PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI. Paremman projektiosaamisen puolesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI. Paremman projektiosaamisen puolesta"

Transkriptio

1 PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI KUMPPANIT Paremman projektiosaamisen puolesta Projektiyhdistyksen PMO-tutkimus 2014

2 Kansainvälinen arviointimenetelmä Luotettava ja puolueeton arviointi Enemmän onnistuneita projekteja Projektitoiminnan kehityksen kivijalka Osoittaa tärkeimmät kehittämiskohteet Antaa selvän suunnan ja tavoitteen kehittämiselle YHTEYSTIEDOT Paremman projektiosaamisen puolesta Projektiyhdistys ry Jouko Kaaja Project Management Association Finland Eteläranta Helsinki

3 PMO-kysely Yrityksen toimiala Energia ICT Julkinen sektori Kaivostoiminta ja louhinta Kuljetus / logistiikka Konsultointi / liikkeenjohdon palvelut Lääke- / kemianteollisuus Rahoitus- ja vakuutustoiminta Rakentaminen Teollisuus Muu, mikä: Avoimet vastaukset: Muu, mikä: - konepajateollisuus, projektiliiketoiminta - rahapelit, casino - muu palvelutoimiala: kiinteistönhoito, siivous, ympäristöpalvelut - Teknologiateollisuus - Xray sensors, elektroniikkateollisuus - vähittäiskauppa - kauppa - Turpeen nosto - Asianajoala - Broadcast - Konsultointi / suunnittelu - Metsätalous - Elektroniikka - Ilmailu- / puolustusteollisuus - Terveydenhuoltoalan palvelut ja logistiikka - Palvelutuotanto

4 Yrityksen henkilöstömäärä alle 50 hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä yli hlöä Yrityksen liikevaihto/vuosibudjetti alle 10 M M M M yli miljardi euroa

5 Ensisijainen tehtäväsi yrityksessäsi Ylin johto Johtoryhmä Projektitoimiston (PMO) johto Projektitoimisto /asiantuntija Yksikön/osaston johtaja Projektinjohtaja tai projektipäällikkö Projektiryhmän jäsen Muu, mikä: Avoimet vastaukset: Muu, mikä: - Yrittäjä - Portfolioprosessin omistaja - liiketoiminnan kehitys - PMO Manager Finland - Portfolio Manager - johdon asiantuntija Organisaation näkökulma projekteihin. Projektimme ovat pääsääntöisesti: Sisäisiä projekteja (esim. tuotekehitys, prosessien kehitys, liiketoiminnan kehitys, investoinnit) Asiakastoimituksia ulkoiselle asiakkaalle Molempia

6 Kuinka monta Projektipäällikköä työskentelee yrityksessänne? hlöä 6-10 hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä yli 1000 hlöä Projektitoiminnan osuus organisaation prosesseissa. Kuinka suuri osuus henkilöstönne työajasta prosentteina kuluu projekteihin jossakin roolissa? (PAP = Projektiallokaatioprosentti) Valitse prosenttiluku kuvaamaan sitä organisaation osaa, mitä muutoinkin käsittelet tässä tutkimuksessa. Huomioi se osa henkilöstöstä, jolla on esim. oma henkilökohtainen työnantajan tietokone. Tällä kuvauksella pyritään sulkemaan pois esim. tehtaan tuotantohenkilöstö, kaupan kassat jne % % % % % %

7 Millainen merkitys seuraavilla tekijöillä on yrityksessänne projektisalkun hallinnan laatuun ja tehokkuuteen? Yhteinen ja keskitetty IT-tuki (kaikille) prosesseille Tehokas ja pullonkauloihin fokusoiva resurssien allokointi ja suunnittelu Systemaattinen synergiamahdollisuuksien hyödyntäminen projektien ja projektiportfolioiden ei mitään merkity stä jonkin verran merkity stä keskim äärin on merkity stä paljon merkity stä erittäin paljon merkity stä en osaa Yhteensä Keskiarvo sanoa , , ,43 kesken Vakioitujen best practice -prosessien ja - menetelmien käyttäminen (PMBOK, PRINCE2, ,65 ABC Projektimalli, PPS) Yhteensä , Miten arvioisit seuraavien tekijöiden vaikutusta projektisalkun ja sen projektien tuottamaan lopulliseen liiketoiminnalliseen ja strategiseen hyötyyn organisaatiollesi? ei mitään merkity stä jonkin verran merkity stä keskim äärin on merkity stä paljon merkity stä erittäin paljon merkity stä en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Organisaatiorakenteiden kehittäminen tukemaan projektien, ohjelmien ja projektisalkun johtamista (esim. PMOn ja salkunhallinnan johtoryhmien ,85 perustaminen) Projektisalkun ja projektien tavoitteiden yhdenmukaistaminen organisaation strategisten ,21 tavoitteiden kanssa Projektisalkun tasapainottaminen riskien, hyötyjen ja panosten suhteen Projektisalkusta saatavan informaation laatu (läpinäkyvyys, ajantasaisuus, jäljitettävyys, , ,18 saatavuus) Yhteensä ,02

8 Miten onnistuneesti yrityksessänne on otettu huomioon seuraavat projektiportfolioon liittyvät seikat? Systemaattinen synergiamahdollisuuksien hyödyntäminen projektiportfolioissa Jatkuva projektiportfolion linjaaminen yrityksen strategisten tavoitteiden kanssa Projektiportfolion tasapainotus riskien, hyötyjen ja kustannusten suhteen Projektiportfolion informatiivinen laatu (läpinäkyvyys, ajantasaisuus, seurattavuus, hyvin en heikko heikost kyllä ja tyydytt erittäin osaa Yhteensä Keskiarvo onnistu i ei ävästi hyvin sanoa minen , , , ,5 jäljitettävyys, informaation helppo saatavuus) Yhteensä , Projektitoimistomme on organisoitu seuraavasti Yksi keskitetty PMO Useampia erikseen toimivia Verkostoitunut PMO Kuinka kauan PMO on ollut yrityksessänne toiminnassa?

9 Alle 6 kk 6 kk 12 kk 1-3 vuotta 3-6 vuotta Yli 6 vuotta PMOn asema organisaatiossa (PMO-funktiota johtavan henkilön asema organisaatiossa) Yrityksen/organisaation ylimmän johtoryhmän jäsen Hänen suora esimiehensä on organisaation ylimmän johtoryhmän jäsen Hänen suora esimiehensäkään ei kuulu organisaation ylimpään johtoryhmään Montako henkilöä työskentelee PMOssa? (pelkästään projektipäällikön tehtävissä toimivia henkilöitä ei lasketa mukaan) enemmän kuin 15

10 Mikä on PMOn tehtäviin käytettävä henkilötyömäärä kuukaudessa? (projektipäällikön tehtäviin kuluvaa työaikaa ei lasketa mukaan) alle 1 htkk 1-2 htkk 2-5 htkk 5-10 htkk htkk yli 15 htkk Kuinka suuren osan organisaationne projekteista PMOn palvelut kattavat? Kaikki Vain tietyn liiketoimintayksikön Vain tietyntyyppiset projektit (esim. tuotekehitysprojektit, IT-liitännäiset projektit)

11 Ovatko organisaationne projektipäälliköt sijoitettu projektitoimistoon? (Lähes) Kaikki Useimmat Osa Ei lainkaan Projektitoimistomme tehtäväalueisiin kuuluu: Voit valita useamman vaihtoehdon Tukea, ylläpitää ja kehittää projektinjohtamisen käytäntöjä Tukea, ylläpitää ja kehittää projektisalkun johtamista, hallinnointia ja päätöksentekoa Antaa tukea projektipäälliköille ja muille projektien avainhenkilöille heidän tehtävissään Kehittää organisaation projektiosaamista Johtaa projektitoimintaa ja projekteja (projektien operatiivinen johtovastuu)

12 Alla on tarkempi tehtävälista tehtäväalueelle Tukea, ylläpitää ja kehittää projektinjohtamisen käytäntöjä. Valitse kunkin kohdalle jokin annetuista vaihtoehdoista. Tätä ei meillä ole vastuutett u selvästi kenellekä än Tämän hoitaa joku muu rooli, toiminto tai järjestelm ä PMO tekee yhdessä jonkun toisen toiminnon kanssa Kuuluu meillä PMOtoiminnon tehtäviin Yhteensä Keskiarvo Projektikuvausten arviointi ,7 (asettamisasiakirjat) Projektisuunnitelmien arviointi ,56 Projektinjohtamisprosessin omistaja ja ,41 kehitysvastuu Projektidokumenttien määrittely ja ,44 kehittäminen Projektikäytäntöjen noudattamisen valvonta ,1 Projektikäytäntöjen markkinointi ,43 Projektinhallintatyökalujen kehitysvastuu ,35 kokoaa projektien opit (lessons learned) ,66 yhteen ja kaikkien käyttöön Arvioi projektien onnistumista ja ,38 projektinjohtamisen kyvykkyyttä (performance) Auditoi projekteja ,15 Projektien riskienhallinta ,43 Yhteensä ,87

13 Alla on tarkempi tehtävälista tehtäväalueelle Tukea, ylläpitää ja kehittää projektisalkun johtamista, hallinnointia ja päätöksentekoa. Valitse kunkin kohdalle jokin annetuista vaihtoehdoista. Tätä ei meillä ole vastuutett u selvästi kenellekä än Tämän hoitaa joku muu rooli, toiminto tai järjestelm ä PMO tekee yhdessä jonkun toisen toiminnon kanssa Kuuluu meillä PMOtoiminnon tehtäviin Yhteensä Keskiarvo Projektitietokannan päivitys (projektien vienti ,93 projektisalkkuun) Projektisalkkuraporttien määrittely ,05 Projektisalkkuraporttien koonti ,2 Projektiehdotusten esittely johtoryhmälle ,58 Projektiehdotusten vertailu ,28 Päätöksenteko käynnistettävistä projekteista ,36 Projektisalkkuprosessin omistaja ja ,14 kehitysvastuu Projektisalkun viestintä ,88 Resurssitiilanteen tarkastelu ja päivitys ,56 Resurssien allokointipäätökset ,34 Projektisalkkutyökalun omistaja ja käytön ,25 kehitysvastuu Yhteensä ,78

14 Alla on tarkempi tehtävälista tehtäväalueelle Antaa tukea projektipäälliköille ja muille projektien avainhenkilöille heidän tehtävissään. Valitse kunkin kohdalle jokin annetuista vaihtoehdoista. Tätä ei meillä ole vastuutett u selvästi kenellekä än Tämän hoitaa joku muu rooli, toiminto tai järjestelm ä PMO tekee yhdessä jonkun toisen toiminnon kanssa Kuuluu meillä PMOtoiminnon tehtäviin Yhteensä Keskiarvo Tarjoa mentorointia projektipäälliköille ja ,2 projektihenkilöstölle Tukee ja opastaa projektityökalujen käyttöä ,46 Tukee ja opastaa projektipäälliköitä projektin ,28 suunnittelussa Tukee ja opastaa projektipäälliköitä projektin ,2 ohjauksessa Tukee ja opastaa projektin omistajia projektin ,85 asettamisessa Tukee ja opastaa projektin ohjausryhmien ,73 toimintaa Hoitaa osan projektipäälliköiden tehtävistä ,33 ( hallinto ) Tarjoaa fasilitointitukea projekteille ,81 Organisoi projektipäällikköverkoston tai muutoin tukee projektipäälliköiden ,98 verkostoitumista Yhteensä ,98

15 Alla on tarkempi tehtävälista tehtäväalueelle Kehittää organisaation projektiosaamista. Valitse kunkin kohdalle jokin annetuista vaihtoehdoista. Tätä ei meillä ole vastuutett u selvästi kenellekä än Tämän hoitaa joku muu rooli, toiminto tai järjestelm ä PMO tekee yhdessä jonkun toisen toiminnon kanssa Vastaa projektihenkilöstön (projektipäälliköt ja ,09 projektiryhmät) koulutuksesta Vastaa projektin omistajien ja johdon ,71 projektiosaamisesta ja koulutuksesta Suunnittelee koulutusten sisältöjä ,06 Toteuttaa itse projektihenkilöstön koulutuksia ,05 Tarjoa mentorointia projektipäälliköille ja ,89 projektihenkilöstölle Vastaa projektipäälliköiden urapolusta ja sen ,25 kehittämisestä Yhteensä , Alla on tarkempi tehtävälista tehtäväalueelle Johtaa projektitoimintaa ja projekteja (projektien operatiivinen johtovastuu). Valitse kunkin kohdalle jokin annetuista vaihtoehdoista. Tätä ei meillä ole vastuutett u selvästi kenellekä än Tämän hoitaa joku muu rooli, toiminto tai järjestelm ä PMO tekee yhdessä jonkun toisen toiminnon kanssa Kuuluu meillä PMOtoiminnon tehtäviin Yhteensä Keskiarvo Kuuluu meillä PMOtoiminnon tehtäviin Yhteensä Keskiarvo Rekrytoi projektipäälliköitä ,46 Toimii projektipäälliköiden esimiehenä ,44 Vastaa projektien toteutuksesta ,35 Yhteensä ,42

16 Arvioi, miten hyvin edellä kuvattuja PMOn tehtäväalueita hoidetaan ja tuetaan organisaatiossanne (huolimatta siitä kuka sitä tekee)? Välttäväs Tyydyttäv Hyvin Huonosti/ ti, kaipaa ästi ja laadukka hoitamatt selvää kaipaa Yhteensä Keskiarvo asti a parannus kehittämi hoidettu ta stä Tukea, ylläpitää ja kehittää ,99 projektinjohtamisen käytäntöjä Tukea, ylläpitää ja kehittää projektisalkun ,7 johtamista, hallinnointia ja päätöksentekoa Antaa tukea projektipäälliköille ja muille ,83 projektien avainhenkilöille heidän tehtävissään Kehittää organisaation projektiosaamista ,89 Yhteensä , Miten merkittävinä edellytyksinä PMOn toiminnalle pidätte seuraavia tekijöitä? ei jonkin keskimä erittäin paljon mitään verran ärin on paljon merkity Yhteensä Keskiarvo merkity merkity merkity merkity stä stä stä stä stä Hyvä projekti- portfolio- ja ohjelmajohtamisen ,03 menetelmien hallinta Kehittynyt projektikulttuuri ja -tietoisuus ,39 yrityksessä Joustavat ja käytännönläheiset prosessit, ,23 työkalut ja menetelmät Ylimmän johdon tuki ja sitoutuneisuus ,78 Keskitetty päätöksentekoprosessi ja selkeät ,11 organisaation toimintatavat PMOn sidosryhmien välinen yhteistyö ,94 PMOn tuottamien hyötyjen ja lisäarvon ,64 esiintuominen Saatavilla on riittävästi aikaa ja resursseja PMOn toteuttamiseksi PMO perustetaan riittävän korkealle ,96 organisaatiohierarkian tasolle Yhteensä ,12

17 Miten yrityksenne PMOn vastuualueet on valittu? PMOn tehtävien mukaan (projektija portfoliojohtaminen, projektien tukemien jne..) Projektityyppien mukaan (IT, tuotekehitys, jne..) Miten paljon seuraavat ryhmät tai seikat vaikuttavat yrityksenne PMOn jatkokehittymiseen? ei vaikuta vähäine n vaikutus keskimä äräinen vaikutus vaikutta a vaikutta a erittäin paljon Yhteensä Keskiarvo Johtoryhmä ,24 PMOn johto/pmon työntekijät ,2 Projektipäälliköt/projektiryhmien jäsenet ,64 Asiantuntijat ,84 Ulkopuoliset konsultit ,28 Kypsyystasomallien käyttö ,51 Muu: ,89 Yhteensä ,08 Avoimet vastaukset: ei vaikuta - NA - x - x Avoimet vastaukset: vähäinen vaikutus Avoimet vastaukset: keskimääräinen vaikutus - HR - Ohjausryhmät Avoimet vastaukset: vaikuttaa - Asiakkaiden tarpeet - yleinen kehittämisen malli / prosessi - Konsernitason PMO - PMO:n organisatorinen sijoitus Avoimet vastaukset: vaikuttaa erittäin paljon - mittaristo vuoden 2014 alusta - strategialinjaukset - Liiketoiminnan mukaan saaminen

18 Uusien projektihallinta prosessien sisäänajon onnistuminen suunnitellusti Konserni oman organisaation äskettäisen fuusioitumisen tasaantuminen Talousjohtaja (PMO on talouden alaisuudessa) Konsernin toimintakulttuuri Verkostomaisen kaupungin koko projektisalkunhallintaan tarkoitetun PMO:n perustaminen liiketoimintamallin kehitys Projektikuri Onko yrityksenne PMOlla tällä hetkellä seuraavia haasteita? ei keskimä erittäin ollenka vähän paljon Yhteensä Keskiarvo ärin paljon an Projekteihin liittyvien prosessien standardointi ,88 Projektinhallinnan menetelmien käytön ,38 varmistaminen / laajentaminen Sidosryhmien hyväksynnän saavuttaminen ,9 Tehokas yhteistyö muiden asiantuntijatoimintojen kanssa (kuten hallinto, ,81 HR ) Projektinjohtajien riittävän ,23 projektinhallintaosaamisen varmistaminen Toteutettujen projektien keräämän tietämyksen ,48 ja kokemuksen tuominen esille ja käyttöön Tarkoituksenmukaisen portfoliohallinnan ,26 luominen/varmistaminen PMOn riittämättömät taloudelliset resurssit ja henkilöstöresurssit PMOn henkilöstön riittävän osaaminen ,83 varmistaminen Konfliktit linjaorganisaation kanssa (esim ,75 henkilöresurssien saatavuus/käytettävyys) Yhteensä ,05

19 Millä seuraavista tehtävistä PMO voi tuottaa merkittäviä hyötyjä yrityksellenne? Voit valita useamman vaihtoehdon. Huolehtimalla yhteistyön koordinoinnista ja/tai projektitoiminnan linjaamisesta yrityksen strategisten tavoitteid... Tuottamalla laadullista tietoa projekteista ja niiden välisistä riippuvuuksista/vaikutuksista Tarjoamalla projektipäälliköille/- tiimeille operatiivista tukea tai /ja apua ylikuormitustilanteissa Projektiresurssien riittävyyden suunnittelua ja synergiamahdollisuuksien järjestelmällistä hyödyntämistä Projektihallinnan standardien/prosessien luominen, menetelmä tietämyksen ja laadullisen mittaamis... Projektihallinnan IT-työkalujen tarjoaminen organisaation projektitoiminnan tueksi Miten yrityksenne PMO osoittaa taloudellisen lisäarvonsa? rahassa mitattavien muuttujien avulla muilla kuin rahallisilla mittareilla ei mitenkään

20 Onko PMOn tehtävät tai jopa sen olemassaolo asetettu kyseenalaiseksi? ei lainkaan joskus usein Yhteensä Keskiarvo Johdon toimesta ,45 Projektipäälliköiden toimesta ,4 Yhteensä , Minkälaisia pätevyyksiä, taitoja ja/tai osaamista PMOssa työskentelevillä henkilöillä tulee olla? Voit valita useamman vaihtoehdon Tarvittava tekninen/sisällöllinen osaaminen vastuualueeseen kuuluvista projekteista Projektinhallinnan osaaminen Kognitiiviset taidot /osaaminen (itseluottamus, itsetuntemus, vieraiden kulttuurien tuntemus, normien ja arvojen tuntemus) Projektisalkunhallinnan periaatteiden ja menetelmien osaaminen Ohjelmien ja muutoksen johtaminen Projekti- ja projektisalkunhallinnan IT järjestelmät Fasilitointitaidot Projektikompetenssien kehittäminen

21 Minkälaisia pätevyyksiä, taitoja ja/tai osaamista PMO:ssa työskentelevillä henkilöillä tulee kehittää/lisätä? Voit valita useamman vaihtoehdon Tarvittava tekninen/sisällöllinen osaaminen vastuualueeseen kuuluvista projekteista Projektinhallinnan osaaminen Kognitiiviset taidot /osaaminen (itseluottamus, itsetuntemus, vieraiden kulttuurien tuntemus, normien ja arvojen tuntemus) Projektisalkunhallinnan periaatteiden ja menetelmien osaaminen Ohjelmien ja muutoksen johtaminen Projekti- ja projektisalkunhallinnan IT järjestelmät Fasilitointitaidot Projektikompetenssien kehittäminen Projektitoimistomme henkilöillä on aiempaa työkokemusta seuraavista työtehtävistä Voit valita useamman vaihtoehdon

22 Liiketoiminnan johto Projektitoimistotehtävät muissa organisaatioissa Projektipäällikkö Taloushallinto Laadunhallinta Muu asiantuntijatehtävä Miten yrityksessänne varmistetaan PMOn henkilöstön pätevyys? Voit valita useamman vaihtoehdon Kyvykkyys/osaamisprofiilien avulla Henkilökohtaisten urapolkusuunnitelmien avulla Säännöllisen koulutuksen avulla Säännöllisellä kokemusten vaihdolla muiden projektiympäristöjen kanssa

23 Missä määrin organisaatiossanne tiedostetusti käytetään, sovelletaan tai seurataan seuraavien menetelmien tai viitekehysten periaatteita? (jos et tunne menetelmää/viitekehystä, vastauksesi on ei käytössämme ) ei osittain laajasti käytössäm käytössäm käytössäm Yhteensä Keskiarvo me me me PMI PM BOK ,74 ISO ,33 ABC Projektimalli ,94 IPMA (ICB/NCB International Competence Baseline, OCB Organizational Competence ,58 Baseline, Project Excellence Modell) APM Competence Framework ,04 Prince ,19 PPS ,05 MSP (Managing Successful Programmes) ,1 OPM ,04 P3O ,06 P3M ,04 Six Sigma ,33 Scrum ,65 Muut ketterät menetelmät ,64 Yhteensä , Mitä seuraavista projektisalkunhallintaan liittyvistä tehtävistä ja prosesseista tuetaan yrityksessä käytössä olevalla keskitetyllä IT-järjestelmällä? Voi valita useamman Projektien arviointi ja valinta (projektiehdotusten hallinnointi) Resurssien ja kapasiteetin suunnittelu ja seuranta Edistymisraportointi ja projektisalkun raportointijärjestelmä Kustannusseuranta ja/tai suorituskykyraportointi (esim. Earned Value) Käytetyn ajan ja työmäärän seuranta

24 Edellä mainittujen salkunhallinnan prosessien tukemiseen käytössä olevat IT-järjestelmät * Top Down -tyyppiset eivät välttämättä vaadi projektitason suunnittelutietoa, eivätkö yleensä tuekaan projektin suunnittelua vastaavalla tavalla ** Bottom up -tyyppisellä salkunhallintaohjelmistolla tarkoitetaan ohjelmistoa, jossa salkkutasolle tuleva informaatio kerätään yksittäisille projekteille tehdyistä aikataulu- ja resurssisuunnitelmista ja ohjelmistot tukevat samalla vahvasti myös projektien suunnittelua. Voi valita useamman Yhteistyötila (Collaborative) ohjelmistot (Sharepoint, Lotus Notes jne.) Toimisto-ohjelmistot (Excel, Power Point, Word jne.) Top Down* Salkunhallintaohjelmistot (Thinking Portfolio, Improlity, Oracle Instantis, Powersteering jne.) Bottom Up** Salkunhallintaohjelmistot (Planview, Clarity, Oracle Primavera, MS Project Server jne.) ERP (SAP, Oracle jne.) Itse kehitetty/räätälöity järjestelmä

25 Organisaatiossamme on hankittuna seuraavia projektiammattilaisen henkilösertifikaatteja Voi valita useamman IPMA D IPMA C IPMA B IPMA A PMI PMP PMI PgMP Certified PMO Manager (CPMO ) Prince2 Ei mitään Muu, mikä: Avoimet vastaukset: Muu, mikä: - GPM-b - sisäisiä koulutusohjelmia - Certified ScrumMaster - ketterien menetelmien sertifikaatteja - Scrum prosessiin liittyviä sertifikaatteja - CSPO,CSM - scrum master - Yksittäisiä voi olla, mutta näistä ei ole tietoa. - Certified Scope Manager - CSPO, CSM, ITIL - oma koulutus - MoP, MPS - ITIL, Togaf ja Scrum Master - Itse kehitetyt osaamistestit - ei tietoa - Sertifioitu prosessinjohtaja

26 Aiomme tulevaisuudessa hankkia lisää seuraavia projektiammattilaisen sertifikaatteja Voi valita useamman IPMA D IPMA C IPMA B IPMA A PMI PMP PMI PgMP Certified PMO Manager (CPMO ) Prince2 Ei mitään Muu, mikä: Avoimet vastaukset: Muu, mikä: - mahd. GPM, tai GPM-m - panostamme sisäiseen koulutukseen - Päätöksiä tai suunnitelmia ei ole vielä tehty - ketterien menetelmien sertifikaatteja - Projektitoiminnan johdolle ja mahdollisesti projektipäälliköille sopivia sertifikaatteja - scrum master - Ei tietoa - ei välttämättä mitään edellisistä - CSPO - Loppukommentti: PMO-malli ei oikein istu suunnittelutoimistoon - oma koulutus - MoP, MPS - Cobit - en tiedä suunnitelmista - Ei suunitelmia. - SAFE sertifikaatteja

27 VUODEN PROJEKTI 2014 Oletko ollut mukana erinomaisessa projektissa? Käytittekö alalle poikkeavia projektimetodeja? Oliko projektinne innovatiivinen? Ylitittekö asetetut odotukset? OSALLISTU KILPAILUUN: Projektiyhdistys ry järjestää yhdessä kumppaneidensa kanssa kaikille projektialan ammattilaisille avoimen Vuoden projekti -kilpailun. Hakuaika FINALISTEILLE NÄKYVYYTTÄ MEDIASSA FINALISTEILLE VAPAALIPPU VUODEN 2014 PROJEKTIPÄIVILLE VOITTAJALLE 1800 EURON STIPENDI PROJEKTIAMMATIN KEHITTÄMISEEN MITKÄ PROJEKTIT VOIVAT OSALLISTUA? Kilpailuun voivat osallistua kaikki onnistuneet projektit, jotka ovat toteuttajan, asiakkaan, omistajan tai yhteiskunnan kannalta merkittäviä. Projektin tai siitä kerrottavien tietojen pitää olla julkisia. Projektin päättymisestä saa olla kulunut korkeintaan vuosi. Projektilla pitää olla hyväksytty projektisuunnitelma aikatauluineen ja budjetteineen. FINAALI HUIPENTUU PROJEKTIPÄIVILLÄ Hakuajan päätyttyä kilpailun tuomaristo valitsee kolme finalistia, joilta pyydetään tarvittaessa lisätietoja projektista. Tuomarit myös haastattelevat finalistit. Finalistit saavat vapaalipun Projektipäiville ja Vuoden projekti julkistetaan ja palkitaan Projekti-illallisella. Voittajalle on varattu Projektipäivien toisena päivänä mahdollisuus esitellä projektiaan yleisölle. NÄYTÄ OSAAMISESI JA ILMOITTAUDU MUKAAN! Hakuaika Hakuajan päätyttyä tuomaristo valitsee kolme finalistia, jotka kutsutaan haastateltaviksi Projektipäiville. > TÄYTÄ HAKEMUS OSOITTEESSA: VUODEN PROJEKTI 2014 saa 1800 euron stipendin projektiammatin kehittämiseen. Tuomaristossa ovat mukana:

28 NUORI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ KILPAILU Pääkumppani yhteistyökumppani Nuori Projektipäällikkö -kilpailu haastaa Sinut testaamaan projektiosaamisesi puolueettomassa ympäristössä. Kilpailun tarkoitus ei ole arvioida projektia, vaan se keskittyy nimenomaan projektipäällikön kyvykkyyksiin projektien vetämisessä ja tiimien johtamisessa. Kolmivaiheinen kilpailu haastaa osallistujien osaamisen ja kyvykkyydet laidasta laitaan. MIKSI MUKAAN? Voita stipendi valitsemaasi projektialan tapahtumaan Finalistit pääsevät suorittamaan Peili-johtajuusarvion Voita osallistumislippu Projektipäiville 2014 Hanki arvokas meriitti CV:n Mittaa oma osaamisesi Ansaitse mainetta ja kunniaa Edistä uraasi FINAALITUOMARISTO 2014 Petri Jäntti Director, PM Development KONE Major Projects Teppo Valkama Program Manager Tieto Finland Oy Matti Kutila Senior Specialist, Planning VTT Rita Murray Projektipäälliköiden konsultti ja valmentaja, Freelancer Juhani Silvasti Projektinjohtaja (eläkkeellä) kunniajäsen, Projektiyhdistys ry HAKUAIKA Kilpailun hakuaika on , hakulomakkeen voit täyttää osoitteessa: Kilpailun finaali pidetään Projektipäivillä , Espoon Dipolissa. LISÄTIEDOT Lisätietoja kilpailusta löydät kilpailun nettisivuilta: tai (otsikolla Nuori Projektipäällikkö ) IPMA YC Finland powered by

NUORI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 2014 -KILPAILU

NUORI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 2014 -KILPAILU NUORI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 2014 -KILPAILU Miksi kannattaa osallistua? Pääkumppani yhteistyökumppanit Voita 1 200 stipendi projektialan tapahtumaan Pääset suorittamaan Peili TM -johtajuusarvion Voita osallistumislippu

Lisätiedot

2/2010 SEURAAVA SIIRTO. HYÖTYJEN varmistus. STRATEGINEN johtaminen TUOTEKEHITYSPROJEKTIT PROJEKTITOIMISTO

2/2010 SEURAAVA SIIRTO. HYÖTYJEN varmistus. STRATEGINEN johtaminen TUOTEKEHITYSPROJEKTIT PROJEKTITOIMISTO 2/2010 SEURAAVA SIIRTO 6 HYÖTYJEN varmistus 10 STRATEGINEN johtaminen 12 PROJEKTITOIMISTO 34 TUOTEKEHITYSPROJEKTIT Paras muutoksen kumppani Varmista onnistunut muutoksen läpivienti. Kysy lisää. www.talentpartners.fi

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Olemme uudistaneet sivumme!

Olemme uudistaneet sivumme! 2/2013 OSAAMINEN KUNTOON Olemme uudistaneet sivumme! käy klikkaamassa > www.pry.fi Projektiyhdistyksen suuret saappaat s. 4-5 Oi Suomi, päiväs' vielä koittaa s. 6-9 Comparing PM Certifications s. 20-22

Lisätiedot

Näin me opimme johtamaan projekteilla. Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla. Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen on vativaa

Näin me opimme johtamaan projekteilla. Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla. Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen on vativaa 1/2012 PROJEKTEILLA JOHTAMINEN 6 Näin me opimme johtamaan projekteilla 8 Ylitä hankkeiden kuusi kuilua 18 Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla 34 Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen

Lisätiedot

Ohjelmajohtaminen. Organisaation kehittäminen ja investoinnit. Ohjelma 1. Projekti Hanke Hankeinvestointi Toimenpide/pienkehys. Kuva 1.

Ohjelmajohtaminen. Organisaation kehittäminen ja investoinnit. Ohjelma 1. Projekti Hanke Hankeinvestointi Toimenpide/pienkehys. Kuva 1. Ohjelmajohtaminen ja sen soveltaminen Ohjelmat ja ohjelmajohtaminen käsitteinä ja ilmiöinä alkavat esiintyä yhä useammissa organisaatioissa. Ne ilmenevät kuitenkin hyvin eri tavoin ja ohjelmajohtamisen

Lisätiedot

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn 1/2013 Tukijalka suomelle 4 Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! 6 Liikennenörtti sai likaisen työn 16 Projektiosaamisella kilpailukykyä yrityksille ja koko Suomelle 22 Investointi voi olla itu uudelle

Lisätiedot

Vuoden 2013 projekti: Destian kantatie 51

Vuoden 2013 projekti: Destian kantatie 51 1/2014 JULKISHALLINNON PROJEKTIT 8 Vähemmän pakkopaitaa julkisiin hankintoihin 16 Kelan projektitoiminta suunnistaa IPMA Deltan mukaan 60 Vuoden 2013 projekti: Destian kantatie 51 SISÄLLYSLUETTELO Kuva:

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti projektin hallinta Projektikulttuurin kehittäminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti projektin hallinta Projektikulttuurin kehittäminen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Elokuu 2008 projektin hallinta Ja -JOHTAMINEN Projektinhallinnan ja -johdon valmennus Kokenutkin projektipäällikkö voi lisätä

Lisätiedot

Projektin Johdon Pätevyys 3.0

Projektin Johdon Pätevyys 3.0 Projektin Johdon Pätevyys 3.0 National Competence Baseline 3.0 Pätevyysnäkymä v 1.3 06/2012 Käytöspätevyydet Ihmisten johtaminen Sitoutuminen ja motivaatio Itsehillintä Vakuuttavuus Rentous Avoimuus Luovuus

Lisätiedot

LAUMAN JOHTAMINEN HÄMÄRÄSSÄ TYÖKALUPAKKI RISKIENHALLINTAAN PROJEKTIYHDISTYKSEN JÄSENEDUT

LAUMAN JOHTAMINEN HÄMÄRÄSSÄ TYÖKALUPAKKI RISKIENHALLINTAAN PROJEKTIYHDISTYKSEN JÄSENEDUT 1/2011 TYÖKALUT JA MENETELMÄT 14 LAUMAN JOHTAMINEN HÄMÄRÄSSÄ 30 TYÖKALUPAKKI RISKIENHALLINTAAN 48 SCOPE MANAGEMENT 79 PROJEKTIYHDISTYKSEN JÄSENEDUT SISÄLLYSLUETTELO TOIMINNANJOHTAJALTA 4 Palvelut monipuolistuvat

Lisätiedot

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project

Lisätiedot

Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k

Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k Osaaminen kuntoon Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k Teksti: Markku Aarni Johdon vastuulla on luoda organisaatioon johtamisrakenteet sekä osaaminen, joilla strategia realisoidaan

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot

Projektisalkun kehittäminen - kilpailuetua toimituksiin projektisalkulla. Projektisalkku ohjausvälineenä. Projektisalkun kehittäminen

Projektisalkun kehittäminen - kilpailuetua toimituksiin projektisalkulla. Projektisalkku ohjausvälineenä. Projektisalkun kehittäminen Projektisalkun kehittäminen - kilpailuetua toimituksiin projektisalkulla Projektisalkku ohjausvälineenä Projektisalkun kehittäminen Kilpailukyvyn parantaminen PLUS Akatemia Projektitoiminnan ja -johtamisen

Lisätiedot

Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy

Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

Projektisalkku. Thinking Portfolio White Paper UUTTA! Uudistunut resurssihallinta Mobiilituntikirjaus Priorisointi. Ideasalkku Avatarit SISÄLTÖ

Projektisalkku. Thinking Portfolio White Paper UUTTA! Uudistunut resurssihallinta Mobiilituntikirjaus Priorisointi. Ideasalkku Avatarit SISÄLTÖ Uudistunut resurssihallinta Mobiilituntikirjaus Priorisointi UUTTA! Thinking Portfolio White Paper Projektisalkku SISÄLTÖ 1 Projektisalkku strategisen tason johtamisväline 2 Salkunhallinta 4 Thinking Portfolio

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Projektitoiminta 1/2008

Projektitoiminta 1/2008 Projektitoiminta 1/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 KOULUTUS JA OPPIMINEN 10 Innovaatioyliopisto voi mullistaa projektihallinnon koulutuksen 44 Projektijohtamisen huippuosaaminen

Lisätiedot

Juha Molari 26.4.2007: IT-Project Portfolio Management 1

Juha Molari 26.4.2007: IT-Project Portfolio Management 1 1 Juha Molari 26.4.2007: IT-Project Portfolio Management 1 SISÄLTÖ 1. Miksi PPM epäonnistuu? 2. Milloin tarvitaan PPM:ää? 3. Kuka johtaa portfoliota? 4. Priorisointi ja strategia 5. PPM-tekniikat 5.1.

Lisätiedot

CPM Creative Project Management

CPM Creative Project Management eli projektien ja hankkeiden luova johtaminen ketteryyttä, gantteja ja tikettejä yhdistellen Pasi Malmi Karel Åkerlund CPM Creative Project Management eli projektien ja hankkeiden luova johtaminen ketteryyttä,

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

MARKKINOINNIN TILA 2008 Kyselytutkimuksen tuloksia

MARKKINOINNIN TILA 2008 Kyselytutkimuksen tuloksia MARKKINOINNIN TILA 2008 1(22) MARKKINOINNIN TILA 2008 Kyselytutkimuksen tuloksia Johdanto StratMark-hankkeen puitteissa toteutettiin kevät-talvella 2008 laajamittainen Markkinoinnin Tila 2008 -kyselytutkimus,

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot