SMART Document Camera 450

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SMART Document Camera 450"

Transkriptio

1 SMART Dcument Camera 450 Käyttöpas Mnimutkaisesta helpksi

2 Tutteen rekisteröinti Js rekisteröit SMART-tutteen, ilmitamme sinulle uusista minaisuuksista ja hjelmistpäivityksistä. Rekisteröidy verkssa sitteessa smarttech.cm/registratin. Pidä seuraavat tiedt saatavilla, js sinun n tettava yhteyttä SMART -tukeen. Sarjanumer: Ostpäivä: FCC-varitus Tämä laite n testattu ja sen n tdettu täyttävän lukan A digitaalisia laitteita kskevien FCC-määräysten san 15 määräykset. Nämä rajitukset n tarkitettu tarjamaan khtuullinen suja haitallisia häiriöitä vastaan, kun laitetta käytetään kaupallisessa ympäristössä. Tämä laite tuttaa, käyttää ja saattaa säteillä raditaajuusenergiaa, ja jllei sitä asenneta ja käytetä valmistajan hjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radiliikenteessä. Tämän laitteen käyttö asuinalueella aiheuttaa tdennäköisesti haitallisia häiriöitä, jllin käyttäjän velvllisuus n krjata häiriöt malla kustannuksellaan. Tavaramerkkejä kskeva humautus SMART Dcument Camera, SMART Bard, SMART Ntebk, SMART Exchange, smarttech, SMART lg ja kaikki SMART-iskulauseet vat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jtka mistaa SMART Technlgies ULC Yhdysvallissa ja/tai muissa maissa. Ggle 3D Warehuse ja SketchUp vat Ggle Inc:n tavaramerkkejä. Adbe, Reader ja Acrbat vat Adbe Systems Incrpratedin Yhdysvallissa ja/tai muissa maissa jk rekisteröimiä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä. Windws n Micrsft Crpratinin jk rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvallissa ja/tai muissa maissa. Mac ja OS X vat Apple Inc:n Yhdysvallissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut klmannen sapulen tute- ja yritysnimet saattavat lla vastaavien mistajiensa tavaramerkkejä. Tekijänikeushumautus 2012 SMART Technlgies ULC. Kaikki ikeudet pidätetään. Mitään saa tästä julkaisusta ei saa kpiida, lähettää, transkribida, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään mudssa ilman SMART Technlgies ULC:n edeltävää kirjallista sustumusta. Tämän ppaan tiedt vivat muuttua ilman edeltävää ilmitusta, eivätkä ne sita situtumista SMART:in tahlta. Tätä tutetta ja/tai sen käyttöä kskee yksi tai useampi seuraavista Yhdysvaltain patenteista. 01/2013

3 Tärkeitä tietja V A R O I T U S SMART-tutteen mukana timitettujen asennushjeiden nudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkja ja tutevauriita. Varmista, että kaikki SMART-tutteeseen lattian yli kulkevat kaapelit n niputettu yhteen ja merkitty kmpastumisvaaran estämiseksi. Tulipaln ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista SMART-tutetta vedelle tai ksteudelle. Älä työnnä vieraita esineitä SMART-tutteen aukkihin. Älä avaa tai pura SMART -tutetta. Kteln sisällä n krkeajännitteen aiheuttama sähköiskun vaara. Kteln avaaminen aiheuttaa myös takuun raukeamisen. SMART-tutteen kameranvarressa n nivelliitksia, jtka aiheuttavat puristumisvaaran kameranvartta siirrettäessä. Var puristuskhtia. Älä tuijta lamppuun tai sita lampulla suraan tista silmiin. Sammuta lamppu esityksen yhteydessä tai ttaessasi kuvia ihmisistä. Älä ylikurmita pistrasiita tai jatkjhtja, sillä siitä vi lla seurauksena tulipal tai sähköisku. Sammuta SMART-tute ja kytke se irti ennen uknilmaa. Älä ksketa SMARTtutteeseen tai sähköpistkkeeseen uknilman aikana sähköiskun vaaran vuksi. Käytä vain SMART-tutetta, jlla n sentyyppinen virtalähde, jka n merkitty virransyöttöön, äläkä muunna pistketta. H U O M I O Sijita SMART-tute vakaalle pinnalle sen kaatumisen estämiseksi. Js SMART-tutteeseen n kiinnitetty turvajht, älä kanna tai rikuta SMART-tutetta siitä. i

4 T Ä R K E I T Ä T I E T O J A Älä kytke sujaamattmia sarjakaapeleita SMART-tutteeseen äläkä jätä kaapeleita kytkettynä liittimiin, jtka eivät le käytössä, sillä se vi aiheuttaa häiriötasja, jtka ylittävät FCC-määräykset. Älä asenna tai käytä SMART -tutetta tilassa, jssa n suuria määriä pölyä, ksteutta tai savua. Älä tuki tai peitä SMART-tutteen aukkja tai rakja Nämä rat timivat tutteen tuuletusaukkina, varmistavat sen lutettavan timinnan ja sujaavat SMART-tutetta ylikuumenemiselta. Älä kanna SMART-tutetta kameranvarresta. Kanna sitä laitteen phjasaa tukien. Älä suuntaa kameran bjektiivia aurinka khti. Js SMART-tutteeseen tarvitaan varasia, varmista että hultmies käyttää SMART Technlgiesien susittelemia varasia tai alkuperäisten sien minaisuuksia vastaavia varasia. ii

5 Sisällys Tärkeitä tietja i Luku 1: Yleiskatsaus 1 Jhdant 1 Dkumenttikameran minaisuudet 2 Dkumenttikameran sat 3 Dkumenttikameratilat 8 Dkumenttikameran hjelmist 9 Luku 2: SMART Dcument Camera -asetusten tekeminen 11 Jhdant 11 Dkumenttikameran asetusten tekeminen 12 Dkumenttikameran liittäminen eri näyttöihin 13 Dkumentti kameran kytkeminen päälle ja pis 15 Dkumenttikameran liittäminen ulkisiin laitteisiin 15 Kuvausalue, prjektrin val ja heijastussudatin 18 Ulkinen tallennusväline 20 Luku 3: SMART Dcument Cameran käyttäminen 21 Jhdant 21 Kamera-, tietkneen läpikulku- ja tisttila 21 Kunkin tilan minaisuuksien tunnistaminen 22 Dkumenttikameratiljen asettaminen 23 Tulstettujen asiakirjjen näyttäminen 24 SD/SDHC-krtin liittäminen ja irrttaminen 25 Luku 4: SMART Dcument Cameran käyttäminen kameratilassa 27 Jhdant 27 Kameratilan käyttäminen 27 Näyttövalikn käyttö kameratilassa 28 Kuvien ja videiden kaappaaminen ja siirtäminen 38 Mikrskpin käyttäminen 40 Luku 5: SMART Dcument Cameran käyttäminen SMART Ntebk -hjelmistn kanssa 41 Dkumenttikameran käyttäminen SMART Ntebk -hjelmistlla 41 Luku 6: SMART Dcument Cameran käyttäminen tisttilassa 45 Jhdant 45 Dkumenttikameran asettaminen tisttilaan 45 Tisttilan näyttövalikn käyttö 46 Tisttilan näyttövalikk 46 Kuvien pistaminen tisttilassa 50 iii

6 S I S Ä L L Y S Luku 7: SMART Ntebk -hjelmistn 3D-työkalujen ja Mixed Reality -työkalujen käyttäminen 53 Jhdant 53 3D-sisällön yhdistäminen ppitunteihin 54 SMART Dcument Cameran Mixed Reality -työkalujen käytön perusteet 54 3D-mallien lisääminen ja mukkaaminen 56 SMART Dcument Camera Mixed Reality -työkalujen käyttö 62 SketchUp-lunnsteluhjelmistn ja Trimble 3D -mallinnusvarastn käyttö 65 Luku 8: Vianmääritys 67 Dkumenttikameran ngelmat 67 Liite A: Laitteistn ympäristöyhteenspivuus 71 Sähkö- ja elektrniikkarmun käsittelyä kskevat säädökset (WEEE-direktiivi) 71 Tiettyjen haitallisten aineiden käytön rajittaminen (RHS-direktiivi) 71 Pakkaus 71 Hakemist 73 iv

7 Luku 1 Yleiskatsaus Jhdant 1 Dkumenttikameran minaisuudet 2 Kamera 2 Tul/lähtö 2 Fyysinen rakenne 2 Ohjelmist 2 Kuvan ja viden tallennus 3 Dkumenttikameran sat 3 Säädettävä kameran varsi ja kamerapää 3 Ohjauspaneeli 3 Takaliitäntäpaneeli 5 Vasemman pulen liitäntäpaneeli 5 Oikean pulen liitäntäpaneeli 6 Alahjauspaneeli 6 Mixed Reality -kuuti 7 Virtalähde 7 USB-kaapeli 7 VGA-kaapeli 7 Kmpsiittividen svitinkaapeli 7 Mikrskppisvitin 7 Heijastussudatin 7 Dkumenttikameratilat 8 Dkumenttikameran hjelmist 9 SMART Ntebk -hjelmist ja SMART -tutehjaimet 9 Ohjelmistn lataaminen 9 Jhdant Dkumenttikamera 450 vi muuntaa minkä tahansa lukkahuneen tai luentsalin spntaaniksi ja interaktiiviseksi ppimisympäristöksi. Siinä käytetään krkearesluutiista videkameraa näyttämään kirkkaita ja tarkkja kuvia kirjallisesta materiaalista ja kaikenlaisista fyysisistä bjekteista. SMART Dcument Camera 450 -kameran avulla vit esittää tulstettuja asiakirjja, mikrskppidija ja 3D-bjekteja tietkneessa, prjektrissa tai televisissa. Vit tallentaa videita, skannata asiakirjja, kuvata kuvia ja tallentaa ne yhteistiminnalliseen SMART Ntebk -ppimishjelmisttiedstn tai SD/SDHC-krtille tai USB-asemaan. 1

8 L U K U 1 Yleiskatsaus Dkumenttikamerasi integrituu SMART Ntebk -hjelmistn ja interaktiivisten SMART Bard -taulujen kanssa luden interaktiivisen esitysympäristön. Vit käyttää Mixed Reality -kuutita dkumenttikameran kanssa ja mukata 3D-malleja SMART Ntebk -tiedstja. Dkumenttikameran minaisuudet Kamera Krkearesluutiinen 5 MP CMOS-kenn 8 ptinen zmi, 8 digitaalinen zmi Sisäinen muisti Maksimi 30 kuvaa sekunnissa Autmaattinen tai manuaalinen tarkennus Kuvausalueen enimmäisalue n 40 cm 30 cm. Jalustaan n integritu mikrfni Svittimia vaativa mikrskppitila Tul/lähtö VGA- ja DVI-I-lähdöt XGA ( ), SXGA ( ), 720p ( ), 1080p ( ) Kmpsiittividelähtö ja käyttäjän valittavissa leva NTSC- tai PAL-mut RGB (VGA) -tul (käyttäjän valitsemana) n läpikulku VGA-lähdölle. Fyysinen rakenne Krttipaikan lukitus Justava varsi Kirkas LED-heijastusval Ohjelmist SMART Ntebk -hjelmist 11 tai uudempi, sisältäen SMART Ntebk -hjelmistn 3D -työkalut ja Mixed Reality -työkaluhjelmistn. SMART -tutehjaimet 2

9 L U K U 1 Yleiskatsaus Kuvan ja viden tallennus Tukee sisäänrakennetussa krttipaikassa SD/SDHC-krtteja (enintään 32 Gt, npeuslukka 4). Tukee USB-hjaimia. Tukee USB-massamuistitilaa sisäiselle muistille ja SD-krtille, kun liitetty tietkneeseen. Dkumenttikameran sat Säädettävä kameran varsi ja kamerapää Vit kta ja säätää justavaa vartta ja sijittaa linssin haluamaasi kulmaan. Kamerapäässä n kirkas LED-prjektrival, jka tehstaa valaistuslsuhteita. 1 Kamerapää 2 Kameran bjektiivi 3 Prjektrin val 4 Justava varsi 5 Ohjauspaneeli Ohjauspaneeli Vit vaihtaa hjauspaneelissa kamera-, tietkneen läpikulku- ja tisttiljen välillä. Vit myös käyttää sen hjausminaisuuksia ja asetuksia kameratilan kuvaruutuvalikssa. Painike 3

10 L U K U 1 Yleiskatsaus 1 Valitse/Enter 7 Valitse tist 2 Valikk 8 Prjektrival päälle/pis 3 Tallenna vide 9 Kuvan kirkkaus 4 Virtapainike 10 Sisennys/litnnus 5 Valitse kamera 11 Autmaattinen tarkennus 6 Valitse tietkneen läpikulku 12 Kaappaa SMART Ntebk -hjelmistn tai paikallismuistiin 13 USB-merkkival: tietkne tai USB-asema Kats lisätietja eri tilista khdasta Kamera-, tietkneen läpikulku- ja tisttila sivulla 21. 4

11 L U K U 1 Yleiskatsaus Takaliitäntäpaneeli Takaliitäntäpaneelissa n seuraavat liitännät: DC 12 V 2 A, VGA In, VGA Out, kmpsiittividelähtö ja USB mini-b. 1 Liitä virtakaapeli. 2 Liitä tietkneen VGA-lähtöliitin 3 Liitä haluttu näyttölaite VGA-kaapelilla 4 Liitä mukana tullut kmpsiittividen svitinkaapeli. 5 Liitä tietkneen USB-liitin Vasemman pulen liitäntäpaneeli Vasemman pulen liitäntäpaneelissa n DVI-lähtö, kytkin jk tietkneen tai USB-muistitikun valitsemiseen sekä äänen tul- ja lähtöliitännät. 1 Liitä haluttu näyttölaite DVI-kaapelilla 2 USB-kytkin 3 Liitä USB-asema 4 Liitä ulkinen mikrfni 5 Liitä kaiuttimet vain videtista varten 5

12 L U K U 1 Yleiskatsaus Oikean pulen liitäntäpaneeli Oikean pulen liitäntäpaneelissa n SD/SDHC-krttipaikka, kytkin jlla valitaan VGA-DVI- tai kmpsiittividelähtö ja krttipaikan lukitus. 1 Kamerapään säilytys 2 SD/SDHC-krttipaikka 3 TV/VGA-kytkin 4 Krttipaikan lukitus Alahjauspaneeli NTSC/PAL-kytkin n alahjauspaneelissa. Kytkimen avulla vit muuttaa televisin kmpsiittividelähdön muta. Muutkset valittuun videlähtömutn tulevat vimaan seuraavan kerran, kun kytket dkumenttikameran päälle. Tarkkuuden palautuspainike palauttaa lähtevän VGA/DVI-tarkkuuden XGA:ksi. H U O M A U T U S Vit painaa tarkkuuden palautuspainiketta kynän kärjellä. Painikkeen painaminen klmen sekunnin ajan palauttaa lähtevän VGA/DVI-tarkkuuden tarkkuuteen. 1 NTSC/PAL-kytkin 6

13 L U K U 1 Yleiskatsaus 2 Tarkkuuden palautuspainike Mixed Reality -kuuti Mixed Reality -kuutin avulla vit timia vurvaikutuksessa 3D-mallien kanssa SMART Ntebk -hjelmistssa Mixed Reality -työkaluilla. kats khta SMART Ntebk - hjelmistn 3D-työkalujen ja Mixed Reality -työkalujen käyttäminen sivulla 53. Virtalähde Dkumenttikameran mukana timitetaan virtalähde, ja maakhtainen liitin, jka liitetään ulkiseen virtalähteeseen. Pistkesvittimet timitetaan Phjis-Amerikkaa, Is-Britanniaa, Eurppaa ja Australiaa varten. USB-kaapeli Liitä dkumenttikamera tietkneeseen USB-kaapelilla. Vit esittää bjekteja, kaapata kuvia SMART Ntebk -tiedstja ja hjata dkumenttikameraa SMART Ntebk -hjelmistlla. VGA-kaapeli Liitä dkumenttikamera tietkneeseen, prjektriin tai näyttöön VGA-kaapelilla. Vit esittää bjekteja ja kaapata kuvia ja videita tallennusvälineeseen. Kmpsiittividen svitinkaapeli Liitä dkumenttikamera prjektriin tai näyttöön kmpsiittividen svitinkaapelilla. Vit esittää bjekteja ja kaapata kuvia ja videita tallennusvälineeseen ja käyttää kuvaruutuvalikiden minaisuuksia. H U O M A U T U S Mukana tulevaa DB9-liitintä ei tarvita mihinkään liitäntäkknpanista. Mikrskppisvitin Dkumenttikameran mukana tulee mikrskppisvitin ja kaksi erikkista kumiliitintä mikrskpin kulaarin kiinnittämiseen. Mikrskpilla vit tutkia mikrskppisia bjekteja suurella näytöllä. Heijastussudatin Aseta heijastussudatin tulstettujen asiakirjjen päälle, jtta heijastus vähenee. 7

14 L U K U 1 Yleiskatsaus Dkumenttikameratilat Dkumenttikamerassa n klme tilaa, jilla vit hjata miten laite lähettää tietja tietkneeseen, prjektriin, näyttöön tai televisin. Kameratilat hjaavat dkumenttikameraa sen hjauspaneelista käsin ja esittävät kuvia prjektrissa, näytössä tai televisissa. Tietkneen läpikulkutila näyttää kuvat VGA-tulsta prjektrissa, näytössä tai televisissa, jka n liitetty VGA-lähtöön. Tisttilat hjaavat dkumenttikameraa sen hjauspaneelista käsin ja esittävät kuvia prjektrissa, näytössä tai televisissa. Kats lisätietja näistä tilista khdasta Kamera-, tietkneen läpikulku- ja tisttila sivulla 21. 8

15 L U K U 1 Yleiskatsaus Dkumenttikameran hjelmist Dkumenttikameraan sisältyy hjelmistlatauksia, jita tarvitset kuvien esittämiseen dkumenttikamerasta. SMART Ntebk -hjelmist ja SMART -tutehjaimet Dkumenttikamerassa käytetään SMART Ntebk -hjelmista ja SMART -tutehjaimia. SMART Ntebk -hjelmist n esityshjelmist, jka n suunniteltu timimaan SMART Dcument Camera -kameriden ja interaktiivisten SMART Bard -taulujen ksketusminaisuuksien kanssa. Mixed Reality -kuutin avulla vit lisäksi mukata SMART Ntebk -tiedstjen 3D-malleja yhteistiminnallisilla Mixed Reality - yhteistimintatyökaluilla (kats khta SMART Ntebk -hjelmistn 3D-työkalujen ja Mixed Reality -työkalujen käyttäminen sivulla 53). Täydellinen luettel järjestelmävaatimuksista n SMART Ntebk SMART Ntebk - hjelmistn 11.1 julkaisutiedissa (smarttech.cm/kb/170138). T Ä R K E Ä Ä Tietkneeseen n ltava asennettuna SMART Ntebk -hjelmist 11 SP1 tai uudempi, ennen kuin liität dkumenttikameran. Ohjelmistn lataaminen SMART Ntebk -hjelmistn ja SMART -tutehjaimien asentaminen 1. Siirry sitteeseen smarttech.cm/sftware. 2. Selaa khtaan Yhteistiminnallinen SMART Ntebk -ppimishjelmist. 3. Napsauta Valitse versi, valitse uusin SMART Ntebk -hjelmistversi Windws - tai Mac-käyttöjärjestelmälle, ja nudata sitten näytön hjeita. 9

16

17 Luku 2 SMART Dcument Camera - asetusten tekeminen Jhdant 11 Dkumenttikameran asetusten tekeminen 12 Dkumenttikameran liittäminen eri näyttöihin 13 TV/VGA-kytkimen asettaminen 13 Dkumenttikameran liittäminen näyttöön tai prjektriin 14 Dkumenttikameran liittäminen näyttöön tai prjektriin DVI-liitännällä 14 Dkumenttikameran liittäminen TV:seen tai prjektriin 14 Dkumentti kameran kytkeminen päälle ja pis 15 Dkumenttikameran liittäminen ulkisiin laitteisiin 15 Dkumenttikameran liittäminen mikrskppiin 15 Asetusten VGA, DVI ja kmpsiittilähtö vaihtaminen 17 Dkumenttikameran liittäminen ulkiseen mikrfniin 17 Dkumenttikameran liittäminen kaiuttimiin 17 Kuvausalue, prjektrin val ja heijastussudatin 18 Kuvausalue 18 Prjektrin val 19 Heijastussudatin 19 Ulkinen tallennusväline 20 Jhdant Tässä luvussa kuvataan miten teet dkumenttikameran asetukset ja liität sen eri näyttöihin ja laitteisiin. Siinä kuvataan myös ulkisen muistivälineen käyttö. 11

18 L U K U 2 SMART Dcument Camera -asetusten tekeminen Dkumenttikameran asetusten tekeminen Dkumenttikamerassa n justava pyöritettävä varsi, jnka avulla näyttöbjektit n helpp sijittaa. Dkumenttikameran avaaminen ja sijittaminen 1. Aseta käsi dkumenttikameran jalustalle ja vakauta se. 2. Paina kamerapää alas ja vedä sitten kameran varsi ulspäin ja ylöspäin. 3. Siirrä kamerapäätä ja khdista bjektiivi khti bjektia. T Ä R K E Ä Ä Jtta vit käyttää dkumenttikameraa SMART Ntebk -hjelmistn kanssa, sinun n liitettävä dkumenttikamera tietkneeseen. Virtaliitännän liittäminen 1. Liitä sähköjht takaliitäntäpaneelin DC 12V -liitäntään. 2. Liitä maakhtainen liitin virtalähteeseen. 12

19 L U K U 2 SMART Dcument Camera -asetusten tekeminen 3. H U O M I O Varmista, että liität sähköjhdn virtalähteeseen, ennen kuin liität pistkkeen pistrasiaan. 4. Kytke sähköjht pistrasiaan. Kun haluat käyttää dkumenttikameraa kamera- tai tisttilassa, liitä dkumenttikamera suraan ulkiseen näyttöön. Dkumenttikameran liittäminen tietkneeseen USB-kaapelilla 1. Aseta vasemman pulen liitäntäpaneelin USB-kytkin asentn. Ohjauspaneelin -merkkival syttyy palamaan, ja vit käyttää dkumenttikameraa USB-kamerana tai siirtää tetut kuvat/videt tietkneen muistiin. 2. Liitä USB-kaapeli takaliitäntäpaneelin USB-liitäntään. 3. Paikanna tietkneen USB-liitäntä ja liitä kaapeli siihen. Dkumenttikameran liittäminen tietkneeseen VGA-kaapelilla 1. Liitä VGA-kaapeli takaliitäntäpaneelin VGA In -liitäntään. 2. Paikanna tietkneen VGA Out -liitäntä ja liitä kaapeli siihen. Dkumenttikameran liittäminen eri näyttöihin Kun let surittanut perusliitännät, vit liittää dkumenttikameran ulkiseen näyttöön. Tämä avulla vit käyttää dkumenttikameraa kameratilassa ja tisttilassa (kats sivu 21) ja käyttää kuvaruutunäytön valikita niissä tilissa. Vit liittää dkumenttikameran suraan ulkiseen näyttöön ja ttaa käyttöön seuraavat timinnt: Tarkastele kameran kuvaa kameratilan avulla kknäytön tilassa ulkisessa näytössä. Katsele diaesitys tisttilan avulla kknäytön tilassa ulkisessa näytössä. T Ä R K E Ä Ä Jtta vit käyttää dkumenttikameraa SMART Ntebk -hjelmistn kanssa, sinun n liitettävä dkumenttikamera tietkneeseen. TV/VGA-kytkimen asettaminen TV/VGA-kytkimellä määritetään näytön lähtötilan valinta. Aseta asetukseksi VGA (ikea), kun käytät signaalilähdössä VGA- tai DVI-liitäntää. Aseta asetukseksi TV (vasen) käytät kmpsiittilähdössä RCA-liitäntää., kun 13

20 L U K U 2 SMART Dcument Camera -asetusten tekeminen Dkumenttikameran liittäminen näyttöön tai prjektriin Tässä määrityksessä dkumenttikamera n liitetty ulkiseen näyttölaitteeseen VGA-kaapelilla. Dkumenttikameran liittäminen näyttöön tai prjektriin 1. Surita perusliitännät (kats sivu 12). T Ä R K E Ä Ä Varmista, että TV/VGA-kytkimen asetus n VGA. 2. Liitä VGA-kaapeli dkumenttikameran VGA Out -liitäntään ja näyttölaitteen VGA In - liittimeen. Dkumenttikameran liittäminen näyttöön tai prjektriin DVI-liitännällä Tässä määrityksessä dkumenttikamera n liitetty ulkiseen näyttölaitteeseen DVI-kaapelilla (ei sisälly timitukseen). Dkumenttikameran liittäminen näyttöön tai prjektriin DVI-liitännällä 1. Surita perusliitännät (kats sivu 12). T Ä R K E Ä Ä Varmista, että TV/VGA-kytkimen asetus n VGA. 2. Liitä DVI-kaapeli dkumenttikameran DVI Out -liitäntään ja näyttölaitteen DVI Input - liittimeen. 3. Liitä dkumenttikamera ulkiseen näyttöön VGA-kaapelilla (kats sivu 15). Tällä määrityksellä n helpp tehdä siirt tietkneen syöttäminen -tilasta kameratilaan tai tisttilaan samalla prjektrilla tai näytöllä kaikissa klmessa tilassa. Dkumenttikameran liittäminen TV:seen tai prjektriin Tässä määrityksessä dkumenttikamera n liitetty tietkneeseen sekä kmpsiittividen svitinkaapelilla ja RCA-kaapelilla. Dkumenttikameran liittäminen TV:seen tai prjektriin 1. Surita perusliitännät (kats sivu 12). 2. Liitä kmpsiittividen svitinkaapeli dkumenttikameran Kmpsiittivide -liittimeen. 3. Liitä RCA-kaapeli näytön Vide In -liitäntään. 14

21 L U K U 2 SMART Dcument Camera -asetusten tekeminen 4. Liitä kmpsiittividen svitin- ja RCA-kaapelit (kats sivu 15). T Ä R K E Ä Ä Älä liitä 9-nastaista kaapelia DVI- tai kmpsiittividenäytöt eivät aina näytä tietknenäkymää. Sillin tarvitaan VGAnäyttö. Dkumentti kameran kytkeminen päälle ja pis Kytke dkumenttikamera päälle Paina hjauspaneelin -virtapainiketta. Virtaval vaihtuu keltaisesta vilkkuvaan vihreään. Kun val palaa tasaisen vihreänä, dkumenttikamera n käyttövalmis. Dkumenttikameran sammuttaminen Paina hjauspaneelin -virtapainiketta. Virtaval vaihtuu vihreästä keltaiseen. Dkumenttikameran liittäminen ulkisiin laitteisiin Vit liittää dkumenttikameran suraan seuraaviin ulkisiin laitteisiin: Mikrskppi Mikrfni Kaiuttimet Dkumenttikameran liittäminen mikrskppiin Dkumenttikameran vi liittää mikrskppiin. Tämä auttaa tutkimaan mikrskppisia bjekteja suurella näytöllä. 15

22 L U K U 2 SMART Dcument Camera -asetusten tekeminen Mikrskpin määrittäminen 1. Valitse spiva kumiliitinkk mikrskpin kulaariin ja aseta se mikrskpin svittimeen. 2. Liitä mikrskpin svitin dkumenttikameran päähän ja liitä se dkumenttikameraan. 3. Kiristä klmea pulttia kunnes svitin kiinnittää kulaarin paikilleen. 4. Kiinnitä kamerapää ja mikrskppisvitin mikrskpin kulaariin. T Ä R K E Ä Ä Varmista, että kamerapään ja mikrskppisvittimen nulet vat samalla pulella. 5. Käännä mikrskpin svitinta vastapäivään, khdista nulet ja lukitse mikrskpin svitin paikilleen. 16

23 L U K U 2 SMART Dcument Camera -asetusten tekeminen Mikrskpin liittäminen prjektriin tai näyttöön 1. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse sitten -välilehti. 2. Valitse hjauspaneelin -painikkeella MODE, ja paina sitten hjauspaneelin - painiketta. 3. Valitse hjauspaneelin -painikkeella, ja paina sitten hjauspaneelin - painiketta. 4. Sulje valikk painamalla hjauspaneelin -painiketta. 5. Liitä VGA-kaapelin tinen pää prjektrin tai näytön VGA In-liitäntään. 6. Aseta ikean pulen liitäntäpaneelin VGA/TV-kytkin asentn VGA. Asetusten VGA, DVI ja kmpsiittilähtö vaihtaminen Js käytät prjektria tai tietkneen näyttöä VGA- tai DVI-kaapelilla, aseta dkumenttikamera VGA-tilaan. Js käytät televisita kmpsiittividekaapelilla, aseta dkumenttikamera TV-tilaan. Dkumenttikameran asettaminen VGA-tilaan Aseta ikean pulen liitäntäpaneelin VGA/TV-kytkin asentn VGA. Dkumenttikameran asettaminen TV-tilaan Aseta ikean pulen liitäntäpaneelin VGA/TV-kytkin asentn TV. Dkumenttikameran liittäminen ulkiseen mikrfniin Dkumenttikameran vi liittää ulkiseen mikrfniin. H U O M A U T U K S E T Ohjauspaneelin sisäänrakennettu mikrfni n pis käytöstä, kun ulkinen mikrfni n liitetty. Ääni kuuluu mnna. Dkumenttikameran liittäminen ulkiseen mikrfniin Liitä mikrfnin kaapeli dkumenttikameran vasemman pulen liitäntäpaneelin mikrfniin. Dkumenttikameran liittäminen kaiuttimiin Dkumenttikameran vi liittää kaiuttimiin. Vain videtistn ääni n tuettu. 17

24 L U K U 2 SMART Dcument Camera -asetusten tekeminen H U O M I O Laske äänenvimakkuutta kuulkkeita käytettäessä, jtta vältetään kuulvaurit. Kaiuttimien liittäminen Liitä kaiuttimien 3,5 mm kaapeli dkumenttikameran vasemman pulen liitäntäpaneelin kaiutinliitäntään. Kuvausalue, prjektrin val ja heijastussudatin Kuvausalue Kuvausalueen enimmäisalue n 40 cm 30 cm. Kuvan pyörittäminen 1. Paina hjauspaneelin -painiketta. 2. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse sitten. 3. Paina hjauspaneelin -painiketta. 4. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse sitten ROTATE. 5. Paina hjauspaneelin -painiketta. 6. Valitse pyöritysalue, ja paina sitten hjauspaneelin -painiketta. 7. Sulje valikk painamalla hjauspaneelin -painiketta. Kuvan peilikuva 1. Paina hjauspaneelin -painiketta. 2. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse sitten. 3. Paina hjauspaneelin -painiketta. 4. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse sitten MIRROR. 5. Paina hjauspaneelin -painiketta. 18

25 L U K U 2 SMART Dcument Camera -asetusten tekeminen 6. Valitse ON tai OFF, ja paina sitten hjauspaneelin -painiketta. 7. Sulje valikk painamalla hjauspaneelin -painiketta. Prjektrin val Kytke prjektrin val päälle tai pis painamalla dkumenttikameran hjauspaneelin - painiketta. Heijastussudatin Heijastussudatin n erikispinnitettu kalv, jka auttaa pistamaan heijastukset, jita vi syntyä näytettäessä kiiltäviä khteita, kuten aikakauslehtiä ja valkuvia. Aseta heijastussudatin khteen päälle, jtta valn heijastumista saadaan pienennettyä. 19

26 L U K U 2 SMART Dcument Camera -asetusten tekeminen Ulkinen tallennusväline Dkumenttikamera tulee sekä SD/SDHC-krtin että USB-aseman käyttöä kuvien ttamiseen, äänen ja viden tallentamiseen. Dkumenttikamera tunnistaa, kun ulkinen tallennusväline liitetään ja vaihtaa autmaattisesti viimeksi liitettyyn tallennusvälineeseen. Js ulkista tallennusvälinettä ei le liitetty, kaikki tetut kuvat tallennetaan sisäänrakennettuun muistiin. T Ä R K E Ä Ä Dkumenttikameran SD-krttipaikassa n timitettaessa pala muvia sisällä. Ota tämä muvipala pis, ennen kuin liität SD/SDHC-krtin. H U O M A U T U K S E T Dkumenttikamera tukee SD/SDHC-krtteja enintään 32 Gt kkn, npeuslukka 10. Krkealaatuiseen tallennukseen susitellaan lukan 6 tai krkeampaa SDHC-krttia. Paina SD/SDHC-krttia, kun haluat irrttaa sen. USB-aseman liittäminen 1. Aseta vasemman pulen liitäntäpaneelin USB-kytkin asentn. Dkumenttikamera tunnistaa USB-aseman ja hjauspaneelin palamaan. -merkkival syttyy 2. Aseta USB-asema USB-liitäntään. H U O M A U T U K S E T Dkumenttikamera tukee enintään 64 Gt USB-asemia. 20

27 Luku 3 SMART Dcument Cameran käyttäminen Jhdant 21 Kamera-, tietkneen läpikulku- ja tisttila 21 Kameratila 21 Tietkneen läpikulkutila 22 Tisttila 22 Kunkin tilan minaisuuksien tunnistaminen 22 Dkumenttikameratiljen asettaminen 23 Tulstettujen asiakirjjen näyttäminen 24 SD/SDHC-krtin liittäminen ja irrttaminen 25 Jhdant Tässä luvussa n tietja dkumenttikameran eri tilista. Kamera-, tietkneen läpikulku- ja tisttila Vit käyttää dkumenttikameraa kamera-, tietkneen läpikulku- tai tisttilassa. Jkainen tila antaa käyttöön aivan eri timinnt ja vaatii erityisliitännän jk näyttöön, prjektriin tai tietkneeseen. Kameratila Vit esittää kameratilassa kuvia dkumenttikamerasta SMART Ntebk -hjelmistlla. Kameratila mahdllistaa USB-liitännän ja elävän kuvan esittämisen. Vit katsella kk näytön kuvia dkumenttikamerasta prjektrilla tai teräväpiirtnäytöllä ilman tietknetta. 21

28 L U K U 3 SMART Dcument Cameran käyttäminen Vit tallentaa kuvia SMART Ntebk -tiedstn niiden esittämiseksi myöhemmin tai js tietkneesi n liitetty interaktiiviseen tauluun, prjektriin tai televisin, vit esittää SMART Ntebk -esityksen elävillä kuvilla dkumenttikamerastasi. H U O M A U T U S Ohjauspaneelin kaappaa-painike tallentaa kuvan Ntebk-sivulle ja sulkee SMART Dcument Camera -ikkunan. Kaappaa-painikkeen uudelleenpainaminen avaa uudelleen SMART Dcument Camera -ikkunan. Vit käyttää kameratilan näyttövalikka, js haluat hjata tarkemmin kuvia. kats khta SMART Dcument Cameran käyttäminen kameratilassa sivulla 27. Tietkneen läpikulkutila Tietkneen läpikulkutila vaihtaa dkumenttikamerasi videlähdön VGA-tulksi. Vit vaihtaa liikkuva kamerakuvan ja tietkneen näyttökuvan välillä. Vit esittää dkumenttikameran liikkuvia kuvia vain SMART Ntebk -hjelmistlla. H U O M A U T U K S E T Ohjauspaneelin Kaappaa-painike ei timi tietkneen läpikulkutilassa. Tietkneen läpikulkutilassa vit esittää dkumenttikameran liikkuvia kuvia vain SMART Ntebk -hjelmistlla. Tisttila Tisttilassa vit katsella kk näytön kuvia ja diaesityksiä muistikrtilta prjektrilla tai teräväpiirtnäytöllä ilman tietknetta. Et vi käyttää dkumenttikameraa massamuistilaitteena tisttilassa. Kunkin tilan minaisuuksien tunnistaminen Seuraavassa taulukssa kuvataan kunkin tilan väliset eravuudet. Ominaisuuden kuvaus Kamera Tietkne Tist tila läpikulku tila tila Näytä tietkneen tul (VGA In) Ei Kyllä (VGA ut ja DVI analginen) Ei Näytä dkumenttikameran kuva Kyllä Ei Ei 22

29 L U K U 3 SMART Dcument Cameran käyttäminen Ominaisuuden kuvaus Kamera Tietkne Tist tila läpikulku tila tila Näytä kuvat muistikrtilta Ei Ei Kyllä Käytä sisäistä muistia ja SD/SDHC-krttia tietkneelta USB-kaapelin avulla. Kyllä [1] Kyllä [1] Ei Ohjaa dkumenttikameraa tietkneesta Kyllä Kyllä [1] Ei Kaappaa SMART Ntebk -hjelmistn Kyllä Ei Ei Kaappaa SD/SDHC-muistikrtille Kyllä Ei Ei Käyttöikeus vastaavaan näyttövalikkn Kyllä Ei Kyllä Kaappaa USB-asemaan Kyllä [2] Ei Ei H U O M A U T U K S E T [1] vain, kun USB-kytkimen asetus n. Kats Asetukset-välilehti sivulla 35. [2] vain, kun USB-kytkimen asetus n. Kats Asetukset-välilehti sivulla 35. Seuraavassa taulukssa kuvataan lähdöt, kun dkumenttikamera n liitetty näyttöön VGA-, DVItai kmpsiittividelähdöllä. Ominaisuuden kuvaus Kamera-tila Tietkne läpikulku-tila Tist-tila Liitä prjektriin tai näyttöön (VGA ut ja DVI analginen lähtö) Liitä DVI digitaalisen lähdön prjektriin tai näyttöön Liitä televisin (kmpsiittividelähtö) Kamerakuva VGA In Kamerakuva Kamerakuva Muistikrttikuvat Muistikrttikuvat Muistikrttikuvat Dkumenttikameratiljen asettaminen Dkumenttikameran asettaminen kameratilaan 1. Aseta dkumenttikamera tietknetilaan vasemman pulen liitäntäpaneelin kytkimellä. Ohjauspaneelin USB-merkkival näyttää. 2. Liitä dkumenttikameran tietkneeseen USB-kaapelilla. 23

30 L U K U 3 SMART Dcument Cameran käyttäminen 3. Aseta ikean pulen liitäntäpaneelin TV/VGA-kytkin asentn VGA. 4. Liitä dkumenttikamera prjektriin, näyttöön tai televisin VGA-kaapelilla. 5. Paina hjauspaneelin -painiketta. Dkumenttikameran asettaminen tietkneen läpikulkutilaan 1. Liitä dkumenttikameran tietkneeseen USB-kaapelilla. 2. Liitä tietkne VGA-kaapelilla dkumenttikameran VGA In -liittimeen. 3. Liitä näyttölaite tisella VGA-kaapelilla dkumenttikameran VGA Out -liittimeen. 4. Paina hjauspaneelin -painiketta. Dkumenttikameran asettaminen tisttilaan 1. Kytke USB-kaapeli irti takaliitäntäpaneelista. 2. Liitä dkumenttikamera prjektriin tai mnitriin VGA-kaapelilla tai tarvittaessa televisin kmpsiittividen svitinkaapelilla. 3. Paina hjauspaneelin -painiketta. Tulstettujen asiakirjjen näyttäminen Kun asetat dkumenttikameran kameratilaan, vit esittää tulstettuja asiakirjja, käyttää heijastussudatinta heijastuksen vähentämiseen ja ptimida kuvan teksti- ja grafiikkaasiakirjissa kuvatila-asetuksilla. Tulstettujen asiakirjjen näyttäminen 1. Aseta asiakirjat pöydälle. 2. Säädä dkumenttikameraa ja suuntaa sen bjektiivi asiakirjihisi. 3. Säädä tarkennusta painamalla hjauspaneelin -painiketta. Heijastuksen vähentäminen Js sinun n heijastusten vuksi vaikea lukea esittämiäsi tulstettuja asiakirjja, aseta tulstettujen asiakirjjen päälle heijastussudatin. 24

31 L U K U 3 SMART Dcument Cameran käyttäminen Kuvan ptimiminen tekstiasiakirjille 1. Aseta dkumenttikamera kameratilaan. 2. Paina hjauspaneelin -painiketta. Näyttövalikk tulee näkyviin. 3. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse, ja paina sitten hjauspaneelin - painiketta. 4. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse KUVATILA, ja paina sitten hjauspaneelin -painiketta. 5. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse, paina sitten hjauspaneelin - painiketta. Kats asetusten kuvaukset khdasta Kuva-välilehti sivulla 29. Kuvan ptimiminen grafiikalle 1. Aseta dkumenttikamera kameratilaan. 2. Paina hjauspaneelin -painiketta. Näyttövalikk tulee näkyviin. 3. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse, ja paina sitten hjauspaneelin - painiketta. 4. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse KUVATILA, ja paina sitten hjauspaneelin -painiketta. 5. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse, ja paina sitten hjauspaneelin - painiketta. Kats asetusten kuvaukset khdastakuva-välilehti sivulla 29. SD/SDHC-krtin liittäminen ja irrttaminen Dkumenttikamerassa n SD/SDHC-krttipaikka ikean pulen liitäntäpaneelissa. Vit tallentaa dkumenttikameran kuvat SD/SDHC-krtille, kun dkumenttikamera n kamera- tai tietkneen läpikulkutilassa. Kun dkumenttikamera n tisttilassa, vit esittää aiemmin kaapattuja kuvia SD/SDHC-krtilta. H U O M I O Vältä staattista sähköä krtin lähellä, sillä se vi vahingittua. 25

32 L U K U 3 SMART Dcument Cameran käyttäminen T Ä R K E Ä Ä Dkumenttikameran SD-krttipaikassa n timitettaessa pala muvia sisällä. Ota tämä muvipala pis, ennen kuin liität SD/SDHC-krtin. SD/SDHC-krtin liittäminen 1. Paina hjauspaneelin -painiketta. 2. Liitä SD/SDHC-krttipaikkaan ikean pulen liitäntäpaneelissa liitinpuli alaspäin. T Ä R K E Ä Ä Sinun n ehkä asetettava SD/SDHC-krtti dkumenttikameran tallennussijainniksi (kats khta Asetukset-välilehti sivulla 35). Tarkista, että SD/SDHC-krtin etiketti n ylöspäin. SD/SDHC-krtin irrttaminen H U O M I O Jtta estetään muistikrtin vahingittuminen, älä irrta muistikrttia kaapatessasi tai pistaessasi kuvia. 1. Paina hjauspaneelin -painiketta ja dta, että dkumenttikamera näyttää liikkuvaa kuvaa. 2. Paina krttia irrttaaksesi sen ja irrta sitten krtti. 26

33 Luku 4 SMART Dcument Cameran käyttäminen kameratilassa Jhdant 27 Kameratilan käyttäminen 27 Näyttövalikn käyttö kameratilassa 28 Kuva-välilehti 29 Esitys-välilehti 32 Kuva kuvassa (PIP) -timinnn käyttäminen 34 Asetukset-välilehti 35 Tisttila 36 Järjestelmä-välilehti 37 Kuvien ja videiden kaappaaminen ja siirtäminen 38 Kuvien ttaminen 38 Kuvien siirtäminen tietkneeseen 39 Mikrskpin käyttäminen 40 Jhdant Tässä luvussa kuvataan, miten käytät dkumenttikameraa kameratilassa. Kameratilan käyttäminen Kun SMART Dcument Camera n liitettynä prjektriin, laajakuvanäyttöön tai televisin vit näyttää kk näytön kuvia dkumenttikamerasta. Vit käyttää dkumenttikameraa kameratilassa ja surittaa seuraavat timet: Näytä bjekteja. Kaappaa SD/SDHC-muistikrtille. Kaappaa kuvia SMART Ntebk -hjelmistn. Muuta näyttövalikn minaisuuksia ja asetuksia. Käytä mikrskppia, jssa n nrmaali kulaari ja lisäsvittimet. 27

34 L U K U 4 SMART Dcument Cameran käyttäminen kameratilassa T Ä R K E Ä Ä Dkumenttikamera n liitettävä suraan ulkiseen näyttöön, kun käytetään näyttövalikka. Kats khta Dkumenttikameran liittäminen ulkisiin laitteisiin sivulla 15. Kameratilaan vaihtaminen 1. Liitä dkumenttikamera prjektriin tai laajakuvanäyttöön sveliaalla kaapelilla (kats Dkumenttikameran liittäminen ulkisiin laitteisiin sivulla 15). 2. Paina hjauspaneelin -painiketta. Objektien näyttäminen 1. Paina hjauspaneelin -painiketta. 2. Aseta esitettävä bjekti kameran alle. 3. Pyöritä kamerapäätä ja khdista bjektiivi khti bjektia. Zmin suurennksen säätäminen Paina hjauspaneelin -painiketta. Tarkennuksen autmaattinen säätäminen Paina hjauspaneelin -painiketta. Kirkkausasetusten säätäminen Paina hjauspaneelin -painiketta. Viden tallentaminen 1. Liitä SD/SDHC-krtti tai USB-asema ikeaan liitäntään. 2. Paina hjauspaneelin -painiketta ja alita tallennus. 3. Paina hjauspaneelin -painiketta ja pysäytä tallennus. Näyttövalikn käyttö kameratilassa Näyttövalikssa n neljä välilehteä: Kuva, Esitys, Asetus ja Järjestelmä. Käytä näyttövalikka dkumenttikameran asetusten säätämiseen kameratilassa. 28

35 L U K U 4 SMART Dcument Cameran käyttäminen kameratilassa Näyttövalikissa ja alavalikissa navigiminen 1. Aseta dkumenttikamera kameratilaan. 2. Paina hjauspaneelin -painiketta. Näkyviin tulee näyttövalikk. 3. Vaihda välilehtien välillä painamalla hjauspaneelin - ja -painikkeita. 4. Tee valinta valikkluettelsta painamalla hjauspaneelin - ja -painikkeita. 5. Tee valinta painamalla hjauspaneelin -painiketta. 6. Siirry alavalikkn painamalla hjauspaneelin -painiketta. 7. Palaa edelliselle valikktaslle painamalla hjauspaneelin -painiketta. 8. Pistu valiksta painamalla hjauspaneelin -painiketta. Seuraavat näyttövalikn asetukset vat käytettävissä, kun dkumenttikamera n kameratilassa. Välilehti Kuva Esitys Asetukset Järjestelmä Asetukset Kirkkaus, Kntrasti, Tila, Tehste, Peili, Edistynyt, Tarkennus, Pyöritys. Kats khta Kuva-välilehti sivulla 29. Kuva kuvassa (PIP), jaettu näyttö, ajastin. Kats Esitys-välilehti sivulla 32. Kaappaus, Tallentaminen, Tallennus, Alustus, USB:stä tietkneeseen ja Välkyntä. Kieli, Näytön lähtö, Varmuuskpiinti, Tallenna asetus, Palauta asetus, Tiedt, Oletus. Kuva-välilehti Kuva-asetusvalikn avaaminen 1. Paina hjauspaneelin -painiketta. 2. Paina hjauspaneelin -painiketta. 3. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse, ja paina sitten hjauspaneelin - painiketta. 29

36 L U K U 4 SMART Dcument Cameran käyttäminen kameratilassa 4. Paina hjauspaneelin - tai -painiketta ja valitse, paina sitten hjauspaneelin -painiketta. Kuva-asetukset Kirkkaus Kntrasti Tila Kuvaus Säädä kuvan kirkkaus manuaalisesti. Säädä kuvan kntrastia. Valitse asetus viidestä kuva-asetuksesta: Terävä säädä kntrastia, jtta teksti n paremmin luettavissa Grafiikka säädä kuvan gradienttia Liike nsta kuvataajuutta (tätä asetusta käytettäessä tarvitaan riittävä valaistus) Makr aseta, kun tarkastellaan kameraa lähellä levaa bjektia, enintään 20 cm päässä kamerasta Ääretön aseta, kun tarkastellaan bjektia, jka n kamerasta vähintään 55 cm päässä Tehste Peilikuva Muunna kuva värilliseksi, mustavalkiseksi tai filminegatiiviksi. Valitse, kun haluat pyörittää kuvaa: OFF (Pis) näyttää nrmaalin kuvan ON (Päällä) näyttää peilikuvan Edistynyt Autmaattinen kuva Valitse, kun haluat autmaattisesti säätää valktasapaina ja valtusta sekä krjata väriä ja valtuksen kmpensaatita. 30

37 L U K U 4 SMART Dcument Cameran käyttäminen kameratilassa Kuva-asetukset Kuvaus Valtus Valitse valtusasetus: AUTOMAATTINEN säätää kameran valtuksen autmaattisesti MANUAALINEN säätää kameran valtuksen manuaalisesti Valktasapain Valitse valktasapainasetus erilaisille valaistuslsuhteille: AUTOMAATTINEN säätää valktasapainn autmaattisesti MANUAALINEN säätää manuaalisesti punaisen ja sinisen väritasiksi enintään 255. Tarkennus Säädä tarkennus manuaalisesti. Pyöritä OFF (Pis) näyttää nrmaalin kuvan pyörityksen 90 pyörittää kuvaa pyörittää kuvaa pyörittää kuvaa

38 L U K U 4 SMART Dcument Cameran käyttäminen kameratilassa Esitys-välilehti Esitysminaisuuden avulla vit näyttää aiemmin kaapatut kuvat yhdessä liikkuvan kamerakuvan kanssa. Nämä minaisuudet eivät le käytettävissä, kun dkumenttikamera n liitetty USBkamerana. Esitys-välilehden avaaminen 1. Paina hjauspaneelin -painiketta. 2. Paina hjauspaneelin -painiketta. 3. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse, ja paina sitten hjauspaneelin - painiketta. 4. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse, ja paina sitten hjauspaneelin - painiketta. 32

39 L U K U 4 SMART Dcument Cameran käyttäminen kameratilassa Esitysasetukset Kuvaus Kuva kuvassa (PIP) Näyttää kuvatut kuvat tai viden pikkukuvina ruudun reunassa kameratilassa. Navigi tallennettujen kuvien läpi painamalla vasenta ja ikeaa navigintipainiketta. Peruuta PiP painamalla -painiketta. Jaettu näyttö Jakaa näytön kahteen saan. Tisessa näyttöpulessa näkyvät pikkukuvat ja tisessa pulessa dkumenttikameran kuvat. Valitse näyttösijainti: vasen, ikea, ylä, ala. Krsta kuva painamalla vasen/ikea- ja ylös/alasnavigintipainikkeita. Valitse kuva painamalla -painiketta. Panri tallennettu kuva painamalla vasen/ikea- ja ylös/alas-navigintipainikkeita. Peruuta jaettu näyttö painamalla -painiketta. H U O M A U T U S Et vi kuvata kuvaa llessasi jaetussa näyttötilassa. 33

40 L U K U 4 SMART Dcument Cameran käyttäminen kameratilassa Esitysasetukset Kuvaus Ajastin Tarjaa näytön ajastinlaskurin esittäjälle avuksi esitysajan hallintaan. Kuva kuvassa (PIP) -timinnn käyttäminen PiP-minaisuuden avulla vit näyttää kuvan tallennetusta muistista liikkuvan kamerakuvan sisällä. Tästä n hyötyä näytettäessä ennen ja jälkeen -vertailuja. H U O M A U T U S PiP-timint n vain näyttötarkituksia varten. Et vi kuvata kuvaa llessasi jaetussa PiPtilassa. PiP-kuvan näyttäminen 1. Näytä bjekti kameratilassa ja paina sitten hjauspaneelin -painiketta. Näkyviin tulee näyttövalikk. 2. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse, ja paina sitten hjauspaneelin - painiketta. 3. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse PiP, ja paina sitten hjauspaneelin - painiketta. 34

41 L U K U 4 SMART Dcument Cameran käyttäminen kameratilassa 4. Valitse näytön reuna, ja paina sitten hjauspaneelin -painiketta. Dkumenttikamera näyttää kuvan kuvassa (PiP). 5. Paina hjauspaneelin - ja -painikkeita ja valitse muita tallennettuja kuvia. Asetukset-välilehti Asetukset-välilehden avaaminen 1. Paina hjauspaneelin -painiketta. 2. Paina hjauspaneelin -painiketta. 3. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse, ja paina sitten hjauspaneelin - painiketta. 4. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse, ja paina sitten hjauspaneelin - painiketta. 35

42 L U K U 4 SMART Dcument Cameran käyttäminen kameratilassa Asetusvaihtehdt Kuvaus Kaappaa Tarkkuus Valitse kuvakaappauskk. Kaappaustarkkuus n 5Masetuksella Laatu Valitse kuvanlaatu: hienin, krkea, nrmaali. Tyyppi Valitse kuvakaappaustyyppi: Yksi kaappaa vain yksi kuva kerrallaan Jatkuva kaappaa kuvia jatkuvana sarjana Väli Aseta jatkuvan kuvakaappauksen aikaväli. Pituus vidaan asettaa enintään 600 sekuntiin (10 min.). Tallentaminen Tallennus Mut USB:stä tietkneeseen Välkehdintä Valitse videtallennuksen pakkausasetus. Muuta tallennussijaintia: Ääni- ja videtallenne vidaan tallentaa vain SD/SDHC-krtille tai USB-asemalle. Pista kaikki tiedt valitusta muistista. Valitse dkumenttikameran tila, kun se n liitetty tietkneeseen USB-kaapelilla. Varmista, että vasemman pulen liitäntäpaneelin USB-kytkimen asetus n. Kamera vidaan käyttää verkkkamerana, stillkuvien kuvaamiseen tai viden tallentamiseen Tallennus - siirtää kaapattuja kuvia tai videita muistista tietkneen kiintlevylle Valitse virkistystaajuus: 50 Hz taajuusasetus n 50 Hz 60 Hz taajuusasetus n 60 Hz Tisttila Tisttilassa asetetaan dkumenttikameran, tietkneen ja muistikrtin vurvaikutustapa. Tisttilan käyttö 1. Paina hjauspaneelin -painiketta. 2. Paina hjauspaneelin -painiketta. 3. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse, ja paina sitten hjauspaneelin - painiketta. 4. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse USB:stä tietkneeseen, ja paina sitten 36

43 L U K U 4 SMART Dcument Cameran käyttäminen kameratilassa hjauspaneelin -painiketta. 5. Valitse TALLENNUS, ja paina sitten hjauspaneelin -painiketta. Timinta Tallennus Kamera Kats muistikrtti tietkneesta Kyllä Ei Dkumenttikameran katselu ja käyttäminen SMART Ntebk -hjelmistlla Kuvien kaappaaminen muistikrtille sekä tietkneen läpikulku- että kameratilissa Ei Ei Kyllä Kyllä Tässä tilassa näet USB-aseman tai SD-muistikrtin sisällön tietkneella. Massamuistitilassa näet uptetun muistin tai SD/SDHC-krtin sisällön tietkneelta. Ne näkyvät siirrettävinä asemina. Kats dkumenttikameran DCIM-hakemistista tallennetut kuvat ja videt. Järjestelmä-välilehti Järjestelmä-valikn avaaminen 1. Liitä dkumenttikamera prjektriin, laajakuvanäyttöön tai televisin (kats sivu 15). 2. Paina hjauspaneelin -painiketta. 3. Paina hjauspaneelin -painiketta. Näkyviin tulee näyttövalikk. 4. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse, ja paina sitten hjauspaneelin - painiketta. 37

44 L U K U 4 SMART Dcument Cameran käyttäminen kameratilassa Järjestelmäasetukset Kieli Näytön lähtö Kuvaus Valitse kieli tai muuta sitä: English Français Deutsch Españl Aseta tarkkuus kuvan näyttämiseksi ruudulla: H U O M A U T U S Tämä valinta n pis käytöstä TV-lähtötilassa. Varmuuskpi SD/SDHC kpii kuvat ja esitykset sisäänrakennetusta muistista SD/SDHC-krtille USB-asema kpii kuvat ja esitykset sisäänrakennetusta muistista USB-asemaan Tallenna asetukset Tallenna nykyinen asetus valittuun prfiilinumern. H U O M A U T U S Vain tehste-, tila, kirkkaus- ja kntrastiasetukset vidaan tallentaa. Palauta asetukset Tiedt Oletus Palauta asetus takaisin valittuun prfiilinumern. Näytä tutetiedt. Palauta kaikki asetukset tehdasasetuksiksi. Kuvien ja videiden kaappaaminen ja siirtäminen Vit kaapata kuvia ja videita dkumenttikamerasta SD/SDHC-krtille tai USB-asemaan ja siirtää niitä tietkneeseen. Kuvien ttaminen Vit kaapata kuvia ja videita SD/SDHC-krtille tai USB-asemaan, kun dkumenttikamera n kameratilassa. 38

45 L U K U 4 SMART Dcument Cameran käyttäminen kameratilassa Kuvien kaappaaminen muistiin 1. Aseta dkumenttikamera kameratilaan. Kats khta Kameratilan käyttäminen sivulla Asemi dkumenttikamera 3. Säädä kaikki kamera-asetukset kameratilan näyttövalikssa. Kats khta Kameratilan käyttäminen sivulla Paina hjauspaneelin -painiketta. Viden tallentaminen SD/SDHC-krtilla 1. Liitä SD/SDHC-krtti dkumenttikameran SD/SDHC-krttipaikkaan. 2. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse, ja paina sitten hjauspaneelin - painiketta. 3. Paina -painiketta ja valitse TALLENNUS, ja paina sitten hjauspaneelin - painiketta. Dkumenttikamera havaitsee SD/SDHC-krtin. 4. Paina hjauspaneelin -painiketta ja alita tallennus.+ 2. H U O M A U T U S Vide tallentuu.avi-mudssa SD/SDHC-krtille. 5. Paina hjauspaneelin -painiketta ja pysäytä tallennus. Viden tallentaminen USB-asemalla 1. Liitä USB-asema dkumenttikameran USB-liitäntään. 2. Paina -painiketta ja valitse TALLENNUS, ja paina sitten hjauspaneelin - painiketta. Dkumenttikamera havaitsee USB-aseman. 3. Paina hjauspaneelin -painiketta ja alita tallennus. 2. H U O M A U T U S Vide tallentuu.avi-mudssa USB-asemaan. 3. Paina hjauspaneelin -painiketta ja pysäytä tallennus. Kuvien siirtäminen tietkneeseen Vit siirtää kuvat ulkisesta muistilaitteesta tietkneeseesi. 39

46 L U K U 4 SMART Dcument Cameran käyttäminen kameratilassa Kuvien siirtäminen tietkneeseen 1. Aseta näyttövalikssa dkumenttikameran USB:stä tietkneeseen -tilan asetukseksi TALLENNUS. 2. Liitä dkumenttikameran tietkneeseen USB-kaapelilla (kats khta Dkumenttikameran asetusten tekeminen sivulla 12). Tietkne havaitsee dkumenttikamerasi ja ulkisen muistilaitteen irrtettavana muistina. 3. Selaa tietkneen irrtettavaan muistiin ja siirrä sitten kuvat tietkneeseen. Mikrskpin käyttäminen Vit katsella mikrskppitasa dkumenttikameralla lisäsien avulla. Kats khta Dkumenttikameran liittäminen ulkisiin laitteisiin sivulla 15. Mikrskppidian näyttäminen 1. Aseta dia tai bjekti mikrskpin levytaslle. 2. Tarkenna mikrskppi siten, että khde n tarkka. 3. Sijita mikrskppi dkumenttikameran alle siten, että kameran bjektiivi n khdistettu mikrskpin kulaarin kanssa. H U O M I O Varmista, ettet iske dkumenttikameran bjektiiviin mikrskpilla. Se vi vahingittaa dkumenttikameran bjektiivia. 4. Paina hjauspaneelin -painiketta. 5. Paina hjauspaneelin -painiketta. 6. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse, ja paina sitten hjauspaneelin - painiketta. 7. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse TILA, ja paina sitten hjauspaneelin - painiketta. 8. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse, ja paina sitten hjauspaneelin - painiketta. 40

47 Luku 5 SMART Dcument Cameran käyttäminen SMART Ntebk -hjelmistn kanssa Dkumenttikameran käyttäminen SMART Ntebk -hjelmistlla 41 Dkumenttikameran käyttäminen SMART Ntebk -hjelmistlla Vit esittää bjekteja ja kaapata kuvia SMART Ntebk -sivulle. Vit esittää kuvia dkumenttikamerasta SMART Ntebk -hjelmistlla. Interaktiivinen taulu tai prjektri näyttää tietkneen työpöydän tai SMART Ntebk-tiedstn. T Ä R K E Ä Ä Dkumenttikameran n ltava kameratilassa. SMART Ntebk -hjelmist timii myös kameran llessa tietkneen läpikulkutilassa. Kats Asetukset-välilehti sivulla 35. H U O M A U T U S Lisätietja SMART Ntebk -hjelmistn 3D -työkalujen ja SMART Dcument Cameran Mixed Reality -työkalujen käytöstä, kats SMART Ntebk -hjelmistn 3D-työkalujen ja Mixed Reality -työkalujen käyttäminen sivulla 53. SMART Dcument Camera -ikkunan avaaminen 1. Liitä SMART Dcument Camera tietkneeseen ja kytke dkumenttikamera päälle. 2. Käynnistä SMART Ntebk -hjelmist. 3. Paina SMART Ntebk -valikkrivillä SMART Dcument Camera -painiketta. Näkyviin tulee SMART Dcument Camera -ikkuna. 41

48 L U K U 5 SMART Dcument Cameran käyttäminen SMART Ntebk -hjelmistn kanssa 4. Aseta esitettävä bjekti tai bjektit kameran alle. 5. Paina jtain seuraavista valikkrivillä ja säädä kuvaa. Valikkasetus Kuvaus Litnnus. Lähennys. Pienennä kirkkautta. Lisää kirkkautta. Tarkenna autmaattisesti. Tarkenna uls manuaalisesti. Tarkenna sisään manuaalisesti. Muuta kuvan ulknäköä: pyöritä sitä 180º, määritä kuva värilliseksi, mustavalkiseksi tai filminegatiiviksi. Vit myös käynnistää ja lpettaa mikrskppitilan ja käynnistää autmaattisesti SMART Dcument Cameran Mixed Reality -työkalut. Käynnistä Mixed Reality. Liitä kuvakaappaus nykyiselle sivulle ja sulje sitten ikkuna. Kaappaa kuva ja liitä kuvakaappaus uudelle sivulle sekä pidä nykyinen ikkuna auki. Kuvakaappaussarjan kuvaaminen 1. Avaa SMART Dcument Camera -ikkuna. 2. Paina SMART Dcument Camera -ikkunan valikkrivillä Kaappaa aikaviiveellä ja valitse sitten aikajaks. (Js esimerkiksi haluat ttaa kuvakaappauksen jka 15 sekunti, valitse 15 sekuntia.) 42

49 L U K U 5 SMART Dcument Cameran käyttäminen SMART Ntebk -hjelmistn kanssa 3. Kun let valmis, lpeta tallennus painamalla -painiketta. H U O M A U T U S SMART Ntebk -sivun vasempaan alakulmaan tulee näkyviin näyttää ajan, jka n kulunut edellisestä kuvakaappauksesta ja tettujen kuvakaappausten määrän. -näyttö. Se Mikrskpin käyttäminen 1. Liitä dkumenttikamera mikrskppiin. Kats khta Dkumenttikameran liittäminen ulkisiin laitteisiin sivulla Avaa SMART Dcument Camera -ikkuna. 3. Paina SMART Dcument Camera -ikkunan valikkrivillä Lisäasetukset -painiketta, ja valitse sitten Käynnistä mikrskppitila. H U O M A U T U S Lisäasetukset -painike ei tule näkyviin, js käytät SMART Dcument Camera kameraa ja SMART Ntebk -hjelmista. 4. Paina Lisäasetukset -painiketta, ja valitse sitten Pysäytä mikrskppitila, kun let valmis. 43

50

51 Luku 6 SMART Dcument Cameran käyttäminen tisttilassa Jhdant 45 Dkumenttikameran asettaminen tisttilaan 45 Tisttilan näyttövalikn käyttö 46 Tisttilan näyttövalikn asetukset 46 Tisttilan näyttövalikk 46 Kuvien pistaminen tisttilassa 50 Jhdant Tässä luvussa kuvataan miten käytät dkumenttikameraa tisttilassa. Kun asetat dkumenttikameran tisttilaan, vit tistaa kuvia SD/SDHC-krtilta, USB-asemalta tai sisäisestä muistista. Vit selata tallennettuja kuvia ja näyttää aiemmin kaapattuja kuvia jk yksitellen tai diaesityksenä. H U O M A U T U S Tässä tilassa dkumenttikamera ei vi lla liitetty USB-kaapelilla ja kuvat n ltava tallennettuna jk sisäiseen tai ulkiseen muistilähteeseen. Dkumenttikameran asettaminen tisttilaan Tisttila hittaa dkumenttikameran videlähdön. Liikkuvat kuvat ja USB-timinnt eivät le käytettävissä sillin. Tisttilan asettaminen SD/SDHC-krtilla 1. Liitä dkumenttikamera suraan prjektriin tai tiseen näyttöön. Lisätietja saat khdasta sivu Liitä SD/SDHC-krtti dkumenttikameraan. 3. Paina hjauspaneelin -painiketta. 45

52 L U K U 6 SMART Dcument Cameran käyttäminen tisttilassa Tisttilan asettaminen USB-asemalla 1. Liitä dkumenttikamera suraan prjektriin tai tiseen näyttöön. Lisätietja saat khdasta sivu Aseta USB-kytkimen asetukseksi. Ohjauspaneelin USB-merkkival palaa. 3. Paina hjauspaneelin -painiketta. Tisttilan näyttövalikn käyttö Tisttilan näyttövalikk näyttää lähdetallennussijainnin ja hjaa miten tallennetut kuvat näytetään. Tisttilan näyttövalikn asetukset Tisttilan näyttövalikn käyttö 1. Liitä dkumenttikamera suraan prjektriin tai tiseen näyttöön. Lisätietja saat khdasta sivu Aseta USB-kytkimen asetukseksi. Ohjauspaneelin USB-merkkival palaa. TAI Kytke irti tietkneen USB-liitäntä ja vaihda muistin sijainti USB-asemaan. 3. Paina hjauspaneelin -painiketta. Tisttilan näyttövalikk Tistn valikkasetus Diaesitys Kuvaus Näyttää kaikki kaapatut still-kuvat autmatisituna diaesityksenä. 46

53 L U K U 6 SMART Dcument Cameran käyttäminen tisttilassa Tistn valikkasetus Väli Tehste Kuvaus Asettaa diaesityksen välit (5 sekunnin lisäyksin) ennen seuraavan kuvan esittämistä. Maksimiväli n 100 sekuntia. Valitsee diaesityksen siirtymätehsteen: Diakuva Shakkiruudut alaspäin Pishäivytys Jakautuu pystysuraan uls Jakautuu vaakasuraan uls Nykyinen tallennustila Pista kaikki Valitsee tallennuslähteen, js useampi kuin yksi n käytettävissä. Havaitsee tallennuslähteen, js vain yksi n käytettävissä. Pistaa pysyvästi kaikki tiedt valitusta muistilähteestä. H U O M A U T U S Näkyviin tulee varitusviesti. Jatka valitsemalla KYLLÄ tai lpeta valitsemalla EI. Diaesityksen asetusten valitseminen 1. Avaa tisttilan näyttövalikk painamalla -painiketta. 2. Paina hjauspaneelin - ja -painiketta ja tee valinta, paina sitten hjauspaneelin - painiketta. 3. Vaihda timintjen välillä painamalla hjauspaneelin - ja -painikkeita. 4. Tee valinta painamalla hjauspaneelin -painiketta. 5. Sulje valikk painamalla hjauspaneelin -painiketta. Tista tarvittaessa vaiheet 2 4. Diaesityksen tistaminen 1. Liitä dkumenttikamera suraan prjektriin tai tiseen näyttöön. Lisätietja saat khdasta sivu Aseta USB-kytkimen asetukseksi. Ohjauspaneelin USB-merkkival palaa. TAI Varmista, että SD/SDHC-krtti tai USB-asema n ikeassa liitännässä. 47

54 L U K U 6 SMART Dcument Cameran käyttäminen tisttilassa 3. Paina hjauspaneelin -painiketta. Muistilähteen pikkukuvat esitetään. 4. Paina hjauspaneelin -painiketta. 5. Alita diaesitys painamalla kahdesti hjauspaneelin -painiketta. 6. Pysäytä diaesitys tai palaa pikkukuvanäyttöön painamalla -painiketta. Viden tistaminen H U O M A U T U S Videilla n pikkukuvanäkymässä -symbli pikkukuvan vasemmassa yläkulmassa. 1. Liitä dkumenttikamera suraan prjektriin tai tiseen näyttöön. Lisätietja saat khdasta sivu Aseta USB-kytkimen asetukseksi. Ohjauspaneelin USB-merkkival palaa. 3. Varmista, että SD/SDHC-krtti tai USB-asema n ikeassa liitännässä. 48

55 L U K U 6 SMART Dcument Cameran käyttäminen tisttilassa 4. Paina hjauspaneelin -painiketta. Muistilähteen pikkukuvat esitetään. 5. Vaihda kuvien välillä painamalla hjauspaneelin - ja -painikkeita. 6. Valitse esitettävä vide painamalla hjauspaneelin -painiketta. 49

56 L U K U 6 SMART Dcument Cameran käyttäminen tisttilassa 7. H U O M A U T U S Keskeytä vide painamalla -painiketta. Säädä äänenvimakkuutta painamalla - tai -painiketta. Kelaa npeasti taaksepäin -painikkeella ja eteenpäin -painikkeella. 8. Pysäytä vide tai palaa pikkukuvanäyttöön painamalla hjauspaneelin -painiketta. Kuvien pistaminen tisttilassa Vit pistaa kaikki kuvat kerralla dkumenttikameran klmesta muistilähteestä näyttövaliklla tai vit pistaa vain valitut kuvat. Kaikkien kuvien pistaminen T Ä R K E Ä Ä Et vi pistaa kuvia tietkneesta tisttilassa. Vit pistaa kuvat vain klmesta muistilähteestä. 1. Valitse muistilähde, jnka kaikki kuvat haluat pistaa. 2. Avaa tisttilan näyttövalikk painamalla -painiketta. 3. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse POISTA KAIKKI. 4. Paina hjauspaneelin -painiketta ja paina sitten uudelleen -painiketta ja tee valinta. Varitus POISTA KAIKKI tulee näkyviin. 5. Paina hjauspaneelin - tai -painiketta ja valitse KYLLÄ tai EI. 50

57 L U K U 6 SMART Dcument Cameran käyttäminen tisttilassa 6. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse jk POISTA tai PERUUTA. 7. Paina hjauspaneelin -painiketta uudelleen ja sulje tisttilan näyttövalikk. H U O M A U T U S Kuvan pist -kuvake tulee hetkeksi näkyviin, kun dkumenttikamera pistaa kuvia. Valitun kuvan pistaminen 1. Paina hjauspaneelin -painiketta näyttääksesi kaikki muistin kuvat. 2. Paina hjauspaneelin - tai - tai - tai -painiketta ja valitse pistettava kuva. 3. Paina hjauspaneelin -painiketta. Varitus POISTA TÄMÄ KUVA tulee näkyviin. 4. Paina hjauspaneelin - tai -painiketta ja valitse KYLLÄ tai EI. 5. Paina hjauspaneelin -painiketta ja valitse jk POISTA tai PERUUTA. 51

58

59 Luku 7 SMART Ntebk -hjelmistn 3D-työkalujen ja Mixed Reality - työkalujen käyttäminen Jhdant 53 3D-sisällön yhdistäminen ppitunteihin 54 SMART Dcument Cameran Mixed Reality -työkalujen käytön perusteet 54 SMART Ntebk -hjelmistn 3D-työkalujen ja Mixed Reality -työkalujen aktiviminen 54 Laitteist- ja hjelmistvaatimukset 55 Valaistusvaatimukset 55 3D-mallien lisääminen ja mukkaaminen 56 3D-mallien lisääminen 56 3D-mallien mukkaaminen 57 3D-mallin pyörittäminen 57 Animaatin keskeytys, tist ja uudelleenkäynnistys 58 Tarrjen lisääminen 58 3D-näkymissä navigiminen 59 SMART Dcument Camera Mixed Reality -työkalujen käyttö 62 3D-mallien mukkaaminen SMART Dcument Camera Mixed Reality -työkalujen kanssa62 3D-mallien naamiiminen ennen niiden esittämistä 64 SketchUp-lunnsteluhjelmistn ja Trimble 3D -mallinnusvarastn käyttö 65 SketchUp-lunnsteluhjelmistn käyttö 65 Trimble 3D-mallinnusvarastn käyttö 65 Jhdant Tässä luvussa annetaan tietja, jita tarvitset SMART Ntebk -hjelmistn 3D-työkalujen, SketchUp -lunnsteluhjelman ja Trimble 3D -mallinnusvarastn (aiemmin Ggle 3Dvarast) käytön alittamiseen. SMART Ntebk -hjelmist. SMART Ntebk -hjelmistn 3D -työkalut ja Mixed Reality -työkalut vievät tämän kkemuksen uudelle taslle tarjamalla ppilaille ja pettajille uuden tavan sallistaa digitaalisella 3D-sisällöllä. 53

60 L U K U 7 SMART Ntebk -hjelmistn 3D-työkalujen ja Mixed Reality -työkalujen käyttäminen 3D-sisällön yhdistäminen ppitunteihin Vit yhdistää 3D-sisältöä SMART Ntebk -hjelmistn ppitunteihin. Seuraavassa n esimerkkejä miten vit tehdä sen: Js petat bilgian ppitunnilla, liitä sydämen 3D-malli.ntebk-tiedstn. Pyöritä 3Dmallia ja muuta sen kka ja esitä sydämen eri sat. Js petat englannin kieltä, lisää 3D-malli kaupungista, jka mainitaan kirjassa, jta lukka n lukemassa. Siirry 3D-näkymään ja navigi kaduilla ja rakennusten sisällä. Js petat ensimmäisen asteen ppitunnilla, lisää useita 3D-malleja ja käytä Naamiiminaisuutta ja paljasta vastaukset muistiharjituksena. SMART Dcument Cameran Mixed Reality - työkalujen käytön perusteet SMART Ntebk -hjelmistn 3D-työkalujen ja Mixed Reality - työkalujen aktiviminen SMART Ntebk -hjelmistn 3D -työkalut ja Mixed Reality -työkalut tarjavat ppilaille intuitiivisen tavan tutkia digitaalista sisältöä SMART Dcument Cameralla. Kun liität dkumenttikameran tietkneeseen, SMART Ntebk -hjelmistn 3D -työkalut ja Mixed Reality -työkalut aktivituvat autmaattisesti. Js haluat käyttää SMART Ntebk - hjelmistn 3D -työkaluja tietkneessa, jta ei le aiemmin liitetty dkumenttikameraan, vit aktivida SMART Ntebk -hjelmistn 3D -työkalut hankkimalla tuteavaimen ja nudattamalla alla kuvattua timenpidettä. H U O M A U T U S Saat SMART Ntebk -hjelmistn 3D -työkalujen tuteavaimen rekisteröimällä dkumenttikamerasi sarjanumern sitteessa smarttech.cm/register. SMART Ntebk -hjelmistn 3D-työkalujen aktiviminen 1. Valitse Windws-käyttöjärjestelmässä Käynnistä > Kaikki hjelmat >SMART Technlgies > SMART-tutepäivitys. Mac OS X -käyttöjärjestelmän hjelmist, selaa ja kaksissita Applicatins\SMART Technlgies\SMART Tls\SMART Prduct Update. Näkyviin tulee SMART-tutepäivitys -ikkuna. 2. Napsauta Aktivi SMART Ntebk -rivillä. Näkyviin tulee SMART-hjelmistn aktivinti -valintaikkuna. 54

61 L U K U 7 SMART Ntebk -hjelmistn 3D-työkalujen ja Mixed Reality -työkalujen käyttäminen 3. Napsauta Lisää. 4. Näppäile SMARTilta saamasi tuteavain Tuteavain-ruutuun ja napsauta sitten Lisää. 5. Napsauta khtaa lisenssispimus, lue lisenssispimus ja napsauta sitten Sulje. 6. Js hyväksyt lisenssispimuksen, valitse Hyväksyn lisenssispimuksen ehdt - valintaruutu. 7. Napsauta Seuraava. SMART Ntebk -hjelmistn 3D-työkalut n aktivitu. 8. Napsauta valmis, ja sulje sitten SMART-tutepäivitys-ikkuna. Laitteist- ja hjelmistvaatimukset Jtta vit alittaa SMART Dcument Cameran Mixed Reality -työkalujen käytön, tarvitset seuraavat: SMART Ntebk -hjelmist 11 SP1 SMART Dcument Camera 450 Mixed Reality -kuuti Tietkne, jka täyttää SMART Ntebk -hjelmist julkaisutiedissa (smarttech.cm/kb/170144) ilmitetut vaatimukset. Valaistusvaatimukset Mixed Reality -työkalut timivat parhaiten kirkkaassa huneessa, jnka työpinnissa ei le havaittavia varjja tai heijastuksia. Valn n ltava mahdllisimman tasainen, valaista kuuti ja tausta. Saat tämän aikaan asettamalla dkumenttikameran siten, että kamera n suunnattu suraan alaspäin, khtisuraan tasaista, neutraalia työtasa. Työtas ei saa lla tummempi kuin Mixed Reality -kuutin mustat elementit tai vaaleampi kuin kuutin valkiset elementit. H U O M A U T U K S E T Hyvin kirkkaissa tilissa työtas saattaa vaikuttaa valkisemmalta kuin kuutin valkiset elementit. Jtta kntrastia kuutin elementtien ja taustan välillä saadaan nstettua samin kuin lisättyä kuvan kuvataajuutta, vit asettaa palan valkista paperia kuutin alle. Nrmaali prjektrihune n yleensä aika tumma. Jtta Mixed Reality -työkalut timisivat ikein, dkumenttikameran val tulee kytkeä päälle. Älä mukkaa kuutita kauempana kuin 35 cm dkumenttikamerasta. 55

62 L U K U 7 SMART Ntebk -hjelmistn 3D-työkalujen ja Mixed Reality -työkalujen käyttäminen H U O M A U T U S Js SMART Ntebk -hjelmist ei siirry Mixed Reality -tilaan pidellessäsi kuutita kameran alla, ravistele kuutita kameran alla. Js ngelma jatkuu, pidä dkumenttikameran kirkkaampipainiketta painettuna ja maksimi kirkkaus. 3D-mallien lisääminen ja mukkaaminen Jtta vit käyttää SMART Ntebk -hjelmistn 3D-työkaluja, sinun n liitettävä 3D-malli.ntebk-tiedstn. Kun let liittänyt 3D-mallin, vit mukata sitä samalla tavin kuin mukkaat muita bjekteja SMART Ntebk -hjelmistssa. H U O M A U T U S Vit lisätä 2D-kuvia ja 3D-malleja samalle sivulle, ja mukata niitä samalla tavin kuin mukkaat muita bjekteja SMART Ntebk -hjelmistssa. 3D-mallien lisääminen 3D-mallit vat saatavana 3D-bjektit-kansista ppituntiaktiviteettien esimerkeistä ja SMART Exchange -sivuststa (exchange.smarttech.cm) samin kuin Trimble 3Dmallinnusvaraststa (kats Trimble 3D-mallinnusvarastn käyttö sivulla 65). Vit myös liittää mia 3D-malleja, js ne vat jtain seuraavista mudista: COLLADA (.dae) 3D-bjekti (.bj) FBX (.fbx) H U O M A U T U S Jidenkin 3D-mallien kstumukset ja muut tiedt n tallennettu erillisiin tiedstihin ja kansiihin. Kun liität näitä 3D-malleja, varmista, että 3D-malli sijaitsee ikeassa kansirakenteessa tukitiedstjen ja -kansiiden kanssa 3D-mallin lisääminen 1. Valitse Lisää > 3D-tiedst. Lisää 3D-tiedst-valintaikkuna avautuu. 2. Selaa sijaintiin ja valitse 3D-malli, jnka haluat lisätä. 3. Paina Avaa-painiketta. 3D-malli tulee näkyviin näyttöön. 56

63 L U K U 7 SMART Ntebk -hjelmistn 3D-työkalujen ja Mixed Reality -työkalujen käyttäminen 3D-mallien mukkaaminen Kun let liittänyt 3D-mallin, vit mukata sitä samalla tavin kuin mukkaat muita bjekteja SMART Ntebk -hjelmistssa. Vit erityisesti tehdä seuraavaa: Leikata, kpiida ja liittää Klnata Siirtää Skaalata Lukita Liittää linkkejä ja ääniä Lisää Galleria-välilehteen H U O M A U T U K S E T Kats lisätietja näistä perusasetuksista khdasta SMART Ntebk -hjelmistn hje. Kun lisäät 3D-mallin galleriavälilehdelle, se näkyy 3D-bjektit-lukassa. Näiden perusasetusten lisäksi vit tehdä seuraavaa: Pyörittää 3D-mallia Keskeyttää, jatkaa uudelleen, tistaa ja käynnistää uudelleen animaatin Lisätä tarrja 3D-mallin pyörittäminen Vit pyörittää 3D-mallia usealla eri akselilla. Kun let pyörittänyt 3D-mallia, vit palauttaa sen alkuperäiseen asentnsa. 3D-mallin pyörittäminen yhdellä akselilla 1. Valitse 3D-malli. 2. Pidä yhtä sivupyörityskahvista painettuna. 3. Vedä srmesi 3D-mallin keskisan ympäri ja irrta sitten srmesi. 3D-mallin pyörittäminen usealla eri akselilla 1. Valitse 3D-malli. 2. Pidä keskipyörityskahvaa painettuna. 3. Vedä srmeasi suuntaan jhn haluat pyörittää 3D-mallia, ja irrta sitten srmesi. 57

64 L U K U 7 SMART Ntebk -hjelmistn 3D-työkalujen ja Mixed Reality -työkalujen käyttäminen 3D-mallin palauttaminen alkuperäiseen suuntaansa 1. Valitse 3D-malli. 2. Paina 3D-mallin valikknulta ja valitse sitten Palauta pyöritys. Animaatin keskeytys, tist ja uudelleenkäynnistys Js 3D-malli sisältää animaatin, vit keskeyttää, jatkaa ja uudelleenkäynnistää animaatin. H U O M A U T U S Js 3D-malli ei sisällä animaatita, seuraavissa timenpiteissä kuvattu Animaatin-valikk ei le käytettävissä. Animaatin keskeytys 1. Valitse 3D-malli. 2. Paina 3D-mallin valikknulta ja valitse sitten Animaati > Tista/keskeytä animaati. Animaatin tistn jatkaminen 1. Valitse 3D-malli. 2. Paina 3D-mallin valikknulta ja valitse sitten Animaati > Tista/keskeytä animaati. Animaatin uudelleenkäynnistys 1. Valitse 3D-malli. 2. Paina 3D-mallin valikknulta ja valitse sitten Animaati > Uudelleenkäynnistä animaati. Tarrjen lisääminen Vit käyttää tarrja krstamaan 3D-mallin eri sia. Tarrat vivat lla tekstiä, mutja tai muita 2D-bjekteja. Tarran lisääminen 1. Valitse 3D-malli. 2. Kaksisnapsauta 3D-mallia khdassa jhn haluat liittää tarran, ja valitse sitten Lisää tarra. Näkyviin tulee tarra. 3. Kun halut käyttää tarrassa tekstiä, kaksisnapsauta tarran letustekstiä ja kirjita sitten ma tekstisi. TAI Kun haluat käyttää muta tai muuta 2D-bjektia tarrassa, lu bjekti ja vedä se tarraan. 4. Vedä valinnaisesti tarran yhdistämispiste eri sijaintiin 3D-mallissa. 58

65 L U K U 7 SMART Ntebk -hjelmistn 3D-työkalujen ja Mixed Reality -työkalujen käyttäminen Tarran piilttaminen ja näyttäminen 1. Paina tarran yhdistämispistettä 3D-mallissa. Tarra n piiltettu. 2. Paina tarran yhdistämispistettä 3D-mallissa, kun haluat tuda tarran näkyviin. Tarran pistaminen 1. Valitse tarra. 2. Paina Sulje -painiketta. 3D-näkymissä navigiminen Suuria 3D-malleja, jtka sisältävät sisäyksityiskhtia, kutsutaan 3D-näkymiksi. Vit navigida 3D-näkymissä SMART Ntebk -hjelmistn hjaimilla. H U O M A U T U K S E T Vit käyttää navigintihjaimia kaikissa 3D-malleissa navigimiseen. Kaikki 3D-mallit eivät kuitenkaan sisällä sisäyksityiskhtia. Js siirryt 3D-tilaan, jka ei sisällä sisäyksityiskhtia, sisätila näkyy tyhjänä tai tummana. Js käytössäsi n Mac OS X -käyttöjärjestelmä, et vi siirtyä 3D-näkymään kk näytön tilassa. Siirry 3D-tilaan pistumalla ensin kk näytön tilasta, ja surita seuraavat timenpiteet: 59

66 L U K U 7 SMART Ntebk -hjelmistn 3D-työkalujen ja Mixed Reality -työkalujen käyttäminen 3D-näkymässä navigiminen 1. Valitse 3D-malli. 2. Paina 3D-mallin valikknulta ja valitse sitten Siirry 3D-näkymään. SMART Ntebk -hjelmist näyttää 3D-näkymän kk näytön tilassa. Näkyviin tulevat 3D-näkymän kartta, navigintihjaimet ja Sulje-painike. V I H J E I T Ä Vit painaa kartan harmaata rajaa ja vetää se sivun tiselle alueelle, jllei se kata alueita, jtka haluat esittää. Vit myös muuttaa kartan kka pitämällä harmaata reunaa painettuna ikeasta alakulmasta. Vit painaa navigintihjaimen harmaata taustaa tai keskikuvaketta ja vetää se sivun tiselle alueelle, jllei se kata aiheita, jtka haluat esittää. 60

67 L U K U 7 SMART Ntebk -hjelmistn 3D-työkalujen ja Mixed Reality -työkalujen käyttäminen 3. Navigi 3D-näkymään navigintihjaimien avulla. Painike A B C D E F G H I J Käytä: Muuta suuntausta ylöspäin. Muuta suuntausta vasemmalle. Muuta suuntausta ikealle. Muuta suuntausta alaspäin. Lisää nusua. Siirrä eteenpäin näkymässä. Siirrä vasemmalle näkymässä. Siirrä ikealle näkymässä. Siirrä taaksepäin näkymässä. Laske nusua. Vit vaihtehtisesti navigida 3D-näkymässä näppäimistön painikkeilla. Näppäimistön painike W A D S SIVU YLÖS ALASNUOLI VASEN NUOLI Käytä: Muuta suuntausta ylöspäin. Muuta suuntausta vasemmalle. Muuta suuntausta ikealle. Muuta suuntausta alaspäin. Lisää nusua. Siirrä eteenpäin näkymässä. Siirrä vasemmalle näkymässä. 61

68 L U K U 7 SMART Ntebk -hjelmistn 3D-työkalujen ja Mixed Reality -työkalujen käyttäminen Näppäimistön painike OIKEA NUOLI ALASNUOLI SIVU ALAS ESC Käytä: Siirrä ikealle näkymässä. Siirrä taaksepäin näkymässä. Laske nusua. Sulje H U O M A U T U S Samalla kun navigit 3D-näkymässä, kartan punainen merkkival näyttää sijaintisi näkymässä ja suunnan jhn katst. Nuli keskellä sittaa suunnan. Nuli muuttuu ympyräksi, kun katst suraan ylös tai alas. Tas Kallistus Kielt Pis näytöltä (tas) Ylös Alas 4. Paina Sulje -painiketta, kun let valmis. SMART Dcument Camera Mixed Reality - työkalujen käyttö Kun let lisännyt 3D-mallit.ntebk-tiedstihin SMART Ntebk -hjelmistn 3D -työkaluilla, vit mukata malleja SMART Dcument Cameran Mixed Reality -työkaluilla. 3D-mallien mukkaaminen SMART Dcument Camera Mixed Reality -työkalujen kanssa Mukkaa 3D-malleja SMART Dcument Cameran ja Mixed Reality -kuutin avulla. 3D-mallin mukkaaminen Mixed Reality -kuutin avulla 1. Liitä SMART Dcument Camera tietkneeseen ja kytke dkumenttikamera päälle. 2. Avaa.ntebk-tiedst ja näytä sitten 3D-mallin sisältävä sivu. 62

69 L U K U 7 SMART Ntebk -hjelmistn 3D-työkalujen ja Mixed Reality -työkalujen käyttäminen 3. Aseta Mixed Reality -kuuti SMART Dcument Cameran alapulelle siten, että kuutin yksi sivu näkyy kameralle. SMART Ntebk -hjelmist siirtyy Mixed Reality -tilaan ja määrittää 3D-mallin kuutille. Js sivulla n useampi kuin yksi 3D-malli, siirrä kuutita, kunnes sivun animaati sittaa, että kuuti n yhdistetty 3D-malliin, jta haluat mukata. H U O M A U T U S SMART Ntebk -hjelmist siirtyy Mixed Reality -tilaan tässä tilanteessa vain, js 3Dmalli n sivulla. Vit valinnaisesti siirtyä Mixed Reality -tilaan painamalla SMART Dcument Camera -kuvaketta työkalurivissä ja sitten painamalla Käynnistä Mixed Reality SMART Dcument Camera -ikkunassa. 4. Tee jkin seuraavista: Siirrä 3D-mallia näytöllä siirtämällä kuutita. Pyöritä 3D-mallia näytöllä pyörittämällä kuutita kädessäsi. Kun haluat pistaa 3D-mallin määrityksen kuutista, peitä kuutin merkinnät kädelläsi. H U O M A U T U S Js jkin seuraavista ngelmista ilmenee, syynä saattaa lla ngelmat seurannassa: 3D-malli ei le yhteydessä kuutin. 3D-malli tärisee, kun se n yhteydessä kuutin. 3D-mallin yhteys kuutin katkeilee satunnaisesti. SMART Ntebk -hjelmist siirtyy Mixed Reality -tilaan, kun kuuti n kameran alla, vaikket siirrä kuutita. Kats lisätietja seurannan ngelmien ratkaisemisesta khdasta Valaistusvaatimukset sivulla 55. V I H J E I T Ä Samalla kun siirrät ja pyörität kuutita kädessäsi, varmista ettet peitä kuutin pinnan symbleja. Piilta kuva SMART Dcument Camerasta ja näytä vain 3D-malli siirtämällä läpinäkyvyys-hjainta vasemmalle. 63

70 L U K U 7 SMART Ntebk -hjelmistn 3D-työkalujen ja Mixed Reality -työkalujen käyttäminen 5. Js let hankkinut SMARTilta tisen kuutin ja sivulla n useampi kuin yksi 3D-malli, mukkaa tista 3D-mallia tekemällä vaiheet 3 ja 4 tisen kuutin avulla. H U O M A U T U S Kahdella kuutilla n ltava erilaiset kuvit, js haluat käyttää niitä mlempia samanaikaisesti. 6. Kun let valmis, siirrä kuuti (tai kuuti) ern kamerasta. SMART Ntebk -hjelmist pistuu Mixed Reality -tilasta muutaman sekunnin kuluttua. 3D-mallien naamiiminen ennen niiden esittämistä Js haluat piilttaa.ntebk-tiedstn 3D-mallit ennen niiden esittämistä, vit käyttää naamiintiminaisuutta ja piilttaa 3D-mallit taikurin hatulla. Kun käytät Mixed Reality -työkaluja, taikurin hattu kataa, kun Mixed Reality -työkalut määrittävät 3D-kuutille paljastaen 3D-mallin. H U O M A U T U S Js piiltat useita 3D-malleja samalla sivulla taikurin hatuilla, jkaisessa taikurin hatussa n erivärinen nauha. 3D-mallin piilttaminen taikurin hatulla. 1. Valitse 3D-malli. 2. Paina 3D-mallin valikknulta ja valitse sitten Naamii > Naamiitu. Taikurin hatun värin muuttaminen 1. Valitse taikurin hattu. 2. Paina taikurin hatun valikknulta ja valitse sitten Naamii > Muuta väriä. 3D-mallin paljastaminen taikurin hatun alta Käytä Mixed Reality -työkaluja kuten n kuvattu khdassa 3D-mallien mukkaaminen SMART Dcument Camera Mixed Reality -työkalujen kanssa sivulla 62. Kun Mixed Reality -työkalut määrittävät 3D-mallin kuutille, tähtiä pyörii taikurin hatun ympärillä, taikurin hattu kataa ja paljastaa sen takana levan 3D-mallin. 64

SMART Document Camera Malli SDC-450

SMART Document Camera Malli SDC-450 Tekniset tiedt SMART Dcument Camera Malli SDC-450 Fyysiset tiedt Kk Kkntaitettuna Asetukset Pain Lähetyskk Lähetyspain Mixed Reality - kuuti Kk Pain 25,4 cm (l) 7 cm (k) 30,5 cm (s) (10" 2 3/4" 12") 20,3

Lisätiedot

NV-U50/U50T/U70T-navigaattorien ohjelmiston päivitys

NV-U50/U50T/U70T-navigaattorien ohjelmiston päivitys NV-U50/U50T/U70T-navigaattrien hjelmistn päivitys Yhteenspivat tutteet Sny timittaa hjelmistpäivityksen seuraavien Sny-navigintitutteiden mistajille: NV-U50/U50T/U70T: navigaattrit jissa hjelmistversi

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet MViE- svelluksen käyttöhjeet Yleistä tieta: MViE- palvelua vidaan käyttää mbiililaitteilla jk käyttämällä laitteessa levaa selainhjelmaa tai lataamalla laitteeseen ma MViE- svellus Svelluksen kautta vidaan

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

APD710T Käyttöohje. o o. o o. o o. o o. o o o o

APD710T Käyttöohje. o o. o o. o o. o o. o o o o APD710T Käyttöhje Index 1. Käyttötarkitus 2. Turvallisuus 2.1. Tämän käyttöppaan tarrat 2.2. Yleiset turvallisuushjeet 3. Käyttööntn valmistelu 3.1. Pakkauksesta purkaminen 3.2. Pakkauksen sisältö 4. Asennus

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens. Käyttö HiPath 3000 OpenStage 15 T Käyttöhje Cmmunicatin fr the pen minded Siemens Enterprise Cmmunicatins www.siemens.fi/enterprise Tärkeitä hjeita Tärkeitä hjeita Q Turvallisuussyistä puhelimen virransyöttö

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto 1 Varsinais-Sumen palvelupisteaineist - hjeet käyttöön (versi 16.12.2013) Varsinais-Sumen palvelupisteaineist Ohjeet käyttöön Lyhyesti: Varsinais-Sumesta kerätään ja pidetään ajan tasalla palveluihin liittyvää

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

HitCall Softphone käyttöönotto

HitCall Softphone käyttöönotto 1 Sftphne käyttööntt Sftphne n pilttivaiheessa leva sittjärjestelmän laajennus. Palvelu mahdllistaa puhelut ulkmailta Sumeen ktimaisin puheluhinnin. Pilttivaihe, asennus 1) Tarvitset spimuksen palvelun

Lisätiedot

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö Pikapas - versi 6.0 Mitä One Number -palvelut vat? One Number -palvelut käsittävät henkilökhtaisen puhelunreitityksen, jnka avulla

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4330-00 FI

Käyttöopas NPD4330-00 FI NPD4330-00 FI Tekijänikeudet ja tavaramerkit Tekijänikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun saa ei saa tisintaa, tallentaa tietjenhakujärjestelmään tai siirtää missään mudssa tai millään tavin,

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58 Asennushje Ohjelmitavat terrestiaalipäävahvistimet CU 119 SSTL n: 75 631 58 CU 128 CU 119 N SSTL n: 75 631 60 SSTL n: 75 631 59 CU 155 CU 128 N SSTL n: 75 631 62 SSTL n: 75 631 61 13 14 4 5 3 2 6 7 295

Lisätiedot

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN 20.9.2017 Yleisesittely Vit lähettää asiakaskutsut asiakkaillesi sähköpstilla tai tulstaa kutsut ja lähettää ne pstitse. Kutsun paperikk n A4. Kutsu vi lla

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Ladibug Näyttölaitteen kuvaohjelma Manuaali

Ladibug Näyttölaitteen kuvaohjelma Manuaali Ladibug Näyttölaitteen kuvaohjelma Manuaali Sisältö 1. Esittely... 2 2. Järjestelmän vaatimukset... 2 3. Asenna Ladibug... 3 4. Liitäntä... 6 5. Aloita Ladibug käyttö... 7 6. Operaatio... 8 6.1 Päävalikko...

Lisätiedot

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE 1PEBBELL 2 WATERPROOF 2LAITTEEN LATAAMINEN Pebbell 2 Waterprf paikannuslaite n varustettu ladattavalla akulla. Akun kest vi vahdella riippuen GPS and GSM

Lisätiedot

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö Tuikki.fi hjeistus Sisältö Yleistä Rekisteröinti Sisäänkirjautuminen Unhditk salasanan timint Saalispalaute rekisteröityneelle käyttäjälle Saalispalaute ilman sisäänkirjautumista Prfiili Päiväkirjani Valkuvat

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4378-00 FI

Käyttöopas NPD4378-00 FI NPD4378-00 FI Tekijänikeudet ja tavaramerkit Tekijänikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun saa ei saa tisintaa, tallentaa tietjenhakujärjestelmään tai siirtää missään mudssa tai millään tavin,

Lisätiedot

HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE

HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE 1 / 20 1. Hsted.fi Exchange Hsted.fi Exchange avulla käyttäjät saavat erinmaiset työkalut mnipuliseen ryhmäviestintään. Asiakkaat ja työntekijät tavittavat npeasti ja lutettavasti

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 547 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen ostamisesta. Lue

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF-587 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen ostamisesta. Lue

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet Herätyskellokamera Käyttäjän ohjeet Sisällysluettelo 1. Tärkeää tietoa 2. Pakkauksen sisältö 3. Tekniset tiedot 4. Tuotetiedot 5. Laitteen käyttö 1. tärkeää tietoa Tämä käsikirja on suunniteltu tutustuttamaan

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

- Tuettu resoluutio: 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, 848x480, 640x480

- Tuettu resoluutio: 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, 848x480, 640x480 Kiits Frever tutteen hankkimisesta. Ennen sen käyttöä, luethan käyttöhjeen ja säilytät sen tulevaisuutta varten. Älä pura laitetta itse - ammattiasentajan tulisi tehdä kaikki krjaukset. Käytä vain valmistajan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

29.6.15/ver.005 KÄYTTÖOHJE. IDolo Kosketuslukko

29.6.15/ver.005 KÄYTTÖOHJE. IDolo Kosketuslukko 1/17 KÄYTTÖOHJE IDl Ksketuslukk 2/17 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1 OHJEEN VERSIO... 3 1.2 JÄRJESTELMÄN ESITTELY... 4 1.3 NÄYTÖT... 5 1.4 TILA- JA OHJAUSINDIKOINNIT... 5 2. OHJAUKSET... 6 3. VALIKKO...

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Plantronics DA -sarjan vahvistin. Käyttöopas

Plantronics DA -sarjan vahvistin. Käyttöopas Plantronics DA -sarjan vahvistin Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics-ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen käyttäminen

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

DYNAFLEET ja NAVIGOINTI

DYNAFLEET ja NAVIGOINTI Sivu 1/27 DYNAFLEET ja NAVIGOINTI Jälkimarkkina-asennus Dynafleet auttaa kuljetusyrityksiä pitämään kuljetustehtävät ja ajneuvkalustn hallinnassa. Dynafleet n yritysten tuttavuuden kehittämiseen tarkitettu

Lisätiedot

3. Kolmiulotteisten kohteiden esitys ja mallintaminen: jatkoa

3. Kolmiulotteisten kohteiden esitys ja mallintaminen: jatkoa . Klmiultteisten khteiden esitys ja mallintaminen: jatka Mnikulmiverkkn nähden ilmeisiä etuja vat: eksakti analyyttinen esitysmut klmiultteinen mudn mukkaaminen mahdllista vähemmän muistitilaa vaativa

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Käyttöopas. ACC Mobile 3 Preview App ios

Käyttöopas. ACC Mobile 3 Preview App ios Käyttöpas ACC Mbile 3 Preview App ios 2017, Avigiln Crpratin. Kaikki ikeudet pidätetään. AVIGILON, AVIGILON lg, AVIGILON CONTROL CENTER ja ACC vat Avigiln Crpratin -yhtiön tavaramerkkejä. ipad, iphne and

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

SMART Notebook -tuoteperhe

SMART Notebook -tuoteperhe Tuotevertailu -tuoteperhe Seuraavassa taulukossa vertaillaan neljää eri -perheen tuotetta: Express Sovellus Perusominaisuudet Alusta Windows ja Mac - tietokoneet Katso lisätietoja tietokonevaatimuksista

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Sport In The Box Käyttöohje

Sport In The Box Käyttöohje Sport In The Box Käyttöohje Esivalmistelut: Kytke käytössä oleva pelikello/konsoli kiinni USBkaapelilla tietokoneeseen ennen virran kytkemistä pelikelloon/konsoliin. Odota että laite on asennettu käyttövalmiiksi,

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

Luento 1. Tiistai 8.9.2015 Tällä luennolla taustaa harjoitukseen 1:

Luento 1. Tiistai 8.9.2015 Tällä luennolla taustaa harjoitukseen 1: Luent 1 Tiistai 8.9.2015 Tällä luennlla taustaa harjitukseen 1: 1. Perustieta käyttöjärjestelmistä 2. Ylipistn mikrlukista 3. Windws 7 4. Tiedstjen tallennus 5. Ruudunkaappaus 1. PERUSTIETOA KÄYTTÖJÄRJESTELMISTÄ

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita

Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita Antti Vähälummukka 2010 Lähde: http://www.ratl.fi/pensurce/lahiverkt/ ja muita Sillat 31.8.2010 Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 2 Aktiivilaitteiksi santaan laitteita jtka sisältävät jtain elektrniikkaa,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

1. Turvaohje. 2. Tuotteen Ominaisuudet DIGISCALE 1000

1. Turvaohje. 2. Tuotteen Ominaisuudet DIGISCALE 1000 DIGISCALE 1000 EN: hje Sisällysluettel 1. Turvahje 2. Tutteen Ominaisuudet 3. Tekniset tiedt 4. Sähkökaavi 5. hje 6. Näytön 7. Vianmääritys 8. Kauksäätimen hje 9. Parametrin asetus 10. Kalibrinti 1. Turvahje

Lisätiedot

ASENNUKSET JA VIDEON SEKÄ TILASTON YHDISTÄMINEN JA ANALYSOINTIA

ASENNUKSET JA VIDEON SEKÄ TILASTON YHDISTÄMINEN JA ANALYSOINTIA VIDEOANALYSOINNIN ALKEITA (by TM 14.7.2008) ASENNUKSET JA VIDEON SEKÄ TILASTON YHDISTÄMINEN JA ANALYSOINTIA Alle n kttu lyhyesti Data Vide System 3:a kskevat käyttöhjeet, jissa tarvitaan saamista niin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja -

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE Tällä pääset alkuun! 4.8.2013 Pirj Sinerv qwertyuipasdfghjklzxcv Sisällys OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE... 0 1. JULKAISUOIKEUDEN

Lisätiedot

Kopioiminen TAI. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Ohjaustaulu. Originaalien syöttölaite. Valotuslasi

Kopioiminen TAI. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Ohjaustaulu. Originaalien syöttölaite. Valotuslasi Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopioiminen Kaikki palvelut Töiden tila Kosketusnäyttö Käynnistys Nollaa kaikki Pysäytys. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot