ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10552 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi FEENIX koulutus Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Pohjois-Suomen suuralueosio Toimintalinja 2 : Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Pohjanmaan TE-keskus Projektin vastuuhenkilön nimi Irja Aho Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Johanna Leponiemi-Sandvik Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Lähtökohtana on Incap Furniture -konserniin kuuluvan Hirviset Oy:n tulipalo Lestijärvellä. Yritys oli Lestijärven suurin teollisuustyönantaja ja palo vaikutti välillisesti koko seutukunnan puunjalostusteollisuuteen. Kohderyhmät ovat tehdaspalossa työttömiksi jääneet tai työttömyyden uhkaamat sekä potentiaaliset puualan työnantajat ja työllistyneet, joilla on edelleen koulutustarpeita uudessa työyhteisössä. Toissijainen kohderyhmä on potentiaaliset työnantajat puualan ulkopuolella. Tavoitteena on työttömiksi jääneiden työllistäminen, heidän ammattitaitonsa ja työelämävalmiuksiensa parantaminen koulutuksellisin keinoin sekä alan yritysten työllistämisen, kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten parantaminen ja aktivointi tiedottamisen, koulutuksen ja muiden työvoimapoliittisten toimenpiteiden avulla. EURA JÄRJESTELMÄ 1/5

2 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Projekti toimii kolmen eri TE-toimiston alueella (Nivala-Haapajärven seutukunta, Äänekoski, Kaustinen) ja yhteistyötä on tehty mm. yhteisten työnantajakäyntien ja asiakasyhteistyön kautta. Yhteistyökumppaneita ovat olleet Feeniks Verkostokehitys, Feeniks Lestijärvi, Rekrytointi- ja tulomuuttopalvelu, Nihak Oy, Witas Oy, Kaustisen seutukunnan yritysneuvonta, Toholammin Kehitys Oy, Trappan, Protek, Kannus koulutus, Teak Oy, Keski-Pohjanmaan aikuisopisto sekä Centria. Projektirahoituksella on toteutettu työvoimakoulutuksena puualan perustutkinto Vetelissä, 1. ryhmä 11 opiskelijaa , 2. ryhmä 11 opiskelijaa , kouluttajana Teak Oy. Projektin puitteissa on suunniteltu ja toteutettu kansallisella rahoituksella teollisen pintakäsittelyn koulutus Lestijärvellä, 9 opiskelijaa , kouluttajana Centria. Lisäksi projektissa on suunniteltu ja toteutetaan Protek-rahoituksella Bewi Rakenne Oy:n rekrytointikoulutus, 8 henkilöä , kouluttajana Teak Oy, tätä kirjoitettaessa koulutus on avoimessa haussa. Lisäksi projekti on toimintaaikanaan huolehtinut Hirviset Oy:ltä työttömiksi jääneiden muutosturvakoulutuksesta, sekä toteuttanut ko. ryhmälle CNC-koulutuksen muutosturvana lisäksi projektin puitteissa on haettu, toteutettu tai on suunnitteilla lyhytkestoisisa täsmäkoulutuksia alueen eri yrityksille. Projektin puitteissa on toteutettu työnantajakäyntejä 47 hankealueen yritykseen, osaan tarvittaessa useaan kertaan. Käynneillä on esitelty TE-toimiston työnantaja- ja koulutuspalveluita ja kertoitettu rekrytointitarpeita sekä uusien että olemassaolevien työntekijöiden koulutustarpeita. Henkilöasiakkaiden kanssa on käyty pitkäkestoisia ohjaavia keskusteluja sekä henkilökohtaisesti että puhelimitse. Keskusteluissa on kartoitettu henkilön tilannetta, suunnitelmia ja palvelutarpeita. Tältä pohjalta on yhteistyössä toteutettu niitä toimenpiteitä, jotka parantavat henkilön työnsaantimahdollisuuksia. 6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Lehtiartikkelit ja -ilmoitukset: artikkelit Perhonjokilaakso ja Lestinjoki -lehdissä Ilmoitus Keskipohjanmaa -lehdessä artikkeli Perhonjokilaakso -lehdessä artikkeli Lestinjoki -lehdessä Ilmoitus Keskipohjanmaa -lehdessä Muu tiedotus: Feeniks Lestijärven järjestämä tiedotustilaisuus Lestijärvellä jossa puheenvuoro. Kuntakierrokset hankealueen kunnissa Koulutusinfot. Ohjausryhmät: Projektin mahdollinen internet-osoite Ei ole EURA JÄRJESTELMÄ 2/5

3 7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Varsinainen projektitoiminta alkoi ja päättyy , jolloin myös projektipäällikön työsuhde loppuu. Työvoimakoulutuksen osalta projekti kestää saakka, vuonna 2010 siis ilman työntekijää. Vuosi on suhteellisen lyhyt aika tämäntyyppiselle projektille, ja muutamat työvoimapoliittiset toimenpiteet jäävät vuoden 2009 lopussa kesken. Näitä toimenpiteitä ovat Vetelin puualan perustutkintokoulutuksen 2. ryhmä (11 henkilöä) ja Bewi Rakenne Oy:n rekrytointikoulutus (8 henkilöä). Kyseisten henkilöiden työllistymisestä tai muusta sijoittumisesta ei voi tässä vaiheessa tehdä seurantaa. Projektisuunnitelmaa tehtäessä kesällä 2008 työmarkkinatilanne oli aivan erilainen kuin tätä kirjoitettaessa. Seutukunnan alueella on puualan yrityksissä ollut mittavia lomautuksia ja irtisanomisia. Tämä on vaikuttanut projektin luonteeseen, yritykset eivät ole olleet halukkaita rekrytoimaan uutta työvoimaa ja mm. yhteishankintakoulutuksien kohdalla on selkeä suuntaus ollut rekrytoinneista lomautuskoulutuksiin. Varsinkin uusien yrityksien on ollut vaikea saada jalansijaa markkinoilla. 8. PROJEKTIN TULOKSET Projektin suunniteltu projektisuunnitelman mukainen aloitusajankohta on Projekti aloitti kuitenkin ja päättyy työntekijän osalta , joten aktiivista työskentelyaikaa oli yksi vuosi. Henkilöasiakkaiden kohdalla projektiin mukaantulevien henkilöiden määrä ylittyi tavoitteesta(70/72). Suoritettujen tutkintojen tavoitteet (20/naiset 0) täyttynevät kun viimeinen koulutusryhmä valmistuu tilanne: puualan perustutkinto 9/naisia 3. (Teollisen pintakäsittelyn koulutus 9/naisia 1.) Projektiin mukaan tulevien yritysten määrä lisääntyy vielä vuoden 2010 puolella samoin kuin syntyneiden työpaikkojen määrä, mutta viimeisen koulutusryhmän työllistymistä on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Projekti on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä yrittäjien sekä muiden toimijoiden kanssa uuden yrityksen käynnistämisprosessissa. 9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektin aikana on tehty yhteistyötä yli kunta- ja aluerajojen eri TE-toimistojen kesken esim. yhteisin työnantajakäynnein ja neuvotteluin, mikä on osoittautunut toimivaksi käytännöksi. Projektin puitteissa on suunniteltu uudentyyppinen koulutus jota toetutetaan Centrian kanssa. Projekti on ollut mukana käynnistettäessä uutta yritystoimintaa, joka perustuu energiatehokkaisiin ja nopeakäyttöisiin rakennusratkaisuihin, jotka jo sinällään ovat innovatiivisia. EURA JÄRJESTELMÄ 3/5

4 10. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Puuteollisuus on perinteisesti miesvaltainen teollisuudenala. Kuitenkin projektirahoitteisen puualan perustutkintokoulutuksen aloittaneista 50 % on naisia. Tämä mahdollistaa puualalta irtisanottujen ja lomautettujen ilman ammatillista koulutusta olevien naisten ammattitutkinnon hankkimisen ja tätä kautta parantaa heidän ammattitaitoaan ja kilpailukykyään työmarkkinoilla. 11. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Työnantajilta on tullut positiivista palautetta kentälle jalkautumisesta ts. työnantajakäynneistä. Käynnit ovat sisällöltään olleet keskustelevia ja tiedottavia. Osa käynneistä on suoritettu kahden eri TE-toimiston yhteistyönä ja näin on saatu ajantasaista tietoa toimistojen rajapinta-alueiden tilanteista. Laajoissa irtisanomistilanteissa tämän kaltainen hanke mahdollistaa palveluiden viemisen henkilöasiakkaiden luokse sekä nopean ja oikea-aikaisen toiminnan joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan sijoittua koulutukseen ja sitä kautta työmarkkinoille. 12. TOIMINNAN JATKUVUUS Projektin toiminta-aika on yksi vuosi (projektin rahoittaman työvoimakoulutuksen osalta enemmän) ja kohderyhmä rajattu, joten toiminta sellaisenaan ei jatku. Hankkeesta on kuitenkin syntynyt hyviä käytäntöjä joita on suotavaa jatkaa myös muussa TE-toimiston toiminnassa. 13. PROJEKTIN RAHOITUS Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus , % , % Kuntien rahoitus 0 0 % 0 0 % Muu julkinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Yksityinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Tulot 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteensä , % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma 14. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Projektin toiminta-aika on , henkilöresursseja käytössä saakka. Projektirahoituksella on toteutettu puualan perustutkintokoulutusta Vetelissä, myös muita koulutuksia on suunniteltu ja toteutettu projektin puitteissa eri rahoitusmuodoilla. Projektissa on tehty työnantajakäynejä hankealueen kunnissa, näiden aikana on kartoitettu yritysten rekrytointi- ja muita tarpeita sekä informoitu TE-toimiston eri palveluista. Henkilöasiakkaiden kanssa on tavattu sekä henkilökohtaisesti että ryhminä. Tapaamisten aikana on kartoitettu henkilöiden tilannetta, tarpeita ja toiveita ja tältä pohjalta tehty yhdessä suunnitelmia toimenpiteistä, jotka parantavat henkilöiden EURA JÄRJESTELMÄ 4/5

5 asemaa työmarkkinoilla. 15. AINEISTON SÄILYTYS Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot. Projektin talouteen liittyvät asiakirjat säilytetään Pohjanmaan TE-keskuksessa. Muut projektiasiakirjat säilytetään Kaustisen TE-toimistossa. Päiväys ja allekirjoitus EURA JÄRJESTELMÄ 5/5

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.04.2012 Diaarinumero POHELY/535/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 25.08.2014 Diaarinumero ESAELY/182/2014 Käsittelijä Kimmo Kettunen Puhelinnumero 295026161 Projektikoodi S11867 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11262 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 02.03.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12203 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.08.2014 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa.

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa. ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.06.2012 Diaarinumero SATELY/579/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10245 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10092 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 26.08.2011 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.12.2011 Diaarinumero SATELY/253/05.02.0772010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.08.2011 Diaarinumero SATELY/257/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.11.2011 Diaarinumero EPOELY/346/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.02.2012 Diaarinumero KAS 553/05.02.07/2010 Käsittelijä Merja Rossi Puhelinnumero 040 761 3565 Projektikoodi S11416

Lisätiedot

Projektin loppuraportti 21.04.2008

Projektin loppuraportti 21.04.2008 ESRA Projektin loppuraportti 21.04.2008 1. Taustatiedot Diaarinumero 29/3513/2007 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Oulun seudun välityömarkkinat - valmistelu-ja piltointivaihe Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista 1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

ELINTARVIKEALA NOUSUUN VAKKA SUOMESSA HANKE

ELINTARVIKEALA NOUSUUN VAKKA SUOMESSA HANKE ELINTARVIKEALA NOUSUUN VAKKA SUOMESSA HANKE LOPPURAPORTTI 1.6.2012 30.6.2014 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Elintarvikeala nousuun Vakka-Suomessa Ohjelma Etelä-Suomi EAKR Toimintalinja 2 : Innovaatiotoim.

Lisätiedot

Projektin loppuraportti 02.04.2008

Projektin loppuraportti 02.04.2008 ESRA Projektin loppuraportti 02.04.2008 1. Taustatiedot Diaarinumero 140/3513/05 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Dynamo, nuorten seudullinen työllisyyshanke Projektikoodi S01954 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.5.2009 Diaarinumero ESLH-2009-04869/Ha-7 Käsittelijä Taina Lommi

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

ESR-projektin loppuraportti. 1.Taustatiedot. 2. Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista. Diaarinumero 75/3511/03

ESR-projektin loppuraportti. 1.Taustatiedot. 2. Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista. Diaarinumero 75/3511/03 ESR-projektin loppuraportti 1.Taustatiedot Diaarinumero 75/3511/03 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi MATKALLA MINUUTEEN Nuorten elämänhallinnan kehittämishanke Projektikoodi S01355 Tavoiteohjelma

Lisätiedot