Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5"

Transkriptio

1 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5

2 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3 Vinkkejä ja varituksia...4 Tärkeitä tietja...4 Tavaramerkit...5 Tekijänikeus ja takuu...5 LUKU 2: KÄYTÖN PERUSTEET... 6 Ohjaus valikknäkymässä...6 Ohjaus karttanäkymässä...8 LUKU 3: GOPAL -NAVIGOINTIOHJELMISTON KÄYTTÖ... 9 Ositteen syöttäminen manuaalisesti...10 Maan syöttö...10 Pstinumern tai paikan nimen syöttäminen...10 Kadun nimen syöttäminen...11 Taln numern syöttäminen...12 Muiden määränpäiden syöttäminen...12 Edelliset paikat...12 Erikiskhteet...13 Susikit...14 Krdinaatit...16 Määränpää kartalta...16 Reitin määrityksen alittaminen...17 Reittien hallinta...17 Reitin suunnittelu...17 Reitin tiedt...19 Estä reitti...21 Reittisimulinti...22 Opastuksen alittaminen ja lpettaminen...22 Muut näkymät...24 Kmpassinäkymä...24 Nulinäkymä...25 i

3 Ohjelmistkäsikirja Retki-inf...25 LUKU 4: ASETUSTEN MUOKKAAMINEN Navigintihjelman erillisiä asetuksia...26 Reittiasetukset mukkaaminen...27 Esitys mukkaaminen...29 Kieliasetusten mukkaaminen...31 Ohjelman asetusten mukkaaminen...32 Laiteasetusten mukkaaminen...34 Erikistimintjen mukkaaminen...37 Ohjattu asetustimint...37 Pikavalikkasetusten mukkaaminen...37 LUKU 5. MANUAALINEN ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO Ensimmäinen käyttööntt...39 Ohjelmistn uudelleenasennus ja päivitys...40 Karttamateriaalin ja erikiskhteiden siirtäminen muistikrtille...41 Tietjen siirtäminen navigintilaitteen sisäiseen muistiin...42 LUKU 6: ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO GOPAL ASSISTANT -OHJELMALLA GPal Assistant -hjelman asentaminen...43 GPal Assistant -hjelman käyttöliittymä...44 Käyttäjän kielen määrittäminen...46 Manuaaliset tiednsiirttiminnt...46 Timet Cntent Imprt Wizard -timinnlla...48 GPS-reittien hallinta...49 Laitehallinnan timinnt...50 Laitenimen muuttaminen...50 Ulkisen muistikrtin alustaminen...50 Oststen tekeminen GPal-kaupan prtaalissa...51 ii

4 GPal Navigatr 5 Luku 1: Jhdant Tervehdys Tervetula ja paljn kiitksia siitä, että hankit valmistamamme kannettavan navigintijärjestelmän. Navigintilaitteen ja lisäsvellusten (kuten MP3-sittimen, Picture Viewerin yms.) peruskäyttöhjeet sisältyvät laitteen mukana tulevaan käyttöhjeeseen, mutta tässä käsikirjassa käsitellään seuraavia aiheita: Navigintihjelmistn käyttö Asetusten mukkaaminen Ohjelman ja karttamateriaalin asentaminen Käyttö puhumalla (js mahdllista kyseisellä laitteella) Lisäksi navigintijärjestelmän hjetiminnn avulla saat tietja tärkeistä käytön vaiheista ja timinnista. Kannettavan navigintilaitteesi hjelmista kehitetään jatkuvasti, ja vitkin parannella sitä maksuttmien tai maksullisten päivitysten avulla. Tämän käsikirjan tiedt kattavat ainastaan navigintijärjestelmän timitushetkellä sisältämät timinnt. Js hjelmista ja/tai laitteista n myöhemmin muutettu ja/tai päivitetty, tähän painetut tiedt vivat piketa tdellisista käyttöön liittyvistä timista. Siinä tapauksessa vit etsiä verkksivujemme tukialueelta ( tureen käsikirjaversin, jssa n tettu humin käyttöön tehdyt muutkset. Humaa, että valmistaja ei mitenkään vi ttaa vastuuta tappiista tai vahingista, jiden syynä vat tässä käsikirjassa annetut hjeet tai mahdlliset virheelliset tiedt. CD/DVD-levyn sisältö Timitukseen sisältyvä CD/DVD sisältää kaikki navigintijärjestelmän käyttöön tarvittavat hjelmistpaketit sekä jk navigintilaitteen muistiin tai Windws-tietkneelle asennettavien lisäsvellusten asennustiedstt. Kun asetat CD/DVD-levyn tietkneen levyasemaan, avautuu autmaattisesti asennushjelma, jka tukee asennusprsessia: Seuraa näytölle tulevia hjeita valittujen tietjen asentamiseen autmaattisesti. Js CD/DVD-levyn sisältämä asennushjelma ei käynnisty autmaattisesti, vit asentaa tarvittavat tiedt myös manuaalisesti. Seuraavassa luetellaan CD/DVD-levyn sisältämät kmpnentit ja selstetaan, mihin ulkisen muistikrtin tai navigintilaitteen flash-muistin kansin ne n tallennettava, jtta järjestelmä timisi virheettömästi. 1

5 Jhdant Elementti Kuvaus Khdehakemist ActiveSync Tämä kansi sisältää Micrsft ActiveSync -synkrnintihjelman asennustiedt. Tällä hjelmalla synkrnidaan navigintilaite ja Windws-tietkne. Adbe Tämä kansi sisältää Adbe Acrbat Reader -hjelman asennustiedt. Tämän hjelman avulla vit avata tämän käsikirjan digitaalisen PDF-versin Windwstietkneella. APD Tämä kansi sisältää GPal Assistant - hjelman tiedt. Assistant Tämä kansi sisältää GPal Assistant - hjelman asennustiedt. Installatin License Agreements Manuals Map Regins AUTORUN lueminut.txt Setup Assistant Tämä kansi sisältää navigintihjelman asennustiedt. Tämä kansi sisältää käyttöikeustiedt eri palvelujen käyttöön. Tämä kansi sisältää PDF-versit tästä käsikirjasta kunkin maan malla kielellä. Tämä kansi sisältää karttatiedt, jtka navigintijärjestelmä tarvitsee reittien suunnitteluun. Tämä asennusinfrmaati/-svellus varmistaa, että asennushjelma, jka tukee hjelmistkmpnenttien asennusta, käynnistyy autmaattisesti, kun CD/DVD n asetettu levyasemaan. Tämä tekstitiedst sisältää tärkeitä tietja tämän CD/DVD-levyn sisällöstä sekä CD/DVD-levyllä levien svellusten asentamisesta kunkin maan malla kielellä. Tämä svellushjelma käynnistyy autmaattisesti, kun CD/DVD-levy n asetettu levyasemaan, ja auttaa hjelmistkmpnenttien asentamisessa. Tämä hjelma n (manuaalisesti tai Setup Assistant -hjelman avulla) asennettava tietkneen Ohjelmat -kansin. Tämä hjelma n (manuaalisesti tai Setup Assistant -hjelman avulla) asennettava tietkneen Ohjelmat -kansin. Näitä tietja tarvitaan ainastaan GPal Assistant -hjelman asentamiseen tietkneelle, eikä niitä tarvitse kpiida manuaalisesti. Näitä tietja tarvitaan ainastaan GPal Assistant -hjelman asentamiseen tietkneelle, eikä niitä tarvitse kpiida manuaalisesti. Nämä tiedt n asennettava (manuaalisesti tai GPal Assistant -hjelman avulla) ulkisen muistikrtin hakemistn My Flash Disk tai navigintilaitteen kansin My Flash Disk > INSTALL. Näitä tiedstja ei tarvitse kpiida. Nämä tiedstt vidaan (manuaalisesti tai Setup Assistant -hjelman avulla) asentaa tietkneen hakemistn Ohjelmat > Medin GPal Assistant > Manuals. Nämä tiedstt n asennettava (manuaalisesti tai GPal Assistant -hjelman avulla) ulkisen muistikrtin hakemistn MapRegins tai navigintilaitteen kansin My Flash Disk. Tätä tiedsta ei tarvitse kpiida. Tätä tiedsta ei tarvitse kpiida. Tätä tiedsta ei tarvitse kpiida. Navigintijärjestelmän versista ja varusteista riippuen vi lla mahdllista, ettei jitakin yllä mainituista kansiista ja tiedstista le tai että CD/DVD-levyllä n lisäksi muita tietja. Tarkempia tietja timitukseen kuuluvan CD/DVD-levyn sisältämistä tiedista n CD/DVD-levyn lueminuttiedstssa. 2

6 Jhdant Kun navigintijärjestelmä timitetaan, navigintilaitteelle ja/tai timitukseen sisältyvälle muistikrtille n j valmiiksi asennettu kmpnentteja, kuten käyttöjärjestelmä ja navigintihjelmist. Vit siis ttaa navigintijärjestelmän käyttöön heti purettuasi sen pakkauksesta, ilman ylimääräisiä asennuksia. Haluaisimme kuitenkin susitella lisäsvellusten kuten GPal Assistant - ja Adbe Acrbat Reader -hjelmien asentamista tietkneelle, jtta visit hyödyntää niiden timintja. Lisäksi virhetiminnn vuksi vit jutua myöhemmin asentamaan navigintijärjestelmän hjelmistkmpnentteja uudelleen. Tämä selstetaan Luku 5. Manuaalinen asennus ja käyttööntt ja Luku 6: Asennus ja käyttööntt GPal Assistant -hjelmalla. Järjestelmävaatimukset Vit yhdistää kannettavan navigintijärjestelmäsi tavalliseen Windws-tietkneeseen svellustietjen, kuten navigintihjelmistn, ylimääräisen karttamateriaalin ym. (jälki-) asennusta varten. Jtta tiednsiirt nnistuisi ngelmitta, tietkneen n täytettävä seuraavat järjestelmävaatimukset. Tuettuja käyttöjärjestelmiä vat Windws 2000 mallista SP4 lähtien, Windws XP & Vista TM Laitteistvaatimuksina nykyaikainen tietknemalli, vähintään 128 MB RAM, vähintään yksi vapaa USB 1.1 -prtti Susitellaan SD/MMC-krtinlukijaa Tarpeelliset lisähjelmat Micrsft ActiveSync (vain Windws 2000/XP) järjestelmän käyttämiseen kannettavana laitteena yhdessä tietkneen kanssa, GPal Assistant autmaattiseen tiednsiirtn navigintilaitteen ja tietkneen välillä (tarvittaessa) Vinkki Js käyttöjärjestelmänä n Micrsft Windws Vista TM, et tarvitse ActiveSync - tiednsiirt-hjelmaa. Tiednsiirtn tarvittavat järjestelmätiedstt vat j timitushetkellä sa Windws Vista TM -käyttöjärjestelmää. Kytke laite tietkneeseen USB-kaapelin avulla: Kun järjestelmä n löytänyt navigintilaitteen uutena laitteena, tarvittavat hjaimet asennetaan autmaattisesti. Onnistuneen asennuksen jälkeen uusi laite näkyy Windwsin Resurssienhallinnassa khdassa Siirrettävät laitteet. Js let tallentanut navigintilaitteelle lisätietja, muista, että tietja siirrettäessä n ltava käytettävissä riittävästi kapasiteettia. Js ei le, pista tarpeettmat tiedstt. Js tietkneesi täyttää nämä vaatimukset, vit kytkeä navigintilaitteen mukana tulleella USBkaapelilla tietkneen vapaaseen USB-prttiin tiednsiirta varten. Käytännöt tässä käsikirjassa Navigintijärjestelmäsi käytössä tulee timia tietkneelle tarkitetun svellushjelman käyttäjäpastuksen mukaan. Tämä tarkittaa, että hjelmistn hjeet vidaan näyttää visuaalisesti näytöllä ja surittaa sieltä käsin. Erilaista n kuitenkin itse käyttö: Kun tietkneella timint suritetaan hiirellä napsauttamalla, navigintilaitteen käyttö tapahtuu jk timitukseen sisältyvällä kynällä tai suraan painamalla navigintilaitteen ksketusnäyttöä kädellä. Seuraaviin selstuksiin pätee siksi seuraava: Tietkneella hiirellä tehtävistä timista käytämme käsitettä "napsauttaa". Timinnista, jtka tehdään kynällä tai srmella navigintilaitteen ksketusnäytöllä, käytämme käsitettä "naputtaa/napauttaa". Eri khdissa tässä käsikirjassa viittaamme myös svellushjelman sisällä tehtäviin timiin tai tietkneen/muistikrtin plkuihin. Seuraavissa selstuksissa nämä viittaukset merkitään seuraavasti: Ohjelmiststa peräisin levat maininnat (kuten painikkeet, valikkkhdat tai kenttien tekstit) vat lihavituja. Navigintijärjestelmän (esim. MP3 Player yms.) tai tietkneen (esim. Windwsin Resurssien- 3

7 Jhdant hallinta yms.) erityiset timinnt ja hjelmat n painettu kursiivilla. Viittaukset hakemistihin ja muistiplkuihin (ulkisella SD-krtilla tai navigintilaitteen flashmuistissa) merkitään kursiivilla. Tässä käsikirjassa kuvataan navigintihjelmistn käyttöä, selstetaan graafisia esitystapja tämän navigintilaitteen näytöllä ja yksittäisten timintjen mahdllisia valintja. Seuraaviin selstuksiin pätee siksi seuraava: Kuvaukset, jtka viittaavat timinnn surittamiseen, merkitään numerilla ja määrittävät siksi yksittäisten työvaiheiden järjestyksen. Myös kuvaukset, jtka viittaavat hjelmistikkunan tms. eri elementteihin merkitään numerilla, mutta värinä käytetään punaista. Kuvaukset, jtka esittelevät samanarvisia vaihtehtja (kuten tässä tapauksessa), n merkitty luettelmerkeillä. Vinkkejä ja varituksia Eri khdissa tässä käsikirjassa annamme käytännön vinkkejä tai viittaamme lsuhteisiin, jtka vivat häiritä navigintijärjestelmän virheetöntä käyttöä. Nämä khdat n merkitty seuraavissa kuvauksissa seuraavasti. Vinkki Tällä symblilla viittaamme timintihin ja minaisuuksiin, jtka npeuttavat työskentelyä ja helpttavat navigintijärjestelmän käyttöä. Humautus Tällä symblilla viittaamme tärkeisiin timintihin ja minaisuuksiin, jtka vat ratkaisevia navigintijärjestelmän käytön kannalta. Nudata kaikkia hjeita välttääksesi käyttövirheistä tai vääristä valinnista jhtuvat käyttövirheet. Tärkeitä tietja Seuraavassa n tärkeitä tietja navigintijärjestelmän käytöstä. Spivissa khdissa nämä tiedt tistetaan käsikirjassa humautusten ja hjeiden mudssa. Turvallisuussyistä ajaja ei saa tehdä valintja itse ajn aikana. Tee tarvittavat valinnat ennen ajamaan lähtöä. Js judut muuttamaan valintja ajn aikana, pysäytä aut spivaan paikkaan (pysäköintialueelle tms.). Lämpölasista valmistetut tai tyhjömetallidut autn ikkunat rajittavat humattavasti GPSvastaantta. Useimmiten metallinnissa n aukk, jnka taakse navigintilaite vidaan sijittaa. Js näin ei le, apukuljettajan paikan ulkpulelle (esim. autn katlle) n asennettava yleisesti myynnissä leva GPS-antenni. Navigintijärjestelmän hjeet vat susituksia: Jka tapauksessa n nudatettava tieliikenneasetusta. Humaa, että navigintilaitteen n vastaantettava kunnllinen GPS-signaali vidakseen määrittää reitin nykyisestä sijainnista käsin. Humaa, että navigintilaitteeseen n määritettävä paikallinen aikavyöhyke, jtta se visi laskea ikean saapumisajan tulevissa reittilaskelmissaan. Vit seurata sijaintiasi kartalla myös syöttämättä määränpäätä. Sillin näkyviin tulee sen kadun nimi, jlla let, js se n käytettävissä. Humaa, että tilapäisiä paikallisia muutksia ja/tai tieliikenneasetuksen rajituksia (esim. suurinta sallittua npeutta) ei vida humiida reitin suunnittelussa. Suunnista jka tapauksessa tienviittjen ja paikallisen liikennepastuksen mukaan. 4

8 Jhdant Humaa, että karttamateriaali vastaa tilannetta timitushetkellä. Valmistaja ei kuitenkaan vi luvata, että sen sisältämät tiedt vat ehdttman sitvia ja vastaavat tdellisia katujen nimiä ja/tai pasteita. Tavaramerkit Kaikkiin käsikirjassa mainittuihin ja mahdllisesti klmansien sapulten sujaamiin tavara- ja tutemerkkeihin svelletaan rajituksetta kullinkin vimassa levan tavaramerkkilainsäädännön ja niille merkittyjen mistajien määräyksiä. Kaikki tässä mainitut tavaramerkit, kauppanimet tai yritysten nimet vat tai vivat lla mistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröity tavaramerkkejä. Pidätämme kaikki ikeudet, jita ei tässä erikseen myönnetä. Tässä käsikirjassa käytettyjen tavaramerkkien erillisen lunnehdinnan puuttumisesta ei vida päätellä, ettei klmansilla sapulilla lisi nimeen liittyviä ikeuksia. Windws, Windws XP, Windws 2000, Windws Vista TM ActiveSync vat Micrsft Crpratinin tavaramerkkejä. Acrbat ja Acrbat Reader vat Adbe Systems Incrpratedin tavaramerkkejä. Tekijänikeus ja takuu Cpyright 2009 Versi 5 Kaikki ikeudet pidätetään. Kaikkia tämän käsikirjan tietja vidaan muuttaa etukäteen ilmittamatta, eivätkä ne aseta valmistajalle velvitteita. Valmistaja ei vastaa tappiista tai vahingista, jita vi aiheutua tämän käsikirjan hjeista tai mahdllisista virheellisistä tiedista. Olemme aina kiitllisia virheitä kskevista ilmituksista tai parannusehdtuksista, jiden avulla vimme tulevaisuudessa tarjta entistäkin tehkkaampia tutteita. Tätä käsikirjaa ei saa ilman valmistajan nimenmaista kirjallista sustumusta jäljentää, tallentaa sähköiselle välineelle tai siirtää muulla tavin elektrnisesti, sähköisesti, mekaanisesti, ptisesti, kemiallisesti, valkpiimalla tai ääninauhituksena kknaan eikä sittain mihinkään tarkitukseen. 5

9 GPal Navigatr 5 Luku 2: Käytön perusteet Navigaattri n käyttövalmis heti, kun se n tettu pakkauksestaan: Navigintihjelma ja timitukseen sisältyvä karttamateriaali n asennettu laitteeseen valmiiksi. Omien navigintikhteiden ja käyttäjäkhtaisten asetusten määrittämiseksi n kuitenkin tunnettava navigintijärjestelmän peruskäyttöknsepti, jta esittelemme seuraavilla sivuilla. Js let j tutustunut käyttöknseptiin, vit siirtyä suraan kappaleeseen Luku 3: GPal -navigintihjelmistn käyttö. Navigintijärjestelmän hjaus tapahtuu ainastaan käyttötilissa "Valikknäkymä" ja "Karttanäkymä". Ohjaus valikknäkymässä Valikknäkymässä hjelmistn kaikki timinnt n järjestetty hierarkkisiin valikihin, jtka vidaan ttaa käyttöön navigintilaitteen ksketusnäytön painikkeilla. Jkaisesta painikkeesta avautuu alempi tas, jlla taas tarjutuu käyttöön lisäasetuksia, jtka vat lennaisia tälle valiklle tai tälle timinnlle. Js painikkeeseen ei le yhdistetty muita valikktasja, timint suritetaan välittömästi. Tässä yksi esimerkki: Painikkeella... saat käyttöösi alavalikt/painikkeet. Valikktasjen sisällä vit avata lisää alavalikita käytettävissä levien painikkeiden avulla tai sulkea niitä palataksesi jälleen päävalikkn. Liikkuminen valikiden välillä tapahtuu seuraavasti: Avaa haluamasi valikk ja tu esiin sen sisältämät alavalikt napauttamalla siihen liittyvää painiketta. Js haluat sulkea avimen alavalikn ja siirtyä sen päävalikkn, paina painiketta. Js haluat siirtyä seuraavalle sivulle valikktasn sisällä, napsauta painiketta. Eri ikkunissa n valittava käytettävissä levista vaihtehdista luetteln sisällä. Js haluat näkyviin piilssa levat khdat luettelsta, vit siirtää näyttöaluetta ylös tai alas painikkeella tai. Nykyinen sijainti luetteln sisällä näytetään palkissa näiden painikkeiden välillä. 6

10 Käytön perusteet Eri ikkunissa vit pienentää tai suurentaa ennalta määritettyä arva. Vit pienentää tai suurentaa näkyvää arva painamalla painiketta tai. Nykyinen arv näkyy arvasteikssa painikkeiden välillä. Eri ikkunissa n valittava, suritetaank vai keskeytetäänkö timint tai työvaihe. Js haluat surittaa timinnn tai työvaiheen, napauta painiketta. Js haluat surittaa timinnn tai työvaiheen, napauta painiketta. 7

11 Käytön perusteet Ohjaus karttanäkymässä Karttanäkymän sisällä näkyvät painikkeet ja tilailmitukset. Painikkeet Tällä painikkeella vit avata asetusikkunan Äänenvimakkuus: Siitä vit säätää puheen, näppäinpainallusten ja MP3-sittimen äänenvimakkuutta. Tämä painike n käytettävissä vain, kun navigintijärjestelmässä n Bluetth-handsfreelaite (kats laitteen käsikirjaa). Jaetun näytön tilassa vit valita, näkyykö tässä nulinäkymä vai erikiskhteet, jtka vi valita suraan. Tällä painikkeella vit siirtyä karttanäkymästä takaisin navigintivalikkn. Tällä painikkeella vit vaihtaa karttanäkymää vaihtehtjen Kartta ajsuuntaan, Phjinen ylös ja 3D-kartta välillä. Näillä painikkeilla vit suurentaa tai pienentää näkyvää karttanäkymää. Js napauttaa jtakin zmauspainikkeista, vit -painikkeella siirtyä millin tahansa autmaattizmaustilaan. Tällä painikkeella vit avata Pikavalikn, jka kuvataan khdassa Pikavalikkasetusten mukkaaminen. Tilanäytöt Tässä näkyy pistettu asetus seuraavaan timenpiteeseen asti. Tässä näkyy katu, jlla let tällä hetkellä. Tässä näkyy TMC-vastaantn laatu. Tässä näkyy lataustila. Tässä näkyy GPS-vastaantn laatu. Tässä näkyy keskinpeus. Tässä näkyy nykyinen npeus. Tässä saapuu arviitu saapumisaika määränpäähän. Tässä näkyy nykyinen sijainti karttanäkymässä. Tässä näkyy jäljellä leva ajaika määränpäähän. Tässä näkyy matka määränpäähän. Tässä näkyy nykyinen mittakaava karttanäkymässä. 8

12 GPal Navigatr 5 Luku 3: GPal - navigintihjelmistn käyttö Tässä jaksssa käsitellään navigintihjelman perusrakennetta ja käyttöä. Seuraava selstus edellyttää, että let tutustunut navigintijärjestelmän peruskäyttöön ja käytössä vat timitushetken ennakkasetukset. Käyttööntn jälkeen navigintijärjestelmä käynnistää hjatun asetusten määrityksen, jka hjaa vaihe vaiheelta kaikkien tärkeiden asetusten määrittämisessä. Vit kuitenkin ttaa käyttöön myös letusasetukset, jita vit kuitenkin millin tahansa muuttaa valikssa Asetukset mien tarpeidesi mukaan. Js let j mukannut tiettyjä asetuksia mien tarpeidesi mukaan, selstus vi piketa järjestelmäsi ilmittamasta sisällöstä. Vinkki Tässä käsikirjassa selstetaan ainastaan navigintihjelman käyttöä. Tietja navigintijärjestelmän muiden timintjen käytöstä n laitekäsikirjassa. Navigintivalikn valinnnan jälkeen käytettävissä vat seuraavat valikt ja timinnt, jiden avulla vi valita ja määrittää haluamansa reitin/reitit: Vinkki Tähän vit syöttää uuden määräpaikan. Tästä vit valita määräpaikan viimeksi syötettyjen paikkjen, erikiskhdelukkien tai itse määrittämiesi susikkien juksta. Lisäksi vit määrittää määränpään krdinaattien avulla tai suraan kartalta. Tästä saat näytölle erilaisia tietja nykyisestä reitistä, vit mukata niitä tai simulida niitä laitteella. Tästä vit alittaa reitin määrittämisen ilmittamaasi määräpaikkaan. Js let j syöttänyt navigintilaitteeseen yhden tai useamman määränpään, tähän saa näkyviin valikkpainikkeilla kaksi painiketta, jissa näkyvät viimeksi ilmitetut määränpäät. Näiden painikkeiden avulla vit alittaa suraan pastuksen tähän määränpäähän. 9

13 Asetusten mukkaaminen Ositteen syöttäminen manuaalisesti Käynnistettyäsi navigintilaitteen vit ilmittaa määränpään määrittääksesi reitin nykyisestä sijainnistasi haluamaasi paikkaan. Perusasetuksena n, että reitti määritetään reittivaihtehtjen ennakkasetusten phjalta (kats Reittivaihtehtjen mukkaaminen). Vit syöttää määränpään tiedt manuaalisesti napsauttamalla navigintivalikn painiketta Khteen määrittäminen. Esiin tulee seuraava näyttö: Vinkki Turvallisuussyistä ajaja ei saa tehdä valintja itse ajn aikana. Tee tarvittavat valinnat ennen ajamaan lähtöä. Maan syöttö Tässä valikssa ennakkasetuksena n aina maa, jka vastaa asennuksen yhteydessä tehtyä kielivalintaa. Js suunnittelet pastusta ulkmailla, vit valita khteeksi myös tisen maan. Tämä edellyttää, että navigintijärjestelmään n asennettu vastaava karttamateriaali. Valitse tinen maa seuraavasti: 1. Napsauta näytön vasemmassa yläkulmassa levaa lipun kuvaa tai Maa-painiketta näytön alareunassa. Tällöin avautuu valikk, jka sisältää kaikki maat, jiden karttamateriaali n asennettu navigintijärjestelmään. 2. Napsauta haluamaasi maata: Valinta tetaan käyttöön, ja näytölle avautuu jälleen ikkuna paikkakunnan syöttämistä varten. Humautus GPal Assistantin avulla vit valita, mikä karttamateriaali n tallennettu navigintilaitteelle. Halutessasi vit millin tahansa asentaa lisää karttamateriaalia ulkiselle muistikrtille tai navigintilaitteen flash-muistiin. Lisätietja tästä n khdassa Manuaaliset tiednsiirttiminnt. Pstinumern tai paikan nimen syöttäminen Määräpaikan vi valita syöttämällä jk pstinumern tai paikan nimen: Pstinumern avulla löydetään autmaattisesti paikka ja päinvastin. Syötä määräpaikka nimen tai pstinumern avulla seuraavasti: Kirjita haluamasi nimi kuvaruudun aakksnumeerisilla näppäimillä. 10

14 Asetusten mukkaaminen Napauta painiketta tudaksesi numernäppäimet esiin, ja näppäile sitten pstinumer. Paikan nimeä tai pstinumera kirjitettaessa näppäimistön mukkaaminen tapahtuu autmaattisesti ja valittavaksi tulevat vain ne painikkeet, jtka vat sallittuja seuraavan kirjaimen tai numern syöttämiseen: Kaikki ei-sallitut painikkeet näkyvät harmaina, eikä niitä vi napauttaa. Vit peruuttaa jkaisen numern tai kirjaimen painikkeella. Ensimmäisen merkin syöttämisen jälkeen yläreunan nimikentän ja näppäimistön välillä näkyy lisäksi klme painiketta: Kaksi ensimmäistä painiketta sisältävät mahdllisia määränpäitä, jtka vastaavat tähän asti syötettyjä vaihtehtja. Tätä valintaa mukataan uudelleen aina uuden merkin syöttämisen jälkeen. Js jkin esivalinta vastaa haluamaasi määränpäätä, vit valita sen suraan napauttamalla painiketta. Klmannen painikkeen Kaikki sumat avulla vit tuda näytölle erillisen ikkunan, jssa näkyy luettel kaikista mahdllisista esivalintakhteista. Siinä näkyvät kaikki sillä hetkellä käytössä levat määränpäät yleiskartalla suunnistamisen helpttamiseksi. Painikkeella Piilta kartta vit sulkea karttanäkymän, painikkeella Näytä kartta vit avata sen uudelleen. Vit selata luettela painikkeilla ja ja napauttaa haluamaasi khtaa: valinta tetaan käyttöön. Js et halua valita mitään tai haluat tarkentaa tekemääsi asetusta, palaa painikkeella takaisin merkkien syöttämiseen. Määräpaikan valinnan jälkeen näytölle tulee autmaattisesti ikkuna, jhn vit syöttää kadun nimen. Kadun nimen syöttäminen Tähän ikkunaan vit halutessasi syöttää tietyn kadun nimen, suunnata pastuksen paikkakunnan keskustaan tai valita erikiskhteen. Syötä kadun nimi seuraavasti: 1. Napauta ensimmäistä kirjainta näytön näppäimistöllä: Näppäimistöä mukataan autmaattisesti, ja se tarjaa käyttöön vain ne painikkeet tai kirjaimet, jilla saat kirjitettua kadun nimen valitussa määräpaikassa. Kaikki muut painikkeet, jita vastaavia kadun nimiä tällä paikalla ei le, näkyvät harmaina, eikä niitä vi napauttaa. 2. Jatka merkkien syöttämistä, kunnes let antanut haluamasi kadun nimen. Js haluamasi kadun nimi näkyy jmmassakummassa esivalintapainikkeessa, napauta sitä valitaksesi kadun suraan. Vaihtehtisesti vit klmannen painikkeen Kaikki sumat avulla tuda näytölle luetteln kaikista mahdllisista esivalintakhteista erillisessä ikkunassa. Vit selata luettela painikkeilla ja ja napauttaa haluamaasi khtaa: valinta tetaan käyttöön. Js et halua valita mitään, palaa painikkeella takaisin merkkien syöttämiseen. Kadun valinnan jälkeen näytölle tulee autmaattisesti ikkuna, jhn vit syöttää taln numern. Kadun nimen manuaalisen syöttämisen lisäksi yläreunan nimikentän ja näppäimistön välisillä painikkeilla vi valita seuraavia vaihtehtja: Painikkeella Keskustaan 'määräpaikka' vit käynnistää pastuksen paikkaan, jka n karttamateriaalissa määritetty tämän paikkakunnan keskipisteeksi. Tämä paikkakunnan keskipiste näkyy näytön yleiskartalla merkittynä tekstillä Tarkat tiedt. Tässä vit tehdä määräpaikasta susikin, tuda näytölle reittiasetukset, lisätä uuden määränpään tai käynnistää pastuksen määränpäähän. Lisätietja tästä n seuraavilla sivuilla. Painikkeella Erikiskhteet saat näytölle luetteln valitun määräpaikan erikiskhteista. Lisätietja tästä n seuraavilla sivuilla. 11

15 Taln numern syöttäminen Asetusten mukkaaminen Taln numern syöttöikkuna avautuu autmaattisesti, kun let valinnut määräpaikan kadun nimen jllakin esivalintapainikkeista tai luettelnäkymästä (Kaikki sumat). Tässä ikkunassa sinulla n seuraavat vaihtehdt: Näppäile taln numer käsin: Kun haluamasi taln numer tulee näkyviin jmpaankumpaan esivalintapainikkeeseen, valitse se suraan. Vaihtehtisesti vit klmannen painikkeen Kaikki sumat avulla tuda näytölle luetteln kaikista mahdllisista taln numerista erillisessä ikkunassa. Vit selata luettela painikkeilla ja ja napauttaa haluamaasi khtaa: valinta tetaan käyttöön. Js et halua valita mitään, palaa painikkeella takaisin merkkien syöttämiseen. Painikkeella Kadun keskikhtaan saat valittua pastuksen khtaan, jka n karttamateriaalissa määritelty tämän kadun keskikhdaksi. Painikkeella risteykset pääset syöttämään sivukadun nimen, jka leikkaa alun perin ilmittamasi kadun: Määräpaikka yhdistetään sillin tähän risteykseen. Näppäile sivukadun nimi näppäimistön avulla: Js haluamasi kadun nimi näkyy jmmassakummassa esivalintapainikkeessa, napauta sitä valitaksesi kadun suraan. Vaihtehtisesti vit klmannen painikkeen Kaikki sumat avulla tuda näytölle luetteln kaikista mahdllisista sivukaduista erillisessä ikkunassa. Vit selata luettela painikkeilla ja ja napauttaa haluamaasi khtaa: Valinta tetaan käyttöön ja valintaluettel suljetaan. Js et halua valita mitään, palaa painikkeella takaisin merkkien syöttämiseen. Kun let tehnyt valinnan, määränpään syöttö n suritettu: Määränpää näkyy ikkunassa Tarkat tiedt kartalla ja ilmitetaan sitteena. Tässä ikkunassa vit tehdä määräpaikasta susikin, tuda näytölle reittiasetukset, lisätä uuden määränpään tai käynnistää pastuksen määränpäähän. Lisätietja tästä n seuraavilla sivuilla. Muiden määränpäiden syöttäminen Vaihtehtna käsin kirjittamiselle khdassa Paikka/Katu/Taln numer vit syöttää tai valita määränpään muidenkin kriteerien perusteella. Napauta navigintivalikssa painiketta Etsi muu määränpää. Edelliset paikat Navigaattri tallentaa viimeksi syötetyt määräpaikat Edelliset paikat -luetteln, jnka saat esiin samannimisellä painikkeella. Näin vit valita nämä määräpaikat uudelleen syöttämättä ensin määränpään tietja. Selaa luettela painikkeilla ja ja näppäile haluamasi merkintä: määränpää näkyy Tarkat tiedt -ikkunassa yleiskartalla. Tässä ikkunassa vit lisätä uuden määränpään, avata reittivaihtehdt reittipastusta varten ja mukata niitä tai käynnistää reittipastuksen. Lisätietja tästä n seuraavilla sivuilla. 12

16 Asetusten mukkaaminen Vinkki Määränpäät, jita ei enää tarvita, vi pistaa luettelsta painikkeella. Js haluat pistaa kaikki edelliset paikat, napauta painiketta Pista kaikki kuvaruudun alareunassa. Erikiskhteet Erikiskhteet-painike valikssa Syötä uusi määränpää tarjaa mahdllisuuden käyttää erityisiä erikiskhteita, karttamateriaaliin merkittyjä POI-tietja (Pints f Interest), suraan reitin määrittämiseen. Tämän valikn muilla vaihtehdilla vit sitten määrittää, mistä lukasta haluamaasi erikiskhdetta etsitään. Humautus Se, sisältyykö laitteeseen timitushetkellä erikiskhde- tai POI-tietja, riippuu sekä laitetyypistä että navigintijärjestelmän versista: siksi vi lla, että navigintijärjestelmässä vat tarjlla vain ne lukat, jita n etsitty aiemmin. Erikiskhdelukat Erikiskhdelukkien valintalistassa vat käytettävissä seuraavat vaihtehdt: Painikkeella Kaikki erikiskhteet avautuu ikkuna, jsta vit valita kaikki käytettävissä levat erikiskhteet. Napauta painiketta Näytä kaikki erikiskhteet tudaksesi kaikki erikiskhteet valintalistalle. Vit myös syöttää kenttään nimen tai lukan (esim. HOTELLI) haluamallesi erikiskhteelle aakksnumeerisen näppäimistön avulla. Napauta nyt painiketta Näytä valikima näyttääksesi luettelssa kaikki erikiskhteet, jtka vastaavat annettuja kriteerejä. Vaihtehtisesti vit myös valita valintalistasta tietyn erikiskhdelukan (esim. AUTO & LIIKENNE). Kun let napauttanut lukkaa kuvaruudulla, navigintihjelma avaa näytölle tämän lukan sisältä uuden valintalistan, jnka avulla vit tarkentaa ennakkvalintaa (esim. AUTO & LIIKENNE > Lentkenttä, Satama, Rautatieasema, Autvukraam jne.). Vit selata luettela painikkeilla ja ja napauttaa haluamaasi khtaa: valinta tetaan käyttöön. Painikkeella Näytä kaikki erikiskhteet saat kaikki tästä lukasta käytettävissä levat erikiskhteet näkyviin luettelna. Näppäimistön avulla vit syöttää etsimäsi erikiskhteen nimen myös manuaalisesti. Ensimmäisen syötön jälkeen saat painikkeella Näytä valikima näkyviin luetteln kaikista valitun lukan erikiskhteista, jtka näyttävät tähän asti syöttämiäsi tietja. Erikiskhteiden valinta Valitse erikiskhde seuraavasti: 1. Napauta painiketta Erikiskhteet valikssa Syötä uusi määränpää. Näytölle tulee valikk, jka sisältää kaikki navigintijärjestelmän erikiskhdelukat. 2. Vit selata luettela painikkeilla ja ja napauttaa haluamaasi lukkaa: Näytölle tulee ikkuna Mistä haluat etsiä?. 3. Valitse tässä painikkeiden avulla seuraavista vaihtehdista: Napauta painiketta Tietyltä paikkakunnalta syöttääksesi uuden määräpaikan. Tässä käytettävä menetelmä kuvataan khdassa Ositteen syöttäminen manuaalisesti. Napauta painiketta Läheltä valitaksesi erikiskhteen läheltä nykyistä sijaintiasi. Napauta painiketta Reitin varrella tudaksesi näytölle luetteln kaikista määränpäistä, jtka sijaitsevat nykyisen reitin jäljellä levan suuden välittömässä läheisyydessä. 13

17 Asetusten mukkaaminen Napauta painiketta Khdepaikkakunn. valitaksesi erikiskhtaan valittuna levalta khdepaikkakunnalta. 4. Valitusta vaihtehdsta riippuen vit avata painikkeella Näytä kaikki erikislukka luetteln kaikista erikiskhteista, jtka vastaavat valittuja kriteerejä. Vit selata luettela painikkeilla ja ja napauttaa haluamaasi khtaa: valinta tetaan käyttöön. Js et halua valita mitään, palaa painikkeella takaisin merkkien syöttämiseen. Khde näkyy nyt ikkunassa Tarkat tiedt kartalla täydellisine sitteineen ja puhelinnumerineen (js ilmitettu). Tässä ikkunassa vit lisätä uuden määränpään, avata reittivaihtehdt reittipastusta varten ja mukata niitä, sittaa määräpaikkaan tai käynnistää reittipastuksen. Vinkki Erikiskhteita vi valita myös suraan syöttämällä uuden määränpään. Tässä tapauksessa erikiskhteen valinta kskee kuitenkin ainastaan ilmitettua määräpaikkaa. Lisätietja tästä saat jakssta Ositteen syöttäminen manuaalisesti. Susikit Painikkeella Susikit vit tallentaa usein käytettyjä määränpäitä navigaattrisi muistiin. Nämä susikit vit tulevaisuudessa hakea näytölle suraan, niin ettei tätä määränpäätä enää tarvitse syöttää manuaalisesti. Susikin määrittäminen Navigaattrin ensimmäisen käyttööntn yhteydessä (tai alustuksen jälkeen) laitteeseen ei le määritetty lainkaan susikkeja. Määritä uusi susikki seuraavasti: 1. Napauta painiketta Susikit valikssa Syötä uusi määränpää. Näytölle tulee valikkikkuna Susikit. 2. Napauta näytön alareunassa levaa painiketta Uusi susikki: Näytölle avautuu valintaikkunauusi susikki, jssa vit valita seuraavista vaihtehdista: Js let j ilmittanut useita määränpäitä, vit valita viimeksi syötetyn määränpään suraan yläreunan painikkeella. Js valittavana n useampia viimeksi käytettyjä määränpäitä, avaa painikkeella Edelliset paikat näytölle nämä määränpäät sisältävä valikk. Js napautat jtakin näistä määränpäistä, valittu määränpää näkyy ikkunassa Tarkat tiedt. Lpeta määränpään syöttäminen ikkunan Tarkat tiedt painikkeella. Napauta painiketta Syötä uusi määränpää määrittääksesi määräpaikan/susikin manuaalisesti khtien Maa, Paikka/pstinr, Katu ja Taln numer syöttövalikiden avulla. Tässä käytettävä menetelmä kuvataan khdassa Ositteen syöttäminen manuaalisesti. Napauta painiketta Erikiskhteet valitaksesi määräpaikan/susikin haluamastasi erikiskhdelukasta. Tämä selstetaan jaksssa Erikiskhteet. Napauta painiketta Nykyinen sijainti asettaaksesi nykyisen sijaintisi susikiksi. 3. Valinnan tai syötön jälkeen näytölle tulee ikkuna, jssa vit syöttää nimen susikiksi. 4. Kirjita susikin nimi näytön näppäimistöllä ja lpeta timint painikkeella. 14

18 Asetusten mukkaaminen Susikin hakeminen näytölle Kun let määrittänyt yhden tai useamman susikin, vit hakea ne suraan näytölle valiksta Susikit. Timi seuraavasti: 1. Napauta painiketta Susikit. Näytölle tulee luettel j määritetyistä susikeista. 2. Selaa luettela painikkeilla ja ja näppäile haluamasi merkintä: määränpää näkyy Tarkat tiedt -ikkunassa yleiskartalla. 3. Lpeta lukeman syöttäminen painikkeella. Sen jälkeen määritetään reitti tähän määräpaikkaan. Kaikkien susikkien pistaminen Tarvittaessa vit pistaa kaikki navigaattrille tallennetut susikit napauttamalla painiketta Pista kaikki susikit näytön alareunassa: kaikki merkinnät pistetaan susikkiluettelsta. Susikkien mukkaaminen Tarvittaessa vit mukata luetteln yksittäisiä susikkeja valikssa Susikit nimeämällä niitä uudelleen, määrittämällä niille man symblin, asettamalla jnkin niistä ktisitteeksi tai pistamalla merkinnän. luettelnäkymässä. Näytölle avau- Kun haluat mukata susikkia, napauta kyseistä painiketta tuu ikkuna Mukkaa susikkia. Nimeä valitsemasi susikki uudelleen seuraavasti: 1. Napauta painiketta Nimi. Näytölle tulee ikkuna, jssa vit antaa susikille nimen. 2. Pista nykyinen nimi tarvittaessa painikkeella. 3. Kirjita susikin nimi näytön näppäimistöllä ja lpeta timint painikkeella. Nyt susikin uusi nimi tulee näkyviin ikkunaan Mukkaa susikkia ja susikkiluetteln. Määritä valitulle susikille uusi symbli seuraavasti: 1. Napauta painiketta Symbli. Näytölle tulee ikkuna Valitse symbli. 2. Vit selata luettela painikkeilla ja ja napauttaa haluamaasi khtaa: Valinta tetaan käyttöön ja valintaluettel suljetaan. Nyt mukattu symbli tulee näkyviin ikkunaan Mukkaa susikkia ja susikkiluetteln. Näytön alareunan painikkeella Ktisitteena vit määrittää valitun susikin niin santuksi ktisitteeksi: tämän jälkeen vit valita tämän ktisitteen määränpääksi suraan navigintivalikn ensimmäisellä valintapainikkeella. Näin vit valita usein käyttämäsi määränpään (kuten kti- tai työsitteesi) suraan, tarvitsematta enää syöttää muuta määränpäätä. Napauta näytön alareunassa levaa painiketta Ktisitteena. Tämän jälkeen merkinnälle määritetään symbli. Tätä merkintää käytetään nyt navigintivalikn ensimmäisenä valintapainikkeena ja sen vi valita ensimmäisenä vaihtehtna valikssa Susikit. Humautus Kska ktisite, js se n määritetty, vidaan aina valita navigintivalikn ensimmäisellä esivalintapainikkeella, se ei näy valikssa Edelliset paikat, jnka saat esiin samannimisestä painikkeesta navigintivalikssa. 15

19 Asetusten mukkaaminen Periaatteessa ktisite n asetettu Susikiksi, jten se näkyy Susikit-valikssa aina ensimmäisenä vaihtehtna. Js valitset Susikit-valikssa painikkeen Pista kaikki, sieltä pistetaan myös ktisite, jten se n tarvittaessa syötettävä uudelleen. Humaa: Uusia susikkeja määrittäessäsi et saa tallentaa niitä samalla nimellä kuin ktisite. Lisäksi valikssa Mukkaa susikkia n mahdllista pistaa valittu susikki. Napauta näytön alareunassa levaa painiketta Pista. Vaihteht pistetaan luettelsta. Vinkki Humaa: Pistettuja susikkeja ei vi palauttaa. Käytä pisttiminta vain sillin, kun et enää tarvitse näitä susikkeja. Muussa tapauksessa judut syöttämään susikit uudelleen. Krdinaatit Tässä alavalikssa vit määrittää määräpaikan leveys- ja pituuskrdinaattien avulla. Syötä krdinaatit manuaalisesti seuraavasti: 1. Näppäile haluamasi asteluku numernäppäimillä desimaalilukuna: käytä ertinmerkkinä pilkkua (esimerkki: 49,36 tulkitaan leveysasteeksi "). Lpeta lukeman syöttäminen painikkeella : Seuraavassa ikkunassa saat kehtteen syöttää pituuskrdinaatin desimaalilukuna. Vinkki Näytön alareunan painikkeella Asteina vit antaa krdinaatit vaihtehtisesti asteittain: Näppäile asianmukaisessa ikkunassa haluamasi sijainti aste-, minuutti- ja sekuntikenttiin. Lisäksi näytön vasemmassa yläkulmassa levalla painikkeella N<>S (leveyskrdinaatti) tai O<>W (pituuskrdinaatti) vit vaihtaa vertailukhteeksi päiväntasaajan tai nllameridiaanin. 2. Näppäile haluamasi pituuskrdinaatti näppäimistön numerilla: Leveyskrdinaatin syöttötavan valinnan mukaan tässä n aktiivisena jk desimaali- tai aste-kirjitustapa. Lpeta lukeman syöttäminen painikkeella. Näin krdinaatit n syötetty: Määränpää näytetään ikkunassa Tarkat tiedt kartalla yhdessä leveys- ja pituuskrdinaattien kanssa. Tässä ikkunassa vit lisätä uuden määränpään, avata reittivaihtehdt reittipastusta varten ja mukata niitä tai käynnistää reittipastuksen. Lisätietja tästä n seuraavilla sivuilla. Määränpää kartalta Karttanäkymässä vit syöttää määränpään kartalla manuaalisesti. Näin vit määrittää määränpään suraan ilman aiemmissa jaksissa selstettua määränpään tai krdinaattien syöttämistä. Syötä määränpään nimi karttanäkymässä seuraavasti: 1. Napauta haluamaasi khtaa näytöllä levalla kartalla. Zmaa tarvittaessa kartan sa haluamaasi mittakaavaan. 2. Valitsemasi khta merkitään kartalle symblilla. Näytön yläreunassa navigintijärjestelmä ehdttaa määränpäätä, jka vastaa tätä khtaa. Js vidaan määrittää yksiselitteinen määränpää (esim. erikiskhde), site tulee näkyviin tsikkriville. Js määritetään useita yksiselitteisiä määränpäitä, näytölle tulee ehdtettujen määränpäiden lukumäärä ja näytettävän määränpään sijainti näiden vaihtehtjen jukssa (esi- 16

20 Asetusten mukkaaminen merkki: 3/12 tarkittaa määränpäätä 3 12 mahdllisen määränpään juksta). Selaa mahdllisten määränpäiden luettela näytön alareunan painikkeilla ja. Js yksiselitteistä määränpäätä ei vida määrittää, tsikkrivillä näkyvät krdinaatit. 3. Napauta painiketta Tarkat tiedt tudaksesi nykyisen määränpään ikkunassa Tarkat tiedt näkyviin yleiskartalla: js tälle määränpäälle n tallennettu sitetiedt tai sellaiset vat käytettävissä, ne tulevat näytölle. Näytön alareunan painikkeilla vit määrittää nykyisen määränpään susikiksi ja alittaa reitin määrittämisen. 4. Napauta näytön alareunan painiketta alittaaksesi reitin määrittämisen tähän määränpäähän. Reitin määrityksen alittaminen Määränpään syöttämisen ja valinnan jälkeen näytölle tulee ikkuna Tarkat tiedt. Siinä näkyvät seuraavat tiedt valitusta määränpäästä: Valittu määränpää näkyy yleiskartalla, jtta suunnistus siihen nnistuisi npeasti. Kun napautat yleiskarttaa, avautuu karttanäkymä. Zmauspainikkeiden ja kmpassinäytön avulla vit tarpeen mukaan suurentaa/pienentää karttanäkymää sekä valita kaksi- tai klmiultteisen näkymän. Painikkeella pääset takaisin tarkkihin tietihin. Yleiskartan vieressä näkyy syötetty site. Js let määrittänyt khteen krdinaattien avulla, näytöllä näkyvät ne. Js hjelmaan n tallennettu tämän erikiskhteen puhelinnumer ja navigaattrissa n puhelintimint, vit sittaa määräpaikkaan painikkeella Sita nyt. Alaviitteen painikkeilla vit surittaa seuraavat timinnt: Painikkeen Paikka susikiksi avulla vit nyt tallentaa määränpään maksi susikiksesi navigintilaitteen muistiin. Tämä selstetaan jaksssa Susikit. Painikkeella Uusi määränpää vit laajentaa pastusta määränpäähän yhdellä tai useammalla määränpäällä. Tämä selstetaan jaksssa Reittiluetteln merkintöjen mukkaaminen. Painikkeella Reittiasetukset vit mukata erilaisia reittipastukseen liittyviä parametreja. Tämä kuvataan jaksssa Reittiasetusten mukkaaminen. Painikkeella vit alittaa reittipastuksen määrittämisen. Tässä avautuu näytölle lisäasetuksia, jtka selstetaan seuraavassa jaksssa. Reittien hallinta Navigintivalikn painikkeella Reittien hallinta vit suunnitella etukäteen ja simulida reittejä, selata nykyisen reitin tietja tai kääntää reittihjauksen kierttielle estämällä manuaalisesti tiettyjen tiesuuksien käytön. Reitin suunnittelu Painikkeella Reitin suunnittelu vit suunnitella reitin etukäteen tai mukata ja/tai ptimida valmiiksi suunniteltua reittiä jälkikäteen. Lisäksi vit tämän valikn avulla tallentaa usein käyttämiäsi reittejä ja ladata niitä myöhemmin. Vinkki Js judut muuttamaan valintja ajn aikana, pysäytä aut spivaan paikkaan (pysäköintialueelle tms.). 17

21 Asetusten mukkaaminen Alituskhdan syöttäminen Tehtaalla navigintilaitteeseen ei le tallennettu mitään paikkja, jita visi käyttää uuden reitin alituspisteenä. Määritä reitin alituspiste seuraavasti: 1. Napauta luetteln khtaa Viimeisin tunnettu sijainti valikkikkunassa Mukkaa reittiä: näytölle avautuu valikk Uusi määränpää. 2. Määritä uusi määränpää: tämä selstetaan luvussa 3: GPal -navigintihjelmistn käyttö. Lpeta määränpään syöttäminen ikkunan Tarkat tiedt painikkeella. Nyt ilmittamaasi määränpäätä käytetään reitin alituspaikkana, ja se näkyy luetteln ylimpänä khtana valikssa Mukkaa reittiä. Määränpään lisääminen Näytön alareunan painikkeella Lisää määränpää vit lisätä määränpäitä reittiin: uuden määränpään lisääminen tapahtuu samin kuin alituspisteen syöttäminen (ks. edellä). Tietjen syöttämisen jälkeen uusi määränpää näkyy seuraavana määränpäänä valikn Mukkaa reittiä luettelssa. Tista samat timenpiteet lisätäksesi uusia määränpäitä, jtka sitten lisätään luetteln tietjen syöttämisjärjestyksessä. Js let määrittänyt enemmän kuin neljä määränpäätä, vit selata luettela painikkeilla ja. Kun napautat luettelssa levaa määränpäätä, se tulee näkyviin ikkunan Tarkat tiedt kartalla yhdessä tallennettujen sitetietjen tai krdinaattien kanssa. Painikkeella pääset takaisin valikkn Mukkaa reittiä. Reittiluetteln merkintöjen mukkaaminen Tarvittaessa vit millin tahansa pistaa merkintöjä reittiluettelsta tai muuttaa merkintöjen järjestystä luettelssa muuttaaksesi reitin kulkua. Pista merkintä luettelsta seuraavasti: Napauta haluamasi määränpään painiketta : merkintä pistetaan luettelsta. Js merkintä ei le reitin lpullinen määränpää, kaikki seuraavat määränpäät siirtyvät yhden paikan eteenpäin. Humautus Pistettuja määränpäitä ei vi palauttaa. Tarvittaessa määränpää n syötettävä uudelleen. Merkintöjen järjestystä luettelssa ja siten reitin kulkua vi mukata seuraavasti: Napauta haluamasi määränpään painiketta tai : Merkintä siirtyy luettelssa yhden khdan alas- tai ylöspäin, ja näin saatava reitti muuttuu vastaavasti. Reitin ptiminti Painikkeella Optimi reitti vit tarkistaa nykyisen reitin ja varmistaa mahdllisimman tehkkaan pastuksen määränpäähän: Navigintilaite käyttää tässä lähtökhtana sitä, että reitin alkamis- ja päättymispiste vat samat. Siksi määränpäiden järjestys asetetaan niin, että kaiken kaikkiaan saadaan aikaan mahdllisimman npea reitti. 18

22 Asetusten mukkaaminen Vinkki Humaa, että ptiminti tapahtuu vasta sitten, kun reittiin sisältyy alkamis- ja päättymispisteen lisäksi enemmän kuin kaksi määränpäätä. Lisäksi navigintijärjestelmä käyttää ptimintiin suraa yhteyttä tai lentreittiä. Käytännössä ptimaalinen reittipastus vi vastaavasti piketa tästä tereettisesti ptimidusta reittipastuksesta, jta kannattaakin käyttää vain ehdtuksena. Reitin tallentaminen ja lataaminen Js tarvitset reittipastusta samalla reitillä usein, vit tallentaa reitin navigintijärjestelmään ja ladata sen myöhemmin uudelleen. Tallenna nykyinen reittisuunnitelma seuraavasti: 1. Napauta painiketta lataa/tallenna. Näytölle avautuu ikkuna Lataa ja tallenna reittejä. 2. Napauta näytön alareunassa levaa painiketta Tallenna nykyinen reitti. Näytölle tulee ikkuna, jssa vit antaa reitille nimen. 3. Kirjita reitin nimi näytön näppäimistöllä ja lpeta timint painikkeella. Kun reitin nimi n syötetty, se näkyy ikkunan Lataa ja tallenna reittejä luettelssa. Nudata seuraavia hjeita ladataksesi luetteln khdan haluamanasi ajankhtana: 1. Napauta painiketta lataa/tallenna. Näytölle avautuu ikkuna Lataa ja tallenna reittejä. 2. Napauta yhtä luetteln khtaa: Näytölle tulevat karttaesitys sekä reitin tiedt. 3. Alita reitin mukainen pastus määränpäähän napauttamalla painiketta. Js et halua valita mitään, palaa painikkeella ikkunaan Lataa ja tallenna reittejä. Js et enää tarvitse tallennettua reittiä, napauta siihen liittyvää painiketta luettelsta. : merkintä pistetaan Suunnitellun reitin muuttaminen Tarvittaessa vit muuttaa reittiä myös jälkikäteen. Timi seuraavasti: 1. Napauta painiketta lataa/tallenna. Näytölle avautuu ikkuna Lataa ja tallenna reittejä. 2. Napauta yhtä luetteln khtaa: Näytölle tulevat karttaesitys sekä reitin tiedt. 3. Valitse tässä painikkeiden avulla seuraavista vaihtehdista: Painikkeella vit palata muutksia tekemättä ikkunaan Lataa ja tallenna reittejä. Painikkeella Mukkaa vit jälleen avata ikkunan Mukkaa reittiä: siinä pääset mukkaamaan kaikkia edellisillä sivuilla kuvattuja timintja (määränpään lisääminen, järjestyksen muuttaminen, määränpäiden pistaminen jne.). Painikkeella Nimeä uudelleen vit jälleen avata ikkunan, jssa vit syöttää reitin nimen: Muuta reitin nimi, ja vahvista ilmittamasi nimi painikkeella. Uusi nimi tulee näkyviin ikkunan Lataa ja tallenna reittejä luetteln. Painikkeella Pista vit pistaa tämän reitin navigintijärjestelmästä. Tätä timinta ei vi peruuttaa. Painikkeella alkaa pastus tämän reitin määränpäähän. Reitin tiedt Valikssa Reitin tiedt vit hakea esiin tärkeitä tietja suunnittelemastasi reitistä. 19

23 Asetusten mukkaaminen Reitin kuvaus Kun let alittanut pastuksen reitin määränpäähän (uusi määränpää tai tallennettu reitti), vit valita painikkeen Reitin kuvaus. Reitin kuvauksesta näet, mitä katuja sinun n käytettävä päästäksesi määränpäähän. Kaikki reitin tiedt näytetään yhdessä välimatkatietjen kanssa luettelna ikkunassa Reitin kuvaus ja timivat siten suunnitellun hjausliikkeen esikatseluna. Js suunniteltua reittiä ei vi näyttää yhdellä näytön sivulla, vit selata luettela painikkeilla ja. Suunnistamisen helpttamiseksi n merkitty rajanylityskhdat, jista pääsee eri maihin. Js haluat pistua reitin kuvauksesta, palaa painikkeella reittitietjen valintavalikkn. Liikennetilanne Tällä timinnlla saat näkyviin navigintijärjestelmän vastaanttamat nykyiset liikennetiedt luettelssa ja vit hakea sen esiin haluamanasi aikana. Knfiguri liikennetietjen vastaantt seuraavasti: 1. Napauta painiketta Liikennetilanne. Tällöin avautuu ikkuna Liikennetilanne. 2. Napauta Asetukset-painiketta näytön alareunassa: sillin avautuu valikk TMC-asetukset navigintijärjestelmän khdasta Ohjelman asetukset. 3. Mukkaa TMC-palvelujen vastaantta tarpeen mukaan: Tässä käytettävä menetelmä kuvataan khdassa Ohjelman asetusten mukkaaminen. Humautus TMC-vastaantttilan näkee karttanäkymän näytöltä ja ikkunasta Liikennetilanne. Js vastaantssa esiintyy häiriöitä, navigintijärjestelmä ei vi vastaanttaa liikennetiedtteita. TMC-lähetinasetusten mukaan vit käyttää mahdllisia liikennetiedtepalveluja. Tallenna nykyiseen liikennetilanteeseen liittyvät tiedt seuraavasti: 1. Napauta painiketta Liikennetilanne. Tällöin avautuu ikkuna Liikennetilanne. Luettelssa näkyvät ensin reittiisi liittyvät liikennetiedtteet: nämä n merkitty punaisella liikennemerkillä (esim. ). Näiden merkintöjen järjestys riippuu etäisyydestä nykyiseen sijaintipaikkaasi. Luetteln alasassa näytetään lisäksi tietja, jtka eivät kske valitsemaasi reittiä: Nämä n merkitty harmailla symbleilla (esim. ) ja näytetään aakksjärjestyksessä. Vit selata liikennetiedtteiden luettela painikkeilla ja. 2. Napauta haluamaasi luetteln khtaa tutkiaksesi liikennetiedtetta tarkemmin. Liikennetiedtteen tekstissä kuvataan reitti, reitin suus sekä liikenne-esteen laatu ja pituus. Js liikennehäiriö vaikuttaa matka-aikaasi (ruuhka, tukkinen liikenne), ilmitetaan lisäksi arviitu matka-ajan menetys. Js n mahdllista määrittää vaihtehtinen reitti, varitusmerkki häviää kartalta, mutta vit valita reittiin vaikuttavan liikennehäiriön uudelleen luettelnäkymässä ja määrittää vaihtehtisen reitin uudelleen liikennevaritusnäkymässä. 3. Napauta painiketta Paikka kartalla näyttääksesi liikenne-esteen sijainnin karttanäkymässä. Tässä vit tarpeen mukaan zmata reitin saa. Js haluat pistua karttanäkymästä, napauta painiketta. 4. Js liikenne-este n nykyisen reitin varrella, vit määrittää liikenne-esteen kiertävän reitin painikkeella Lasketaank pikkeava reitti?. Tämä vaihteht n käytettävissä vain, kun vaihtehta Kierttie: autmaattisesti ei le valittu reitin asetuksista. Muussa tapauksessa vaihtehtinen reitti lasketaan autmaattisesti ja pastus määränpäähän muuttuu vastaavasti. Js n mahdllista määrittää vaihtehtinen reitti, varitusmerkki häviää kartalta, mutta vit valita reittiin vaikuttavan liikennehäiriön uudelleen luettelnäkymässä ja määrittää vaihtehtisen reitin uudelleen liikennevaritusnäkymässä. 20

24 Asetusten mukkaaminen Js haluat pistua Liikennetilanne -khdan luettelnäkymästä, palaa painikkeella valintavalikkn. reittitietjen Kknaisnäk. Painikkeella Kknaisnäk saat näkyviin määritetyn reitin lähtöpaikkakunnalta/lähtöpisteestä khdealueelle. Nykyinen sijaintisi merkitään tällöin symblilla, kun taas määränpäät merkitään symblilla : Js let suunnitellut useita määränpäitä, ne näytetään numerituina. Määritetty reitti lähtöpaikalta/lähtöpisteestä määränpäihin n merkitty sinisellä. Painikkeella Käynnistä pastus vit alittaa reittipastuksen suraan tästä ikkunasta. Nykyinen sijainti Painikkeella Nykyinen sijainti vit tuda nykyisen sijaintisi näkyviin karttanäkymään: sillin nykyisen sijainnin sittaa symbli. Painikkeella Käynnistä pastus vit alittaa reittipastuksen suraan tästä ikkunasta. Lähtösite Painikkeella Lähtöpiste vit tuda reitin lähtpisteen näkyviin karttanäkymään. Suunniteltu reitti näkyy sinisenä ja jhtaa pis nykyisestä kartan sasta. Painikkeella Käynnistä pastus vit alittaa reittipastuksen suraan tästä ikkunasta. Khdealue Painikkeella Khdealue saat seuraavan khteen karttanäkymään. Suunniteltu reitti näkyy sinisenä ja jhtaa nykyisessä kartan sassa näkyvälle alueelle. Painikkeella Käynnistä pastus vit alittaa reittipastuksen suraan tästä ikkunasta. Estä reitti Jskus suunnitellulle reitille vi tulla sellainen liikenne-este, jsta ei reitin suunnitteluhetkellä vielä tiedetty ja jta siksi ei vitu humiida reitin määrityksessä. Sillin vit reittipastuksen aikana manuaalisesti estää nykyistä sijaintiasi seuraavan reitin san käytön vaihtehtisen reitin määrittämiseksi valitulle välille ja liikenne-esteen kiertämiseksi navigintijästelmän hjauksella. Estä reitin san käyttö seuraavasti: 1. Napauta painiketta Estä reitti. Tällöin avautuu ikkuna Estn pituus. 2. Valitse haluamasi väli luettelsta: Js haluamaasi väliä ei vi valita nykyisestä luetteln sasta, vit selata luettela painikkeilla ja. Valittavina vat seuraavat vaihtehdt: 100/500 m, 1/2/5/10/15/25 km. 3. Välin valinnan jälkeen avautuu ikkuna Estn alku: tässä vit valita, miten kaukaa (nykyiseen sijaintiin nähden) reitti tulee estää. Nykyisen sijainnin lisäksi (asetus: Heti) valittavina vat seuraavat vaihtehdt: 100/500 m, 1/2/5/10/15 km Estn ja siihen jäljellä levan matkan valinnan jälkeen navigintijärjestelmä määrittää vaihtehtisen reitin ja siirtyy autmaattisesti karttanäkymään: Reittipastus päivitetään ja määritetään uudelleen. Symblil karttanäkymässä tarkittaa khtaa, jsta lähtien reitti n estetty: Kierttie näkyy karttanäkymässä punaisena. Vaihtehtisen reitin päättyessä navigintijärjestelmä palaa alun perin suunnitellulle reitille ja jatkaa pastusta määränpäähän. 21

25 Asetusten mukkaaminen Halutessasi jälleen pistaa reitin suuksien estn timi seuraavasti: 1. Napauta painiketta Estä reitti. Tällöin avautuu ikkuna Estä reitti. 2. Napauta painiketta. Nykyiset estt pistetaan. Js haluat pistua reitin eststa, palaa painikkeella reitin hallinnan valikkn. Reittisimulinti Tarvittaessa vit simulida suunnitellun reitin: Sillin pastus määränpäähän näkyy karttanäkymässä ja esitetään kaikkine hjausliikkeineen: Opastus määränpäähän tapahtuu reaaliajassa kullisellakin kartta-alueella annettujen npeusrajitusten mukaan. Ohjausliikkeet dkumentidaan visuaalisesti näytöllä ja myös navigintijärjestelmän puhutuilla kmennilla. Simulinnin aikana tarjlla vat seuraavat mahdllisuudet: Vit lpettaa simulinnin millin tahansa painikkeella Pysäytä simulinti. Näytöllä näkyvät jälleen karttaesitys ja nykyinen sijaintisi. Simulinnin sisällä vit siirtyä painikkeella Seuraava hjausliike aina seuraavaan hjausliikkeeseen reaaliaikaisen pastuksen lyhentämiseksi. Matkan kesta kskevia aikatietja mukataan vastaavasti. Sen lisäksi simulinnin aikana vat käytössä kaikki navigintijärjestelmän timinnt. Opastuksen alittaminen ja lpettaminen Heti syötettyäsi tai valittuasi haluamasi reitin vit käynnistää tämän reitin määrityksen ja siten myös pastuksen. Vinkki Myös navigintivalikn painikkeella Käynnistä pastus vit käynnistää nykyisen reittipastuksen. Opastuksen aikana näytöllä näkyy sen sijaan painike Pysäytä reittipastus. Sen avulla vit pysäyttää nykyisen reittipastuksen. Kun pastus n alkanut, navigintijärjestelmä siirtyy karttanäkymään. Siinä näkyy määritetty reitti, jta verrataan reaaliajassa nykyiseen sijaintiisi. Jaetun näkymän tilassa suunniteltu reitti esitetään seuraavasti: Reitti näkyy phjiseen suunnatulla kartta-alueella. Tarvittaessa vit vaihdella karttaesitystä painikkeella 2D- ja 3D-näkymien välillä. Käytettävissä vat seuraavat esitystilat: 22

26 Asetusten mukkaaminen Kartta esitetään kaksiultteisena. Kun let valinnut valiksta Asetukset > Esitys karttanäkymän asetukseksi Kartta ajsuuntaan, kartta suunnataan aina ajsuuntaan. Js let valinnut valikssa Asetukset > Esitys karttanäkymäksi Phjinen ylös, kartta suunnataan aina phjiseen. Js valittuna n vaihteht Optimitu, kartta suunnataan pienemmillä zmauksilla phjiseen, suuremmilla taas ajsuuntaan (kats myös Esitys mukkaaminen). Tilassa 3D-kartta kartta kallistuu ja näytetään klmiultteisena. Klmiultteinen esitys n aina suunnattu ajsuuntaan. Vinkki Klmiultteisessa tilassa vit manuaalisesti siirtää kullistakin karttasaa napauttamalla jtain khtaa kartalla, pitämällä sitä painettuna ja siirtämällä haluamaasi suuntaan: karttanäkymä muuttuu autmaattisesti. Klmiultteisessa tilassa tämä timint ei le käytettävissä! Karttanäkymä näkyy näytön ikeassa reunassa. Vasemmassa reunassa n jaetulla näytöllä valittavana kaksi vaihtehta: Js erikiskhdepainike n aktiivinen, vit valita sen yläpulella levilla painikkeilla suraan kaksi lähintä erikiskhdetta. Valikssa Asetukset > Esitys > Erikiskhteiden asetukset vit määrittää, mitkä erikiskhdelukat tudaan näytölle. Js nulipainike n aktiivinen, reittipastusta selventää kartan lisäksi nulinäkymä: kun edessä n hjausliike, nulen suunta sittaa, mihin hjausliike suuntautuu. Matka seuraavaan hjausliikkeeseen näkyy nulen vieressä levana ketjuna. Kartta-alueella näkyy suunniteltu reitti sinisenä. Manuaalisen tai autmaattisen ruuhkan kiertämisen aikana vaihtehtinen reitti näkyy punaisena. Näytön alareunassa näkyy katu, jlla parhaillaan lete. Ennen hjausliikettä reittipastuksen suunta näkyy nulinäkymässä sekä hjausliikkeeseen jäljellä levan etäisyyden yläpulella. Valtakunnalliset ja mttritiet n merkitty väreillä sekä teiden numerilla. Nykyinen sijaintisi näkyy kartalla symblilla merkittynä. Tiedt nykyisestä ja keskinpeudesta, etäisyydestä matkan määränpäähän, jäljellä levasta matka-ajasta sekä saapumisajasta (vain kun esitysmutna n 480 x 272 kuvapistettä) näkyvät infpalkissa karttanäkymän alareunassa (kats myös Karttanäkymän käyttö). Vit mukata kartan mittakaavaa valikssa Asetukset > Esitys > Autmaattizmaus (kats jaksa Näkymän mukkaaminen). Tarvittaessa vit mukata kartta-alueen suurennusta manuaalisesti painikkeilla ja. Nykyinen mittakaava näkyy kartalla. Karttaesityksessä näkyvät erikiskhteet, kuten hultasemat, levähdysalueet jne. symbleina. Valikssa Asetukset > Esitys > Erikiskhteiden asetukset vit määrittää, mitkä erikiskhdelukat tudaan näytölle. Vinkki Tarvittaessa vit siirtää nykyistä kartta-aluetta manuaalisesti ikkunan alueella näyttääksesi karttanäkymässä esimerkiksi erikiskhteet määritetyn reitin ympäristössä. Napauta tätä varten kyseistä khtaa karttanäkymässä, pidä siitä kiinni ja vedä se haluamaasi khtaan näytöllä: karttanäkymä muuttuu vastaavasti. Visuaalisen reittipastuksen lisäksi kaikista hjausliikkeistä ilmitetaan myös puhutuilla kmennilla, js halutut asetukset n tettu käyttöön valikssa Asetukset > Puhutut ilmitukset. Vit mukata puhuttua pastusta pastuksen aikana seuraavasti: Napauta painiketta näytön vasemmassa yläkulmassa: Näytölle avautuu asetusvalikk Äänenvimakkuus, jssa vit määrittää erikseen puheen, näppäinten napsautusten sekä MP3- tiedstjen tistn äänenvimakkuuden lisäsvelluksiin kuuluvan MP3 Player avulla. Tässä määritetty äänenvimakkuus kskee tista niin sisäisillä kaiuttimilla kuin navigintilaitteen kuulkeliitännän (3,5 mm ministereliitäntä) kautta. 23

27 Asetusten mukkaaminen Painikkeilla ja vit pienentää tai suurentaa erikseen kunkin signaalin äänenvimakkuutta seitsemänprtaisella asteiklla. Alimmalla taslla signaalin tist mykistyy. Humautus Äänenvimakkuuden asetus tallennetaan ja tallennettu arv tetaan käyttöön, kun navigintijärjestelmä käynnistetään seuraavan kerran. Muut näkymät Pikavalikn avulla vit hakea näytölle vaihtehtisia näkymiä kartan esittämiseen. Pikavalikn asetukset selstetaan jaksssa Pikavalikkasetusten mukkaaminen. Kmpassinäkymä Kmpassi näkyy nykyinen sijainti suhteessa neljään pääilmansuuntaan, ja phjinen n suunnistuksen helpttamiseksi merkitty värillä. Lisäksi nykyinen sijainti ilmitetaan pituus- ja leveyskrdinaattien avulla asteina, minuutteina ja sekunteina. Kmpassin suuntaus ja pituus- ja leveyskrdinaattilukemat päivittyvät jatkuvasti tarkan suuntauksen mahdllistamiseksi. Yleisesti tähän pätee kuitenkin se, että mittauksen tai näytön tarkkuus riippuu vastaantetun GPS-signaalin laadusta: siksi GPS-signaalin vastaantn laatu ilmitetaan lisäksi arvna kentässä HDOP. Lisäksi symblin vieressä näkyy niiden satelliittien lukumäärä, jiden signaaleja laite tällä hetkellä vastaanttaa. Ikkunan alareunassa näkyvät infpalkissa kaikki lisätiedt nykyisestä reitistä (esim. npeus, välimatka, laskettu matka-aika jne.). Vinkki Navigintijärjestelmä käyttää sijainnin määrittämiseen useiden satelliittien signaaleja. Eri satelliittien signaalien leikkausalueilla vi esiintyä päällekkäisyyksiä, jtka heikentävät mittaustarkkuutta. Kmpassissa näkyvä HDOP-arv kuvaa mittaustarkkuutta vaakasuran 2D-kartan sisällä: Kun arvt vat välillä 0,1 6, pystytään takaamaan suuri tai riittävä mittaustarkkuus, kun arv n yli 6, pikkeamia vi esiintyä enemmän. Humautus Js nykyiselle reitin salle n annettu npeusrajitus, siitä ilmitetaan symblilla vasemmassa kulmassa: Puhuttu varitus annetaan vain sillin, kun valittuna n asetus Varituskyltit valikssa Asetukset > Määritä erikiskhteet sekä Liikennehjeet valikssa Asetukset > Puhutut ilmitukset ja npeus n ylittynyt tällä arvlla. 24

28 Asetusten mukkaaminen Nulinäkymä Nulinäkymässä näytetään kartasta riippumatta pastusjärjestelmä, jka perustuu nuliin. Nulinäkymässä näkyvät seuraavat tiedt: Nulen yläpulella kuvataan nykyinen ajsuunta. Kun edessä n hjausliike, nulen suunta ilmittaa, mihin ajajaa hjataan hjausliikkeen aikana. Ohjausliikkeestä riippuen näytetään mahdllisesti myös sivukatuja. Jka tapauksessa pääreitti n merkitty selvästi. Etäisyys seuraavaan hjausliikkeeseen näkyy nulen vieressä levana ketjuna: Mitä lähempänä seuraava hjausliike n, sitä useampia ketjun lenkkejä täyttyy. Näin vit hyvin arviida tdellista etäisyyttä hjausliikkeeseen suhteessa npeuteesi. Näytön yläreunassa näkyy katu, jlla let juuri nyt, sekä matka, jnka verran tätä katua n ajettava ennen seuraavaa hjausliikettä. Valtakunnalliset ja mttritiet n merkitty väreillä sekä teiden numerilla. Kun hjausliike seuraa välittömästi, esitystapa vaihtuu: Nyt näytetään etäisyys hjausliikkeeseen sekä katuun/suuntaan, jhn sinut pastetaan hjausliikkeen jälkeen. Ikkunan alareunassa näkyvät infpalkissa kaikki lisätiedt nykyisestä reitistä (esim. npeus, välimatka, laskettu matka-aika jne.). Retki-inf Näkymässä Retki-inf näkyvät seuraavat tiedt nykyisestä reittipastuksesta: Suurin sallittu npeus Keskinpeus Ajettu matka Ajaika Nämä tiedt kskevat kaikkia ajettuja reittejä sen jälkeen, kun reitin tiedt n viimeksi nllattu (kats alla). Js haluat mitata tietyn reitin tietja, reitin tiedt n nllattava reittipastuksen alkaessa. Tämä nnistuu painikkeella : Kaikki arvt nllataan ja mittaus alkaa alusta. Humautus Reitin tietjen arvt nllautuvat autmaattisesti, js navigintilaite ei le kahteen tuntiin vastaanttanut kelvllista GPS-datapakettia. 25

29 GPal Navigatr 5 Luku 4: Asetusten mukkaaminen Navigintilaitteen käynnistyksen jälkeen näkyviin tulee alitusikkuna, jsta pääset valitsemaan navigintijärjestelmän mahdlliset timintalueet. Tästä painikkeesta vit käynnistää Karttanäkymä -hjelman. Tästä painikkeesta vit käynnistää navigintivalikkn. Tästä painikkeesta vit käynnistää Muita käyttökhteita. Tietja navigintijärjestelmän muiden timintjen käytöstä n laitekäsikirjassa. Tästä painikkeesta vit käynnistää asetusvalikn, jnka avulla vit mukata navigintijärjestelmän perusasetuksia. Käytettäviä asetusvaihtehtja kuvataan seuraavassa jaksssa. Js haluat ttaa käyttöön navigintijärjestelmän letusasetukset tai let j määrittänyt mat asetukset, vit hypätä seuraavien sivujen yli ja siirtyä suraan seuraavaan lukuun. Navigintihjelman erillisiä asetuksia Käyttööntn jälkeen navigintijärjestelmä käynnistää hjatun asetusten määrityksen, jka hjaa vaihe vaiheelta kaikkien tärkeiden asetusten määrittämisessä. Vit kuitenkin ttaa käyttöön myös letusasetukset, jita vit kuitenkin millin tahansa muuttaa valikssa Asetukset mien tarpeidesi mukaan. Asetukset-valikn (asetukset) saat avattua -painikkeella, jka löytyy navigintivalikknäytön alareunasta. Ohjatun asetusten määrityksen vi hakea esiin myöhemminkin samannimisen asetusvalikn kautta. Tässä valittavana n seuraavat asetusvalikt: Reittiasetukset Esitys 26

30 Asetusten mukkaaminen Kieliasetukset Ohjelman asetukset Laitteen asetukset) Määrittele erikiskhteet Ohjattu asetustimint Seuraavassa kuvataan käytettävissä levat asetusvalikt ja niiden sisältämät asetusvaihtehdt. Vit muuttaa niiden asetuksia uudelleen millin tahansa. Reittiasetukset mukkaaminen Tässä alavalikssa vit mukata reitin määritystä ja hjausta mien tarpeidesi mukaan. Humaa, että reittivaihtehdt vaikuttavat tisiinsa: Reittityypin valinnan jälkeen muut reittivaihtehdt pistuvat autmaattisesti käytöstä. Valikn Reittiasetukset painikkeilla vit valita haluamasi reitin asianmukaisten reittiasetusten mukkaamiseksi. Periaatteessa mahdllisia vat seuraavat vaihtehdt: Ajneuvn valinta Henkilöaut Reittien määritys n ptimitu henkilöautille. Tähän asetukseen svelletaan tieliikenneasetusta: Siten käytössä vat periaatteessa kaikki tiet, mutta yksisuuntaisia katuja vidaan ajaa vain ikeaan suuntaan. Kävelykatualueet eivät periaatteessa le suraan käytettävissä, vaan järjestelmä antaa tätä kskevan ilmituksen. Jalankulkija Reittimääritys n ptimitu jalankulkijille (mahdllista enintään 50 km:n säteellä nykyisestä sijainnista): Reitin määrityksessä tetaan humin myös kävely- ja pyörätiet, yksisuuntaisia katuja vi käyttää mlempiin suuntiin, kävelykatualueet vat suraan käytettävissä. Järjestelmä määrittää aina lyhimmän reitin, ruuhkien kiert n letusarvisesti pissa käytöstä. Mttritiet ja maksulliset tiet eivät le käytössä, jten niitä hyödyntävät reittivaihtehdt pistetaan autmaattisesti käytöstä (kats jäljempänä). Reittityyppi Plkupyörä Reittimääritys n ptimitu plkupyörille (mahdllista enintään 50 km:n säteellä nykyisestä sijainnista): Reitin määrityksessä humiidaan myös pyörätiet, kävelykatualueet eivät le suraan käytettävissä. Järjestelmä määrittää aina lyhimmän reitin, ruuhkien kiert n letusarvisesti pissa käytöstä. Mttritiet ja maksulliset tiet eivät le käytössä, jten niitä hyödyntävät reittivaihtehdt pistetaan autmaattisesti käytöstä (kats jäljempänä). Lyhyt Reitin määritys ptimidaan matkan pituuden mukaan: Järjestelmä valitsee aina mahdllisimman lyhyen reitin. Npea Reitin määritys ptimidaan matka-ajan mukaan: Järjestelmä valitsee aina mahdllisimman npean reitin. 27

31 Asetusten mukkaaminen Taludellinen Reitin määrityksessä yhdistellään npeinta ja lyhintä mahdllista reittiä: Tässä pyritään taludelliseen reittiin. Seuraava vaihteht n valittavana vain, js vastaavat karttatiedstt n asennettu navigintilaitteeseen. Lisätietja tästä n khdassa Manuaaliset tiednsiirttiminnt. Kierttie Optimitu liikennevirran mukaan Asetuksella Optimitu liikennevirran mukaan saadaan periaatteessa myös valittua npein mahdllinen reitti. Sillin navigintilaite tukeutuu kuitenkin liikenteen tiheyttä kskeviin erityistietihin, jtka n merkitty karttamateriaaliin: liikenteen slmukhdat, jita pidetään reitin määrityshetkellä ruuhkariskinä, kierretään. Niiden sijaan määritetään slmukhdille vaihtehtinen, liikennevirran mukaan ptimitu kierttie. Ei mitään Ruuhkan kiertäminen ei le käytössä: Tämänhetkisiä liikennetietja (TMC) ei teta humin reitin valinnassa. Manuaalinen Js manuaalinen ruuhkien kiert n käytössä, karttanäkymässä varitetaan varitusmerkillä lähellä levasta liikennehäiriöstä, jka n reitin varrella ja vaikuttaa matka-aikaan. Autmaattinen Js autmaattinen ruuhkien kiert n käytössä, navigintihjelma laskee autmaattisesti taustalla käytettävissä levien liikennetietjen phjalta pikkeavia reittejä, jtka vat reittisi varrella ja vaikuttavat matka-aikaan. Lautat Vinkki Valittua vaihtehta ruuhkan kiertämiseen käytetään myös khdan TMC-asetukset asetuksena valikssa Ohjelman asetukset, ja niitä vi myös muuttaa siellä (kats Ohjelman asetusten mukkaaminen). Käytä Lauttjen käyttö humiidaan reitin määrityksessä. Mttritiet Vältä Lauttjen käyttöä ei humiida reitin määrityksessä. Käytä Kunnan-, maan- ja valtakunnallisten teiden lisäksi reitin määrityksessä humiidaan myös mttritiet. Vältä Mttriteitä ei humiida reitin määrityksessä: siinä tetaan humin vain kunnan-, maan- ja valtakunnalliset tiet. Maksulliset tiet Käytä Maksulliset tiet tetaan humin reittiä määritettäessä. 28

32 Asetusten mukkaaminen Vältä Maksullisten teiden käyttöä ei humiida reitin määrityksessä. Vinkki Vaikka karttamateriaali n ajan tasalla laitteen timitushetkellä, emme vi taata, että se tdella sisältää kaikki maksulliset tiet. Esitys mukkaaminen Tässä alavalikssa vit mukata näyttöä navigintijärjestelmän ksketusnäytöllä mien tarpeidesi mukaan. Tässä valittavana n seuraavat vaihtehdt: Karttanäkymä Vain kartta Tilassa Vain kartta näytöllä näkyy hjausliikkeen aikana edelleen kartta. Ohjausnuli näkyy kartalla pienennettynä. Nulinäkymä Tilassa Nulinäkymä reittipastus näytetään ainastaan liikkeitä sittavilla nulilla, karttanäkymää ei näytöllä le. Nulinäkymän vi aktivida pikavalikn avulla. Kartta pis Tilassa Kartta pis ksketusnäytöllä ei näy mitään tietja: reittipastus tapahtuu yksinmaan puhutuilla kmennilla. Jaettu näyttö Jaettu näyttö -tilassa näkymä n jaettu: Kun näytön ikeassa reunassa näkyy kartta, vit valita vasemapaan reunaan jk erikiskhde- tai nulinäkymän. Erikiskhdenäkymästä vit valita suraan kaksi lähintä erikiskhdesta, nulinäkymässä reittipastus näytetään hjausliikkeitä sittavilla nulilla. Vaiht, kartta ja nuli Tilassa Vaiht, kartta ja nuli näkymä vaihtuu hjausliikkeen aikana dynaamisesti karttaja nulinäkymän välillä. Liikkeen jälkeen palataan jälleen karttanäkymään. Vaiht, kartta ja jaettu näyttö Tilassa Vaiht, kartta ja jaettu näyttö näkymä vaihtuu hjausliikkeen aikana dynaamisesti karttanäkymästä jaetun näytön näkymäksi. Liikkeen jälkeen palataan jälleen karttanäkymään. Päivä-/yönäkymä Autmaattinen Kartan mutilu muuttuu kellnajasta riippuen autmaattisesti päivänvaln tai pimeyden mukaan. Päivänäkymä Kartta näytetään päivänvaln ptimituna. Yönäkymä Kartta näytetään yönäkyvyyteen ptimituna. Vinkki Päivä- ja yönäkymän asetuksia vi mukata tarpeen mukaan valikssa Perusasetukset > Näytön asetukset > Kirkkauden säätö (kats jaksa Näytön asetukset). 29

33 Asetusten mukkaaminen Erikiskhteiden asetukset Erikiskhteet kartalla Tästä valiksta vit valita, mitkä erikiskhdelukat näytetään karttanäkymässä. Napauta painiketta erikiskhdelukan vieressä: Näyttötila vaihtuu vastaavasti ja valinta siirretään kartalle. Erikiskhteet jaetulla näytöllä Tästä valiksta vit valita, mitkä erikiskhdelukat näkyvät jaetun näytön suravalinnassa (erikiskhdelukan valintatila). Napauta painiketta erikiskhdelukan vieressä: esitystila vaihtuu vastaavasti ja valinta välittyy jaetun näytön valintapainikkeisiin. Mieluisimmat hultasemat Tästä valiksta vit valita, minkä ketjun hultasemat tulee näyttää kartalla ja jaetussa näytössä. Napauta painiketta hultaseman merkin vieressä vaihtaaksesi esitystilan. Vinkki Näytön alareunan painikkeella Näytä kaikki erikiskhteet saat vaihdettua glbaalisti kaikkien käytettävissä levien merkintöjen tilan. 2D-kartan suunta Phjinen ylös Tilassa Phjinen ylös karttanäkymä suuntautuu aina phjiseen: Käytännössä ajsuunta siis pikkeaa kartan suunnasta tai vi lla jpa päinvastainen. Kartta ajsuuntaan Tilassa Kartta ajsuuntaan karttanäkymä määräytyy aina kullisenkin ajsuunnan mukaan: Zmausasteesta riippuen vi myös käydä niin, että alue tai maa, jhn sinua tällä hetkellä pastetaan, näkyy näytöllä sivuttain tai ylösalaisin. Optimitu Tilassa Optimitu kartta suunnataan sen mittakaavasta riippuen jk phjiseen tai ajsuuntaan. Tisin sanen: Käytettäessä suurta zmausta (karttanäkymän vimakasta suurennusta) kartta näytetään ajsuunnassa, mikä helpttaa suunnistusta ympäristön mukaan. Pienempää zmausta käytettäessä (karttanäkymän suurennus minimaalinen) kartta kääntyy autmaattisesti niin, että se n aina suunnattu phjiseen: Tämä tila lisää läpinäkyvyyttä ja estää maiden tai alueiden esittämisen ylösalaisin. Vinkki Vaiht 2D- ja kallistetun 3D-näkymän välillä vidaan tehdä ainastaan näytön kmpassikuvakkeen avulla. Kellnajan mut 24 h Kaikki kellnajat näytetään navigintihjelmistn sisällä 24 tunnin mudssa. 12 h Kaikki kellnajat näytetään navigintihjelmistn sisällä 12 tunnin mudssa (AM/PM). 30

34 Asetusten mukkaaminen Autmaattizmaus Lähelle Nykyistä kartan saa zmataan humattavasti suuremmaksi. Keskietäisyys Kun autmaattinen zmaustimint n käytössä, nykyinen kartan sa suurennetaan keskizmausasteen mukaan, js seuraavaksi n tehtävä hjausliike. Kauas Nykyistä kartan saa zmataan humattavasti pienemmäksi. Autmaattinen himmennys Tätä vaihtehta tarvitaan vain navigintilaitteesi akkukäytöllä, sillä sitä käytetään navigintilaitteen virrankulutuksen alentamiseen ja siten tehn parantamiseen. Vaki Kun valitset vaihtehdksi Vaki, näytön kirkkautta himmennetään autmaattisesti (päiväkäytöllä: Kirkkaus yöllä; yökäytöllä: Himmennetty kirkkaus yöllä), kun laitetta ei käytetä 30 sekuntiin ja kun lähiaikina ei le tulssa hjausliikettä. Kun laitetta käytetään tai hjausliike lähestyy (henkilöaut/mttripyörä: 5 kilmetrin kuluttua; plkupyörä: 750 metrin kuluttua), näytön kirkkautta säädetään autmaattisesti laitteen asetuksissa määritellyksi Kirkkaudeksi päivällä (ks. kappale Näytön asetukset) ja himmennetään tämän jälkeen. Älykäs Kun valitset vaihtehdn Älykäs, näytön kirkkautta säädetään yökäytöllä prrastetusti vielä tarkemmin: näytön kirkkautta säädetään seuraavan hjausliikkeen etäisyydestä riippuen autmaattisesti jk minimaaliseksi (matka seuraavaan hjausliikkeeseen yli 5 kilmetriä), himmennetyksi kirkkaudeksi yöllä (matka seuraavaan hjausliikkeeseen: 2,5 5 km) ja laitteen asetuksissa määritetyksi kirkkaudeksi yöllä (matka seuraavaan hjausliikkeeseen alle 2,5 km tai laitetta käytetään). Tämän jälkeen näytön kirkkautta himmennetään jälleen autmaattisesti. Kieliasetusten mukkaaminen Tässä alavalikssa vit mukata kielikhtaisia parametreja. Kieli Navigintihjelman valikkkieli asetetaan valmiiksi maakhtaisen asennustiedstn valinnalla tai kielen valinnalla asennuksen aikana. Js navigintilaitteeseen n esiasennettu useita kieliä, vit valita tisen kielen napauttamalla haluamaasi khtaan tässä näkyvässä valikssa. Vinkki Muiden kielten asentaminen jälkikäteen nnistuu valitsemalla maakhtaiset asennustiedstt GPal Assistant -hjelman sisällä (kats jaksa Timet Cntent Imprt Wizard - timinnlla). Näppäimistön valinta Aakksten mukaan Syöttö aakksnumeerisella näppäimistöllä (esim. maiden, paikkjen ja katujen nimet) tapahtuu näppäimistöllä aakksten mukaan järjestetyn vakinäppäimistön avulla. Saksa Näppäimistön järjestys vaihtuu kirjitus- ja tietkneiden näppäimistölle kehitettyyn QWERTZ-näppäinjärjestykseen, jka n suunniteltu saksankieliselle alueelle sekä Pulalle, Tshekinmaalle ja Venäjälle. 31

35 Asetusten mukkaaminen Englanti Näppäimistön järjestys vaihtuu kirjitus- ja tietkneiden näppäimistölle kehitettyyn QWERTY-näppäinjärjestykseen, jka n suunniteltu englanninkieliselle alueelle, Skandinavialle, Italialle, Turkille, Kreikalle, Prtugalille ja Alankmaille. Ranska Näppäimistön järjestys vaihtuu kirjitus- ja tietkneiden näppäimistöille kehitettyyn AZERTY-näppäinjärjestykseen, jka n suunniteltu ranskankielisille maille. Kyrillinen Näppäinten järjestys vaihdetaan venäjän kyrilliselle kirjitustavalle kehitetyn näppäinjärjestyksen mukaiseksi. Kyrillinen Näppäinten järjestys vaihdetaan kreikan kyrilliselle kirjitustavalle kehitetyn näppäinjärjestyksen mukaiseksi. Puhutut ilmitukset Katujen nimet Kun tämä asetus n valittuna, ilmitetaan seuraavan hjausliikkeen yhteydessä kadun nimi. Liikennehjeet Kun tämä asetus n valittuna, seuraavan hjausliikkeen yhteydessä annetaan liikennehjeet puhuttuina. Suunnat Kun tämä asetus n valittuna, ilmitetaan seuraavan hjausliikkeen yhteydessä suunta. Ohjelman asetusten mukkaaminen Tässä alavalikssa vit mukata svelluskhtaisia parametreja. TMC-asetukset Tässä alavalikssa vit määrittää TMC-liikennetiedtteiden vastaantn. Humautus TMC n digitaalinen raditietpalvelu, jlla siirretään liikennehäiriötiedtteita Radi Data System (RDS) -järjestelmää käyttäen, ja navigintilaitteesi pystyy tulkitsemaan sen lähettämät tiedt. TMC käyttää pliisin, ruuhkapäivystyspalvelujen ja muiden käytettävissä levien lähteiden timittamia tietja. Liikennepalvelun signaalin vastaantn laatu näkyy karttanäkymän ylläreunan tilanäytöllä. Tietjen valinta-alueen alasassa levista käyttökentistä vit valita seuraavat vaihtehdt: Kierttie Ei mitään Ruuhkan kiertäminen TMC-tietjen phjalta ei le käytössä. Manuaalinen Kun käytössä n manuaalinen ruuhkan kiertäminen, saat tiedn TMC-järjestelmän ilmittamista liikennehäiriöistä vain kartalla näkyvänä varitusmerkkinä. Autmaattinen Laite määrittää saamiensa TMC-tietjen avulla autmaattisesti reitin ruuhkan kiertämiseksi (kats myös Reittiasetusten mukkaaminen ). 32

36 Asetusten mukkaaminen Lähetinhaku Autmaattinen Navigintilaite etsii lähetintä autmaattisesti. Vastaantn laadun heikentyessä etsitään heti uutta lähetintä. Manuaalinen Manuaalista lähetinhakua käyttäessäsi vit määrittää TMC-lähettimen kiinteästi painikkeilla ja. Vastaantn laadun heikentyessä ei sillin etsitä uutta lähetintä. Humautus Painikkeita ja vi käyttää vain sillin, kun etsit TMC-lähetintä manuaalisesti. Aikavyöhyke Navigintilaitteen aikavyöhykkeeksi määritetään Greenwich Mean Time. Tähän aikavyöhykkeeseen kuuluvat mm. Edinburgh, Lissabn, Lnt. Aikavyöhykkeeksi n timitushetkellä määritetty GMT+01:00 (Greenwich Mean Time plus 1 tunti). Tämä asetus vastaa aikavyöhykettä, jhn kuuluvat mm. Amsterdam, Berliini, Rma. Aikavyöhykkeeksi määritetään Greenwich Mean Time plus 2 tuntia. Tähän aikavyöhykkeeseen kuuluvat mm. Ateena, Istanbul, Minsk. Aikavyöhykkeeksi määritetään Greenwich Mean Time plus 2 tuntia. Tähän aikavyöhykkeeseen kuuluvat mm. Helsinki, Kiva, Riika, Sfia. Aikavyöhykkeeksi määritetään Greenwich Mean Time plus 3 tuntia. Tämä asetus vastaa aikavyöhykettä Mskva, Pietari, Vlggrad. Aikavyöhykkeeksi määritetään Greenwich Mean Time plus 4 tuntia. Tämä asetus vastaa aikavyöhykettä Samara. Aikavyöhykkeeksi määritetään Greenwich Mean Time plus 5 tuntia. Tämä asetus vastaa aikavyöhykettä Jekaterinburg. Aikavyöhykkeeksi määritetään Greenwich Mean Time plus 6 tuntia. Tämä asetus vastaa aikavyöhykettä Omsk. Aikavyöhykkeeksi määritetään Greenwich Mean Time plus 7 tuntia. Tämä asetus vastaa aikavyöhykettä Krasnjarsk. Aikavyöhykkeeksi määritetään Greenwich Mean Time plus 8 tuntia. Tämä asetus vastaa aikavyöhykettä Irkutsk. Turvallisuustila Aktivitu Tällä asetuksella vit ttaa käyttöön turvallisuustilan: Turvallisuustila estää laitteen hjauksen ksketusnäytön avulla ajn aikana ja estää siten mahdllisen liikenteen tapahtumista jhtuvan harhaanhjauksen. Ei käytössä Tällä asetuksella vit pistaa käytöstä turvallisuustilan: Sillin laitteen hjaus ksketusnäytön avulla n mahdllista myös ajn aikana. Aktiivinen kartta Tässä näkyy aktiiviselle karttamateriaalille määritetty asetus. Js let asentanut navigintijärjestelmään lisää karttamateriaalia, vit tästä valita vaihtehtisia karttja. 33

37 Asetusten mukkaaminen Piirrä GPS-reitti Pis käytöstä Ajettua tai käveltyä reittiä ei piirretä ja tallenneta GPS-reittinä navigaattriin. Aktivitu Js valitsen tämän asetuksen, nykyinen reitti tallennetaan tästä hetkestä lähtien. Tallennus keskeytyy, js nllaat tiedt näkymässä Retki-inf (kats Retki-inf) tai valitset vaihtehdn Tallenna GPS-reitti: Ei käytössä. Yksikkö Metrinen Kaikki matkat mitataan metrijärjestelmän mukaan. Näytön ilmitukset ja matkatiedt perustuvat kilmetri/metri-frmaattiin. Imperiaalinen Kaikki matkat mitataan imperiaalisen järjestelmän mukaan. Näytön ilmitukset ja matkatiedt perustuvat maili/jalka-frmaattiin. Versitiedt Tällä painikkeella saat näkyviin asennetun karttamateriaalin valmistaja- ja versitiedt. Laiteasetusten mukkaaminen Tässä valittavana n seuraavat asetusvalikt: Äänenvimakkuus Näytön asetukset Energia-asetukset Security-asetukset (laitteesta riippuen) FM-lähetin (laitekhtainen) Palauta tehdasasetukset Avaa kullinenkin alavalikk napauttamalla yhtä painikkeista. Asetusvalikista pääset pis napauttamalla painiketta. Äänenvimakkuuden asetukset Tästä alavaliksta vit määrittää yksilöllisesti äänenvimakkuuden puheentunnistuksen, napsautuksille ja MP3-tiedstjen tistlle MP3 Player -lisäsvelluksella. Tässä määritetty äänenvimakkuus kskee tista niin sisäisillä kaiuttimilla kuin navigintilaitteen kuulkeliitännän (3,5 mm ministereliitäntä) kautta. Painikkeilla ja vit pienentää tai suurentaa erikseen kunkin signaalin äänenvimakkuutta seitsemänprtaisella asteiklla. Alimmalla taslla signaalin tist mykistyy. Näytön asetukset Tässä alavalikssa vit mukata erikseen päivä- ja yökäytön valisuusasetuksia sekä kalibrida näytön. Js napautat painiketta Kirkkauden säätö, vit vähentää tai lisätä erikseen khdan Valisuus päivälla ja khdan Valisuus yölla painikkeilla ja kuusiprtaisella asteiklla. Vit kalibrida navigintilaitteen ksketusnäytön uudelleen napauttamalla painiketta Näytön kalibrinti. Se n tarpeen, js ksketusnäytön tiedt eivät enää vastaa suritettua timinta: 34

38 Asetusten mukkaaminen esimerkiksi painikkeiden ja niihin liittyvien merkkien tai kmentjen järjestys ei välttämättä le enää sama. Tee kalibrinti nudattamalla näytölle tulevia hjeita napauttamalla khderasteja. Ota lpuksi uudet asetukset käyttöön napauttamalla näyttöä uudelleen. Humautus Js alustat navigintilaitteesi flash-muistin esim. päivittääksesi uudempaan hjelmistversin, näyttö n sillinkin kalibritava uudelleen asennuksen aikana (kats myös laitteen sähköistä käsikirjaa). Valisuusasetukset tallennetaan ja tallennettu arv tetaan käyttöön, kun navigintijärjestelmä käynnistetään seuraavan kerran. Energia-asetukset Tässä alavalikssa vit mukata akku- ja verkkkäytön energiansäästöasetuksia. Näytön alareunassa näkyy pylväskaavina akun nykyinen lataustila. Kun napautat valikn khtaa Akkukäytöllä vit valita luettelsta yhden seuraavista vaihtehdista: Ei käytössä Navigintilaitteesta katkaistaan virta vasta sitten, kun sisäisestä akusta lppuu virta. 15/30/45 min / 1/2 tunnin kuluttua Js navigintilaitetta ei käytetä eikä se parhaillaan pasta määränpäähän, se siirtyy valitun ajan kuluttua valmiustilaan: kun painat virtakatkaisinta, laite aktivituu jälleen ja esiin tulee viimeksi käytetty ikkuna. Kun napautat valikn khtaa Kytketty laturiin vit valita luettelsta yhden seuraavista vaihtehdista: Ei käytössä Navigintilaitteen virtaa ei katkaista kskaan. 15/30/45 min / 1/2 tunnin kuluttua Js navigintilaitetta ei käytetä eikä se parhaillaan pasta määränpäähän, se siirtyy valitun ajan kuluttua valmiustilaan: kun painat virtakatkaisinta, laite aktivituu jälleen ja esiin tulee viimeksi käytetty ikkuna. Valikssa Autmaattinen valmiustila vit määrittää, miten laite käyttäytyy, js virransyöttöpistke irrtetaan latauksen tai käytön aikana. Ei käytössä Laite pysyy virransyöttötilasta riippumatta käynnissä, kunnes sisäinen jännite n kulunut lppuun. Sillin käytössä vat asetukset, jtka let määrittänyt khdassa Energiaasetukset. 1 minuutti Js napautat luetteln khtaa 1 minuutti, laitteen virta katkeaa autmaattisesti minuutin kuluttua latauspistkkeen irrttamisesta. 2 minuuttia Js napautat luetteln khtaa 2 minuuttia, laitteen virta katkeaa autmaattisesti kahden minuutin kuluttua latauspistkkeen irrttamisesta. 5 minuuttia Js napautat luetteln khtaa 5 minuuttia, laitteen virta katkeaa autmaattisesti kahden minuutin kuluttua latauspistkkeen irrttamisesta. 35

39 Asetusten mukkaaminen Js et le valinnut khtaa Autmaattinen valmiustila: Ei käytössä, navigintilaitteen näytölle seuraava ikkuna, kun virransyöttöpistke n irrtettu. -näppäimellä pääset takaisin näyttöön, jka li aktiivisena ennen pistkkeen irrttamista. -näppäimellä laite sammuu. -näppäimellä laite käynnistyy uudelleen. Js et surita asetusta, laite kytkeytyy valmiustilaan viiden minuutin kuluttua. Humautus Humaa, että tämä timint n käytettävissä vain tietyissä laitetyypeissä. Security asetukset Navigintijärjestelmä tarjaa mahdllisuuden käytön sujaamiseen käyttäjän valitsemalla salasanalla. Lisätietja Security asetuksista n laitteen käsikirjassa. Humautus Humaa, että tämä asetus n käytettävissä vain tietyissä laitetyypeissä. FM-lähetin Lisätietja FM-lähettimen asetuksista n laitteen käsikirjassa. Humautus Humaa, että tämä asetus n käytettävissä vain tietyissä laitetyypeissä. Palauta tehdasasetukset Tällä painikkeella vit palauttaa laitteen tehdasasetukset. Samalla menetät muun muassa kaikki henkilökhtaiset asetuksesi, kuten susikit ja viimeksi ilmitetut khteet: Siksi tämä timint kannattaa surittaa vain sillin, kun näitä tietja ei enää tarvita. Kun napautat painiketta, navigintilaitteen näytölle tulee vahvistusikkuna. Palauta tehdasasetukset napauttamalla painiketta : Muussa tapauksessa vit keskeyttää timinnn painikkeella. 36

40 Asetusten mukkaaminen Uudelleenkäynnistyksen jälkeen n ensimmäiseksi valittava kieli hjelmistn sisällä. Lisäksi sinulla n navigintihjelman käynnistyksen jälkeen mahdllisuus tutustua navigintijärjestelmään tarkemmin lyhyen esittelyn avulla: halutessasi vit myös hittaa tämän vaiheen ja ryhtyä suraan käyttämään navigintijärjestelmää. Erikistimintjen mukkaaminen Varituskyltit Aktivitu Kun tämä asetus n aktivitu, saat ajn aikana ilmituksen vaarallisista khdista ja erityisistä liikennesäännöistä varituskyltteinä. Pis käytöstä Kun tämä asetus ei le käynnissä, et saa näytölle ilmituksia vaarallisista khdista ja erityisistä liikennesäännöistä. Npeusrajitus Älä näytä Karttamateriaalissa kullekin reitille määritettyjä suurinta sallittua npeutta kskevia tietja ei näytetä näytöllä eikä npeuden ylittymisestä ilmiteta äänimerkillä (asetus: Älä näytä). Näyttö ilman varitusta Tälle reitin salle määritetty suurin sallittu npeus näytetään kartalla, mutta navigintijärjestelmä ei anna äänimerkkiä npeuden ylittyessä. Varitus 5 km/h:n ylityksestä (vaihtehtiset asetukset: 10/15/20/25/30 km/h) Tälle reitin salle määritetty suurin sallittu npeus näytetään kartalla. Lisäksi navigintijärjestelmä varittaa äänimerkillä, js ylität suurimman sallitun npeuden valitulla kilmetrimäärällä. Humautus Valikssa Ohjelman asetukset > Yksiköt tehdyn pituusfrmaatin valinnan mukaan (ks. alla) maksiminpeuden ylitys mitataan ja ilmitetaan jk kilmetreinä tunnissa (metrinen) tai maileina tunneissa (imperiaalinen). Tdellisuudessa mitattava suurimman sallitun npeuden ylitys määräytyy kuitenkin aina karttamateriaalissa ja kyseisessä maassa käytetyn pituusfrmaatin mukaan: Käytettäessä reittipastusta Englannissa sallitun npeuden ylitys mitataan siksi maileissa, vaikka lisit valinnut pituusfrmaatiksi km. Ohjattu asetustimint Tällä painikkeella vit käynnistää hjatun asetusten määrittämisen, jka näkyy näytöllä myös navigaattrin ensimmäisen käyttööntn yhteydessä. Ohjattu asetusten määrittäminen auttaa spivien asetusten valitsemisessa navigaattrille: asetusten mukkaaminen tapahtuu vaiheittain liikkumalla asetusvaihtehtjen välillä painikkeilla ja. Ohjatun asetusten määrittämisen vi hakea näytölle millin tahansa ja sulkea painikkeella : tähän mennessä määritetyt asetukset krvaavat tähän asti vimassa lleet navigaattrin asetukset. Pikavalikkasetusten mukkaaminen Pikavalikn saat käyttöön painamalla karttanäkymän ikean alakulman painiketta. Sen avulla saat suraan käyttöösi timintja, jihin pääset muuten ainastaan tavanmaisten valikiden kautta. 37

41 Asetusten mukkaaminen Vit liittää yhteen pikavalikn painikkeista esimerkiksi vaihtehdn Kaupunki. Kun napautat painiketta, pääset tästä lähtien suraan syöttämään kaupungin nimen ikkunaan Syötä site. Tiseen pikavalikn painikkeeseen vit sen sijaan liittää esim. lisäsvelluksen MP3 Player päästäksesi käyttämään sitinta suraan. Tällä tavalla vit määrittää jpa neljä usein tarvitsemaasi timinta, jtka saat aktivitua npeasti pikavalikn painikkeilla. Valitse pikavalikkn haluamasi timinnt seuraavasti: 1. Napauta painiketta Pikavalikn asetukset pikavalikn alapalkissa. Näytölle tulee viesti, jssa kehtetaan valitsemaan jkin näytön painikkeista sen timinnn muuttamiseksi. 2. Napauta haluamaasi painiketta valitaksesi uuden timinnn tai muuttaaksesi nykyistä timinta. 3. Napauta ikkunassa Pikavalikn asetukset sen pääryhmän painiketta, jhn haluamasi timint kuuluu. Valittavina vat seuraavat pääryhmät: Khteen määrittäminen Reitin tiedt Muita käyttökhteita Erikiskhteet Asetukset Muut näkymät 4. Napauta valitsemassasi pääryhmässä haluamasi timinnn painiketta. Nyt määritetään tämän timinnn ja pikavalikn painikkeen yhteys. Js haluat pistua tästä näytöstä valitsematta mitään, napauta painiketta. 38

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

NV-U50/U50T/U70T-navigaattorien ohjelmiston päivitys

NV-U50/U50T/U70T-navigaattorien ohjelmiston päivitys NV-U50/U50T/U70T-navigaattrien hjelmistn päivitys Yhteenspivat tutteet Sny timittaa hjelmistpäivityksen seuraavien Sny-navigintitutteiden mistajille: NV-U50/U50T/U70T: navigaattrit jissa hjelmistversi

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö Pikapas - versi 6.0 Mitä One Number -palvelut vat? One Number -palvelut käsittävät henkilökhtaisen puhelunreitityksen, jnka avulla

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet MViE- svelluksen käyttöhjeet Yleistä tieta: MViE- palvelua vidaan käyttää mbiililaitteilla jk käyttämällä laitteessa levaa selainhjelmaa tai lataamalla laitteeseen ma MViE- svellus Svelluksen kautta vidaan

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto 1 Varsinais-Sumen palvelupisteaineist - hjeet käyttöön (versi 16.12.2013) Varsinais-Sumen palvelupisteaineist Ohjeet käyttöön Lyhyesti: Varsinais-Sumesta kerätään ja pidetään ajan tasalla palveluihin liittyvää

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Janne Fredman Tarkastanut: Versi: 1.0 ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Sisällysluettel 1 Liittymän yleiskuvaus... 3 1.1 NetBarn...

Lisätiedot

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN 20.9.2017 Yleisesittely Vit lähettää asiakaskutsut asiakkaillesi sähköpstilla tai tulstaa kutsut ja lähettää ne pstitse. Kutsun paperikk n A4. Kutsu vi lla

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE

HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE 1 / 20 1. Hsted.fi Exchange Hsted.fi Exchange avulla käyttäjät saavat erinmaiset työkalut mnipuliseen ryhmäviestintään. Asiakkaat ja työntekijät tavittavat npeasti ja lutettavasti

Lisätiedot

APD710T Käyttöohje. o o. o o. o o. o o. o o o o

APD710T Käyttöohje. o o. o o. o o. o o. o o o o APD710T Käyttöhje Index 1. Käyttötarkitus 2. Turvallisuus 2.1. Tämän käyttöppaan tarrat 2.2. Yleiset turvallisuushjeet 3. Käyttööntn valmistelu 3.1. Pakkauksesta purkaminen 3.2. Pakkauksen sisältö 4. Asennus

Lisätiedot

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.5.0

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.5.0 Tukkuu 2015 1 (6) Aditr Tikn Wrker palvelu (service) Sisällysluettel 1. Yleistä... 1 2. Rinnakkaisen instanssin asentaminen... 2 3. Rinnakkaisen instanssin pist... 4 4. Aditr Tikn Wrker palvelun Windws

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58 Asennushje Ohjelmitavat terrestiaalipäävahvistimet CU 119 SSTL n: 75 631 58 CU 128 CU 119 N SSTL n: 75 631 60 SSTL n: 75 631 59 CU 155 CU 128 N SSTL n: 75 631 62 SSTL n: 75 631 61 13 14 4 5 3 2 6 7 295

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

1 T-STORE OHJELMISTON ESITTELY... 3 2 T-STORE OHJELMISTON ASENTAMINEN... 4 3 T-STORE OHJELMISTON AKTIVOINTI... 6 4 ASETUKSET... 8

1 T-STORE OHJELMISTON ESITTELY... 3 2 T-STORE OHJELMISTON ASENTAMINEN... 4 3 T-STORE OHJELMISTON AKTIVOINTI... 6 4 ASETUKSET... 8 1 T-STORE OHJELMISTON ESITTELY... 3 1.1 TOIMINNOT... 3 1.2 TIEDONSIIRTO... 3 1.3 TALLENNETTAVAT TIETOTYYPIT... 3 1.4 TIETOJEN TALLENNUS... 3 2 T-STORE OHJELMISTON ASENTAMINEN... 4 3 T-STORE OHJELMISTON

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö Tuikki.fi hjeistus Sisältö Yleistä Rekisteröinti Sisäänkirjautuminen Unhditk salasanan timint Saalispalaute rekisteröityneelle käyttäjälle Saalispalaute ilman sisäänkirjautumista Prfiili Päiväkirjani Valkuvat

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

HitCall Softphone käyttöönotto

HitCall Softphone käyttöönotto 1 Sftphne käyttööntt Sftphne n pilttivaiheessa leva sittjärjestelmän laajennus. Palvelu mahdllistaa puhelut ulkmailta Sumeen ktimaisin puheluhinnin. Pilttivaihe, asennus 1) Tarvitset spimuksen palvelun

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 Luttamuksellinen Versi R12 nettiaarre Internetsivustpaketti sisällönhallinnalla - 2-8 nettiaarre n Avaimet käteen Internetsivust ratkaisu. Paketti sisältää laadukkaan graafisen

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Luento 1. Tiistai 8.9.2015 Tällä luennolla taustaa harjoitukseen 1:

Luento 1. Tiistai 8.9.2015 Tällä luennolla taustaa harjoitukseen 1: Luent 1 Tiistai 8.9.2015 Tällä luennlla taustaa harjitukseen 1: 1. Perustieta käyttöjärjestelmistä 2. Ylipistn mikrlukista 3. Windws 7 4. Tiedstjen tallennus 5. Ruudunkaappaus 1. PERUSTIETOA KÄYTTÖJÄRJESTELMISTÄ

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE Tällä pääset alkuun! 4.8.2013 Pirj Sinerv qwertyuipasdfghjklzxcv Sisällys OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE... 0 1. JULKAISUOIKEUDEN

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita käyttäen ulkasiainministeriön asiintipalvelun

Lisätiedot

Soundings Editor Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Soundings Editor versio 3.1.0 (Novapoint 18) 26.9.2014

Soundings Editor Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Soundings Editor versio 3.1.0 (Novapoint 18) 26.9.2014 Sundings Editr Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Sundings Editr versi 3.1.0 (Nvapint 18) 26.9.2014 2(7) Nvapint Sundings Editr, versi 3.1 Yleiskuvaus Asennus Nvapint Sundings Editr hjelma n hjelma

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE 1PEBBELL 2 WATERPROOF 2LAITTEEN LATAAMINEN Pebbell 2 Waterprf paikannuslaite n varustettu ladattavalla akulla. Akun kest vi vahdella riippuen GPS and GSM

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4330-00 FI

Käyttöopas NPD4330-00 FI NPD4330-00 FI Tekijänikeudet ja tavaramerkit Tekijänikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun saa ei saa tisintaa, tallentaa tietjenhakujärjestelmään tai siirtää missään mudssa tai millään tavin,

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.3.1

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.3.1 Asennus ja asetukset -hje Tikn 6.3.1 Marraskuu 2013 1 (5) Aditr Tikn Wrker palvelu (service) Sisällysluettel 1. Yleistä... 1 2. Rinnakkaisen instanssin asentaminen... 2 3. Rinnakkaisen instanssin pist...

Lisätiedot

SMART Document Camera Malli SDC-450

SMART Document Camera Malli SDC-450 Tekniset tiedt SMART Dcument Camera Malli SDC-450 Fyysiset tiedt Kk Kkntaitettuna Asetukset Pain Lähetyskk Lähetyspain Mixed Reality - kuuti Kk Pain 25,4 cm (l) 7 cm (k) 30,5 cm (s) (10" 2 3/4" 12") 20,3

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

ASENNUKSET JA VIDEON SEKÄ TILASTON YHDISTÄMINEN JA ANALYSOINTIA

ASENNUKSET JA VIDEON SEKÄ TILASTON YHDISTÄMINEN JA ANALYSOINTIA VIDEOANALYSOINNIN ALKEITA (by TM 14.7.2008) ASENNUKSET JA VIDEON SEKÄ TILASTON YHDISTÄMINEN JA ANALYSOINTIA Alle n kttu lyhyesti Data Vide System 3:a kskevat käyttöhjeet, jissa tarvitaan saamista niin

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle.

Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle. TEE KONEESTA CD-VARASTO: Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle. Siirrä cd-levysi TIETOJA Kopioi cd-levyt kiintolevylle levykuviksi, niin pääset sisältöön nopeasti käsiksi

Lisätiedot

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Tiedostojen hallinta... 2 Kuinka pääsen käyttämään microsd-kortille, SD-kortille ja USB-laitteelle tallennettuja tietojani?... 2 Kuinka siirrän valitun tiedoston

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet. Osa A: Johdanto ohjeasiakirjaan

Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet. Osa A: Johdanto ohjeasiakirjaan Tietvaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviintia kskevat hjeet Osa A: Jhdant hjeasiakirjaan Versi 1.1 Julukuu 2011 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tässä asiakirjassa selstetaan REACH-lainsäädännön mukaiset vaatimukset

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistokäsikirja GoPal Navigator -versio 4 - 2 - Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tervehdys... 4 1.2 CD/DVD-levyn sisältö... 4 1.3 Järjestelmävaatimukset... 6 1.4 Käytännöt tässä käsikirjassa... 7 1.5 Vinkkejä

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

ROUTE 66 Mobile 7. Ensimmäinen GPS-navigointiratkaisu autoon Symbian S60 älypuhelinta varten. Käyttöohje Versio 1.6 Toukokuu 2006

ROUTE 66 Mobile 7. Ensimmäinen GPS-navigointiratkaisu autoon Symbian S60 älypuhelinta varten. Käyttöohje Versio 1.6 Toukokuu 2006 Ensimmäinen GPS-navigintiratkaisu autn Symbian S60 älypuhelinta varten Käyttöhje Versi 1.6 Tukkuu 2006 ROUTE 66: Best by a Mile! Cpyright 1993-2006 ROUTE 66. Kaikki ikeudet pidätetään. ROUTE 66 ja ROUTE

Lisätiedot

Käyttöopas. ACC Mobile 3 Preview App ios

Käyttöopas. ACC Mobile 3 Preview App ios Käyttöpas ACC Mbile 3 Preview App ios 2017, Avigiln Crpratin. Kaikki ikeudet pidätetään. AVIGILON, AVIGILON lg, AVIGILON CONTROL CENTER ja ACC vat Avigiln Crpratin -yhtiön tavaramerkkejä. ipad, iphne and

Lisätiedot

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri KUKSA-KIRJE 3 26.11.2014 1 (8) HEI! Tämä n syksyn 2014 aikana klmas Pääkaupunkiseudun Partilaisten tuttama Kuksa-kirje eli lyhyt apuväline lippukunnille Kuksan käyttöönttn. Edellisissä kirjeissä n hjeistettu:

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4378-00 FI

Käyttöopas NPD4378-00 FI NPD4378-00 FI Tekijänikeudet ja tavaramerkit Tekijänikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun saa ei saa tisintaa, tallentaa tietjenhakujärjestelmään tai siirtää missään mudssa tai millään tavin,

Lisätiedot

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens. Käyttö HiPath 3000 OpenStage 15 T Käyttöhje Cmmunicatin fr the pen minded Siemens Enterprise Cmmunicatins www.siemens.fi/enterprise Tärkeitä hjeita Tärkeitä hjeita Q Turvallisuussyistä puhelimen virransyöttö

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Proaktiivinen huolto

Palvelun kuvaus Proaktiivinen huolto Palvelun kuvaus Praktiivinen hult Palvelun yleiskuvaus Praktiivisessa hultpalvelussa asiakkaalle tutetaan tuettujen tutteiden hulttapahtuma ("palvelu" tai "palvelut") tässä palvelunkuvauksessa jäljempänä

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot