Kuntoutustoiminta Lapin kuntoutuskeskuksessa 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntoutustoiminta Lapin kuntoutuskeskuksessa 2011"

Transkriptio

1 Kuntoutustoiminta Lapin kuntoutuskeskuksessa 2011 Sairastumisen tai vammautumisen jälkeen yksilölliset kuntoutusjaksot Toiminta- ja työkykyä tukemaan yksilölliset kuntoutuspalvelut ryhmämuotoiset kuntoutuspalvelut Ikääntyessä yli 65-vuotiaiden kuntoutuskurssit veteraanien ja sotainvalidien kuntoutus

2 SAIRASTUMISEN TAI VAMMAUTUMISEN JÄLKEEN yksilölliset kuntoutusjaksot Akuuttivaiheen jälkeinen yksilöllinen laitoskuntoutus Sairastumisen tai vammautumisen jälkeen tapahtuva alkuvaiheen vaativa yksilöllinen kuntoutusjakso (sairastumisesta alle vuosi). Tarvittaessa voidaan suorittaa lyhyt arviojakso intensiivisen kuntoutusjakson ajankohdan määrittämiseksi. Sisältö: räätälöidään yksilöllisesti, jakso sisältää moniammatillisen työryhmän tekemän arvion pohjalta tarvittavat yksilöterapiat ja ohjauksen (fysio-, toiminta-, puheterapia, psykologi/neuropsykologi, sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja) sekä toimintakyvyn mukaan soveltuvat ryhmäohjelmat Lähettäjät: keskussairaalat, terveyskeskukset ja vakuutusyhtiöt (liikenne- ja työtapaturmat) Muu yksilöllinen laitoskuntoutus Eri syistä johtuva yksilöllinen kuntoutustarve (reumaatikko, pitkittynyt selkävaiva, sairastumisen/vammautumisen jälkeinen kuntoutus, yli 65-vuotias vaikeavammainen ym.) Sisältö: räätälöidään yksilöllisesti, sisältää yksilöterapioita ja yksilöllistä ohjausta sekä toimintakyvyn mukaan soveltuvat ryhmäohjelmat Lähettäjät: keskussairaalat, terveyskeskukset ja vakuutusyhtiöt (liikenne- ja työtapaturmat)

3 Kelan vaikeavammaisten yksilöllinen laitoskuntoutus (10 ), yleislinja Alle 65-vuotiaat vaikeavammaiset henkilöt, joiden sairastumisesta on yli vuosi. Kuntoutuksen tavoitteena on arjessa selviytyminen ja/tai työkyvyn turvaaminen Sisältö: kuntoutussuunnitelman ja Kelan kanssa tehdyn sopimuksen ja standardin mukaan kuntoutus jaksotetusti, jolloin jaksojen välillä tavoitteita tukevia välitehtäviä omaisilla/läheisillä mahdollisuus osallistua kuntoutussuunnitelman mukaisesti kuntoutusjakson alku- ja/tai päätösvaiheeseen Itsemaksava Kuntoutusjaksolle voi tulla myös omakustanteisesti. Silloin jakson sisältö (yksilöterapiat ja ryhmät) ja kesto sovitaan kuntoutujan kanssa. Jakson hinta määräytyy sisällön mukaan. Kuntoutukseen tarvitaan lääkärin lähete/lausunto kuntoutustarpeesta. Yhteydenotot: osastonsihteeri Ilona Kokkonen, puhelin Avokuntoutuspalvelut Tarjoamme myös avokuntoutuspalveluja: fysio-, toiminta- ja puheterapiaa sekä neuropsykologista kuntoutusta yksilöllisenä ja fysio- ja toimintaterapiaa myös ryhmämuotoisena. Meillä on mahdollisuus myös päiväkuntoutukseen. Näistä palveluista on omat esitteensä. Yhteydenotot: osastonsihteeri Sanna Niemi, puhelin

4 TOIMINTA- ja TYÖKYKYÄ TUKEMAAN yksilölliset kuntoutuspalvelut Kelan harkinnanvarainen yksilöllinen laitoskuntoutus (12 ) Henkilöille, joilla on työ- tai toimintakykyä rajoittava vamma tai sairaus, johon voidaan kuntoutuksen keinoin vaikuttaa. Edellyttää, että riittävät lääketieteelliset selvitykset on tehty, hoidollinen tilanne on vakiintunut ja kuntoutustarve on selvitetty ja perusteltu ja avokuntoutustoimenpiteet on kokeiltu. Sisältö: räätälöidään yksilöllisen tarpeen mukaan noudattaen Kelan standardia ja sopimusta jakson pituus vrk, tarvittaessa jaksotettuna tai Yhteydenotot: osastonsihteeri Taina Aalto, puhelin Kuntoutustarveselvitys (KTS) 1 3 vrk Kohderyhmä: Henkilöt, joiden työ- ja toimintakyvyn rajoitteiden vaikutusta työssä selviämiseen ja kuntoutusmahdollisuuksiin pitää arvioida. Tavoite: Asiantuntija-arvio kuntoutustarpeesta ja -mahdollisuuksista. Lähettäjät: Kela, työ- ja elinkeinotoimistot, vakuutusyhtiöt ja työeläkelaitokset Sisältökysymykset: kuntoutussosiaalityöntekijä Teija Ristaniemi, puhelin Kuntoutustutkimus (KT) 1 3 viikkoa Kohderyhmä: Henkilöt, joilla on useita lääkärin toteamia toiminnanvajavuutta aiheuttavia vammoja tai sairauksia, joiden vaikutuksia ei ole siinä määrin selvitetty, että kuntoutussuunnitelma olisi voitu laatia, tai muut ongelmat vaikeuttavat kuntoutussuunnitelman tekoa. Tavoite: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää monipuolisesti kuntoutujan kuntoutusmahdollisuudet ja edellytykset kartoittamalla hänen terveydentilaansa, työllistymisedellytyksiään sekä keinoja, joilla ongelmien lisääntyminen voidaan estää ja työkykyä parantaa. Tutkimuksen tuloksena laaditaan yksilöllinen ammatillinen kuntoutussuunnitelma.

5 Lähettäjät: Kela, työ- ja elinkeinotoimistot, vakuutusyhtiöt ja työeläkelaitokset Sisältökysymykset: ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja Timo Saraniemi, puhelin Työ- ja koulutuskokeilu 3 8 viikkoa Kohderyhmä: Kuntoutujille, joilla on lääkärin toteamaa vajaakuntoisuutta ja joiden kuntoutumisessa painottuvat työssä suoriutumisen käytännön kysymykset. Tavoite: Työssä tai työnomaisissa olosuhteissa selvittää työelämässä suoriutumista tai työelämään siirtymisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Lähettäjät: Kela, työ- ja elinkeinotoimistot, vakuutusyhtiöt ja työeläkelaitokset Sisältökysymykset: ammatillisen kuntoutuksen ohjaajat Timo Saraniemi, puhelin ja Sirkka Oinas, puhelin Työhönvalmennus Kohderyhmä: Vajaakuntoisille, joiden työssä selviytymistä täytyy selvittää. Työhönvalmennus sopii usein työkokeilun jatkoksi. Tavoite: Edistää työllistymistä tai sopivan koulutusväylän löytymistä. Lähettäjät: Kela, työ- ja elinkeinotoimistot, vakuutusyhtiöt ja työeläkelaitokset Sisältökysymykset: ammatillisen kuntoutuksen ohjaajat Timo Saraniemi, puhelin ja Sirkka Oinas, puhelin

6 TOIMINTA- ja TYÖKYKYÄ TUKEMAAN ryhmämuotoiset kuntoutuspalvelut Valtakunnalliset Kelan kuntoutuskurssit ACTION CP-vammaiset, työelämässä olevat (nro 40157) 7 kuntoutujaa (3 x 10 ja 4 x 12 ) 1. jakso vrk 2. jakso vrk Kohderyhmä: Työikäiset/työelämässä olevat aikuiset, joilla on CP-vamma ja se vaikuttaa liikkumiseen (tasapaino, spastisuus) tai fyysiseen toimintakykyyn yleensä sekä jaksamiseen. Kurssi on valtakunnallinen. Tavoite: Toiminta- ja työkyvyn parantaminen aktiivisen kuntoutuksen keinoin. Nivelreumakurssi (nro 40672) 1. jakso vrk 2. jakso vrk Kohderyhmä: Työelämässä olevat (työssä, työtön tai opiskelija) nivelreumaa sairastavat. Kurssille valitaan 10 kuntoutujaa. Kurssi on valtakunnallinen. Tavoite: Tavoitteena on omaksua keinoja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen sekä tukea itsehoitoa. Poliokurssi aktiivipainotteinen (nro 40060) 7 kuntoutujaa (2 x 10 ja 5 x 12 ) 1. jakso vrk 2. jakso vrk Kohderyhmä: Työelämässä olevat ja alle 65-vuotiaat eläkkeellä olevat, jotka hyötyvät aktiivisesta kurssimuotoisesta kuntoutuksesta. Tavoite: Toimintakyvyn säilyminen ja paraneminen, itsenäisen suoriutumisen ja ikääntymisen aiheuttamien haittojen kompensoiminen mahdollisen postpoliosyndrooman aiheuttama haitta huomioiden. Kurssi on valtakunnallinen.

7 Alueelliset (Lapin ja Oulun lääni) Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi (nro 40033) Avojakso vrk Työharjoittelu vrk Avojakso vrk Työharjoittelu vrk Avojakso vrk Seurantakäynnit 5 vrk Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi (nro 41767) Avojakso vrk Työharjoittelu vrk vrk Avojakso vrk Työharjoittelu vrk Avojakso vrk Seurantakäynnit 5 vrk Kohderyhmä: Kurssit on tarkoitettu vuotiaille koulutusta vailla oleville, koulutuksen keskeyttäneille tai ammattiin valmistuneille nuorille, joille sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyn olennaisen heikentymisen tai työkyvyttömyyden uhkan. Tavoite: Tavoitteena on ammatillisten valmiuksien parantuminen, omien voimavarojen/vahvuuksien tunnistaminen sekä elämänhallinnan, sosiaalisten taitojen ja aktiivisuuden lisääminen. Tavoitteena on myös toimivan tukiverkoston luominen. Lähettäjät: Kela Sisältökysymykset: ammatillisen kuntoutuksen ohjaajat Timo Saraniemi, puhelin ja Sirkka Oinas, puhelin Omaishoitajakurssi aktiivipainotteinen (nro 40045) 1. jakso vrk kotikäynti, jos matkaa alle 100 km ajalla jakso vrk Omaishoitajakurssi suunnattu sekä alle että yli 65-vuotiaille (nro 40158) 1. jakso vrk kotikäynti, jos matkaa alle 100 km ajalla jakso vrk Kohderyhmä: Vammaista tai pitkäaikaissairasta hoitavat, joilla on tuki- ja liikuntaelinvaivoja, uupumista tai jokin muu toimintakykyä heikentävä sairaus. 3

8 Omaishoitajat voivat olla mukana myös työelämässä, jos sen ohella toimivat myös omaishoitajina. Tavoite: Toimintakyvyn ja itsehoidon tukeminen sekä ratkaisumallien etsiminen arkielämän pulmatilanteisiin. Sykettä elämään -kuntoutuskurssi (nro 40156) 1. jakso vrk 2. jakso vrk 3. jakso vrk Kohderyhmä: Työelämässä (työssä, työnhakija, sairaslomalla, kuntoutustuella) mukana olevat, joilla on tuore masennusoireisto (3 kk 2 vuotta). Tavoite: Parantaa omien voimavarojen tunnistamista ja hyödyntämistä, vahvistaa itsetuntoa ja omaa elämänhallintaa, lisätä liikunnallista aktiivisuutta sekä opettaa rentoutus- ja kehonhallintatekniikoita. Tukiranka- ja niveloireisten kurssit Tukiranka- ja niveloireisten kurssi, työelämässä (nro 39939) 1. jakso vrk 2. jakso vrk Tukiranka- ja niveloireisten kurssi, työelämässä (nro 41661) 1. jakso vrk 2. jakso vrk Tukiranka- ja niveloireisten kurssi, työelämässä (nro 39976) 1. jakso vrk 2. jakso vrk Tukiranka- ja niveloireisten kurssi, työelämässä (nro 39977) 1. jakso vrk 2. jakso vrk Tukiranka- ja niveloireisten kurssi, työelämässä (nro 39978) 1. jakso vrk 2. jakso vrk Tukiranka- ja niveloireisten kurssi, työelämässä (nro 39979) 1. jakso vrk 2. jakso vrk Tukiranka- ja niveloireisten kurssi, työelämässä (nro 40109) pohjoissaamenkieliset 1. jakso vrk 2. jakso vrk

9 Tukiranka- ja niveloireisten avomuotoiset kurssit Tukiranka- ja niveloireisten kurssi, avomuotoinen, työelämässä (nro 39975) 1. jakso vrk 2. jakso vrk 3. jakso vrk Tukiranka- ja niveloireisten kurssi, avomuotoinen, työelämässä (nro 40108) 1. jakso vrk 2. jakso vrk 3. jakso vrk Kohderyhmä: Hakijat, joilla on pitkittyneitä tukirangan, niska-hartiaseudun tai selän oireita ja jotka hyötyvät ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta. Kohdealue on Lapin ja Oulun lääni. Tavoite: Toimintakyvyn ja itsehoidon tukeminen sekä kivun sietäminen ja hallinta, toimintakyvyn parantaminen ja liikunnan omaksuminen elämäntavaksi. ASLAK-kurssit Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus (ASLAK) on Kelan kehittämä varhaiskuntoutuksen muoto. ASLAK-kurssit ovat joko työpaikkakohtaisia tai ammattialakohtaisia. Vuonna 2011 alkavat seuraavat ASLAK-kurssit: Saamenkieliset yrittäjät, 22 vrk (nro 41540) , , ja Kainuun ja Lapin rajavartiostojen siviilityöntekijät, 22 vrk (nro 41542) , , ja Oulun ja Lapin yliopistojen normaalikoulujen opetushenkilökunta, 22 vrk (nro 41543) , , ja

10 Oulun yliopiston hallinto- ja toimistohenkilöstö, 22 vrk (nro 41544) , ja Naisyrittäjät, Pohjois-Suomi, 21 vrk (nro 41545) , , ja Toimistotyöntekijät, Pohjois-Suomi, 21 vrk (nro 41546) , , ja Poronhoitajat, koko poronhoitoalue, 21 vrk (nro 41547) , , ja Oulun teknisen keskuksen ja rakennusvalvonnan henkilökunta, 22 vrk (nro 41548) , , ja Miesyrittäjät, Pohjois-Suomi, 21 vrk (nro 41549) , , ja Oulun kaupungin opettajat, 22 vrk (nro 41550) , , ja Saamenkieliset toimistotyöntekijät, 22 vrk (nro 41551) , , ja Tavoite: ASLAK on ammatillisesti syvennettyä, ryhmämuotoista varhaisvaiheen kuntoutusta työhyvinvoinnin tueksi. Kuntoutus ohjaa terveyttä edistäviin elämäntapoihin, voimavarojen vahvistamiseen ja oman työn kehittämiseen. Hakeutuminen ASLAK-kursseille tapahtuu yleensä työterveyshuollon kautta. Hakemusten tulisi olla lääkärinlausuntoineen Kelan paikallistoimistossa noin 1,5 kk ennen kurssin alkua. Sisältökysymykset: työterveyshoitaja Marja Yliniva, puhelin Työpaikat ja työterveyshuollot voivat tehdä aloitteita uusista ASLAK-kursseista vuodelle 2012 kevään 2011 aikana. Aloitteet uusista kursseista toimitetaan paikallistoimistoon (alueelliset kurssit) tai Kelan kuntoutuslinjalle (valtakunnalliset kurssit).

11 Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus (Tyk-toiminta) Tyk-valmennus on Kelan kustantamaa ammatillista kuntoutusta työsuhteessa oleville työntekijöille, joilla työkyvyttömyys on uhkaamassa lähivuosina tai työkyky on jo olennaisesti heikentynyt. Tavoitteena on työlähtöisesti tukea kuntoutujien työhyvinvointia ja työssäselviytymistä yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Tavoitteena on saada aikaan muutoksia työolosuhteissa, työilmapiirissä sekä kuntoutujien omissa asenteissa ja toimintakyvyssä. Tyk-valmennus toteutetaan 6-8 hengen ryhmissä. Ryhmät voivat olla työpaikkatai ammattialakohtaisia tai yksilöllisesti koottuja. Tyk-valmennuksen kokonaiskestoaika on vrk ja se koostuu viidestä jaksosta 1-2 vuoden aikana. Työpaikkakohtaisiin Tyk-ryhmiin sisältyy 1-2 työyhteisöpäivää ja muissa yhteistyöpäivä. Tyk-valmennus toteutetaan avo- tai laitosmuotoisena. Tyk-valmennukseen hakeudutaan Kelan kautta (EtkKela 7009), hakemuksen liitteeksi työterveyslääkärin laatima B-lausunto, esimiehen selvitys (Ku 109) ja työterveys-/terveydenhuollon selvitys (Ku 108). Sisältökysymykset: psykologi Hilkka Määttä, puhelin Räätälöidyt työhyvinvointipalvelut työyhteisöille Järjestämme räätälöityjä ryhmämuotoisia työhyvinvointipalveluja työyhteisöille. Palveluista, projekteista ja kehittämishankkeista lisätietoa ammatillisen kuntoutuksen psykologi Hilkka Määttä, puhelin

12 IKÄÄNTYESSÄ Kelan kuntoutuskurssit Omaishoitajakurssit Omaishoitajakurssi, suunnattu pääasiassa yli 65-vuotiaille (nro 40037) 1. jakso vrk kotikäynti, jos matkaa alle 100 km ajalla jakso vrk Omaishoitajakurssi, suunnattu sekä alle että yli 65-vuotiaille (nro 40158) 1. jakso vrk kotikäynti, jos matkaa alle 100 km ajalla jakso vrk Kohderyhmä: Vammaista tai pitkäaikaissairasta hoitavat, joilla on tuki- ja liikuntaelinvaivoja, uupumista tai jokin muu toimintakykyä heikentävä sairaus. Kohdealue on Lapin ja Oulun lääni ja kuntoutuspaikkoja kurssilla on kymmenen. Tavoite: Toimintakyvyn ja itsehoidon tukeminen sekä ratkaisumallien etsiminen arkielämän pulmatilanteisiin. Saamenkielisten tukiranka- ja niveloireisten kurssit Inarinsaamenkielisille, yli 65-vuotiaille (nro 41833) 1. jakso vrk 2. jakso vrk Pohjoissaamenkielisille, yli 65-vuotiaille (nro 40130) 1. jakso vrk 2. jakso vrk Kohderyhmä: Eläkkeellä olevat tuki- ja liikuntaelinsairaat, jotka hyötyvät ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta. Kuntoutuspaikkoja kurssilla on kymmenen. Tavoite: Toimintakyvyn ja itsehoidon tukeminen sekä kivun sietäminen ja hallinta, toimintakyvyn parantaminen ja liikunnan omaksuminen elämäntavaksi.

13 IKÄÄNTYESSÄ veteraanien ja sotainvalidien kuntoutus Veteraanikuntoutukseen voivat hakeutua vuosien sotiin osallistuneet rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaavat veteraanit. Myös veteraanien puolisoille voidaan myöntää kuntoutusjakso yhdessä veteraanin kanssa. Laitoskuntoutusjakson pituuteen vaikuttaa veteraanin toimintakykyluokka. Sisältö: Kuntoutusjakson alussa on yksilöllinen toimintakyvyn kartoitus. Jakso sisältää yksilöhoidot sekä ryhmäohjelman. Hakeminen: Veteraanikuntoutukseen hakeudutaan kotikunnan terveyskeskuksen kautta. Valtiokonttorin kautta kuntoutusta voivat saada: sotainvalidit (vähintään 10 % invaliditeetti) sotainvalidien puolisot vaikeavammaisten sotainvalidien puolisot ja lesket sotalesket Kuntoutusta haetaan etukäteen Valtiokonttorilta. Lisätietoja: Sotilasvamma- ja veteraaniasiat Sörnäisten rantatie 13 PL 60, VALTIOKONTTORI puhelin (09) tai (09) LOTTA SVÄRD -järjestöön kuuluneilla lotilla ja pikkulotilla on mahdollisuus saada Lotta Svärd Säätiön kustantamaa kuntoutusta. Kuntoutukseen hakeminen tapahtuu säätiön hakemuslomakkeella ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan jäljennös lääkärinlausunnosta. Lisätietoja: Lotta Svärd Säätiö Mannerheimintie Helsinki puhelin

14 Lääkinnälliseen ja ammatilliseen laitoskuntoutukseen hakeutuminen Kelan kustantama yksilöllinen kuntoutus ja kurssit Hakeminen: lääkärinlausunto kuntoutustarpeesta (B-lausunto tai vaikeavammaisella 10 :n kuntoutujalla kuntoutussuunnitelma) asiakkaan täyttämä kuntoutushakemus: yksilöllinen laitoskuntoutus Ku 102 lomake, kuntoutuskurssit, ASLAK-kuntoutus Ku 102 -lomake Tyk-toiminta EtkKela 7009, Ku 109 ja Ku 108 -lomakkeet Kurssille hakeutuminen on syytä panna vireille hyvissä ajoin. Kuntoutuskeskus toivoo saavansa päätökset valituista 1½ kuukautta ennen kurssin alkua. Kustannukset: kuntoutujille maksuttomia sisältäen kuntoutusohjelman ja täysihoidon majoituksineen (laitoskuntoutusmuotoiset) matkat kuntoutukseen Kela korvaa säännösten mukaan työelämässä olevilla on mahdollisuus Kelan ansionmenetyskorvaukseen Terveydenhuollon kustantama yksilökuntoutus Hakeutuminen: terveyskeskuksen tai keskussairaalan maksusitoumuksella Kustannukset: jaksolta peritään terveydenhuollon maksusäännösten mukainen omavastuuosuus (vuonna 2010 laitosjaksolla 11,30 euroa/vrk) Työ- ja elinkeinotoimiston, vakuutusyhtiön sekä työeläkelaitoksen kustantama kuntoutus maksusitoumus lähettävältä taholta kuntoutujalle maksuttomia

15 ILKK:N YHTEYSTIEDOT Hallinto Tarja Lahtela johtaja, ylilääkäri puhelin Helena Kangasniemi kuntoutuspalvelupäällikkö (työelämäkuntoutus) puhelin Marjatta Vapa kuntoutuspalvelupäällikkö (vaativa kuntoutus) puhelin Vaativa lääkinnällinen kuntoutus Ilona Kokkonen osastonsihteeri (laitoskuntoutus) puhelin fax (016) Armi Pallari vastaava sairaanhoitaja (laitoskuntoutus) puhelin Sanna Niemi osastonsihteeri (avokuntoutus) puhelin Marja Vartiainen vastaava fysioterapeutti puhelin Työelämäkuntoutus Taina Aalto osastonsihteeri puhelin Tuulikki Ahola työterveyshoitaja (kuntoutuskurssit) puhelin Sari Karjalainen psykologi ( sykettä elämään kurssit) puhelin Hilkka Määttä psykologi (tyk, räätälöidyt työhyvinvointipalvelut) puhelin Sirkka Oinas ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja (työkokeilu, työhönvalmennus, nuorten kuntoutuskurssi) puhelin Teija Ristaniemi kuntoutussosiaalityöntekijä (KTS) puhelin Timo Saraniemi ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja (työkokeilu, työhönvalmennus, KT, nuorten kuntoutuskurssi) puhelin Marja Yliniva työterveyshoitaja (ASLAK) puhelin Invalidiliiton muiden yksiköiden kuntoutuspalveluista tietoa osoitteesta

16 ISO 9001 INVALIDILIITON LAPIN KUNTOUTUSKESKUS Porokatu 32, Rovaniemi puhelin puh. (016) (016) faksi (016) Kuntoutustoiminta 2011 ILKK:ssa, Sevenprint Kuntoutustoiminta 2010 ILKK:ssa, Oy Sevenprint Ltd

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

Päivitetty 1.2.2012. hakuohjeita

Päivitetty 1.2.2012. hakuohjeita Päivitetty 1.2.2012 Kelan ASLAKkurssien sisältöja hakuohjeita 1 KELAN ASLAK-KURSSIEN SISÄLTÖ- JA HAKUOHJEITA voimassa 1.1.2012 lukien Sisällysluettelo KELAN ASLAK-KURSSIEN SISÄLTÖ JA HAKUOHJEITA... 2 1.

Lisätiedot

NUORI. Koulu ja koulutus. Ihmissuhteet Työ Toimeentulo. Ympäristö. Harrastukset Kuntoutuminen. Koti ja asuminen. Kelan tukimuodot

NUORI. Koulu ja koulutus. Ihmissuhteet Työ Toimeentulo. Ympäristö. Harrastukset Kuntoutuminen. Koti ja asuminen. Kelan tukimuodot NUORI Koulu ja koulutus Kelan tukimuodot Ihmissuhteet Työ Toimeentulo Ympäristö Koti ja asuminen Harrastukset Kuntoutuminen Nivelvaiheen nuotit-projekti Varsinais-Suomen alueellinen kehittämistyöryhmä

Lisätiedot

Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan?

Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan? Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan? Jorma Kiuttu, LT, sosiaalilääketieteen dosentti, vakuutusalueen ylilääkäri Tunnuslukuja vuonna 2010 Vakuutetut 660 650

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Ammatillisesti syvennetyn lääketieteellisen kuntoutuksen (ASLAK) palvelulinja Voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Ammatillinen kuntoutus kouluttaa uuteen työhön Sivu 4 Terveydenhuollon asiakkaille lisää valinnan vapautta Sivu 6 Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Moniammatilliset tiimit

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

Työelämän taitekohdissa

Työelämän taitekohdissa opas hyvään arkeen Työelämän taitekohdissa opas MS-tautia tai harvinaista etenevää neurologista sairautta sairastavalle suomen ms-liiton julkaisuja työelämän taitekohdissa Suomen MS-liiton julkaisusarja

Lisätiedot

Kartanokylpylä Kaisankodin kuntoutuspalvelut 2015

Kartanokylpylä Kaisankodin kuntoutuspalvelut 2015 Kartanokylpylä Kaisankodin kuntoutuspalvelut 2015 KUNTOUTUS Kartanokylpylä Kaisankoti kulttuurihistoriaa ja nykyaikaa Kartanokylpylässämme voi aistia suomalaista lähihistoriaa. Kaisankodin äiti on presidentin

Lisätiedot

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1 2011 Vammais- palveluopas www.nurmijarvi.fi 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6.

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus...2 1. Ammatillinen kuntoutus...3 1.1.

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

hoitoseuranta kuntoutukseen ohjaaminen

hoitoseuranta kuntoutukseen ohjaaminen Synnynnäisesti sydänvikaisten aikuisten hoitoseuranta ja kuntoutukseen ohjaaminen Sydänlapset ry Työryhmä Mila Gustavsson-Lilius, sydänaikuinen, tutkija, Helsingin yliopiston psykologian laitos Riitta

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällys Lukijalle...3 Yhdenvertaisuus työelämässä..3 Opiskelu ja ammatillinen

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Vakuutus Vahingonkorvauspalvelut 6.4.2010 Dnro 27/31/2010 RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2010

Vakuutus Vahingonkorvauspalvelut 6.4.2010 Dnro 27/31/2010 RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2010 VALTIOKONTTORI Vakuutus Vahingonkorvauspalvelut OHJEKIRJE 6.4.2010 Dnro 27/31/2010 Terveyskeskusta ylläpitäville kunnille ja kuntayhtymille RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2010 Rintamaveteraanikuntoutuksen

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:29 Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Helsinki 2013 2 LUKIJALLE Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet 24.11.2013 Koonnut: Erja Sandberg KELAN ETUISUUKSIA 1. Vammaistuki (alle 16v /16v täyttäneen) 2. Vaikeavammaisten kuntoutus 3. Ammatillinen kuntoutus 4. Koulutarvikemääräraha

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Aalto, Anne - Eskola, Seija - Ihalainen, Anna-Kaisa - Winqvist, Sinikka (toim.) nvalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on Invalidiliiton

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli Lahden kaupunki, sosiaali ja terveystoimi, LATU maahanmuuttajille projekti LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn

Lisätiedot

Kuntoudu pelaamalla. Neuronin palvelut 2015 sivuilla 10-11. sivu 7. sivu 4. sivu 12. sivu 18. Toimintaterapiaa toisellakin tavalla

Kuntoudu pelaamalla. Neuronin palvelut 2015 sivuilla 10-11. sivu 7. sivu 4. sivu 12. sivu 18. Toimintaterapiaa toisellakin tavalla 2015 www.neuron.fi Kuntoudu pelaamalla sivu 4 Toimintaterapiaa toisellakin tavalla sivu 7 Sopeutumisvalmennuksesta tietoa ja vertaistukea sivu 12 Hyvin voidaan ja ahkeroidaan sivu 18 Neuronin palvelut

Lisätiedot