liittyvät epäselvyydet sekä koordinaatiohankkeen epäselvä ohjeistus. Tämä aiheutti sen, että hankkeen aluvaiheessa ei uskallettu tehdä esim. ostopalvelusopimuksia eikä hankkia asiantuntijoita kehittämistyön tueksi, vaan toteutettiin kaikki hanketyöntekijöiden toimsesta. Tämä oli uuvuttavaa ja aiheutti sen, että hankkeen loppuvaiheessa ostopalvelurahaa jäi käyttämättä. Jälkikäteen arvioituna koko KEVÄT- ohjelman yhteinen kuntarahoitus ei ollut välttämättä toimivin ratkaisu. Kunnat olisivat lähteneet mieluummin rahoittamaan yksittäistä hanketta, kuin koko KEVÄT- ohjelmaa, josta eivät nähneet saavansa riittävää hyötyä itselleen. Yhteiset kuntakierrokset olivat tosin hyvä toimintamalli, mutta kunnille on annettava mahdollisuus rahoittaa niitä hankkeita, joista eniten hyötyvät. 2. Toinen suurempi ongelma muodostuu välityömarkkinaorganisaatioiden sitoutumattomuudesta. Tämä taas juontaa vuositaisista kuntien myöntämistä tukirahoituksista ja hankkeista, joista toimijat vuosittain kilpailevat, samoin jatkuvasta kilpailusta ostopalveluiden tuottajina. Niin kauan, kun tukijärjestelmä toimii nykyisellä tavalla, eivät toimijat ole valmiita jakamaan kehitettyjä toimintamalleja ja tuotteita keskenään. Kaikki haluavat "parhaat" mallit vain itselleen. Tämä on aiheuttanut myös hankkeiden välistä kilpailua, koska saavutuksia tarkastellaan liikaa vain määrällisten tulosten kautta. Kaikki haluavat määrälliset työllistymistulokset näkymään oman organisaationsa ja hankkeidensa tuloksina. Tämä nousi selkeäksi esteeksi mm. yhteisen rekrytoimiston perustamiselle. Hyvänä tuloksena on tosin pidettävä sitä, että organisaatiot myönsivät ääneen näin tapahtuneen. Asiasta tulee jatkossa keskustella avoimesti ja tehdä uusia linjauksia mm. saavutettavien tulosten osalta (määrälliset/laadulliset). Kesällä 2009 alkanut De Minimis- keskustelu, lain hidas valmistelu ja tulkinta aiheutti päänvaivaa ja jarrutti myös kehittämistyön etenemistä. 3. Duunarin alkuperäisen suunnitelman muututtua ja rahoituksen pienennyttyä lähes kolmannekseen alkuperäisestä suunnitelmasta, myös kehittäjäkumppanit jättäytyivät tietyiltä osin pois kehittämistyöstä. Alunperin ajateltu "yksi kehittäjä kuhunkin organisaatioon" olisi tuonut organisaatioille lisäresursseja kehittämistyölle, mutta näillä resursseille organisaatiot eivät pystyneet uudelleen järjestelemään töitään siten, että kehittämistyölle olisi jäänyt riittävästi aikaa. Toisaalta myöskään töiden uudelleen organisoinnille, prosessiajattelulle ja tavoitteelliselle valmennukselle ei lämmetty. Töiden uudelleen organisoinnin tehottomuus nimettiin "ajan puutteeksi". Kahden hanketyöntekijän aika ei valitettavasti riittänyt kehittäjäkumppaneiden organisaatioissa työskentelyyn, ja työpanoksia tarjottaessa niitä ei myöskään otettu hankkeen edetessä vastaan. Projektien toimeenpanon kehittämiseksi olisi jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa sitouduttava myös hankkeen toteutukseen ja niihin mahdollisiin muutoksiin, joita lopullinen rahoitus, toimintaympäristön muutokset yms muuttuvat seikaat tuovat tullessaan hankkeen edetessä. Keski-Suomen maakunnan toimijoissa, varsinkin pohjoisen Keski-Suomen alueella oli aika-ajoin havaittavissa yhteistyöhaluttomuutta. 4. Ongelmana on koettu rahoituskäsittelyn hitaus. Duunarin osalta onneksi hallinnoivalla organisaatiolla on EURA JÄRJESTELMÄ 4/9

5 ollut toimintaedellytykset siihen, että rahoitus jätättää pahimmillaan jopa 8 kk, kuten hankkeen loppuvaiheessa on tapahtunut. Löytyiskö ratkaisu moninkertaisen tarkastuskäytännön purkamisesta ja työn tehostamisesta? Myös kesken ohjalmakautta tapahtuneet muutokset ELY-keskuksessa ovat aiheuttaneet epäselvyyttä. Muuttuneet lomakkeet ja selvitykset ovat aiheuttaneet lisää työtä hankehenkilöstölle. ELY-keskuksen vaatimien lomakkeiden sähköiseen käytettävyyteen olisi panostettava, jotta ne toimisivat moitteettomasti ja täyttö helpottuisi ja nopeutuisi. 5. Suosituksena on noussut esille myös 3. sektorin yhteisen edunvalvontaorganisaation perustaminen. 8. PROJEKTIN TULOKSET Kehittäjäverkoston luomisessa päästin hyvään alkuun. Kehittäjäkumppanit ja varsinkin Välittäjä-hankkeen osahankeorganisaatiot osallistuivat kiitettävästi yhteisiin kehittämispäiviin ja verkostokahveille, joita järjestettiin toimijoiden toiveiden mukaisista teemoista. Teemoihin pyrittiin hakemaan parhaita mahdollisia asiantuntijoita alustamaan päiviä ja panostamaan järjestelyihin sekä ympäristön innovatiivisuuteen ja työssä jaksamisen tukemiseen. Verkostossa jaettiin tieto-taitoa puolin ja toisin erityisesti pienten organisaatioiden kesken. Verkostot laajenivat OsaajaPlus- järjestelmän kehittämistyön myötä myös Keski-Suomen maakunnan ulkopuolelle, jossa kehittämistyöhön suhtauduttiin myötämielisemmin ja oltiin aidosti kiinnostuneita yhteistyöstä ja bencmarking toiminnasta. OsaajaPlus- järjestelmä syntyi ikään kuin sivutuotteena alkuperäisen Hyvä Duunari todistuksen lisäksi. Heti alkuvaiheessa todettiin, että toimijoilla ei ole käytössään mitään yhteistä valmentautujan seuranta-, arviointitai palautejärjestelmää. Toisilla oli käytössään pitkälle kehitettyjä sähköisiä työvälineitä, joskin niitä käytettiin vain satunnaisesti. Toisilla taas ei ollut näitä valmennuksen työvälineitä käytössä lainkaan. Tästä lähtökohdasta lähdettiin kehittämään kaikille sopivaa, helppokäyttöistä ja maksutonta työvälinestöä, josta hyötyisvät niin valmennettava, valmennusoranisaatio, kuin lähettänyt/vastaanottava tahokin. Työvälineitä koekäytettiin kolmessa eri jaksossa, joiden jälkeen tehtiin käyttäjäkysely sekä koottiin työryhmä muutosten toteuttamiseen. Viimeinen pdf- pohjaisia työvälineitä koskenut kysely toteutettiin sähköisenä käyttäjäkyselynä. Syntyi OsaajaPlus -järjestelmä, sähköinen työvälineistö tavoitteelisen valmentautujaasiakkaan seurantaan, arviointiin ja palautteen antamiseen. Rekrytoimiston kehittämistyöhön saatiin uutta ajateltavaa, kun joulukuussa 2008 mahdollistui Valtakunnallisen Työpankkikokeilun rahoitushaku. Tätä rahoitusta haettiin samalla joukolla, jotka olivat Duunarin kehittäjäkumppaneita. Kokeilun tulokset jäivät kuitenkin kovin laihoiksi laman ja osin myös yhteistyöhaluttomuuden vuoksi. Kokeilun aikana Duunarin yrityskoordinaattori teki yrityskäyntejä yhdessä Jykes Oy:n yritysasiamiesten kanssa 45 yritykseen. Kokeiluaika oli myös erittäin lyhyt eli tehokasta hankeaikaa jäin n. 6kk. Syksyllä 2009 tehtiin esitys Jyväskylän kaupungin Työllisyysjaostolle sekä TEtoimistolle OsaajaPlus-Työpankin kokeilemisesta yli 500-päivää työttöminä olleiden ohjauksen tukena. (Liite: OsaajaPlus-Työpankki prosessi). Työpankkikokeilun päätyttyä joulukuussa 2009 kehittäjäkumppanit kuitenkin ilmoittivat jättäytyvänsä pois rekrytoimiston perustamisesta. Näin ollen yhteinen rekrytointitoimistoajatus haudattiin ja toiminta liitettiin Jyväskylän kaupungin ja jo olemassa olevien EURA JÄRJESTELMÄ 5/9

6 hankkeiden avustuksella osaksi Sovatek- säätiötä ja nimettiin Töihin!Palveluksi. Työllistymistulokset jäivät lähes olemattomiksi. Muutamia yrityskäyntein kautta löydettyjä työpaikkoja (5) ei pystytty kehittäjäverkoston kautta täyttämään. Sopivia työntekijöitä ei näiltä toimijoilta löytynyt, vaan paikat täytettiin muutoin. Syyksi tähän toimijat kertoivat mm. työmatkojen pituuden ja hankalat kulkuyhteydet. Ko. paikat eivät olleet kaupunkialueella, vaan työmatkoihin olisi tarvittu joko julkisia kulkuvälineitä tai omaa autoa. Suuri osa hankkeen välillisistä henkilöasiakkaista jatkaa edelleen kehittäjäkumppaniorganisaatioissa (välityömarkkinoilla) joko palkkatukityössä tai toimenpiteessa (työkokeilu, harjoittelu, työelämävalmennus). Sosiaalisia yrityksiä ei hankkeen aikana syntynyt, joskin OsaajaPlus Työpankin suunnitelmissa tämä vaihtoehto oli mukana ja suunnitelmat olivat jo pitkällä. Yleinen työllisyystilanne, lama ja yhteistyön riittämättömyys sekä taloudellisten panosten puuttuminen nousivat kuitenkin esteeksi sosiaalisen yrityksen perustamiselle. Valmennustoiminnan (palveluohjauksen) laatukriteereiden luominen siirrettiin Sovatek-säätiön Punainen Talo- hankkeelle (ESR), jonka tavoitteet kohdistuivat erityisesti laatutyöhön. 9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS OsaajaPlus- järjestelmän luominen oli mitä innovatiivisin toimenpide. Tähän kehittämistyöhön panostettiin ja tuloksia saavutettiin. Innovatiivista oli se, että jo lähtökohtaisesti pyrittiin maksuttomaan tuotteeseen, joka on kaikkien välityömarkkinatoimijoiden ulottuvilla. Hankehenkilöstön rohkea asioiden kyseenalaistaminen sekä ote uusien työvälineiden ja toimintamallien kehittämiseksi, käyttöönottamiseksi ja levittämiseksi on otettu hyvin vastaan. Tätä rohkeutta on pidetty eri tahoilla erittäin innovatiivisena ja raikkaana toimintana. (Liitteet: OsaajaPlus kyselyjen tulokset) Innovatiivisena on pidettävä myös sitä, että yritysten apua haettiin niin työvälineiden kehttämiseksi, kuin yhteisten tilaisuuksien järjestämiseksi. Paras esimerkki oli Ääneseudun Tulevaisuuden Tekijätmessutapahtuma, jossa hankehenkilöstö lähti rohkeasti kokoamaan suurta verkostoa aiemmin pienimuotoisen "kesätyötapahtuman" laajentamiseksi. Jatkossa tapahtumasta tulee perinne, joka elää Ääneseudun työnhakijoiden, oppilaitosten sekä yritysten välisenä kohtauspaikkana. 10. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Projektin kaikessa toiminnassa (asiakastyössä, rekrytoinnissa, ostopalvelusopimuksissa yms.) on pyritty ottamaan huomioon mies-naisnäkökulma tasapuolisesti. 11. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Verkostoyhteistyötä, verkostokahveja ja -päiviä on pidettävä hyvinä käytäntöinä, joita tulee ehdottomasti jatkaa. Nämä yhteiset tilaisuuden tuovat jaksamista arjen työhön ja avaavat uusia näkökulmia organisaatioiden tavoitteelliselle valmennustyölle. OsaajaPlus -järjestelmän on havaittu olevan Duunarin parasta antia, jota on otettu ahkerasti käyttöön ja jonka saatavuus jatkossa on varmistettu Yhdistystorin kautta. EURA JÄRJESTELMÄ 6/9

7 Töihin!Palvelu toimii rekrytointikanavana TE-toimiston ja TYPn asiakkaidenn ohjaamiseksi avoimille työmarkkinoille. Alkuperäinen ajatus yhteisestä Rekrytoimistosta ei valitettavasti saanut kannatusta toimijoiden yhteisenä ohjauskanavana, joten ohjautuminen välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille on edelleen ratkaisematta ja jokaisen toimijan omalla vastuulla. Myös "rakentavaa suorasanaisuutta" on pidettävä hyvänä käytäntönä eli hankekumppanit ovat oppineet keskustelemaan asioista niiden "oikeilla nimillä". Avoimmuus ja yhteisten päämäärien saavuttaminen on toivottavasti helpompaa jatkossa. 12. TOIMINNAN JATKUVUUS Verkostokahvit ja -päivät jatkuvat tulevassa VälittäjäPlus -hankkeessa (ESR) sekä hallinnoivan organisaation (KYT) toiminnassa Tuki- ja kehittämispalveluiden sekä muiden hankkeiden toimesta. OsaajaPlus -järjestelmä ohjekirjoineen on saatavilla Yhdistystorin Internet-sivuilta -> Teitopankki -> Dokumentit -> OsaajaPlus Rekrytointitoimintaa jatketaan Sovatek- säätiön Töihin!Palvelun toimesta. 13. PROJEKTIN RAHOITUS Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus % ,82 87 % Kuntien rahoitus % ,28 13 % Muu julkinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Yksityinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Tulot 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteensä % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma 14. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Tavoitteet: 1. Kolmannen sektorin työllistävien organisaatioiden paikallinen, alueellinen ja seudullinen yhteistyö tiivistyy. Keski-Suomeen luodaan välityömarkkinoiden kehittäjäverkosto. 2. Kolmannen sektorin asiakkaiden seuranta- ja arviointilomakeisto, joka edesauttaa valmentautujien työllistymistä avoimille työmarkkinoille sekä parantaa organisaatioiden valmennuksen laatua ja vaikuttavuutta. 3. Yritysyhteistyö luo uusia käytäntöjä ja malleja yritysten ja työllistävien kolmannen sektorin toimijoiden välille. Kolmannen sektorin toimijoiden yhteinen rekrytoimistomalli luo jatkossa pidempiaikaiselle työllistymiselle. 4. Löytää 3. sektorin toimijoille mahdollisuuksia toteuttaa sosiaalista yrittäjyyttä ja perustaa sosiaalisia yrityksiä. 5. Luoda laatukriteerit rekrytointitoiminnalle ja työnhakijoiden arvioinnille. Toteutus: Sovatek-säätiö (ent. Tekevä), Jyvässeudun Työttömät ry, Jyvälän Setlementti ry sekä Jyäskylän ja EURA JÄRJESTELMÄ 7/9

8 Äänekosken Katulähetys ry:t toimivat koko hanketoiminnan ajan varsinaisina kehittäjäkumppaneina ja Teemaryhmän jäseninä. Kehittäjäkumppanit osallistuivat sekä OsaajaPlus -järjestelmän (asiakkaan seuranta-, arviointi- ja palautetyövälineet) luomiseen, että rekrytoimiston suunnitteluun ja valtakunnalliseen Työpankkikokeiluun OsaajaPlus -Työpankin puitteissa. Kehittämistyön edetessä mukaan tuli muita 3. sektorin toimijoita, kuntien työnsuunnittelijoita, työpajoja sekä sosiaalisia yrityksiä. Yhteistyötä tehtiin Keski-Suomen Välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT- kokonaisuuteen kuuluvien hankkeiden, keskisuomalaisten yritysten, yrittäjäjärjestöjen, oppilaitosten, kehittämisyhtiöiden kanssa ja Valtakunnallisen Välityömarkkinoiden kehittämishankkeen kanssa. Välittäjä- hankkeen osahankkeet, työnsuunnittelijat, työpajat sekä sosiaaliset yritykset toimivat OsaajaPlus -järjestelmän koekäyttäjinä ja palautteen antajina. Yritykset toimivat tärkeinä tiedon antajina Työpankin kehittämistyössä. Kehittämisyhtiöiden yritysasiamiehet antoivat tärkeää tietoa yritysten tilanteista ja mahdollisista rekrytointiaikeista ja toimivat yhteistyökumppaneina yrityskäynneillä. Oppilaitosten kanssa tehtiin yhteistyötä ohjauskäytäntöjen parantamiseksi. OsaajaPlus- järjestelmä levisi siis perehdytysten ja asennusten kautta laajasta ympäri Suomea sekä välityömarkkinatoimijoille, oppilaitoksille että viranomaistahoille. Kansainvälistä yhteistyötä hankkeessa ei toteutettu. Tulokset: Kehittäjäverkoston luomisessa päästin hyvään alkuun. Kehittäjäkumppanit osallistuivat yhteisiin kehittämispäiviin ja verkostokahveille, joita järjestettiin toimijoiden toiveiden mukaisista teemoista asiantuntijoita hyödyntäen. Verkostossa jaettiin tieto-taitoa puolin ja toisin. Verkostot laajenivat OsaajaPlusjärjestelmän kehittämistyön myötä myös Keski-Suomen maakunnan ulkopuolelle. OsaajaPlus -järjestelmä levisi hankkeen aikana 160 organisaatioon ja 300 henkilöä perehdytettiin sen käyttöön. Jatkossa OsaajaPlusjärjestelmä sekä Avain OsaajaPlus Maailmaan -kirjanen teknisine ohjeineen ovat maksutta ladattavissa -> Tietopankki-> Dokumentit -> OsaajaPlus. Vuonna 2009 toteutettiin Valtakunnalliseen Työpankkikokeiluun liittynyt OsaajaPlus -Työpankkikokeilu samalla toimijajoukolla, jotka olivat Duunarin kehittäjäkumppaneita. Kokeilun aikana testattiin yhteistä Rekrytoimistomallia. Syksyllä 2009 tehtiin esitys Jyväskylän kaupungin Työllisyysjaostolle sekä TEtoimistolle OsaajaPlus-Työpankin kokeilemisesta yli 500-päivää työttöminä olleiden ohjauksen tukena. Yhteinen rekrytointitoimisto ei valitettavasti toteutunut, mutta toiminta liitettiin Jyväskylän kaupungin avustuksella osaksi Sovatek- säätiötä ja nimettiin Töihin!Palveluksi. Avoimille työmarkkinoille työllistyminen jäi melko olemattomaksi asiakkaiden erittäin huonon työ- ja toimintakunnon, osaamisen ja työelämätaitojen sekä yleisen työllisyystilanteen ja laman vuoksi. Suuri osa hankkeen välillisistä henkilöasiakkaista jatkaa edelleen kehittäjäkumppaniorganisaatioissa (välityömarkkinoilla) joko palkkatukityössä tai toimenpiteessa (työkokeilu, harjoittelu, työelämävalmennus). Sosiaalisia yrityksiä ei hankkeen aikana syntynyt, joskin OsaajaPlus Työpankin suunnitelmissa tämä vaihtoehto oli mukana ja suunnitelmat olivat jo pitkällä. Hankkeen aikana ilmennyt lama ja kehittäjäorganisaatioiden yhteistyöhalukkuus sekä taloudellisen panostuksen puute nousivat kuitenkin esteeksi sosiaalisen yrityksen perustamiselle. Valmennustoiminnan (palveluohjauksen) laatukriteereiden luominen toteutetaan Sovatek-säätiön Punainen Talo- hankkeessa (ESR), jonka tavoitteet kohdistuivat erityisesti laatutyöhön ja toiminta-aika jatkuu vuoteen EURA JÄRJESTELMÄ 8/9

9 AINEISTON SÄILYTYS Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot. Asiakirjoja säilytetään Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n arkistossa os. Matarankatu 4 3 krs Jyväskylä Päiväys ja allekirjoitus Antero Mikonranta Toiminnanjohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 9/9

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11424 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi 1 Lähde: Valkky.fi 18.6.2009 2 TAUSTAA

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 10.02.2015 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

ESR-projektin loppuraportti

ESR-projektin loppuraportti ESR-projektin loppuraportti 1. Taustatiedot Diaarinumero 07004 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Teknokas vakiinnuttamishanke 2006-2007, tavoite 1 (korkohanke) Projektikoodi S70809 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

KEVÄT- Keski-Suomen. kehittämisohjelma. Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009

KEVÄT- Keski-Suomen. kehittämisohjelma. Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009 KEVÄT- Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009 Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIEN LOPPURAPORTTIMALLI RAKENNERAHASTOKAUSI

ESR-PROJEKTIEN LOPPURAPORTTIMALLI RAKENNERAHASTOKAUSI ESR-PROJEKTIEN LOPPURAPORTTIMALLI RAKENNERAHASTOKAUSI 2000-2006 1. Taustatiedot 1.1 Projektin nimi: Aktiivisesti ammattiin teemapäivät 1.2 Projektikoodi: 86668 1.3 Tavoiteohjelma: 3 toimintalinja: 2 toimenpidekokonaisuus:

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Verkostosta voimaa. Ohjausryhmän kokous. Ideahautomo! Net Effect Oy

Verkostosta voimaa. Ohjausryhmän kokous. Ideahautomo! Net Effect Oy Verkostosta voimaa Ohjausryhmän kokous Ideahautomo! Net Effect Oy 1 1 Kehittämiskumppanuuden rooli Kehittämiskumppanuus muodostuu kolmesta eri kokonaisuudesta. Tarkoituksena on tarjota hankkeelle tukea

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA MINNE TÄTÄ HYVINVOIN- TIPALVELUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS TARTTUA ITSE OHJAUSPYÖ- RÄÄN. Sisältö 1. KAMPA-hanke ja sen tavoitteet... 2

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI 1 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 3.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Osaamista ja välineitä monikulttuuristen työyhteisöjen kehittämiseen

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto Ville Kujanpää

Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto Ville Kujanpää Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto 9.11.2016 Ville Kujanpää Tavoite Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkoston tavoitteena on tukea sosiaalisen arvioinnin menetelmän käyttöönottoa setlementtien

Lisätiedot

PROJEKTIN SEURANTARAPORTTI ESR tavoite 3-ohjelmat ( )

PROJEKTIN SEURANTARAPORTTI ESR tavoite 3-ohjelmat ( ) Lomakkeen tila: Palautettu PROJEKTIN SEURANTARAPORTTI ESR tavoite 3-ohjelmat (2000-2006) 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT 1.1 n nimi PEDAGOGIK OCH LÄRENDE PÅ INTERNET 1.2 koodi S81818 1.4 Toimenpidekokonaisuus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pyhännän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouko Nissinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Ensimmäinen teemaryhmätapaaminen järjestetään torstaina klo MTC Oy:n tiloissa (osoite: Pohjoisranta 11 F, PORI).

Ensimmäinen teemaryhmätapaaminen järjestetään torstaina klo MTC Oy:n tiloissa (osoite: Pohjoisranta 11 F, PORI). Välkky on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Satakunnan ELY-keskuksen hallinnoima projekti. Välkky kehittää ja koordinoi kokonaisvaltaisesti satakuntalaisia välityömarkkinoita. Välkyn tavoitteena

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle

SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi -seminaari Helsinki 17.11.2016 Johanna Moilanen & Taina Era SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko 1.9.2016 1. Kehittämisverkostojen käynnistämisen tausta 2. Yhteinen ymmärrys lähtökohtiin 3. Toiveet, tarpeet ja osaamisen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ESR TL 3:n kehittämisohjelma: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Projektipäällikkö

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen

Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen ELY-keskuksen kehittämishankerahoitus: EAKR & ESR Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen EAKR-kehittämishankkeet (YM:n hallinnonala) ELY-keskus rahoittaa ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä kehittämishankkeita;

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Työsuunnitelma

Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Työsuunnitelma Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Työsuunnitelma Tulevaisuusseminaari Talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutus kansallisen metsäohjelman toteutukseen Tieteiden talo Arvioinnin tavoitteet

Lisätiedot

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus EGR-rahoitus Sillanrakentaja -pilotissa Sillanrakentaja on Broadcom yhtiöstä irtisanottujen työllisyystilanteen parantamiseen perustuvan EGR-hankkeen toimenpide

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.10.2011 Diaarinumero EPOELY/323/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Uraketju-hanke: Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Pieter Brueghel (1525 1569) 27.11.20141 Uraketju-hanke Tavoitteena selvittää alueellinen uraohjauksen nykyinen tilanne,

Lisätiedot