Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4"

Transkriptio

1 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4

2 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3 Vinkkejä ja varituksia...4 Tärkeitä tietja...4 Tavaramerkit...5 Tekijänikeus ja takuu...5 LUKU 2. MANUAALINEN ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO... 6 Ensimmäinen käyttööntt...6 Ohjelmistn uudelleenasennus ja päivitys...8 Karttamateriaalin ja erikiskhteiden siirtäminen muistikrtille...8 Tietjen siirtäminen navigintilaitteen sisäiseen muistiin...9 LUKU 3. ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO GOPAL ASSISTANT -OHJELMALLA GPal Assistant -hjelman asentaminen...11 GPal Assistant -hjelman käyttöliittymä...12 Manuaaliset tiednsiirttiminnt...13 Timet Cntent Imprt Wizard -timinnlla...15 Laitehallinnan timinnt...15 Laitenimen muuttaminen...16 Ulkisen muistikrtin alustaminen...16 LUKU 4. KÄYTÖN PERUSTEET Ohjaus valikknäkymässä...18 Ohjaus karttanäkymässä...19 i

3 Ohjelmistkäsikirja LUKU 5. ASETUSTEN MUOKKAAMINEN Ohjauksen perusasetukset...21 Security asetukset...22 Kappaleen nimi...22 Näytön asetukset...22 Energia-asetukset...23 Aut-Off-timint...23 Palauta tehdasasetukset...24 Navigintihjelman erillisiä asetuksia...25 Reittiasetukset mukkaaminen...25 Esitys mukkaaminen...27 TMC-lähetinasetuksen mukkaaminen...28 Ohjelman asetusten mukkaaminen...29 Erikiskhteiden määrittely...30 Laiteasetusten mukkaaminen...31 Pikavalikkasetusten mukkaaminen...31 LUKU 6. GOPAL -NAVIGOINTIOHJELMISTON KÄYTTÖ Khdetietjen syöttäminen manuaalisesti...34 Määränpään krdinaattien syöttäminen...37 Susikkien määrittäminen määränpään nimeä syötettäessä...38 Manuaalinen syöttäminen karttanäkymässä...38 Reittiasetukset mukkaaminen...39 Uusien määränpäiden lisääminen...39 Reitin määrityksen alittaminen...40 Erikiskhteiden valinta...40 Susikkien hallinta...41 Uuden susikin määrittäminen...41 Susikkien pistaminen...42 Susikkien nimeäminen uudelleen...42 Reitin muuttaminen...43 Alituskhdan syöttäminen...43 Määränpään lisääminen...43 Reittiluetteln merkintöjen mukkaaminen...43 Reitin ptiminti...44 Reitin tallentaminen ja lataaminen...44 Reitin määrityksen alittaminen...45 Reitin tiedt...45 Reitin kuvaus...45 Liikennetilanne...45 Siiry khtaan Reittisimulinti...47 Opastuksen alittaminen ja lpettaminen...48 Kmpassinäkymä...50 Nulinäkymä...51 Retki-inf...51 ii

4 Ohjelmistkäsikirja iii

5 GPal Navigatr 4 Luku 1. Jhdant Tervehdys Tervetula ja paljn kiitksia siitä, että hankit valmistamamme kannettavan navigintijärjestelmän. Navigintilaitteen ja lisäsvellusten (kuten MP3-sittimen, Picture Viewerin yms.) peruskäyttöhjeet sisältyvät laitteen mukana tulevaan käyttöhjeeseen, mutta tässä käsikirjassa käsitellään seuraavia aiheita: Ohjelmistn asennus ja käyttööntt Navigintihjelmistn käyttö (pikapas ja yksityiskhtainen selstus) Tekninen tuki virheettömään käyttöön Tämän käsikirjan versin lisäksi CD/DVD-levyllä n lyhyt esittely, jnka avulla saat tettua navigintijärjestelmän helpsti käyttöön. Lisäksi navigintijärjestelmän hjetiminnn avulla saat tietja tärkeistä käytön vaiheista ja timinnista. Kannettavan navigintilaitteesi hjelmista kehitetään jatkuvasti, ja vitkin parannella sitä maksuttmien tai maksullisten päivitysten avulla. Tämän käsikirjan tiedt kattavat ainastaan navigintijärjestelmän timitushetkellä sisältämät timinnt. Js hjelmista ja/tai laitteista n myöhemmin muutettu ja/tai päivitetty, tähän painetut tiedt vivat piketa tdellisista käyttöön liittyvistä timista. Siinä tapauksessa vit etsiä verkksivujemme tukialueelta ( tureen käsikirjaversin, jssa n tettu humin käyttöön tehdyt muutkset. Humaa, että valmistaja ei mitenkään vi ttaa vastuuta tappiista tai vahingista, jiden syynä vat tässä käsikirjassa annetut hjeet tai mahdlliset virheelliset tiedt. CD/DVD-levyn sisältö Timitukseen sisältyvä CD/DVD sisältää kaikki navigintijärjestelmän käyttöön tarvittavat hjelmistpaketit sekä jk navigintilaitteen muistiin tai Windws-tietkneelle asennettavien lisäsvellusten asennustiedstt. Kun asetat CD/DVD-levyn tietkneen levyasemaan, avautuu autmaattisesti asennushjelma, jka tukee asennusprsessia: Seuraa näytölle tulevia hjeita valittujen tietjen asentamiseen autmaattisesti. Js CD/DVD-levyn sisältämä asennushjelma ei käynnisty autmaattisesti, vit asentaa tarvittavat tiedt myös manuaalisesti. Seuraavassa luetellaan CD/DVD-levyn sisältämät kmpnentit ja selstetaan, mihin ulkisen muistikrtin tai navigintilaitteen flash-muistin kansin ne n tallennettava, jtta järjestelmä timisi virheettömästi. 1

6 Jhdant Elementti Kuvaus Khdehakemist ActiveSync Tämä kansi sisältää Micrsft ActiveSync -synkrnintihjelman asennustiedt. Tällä hjelmalla synkrnidaan navigintilaite ja Windwstietkne. Adbe Tämä kansi sisältää Adbe Acrbat Reader -hjelman asennustiedt. Tämän hjelman avulla vit avata tämän käsikirjan digitaalisen PDF-versin Windwstietkneella. APD Tämä kansi sisältää GPal Assistant - hjelman tiedt. Assistant Tämä kansi sisältää GPal Assistant - hjelman asennustiedt. Installatin License Agreements Manuals POI AUTORUN lueminut.txt Setup Assistant Tämä kansi sisältää navigintihjelman asennustiedt. Tämä kansi sisältää käyttöikeusehdt navigintihjelmistn käyttöön PDFtiedstina. Tämä kansi sisältää PDF-versit tästä käsikirjasta kunkin maan malla kielellä. Tämä kansi sisältää tiedt, jita navigintijärjestelmä tarvitsee erikiskhteiden (Pints f Interest) tunnistamiseen. Tämä asennusinfrmaati/-svellus varmistaa, että asennushjelma, jka tukee hjelmistkmpnenttien asennusta, käynnistyy autmaattisesti, kun CD/DVD n asetettu levyasemaan. Tämä tekstitiedst sisältää tärkeitä tietja tämän CD/DVD-levyn sisällöstä sekä CD/DVD-levyllä levien svellusten asentamisesta kunkin maan malla kielellä. Tämä svellushjelma käynnistyy autmaattisesti, kun CD/DVD-levy n asetettu levyasemaan, ja auttaa hjelmistkmpnenttien asentamisessa. Tämä hjelma n (manuaalisesti tai Setup Assistant -hjelman avulla) asennettava tietkneen Ohjelmat -kansin. Tämä hjelma n (manuaalisesti tai Setup Assistant -hjelman avulla) asennettava tietkneen Ohjelmat -kansin. Näitä tietja tarvitaan ainastaan GPal Assistant -hjelman asentamiseen tietkneelle, eikä niitä tarvitse kpiida manuaalisesti. Näitä tietja tarvitaan ainastaan GPal Assistant -hjelman asentamiseen tietkneelle, eikä niitä tarvitse kpiida manuaalisesti. Nämä tiedt n asennettava (manuaalisesti tai GPal Assistant - hjelman avulla) hakemistn My Flash Disk > INSTALL ulkisella muistikrtilla tai navigintilaitteen flash-muistissa. Näitä tiedstja ei tarvitse kpiida. Nämä tiedstt vidaan (manuaalisesti tai Setup Assistant -hjelman avulla) asentaa tietkneen hakemistn Ohjelmat > Medin GPal Assistant > Manuals. Nämä tiedstt n asennettava (manuaalisesti tai GPal Assistant - hjelman avulla) hakemistn MapRegins ulkisella muistikrtilla tai navigintilaitteen flash-muistissa. Tätä tiedsta ei tarvitse kpiida. Tätä tiedsta ei tarvitse kpiida. Tätä tiedsta ei tarvitse kpiida. Navigintijärjestelmän versista ja varusteista riippuen vi lla mahdllista, ettei jitakin yllä mainituista kansiista ja tiedstista le tai että CD/DVD-levyllä n lisäksi muita tietja. Tarkempia tietja timitukseen kuuluvan CD/DVD-levyn sisältämistä tiedista n CD/DVD-levyn lueminuttiedstssa. 2

7 Jhdant Kun navigintijärjestelmä timitetaan, navigintilaitteelle ja/tai timitukseen sisältyvälle muistikrtille n j valmiiksi asennettu kmpnentteja, kuten käyttöjärjestelmä ja navigintihjelmist. Vit siis ttaa navigintijärjestelmän käyttöön heti purettuasi sen pakkauksesta, ilman ylimääräisiä asennuksia. Haluaisimme kuitenkin susitella lisäsvellusten kuten GPal Assistant - ja Adbe Acrbat Reader -hjelmien asentamista tietkneelle, jtta visit hyödyntää niiden timintja. Lisäksi virhetiminnn vuksi vit jutua myöhemmin asentamaan navigintijärjestelmän hjelmistkmpnentteja uudelleen. Tämä selstetaan Luku 2. Manuaalinen asennus ja käyttööntt ja Luku 3. Asennus ja käyttööntt GPal Assistant -hjelmalla. Järjestelmävaatimukset Vit yhdistää kannettavan navigintijärjestelmäsi tavalliseen Windws-tietkneeseen svellustietjen, kuten navigintihjelmistn, ylimääräisen karttamateriaalin ym. (jälki-) asennusta varten. Jtta tiednsiirt nnistuisi ngelmitta, tietkneen n täytettävä seuraavat järjestelmävaatimukset. Tuettuja käyttöjärjestelmiä vat Windws 2000 mallista SP4 lähtien, Windws XP & Vista TM Laitteistvaatimuksina nykyaikainen tietknemalli, vähintään 128 MB RAM, vähintään yksi vapaa USB 1.1 -prtti Tarpeelliset lisähjelmat Micrsft ActiveSync (vain Windws 2000/XP) järjestelmän käyttämiseen kannettavana laitteena yhdessä tietkneen kanssa, GPal Assistant autmaattiseen tiednsiirtn navigintilaitteen ja tietkneen välillä (tarvittaessa) Js käyttöjärjestelmänä n Micrsft Windws Vista TM, et tarvitse ActiveSync - tiednsiirt-hjelmaa. Tiednsiirtn tarvittavat järjestelmätiedstt vat j timitushetkellä sa Windws Vista TM -käyttöjärjestelmää. Kytke laite tietkneeseen USB-kaapelin avulla: Kun järjestelmä n löytänyt navigintilaitteen uutena laitteena, tarvittavat hjaimet asennetaan autmaattisesti. Onnistuneen asennuksen jälkeen uusi laite näkyy Windwsin Resurssienhallinnassa khdassa Siirrettävät laitteet. Js let tallentanut navigintilaitteelle lisätietja, muista, että tietja siirrettäessä n ltava käytettävissä riittävästi kapasiteettia. Js ei le, pista tarpeettmat tiedstt. Js tietkneesi täyttää nämä vaatimukset, vit kytkeä navigintilaitteen mukana tulleella USBkaapelilla tietkneen vapaaseen USB-prttiin tiednsiirta varten. Tarkempia tietja tästä n Luku 2. Manuaalinen asennus ja käyttööntt ja Luku 3. Asennus ja käyttööntt GPal Assistant - hjelmalla. Käytännöt tässä käsikirjassa Navigintijärjestelmäsi käytössä tulee timia tietkneelle tarkitetun svellushjelman käyttäjäpastuksen mukaan. Tämä tarkittaa, että hjelmistn hjeet vidaan näyttää visuaalisesti näytöllä ja surittaa sieltä käsin. Erilaista n kuitenkin itse käyttö: Kun tietkneella timint suritetaan hiirellä napsauttamalla, navigintilaitteen käyttö tapahtuu jk timitukseen sisältyvällä kynällä tai suraan painamalla navigintilaitteen ksketusnäyttöä kädellä. Seuraaviin selstuksiin pätee siksi seuraava: Tietkneella hiirellä tehtävistä timista käytämme käsitettä "napsauttaa". Timinnista, jtka tehdään kynällä tai srmella navigintilaitteen ksketusnäytöllä, käytämme käsitettä "naputtaa/napauttaa". 3

8 Jhdant Eri khdissa tässä käsikirjassa viittaamme myös svellushjelman sisällä tehtäviin timiin tai tietkneen/muistikrtin plkuihin. Seuraavissa selstuksissa nämä viittaukset merkitään seuraavasti: Ohjelmiststa peräisin levat maininnat (kuten painikkeet, valikkkhdat tai kenttien tekstit) vat lihavituja. Navigintijärjestelmän (esim. MP3 Player yms.) tai tietkneen (esim. Windwsin Resurssienhallinta yms.) erityiset timinnt ja hjelmat n painettu kursiivilla. Viittaukset hakemistihin ja muistiplkuihin (ulkisella SD-krtilla tai navigintilaitteen flashmuistissa) merkitään kursiivilla. Tässä käsikirjassa kuvataan navigintihjelmistn käyttöä, selstetaan graafisia esitystapja tämän navigintilaitteen näytöllä ja yksittäisten timintjen mahdllisia valintja. Seuraaviin selstuksiin pätee siksi seuraava: Kuvaukset, jtka viittaavat timinnn surittamiseen, merkitään numerilla ja määrittävät siksi yksittäisten työvaiheiden järjestyksen. Myös kuvaukset, jtka viittaavat hjelmistikkunan tms. eri elementteihin merkitään numerilla, mutta värinä käytetään punaista. Kuvaukset, jtka esittelevät samanarvisia vaihtehtja (kuten tässä tapauksessa), n merkitty luettelmerkeillä. Vinkkejä ja varituksia Eri khdissa tässä käsikirjassa annamme käytännön vinkkejä tai viittaamme lsuhteisiin, jtka vivat häiritä navigintijärjestelmän virheetöntä käyttöä. Nämä khdat n merkitty seuraavissa kuvauksissa seuraavasti. Tällä symblilla viittaamme timintihin ja minaisuuksiin, jtka npeuttavat työskentelyä ja helpttavat navigintijärjestelmän käyttöä. Humautus Tällä symblilla viittaamme tärkeisiin timintihin ja minaisuuksiin, jtka vat ratkaisevia navigintijärjestelmän käytön kannalta. Nudata kaikkia hjeita välttääksesi käyttövirheistä tai vääristä valinnista jhtuvat käyttövirheet. Tärkeitä tietja Seuraavassa n tärkeitä tietja navigintijärjestelmän käytöstä. Spivissa khdissa nämä tiedt tistetaan käsikirjassa humautusten ja hjeiden mudssa. Turvallisuussyistä ajaja ei saa tehdä valintja itse ajn aikana. Tee tarvittavat valinnat ennen ajamaan lähtöä. Js judut muuttamaan valintja ajn aikana, pysäytä aut spivaan paikkaan (pysäköintialueelle tms.). Lämpölasista valmistetut tai tyhjömetallidut autn ikkunat rajittavat humattavasti GPSvastaantta. Useimmiten metallinnissa n aukk, jnka taakse navigintilaite vidaan sijittaa. Js näin ei le, apukuljettajan paikan ulkpulelle (esim. autn katlle) n asennettava yleisesti myynnissä leva GPS-antenni. 4

9 Jhdant Navigintijärjestelmän hjeet vat susituksia: Jka tapauksessa n nudatettava tieliikenneasetusta. Humaa, että navigintilaitteen n vastaantettava kunnllinen GPS-signaali vidakseen määrittää reitin nykyisestä sijainnista käsin. Humaa, että navigintilaitteeseen n määritettävä paikallinen aikavyöhyke, jtta se visi laskea ikean saapumisajan tulevissa reittilaskelmissaan. Vit seurata sijaintiasi kartalla myös syöttämättä määränpäätä. Sillin näkyviin tulee sen kadun nimi, jlla let, js se n käytettävissä. Humaa, että tilapäisiä paikallisia muutksia ja/tai tieliikenneasetuksen rajituksia (esim. suurinta sallittua npeutta) ei vida humiida reitin suunnittelussa. Suunnista jka tapauksessa tienviittjen ja paikallisen liikennepastuksen mukaan. Humaa, että karttamateriaali vastaa tilannetta timitushetkellä. Valmistaja ei kuitenkaan vi luvata, että sen sisältämät tiedt vat ehdttman sitvia ja vastaavat tdellisia katujen nimiä ja/tai pasteita. Tavaramerkit Kaikkiin käsikirjassa mainittuihin ja mahdllisesti klmansien sapulten sujaamiin tavara- ja tutemerkkeihin svelletaan rajituksetta kullinkin vimassa levan tavaramerkkilainsäädännön ja niille merkittyjen mistajien määräyksiä. Kaikki tässä mainitut tavaramerkit, kauppanimet tai yritysten nimet vat tai vivat lla mistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröity tavaramerkkejä. Pidätämme kaikki ikeudet, jita ei tässä erikseen myönnetä. Tässä käsikirjassa käytettyjen tavaramerkkien erillisen lunnehdinnan puuttumisesta ei vida päätellä, ettei klmansilla sapulilla lisi nimeen liittyviä ikeuksia. Windws, Windws XP, Windws 2000, Windws Vista TM ActiveSync vat Micrsft Crpratinin tavaramerkkejä. Acrbat ja Acrbat Reader vat Adbe Systems Incrpratedin tavaramerkkejä. Tekijänikeus ja takuu Cpyright 2008 Versi 4 Kaikki ikeudet pidätetään. Kaikkia tämän käsikirjan tietja vidaan muuttaa etukäteen ilmittamatta, eivätkä ne aseta valmistajalle velvitteita. Valmistaja ei vastaa tappiista tai vahingista, jita vi aiheutua tämän käsikirjan hjeista tai mahdllisista virheellisistä tiedista. Olemme aina kiitllisia virheitä kskevista ilmituksista tai parannusehdtuksista, jiden avulla vimme tulevaisuudessa tarjta entistäkin tehkkaampia tutteita. Tätä käsikirjaa ei saa ilman valmistajan nimenmaista kirjallista sustumusta jäljentää, tallentaa sähköiselle välineelle tai siirtää muulla tavin elektrnisesti, sähköisesti, mekaanisesti, ptisesti, kemiallisesti, valkpiimalla tai ääninauhituksena kknaan eikä sittain mihinkään tarkitukseen. 5

10 GPal Navigatr 4 Luku 2. Manuaalinen asennus ja käyttööntt Navigintilaitteen timitushetkellä siihen n asennettu valmiiksi Windws CE -käyttöjärjestelmä. Sen lisäksi laitteelle tai sen mukana timitetulle muistikrtille n vitu j asentaa ensimmäiset hjelmistkmpnentit, kuten navigintihjelmist tai eri maiden karttamateriaalia (versista riippuen). Ellei näin le, navigintihjelmist ja reitin suunnitteluun tarvittava karttamateriaali n asennettava ennen navigintijärjestelmän käyttööntta. Js haluat tehdä päivityksen tai asentaa navigintilaitteelle myöhemmin hankkimasi navigintihjelmistn tai lisää kartta- tai erityiskhdetietja, jk sa tai kaikki laitteelle asennetuista tiedista n pistettava, jtta saisit asennettua hankkimasi hjelmistn. Seuraavat tiedt käyttäjä vi asentaa manuaalisesti: Navigintihjelmist GPal Navigatr Karttamateriaali PSF-tiedstina Erikiskhdetiedt (POI-tiedt) PSF-tiedstina Vaikka manuaalinen asennus n mahdllista, susittelemme hjelmistkmpnenttien siirtämistä ja päivittämistä navigintijärjestelmään timituksen kuuluvan GPal Assistant -hjelman avulla, jnka vit asentaa tietkneelle. Asennusta ja tietjen vaihta GPal Assistant -hjelman avulla selstetaan seuraavassa luvussa. Ohjelmistkmpnenttien siirtäminen manuaalisesti CD/DVD-levyltä kannettavalle navigintilaitteelle tapahtuu tietkneen Windwsin Resurssienhallinnassa. Valitse jmpikumpi seuraavista menetelmistä tietjen siirtelemiseen navigintijärjestelmän ja tietkneen välillä: Kun let asentanut Micrsft ActiveSync -hjelmistn CD/DVD-levyltä, vit kytkeä navigintilaitteen mukana tulleella USB-kaapelilla suraan tietkneen USB-prttiin haluamiesi tietjen synkrnintia varten. Sillin pääset käyttämään suraan navigintilaitteen sisäistä flashmuistia. Js tietkneessa n krtinlukulaite, vit asettaa mukana tulleen ulkisen muistikrtin suraan siihen ja siirtää tiedt manuaalisesti Resurssienhallinnassa. Sillin et pääse käyttämään suraan navigintilaitteen sisäistä flash-muistia. Ensimmäinen käyttööntt Navigintijärjestelmän versista riippuen käyttöön tarvittavaa hjelmista ei välttämättä le asennettu valmiiksi navigintilaitteeseen vaan se vi lla mukana tulleella muistikrtilla: Sillin hjelmist n asennettava, ennen kuin navigintijärjestelmän vi ttaa käyttöön. Sillin hjelmist n asennettava, ennen kuin navigintijärjestelmän vi ttaa käyttöön. Surita asennus seuraavasti: 1. Ota muistikrtti varvasti pakkauksesta. Var kskettamasta kntakteja tai likaamasta niitä: muuten tiedstjen siirt ei välttämättä nnistu. 2. Aseta muistikrtti navigintilaitteen MMC/SD-krttipaikkaan, niin että kuulet sen napsahtavan paikalleen. 6

11 Manuaalinen asennus ja käyttööntt 3. Käynnistä navigintilaite painamalla laitteen virtakatkaisinta (kats laitteen käyttöhjetta). Nyt tarvittavat hjelmistkmpnentit asennetaan autmaattisesti. Js käynnistät navigintilaitteen asettamatta siihen mukana tullutta muistikrttia, navigintijärjestelmän näytölle tulee seuraava ikkuna. Aseta muistikrtti laitteeseen ja napsauta painiketta asennuksen. surittaaksesi autmaattisen Kun asennus n suritettu, esiin tulee navigintijärjestelmän alitusikkuna, jsta vit käyttää eri timintja, kuten navigintia tai MP3 Player jne. 7

12 Manuaalinen asennus ja käyttööntt Ohjelmistn uudelleenasennus ja päivitys Tarvittaessa vit pistaa kaikki svellustiedt tai san niistä, kuten navigintihjelmistn tai karttamateriaalia, navigintilaitteen muistista (kats myös laitteen käyttöhjetta). Tämä n tarpeen esimerkiksi GPal -navigaattrihjelman uudemman versin asentamiseksi, jnka let stanut myöhemmin. Uudelleenasennukseen/päivitykseen tarvittava hjelmist n CD/DVD-levyn kansissa Installatin, ja sen vi siirtää navigintilaitteelle mukana tulleen muistikrtin avulla. Asenna ulkisella muistikrtilla leva navigintihjelmist manuaalisesti seuraavasti: 1. Js et le j tehnyt sitä, ta muistikrtti varvasti pakkauksesta ja aseta se tietkneen (sisäiseen tai ulkiseen) krtinlukulaitteeseen: krtti napsahtaa kuuluvasti paikalleen, ja krtin sisältö näkyy Windwsin Resurssienhallinnan uudessa ikkunassa. 2. Avaa tietkneen CD/DVD-asema, ja aseta CD/DVD-levy siihen. Js CD/DVD-levyn Setup Assistant käynnistyy autmaattisesti, lpeta se. 3. Avaa CD/DVD-aseman hakemist, ja siirry siellä hakemistn Installatin. 4. Kpii kaikki tämän hakemistn kansit ja tiedstt. 5. Siirry ulkisen muistikrtin hakemistikkunaan ja liitä kpiimasi sisältö sinne. Asenna muistikrtille kpiimasi hjelmist navigintilaitteelle khdan Ensimmäinen käyttööntt hjeiden mukaan. Humautus Ennen kuin vit asentaa navigintilaitteelle uuden hjelmistn, vanhat hjelmistkmpnentit n pistettava. Ohjeet tähän löydät navigintilaitteen käyttöhjeesta. Karttamateriaalin ja erikiskhteiden siirtäminen muistikrtille Navigintihjelmiststa riippumatta vit asentaa laitteelle myös ylimääräistä kartta- ja erikiskhdemateriaalia tai krvata nykyisiä tietja myöhemmin stamasi CD/DVD-levyn sisältämällä tureemmalla materiaalilla. Navigintilaite vi kuitenkin lukea näitä tietja autmaattisesti vain, js sijitat ne muistikrtin hakemistn MapRegins. Siirrä karttamateriaalia ja erikiskhteiden tietja muistikrtille seuraavasti: 1. Aseta muistikrtti tietkneen (sisäiseen tai ulkiseen) krtinlukulaitteeseen: krtti napsahtaa kuuluvasti paikalleen, ja krtin sisältö näkyy Windwsin Resurssienhallinnan uudessa ikkunassa. 2. Avaa tietkneen CD/DVD-asema, ja aseta CD/DVD-levy siihen. Js CD/DVD-levyn Setup Assistant käynnistyy autmaattisesti, lpeta se. 3. Avaa CD/DVD-aseman hakemist, ja siirry siellä hakemistn MapRegins. 4. Kpii kaikki haluamasi.psf-päätteiset tiedstt: tiedstnimestä käy ilmi, minkä alueen karttatietja tiedst sisältää. 8

13 Manuaalinen asennus ja käyttööntt 5. Siirry ulkisen muistikrtin hakemistikkunaan ja lu sinne uusi kansi nimeltä MapRegins. 6. Liitä nyt kaikki kpiimasi tiedstt tähän kansin. Vit kpiida lisäksi erikiskhteiden tietja mukana tulleelta CD/DVD-levyltä muistikrtille seuraavasti: 1. Avaa kansi POI CD/DVD-aseman hakemiststa. 2. Kpii kaikki haluamasi tiedstt (esim. htel.de.psf tms.). 3. Siirry ulkisen muistikrtin hakemistikkunaan MapRegins ja liitä kpiimasi sisältö sinne. Asenna muistikrtille kpiimasi karttamateriaali ja/tai erikiskhteiden tiedt navigintilaitteelle khdan Ensimmäinen käyttööntt hjeiden mukaisesti. Humautus Ennen kuin vit asentaa navigintilaitteelle uusia kartta- ja/tai erikiskhdetietja, vanhat tiedt n pistettava (sittain). Ohjeet tähän löydät navigintilaitteen käyttöhjeesta. Humaa lisäksi, että tietjen siirtäminen muistikrtille ja/tai navigintilaitteen sisäiseen muistiin (kats seuraavaa jaksa) n mahdllista vain, js siellä n käytettävissä riittävästi vapaata muistitilaa. Mahdllisesti tarpeettmia tietja n pistettava muistitilan vapauttamiseksi. Tietjen siirtäminen navigintilaitteen sisäiseen muistiin Kannettavassa navigintilaitteessa n sisäinen, katamatn muisti, jka sijaitsee My Flash Disk - kansissa. Vit käyttää tätä muistia navigintihjelmistn, karttamateriaalin ja/tai puheentunnistustietjen siirtämiseen navigintilaitteelle ja niiden asentamiseen. Tämä edellyttää kuitenkin, että let ensin asentanut tietkneelle mukana tulleelta CD/DVD-levyltä Micrsft ActiveSync -hjelmistn jk manuaalisesti tai CD/DVD-levyn asennushjelman avulla. Sen lisäksi navigintilaitteen n ltava kytkettynä tietkneeseen mukana tulleella USB-kaapelilla. Seuraavassa selstuksessa lähtökhtana n, että Micrsft ActiveSync n j asennettu. Kpii navigintihjelmistn asennustiedt navigintilaitteen sisäiseen muistiin seuraavasti: 1. Liitä navigintijärjestelmä tietkneeseen USB-kaapelilla. 2. Kun tietkne n tunnistanut navigintilaitteen, tietkneen näytölle tulee valintaikkuna Uusi synkrnintisuhde: js haluat synkrnida tietja navigintilaitteen ja tietkneen välillä, valitse Kyllä. Js haluat käyttää navigintilaitetta vierailevana laitteena tietkneella, valitse Ei (susitus). Valitse lpuksi Jatka. 3. Valitse Windwsin Resurssienhallinnasta Siirrettävä laite, ja siirry hakemistn My Flash Disk. 4. Napsauta hakemista hiiren kakkspainikkeella ja valitse kntekstivaliksta khta Uusi kansi. Anna lumasi uuden kansin nimeksi INSTALL ja lpeta timint Enter-näppäimellä. 5. Siirry CD/DVD-aseman Installatin kansin ja kpii kaikki tämän kansin tiedstt ja kansit. 6. Siirry hakemistn Siirrettävä laite > My Flash Disk > INSTALL, ja liitä kaikki kpiitu sisältö sinne. 9

14 Manuaalinen asennus ja käyttööntt Kpii lisäksi karttamateriaalia navigintilaitteen sisäiseen muistiin seuraavasti: 1. Siirry CD/DVD-aseman hakemistn MapRegins ja kpii kaikki haluamasi.psf-päätteiset tiedstt. Tiedstnimestä käy ilmi, minkä alueen karttatietja tiedst sisältää. 2. Valitse Windwsin Resurssienhallinnasta Siirrettävä laite, ja siirry hakemistn My Flash Disk. 3. Napsauta hakemista hiiren kakkspainikkeella ja valitse kntekstivaliksta khta Uusi kansi. Anna lumasi uuden kansin nimeksi MapRegins ja lpeta timint Enter-näppäimellä. 4. Liitä nyt kaikki kpiimasi tiedstt tähän kansin. Js let laajentanut navigintihjelmista maksuttmalla päivityksellä erityiskhdetiedstihin tai "Puheentunnistus"-timinnlla, niihin kuuluvat tiedt n siirrettävä navigintilaitteen sisäiseen muistiin: timint n käytettävissä vasta tietjen autmaattisen asennuksen jälkeen. Kpii erityiskhde- tai puheentunnistustiedt navigintilaitteen sisäiseen muistiin seuraavasti: 1. Siirrä erityiskhdetiedt siirtymällä CD/DVD-aseman hakemistn POI ja kpiimalla haluamasi PSF-tiedstt (esim. htel.de.psf). 2. Siirry hakemistn Siirrettävä laite > My Flash Disk > MapRegins, ja liitä kpiitu sisältö sinne. 3. Siirrä puheentunnistustiedt siirtymällä CD/DVD-aseman hakemistn TSD ja kpiimalla sinne maakhtainen kansisi: esimerkiksi kansissa Germany TSD vat saksankielisen alueen puheentunnistustiedt. Tarvittaessa vit tietysti kpiida muidenkin maiden puheentunnistustietja/-kansiita niiden asentamiseksi navigintilaitteelle. Siirry hakemistn Siirrettävä laite > My Flash Disk > MapRegins, ja liitä kpiitu sisältö sinne. 10

15 GPal Navigatr 4 Luku 3. Asennus ja käyttööntt GPal Assistant -hjelmalla Manuaalisen asennuksen lisäksi n mahdllista siirtää tarvittavat tiedt CD/DVD-levyltä siirrettävälle navigintilaitteelle GPal Assistant -hjelmalla: GPal Assistant n erityinen työkalu, jka helpttaa tiednsiirta navigintilaitteen ja tietkneen välillä ja yksinkertaistaa humattavasti valittujen tietjen siirtämistä. Lisäksi vit ainastaan GPal Assistant -hjelman avulla siirtää navigintilaitteella tallentamiasi GPS-reittitietja tietkneelle niiden varmuuskpiintia ja muiden käyttäjien kanssa vaihtamista varten. GPal Assistantin käyttämiseksi se n ensin asennettava tietkneelle. Vaikka manuaalinen asennus ja tietjen siirt navigintilaitteelle n mahdllista, susittelemme kaikkien asennusten surittamista ensisijaisesti GPal Assistant - hjelmalla. GPal Assistant -hjelman asentaminen Kun asetat laitteen mukana tulleen CD/DVD-levyn tietkneen levyasemaan, avautuu autmaattisesti Setup Assistant, jka tukee eri hjelmistkmpnenttien asentamista tietkneelle. Asenna GPal Assistant tietkneelle seuraavasti: 1. Avaa tietkneen CD/DVD-asema, ja aseta CD/DVD-levy siihen. Kun tietkne n lukenut CD/DVD-levyn, käynnistyy autmaattisesti Setup Assistant: Nudata näytölle tulevia jatkhjeita. 2. Valitse Kmpnenttien valinta-ikkunasta Medin GPal Assistant (valintamerkki) halutessasi asentaa GPal Assistant -hjelman. Tarvittaessa vit nyt napsauttaa muitakin valintakenttiä asentaaksesi tässä vaiheessa muitakin hjelmistkmpnentteja (esim. Medin GPal Navigatr, Micrsft ActiveSync, Manuals jne.). Kun let valinnut haluamasi kentät, napsauta Jatka-painiketta. 3. Tässä valintaikkunassa sinun n ilmitettava asennuksessa käytettävä muistiplku: Hyväksy ehdtus tai valitse haluamasi plku ja napsauta Jatka-painiketta. 4. Tässä valintaikkunassa vit nimetä kansin uudelleen (ei susitella): Napsauta Asennapainiketta ttaaksesi merkinnän käyttöön ja asentaaksesi valitut hjelmistkmpnentit tietkneelle. GPal Assistant asennetaan tietkneen hjelmahakemistn, ja se n käytettävissä heti asennuksen jälkeen. Js et myöhemmin enää tarvitse GPal Assistant -hjelmaa, vit pistaa sen järjestelmästä jk valitsemalla Ohjauspaneeli > Lisää tai pista svellus tai valitsemalla Pura asennus -kmennn hjelmahakemistssa Käynnistä > Kaikki hjelmat > Medin GPal Assistant. GPal Assistant -hjelmalla tapahtuvaa viestintää ja tiednsiirta varten tietkneelle n asennettava Micrsft ActiveSync. Asennus vidaan myös surittaa CD/DVD-levyllä levan asennushjelman avulla. Sen lisäksi navigintihjelma n kytkettävä tietkneeseen USBkaapelilla. 11

16 Asennus ja käyttööntt GPal Assistant -hjelmalla ActiveSync n asennettava vain sillin, kun käyttöjärjestelmänä n Windws 2000 SP4 tai Windws XP. Windws Vista TM -järjestelmässä tiednsiirtn tarvittavat hjelmistkmpnentit vat valmiina. GPal Assistant -hjelman käyttöliittymä Kun asennus n suritettu, käynnistä GPal Assistant valitsemalla Medin GPal Assistant kansista Käynnistä > Kaikki hjelmat > Medin GPal Assistant. GPal Assistant -hjelman käyttöliittymä jakautuu seuraaviin siin: Valikkrivi Valikkrivin avulla vit käyttää kaikkia hjelmistn perustimintja. Valikkjen rakenne n seuraava: Tiedst Valitsemalla Lpeta vit sulkea GPal Assistant -hjelman. Timet Valitsemalla Tudaan tietja kirjastnkäynnistät hjatun sisällön tuntitiminnn (Cntent Imprt Wizard), jka auttaa uuden sisällön siirtämisessä GPal Assistant -hjelman kirjastn (kats Timet Cntent Imprt Wizard -timinnlla). Khdassa Tarkista nyt hjelmistpäivitykset vit etsiä GPal Assistant hjelmalla autmaattisesti Internetistä uutta hjelmista navigintijärjestelmään. Valitsemalla Tarkista sisällön päivitykset vit etsiä GPal Assistant hjelmalla autmaattisesti ajan tasalla levaa sisältöä kirjastssa leviin tietihin. Asetukset Valitsemalla Tarkista hjelmapäivitykset hjelmaa käynnistäessäsi vit asettaa GPal 12

17 Asennus ja käyttööntt GPal Assistant -hjelmalla Assistant -hjelman etsimään käynnistyksen jälkeen autmaattisesti Internetistä ajan tasalla levaa sisältöä navigintijärjestelmään. Uudet asetukset tallennetaan ja ladataan jälleen hjelman seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Valitsemalla Tarkista hjelmaa käynnistäessäsi sisällön päivitykset vit asettaa GPal Assistant -hjelman etsimään käynnistyksen jälkeen autmaattisesti Internetistä ajan tasalla levaa sisältöä navigintijärjestelmään. Uudet asetukset tallennetaan ja ladataan jälleen hjelman seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Valitsemalla Tarkista hjelmapäivitykset hjelmaa käynnistäessäsi vit asettaa GPal Assistant -hjelman etsimään käynnistyksen jälkeen autmaattisesti ajan tasalla levaa hjelmista navigintijärjestelmään. Ohje Valitsemalla Ohjelman tiedt saat avattua samannimisen valintaikkunan, jka sisältää tiedt GPal Assistantin versista ja käyttöikeuksiin liittyviä juridisia hjeita. Kirjast, Tiedstjen valinta ja Laitetiedt GPal Assistant -hjelman keskusaluetta käytetään navigintijärjestelmän ja kytkettyjen laitteiden hjelmist- ja sisältötietjen hallintaan. Kirjast Kirjastn merkintöjen avulla vit valita tiettyjä lukkia näiden tietjen siirtämiseksi navigintilaitteelle tai laitteelta tietkneelle. Valittavina vat seuraavat lukat: Karttatiedt, Erityiskhteet, Ohjelmist ja GPS-reitit. Laitteet Tästä vit valita kytketyn navigintilaitteen, tuda näytölle tiettyjä tietja ja nimetä laitteen uudelleen. Tietjen valinta-alue Tämä alue muuttuu merkittävästi valitun asetuksen mukaan. Js valitset lukan kirjaststa, pääset valitsemaan tässä näkyvistä tiedista. Js valitset vaihtehdn Laitteet, tässä näkyvät laitetiedt. Levyasema-alue Tällä alueella vit hallita valitun navigintilaitteen sisäisen flash-muistin tai siinä käytettävän muistikrtin tai tietkneeseen kytketyssä krtinlukulaitteessa käytettävän muistikrtin muistitilaa. Valitessasi khdemuistia tunti-/vientitiminnille vit tarvittaessa alustaa ulkiset muistialueet (SD-krtti naviginti- tai krtinlukulaitteessa). GPal Assistantin levyasema-alueella tunnistetaan myös ulkiset USB-tikut, jita tietkneeseen n kytketty. Vastaavasti vit valita nämä levyasemat myös Valittu asema -valiksta ja tarvittaessa alustaa ne. Manuaaliset tiednsiirttiminnt Kirjastn lukkien ja tietjen valinta-alueen graafisen esityksen avulla vit valita tiettyjä tietja niiden siirtämiseksi navigintilaitteen sisäiseen flash-muistiin tai käytettävälle muistikrtille tai niiden tumiseksi sieltä tietkneelle. Kun let valinnut lukan kirjaststa, käytettävissä levat vaihtehdt näkyvät välittömästi tietjen valinta-alueella ja vat valittavissa sieltä hiirellä. Vit surittaa seuraavia timia: 13

18 Asennus ja käyttööntt GPal Assistant -hjelmalla Lukassa... Karttatiedt Erikiskhteet Ohjelmist GPS-reitit...valitse tietjen valinta-alueella... CD/DVD-levyltä käytettävissä levat alueet niiden siirtämiseksi autmaattisesti navigintijärjestelmään. CD/DVD-levyltä käytettävissä levien erityiskhteiden tiedt niiden siirtämiseksi autmaattisesti navigintijärjestelmään. CD/DVD-levyltä maakhtaiset asennustiedstt hjelmistn asentamiseksi autmaattisesti navigintilaitteelle. GPS-reitit, jtka n j siirretty tietkneelle. Seuraavassa kuvauksessa lähtökhtana n, että GPal Assistant ja kaikki tarpeelliset kartta- ja erityiskhdetiedt n asennettu CD/DVD-levyn asennushjelman avulla tietkneen sisäiselle kiintlevylle. Timi seuraavasti valitaksesi tiedt manuaalisesti ja siirtääksesi ne siirrettävälle navigintilaitteelle: 1. Avaa GPal Assistant valitsemalla samanniminen khta valiksta Käynnistä > Kaikki hjelmat > Medin GPal Assistant. 2. Valitse haluamasi lukka Kirjatsta: Tietjen valinta-alueen esitystapa mukautetaan autmaattisesti valittuun lukkaan. 3. Valitse haluamasi tiedt. Karttatiedt Napsauta hiiren ykköspainikkeella haluamaasi khtaa näytöllä levassa karttanäkymässä: Esiin tulee ikkuna, jsta näet, mistä alueesta n kyse ja miten paljn muistitilaa karttatiedt vaativat. Valitut alueet muuttuvat vihreiksi, ne alueet, jita ei le valittu, taas näkyvät keltaisina. Valinnan vit peruuttaa napsauttamalla aluetta uudelleen. Alue muuttuu jälleen keltaiseksi, eikä sitä le valittu tiednsiirtn. Erikiskhteet Napsauta hiiren ykköspainikkeella halutun erityiskhdevalinnan vieressä levaa kenttää (valintamerkki asetettu). Näille riveille tulevat tiedt palveluntarjajasta, versin numer, tietueiden määrä, vaadittu muistitila ja mahdllisesti kuvaus. Vit peruuttaa valinnan napsauttamalla valintakenttää uudelleen (valintamerkki häviää). Khtaa ei le enää valittu tiednsiirtn. Ohjelmist Napsauta hiiren ykköspainikkeella maakhtaisen asennustiedstn vieressä levaa kenttää (valintamerkki asetettu). Näille riveille tulevat tiedt palveluntarjajasta, versin numer, vaadittu muistitila ja tiedstn kuvaus. Vit peruuttaa valinnan napsauttamalla valintakenttää uudelleen (valintamerkki häviää). Khtaa ei le enää valittu tiednsiirtn. 4. Valitse näytön valikssa Valittu asema levyasema-alueella haluamasi tallennuskhde. Käytettävissä leva ja tarvittava kapasiteetti kerrtaan luvussa Tallennustila: Käytettävissä Tämä kapasiteetti n käytettävissä valitussa asemassa, ja se esitetään graafisesti muistipalkkien avulla. Värikdeilla n merkitty, millaisia tiedstja muistipaikassa n. Käytössä vat seuraavat datatyypit: Karttatiedt, Musiikki, Erikiskhteet, Elkuvat, Ohjelmist ja Muu sisältö. 14

19 Asennus ja käyttööntt GPal Assistant -hjelmalla Humautus Kullinkin käytössä leva muistipaikka valitussa levyasemassa näkyy muistipalkissa merkintäluisti. Kun valitset kirjaststa datapaketin, muistipalkista näkyy, miten suuri sa muistitilasta n käytössä tämän datapaketin asennuksen jälkeen. Näin vit tarkistaa, nk tilaa riittävästi asennusta varten. Tarvitaan Tämä kapasiteetti tarvitaan kirjaststa valittujen tietjen asentamiseen levyasemaan. Varattu Tämä kapasiteetti n käytössä valitussa asemassa. 5. Napsauta Synkrni-painiketta. GPal Assistant surittaa nyt Kirjastn ja valitun aseman valittujen tiedstjen välisen synkrninnin. Tässä yhteydessä tietueet asennetaan valittuun asemaan. Timet Cntent Imprt Wizard -timinnlla Manuaalisen synkrninnin lisäksi GPal Assistant tarjaa myös mahdllisuuden siirtää kirjastssa levia tietja autmaattisesti Cntent Imprt Wizard -timinnlla. Siinäkin tapauksessa vit valita tarkkaan tiedstpaketit, jtka sitten asennat tietkneelle. Timi seuraavien hjeiden mukaan siirtääksesi tietja Cntent Imprt Wizard -timinnlla: 1. Valitse Tudaan tietja kirjastn GPal Assistant -hjelman valikkrivin valiksta Timet. Tämän jälkeen avautuu valintaikkuna Cntent Imprt Wizard. Napsauta Jatka-painiketta. 2. Sisällöin tuntitimint etsii uutta sisältöä ja lisää ne autmaattisesti alueelle Löydetty sisältö. Js haluat ilmittaa tietyn lähdehakemistn manuaalisesti, napsauta Etsi-painiketta. Ilmita kyseisessä valintaikkunassa nyt hakemist, jssa tiedt vat, ja napsauta sitten Openpainiketta. Tulkittavat tiedt näkyvät nyt Löydetty sisältö-alueella. 3. Napsauta hiiren ykköspainikkeella halutun tiedn vieressä levaa kenttää (aseta valintamerkki). Näillä riveillä näkyvät tiedsttyyppi, -nimi, sekä saatavana levan että j käytössä levan versin salta. Vit peruuttaa valinnan napsauttamalla valintakenttää uudelleen (valintamerkki häviää). Khtaa ei le enää valittu tiednsiirtn. Napsauta Jatkapainiketta. 4. Nyt tunti suritetaan, ja se näkyy nykyisen tiedstn ja kknaisetenemisen palkkina. Kun tiednsiirt n suritettu lppuun, napsauta Lpeta-painiketta sulkeaksesi sisällön tuntitiminnn. Valitut tiedt vat heti siirrn jälkeen käytettävissä kyseisessä kirjastn lukassa. Laitehallinnan timinnt Laitteet-alueella ja levyasema-alueella GPal Assistant tarjaa mahdllisuuden kullinkin kytketyn navigintilaitteen käyttöön: Periaatteessa n mahdllista kytkeä tietkneeseen samanaikaisesti useita navigintilaitteita. Vit kuitenkin kytkeä navigintilaitteet tietkneeseen peräkkäin ttaaksesi esimerkiksi varmuuskpit sinne tallennetuista GPS-reittitiedista. GPal Assistant tallentaa kaikkien tietkneeseen kytkettyjen navigintilaitteiden tunnisteet ja näyttää ne khdassa Laitteet. Parhaillaan kytkettynä leva navigintilaite näkyy tällöin vihreällä painikkeella merkittynä. 15

20 Asennus ja käyttööntt GPal Assistant -hjelmalla Js valitset kytketyn navigintilaitteen khdasta Laitteet, tietjen valinta-alueella näkyvät seuraavat laitteen tiedt: Nimi Tässä näkyy laitteen nykyinen nimi. Vit nimetä laitteen uudelleen millin tahansa (kats alhaalla). Laitteen tunniste Tässä näkyy laitteistn tunnistenumer. Asennettu navigintihjelmist Tästä näkyy, mikä navigintihjelmist laitteeseen n asennettuna. Viimeksi synkrninti Tästä näkyy, mitkä tietkneen ja navigintilaitteen tiedt n viimeksi synkrnitu. Laitenimen muuttaminen Timitustilassa navigintilaitteella n vakinimi, jka n jhdettu tutenimestä. Vit muuttaa tämä nimen millin tahansa ja krvata sen käyttäjän määrittämällä nimellä, jta siten käytetään tietkneelle tehtävän rekisteröinnin yhteydessä. Nimeä navigintilaite uudelleen seuraavasti: 1. Valitse kytketty navigintilaite khdasta Laitteet. 2. Napsauta hiiren ykköspainikkeella Nimeä laite uudelleen-painiketta. 3. Anna haluamasi nimi valintaikkunassa Nimeä laite uudelleen ja vahvista nimi OK-painikkeella. Muutettu nimi tetaan käyttöön, ja navigintilaitteeseen viitataan jatkssa aina tällä nimellä kirjauduttaessa GPal Assistant -hjelmaan tällä tietkneella. Humautus Humaa, että tämä n käyttäjän määrittämä nimi, jta ei siirretä itse laitteelle: Js kytket navigintilaitteen tiseen tietkneeseen, se rekisteröidään siihen alkuperäisellä timitushetken nimellä. Ulkisen muistikrtin alustaminen Levyasema-alueella GPal Assistant tarjaa mahdllisuuden alustaa ulkisen muistikrtin navigintilaitteen tai krtinlukulaitteen MMC/SD-krttipaikassa tai tietkneeseen liitetyn USBtikun. Navigintilaitteessa käytettävän muistikrtin alustaminen n kuitenkin mahdllista vain sillin, js kytketty navigintilaite tunnistetaan nykyisenä laitteena. Js vaihdat navigintilaitetta GPal Assistant -hjelman käytön aikana, kytketty laite n ensin aktivitava. Timi seuraavasti: 1. Valitse kytketty ja vihreällä painikkeella merkitty laite Laitteet-alueelta. 2. Napsauta hiiren ykköspainikkeella painiketta Vaihda laitteelle. Js tämä painike ei le käytettävissä, kytketty laite n j tunnistettu aktiivisena laitteena. Kun navigintilaite n tunnistettu parhaillaan kytkettynä laitteena, alusta käytettävä muistikrtti seuraavasti: 16

21 Asennus ja käyttööntt GPal Assistant -hjelmalla 1. Valitse levyasema-alueelta Valittu asema-valiksta khta Nykyisen laitteen nimi / Ulkinen muisti. 2. Napsauta hiiren ykköspainikkeella Alustus-painiketta. 3. Näytölle tulee valintaikkuna Alustus. Napsauta hiiren ykköspainikkeella OK-painiketta alittaaksesi muistikrtin alustamisen. Vit keskeyttää timinnn valitsemalla Keskeytä. 4. GPal Assistant surittaa alustuksen ja ilmittaa lpulta, että alustus nnistui. Napsauta hiiren ykköspainikkeella OK-painiketta sulkeaksesi ilmituksen. Krtinlukulaitteessa levia ulkisia muistikrtteja ja USB-tikkuja vi millin tahansa valita ja alustaa valikn Valittu asema avulla. Kun alustus n suritettu, käytettävissä leva kapasiteetti näkyy merkintöinä ja muistipalkkina Tallennustila-alueella. 17

22 GPal Navigatr 4 Luku 4. Käytön perusteet Käyttööntn jälkeen navigintilaite n heti käyttövalmis. Omien navigintikhteiden ja käyttäjäkhtaisten asetusten määrittämiseksi n kuitenkin tunnettava navigintijärjestelmän peruskäyttöknsepti, jta esittelemme seuraavilla sivuilla. Js let j tutustunut käyttöknseptiin, vit siirtyä suraan kappaleeseen Luku 5, Asetusten mukkaaminen. Navigintijärjestelmän hjaus tapahtuu ainastaan käyttötilissa "Valikknäkymä" ja "Karttanäkymä". Ohjaus valikknäkymässä Valikknäkymässä hjelmistn kaikki timinnt n järjestetty hierarkkisiin valikihin, jtka vidaan ttaa käyttöön navigintilaitteen ksketusnäytön painikkeilla. Jkaisesta painikkeesta avautuu alempi tas, jlla taas tarjutuu käyttöön lisäasetuksia, jtka vat lennaisia tälle valiklle tai tälle timinnlle. Js painikkeeseen ei le yhdistetty muita valikktasja, timint suritetaan välittömästi. Tässä yksi esimerkki: Päävalikn/painikkeen avulla saat käyttöösi alavalikt/painikkeet. Valikktasjen sisällä vit avata lisää alavalikita käytettävissä levien painikkeiden avulla tai sulkea niitä palataksesi jälleen päävalikkn. Liikkuminen valikiden välillä tapahtuu seuraavasti: Avaa haluamasi valikk ja tu esiin sen sisältämät alavalikt napauttamalla siihen liittyvää painiketta (esim. ). Js haluat sulkea avimen alavalikn ja siirtyä sen päävalikkn, paina painiketta. Tällä painikkeella vit lisäksi siirtyä valikknäkymän päävalikkikkunasta karttanäkymään, jta selstetaan jaksssa Karttanäkymän käyttö. Js haluat siirtyä seuraavalle sivulle valikktasn sisällä, napsauta painiketta. 18

23 Käytön perusteet Eri ikkunissa n valittava käytettävissä levista vaihtehdista luetteln sisällä. Js haluat näkyviin piilssa levat khdat luettelsta, vit siirtää näyttöaluetta ylös tai alas painikkeella tai. Nykyinen sijainti luetteln sisällä näytetään palkissa näiden painikkeiden välillä. Eri ikkunissa vit pienentää tai suurentaa ennalta määritettyä arva. Vit pienentää tai suurentaa näkyvää arva painamalla painiketta tai. Nykyinen arv näkyy arvasteikssa painikkeiden välillä. Eri ikkunissa n valittava, suritetaank vai keskeytetäänkö timint tai työvaihe. Js haluat surittaa timinnn tai työvaiheen, napauta painiketta. Js haluat surittaa timinnn tai työvaiheen, napauta painiketta. Painikkeella vit millin tahansa siirtyä navigintijärjestelmän alitusikkunaan, jsta pääset käyttämään kaikkia navigintijärjestelmän timintja. Ohjaus karttanäkymässä Karttanäkymässä n käytettävissä n erilaisia painikkeita, jiden avulla vit käyttää valikknäkymää ja pikavalikita ja vaikuttaa äänentistn ja navigintijärjestelmän kullisenkin ikkunaan ulknäköön. Sen lisäksi saat tilanäyttöjen kautta ajankhtaista tieta reitistä. Karttanäkymässä vat käytettävissä seuraavat painikkeet ja tilanäytöt: 19

24 Käytön perusteet Painikkeet Tällä painikkeella vit avata asetusikkunan Äänenvimakkuus: Siitä vit säätää puheen, näppäinpainallusten ja MP3- sittimen äänenvimakkuutta. Tämä painike n käytettävissä vain, kun navigintijärjestelmässä n Bluetthhandsfree-laite (kats laitteen käsikirjaa). Tällä painikkeella vit siirtyä karttanäkymästä takaisin valikknäkymään. Tällä painikkeella vit vaihtaa karttanäkymää vaihtehtjen Kartta ajsuuntaan, Kartan aut. kääntäm., Kartta phjiseen ja 3D-kartta välillä. Näyttöasetukset selstetaan khdassa Näkymän mukkaaminen. Näillä painikkeilla vit suurentaa tai pienentää näkyvää karttanäkymää. Js napauttaa jtakin zmauspainikkeista, vit -painikkeella siirtyä millin tahansa autmaattizmaustilaan (kats Näkymän mukkaaminen). Tällä painikkeella vit avata Pikavalikn, jka kuvataan khdassa Pikavalikn asetusten mukkaaminen. Tilanäytöt Tässä näkyy pistettu asetus seuraavaan timenpiteeseen asti. Tässä näkyy katu, jlla let tällä hetkellä. Tässä näkyy TMC-vastaantn laatu. Tässä näkyy lataustila. Tässä näkyy GPS-vastaantn laatu. Tässä näkyy keskinpeus. Tässä näkyy nykyinen npeus.. Tässä näkyy nykyinen sijainti karttanäkymässä. Tässä saapuu arviitu saapumisaika määränpäähän. Tässä näkyy matka määränpäähän. Tässä näkyy jäljellä leva ajaika määränpäähän. Tässä näkyy nykyinen mittakaava karttanäkymässä. 20

25 GPal Navigatr 4 Luku 5. Asetusten mukkaaminen Navigintilaitteen käynnistyksen jälkeen näkyviin tulee alitusikkuna, jsta pääset valitsemaan navigintijärjestelmän mahdlliset timintalueet. Tällä painikkeella vit käynnistää GPal Navigatr 4 -navigintihjelman. Tämän svelluksen käyttöä selstetaan seuraavassa luvussa. Tästä painikkeesta vit käynnistää Travelguide-hjelman. Ohjeet tämän svelluksen käyttöön löydät navigintilaitteen käyttöhjeesta. Tästä painikkeesta vit käynnistää MP3-Player -hjelman. Ohjeet tämän svelluksen käyttöön löydät navigintilaitteen käyttöhjeesta. Tästä painikkeesta vit käynnistää Alarm Clck -hjelman. Ohjeet tämän svelluksen käyttöön löydät navigintilaitteen käyttöhjeesta. Tästä painikkeesta vit käynnistää Picture Viewer -hjelman. Ohjeet tämän svelluksen käyttöön löydät navigintilaitteen käyttöhjeesta. Tästä painikkeesta vit käynnistää asetusvalikn, jnka avulla vit mukata navigintijärjestelmän perusasetuksia. Käytettäviä asetusvaihtehtja kuvataan seuraavassa jaksssa. Navigintilaitteesta riippuen nämä khdat vivat jakautua useammalle valikksivulle, jita vit selata painikkeilla ja. Js haluat ttaa käyttöön navigintijärjestelmän letusasetukset tai let j määrittänyt mat asetukset, vit hypätä seuraavien sivujen yli ja siirtyä suraan lukuun 6, GPal navigintihjelman käyttö. Ohjauksen perusasetukset Käynnistysikkunan alareunan navigintilaitteesi perusasetukset. -painikkeella saat avattua valikn, jlla vit määrittää Tässä valittavana n seuraavat asetusvalikt: Security-asetukset (laitteesta riippuen) Kappaleen nimi 21

26 Asetusten mukkaaminen Näytön asetukset Energia-asetukset Palauta tehdasasetukset Avaa kullinenkin alavalikk napauttamalla yhtä painikkeista. Asetusvalikista pääset pis napauttamalla painiketta. Security asetukset Navigintijärjestelmä tarjaa mahdllisuuden käytön sujaamiseen käyttäjän valitsemalla salasanalla. Lisätietja Security asetuksista n laitteen käsikirjassa. Humautus Humaa, että tämä asetus n käytettävissä vain tietyissä laitetyypeissä. Kappaleen nimi Tässä alavalikssa vit määrittää, näytetäänkö kappaleen nimi kappaletta MP3-sittimella tistettaessa karttanäkymässä. Js valitset valikssa vaihtehdn Älä näytä kappaleen nimeä (letusasetus), MP3-sitin siirtyy musiikkia tistettaessa kappaleesta tiseen näyttämättä uuden kappaleen nimeä karttanäkymässä. Js valitset valikssa vaihtehdn Näytä kappaleen nimi MP3-sitin näyttää uuden kappaleen nimen kappaleen vaihtuessa n. 5 sekunnin ajan karttanäkymän yläreunassa. Näytön asetukset Tässä alavalikssa vit mukata erikseen päivä- ja yökäytön valisuusasetuksia sekä kalibrida näytön. Js napautat painiketta Kirkkauden säätö, vit vähentää tai lisätä erikseen khdan Valisuus päivälla ja khdan Valisuus yölla painikkeilla ja kuusiprtaisella asteiklla. Vit kalibrida navigintilaitteen ksketusnäytön uudelleen napauttamalla painiketta Näytön kalibrinti. Se n tarpeen, js ksketusnäytön tiedt eivät enää vastaa suritettua timinta: esimerkiksi painikkeiden ja niihin liittyvien merkkien tai kmentjen järjestys ei välttämättä le enää sama. Tee kalibrinti nudattamalla näytölle tulevia hjeita napauttamalla khderasteja. Ota lpuksi uudet asetukset käyttöön napauttamalla näyttöä uudelleen. Humautus Js alustat navigintilaitteesi flash-muistin esim. päivittääksesi uudempaan hjelmistversin, näyttö n sillinkin kalibritava uudelleen asennuksen aikana (kats myös laitteen sähköistä käsikirjaa). Valisuusasetukset tallennetaan ja tallennettu arv tetaan käyttöön, kun navigintijärjestelmä käynnistetään seuraavan kerran. 22

27 Asetusten mukkaaminen Energia-asetukset Tässä alavalikssa vit mukata akku- ja verkkkäytön energiansäästöasetuksia ja tarkistaa navigintilaitteen lataustilan. Kun napautat valikka khdan Sammuta akkukäytössä leva laite: vit valita luettelsta yhden seuraavista vaihtehdista: älä katkaise kskaan Navigintilaitteesta katkaistaan virta vasta sitten, kun sisäisestä akusta lppuu virta (ennakkasetus). 15/30/45 min / 1/2 tunnin kuluttua Js navigintilaitetta ei käytetä eikä se parhaillaan pasta määränpäähän, se siirtyy valitun ajan kuluttua valmiustilaan: kun painat virtakatkaisinta, laite aktivituu jälleen ja esiin tulee viimeksi käytetty ikkuna. Kun napautat valikn khtaa Sammuta verkkvirtakäytössä leva laite: vit valita luettelsta yhden seuraavista vaihtehdista: älä katkaise kskaan Navigintilaitteen virtaa ei katkaista kskaan (ennakkasetus). 15/30/45 min / 1/2 tunnin kuluttua Js navigintilaitetta ei käytetä eikä se parhaillaan pasta määränpäähän, se siirtyy valitun ajan kuluttua valmiustilaan: kun painat virtakatkaisinta, laite aktivituu jälleen ja esiin tulee viimeksi käytetty ikkuna. Näytön alareunassa näkyy pylväskaavina akun nykyinen lataustila. Määritettyinä vat seuraavat tilat: Akkua ladataan Navigintilaite n kytketty USB-liitännällä ulkiseen jännitelähteeseen: pylväskaavilla sitetaan, että sisäisen akun lataaminen n käynnissä. Energiaa jäljellä Navigintilaitetta ei le kytketty ulkiseen jännitelähteeseen, ja sitä käytetään akulla: Akussa jäljellä leva virta ilmitetaan prsentteina. Ulkinen virtalähde Navigintilaite n kytketty USB-liitännällä ulkiseen jännitelähteeseen: Sisäistä akkua ladataan. Aut-Off-timint Tässä alavalikssa vit määrittää, miten laite käyttäytyy, js virransyöttöpistke irrtetaan latauksen tai käytön aikana. Pista Aut-Off-timint käytöstä Js napautat luettelsta vaihtehta Pista Aut-Off-timint käytöstä, Aut-Off-tilaa ei teta käyttöön. Laite pysyy virransyöttötilasta riippumatta käynnissä, kunnes sisäinen jännite n kulunut lppuun. Sillin käytössä vat asetukset, jtka let määrittänyt khdassa Energiaasetukset (kats 23

28 Asetusten mukkaaminen edellistä sivua). 1 minuutti Js napautat luetteln khtaa 1 minuutti, laitteen virta katkeaa autmaattisesti minuutin kuluttua latauspistkkeen irrttamisesta. 2 minuuttia Js napautat luetteln khtaa 2 minuuttia, laitteen virta katkeaa autmaattisesti kahden minuutin kuluttua latauspistkkeen irrttamisesta. 5 minuuttia Js napautat luetteln khtaa 5 minuuttia, laitteen virta katkeaa autmaattisesti viiden minuutin kuluttua latauspistkkeen irrttamisesta. Js et le valinnut khtaa Pista Aut-Off-timint käytöstä, navigintilaitteen näytölle seuraava ikkuna, kun virransyöttöpistke n irrtettu. -näppäimellä pääset takaisin näyttöön, jka li aktiivisena ennen pistkkeen irrttamista. -näppäimellä laite sammuu. -näppäimellä laite käynnistyy uudelleen. Humautus Humaa, että tämä timint n käytettävissä vain tietyissä laitetyypeissä. Palauta tehdasasetukset Tällä painikkeella vit palauttaa laitteen tehdasasetukset. Samalla menetät muun muassa kaikki henkilökhtaiset asetuksesi, kuten susikit ja viimeksi ilmitetut khteet: Siksi tämä timint kannattaa surittaa vain sillin, kun näitä tietja ei enää tarvita. Kun napautat painiketta, navigintilaitteen näytölle tulee vahvistusikkuna. Palauta tehdasasetukset napauttamalla painiketta : I. Muussa tapauksessa vit keskeyttää timinnn painikkeella. Kun napautat painiketta, laite käynnistyy uudelleen ja seuraavat asetukset palautuvat: Uudelleenkäynnistyksen jälkeen n ensimmäiseksi valittava kieli hjelmistn sisällä. Lisäksi sinulla 24

29 Asetusten mukkaaminen n navigintihjelman käynnistyksen jälkeen mahdllisuus tutustua navigintijärjestelmään tarkemmin lyhyen esittelyn avulla: halutessasi vit myös hittaa tämän vaiheen ja ryhtyä suraan käyttämään navigintijärjestelmää. Navigintihjelman erillisiä asetuksia Käyttööntn jälkeen navigintijärjestelmä timii vakiasetuksilla, jita vit kuitenkin millin tahansa muuttaa ja mukata Asetukset-valikssa mien tarpeidesi mukaisiksi. Asetukset-valikn (asetukset) saat avattua -painikkeella, jka löytyy valikknäkymän pääikkunasta. Js haluat ttaa käyttöön navigintijärjestelmän letusasetukset tai let j määrittänyt mat asetukset, vit hypätä seuraavien sivujen yli ja siirtyä suraan lukuun 6, GPal navigintihjelman käyttö. Tässä valittavana n seuraavat asetusvalikt: Reittiasetukset Esitys TMC-asetukset Ohjelman asetukset Erikiskhteiden määrittely Laitteen asetukset) Ohje Seuraavassa kuvataan käytettävissä levat asetusvalikt ja niiden sisältämät asetusvaihtehdt. Vit muuttaa niiden asetuksia uudelleen millin tahansa. Reittiasetukset mukkaaminen Tässä alavalikssa vit mukata reitin määritystä ja hjausta mien tarpeidesi mukaan. Humaa, että reittivaihtehdt vaikuttavat tisiinsa: Reittityypin valinnan jälkeen muut reittivaihtehdt pistuvat autmaattisesti käytöstä. Periaatteessa mahdllisia vat seuraavat vaihtehdt: Reittien määritys n ptimitu henkilöautille (esiasetus). Tähän asetukseen svelletaan tieliikenneasetusta: Siten käytössä vat periaatteessa kaikki tiet, mutta yksisuuntaisia katuja vidaan ajaa vain ikeaan suuntaan. Kävelykatualueet eivät periaatteessa le suraan käytettävissä, vaan järjestelmä antaa tätä kskevan ilmituksen. Tämän esiasetuksen sijaan vit valita jnkin seuraavista vaihtehdista: 25

30 Asetusten mukkaaminen Reittimääritys n ptimitu plkupyörille (mahdllista enintään 50 km:n säteellä nykyisestä sijainnista): Reitin määrityksessä humiidaan myös pyörätiet, kävelykatualueet eivät le suraan käytettävissä. Järjestelmä määrittää aina lyhimmän reitin, ruuhkien kiert n letusarvisesti pissa käytöstä. Mttritiet ja maksulliset tiet eivät le käytössä, jten niitä hyödyntävät reittivaihtehdt pistetaan autmaattisesti käytöstä (kats jäljempänä). Reittimääritys n ptimitu jalankulkijille (mahdllista enintään 50 km:n säteellä nykyisestä sijainnista): Reitin määrityksessä tetaan humin myös kävely- ja pyörätiet, yksisuuntaisia katuja vi käyttää mlempiin suuntiin, kävelykatualueet vat suraan käytettävissä. Järjestelmä määrittää aina lyhimmän reitin, ruuhkien kiert n letusarvisesti pissa käytöstä. Mttritiet ja maksulliset tiet eivät le käytössä, jten niitä hyödyntävät reittivaihtehdt pistetaan autmaattisesti käytöstä (kats jäljempänä). Reitin määritys n ptimitu mttripyöräilijöille. Tähän asetukseen svelletaan tieliikenneasetusta: Siten käytössä vat periaatteessa kaikki tiet, mutta yksisuuntaisia katuja vidaan ajaa vain ikeaan suuntaan. Kävelykatualueet eivät periaatteessa le suraan käytettävissä, vaan järjestelmä antaa tätä kskevan ilmituksen. Reitin määrityksessä vältetään mttriteitä. Reitin määritys ptimidaan matka-ajan mukaan (esiasetus): Järjestelmä valitsee aina mahdllisimman npean reitin. Tämän esiasetuksen sijaan vit valita jnkin seuraavista vaihtehdista: Reitin määritys ptimidaan matkan pituuden mukaan: Järjestelmä valitsee aina mahdllisimman lyhyen reitin. Reitin määrityksessä yhdistellään npeinta ja lyhintä mahdllista reittiä: Tässä pyritään taludelliseen reittiin. Ruuhkan kiertäminen ei le käytössä (esiasetus): Tämänhetkisiä liikennetietja (TMC) ei teta humin reitin valinnassa. Tämän esiasetuksen sijaan vit valita jnkin seuraavista vaihtehdista: Js manuaalinen ruuhkien kiert n käytössä, karttanäkymässä varitetaan varitusmerkillä lähellä levasta liikennehäiriöstä, jka n reitin varrella ja vaikuttaa matkaaikaan. Js autmaattinen ruuhkien kiert n käytössä, navigintihjelma laskee autmaattisesti taustalla käytettävissä levien liikennetietjen phjalta pikkeavia reittejä, jtka vat reittisi varrella ja vaikuttavat matka-aikaan. Lauttjen käyttö humiidaan reitin määrityksessä (esiasetus). Tämän esiasetuksen sijaan vit valita seuraavan vaihtehdn: Lauttjen käyttöä ei humiida reitin määrityksessä. Kunnan-, maan- ja valtakunnallisten teiden lisäksi reittien määrityksessä humiidaan myös mttritiet (esiasetus): Tämän esiasetuksen sijaan vit valita seuraavan vaihtehdn: 26

31 Asetusten mukkaaminen Mttriteitä ei humiida reitin määrityksessä: siinä tetaan humin vain kunnan-, maan- ja valtakunnalliset tiet. Maksulliset tiet tetaan humin reittiä määritettäessä. Tämän esiasetuksen sijaan vit valita seuraavan vaihtehdn: Maksullisten teiden käyttöä ei humiida reitin määrityksessä. Vaikka karttamateriaali n ajan tasalla laitteen timitushetkellä, emme vi taata, että se tdella sisältää kaikki maksulliset tiet. Esitys mukkaaminen Tässä alavalikssa vit mukata näyttöä navigintijärjestelmän ksketusnäytöllä mien tarpeidesi mukaan. Tässä valittavana n seuraavat vaihtehdt: Kaksiultteisessa näkymässä kartta suuntautuu älykäs-tilassa kartan mittakaavasta riippuen jk phjiseen tai ajsuuntaan. Tisin sanen: Käytettäessä suurta zmausta (karttanäkymän vimakasta suurennusta) kartta näytetään ajsuunnassa, mikä helpttaa suunnistusta ympäristön mukaan. Pienempää zmausta käytettäessä (karttanäkymän suurennus minimaalinen) kartta kääntyy autmaattisesti niin, että se n aina suunnattu phjiseen: Tämä tila lisää läpinäkyvyyttä ja estää maiden tai alueiden esittämisen ylösalaisin. Tämän esiasetuksen sijaan vit valita seuraavan vaihtehdn: Kartta näytetään nrmaali-tilassa aina siinä näkymässä, jnka let valinnut karttanäkymän kmpassikuvakkeen avulla (kats myös Reittipastuksen alittaminen ja esittäminen): Zmausasteesta riippumatta n mahdllista, että alue tai maa, jnka läpi sinua tällä hetkellä pastetaan, näkyy tilassa Kartta ajsuuntaan näytöllä ylösalaisin. Kartan mutilu muuttuu kellnajasta riippuen autmaattisesti päivänvaln tai pimeyden mukaan (ennakkasetus). Tämän esiasetuksen sijaan vit valita seuraavia vaihtehtja: Kartta näytetään päivänvaln ptimituna. Kartta näytetään yövalaistukseen ptimituna. Päivä- ja yönäkymän ennakkasetuksia vi mukata tarpeen mukaan valikssa Näytön asetukset > Kirkkauden säätö (kats Esitystavan mukkaaminen) käytön perusasetuksissa. Kaikki kellnajat näytetään navigintihjelmistn sisällä 24 tunnin mudssa (esiasetus). Tämän esiasetuksen sijaan vit valita seuraavan vaihtehdn: 27

32 Asetusten mukkaaminen Kaikki kellnajat näytetään navigintihjelmistn sisällä 12 tunnin mudssa (AM/PM). Ohjausliikkeen aikana näytöllä näkyy edelleen kartta. Ohjausnuli näkyy kartalla pienennettynä. Tämän esiasetuksen sijaan vit valita seuraavia vaihtehtja: Ohjausliikkeen aikana näyttö siirtyy autmaattisesti karttanäkymästä nulinäkymään. Liikkeen jälkeen palataan jälleen karttanäkymään. Kun valitset Nuli ja kartta vaihtehdn, näyttö timii jaettuna näyttönä: Nuli- ja karttanäkymä näkyvät rinnakkain. Lisäksi käytettävissäsi vat pikavalikn kaksi ensimmäistä painiketta (vain kun esitysmutna n 480 x 272 kuvapisteen pystynäyttö). Kun autmaattinen zmaustimint n käytössä, nykyinen kartan sa suurennetaan keskizmausasteen mukaan, js seuraavaksi n tehtävä hjausliike (esiasetus). Tämän esiasetuksen sijaan vit valita seuraavan vaihtehdn: Nykyistä kartan saa zmataan humattavasti suuremmaksi. Nykyistä kartan saa zmataan humattavasti pienemmäksi. TMC-lähetinasetuksen mukkaaminen Tässä alavalikssa vit määrittää TMC-liikennetiedtteiden vastaantn. Humautus TMC n digitaalinen raditietpalvelu, jlla siirretään liikennehäiriötiedtteita Radi Data System (RDS) -järjestelmää käyttäen, ja navigintilaitteesi pystyy tulkitsemaan sen lähettämät tiedt. TMC käyttää pliisin, ruuhkapäivystyspalvelujen ja muiden käytettävissä levien lähteiden timittamia tietja. Liikennepalvelun signaalin vastaantn laatu näkyy karttanäkymän ylläreunan tilanäytöllä. Js navigintijärjestelmäsi pystyy vastaanttamaan TMC-tiedtteita, vit valita näytön alareunan painikkeilla seuraavia vaihtehtja: Navigintilaite etsii lähetintä autmaattisesti. Vastaantn laadun heikentyessä etsitään heti uutta lähetintä (ennakkasetus). Tämän esiasetuksen sijaan vit valita seuraavan vaihtehdn: Manuaalista lähetinhakua käyttäessäsi vit määrittää TMC-lähettimen kiinteästi painikkeilla ja. Vastaantn laadun heikentyessä ei sillin etsitä uutta lähetintä. Humautus Painikkeet ja näkyvät vain sillin, kun etsit TMC-lähetintä manuaalisesti. Laite määrittää saamiensa TMC-tietjen avulla autmaattisesti reitin ruuhkan kiertämiseksi (kats myös Reittivaihtehtjen mukkaaminen). 28

33 Asetusten mukkaaminen Tämän esiasetuksen sijaan vit valita seuraavia vaihtehtja: Ruuhkan kiertäminen TMC-tietjen phjalta ei le käytössä. Kun käytössä n manuaalinen ruuhkan kiertäminen, saat tiedn TMC-järjestelmän ilmittamista liikennehäiriöistä vain kartalla näkyvänä varitusmerkkinä. Tarvittaessa vit hankkia laitteeseen kaupallisen V-Trafic-palvelun: sillin käytettävissä vat myös Ranskan liikennetiedtteet. Ohjelman asetusten mukkaaminen Tässä alavalikssa vit mukata svelluskhtaisia parametreja. Navigintihjelman valikkkieli asetetaan valmiiksi maakhtaisen asennustiedstn valinnalla tai kielen valinnalla asennuksen aikana. Js navigintilaitteeseen n esiasennettu useita kieliä, vit valita tisen kielen napauttamalla haluamaasi khtaan tässä näkyvässä valikssa. Muiden kielten asentaminen jälkikäteen nnistuu valitsemalla maakhtaiset asennustiedstt GPal Assistant -hjelman sisällä (kats jaksa GPal Assistant - hjelman asentaminen). Navigintihjelman aikavyöhykkeeksi n timitustilanteessa määritetty GMT+1:00 (Greenwich Mean Time plus 1 tunti). Tämä asetus vastaa aikavyöhykettä, jhn kuuluvat mm. Amsterdam, Berliini, Rma. Tämän esiasetuksen sijaan vit valita seuraavia vaihtehtja: Aikavyöhykkeeksi määritetään Greenwich Mean Time. Tähän aikavyöhykkeeseen kuuluvat mm. Edinburgh, Lissabn, Lnt. Aikavyöhykkeeksi määritetään Greenwich Mean Time plus 2 tuntia. Tähän aikavyöhykkeeseen kuuluvat mm. Ateena, Istanbul, Minsk. Aikavyöhykkeeksi määritetään Greenwich Mean Time plus 2 tuntia. Tähän aikavyöhykkeeseen kuuluvat mm. Helsinki, Kiva, Riika, Sfia. Karttamateriaalissa kullekin reitille määritettyjä suurinta sallittua npeutta kskevia tietja ei näytetä näytöllä eikä npeuden ylittymisestä ilmiteta äänimerkillä (esiasetus: Älä näytä). Tämän esiasetuksen sijaan vit valita seuraavan vaihtehdn: Näyttö ilman varitusta Tälle reitin salle määritetty suurin sallittu npeus näytetään kartalla, mutta navigintijärjestelmä ei anna äänimerkkiä npeuden ylittyessä. Varitus 5 km/h:n ylityksestä (vaihtehtiset asetukset: 10/15/20/25/30 km/h) 29

34 Asetusten mukkaaminen Tälle reitin salle määritetty suurin sallittu npeus näytetään kartalla. Lisäksi navigintijärjestelmä varittaa äänimerkillä, js ylität suurimman sallitun npeuden valitulla kilmetrimäärällä. Syöttö aakksnumeerisella näppäimistöllä (esim. maiden, paikkjen ja katujen nimet) tapahtuu näppäimistöllä aakksten mukaan järjestetyn vakinäppäimistön avulla. Tämän esiasetuksen sijaan vit valita seuraavia vaihtehtja: Näppäimistön järjestys vaihtuu kirjitus- ja tietkneiden näppäimistölle kehitettyyn QWERTZ-näppäinjärjestykseen (Saksalainen), jka n suunniteltu saksankieliselle alueelle sekä Pulalle, Tshekinmaalle ja Venäjälle. Näppäimistön järjestys vaihtuu kirjitus- ja tietkneiden näppäimistölle kehitettyyn QWERTZ-näppäinjärjestykseen (Englantilainen), jka n suunniteltu englanninkieliselle alueelle, Skandinavialle, Italialle, Turkille, Kreikalle, Prtugalille ja Alankmaille. Näppäimistön järjestys vaihtuu kirjitus- ja tietkneiden näppäimistöille kehitettyyn AZERTY-näppäinjärjestykseen (Ranskalainen), jka n suunniteltu ranskankielisille maille. Kuljettua matkaa ei tallenneta GPS-reittinä navigintilaitteelle (ennakkasetus: Tallenna GPS-reitti: Ei käytössä). Tämän esiasetuksen sijaan vit valita seuraavan vaihtehdn: Js aktivit asetuksen Tallenna GPS-reitti: aktivitu, nykyinen reitti tallennetaan tästä hetkestä lähtien. Tallennus keskeytyy, js nllaat tiedt näkymässä Retki-inf (kats Retkiinf) tai valitset vaihteht Tallenna GPS-reitti: Ei käytössä. Tässä näkyy aktiiviselle karttamateriaalille määritetty asetus. Js let asentanut navigintijärjestelmään lisää karttamateriaalia, vit tästä valita vaihtehtisia karttja. Tällä painikkeella saat näkyviin asennetun karttamateriaalin valmistaja- ja versitiedt. Erikiskhteiden määrittely Tässä alavalikssa vit määrittää, miten erikiskhteet esitetään karttanäkymässä. Napauta haluamaasi khtaa luettelssa. Tässä valittavana n seuraavat vaihtehdt: Js valitset vaihtehdn Näytä kartta: kyllä, erikiskhde näytetään karttanäkymässä. Tämän esiasetuksen sijaan vit valita seuraavan vaihtehdn: Js valitset vaihtehdn Näytä kartta: ei, erikiskhdetta ei näytetä kartalla. Js valitset vaihtehdn Tiedtus: kyllä, erikiskhteesta ilmitetaan puhutulla hjeella. Tämän esiasetuksen sijaan vit valita seuraavan vaihtehdn: Js valitset vaihtehdn Tiedtus: ei, erikiskhteesta ei ilmiteta. 30

35 Asetusten mukkaaminen Humaa, että niin santtujen valvntakameravaritinten käyttö ei välttämättä le luvallista. Ennen kuin käytät valvntakameravaritinta, ta selvää vimassa levasta lainsäädännöstä. Js valvntakameravaritinten käyttö ei le sallittua, et saa käyttää tätä timinta. Humautus Humaa, että timituksen sisällöstä riippuen tämä timint ei välttämättä le käytettävissä kaikissa navigintihjelmaversiissa eikä sitä siksi välttämättä näy järjestelmässä. Laiteasetusten mukkaaminen Tässä näkyvät asetukset vat samanlaiset kuin käytön perusasetukset, jtka selstettiin j khdassa Käytön perusasetukset. Pikavalikkasetusten mukkaaminen Pikavalikn saat käyttöön painamalla karttanäkymän ikean alakulman painiketta. Sen avulla saat suraan käyttöösi timintja, jihin pääset muuten ainastaan tavanmaisten valikiden kautta. Vit liittää yhteen pikavalikn painikkeista esimerkiksi vaihtehdn Kaupunki. Kun napautat painiketta, pääset tästä lähtien suraan syöttämään kaupungin nimen ikkunaan Syötä uusi määränpää. Tiseen pikavalikn painikkeeseen vit sen sijaan liittää esim. lisäsvelluksen MP3 Player päästäksesi käyttämään sitinta suraan. Tällä tavalla vit määrittää jpa kuusi usein tarvitsemaasi timinta, jtka saat aktivitua npeasti pikavalikn painikkeilla. 31

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

NV-U50/U50T/U70T-navigaattorien ohjelmiston päivitys

NV-U50/U50T/U70T-navigaattorien ohjelmiston päivitys NV-U50/U50T/U70T-navigaattrien hjelmistn päivitys Yhteenspivat tutteet Sny timittaa hjelmistpäivityksen seuraavien Sny-navigintitutteiden mistajille: NV-U50/U50T/U70T: navigaattrit jissa hjelmistversi

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet MViE- svelluksen käyttöhjeet Yleistä tieta: MViE- palvelua vidaan käyttää mbiililaitteilla jk käyttämällä laitteessa levaa selainhjelmaa tai lataamalla laitteeseen ma MViE- svellus Svelluksen kautta vidaan

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistokäsikirja GoPal Navigator -versio 4 - 2 - Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tervehdys... 4 1.2 CD/DVD-levyn sisältö... 4 1.3 Järjestelmävaatimukset... 6 1.4 Käytännöt tässä käsikirjassa... 7 1.5 Vinkkejä

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistokäsikirja GoPal Navigator -versio 4 - 2 - Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tervehdys... 4 1.2 CD/DVD-levyn sisältö... 4 1.3 Järjestelmävaatimukset... 6 1.4 Käytännöt tässä käsikirjassa... 7 1.5 Vinkkejä

Lisätiedot

HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE

HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE 1 / 20 1. Hsted.fi Exchange Hsted.fi Exchange avulla käyttäjät saavat erinmaiset työkalut mnipuliseen ryhmäviestintään. Asiakkaat ja työntekijät tavittavat npeasti ja lutettavasti

Lisätiedot

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö Pikapas - versi 6.0 Mitä One Number -palvelut vat? One Number -palvelut käsittävät henkilökhtaisen puhelunreitityksen, jnka avulla

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.5.0

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.5.0 Tukkuu 2015 1 (6) Aditr Tikn Wrker palvelu (service) Sisällysluettel 1. Yleistä... 1 2. Rinnakkaisen instanssin asentaminen... 2 3. Rinnakkaisen instanssin pist... 4 4. Aditr Tikn Wrker palvelun Windws

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

1 T-STORE OHJELMISTON ESITTELY... 3 2 T-STORE OHJELMISTON ASENTAMINEN... 4 3 T-STORE OHJELMISTON AKTIVOINTI... 6 4 ASETUKSET... 8

1 T-STORE OHJELMISTON ESITTELY... 3 2 T-STORE OHJELMISTON ASENTAMINEN... 4 3 T-STORE OHJELMISTON AKTIVOINTI... 6 4 ASETUKSET... 8 1 T-STORE OHJELMISTON ESITTELY... 3 1.1 TOIMINNOT... 3 1.2 TIEDONSIIRTO... 3 1.3 TALLENNETTAVAT TIETOTYYPIT... 3 1.4 TIETOJEN TALLENNUS... 3 2 T-STORE OHJELMISTON ASENTAMINEN... 4 3 T-STORE OHJELMISTON

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto 1 Varsinais-Sumen palvelupisteaineist - hjeet käyttöön (versi 16.12.2013) Varsinais-Sumen palvelupisteaineist Ohjeet käyttöön Lyhyesti: Varsinais-Sumesta kerätään ja pidetään ajan tasalla palveluihin liittyvää

Lisätiedot

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Janne Fredman Tarkastanut: Versi: 1.0 ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Sisällysluettel 1 Liittymän yleiskuvaus... 3 1.1 NetBarn...

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

HitCall Softphone käyttöönotto

HitCall Softphone käyttöönotto 1 Sftphne käyttööntt Sftphne n pilttivaiheessa leva sittjärjestelmän laajennus. Palvelu mahdllistaa puhelut ulkmailta Sumeen ktimaisin puheluhinnin. Pilttivaihe, asennus 1) Tarvitset spimuksen palvelun

Lisätiedot

APD710T Käyttöohje. o o. o o. o o. o o. o o o o

APD710T Käyttöohje. o o. o o. o o. o o. o o o o APD710T Käyttöhje Index 1. Käyttötarkitus 2. Turvallisuus 2.1. Tämän käyttöppaan tarrat 2.2. Yleiset turvallisuushjeet 3. Käyttööntn valmistelu 3.1. Pakkauksesta purkaminen 3.2. Pakkauksen sisältö 4. Asennus

Lisätiedot

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN 20.9.2017 Yleisesittely Vit lähettää asiakaskutsut asiakkaillesi sähköpstilla tai tulstaa kutsut ja lähettää ne pstitse. Kutsun paperikk n A4. Kutsu vi lla

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

SMART Document Camera Malli SDC-450

SMART Document Camera Malli SDC-450 Tekniset tiedt SMART Dcument Camera Malli SDC-450 Fyysiset tiedt Kk Kkntaitettuna Asetukset Pain Lähetyskk Lähetyspain Mixed Reality - kuuti Kk Pain 25,4 cm (l) 7 cm (k) 30,5 cm (s) (10" 2 3/4" 12") 20,3

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.3.1

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.3.1 Asennus ja asetukset -hje Tikn 6.3.1 Marraskuu 2013 1 (5) Aditr Tikn Wrker palvelu (service) Sisällysluettel 1. Yleistä... 1 2. Rinnakkaisen instanssin asentaminen... 2 3. Rinnakkaisen instanssin pist...

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE Tällä pääset alkuun! 4.8.2013 Pirj Sinerv qwertyuipasdfghjklzxcv Sisällys OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE... 0 1. JULKAISUOIKEUDEN

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4330-00 FI

Käyttöopas NPD4330-00 FI NPD4330-00 FI Tekijänikeudet ja tavaramerkit Tekijänikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun saa ei saa tisintaa, tallentaa tietjenhakujärjestelmään tai siirtää missään mudssa tai millään tavin,

Lisätiedot

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58 Asennushje Ohjelmitavat terrestiaalipäävahvistimet CU 119 SSTL n: 75 631 58 CU 128 CU 119 N SSTL n: 75 631 60 SSTL n: 75 631 59 CU 155 CU 128 N SSTL n: 75 631 62 SSTL n: 75 631 61 13 14 4 5 3 2 6 7 295

Lisätiedot

Luento 1. Tiistai 8.9.2015 Tällä luennolla taustaa harjoitukseen 1:

Luento 1. Tiistai 8.9.2015 Tällä luennolla taustaa harjoitukseen 1: Luent 1 Tiistai 8.9.2015 Tällä luennlla taustaa harjitukseen 1: 1. Perustieta käyttöjärjestelmistä 2. Ylipistn mikrlukista 3. Windws 7 4. Tiedstjen tallennus 5. Ruudunkaappaus 1. PERUSTIETOA KÄYTTÖJÄRJESTELMISTÄ

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Proaktiivinen huolto

Palvelun kuvaus Proaktiivinen huolto Palvelun kuvaus Praktiivinen hult Palvelun yleiskuvaus Praktiivisessa hultpalvelussa asiakkaalle tutetaan tuettujen tutteiden hulttapahtuma ("palvelu" tai "palvelut") tässä palvelunkuvauksessa jäljempänä

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 Luttamuksellinen Versi R12 nettiaarre Internetsivustpaketti sisällönhallinnalla - 2-8 nettiaarre n Avaimet käteen Internetsivust ratkaisu. Paketti sisältää laadukkaan graafisen

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

SMART Document Camera 450

SMART Document Camera 450 SMART Dcument Camera 450 Käyttöpas Mnimutkaisesta helpksi Tutteen rekisteröinti Js rekisteröit SMART-tutteen, ilmitamme sinulle uusista minaisuuksista ja hjelmistpäivityksistä. Rekisteröidy verkssa sitteessa

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

ROUTE 66 Mobile 7. Ensimmäinen GPS-navigointiratkaisu autoon Symbian S60 älypuhelinta varten. Käyttöohje Versio 1.6 Toukokuu 2006

ROUTE 66 Mobile 7. Ensimmäinen GPS-navigointiratkaisu autoon Symbian S60 älypuhelinta varten. Käyttöohje Versio 1.6 Toukokuu 2006 Ensimmäinen GPS-navigintiratkaisu autn Symbian S60 älypuhelinta varten Käyttöhje Versi 1.6 Tukkuu 2006 ROUTE 66: Best by a Mile! Cpyright 1993-2006 ROUTE 66. Kaikki ikeudet pidätetään. ROUTE 66 ja ROUTE

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Soundings Editor Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Soundings Editor versio 3.1.0 (Novapoint 18) 26.9.2014

Soundings Editor Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Soundings Editor versio 3.1.0 (Novapoint 18) 26.9.2014 Sundings Editr Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Sundings Editr versi 3.1.0 (Nvapint 18) 26.9.2014 2(7) Nvapint Sundings Editr, versi 3.1 Yleiskuvaus Asennus Nvapint Sundings Editr hjelma n hjelma

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4378-00 FI

Käyttöopas NPD4378-00 FI NPD4378-00 FI Tekijänikeudet ja tavaramerkit Tekijänikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun saa ei saa tisintaa, tallentaa tietjenhakujärjestelmään tai siirtää missään mudssa tai millään tavin,

Lisätiedot

DYNAFLEET ja NAVIGOINTI

DYNAFLEET ja NAVIGOINTI Sivu 1/27 DYNAFLEET ja NAVIGOINTI Jälkimarkkina-asennus Dynafleet auttaa kuljetusyrityksiä pitämään kuljetustehtävät ja ajneuvkalustn hallinnassa. Dynafleet n yritysten tuttavuuden kehittämiseen tarkitettu

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö Tuikki.fi hjeistus Sisältö Yleistä Rekisteröinti Sisäänkirjautuminen Unhditk salasanan timint Saalispalaute rekisteröityneelle käyttäjälle Saalispalaute ilman sisäänkirjautumista Prfiili Päiväkirjani Valkuvat

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä. o Toimisto-ohjelmista. o Yleisiä tekstinkäsittelyn periaatteita. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus

Tekstinkäsittelystä. o Toimisto-ohjelmista. o Yleisiä tekstinkäsittelyn periaatteita. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus Tekstinkäsittelystä Timist-hjelmista OpenOffice vs. LibreOffice ODF (Open Dcument Frmat fr Office Applicatins) LibreOfficen + hjepaketti + kielityökalujen asennus Wrd 2003 vs. Wrd 2007 vs. Wrd 2010 Yleisiä

Lisätiedot

ASENNUKSET JA VIDEON SEKÄ TILASTON YHDISTÄMINEN JA ANALYSOINTIA

ASENNUKSET JA VIDEON SEKÄ TILASTON YHDISTÄMINEN JA ANALYSOINTIA VIDEOANALYSOINNIN ALKEITA (by TM 14.7.2008) ASENNUKSET JA VIDEON SEKÄ TILASTON YHDISTÄMINEN JA ANALYSOINTIA Alle n kttu lyhyesti Data Vide System 3:a kskevat käyttöhjeet, jissa tarvitaan saamista niin

Lisätiedot

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA Mika Siisknen Tiethallint tulstus_piskelijat.dcx 1 / 4 Sisällys 1. Yleistä tulstamisesta... 2 2. Vanha tulstusjärjestelmä (lasertulstimet ym.)... 3 3. Uusi tulstusjärjestelmä

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita käyttäen ulkasiainministeriön asiintipalvelun

Lisätiedot

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.4.0

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.4.0 Aditr Tikn Wrker - palvelu Asennus ja asetukset -hje Tikn 6.4.0 Tukkuu 2014 1 (5) Aditr Tikn Wrker palvelu (service) Sisällysluettel 1. Yleistä... 1 2. Rinnakkaisen instanssin asentaminen... 2 3. Rinnakkaisen

Lisätiedot

Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet. Osa A: Johdanto ohjeasiakirjaan

Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet. Osa A: Johdanto ohjeasiakirjaan Tietvaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviintia kskevat hjeet Osa A: Jhdant hjeasiakirjaan Versi 1.1 Julukuu 2011 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tässä asiakirjassa selstetaan REACH-lainsäädännön mukaiset vaatimukset

Lisätiedot

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens. Käyttö HiPath 3000 OpenStage 15 T Käyttöhje Cmmunicatin fr the pen minded Siemens Enterprise Cmmunicatins www.siemens.fi/enterprise Tärkeitä hjeita Tärkeitä hjeita Q Turvallisuussyistä puhelimen virransyöttö

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri KUKSA-KIRJE 3 26.11.2014 1 (8) HEI! Tämä n syksyn 2014 aikana klmas Pääkaupunkiseudun Partilaisten tuttama Kuksa-kirje eli lyhyt apuväline lippukunnille Kuksan käyttöönttn. Edellisissä kirjeissä n hjeistettu:

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. Nasdaq Nordic -säännöt, VERSIO 2.7

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. Nasdaq Nordic -säännöt, VERSIO 2.7 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös Nasdaq Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT 11.12.2017 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ DOKUMENTISTA... 3 2 LIITTEIDEN LÄHETTÄMINEN SÄHKÖISESTI... 3 3 LIITETIEDOSTOJEN NIMEÄMINEN... 3 3.1

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot