Kuntoutustoiminta Lapin kuntoutuskeskuksessa 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntoutustoiminta Lapin kuntoutuskeskuksessa 2011"

Transkriptio

1 Kuntoutustoiminta Lapin kuntoutuskeskuksessa 2011 Sairastumisen tai vammautumisen jälkeen yksilölliset kuntoutusjaksot Toiminta- ja työkykyä tukemaan yksilölliset kuntoutuspalvelut ryhmämuotoiset kuntoutuspalvelut Ikääntyessä yli 65-vuotiaiden kuntoutuskurssit veteraanien ja sotainvalidien kuntoutus

2 SAIRASTUMISEN TAI VAMMAUTUMISEN JÄLKEEN yksilölliset kuntoutusjaksot Akuuttivaiheen jälkeinen yksilöllinen laitoskuntoutus Sairastumisen tai vammautumisen jälkeen tapahtuva alkuvaiheen vaativa yksilöllinen kuntoutusjakso (sairastumisesta alle vuosi). Tarvittaessa voidaan suorittaa lyhyt arviojakso intensiivisen kuntoutusjakson ajankohdan määrittämiseksi. Sisältö: räätälöidään yksilöllisesti, jakso sisältää moniammatillisen työryhmän tekemän arvion pohjalta tarvittavat yksilöterapiat ja ohjauksen (fysio-, toiminta-, puheterapia, psykologi/neuropsykologi, sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja) sekä toimintakyvyn mukaan soveltuvat ryhmäohjelmat Lähettäjät: keskussairaalat, terveyskeskukset ja vakuutusyhtiöt (liikenne- ja työtapaturmat) Muu yksilöllinen laitoskuntoutus Eri syistä johtuva yksilöllinen kuntoutustarve (reumaatikko, pitkittynyt selkävaiva, sairastumisen/vammautumisen jälkeinen kuntoutus, yli 65-vuotias vaikeavammainen ym.) Sisältö: räätälöidään yksilöllisesti, sisältää yksilöterapioita ja yksilöllistä ohjausta sekä toimintakyvyn mukaan soveltuvat ryhmäohjelmat Lähettäjät: keskussairaalat, terveyskeskukset ja vakuutusyhtiöt (liikenne- ja työtapaturmat)

3 Kelan vaikeavammaisten yksilöllinen laitoskuntoutus (10 ), yleislinja Alle 65-vuotiaat vaikeavammaiset henkilöt, joiden sairastumisesta on yli vuosi. Kuntoutuksen tavoitteena on arjessa selviytyminen ja/tai työkyvyn turvaaminen Sisältö: kuntoutussuunnitelman ja Kelan kanssa tehdyn sopimuksen ja standardin mukaan kuntoutus jaksotetusti, jolloin jaksojen välillä tavoitteita tukevia välitehtäviä omaisilla/läheisillä mahdollisuus osallistua kuntoutussuunnitelman mukaisesti kuntoutusjakson alku- ja/tai päätösvaiheeseen Itsemaksava Kuntoutusjaksolle voi tulla myös omakustanteisesti. Silloin jakson sisältö (yksilöterapiat ja ryhmät) ja kesto sovitaan kuntoutujan kanssa. Jakson hinta määräytyy sisällön mukaan. Kuntoutukseen tarvitaan lääkärin lähete/lausunto kuntoutustarpeesta. Yhteydenotot: osastonsihteeri Ilona Kokkonen, puhelin Avokuntoutuspalvelut Tarjoamme myös avokuntoutuspalveluja: fysio-, toiminta- ja puheterapiaa sekä neuropsykologista kuntoutusta yksilöllisenä ja fysio- ja toimintaterapiaa myös ryhmämuotoisena. Meillä on mahdollisuus myös päiväkuntoutukseen. Näistä palveluista on omat esitteensä. Yhteydenotot: osastonsihteeri Sanna Niemi, puhelin

4 TOIMINTA- ja TYÖKYKYÄ TUKEMAAN yksilölliset kuntoutuspalvelut Kelan harkinnanvarainen yksilöllinen laitoskuntoutus (12 ) Henkilöille, joilla on työ- tai toimintakykyä rajoittava vamma tai sairaus, johon voidaan kuntoutuksen keinoin vaikuttaa. Edellyttää, että riittävät lääketieteelliset selvitykset on tehty, hoidollinen tilanne on vakiintunut ja kuntoutustarve on selvitetty ja perusteltu ja avokuntoutustoimenpiteet on kokeiltu. Sisältö: räätälöidään yksilöllisen tarpeen mukaan noudattaen Kelan standardia ja sopimusta jakson pituus vrk, tarvittaessa jaksotettuna tai Yhteydenotot: osastonsihteeri Taina Aalto, puhelin Kuntoutustarveselvitys (KTS) 1 3 vrk Kohderyhmä: Henkilöt, joiden työ- ja toimintakyvyn rajoitteiden vaikutusta työssä selviämiseen ja kuntoutusmahdollisuuksiin pitää arvioida. Tavoite: Asiantuntija-arvio kuntoutustarpeesta ja -mahdollisuuksista. Lähettäjät: Kela, työ- ja elinkeinotoimistot, vakuutusyhtiöt ja työeläkelaitokset Sisältökysymykset: kuntoutussosiaalityöntekijä Teija Ristaniemi, puhelin Kuntoutustutkimus (KT) 1 3 viikkoa Kohderyhmä: Henkilöt, joilla on useita lääkärin toteamia toiminnanvajavuutta aiheuttavia vammoja tai sairauksia, joiden vaikutuksia ei ole siinä määrin selvitetty, että kuntoutussuunnitelma olisi voitu laatia, tai muut ongelmat vaikeuttavat kuntoutussuunnitelman tekoa. Tavoite: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää monipuolisesti kuntoutujan kuntoutusmahdollisuudet ja edellytykset kartoittamalla hänen terveydentilaansa, työllistymisedellytyksiään sekä keinoja, joilla ongelmien lisääntyminen voidaan estää ja työkykyä parantaa. Tutkimuksen tuloksena laaditaan yksilöllinen ammatillinen kuntoutussuunnitelma.

5 Lähettäjät: Kela, työ- ja elinkeinotoimistot, vakuutusyhtiöt ja työeläkelaitokset Sisältökysymykset: ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja Timo Saraniemi, puhelin Työ- ja koulutuskokeilu 3 8 viikkoa Kohderyhmä: Kuntoutujille, joilla on lääkärin toteamaa vajaakuntoisuutta ja joiden kuntoutumisessa painottuvat työssä suoriutumisen käytännön kysymykset. Tavoite: Työssä tai työnomaisissa olosuhteissa selvittää työelämässä suoriutumista tai työelämään siirtymisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Lähettäjät: Kela, työ- ja elinkeinotoimistot, vakuutusyhtiöt ja työeläkelaitokset Sisältökysymykset: ammatillisen kuntoutuksen ohjaajat Timo Saraniemi, puhelin ja Sirkka Oinas, puhelin Työhönvalmennus Kohderyhmä: Vajaakuntoisille, joiden työssä selviytymistä täytyy selvittää. Työhönvalmennus sopii usein työkokeilun jatkoksi. Tavoite: Edistää työllistymistä tai sopivan koulutusväylän löytymistä. Lähettäjät: Kela, työ- ja elinkeinotoimistot, vakuutusyhtiöt ja työeläkelaitokset Sisältökysymykset: ammatillisen kuntoutuksen ohjaajat Timo Saraniemi, puhelin ja Sirkka Oinas, puhelin

6 TOIMINTA- ja TYÖKYKYÄ TUKEMAAN ryhmämuotoiset kuntoutuspalvelut Valtakunnalliset Kelan kuntoutuskurssit ACTION CP-vammaiset, työelämässä olevat (nro 40157) 7 kuntoutujaa (3 x 10 ja 4 x 12 ) 1. jakso vrk 2. jakso vrk Kohderyhmä: Työikäiset/työelämässä olevat aikuiset, joilla on CP-vamma ja se vaikuttaa liikkumiseen (tasapaino, spastisuus) tai fyysiseen toimintakykyyn yleensä sekä jaksamiseen. Kurssi on valtakunnallinen. Tavoite: Toiminta- ja työkyvyn parantaminen aktiivisen kuntoutuksen keinoin. Nivelreumakurssi (nro 40672) 1. jakso vrk 2. jakso vrk Kohderyhmä: Työelämässä olevat (työssä, työtön tai opiskelija) nivelreumaa sairastavat. Kurssille valitaan 10 kuntoutujaa. Kurssi on valtakunnallinen. Tavoite: Tavoitteena on omaksua keinoja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen sekä tukea itsehoitoa. Poliokurssi aktiivipainotteinen (nro 40060) 7 kuntoutujaa (2 x 10 ja 5 x 12 ) 1. jakso vrk 2. jakso vrk Kohderyhmä: Työelämässä olevat ja alle 65-vuotiaat eläkkeellä olevat, jotka hyötyvät aktiivisesta kurssimuotoisesta kuntoutuksesta. Tavoite: Toimintakyvyn säilyminen ja paraneminen, itsenäisen suoriutumisen ja ikääntymisen aiheuttamien haittojen kompensoiminen mahdollisen postpoliosyndrooman aiheuttama haitta huomioiden. Kurssi on valtakunnallinen.

7 Alueelliset (Lapin ja Oulun lääni) Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi (nro 40033) Avojakso vrk Työharjoittelu vrk Avojakso vrk Työharjoittelu vrk Avojakso vrk Seurantakäynnit 5 vrk Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi (nro 41767) Avojakso vrk Työharjoittelu vrk vrk Avojakso vrk Työharjoittelu vrk Avojakso vrk Seurantakäynnit 5 vrk Kohderyhmä: Kurssit on tarkoitettu vuotiaille koulutusta vailla oleville, koulutuksen keskeyttäneille tai ammattiin valmistuneille nuorille, joille sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyn olennaisen heikentymisen tai työkyvyttömyyden uhkan. Tavoite: Tavoitteena on ammatillisten valmiuksien parantuminen, omien voimavarojen/vahvuuksien tunnistaminen sekä elämänhallinnan, sosiaalisten taitojen ja aktiivisuuden lisääminen. Tavoitteena on myös toimivan tukiverkoston luominen. Lähettäjät: Kela Sisältökysymykset: ammatillisen kuntoutuksen ohjaajat Timo Saraniemi, puhelin ja Sirkka Oinas, puhelin Omaishoitajakurssi aktiivipainotteinen (nro 40045) 1. jakso vrk kotikäynti, jos matkaa alle 100 km ajalla jakso vrk Omaishoitajakurssi suunnattu sekä alle että yli 65-vuotiaille (nro 40158) 1. jakso vrk kotikäynti, jos matkaa alle 100 km ajalla jakso vrk Kohderyhmä: Vammaista tai pitkäaikaissairasta hoitavat, joilla on tuki- ja liikuntaelinvaivoja, uupumista tai jokin muu toimintakykyä heikentävä sairaus. 3

8 Omaishoitajat voivat olla mukana myös työelämässä, jos sen ohella toimivat myös omaishoitajina. Tavoite: Toimintakyvyn ja itsehoidon tukeminen sekä ratkaisumallien etsiminen arkielämän pulmatilanteisiin. Sykettä elämään -kuntoutuskurssi (nro 40156) 1. jakso vrk 2. jakso vrk 3. jakso vrk Kohderyhmä: Työelämässä (työssä, työnhakija, sairaslomalla, kuntoutustuella) mukana olevat, joilla on tuore masennusoireisto (3 kk 2 vuotta). Tavoite: Parantaa omien voimavarojen tunnistamista ja hyödyntämistä, vahvistaa itsetuntoa ja omaa elämänhallintaa, lisätä liikunnallista aktiivisuutta sekä opettaa rentoutus- ja kehonhallintatekniikoita. Tukiranka- ja niveloireisten kurssit Tukiranka- ja niveloireisten kurssi, työelämässä (nro 39939) 1. jakso vrk 2. jakso vrk Tukiranka- ja niveloireisten kurssi, työelämässä (nro 41661) 1. jakso vrk 2. jakso vrk Tukiranka- ja niveloireisten kurssi, työelämässä (nro 39976) 1. jakso vrk 2. jakso vrk Tukiranka- ja niveloireisten kurssi, työelämässä (nro 39977) 1. jakso vrk 2. jakso vrk Tukiranka- ja niveloireisten kurssi, työelämässä (nro 39978) 1. jakso vrk 2. jakso vrk Tukiranka- ja niveloireisten kurssi, työelämässä (nro 39979) 1. jakso vrk 2. jakso vrk Tukiranka- ja niveloireisten kurssi, työelämässä (nro 40109) pohjoissaamenkieliset 1. jakso vrk 2. jakso vrk

9 Tukiranka- ja niveloireisten avomuotoiset kurssit Tukiranka- ja niveloireisten kurssi, avomuotoinen, työelämässä (nro 39975) 1. jakso vrk 2. jakso vrk 3. jakso vrk Tukiranka- ja niveloireisten kurssi, avomuotoinen, työelämässä (nro 40108) 1. jakso vrk 2. jakso vrk 3. jakso vrk Kohderyhmä: Hakijat, joilla on pitkittyneitä tukirangan, niska-hartiaseudun tai selän oireita ja jotka hyötyvät ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta. Kohdealue on Lapin ja Oulun lääni. Tavoite: Toimintakyvyn ja itsehoidon tukeminen sekä kivun sietäminen ja hallinta, toimintakyvyn parantaminen ja liikunnan omaksuminen elämäntavaksi. ASLAK-kurssit Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus (ASLAK) on Kelan kehittämä varhaiskuntoutuksen muoto. ASLAK-kurssit ovat joko työpaikkakohtaisia tai ammattialakohtaisia. Vuonna 2011 alkavat seuraavat ASLAK-kurssit: Saamenkieliset yrittäjät, 22 vrk (nro 41540) , , ja Kainuun ja Lapin rajavartiostojen siviilityöntekijät, 22 vrk (nro 41542) , , ja Oulun ja Lapin yliopistojen normaalikoulujen opetushenkilökunta, 22 vrk (nro 41543) , , ja

10 Oulun yliopiston hallinto- ja toimistohenkilöstö, 22 vrk (nro 41544) , ja Naisyrittäjät, Pohjois-Suomi, 21 vrk (nro 41545) , , ja Toimistotyöntekijät, Pohjois-Suomi, 21 vrk (nro 41546) , , ja Poronhoitajat, koko poronhoitoalue, 21 vrk (nro 41547) , , ja Oulun teknisen keskuksen ja rakennusvalvonnan henkilökunta, 22 vrk (nro 41548) , , ja Miesyrittäjät, Pohjois-Suomi, 21 vrk (nro 41549) , , ja Oulun kaupungin opettajat, 22 vrk (nro 41550) , , ja Saamenkieliset toimistotyöntekijät, 22 vrk (nro 41551) , , ja Tavoite: ASLAK on ammatillisesti syvennettyä, ryhmämuotoista varhaisvaiheen kuntoutusta työhyvinvoinnin tueksi. Kuntoutus ohjaa terveyttä edistäviin elämäntapoihin, voimavarojen vahvistamiseen ja oman työn kehittämiseen. Hakeutuminen ASLAK-kursseille tapahtuu yleensä työterveyshuollon kautta. Hakemusten tulisi olla lääkärinlausuntoineen Kelan paikallistoimistossa noin 1,5 kk ennen kurssin alkua. Sisältökysymykset: työterveyshoitaja Marja Yliniva, puhelin Työpaikat ja työterveyshuollot voivat tehdä aloitteita uusista ASLAK-kursseista vuodelle 2012 kevään 2011 aikana. Aloitteet uusista kursseista toimitetaan paikallistoimistoon (alueelliset kurssit) tai Kelan kuntoutuslinjalle (valtakunnalliset kurssit).

11 Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus (Tyk-toiminta) Tyk-valmennus on Kelan kustantamaa ammatillista kuntoutusta työsuhteessa oleville työntekijöille, joilla työkyvyttömyys on uhkaamassa lähivuosina tai työkyky on jo olennaisesti heikentynyt. Tavoitteena on työlähtöisesti tukea kuntoutujien työhyvinvointia ja työssäselviytymistä yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Tavoitteena on saada aikaan muutoksia työolosuhteissa, työilmapiirissä sekä kuntoutujien omissa asenteissa ja toimintakyvyssä. Tyk-valmennus toteutetaan 6-8 hengen ryhmissä. Ryhmät voivat olla työpaikkatai ammattialakohtaisia tai yksilöllisesti koottuja. Tyk-valmennuksen kokonaiskestoaika on vrk ja se koostuu viidestä jaksosta 1-2 vuoden aikana. Työpaikkakohtaisiin Tyk-ryhmiin sisältyy 1-2 työyhteisöpäivää ja muissa yhteistyöpäivä. Tyk-valmennus toteutetaan avo- tai laitosmuotoisena. Tyk-valmennukseen hakeudutaan Kelan kautta (EtkKela 7009), hakemuksen liitteeksi työterveyslääkärin laatima B-lausunto, esimiehen selvitys (Ku 109) ja työterveys-/terveydenhuollon selvitys (Ku 108). Sisältökysymykset: psykologi Hilkka Määttä, puhelin Räätälöidyt työhyvinvointipalvelut työyhteisöille Järjestämme räätälöityjä ryhmämuotoisia työhyvinvointipalveluja työyhteisöille. Palveluista, projekteista ja kehittämishankkeista lisätietoa ammatillisen kuntoutuksen psykologi Hilkka Määttä, puhelin

12 IKÄÄNTYESSÄ Kelan kuntoutuskurssit Omaishoitajakurssit Omaishoitajakurssi, suunnattu pääasiassa yli 65-vuotiaille (nro 40037) 1. jakso vrk kotikäynti, jos matkaa alle 100 km ajalla jakso vrk Omaishoitajakurssi, suunnattu sekä alle että yli 65-vuotiaille (nro 40158) 1. jakso vrk kotikäynti, jos matkaa alle 100 km ajalla jakso vrk Kohderyhmä: Vammaista tai pitkäaikaissairasta hoitavat, joilla on tuki- ja liikuntaelinvaivoja, uupumista tai jokin muu toimintakykyä heikentävä sairaus. Kohdealue on Lapin ja Oulun lääni ja kuntoutuspaikkoja kurssilla on kymmenen. Tavoite: Toimintakyvyn ja itsehoidon tukeminen sekä ratkaisumallien etsiminen arkielämän pulmatilanteisiin. Saamenkielisten tukiranka- ja niveloireisten kurssit Inarinsaamenkielisille, yli 65-vuotiaille (nro 41833) 1. jakso vrk 2. jakso vrk Pohjoissaamenkielisille, yli 65-vuotiaille (nro 40130) 1. jakso vrk 2. jakso vrk Kohderyhmä: Eläkkeellä olevat tuki- ja liikuntaelinsairaat, jotka hyötyvät ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta. Kuntoutuspaikkoja kurssilla on kymmenen. Tavoite: Toimintakyvyn ja itsehoidon tukeminen sekä kivun sietäminen ja hallinta, toimintakyvyn parantaminen ja liikunnan omaksuminen elämäntavaksi.

13 IKÄÄNTYESSÄ veteraanien ja sotainvalidien kuntoutus Veteraanikuntoutukseen voivat hakeutua vuosien sotiin osallistuneet rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaavat veteraanit. Myös veteraanien puolisoille voidaan myöntää kuntoutusjakso yhdessä veteraanin kanssa. Laitoskuntoutusjakson pituuteen vaikuttaa veteraanin toimintakykyluokka. Sisältö: Kuntoutusjakson alussa on yksilöllinen toimintakyvyn kartoitus. Jakso sisältää yksilöhoidot sekä ryhmäohjelman. Hakeminen: Veteraanikuntoutukseen hakeudutaan kotikunnan terveyskeskuksen kautta. Valtiokonttorin kautta kuntoutusta voivat saada: sotainvalidit (vähintään 10 % invaliditeetti) sotainvalidien puolisot vaikeavammaisten sotainvalidien puolisot ja lesket sotalesket Kuntoutusta haetaan etukäteen Valtiokonttorilta. Lisätietoja: Sotilasvamma- ja veteraaniasiat Sörnäisten rantatie 13 PL 60, VALTIOKONTTORI puhelin (09) tai (09) LOTTA SVÄRD -järjestöön kuuluneilla lotilla ja pikkulotilla on mahdollisuus saada Lotta Svärd Säätiön kustantamaa kuntoutusta. Kuntoutukseen hakeminen tapahtuu säätiön hakemuslomakkeella ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan jäljennös lääkärinlausunnosta. Lisätietoja: Lotta Svärd Säätiö Mannerheimintie Helsinki puhelin

14 Lääkinnälliseen ja ammatilliseen laitoskuntoutukseen hakeutuminen Kelan kustantama yksilöllinen kuntoutus ja kurssit Hakeminen: lääkärinlausunto kuntoutustarpeesta (B-lausunto tai vaikeavammaisella 10 :n kuntoutujalla kuntoutussuunnitelma) asiakkaan täyttämä kuntoutushakemus: yksilöllinen laitoskuntoutus Ku 102 lomake, kuntoutuskurssit, ASLAK-kuntoutus Ku 102 -lomake Tyk-toiminta EtkKela 7009, Ku 109 ja Ku 108 -lomakkeet Kurssille hakeutuminen on syytä panna vireille hyvissä ajoin. Kuntoutuskeskus toivoo saavansa päätökset valituista 1½ kuukautta ennen kurssin alkua. Kustannukset: kuntoutujille maksuttomia sisältäen kuntoutusohjelman ja täysihoidon majoituksineen (laitoskuntoutusmuotoiset) matkat kuntoutukseen Kela korvaa säännösten mukaan työelämässä olevilla on mahdollisuus Kelan ansionmenetyskorvaukseen Terveydenhuollon kustantama yksilökuntoutus Hakeutuminen: terveyskeskuksen tai keskussairaalan maksusitoumuksella Kustannukset: jaksolta peritään terveydenhuollon maksusäännösten mukainen omavastuuosuus (vuonna 2010 laitosjaksolla 11,30 euroa/vrk) Työ- ja elinkeinotoimiston, vakuutusyhtiön sekä työeläkelaitoksen kustantama kuntoutus maksusitoumus lähettävältä taholta kuntoutujalle maksuttomia

15 ILKK:N YHTEYSTIEDOT Hallinto Tarja Lahtela johtaja, ylilääkäri puhelin Helena Kangasniemi kuntoutuspalvelupäällikkö (työelämäkuntoutus) puhelin Marjatta Vapa kuntoutuspalvelupäällikkö (vaativa kuntoutus) puhelin Vaativa lääkinnällinen kuntoutus Ilona Kokkonen osastonsihteeri (laitoskuntoutus) puhelin fax (016) Armi Pallari vastaava sairaanhoitaja (laitoskuntoutus) puhelin Sanna Niemi osastonsihteeri (avokuntoutus) puhelin Marja Vartiainen vastaava fysioterapeutti puhelin Työelämäkuntoutus Taina Aalto osastonsihteeri puhelin Tuulikki Ahola työterveyshoitaja (kuntoutuskurssit) puhelin Sari Karjalainen psykologi ( sykettä elämään kurssit) puhelin Hilkka Määttä psykologi (tyk, räätälöidyt työhyvinvointipalvelut) puhelin Sirkka Oinas ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja (työkokeilu, työhönvalmennus, nuorten kuntoutuskurssi) puhelin Teija Ristaniemi kuntoutussosiaalityöntekijä (KTS) puhelin Timo Saraniemi ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja (työkokeilu, työhönvalmennus, KT, nuorten kuntoutuskurssi) puhelin Marja Yliniva työterveyshoitaja (ASLAK) puhelin Invalidiliiton muiden yksiköiden kuntoutuspalveluista tietoa osoitteesta

16 ISO 9001 INVALIDILIITON LAPIN KUNTOUTUSKESKUS Porokatu 32, Rovaniemi puhelin puh. (016) (016) faksi (016) Kuntoutustoiminta 2011 ILKK:ssa, Sevenprint Kuntoutustoiminta 2010 ILKK:ssa, Oy Sevenprint Ltd

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1.

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus Voimassa 1.1.2012 TYK-kuntoutus Työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi tai asianmukaisesti

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTARVESELVITYKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Sivu I YLEISET PERIAATTEET Kuntoutustarveselvitys...1

Lisätiedot

KELAN TULES-AVOKURSSIT

KELAN TULES-AVOKURSSIT KELAN TULES-AVOKURSSIT KUNTOUTUSTA TYÖELÄMÄSSÄ OLEVILLE TUKI- JA LIIKUNTAELINOIREISILLE HERTTUAN KUNTOUTUSKESKUKSESSA Tules-avokursseja selkäoireisille niska-hartiaoireisille lonkka-polviniveloireisille

Lisätiedot

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja 11.9.2014 Lappeenranta Nuorisotakuun ajankohtaiset asiat Koulutustakuu: Peruskoulun päättäneitä oli 57 201 ja heistä 55 655 haki tutkintoon johtavaan

Lisätiedot

NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014

NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014 NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014 Toiminta- ja palvelukeskus MERI-KARINA Seiskarinkatu 35, Turku Tervetuloa sopeutumisvalmennuskursseille Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskukseen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TYÖKYVYN VARHAINEN TUKI Työterveyshuoltolain (1383/2001) perusteella työterveyshuollon

Lisätiedot

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito Alueelliset yhteistyökokoukset 24.8.-7.9.2010 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Lisätiedot

Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö

Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö 18.11.2016 Mitä on amma$llinen kuntoutus? Amma:llisen kuntoutuksen tarkoitus on au7aa työllistymään, pysymään

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Armi Peltomäki Työkykyneuvoja Kela/TYP 12.9.2016 KSSHP:n koulutustilaisuus Työikäinen terveydenhuollossa I Työkyvyn arviointi Työkykyneuvonta Kelassa 1/2 Työkykyneuvonta

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Lapin keskussairaala 14.9.2016 Arja Törmänen, Kela Pohjoinen vakuutuspiiri NUOREN KUNTOUTUSRAHA Myöntämisedellytykset Ikä 16-19 vuotta Työ- ja opiskelukyky tai mahdollisuudet

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit. Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017

Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit. Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017 Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017 Leila Tauriainen, koulutuspäällikkö 26.8.2015 1 Esitteet löytyvät kotisivuiltamme http://www.kiipula.fi/fi/koulutustarjonta/

Lisätiedot

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Kyh 24.1.2012 10 Kyh liite 5 Kyh 22.5.2012 62 Kyh liite 2 Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Yl Tapio Ropponen, Keva ja Yl Anne Lamminpää, Valtiokonttori Tavoitetila Työssä voidaan hyvin Osatyökykyiset työ- ja toimintakykynsä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen. Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen. Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä 23.11.2016 Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen Kela maksaa palveluntuottajalle

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS Kuntoutuspsykoterapia: Kohderyhmänä ovat 16-67-vuotiaat, jotka tarvisevat kuntoutusta työ- tai opiskelukyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi. : Kohderyhmänä ovat alle 65-henkilöt,

Lisätiedot

SALVAN VETERAANIPALVELUT sotainvalidit, sotaveteraanit, lotat

SALVAN VETERAANIPALVELUT sotainvalidit, sotaveteraanit, lotat 2016 SALVAN VETERAANIPALVELUT sotainvalidit, sotaveteraanit, lotat Tervetuloa kuntoutumaan ja virkistymään Ilolansaloon! Palvelukeskus Ilolansalo Ilolankatu 6 24240 SALO p. (02) 7213 300 www.salva.fi SALVA

Lisätiedot

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa - Kuka minä olen? Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja persoonallisuus

Lisätiedot

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Anne Korhonen Journalistipäivä 8.3.2016 Osatyökykyinen vai työkykyinen? 2 Osatyökykyisyys on työ ja tehtäväsidonnainen asia Työkyky muuttuu ja muuntuu

Lisätiedot

Moniammatillinen kipuselvitys

Moniammatillinen kipuselvitys Moniammatillinen kipuselvitys 1 Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti Kuntoutuksen tavoite on parantaa oireen- ja elämänhallintaa. Tavoitteet määritellään yhteistyössä kuntoutujan

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportti

Palveluntuottajien vuosiraportti 2012 Palveluntuottajien vuosiraportti Ammatillinen kuntoutus Vaikeavammaisten yksilöjaksot Harkinnanvaraiset yksilöjaksot TULES -kurssit ASLAK- ja Tyk -kuntoutus Kela 9.8.2013 2 Kela Sisällön suunnittelu

Lisätiedot

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työttömille

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työttömille Kelan kuntoutusmahdollisuudet työttömille 2009 1 Kelan kuntoutustoiminta Järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

KUNTOUTUS ON MAHDOLLISUUS Härmän Kuntoutus Oy

KUNTOUTUS ON MAHDOLLISUUS Härmän Kuntoutus Oy KUNTOUTUS ON MAHDOLLISUUS Härmän Kuntoutus Oy Riitta Puumala Kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin asiantuntija Riitta.puumala@harmankuntokeskus.fi, 050 371 4712, Terveisiä Härmästä, ajankohtaisista kuntoutuksista

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustutkimus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

Taustaa. PURA - toiminnasta työkyky

Taustaa. PURA - toiminnasta työkyky PURA - toiminnasta työkyky 1.4.2014 31.5.2017 Yhteistyössä Sytyke-Centre/Hengitysliitto Kela Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Avominne päihdeklinikka Kuntoutussäätiö Toiminta - Työ - Tulevaisuus Taustaa

Lisätiedot

KELA hylkää haetun kuntoutuksen miksi? Jari Välimäki Ylilääkäri Kelan Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

KELA hylkää haetun kuntoutuksen miksi? Jari Välimäki Ylilääkäri Kelan Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus KELA hylkää haetun kuntoutuksen miksi? Jari Välimäki Ylilääkäri Kelan Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus 25.11.2016 2 KELA hylkää haetun kuntoutuksen tilastoa 3 KELA hylkää haetun kuntoutuksen

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA. Anne Lehtinen. Ilolankatu SALO Vastaava fysioterapeutti

Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA. Anne Lehtinen. Ilolankatu SALO  Vastaava fysioterapeutti Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Anne Lehtinen Vastaava fysioterapeutti 044 7213 358 Ilolankatu 6 24240 SALO www.salva.fi s SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLANSALOSSA Tarjoamme ajanmukaiset tilat

Lisätiedot

2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa

Lisätiedot

Kelan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet

Kelan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet Kelan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet Suunnittelija Marjaana Pajunen /Kela/Työ ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Työ kuuluu kaikille! -Vammaisfoorumi ry:n ja Uudenmaan TE-toimiston koulutuspäivä

Lisätiedot

NYT! Mitä uuttaa Kelan kuntoutuksessa

NYT! Mitä uuttaa Kelan kuntoutuksessa NYT! Mitä uuttaa Kelan kuntoutuksessa 2.12.15 Kelan kuntoutuksen tavoitteet Oikea-aikainen kuntoutus Vaikuttavat kuntoutustoimenpiteet Kuntoutujan tukeminen elämäntilanteen edellyttämällä tavalla 2 Seuraavaksi

Lisätiedot

Mihin suuntaan kuntoutusta tulisi kehi.ää palveluntuo.ajan näkökulma?

Mihin suuntaan kuntoutusta tulisi kehi.ää palveluntuo.ajan näkökulma? Mihin suuntaan kuntoutusta tulisi kehi.ää palveluntuo.ajan näkökulma? Päivi Hämäläinen, kliinisen neuropsykologian dosen>, kuntoutuskeskuksen johtaja Olemassa oleva kuntoutusvalikoima on varsin ka.ava

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi.

Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi. Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi Aiheet Jukka Kivekäs 1. Työkyvyttömyys vähenee 2. Työkyvyttömyyden arvioinnista 3. Osatyökyvyttömyyseläkkeet 4. Työeläkekuntoutus 5.

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Maija Haanpää Ylilääkäri Etera

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Maija Haanpää Ylilääkäri Etera Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Maija Haanpää Ylilääkäri Etera Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta samankaltaisessa tilanteessa

Lisätiedot

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 1 Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 Tuleskurssit ja avokurssit 2016-2019 2 KEHITTÄMISTYÖN TAUSTA Kelan rahoittaman TULES- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksen standardien kehittämistä

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

GAS-prosessi Aslakissa, ensikokemuksia Kiipulasta

GAS-prosessi Aslakissa, ensikokemuksia Kiipulasta GAS-prosessi Aslakissa, ensikokemuksia Kiipulasta ASLAK Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus Kelan järjestämää ryhmämuotoista varhaiskuntoutusta Tavoitteena työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen

Lisätiedot

Työhön kuntoutumisen tuki -hanke Projektipäällikkö Ritva Teerimäki

Työhön kuntoutumisen tuki -hanke Projektipäällikkö Ritva Teerimäki Työhön kuntoutumisen tuki -hanke 2007-2009 Projektipäällikkö Ritva Teerimäki 26.11.2008 1 Työterveyskeskuksen organisaatio Kuntoutusryhmä 2 Hankkeen tavoitteista 1. Työkykyarvioiden kehittäminen 2. Kuntoutustarpeen

Lisätiedot

Reumaa sairastavien vakuutettujen kuntoutus Pohjois-Suomen vakuutusalueella. Jorma Kiuttu Pohjois-Suomen alueen ylilääkäri 30.8.

Reumaa sairastavien vakuutettujen kuntoutus Pohjois-Suomen vakuutusalueella. Jorma Kiuttu Pohjois-Suomen alueen ylilääkäri 30.8. Reumaa sairastavien vakuutettujen kuntoutus Pohjois-Suomen vakuutusalueella Jorma Kiuttu Pohjois-Suomen alueen ylilääkäri 3.8.21 6 5 4 3 2 1 Ammatillinen kuntoutus 29 6 (M5, M6, M8) Vajaakuntoisten ammatillinen

Lisätiedot

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Kelan kuntoutuspalvelut nuorille

Kelan kuntoutuspalvelut nuorille Kelan kuntoutuspalvelut nuorille Kuntoutuksen avulla takaisin opiskelemaan tai työelämään 29.10.2015 Sari Rautio Sirpa Keskitalo Oulun Kela Kelan kuntoutus Kelan järjestämää kuntoutusta on Lain mukaan

Lisätiedot

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Raija Kerätär 2.11.2015 www.oorninki.fi Kuntoutus Järvikoski 2013 Korjaavaa tai varhaiskuntoutuksellista toimintaa, joka käynnistyy Työ- ja toimintakykyisyyden

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Harkinnanvaraiset yksilölliset

Harkinnanvaraiset yksilölliset Harkinnanvaraiset yksilölliset kuntoutusjaksot Linjat ja muutokset Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Suunnittelija Anneli Louhenperä 18.- 19.1.2012 Yleistä 1/2 Uudet Kelan avo- ja laitosmuotoisen

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN MAHDOLLISUUDET

AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN MAHDOLLISUUDET AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN MAHDOLLISUUDET Kirsi Unkila työkykyvalmentaja, sosiaalialan asiantuntija 26.1.2016 Esityksen sisältö Mitä ammatillinen kuntoutus on ja mitä sillä tavoitellaan? Kuka sitä järjestää?...

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS

TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS OLENNAISIMPIA ASIOITA, JOTKA JATKOSSA MUUTTUVAT TAVOITTEET AIEMMIN Työkokeilu, max. 40 vrk + 3 seurantaa max. 120 vrk + 23 seurantaa MTtyöhönvalmennus max.240

Lisätiedot

Kokonaisvaltaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin perehdyttävä koulutus yleislääketieteeseen erikoistuville terveyskeskuslääkäreille

Kokonaisvaltaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin perehdyttävä koulutus yleislääketieteeseen erikoistuville terveyskeskuslääkäreille Kokonaisvaltaiseen työ- toimintakyvyn arviointiin perehdyttävä koulutus yleislääketieteeseen erikoistuville terveyskeskuslääkäreille Timo H Pehkonen ll, fysiatrian erikoislääkäri ylilääkäri, KUntoutuspalvelut/Oulun

Lisätiedot

Palvelulinjakohtaiset standardit

Palvelulinjakohtaiset standardit kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(7) Kelan kuntoutuksena toteutettava harkinnanvarainen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus, yleis- ja neurologinen palvelulinja vuosina 2016 2019 Tarjoajat

Lisätiedot

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi 1. Jäljellä olevan työkyvyn selvittäminen 2. Nuorten työ-

Lisätiedot

Learning cafen yhteenveto. Oulu

Learning cafen yhteenveto. Oulu Learning cafen yhteenveto Oulu 21.1.2014 Miten ohjaamme asiakkaita ammatilliseen kuntoutukseen? Kun kontakti valmis ohjataan ammatilliseen kuntoutukseen Kuntoutuskentän tuntemus Verkoston tuntemus Info-päivät

Lisätiedot

Kelan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet. Minna Nilsson Etuuskäsittelyn päällikkö Läntinen vakuutuspiiri 9.2.2016

Kelan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet. Minna Nilsson Etuuskäsittelyn päällikkö Läntinen vakuutuspiiri 9.2.2016 Kelan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet Minna Nilsson Etuuskäsittelyn päällikkö Läntinen vakuutuspiiri 9.2.2016 Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (KKRL 566/2005)

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Arvoisa sotiemme veteraani!

Arvoisa sotiemme veteraani! HAMINAN KAUPUNKI/Hyvinvointipalvelut 1.4.2016 Arvoisa sotiemme veteraani! Asuminen Asuntojen korjausavustus Veteraanit ja heidän leskensä voivat saada avustusta asunnon korjaamiseen tai muutostöihin. Lisätietoja

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015

Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015 Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015 Kelan kuntoutustoiminta Lain mukaan järjestettävä vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus vaikeavammaisten

Lisätiedot

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? 15.10.2013 Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille?

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK)

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK) CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK) Invalidiliitto ry hallinnoi - RAY rahoittaa www.invalidiliitto.fi/cp-projekti

Lisätiedot

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus Vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kunnolla kuntoon seminaari Suomen CP-liiton päivätoiminta 18.11.2016 kulttuurikeskus Caisa Ilona Toljamo, palvelupäällikkö Suomen CP-liitto ry 1 Lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Sisällys VALIDIA KUNTOUTUS LAHTI ESTEETTÖMYYDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Sisällys VALIDIA KUNTOUTUS LAHTI ESTEETTÖMYYDEN EDELLÄKÄVIJÄ KUNTOUDU KAUPUNGISSA Validia Kuntoutus Lahti Kuntoutuspalvelut 2016 Sisällys Tervetuloa kuntoutumaan Lahteen 3 Tietoa meistä 4 Ohjeet hakijalle 6 Lasten ja perheiden sopeutumisvalmennus 9 Nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen

Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen kuntoutuksessa Kuntoutuspolku Moniammatillinen intensiivinen laitoskuntoutus Moniammatillinen kuntoutus jatkuu päiväkuntoutuksena tai polikliinisenä kuntoutuksena

Lisätiedot

Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja saavan ja vajaakuntoisen henkilöasiakkaan tukitoimenpiteet

Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja saavan ja vajaakuntoisen henkilöasiakkaan tukitoimenpiteet Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja saavan ja vajaakuntoisen henkilöasiakkaan tukitoimenpiteet Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja saavan ja vajaakuntoisen henkilöasiakkaan tukitoimenpiteet

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa Omaa taustaani ja työtehtäviäni Lääket. ja kir. tri, neurologi, väitellyt huimauksesta Vakuutuslääketieteen

Lisätiedot

Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet. Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero

Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet. Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero Kuntoutuslaitostoiminnan pitkä kehityskaari (1) Sodanjälkeiset suuret laitokset

Lisätiedot

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa?

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Tavoitteena on mahdollistaa työuran jatkaminen terveydellisistä rajoitteista huolimatta Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2016

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2016 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2016 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen

Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen Suuntaviivoja kuntoutuspalveluiden toteutukseen -koulutus Tiina Huusko Tuula Ahlgren Kuntoutuspäällikkö Kehittämispäällikkö 4.2.2014 2 Kelan kuntoutusta saaneet lakiperusteen

Lisätiedot

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 26.11.2013 Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa / Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 1 Tutkimuksen näkökulma Työikäisten kuntoutuksella

Lisätiedot

Sisällys VALIDIA KUNTOUTUS LAHTI ESTEETTÖMYYDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Sisällys VALIDIA KUNTOUTUS LAHTI ESTEETTÖMYYDEN EDELLÄKÄVIJÄ KUNTOUDU KAUPUNGISSA Validia Kuntoutus Lahti Kuntoutuspalvelut 2016 1 Sisällys Tervetuloa kuntoutumaan Lahteen 3 Tietoa meistä 4 Ohjeet hakijalle 6 Lasten ja perheiden sopeutumisvalmennus 8 Nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Ikääntyvän CP-vammaisen kokemuksia kuntoutuksen kannalta Ikääntyvä CP-vammainen seminaari

Ikääntyvän CP-vammaisen kokemuksia kuntoutuksen kannalta Ikääntyvä CP-vammainen seminaari Ikääntyvän CP-vammaisen kokemuksia kuntoutuksen kannalta Ikääntyvä CP-vammainen seminaari 26.3.2010 Invalidiliitto ry RAY rahoittaa www.invalidiliitto.fi/cp-projekti Tiina Airaksinen, projektipäällikkö

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden jaksaminen. Työympäristöseminaari Murikka 27.5.2014

Luottamushenkilöiden jaksaminen. Työympäristöseminaari Murikka 27.5.2014 Luottamushenkilöiden jaksaminen Työympäristöseminaari Murikka 27.5.2014 Mistä voin itse huolehtia? Varmista osaamisesi: Murikan kurssit! Hyödynnä vertaistuki: työpaikan luottamushlöt, ammattiosasto Nuku

Lisätiedot

Tuloksellisuuden seuranta. Veli-Matti Vadén

Tuloksellisuuden seuranta. Veli-Matti Vadén Tuloksellisuuden seuranta Veli-Matti Vadén 23.11.2016 Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Tuloksellisuuden seuranta Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi (AKVA) 1. Tietojen toimittamisen

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

ASLAK-kurssin GAS-tavoitteet kuntoutusprosessissa

ASLAK-kurssin GAS-tavoitteet kuntoutusprosessissa ASLAK-kurssin GAS-tavoitteet kuntoutusprosessissa Suunnittelija, TtM, Leena Penttinen 09.02.2012 Terveysosasto Uutta standardissa Uudistustyön yhtenä keskeisenä tavoitteena oli kuntoutusmuotojen sisällön

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2014 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus 23.11.2016 Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus 2017-2020 Palveluntuottajien koulutus Anne Flak, suunnittelija Kirsi Vainiemi, vastaava asiantuntijalääkäri Maija Rauma, suunnittelija Milla Kaitola,

Lisätiedot

Työikäisen kuntoutussuunnitelma. Timo Pohjolainen Helsinki Hospital

Työikäisen kuntoutussuunnitelma. Timo Pohjolainen Helsinki Hospital Työikäisen kuntoutussuunnitelma Timo Pohjolainen Helsinki Hospital Sidonnaisuudet Työpaikka - Helsinki Hospital Asiantuntijalääkäri - Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta - Vakuutuslautakunta - Potilasvakuutuskeskus

Lisätiedot

Työttömien terveystarkastukset

Työttömien terveystarkastukset Työttömien terveystarkastukset 5.10.2012 KaiTo -hanke Tuija Holopainen, Mirka Kovalainen, Kirsti Oikarinen ja Raija Tahvanainen 1 KaiTo -hanke Projektikoodi S10073 Toteutusaika 1.3.2008 31.12.2010 31.12.2012

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportti

Palveluntuottajien vuosiraportti 2014 Palveluntuottajien vuosiraportti Kela 25.6.2015 1 Kela Sisällön suunnittelu Anneli Louhenperä, Leena Penttinen Riikka Peltonen, Leena Poikkeus Tuulikki Karhu, Marjaana Pajunen Veli-Matti Vaden, Seija

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työkokeilu, työhönvalmennus, MT-työhönvalmennus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Kajaani 8.12.2010 KAIRA-HANKE Tavoite Keinot Kainuun rakennetyöttömyyden purkaminen 1) toimijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Työttömien työkyky ja työllistyminen Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Tänään Mitä työkyvyllä tarkoitetaan? Työttömän työkyky työllisen työkyky? Voiko työkykyä arvioida terveystarkastuksessa?

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Rauma Palaute ennakkotehtävästä. Miten tunnistat asiakkaan kuntoutustarpeen?

Hyvinvointia työstä. Rauma Palaute ennakkotehtävästä. Miten tunnistat asiakkaan kuntoutustarpeen? Hyvinvointia työstä Rauma 7.6.2016 Palaute ennakkotehtävästä. Miten tunnistat asiakkaan kuntoutustarpeen? Tutkimuksissa todettua Yleisesti ottaen kuntoutuksella kuntoutettavien psyykkiset ja fyysiset voimavarat

Lisätiedot