Käyttöopas NPD FI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas NPD4378-00 FI"

Transkriptio

1 NPD FI

2 Tekijänikeudet ja tavaramerkit Tekijänikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun saa ei saa tisintaa, tallentaa tietjenhakujärjestelmään tai siirtää missään mudssa tai millään tavin, elektrnisesti, mekaanisesti, valkpiimalla, nauhittamalla tai muuten ilman Seik Epsn Crpratinin etukäteen antamaa kirjallista sustumusta. Tässä ppaassa annettuja tietja n tarkitus käyttää vain tämän Epsn-tulstimen yhteydessä. Epsn ei vastaa vahingista, jtka aiheutuvat näiden tietjen sveltamisesta muihin tulstimiin. Seik Epsn Crpratin tai sen tytäryhtiöt eivät le vastuussa tämän tutteen hankkijalle tai klmansille sapulille mahdllisesti aiheutuvista vahingista, menetyksistä, kustannuksista tai kuluista, jtka aiheutuvat nnettmuudesta, tämän tutteen väärinkäytöstä tai siihen tehdyistä luvattmista muunnksista, krjauksista tai muutksista tai (Yhdysvaltja lukuun ttamatta) siitä, että Seik Epsn Crpratinin antamia käyttö- ja hult-hjeita ei nudateta tarkin. Seik Epsn Crpratin ei le vastuussa vahingista tai vaikeuksista, jtka aiheutuvat muiden lisävarusteiden tai tarvikkeiden kuin Seik Epsn Crpratinin ilmittamien alkuperäisten Epsn-tutteiden tai Epsn-hyväksynnän saaneiden tutteiden käytöstä. Seik Epsn Crpratin ei vastaa mistään sähkömagneettisista häiriöistä jhtuvista vahingista, mikäli niihin n syynä muiden kuin Epsn-hyväksynnän saaneiden liitäntäkaapeleiden käyttö. EPSON, EPSON STYLUS ja Epsn UltraChrme vat Seik Epsn Crpratinin rekisteröityjä tavaramerkkejä. EPSON EXCEED YOUR VISION tai EXCEED YOUR VISION n Seik Epsn Crpratinin tavaramerkki. PRINT Image Matching ja PRINT Image Matching -merkki vat Seik Epsn Crpratinin tavaramerkkejä. Cpyright 2001 Seik Epsn Crpratin. All rights reserved. Micrsft, Windws ja Windws Vista vat Micrsft Crpratinin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Apple, Macintsh, Mac OS ja ClrSync vat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Intel n Intel Crpratinin rekisteröity tavaramerkki. PwerPC n Internatinal usiness Machines Crpratinin rekisteröity tavaramerkki. Adbe, Phtshp, Lightrm ja Adbe RG vat Adbe System Incrpratedin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Yleinen ilmitus: Muut julkaisussa käytetyt tutenimet n mainittu vain tunnistamistarkituksessa ja saattavat lla vastaavien mistajiensa tavaramerkkejä. Epsn ei vaadi itselleen mitään ikeuksia näihin tutenimiin. Cpyright 2011 Seik Epsn Crpratin. All rights reserved. 2

3 Sisältö Sisältö Tekijänikeudet ja tavaramerkit Esittely Tärkeitä turvallisuushjeita... 6 Paikan valinta tälle tutteelle... 6 Tutteen asetusten tekeminen... 6 Tämän tutteen käyttö... 7 Tulstimen käyttö langattmalla yhteydellä Värikasettien käsittely... 7 Varitukset, muistutukset, humautukset ja vinkit... 8 Tulstimen sat... 9 Etusa... 9 Sisäpuli... 9 Takaisin Ohjauspaneeli Tulstimen minaisuudet Suuren tarkkuuden tteuttaminen Ylivimainen helppkäyttöisyys Humiita käytöstä ja säilytyksestä Asennustila Humiita tulstimen käytöstä Humiita, kun tulstinta ei käytetä Humiita värikasettien käsittelystä Humiita paperin käsittelystä Timitukseen kuuluvan hjelmistn esittely Ohjelmistlevyn sisältö Tulstinhjaimen yhteenvet Epsn Easy Pht Print -tulstus Epsn Print CD -timint Perustiminnt Leikattujen sivujen asetus Paperin asettaminen autmaattiseen arkinsyöttölaitteeseen Taidepaperin asettaminen Paksun paperin asettaminen Rullapaperin asettaminen ja leikkaaminen Rullapaperin asettaminen Rullapaperin leikkaaminen CD- ja DVD-levyjen asettaminen ja pistaminen CD- ja DVD-levyjen asettaminen CD- ja DVD-levyjen pistaminen Perustulstusmenetelmät (Windws) Perustulstusmenetelmät (Mac OS X) Tulstusalue Leikattujen arkkien tulstettu alue Rullapaperin tulstettu alue CD- ja DVD-levyjen tulstettu alue Tulstuksen peruuttaminen Tulstinhjaimen käyttö (Windws) Asetusnäytön näyttäminen Tulstinkuvakkeesta Ohjeen näyttäminen Näytä napsauttamalla Ohje-painiketta Napsauta tarkistettavaa ja näytettävää khdetta hiiren kakkspainikkeella Tulstinhjaimen mukautus Eri asetusten tallennus valituiksi asetuksiksi Tulstusmateriaalin asetusten tallennus Näyttökhteiden uudelleenjärjestely Apuhjelma-välilehden yhteenvet Tulstinhjaimen asennuksen pistaminen Tulstinhjaimen käyttö (Mac OS X) Asetusnäytön näyttäminen Ohjeen näyttäminen Epsn Printer Utility 4 -apuhjelman käyttö Epsn Printer Utility 4 -apuhjelman käynnistys Epsn Printer Utility 4 -timinnt Tulstinhjaimen asennuksen pistaminen Erilaisia tulstustimintja Autmaattinen värinkrjaus ja valkuvien tulstus (PhtEnhance) Värien krjaus ja tulstus Reunuksetn tulstus Reunuksettman tulstuksen menetelmätyypit Reunuksettman tulstuksen tuetut tulstusmateriaalikt Tulstuksen asetustimenpiteet Suurennettu/Pienennetty tulstus Svita sivulle / Svita vastaamaan paperikka

4 Sisältö Svita rullapaperin leveyteen (vain Windws) Mukautettu skaalausasetus Mnisivuinen tulstus Manuaalinen kaksipulinen tulstus (vain Windws) Muistutukset suritettaessa kaksipulista tulstusta Tulstuksen asetustimenpiteet Julistetulstus (Täytä useita arkkeja suurentamalla ja tulsta vain Windws) Tulstuksen asetustimenpiteet Tulstepapereiden yhdistäminen Käyttäjän määrittämät paperikt / Mukautetut paperikt Pitkän lmakkeen tulstus (rullapaperille) Layut Manager (Asettelun hallintahjelma) (vain Windws) Tulstuksen asetustimenpiteet Asettelun hallintahjelman asetusten tallennus ja kutsuminen Tulstus suraan digitaalikamerasta Tulstaminen Värienhallinnan tulstus Tietja värienhallinnasta Värienhallinnan tulstusasetukset Asetusprfiilit Värienhallinnan asetus svellusten avulla Värienhallinnan asetus tulstinhjaimen avulla Värienhallinnan tulstus Isännän ICM - timinnlla (Windws) Värienhallinnan tulstus ClrSynctiminnlla (Mac OS X) Värienhallinnan tulstus Ohjaimen ICM - timinnlla (vain Windws) Hult Tulstuspään säätö Tukkeutuneiden suutinten tarkistus Tulstuspään puhdistus Aut Nzzle Check and Cleaning (Autmaattinen suuttimien tarkistus ja puhdistus) Ink Density Optimizatin (Musteen tummuuden ptiminti) Tulstuksen khdistusvirheiden krjaus (Print Head Alignment (Tulstuspäiden khdistus)) Värikasettien vaihtaminen Värikasettien tutenumert Vaiht-hjeet Tulstimen puhdistaminen Tulstimen ulkpulen puhdistus Tulstimen sisäpulen puhdistus Ongelmien ratkaisu Valt Tavallinen timinta Virheet Vianmääritys Tulstus ei nnistu (kska tulstin ei timi) Tulstin kuulstaa kuin se tulstaisi, mutta mitään ei tulstu Tulstuslaatu/Tulsteet Paperin syöttö tai pist ei nnistu Paperi autmaattisesta arkinsyöttölaitteesta juuttuu Juuttunut taidepaperi Paksu paperi tai CD- tai DVD-levy n jumissa Rullapaperin tuks Muuta Liite Tuettu tulstusmateriaali Khdekuvaukset Epsnin erikistulstusmateriaali Kaupallisesti käytettävät paperit Tulstimen kuljetus Tulstimen valmistelu kuljetukseen Kuljetuksen jälkeen Määritysten taulukk Standardit ja hyväksynnät Asiakastukipalvelut Teknisen tuen verkksivust Yhteydentt Epsnin tukeen Ennen yhteyden ttamista Epsniin Ohje käyttäjille Phjis-Amerikassa Eurppa Taiwan Australia Singapre

5 Sisältö Thaimaa Vietnam Indnesia Hngkng Malesia Intia Filippiinit

6 Esittely Esittely Tärkeitä turvallisuushjeita Lue kaikki nämä hjeet ennen tulstimen käyttöä. Nudata myös kaikkia tulstimeen merkittyjä varituksia ja hjeita. Paikan valinta tälle tutteelle Aseta tämä tute tasaiselle, vakaalle alustalle, jka n suurempi kuin tämä tute. Tämä tute ei timi ikein, js se n vinssa tai kulmassa. Vältä paikkja, jissa lämpötila ja ksteus vaihtelevat npeasti. Älä aseta sitä myöskään alttiiksi suralle auringnvallle, muulle vimakkaalle vallle tai lämmönlähteille. Kytke kaikki laitteet asianmukaisesti maaditettuihin pistrasiihin. Vältä käyttämästä sellaisissa virtapiireissä levia pistrasiita, jihin n j kytketty kpikneita tai jatkuvasti käynnistyviä ja sammuvia laitteita, esimerkiksi ilmastintilaitteita. Vältä käyttämästä pistrasiita, jtka n varustettu seinäkatkaisimella tai autmaattiajastimella. Pidä kk tietknejärjestelmä riittävän etäällä mahdllisista sähkömagneettisten häiriöiden lähteistä, kuten kaiuttimista ja langattmien puhelimien pöytäyksiköistä. Käytä vain tutteen tyyppikilven mukaista virtalähdettä. Käytä vain tämän tutteen mukana timitettua virtajhta. Muun jhdn käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipaln tai sähköiskun. Älä käytä vahingittunutta tai kulunutta verkkjhta. Vältä paikkja, jissa se altistuu iskuille tai tärinälle. Pidä tämä tute pissa pölyisistä paikista. Sijita tämä tute lähelle pistrasiaa niin, että tulstimen verkkpistke n helpp irrttaa. Älä säilytä tai kuljeta laitetta vinssa, pystyasennssa, kyljellään tai ylösalaisin. Muutin kaseteista vi vutaa mustetta. Js kytket tämän tutteen sähköverkkn jatkjhdn kautta, varmista, ettei jatkjhtn kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeeriarv ylitä jhdlle määritettyä ampeeriarva. Varmista myös, ettei kaikkien samaan pistrasiaan kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimäärä ylitä pistrasialle määritettyä ampeeriarva. Älä yritä hultaa tätä tutetta itse. Tutteen asetusten tekeminen Älä tuki tai peitä tämän tutteen kteln aukkja. Älä aseta esineitä aukkjen läpi. Var läikyttämästä nesteitä tämän tutteen päälle. Tämän tutteen virtajht n tarkitettu käytettäväksi vain tämän tutteen kanssa. Sen käyttäminen muussa laitteessa saattaa aiheuttaa tulipaln tai sähköiskun. Irrta tämä tute sähköverksta ja vie laite ammattitaitiseen hultn seuraavissa tilanteissa: Js verkkjht tai -pistke n vahingittunut, tutteeseen n päässyt nestettä, se n pudnnut tai sen ktel n vahingittunut, tute ei timi nrmaalisti tai sen timinta n muuttunut humattavasti. Js ait käyttää tutetta Saksassa, ta humin seuraavaa: Talkytkentä tulee sujata 10 tai 16 ampeerin virrankatkaisijalla, jka antaa tälle tulstimelle riittävän sujan iksulkuja ja ylivirtapiikkejä vastaan. 6

7 Esittely Js pistke vahingittuu, vaihda virtajht tai ta yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan. Js pistkkeessa n sulakkeita, varmista, että vaihdat sulakkeet kltaan ja virtamäärältään spiviin sulakkeisiin. Värikasettien käsittely Pidä värikasetit pissa lasten ulttuvilta äläkä ju sen lähettyvillä. Kun liität tulstimen tietkneeseen tai muuhun laitteeseen kaapelilla, varmista liitinten suunta. Liittimet vidaan liittää ainastaan yhdellä tavalla. Liittimen kytkeminen väärin vi vahingittaa mlempia kaapelilla liitettäviä laitteita. Js mustetta pääsee ihlle, se n pestävä pis vedellä ja saippualla. Js mustetta jutuu silmiin, huuhtele ne välittömästi vedellä. Ravista uusia värikasetteja neljä tai viisi kertaa ennen pakkauksen avaamista. Tämän tutteen käyttö Älä työnnä kättäsi tämän tutteen sisään tai ksketa värikasetteja tulstuksen aikana. Älä siirrä tulstuspäätä käsin, ettei tämä tute vahingittuisi. Sammuta tute aina hjauspaneelin virtapainikkeesta. Kun tätä painiketta painetaan, virran merkkival vilkkuu lyhyesti ja sammuu sitten. Älä irrta virtajhta tai sammuta tutetta, ennen kuin virran merkkival lpettaa vilkkumisen. Tulstimen käyttö langattmalla yhteydellä Älä käytä tätä tutetta sairaanhitlaitksissa tai lääkintäteknisten laitteiden lähellä. Tämän tutteen tuttamat radiaallt vivat vaikuttaa häiritsevästi sähköisten lääkintäteknisten laitteiden timintaan. Pidä tämä tute ainakin 22 cm:n päässä sydämentahdistimista. Tämän tutteen tuttamat radiaallt vivat vaikuttaa häiritsevästi sydämentahdistimien timintaan. Älä käytä tätä tutetta autmaattisesti hjattujen laitteiden, kuten autmaattivien tai palhälytinten, läheisyydessä. Tämän tutteen tuttamat radiaallt vivat vaikuttaa häiritsevästi näihin laitteisiin, mikä vi jhtaa timintahäiriön aiheuttamiin nnettmuuksiin. Vutjen välttämiseksi älä ravista värikasettia pakkauksen avaamisen jälkeen. Käytä värikasetti ennen pakkaukseen painettua päivämäärää. Saat parhaat tulkset, kun käytät värikasetin kuuden kuukauden kuluessa asennuksesta. Älä yritä avata värikasetteja tai täyttää niitä uudelleen. Muutin tulstuspää vi vahingittua. Älä ksketa kasetin sivussa levaa vihreää mikrpiiriä. Tämä saattaa vaikuttaa nrmaaliin käyttöön ja tulstukseen. Värikasetissa leva mikrpiiri sisältää erilaisia kasettia kskevia tietja, kuten värikasetin tilan, jten kasetti vidaan tarvittaessa pistaa tulstimesta ja asentaa uudelleen. Mustetta kuluu kuitenkin aina jnkin verran, kun kasetti pistetaan, sillä tulstin tarkistaa käyttövarmuuden autmaattisesti. Js pistat värikasetin tulstimesta myöhempää käyttöä varten, sujaa kasetin musteensyöttöalue lialta ja pölyltä ja säilytä kasettia samassa ympäristössä tämän tutteen kanssa. Humaa, että musteensyöttöaukssa n venttiili, jten erillistä kantta tai tulppaa ei tarvita. Hulehdi kuitenkin, ettei mustekasetti tahraa esineitä, jiden kanssa se n ksketuksissa. Älä ksketa musteensyöttöaukka tai sitä ympäröivää aluetta. Älä pista tai revi kasetissa levaa tarraa. Muutin kasetista vi vutaa mustetta. Asenna värikasetti paikalleen heti, kun let pistanut sen pakkauksestaan. Js avaat kasettipakkauksen paljn aikaisemmin kuin käytät sitä, nrmaali tulstaminen ei ehkä nnistu. 7

8 Esittely Säilytä värikasetteja nimitarra ylöspäin. Älä säilytä värikasetteja ylösalaisin. Varitukset, muistutukset, humautukset ja vinkit w Var itus: Varituksia tulee nudattaa, jtta vältetään vakavat henkilövahingt. c Muis tutus: Muistutuksia tulee nudattaa, jtta vältetään tutteelle aiheutuvat vaurit tai henkilövahingt. Humaut us: Humautuksissa n tämän tutteen käyttöä kskevia tärkeitä tietja. Vinkki: Vinkit sisältävät hyödyllisiä vihjeitä tai täydentävät tutteen käyttöä. 8

9 Esittely Tulstimen sat Etusa H Paperituki Tukee paperia, ettei se kaadu eteenpäin tai taaksepäin. Sisäpuli A Tulstimen kansi Avaa paperitukksen sattuessa tai kun vaihdat värikasetteja. Kansi n nrmaalisti kiinni, kun tulstin n käytössä. Ulkisten laitteiden liitin Kytke digitaalikamerat ja muut Pictridge-yhteenspivat laitteet käyttämällä US-kaapelia. C Luvutustas Pistetut paperit kerätään tähän. Laajenna tasa, kun käytät tulstinta. D Etusan käsinsyöttötas Avaa, kun asetat paksun paperin tai CD-/DVD-tasn. E Ohjauspaneeli U Ohjauspaneeli sivulla 11 F Autmaattinen arkinsyöttölaite Syöttää paperia autmaattisesti. A Mustetyyny Imee mustetta, jta vutaa paperin reunan hi reunattman tulstuksen aikana. Musteen tarkistusval Värikasetin muutksesta ilmittava val syttyy tai vilkkuu, kun värikasetti n tyhjenemässä tai se täytyy vaihtaa, tai kun tapahtuu jkin muu musteeseen liittyvä virhe. Ilmitus n sama kuin hjauspaneelin musteval. U Valt sivulla 94 C Kasetin kansi Avaa, kun vaihdat värikasetteja. U Värikasettien vaihtaminen sivulla 90 D Tulstuspää Syöttää mustetta suuren tiheyden suutinten kautta, kun se tulstaa siirtymällä vasemmalle ja ikealle. Älä siirrä tulstuspäätä käsin. G Reunahjain Siirrä vasemmalle tai ikealle asetettavan paperin kn mukaan. Tämä estää, ettei paperi syöty vinssa. 9

10 Esittely Takaisin A Virtajhdn liitäntä Kytkee virtajhdn. Tuuletusaukt Estää lämmön kertymisen tulstimen sisään. C US-liitin Kytkee US-kaapelin. D Lähiverkkliitin Kytkee lähiverkkkaapelin. E Rullapaperin reunahjain Svita asetettavan rullan kkn siirtämällä vasemmalle tai ikealle. Tämä estää, ettei paperi syöty vinssa. F Rullapaperin syöttölaite Paperin syöttöaukk rullapaperille tulstamista varten. U Rullapaperin asettaminen sivulla 24 10

11 Esittely Ohjauspaneeli Kun let tulstanut ullapaperille, tulsta leikkausviiva painamalla painiketta ja syötä paperia, jtta se vidaan asettaa helpsti leikattavaan asentn. Paperin leikkaamisen jälkeen vit painiketta painamalla palata rullan päähän tulstusasentn. Paina vähintään klme sekuntia pistaaksesi rullapaperin tai taidepaperin (takakäsinsyöttö) tulstimen takaa. A P-painike (virtapainike) Kytkee virran päälle ja pis. G H-val (musteval) Syttyy tai vilkkuu, kunvärikasetti n tyhjenemässä tai se täytyy vaihtaa, tai kun tapahtuu jkin muu musteeseen liittyvä virhe. U Valt sivulla 94 Wi-Fi-painike (Wi-Fi-painike) Säädä asetukset langattmia lähiverkkliitäntöjä varten. C UVerkk-pas (PDF) -painike (verkn tila-arkin painike) Paina vähintään klme sekuntia tulstaaksesi verkn tila-arkin. UVerkk-pas (PDF) D )-painike (paperipainike) Syötä ja pista paperia. Tavallisesti tätä painiketta ei tarvitse painaa, sillä paperin syöttö ja pist tapahtuu autmaattisesti. Js tulstimesta lppuu paperi tai sattuu paperituks, paina tätä painiketta, kun let paikantanut pistettavan virheen ja vit jatkaa tulstusta. Peruuta tulstus kesken tulstuksen painamalla tätä. E H-painike (mustepainike) Siirrä tulstuspää värikasetin vaihtpaikkaan. Paina uudestaan värikasetin vaihtamisen jälkeen. Näin palautat tulstuspään tulstimen ikealle pulelle. Käynnistä tulstuspäiden puhdistus painamalla vähintään klme sekuntia. H )-val (paperin merkkival) Syttyy tai vilkkuu, kun tulstimessa ei le paperia tai sattuu paperituks. I P-val (virran merkkival) Tulstimen timinnallinen tila sitetaan palavan tai vilkkuvan merkkivaln avulla. Päällä : Vilkkuu Ei käytössä Virta n päällä. : Timint tai prsessi n käynnissä. U Valt sivulla 94 : Virta n pis päältä. J Verkn merkkivalt (vihreä/keltainen) Syttyy tai vilkkuu verkn tilan tai verkkn liittyvien virheiden merkiksi. U Valt sivulla 94 Js vihreä tai keltainen val vat mlemmat pis päältä, tulstin ei le liitettynä verkkn. F M-painike (rullapaperipainike) 11

12 Esittely Tulstimen minaisuudet Tämä mustesuihkuväritulstin tukee A3+- ja suurempia paperikkja. Tämän tulstimen pääminaisuudet n kuvattu alla. Suuren tarkkuuden tteuttaminen Luvan ilmaisun parantaminen mnipulisella värien tistlla Epsn UltraChrme Hi-Glss2 ink -teknlgia tuttaa suuren tarkkuuden tulstusta ammattilaisten tarpeisiin. Tasapaintettu värintist käyttämällä Epsn LUT Technlgy -teknlgiaa Epsn LUT Technlgy (1) vähentää värien epäyhtenäisyyttä, jka jhtuu valaistuksen erista, (2) tistaa hienja asteittaisia muutksia, (3) vähentää rakeisuutta ja (4) lisää värien määrää mnipulista värien tista varten ja varmistaa samalla kaikkien näiden parametrien listavan tasapainn. Tämä mahdllistaa kuvanlaadun yleisen parantamisen ja yhtenäisen värien tistn dpi:n maksimitarkkuus, 1,5 pl:n mustepisteen minimikk Tulsta kauniita valkuvia, jissa n vähän rakeisuutta. Kestävät tulsteet Pigmenttimuste säilyttää kauniimmat ja elisammat tulsteet pidemmän ajan, kska niiden krkea veden ja tsnin vastustuskyky ja krkea valnkestävyys estää musteiden rikkutumisen valn ja ilman tsnin vaikutuksesta. Yhtenäinen värien tist Ink Density Optimizatin (Musteen tummuuden ptiminti) -minaisuus timii säännöllisesti musteen tummuuden epäyhtenäisyyksien pistamiseksi kaikista värikaseteista. Tämä mahdllistaa yhtenäisen värien tistn jpa niillä värikaseteilla, jita ei le käytetty pitkään aikaan. U Ink Density Optimizatin (Musteen tummuuden ptiminti) sivulla 88 Ylivimainen helppkäyttöisyys Varustettu langattmille lähiverkille Langatn lähiverkk-minaisuus, jka kuuluu tulstimen vakitimitukseen, mahdllistaa tulstuksen tietkneista ja yhteenspivista Wi-Fi-laitteista. Vinkki: Tulstusnpeus vaikuttaa ehkä riittämättömältä jillekin langattmille verkille tai kun tulstetaan A3-kka tai muita kkja, jihin liittyy suuria aineistmääriä. Susittelemme kiinteää yhteyttä, js tarvitaan yhtenäistä tulstusnpeutta. Reunuksetn tulstustimint Tulstusasetuksilla aut expand (laajenna autmaattisesti) ja retain size (säilytä kk) vit tulstaa ilman reunuksia missään suunnassa. U Reunuksetn tulstus sivulla 51 Mukana n myös julistetulstustimint, jnka avulla vit yhdistää tulstetut paperit, kun suritetaan reunuksetnta tulstusta suuria julisteita ja kalentereita varten. U Julistetulstus (Täytä useita arkkeja suurentamalla ja tulsta vain Windws) sivulla 63 Eri svelluksilla lutujen tulstustietjen vapaa asetus Layut Manager (Asettelun hallintahjelma) -hjelman avulla Tämän timinnn avulla vit asettaa useita eri svelluksilla lutuja tulstustietja vapaasti yhdelle arkille julisteiden ja näyttökhteiden luntia varten. U Layut Manager (Asettelun hallintahjelma) (vain Windws) sivulla 73 Tuki laajalle paperityyppivalikimalle EPSON tarjaa laajan valikiman erikistulstusmateriaaleja laadukkaaseen tulstukseen. Tulstin pystyy tulstamaan myös paksulle paperille, rullapaperille ja mustesuihkuyhteenspiville CD- ja DVD-levyille. Näitä paperityyppejä vidaan asettaa alla kuvatuilla tavilla. 12

13 Esittely Leikattu Rullapaperi Leikatut arkit syötetään tulstimeen autmaattisesta arkinsyöttölaitteesta. U Paperin asettaminen autmaattiseen arkinsyöttölaitteeseen sivulla 20 Syötä paperia käyttämällä timitukseen kuuluvalla rullapaperin pidikettä, jka n asennettu tulstimen takapulelle. U Rullapaperin asettaminen ja leikkaaminen sivulla 24 Leikattu (taidepaperi) Aseta käyttämällä timitukseen kuuluvaa takasan käsisyöttöhjainta. CD:t/DVD:t U Taidepaperin asettaminen sivulla 21 Aseta CD- ja DVD-levyt etusan käsinsyöttötassta käyttämällä timitukseen kuuluvaa CD-/DVD-tasa. U CD- ja DVD-levyjen asettaminen ja pistaminen sivulla 26 Leikattu (paksu paperi) Aseta etusan käsinsyöttötassta. U Paksun paperin asettaminen sivulla 22 13

14 Esittely Humiita käytöstä ja säilytyksestä Asennustila Varmista, että varaat käyttöön seuraavan alueen, jssa ei le muita esineistä edessä, jtta paperin pistaminen tai tarvikkeiden vaiht ei esty. Kats tulstimen ulkiset mitat Määritysten tauluksta. U Määritysten taulukk sivulla 112 mukaisia. Kats lisätietja paperin timitukseen kuuluvasta ppaasta. Säilytä asianmukainen ksteus, kun tulstinta käytetään kuivissa tilissa, ilmastidussa ympäristössä tai surassa auringnvalssa. Päällystys ei ehkä tapahdu (tulstuspää ei asetu ikealle pulelle), js tulstin sammutetaan paperitukksen tai vian esiintymisen aikana. Päällystys n timint, jka peittää tulstuspään autmaattisesti kannella (hupulla) ja estää näin tulstuspään kuivumisen. Kytke tulstimeen virta tässä tapauksessa ja dta, kunnes päällystys suritetaan autmaattisesti. Kun virta n päällä, älä pista virtapistketta tai sammuta virtaa katkaisijasta. Tulstuspää ei le ehkä päällystetty asianmukaisesti. Kytke tulstimeen virta tässä tapauksessa ja dta, kunnes päällystys suritetaan autmaattisesti. Humiita, kun tulstinta ei käytetä Js tulstinta ei käytetä, ta humin seuraavat seikat tulstinta säilytettäessä. Js sitä ei le varastitu asianmukaisesti, se ei saata timia kunnlla, kun sitä halutaan käyttää seuraavan kerran. * Kun tulstat paksulle paperille, jätä tulstimen taakse tilaa ainakin 320 mm. Humiita tulstimen käytöstä Ota humin seuraavat khdat käytettäessä tulstinta, jtta vidaan välttää rikkutumiset, timintahäiriöt ja tulstuslaadun heikkeneminen. Kun käytät tulstinta, ta humin käyttölämpötila- ja ksteusalueet, jtka n kuvattu Määritysten taulukssa. U Määritysten taulukk sivulla 112 Vaikka yllä kuvatut ehdt täyttyvät, tulstus ei ehkä nnistu, js ympäristölsuhteet eivät svi paperille. Varmista, että tulstinta käytetään lsuhteissa, jtka vat paperin vaatimusten Kun varastit tulstimen, jätä värikasetit tulstimeen ja pidä tulstin vakaana. Älä kallista tai käännä tulstinta ylösalaisin tai aseta sitä kyljelleen. Js et tulsta pitkään aikaan, tulstuspään suuttimet saattavat tukkeutua. Susittelemme, että käytät tulstinta säännöllisesti, jtta estetään tulstuspään tukkset. Js paperi jätetään tulstimeen, paperin painajan rulla vi jättää merkin paperin pintaan. Tästä vi aiheuttaa myös paperin muuttuminen aaltmaiseksi tai käpristyneeksi, mikä jhtaa paperin syöttöngelmiin tai tulstuspään naarmuuntumiseen. Pista paperi, kun tulstin varastidaan. 14

15 Esittely Varasti tulstin sen jälkeen, kun let varmistanut, että tulstuspää n päällystetty (tulstuspää asettuu ääriikealle). Js tulstuspää n päällystämättömänä pitkän aikaa, tulstuslaatu vi heiketä. Vinkki: Js tulstuspäätä ei le päällystetty, kytke tulstin päälle ja sammuta se sitten. Ennen kuin varastit tulstimen, sulje tulstimen kansi, luvutustas, paperituki ja takasan tuki. Js tulstinta ei tulla käyttämään pitkään aikaan, estä pölyn kerääntyminen asettamalla antistaattinen kangas tai sujus sen päälle. Tulstuspään suuttimet vat hyvin ahtaat, ja ne tukkeutuvat helpsti, js hiena pölyä pääsee tulstuspäähän, mikä vi estää asianmukaisen tulstuksen. Js siirrät värikasetit kylmästä lämpimään paikkaan, jätä ne huneen lämpötilaan yli klmeksi tunniksi ennen niiden käyttöä. Pista keltainen teippi värikasetista ennen kuin asennat sen. Muutin tulstuslaatu vi heiketä tai tulstus ei ehkä nnistu llenkaan. Älä pista tai revi kasetissa levaa tarraa. Muutin kasetista vi vutaa mustetta. Älä ksketa värikaseteissa levaa vihreää mikrpiiriä. Tulstus ei ehkä timi asianmukaisesti. Asenna värikasetit kaikkiin aukkihin. Laite ei tulsta, js yksikään aukk n tyhjä. Älä vaihda värikasetteja, kun tulstin n kytketty pis päältä. Älä myöskään siirrä tulstuspäätä käsin, jtta tulstin ei vahingittuisi. Js tulstinta ei le käytetty pitkään aikaan, tarkista tulstuspää tuksten varalta ennen tulstuksen alitusta. Surita tulstuspäiden puhdistus, js tulstuspää n tukkeutunut. Älä kytke tulstinta pis päältä alustavan musteen lisäämisen aikana. Alustavaa musteen lisäämistä ei ehkä suriteta nrmaalisti, minkä seurauksena tulstimella ei vi tulstaa. U Tukkeutuneiden suutinten tarkistus sivulla 85 Humiita värikasettien käsittelystä Kun haluat säilyttää hyvän tulstuslaadun, humii seuraavat seikat. Osana alustavaa musteen lisäämistimenpidettä, jka suritetaan hankinnan jälkeen, jnkin verran mustetta kuluu tulstuspään suutinten täyttämiseen kärkiin saakka ja niiden valmisteluun tulstusta varten. Sen seurauksena hankinnan jälkeen ensimmäiset asennetut värikasetit tulstavat vähemmän sivuja kuin seuraavat värikasetit. Älä jätä asentamatta värikasetteja tai kytke tulstinta pis päältä värikasettia vaihdettaessa. Js tulstuspäät (suuttimet) kuivuvat, tulstus ei ehkä nnistu. Kska vihreä mikrpiiri sisältää värikasetin mat tiedt, kuten jäljellä levan musteen tas, vit asentaa värikasetin uudelleen ja käyttää sitä sen jälkeen, kun se pistetaan tulstimesta. Humaa, että kun tulstimesta pistetaan hyvin vähän mustetta sisältäviä värikasetteja, et ehkä pysty käyttämään niitä uudelleen. Jnkin verran mustetta kuluu nimittäin lutettavan timinnan varmistamiseen värikasettien uudelleen asettamisen jälkeen. Pistetuissa värikaseteissa vi lla mustetta musteen syöttöprtin ympärillä, jten le varvainen, ettei muste leviä ympäröivälle alueelle. Susittelemme värikasettien säilytystä viileässä, pimeässä paikassa sekä niiden käyttöä ennen pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivää. Käytä värikasetit kuuden kuukauden kuluessa avaamisesta. Älä avaa värikasettia ennen kuin let valmis asentamaan sen tulstimeen. Värikasetti n tyhjiöpakattu käyttövarmuuden takaamiseksi. Jtta vidaan säilyttää tulstuspään laatu, tämä tulstin lpettaa tulstuksen, ennen kuin värikasetit vat täysin lpussa. Vaikka värikaseteissa saattaa lla kierrätysmateriaaleja, tämä ei vaikuta tulstimen timintaan tai surituskykyyn. Älä avaa tai muuta värikasetteja. Tulstus ei ehkä timi asianmukaisesti. 15

16 Esittely Värikasettien vaihdn, tulstuspäiden puhdistuksen ja muiden kuin tulstukseen liittyvien hulttimintjen aikana käytetään kaikkia värejä, jtta vidaan varmistaa, että tulstuspäät säilyvät hyvässä kunnssa. Värillisiä musteita käytetään ehkä suuren tiheyden mustille väreille yksivärisessä tai harmaasävytulstuksessa riippuen paperityyppija tulstuslaatuasetuksista. Humiita paperin käsittelystä Älä hier tai naarmuta tulstettua pintaa. Js pintaa hiertaan tai naarmutetaan, muste saattaa halkeilla. Älä ksketa tulstettua pintaa; muste saattaa lhkeilla. Varmista, että tulsteet vat täysin kuivat ennen taittamista tai pinamista; muuten väri saattaa muuttua ksketuskhdissa (jättää merkin). Nämä merkit katavat, js tulsteet ertetaan välittömästi ja kuivataan. Js niitä ei erteta, merkit jäävät. Ota humin seuraavat seikat paperin käsittelystä ja varastinnista. Js paperi ei le hyvässä kunnssa, tulstuslaatu saattaa heiketä. Tarkista kunkin paperin mukana timitetut ppaat. Humiita käsittelystä Käytä Epsnin erikistulstusmateriaaleja nrmaaleissa hunelsuhteissa (lämpötila: C; suhteellinen ksteus: %). Älä taita paperia tai naarmuta paperin pintaa. Vältä paperin tulstuspinnan kskettamista paljain käsin. Käsistä erittyvä ksteus ja rasvat vivat vaikuttaa tulstuslaatuun. Paperi vi muuttua aaltmaiseksi tai löystyä, js lämpötila ja ksteus muuttuvat. Ole varvainen äläkä naarmuta tai likaa paperia, ja tasita se ennen tulstimeen asettamista. Älä kstuta paperia. Älä heitä pis paperin pakkausta, kska sitä vi käyttää paperin säilyttämiseen. Vältä paikkja, jtka altistuvat suralle auringnvallle, liialle kuumuudelle tai ksteudelle. Anna paperien lla alkuperäisessä paketissa avaamisen jälkeen, ja säilytä ne tasaisella alustalla. Humiita tulstetun paperin käsittelystä Js asetat tulsteet albumiin, ennen kuin ne vat täysin kuivat, niistä vi tulla epäselviä. Älä kuivata tulsteita puhaltimella. Vältä suraa auringnvala. Estä värien vääristyminen tulsteita esitettäessä tai säilytettäessä nudattamalla paperin käyttöppaan hjeita. Jtta estetään tulsteiden värimuutkset, säilytä ne pimeässä paikassa pissa krkeista lämpötilista, suuresta ksteudesta ja surasta auringnvalsta. Vinkki: Tyypillisesti tulsteet ja valkuvat haalistuvat ajan myötä (värimuutkset) valn ja ilman eri ainessien vaikutuksesta. Tämä pätee myös Epsnin erikistulstusmateriaaleihin. Kun käytetään ikeaa säilytysmenetelmää, värimuutsten määrä vidaan minimida. Kats lisätietja paperin käsittelystä tulstuksen jälkeen Epsnin erikistulstusmateriaalien mukana timitetuista käyttöppaista. Valkuvien, julisteiden ja muiden tulsteiden värit näyttävät erilaisilta eri valaistuslsuhteissa (vallähteet * ). Tämän tulstimen tuttamien tulsteiden värit vivat myös näyttää erilaisilta eri vallähteillä. * Vallähteisiin kuuluvat auringnval, listeputkien flurisiva val, hehkulampun val jne. Jtta säilytetään pitkäkestiset ja laadukkaat tulstustulkset, ta humin seuraavat seikat. 16

17 Esittely Timitukseen kuuluvan hjelmistn esittely Ohjelmistlevyn sisältö Ennen tulstimen käyttöä n asennettava tulstinhjain timitukseen kuuluvalta hjelmistlevyltä. Timitukseen kuuluvalla levyllä n seuraavat hjelmistt tulstinhjaimen lisäksi. Tulstinhjain ja muut hjelmistt n j asennettu, js asetuksen aikana n valittu Easy Install (Helpp Asennus). Kukin näistä svelluksista vidaan asentaa myös erikseen uudelleen khdasta Sftware List (Ohjelmistluettel). Ohjelmistn nimi Yhteenvet Tulstinhjain U Tulstinhjaimen yhteenvet sivulla 18 Epsn Netwrk Utility (EP- SON-verkkapuhjelma) (vain Windws) Adben ICC-prfiilit Epsn Easy Pht Print Epsn Print CD EpsnNet Setup EpsnNet Print (vain Windws) Kun tulstin n kytketty tietkneeseen verkn kautta, tämä apuhjelma hankkii tulstimen tilatiedt, kuten jäljellä levan musteen määrä, virhetila jne. Saadut tiedt näytetään tulstinhjaimen Main (Yleiset) -näytössä ja EPSON Status Mnitr 3 -näytössä. U Apuhjelma-välilehden yhteenvet sivulla 39 Tavallisesti tämä hjelmist asennetaan yhdessä tulstinhjaimen kanssa. Js tulstinhjain asennetaan kuitenkin ilman hjelmistlevykkeen asennushjelmaa, kuten käyttöjärjestelmän kytke ja käytä -timinnlla, Epsn Netwrk Utility (EPSON-verkkapuhjelma) ei asenneta. Kyseisessä tapauksessa asenna Epsn Netwrk Utility (EPSON-verkkapuhjelma) khdasta Sftware List (Ohjelmistluettel). Käytä syöttöprfiileina, kun niitä tarvitaan värinhallintaan. Tulsta valitut valkuvat npeasti ja kätevästi. U Epsn Easy Pht Print -tulstus sivulla 19 Suunnittelet tarrat musiikki-, valkuva- tai elkuva-cd- ja DVD-levyille ja tulstat ne suraan levykkeille. Vit suunnitella ja tulstaa myös CD- ja DVD-levyjen kansia. U Epsn Print CD -timint sivulla 19 Tämän hjelmistn avulla vit määrittää tulstimelle erilaisia verkkasetuksia tietkneesta käsin. Tämän hjelmistn avulla vit surittaa suraa TCP/IP-tulstusta, kun tietkne ja tulstin n kytketty verkn kautta. Tämä hjelmist asennetaan autmaattisesti, js lähiverkkyhteys n määritetty khdassa Easy Install (Helpp Asennus); sitä ei kuitenkaan asenneta, js n määritetty US-yhteys. 17

18 Esittely Tulstinhjaimen yhteenvet Tulstinhjaimen päätiminnt n kuvattu alla. Tämän avulla käyttäjä vi surittaa tulstimen hulttimenpiteitä tulstuslaadun ylläpita varten sekä tarkistaa tulstimen tilan ja tehdä muita vastaavia timenpiteitä. Muuntaa svelluksista saadun datan tulstettavaan mutn ja lähettää sen tulstimeen. Antaa käyttäjälle mahdllisuuden määrittää tulstusasetukset, kuten tulstusmateriaali ja paperikk. Windws Windws Vit tallentaa nämä asetukset ja tuda tai viedä nämä tallennetut asetukset kätevästi. U Tulstinhjaimen mukautus sivulla 36 Mac OS X Vit tuda tai viedä tulstinhjaimen asetukset kätevästi. U Apuhjelma-välilehden yhteenvet sivulla 39 Mac OS X 18

19 Esittely Epsn Easy Pht Print -tulstus Epsn Print CD -tulstuksen käynnistäminen Tuplanapsauta Print CD -kuvaketta kuvaruudulla. Windws 7 ja Vista: Napsauta käynnistyspainiketta, mene khtaan All Prgrams (Kaikki hjelmat), napsauta Epsn Sftware ja sitten Print CD. Epsn Easy Pht Print -timinnn ansista vit asetella ja tulstaa digitaalisia kuvia erityyppisille papereille. Ikkunan vaiheittain etenevien hjeiden mukaan vit valita tulstettavien kuvien esikatselun ja haluamasi tehsteet ilman hankalaa asetusten muuttamista. Windws XP: Napsauta Start (Käynnistä), mene khtaan All Prgrams (Kaikki hjelmat) ja khtaan Epsn Sftware, napsauta sitten Print CD. Lisätietja saat svelluksen hjeesta. Käyttämällä Quick Print -timinta vit tulstaa helpsti kerran napsauttamalla valitsemillasi asetuksilla. Epsn Easy Pht Print -tulstuksen käynnistäminen Tuplanapsauta Epsn Easy Pht Print -kuvaketta kuvaruudulla. Windws 7 ja Vista: Napsauta käynnistyspainiketta, mene khtaan All Prgrams (Kaikki hjelmat), napsauta Epsn Sftware ja sitten Easy Pht Print. Windws XP: Napsauta Start (Käynnistä), mene khtaan All Prgrams (Kaikki hjelmat) ja khtaan Epsn Sftware, napsauta sitten Easy Pht Print. Lisätietja saat valitsemalla käyttöppaan tämän svelluksen Help-valiksta. Epsn Print CD -timint Epsn Print CD -timinnn avulla vi tehdä tietkneella CD-/DVD-tarrja, jissa n tekstiä ja kuvia, ja tulstaa tarrat suraan 8 cm:n ja 12 cm:n CD- ja DVD-levyille. 19

20 Perustiminnt Perustiminnt Avaa ja levitä paperituki täysin. Leikattujen sivujen asetus Leikattujen arkkien asetusmenetelmä vaihtelee paperin paksuuden mukaan. Käytössä n klme menetelmää. Autmaattinen arkinsyöttölaite Takasan käsinsyöttö (taidepaperi) Takasan käsinsyöttö (paksu paperi) Kats alla levista tiedista, mitä paperia vidaan asettaa kullakin menetelmällä. U Tuettu tulstusmateriaali sivulla 107 Humautus: Js paperi n aaltmainen tai käpristynyt, tasita se ennen tulstimeen asettamista tai käytä uutta paperia. Js asetetaan aaltmaista tai käpristynyttä paperia, tämä tulstin ei ehkä pysty tunnistamaan paperikka, syöttämään paperia tai tulstamaan ikein. Susittelemme, että palautat paperin alkuperäiseen pakkaukseen, säilytät sen tasaisena ja tat sen pakkauksesta juuri ennen käyttöä. C Avaa ja levitä luvutustas täysin. Paperin asettaminen autmaattiseen arkinsyöttölaitteeseen A Kytke tulstin päälle. 20

21 Perustiminnt D Aseta paperi pystysuuntaan siten, että paperin tulstuspuli n ylöspäin. Avaa ja levitä luvutustas täysin. E Ota kiinni reunahjaimesta ja siirrä sitä paperin leveyden mukaan. Paperia syötetään, kun tulstyö lähetetään. C Siirrä takasan rullapaperin reunahjain kknaan ikealle. Taidepaperin asettaminen Käytä timitukseen kuuluvaa takasan käsisyöttöhjainta taidepaperin asettamiseen. A Kytke tulstin päälle. Vinkki: Js rullapaperin tuki n tällä hetkellä paikallaan tulstimen takana, pista se ennen jatkamista. 21

22 Perustiminnt D Liitä timitukseen kuuluva takasan käsinsyöttöhjain tulstimen taakse. F Liu uta paperia kunnes se pysähtyy ja pidä sitä kevyesti tässä khdassa nin klme sekuntia. Khdista takasan käsinsyöttöhjaimen klmit tulstimen klmiihin ja aseta tabulaattrit vastaaviin aukkihin. Paperi syötetään tulstimeen autmaattisesti. Vinkki: Paperin vi pistaa tulstimen takasasta tulstamatta painamalla M-painiketta vähintään klme sekuntia. Paina M-painiketta uudestaan, kun paperi n pistettu, jtta )-valn virhenäytön vilkkuminen lakkaa. E Svita reunahjain paperin leveyteen ja aseta yksi arkki. Aseta paperi pystysuuntaan siten, että paperin tulstuspuli n ylöspäin. Paksun paperin asettaminen Paksu paperi pistetaan tulstimen takasasta kerran asettamisen aikana. Jätä tulstimen takasan ja seinän väliseksi tilaksi vähintään 320 mm. A Kytke tulstin päälle. Humautus: Älä avaa etusan käsinsyöttötasa tai aseta paksua paperia, kun tulstin n timinnassa. Tämän vartimen humitta jättäminen vi vauriittaa tulstinta. 22

23 Perustiminnt Avaa luvutustas. Älä vedä tasn jatketta uls. F Svita reunahjain paperin leveyteen ja svita jättöreuna klmiiden avulla tasn vasemmalta ja ikealta reunalta. Paperi syötetään, kun tulstyö lähetetään. C Avaa etusan käsinsyöttötas. D Siirrä reunahjain kknaan vasemmalle. E Aseta yksi paksu paperi. Aseta paperi pystysuuntaan siten, että paperin tulstuspuli n ylöspäin. Humautus: Varmista, että asetat paperin etusasta. Js paperi asetetaan takasasta, tulstin vi vauriitua tai seurauksena vi lla timintahäiriö. 23

24 Perustiminnt Rullapaperin asettaminen ja leikkaaminen Rullapaperin asettaminen Aseta paperi tulstimen takasaan käyttämällä timitukseen kuuluvaa rullapaperin pidikettä. E Kiinnitä rullapaperin pidike tulstimen takasaan. Khdista takasan rullapaperin pidikkeen klmit tulstimen klmiihin ja aseta tabulaattrit vastaaviin aukkihin. A Kytke tulstin päälle. Avaa luvutustas. Älä vedä tasn jatketta uls. F Aseta kevyesti rullapaperi takasan rullapaperin syöttölaitteeseen ja svita reunahjain paperin leveyteen. C Kun let vahvistanut, että rullapaperin reuna n leikattu pikki suraan, aseta timitukseen kuuluvan rullapaperin pidike rullan päihin. Js rullapaperin päätä ei le leikattu pikki suraan, tasita se suraksi ennen jatkamista. D Siirrä rullapaperin reunahjain tulstimen takasassa kknaan ikealle. G Liu uta rullapaperia kunnes se pysähtyy ja pidä sitä kevyesti tässä khdassa nin klme sekuntia. Paperi syötetään tulstimeen autmaattisesti. 24

25 Perustiminnt Vinkki: Avaa tulstin ja tarkista, ettei paperi syöty vinssa. Leikkaa paperin viivan mukaan. Rullapaperin vi pistaa tulstimen takasasta tulstamatta painamalla M-painiketta vähintään klme sekuntia. )-valn virhenäytön vilkkuminen lppuu, kun painat M-painiketta uudestaan, kun let pistanut ylimääräisen paperin kääntämällä rullapaperin pidikkeen nuppia. Rullapaperin leikkaaminen Kun tulstus n valmis, leikkaa tulsteet rullapaperista käyttämällä saksia tai muita leikkureita. A Paina M-painiketta, kun tulstus n päättynyt. Tulstin tulstaa leikkausviivan ja syöttää paperia. C Tee jkin seuraavista. Jatka rullapaperille tulstamista: Paperin leikkaamisen jälkeen vit M-painiketta painamalla palata rullan päähän tulstusasentn. Pista rullapaperi: Pista rullapaperi tulstimen takasasta painamalla M-painiketta vähintään klme sekuntia. )-valn virhenäytön vilkkuminen lppuu, kun painat M-painiketta uudestaan, kun let pistanut ylimääräisen paperin kääntämällä rullapaperin pidikkeen nuppia. 25

26 Perustiminnt CD- ja DVD-levyjen asettaminen ja pistaminen D Siirrä reunahjain vasemmalle. Vinkki: CD- ja DVD-levyjen tulstukseen tarvitaan erityissvellus. Käytä timitukseen kuuluvaa Epsn Print CD-svellusta. CD- ja DVD-levyjen asettaminen Aseta CD- ja DVD-levyt käyttämällä timitukseen kuuluvaa CD-/DVD-tasa. A Kytke tulstin päälle. Humautus: Älä avaa etusan käsinsyöttötasa tai aseta CD-/ DVD-tasa, kun tulstin n timinnassa. Tämän vartimen humitta jättäminen vi vauriittaa tulstinta. E Aseta levy timitukseen kuuluvalle CD-/ DVD-taslle tulstuspuli ylöspäin. Humautus: Käytä tulstimen timitukseen kuuluvaa CD-/ DVD-tasa. Tisen tasn käyttäminen vi vauriittaa tulstinta, tasa tai levyä tai aiheuttaa tulstimen timintahäiriön. Avaa luvutustas. Älä vedä tasn jatketta uls. F Aseta CD-/DVD-tasn etusa etusan käsinsyöttötaslle ja svita reunahjain CD-/ DVD-tasn leveyteen. C Avaa etusan käsinsyöttötas. Humautus: Js reunahjainta ei le svitettu ennen kuin CD-/DVD-tas syötetään tulstimeen, tas ei ehkä asetu suraan ja telat saattavat kskettaa CD- tai DVD-levyn pintaa. Humaa, että CD- tai DVD-levyille tallennettua tieta ei ehkä vida lukea, js levyn pinta n vauriitunut. Varmista, että asetat tasn etusasta. Js tas asetetaan takasasta, tulstin vi vauriitua tai seurauksena vi lla timintahäiriö. 26

27 Perustiminnt Sulje etusan käsinsyöttötas. Humautus: Älä kytke tulstinta päälle tai pis päältä, kun CD-/DVD-tas n sisällä. Tämän vartimen humitta jättäminen vi vauriittaa tulstinta. Varasti CD-/DVD-tas vaakasurassa. Js tas n taipunut tai vääristynyt, seurauksena vi lla timintahäiriö. G Liu uta CD-/DVD-tas suraan ja svita CD-/ DVD-tasn klmit etusan käsinsyöttötasn klmiihin. Tas syötetään tulstimeen, kun tulstustyö lähetetään. CD- ja DVD-levyjen pistaminen A Pista CD-/DVD-tas, kun tulstus n valmis. 27

28 Perustiminnt Perustulstusmenetelmä t (Windws) D Aseta Media Type (Tulstusmateriaali), Clr (Väri), Print Quality (Tulstuslaatu), Surce (Lähde) ja muuta asetukset tulstimeen asetetun paperin mukaan. Vit tehdä tulstusasetukset, kuten paperikk tai paperin syöttö, kytketystä tietkneesta ja tulstaa sitten. A Kytke tulstin päälle ja aseta paperi. U Leikattujen sivujen asetus sivulla 20 U Rullapaperin asettaminen sivulla 24 U CD- ja DVD-levyjen asettaminen sivulla 26 Kun tiedt n lutu, napsauta Print (Tulsta) File (Tiedst) -valiksta. E Varmista, että valitset saman Size (Kk) -asetuksen kuin svelluksessa. Sen jälkeen kun asetukset n tehty, napsauta OK. C Varmista, että ikea tulstin n valittuna, ja tu sitten esiin asetusnäyttö napsauttamalla Preferences (Asetukset) tai Prperties (Ominaisuudet). 28

29 Perustiminnt F Kun asetukset vat valmiit, sita Print (Tulsta). Perustulstusmenetelmä t (Mac OS X) A Kytke tulstin päälle ja aseta paperi. U Leikattujen sivujen asetus sivulla 20 Tilanneilmaisin tulee esiin ja tulstus käynnistyy. Näyttö tulstuksen aikana Seuraava näyttö tulee esiin, kun alitat tulstuksen ja tilanneilmaisin (tietkneen käsittelyn tila) tulee esiin. Tästä näytöstä vit tarkistaa jäljellä levan musteen tasn, värikasettien tutenumert ja muita tietja. U Rullapaperin asettaminen sivulla 24 U CD- ja DVD-levyjen asettaminen sivulla 26 Kun let lunut tiedt, sita File (Tiedst) -valiksta Print (Tulsta) ja niin edelleen. Virheilmitus tulee esiin, js tapahtuu virhe tai värikasetti n vaihdettava tulstuksen aikana. C Tulstusnäyttö tulee esiin. Kun käytössä n Mac OS X 10.6 ja 10.5, tee asetukset Sivun asetukset -näytöstä sittamalla nulta ( ). 29

30 Perustiminnt Vinkki: Kun käytössä n Mac OS X 10.4 tai js Sivun asetukset -näytön khteita ei näytetä Tulsta-näytössä sen vuksi, että svellus n Mac OS X tai 10.5-käyttöjärjestelmän käytössä, tu Sivun asetukset -näyttö esiin alla levien vaiheiden mukaan. E Valitse luettelsta Print Settings (Tulstusasetukset) ja aseta sitten kukin khde. Osita svelluksen File (Tiedst) -valiksta Page Setup (Sivun asetukset). D Tarkista, että tämä tulstin n valittuna ja aseta sitten paperikk. Valitse paperikk, reunuksettman tulstuksen valinnat ja paperilähde Paper Size (Paperikk) -valiksta. F Aseta Media Type (Tulstusmateriaali), Clr (Väri), Print Quality (Tulstuslaatu) ja muut asetukset tulstimeen asetetun paperin mukaan. Tavallisesti vit tulstaa ikein vain asettamalla khteet Print Settings (Tulstusasetukset) -näytöstä. Kun asetukset vat valmiit, sita Print (Tulsta). Tulstimen kuvake esitetään Dck -valikssa tulstuksen aikana. Näytä tila sittamalla tulstimen kuvaketta. Vit tarkistaa nykyisen tulstustyön edistymisen ja tulstimen tilatiedt. Vit myös peruuttaa tulstustyön. Js lisäksi tapahtuu virhe tulstuksen aikana, esiin tulee ilmitusviesti. 30

31 Perustiminnt Tulstusalue Tulstusalue näytetään harmaana alla levassa kuvassa. Humaa kuitenkin, että jhtuen tulstimen suunnittelusta, tulstuslaatu heikkenee rasteriduilla alueilla. Kuvassa esitetty nuli sittaa pistetun paperin suunnan. Humautus: Marginaalien leveys vi vaihdella paperin asetustavan ja paperin justavuuden mukaan. Leikattujen arkkien tulstettu alue CD- ja DVD-levyjen tulstettu alue Tavallinen tulstus Reunuksetn tulstus * 2 Vinkki: Timitukseen kuuluva Epsn Print CD -svellus tukee minimisisähalkaisijaa 18 mm ja maksimiulkhalkaisijaa 120 mm. Kun tulstat CD- ja DVD-levyille, tarkista levyn tulstusalueen mitat ennen sisä- ja ulkhalkaisijan valintaa. *1 20 mm paksun paperin tapauksessa. *2 Paksua paperia ei tueta. Rullapaperin tulstettu alue Tavallinen tulstus Reunuksetn tulstus 31

32 Perustiminnt Tulstuksen peruuttaminen Tulstustiminnt vidaan lpettaa muutamalla eri tavalla tilanteen mukaan. Kun tietjen lähetys tietkneelta tulstimelle n valmis, tulstustyötä ei vi peruuttaa tietkneesta. Peruuttaminen tulstimesta. Peruuttaminen tietkneesta (Windws) Kun tilanneilmaisin näytetään Napsauta Stp (Lpeta). Valitse peruutettava työ, ja valitse sitten Cancel (Peruuta) Dcument (Asiakirja) -valiksta. Kun haluat peruuttaa kaikki työt, valitse Cancel All Dcuments (Peruuta kaikki tiedstt) Printer (Tulstin) -valiksta. Js työ n lähetetty tulstimeen, tulstustietja ei näytetä yllä levassa näytössä. Kun tilanneilmaisinta ei näytetä Napsauta tulstinkuvaketta khdassa Taskbar (Tehtäväpalkki). A Peruuttaminen tietkneesta (Mac OS X) Osita tulstimen kuvaketta khdassa Dck. A Valitse peruutettava työ ja sita sitten Delete (Pista). Js työ n lähetetty tulstimeen, tulstustietja ei näytetä yllä levassa näytössä. Peruuttaminen tulstimesta Paina )-painiketta. 32

33 Perustiminnt Tulstustyö peruutetaan jpa kesken tulstuksen. Työn peruuttamisen jälkeen saattaa kulua jnkin aikaa, ennen kuin tulstin palaa tulstusvalmiiseen tilaan. Vinkki: Tulstustöitä, jtka vat tietkneen tulstusjnssa, ei vi peruuttaa käyttämällä yllä mainittua timinta. Kats lisätietja tulstusjnsta peruutettavista töistä khdasta Peruuttaminen tietkneesta. 33

34 Tulstinhjaimen käyttö (Windws) Tulstinhjaimen käyttö (Windws) Windws Vista Napsauta, Cntrl Panel (Ohjauspaneeli), Hardware and Sund (Laitteist ja äänet) ja sitten Printer (Tulstin). Asetusnäytön näyttäminen Vit käyttää tulstinhjainta seuraavasti: Käynnistäminen Windws-svelluksista U Perustulstusmenetelmät (Windws) sivulla 28 Tulstinkuvakkeesta Tulstinkuvakkeesta Nudata alla levia hjeita, kun määrität yleisiä asetuksia eri svelluksissa tai suritat tulstimen hulttimia, kuten Nzzle Check (Suutintesti) tai Head Cleaning (Tulstuspäiden puhdistus). A Avaa Printers (Tulstimet)- tai Printers and Faxes (Tulstimet ja faksit) -kansi. Windws 7 Napsauta ja sitten Devices and Printers (Laitteet ja tulstimet). Windws XP Napsauta Start (Käynnistä), Cntrl Panel (Ohjauspaneeli), Printers and Other Hardware (Tulstimet ja muut laitteet) ja sitten Printers and Faxes (Tulstimet ja faksit). Vinkki: Js Windws XP -tietkneen Cntrl Panel (Ohjauspaneeli) n Classic View (Perinteinen näkymä) -tilassa, napsauta Start (Käynnistä), Cntrl Panel (Ohjauspaneeli) ja sitten Printers and Faxes (Tulstimet ja faksit). Napsauta tulstimen kuvaketta hiiren kakkspainikkeella ja napsauta Printing preferences (Tulstusmääritykset). 34

35 Tulstinhjaimen käyttö (Windws) Tulstinhjaimen asetusnäyttö tulee esiin. Ohjeen näyttäminen Vit käyttää tulstinhjaimen hjetta seuraavasti: Napsauta Help (Ohje) Napsauta tarkistettavaa ja näytettävää khdetta hiiren kakkspainikkeella Näytä napsauttamalla Ohje-painiketta Kun näytät hjeen, vit lukea hjeen käyttämällä sisältösivua tai avainsanahakua. Tee tarvittavat asetukset. Näistä asetuksista tulee tulstinhjaimen letusasetukset. 35

36 Tulstinhjaimen käyttö (Windws) Napsauta tarkistettavaa ja näytettävää khdetta hiiren kakkspainikkeella Napsauta khtaa hiiren kakkspainikkeella ja napsauta sitten Help (Ohje). Tulstinhjaimen mukautus Vit tallentaa asetukset tai muuttaa niitä haluamallasi tavalla. Eri asetusten tallennus valituiksi asetuksiksi Vit tallentaa kaikki asetuskhteet tulstinhjaimeen. A Aseta kukin Main (Yleiset) -näytön ja Page Layut (Sivun asettelu) -näytön khde, jnka haluat tallentaa valittuina asetuksina. Napsauta Save/Del. (Tallenna/Pista) Main (Yleiset)- tai Page Layut (Sivun asettelu) -välilehdellä. Vinkki: Kun käytössä n Windws XP, napsauta tsikkrivin -kuvaketta ja napsauta sitten sitä hjekhdetta, jta haluat tarkastella. C Kirjita nimi Name (Nimi) -tekstiruutuun ja napsauta Save (Tallenna). 36

37 Tulstinhjaimen käyttö (Windws) Vit tallentaa enintään 100 asetusta. Vit valita tallentamasi asetukset Select Setting (Valitut asetukset) -luettelruudusta. Napsauta Custm Settings (Mukautetut asetukset). Vinkki: Vit tallentaa asetukset tiedstna napsauttamalla Exprt (Vie). Vit jakaa asetukset napsauttamalla Imprt (Tu) ja tuda tallennetun tiedstn tiseen tietkneeseen. Tulstusmateriaalin asetusten tallennus Vit tallentaa Media Settings (Tulstusmateriaalin asetukset) -khteet Main (Yleiset) -näytössä. A Muuta Media Settings (Tulstusmateriaalin asetukset) -khteet Main (Yleiset) -näytössä. C Kirjita nimi Name (Nimi)-tekstiruutuun ja napsauta Save (Tallenna). Vit tallentaa enintään 100 asetusta. Vit valita tallentamasi asetukset Media Type (Tulstusmateriaali) -luettelruudusta. Vinkki: Vit tallentaa asetukset tiedstna napsauttamalla Exprt (Vie). Vit jakaa asetukset napsauttamalla Imprt (Tu) ja tuda tallennetun tiedstn tiseen tietkneeseen. 37

38 Tulstinhjaimen käyttö (Windws) Näyttökhteiden uudelleenjärjestely Vit näyttää usein käytettyjä khteita heti järjestämällä Select Setting (Valitut asetukset)-, Media Type (Tulstusmateriaali)- ja Paper Size (Paperikk) -asetukset seuraavasti. C Järjestä tai ryhmitä khteita List (Luettel) -ruudusta. Vit siirtää ja järjestää khteita vetämällä ja pudttamalla. Js haluat lisätä uuden ryhmän (kansin), valitse Add Grup (Lisää ryhmä). A Piilta tarpeettmat khteet. Järjestä ne uudelleen useimmin käytettyyn järjestykseen. Järjestä ryhmiin (kansiihin). Siirry Utility (Apuhjelma) -välilehteen ja napsauta Menu Arrangement (Valikkjen järjestely). Js haluat pistaa ryhmän (kansin), valitse Delete Grup (Pista ryhmä). Vedä ja pudta tarpeettmia khteita tilaan Nt Display (Älä näytä). Vinkki: Kun suritetaan Delete Grup (Pista ryhmä), ryhmä (kansi) pistetaan, mutta pistetun ryhmän (kansin) khteet säilyvät. Valitse Edit Item (Mukkaa khtaa). D Napsauta Save (Tallenna). 38

Käyttöopas NPD4330-00 FI

Käyttöopas NPD4330-00 FI NPD4330-00 FI Tekijänikeudet ja tavaramerkit Tekijänikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun saa ei saa tisintaa, tallentaa tietjenhakujärjestelmään tai siirtää missään mudssa tai millään tavin,

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE

HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE 1 / 20 1. Hsted.fi Exchange Hsted.fi Exchange avulla käyttäjät saavat erinmaiset työkalut mnipuliseen ryhmäviestintään. Asiakkaat ja työntekijät tavittavat npeasti ja lutettavasti

Lisätiedot

NV-U50/U50T/U70T-navigaattorien ohjelmiston päivitys

NV-U50/U50T/U70T-navigaattorien ohjelmiston päivitys NV-U50/U50T/U70T-navigaattrien hjelmistn päivitys Yhteenspivat tutteet Sny timittaa hjelmistpäivityksen seuraavien Sny-navigintitutteiden mistajille: NV-U50/U50T/U70T: navigaattrit jissa hjelmistversi

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto 1 Varsinais-Sumen palvelupisteaineist - hjeet käyttöön (versi 16.12.2013) Varsinais-Sumen palvelupisteaineist Ohjeet käyttöön Lyhyesti: Varsinais-Sumesta kerätään ja pidetään ajan tasalla palveluihin liittyvää

Lisätiedot

SMART Document Camera Malli SDC-450

SMART Document Camera Malli SDC-450 Tekniset tiedt SMART Dcument Camera Malli SDC-450 Fyysiset tiedt Kk Kkntaitettuna Asetukset Pain Lähetyskk Lähetyspain Mixed Reality - kuuti Kk Pain 25,4 cm (l) 7 cm (k) 30,5 cm (s) (10" 2 3/4" 12") 20,3

Lisätiedot

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet MViE- svelluksen käyttöhjeet Yleistä tieta: MViE- palvelua vidaan käyttää mbiililaitteilla jk käyttämällä laitteessa levaa selainhjelmaa tai lataamalla laitteeseen ma MViE- svellus Svelluksen kautta vidaan

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN 20.9.2017 Yleisesittely Vit lähettää asiakaskutsut asiakkaillesi sähköpstilla tai tulstaa kutsut ja lähettää ne pstitse. Kutsun paperikk n A4. Kutsu vi lla

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

APD710T Käyttöohje. o o. o o. o o. o o. o o o o

APD710T Käyttöohje. o o. o o. o o. o o. o o o o APD710T Käyttöhje Index 1. Käyttötarkitus 2. Turvallisuus 2.1. Tämän käyttöppaan tarrat 2.2. Yleiset turvallisuushjeet 3. Käyttööntn valmistelu 3.1. Pakkauksesta purkaminen 3.2. Pakkauksen sisältö 4. Asennus

Lisätiedot

Käyttöopas CMP0038-01 FI

Käyttöopas CMP0038-01 FI CMP0038-01 FI Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa toisintaa, tallentaa tietojenhakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Janne Fredman Tarkastanut: Versi: 1.0 ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Sisällysluettel 1 Liittymän yleiskuvaus... 3 1.1 NetBarn...

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Käytettäessä eri käyttöjärjestelmää tai järjestelmäarkkitehtuuria palvelimelle ja asiakkaalle yhteys ei ehkä toimi oikein, kun yhteyden muodostus suoritetaan

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

HitCall Softphone käyttöönotto

HitCall Softphone käyttöönotto 1 Sftphne käyttööntt Sftphne n pilttivaiheessa leva sittjärjestelmän laajennus. Palvelu mahdllistaa puhelut ulkmailta Sumeen ktimaisin puheluhinnin. Pilttivaihe, asennus 1) Tarvitset spimuksen palvelun

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö Pikapas - versi 6.0 Mitä One Number -palvelut vat? One Number -palvelut käsittävät henkilökhtaisen puhelunreitityksen, jnka avulla

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

SMART Document Camera 450

SMART Document Camera 450 SMART Dcument Camera 450 Käyttöpas Mnimutkaisesta helpksi Tutteen rekisteröinti Js rekisteröit SMART-tutteen, ilmitamme sinulle uusista minaisuuksista ja hjelmistpäivityksistä. Rekisteröidy verkssa sitteessa

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Soundings Editor Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Soundings Editor versio 3.1.0 (Novapoint 18) 26.9.2014

Soundings Editor Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Soundings Editor versio 3.1.0 (Novapoint 18) 26.9.2014 Sundings Editr Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Sundings Editr versi 3.1.0 (Nvapint 18) 26.9.2014 2(7) Nvapint Sundings Editr, versi 3.1 Yleiskuvaus Asennus Nvapint Sundings Editr hjelma n hjelma

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.5.0

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.5.0 Tukkuu 2015 1 (6) Aditr Tikn Wrker palvelu (service) Sisällysluettel 1. Yleistä... 1 2. Rinnakkaisen instanssin asentaminen... 2 3. Rinnakkaisen instanssin pist... 4 4. Aditr Tikn Wrker palvelun Windws

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58 Asennushje Ohjelmitavat terrestiaalipäävahvistimet CU 119 SSTL n: 75 631 58 CU 128 CU 119 N SSTL n: 75 631 60 SSTL n: 75 631 59 CU 155 CU 128 N SSTL n: 75 631 62 SSTL n: 75 631 61 13 14 4 5 3 2 6 7 295

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

Opus Dental -julkaisutiedot Versio

Opus Dental -julkaisutiedot Versio Opus Dental -julkaisutiedt 23.3.2016 Versi 7.1.348 Versi 7.1.348 (versin 7.1.339 jälkeen) Timenpiteiden kirjaus: Labratri- ja röntgentutkimuksia kirjattaessa Opus varmistaa nyt, että määräyspäivä ei le

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18.20 (64-bit) 26.9.2014

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18.20 (64-bit) 26.9.2014 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18.20 (64-bit) 26.9.2014 2(10 Nvapint svellukset, versi 18.20 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain

Lisätiedot

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA Mika Siisknen Tiethallint tulstus_piskelijat.dcx 1 / 4 Sisällys 1. Yleistä tulstamisesta... 2 2. Vanha tulstusjärjestelmä (lasertulstimet ym.)... 3 3. Uusi tulstusjärjestelmä

Lisätiedot

1 T-STORE OHJELMISTON ESITTELY... 3 2 T-STORE OHJELMISTON ASENTAMINEN... 4 3 T-STORE OHJELMISTON AKTIVOINTI... 6 4 ASETUKSET... 8

1 T-STORE OHJELMISTON ESITTELY... 3 2 T-STORE OHJELMISTON ASENTAMINEN... 4 3 T-STORE OHJELMISTON AKTIVOINTI... 6 4 ASETUKSET... 8 1 T-STORE OHJELMISTON ESITTELY... 3 1.1 TOIMINNOT... 3 1.2 TIEDONSIIRTO... 3 1.3 TALLENNETTAVAT TIETOTYYPIT... 3 1.4 TIETOJEN TALLENNUS... 3 2 T-STORE OHJELMISTON ASENTAMINEN... 4 3 T-STORE OHJELMISTON

Lisätiedot

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita käyttäen ulkasiainministeriön asiintipalvelun

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

5210n / 5310n -pikaopas

5210n / 5310n -pikaopas 5210n / 5310n -pikaopas VAARA: Ennen kuin asennat Dell-tulostimen ja käytät sitä, lue Omistajan oppaassa olevat turvallisuusohjeet. 1 5 1 Vastaanottoalusta 2 6 2 Käyttöpaneeli 3 Lokero 1 (vakiolokero)

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens. Käyttö HiPath 3000 OpenStage 15 T Käyttöhje Cmmunicatin fr the pen minded Siemens Enterprise Cmmunicatins www.siemens.fi/enterprise Tärkeitä hjeita Tärkeitä hjeita Q Turvallisuussyistä puhelimen virransyöttö

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

1. Turvaohje. 2. Tuotteen Ominaisuudet DIGISCALE 1000

1. Turvaohje. 2. Tuotteen Ominaisuudet DIGISCALE 1000 DIGISCALE 1000 EN: hje Sisällysluettel 1. Turvahje 2. Tutteen Ominaisuudet 3. Tekniset tiedt 4. Sähkökaavi 5. hje 6. Näytön 7. Vianmääritys 8. Kauksäätimen hje 9. Parametrin asetus 10. Kalibrinti 1. Turvahje

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta.

Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta. Insert % Shift Pika-aloitus Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta.) Takuukortti Pika-aloitusopas D1-tarrakasetti

Lisätiedot

DYNAFLEET ja NAVIGOINTI

DYNAFLEET ja NAVIGOINTI Sivu 1/27 DYNAFLEET ja NAVIGOINTI Jälkimarkkina-asennus Dynafleet auttaa kuljetusyrityksiä pitämään kuljetustehtävät ja ajneuvkalustn hallinnassa. Dynafleet n yritysten tuttavuuden kehittämiseen tarkitettu

Lisätiedot

Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä, Kuvakäsittelystä

Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä, Kuvakäsittelystä Taulukklaskennan edistyneempiä piirteitä, Kuvakäsittelystä Taulukklaskennasta käsitellään edistyneempiä piirteitä harjituksen H7 phjalta Kuvankäsittelystä pikselit, väriresluuti ja kuvan kk resluuti, kuvafrmaatit

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Käyttöopas CMP0025-01 FI

Käyttöopas CMP0025-01 FI CMP0025-01 FI Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa toisintaa, tallentaa tietojenhakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Pinon enimmäiskorkeus on 10 mm. Monisyöttölaitteessa voi olla 100 arkkia paperia, joka painaa 75 g/m 2 10 kirjekuorta 75 kalvoa

Pinon enimmäiskorkeus on 10 mm. Monisyöttölaitteessa voi olla 100 arkkia paperia, joka painaa 75 g/m 2 10 kirjekuorta 75 kalvoa Monisyöttölaitteessa voi olla erikokoista ja -tyyppistä tulostusmateriaalia, kuten kalvoja, postikortteja, arkistokortteja ja kirjekuoria. Siitä on hyötyä tulostettaessa yksittäisille kirjepaperin, värillisen

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Langatn muuntaja, välipistke Tilausnr. : 5323 02 Käyttöhje 1 Turvallisuushjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat lukkaantumiset, tulipal tai aineelliset vahingt vat mahdllisia.

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE 1PEBBELL 2 WATERPROOF 2LAITTEEN LATAAMINEN Pebbell 2 Waterprf paikannuslaite n varustettu ladattavalla akulla. Akun kest vi vahdella riippuen GPS and GSM

Lisätiedot