ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10245 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI Raportointikausi PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Lapin Letka Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Valtakunnallinen osio Toimintalinja 2 : Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Projektin vastuuhenkilön nimi Pertti Lakkala Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Heli Kiemunki Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on sukupuolten välisen horisontaalisen ja vertikaalisen segregaation vähentäminen suunnitelmallisesti Lapin koulutus- ja työmarkkinoilla. Hanke edistää sekä naisten että miesten kiinnostusta ja pääsyä perinteisesti vastakkaisen sukupuolen valloittamille aloille. Lisäksi tavoitteena on myös pyrkiä tiedottamisen avulla muokkaamaan lappilaisten asenteita ja lisätä tietoutta eri ammattialoista horisontaalisen ja vertikaalisen segregaation lieventämiseksi erityisesti koulutusja ohjaushenkilöstön keskuudessa. Lapin yliopisto vastaa hankkeen tutkimusosuudesta, jossa kohdeorganisaatioina on kaksi Kemijärvellä toimivaa uutta työpaikkaa / yritystä: Arktos Group Oy ja Kela. Työpaikkojen kanssa kehitetään rekrytointikäytäntöjä ja Itä-Lapin työvoimatoimiston kanssa segregaatiota purkavia ohjauskäytäntöjä. EURA JÄRJESTELMÄ 1/5

2 Oppilaitoksista kohderyhmänä ovat opetushenkilökunta, vanhemmat ja oppilaat ja kunnista ja kuntayhtymistä työntekijät sekä luottamushenkilöt. Lisäksi kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, työttömyysuhan alaiset henkilöt ja työvoimatoimiston ohjaus- ja neuvontahenkilöstö sekä työvoimapoliittista koulutusta tarjoavat tahot / kouluttajat ja työpaikkojen rekrytoijat, johtoporras ja työntekijät. 6. PROJEKTIN TOTEUTUKSEN JA YHTEISTYÖN ONNISTUNEISUUS Hankkeeseen on sitoutunut kahdeksan (8) yhteistyötahoa, jotka ovat Humanistinen Ammattikorkeakoulu (Tornion toimipiste), Ammattiopisto Lappia, Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulu, Rovaniemen Ammattikorkeakoulu, Perä-Pohjolan Opisto, Sallan kunta, Lapin Liitto sekä Lapin yliopisto. Hankkeen ohjausryhmässä on jäsen jokaisesta organisaatiosta ja lisäksi hankkeen ohjausryhmän toimintaan osallistuu Kuntaliiton edustaja. Lapin yliopiston osuus Lapin Letka -hankkeessa on luoda tämän hetkinen kuva rakennemuutoksesta johtuvien työmarkkinatilanteiden ilmiöistä Kemijärvellä segregaation näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää segregaation purkamisen mahdollistavia ohjauskäytäntöjä yhdessä työvoimaneuvojien sekä rekrytointikäytäntöjä yhdessä työpaikkojen rekrytoinnista vastaavien henkilöiden kanssa. Lapin ammattiopisto toimii hankkeen vastuullisena toteuttajana. Lisäksi Lapin ammattiopisto koordinoi hanketta siten, että jokaisella toimijalla on heille riittävän tarkasti määritellyt tehtävät. 7. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Hankkeelle on laadittu tiedotussuunnitelma, joka koostuu viidestä (5) eri kokonaisuudesta. Hanke on tuonut kirjoituksellaan Sukupuolilinssit Lappi-työryhmälle esiin epätasaarvotilanteen. Tästä seurasi muun muassa se, että tasa-arvovaltuutettu Mäkinen totesi Lappi-työryhmän olevan tasa-arvolainvastainen. Elokuussa Lappi-työryhmän asettanut ministeri Pekkarinen totesi, että Lappityöryhmää täydennetään siten, että se täyttää tasa-arvolain vaatimukset. Lisäksi Lapin yliopiston tutkimusryhmä on laatinut seuraavat lehtiartikkelit: Lapin Kansan alakerta Naiset, miehet ja aluekehitys : Kari, Kinnunen, Merenheimo, Ronkainen Kansan Tahto; Alueellisten tilaisuuksien esittelyitä- Lapissa keskityttiin tasa-arvoon: Kari, Merenheimo Hanke on laatinut Lapista ja tasa-arvosta tiedotteita, jotka ovat saaneet hyvin tilaa maakunnan lehdissä ja radiossa. (liitteenä 1 mediaseuranta) Lisäksi Lapin yliopisto on esitellyt hanketta seuraavissa tilaisuuksissa: Lapin vasemmistonaisten kokoontuminen ja vaalikampanjan avaus, Rovaniemi, Kauppayhtiö EURA JÄRJESTELMÄ 2/5

3 Työelämän tutkimuspäivät, Tampere Naistutkimuspäivät, Joensuu Hankkeelle on suunniteltu omat nettisivut, jotka tulevat käyttöön alkuvuodesta. 7.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 8. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Yhteistyösopimusten tekoa vaikeutti se, että rahoituspäätökseen on kirjattu: Tehtävän työn taloudelliset tekijänoikeudet siirtyvät rahoittajaviranomaiselle. Tämä on ollut sen vuoksi ongelma, koska tulkintoja päätöksen kirjauksista on monenlaisia ja TEMistä ei ole saatu Rahoittajan omaa tulkintaa siitä, mitä asia Lapin Letka -hankkeessa käytännössä tarkoittaa. Toivottavaa olisi, että rahoittajalta saataisiin riittävän yksityiskohtainen tulkinta rahoituspäätöksen tekijänoikeuspykälästä. 9. PROJEKTIN TOIMINTA JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Lapin Letka- hanke on järjestänyt 13 tilaisuutta, joissa on kerrottu yleisesti tasa-arvosta ja siitä mitä segregaatio käytännössä tarkoittaa Lapissa. Lisäksi on pidetty 5 kappaletta koulutuksia. Yhteensä näitä yleisinfoja ja koulutuksia on ollut 15. Lisäksi on pidetty yksi tiedotustilaisuus rahoituspäätöksen jälkeen paikalla oli 8 henkilöä. Myös yliopiston tutkimusryhmä on tiedottanut hankkeen tutkimusosuudesta kolmessa eri tilaisuudessa. Näiden toimenpiteiden kohteena on ollut noin 200 ihmistä. Koska Lapin Letka -hanke pyrkii tiedottamisen avulla muokkaamaan lappilaisten asenteita, olemme kilpailuttaneet hankkeen yleisilmeen toteutuksen. Koska tasa-arvohankkeita ei ole Lapissa suuremmissa määrin ollut, hankkeen toimenpiteitä on kohdistunut myös hyvin paljon erilaisen taustatiedon hankkimiseen sekä prosessikuvausten laatimiseen siitä miten tasaarvotyötä pitäisi tehdä oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa. Koska hanke edistää sekä miesten että naisten kiinnostusta vastakkaisen sukupuolen valloittamille aloille, olemme kartoittaneet eläviä esimerkkejä. Tässä vaiheessa olemme saaneet muutamia miehiä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveysalalla. He ovat innostuneet olemaan apuna oppilaitoksissa, kouluissa ja työvoimahallinnossa kertomassa konkreettisesti siitä, miten sote-työ sopii miehille. Hanke on tehnyt selvityksiä Lapin tasa-arvotilanteesta. Lapin 21 kunnasta 11:ssä on tasa-arvosuunnitelma ja 10:stä lain edellyttämä tasa-arvosuunnitelma puuttuu. Lisäksi vertikaalinen segregaatio kuntien luottamustehtävissä on hyvin jyrkkää. Lapin kunnissa on 191 puheenjohtajan tehtävissä toimivaa luottamushenkilöä. Heistä 42 on naista ja 149 on miehiä. EURA JÄRJESTELMÄ 3/5

4 Lisäksi hanke on analysoinut Lapin kuntien olemassa olevat tasa-arvosuunnitelmat. Yleisenä johtopäätöksenä voidaan sanoa, että arvioinnin kohteena olleet tasa-arvosuunnitelmat olivat eritasoisia ja eri tavoilla rakennettuja. Yhteistä kaikille oli liian yleiselle tasolle jääminen, mikä johtui kuntien tasaarvotilanteen selvitysten puuttumisesta tai vaillinaisuudesta. Kunnissa ei siten välttämättä edes tiedetä, millainen henkilöstön ja kuntalaisille tarjottavien palvelujen tasa-arvotilanne omassa kunnassa on. Pyritään, tavoitteena on, edistetään toimijoita, vastuuhenkilöitä, konkreettisia toimenpiteitä, aikatauluja, toimenpiteiden vaikuttavuuden mittareita, seurantaa, arviointia, tiedottamista tulee seuraavissa tasa-arvosuunnitelmissa kovasti pohtia. Olemassa olevat suunnitelmat ovat hyvä pohja kuntien tulevalle tasa-arvotyölle. Yliopiston tutkimusryhmä on kirjoittanut tutkimus- ja kehittämissuunnitelman koko hankkeen ajalle ja määritellyt tutkimukselliset toimenpiteet erikseen ajalle (Tutkimussuunnitelma liitteenä). Yliopisto on anonut tutkimusluvat, jotka on myönnetty. Lisäksi tutkimusryhmä on kirjoittanut lehtiartikkeleita ja pitänyt tiedotustilaisuuksia. Tutkimusryhmä on myös esitelmöinyt ja verkottunut Työelämän tutkimuspäivillä ja Naistutkimuspäivillä. Työvoimatilastojen poimiminen URA-tietokannasta on aloitettu ja ensimmäinen osa aineistosta on saatavilla tammi- helmikuussa Ohjausryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksen järjestäytymiskokouksen, jossa valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Lisäksi käsiteltiin hankehakemus, rahoituspäätös sekä tuleva toiminta. Ohjausryhmä myös päätti, että vuoden 2009 kokoukset pidetään Torniossa, Sallassa ja Rovaniemellä. Tällä tavalla ohjausryhmä pääsee myös paikan päällä katsomaan miten Lapin Letka hanke etenee eri organisaatioissa. (liitteenä 2 ohjausryhmän kokouksen tarkistamaton pöytäkirja) 10. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Tällä raportointikaudella ei ole vielä käytännössä uusia menetelmiä, mutta niitä tullaan hankkeen aikana luomaan. Kaikki yhteistyönkumppanit osallistuvat hankkeen omarahoituksen kattamiseen ja lisäksi kaikki saavat hankkeesta myös taloudellisia resursseja käytännön hankkeen toteuttamiseen omaan organisaatioon. Hankkeen henkilöstökustannuksissa on palkkarahaa varattu noin 8htv, joista 4htv on hallinnoijalla ja loput ovat osatoteuttajalla ja kumppaneilla. Tällä ratkaisulla vahvistetaan tasa-arvo-osaamisen leviäminen laajasti Lapin eri aluille. 11. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Hankkeen ohjausryhmässä on 10 varsinaista ja 10 varajäsentä, joista miehiä on 50% ja naisia 50%. Tasa-arvotyöntekijät ovat perinteisesti olleet naisia. Tämän hankkeen kokoaikaisista työntekijöistä 1/3 on miehiä. Lisäksi eri yhteistyötahojen vastuuhenkilöiksi on tullut miehiä. EURA JÄRJESTELMÄ 4/5

5 Lisäksi hankkeen tiedotuksella on ollut jo edellä mainittuja vaikutuksia: Hankkeen kirjoitus Sukupuolilinssit Lappi-työryhmälle toi esiin epätasa-arvotilanteen. Tästä seurasi muun muassa se, että tasa-arvovaltuutettu Mäkinen totesi Lappi-työryhmän olevan tasa-arvolainvastainen. Elokuussa Lappi-työryhmän asettanut ministeri Pekkarinen totesi, että Lappi-työryhmää täydennetään siten, että se täyttää tasa-arvolain vaatimukset. 12. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Jotta eri hankkeisiin saataisiin tulevaisuudessa tasa-puolisesti sekä mies -että naisnäkökulmaa, pitäisi eri rahoittajaviranomaisten vaatia ohjausryhmien kokoonpanoon tasa-arvoisesti sekä mies- että naisjäseniä. 13. TOIMINNAN JATKUVUUS Tältä raportointikaudelta ei ole vielä saatu pysyvää toimintamallia aikaan. Päiväys ja allekirjoitus Heli Kiemunki Projektipäällikkö EURA JÄRJESTELMÄ 5/5

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa.

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa. ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.06.2012 Diaarinumero SATELY/579/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.12.2011 Diaarinumero SATELY/253/05.02.0772010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 25.08.2014 Diaarinumero ESAELY/182/2014 Käsittelijä Kimmo Kettunen Puhelinnumero 295026161 Projektikoodi S11867 Tila

Lisätiedot

Tulokset ja vaikuttavuus tiiviissä paketissa Tasa-arvo ei ole ketään vastaan, eikä keneltäkään pois. Se on sivistyksen mitta

Tulokset ja vaikuttavuus tiiviissä paketissa Tasa-arvo ei ole ketään vastaan, eikä keneltäkään pois. Se on sivistyksen mitta LAPIN LETKA Tulokset ja vaikuttavuus tiiviissä paketissa Tasa-arvo ei ole ketään vastaan, eikä keneltäkään pois. Se on sivistyksen mitta NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEEKIN VALITETTAVASTI.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10092 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 26.08.2011 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista 1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.11.2011 Diaarinumero EPOELY/346/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa?

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero ESLH-2008-05900/Ha-7 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

metsäenergia-ala ammatiksi

metsäenergia-ala ammatiksi Metsäja metsäenergia-ala LOPPURAPORTTI 1.5.2011-28.2.2014 METSÄ- JA METSÄENERGIA-ALA AMMATIKSI -HANKE Raportointikausi 1.5.2011-28.2.2014 Sisällysluettelo 1. Hankkeen toteuttaja... 2 2. Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Sukupuolten välisen tasa-arvon huomioiminen hankevalinnassa ja hankkeiden ohjaamisessa

Sukupuolten välisen tasa-arvon huomioiminen hankevalinnassa ja hankkeiden ohjaamisessa Sukupuolten välisen tasa-arvon huomioiminen hankevalinnassa ja hankkeiden ohjaamisessa Rakennerahastohankkeiden rahoittajien työkokoukset Maaliskuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Strategia- ja ennakointiyksikkö

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.1.2008 Diaarinumero ESLH-2008-00527/Ha-7 Käsittelijä Riitta

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

TASA-ARVON MAHDOLLISUUKSIA AVAAMASSA NAISURAT-HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TASA-ARVON MAHDOLLISUUKSIA AVAAMASSA NAISURAT-HANKKEEN LOPPURAPORTTI TASA-ARVON MAHDOLLISUUKSIA AVAAMASSA NAISURAT-HANKKEEN LOPPURAPORTTI JEFF HEARN, ANNA-MAIJA LÄMSÄ, INGRID BIESE, SUVI HEIKKINEN, JONNA LOUVRIER, CHARLOTTA NIEMISTÖ, EMILIA KANGAS, PAULA KOSKINEN, MARJUT

Lisätiedot