Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten Oksaliplatiini

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten Oksaliplatiini"

Transkriptio

1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten Oksaliplatiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla. Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 1. Mitä Oxaliplatin medac on ja mihin sitä käytetään 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oxaliplatin medacia 3. Miten Oxaliplatin medacia käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Oxaliplatin medacin säilyttäminen 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 1. Mitä Oxaliplatin medac on ja mihin sitä käytetään Oxaliplatin medac on syöpälääke, joka sisältää platinaa. Oxaliplatin medacia käytetään paksusuolisyövän hoitoon (III asteen koolonsyövän hoito alkuperäiskasvaimen täydellisen poiston jälkeen, etäpesäkkeitä lähettäneen koolon- ja peräsuolisyövän hoito). Oxaliplatin medacia käytetään muiden syöpälääkkeiden kanssa. Nämä lääkkeet ovat nimeltään 5-fluorourasiili ja foliinihappo. 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oxaliplatin medacia Älä käytä Oxaliplatin medacia jos olet allerginen oksaliplatiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). jos imetät. jos verisolujesi määrä on normaalia alhaisempi. jos sinulla on pistelyä ja tunnottomuutta sormissa ja/tai varpaissa ja sinun on vaikea tehdä hienomotoriikkaa vaativia tehtäviä, esimerkiksi avata ja sulkea nappeja. jos sinulla on vakava munuaissairaus. Varoitukset ja varotoimet Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Oxaliplatin medacia jos sinulle on aikaisemmin kehittynyt allergisia reaktioita platinavalmisteiden, kuten karboplatiinin tai sisplatiinin, annon yhteydessä. jos sinulla on keskivaikea munuaissairaus. jos sinulla ilmenee sormien tai varpaiden tunnottomuutta tai pistelyä tai nielemisvaikeuksia. Oireet voivat kestää jopa 3 vuotta hoidon lopettamisen jälkeen, eivätkä ne välttämättä mene kokonaan ohi. Lääkäri tekee sinulle neurologisen tutkimuksen säännöllisesti, etenkin jos saat samanaikaisesti muita hermostoon vaikuttavia lääkkeitä.

2 jos sinulla esiintyy pitkittynyttä tai vaikeaa ripulia, pahoinvointia tai oksentelua. huulesi kipeytyvät tai suuhun tulee haavaumia. jos sinulla esiintyy epänormaalia mustelmanmuodostusta tai infektion merkkejä, joita ovat esim. kurkkukipu ja korkea kuume. Koska oksaliplatiini voi vähentää verisolujen määrää, lääkäri tarkistaa verikokeidesi tulokset säännöllisesti. jos sinulla esiintyy selittämättömiä hengitysoireita, kuten kuivaa yskää, hengitysvaikeuksia tai hengityksen rohinaa. jos saat samanaikaisesti 5-fluorourasiilia, koska ripulin, oksentelun, suun kipeytymisen ja veriarvojen poikkeavuuksien riski on tällöin suurempi. jos huomaat epämiellyttävän tunteen pistoskohdassa tai sen lähellä lääkeinfuusion aikana (lääkettä saattaa vuotaa ympäröiviin kudoksiin). Muut lääkevalmisteet ja Oxaliplatin medac Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä. Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Et saa tulla raskaaksi oksaliplatiinihoidon aikana, ja sinun tulee käyttää jotakin tehokasta ehkäisymenetelmää. Jos tulet raskaaksi hoidon aikana, sinun on ilmoitettava asiasta lääkärille heti. Sinun tulee käyttää asianmukaista ehkäisyä hoidon aikana ja sen jälkeen 4 kuukauden ajan (naiset) tai 6 kuukauden ajan (miehet). Et saa imettää oksaliplatiinihoidon aikana. Oksaliplatiini voi heikentää hedelmällisyyttä, ja vaikutus saattaa olla pysyvä. Siksi miespotilaita kehotetaan olemaan siittämättä lasta hoidon aikana ja 6 kuukauden ajan hoidon päättymisestä sekä neuvottelemaan siittiöiden talteenotosta ennen hoidon aloittamista. Ajaminen ja koneiden käyttö: Koska oksaliplatiinihoito saattaa suurentaa huimauksen, pahoinvoinnin ja oksentelun sekä muiden kävelyyn ja tasapainoon vaikuttavien neurologisten oireiden riskiä, se saattaa vaikuttaa ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita joko vähän tai kohtalaisesti. Näkökyvyn poikkeavuudet, erityisesti ohimenevä näkökyvyn menetys (palautuu, kun hoito lopetetaan), saattavat vaikuttaa kykyysi ajaa ja käyttää koneita. 3. Miten Oxaliplatin medacia käytetään Oxaliplatin medacia saa antaa ainoastaan aikuisille. Syöpien hoitoon perehtynyt erikoislääkäri määrää sinulle Oxaliplatin medacia. Potilaita hoidetaan valvotuissa olosuhteissa. Oxaliplatin medac annetaan 2 6 tuntia kestävänä ruiskeena suoneen (laskimonsisäisenä infuusiona). Ruiske valmistetaan sekoittamalla jauhe injektionesteisiin käytettävään veteen tai 5 % glukoosinesteeseen. Tämän jälkeen liuosta laimennetaan 5 % glukoosinesteellä. Oxaliplatin medac valmistetaan terveydenhuollon ammattilaisen toimesta. Oxaliplatin medacin annos perustuu kehon kokonaispinta-alaan. Tämä lasketaan pituutesi ja painosi mukaan.

3 Tavallisesti suositeltu annos aikuisille, mukaan lukien vanhukset, on 85 mg/m² kehon pinta-alaa kohden. Infuusio annetaan kerran joka toinen viikko, ja se annetaan ennen muita syöpälääkeinfuusioita. Annos riippuu myös verikokeittesi tuloksista sekä siitä ovatko aikaisemmat Oxaliplatin medac -hoidot aiheuttaneet sinulle haittavaikutuksia. Lääkäri päättää, kuinka kauan hoito kestää. Hoito kestää enintään 6 kuukautta, jos sitä annetaan kasvaimen täydellisen poiston jälkeen. Jos käytät enemmän Oxaliplatin medacia kuin sinun pitäisi Lääkärisi varmistaa, että sinulle annetaan sairauttasi vastaava annos. Yliannostustapauksissa haittavaikutukset saattavat voimistua. Lääkäri voi antaa näihin haittavaikutuksiin oireenmukaista hoitoa. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. 4. Mahdolliset haittavaikutukset Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos havaitset haittavaikutuksia, on tärkeää, että kerrot niistä lääkärillesi ennen seuraavaa hoitokertaa. Kerro lääkärillesi heti, jos huomaat seuraavanlaisia oireita: pitkittynyt tai vaikea ripuli tai oksentelu suutulehdus/limakalvotulehdus (huulten kipeytyminen tai suuhaavaumat) kasvojen, huulten, suun tai kurkun turvotus selittämättömät hengitysoireet, kuten kuiva yskä, hengitysvaikeudet tai hengityksen rohina nielemisvaikeudet sormien tai varpaiden tunnottomuus tai pistely äärimmäinen väsymys epänormaali mustelmanmuodostus tai verenvuoto vähäinen virtsan tuotto (tai ei virtsan tuottoa lainkaan) infektion merkit kuten kurkkukipu ja korkea kuume epämiellyttävä tunne pistoskohdassa tai sen lähellä infuusion aikana. Erittäin yleisiä haittavaikutuksia (useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä) Hermostollinen häiriö, joka voi aiheuttaa heikkoutta, pistelyä tai tunnottomuutta sormissa, varpaissa, suun ympärillä tai kurkussa ja johon saattaa joskus liittyä kouristuksia. Kohtauksen laukaisee usein altistuminen kylmälle esim. jääkaapin ovea avattaessa tai kylmää juomaa pideltäessä. Myös sorminäppäryyttä vaativista tehtävistä, kuten vaatteiden napittamisesta, voi olla vaikea suoriutua. Vaikka useimmiten nämä oireet häviävät kokonaan, on mahdollista, että oireet pitkittyvät hoidon päättymisen jälkeen. Joillakin ihmisillä on esiintynyt niskaa taivutettaessa pistelevä, sokkityyppinen tuntemus, joka etenee käsiä tai vartaloa pitkin. Oksaliplatiini voi joskus aiheuttaa epämiellyttävän tuntemuksen kurkussa, etenkin nielemisen yhteydessä, ja saada aikaan hengästymisen tunteen. Jos tällainen tuntemus ilmenee, niin se tapahtuu yleensä infuusion aikana tai joidenkin tuntien kuluessa siitä, ja reaktion saattaa laukaista kylmälle altistuminen. Vaikka tuntemus on epämiellyttävä, se ei kestä pitkään ja menee yleensä ohi ilman, että hoito on tarpeen. Lisäksi on ilmoitettu esiintyneen leukakouristuksia, poikkeavia, mahdollisesti puheeseen vaikuttavia tuntemuksia kielessä sekä paineen tunnetta rinnassa. Lääkäri voi päättää muuttaa hoitoasi näiden oireiden vuoksi. makuaistin häiriöt

4 päänsärky infektion merkit, kuten kurkkukipu ja korkea kuume valkosolujen määrän pieneneminen, joka lisää infektion todennäköisyyttä punasolujen määrän väheneminen, joka voi aiheuttaa kalpeutta ja heikkoutta tai hengästyneisyyttä verihiutaleiden määrän väheneminen, joka suurentaa verenvuoto- ja mustelmanmuodostusriskiä. Sinulta otetaan ennen hoidon aloittamista ja ennen jokaista hoitokertaa verinäytteitä, jotta lääkäri voi tarkistaa, että verisolumääräsi on riittävä. nenäverenvuoto allergiset reaktiot ihottuma, mm. punainen kutiseva ihottuma, käsien, jalkojen, nilkkojen, kasvojen, huulten, suun tai kurkun turvotus (joka saattaa aiheuttaa nielemis- tai hengitysvaikeuksia) sekä pyörrytys hengästyneisyys, yskä ruokahaluttomuus tai ruokahalun heikkeneminen pahoinvointi ja oksentelu; lääkäri antaa yleensä pahoinvointia ehkäisevää lääkettä ennen hoidon aloittamista, ja lääkitystä voidaan jatkaa hoidon päätyttyä. ripuli; jos sinulla ilmenee pitkittynyttä tai vaikeaa ripulia tai oksentelua, ota heti yhteys lääkäriisi saadaksesi neuvoja. suun tai huulten kipeytyminen, suuhaavaumat vatsakipu, ummetus ihosairaus hiustenlähtö selkäkipu väsymys, voimien väheneminen / heikotus, kipu kehossa kipu tai punoitus pistoskohdassa tai sen lähellä infuusion aikana kuume painonnousu epänormaalit verensokeriarvot, esim. liian korkea verensokeri, joka voi aiheuttaa kovaa janon tunnetta, suun kuivumista tai tihentynyttä virtsaamistarvetta matala veren kaliumpitoisuus, joka voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä veren epänormaali natriumpitoisuus, esim. pieni natriumpitoisuus, joka voi aiheuttaa väsymystä, sekavuutta, lihasnykinää, kouristuksia tai kooman epänormaalit maksan toiminnan muutoksia kuvaavat verikoetulokset (alkaliinisen fosfataasin, bilirubiinin, LDH-kolesterolin ja maksaentsyymiarvojen nousu). Yleisiä haittavaikutuksia (harvemmalla kuin 1 potilaalla 10:stä, mutta useammalla kuin 1 potilaalla 100:sta) Vakavat allergiset reaktiot, jotka aiheuttavat hengitysvaikeuksia, ihottumaa, kasvojen, kielen tai kurkun turpoamista ja matalaa verenpainetta tietyn valkosolutyypin väheneminen, johon liittyy kuume ja/tai yleisinfektio nestehukka masennus univaikeudet huimaus hermotulehdus, joka aiheuttaa lihasnykäyksiä, kouristuksia ja tiettyjen heijasteiden katoamista niskan jäykkyys, kyvyttömyys tai vaikeus sietää kirkasta valoa sekä päänsärky silmän sidekalvotulehdus, näköongelmat epänormaali verenvuoto, verivirtsaisuus, veri ulosteissa kipua, turvotusta tai punoitusta aiheuttava veritulppa, yleensä jalassa rintakipua ja hengästyneisyyttä aiheuttava veritulppa keuhkoissa nuha ylähengitystieinfektio

5 punoitus rintakipu, hikka ruoansulatusvaivat ja närästys painonlasku ihon kuoriutuminen, ihottuma, lisääntynyt hikoilu ja kynsitauti nivelkipu ja luustokipu kipu virtsatessa tai virtsaamistiheyden muutokset epänormaalit munuaisten toiminnan muutoksia kuvaavat verikoetulokset (esim. kreatiniiniarvon suureneminen). Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin 1 potilaalla 100:sta, mutta useammalla kuin 1 potilaalla 1 000:sta) hermostuneisuus kuulo-ongelmat suolen toiminnan häiriöt tai suolitukos elimistön happo-emästasapainon häiriö. Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin 1 potilaalla 1 000:sta, mutta useammalla kuin 1 potilaalla :sta) verihiutaleiden määrän väheneminen allergisen reaktion vuoksi punasolujen määrän väheneminen solutuhon vuoksi puheen puuroutuminen palautuva posteriorinen leukoenkefalopatiaoireyhtymä (oireyhtymälle on tyypillistä päänsärky, huimaus, epileptiset kohtaukset, korkea verenpaine ja näköhäiriöt) näöntarkkuuden tilapäinen heikkeneminen, näkökenttähäiriöt, ohimenevä näkökyvyn menetys näköhermotulehdus kuurous selittämättömät hengitystieoireet, hengitysvaikeudet, hengästymistä aiheuttava keuhkojen arpeutuminen vatsakipua tai ripulia aiheuttava suolistotulehdus, myös vaikea bakteeri-infektio (Clostridium difficile) haimatulehdus, joka aiheuttaa voimakasta vatsa- ja selkäkipua Erittäin harvinaisia haittavaikutuksia (harvemmalla kuin 1 potilaalla :sta) maksasairaus, jonka varalta lääkäri seuraa tilaasi munuaistoiminnan muutokset, munuaisten vajaatoiminta. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Haittavaikutuksista ilmoittaminen Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille,apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. www sivusto: Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55 FI Fimea

6 Oxaliplatin medac ei saa joutua kosketuksiin silmien tai ihon kanssa. Jos ainetta roiskuu vahingossa, kerro asiasta välittömästi lääkärille tai hoitajalle. 5. Oxaliplatin medacin säilyttäminen Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Käyttövalmiiksi saatettu infuusiokonsentraatti alkuperäisessä injektiopullossa: Käyttövalmiiksi saatettu infuusiokonsentraatti tulisi laimentaa välittömästi. Infuusioliuos laimennuksen jälkeen: 5 %:seen glukoosiliuokseen laimennettu valmiste säilyy kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina 24 tuntia 2 C 8 C. Mikrobiologisista syistä infuusioliuos tulisi kuitenkin käyttää välittömästi. Ellei näin tapahdu, säilytysaika ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla, eivätkä ne normaalisti saa ylittää 24 tuntia 2 C 8 C. 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Oxaliplatin medac sisältää Vaikuttava aine on oksaliplatiini. 50 mg:n injektiopullo: Yksi injektiopullo sisältää 50 mg oksaliplatiinia, joka valmistetaan käyttöä varten lisäämällä 10 ml liuotinta. 100 mg:n injektiopullo: Yksi injektiopullo sisältää 100 mg oksaliplatiinia, joka valmistetaan käyttöä varten lisäämällä 20 ml liuotinta. 150 mg:n injektiopullo: Yksi injektiopullo sisältää 150 mg oksaliplatiinia, joka valmistetaan käyttöä varten lisäämällä 30 ml liuotinta. Yksi ml käyttövalmista konsentraattiliuosta sisältää 5 mg oksaliplatiinia. Muu aine on laktoosimonohydraatti. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Tämä lääkevalmiste on infuusiokuiva-aine, liuosta varten. Jokaisessa injektiopullossa on valkoista tai lähes valkoista infuusiokuiva-ainetta, liuosta varten, joka sisältää 50 mg, 100 mg tai 150 mg oksaliplatiinia. Injektiopulloja on saatavana yhden (1) kappaleen pakkauksissa. Oxaliplatin medac täytyy liuottaa ja siitä on tehtävä liuosta ennen kuin sitä voidaan ruiskuttaa suoneen. Myyntiluvan haltija ja valmistaja medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Theaterstr. 6

7 22880 Wedel Saksa Puh.: Faksi: Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä: Kypros Οξαλιπλατίνη medac 5 mg/ml κόνιρ για διάλςμα ππορ έγσςση Tšekin tasavalta Oxaliplatinum medac 5 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku Suomi Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Saksa Medoxa 5 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung Irlanti Oxaliplatin medac 5 mg/ml powder for solution for infusion Slovakian tasavalta Oxaliplatin medac 5 mg/ml prášok na infúzny roztok Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

8 Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille: Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet Oksaliplatiinin kuten muidenkin mahdollisesti toksisten valmisteiden käsittelyssä ja valmistuksessa tulee noudattaa varovaisuutta. Käsittelyohjeet Hoitohenkilökunnan ja lääkärien tulee seurata kaikkia mahdollisia varotoimenpiteitä tämän sytotoksisen aineen käsittelyssä, jotta sekä käsittelijän että hänen ympäristönsä turvallisuus varmistuisi. Koulutetun, asiantuntevan erityishenkilökunnan tulee valmistaa injisoitavia solunsalpaajaliuoksia olosuhteissa, jotka takaavat ympäristöturvallisuuden ja ennen kaikkea lääkkeitä käsittelevän henkilökunnan turvallisuuden sairaalan toimintaohjeiden mukaisesti. Tähän tarkoitukseen tarvitaan asianmukainen valmistelualue. Tällä alueella ei saa polttaa tupakkaa, syödä tai juoda. Asianmukaisten tarvikkeiden on oltava henkilökunnan saatavilla, varsinkin pitkähihaiset suojatakit, suojanaamarit, suojuspäähineet, suojaavat lasit, steriilit kertakäyttöiset käsineet, työaluetta suojaavat päälliset ja keräyspussit jätteille. Ulosteita ja oksennusta on käsiteltävä varoen. Raskaana olevia naisia on kehotettava olemaan käsittelemättä sytotoksisia aineita. Rikkoutunutta pakkausta on käsiteltävä samoja turvatoimenpiteitä noudattaen ja sitä on pidettävä kontaminoituneena jätteenä. Kontaminoitunut jäte poltetaan asianmukaisilla nimilapuilla varustetuissa kovissa astioissa. Katso alla olevaa kohtaa Hävittäminen. Jos oksaliplatiinijauhetta, käyttövalmiiksi saatettua liuosta tai infuusioliuosta joutuu kosketukseen ihon kanssa, pestään alue välittömästi ja perusteellisesti vedellä. Jos oksaliplatiinijauhetta, käyttövalmiiksi saatettua liuosta tai infuusioliuosta joutuu kosketukseen limakalvojen kanssa, pestään alue välittömästi ja perusteellisesti vedellä. Annosteluun liittyvät erityisvarotoimenpiteet ÄLÄ käytä alumiinia sisältäviä injektiovälineitä. ÄLÄ annostele laimentamattomana. Vain 5 %:sta glukoosi-infuusioliuosta (50 mg/ml) saa käyttää laimennukseen. ÄLÄ käytä natriumkloridia tai muuta kloridia sisältäviä liuoksia käyttövalmiiksi saattamiseen tai infuusiota varten laimentamiseen. ÄLÄ annostele ekstravaskulaarisesti. ÄLÄ sekoita muiden lääkeaineiden kanssa samaan infuusiopussiin tai anna muita lääkkeitä samanaikaisesti saman infuusiolinjan kautta. ÄLÄ sekoita emäksisten lääkeaineiden tai liuosten kanssa, varsinkaan 5-fluorourasiilin, trometamolia apuaineena sisältävien foliinihappotuotteiden tai muiden lääkeaineiden trometamolisuolojen kanssa. Emäksiset lääkeaineet tai liuokset heikentävät oksaliplatiinin säilyvyyttä. Ohjeet käytöstä foliinihapon (kalsium- tai dinatriumfolinaattina) kanssa Oksaliplatiini 85 mg/m² i.v.-infuusio laimennettuna ml:aan 5 % glukoosiliuosta (50 mg/ml) annetaan samaan aikaan 5 % glukoosiliuokseen laimennetun foliinihapon i.v.-infuusion kanssa 2 6 tuntia kestävänä infuusiona käyttäen Y-liitintä, joka sijoitetaan välittömästi ennen pistoskohtaa. Näitä kahta lääkettä ei saa laittaa samaan infuusiopussiin. Foliinihappo ei saa sisältää apuaineena trometamolia ja sen voi laimentaa vain käyttäen isotonista 5 % glukoosiliuosta, ei koskaan emäksisiä liuoksia tai natriumkloridia tai muita klorideja sisältäviä liuoksia.

9 Ohjeet käytöstä 5-fluorourasiilin kanssa Oksaliplatiini on aina annettava ennen fluoropyrimidiinejä, kuten 5-fluorourasiilia. Oksaliplatiinin antamisen jälkeen linja on huuhdeltava ennen 5-fluorourasiilin antoa. Lisätietoa muiden lääkkeiden yhdistämisestä oksaliplatiinihoitoon saa kyseisen valmisteen valmisteyhteenvedosta. Jos valmiiksi saatettu liuos osoittaa saostumisen merkkejä, sitä ei tule käyttää vaan se on tuhottava ongelmajätteiden hävittämistä koskevien lakisääteisten määräysten mukaisesti (katso alla). Infuusiojauheen käyttövalmiiksi saattaminen Liuoksen käyttövalmiiksi saattamiseen käytetään injektionesteisiin käytettävää vettä tai 5 % glukoosi-infuusionestettä (50 mg/ml). 50 mg:n injektiopullo: lisää 10 ml liuotinta, jolloin pitoisuudeksi tulee oksaliplatiinia 5 mg/ml. 100 mg:n injektiopullo: lisää 20 ml liuotinta, jolloin pitoisuudeksi tulee oksaliplatiinia 5 mg/ml. 150 mg:n injektiopullo: lisää 30 ml liuotinta, jolloin pitoisuudeksi tulee oksaliplatiinia 5 mg/ml. Tarkasta silmämääräisesti ennen käyttöä. Käytä vain kirkkaita liuoksia, joissa ei ole hiukkasmuodostusta. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Käyttämättä jäänyt liuos on hävitettävä (ks. alla kohta Hävittäminen ). Laimennus ennen infuusiota Vedä injektiopullo(i)sta tarvittava määrä käyttövalmiiksi saatettua konsentraattiliuosta ja laimenna se ml:lla 5 % glukoosi-infuusionestettä, jolloin oksaliplatiinin pitoisuudeksi tulee 0,2 0,7 mg/ml. Oksaliplatiinin fysikaalis-kemiallinen säilyvyys on osoitettu näillä pitoisuuksilla. Anna i.v.-infuusiona. 5 %:seen glukoosiin laimennettu valmiste säilyy kemiallisesti ja fysikaalisesti 24 tuntia 2 C 8 C lämpötilassa. Mikrobiologisista syistä infuusioliuos tulisi kuitenkin käyttää välittömästi. Ellei näin tapahdu, säilytysaika ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla, eivätkä ne normaalisti saa ylittää 24 tuntia 2 C 8 C. Tarkasta silmämääräisesti ennen käyttöä. Käytä vain kirkkaita liuoksia, joissa ei ole hiukkasmuodostusta. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Käyttämättä jäänyt liuos on hävitettävä. Tuotteen käyttövalmiiksi saattamiseen tai laimentamiseen EI SAA käyttää keittosuolaliuosta. Oksaliplatiini-infuusioliuoksen yhteensopivuus on testattu tavallisesti käytettävien PVC-pohjaisen antovälineiden kanssa. Infuusio Oksaliplatiinin anto ei edellytä etukäteen tehtävää nesteytystä. Oksaliplatiini liuotetaan ml:aan 5 % glukoosi-infuusionestettä, jolloin pitoisuudeksi tulee vähintään 0,2 mg/ml. Näin saatu liuos tulee antaa 2 6 tuntia kestävänä infuusiona perifeeriseen kanyyliin tai keskuslaskimokatetriin. Jos oksaliplatiinia annetaan 5-fluorourasiilin kanssa, oksaliplatiiniinfuusio tulee antaa ennen 5-fluorourasiili-infuusiota. Hävittäminen Käyttämätön lääkevalmiste sekä käyttövalmiiksi saattamiseen, laimennukseen ja liuoksen antamiseen käytetyt välineet on hävitettävä sairaalan sytotoksisia jätteitä koskevan normaalikäytännön mukaisesti voimassaolevia ongelmajätteiden hävittämistä koskevia lakisääteisiä määräyksiä noudattaen.

10 Bipacksedel: Information till användaren Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du använder detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. I denna bipacksedel finns information om följande: 1. Vad Oxaliplatin medac är och vad det används för 2. Vad du behöver veta innan du använder Oxaliplatin medac 3. Hur du använder Oxaliplatin medac 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Oxaliplatin medac ska förvaras 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad Oxaliplatin medac är och vad det används för Oxaliplatin medac är ett cancerläkemedel och innehåller platina. Oxaliplatin medac används för att behandla cancer i tjocktarmen (behandling av stadium III av tjocktarmscancer efter fullständigt avlägsnande av ursprungstumör, metastaserande cancer i tjocktarm och ändtarm). Oxaliplatin medac används i kombination med andra cancerläkemedel som kallas 5-fluorouracil och folinsyra. Oxaliplatin som finns i Oxaliplatin medac kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. 2. Vad du behöver veta innan du använder Oxaliplatin medac Använd inte Oxaliplatin medac: om du är allergisk mot oxaliplatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) om du ammar om du redan har ett minskat antal blodkroppar om du redan har stickningar och domningar i fingrar och/eller tår och har svårt att utföra finmotoriska uppgifter såsom att knäppa kläderna om du har allvarliga njurproblem. Varningar och försiktighet Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Oxaliplatin medac om du någon gång har drabbats av en allergisk reaktion mot platinainnehållande läkemedel såsom karboplatin, cisplatin om du har måttliga njurproblem.

11 om du får domningar eller stickningar i fingrar eller tår eller har svårt att svälja. Dessa symtom kan kvarstå upp till 3 år efter avslutad behandling och försvinner kanske inte. Din läkare kommer att göra regelbundna neurologiska undersökningar, särskilt om andra läkemedel som påverkar nerverna ges samtidigt. om du får ihållande eller svår diarré, illamående eller kräkningar om du får sår på läpparna eller sår i munnen om du får onormala blåmärken, blödningar eller tecken på infektion såsom ont i halsen och feber. Eftersom oxaliplatin kan ge minskat antal blodkroppar, kommer din läkare att kontrollera ditt blod regelbundet. om du får oförklarliga symtom i andningsvägarna såsom torr hosta, andningssvårigheter eller rosslingar om du även får 5-fluorouracil, på grund av den ökade risken för diarré, kräkningar, munsår och onormal blodbild om du märker obehag i närheten av eller på injektionsstället under pågående infusion (kan vara läckage ut i omgivande vävnad). Andra läkemedel och Oxaliplatin medac Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Graviditet, amning och fertilitet Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du får inte bli gravid under behandling med oxaliplatin och måste därför använda en effektiv preventivmetod. Om du blir gravid under behandlingen, måste du omedelbart informera din läkare. Lämplig preventivmetod skall användas under behandling med oxaliplatin samt 4 månader efter behandling för kvinnor och 6 månader efter behandling för män. Du får inte amma medan du behandlas med oxaliplatin. Oxaliplatin kan orsaka sterilitet, som kan kvarstå. Manliga patienter avråds därför från att skaffa barn under, och upp till 6 månader efter behandling, samt söka hjälp angående konservering av spermier innan behandlingen påbörjas. Körförmåga och användning av maskiner Eftersom oxaliplatinbehandling kan medföra ökad risk för yrsel, illamående och kräkningar samt andra neurologiska symtom som påverkar gång och balans, kan det ha mindre eller måttlig inverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Synstörningar, särskilt övergående synnedsättning (reversibel efter utsättande av behandling), kan även påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. 3. Hur du använder Oxaliplatin medac Oxaliplatin medac skall endast ges till vuxna. Du kommer att ordineras Oxaliplatin medac av en läkare som är specialist på cancerbehandling. Du behandlas under medicinsk övervakning. Oxaliplatin medac ges genom injektion i en ven (en intravenös infusion) under 2 till 6 timmar. Injektionen görs genom att blanda pulvret med vatten för injektionsvätskor eller 5 % glukoslösning. Denna lösning späds sedan ut ytterligare i 5 % glukoslösning.

12 Oxaliplatin medac görs i ordning av sjukvårdspersonal. Dosen av Oxaliplatin medac baseras på din kroppsyta. Den beräknas utifrån längd och vikt. Vanlig rekommenderad dos för vuxna inklusive äldre patienter är 85 mg/m² kroppsyta en gång varannan vecka före infusion av andra cancerläkemedel. Dosen som du får beror också på resultat av blodprov och om du tidigare har drabbats av biverkningar med Oxaliplatin medac. Behandlingens längd bestäms av läkaren. Behandlingen pågår som längst i 6 månader när den används efter det att tumören helt har avlägsnats. Om du har använt för stor mängd av Oxaliplatin medac Läkaren ser till att du får rätt dos för din sjukdom. Vid överdosering kan du få en ökning av biverkningarna. Läkaren kan ge dig symtomatisk behandling för dessa biverkningar. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. 4. Eventuella biverkningar Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Om du märker några biverkningar är det viktigt att du informerar din läkare innan du får nästa behandling. Tala omedelbart om för din läkare om du märker något av följande: ihållande eller svår diarré eller kräkningar stomatit/mukosit (sår på läpparna eller sår i munnen) svullnad i ansikte, mun, hals eller på läppar oförklarliga symtom i andningsvägarna såsom torr hosta, andningssvårigheter eller rosslingar får svårt att svälja domningar eller stickningar i fingrar eller tår extrem trötthet onormala blåmärken eller blödningar låg urinproduktion (eller ingen urinproduktion) tecken på infektion, såsom ont i halsen och feber obehag i närheten av eller på injektionsstället under pågående infusion Mycket vanliga biverkningar (fler än 1 av 10 patienter): En störning i nerverna som kan ge svaghet, stickningar eller domningar i fingrar, tår, runt mun eller i hals, vilket ibland förekommer i samband med kramper. Detta utlöses ofta av kyla, t.ex. när man öppnar kylskåpsdörren eller håller en kall dryck. Du kan också få svårt att utföra finmotoriska uppgifter såsom att knäppa knappar i kläderna. Även om dessa symtom i de flesta fall försvinner helt, finns det en risk för kvarstående symtom efter avslutad behandling. En del personer har upplevt en stickande, stötliknande känsla längs armarna eller bålen när de böjer nacken. Oxaliplatin kan ibland ge en obehaglig känsla i halsen, särskilt vid sväljning och som ger en känsla av andfåddhet. Om denna känsla uppkommer är det vanligen under eller inom några timmar efter infusion och kan utlösas av kyla. Även om det är obehagligt, varar det inte länge och försvinner oftast utan behandling. Det har också rapporterats käkkramp, onormal känsla i tungan, vilket möjligen påverkar talet samt tryckkänsla över bröstkorgen. På grund av detta kan läkaren besluta att ändra behandlingen.

13 Smakstörning Huvudvärk Tecken på infektion såsom ont i halsen och feber Minskat antal vita blodkroppar, vilket ökar risken för infektioner Minskat antal röda blodkroppar, vilket gör huden blek och orsakar svaghet eller andfåddhet Minskat antal blodplättar, vilket ökar risken för blödningar och blåmärken. Din läkare kommer att ta blodprover för att kontrollera att du har tillräckligt många blodkroppar innan du börjar behandlingen och före varje ny behandling. Näsblödningar Allergiska reaktioner hudutslag inklusive röd, kliande hud, svullna händer, fötter, anklar, ansikte, läppar, mun eller hals (vilket kan göra det svårt att svälja och andas) och du kan känna att du kommer att svimma Andfåddhet, hosta Aptitförlust Illamående, kräkningar oftast får du läkemedel som förhindrar illamående av läkaren före behandling och kanske även efter behandling Diarré om du har ihållande eller svår diarré eller kräkningar ska du omedelbart söka läkare Ont i munnen eller på läpparna, sår i munnen Magsmärta, förstoppning Hudbesvär Håravfall Ryggsmärta Trötthet, kraftlöshet/svaghet, smärta i kroppen Smärta eller rodnad i närheten av eller på injektionsstället under infusion Feber Viktökning Onormala glukosnivåer (socker) i blodet, t.ex. höga nivåer som kan ge törst, muntorrhet eller behov att urinera oftare Låga kaliumnivåer i blodet, vilket kan ge onormal hjärtrytm Onormala natriumnivåer i blodet, t.ex. låga natriumnivåer som kan ge trötthet och förvirring, muskelryckningar, krampanfall eller koma Onormala blodprover som visar förändrad leverfunktion (ökade alkaliska fosfataser, bilirubin, LDH och leverenzymer). Vanliga biverkningar (hos färre än 1 av 10 men fler än 1 av 100 patienter): Allvarliga allergiska reaktioner som orsakar andningssvårigheter, utslag, svullnad av ansikte, tunga eller strupe och lågt blodtryck Minskat antal av en speciell typ av vita blodkroppar åtföljt av feber och/eller allmän infektion Uttorkning Depression Sömnsvårigheter Yrsel Inflammation i nerver vilket ger muskelryckningar, kramper, förlust av vissa reflexer Nackstelhet, överkänslighet/motvilja mot starkt ljus och huvudvärk Bindhinneinflammation i ögat, synproblem Onormala blödningar, blod i urin och avföring Blodproppar, oftast i ett ben, vilket ger smärta, svullnad eller rodnad Blodproppar i lungorna, vilket ger bröstsmärta och andfåddhet Rinnande näsa Infektion i övre luftvägarna Rodnad

14 Bröstsmärta, hicka Matsmältningsbesvär och halsbränna Viktminskning Fjällande hud, hudutslag, ökad svettning och nagelbesvär Ledsmärta och skelettsmärta Smärta vid urinering eller förändrad urineringsfrekvens Onormala blodprover som visar förändrad njurfunktion (t.ex. ökat kreatinin). Mindre vanliga biverkningar (hos färre än 1 av 100 men fler än 1 av patienter): Nervositet Hörselproblem Försämrad eller blockerad tarmpassage (tarmvred) Störningar i kroppens syra-basbalans. Sällsynta biverkningar (hos färre än 1 av men fler än 1 av patienter): Minskat antal blodplättar på grund av en allergisk reaktion Minskat antal röda blodkroppar på grund av cellförstöring Sluddrigt tal Reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom (en sjukdom som kännetecknas av huvudvärk, yrsel, krampattacker och synstörningar) Tillfälligt nedsatt synskärpa, synfältsstörningar, övergående synnedsättning Inflammation i synnerven Dövhet Oförklarliga symtom i andningsvägarna, andningssvårigheter, ärrbildning på lungorna vilket ger andfåddhet Tarminflammation vilket ger smärta eller diarré, inklusive allvarlig bakterieinfektion (Clostridium difficile) Inflammation i bukspottkörteln som orsakar svår smärta i buken och ryggen. Mycket sällsynta (hos färre än 1 av patienter): Leversjukdom, vilket din läkare kommer att kontrollera Förändrad njurfunktion och njursvikt. Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Rapportering av biverkningar Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. webbplats: Säkerhets och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea Biverkningsregistret PB 55 FI Fimea Oxaliplatin medac får inte komma i kontakt med ögon eller hud. Informera läkare eller sköterska omedelbart om det oavsiktligt spills ut.

15 5. Hur Oxaliplatin medac ska förvaras Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Inga särskilda förvaringsanvisningar. Rekonstituerad koncentrerad lösning i originalflaska: Den rekonstituerade koncentrerade lösningen skall spädas omedelbart. Infusionslösning efter utspädning: Efter utspädning av den rekonstituerade lösningen i 5 % glukoslösning, har kemisk och fysikalisk stabilitet påvisats i 24 timmar vid 2 C till 8 C. Ur mikrobiologisk synvinkel skall infusionslösningen användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart, ansvarar användaren för tider och förhållanden vid förvaring, som normalt inte ska vara längre än 24 timmar vid 2 C till 8 C. 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar Innehållsdeklaration Den aktiva substansen är oxaliplatin. 50 mg injektionsflaska: En injektionsflaska innehåller 50 mg oxaliplatin för rekonstitution i 10 ml spädningsvätska. 100 mg injektionsflaska: En injektionsflaska innehåller 100 mg oxaliplatin för rekonstitution i 20 ml spädningsvätska. 150 mg injektionsflaska: En injektionsflaska innehåller 150 mg oxaliplatin för rekonstitution i 30 ml spädningsvätska. En milliliter av den rekonstituerade koncentrerade lösningen innehåller 5 mg oxaliplatin. Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Detta läkemedel är ett pulver till infusionsvätska, lösning. En injektionsflaska innehåller ett vitt till benvitt pulver till infusionsvätska, lösning, vilken innehåller 50 mg, 100 mg eller 150 mg oxaliplatin. Injektionsflaskorna levereras i kartonger om en (1). Oxaliplatin medac måste lösas och beredas till en lösning innan det kan injiceras i en ven. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Theaterstr Wedel, Tyskland Telefon: +49 / 4103 / Fax: +49 / 4103 /

16 Detta läkemedel är godkänt i medlemsstaterna i EES under följande namn: Cypern Οξαλιπλατίνη medac 5 mg/ml κόνιρ για διάλςμα ππορ έγσςση Tjeckien Oxaliplatinum medac 5 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku Finland Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Tyskland Medoxa 5 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung Irland Oxaliplatin medac 5 mg/ml powder for solution for infusion Slovakien Oxaliplatin medac 5 mg/ml prášok na infúzny roztok Denna bipacksedel ändrades senast

17 Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal: Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering Liksom med andra potentiellt toxiska substanser måste försiktighet iakttas vid hantering och beredning av oxaliplatinlösningar. Anvisningar för hantering Hanteringen av detta cytotoxiska läkemedel av sjukvårdspersonal eller annan medicinsk personal kräver stor försiktighet för att skydda den personal som hanterar läkemedlet och den omgivande miljön. Beredningen av injektionslösningar med cytotoxiska läkemedel måste utföras av utbildad, specialiserad personal med kunskap om de använda läkemedlen, under förhållanden som garanterar skydd för miljön och särskilt för den personal som hanterar läkemedlen, i enlighet med sjukhusets praxis. Det behövs en beredningsplats som är reserverad för detta ändamål. Det är förbjudet att röka, äta eller dricka på denna plats. Personalen måste utrustas med lämplig skyddsutrustning, såsom långärmade förkläden, skyddsmasker, mössor, skyddsglasögon, sterila engångshandskar, skyddsdukar för beredningsplatsen samt kärl och påsar för avfall. Exkret och uppkastningar måste hanteras med försiktighet. Gravida kvinnor ska undvika att hantera cytotoxiska läkemedel. Alla trasiga behållare måste behandlas med samma försiktighet och betraktas som kontaminerat avfall. Kontaminerat avfall skall förbrännas i lämpligt märkta, fasta kärl. Se nedan under Destruktion. Om oxaliplatinpulver, rekonstituerad lösning eller infusionslösning skulle komma i kontakt med huden, tvätta omedelbart och noga med vatten. Om oxaliplatinpulver, rekonstituerad lösning eller infusionslösning skulle komma i kontakt med slemhinnor, tvätta omedelbart och noga med vatten. Särskilda försiktighetsåtgärder vid administrering Använd INTE injektionsmaterial som innehåller aluminium. Administrera INTE oxaliplatin outspätt. Endast 5 % glukoslösning (50 mg/ml) för infusion får användas som spädningsvätska. Rekonstituera eller späd INTE oxaliplatin för infusion med natriumklorid eller kloridinnehållande lösningar. Administrera INTE oxaliplatin extravaskulärt. Blanda INTE oxaliplatin med andra läkemedel i samma infusionspåse eller administrera i samma infusionsslang som andra läkemedel. Blanda INTE oxaliplatin med alkaliska läkemedel eller lösningar, speciellt inte 5-fluorouracil, folinsyrapreparat som innehåller trometamol som hjälpämne och trometamolsalter av andra läkemedel. Alkaliska läkemedel eller lösningar har en negativ effekt på oxaliplatins stabilitet.

18 Anvisningar för användning samtidigt med folinsyra (som kalciumfolinat eller dinatriumfolinat) Oxaliplatin 85 mg/m² som intravenös infusion i ml 5 % glukoslösning (50 mg/ml) kan ges samtidigt som folinsyra som en intravenös infusion i 5 % glukoslösning under 2 6 timmar om en trevägskran placeras omedelbart före infusionsstället. Dessa två läkemedel får inte kombineras i samma infusionspåse. Folinsyra får inte innehålla trometamol som hjälpämne och får endast spädas med isoton 5 % glukoslösning, aldrig i alkaliska lösningar eller natriumklorid eller kloridinnehållande lösningar. Anvisning för användning samtidigt med 5-fluorouracil Oxaliplatin skall alltid administreras före fluoropyrimidiner, dvs. 5-fluorouracil. Efter att oxaliplatin har administrerats, spolas slangen och därefter administreras 5-fluorouracil. För ytterligare information om samtidig användning av andra läkemedel, se respektive produktresumé. Rekonstituerade lösningar som visar tecken på utfällning skall inte användas, utan destrueras i enlighet med gällande föreskrifter för kassering av riskavfall (se nedan under "Destruktion"). Rekonstitution av pulver Vatten för injektionsvätskor eller 5 % glukoslösning (50 mg/ml) skall användas för att rekonstituera lösningen. Till en injektionsflaska på 50 mg: tillsätt 10 ml spädningsvätska för att få en koncentration på 5 mg oxaliplatin/ml. Till en injektionsflaska på 100 mg: tillsätt 20 ml spädningsvätska för att få en koncentration på 5 mg oxaliplatin/ml. Till en injektionsflaska på 150 mg: tillsätt 30 ml spädningsvätska för att få en koncentration på 5 mg oxaliplatin/ml. Undersök visuellt före användning. Endast klara lösningar utan partiklar skall användas. Läkemedlet är endast avsett för engångsbruk. All oanvänd lösning skall destrueras (se nedan under Destruktion ). Spädning före infusion Dra upp önskad mängd rekonstituerat koncentrat ur injektionsflaskan/flaskorna och späd sedan med ml 5 % glukoslösning för att få en oxaliplatinkoncentration som är minst 0,2 0,7 mg/ml, vilket är det koncentrationsområde där oxaliplatin har visat fysikalisk och kemisk stabilitet. Administrera som intravenös infusion. Efter utspädning i 5 % glukoslösning har kemisk och fysikalisk stabilitet visats för en tid på 24 timmar vid 2 C till 8 C. Ur mikrobiologisk synvinkel skall infusionslösningen användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart, ansvarar användaren för tider och förhållanden vid förvaring, som normalt inte ska vara längre än 24 timmar vid 2 C till 8 C. Undersök visuellt före användning. Endast klara lösningar utan partiklar skall användas. Läkemedlet är endast avsett för engångsbruk. Ej använd lösning skall kasseras. Använd ALDRIG natriumkloridlösning för rekonstitution eller utspädning. Kompatibiliteten hos oxaliplatin infusionslösning har testats med representativa, PVC-baserade infusionspåsar och infusionsaggregat.

19 Infusion Administrering av oxaliplatin kräver ingen föregående hydrering. Oxaliplatin utspätt i ml 5 % glukoslösning för att få en koncentration på minst 0,2 mg/ml måste infunderas i en perifer ven eller central venkateter under 2 6 timmar. När oxaliplatin administreras tillsammans med 5-fluorouracil, måste oxaliplatininfusion föregå administrering av 5-fluorouracil. Destruktion Kvarvarande läkemedel samt allt material som använts vid rekonstitution, spädning och administrering måste destrueras enligt gällande rutiner för cytostatikaavfall och med hänsyn till gällande föreskrifter för kassering av riskavfall.

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten Oksaliplatiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Oxaliplatin Sandoz 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Oksaliplatiini

PAKKAUSSELOSTE. Oxaliplatin Sandoz 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Oksaliplatiini PAKKAUSSELOSTE Oxaliplatin Sandoz 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Oksaliplatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille.

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Oksaliplatiini

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Oksaliplatiini PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Oxaliplatin Actavis 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Oksaliplatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Precosa 250 mg jauhe oraalisuspensiota varten. Saccharomyces boulardii

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Precosa 250 mg jauhe oraalisuspensiota varten. Saccharomyces boulardii Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Precosa 250 mg jauhe oraalisuspensiota varten Saccharomyces boulardii Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mutaflor oraalisuspensio 10 8 CFU/ml Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Tämä itsehoitolääke on saatavissa apteekista ilman reseptiä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Magnesium Diasporal 400 mg rakeet. magnesium

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Magnesium Diasporal 400 mg rakeet. magnesium Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Magnesium Diasporal 400 mg rakeet magnesium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Antrex 3 mg/ml injektioneste, liuos. kalsiumfolinaatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Antrex 3 mg/ml injektioneste, liuos. kalsiumfolinaatti Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Antrex 3 mg/ml injektioneste, liuos kalsiumfolinaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Vaikuttava aine: Basitrasiinisinkki 250 IU/g, neomysiinisulfaatti 3300 IU/g. Pakkauskoko: 20 g. Määräaikainen erityislupavalmiste. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 6 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Vaikuttava aine: morfiini Lue

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Sinkkiliuos Jenson 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. sinkki

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Sinkkiliuos Jenson 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. sinkki Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Sinkkiliuos Jenson 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten sinkki Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Carboplatin Mylan 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten karboplatiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Carboplatin Mylan 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten karboplatiini PAKKAUSSELOSTE 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Carboplatin Mylan 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten karboplatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Rozex 0,75 % emulsiovoide. metronidatsoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Rozex 0,75 % emulsiovoide. metronidatsoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Rozex 0,75 % emulsiovoide metronidatsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Trineurin tabletit tiamiininitraatti (B 1 -vitamiini) pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Simdax 2,5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Levosimendaani

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Simdax 2,5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Levosimendaani PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Simdax 2,5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Levosimendaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Antifoam M (dimetikoni ja vedetön kolloidinen piidioksidi)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Antifoam M (dimetikoni ja vedetön kolloidinen piidioksidi) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Antifoam M (dimetikoni ja vedetön kolloidinen piidioksidi) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Oksaliplatiini

PAKKAUSSELOSTE. Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Oksaliplatiini PAKKAUSSELOSTE Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Oksaliplatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Package leaflet Page 1 of 8 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Dianeal PD4 Glucose 13,6 mg/ml, 22,7 mg/ml ja 38,6 mg/ml peritoneaalidialyysineste. 0,051 g/l

PAKKAUSSELOSTE. Dianeal PD4 Glucose 13,6 mg/ml, 22,7 mg/ml ja 38,6 mg/ml peritoneaalidialyysineste. 0,051 g/l PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Maltofer 100 mg purutabletit. Rautaa rauta(iii)hydroksidipolymaltoosikompleksina

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Maltofer 100 mg purutabletit. Rautaa rauta(iii)hydroksidipolymaltoosikompleksina Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Maltofer 100 mg purutabletit Rautaa rauta(iii)hydroksidipolymaltoosikompleksina Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lopex 2 mg kovat kapselit loperamidihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lopex 2 mg kovat kapselit loperamidihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lopex 2 mg kovat kapselit loperamidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni 1 PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loraxin 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Dopram 20 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. Dopram 20 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE Dopram 20 mg/ml injektioneste, liuos Doksapraamihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin sinulle annetaan Fluorescite 100 mg/ml injektionesteliuosta. Säilytä tämä seloste.

PAKKAUSSELOSTE. Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin sinulle annetaan Fluorescite 100 mg/ml injektionesteliuosta. Säilytä tämä seloste. PAKKAUSSELOSTE Fluorescite 100 mg/ml injektioneste, liuos Fluoreseiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin sinulle annetaan Fluorescite 100 mg/ml injektionesteliuosta. Säilytä tämä seloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Irinotecan BMM Pharma, 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Irinotekaanihydrokloriditrihydraatti

PAKKAUSSELOSTE. Irinotecan BMM Pharma, 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Irinotekaanihydrokloriditrihydraatti PAKKAUSSELOSTE Irinotecan BMM Pharma, 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Irinotekaanihydrokloriditrihydraatti Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Rozex 0,75 % geeli. metronidatsoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Rozex 0,75 % geeli. metronidatsoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Rozex 0,75 % geeli metronidatsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Käytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija ja valmistaja: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija ja valmistaja: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeää tietoa. Tämä lääke on saatavissa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo PAKKAUSSELOSTE ADURSAL 150 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ursodeoksikoolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kalciumfolinat STADA 10 mg/ml injektioneste, liuos Foliinihappo

PAKKAUSSELOSTE. Kalciumfolinat STADA 10 mg/ml injektioneste, liuos Foliinihappo PAKKAUSSELOSTE Kalciumfolinat STADA 10 mg/ml injektioneste, liuos Foliinihappo Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Dacarbazine medac 200 mg Injektio- / infuusiokuiva-aine liuosta varten. dakarbatsiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Dacarbazine medac 200 mg Injektio- / infuusiokuiva-aine liuosta varten. dakarbatsiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Dacarbazine medac 100 mg Injektio- / infuusiokuiva-aine liuosta varten Dacarbazine medac 200 mg Injektio- / infuusiokuiva-aine liuosta varten dakarbatsiini Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Afamcivir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen. famsikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Afamcivir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen. famsikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Afamcivir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen famsikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Irinotecan medac 20 mg/ml, Infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Irinotekaanihydrokloriditrihydraatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Irinotecan medac 20 mg/ml, Infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Irinotekaanihydrokloriditrihydraatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Irinotecan medac 20 mg/ml, Infuusiokonsentraatti, liuosta varten Irinotekaanihydrokloriditrihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin sinulle annetaan

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Bactroban 2 % voide. mupirosiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Bactroban 2 % voide. mupirosiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Bactroban 2 % voide mupirosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrea 500 mg kapseli, kova. Hydroksikarbamidi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrea 500 mg kapseli, kova. Hydroksikarbamidi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Hydrea 500 mg kapseli, kova Hydroksikarbamidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomustine medac 40 mg kapselit, kova

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomustine medac 40 mg kapselit, kova Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomustine medac 40 mg kapselit, kova Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Zyx Sitruuna 3 mg imeskelytabletti Zyx Minttu 3 mg imeskelytabletti. bentsydamiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Zyx Sitruuna 3 mg imeskelytabletti Zyx Minttu 3 mg imeskelytabletti. bentsydamiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Zyx Sitruuna 3 mg imeskelytabletti Zyx Minttu 3 mg imeskelytabletti bentsydamiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti

AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

IMOVAX POLIO Inaktivoitu poliorokote

IMOVAX POLIO Inaktivoitu poliorokote PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Irinotecan Mylan 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Irinotekaanihydrokloriditrihydraatti

PAKKAUSSELOSTE. Irinotecan Mylan 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Irinotekaanihydrokloriditrihydraatti PAKKAUSSELOSTE Irinotecan Mylan 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Irinotekaanihydrokloriditrihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. KESTINE 10 mg kalvopäällysteinen tabletti ebastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. KESTINE 10 mg kalvopäällysteinen tabletti ebastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KESTINE 10 mg kalvopäällysteinen tabletti ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Laxido jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,7 g

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Laxido jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,7 g PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Laxido jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,7 g Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Histanova 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Histanova 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi 1 PAKKAUSSELOSTE Histanova 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cytotec 0,2 mg tabletti. Misoprostoli

PAKKAUSSELOSTE. Cytotec 0,2 mg tabletti. Misoprostoli PAKKAUSSELOSTE Cytotec 0,2 mg tabletti Misoprostoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Pakkausseloste. Vaikuttava aine: Amlodipiinimaleaatti, joka vastaa 5 mg tai 10 mg amlodipiinia yhdessä tabletissa.

Pakkausseloste. Vaikuttava aine: Amlodipiinimaleaatti, joka vastaa 5 mg tai 10 mg amlodipiinia yhdessä tabletissa. Pakkausseloste Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lopex 2 mg kovat kapselit loperamidihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lopex 2 mg kovat kapselit loperamidihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lopex 2 mg kovat kapselit loperamidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Lacrofarm Junior jauhe oraaliliuosta varten. Makrogoli 3350 Natriumkloridi Natriumvetykarbonaatti Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Lacrofarm Junior jauhe oraaliliuosta varten. Makrogoli 3350 Natriumkloridi Natriumvetykarbonaatti Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE Lacrofarm Junior jauhe oraaliliuosta varten Makrogoli 3350 Natriumkloridi Natriumvetykarbonaatti Kaliumkloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin annat tätä lääkettä lapsellesi.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ko-dergokriinimesilaatti 1 mg tai 1,5 mg

PAKKAUSSELOSTE. Ko-dergokriinimesilaatti 1 mg tai 1,5 mg Defiante Farmacêutica, S.A. 1(8) Pakkausseloste PAKKAUSSELOSTE Hydergin 1 mg ja 1,5 mg tabletti Ko-dergokriinimesilaatti 1 mg tai 1,5 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gitrabin 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gitrabin 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Gitrabin 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten gemsitabiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. TrioBe tabletti. syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) foolihappo pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. TrioBe tabletti. syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) foolihappo pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle TrioBe tabletti syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) foolihappo pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diabact UBT 50 mg tabletti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diabact UBT 50 mg tabletti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Diabact UBT 50 mg tabletti 13 C-urea Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami PAKKAUSSELOSTE Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen.

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen. PAKKAUSSELOSTE Tämä pakkausseloste sisältää tietoa Dilmin-valmisteesta ja sen vaikutuksesta sekä ohjeet sen käytöstä. Pakkausseloste tulee lukea huolellisesti ennen valmisteen käyttöä. Lääkäri on voinut

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Echinamax tipat, liuos PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Echinamax tipat, liuos PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Echinamax tipat, liuos PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Vinorelbin Mylan 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. vinorelbiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Vinorelbin Mylan 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. vinorelbiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Vinorelbin Mylan 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten vinorelbiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Irinotecan Seacross 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Irinotekaanihydrokloriditrihydraatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Irinotecan Seacross 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Irinotekaanihydrokloriditrihydraatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Irinotecan Seacross 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Irinotekaanihydrokloriditrihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: TIETOA POTILAALLE Edicis 2 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten etyleenidikysteiini

Pakkausseloste: TIETOA POTILAALLE Edicis 2 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten etyleenidikysteiini B. PAKKAUSSELOSTE 1 Pakkausseloste: TIETOA POTILAALLE Edicis 2 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten etyleenidikysteiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti. (Reseptivalmiste)

PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti. (Reseptivalmiste) PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti (Reseptivalmiste) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot