Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens."

Transkriptio

1 Käyttö HiPath 3000 OpenStage 15 T Käyttöhje Cmmunicatin fr the pen minded Siemens Enterprise Cmmunicatins

2

3 Tärkeitä hjeita Tärkeitä hjeita Q Turvallisuussyistä puhelimen virransyöttö n sallittua tteuttaa vain käyttäen puhelimelle tarkitettua alkuperäistä virransyöttölaitetta (tilausnumer: S30122-H7722- X, malli AWN1DC420MVA). Älä kskaan avaa puhelinta lisänäppäimistöä! Käänny ngelmatapauksissa järjestelmän ylläpitäjän puleen. Käytä vain Siemensin alkuperäissia! Muiden sien käyttö n vaarallista ja jhtaa takuun lppumiseen ja CEmerkin mitätöintiin. CE-merkki ja WEEE-merkki CE-merkki sittaa laitteen täyttävän EU-direktiivin 1999/5/EEC vaatimukset. Kaikki sähkölaitteet, jtka vat merkitty heisella erilliskierrätysmerkillä, tulee erttaa muusta jätteestä ja jälleenkäsitellä ympäristömääräysten mukaisesti. Vanhjen sähkölaitteiden asianmukainen kerääminen ja hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdllisia ympäristö- ja terveyshaittja. Tämä mahdllistaa myös käytettyjen elektrniikkalaitteiden kierrätyksen ja uudelleenkäytön. Saat lisätietja sähkölaitteiden kierrätyksestä tuttajasuuskunnilta, jätteiden käsittelyasemilta, jälleenmyyjiltä ja laitteen maahantujalta. Nämä tiedt kskevat vain laitteita, jita myydään ja asennetaan EU-maissa ja jtka kuuluvat EU-direktiiviin 2002/96/EC. EU:n ulkpulisissa maissa vi lla myös muita pikkeavia määräyksiä sähkölaitteiden kierrätyksestä ja hävittämisestä. 3

4 Tärkeitä hjeita Puhelimen sijituspaikan valinta Puhelimen käyttöpaikan lämpötilan tulee lla +5 C ja + 40 C välillä. Puhelimen kaiutin ja mikrfni timivat kädet vapaana -tilassa parhaiten sillin, kun mikrfnin edessä leva tila puhelimen ikealla etupulella jätetään vapaaksi. Paras etäisyys puhumiselle kädet vapaana -tilassa n n. 50 cm. Älä käytä puhelinta erittäin pölyisessä ympäristössä, muutin puhelimen käyttöikä saattaa leellisesti lyhentyä. Älä aseta puhelinta alttiiksi suralle auringnvallle muulle lämpösäteilylle, kska ne saattavat vauriittaa elektrniikkakmpnentteja ja puhelimen sujaktela. Älä käytä puhelinta ympäristössä, jssa mudstuu vesihöyryä (esim. kylpyhune ja saunatilat). Ohjelmistpäivitys Ohjelmistpäivityksen llessa käynnissä puhelinta ei tule kytkeä irti puhelinjhdinkaapelista. Ohjelmistpäivitys ilmaistaan puhelimen näytöllä asianmukaisilla viesteillä ja/ vilkkuvalla LED-merkkivallla. Dkumentaati Tämä käyttöhje timitetaan tietliikennepalvelimen käyttöhjepaketin mukana levalla CD-ROM -levyllä. Ohjeen lukemista ja tulstamista varten tarvitset Acrbat Reader -hjelman, jnka vi ladata vapaasti internet-sitteesta: Teknisiä tietja, tieta uusimmista hjelmistpäivityksistä, usein kysyttyjä kysymyksiä ja paljn muuta tieta n saatavilla englannin kielellä internetsitteessa: 4

5 Sisällysluettel Tärkeitä hjeita CE-merkki ja WEEE-merkki Ohjelmistpäivitys Dkumentaati Yleisiä hjeita Tämä käyttöhje Hult ja ylläpit Asianmukainen käyttö Kädet vapaana puhuminen ja näytön luettavuus OpenStage-puhelimen käytön perusteita OpenStage 15 T -puhelin Äänenvimakkuuden säätöpainikkeet ja kaiutinpainike Viestipainike ja timinnepainike Navigintipainikkeet Vapaasti hjelmitavat timinnenäppäimet Valintanäppäimistö Leptila Tekstiviestit ja puhepstiviestit Puhelujen sittaminen - perustiminteet Puheluun vastaaminen Puheluun vastaaminen luurin kautta Puheluun vastaaminen luuria nstamatta ("kädet vapaana") Siirtyminen "kädet vapaana" -tilaan puhelun aikana Siirtyminen kaiutintiminteesta luuriin Myötäkuuntelu puhelun aikana Puhelun sittaminen Numern valinta, kun luuri n ylhäällä Numern valinta luuria nstamatta Valinnantist Puhelun lpetus Mikrfnin kytkeminen päälle/pis päältä Sittaminen tiselle puhelun aikana (välipuhelu) Vurttelu Puhelun välitys Kutsunsiirt Välitön kutsunsiirt Viivästetty kutsunsiirt Jntus Jntuksen käynnistäminen Takaisinsittn vastaaminen Käynnistettyjen jntusten näyttö/pist Puhelinnumern tallentaminen näppäimelle

6 Sisällysluettel Valinta khdenumernäppäimellä Puhelimen asetukset Hälytysäänen vimakkuuden muuttaminen Hälytysäänen sävyn muuttaminen Humisittäänen vimakkuuden muuttaminen Kaiutintiminnan svittaminen huneen akustiikkaan Puheen äänenvimakkuuden säätäminen puhelun aikana Näytön kntrasti Näytön kielen muuttaminen Puhelujen sittaminen - Mukavuustiminteet...34 Puheluun vastaaminen Tiseen puhelimeen tulevan puhelun khdistettu piminta Siirt sitn aikana Vastaaminen pikapuheluun Vastaaminen puheluun sankaluurilla Ovipuhelinyhteys/ven avaaminen Numern valinta/sittaminen Numern ennaltavalinta/numern krjaus Sittajalista Lyhytvalinta Valinta puhelinluettelsta Valinta LDAP-hakemiststa Pstilaatikk Pikapuhelu Kuiskauspuhelu Kuumalinja (autmaattinen yhteyden mudstus, Htline) Linjan esivaraus Väliaikainen MSN Valinta-apu Puhelun aikana Tinen puhelu Vastaaminen tiseen puheluun (kputus) Tisen puhelun (autmaattisen kputuksen) estäminen/salliminen 51 Kputuksen merkkiäänen kytkeminen päälle/pis päältä Puhelun asettaminen parkkiin Ulkpuhelun asettaminen pitn Neuvttelu Neuvttelun lpetus Äänitaajuusvalinta (DTMF), äänitaajuusjälkivalinta Puhelun nauhitus Puhelun välitys ryhmälle tehdyn pikapuhelun jälkeen Flash-merkki analgiselle ulklinjalle Js numer ei vastaa Kputus varatulle Rinnankytkentä Yökytkentä

7 Sisällysluettel Timinteen, makrn ja muistutuksen tallennus.. 62 Timinteen hjelminti näppäimelle Makrn (kmentjnn) tallentaminen Muistutussitt Muistutussitn tallentaminen Muistutussittn vastaaminen Puhelukustannukset/maksunsitus Oman puhelimen puhelumaksut Tisen puhelimen puhelukustannukset Tilikdi (prjektikdi) Työskentelyrauha/Turvallisuus Hälytysäänen kytkeminen päälle/pis päältä Kutsunsuja päälle/pis päältä Numernsalaus Huneen akustinen valvnta (Babyphne) Tuntemattman sittajan tunnistus "Jäljitys" Puhelimen luvattman käytön estäminen Tisen puhelimen lukitus Henkilökhsen PIN-kdin tallentaminen Lisätiminteita Viestin lähetys Lähetetyn viestin pist/katselu Viestin vastaanttaminen Pissalviesti Pissalviestin kytkeminen pis päältä Odttavien puhelujen näyttö/ ylivutnäyttö Väliaikainen puhelin (Flex Call) Puhelinnumern vaiht (Uudelleensijitus, Relcate) Faksi-ilmitus/Viesti vastaajassa Timinteiden aktivinnin pist Timinneapu DISA (Direct Inward System Access) ISDN-timinteiden käyttö Keypad-valinnan avulla Puhelindatapalvelu Releet Tunnistimet (vain HiPath 3350/ HiPath 3550) Henkilöhaku Ryhmätiminteet Sarja/ryhmäkutsu Pimintaryhmä

8 Sisällysluettel Sitnhjaus ACD-palveluryhmä Ryhmä- ja jhtaja/sihteeri -timinteet MULAP-linjanäppäinten käyttö MULAP-linjjen tyypit MULAP-puheluun vastaaminen Sittaminen MULAP-näppäimen avulla Puhelun asettaminen pitn MULAP-linjalle Vurttelu MULAP-linjilla MULAP-neuvttelu MULAP-siirt Surakutsunäppäimet Puheluun vastaaminen surakutsunäppäimellä Puhelu tiselle ryhmän jäsenelle Käynnissä levan puhelun välitys surakutsunäppäimen avulla Tisen jäsenen puhelun piminta Ryhmäkutsun kytkeminen päälle/pis päältä (ei jhtajapuhelimelle jhtaja/ sihteeri-ryhmässä) Puhelut suraan jhtajalle (vain jhtaja/sihteeri-ryhmässä) LAN-verkn (lähiverkn) erikistiminteet Sarjaliittymästä/ryhmäkutsusta piskytkeytyminen Kutsunsiirt Yökytkentä Sitnhjaus Rele Oven avaus Puhelimen timinnan testaus Päätelaitetesti Näppäinhjelminnin tarkistaminen Ohjeita Hit-hjeet Viankrjaus Näytöllä näkyvät virheilmitukset Ongelmatapaukset Hakemist

9 Yleisiä hjeita Yleisiä hjeita Tämä käyttöhje Tässä käyttöhjeessa kuvataan OpenStage -puhelimen käyttömahdllisuuksia HiPath tietliikennepalvelimessa. Kaikki minaisuudet eivät välttämättä le saatavilla, js niiden käytöstä ei le svittu jälleenmyyjän ja asiakkaan välillä. Käyttöhje sisältää kaikki puhelimellasi suritettavissa levat timinteet. Js jkin timinne ei le käytettävissä puhelimessasi, syynä vi lla: Timinnetta ei le hjelmitu puhelimeen käänny järjestelmän ylläpitäjän puleen. Timinne ei le käytettävissä puhelinjärjestelmässä käänny jälleenmyyjän puleen järjestelmän päivittämiseksi. Tämä käyttöhje auttaa sinua ppimaan tuntemaan OpenStage-puhelimen minaisuudet. Ohje sisältää tärkeitä tietja puhelimen turvalliseen ja tarkituksenmukaiseen käyttöön. Seuraa hjeita tarkasti välttyäksesi mahdllisilta virheiltä ja vidaksesi hyödyntää mnipulisen puhelimesi timintja parhaalla mahdllisella tavalla. Kaikkien niiden henkilöiden tulisi lukea tämä käyttöhje, jtka asentavat käyttävät OpenStage -puhelinta. Oman ja tisten henkilöiden turvallisuuden vuksi lue tarkin tässä kirjasessa levat turvallisuushjeet ja nudata niitä. Turvallisuushjeiden nudattaminen auttaa välttämään mahdlliset itseesi ja muihin khdistuvat vahingt sekä laitteen vahingittumisen. Tämä käyttöhje n pyritty tekemään käyttäjäystävälliseksi. OpenStage-puhelimen timinnt käydään läpi vaihe vaiheelta. Asennukseen liittyvät asiat n kuvattu erillisessä käsikirjassa. Pikakäyttöhjeessa n lueteltu puhelimen käyttömahdllisuudet lyhyesti. Hult ja ylläpit Puhelimen ja puhelinjärjestelmän hultn ja ylläpitn liittyvät asiat hituvat parhaiten puhelimen jälleenmyyjän kautta. Kysy tarvittaessa yhteystietja järjestelmävastaavalta. Asianmukainen käyttö OpenStage-puhelin n suunniteltu puhelinsisäjhtverkkn liitettäväksi puhelimeksi, jnka vi asettaa pöydälle asentaa seinälle. Puhelinta ei le tarkitettu muunlaiseen käyttöön. 9

10 Yleisiä hjeita Tutteen tunnukset Puhelimen tiedt - tarkka tutetunnus ja sarjanumer - löytyvät puhelimen phjasta. Puhelinjärjestelmän tyyppiä vit tiedustella järjestelmävastaavalta. Kirjita nämä tiedt muistiin mahdllisten ngelmatilanteiden yhteydessä sittaessasi valtuutetun jälleenmyyjän maahantujan asentajalle. Kädet vapaana puhuminen ja näytön luettavuus Saavuttaaksesi parhaan mahdllisen puheen laadun puhuessasi luuri alhaalla puhelimen kaiuttimen ja mikrfnin kautta, pidä aina puhelimen ikea etupuli vapaana esteistä. Paras etäisyys puhumiselle n n. 50 cm. Timi seuraavalla tavalla, jtta näet puhelimen näytön pastavat tekstit mahdllisimman selkeästi: Käännä puhelinta sellaiseen asentn, että pystyt katsmaan puhelimen näyttöä mahdllisimman khtisuraan. Vit pienentää näin mahdllisia ympäristön vallähteiden aiheuttamia heijastuksia. Säädä näytön kntrasti itsellesi spivaksi sivu

11 OpenStage-puhelimen käytön perusteita OpenStage-puhelimen käytön perusteita Seuraavassa n kuvattu puhelimen käyttöön liittyvät perusasiat, kuten puhelimen painikkeet ja näytöllä näkyvän infrmaatin rakenne. Kuvassa leva OpenStage 15 T -puhelimen värivaihteht ei le myytävänä Sumessa. OpenStage 15 T -puhelin Vit puhua puhelua luurin kautta. 2 Puhelimen näytöllä näkyvät kussakin tilanteessa mahdlliset timinnt sivu Vit säätää puhelimen ääniminaisuuksia äänenvimakkuuden säätönäppäimillä ja alittaa kädet vapaana -puhumisen kaiutin-painikkeella sivu O Viestipainike sivu 18 ja N timinne-painike sivu Valintanäppäimistöllä vit valita puhelinnumerita ja näppäillä timinnetunnuksia ja kirjittaa tekstiä. 6 Navigintipainikkeilla vit valita ja käynnistää haluamiasi timintja sivu Puhelimen hjelmitaviin timinnenäppäimiin vit tallentaa itse tarvitsemiasi puhelinnumerita timintja sivu

12 OpenStage 15 T -puhelin OpenStage 15 T -puhelimen minaisuuksia Näyttö Kaksisuunnen kaiutin/mikrfni -timint (kädet vapaana) Seinäasennusmahdllisuus LCD, 2 riviä, 24 merkkiä 12

13 OpenStage 15 T -puhelin OpenStage lisänäppäimistö 15 OpenStage lisänäppäimistö 15 n puhelimen ikealle sivulle asennettava lisälaite, jssa n 18 vapaasti hjelmitavaa timinnenäppäintä LED-merkkivallla. Vit hjelmida itse näppäimiin haluamiasi puhelinnumerita ja timinteita sivu 62. Vit liittää OpenStage 15 T -puhelimeen yhden OpenStage lisänäppäimistön 15. Kuvassa leva OpenStage 15 T -puhelimen värivaihteht ei le myytävänä Sumessa. Englanninkielisiä teknisiä tietja, turvallisuushjeita ja asennushjeita löydät internet-sitteesta 13

14 OpenStage 15 T -puhelin Näppäimet Äänenvimakkuuden säätöpainikkeet ja kaiutinpainike Näppäin Timint - Äänenvimakkuuden ja näytön kntrastin sivu 33 pienentäminen. n Kaiuttimen päälle-/piskytkentä (punainen LED-merkkival) sivu Äänenvimakkuuden ja näytön kntrastin sivu 33 suurentaminen. Viestipainike ja timinnepainike Näppäin O N Timint Viestien katselu puhepstin kuuntelu (punainen LED-merkkival) sivu 18. Timinnevalikn avaaminen (punainen LED-merkkival) sivu 19 Navigintipainikkeet Navigintipainikkeilla vit käyttää kuhunkin tilanteeseen spivia timinteita seuraavalla tavalla: Näppäin Timint < Leptilavalikn avaaminen sivu 17, listissa ja valikissa selaaminen alaspäin. = Timinnn käynnistäminen. : Leptilavalikn avaaminen sivu 17 listissa ja valikissa selaaminen ylöspäin. 14

15 Vapaasti hjelmitavat timinnenäppäimet OpenStage 15 T -puhelin OpenStage 15 T -puhelimessasi n kahdeksan timinnenäppäintä, jissa n LED-merkkival. Vit hjelmida samaan näppäimeen yhden puhelinnumern timinteen. Mikäli tarvitset lisää hjelmitavia näppäimiä käyttöösi, vit liittää puhelimeesi OpenStage lisänäppäimistön sivu 13. Vit käyttää näppäimissä seuraavia minaisuuksia: Timinteita ja timinnejnja (makrja) Puhelinnumernäppäin, jhn vi tallentaa alanumern edustuksella (LED merkkival ilmaisee alanumern varattu-/vapaa-/sitttilan) Näppäimen painallus surittaa näppäimeen hjelmidun timinnn sittaa näppäimeen hjelmituun numern. Timinnn tila näkyy vastaavassa näppäimessa LED-merkkivaln avulla. LED-merkkivaln timinta surakutsunäppäimessä LED Timinnenäppäimessä Surakutsunäppäimessä S Timinne n pis päältä. Linja n vapaa. T Petri T. Matti B. Timinne n aktiivinen. Sitt linjalla. Esim. pääluuripanikkeen LEDmerkkivaln vilkkuessa hitaasti vit vastata puheluun pääluurista painamalla näppäintä. R Timinne n kytketty päälle. Linja n varattu. Puhelimessa vi lla edustettuna useampia linjja sivu

16 OpenStage 15 T -puhelin Valintanäppäimistö Vit kirjittaa valintanäppäimistön avulla myös tekstiä niissä tilanteissa, jtka vaativat tekstin kirjittamista. Paina kutakin valintanäppäintä niin mnta kertaa, että saat näytölle haluamasi merkin. Esimerkki: Kirjittaaksesi merkin h, paina kaksi kertaa valintanäppäimistön näppäintä 4. Näppäilyn aikana näytetään kaikki merkit, jtka n mahdllista kirjittaa kyseisen näppäimen avulla. Jkaisen painalluksen jälkeen khdistin siirtyy yhden merkin eteenpäin. Kun khdistin n haluamasi merkin khdalla, dta hetki, niin kyseinen merkki tetaan käyttöön. Valintanäppäimistön kirjainmerkit auttavat myös erikisnumeriden valinnassa, esim SOITA = Valintanäppäimistön merkkivalikima Näppäin 1x 2x 3x 4x 5x 1 [a] 1 2 a b c 2 3 d e f 3 4 g h i 4 5 j k l 5 6 m n 6 7 p q r s 7 8 t u v 8 9 w x y z ) [b] ( [c] [a] [b] [c] Välilyönti Seuraava kirjain islla Pistaa khdistimen vasemmalla pulella levan merkin 16

17 OpenStage 15 T -puhelin Näyttö OpenStage 15 T -puhelimessa n mustavalkinen LCD-näyttö. Säädä näytön kntrasti miin tarpeisiisi spivaksi sivu 33. Leptila Mikäli puhelimessa ei le meneillään puhelua, eikä siitä käytetä timintja eikä tehdä asetusten muutksia, n näyttö leptilassa. Esimerkki: Kellnaika 13:15 MA 2. LOK f Päivämäärä Leptilavalikn avaaminen Oma alanumer Leptilavalikk Painamalla puhelimen leptilassa navigintipainiketta :, avautuu puhelimen leptilavalikk. Vit käynnistää tilanteesta riippuen erilaisia timintja. Timintjen järjestys vi muuttua tilanteen mukaan; Esim. Sittajalista näytetään ensimmäisenä vaihtehtna sillin, kun lista sisältää uusia puheluita. 17

18 OpenStage 15 T -puhelin Viestit Puhelinjärjestelmän mallista ja kknpansta riippuen käytettävissä vi lla myös puhepstiminaisuudet. Puhepstin timinta n kuvattu erillisessä käyttöhjeessa. Tiedustele hjetta tarvittaessa järjestelmävastaavalta. Tekstiviestit ja puhepstiviestit Js sinulle n uusia viestejä, puhelin ei le leptilassa sivu 17, vaan näyttää valikka Viesti saapunut, ja viestipainikkeen LED-merkkival palaa. LED-merkkival sammuu vasta sen jälkeen, kun kaikki viestit n luettu pistettu. Paina viestipainiketta O lukeaksesi tekstiviestit kuunnellaksesi sinulle jätetyt puhepstiviestit sivu 46. Mikäli hjelmitu, vidaan viestipainiketta painamalla sittaa puhepstiin ja viestien kuuntelu alkaa heti. 18

19 OpenStage 15 T -puhelin Timinnevalikk Valikssa n useita tasja. Ensimmäisellä rivillä näkyy avattu valikk ja tisella rivillä valikn sisältämät vaihtehdt. Esimerkki: Valikn tsikk Timinne: *7=Lyhytnumern valinta? f Vit selata näytölle lisää timinteita Valittava vaihteht Timinteen käynnistämisvaihtehdt: Paina timinnepainiketta N ja selaa näytölle haluamasi timinne navigintipainikkeilla sivu 14. Paina ( -painiketta ) -painiketta ja näppäile timinteen tunnus. Timinnekdit ja timinteet, kts. sivu

20 Puhelujen sittaminen - perustiminteet Puhelujen sittaminen - perustiminteet Puheluun vastaaminen Puhelin si seuraavilla sittäänillä, mikäli tietliikennepalvelimen hjelmintia ei le muutettu: Sisäpuhelussa puhelin si kerran jka neljäs sekunti. Ulkpuhelussa puhelin si jka neljäs sekunti kaksi kertaa lyhyesti peräkkäin. Ovipuhelinsitssa puhelin si jka neljäs sekunti klme kertaa lyhyesti peräkkäin. Kun puhelun aikana tulee tinen puhelu, kuulet n. jka kuudes sekunti lyhyen merkkiäänen. Asentaja vi muuttaa sisäpuhelujen ja ulkpuhelujen sittrytmejä. Sittrytmit vidaan määritellä alanumerkhsesti niin, että tietyistä alanumerista saapuvat sitt sivat puhelimessasi halutulla sittrytmillä. Näytöllä näkyy sittajan puhelinnumer nimi. Puheluun vastaaminen luurin kautta Puhelin si. Näytöllä näkyy sittajan numer nimi. ^ Nsta luuri. + - Vit säätää kuulkkeen äänenvimakkuutta. Paina näppäimiä niin mnta kertaa, kunnes äänenvimakkuus tuntuu spivalta. Puhelun lpetus: \ Laske luuri. S Paina "Purku"-näppäintä. Puheluun vastaaminen luuria nstamatta ("kädet vapaana") Puhelin si. Näytöllä näkyy sittaja. n Paina näppäintä. Merkkival syttyy. Vit nyt puhua. + - Vit säätää kaiuttimen äänenvimakkuutta. Paina näppäimiä niin mnta kertaa, kunnes äänenvimakkuus tuntuu spivalta. 20

21 Puhelujen sittaminen - perustiminteet Puhelun lpetus: n S Paina näppäintä. Merkkival sammuu. Paina "Purku"-näppäintä. Ohjeita "kädet vapaana" -timinteen käytölle: Kerr puhekumppanillesi, että käytät kaiutinta. Kaiutintiminne timii paremmin, js säädät kaiuttimen äänenvimakkuuden pienemmälle. Paras puhe-etäisyys puhelimeen kaiutinta käytettäessä n n. 50 cm. Siirtyminen "kädet vapaana" -tilaan puhelun aikana n ja \ ^ ja [ Edellytys: Puhut puhelua luurin kautta. Pidä näppäintä alaspainettuna ja laske samalla luuri alas. Lpeta sen jälkeen näppäimen painaminen. Jatka puhelua. Siirtyminen kaiutintiminteesta luuriin Edellytys: Puhut puhelua kaiuttimen kautta ("kädet vapaana"). Nsta luuri. Jatka puhelua. Myötäkuuntelu puhelun aikana Muut huneessa levat henkilöt vivat sallistua puheluun. Kerr puhekumppanillesi, että kytket kaiuttimen päälle. Edellytys: Puhut puhelua luurin kautta. Kytkeminen päälle: n Paina näppäintä. Merkkival syttyy. Kytkeminen pis päältä: n Paina näppäintä. Merkkival sammuu. 21

22 Puhelujen sittaminen - perustiminteet Puhelun sittaminen Numern valinta, kun luuri n ylhäällä ^ Nsta luuri. Sisäpuhelu: Näppäile puhelinnumer. Ulkpuhelu: Näppäile ulklinjan tunnus ja puh.numer. Liittymä ei vastaa n varattu: \ Laske luuri. Numern valinta luuria nstamatta ^ Sisäpuhelu: Näppäile puhelinnumer. Ulkpuhelu: Näppäile ulklinjan tunnus ja puh.numer. Liittymä vastaa: Nsta luuri. Luuri alhaalla: "kädet vapaana" -timinteen käyttö. Liittymä ei vastaa n varattu: n Paina näppäintä. Merkkival sammuu. Järjestelmä vi lla hjelmitu myös siten, että ennen alanumern valintaa sinun pitää painaa "Sisä"-näppäintä. Tällöin sinun ei tarvitse valita ulklinjan tunnusta ennen ulknumera (autmaattinen linjavalinta n päällä; tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä). 22

23 Puhelujen sittaminen - perustiminteet Valinnantist S Viimeksi valitsemasi klme ulknumera tallentuvat autmaattisesti valinnantistlistalle. Vit valita ne uudelleen näppäintä painamalla. Haluttu puhelinnumer näkyy näytöllä kahden sekunnin ajan, jnka jälkeen se valitaan. Edellytys: "Valinnantist"-näppäin n hjelmitu puhelimeen. Paina näppäintä (= viimeksi valittu puhelinnumer). Paina näppäintä 2x (= tiseksi viimeisin puh.numer). Paina näppäintä 3x (= klmanneksi viimeisin puh.nr). Selaus? Selaus? Sita? S Järjestelmän hjelminnista riippuen (kysy tarvittaessa järjestelmävastaavalta) myös valittu prjektitunnus tallennetaan sivu 71. Tallennettujen numeriden näyttö ja valinta Paina näppäintä. Vahvista kahden sekunnin sisällä. Seuraavan tallennetun numern näyttö. Vahvista valinta, js haluat selata numerita edelleen. Kun let löytänyt haluamasi numern, selaa timinnevaihtehtja ja vahvista, kun let ikean khdalla. Puhelun lpetus \ Laske luuri. S Paina "Purku"-näppäintä. 23

24 Puhelujen sittaminen - perustiminteet Mikrfnin kytkeminen päälle/pis päältä Mikrfni pis? Mikrfni päälle? S R Estääksesi puhekumppanisi kuulevan, kun esim. puhut huneessa levalle henkilölle, vit kytkeä luurin mikrfnin handsfree-mikrfnin pis päältä. Samalla tavalla vit kytkeä mikrfnin päälle vastataksesi pikapuheluun (pikapuhelu, sivu 46). Edellytys: Yhteys n mudstunut, mikrfni n kytketty päälle. Paina "Mikrfni"-näppäintä. Merkkival syttyy. Mikrfni n nyt pis päältä. Paina "Mikrfni"-näppäintä, jnka merkkival palaa. Merkkival sammuu. Mikrfni kytkeytyy jälleen päälle. N Paina näppäintä. Merkkival syttyy. )52 (52 Anna pis- päällekytkemisen timinnekdi. Sittaminen tiselle puhelun aikana (välipuhelu) Välipuhelu? Puhelu takaisin? Vurttelu? Puhelun aikana vit sittaa tiselle liittymälle. Ensimmäinen puhekumppanisi n sen aikaa pidssa. Vahvista. Valitse tisen liittymän puhelinnumer. Paluu ensimmäiseen puheluun: Vahvista. Vurttelu 24

25 Puhelujen sittaminen - perustiminteet N )2 Paina näppäintä. Merkkival syttyy. Anna timinnekdi. Merkkival sammuu. Neuvttelu? Puhelun välitys? Välipuhelu? N )3 Siirtyminen vurttelusta klmen neuvtteluun Paina näppäintä. Merkkival syttyy. Anna timinnekdi. Merkkival sammuu. Puhekumppaneittesi yhdistäminen keskenään (puhelun välitys) Puhelun välitys Mikäli puhekumppanisi haluaa puhua tiselle henkilölle, vit välittää puhelun. Vahvista. Näppäile halutun henkilön puhelinnumer. [ Vit halutessasi ilmittaa puhelusta. Puhelun välitys? \ Laske luuri. 25

26 Puhelujen sittaminen - perustiminteet Kutsunsiirt Siirt päälle? 1=kaikki puhelut? 2=vain ulkpuhelut? 3=vain sisäpuhelut? Tiedn tallennus? Välitön kutsunsiirt Vit siirtää sekä sisäiset että ulkiset kutsut välittömästi simaan haluamaasi sisäiseen (järjestelmän asetuksista riippuen myös) ulkiseen numern. )1 Anna timinnekdi Anna timinnekdi. Mikäli yrityksesi kmmunikaatiratkaisu kstuu HiPath tietliikennepalvelimista, jtka n verktettu keskenään käyttäen LAN-verkka ja HiPath tietliikennepalvelinta, pitää erikismäärittelyt ttaa humin ( sivu 106)! Näppäile siirtkhteen puhelinnumer. Vahvista. Kutsunsiirrn kytkeminen pis päältä: Siirt pis? (1 Anna timinnekdi. 26

27 Puhelujen sittaminen - perustiminteet Viivästetty kutsunsiirt Vit siirtää kaikki kutsut simaan haluamaasi sisäiseen ulkiseen numern viivästetysti (mikäli asentaja n tehnyt tarvittavat määritykset). Puhelu siirtyy hjelmimaasi numern sillin, kun numern ei vastata. Viiveen pituus riippuu asentajan tekemistä määrityksistä. Lisätiminteet? *495=Viivesiirt päälle? N f Paina näppäintä. Merkkival syttyy. )495 Anna timinnekdi. Tiedn tallennus? Kun kutsunsiirt n kytketty päälle, kuulet erikisvalintaäänen, kun nstat luurin. Kun äänitaajuushivalinta n kytketty päälle (kysy järjestelmän ylläpitäjältä) vit siirtää kutsut myös äänitaajuushivalintana. Khteet: faksi = 870, hivalinta = 871, faksin hivalinta = 872. Js jku n siirtänyt mat puhelunsa sinun puhelimeesi ja puhelimesi si, näet ylimmällä rivillä siirtäjän numern ja alimmalla rivillä sittajan numern. Näppäile siirtkhteen puhelinnumer. Vahvista. Viivästetyn kutsunsiirrn kytkeminen pis päältä: Lisätiminteet? #495=Viivesiirt pis? N f Paina näppäintä. Merkkival syttyy. Pist? Vahvista. (495 Anna timinnekdi. Viivesiirrn llessa päällä, puhelimen näytöllä näkyy luurin laskemisen jälkeen hetken teksti Viivesiirt:

28 Puhelujen sittaminen - perustiminteet Jntus Js liittymä, jhn sitat, n varattu ei vastaa, vit käynnistää jntuksen. Siten vit säästää itseäsi tistuvilta sittyrityksiltä. Saat takaisinsitn, kun liittymä ei le enää varattu, liittymä, jka ei vastannut, n sittanut puhelun. Mikäli hjelmitu (tiedustele järjestelmävastaavalta), kaikki jntuspyynnöt pistetaan autmaattisesti yön aikana. Jntuksen käynnistäminen Käynnistä jntus? Edellytys: Liittymä, jhn sitat, n varattu kukaan ei vastaa. Vahvista. )58 Anna timinnekdi. Vastaus puheluun? ^ n Takaisinsittn vastaaminen Edellytys: Olet käynnistänyt jntuksen. Puhelimesi si ja näytöllä näkyy "Jntus:...". Nsta luuri. Paina näppäintä. Merkkival syttyy. Valitse ja vahvista. Kuulet sitnmenäänen. Käynnistettyjen jntusten näyttö/pist Jntusnäyttö/pis? (58 Anna timinnekdi. Seuraavan näyttö? Valitse ja vahvista valinta nähdäksesi lisää jntusmerkintöjä. 28

29 Puhelujen sittaminen - perustiminteet Jntuksen pist: Pist? Vahvista. Lpetus? Näppäimen hjelm. N n N Jntusnäytön lpetus: Paina näppäintä. Merkkival sammuu. Paina näppäintä. Merkkival sammuu. Puhelinnumern tallentaminen näppäimelle Vit tallentaa usein käyttämäsi puhelinnumern, timinteen makrn (kmentjn, jssa useampia syötteitä peräkkäin) jkaiselle puhelimen lisänäppäimistön vapaalle näppäimelle. Paina näppäintä. Merkkival syttyy. Näppäimen muuts Puhelinnumer )91 Anna timinnekdi. S Paina näppäintä. Js näppäin n j hjelmitu, näkyy näppäimeen hjelmitu timint näytöllä. Vahvista. Vahvista. Näppäile puhelinnumer. Js teit näppäilyssä virheen: Paluu Valitse ja vahista valinta. Kaikki syöttämäsi merkit pistetaan. Järjestelmä tunnistaa autmaattisesti, letk tallentamassa sisäistä vaik ulkista puhelinnumera. Js let tallentamassa sisäistä puhelinnumera, vit valita tallennuksen edustuksella ilman edustusta. Edustuk- 29

30 Puhelujen sittaminen - perustiminteet Tiedn tallennus Lpetus Tinen näppäin sella varustetun näppäimen LED-merkkival sittaa näppäimen alle tallennetun alanumern tilan (varattu, vapaa, si). Vahvista. Vahvista. Vit nyt valita tallentamasi puhelinnumern yhdellä näppäimenpainalluksella sivu 30. Vit tallentaa puhelinnumern myös puhelun aikana. S Valinta khdenumernäppäimellä Edellytys: Olet tallentanut vapaasti hjelmitavalle näppäimelle puhelinnumern ( sivu 29). Paina näppäintä, jlle let hjelminut puhelinnumern. Vit painaa khdenumernäppäintä myös puhelun aikana, jllin teet kyseiseen numern välipuhelun sivu 24. Puhelimen asetukset Hälytysäänen vimakkuuden muuttaminen + - Paina puhelimen leptilassa jmpaakumpaa näppäintä. Hälytyksen vimakkuus? Vahvista. + - Äänenvimakkuuden säätäminen kvemmalle hiljemmalle. Paina näppäimiä niin mnta kertaa, kunnes äänenvimakkuus n spivimmalla taslla. = Tallenna. Hälytysäänen sävyn muuttaminen Hälytyksen sävy? + - Paina puhelimen leptilassa jmpaakumpaa näppäintä. 30

31 Puhelujen sittaminen - perustiminteet + - Muuta sittäänen sävyä. Painele näppäimiä, kunnes löydät vaihtehdista spivimman sävyn. = Tallenna. 31

32 Puhelujen sittaminen - perustiminteet Humisittäänen vimakkuuden muuttaminen Humisittääni? + - Paina puhelimen leptilassa jmpaakumpaa näppäintä. + - Säädä humisittääni kvemmalle hiljemmalle. Paina näppäimiä niin mnta kertaa, kunnes spivin humisittäänen vimakkuus n saavutettu. = Tallenna. Kaiutintiminnan svittaminen huneen akustiikkaan Kaiutintiminta? Jtta puhekumppanisi saisi mahdllisimman hyvin selvää puheestasi, kun puhut mikrfniin, vit säätää puhelimen asetuksia ympäristön mukaan: "Rauhalliseen ympäristöön", "Nrmaaliin ympäristöön" "Meluisaan ympäristöön". + - Paina puhelimen leptilassa jmpaakumpaa näppäintä. + - Valitse ympäristön tyyppi. Painele näppäimiä, kunnes haluttu asetus näkyy näytöllä. = Tallenna. Puheen äänenvimakkuuden säätäminen puhelun aikana Puhut puhelua. Haluat säätää kuulkkeesta/kaiuttimesta kuuluvan puheen äänenvimakkuutta. + - Säädä kvemmalle hiljemmalle. Painele näppäimiä, kunnes spivin äänenvimakkuus n saavutettu. = Tallenna. 32

33 Puhelujen sittaminen - perustiminteet Näytön kntrasti Näytön kntrasti? Vit säätää puhelimen näytön kntrastin neljään eri tasn. Vit näin säätää näytön ympäristön valaistukseen spivaksi. + - Paina puhelimen leptilassa jmpaakumpaa näppäintä. + - Painele näppäintä, kunnes näytön kntrasti n haluamallasi taslla. = Tallenna. Näytön kielen muuttaminen Lisätiminteet? *48= Kieli? 15=Sumi? N Paina näppäintä. Merkkival syttyy. f Vahvista. Vahvista. )48 Anna timinnekdi. Valitse haluamasi kieli (esim. sumi) ja vahvista valinta. 33

34 Puhelujen sittaminen - Mukavuustiminteet Puhelujen sittaminen - Mukavuustiminteet Puheluun vastaaminen Tiseen puhelimeen tulevan puhelun khdistettu piminta *59=Piminta? Selaus? Kuulet tisen puhelimen sivan. N Paina näppäintä. Merkkival syttyy. )59 Anna timinnekdi. tarvitt. Selaa, kunnes haluttu alaliittymä näkyy näytöllä, ja vahvista valinta. Puhelun piminta? Vahvista. Vit näppäillä sivan puhelimen puhelinnumern, js tiedät sen. Puhelun piminta ryhmästä sivu 95. S Siirt sitn aikana Vit siirtää tulevan ulkpuhelun tiseen numern puhelimen sidessa. Puhelu siirtyy tällöin simaan tätä tarkitusta varten hjelmidulle välityspaikalle (tiedustele tarvittaessa järjestelmävastaavalta). Puhelin si. Näet sittajan nimen numern näytöllä. Paina "Purku"-näppäintä. Mikäli sitta ei vi siirtää välityspaikalle, puhelin si edelleen ja näet näytöllä tekstin "Ei juuri nyt mahdllista" (esim. sitt li jälleenkutsu). 34

35 Puhelujen sittaminen - Mukavuustiminteet Vastaaminen pikapuheluun Mikrfni päälle? ^ S Sinulle tulee pikapuhelu (kuulutus) kaiuttimen kautta. Ennen kuulutusta kuulet merkkiäänen. Näytölle ilmestyy kuuluttajan nimi puhelinnumer. Vit vastata luurin kautta käyttää "kädet vapaana" - timinnetta. Nsta luuri ja vastaa puheluun. Vahvista ja vastaa. Paina "Mikrfni"-näppäintä ja vastaa. Js vastaus pikapuheluun n sallittu (kats alla), mikrfnia ei tarvitse erikseen kytkeä päälle vastattaessa pikapuheluun, vaan "kädet vapaana" - timinne kytkeytyy autmaattisesti päälle. Js vastaus pikapuheluun n estetty (letusarv), timi kuten yllä n kuvattu. Pikapuhelun (kuulutuksen) tekeminen ( sivu 46). Autmaattinen pikapuheluun vastaaminen: salliminen/estäminen Vast.pikap. päälle? Vast.pikap. pis? )96 (96 Anna sallimisen estämisen timinnekdi. Vastaaminen puheluun sankaluurilla Vastaus puheluun? Edellytys: Puhelin si ja puhelimessasi n sankaluuriasetus ja ulkinen sankaluuri. Vahvista. Puhelun lpetus: S Paina "Purku"-näppäintä. 35

36 Puhelujen sittaminen - Mukavuustiminteet Ovipuhelinyhteys/ven avaaminen Js järjestelmään n asennettu vipuhelin, vit puhua puhelimestasi vipuhelimeen ja hjata vilukka. Mikäli sinulla n tarvittavat ikeudet (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), vit sallia ven avauksen, jllin vieras vi itse avata ven viisinumerisella kdilla (esim. äänitaajuuslähettimen asennetun näppäimistön avulla). Vieraalle puhuminen vipuhelimen kautta: ^ ^ Edellytys: Puhelimesi si. Nsta luuri 30 sekunnin sisällä. Olet heti yhteydessä vipuhelimeen. Nsta luuri 30 sekunnin jälkeen. Näppäile vipuhelimen alanumer. Oven avaaminen puhelimesta vipuhelun aikana: Avaa vi? Lisätiminteet? N f Vahvista. Oven avaaminen puhelimella ilman yhteyttä vipuhelimeen: Paina näppäintä. Merkkival syttyy. *61=Avaa vi? )61 Anna timinnekdi. Näppäile vipuhelimen alanumer. Mikäli yrityksesi kmmunikaatiratkaisu kstuu HiPath tietliikennepalvelimista, jtka n verktettu keskenään käyttäen LAN-verkka ja HiPath tietliikennepalvelinta, pitää erikismäärittelyt ttaa humin ( sivu 106)! 36

37 Puhelujen sittaminen - Mukavuustiminteet Oven avaaminen kdilla (velta): Kun let sittanut vikella, näppäile viisinumerinen kdi (valintanäppäimistön äänitaajuuslähettimen avulla). Ovenavaustiminteen asetuksista riippuu, aktividaank visitn khteessa sittääni merkiksi vipuhelusta vai ei. Lisätiminteet? N f Ovenavauksen salliminen: Paina näppäintä. Merkkival syttyy. *89=Ovenavaus päälle? )89 Anna timinnekdi. Näppäile vipuhelimen alanumer. 3=Muuta tunnusluku? Näppäile viisinumerinen kdi. Oletuskdi = "00000". Valitse ja vahvista valinta, js haluat muuttaa kdin. 1=avaus sitlla? 2=avaus ilman sitta? Lisätiminteet? N f Oven vi avata sittamatta vikella. Ovenavauksen estäminen: Paina näppäintä. Merkkival syttyy. #89=Ovenavaus pis? (89 Anna timinnekdi. 37

38 Puhelujen sittaminen - Mukavuustiminteet Numern valinta/sittaminen Numern ennaltavalinta/numern krjaus Valitse numer? Numern pist? Lpetus? ^ n S Tietliikennepalvelimen hjelminnista riippuen näppäilemääsi numern ei heti siteta. Vit halutessasi krjata numern ennen sitta (kysy tarvittaessa järjestelmävastaavalta). Numern sitetaan vasta haluamallasi hetkellä. Sisäpuhelu: Näppäile puhelinnumer. Ulkpuhelu: Näppäile ulklinjan tunnus ja puh.numer. Näppäillyn/näytetyn puhelinnumern valinta: Nsta luuri. Vahvista valinta. Näppäillyn puhelinnumern krjaus: Puhelinnumern viimeksi näppäilty numer pistetaan. Näppäile uudet numert. Ennaltavalinnan keskeytys: Paina näppäintä. Merkkival sammuu. Paina "Purku"-näppäintä. Numern krjaus n mahdllista vain numern näppäilyn yhteydessä. Valittaessa tallennettuja numerita (esim. valinnantist), numera ei vi krjata. 38

39 Puhelujen sittaminen - Mukavuustiminteet Sittajalista Js et vi vastata ulk- ja/ sisänumern, tallentuu sittajasta merkintä sittajalistalle. Myös puhelut, jihin let vastannut, n mahdllista tallentaa sittajalistalle jk käsin (sisä- ja ulkpuhelut) autmaattisesti (vain ulkpuhelut; tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä). Puhelimesi tallentaa enintään 10 sitta aikajärjestyksessä. Jkaisesta puhelusta näkyy, millin se n tullut (aikaleima). Näytöllä näkyy ensimmäisenä listan uusin merkintä, jta ei le vielä katsttu. Js sama sittaja sittaa usean kerran, ei jka kerrasta tule uutta merkintää sittajalistalle, vaan listalla näytetään vain viimeisin sitt (viimeisin aikaleima) ja sittkertjen lukumäärä. Sittajalistan näyttö Sittajalista? Selaus? Edellytys: Järjestelmän ylläpitäjä n hjelminut puhelimeesi sittajalistan. (82 Anna timinnekdi. Viimeisin puhelu näkyy näytöllä. Vahvista, niin tiseksi viimeinen sitt näkyy näytöllä. Selaamalla haet kaikki sittajalistalle tallentuneet sitt vurtellen näytölle. Lpetus? Millin? N n Sittajalistan sulkeminen Paina näppäintä. Merkkival sammuu. Paina näppäintä. Merkkival sammuu. Sittajankhdan/lisätiedn näyttö Edellytys: Olet avannut sittajalistan ja hakenut haluamasi sitn näytölle. 39

40 Puhelujen sittaminen - Mukavuustiminteet Näytä numer? Näytä nimi? Sita? Pist? Puhelinnumern valinta sittajalistalta Edellytys: Olet avannut sittajalistan ja hakenut haluamasi sitn näytölle. Vahvista. Kun puheyhteys mudstuu, kyseinen sittaja pistetaan autmaattisesti sittajalistalta. Merkinnän pistaminen sittajalistalta Edellytys: Olet avannut sittajalistan ja hakenut haluamasi sitn näytölle. Vahvista. Numern tallentaminen sittajalistalle (valinnantist) Edellytys: Puhut puhelua sitat ulknumern. Numern tallennus? Vahvista. N Paina näppäintä. Merkkival syttyy. )82 Anna timinnekdi. 40

41 Puhelujen sittaminen - Mukavuustiminteet Lyhytvalinta Valinta henkilökhsten ja yhteisten lyhytvalintanumeriden avulla *7=Lyhytvalinta? Edellytys: Olet tallentanut puhelimeesi mia lyhytvalintanumerita ( sivu 41), ja järjestelmään n tallennettu yhteisiä lyhytvalintanumerita. N Paina näppäintä. Merkkival syttyy. Vahvista. )7 Anna timinnekdi. Näppäile lyhytvalintanumer. " * 0" - " * 9" = henkilökhset lyhytvalinnat. "000" - "999" = yhteiset lyhytvalinnat (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä). tarvitt. Jälkivalinta j Vit valita tallennetun numern perään lisää numerita (esim. alaliittymän hivalintanumern). Js et valitse mitään numera (mikäli hjelmitu), vidaan numern perään lisätä autmaattisesti jälkivalintana esim. numer 0 vaihteen kutsunumerksi. Henkilökhsten lyhytvalintanumeriden tallentaminen Vit tallentaa 10 usein käyttämääsi puhelinnumera henkilökhsiksi lyhytvalintanumeriksi ja valita ne lyhytvalintanumerilla * 0 - * 9 ( sivu 41). N Paina näppäintä. Merkkival syttyy. *92=Oma lyhytv.hjelm? Vahvista. )92 Anna timinnekdi. Tietjen muuts? Tiedn tallennus? Näppäile haluamasi lyhytvalintanumer * 0 - * 9. Js lyhytvalintanumer n j varattu, näkyy näytöllä sitä vastaava puhelinnumer. Vahvista. Näppäile ensin ulklinjan tunnus ja sitten ulknumer. Vahvista. 41

42 Puhelujen sittaminen - Mukavuustiminteet Paluu? Seuraava khta? Tietjen muuts? Pist? Lpetus? Js teit näppäilyssä virheen: Kaikki syötetyt merkit pistetaan. Vahvista. 42

43 Puhelujen sittaminen - Mukavuustiminteet Valinta puhelinluettelsta Mikäli timinne n asennettu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), löydät järjestelmän puhelinluettelsta kaikki sisänumert ja yhteiset lyhytvalintanumert, jille n määritelty nimi. Edellytys: Järjestelmään tallennetuille puhelinnumerille n määritelty nimet. ^ Nsta luuri. n Paina näppäintä. Merkkival syttyy. Puhelinluettel? Vahvista. )54 Anna timinnekdi. tarvittaessa Mikäli käytettävissä n useampi puhelinluettel: 1=sisäinen luettel? Vahvista. Ensimmäinen merkintä näkyy näytöllä. + - Selaa eteen- taaksepäin hakeaksesi haluamasi merkinnän näytölle. Selaus eteenpäin? Selaus taaksepäin? Sita? Vahvista hakeaksesi lisää merkintöjä näytölle. Valitse ja vahvista. Näppäile haluamasi nimi vain nimen ensimmäinen kirjain, nimi haetaan näytölle. Valintanäppäimistön numernäppäimet timivat tällöin mnta kertaa painamalla alfanumeerisena näppäimistönä nimien syöttämiseksi. Esimerkki: Painamalla "7"-näppäintä klme kertaa saat kirjaimen "r" ja painamalla kaksi kertaa "3"-näppäintä saat kirjaimen "e". Näytöllä näkyy ensimmäinen nimi, jka alkaa syötetyllä kirjaimella. Näppäile seuraava kirjain samalla tavalla jne. Js syöttämääsi kirjainjna vastaavaa merkintää ei löydy, kuulet lyhyen merkkiäänen. Painamalla "1"-näppäintä saat välilyönnin. Haluttu tiet näkyy näytöllä: 43

44 Puhelujen sittaminen - Mukavuustiminteet Valinta LDAP-hakemiststa Mikäli timinne n käytettävissä ja asennettu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), vit etsiä LDAP-hakemiststa henkilön nimen perusteella puhelinnumern ja sittaa hänelle. Edellytys: LDAP-yhteys n knfiguritu järjestelmään. ^ Nsta luuri. n Paina näppäintä. Merkkival syttyy. Puhelinluettel? Vahvista. )54 Anna timinnekdi. tarvittaessa Mikäli käytettävissä n useampi puhelinluettel: 2=LDAP-hakemist? Vahvista. Pista kirjain? tarvittaessa tarvittaessa Näppäile haluamasi nimi nimen alkusa (maks. 16 merkkiä), esim. "vir" hakiessasi nimeä "Virtanen". Valintanäppäimistön numernäppäimet timivat tällöin mnta kertaa painamalla alfanumeerisena näppäimistönä nimien syöttämiseksi. Esimerkki: Painamalla "7"-näppäintä klme kertaa saat kirjaimen "r" ja painamalla kaksi kertaa "3"-näppäintä saat kirjaimen "e". Näytöllä näkyy ensimmäinen nimi, jka alkaa syötetyllä kirjaimella. Näppäile seuraava kirjain samalla tavalla jne. Mikäli asennettu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), vit etsiä nimen käyttäen sekä etu- että sukunimeä. Etuja sukunimen välille tarvittava välilyönti saadaan näppäilemällä "1". Vit kirjittaa myös nimen san, esim. "vir h" hakiessasi nimeä "Virtanen Hannu". Viimeksi syöttämäsi kirjain pistetaan. Käytettäessä nimilyhenteitä vi hakutuls suurikkisista LDAP-hakemistista lla niin suuri, että haun tulsta ei le mahdllista näyttää kknaan. Hakua pitää tällöin tarkentaa sivu

45 Puhelujen sittaminen - Mukavuustiminteet hae? Vahvista. Nimi haetaan LDAP-hakemiststa. Tämä saattaa kestää muutamia sekunteja. Haun tulkset näytetään näytöllä: Mikäli haussa löytyi ainastaan yksi nimi, tämä näytetään näytöllä. Sita? Selaus eteenpäin? Selaus taaksepäin Sita? Hakemasi henkilön puhelinnumer valitaan. Mikäli hakutulksia n enemmän (maks. 50), näytöllä näytetään hakutulksen ensimmäinen nimi aakksjärjestyksessä. + - Selaa eteen- taaksepäin hakeaksesi haluamasi tiedn näytölle. Valitse ja vahvista. Haku ei tuttanut tulsta: Js haussa ei löytynyt yhtään nimeä anna tinen nimi anna nimi lyhennettynä. Muuta hakua? Anna nimi uudelleen sivu 44. Näytä haun tulkset? Muuta hakua? Haun tuls liian suuri: Js annetun hakukriteerin perusteella löytyi enemmän kuin 50 nimeä, ei haun tulsta le mahdllista näyttää kknaisuudessaan. Hakutulksesta näytetään ensimmäiset 50 nimeä, jita n mahdllista selata ja valita. Vit myös tarkentaa hakua kirjittamalla lyhennettyyn nimeen lisää kirjaimia. Vahvista halutessasi listan hakutulksen 50 ensimmäisestä nimestä. Vit rajata hakua. Valitse ja vahvista valinta halutessasi tarkentaa hakua. Anna nimi uudelleen sivu

46 Puhelujen sittaminen - Mukavuustiminteet Pstilaatikk "Pstilaatikk" näppäimen merkkival palaa, kun sinulle n tullut viesti/viestejä. Js puhelinjärjestelmässä n puhepsti, palaa "Pstilaatikk"-näppäimen merkkival myös sillin, kun puhepstiin n jätetty uusi viesti. Pstilaatikn tarkistaminen Viestien katselu? Teksti? Sita puhepstiin? R Paina "Pstilaatikk"-näppäintä, jnka merkkival palaa. Vahvista valinta. Seuraa käyttäjäpastusta! Pikapuhelu *80=Pikapuhelu? Vit tehdä kuulutuksen (pikapuhelun) alaliittymälle, jlla n kaiuttimella varustettu järjestelmäpuhelin. N Paina näppäintä. Merkkival syttyy. )80 Anna timinnekdi. Näppäile sisänumer. Pikapuheluun vastaaminen ( sivu 46). 46

47 Puhelujen sittaminen - Mukavuustiminteet Kuiskauspuhelu Mikäli hjelmitu, vit mudstaa puheyhteyden näytölliselle ptipint alaliittymälle, jka puhuu juuri puhelua. Kuulet meneillään levan puhelun ja vit puhua alaliittymälle, ilman, että ulkinen puhekumppani kuulee puhettasi (kuiskauspuhelu). ^ Nsta luuri. )945 Anna timinnekdi. Näppäile sisänumer. Asentaja vi estää kuiskauspuhelun sittamisen alaliittymääsi. Kuumalinja (autmaattinen yhteyden mudstus, Htline) ^ Mikäli timinne n hjelmitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), sitetaan luurin nstamisen jälkeen autmaattisesti määriteltyyn sisä- ulknumern. Nsta luuri. Yhteys mudstetaan asetuksista riippuen heti vasta ennalta asetetun viiveajan jälkeen (= viivästetty kuumalinja). Linjan esivaraus Linjan esivaraus? Mikäli timinne n hjelmitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), vit esivarata varatun linjan itsellesi. Kun linja vapautuu, puhelimesi si ja puhelimen näytölle ilmestyy linjan vapautumisesta kertva viesti. Edellytys: Näytölle ilmestyy " Varattu". Vahvista. Kun esivaraamasi linja vapautuu: ^ Puhelimesi si ja sen näytöllä lukee " Linja n vapaa". Nsta luuri. Kuulet valintaäänen. Näppäile ulknumer. 47

48 Puhelujen sittaminen - Mukavuustiminteet Väliaikainen MSN Mikäli timinne n hjelmitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), vit ennen ulknumern valintaa määritellä alaliittymälle, jsta sitat, tisen puhelinnumern (hivalintanumern). Kyseinen numer näkyy tällöin puhelun vastaanttajan puhelimen näytöllä. N Paina näppäintä. Merkkival syttyy. *41=Väliaikainen MSN? )41 Anna timinnekdi. Näppäile haluamasi hivalintanumer. Valitse ulknumer. 48

49 Puhelujen sittaminen - Mukavuustiminteet Valinta-apu Mikäli timinne n hjelmitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), vit käyttää puhelimessasi valinta-apua yhteyden mudstukseen. Timinteen käyttö riippuu siitä, letk kytkeytynyt S 0 väylään vai analgiseen alaliittymään. Vit myös käyttää maa puhelintasi muiden puhelinten valinta-apuna. Valinta-apu S 0 väylässä: ^ Valitse khde PC:ltä ja käynnistä valinta. Puhelimesi kaiutin kytkeytyy päälle. Nsta luuri, kun puhekumppanisi vastaa. Valinta-apu analgisessa alaliittymässä: ^ Valitse khde PC:ltä ja käynnistä valinta. PC:n näytölle ilmestyy "Nsta luuri". Nsta luuri. Valinta-apu masta puhelimesta tiselle puhelimelle: *67=Valinta-apu? N Paina näppäintä. Merkkival syttyy. )67 Anna timinnekdi. Näppäile alaliittymänumer, jlle valinta-apu tehdään ("Numerlle:"). Näppäile khdenumer. 49

50 Puhelujen sittaminen - Mukavuustiminteet Puhelun aikana Tinen puhelu Vaikka puhut puhelua, vi tinen sittaja sittaa sinulle. Kuulet tällöin kputuksen merkkiäänen. Vit jättää tisen puhelun humiimatta vastata siihen. Js vastaat kputukseen, vit ensin jk lpettaa ensimmäisen puhelun laittaa sen pitn ja jatkaa sitä kputuspuhelun jälkeen. Vit myös estää tisen puhelun kputusäänen ( sivu 51). Vastaaminen tiseen puheluun (kputus) Edellytys: Puhut puhelua ja kuulet merkkiäänen (n. jka kuudes sekunti). Ensimmäisen puhelun lpetus ja vastaaminen kputukseen \ Laske luuri. Puhelin si. ^ Nsta luuri ja vastaa puheluun. Ensimmäisen puhelun asettaminen pitn ja vastaaminen kputukseen Vastaa kputukseen? N Paina näppäintä. Merkkival syttyy. )55 Anna timinnekdi. Olet yhteydessä kputtajaan. Ensimmäinen puhekumppanisi n pidssa. Tisen puhelun lpetus, ensimmäisen puhelun jatkaminen: Puhelu takaisin? N )0 Vahvista valinta. Paina näppäintä. Merkkival syttyy. Anna timinnekdi. 50

51 Puhelujen sittaminen - Mukavuustiminteet #490=Autm. kputus pis? \ ^ Laske luuri. Näytölle ilmestyy "Palautus:...". Nsta luuri. N ja Tisen puhelun (autmaattisen kputuksen) estäminen/salliminen Mikäli timinne n hjelmitu (kysy järjestelmän ylläpitäjältä), vit estää/sallia puhelun aikana tulevan tisen puhelun autmaattisen kputtamisen ( sivu 50). Paina näppäintä. Merkkival syttyy. *490=Autm. kputus päälle? (490 Anna autmaattisen kputuksen estämisen sallimisen timinnekdi. )490 Kputuksen merkkiäänen kytkeminen päälle/ pis päältä Vit kytkeä kputuksen merkkiäänen (jka kuuluu n. jka kuudes sekunti) pis päältä. Kputus ilmaistaan tällöin vain kerran kuuluvalla erikisvalintaäänellä. Kputusäänen kytkeminen pis Äänetön kputus? : Avaa leptilavalikk sivu 17. Kputusäänen kytkeminen päälle : Avaa leptilavalikk sivu 17. Nrmaali kputus? (87 )87 Anna kputusäänen pis- päällekytkemisen timinnekdi. 51

Käyttö. HiPath 3000, HiPath OpenStage 40 T. Käyttöohje. Communication for the open minded

Käyttö. HiPath 3000, HiPath OpenStage 40 T. Käyttöohje. Communication for the open minded Käyttö HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 40 T Käyttöhje Cmmunicatin fr the pen minded Siemens Enterprise Cmmunicatins www.siemens.fi/enterprise Tärkeitä hjeita Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä!

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58 Asennushje Ohjelmitavat terrestiaalipäävahvistimet CU 119 SSTL n: 75 631 58 CU 128 CU 119 N SSTL n: 75 631 60 SSTL n: 75 631 59 CU 155 CU 128 N SSTL n: 75 631 62 SSTL n: 75 631 61 13 14 4 5 3 2 6 7 295

Lisätiedot

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet MViE- svelluksen käyttöhjeet Yleistä tieta: MViE- palvelua vidaan käyttää mbiililaitteilla jk käyttämällä laitteessa levaa selainhjelmaa tai lataamalla laitteeseen ma MViE- svellus Svelluksen kautta vidaan

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö Pikapas - versi 6.0 Mitä One Number -palvelut vat? One Number -palvelut käsittävät henkilökhtaisen puhelunreitityksen, jnka avulla

Lisätiedot

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE 1PEBBELL 2 WATERPROOF 2LAITTEEN LATAAMINEN Pebbell 2 Waterprf paikannuslaite n varustettu ladattavalla akulla. Akun kest vi vahdella riippuen GPS and GSM

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

IVT GSM Lämpöpumppu ohjaus

IVT GSM Lämpöpumppu ohjaus IVT GSM Lämpöpumppu hjaus Käyttö- ja asennushje AIHE SIVU 1 YLEISTÄ IVT GSM...2 2 ENNEN KÄYTTÖÄ...3 3 KÄYNNISTYS...3 3.1 SIM KORTIN VALMISTELU:...3 3.2 SIM krtin ASENNUS...4 3.3 KÄYNNISTYS...5 3.4 KENTTÄVAHVUUS...6

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

APD710T Käyttöohje. o o. o o. o o. o o. o o o o

APD710T Käyttöohje. o o. o o. o o. o o. o o o o APD710T Käyttöhje Index 1. Käyttötarkitus 2. Turvallisuus 2.1. Tämän käyttöppaan tarrat 2.2. Yleiset turvallisuushjeet 3. Käyttööntn valmistelu 3.1. Pakkauksesta purkaminen 3.2. Pakkauksen sisältö 4. Asennus

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

29.6.15/ver.005 KÄYTTÖOHJE. IDolo Kosketuslukko

29.6.15/ver.005 KÄYTTÖOHJE. IDolo Kosketuslukko 1/17 KÄYTTÖOHJE IDl Ksketuslukk 2/17 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1 OHJEEN VERSIO... 3 1.2 JÄRJESTELMÄN ESITTELY... 4 1.3 NÄYTÖT... 5 1.4 TILA- JA OHJAUSINDIKOINNIT... 5 2. OHJAUKSET... 6 3. VALIKKO...

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö Tuikki.fi hjeistus Sisältö Yleistä Rekisteröinti Sisäänkirjautuminen Unhditk salasanan timint Saalispalaute rekisteröityneelle käyttäjälle Saalispalaute ilman sisäänkirjautumista Prfiili Päiväkirjani Valkuvat

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2

YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2 (25) A Paljärven Metsätie 00, 02880 Veikkla 5.7.203 D0000503A.dcx YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2 203, versi 2.0 E/3.5.203 ELKESAN OY Paljärven Metsätie 00 02880 Veikkla Tel: +358 (0)20 798 060 Faksi

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

HitCall Softphone käyttöönotto

HitCall Softphone käyttöönotto 1 Sftphne käyttööntt Sftphne n pilttivaiheessa leva sittjärjestelmän laajennus. Palvelu mahdllistaa puhelut ulkmailta Sumeen ktimaisin puheluhinnin. Pilttivaihe, asennus 1) Tarvitset spimuksen palvelun

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Janne Fredman Tarkastanut: Versi: 1.0 ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Sisällysluettel 1 Liittymän yleiskuvaus... 3 1.1 NetBarn...

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

1. Turvaohje. 2. Tuotteen Ominaisuudet DIGISCALE 1000

1. Turvaohje. 2. Tuotteen Ominaisuudet DIGISCALE 1000 DIGISCALE 1000 EN: hje Sisällysluettel 1. Turvahje 2. Tutteen Ominaisuudet 3. Tekniset tiedt 4. Sähkökaavi 5. hje 6. Näytön 7. Vianmääritys 8. Kauksäätimen hje 9. Parametrin asetus 10. Kalibrinti 1. Turvahje

Lisätiedot

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN 20.9.2017 Yleisesittely Vit lähettää asiakaskutsut asiakkaillesi sähköpstilla tai tulstaa kutsut ja lähettää ne pstitse. Kutsun paperikk n A4. Kutsu vi lla

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto 1 Varsinais-Sumen palvelupisteaineist - hjeet käyttöön (versi 16.12.2013) Varsinais-Sumen palvelupisteaineist Ohjeet käyttöön Lyhyesti: Varsinais-Sumesta kerätään ja pidetään ajan tasalla palveluihin liittyvää

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 Luttamuksellinen Versi R12 nettiaarre Internetsivustpaketti sisällönhallinnalla - 2-8 nettiaarre n Avaimet käteen Internetsivust ratkaisu. Paketti sisältää laadukkaan graafisen

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

1 T-STORE OHJELMISTON ESITTELY... 3 2 T-STORE OHJELMISTON ASENTAMINEN... 4 3 T-STORE OHJELMISTON AKTIVOINTI... 6 4 ASETUKSET... 8

1 T-STORE OHJELMISTON ESITTELY... 3 2 T-STORE OHJELMISTON ASENTAMINEN... 4 3 T-STORE OHJELMISTON AKTIVOINTI... 6 4 ASETUKSET... 8 1 T-STORE OHJELMISTON ESITTELY... 3 1.1 TOIMINNOT... 3 1.2 TIEDONSIIRTO... 3 1.3 TALLENNETTAVAT TIETOTYYPIT... 3 1.4 TIETOJEN TALLENNUS... 3 2 T-STORE OHJELMISTON ASENTAMINEN... 4 3 T-STORE OHJELMISTON

Lisätiedot

YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2

YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2 1(33) A Paljärven Metsätie 100, 02880 Veikkla 20.5.2014 D10000503F.dcx YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2 Malli 2013, versi final 2.0 F/20.5.2014 ELKESAN OY Paljärven Metsätie 100 02880 Veikkla Tel:

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

SMART Document Camera 450

SMART Document Camera 450 SMART Dcument Camera 450 Käyttöpas Mnimutkaisesta helpksi Tutteen rekisteröinti Js rekisteröit SMART-tutteen, ilmitamme sinulle uusista minaisuuksista ja hjelmistpäivityksistä. Rekisteröidy verkssa sitteessa

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.5.0

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.5.0 Tukkuu 2015 1 (6) Aditr Tikn Wrker palvelu (service) Sisällysluettel 1. Yleistä... 1 2. Rinnakkaisen instanssin asentaminen... 2 3. Rinnakkaisen instanssin pist... 4 4. Aditr Tikn Wrker palvelun Windws

Lisätiedot

KoiraNet-jalostustietojärjestelmän asetukset ja käyttöohjeet SPK:lle

KoiraNet-jalostustietojärjestelmän asetukset ja käyttöohjeet SPK:lle 1 KiraNet-jalstustietjärjestelmän asetukset ja käyttöhjeet SPK:lle Selaimen asetusten muuttaminen rtukhtaiseksi Sumen Kennelliitn Kiranet-jalstustietjärjestelmään pääsee SKL:n internet sitteesta www.kennelliitt.fi/fi/

Lisätiedot

Ohjekirja Kilipa versio 3.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn tulospalveluohjelma

Ohjekirja Kilipa versio 3.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn tulospalveluohjelma Ohjekirja Kilipa versi 3.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn tulspalveluhjelma Keij Hyttinen Live tulspalvelu: www.kilipa.cm Sisältö 1 Laitteistvaatimukset 2 Yleistä 3 Alitus 4 Pisteasetukset ja hiihtmatkat 4.1

Lisätiedot

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri KUKSA-KIRJE 3 26.11.2014 1 (8) HEI! Tämä n syksyn 2014 aikana klmas Pääkaupunkiseudun Partilaisten tuttama Kuksa-kirje eli lyhyt apuväline lippukunnille Kuksan käyttöönttn. Edellisissä kirjeissä n hjeistettu:

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OND-2015 NCP (FIN)

KÄYTTÖOHJE OND-2015 NCP (FIN) PUHELIN KÄYTTÖOHJE OND-2015 NCP (FIN) OND-2015NCP (FIN) Sivu 2 * Pieni ja kätevä äänivalintapuhelin * Ei ole riippuvainen mistään erityisestä sijoitustavasta, sillä puhelun yhdistämiseen tai katkaisuun

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE Tällä pääset alkuun! 4.8.2013 Pirj Sinerv qwertyuipasdfghjklzxcv Sisällys OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE... 0 1. JULKAISUOIKEUDEN

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

Nimensä mukaisesti älykäs ja luotettava hoitajakutsujärjestestelmä. Astu nykyaikaan!

Nimensä mukaisesti älykäs ja luotettava hoitajakutsujärjestestelmä. Astu nykyaikaan! Nimensä mukaisesti älykäs ja lutettava hitajakutsujärjestestelmä Astu nykyaikaan! Justava ja mnipulinen järjestelmä, lukuisilla lisäminaisuuksilla! BEST Intellegentia n täysin väyläphjainen ja PC-hjelmitava

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvaus Sisällys 1 Sanmakuvaukset... 3 1.1 Maksutimeksiant asiakkaalta pankkiin... 3 1.2 Palaute pankista asiakkaalle... 3 1.3 Maksun peruutuspyyntö... 4 2 Edellytykset...

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18.20 (64-bit) 26.9.2014

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18.20 (64-bit) 26.9.2014 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18.20 (64-bit) 26.9.2014 2(10 Nvapint svellukset, versi 18.20 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

Excel 2013:n käyttö kirjallisen raportin, esim. työselostuksen tekemisessä

Excel 2013:n käyttö kirjallisen raportin, esim. työselostuksen tekemisessä Excel 2013:n käyttö kirjallisen raprtin, esim. työselstuksen tekemisessä Sisällysluettel EXCEL-TAULUKKOLASKENTAOHJELMAN PERUSTEET... 2 1. PERUSASIOITA... 2 2. TEKSTIN KIRJOITTAMINEN TAULUKKOON... 3 3.

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Soundings Editor Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Soundings Editor versio 3.1.0 (Novapoint 18) 26.9.2014

Soundings Editor Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Soundings Editor versio 3.1.0 (Novapoint 18) 26.9.2014 Sundings Editr Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Sundings Editr versi 3.1.0 (Nvapint 18) 26.9.2014 2(7) Nvapint Sundings Editr, versi 3.1 Yleiskuvaus Asennus Nvapint Sundings Editr hjelma n hjelma

Lisätiedot

3 TILASTOT VIESTIEN JULKISUUS...

3 TILASTOT VIESTIEN JULKISUUS... Elisa Oyj Käyttöhje 1 (21) Ryhmäviesti Sisällysluettel 1 YLEISTÄ... 2 1.1 OMINAISUUDET... 2 1.2 PAINIKKEITA... 2 2 TEKSTIVIESTIT... 3 2.1 LÄHETÄ VIESTI... 3 2.2 LÄHETÄ KÄYNTIKORTTI... 4 2.3 VIESTIPOHJAT...

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET Tekijän nimi LuK -tutkielma Ympäristötiede Kupin ylipist, ympäristötieteen laits Helmikuu 2007 2 Kupin ylipist ympäristötieteen laits LuK -tutkielma KUOPION YLIOPISTO, Lunnntieteiden

Lisätiedot

ASENNUKSET JA VIDEON SEKÄ TILASTON YHDISTÄMINEN JA ANALYSOINTIA

ASENNUKSET JA VIDEON SEKÄ TILASTON YHDISTÄMINEN JA ANALYSOINTIA VIDEOANALYSOINNIN ALKEITA (by TM 14.7.2008) ASENNUKSET JA VIDEON SEKÄ TILASTON YHDISTÄMINEN JA ANALYSOINTIA Alle n kttu lyhyesti Data Vide System 3:a kskevat käyttöhjeet, jissa tarvitaan saamista niin

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot