PAKKAUSSELOSTE. Kalciumfolinat STADA 10 mg/ml injektioneste, liuos Foliinihappo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Kalciumfolinat STADA 10 mg/ml injektioneste, liuos Foliinihappo"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Kalciumfolinat STADA 10 mg/ml injektioneste, liuos Foliinihappo Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. Tämä lääke on määrätty vain Sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin Sinun. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. Tässä selosteessa esitetään: 1. Mitä Kalciumfolinat STADA on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Kalciumfolinat STADAa 3. Miten Kalciumfolinat STADAa käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Kalciumfolinat STADAn säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ KALCIUMFOLINAT STADA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Kalciumfolinat STADA sisältää kalsiumfolinaattia. Se on foolihappo-nimistä vitamiinia lähellä olevan yhdisteen, foliinihapon kalsiumsuola. Kalciumfolinat STADAa käytetään: - vähentämään syöpälääkkeiden, kuten metotreksaatin, aiheuttamia haittavaikutuksia. Tätä kutsutaan "kalsiumfolaattisuojaukseksi". Metotreksaatti tuhoaa syöpäsoluja kumoamalla foolihapon vaikutuksen. Kalsiumfolinaatti Perivita edistää terveiden solujen toipumista metotreksaatin aiheuttamista (soluja tuhoavista) haittavaikutuksista. - paksusuolen-peräsuolen syövän hoito yhdessä 5-fluorourasiilin (5-FU) (eräs syöpälääke) kanssa. Kalciumfolinat STADA tehostaa 5-fluorourasiilin vaikutusta. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT Kalciumfolinat STADAa Älä käytä Kalciumfolinat STADAa - jos olet allerginen (yliherkkä) kalsiumfolinaatille tai jollekin muulle Kalciumfolinat STADAn sisältämille aineelle. - jos sairastat B 12 -vitamiinin puutteesta johtuvaa anemiaa (punasoluja ei ole riittävästi), kuten: - näivetysveritautia (pernisiöösi anemia) (immuunijärjestelmä estää punaisten verisolujen muodostumista) - megaloblastista anemiaa (punasolut ovat tavallista suurempia) Ole erityisen varovainen Kalciumfolinat STADAn suhteen Ilmoita lääkärillesi, jos sinulla on jokin sairaus, varsinkin joitakin seuraavista: - jos sinua hoidetaan 5-fluorourasiililla, varsinkin, jos olet iäkäs tai et voi hyvin, sillä

2 Kalciumfolinat STADA voi voimistaa 5-fluorourasiilin haittavaikutuksia. Tämä voi altistaa sinut infektioille (valkoisten verisolujen vähyyden vuoksi). Suu voi myös olla haavainen ja sinulla voi esiintyä ripulia. Ruuansulatuselimistön vaivat ovat myös melko yleisiä ja ne voivat olla vaikeita tai jopa hengenvaarallisia (ks. kohta 4 Mahdolliset haittavaikutukset). Lääkäri ehkä päättää keskeyttää 5-fluorourasiili- ja Kalciumfolinat STADA -hoidon. - jos sairastat epilepsiaa ja käytät epilepsialääkkeitä (kuten fenobarbitaali, fenytoiini tai primidone). Koska on olemassa vaara, että epileptisiä kohtauksia ilmenee useammin kun saat Kalciumfolinat STADAa, lääkäri voi harkita epilepsialääkkeen annoksen muuttamista. - jos sairastat syöpälääkkeistä (hydroksikarbamidi, sytarabiini, merkaptopuriini, tioguaniini) johtuvaa makrosyyttistä anemiaa (suurentuneet verisolut), sillä tätä tautia ei saa hoitaa Kalciumfolinat STADAlla. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Ilmoita lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt joitakin seuraavista lääkkeistä. - lääkkeitä, jotka estävät foolihapon vaikutuksen (foolihapon vastavaikuttajalääkkeet), kuten kotrimoksatsoli (eräs antibiootti) tai pyrimetamiini (tiettyjen infektioiden, kuten malarian hoidossa käytettävä lääke). Kalciumfolinat STADA voi heikentää näiden lääkkeiden tehoa. - epilepsialääkkeet, kuten fenobarbitaali, primidoni, fenytoiini tai suksimidit (esim. etosuksimidi, fensuksimidi). Kalciumfolinat STADA pienentää näiden lääkkeiden pitoisuuksia elimistössä. Tämä voi lisätä epileptisten kohtausten määrää. Lääkäri seuraa näiden lääkkeiden pitoisuuksia veressäsi. Lääkärisi harkitsee myös epilepsialääkkeiden annosten muuttamisen tarpeellisuutta. - 5-fluorourasiili Annettaessa Kalciumfolinat STADAa yhdessä 5-fluorourasiilin kanssa se tehostaa 5- fluorourasiilin vaikutuksia, mutta lisää samalla sen haittavaikutuksia. Lääkärisi päättää, onko 5-fluorourasiilin annosta muutettava. Raskaus ja imetys Kalciumfolinat STADAa voidaan käyttää metotreksaatin haittavaikutusten lievittämiseen, jos lääkärisi päättää, että metotreksaattihoito on välttämätön raskauden tai imetyksen aikana. Metotreksaattia ei kuitenkaan tule yleensä antaa raskauden tai imetyksen aikana. Kalsiumfolinaatin ja 5-tiourasiilin tai muiden syöpälääkkeiden käytöstä raskauden ja imetyksen aikana ei ole riittävästi tietoja. Syöpälääkkeitä ei kuitenkaan tule yleensä antaa raskauden tai imetyksen aikana. Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. Ajaminen ja koneiden käyttö Kalciumfolinat STADA ei vaikuta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Jos Kalciumfolinat STADAa annetaan yhdessä 5-fluorourasiilin kanssa, 5-fluorourasiilin

3 aiheuttamat haittavaikutukset voivat voimistua. Näitä ovat mm. huimaus, uneliaisuus, näköhäiriöt ja pahoinvointi. Jos sinulle annetaan tätä yhdistelmähoitoa, sinun ei pidä ajaa tai käyttää koneita. 3. Miten Kalciumfolinat STADAa käytetään Yhdistelmähoitoa Kalciumfolinat STADA:lla ja syöpälääkkeillä (metotreksaatti, 5-fluorourasiili) saa antaa vain tällaisiin hoitoihin perehtyneen lääkärin valvonnassa. Lääkärisi päättää sinulle annettavan annoksen suuruudesta sairaudestasi riippuen. Tämän lääkkeen liuoksen valmistelee erikoistunut henkilökunta erityisesti sinua varten. Se annetaan hitaasti laskimoon (ruiskeena tai tiputuksena) tai se ruiskutetaan lihakseen. Lääkäri päättää myös, kuinka monta ruisketta tai infuusiota tarvitset ja kuinka usein niitä on annettava. Jos käytät enemmän Kalciumfolinat STADAa kuin Sinun pitäisi Pelkän kalsiumfolinaatin yliannostus ei aiheuta mitään oireita. Liian suuri määrä kalsiumfolinaattia voi kuitenkin heikentää metotreksaatin tehokkuutta. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Kalciumfolinat STADAkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Melko harvinaiset (useammalla kuin 1:llä potilaasta, mutta harvemmalla kuin 1:llä 100 potilaasta: - kuume Harvinaiset (useammalla kuin 1:llä potilaasta, mutta harvemmalla kuin 1:llä potilaasta: - unettomuus (suuria annoksia käytettäessä) - kiihtymys (vaikea pysyä aloillaan, suuria annoksia käytettäessä) - masennus (suurten annosten jälkeen) - ruuansulatuselimistön häiriöt (suurten annosten jälkeen) - epileptisten kohtausten määrän lisääntyminen epilepsiaa sairastavilla potilailla Hyvin harvinaiset (harvemmalla kuin 1:llä potilaasta:) - allergiset reaktiot, vakavat allergiset reaktiot mukaan lukien, joka aiheuttavat hengitysvaikeuksia tai huimausta ja nokkosrokkoa Kalciumfolinat STADAn ja 5-fluorourasiilin yhdistelmähoidon aiheuttamat haittavaikutukset voivat vaihdella. Se riippuu siitä, kuinka usein (kerran viikossa tai kerran kuussa) lääkkeitä annetaan. Iäkkäillä tai heikkokuntoisilla potilailla haittavaikutuksia voi ilmetä helpommin. Mahdollisia haittavaikutuksia: Viikoittain annettava hoito: Hyvin yleiset (useammalla kuin 1:llä 10 potilaasta): - vaikea ripuli ja kuivuminen Kerro lääkärille heti, jos tällaisia oireita ilmenee. Tämä sairaustila on hengenvaarallinen ja

4 sairaalahoito voi olla tarpeen. Lääkärisi päättää, onko 5-fluorourasiilihoidon keskeyttäminen tarpeen, kunnes kuntosi paranee. Kuukausittain annettava hoito: Hyvin yleiset (useammalla kuin 1:llä 10 potilaasta): - oksentelu - pahoinvointi. - suun punoitus ja turvotus sekä vaikeat haavaumat suussa. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. 5. Kalciumfolinat STADAn SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä jääkaapissa (2 8 C). Säilytä injektiopullo ulkopakkauksessa valolta suojattuna. Älä käytä Kalciumfolinat STADAa pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. 6. MUUTA TIETOA Mitä Kalciumfolinat STADA sisältää Vaikuttava aine on kalsiumfolinaatti. 1 ml Kalciumfolinat STADA 10 mg/ml injektioneste, liuosta sisältää 10,8 mg kalsiumfolinaattia vastaten 10 mg foliinihappoa. Yksi 10 ml:n injektiopullo sisältää 108 mg kalsiumfolinaattia vastaten 100 mg foliinihappoa. Yksi 20 ml:n injektiopullo sisältää 216 mg kalsiumfolinaattia vastaten 200 mg foliinihappoa. Yksi 50 ml:n injektiopullo sisältää 540 mg kalsiumfolinaattia vastaten 500 mg foliinihappoa. Yksi 100 ml:n injektiopullo sisältää mg kalsiumfolinaattia vastaten mg foliinihappoa. Muut aineet ovat trometamoli, hydrokloorihappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Tämä lääke on injektioneste, liuos. Kirkas, kellertävä tai keltainen liuos. Lääke toimitetaan kumitulpalla ja alumiinikannella varustetuissa kirkkaissa tai ruskeissa lasipulloissa. Pakkaukset sisältävät joko 1 tai 5 kpl, 10, 20, 50 tai 100 ml:n injektiopulloa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 D Bad Vilbel Saksa Valmistaja cell pharm GmbH

5 Feodor-Lynen-Str. 35 D Hannover Saksa Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla nimillä: Itävalta Calciumfolinat STADA 10 mg/ml Injektionslösung Belgia Folinate EG oplossing voor injectie/ solution injectable/ Injektionslösung Suomi Kalciumfolinat STADA 10 mg/ml injektioneste, liuos Irlanti Folicid 10 mg/ml solution for injection Luxemburg Folinate EG, Solution injectable Portugali FOLI-cell 10 mg/ml solução injectável Ruotsi Kalciumfolinat Perivita 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Alankomaat Calciumfolinaat CF 10 mg/ml, oplossing voor injectie Iso-Britannia FOLI-cell 10 mg/ml Solution for Injection Tämä seloste on hyväksytty viimeksi Seuraavat tiedot on tarkoitettu ainoastaan lääkäreille tai terveydenhuollon ammattilaisille: Yhteensopimattomuudet: Kalciumfolinat STADAa ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa "Käsittely". Käsittely: Kalsiumfolinaatti voidaan laimentaa infuusiota varten 0,9 % natriumkloridiliuoksella tai 5 % glukoosiliuoksella. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan kertakäyttöön. Kaikki käyttämätön liuos on hävitettävä. Injektioneste, liuos on tarkastettava silmämääräisesti ennen käyttöä. Käytettävän liuoksen on oltava kirkas, eikä siinä saa näkyä hiukkasia. Kestoaika: Laimennuksen jälkeen Kalciumfolinat STADA -liuoksen on osoitettu säilyvän kemiallisesti ja fysikaalisesti 72 tuntia 5 % glukoosiliuoksella tai 0,9 % natriumkloridiliuoksella laimentamisen jälkeen C: n ja +25 C:n lämpötiloissa valolta suojattuna. Mikrobiologiselta kannalta tuote on käytettävä välittömästi. Jos sitä ei käytetä välittömästi, käyttöä edeltävät olosuhteet ja kestoaika käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen ovat käyttäjän vastuulla eikä säilytysaika saa normaalisti olla yli 24 tuntia +2 8 ºC:ssa, ellei lääkettä ole laimennettu valvotuissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

6 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Kalciumfolinat STADA 10 mg/ml injektionsvätska, lösning folinsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Kalciumfolinat STADA är och vad det används för 2. Innan du använder Kalciumfolinat STADA 3. Hur du använder Kalciumfolinat STADA 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Kalciumfolinat STADA ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. Vad Kalciumfolinat STADA är och vad det används för Kalciumfolinat STADA innehåller kalciumfolinat. Det är folinsyrans kalciumsalt; folinsyran är besläktat med folsyra. Kalciumfolinat STADA används till: - att minska cancermediciners, t.ex. metotrexats biverkningar. Detta tillvägagångssätt är också känt som Calcium Folinate Rescue - kalciumfolinatskydd. Metotrexat verkar mot cancerväxt genom att motverka folsyran. Kalciumfolinat STADA hjälper friska celler att återhämta sig från metotrexats skadliga (cytotoxiska) effekt. - behandling av colorektal (tjock- och ändtarms) cancer som kombinationsbehandling med 5- fluorouracil (en cancermedicin). 5-fluorouracil har bättre effekt när den ges tillsammans med Kalciumfolinat STADA. 2. Innan du använder Kalciumfolinat STADA Använd inte Kalciumfolinat STADA - om du är allergisk (överkänslig) mot cytarabin eller något av övriga innehållsämnen i Kalciumfolinat STADA. - om du lider av anemi (inte tillräckligt med röda blodkroppar) som orsakats av brist på vitamin B 12: - perniciös anemi (ditt immunsystem orsakar brist på röda blodkroppar) - megaloblastisk anemi (dina röda blodkroppar är större än normalt) Var särskilt försiktig med Kalciumfolinat STADA

7 Tala om för din läkare om du har någon av följande sjukdomar, framför allt: - om du får behandling med 5-fluorouracil, särskilt om du är äldre eller inte mår bra, då Kalciumfolinat STADA kan förstärka biverkningarna av 5-fluorouracil. Detta kan leda till ökad benägenhet för infektioner (inte tillräckligt med vita blodkroppar). Din mun kan också bli sårig och du kan få diarré. Problem i magtarmkanalen är också vanliga och de kan vara svåra och t.o.m. livsfarliga (se avsnitt 4 "Eventuella biverkningar"). Läkaren kan också besluta att avbryta behandlingen med 5-fluorouracil och Kalciumfolinat STADA. - om du lider av epilepsi och använder antiepileptika (t.ex. fenobarbital, fenytoin eller primidon). Då det finns en risk att dina epileptiska anfall kan förekomma oftare när du får Kalciumfolinat STADA, kommer läkaren att avgöra om doseringen av din epilepsimedicin måste ändras. - om du lider av makrocytos (förstorade blodkroppar) som orsakats av cancermedicineringen (t.ex. hydroxikarbamid, cytarabin, merkaptopurin, tioguanin) för att du inte ska behandlas med Kalciumfolinat STADA mot denna sjukdom. Användning av andra läkemedel Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit någon av följande läkemedel: - mediciner som blockerar folsyrans verkan (folsyreantagonister) t.ex. cotrimoxazol (ett antibiotikum) eller pyrimetamin (används till att behandla vissa infektioner, t.ex. malaria). Kalciumfolinat STADA kan minska effekten av dessa mediciner. - -epilepsimediciner, t.ex. fenobarbital, fenytoin, primidon eller sukkinimider (t.ex. etosuximid eller fensuximid). Kalciumfolinat STADA minskar koncentrationen av dessa läkemedel i kroppen. Detta kan leda till ökad förekomst av epileptiska anfall. Läkaren kommer att följa koncentrationen av dessa läkemedel i ditt blod. Läkaren kommer också att besluta om dosering av din epilepsimedicin måste ändras. - 5-fluorouracil: När Kalciumfolinat STADA ges tillsammans med 5-fluorouracil förstärks både effekten av 5- fluorouracil och dess biverkningar. Läkaren kommer också att besluta om dosering av din 5- fluorouracilmedicinering måste ändras. Graviditet och amning Kalciumfolinat STADA kan användas till att minska metotrexats biverkningar, om läkaren besluter att du behöver behandling med metotrexat för din sjukdom när du är gravid eller ammar. Metotrexat bör dock i allmänhet inte användas när du är gravid eller ammar. Det finns inte data om användning av kalciumfolinat och 5-fluorouracil eller andra cancermediciner hos gravida eller ammande kvinnor. Metotrexat bör dock i allmänhet inte användas när du är gravid eller ammar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

8 Körförmåga och användning av maskiner Enbart Kalciumfolinat STADA påverkar inte förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om Kalciumfolinat STADA används tillsammans med 5-fluorouracil kan 5-fluorouracils biverkningar förvärras. Dessa är yrsel, sömnighet, synstörningar och illamående. Om du har fått denna kombination ska du inte köra eller använda maskiner. 3. Hur du använder Kalciumfolinat STADA Kombinationsbehandling med Kalciumfolinat STADA och cancermediciner (metotrexat, 5- fluorouracil) får ges endast under övervakning av en erfaren läkare. Läkaren beslutar sedan om vilken dos du ska ges på basen av ditt tillstånd. Läkemedelslösningen bereds särskilt för dig av specialiserad personal. Den ges långsamt i en ven (som injektion eller infusion) eller den kan injiceras i en muskel. Läkaren besluter också om hur många injektioner eller infusioner du behöver och hur ofta de ska ges. Om du använt för stor mängd Kalciumfolinat STADA Överdosering av enbart kalciumfolinat orsakar inga symtom. För mycket kalciumfolinat kan däremot minska effekten av metotrexat. Om du har ytterligare frågor kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Kalciumfolinat STADA orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Mindre vanliga (hos flere än 1 av 1 000, men hos färre än 1 av 100 patienter): - feber Sällsynta (hos flere än 1 av , men hos färre än 1 av patienter): - sömstörningar (efter höga doser) - upphetsning (oförmåga att vara stilla, efter höga doser) - depression (efter höga doser) - störningar i magtarmkanalen (efter höga doser) - ökad förekomst av epileptiska anfall hos patienter med epilepsi Mycket sällsynta (hos färre än 1 av patienter) - allergiska reaktioner inklusive allvarliga allergiska reaktioner, vilka orsakar andningssvårigheter, yrsel eller nässelutslag. Biverkningarna av kombinationsbehandling med Kalciumfolinat STADA och 5-fluorouracil kan variera. Det kan bero på hur ofta (en gång i veckan eller en gång i månaden) medicinerna ges. Äldre eller svaga patienter för biverkningar oftare. Eventuella biverkningar omfattar: Veckobehandling: Mycket vanliga (hos flere än 1 av 10 patienter) - svår diarré och uttorkning Tala genast om för läkaren om du har dessa symtom. De kan vara livshotande och måste

9 kanske behandlas på sjukhus. Läkaren kommer också att besluta om dosering av din 5- fluorouracilmedicinering måste avbrytas tills du känner dig bättre. Månadsbehandling: Mycket vanliga (hos flere än 1 av 10 patienter) - kräkningar - illamående - svår sårning i munnen med sår, rodnad och svullnader Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. Hur Kalciumfolinat STADA ska förvaras Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras i kylskåp (2 8 C). Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen (skyddat mot ljus). Använd Kalciumfolinat STADA före utgångsdatum som angivs på injektionsflaskan och på ytterförpackningen. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration Den aktiva substansen är kalciumfolinat. 1 ml injektionsvätska, lösning innehåller 10,8 mg kalciumfolinat motsvarande 10 mg folinsyra. 1 injektionsflaska på 10 ml innehåller 108 mg kalciumfolinat motsvarande 100 mg folinsyra. 1 injektionsflaska på 20 ml innehåller 216 mg kalciumfolinat motsvarande 200 mg folinsyra. 1 injektionsflaska på 50 ml innehåller 540 mg kalciumfolinat motsvarande 500 mg folinsyra. 1 injektionsflaska på 100 ml innehåller mg kalciumfolinat motsvarande mg folinsyra. Övriga innehållsämnen är trometamol, hydroklorsyra och vatten för injektion. Läkemedlets utseende och förpackingsstorlekar Detta läkemedel är en injektionsvätska, lösning. Det är en klar, gulaktig eller gul lösning. Den levereras i bruna eller klara injektionsflaskor av glas tillslutna med gummiproppar och aluminiumkapsyler. Förpackningarna innehåller 1 eller 5 injektionsflaskor på 10 ml, 20 ml, 50 ml eller 100 ml. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 D Bad Vilbel Tyskland

10 Tillverkare cell pharm GmbH Feodor-Lynen-Str. 35 D Hamburg Tyskland Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen: Österrike Calciumfolinate STADA 10 mg/ml Injektionslösung Belgien Folinate EG, oplossing voor injectie/ solution injectable/ Injektionslösung Finland Kalciumfolinat STADA 10 mg/ml injektioneste, liuos Irland Folicid 10 mg/ml solution for injection Luxemburg Folinate EG, Solution injectable Portugal FOLI-cell 10 mg/ml solução injectável Sverige Kalciumfolinat Perivita 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Nederländerna Calciumfolinaat CF 10 mg/ml, oplossing voor injectie Storbritannien FOLI-cell 10 mg/ml Solution for Injection Denna bipacksedel godkändes senast Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal: Inkompatibiliteter Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under avsnitt "Hantering". Hantering: För intravenös infusion kan kalciumfolinat spädas med 0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning före användning. Läkemedlet är avsett för engångsbruk. Oanvänd lösning skall kasseras. Injektionslösningen skall inspekteras visuellt före användning. Endast klara lösningar utan partiklar får användas. Hållbarhet: Kemisk och fysikalisk stabilitet av lösningar av Kalciumfolinat STADA utspädda med 5 % glukoslösning eller 0,9 % natriumkloridlösning har visats under 72 timmar vid C och vid +25 C när det är skyddat mot ljus. Från mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart, åligger ansvaret för hållbarheten och förvaringsomständigheterna användaren och normalt bör förvaringstiden inte överskrida 24 timmar vid C, om utspädningen inte utförts under kontrollerade och validerade aseptiska omständigheter.

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Antrex 3 mg/ml injektioneste, liuos. kalsiumfolinaatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Antrex 3 mg/ml injektioneste, liuos. kalsiumfolinaatti Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Antrex 3 mg/ml injektioneste, liuos kalsiumfolinaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti

PAKKAUSSELOSTE. Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti PAKKAUSSELOSTE Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kalciumfolinat Stada 10 mg/ml injektioneste, liuos. foliinihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kalciumfolinat Stada 10 mg/ml injektioneste, liuos. foliinihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Kalciumfolinat Stada 10 mg/ml injektioneste, liuos foliinihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Calciumfolinat Hospira 10 mg/ml injektioneste, liuos kalsiumfolinaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Calciumfolinat Hospira 10 mg/ml injektioneste, liuos kalsiumfolinaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Calciumfolinat Hospira 10 mg/ml injektioneste, liuos kalsiumfolinaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. TrioBe tabletti. syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) foolihappo pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. TrioBe tabletti. syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) foolihappo pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle TrioBe tabletti syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) foolihappo pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami PAKKAUSSELOSTE Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille.

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni 1 PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija ja valmistaja: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija ja valmistaja: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Dianeal PD4 Glucose 13,6 mg/ml, 22,7 mg/ml ja 38,6 mg/ml peritoneaalidialyysineste. 0,051 g/l

PAKKAUSSELOSTE. Dianeal PD4 Glucose 13,6 mg/ml, 22,7 mg/ml ja 38,6 mg/ml peritoneaalidialyysineste. 0,051 g/l PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbistada 10 mg/g, emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbistada 10 mg/g, emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille Terbistada 10 mg/g, emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, koska se sisältää sinulle tärkeää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Celluvisc 1,0 % silmätipat, liuos kerta-annossäiliössä. Karmelloosinatrium

PAKKAUSSELOSTE. Celluvisc 1,0 % silmätipat, liuos kerta-annossäiliössä. Karmelloosinatrium PAKKAUSSELOSTE Celluvisc 1,0 % silmätipat, liuos kerta-annossäiliössä Karmelloosinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos Vaikuttava aine: morfiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo PAKKAUSSELOSTE ADURSAL 150 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ursodeoksikoolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Vaikuttava aine: Basitrasiinisinkki 250 IU/g, neomysiinisulfaatti 3300 IU/g. Pakkauskoko: 20 g. Määräaikainen erityislupavalmiste. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Tämä itsehoitolääke on saatavissa apteekista ilman reseptiä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 6 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Vaikuttava aine: morfiini Lue

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini PAKKAUSSELOSTE Benadryl 8 mg kovat kapselit Akrivastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Echinamax tipat, liuos PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Echinamax tipat, liuos PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Echinamax tipat, liuos PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kalciumfolinat STADA 10 mg/ml injektioneste, liuos. foliinihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kalciumfolinat STADA 10 mg/ml injektioneste, liuos. foliinihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Kalciumfolinat STADA 10 mg/ml injektioneste, liuos foliinihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Sinkkiliuos Jenson 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. sinkki

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Sinkkiliuos Jenson 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. sinkki Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Sinkkiliuos Jenson 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten sinkki Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ZADITEN 0,25 mg/ml silmätipat, liuos Ketotifeeni

PAKKAUSSELOSTE. ZADITEN 0,25 mg/ml silmätipat, liuos Ketotifeeni PAKKAUSSELOSTE ZADITEN 0,25 mg/ml silmätipat, liuos Ketotifeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Package leaflet Page 1 of 8 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

IMOVAX POLIO Inaktivoitu poliorokote

IMOVAX POLIO Inaktivoitu poliorokote PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Dopram 20 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. Dopram 20 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE Dopram 20 mg/ml injektioneste, liuos Doksapraamihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mutaflor oraalisuspensio 10 8 CFU/ml Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeää tietoa. Tämä lääke on saatavissa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ondansetron B. Braun 2 mg/ml injektioneste, liuos Ondansetroni

PAKKAUSSELOSTE. Ondansetron B. Braun 2 mg/ml injektioneste, liuos Ondansetroni PAKKAUSSELOSTE Ondansetron B. Braun 2 mg/ml injektioneste, liuos Ondansetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kingovital tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Kingovital tabletti PAKKAUSSELOSTE Kingovital tabletti PERINTEINEN KASVOIROHDOSVALMISTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee

Lisätiedot

AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti

AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Emgesan 250 mg tabletit

PAKKAUSSELOSTE. Emgesan 250 mg tabletit PAKKAUSSELOSTE Emgesan 250 mg tabletit magnesiumhydroksidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä. mikonatsolinitraatti

PAKKAUSSELOSTE. Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä. mikonatsolinitraatti PAKKAUSSELOSTE Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä mikonatsolinitraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. OFTAN TROPICAMID 5 mg/ml -silmätipat, liuos Tropikamidi

PAKKAUSSELOSTE. OFTAN TROPICAMID 5 mg/ml -silmätipat, liuos Tropikamidi PAKKAUSSELOSTE OFTAN TROPICAMID 5 mg/ml -silmätipat, liuos Tropikamidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti PAKKAUSSELOSTE PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Trineurin tabletit tiamiininitraatti (B 1 -vitamiini) pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Simdax 2,5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Levosimendaani

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Simdax 2,5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Levosimendaani PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Simdax 2,5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Levosimendaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Cohemin depot 1 mg/ml injektioneste, liuos. hydroksokobalamiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Cohemin depot 1 mg/ml injektioneste, liuos. hydroksokobalamiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Cohemin depot 1 mg/ml injektioneste, liuos hydroksokobalamiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Maltofer 100 mg purutabletit. Rautaa rauta(iii)hydroksidipolymaltoosikompleksina

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Maltofer 100 mg purutabletit. Rautaa rauta(iii)hydroksidipolymaltoosikompleksina Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Maltofer 100 mg purutabletit Rautaa rauta(iii)hydroksidipolymaltoosikompleksina Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AURORIX 150 mg ja 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Moklobemidi

PAKKAUSSELOSTE. AURORIX 150 mg ja 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Moklobemidi PAKKAUSSELOSTE AURORIX 150 mg ja 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Moklobemidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin sinulle annetaan Fluorescite 100 mg/ml injektionesteliuosta. Säilytä tämä seloste.

PAKKAUSSELOSTE. Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin sinulle annetaan Fluorescite 100 mg/ml injektionesteliuosta. Säilytä tämä seloste. PAKKAUSSELOSTE Fluorescite 100 mg/ml injektioneste, liuos Fluoreseiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin sinulle annetaan Fluorescite 100 mg/ml injektionesteliuosta. Säilytä tämä seloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ko-dergokriinimesilaatti 1 mg tai 1,5 mg

PAKKAUSSELOSTE. Ko-dergokriinimesilaatti 1 mg tai 1,5 mg Defiante Farmacêutica, S.A. 1(8) Pakkausseloste PAKKAUSSELOSTE Hydergin 1 mg ja 1,5 mg tabletti Ko-dergokriinimesilaatti 1 mg tai 1,5 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Trosyd 1 % emulsiovoide Tiokonatsoli

PAKKAUSSELOSTE. Trosyd 1 % emulsiovoide Tiokonatsoli PAKKAUSSELOSTE Trosyd 1 % emulsiovoide Tiokonatsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Oxaliplatin Sandoz 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Oksaliplatiini

PAKKAUSSELOSTE. Oxaliplatin Sandoz 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Oksaliplatiini PAKKAUSSELOSTE Oxaliplatin Sandoz 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Oksaliplatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Cytarabine STADA 20 mg/ml, injektioneste, liuos sytarabiini

Cytarabine STADA 20 mg/ml, injektioneste, liuos sytarabiini PAKKAUSSELOSTE: Cytarabine STADA 20 mg/ml, injektioneste, liuos sytarabiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Actilyse 2 mg injektio-/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten Alteplaasi

PAKKAUSSELOSTE. Actilyse 2 mg injektio-/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten Alteplaasi PAKKAUSSELOSTE Actilyse 2 mg injektio-/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten Alteplaasi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi PAKKAUSSELOSTE GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cytotec 0,2 mg tabletti. Misoprostoli

PAKKAUSSELOSTE. Cytotec 0,2 mg tabletti. Misoprostoli PAKKAUSSELOSTE Cytotec 0,2 mg tabletti Misoprostoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ZYLORIC 100 mg tai 300 mg tabletit. allopurinoli

PAKKAUSSELOSTE. ZYLORIC 100 mg tai 300 mg tabletit. allopurinoli PAKKAUSSELOSTE ZYLORIC 100 mg tai 300 mg tabletit allopurinoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin alat ottaa lääkettä. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti. (Reseptivalmiste)

PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti. (Reseptivalmiste) PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti (Reseptivalmiste) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loraxin 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diabact UBT 50 mg tabletti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diabact UBT 50 mg tabletti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Diabact UBT 50 mg tabletti 13 C-urea Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Lamisil DermGel 1 % geeli Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Lamisil DermGel 1 % geeli Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Lamisil DermGel 1 % geeli Terbinafiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NEXODAL 0,4 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos Naloksonihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. NEXODAL 0,4 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos Naloksonihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE NEXODAL 0,4 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos Naloksonihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Albuminativ 200 g/l infuusioneste, liuos. Ihmisen albumiini

PAKKAUSSELOSTE. Albuminativ 200 g/l infuusioneste, liuos. Ihmisen albumiini PAKKAUSSELOSTE Albuminativ 200 g/l infuusioneste, liuos Ihmisen albumiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Levocetirizin STADA 5 mg kalvopäällysteiset tabletit. levosetiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Levocetirizin STADA 5 mg kalvopäällysteiset tabletit. levosetiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Levocetirizin STADA 5 mg kalvopäällysteiset tabletit levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Daktarin 2 % emulsiovoide mikonatsolinitraatti

PAKKAUSSELOSTE Daktarin 2 % emulsiovoide mikonatsolinitraatti PAKKAUSSELOSTE Daktarin 2 % emulsiovoide mikonatsolinitraatti Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektioneste, liuos Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektioneste, liuos Granisetroni PAKKAUSSELOSTE Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektioneste, liuos Granisetroni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Laxido jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,7 g

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Laxido jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,7 g PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Laxido jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,7 g Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Buscopan 20 mg/ml injektioneste, liuos Hyoskiinibutyylibromidi

PAKKAUSSELOSTE. Buscopan 20 mg/ml injektioneste, liuos Hyoskiinibutyylibromidi PAKKAUSSELOSTE Buscopan 20 mg/ml injektioneste, liuos Hyoskiinibutyylibromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot