LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS"

Transkriptio

1 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS Kuntoutuspsykoterapia: Kohderyhmänä ovat vuotiaat, jotka tarvisevat kuntoutusta työ- tai opiskelukyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi. : Kohderyhmänä ovat alle 65-henkilöt, joilla on sairauden tai vamman vuoksi huomattavia vaikeuksia suoriutua arjen toiminnoissa. Kuntoutuksen tarve on usein pitkäaikainen. Harkinnanvarainen kuntoutus: Kohderyhmänä ovat kaikki ikäluokat (suurimpana ryhmänä työikäiset), jotka tarvisevat kuntoutusta työ- tai toimintakyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi. Kuntoutuksen tarve on usein lyhytaikainen. Ruotsin ja saamen kielen tulkkaus: Tulkkaus järjestetään, jos asiakkaalle ei ole ruotsin- tai saamenkielellä hankittua vastaavaa kuntoutuspalvelua. Tulkkaus järjestetään palvelukuvauksessa määritellyn kuntoutusohjelman ajalle. Yksilökuntoutus Kuntoutuspsykoterapia Kuntoutuspsykoterapia/ Vanhempien ohjauskäynnit Vanhempien ohjauskäynnit, kun vanhempi/vanhemmat tarvitsevat tulkin. Kuntoutuspsykoterapia voi toteutua yksilöllisenä psykoterapiana, yksilöllisenä kuvataideterapiana tai yksilöllisenä musiikkiterapiana, jota järjestetään vain nuorille. Alle 26-vuotiaan nuoren terapiaan voi liittyä vanhempien ohjauskäyntejä. Toteutuu palveluntuottajan Toteutuu palveluntuottajan Kuntoutuspsykoterapiaa on korvataan enintään 80 kertaa 80 krt/v ja 200 krt/3v. vuodessa ja kolmessa vuodessa enintään 200 kertaa. Käyntikerran kesto on min. Alle 26-vuotiaan nuoren vanhemmille voi olla 20 ohjauskäyntiä. Käyntikerran kesto on min. on 20 krt/v. Tavoitteena, että tulkki olisi kaikilla terapiakerroilla sama. Tavoitteena, että tulkki olisi kaikilla terapiakerroilla sama. Vaativan lääkinnällisen psykoterapia kuntoutuksen psykoterapia voi toteutua yksilöterapiana, yksilöllisenä kuvataideterapiana tai yksilöllisenä musiikkiterapiana. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus psykoterapia /Omaisen ohjauskäynnit Omaisen ohjauskäynnit, kun omainen tarvitsee tulkin. Vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena järjestettävään psykoterapiaan voi liittyä omaisten tai läheisten ohjauskäyntejä, kuntoutujan iällä ei ole merkitystä. Toteutuu palveluntuottajan Toteutuu palveluntuottajan Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapian käyntikertojen määrä on yksilöllinen. Käyntikerran kesto on 45 min, 60 min tai 90 min. Alle 26-vuotiaan nuoren vanhemmille voi olla 20 ohjauskäyntiä ja yli 25- vuotiaan omaiselle 10 ohjauskäyntiä vuodessa. Käyntikerran kesto on 45 min, 60 min tai 90 min. Tulkkausta korvataan kuntoutuspäätöksen mukaisesti. on - alle 26-vuotiaan vanhempien ohjauskäynteihin 20 krt/v - yli 25-vuotiaan omaiselle tai läheiselle 10 krt/v Käyntikerran kesto on kuntoutuspäätöksen mukainen. Tavoitteena, että tulkki olisi kaikilla terapiakerroilla sama. Tavoitteena, että tulkki olisi kaikilla terapiakerroilla sama. Vaihtoehtoisesti osa tai kaikki ohjauskäynteihin varatuista tulkkauskerroista voidaan käyttää tilanteisiin, joissa vanhemman/omaisen/läheisen ohjaus toteutuu kuntoutujalle myönnetyn käyntikerran yhteydessä. 1/9

2 psykoterapia/ Verkostokäynnit Kotiin tai muuhun arjen ympäristöön tehtävät verkostokäynnit, kun kuntoutuja ja/tai hänen omaisensa tarvitsee tulkkausta. Harkinnanvarainen kuntoutus neuropsykologinen kuntoutus/ Suunnittelu- ja arviointikäynnit Käyntikerrat, joissa suunnitellaan tai arvioidaan terapiaa tai joihin osallistuu tulkausta tarvitseva kuntoutujan omainen. Harkinnanvarainen kuntoutus neuropsykologinen kuntoutus/ Vanhempien ohjauskäynnit Vanhempien ohjauskäynnit, kun vanhempi/vanhemmat tarvitsevat tulkin. Kuntoutuspäätöksen perusteella terapeutti voi osallistua arkiympäristössä tapahtuvaan verkostokäyntiin. Käyntiin osallistuu kuntoutujan lisäksi omainen tai läheinen ja mahdollisesti jokin muu lähiverkoston toimija tai terapeutti. Verkostokäynti voi toteutua arkiympäristössä. Yksilöterapiana järjestettävät Toteutuu palveluntuottajan käyntikerrat kuntoutujan neuropsykologisen tilanteen arvioimiseksi. Käyntikerralla voidaan ohjata kuntoutujaa sekä mukana olevaa omaista neuropsykologisen oirekuvan huomioimiseen sekä kuntoutumista tukeviin toimintatapoihin arjessa. Neuropsykologisessa kuntoutuksessa alle 26-vuotiaan terapiaan voi liittyä vanhempien ohjauskäyntejä. Toteutuu pääsääntöisesti palveluntuottajan Yksi ohjauskäynneistä voi toteutua kuntoutukseen liittyvänä ohjausneuvotteluna hoitotahon tai vanhempien ja hoitotahon kanssa. Verkostokäyntien määrä on enintään 2 kertaa vuodessa, enintään 60 min. Molemmat käytettävissä olevat verkostokäynnit voi toteuttaa kerralla, jolloin kesto on 120 min. Käyntikerran pituus on 45 min tai 60 min. Ohjauskäyntien määrä on enintään 20 kertaa vuodessa. Ohjauskäynnin kesto on kuntoutujalle myönnetyn yksilöterapiakerran pituinen eli 45 min tai 60 min. on 2 krt 60 min/vuosi tai 1 krt x 120 min/vuosi. on 10 krt/vuosi kuntoutuspäätöksessä myönnetyn käyntikerran keston mukaisesti. on 20 krt/vuosi, kuntoutuspäätöksessä myönnetyn käyntikerran keston mukaisesti. Läsnätulkkaus tai etätulkkaus 2/9

3 Harkinnanvarainen kuntoutus moniammatillinen yksilökuntoutus Yksilökuntoutukseen sisältyy eri Toteutuu terapeuttien, sosiaalityöntekijän, kuntoutuslaitoksessa. sairaanhoitajan ja muiden kuntoutuksen asiantuntijoiden Aikuisen kuntoutujan lisäksi toteuttamaa kuntoutustoimintaa kuntoutukseen voi osalle sekä lääkärin tapaamisia. aikaa osallistua omainen tai läheinen. Kuntoutuspäivän kesto on 6 h. Ohjelmaa on keskimäärin 5 h/pvä, josta puolet voidaan toteuttaa ryhmämuotoisesti. Kuntoutuksen kesto on Lapsen kuntoutukseen enintään 15 vrk ja se osallistuu perhe koko ajalle ja toteutetaan vähintään nuoren kuntoutukseen kahdessa jaksossa 12 tilanteen mukaisesti. kuukauden kuluessa. (Kuntoutus ei sisällä koti- tai verkostokäyntejä). aikuiselle kuntoutujalle on laskennallisesti 3 h/pvä x 15 päivää Poikkeuksellisesti vuotiaalle kuntoutujalle voidaan järjestää tulkkausta laskennallisesti enintään 4h/pvä x 15 päivää, jos omaiset osallistuvat kuntoutukseen. Alaikäiselle kuntoutujalle laskennallisesti 4h/pvä x 15 päivää, jos omaiset osallistuvat kuntoutukseen. Kuntoutuksen ohjelman tulee olla tulkkauksen järjestämisen kannalta mahdollisimman sujuva. lukuunottamatta ryhmäytymistä edistävää toimintaa, johon 2 h/ myönnetty 3/9

4 moniammatillinen yksilökuntoutus Yksilökuntoutukseen sisältyy eri terapeuttien, sosiaalityöntekijän, sairaanhoitajan ja muiden kuntoutuksen asiantuntijoiden toteuttamaa kuntoutustoimintaa sekä lääkärin tapaamisia. Ohjelmasta puolet voi toteutua ryhmämuotoisesti. Toteutuu kuntoutuslaitoksessa. Aikuisen kuntoutujan lisäksi kuntoutukseen voi osallistua omainen tai läheinen. Lapsen kuntoutukseen osallistuu perhe ja nuoren kuntoutukseen perhe osallistuu tilanteen mukaisesti. Yksilökuntoutukseen voi sisältyä kuntoutujan kotona tai muussa arjen ympäristössä toteutuvia kotikäyntejä. Kuntoutuspäivän kesto on 6 h. Ohjelmaa on keskimäärin 4 h/pvä, josta puolet voidaan toteuttaa ryhmämuotoisesti. Kuntoutuksen kesto on yleensä 18 vrk (vaihteluväli 9-24 vrk) yhtenä kokonaisuutena tai jaksotettuna, toteutetaan 12 kuukauden kuluessa. Mahdollisen kotikäynnin kesto on 3h. aikuiselle kuntoutujalle on 3 h/pvä x kuntoutuspäätöksen mukaiset vuorokaudet. Poikkeuksellisesti vuotiaalle kuntoutujalle voidaan järjestää tulkkausta enintään 4 h/pvä x kuntoutuspäätöksen mukaiset vuorokaudet, jos hänen omaisensa osallistuvat kuntoutukseen. Alaikäiselle kuntoutujalle enintään 4 h/pvä x kuntoutuspäätöksen mukaiset vuorokaudet, jos omaiset osallistuvat kuntoutukseen. Kuntoutuksen ohjelman tulee olla tulkkauksen järjestämisen kannalta mahdollisimman sujuva. lukuunottamatta ryhmäytymistä edistävää toimintaa, johon 2 h/ myönnetty 4/9

5 yksilöterapia/ Suunnittelu- ja arviointikäynnit Käyntikerrat, joissa suunnitellaan tai arvioidaan terapiaa, joissa tulkin tarve on muusta syystä erityisen tärkeää. Järjestettäviä yksilöterapioita ovat fysioterapia, allasterapia, lymfaterapia, ratsastusterapia, toimintaterapia, puheterapia, musiikkiterapia ja neuropsykologinen kuntoutus. Terapiassa tehdään yhteistyötä kuntoutujan omaisen ja läheisen sekä muiden kuntoutujalle merkityksellisten toimijoiden kanssa siten, että he osallistuvat tarpeenmukaisesti terapiakäyntiin. Terapiajakson aikana terapeutti suunnittelee ja arvioi kuntoutujan ja mahdollisen omaisen tai läheisen kanssa yhteistyössä terapian tavoitteita, toteutustapoja ja -menetelmiä sekä terapian tuloksellisuutta ja tavoitteiden saavuttamista (esim. toimintakykymittauksilla tai kyselyillä). Toteutuu terapiakäynnillä kuntoutujan kotona, muussa arjen ympäristössä (esim. päiväkodissa tai palvelutalossa) tai terapeutin Vuosittaisen terapiajakson alussa toteutuvat terapiaan liittyvät arvioinnit elleivät ne ole toteutuneet edellisen terapiajakson päätösvaiheessa. Lisäksi toteutuu terapeutin, kuntoutujan ja mahdollisen omaisen kanssa yhteistyössä tehtävä terapian suunnittelu. Arviointi voi toteutua terapiajakson keskivaiheilla ja sen päätösvaiheessa. Omainen tai läheinen voi osallistua sovitusti terapiakäynnille. Käyntikerran kesto on kuntoutuspäätöksen mukaisesti 45 min, 60 min tai 90 min. on 10 krt/vuosi kuntoutuspäätöksessä myönnetyn käyntikerran keston mukaisesti. Vaihtoehtoisesti osa tai kaikki ohjauskäynteihin varatuista tulkkauskerroista voidaan käyttää tilanteisiin, joissa vanhemman/omaisen/läheisen ohjaus toteutuu kuntoutujalle myönnetyn käyntikerran yhteydessä. yksilöterapia/ Omaisen ohjauskäynnit Ohjauskäynnit, kun kuntoutujan omainen tarvitsee tulkin. Katso vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiaan liittyvät ohjauskäynnit kohdasta Psykoterapia. Yksilöterapiaan, lukuun ottamatta allas-, lymfa- ja ratsastusterapiaa, voi liittyä omaisen tai läheisen ohjauskäyntejä, joissa kuntoutuja ei itse ole välttämättä läsnä. Ohjauskäyntiin osallistuu aina vähintään yksi omainen sekä tarvittaessa muita toimijoita, esim. päiväkodista. Ohjauskäynnit voivat toteutua palveluntuottajan tiloissa ja myös muussa arjen ympäristössä esim. kotona, päiväkodissa tai koulussa. Ohjauskäyntien määrä on enintään 10 kertaa vuodessa. Ohjauskäynnin kesto on pääsääntöisesti kuntoutujalle myönnetyn yksilöterapiakerran pituinen eli 45 min, 60 min tai 90 min. Tulkkaus myönnetään kuntoutuspäätöksessä myönnettyjen käyntikertojen määrä ja kesto huomioiden, kuitenkin enintään 10 krt/vuosi. 5/9

6 Ryhmämuotoinen kuntoutus yksilöterapia/ Verkostokäynnit Kotiin tai muuhun arjen ympäristöön tehtävät verkostokäynnit, kun kuntoutuja ja/tai hänen omaisensa tarvitsee tulkkausta. ryhmäterapia Yksilökäynnit, kun kuntoutajan omainen tarvitsee tulkkausta. ryhmäterapia/ Vanhempien ohjauskäynnit Vanhempien ohjaukselliset ryhmätapaamiset, kun kuntoutujan omainen tarvitsee tulkkausta. Kuntoutuspäätöksen perusteella terapeutti voi osallistua arkiympäristössä tapahtuvaan verkostokäyntiin. Käyntiin osallistuu kuntoutujan lisäksi omainen tai läheinen ja mahdollisesti jokin muu lähiverkoston toimija tai terapeutti. Ryhmäterapian toteutukseen terapiakertojen lisäksi sisältyy vuosittain kaksi kuntoutujan yksilökäyntiä. Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäterapioissa voidaan ryhmän kanssa tehdyn suunnitelman mukaan myönnetyistä käyntikerroista enintään 1/4 eli enintään 10 käyntikertaa toteuttaa omaisten tai läheisten ohjauksellisina ryhmätapaamisina. Tapaamisissa lapset tai nuoret eivät ole välttämättä läsnä. Verkostokäynti voi toteutua arkiympäristössä. Yksilökäynti voi toteutua ryhmäterapialle varatussa toimintaympäristössä esim. terapeutin tiloissa tai koulussa. Vanhempien ohjauksellinen ryhmätapaaminen voi toteutua ryhmäterapialle varatussa toimintaympäristössä esim. terapeutin tiloissa tai koulussa. Verkostokäyntien määrä on enintään 2 kertaa vuodessa, enintään 60 min. Molemmat käytettävissä olevat verkostokäynnit voi toteuttaa kerralla, jolloin kesto on 120 min. Yksilökäyntien määrä on enintään 2 kertaa vuodessa, 60-90min. on 2 krt 60 min/vuosi tai 1 krt x 120 min/vuosi. on 2 krt min/ vuosi. Käyntikertojen määrä on Tulkkausmäärä on ryhmän enintään 10 kertaa vuodessa, tekemän suunnitelman kesto min. mukainen kuitenkin enintään 10 krt/vuosi. Ryhmäterapiaan liittyviä käyntejä kuntoutujan tulkkausta tarvitsevalle läheiselle järjestetään ainoastaan alle 18- vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäterapioissa. ryhmäterapia/ Verkostokäynnit Kotiin tai muuhun arjen ympäristöön tehtävät verkostokäynnit, kun kuntoutujan omainen tarvitsee tulkkausta. Kuntoutuspäätöksen perusteella terapeutti voi osallistua arkiympäristössä tapahtuvaan verkostokäyntiin. Käyntiin osallistuu kuntoutujan lisäksi omainen tai läheinen ja mahdollisesti jokin muu lähiverkoston toimija tai terapeutti. Verkostokäynti voi toteutua arkiympäristössä. Käyntikertojen määrä on enintään 2 kertaa vuodessa, enintään 60 min. Molemmat käytettävissä olevat verkostokäynnit voi toteuttaa kerralla, jolloin kesto on 120 min. on 2 x 60 min/vuosi tai 1 x 120 min/vuosi. 6/9

7 ja harkinnanvarainen kuntoutus Sairausryhmäkohtaiset kurssit Harkinnanvarainen kuntoutus OPI-kuntoutuskurssi Kela järjestää kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja lapsille, nuorille ja aikuisille. Kuntoutujat osallistuvat kursseille yksin tai omainen on mukana osan aikaa tai omainen/perhe on mukana koko kurssin ajan. Kursseihin sisältyy esimerkiksi eri terapeuttien, sosiaalityöntekijän, sairaanhoitajan, lääkärin ja muiden kuntoutuksen asiantuntijoiden pääosin ryhmämuotoisesti toteuttamaa toimintaa sekä joitain yksilötapaamisia. Ammatillista perustutkintoa opiskelevien nuorten opiskelukykyä tukeva, opintojen ohella toteutettava mielenterveyskuntoutus. Kurssit toteutetaan pääsääntöisesti kuntoutuslaitoksissa. Osa avomuotoisista tai käyntikertoina toteutuvista kursseista järjestetään yksiköissä, joissa kuntoutujat eivät yövy. Koulu ja palveluntuottajan tilat. Kuntoutuksen kesto on sopeutumisvalmennuskurssei lla pääsääntöisesti 5-10 vrk, toteutus 1-2 jaksossa ja kuntoutuskursseilla 15 vrk, toteutus 3 jaksossa. Kokonaisuudessaan kurssi toteutuu 6-12 kuukauden kuluessa. Kuntoutuskurssit voivat sisältää asiantuntijan kotikäyntikerran. Kuntoutuspäivän kesto on 6-8 h, ohjelmaa on n. 5-6 h/pvä. 6-8 yksilöllistä käyntikertaa ja 14 ryhmämuotoista avopäivää rytmitettynä 12 osaan Tulkkausta järjestetään keskimäärin enintään 3h/päivä x kuntoutuspäätöksen mukaiset vuorokaudet Tulkkausta järjestetään keskimäärin enintään 4h/päivä x kuntoutuspäätöksen mukaiset vuorokaudet, jos tulkkausta tarvitsevat omaiset osallistuvat kuntoutukseen. lukuunottamatta ryhmäytymistä edistävää toimintaa, johon 2 h/ myönnetty on 3h/käyntikerta, joita voi olla enintään 8. Kuntoutuja ohjataan ensisijaisesti moniammatilliseen yksilökuntoutukseen. Tulkkausta järjestetään kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssei lle vain hyvin perustelluista syistä. 7/9

8 Yksilökuntoutus AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus: Kohderyhmänä ovat kaikki ikäluokat, jotka tarvitsevat kuntoutusta työ- ja ansiokyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi taikka työkyvyttömyyden estämiseksi Ruotsin ja saamen kielen tulkkaus: Tulkkaus järjestetään, jos asiakkaalle ei ole ruotsin- tai saamenkielellä hankittua vastaavaa kuntoutuspalvelua. Tulkkaus järjestetään palvelukuvauksessa määritellyn kuntoutusohjelman ajalle. Ammatillinen kuntoutus ammatillinen kuntoutusselvitys Ammatillinen kuntoutus Koulutuskokeilu Ammatillinen kuntoutusselvityksen aikana laaditaan yksilöllinen ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma kuntoutusvaihtoehtoineen. Kuntoutuksen toteuttamiseen osallistuvat lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä ja työelämän asiantuntija Kuntoutuja tutustuu kouluelämään ja arvioi kiinnostustaan tiettyyn koulusalaan. Toteutetaan avomuotoisena kuntoutuksena palveluntuottajan tiloissa ja/tai puhelimitse toteutuvina yhteydenottoina. Kuntoutuja voi osallistua kuntoutukseensa liittyvään ja sitä tukevaan ohjattuun ryhmäohjelmaan. Kuntoutuspäivän pituus on vähintään 5 h. Toteutetaan oppilaitoksessa. Kesto 1-4 vrk. Selvityksen kokonaispituus määräytyy yksilöllisesti ja sen kesto on enintään 12 kuntoutuspäivää ja 1-3 seurantapäivää ja/tai 1-6 palveluntuottajan yhteydenottoa kuntoutujaan puhelimitse. on laskennallisesti 3h/päivä x 15 päivää. lukuunottamatta ryhmäytymistä edistävää toimintaa, johon tulkkauksen enimmäismäärä on 2 h/ myönnetty Tulkki tilataan vain yksilölliseen osaan ohjelmaa, ei ryhmäohjelmaan. on 3h/päivä x 10 päivää. Ammatillinen kuntoutus Apuvälineen käytönopetus Ammatillilnen kuntoutus Tutkimuslausunto Apuvälineen myöntämisen yhteydessä voidaan myöntää käytönopetus, kun asiakas tarvitsee opastusta laitteen, asetusten ja sovellusten käyttöön. Asiantuntijalausunnon hankkiminen erityisasiantuntijoilta, kouluilta tai työnantajilta. Apuvälinetarpeen kartoitus tehdään tutkimuslausuntotoimenpiteenä. Toteutetaan palveluntuottajan tiloissa tai kuntoutujan kotona. Toteutetaan avomuotoisena kuntoutuksena palveluntuottajan Kesto 1-5 vrk. Kesto 1 päivä. on 4 h x kuntoutuspäätöksen mukaiset vuorokaudet, kuitenkin enintään 5 päivää. on 4 h. Läsnätulkkaus Käytönopetus maksimikestoisena yleensä vain näkövammaiselle. 8/9

9 Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus Kuntoutujaa tuetaan ammattialan soveltuvuuden varmistamisessa ja/tai työpaikan löytämisessä. Linjoina työkokeilu ja/tai työhönvalmennus. Kuntoutuksen toteuttamiseen osallistuu palveluntuottajan työpari sekä työpaikalla työnantajan edustaja. Toteutetaan avomuotoisena yksilöllisenä kuntoutuksena ulkopuolisessa työpaikassa tai palveluntuottajan työkokeilu Tuki myös työnantajalle ja työyhteisölle. Ryhmämuotoista toimintaa vain, jos se on tarpeen ja tukee kuntoutujan yksilöllisiä kuntoutustavoitteita. Kesto 60, 180 tai 240 päivää. Tulkki tilataan yksilölliseen ohjelmaan ja/tai työharjoittelun aikana tilanteisiin, joissa suunnitellaan kuntoutuksen toteutusta tai perehdytetään työtehtäviin ja työssä huomioitaviin asioihin. Lisäksi tulkkia voidaan hyödyntää ryhmäytymisessä. Enimmäismäärä 8 h/myönnetty kuntoutuskokonaisuus ja ryhmäytymiseen 2 h/myönnetty Ryhmämuotoinen kuntoutus Ammatillinen kuntoutus KIILA-kuntoutuskurssit Työpaikka- tai ammattialakohtaisia pääosin ryhmämuotoisina toteutettavia kursseja. Kuntoutuksen toteuttamiseen osallistuvat lääkäri, psykologi, fysioterapeutti ja työelämän asiantuntija Toteutetaan ryhmämuotoisena avokuntoutuksena ja sisältää yksilöllisen avopäivän sekä yksilöllisiä käyntikertoja. Kurssi sisältää ryhmämuotoista avovuorokautta, 1 yksilöllinen avopäivä ja 2-4 yksilöllistä käyntikertaa (joista vähintään yksi asiantuntijan käyntikerta). Kurssi toteutetaan 1-1,5 vuoden aikana. on 5 h x 1 yksilöllinen avopäivä ja 3 h x 4 yksilöllistä käyntikertaa. lukuunottamatta ryhmäytymistä edistävää toimintaa, johon tulkkauksen enimmäismäärä on 2 h/ myönnetty 9/9

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS Kuntoutuspsykoterapia: Kohderyhmänä ovat 16-67-vuotiaat, jotka tarvisevat kuntoutusta työ- tai opiskelukyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi. : Kohderyhmänä ovat alle 65-henkilöt,

Lisätiedot

Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014

Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014 Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2013 2 Kelan avomuotoinen kuntoutus 2014 3 Vajaakuntoisten ammatillinen

Lisätiedot

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Avoterapiastandardi 1.1.2011/versio 6 Itsenäinen kokonaisuus Terapialajit ovat Yksilöterapia (45, 60,

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Kelan kuntoutustoiminta Subjektiivinen oikeus kuntoutukseen edellytysten

Lisätiedot

Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus

Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus Suunnittelija Riikka Peltonen Terveysosaston kuntoutusryhmä 29.8.2012 2 30.8.2012 Kelan järjestämä kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä

Lisätiedot

Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa. Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri

Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa. Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri 9.2.2017 Kelan kuntoutus nuorille Esityksessä keskityn Kelan ammatilliseen kuntoutukseen Myöntöedellytykset

Lisätiedot

Kokemuksia Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnoista

Kokemuksia Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnoista Kokemuksia Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnoista Kilpaillut markkinat julkisessa terveydenhuollossa - toimiiko? seminaari 30.11.2017 etuuspäällikkö Tuula Ahlgren 1 Tietoa Kelan kuntoutuksesta 2 1 Kelaan

Lisätiedot

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus MS liiton kuntoutuspalvelut Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni MS liiton kuntoutuspalvelut Maskun neurologinen kuntoutuskeskus Avokuntoutus Aksoni Valtakunnallinen laitoskuntoutus

Lisätiedot

Kuntoutuksen vieraankielen tulkkauspalvelujen järjestäminen KUTU-hanke

Kuntoutuksen vieraankielen tulkkauspalvelujen järjestäminen KUTU-hanke Kuntoutuksen vieraankielen tulkkauspalvelujen järjestäminen KUTU-hanke KUTUPA-projekti 30.4.2015-29.2.2016 KUTUPA2-projekti 1.3.-31.8.2016 Noora Heinonen Projektipäällikkö 21.1.2016 Lähtökohdat Kelalla

Lisätiedot

Menettelyohjeita terapeuteille Kelan kuntoutuspsykoterapian toteuttamiseen liittyen 3/2016

Menettelyohjeita terapeuteille Kelan kuntoutuspsykoterapian toteuttamiseen liittyen 3/2016 Menettelyohjeita terapeuteille Kelan kuntoutuspsykoterapian toteuttamiseen liittyen 3/2016 Ohje sisältää seuraavia aihealueita: Mitä Kela voi korvata kuntoutuspsykoterapiana Mitä Kela ei korvaa kuntoutuspsykoterapiana

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutustilaisuus Kelassa. Tietoa Kelan kuntoutuksesta

Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutustilaisuus Kelassa. Tietoa Kelan kuntoutuksesta Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutustilaisuus 19.1.2017 Kelassa Tietoa Kelan kuntoutuksesta Kelan kuntoutuksen vahvuudet Kelan kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistoiminta on laajaa ja laadukasta Yhä

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus

Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus Kelan Terveysosasto/Kuntoutusryhmä Suunnittelija Marjaana Pajunen 7.5.2013 Työhönkuntoutumisen palveluverkoston työpaja Miksi Kela järjestää

Lisätiedot

Kuntoutus. Mira Viitanen TYP-työkykyneuvoja ratkaisuasiantuntija Kela, Keskinen vakuutuspiiri

Kuntoutus. Mira Viitanen TYP-työkykyneuvoja ratkaisuasiantuntija Kela, Keskinen vakuutuspiiri Kuntoutus Mira Viitanen TYP-työkykyneuvoja ratkaisuasiantuntija Kela, Keskinen vakuutuspiiri 24.3.2017 Kelan kuntoutustoiminnan perusta ja tavoite Kelan kuntoutus- ja kuntoutusrahalaki KKRL 566/2005 Kuntoutus

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Kela kuntouttaja 2009

Kela kuntouttaja 2009 Kela kuntouttaja 2009 1 Kelan kuntoutuspalvelut työ- ja toimintakyvyn Pohjois-Suomen vakuutusalue näkökulmasta Työ- ja toimintakyky Terveet työntekijät Työkykyongelmia ennakoivat merkit 100 % Kelan palvelut

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste. Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela

Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste. Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela Kelan rooli nuorisotakuun toimeenpanossa Sidosryhmien (ELY-keskukset, TE-toimistot, kunnat) ja Kelan vakuutuspiirien odotukset

Lisätiedot

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Armi Peltomäki Työkykyneuvoja Kela/TYP 12.9.2016 KSSHP:n koulutustilaisuus Työikäinen terveydenhuollossa I Työkyvyn arviointi Työkykyneuvonta Kelassa 1/2 Työkykyneuvonta

Lisätiedot

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Yleistä Kelan työikäisten kuntoutuksesta Kuntoutukseen hakeutuminen Hoitavan lääkärin laatima B-lausunto tai vastaava, jossa

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutuspsykoterapia vuoden 2011 alusta

Kelan järjestämä kuntoutuspsykoterapia vuoden 2011 alusta Terveysosasto / Kuntoutusryhmä Kelan järjestämä kuntoutuspsykoterapia vuoden 2011 alusta Psykoterapiatutkimuksen ja koulutuksen päivä Helsingissä 17.9.2010 Lakimies Kirsi Kunnas-Leinonen Kuntoutuspsykoterapia

Lisätiedot

Menettelyohjeita terapeuteille Kelan kuntoutuspsykoterapian toteuttamiseen liittyen 1/2017

Menettelyohjeita terapeuteille Kelan kuntoutuspsykoterapian toteuttamiseen liittyen 1/2017 Menettelyohjeita terapeuteille Kelan kuntoutuspsykoterapian toteuttamiseen liittyen 1/2017 Ohje sisältää seuraavia aihealueita: Mitä Kela voi korvata kuntoutuspsykoterapiana Mitä Kela ei korvaa kuntoutuspsykoterapiana

Lisätiedot

GAS-menetelmää käytetty

GAS-menetelmää käytetty PALVELUNTUOTTAJAN KOKEMUKSIA TAVOITEASETTELUSSA GAS-MENETELMÄÄ KÄYTTÄEN Anne Huuskonen Sanna Toivonen GAS-menetelmää käytetty Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutus eli Vake-hanke

Lisätiedot

Kelan kuntoutuspalvelut. Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA

Kelan kuntoutuspalvelut. Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA Kelan kuntoutuspalvelut Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi 4.5.2015 Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA Kelan järjestämä kuntoutus Lakisääteinen vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Psykoanalyyttinen psykoterapia julkisella sektorilla tänään ja huomenna. Kelan kuntoutuspsykoterapiat

Psykoanalyyttinen psykoterapia julkisella sektorilla tänään ja huomenna. Kelan kuntoutuspsykoterapiat Psykoanalyyttinen psykoterapia julkisella sektorilla tänään ja huomenna Kelan kuntoutuspsykoterapiat EFPP, Helsinki 26.9.2008 Asiantuntijalääkäri Kirsi Vainiemi Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus 23.11.2016 Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus 2017-2020 Palveluntuottajien koulutus Anne Flak, suunnittelija Kirsi Vainiemi, vastaava asiantuntijalääkäri Maija Rauma, suunnittelija Milla Kaitola,

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Satakieliohjelman keskustelufoorumi 24.5.2016 Riikka Peltonen, pääsuunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Kuntoutusryhmä Kelan

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Kelan kuntoutus nyt. Kelan koulutukset palveluntuottajille Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren

Kelan kuntoutus nyt. Kelan koulutukset palveluntuottajille Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren 1 Kelan kuntoutus nyt Kelan koulutukset palveluntuottajille 24.11-1.12.216 Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren 2 Kelaan ohjautui 112 2 kuntoutujaa 3 Kelan kuntoutuksen saajat 4 Kuntoutujien lähtötilanne on yksilöllinen

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kommenttipuheenvuoro 2.12.2011 OYS Suunnittelija Marjut Hevosmaa Pohjois-Suomen aluekeskus Myöntöedellytykset, KKRL 9, 10, 14 1. Vaikeavammaisuus,

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu Pohjois-Suomessa asuville 16-25 vuotiaille, joille sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyn olennaisen heikentymisen tai työkyvyttömyyden

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016 (HE 332/2014) Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja 11.9.2014 Lappeenranta Nuorisotakuun ajankohtaiset asiat Koulutustakuu: Peruskoulun päättäneitä oli 57 201 ja heistä 55 655 haki tutkintoon johtavaan

Lisätiedot

Työuupumus -kuntoutuskurssit

Työuupumus -kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Työuupumus -kuntoutuskurssit Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta Työuupumus

Lisätiedot

Miten Kela tukee nuoria kuntoutuspalvelujen avulla? 9.3.2015 Kuntoutuspäivät Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela/Terveysosasto

Miten Kela tukee nuoria kuntoutuspalvelujen avulla? 9.3.2015 Kuntoutuspäivät Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela/Terveysosasto Miten Kela tukee nuoria kuntoutuspalvelujen avulla? 9.3.2015 Kuntoutuspäivät Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela/Terveysosasto Toimintakykyä Sopeutumista sairauteen ja vammaan Kelan kuntoutus tukee nuoren

Lisätiedot

Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö

Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö 18.11.2016 Mitä on amma$llinen kuntoutus? Amma:llisen kuntoutuksen tarkoitus on au7aa työllistymään, pysymään

Lisätiedot

Kelan kuntoutus nyt. Kulttuurikeskus Caisa Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren

Kelan kuntoutus nyt. Kulttuurikeskus Caisa Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren 1 Kelan kuntoutus nyt Kulttuurikeskus Caisa 18.11.016 Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren Esityksen sisältö 2 Kelan kuntoutuksesta tilastoina Harkinnanvarainen kuntoutus Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Palvelulinjakohtaiset standardit

Palvelulinjakohtaiset standardit kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(7) Kelan kuntoutuksena toteutettava harkinnanvarainen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus, yleis- ja neurologinen palvelulinja vuosina 2016 2019 Tarjoajat

Lisätiedot

Vajaa vuosi Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta Mitä on tapahtunut?

Vajaa vuosi Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta Mitä on tapahtunut? Vajaa vuosi Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta Mitä on tapahtunut? Tiina Suomela-Markkanen Vastaava asiantuntijalääkäri Kela, Vakuutuslääketieteen yksikkö Vakuutuspiirit ja niiden lääkärikeskukset:

Lisätiedot

Kelan palvelut neuropsykiatrisesta. häiriöstä kärsivän. työhön kuntoutumisentukena. Iiris Pelkonen. Projektipäällikkö, suunnittelija.

Kelan palvelut neuropsykiatrisesta. häiriöstä kärsivän. työhön kuntoutumisentukena. Iiris Pelkonen. Projektipäällikkö, suunnittelija. Kelan palvelut neuropsykiatrisesta häiriöstä kärsivän työhön kuntoutumisentukena Iiris Pelkonen Projektipäällikkö, suunnittelija Terveysosasto Kuntoutusryhmä Neuropsykiatrisen kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa

Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa 1.12.2017 Sari Linna Ratkaisuasiantuntija, Kela, Kajaanin toimisto Pohjoinen vakuutuspiiri Esimerkki 1; sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha ja kuntoutus

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen. Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen. Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä 23.11.2016 Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen Kela maksaa palveluntuottajalle

Lisätiedot

Vaikeavammaisen kuntoutus ja Kela

Vaikeavammaisen kuntoutus ja Kela 16.04.2008 Heikki Hemmilä, asiantuntijalääkäri Kela Länsi-Suomen aluekeskus Vaikeavammaisen kuntoutus ja Kela Seinäjoki KUNTOUTUPÄÄTÖSTEN VALVONTA Kohde: Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelan järjestämästä neuropsykologisesta kuntoutuksesta

Ajankohtaista Kelan järjestämästä neuropsykologisesta kuntoutuksesta Ajankohtaista Kelan järjestämästä neuropsykologisesta kuntoutuksesta 11.11.2016 Katariina Kallio-Laine LKT, neurologian erikoislääkäri Vastaava asiantuntijalääkäri katariina.kallio-laine@kela.fi Neuropsykologinen

Lisätiedot

Kelan kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit reumapotilaille. Kuntoutusohjaaja Janne Österlund HYKS Reumaklinikka 1.10.2015

Kelan kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit reumapotilaille. Kuntoutusohjaaja Janne Österlund HYKS Reumaklinikka 1.10.2015 Kelan kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit reumapotilaille Kuntoutusohjaaja Janne Österlund HYKS Reumaklinikka 1.10.2015 Kela Kansaneläkelaitos hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri

Lisätiedot

Kuka kuntouttaa, mikä kuntouttaa?

Kuka kuntouttaa, mikä kuntouttaa? Kuka kuntouttaa, mikä kuntouttaa? Asiantuntijalääkäri Maarit Lindström, Kela, Yleislääkäripäivät 24.11.2017 Huoltosuhde 2 Työkyvyttömyyseläke, hylkäykset 2011 2014 (% hakemuksista) 45 40 35 38,6 35,7 30

Lisätiedot

Kelan kuntoutuspalvelut. Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA

Kelan kuntoutuspalvelut. Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA Kelan kuntoutuspalvelut Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi 6.5.2014 Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA Kelan järjestämä kuntoutus Lakisääteinen vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS

TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS OLENNAISIMPIA ASIOITA, JOTKA JATKOSSA MUUTTUVAT TAVOITTEET AIEMMIN Työkokeilu, max. 40 vrk + 3 seurantaa max. 120 vrk + 23 seurantaa MTtyöhönvalmennus max.240

Lisätiedot

(OPI) Kuntoutujan arvioitilomake

(OPI) Kuntoutujan arvioitilomake (OPI) Kuntoutun arvioitilomake 01. Ohan nimi 02. Kyselyyn vastaamisen päivämäärä 03. Kuntoutuslaitos 1. Kiipula 2. Verve 04. Monesko toteutunut kurssi on kyseessä? Ensimmäinen Toinen Kolmas Neljäs 05.

Lisätiedot

Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013

Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013 Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013 Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä linjasta Täyttäkää jokaisen linjan tiedot

Lisätiedot

Tietoa Kelan järjestämästä vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta lainmuutos 1.1.2016 alkaen

Tietoa Kelan järjestämästä vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta lainmuutos 1.1.2016 alkaen Tietoa Kelan järjestämästä vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta lainmuutos 1.1.2016 alkaen Nuorisopsykiatrian päivät 5.11.2015 Lyyti Harju ja Riikka Peltonen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen

Lisätiedot

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus Vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kunnolla kuntoon seminaari Suomen CP-liiton päivätoiminta 18.11.2016 kulttuurikeskus Caisa Ilona Toljamo, palvelupäällikkö Suomen CP-liitto ry 1 Lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Työkokeilu, työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus vuosina 2015-2017

Työkokeilu, työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus vuosina 2015-2017 Työkokeilu, työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus vuosina 2015-2017 Kelan ammatillisen kuntoutuksen myönteisten ratkaisujen yleisimmät päädiagnoosit vuonna 2013 Työkokeilu Sairausdiagnoosi

Lisätiedot

Kelan ammatillinen kuntoutus

Kelan ammatillinen kuntoutus Kelan ammatillinen kuntoutus Kehittämispäällikkö Juhani Rinne Kela/Terveysosasto 4.3.2015 Esityksen sisältö Yleistä Kelan ammatillisesta kuntoutuksesta Tilastoja Kelan ammatilliset kuntoutuspalvelut Lisätietoja

Lisätiedot

Työkykyprosessi Kelan näkökulmasta Minna Nilsson Etuuskäsittelyn päällikkö

Työkykyprosessi Kelan näkökulmasta Minna Nilsson Etuuskäsittelyn päällikkö Työkykyprosessi Kelan näkökulmasta 1 17.1.2018 Minna Nilsson Etuuskäsittelyn päällikkö 2 16.1.2018 Strategiset tavoitteemme: Asiakkaamme saavat erinomaisen asiakaskokemuksen yhdenvertaisesti Palvelemme

Lisätiedot

KUULON APUVÄLINETTÄ KÄYTTÄVÄN LAPSEN HYVÄ KUNTOUTUSKÄYTÄNTÖ. Antti Aarnisalo

KUULON APUVÄLINETTÄ KÄYTTÄVÄN LAPSEN HYVÄ KUNTOUTUSKÄYTÄNTÖ. Antti Aarnisalo KUULON APUVÄLINETTÄ KÄYTTÄVÄN LAPSEN HYVÄ KUNTOUTUSKÄYTÄNTÖ Antti Aarnisalo Kelan ja terveydenhuollon asiantuntijat ovat yhteistyössä laatineet suosituksen kuulon apuvälinettä (akustinen kuulokoje, sisäkorvaistute

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus. Satakieli keskustelufoorumi 24.5.2016 Riikka Peltonen, pääsuunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Kuntoutusryhmä

Kelan järjestämä kuntoutus. Satakieli keskustelufoorumi 24.5.2016 Riikka Peltonen, pääsuunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Kuntoutusryhmä Kelan järjestämä kuntoutus Satakieli keskustelufoorumi 24.5.2016 Riikka Peltonen, pääsuunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Kuntoutusryhmä Kelan kuntoutustoiminnan perusta ja tavoite Kelan kuntoutus-

Lisätiedot

Moniammatillinen kipuselvitys

Moniammatillinen kipuselvitys Moniammatillinen kipuselvitys 1 Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti Kuntoutuksen tavoite on parantaa oireen- ja elämänhallintaa. Tavoitteet määritellään yhteistyössä kuntoutujan

Lisätiedot

INFO. Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan. lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen

INFO. Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan. lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen INFO Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen Kehittämispäällikkö Juhani Rinne Lakimies Lyyti Harju Pääsuunnittelija Riikka Peltonen Asiantuntijalääkäri

Lisätiedot

Nuorten tilanne haastaa palveluita Seija Sukula Etuuspäällikkö

Nuorten tilanne haastaa palveluita Seija Sukula Etuuspäällikkö Nuorten tilanne haastaa palveluita 18.1.18 Seija Sukula Etuuspäällikkö Mitä kuntoutuspalveluita tarjoamme nyt? Kuntoutuspsykoterapia Mielenterveyskurssit (OPI, Itu ja Nuppu) Neuropsykologinen kuntoutus

Lisätiedot

NYT! Mitä uuttaa Kelan kuntoutuksessa

NYT! Mitä uuttaa Kelan kuntoutuksessa NYT! Mitä uuttaa Kelan kuntoutuksessa 2.12.15 Kelan kuntoutuksen tavoitteet Oikea-aikainen kuntoutus Vaikuttavat kuntoutustoimenpiteet Kuntoutujan tukeminen elämäntilanteen edellyttämällä tavalla 2 Seuraavaksi

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssit

Mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Mielenterveyden häiriöitä sairastavien Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta

Lisätiedot

Kelan kuntoutuspalvelut nuorille

Kelan kuntoutuspalvelut nuorille Kelan kuntoutuspalvelut nuorille Kuntoutuksen avulla takaisin opiskelemaan tai työelämään 29.10.2015 Sari Rautio Sirpa Keskitalo Oulun Kela Kelan kuntoutus Kelan järjestämää kuntoutusta on Lain mukaan

Lisätiedot

Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen

Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen kuntoutuksessa Kuntoutuspolku Moniammatillinen intensiivinen laitoskuntoutus Moniammatillinen kuntoutus jatkuu päiväkuntoutuksena tai polikliinisenä kuntoutuksena

Lisätiedot

Mitä Kelan kuntoutus tarjoaa masennuspotilaille? Minna Rantanen Etuuskäsittelijä Kela, Läntinen vakuutuspiiri

Mitä Kelan kuntoutus tarjoaa masennuspotilaille? Minna Rantanen Etuuskäsittelijä Kela, Läntinen vakuutuspiiri Mitä Kelan kuntoutus tarjoaa masennuspotilaille? Minna Rantanen Etuuskäsittelijä Kela, Läntinen vakuutuspiiri 11.11.2016 Kuntoutustilastot Kelan kuntoutus 2015 (2/2) 2015 2014 Muutos-% v:sta 2014 Ammatillinen

Lisätiedot

TERAPIAAN HAKEUTUMINEN

TERAPIAAN HAKEUTUMINEN TERAPIAAN HAKEUTUMINEN Kelan kustantamaan kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumisesta sekä mahdollisista etuuksista terapiakustannuksia koskien MTKL Tietopalvelu Propelli, kuntoutusneuvoja Milla Ristolainen

Lisätiedot

Kelan mahdollisuudet tukea työikäisiä osatyökykyisiä

Kelan mahdollisuudet tukea työikäisiä osatyökykyisiä Kelan mahdollisuudet tukea työikäisiä osatyökykyisiä Työkykykoordinaattorikoulutus 24.5.2016/Kuntoutussäätiö Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela/Työ ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Esityksen sisältö

Lisätiedot

Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP. Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot

Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP. Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot Mitä on ammatillinen kuntoutus? Tavoitteena työelämässä pysyminen, sinne pääseminen

Lisätiedot

Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo

Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus PL 13, 14201 Turenki puh. (03) 685 21, www.kiipula.fi 1 Urasuuntapalvelut mitä

Lisätiedot

Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu 1.1.2015. Milla Rajamäki, suunnittelija Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä, ohjaus- ja prosessitiimi 4.12.

Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu 1.1.2015. Milla Rajamäki, suunnittelija Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä, ohjaus- ja prosessitiimi 4.12. Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu 1.1.2015 Milla Rajamäki, suunnittelija Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä, ohjaus- ja prosessitiimi 4.12.2014 Kelan kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä

Lisätiedot

OPI -hanke opiskelua ja kuntoutusta. Irja Kiisseli suunnittelija

OPI -hanke opiskelua ja kuntoutusta. Irja Kiisseli suunnittelija OPI -hanke opiskelua ja kuntoutusta Irja Kiisseli suunnittelija 16.9.2014 OPI -hanke Toteutettiin vuosina 2011-2013 Ammatillista perustutkintoa opiskeleville nuorille, joiden opinnot olivat pitkittymässä

Lisätiedot

Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013

Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013 Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013 Kunta Kela Vakuutuslaitos Työhallinto Työeläkelaitokset Valtiokonttori 2 On lakisääteinen velvoite ja virkavelvollisuus, johon tulee panostaa

Lisätiedot

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut Kuntaseminaari 24.5.2017 Eskoon Asiantuntijapalvelut Ulla Yli-Hynnilä Henkilöstö esimies lääkäri (1) psykologi (3) psykiatrinen sairaanhoitaja (2) puheterapeutti (2) kuntoutussuunnittelija (1) toimintaterapeutti

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportti

Palveluntuottajien vuosiraportti 213 Palveluntuottajien vuosiraportti 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vaikeavammaisten/ harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, aikuiset Vaikeavammaisten/ harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutusjakso, lapset

Lisätiedot

SOTE KUNTAYHTYMÄN SÄÄNTÖKIRJA PALVE- LUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. Lääkinnällinen kuntoutus/ fysio-, allas- ja toimintaterapia

SOTE KUNTAYHTYMÄN SÄÄNTÖKIRJA PALVE- LUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. Lääkinnällinen kuntoutus/ fysio-, allas- ja toimintaterapia SOTE KUNTAYHTYMÄN SÄÄNTÖKIRJA PALVE- LUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Lääkinnällinen kuntoutus/ fysio-, allas- ja toimintaterapia SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS...2 2 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMINEN...2

Lisätiedot

Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisen kriteerit Lapuan terveyskeskuksessa

Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisen kriteerit Lapuan terveyskeskuksessa 1 Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisen kriteerit Lapuan terveyskeskuksessa Lääkinnällisen kuntoutuksen määritelmä Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan niitä kuntoutuksen toimenpiteitä, jotka

Lisätiedot

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito Alueelliset yhteistyökokoukset 24.8.-7.9.2010 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Lisätiedot

Kelan TK 2 hankkeen koulutuspäivä 15.5.2012 Avire Oy. Työterveyshuollon erikoislääkäri Hanna Joensuu

Kelan TK 2 hankkeen koulutuspäivä 15.5.2012 Avire Oy. Työterveyshuollon erikoislääkäri Hanna Joensuu Kelan TK 2 hankkeen koulutuspäivä 15.5.2012 Avire Oy Työterveyshuollon erikoislääkäri Hanna Joensuu Avire yhtiöt 2012 - Oikeus hyvinvointiin Avire yhtiöt 8.2.2012 alkaen Siuntion Hyvinvointikeskuksen työhyvinvointi-

Lisätiedot

Tuloksellisuuden seuranta. Veli-Matti Vadén

Tuloksellisuuden seuranta. Veli-Matti Vadén Tuloksellisuuden seuranta Veli-Matti Vadén 23.11.2016 Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Tuloksellisuuden seuranta Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi (AKVA) 1. Tietojen toimittamisen

Lisätiedot

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 2 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2014 3 Ennuste 2014 Kelan sopeutumisvalmennus Kela järjestää sopeutumisvalmennusta

Lisätiedot

KELAn tukema kuntoutus

KELAn tukema kuntoutus KELAn tukema kuntoutus Valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 YTHS ja SKNLY Elina Kinnunen, LL, psykiatrian erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Kela, Lounais-Suomen Aluekeskus

Lisätiedot

Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutuksen kehittämishanke arviointitutkimus KYSELYLOMAKE KUNTOUTUJILLE

Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutuksen kehittämishanke arviointitutkimus KYSELYLOMAKE KUNTOUTUJILLE 1 Vastaajan nimi: Tutkimusnumero (tutkimussihteeri täyttää): TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen moniammatillisen avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista kuntoutujan

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA 2015 SALVAN KUNTOUTUS FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Ilo liikkua! Uudelleen toimintaan! Tervetuloa fysioterapiaan ja toimintaterapiaan Ilolansaloon! SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLA Palvelukeskus Ilolansalo

Lisätiedot

Ote Kuntoutuspsykoterapian etuusohjeista 10/2012

Ote Kuntoutuspsykoterapian etuusohjeista 10/2012 Kuntoutuspsykoterapia Ote Kuntoutuspsykoterapian etuusohjeista Sisällys 1 Hyvä hallinto... 1 2 Tavoite... 1 2.1 Kuntoutuspsykoterapian tavoite... 2 3 Oikeus ja edellytykset... 2 3.1 Myöntämisedellytykset...

Lisätiedot

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle Pohjanmaan vakuutuspiiri

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle Pohjanmaan vakuutuspiiri Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018 Pohjanmaan vakuutuspiiri 18.2.2014 2 Kela Pohjanmaan vakuutuspiiri Kela Pohjanmaan vakuutuspiiri Avoterapiapalvelujen hankinnoista

Lisätiedot

Standardit kuntoutuksen toteutuksen tukena ja raamina / / Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Standardit kuntoutuksen toteutuksen tukena ja raamina / / Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Standardit kuntoutuksen toteutuksen tukena ja raamina 22.1.2013 / 23.1.2013 29.1.2013 / 6.2.2013 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Standardit kuntoutuksen tukena ja raamina - esityksen sisältö Standardin

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

Miten erityisnuorta tuetaan peruskoulun aikana? Mari Raappana, koulupsykologi & Ulla Suosalo, toimintaterapeutti

Miten erityisnuorta tuetaan peruskoulun aikana? Mari Raappana, koulupsykologi & Ulla Suosalo, toimintaterapeutti Miten erityisnuorta tuetaan peruskoulun aikana? Mari Raappana, koulupsykologi & Ulla Suosalo, toimintaterapeutti Oppilashuollollinen tuki Yhteisöllistä Yksilökohtaista Yhteistyötahojen tärkeä merkitys

Lisätiedot

Pohjois-Savon vakuutuspiiri. Vaikeavammaisten avoterapiapalvelujen tarjouskilpailu sopimuskaudelle Pohjois-Savo

Pohjois-Savon vakuutuspiiri. Vaikeavammaisten avoterapiapalvelujen tarjouskilpailu sopimuskaudelle Pohjois-Savo Vaikeavammaisten avoterapiapalvelujen tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018 Pohjois-Savo 1 Pohjois-Savon vakuutuspiiri 20.2.2014 Avoterapiahankinnat Kela järjestää vaikeavammaisille työ- tai toimintakyvyn

Lisätiedot

Taustaa. PURA - toiminnasta työkyky

Taustaa. PURA - toiminnasta työkyky PURA - toiminnasta työkyky 1.4.2014 31.5.2017 Yhteistyössä Sytyke-Centre/Hengitysliitto Kela Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Avominne päihdeklinikka Kuntoutussäätiö Toiminta - Työ - Tulevaisuus Taustaa

Lisätiedot

PSYKIATRINEN TYÖKYVYN ARVIO JA AMMATILLINEN KUNTOUTUS

PSYKIATRINEN TYÖKYVYN ARVIO JA AMMATILLINEN KUNTOUTUS PSYKIATRINEN TYÖKYVYN ARVIO JA AMMATILLINEN KUNTOUTUS SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 25.1.2018 SATAKUNNAN SHP:N PSYKIATRIAN VASTUUALUE HELENA RASI-HAKALA ASIANTUNTIJALÄÄKÄRI, PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRI, KELA

Lisätiedot

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle Keski-Pohjanmaan vakuutuspiiri

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle Keski-Pohjanmaan vakuutuspiiri Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018 Keski-Pohjanmaan vakuutuspiiri 18.2.2014 2 Kelan Keski-Pohjanmaan vakuutuspiiri Keski-Pohjanmaan vakuutuspiiri Avoterapiapalvelujen

Lisätiedot