Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5"

Transkriptio

1 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5

2 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa... 3 Vinkkejä ja varituksia... 4 Tärkeitä tietja... 4 Tavaramerkit... 5 Tekijänikeus ja takuu... 5 LUKU 2: KÄYTÖN PERUSTEET... 6 Ohjaus valikknäkymässä... 6 Ohjaus karttanäkymässä... 8 LUKU 3: GOPAL -NAVIGOINTIOHJELMISTON KÄYTTÖ... 9 Ositteen syöttäminen manuaalisesti Maan syöttö Pstinumern tai paikan nimen syöttäminen Kadun nimen syöttäminen Taln numern syöttäminen Muiden määränpäiden syöttäminen Edelliset paikat Erikiskhteet Susikit Krdinaatit Määränpää kartalta Vaihtehtisten reittien määrittäminen Reitin määrityksen alittaminen Reittien hallinta Reitin suunnittelu Reitin tiedt Estä reitti Reittisimulinti Opastuksen alittaminen ja lpettaminen Muut näkymät Kmpassinäkymä i

3 Ohjelmistkäsikirja Nulinäkymä Retki-inf LUKU 4: ASETUSTEN MUOKKAAMINEN Navigintihjelman erillisiä asetuksia Reittiasetukset mukkaaminen Esitys mukkaaminen Kieliasetusten mukkaaminen Ohjelman asetusten mukkaaminen Laiteasetusten mukkaaminen Erikistimintjen mukkaaminen Ohjattu asetustimint Pikavalikkasetusten mukkaaminen LUKU 5. MANUAALINEN ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO Ensimmäinen käyttööntt Ohjelmistn uudelleenasennus ja päivitys Karttamateriaalin ja erikiskhteiden siirtäminen muistikrtille Tietjen siirtäminen navigintilaitteen sisäiseen muistiin LUKU 6: ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO GOPAL ASSISTANT -OHJELMALLA GPal Assistant -hjelman asentaminen GPal Assistant -hjelman käyttöliittymä Käyttäjän kielen määrittäminen Manuaaliset tiednsiirttiminnt Timet Cntent Imprt Wizard -timinnlla GPS-reittien hallinta Laitehallinnan timinnt Laitenimen muuttaminen Ulkisen muistikrtin alustaminen Oststen tekeminen GPal-kaupan prtaalissa ii

4 GPal Navigatr 5 Luku 1: Jhdant Tervehdys Tervetula ja paljn kiitksia siitä, että hankit valmistamamme kannettavan navigintijärjestelmän. Navigintilaitteen ja lisäsvellusten (kuten MP3-sittimen, Picture Viewerin yms.) peruskäyttöhjeet sisältyvät laitteen mukana tulevaan käyttöhjeeseen, mutta tässä käsikirjassa käsitellään seuraavia aiheita: Navigintihjelmistn käyttö Asetusten mukkaaminen Ohjelman ja karttamateriaalin asentaminen Käyttö puhumalla (js mahdllista kyseisellä laitteella) Lisäksi navigintijärjestelmän hjetiminnn avulla saat tietja tärkeistä käytön vaiheista ja timinnista. Kannettavan navigintilaitteesi hjelmista kehitetään jatkuvasti, ja vitkin parannella sitä maksuttmien tai maksullisten päivitysten avulla. Tämän käsikirjan tiedt kattavat ainastaan navigintijärjestelmän timitushetkellä sisältämät timinnt. Js hjelmista ja/tai laitteista n myöhemmin muutettu ja/tai päivitetty, tähän painetut tiedt vivat piketa tdellisista käyttöön liittyvistä timista. Siinä tapauksessa vit etsiä verkksivujemme tukialueelta (www.medin.de/dwnlads) tureen käsikirjaversin, jssa n tettu humin käyttöön tehdyt muutkset. Humaa, että valmistaja ei mitenkään vi ttaa vastuuta tappiista tai vahingista, jiden syynä vat tässä käsikirjassa annetut hjeet tai mahdlliset virheelliset tiedt. CD/DVD-levyn sisältö Timitukseen sisältyvä CD/DVD sisältää kaikki navigintijärjestelmän käyttöön tarvittavat hjelmistpaketit sekä jk navigintilaitteen muistiin tai Windws-tietkneelle asennettavien lisäsvellusten asennustiedstt. Kun asetat CD/DVD-levyn tietkneen levyasemaan, avautuu autmaattisesti asennushjelma, jka tukee asennusprsessia: Seuraa näytölle tulevia hjeita valittujen tietjen asentamiseen autmaattisesti. Js CD/DVD-levyn sisältämä asennushjelma ei käynnisty autmaattisesti, vit asentaa tarvittavat tiedt myös manuaalisesti. Seuraavassa luetellaan CD/DVD-levyn sisältämät kmpnentit ja selstetaan, mihin ulkisen muistikrtin tai navigintilaitteen flash-muistin kansin ne n tallennettava, jtta järjestelmä timisi virheettömästi. 1

5 Jhdant Elementti Kuvaus Khdehakemist ActiveSync Tämä kansi sisältää Micrsft ActiveSync -synkrnintihjelman asennustiedt. Tällä hjelmalla synkrnidaan navigintilaite ja Windwstietkne. Adbe Tämä kansi sisältää Adbe Acrbat Reader -hjelman asennustiedt. Tämän hjelman avulla vit avata tämän käsikirjan digitaalisen PDF-versin Windwstietkneella. APD Tämä kansi sisältää GPal Assistant - hjelman tiedt. Assistant Tämä kansi sisältää GPal Assistant - hjelman asennustiedt. Installatin License Agreements Manuals Map Regins AUTORUN lueminut.txt Setup Assistant Tämä kansi sisältää navigintihjelman asennustiedt. Tämä kansi sisältää käyttöikeustiedt eri palvelujen käyttöön. Tämä kansi sisältää PDF-versit tästä käsikirjasta kunkin maan malla kielellä. Tämä kansi sisältää karttatiedt, jtka navigintijärjestelmä tarvitsee reittien suunnitteluun. Tämä asennusinfrmaati/-svellus varmistaa, että asennushjelma, jka tukee hjelmistkmpnenttien asennusta, käynnistyy autmaattisesti, kun CD/DVD n asetettu levyasemaan. Tämä tekstitiedst sisältää tärkeitä tietja tämän CD/DVD-levyn sisällöstä sekä CD/DVD-levyllä levien svellusten asentamisesta kunkin maan malla kielellä. Tämä svellushjelma käynnistyy autmaattisesti, kun CD/DVD-levy n asetettu levyasemaan, ja auttaa hjelmistkmpnenttien asentamisessa. Tämä hjelma n (manuaalisesti tai Setup Assistant -hjelman avulla) asennettava tietkneen Ohjelmat -kansin. Tämä hjelma n (manuaalisesti tai Setup Assistant -hjelman avulla) asennettava tietkneen Ohjelmat -kansin. Näitä tietja tarvitaan ainastaan GPal Assistant -hjelman asentamiseen tietkneelle, eikä niitä tarvitse kpiida manuaalisesti. Näitä tietja tarvitaan ainastaan GPal Assistant -hjelman asentamiseen tietkneelle, eikä niitä tarvitse kpiida manuaalisesti. Nämä tiedt n asennettava (manuaalisesti tai GPal Assistant - hjelman avulla) ulkisen muistikrtin hakemistn My Flash Disk tai navigintilaitteen kansin My Flash Disk > INSTALL. Näitä tiedstja ei tarvitse kpiida. Nämä tiedstt vidaan (manuaalisesti tai Setup Assistant -hjelman avulla) asentaa tietkneen hakemistn Ohjelmat > Medin GPal Assistant > Manuals. Nämä tiedstt n asennettava (manuaalisesti tai GPal Assistant - hjelman avulla) ulkisen muistikrtin hakemistn MapRegins tai navigintilaitteen kansin My Flash Disk. Tätä tiedsta ei tarvitse kpiida. Tätä tiedsta ei tarvitse kpiida. Tätä tiedsta ei tarvitse kpiida. Navigintijärjestelmän versista ja varusteista riippuen vi lla mahdllista, ettei jitakin yllä mainituista kansiista ja tiedstista le tai että CD/DVD-levyllä n lisäksi muita tietja. Tarkempia tietja timitukseen kuuluvan CD/DVD-levyn sisältämistä tiedista n CD/DVD-levyn lueminuttiedstssa. 2

6 Jhdant Kun navigintijärjestelmä timitetaan, navigintilaitteelle ja/tai timitukseen sisältyvälle muistikrtille n j valmiiksi asennettu kmpnentteja, kuten käyttöjärjestelmä ja navigintihjelmist. Vit siis ttaa navigintijärjestelmän käyttöön heti purettuasi sen pakkauksesta, ilman ylimääräisiä asennuksia. Haluaisimme kuitenkin susitella lisäsvellusten kuten GPal Assistant - ja Adbe Acrbat Reader -hjelmien asentamista tietkneelle, jtta visit hyödyntää niiden timintja. Lisäksi virhetiminnn vuksi vit jutua myöhemmin asentamaan navigintijärjestelmän hjelmistkmpnentteja uudelleen. Tämä selstetaan Luku 5. Manuaalinen asennus ja käyttööntt ja Luku 6: Asennus ja käyttööntt GPal Assistant -hjelmalla. Järjestelmävaatimukset Vit yhdistää kannettavan navigintijärjestelmäsi tavalliseen Windws-tietkneeseen svellustietjen, kuten navigintihjelmistn, ylimääräisen karttamateriaalin ym. (jälki-) asennusta varten. Jtta tiednsiirt nnistuisi ngelmitta, tietkneen n täytettävä seuraavat järjestelmävaatimukset. Tuettuja käyttöjärjestelmiä vat Windws 2000 mallista SP4 lähtien, Windws XP & Vista TM Laitteistvaatimuksina nykyaikainen tietknemalli, vähintään 128 MB RAM, vähintään yksi vapaa USB 1.1 -prtti Susitellaan SD/MMC-krtinlukijaa Tarpeelliset lisähjelmat Micrsft ActiveSync (vain Windws 2000/XP) järjestelmän käyttämiseen kannettavana laitteena yhdessä tietkneen kanssa, GPal Assistant autmaattiseen tiednsiirtn navigintilaitteen ja tietkneen välillä (tarvittaessa) Vinkki Js käyttöjärjestelmänä n Micrsft Windws Vista TM, et tarvitse ActiveSync - tiednsiirt-hjelmaa. Tiednsiirtn tarvittavat järjestelmätiedstt vat j timitushetkellä sa Windws Vista TM -käyttöjärjestelmää. Kytke laite tietkneeseen USB-kaapelin avulla: Kun järjestelmä n löytänyt navigintilaitteen uutena laitteena, tarvittavat hjaimet asennetaan autmaattisesti. Onnistuneen asennuksen jälkeen uusi laite näkyy Windwsin Resurssienhallinnassa khdassa Siirrettävät laitteet. Js let tallentanut navigintilaitteelle lisätietja, muista, että tietja siirrettäessä n ltava käytettävissä riittävästi kapasiteettia. Js ei le, pista tarpeettmat tiedstt. Js tietkneesi täyttää nämä vaatimukset, vit kytkeä navigintilaitteen mukana tulleella USBkaapelilla tietkneen vapaaseen USB-prttiin tiednsiirta varten. Käytännöt tässä käsikirjassa Navigintijärjestelmäsi käytössä tulee timia tietkneelle tarkitetun svellushjelman käyttäjäpastuksen mukaan. Tämä tarkittaa, että hjelmistn hjeet vidaan näyttää visuaalisesti näytöllä ja surittaa sieltä käsin. Erilaista n kuitenkin itse käyttö: Kun tietkneella timint suritetaan hiirellä napsauttamalla, navigintilaitteen käyttö tapahtuu jk timitukseen sisältyvällä kynällä tai suraan painamalla navigintilaitteen ksketusnäyttöä kädellä. Seuraaviin selstuksiin pätee siksi seuraava: Tietkneella hiirellä tehtävistä timista käytämme käsitettä "napsauttaa". Timinnista, jtka tehdään kynällä tai srmella navigintilaitteen ksketusnäytöllä, käytämme käsitettä "naputtaa/napauttaa". Eri khdissa tässä käsikirjassa viittaamme myös svellushjelman sisällä tehtäviin timiin tai tietkneen/muistikrtin plkuihin. Seuraavissa selstuksissa nämä viittaukset merkitään seuraavasti: Ohjelmiststa peräisin levat maininnat (kuten painikkeet, valikkkhdat tai kenttien tekstit) vat 3

7 Jhdant lihavituja. Navigintijärjestelmän (esim. MP3 Player yms.) tai tietkneen (esim. Windwsin Resurssienhallinta yms.) erityiset timinnt ja hjelmat n painettu kursiivilla. Viittaukset hakemistihin ja muistiplkuihin (ulkisella SD-krtilla tai navigintilaitteen flashmuistissa) merkitään kursiivilla. Tässä käsikirjassa kuvataan navigintihjelmistn käyttöä, selstetaan graafisia esitystapja tämän navigintilaitteen näytöllä ja yksittäisten timintjen mahdllisia valintja. Seuraaviin selstuksiin pätee siksi seuraava: Kuvaukset, jtka viittaavat timinnn surittamiseen, merkitään numerilla ja määrittävät siksi yksittäisten työvaiheiden järjestyksen. Myös kuvaukset, jtka viittaavat hjelmistikkunan tms. eri elementteihin merkitään numerilla, mutta värinä käytetään punaista. Kuvaukset, jtka esittelevät samanarvisia vaihtehtja (kuten tässä tapauksessa), n merkitty luettelmerkeillä. Vinkkejä ja varituksia Eri khdissa tässä käsikirjassa annamme käytännön vinkkejä tai viittaamme lsuhteisiin, jtka vivat häiritä navigintijärjestelmän virheetöntä käyttöä. Nämä khdat n merkitty seuraavissa kuvauksissa seuraavasti. Vinkki Tällä symblilla viittaamme timintihin ja minaisuuksiin, jtka npeuttavat työskentelyä ja helpttavat navigintijärjestelmän käyttöä. Humautus Tällä symblilla viittaamme tärkeisiin timintihin ja minaisuuksiin, jtka vat ratkaisevia navigintijärjestelmän käytön kannalta. Nudata kaikkia hjeita välttääksesi käyttövirheistä tai vääristä valinnista jhtuvat käyttövirheet. Tärkeitä tietja Seuraavassa n tärkeitä tietja navigintijärjestelmän käytöstä. Spivissa khdissa nämä tiedt tistetaan käsikirjassa humautusten ja hjeiden mudssa. Turvallisuussyistä ajaja ei saa tehdä valintja itse ajn aikana. Tee tarvittavat valinnat ennen ajamaan lähtöä. Js judut muuttamaan valintja ajn aikana, pysäytä aut spivaan paikkaan (pysäköintialueelle tms.). Lämpölasista valmistetut tai tyhjömetallidut autn ikkunat rajittavat humattavasti GPSvastaantta. Useimmiten metallinnissa n aukk, jnka taakse navigintilaite vidaan sijittaa. Js näin ei le, apukuljettajan paikan ulkpulelle (esim. autn katlle) n asennettava yleisesti myynnissä leva GPS-antenni. Navigintijärjestelmän hjeet vat susituksia: Jka tapauksessa n nudatettava tieliikenneasetusta. Humaa, että navigintilaitteen n vastaantettava kunnllinen GPS-signaali vidakseen määrittää reitin nykyisestä sijainnista käsin. Humaa, että navigintilaitteeseen n määritettävä paikallinen aikavyöhyke, jtta se visi laskea ikean saapumisajan tulevissa reittilaskelmissaan. Vit seurata sijaintiasi kartalla myös syöttämättä määränpäätä. Sillin näkyviin tulee sen kadun nimi, jlla let, js se n käytettävissä. Humaa, että tilapäisiä paikallisia muutksia ja/tai tieliikenneasetuksen rajituksia (esim. suurinta 4

8 Jhdant sallittua npeutta) ei vida humiida reitin suunnittelussa. Suunnista jka tapauksessa tienviittjen ja paikallisen liikennepastuksen mukaan. Humaa, että karttamateriaali vastaa tilannetta timitushetkellä. Valmistaja ei kuitenkaan vi luvata, että sen sisältämät tiedt vat ehdttman sitvia ja vastaavat tdellisia katujen nimiä ja/tai pasteita. Tavaramerkit Kaikkiin käsikirjassa mainittuihin ja mahdllisesti klmansien sapulten sujaamiin tavara- ja tutemerkkeihin svelletaan rajituksetta kullinkin vimassa levan tavaramerkkilainsäädännön ja niille merkittyjen mistajien määräyksiä. Kaikki tässä mainitut tavaramerkit, kauppanimet tai yritysten nimet vat tai vivat lla mistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröity tavaramerkkejä. Pidätämme kaikki ikeudet, jita ei tässä erikseen myönnetä. Tässä käsikirjassa käytettyjen tavaramerkkien erillisen lunnehdinnan puuttumisesta ei vida päätellä, ettei klmansilla sapulilla lisi nimeen liittyviä ikeuksia. Windws, Windws XP, Windws 2000, Windws Vista TM ActiveSync vat Micrsft Crpratinin tavaramerkkejä. Acrbat ja Acrbat Reader vat Adbe Systems Incrpratedin tavaramerkkejä. Tekijänikeus ja takuu Cpyright 2009 Versi 5 Kaikki ikeudet pidätetään. Kaikkia tämän käsikirjan tietja vidaan muuttaa etukäteen ilmittamatta, eivätkä ne aseta valmistajalle velvitteita. Valmistaja ei vastaa tappiista tai vahingista, jita vi aiheutua tämän käsikirjan hjeista tai mahdllisista virheellisistä tiedista. Olemme aina kiitllisia virheitä kskevista ilmituksista tai parannusehdtuksista, jiden avulla vimme tulevaisuudessa tarjta entistäkin tehkkaampia tutteita. Tätä käsikirjaa ei saa ilman valmistajan nimenmaista kirjallista sustumusta jäljentää, tallentaa sähköiselle välineelle tai siirtää muulla tavin elektrnisesti, sähköisesti, mekaanisesti, ptisesti, kemiallisesti, valkpiimalla tai ääninauhituksena kknaan eikä sittain mihinkään tarkitukseen. 5

9 GPal Navigatr 5 Luku 2: Käytön perusteet Navigaattri n käyttövalmis heti, kun se n tettu pakkauksestaan: Navigintihjelma ja timitukseen sisältyvä karttamateriaali n asennettu laitteeseen valmiiksi. Omien navigintikhteiden ja käyttäjäkhtaisten asetusten määrittämiseksi n kuitenkin tunnettava navigintijärjestelmän peruskäyttöknsepti, jta esittelemme seuraavilla sivuilla. Js let j tutustunut käyttöknseptiin, vit siirtyä suraan kappaleeseen Luku 3: GPal - navigintihjelmistn käyttö. Navigintijärjestelmän hjaus tapahtuu ainastaan käyttötilissa "Valikknäkymä" ja "Karttanäkymä". Ohjaus valikknäkymässä Valikknäkymässä hjelmistn kaikki timinnt n järjestetty hierarkkisiin valikihin, jtka vidaan ttaa käyttöön navigintilaitteen ksketusnäytön painikkeilla. Jkaisesta painikkeesta avautuu alempi tas, jlla taas tarjutuu käyttöön lisäasetuksia, jtka vat lennaisia tälle valiklle tai tälle timinnlle. Js painikkeeseen ei le yhdistetty muita valikktasja, timint suritetaan välittömästi. Tässä yksi esimerkki: Painikkeella... saat käyttöösi alavalikt/painikkeet. Valikktasjen sisällä vit avata lisää alavalikita käytettävissä levien painikkeiden avulla tai sulkea niitä palataksesi jälleen päävalikkn. Liikkuminen valikiden välillä tapahtuu seuraavasti: Avaa haluamasi valikk ja tu esiin sen sisältämät alavalikt napauttamalla siihen liittyvää painiketta. Js haluat sulkea avimen alavalikn ja siirtyä sen päävalikkn, paina painiketta. Js haluat siirtyä seuraavalle sivulle valikktasn sisällä, napsauta painiketta. Eri ikkunissa n valittava käytettävissä levista vaihtehdista luetteln sisällä. Js haluat näkyviin piilssa levat khdat luettelsta, vit siirtää näyttöaluetta ylös tai alas painikkeella tai. Nykyinen sijainti luetteln sisällä näytetään palkissa näiden painikkeiden välillä. 6

10 Käytön perusteet Eri ikkunissa vit pienentää tai suurentaa ennalta määritettyä arva. Vit pienentää tai suurentaa näkyvää arva painamalla painiketta tai. Nykyinen arv näkyy arvasteikssa painikkeiden välillä. Eri ikkunissa n valittava, suritetaank vai keskeytetäänkö timint tai työvaihe. Js haluat surittaa timinnn tai työvaiheen, napauta painiketta. Js haluat surittaa timinnn tai työvaiheen, napauta painiketta. 7

11 Käytön perusteet Ohjaus karttanäkymässä Karttanäkymän sisällä näkyvät painikkeet ja tilailmitukset. Painikkeet Tällä painikkeella vit avata asetusikkunan Äänenvimakkuus: Siitä vit säätää puheen, näppäinpainallusten ja MP3-sittimen äänenvimakkuutta. Tämä painike n käytettävissä vain, kun navigintijärjestelmässä n Bluetthhandsfree-laite (kats laitteen käsikirjaa). Jaetun näytön tilassa vit valita, näkyykö tässä nulinäkymä vai erikiskhteet, jtka vi valita suraan. Tällä painikkeella vit siirtyä karttanäkymästä takaisin navigintivalikkn. Tällä painikkeella vit vaihtaa karttanäkymää vaihtehtjen Kartta ajsuuntaan, Phjinen ylös ja 3D-kartta välillä. Näillä painikkeilla vit suurentaa tai pienentää näkyvää karttanäkymää. Js napauttaa jtakin zmauspainikkeista, vit -painikkeella siirtyä millin tahansa autmaattizmaustilaan. Tällä painikkeella vit avata Pikavalikn, jka kuvataan khdassa Pikavalikkasetusten mukkaaminen. Tilanäytöt Tässä näkyy pistettu asetus seuraavaan timenpiteeseen asti. Tässä näkyy katu, jlla let tällä hetkellä. Tässä näkyy TMC-vastaantn laatu. Tässä näkyy lataustila. Tässä näkyy GPS-vastaantn laatu. Tässä näkyy keskinpeus. Tässä näkyy nykyinen npeus. Tässä saapuu arviitu saapumisaika määränpäähän. Tässä näkyy nykyinen sijainti karttanäkymässä. Tässä näkyy jäljellä leva ajaika määränpäähän. Tässä näkyy matka määränpäähän. Tässä näkyy nykyinen mittakaava karttanäkymässä. 8

12 GPal Navigatr 5 Luku 3: GPal - navigintihjelmistn käyttö Tässä jaksssa käsitellään navigintihjelman perusrakennetta ja käyttöä. Seuraava selstus edellyttää, että let tutustunut navigintijärjestelmän peruskäyttöön ja käytössä vat timitushetken ennakkasetukset. Käyttööntn jälkeen navigintijärjestelmä käynnistää hjatun asetusten määrityksen, jka hjaa vaihe vaiheelta kaikkien tärkeiden asetusten määrittämisessä. Vit kuitenkin ttaa käyttöön myös letusasetukset, jita vit kuitenkin millin tahansa muuttaa valikssa Asetukset mien tarpeidesi mukaan. Js let j mukannut tiettyjä asetuksia mien tarpeidesi mukaan, selstus vi piketa järjestelmäsi ilmittamasta sisällöstä. Vinkki Tässä käsikirjassa selstetaan ainastaan navigintihjelman käyttöä. Tietja navigintijärjestelmän muiden timintjen käytöstä n laitekäsikirjassa. Navigintivalikn valinnnan jälkeen käytettävissä vat seuraavat valikt ja timinnt, jiden avulla vi valita ja määrittää haluamansa reitin/reitit: Vinkki Tähän vit syöttää uuden määräpaikan. Tästä vit valita määräpaikan viimeksi määritettyjen paikkjen, erikiskhdelukkien tai itse määrittämiesi susikkien juksta. Lisäksi vit määrittää määränpään krdinaattien avulla tai suraan kartalta. Tästä saat näytölle erilaisia tietja nykyisestä reitistä, vit mukata niitä tai simulida niitä laitteella. Tästä vit alittaa reitin määrittämisen ilmittamaasi määräpaikkaan. Js let j syöttänyt navigintilaitteeseen yhden tai useamman määränpään, tähän saa näkyviin valikkpainikkeilla kaksi painiketta, jissa näkyvät viimeksi ilmitetut määränpäät. Näiden painikkeiden avulla vit alittaa suraan pastuksen tähän määränpäähän. 9

13 GPal -navigintihjelmistn käyttö Ositteen syöttäminen manuaalisesti Käynnistettyäsi navigintilaitteen vit ilmittaa määränpään määrittääksesi reitin nykyisestä sijainnistasi haluamaasi paikkaan. Perusasetuksena n, että reitti määritetään reittivaihtehtjen ennakkasetusten phjalta (kats Reittivaihtehtjen mukkaaminen). Vit syöttää määränpään tiedt manuaalisesti napsauttamalla navigintivalikn painiketta Khteen määrittäminen. Esiin tulee seuraava näyttö: Vinkki Turvallisuussyistä ajaja ei saa tehdä valintja itse ajn aikana. Tee tarvittavat valinnat ennen ajamaan lähtöä. Maan syöttö Tässä valikssa ennakkasetuksena n aina maa, jka vastaa asennuksen yhteydessä tehtyä kielivalintaa. Js suunnittelet pastusta ulkmailla, vit valita khteeksi myös tisen maan. Tämä edellyttää, että navigintijärjestelmään n asennettu vastaava karttamateriaali. Valitse tinen maa seuraavasti: 1. Napsauta näytön vasemmassa yläkulmassa levaa lipun kuvaa tai Maa-painiketta näytön alareunassa. Tällöin avautuu valikk, jka sisältää kaikki maat, jiden karttamateriaali n asennettu navigintijärjestelmään. 2. Napsauta haluamaasi maata: Valinta tetaan käyttöön, ja näytölle avautuu jälleen ikkuna paikkakunnan syöttämistä varten. Humautus GPal Assistantin avulla vit valita, mikä karttamateriaali n tallennettu navigintilaitteelle. Halutessasi vit millin tahansa asentaa lisää karttamateriaalia ulkiselle muistikrtille tai navigintilaitteen flash-muistiin. Lisätietja tästä n khdassa Manuaaliset tiednsiirttiminnt. Pstinumern tai paikan nimen syöttäminen Määräpaikan vi valita syöttämällä jk pstinumern tai paikan nimen: Pstinumern avulla löydetään autmaattisesti paikka ja päinvastin. 10

14 GPal -navigintihjelmistn käyttö Syötä määräpaikka nimen tai pstinumern avulla seuraavasti: Kirjita haluamasi nimi kuvaruudun aakksnumeerisilla näppäimillä. Napauta painiketta tudaksesi numernäppäimet esiin, ja näppäile sitten pstinumer. Paikan nimeä tai pstinumera kirjitettaessa näppäimistön mukkaaminen tapahtuu autmaattisesti ja valittavaksi tulevat vain ne painikkeet, jtka vat sallittuja seuraavan kirjaimen tai numern syöttämiseen: Kaikki ei-sallitut painikkeet näkyvät harmaina, eikä niitä vi napauttaa. Vit peruuttaa jkaisen numern tai kirjaimen painikkeella. Ensimmäisen merkin syöttämisen jälkeen yläreunan nimikentän ja näppäimistön välillä näkyy lisäksi klme painiketta: Kaksi ensimmäistä painiketta sisältävät mahdllisia määränpäitä, jtka vastaavat tähän asti syötettyjä vaihtehtja. Tätä valintaa mukataan uudelleen aina uuden merkin syöttämisen jälkeen. Js jkin esivalinta vastaa haluamaasi määränpäätä, vit valita sen suraan napauttamalla painiketta. Klmannen painikkeen Kaikki sumat avulla vit tuda näytölle erillisen ikkunan, jssa näkyy luettel kaikista mahdllisista esivalintakhteista. Siinä näkyvät kaikki sillä hetkellä käytössä levat määränpäät yleiskartalla suunnistamisen helpttamiseksi. Painikkeella Piilta kartta vit sulkea karttanäkymän, painikkeella Näytä kartta vit avata sen uudelleen. Vit selata luettela painikkeilla ja ja napauttaa haluamaasi khtaa: valinta tetaan käyttöön. Js et halua valita mitään tai haluat tarkentaa tekemääsi asetusta, palaa painikkeella merkkien syöttämiseen. takaisin Määräpaikan valinnan jälkeen näytölle tulee autmaattisesti ikkuna, jhn vit syöttää kadun nimen. Kadun nimen syöttäminen Tähän ikkunaan vit halutessasi syöttää tietyn kadun nimen, suunnata pastuksen paikkakunnan keskustaan tai valita erikiskhteen. Syötä kadun nimi seuraavasti: 1. Napauta ensimmäistä kirjainta näytön näppäimistöllä: Näppäimistöä mukataan autmaattisesti, ja se tarjaa käyttöön vain ne painikkeet tai kirjaimet, jilla saat kirjitettua kadun nimen valitussa määräpaikassa. Kaikki muut painikkeet, jita vastaavia kadun nimiä tällä paikalla ei le, näkyvät harmaina, eikä niitä vi napauttaa. 2. Jatka merkkien syöttämistä, kunnes let antanut haluamasi kadun nimen. Js haluamasi kadun nimi näkyy jmmassakummassa esivalintapainikkeessa, napauta sitä valitaksesi kadun suraan. Vaihtehtisesti vit klmannen painikkeen Kaikki sumat avulla tuda näytölle luetteln kaikista mahdllisista esivalintakhteista erillisessä ikkunassa. Vit selata luettela painikkeilla ja ja napauttaa haluamaasi khtaa: valinta tetaan käyttöön. Js et halua valita mitään, palaa painikkeella takaisin merkkien syöttämiseen. Kadun valinnan jälkeen näytölle tulee autmaattisesti ikkuna, jhn vit syöttää taln numern. Kadun nimen manuaalisen syöttämisen lisäksi yläreunan nimikentän ja näppäimistön välisillä painikkeilla vi valita seuraavia vaihtehtja: Painikkeella Keskustaan 'määräpaikka' vit käynnistää pastuksen paikkaan, jka n karttamateriaalissa määritetty tämän paikkakunnan keskipisteeksi. Tämä paikkakunnan keskipiste näkyy näytön yleiskartalla merkittynä tekstillä Tarkat tiedt. Tässä vit tehdä määräpaikasta susikin, tuda näytölle reittiasetukset, lisätä uuden määränpään tai käynnistää pastuksen määränpäähän. Lisätietja tästä n seuraavilla sivuilla. Painikkeella Erikiskhteet saat näytölle luetteln valitun määräpaikan erikiskhteista. Lisätietja tästä n seuraavilla sivuilla. 11

15 Taln numern syöttäminen GPal -navigintihjelmistn käyttö Taln numern syöttöikkuna avautuu autmaattisesti, kun let valinnut määräpaikan kadun nimen jllakin esivalintapainikkeista tai luettelnäkymästä (Kaikki sumat). Tässä ikkunassa sinulla n seuraavat vaihtehdt: Näppäile taln numer käsin: Kun haluamasi taln numer tulee näkyviin jmpaankumpaan esivalintapainikkeeseen, valitse se suraan. Vaihtehtisesti vit klmannen painikkeen Kaikki sumat avulla tuda näytölle luetteln kaikista mahdllisista taln numerista erillisessä ikkunassa. Vit selata luettela painikkeilla ja ja napauttaa haluamaasi khtaa: valinta tetaan käyttöön. Js et halua valita mitään, palaa painikkeella takaisin merkkien syöttämiseen. Painikkeella Kadun keskikhtaan saat valittua pastuksen khtaan, jka n karttamateriaalissa määritelty tämän kadun keskikhdaksi. Painikkeella risteykset pääset syöttämään sivukadun nimen, jka leikkaa alun perin ilmittamasi kadun: Määräpaikka yhdistetään sillin tähän risteykseen. Näppäile sivukadun nimi näppäimistön avulla: Js haluamasi kadun nimi näkyy jmmassakummassa esivalintapainikkeessa, napauta sitä valitaksesi kadun suraan. Vaihtehtisesti vit klmannen painikkeen Kaikki sumat avulla tuda näytölle luetteln kaikista mahdllisista sivukaduista erillisessä ikkunassa. Vit selata luettela painikkeilla ja ja napauttaa haluamaasi khtaa: Valinta tetaan käyttöön ja valintaluettel suljetaan. Js et halua valita mitään, palaa painikkeella takaisin merkkien syöttämiseen. Kun let tehnyt valinnan, määränpään syöttö n suritettu: Määränpää näkyy ikkunassa Tarkat tiedt kartalla ja ilmitetaan sitteena. Tässä ikkunassa vit tehdä määräpaikasta susikin, tuda näytölle reittiasetukset, lisätä uuden määränpään tai käynnistää pastuksen määränpäähän. Lisätietja tästä n seuraavilla sivuilla. Muiden määränpäiden syöttäminen Vaihtehtna käsin kirjittamiselle khdassa Paikka/Katu/Taln numer vit syöttää tai valita määränpään muidenkin kriteerien perusteella. Napauta navigintivalikssa painiketta Etsi muu määränpää. Edelliset paikat Navigaattri tallentaa viimeksi syötetyt määräpaikat Edelliset paikat -luetteln, jnka saat esiin samannimisellä painikkeella. Näin vit valita nämä määräpaikat uudelleen syöttämättä ensin määränpään tietja. Selaa luettela painikkeilla ja ja näppäile haluamasi merkintä: määränpää näkyy Tarkat tiedt -ikkunassa yleiskartalla. Tässä ikkunassa vit lisätä uuden määränpään, avata reittivaihtehdt reittipastusta varten ja mukata niitä tai käynnistää reittipastuksen. Lisätietja tästä n seuraavilla sivuilla. 12

16 GPal -navigintihjelmistn käyttö Vinkki Määränpäät, jita ei enää tarvita, vi pistaa luettelsta painikkeella. Js haluat pistaa kaikki edelliset paikat, napauta painiketta Pista kaikki kuvaruudun alareunassa. Erikiskhteet Erikiskhteet-painike valikssa Syötä uusi määränpää tarjaa mahdllisuuden käyttää erityisiä erikiskhteita, karttamateriaaliin merkittyjä POI-tietja (Pints f Interest), suraan reitin määrittämiseen. Tämän valikn muilla vaihtehdilla vit sitten määrittää, mistä lukasta haluamaasi erikiskhdetta etsitään. Humautus Se, sisältyykö laitteeseen timitushetkellä erikiskhde- tai POI-tietja, riippuu sekä laitetyypistä että navigintijärjestelmän versista: siksi vi lla, että navigintijärjestelmässä vat tarjlla vain ne lukat, jita n etsitty aiemmin. Erikiskhdelukat Erikiskhdelukkien valintalistassa vat käytettävissä seuraavat vaihtehdt: Painikkeella Kaikki erikiskhteet avautuu ikkuna, jsta vit valita kaikki käytettävissä levat erikiskhteet. Napauta painiketta Näytä kaikki erikiskhteet tudaksesi kaikki erikiskhteet valintalistalle. Vit myös syöttää kenttään nimen tai lukan (esim. HOTELLI) haluamallesi erikiskhteelle aakksnumeerisen näppäimistön avulla. Napauta nyt painiketta Näytä valikima näyttääksesi luettelssa kaikki erikiskhteet, jtka vastaavat annettuja kriteerejä. Vaihtehtisesti vit myös valita valintalistasta tietyn erikiskhdelukan (esim. AUTO & LIIKENNE). Kun let napauttanut lukkaa kuvaruudulla, navigintihjelma avaa näytölle tämän lukan sisältä uuden valintalistan, jnka avulla vit tarkentaa ennakkvalintaa (esim. AUTO & LIIKENNE > Lentkenttä, Satama, Rautatieasema, Autvukraam jne.). Vit selata luettela painikkeilla ja ja napauttaa haluamaasi khtaa: valinta tetaan käyttöön. Painikkeella Näytä kaikki erikiskhteet saat kaikki tästä lukasta käytettävissä levat erikiskhteet näkyviin luettelna. Näppäimistön avulla vit syöttää etsimäsi erikiskhteen nimen myös manuaalisesti. Ensimmäisen syötön jälkeen saat painikkeella Näytä valikima näkyviin luetteln kaikista valitun lukan erikiskhteista, jtka näyttävät tähän asti syöttämiäsi tietja. Erikiskhteiden valinta Valitse erikiskhde seuraavasti: 1. Napauta painiketta Erikiskhteet valikssa Syötä uusi määränpää. Näytölle tulee valikk, jka sisältää kaikki navigintijärjestelmän erikiskhdelukat. 2. Vit selata luettela painikkeilla ja ja napauttaa haluamaasi lukkaa: Näytölle tulee ikkuna Mistä haluat etsiä?. 3. Valitse tässä painikkeiden avulla seuraavista vaihtehdista: Napauta painiketta Tietyltä paikkakunnalta syöttääksesi uuden määräpaikan. Tässä käytettävä menetelmä kuvataan khdassa Ositteen syöttäminen manuaalisesti. Napauta painiketta Läheltä valitaksesi erikiskhteen läheltä nykyistä sijaintiasi. Napauta painiketta Reitin varrella tudaksesi näytölle luetteln kaikista määränpäistä, jtka sijaitsevat nykyisen reitin jäljellä levan suuden välittömässä läheisyydessä. 13

17 GPal -navigintihjelmistn käyttö Napauta painiketta Khdepaikkakunn. valitaksesi erikiskhtaan valittuna levalta khdepaikkakunnalta. 4. Valitusta vaihtehdsta riippuen vit avata painikkeella Näytä kaikki erikislukka luetteln kaikista erikiskhteista, jtka vastaavat valittuja kriteerejä. Vit selata luettela painikkeilla ja ja napauttaa haluamaasi khtaa: valinta tetaan käyttöön. Js et halua valita mitään, palaa painikkeella takaisin merkkien syöttämiseen. Khde näkyy nyt ikkunassa Tarkat tiedt kartalla täydellisine sitteineen ja puhelinnumerineen (js ilmitettu). Tässä ikkunassa vit lisätä uuden määränpään, avata reittivaihtehdt reittipastusta varten ja mukata niitä, sittaa määräpaikkaan tai käynnistää reittipastuksen. Vinkki Erikiskhteita vi valita myös suraan syöttämällä uuden määränpään. Tässä tapauksessa erikiskhteen valinta kskee kuitenkin ainastaan ilmitettua määräpaikkaa. Lisätietja tästä saat jakssta Ositteen syöttäminen manuaalisesti. Susikit Painikkeella Susikit vit tallentaa usein käytettyjä määränpäitä navigaattrisi muistiin. Nämä susikit vit tulevaisuudessa hakea näytölle suraan, niin ettei tätä määränpäätä enää tarvitse syöttää manuaalisesti. Susikin määrittäminen Navigaattrin ensimmäisen käyttööntn yhteydessä (tai alustuksen jälkeen) laitteeseen ei le määritetty lainkaan susikkeja. Määritä uusi susikki seuraavasti: 1. Napauta painiketta Susikit valikssa Syötä uusi määränpää. Näytölle tulee valikkikkuna Susikit. 2. Napauta näytön alareunassa levaa painiketta Uusi susikki: Näytölle avautuu valintaikkunauusi susikki, jssa vit valita seuraavista vaihtehdista: Js let j ilmittanut useita määränpäitä, vit valita viimeksi syötetyn määränpään suraan yläreunan painikkeella. Js valittavana n useampia viimeksi käytettyjä määränpäitä, avaa painikkeella Edelliset paikat näytölle nämä määränpäät sisältävä valikk. Js napautat jtakin näistä määränpäistä, valittu määränpää näkyy ikkunassa Tarkat tiedt. Lpeta määränpään syöttäminen ikkunan Tarkat tiedt painikkeella. Napauta painiketta Syötä uusi määränpää määrittääksesi määräpaikan/susikin manuaalisesti khtien Maa, Paikka/pstinr, Katu ja Taln numer syöttövalikiden avulla. Tässä käytettävä menetelmä kuvataan khdassa Ositteen syöttäminen manuaalisesti. Napauta painiketta Erikiskhteet valitaksesi määräpaikan/susikin haluamastasi erikiskhdelukasta. Tämä selstetaan jaksssa Erikiskhteet. Napauta painiketta Nykyinen sijainti asettaaksesi nykyisen sijaintisi susikiksi. 3. Valinnan tai syötön jälkeen näytölle tulee ikkuna, jssa vit syöttää nimen susikiksi. 4. Kirjita susikin nimi näytön näppäimistöllä ja lpeta timint painikkeella. Susikin hakeminen näytölle Kun let määrittänyt yhden tai useamman susikin, vit hakea ne suraan näytölle valiksta Susikit. Timi seuraavasti: 1. Napauta painiketta Susikit. Näytölle tulee luettel j määritetyistä susikeista. 14

18 GPal -navigintihjelmistn käyttö 2. Selaa luettela painikkeilla ja ja näppäile haluamasi merkintä: määränpää näkyy Tarkat tiedt -ikkunassa yleiskartalla. 3. Lpeta lukeman syöttäminen painikkeella. Sen jälkeen määritetään reitti tähän määräpaikkaan. Kaikkien susikkien pistaminen Tarvittaessa vit pistaa kaikki navigaattrille tallennetut susikit napauttamalla painiketta Pista kaikki susikit näytön alareunassa: kaikki merkinnät pistetaan susikkiluettelsta. Susikkien mukkaaminen Tarvittaessa vit mukata luetteln yksittäisiä susikkeja valikssa Susikit nimeämällä niitä uudelleen, määrittämällä niille man symblin, asettamalla jnkin niistä ktisitteeksi tai pistamalla merkinnän. Kun haluat mukata susikkia, napauta kyseistä painiketta ikkuna Mukkaa susikkia. luettelnäkymässä. Näytölle avautuu Nimeä valitsemasi susikki uudelleen seuraavasti: 1. Napauta painiketta Nimi. Näytölle tulee ikkuna, jssa vit antaa susikille nimen. 2. Pista nykyinen nimi tarvittaessa painikkeella. 3. Kirjita susikin nimi näytön näppäimistöllä ja lpeta timint painikkeella. Nyt susikin uusi nimi tulee näkyviin ikkunaan Mukkaa susikkia ja susikkiluetteln. Määritä valitulle susikille uusi symbli seuraavasti: 1. Napauta painiketta Symbli. Näytölle tulee ikkuna Valitse symbli. 2. Vit selata luettela painikkeilla ja ja napauttaa haluamaasi khtaa: Valinta tetaan käyttöön ja valintaluettel suljetaan. Nyt mukattu symbli tulee näkyviin ikkunaan Mukkaa susikkia ja susikkiluetteln. Näytön alareunan painikkeella Ktisitteena vit määrittää valitun susikin niin santuksi ktisitteeksi: tämän jälkeen vit valita tämän ktisitteen määränpääksi suraan navigintivalikn ensimmäisellä valintapainikkeella. Näin vit valita usein käyttämäsi määränpään (kuten kti- tai työsitteesi) suraan, tarvitsematta enää syöttää muuta määränpäätä. Napauta näytön alareunassa levaa painiketta Ktisitteena. Tämän jälkeen merkinnälle määritetään symbli. Tätä merkintää käytetään nyt navigintivalikn ensimmäisenä valintapainikkeena ja sen vi valita ensimmäisenä vaihtehtna valikssa Susikit. Humautus Kska ktisite, js se n määritetty, vidaan aina valita navigintivalikn ensimmäisellä esivalintapainikkeella, se ei näy valikssa Edelliset paikat, jnka saat esiin samannimisestä painikkeesta navigintivalikssa. Periaatteessa ktisite n asetettu Susikiksi, jten se näkyy Susikit-valikssa aina ensimmäisenä vaihtehtna. Js valitset Susikit-valikssa painikkeen Pista kaikki, sieltä pistetaan myös ktisite, jten se n tarvittaessa syötettävä uudelleen. Humaa: Uusia susikkeja määrittäessäsi et saa tallentaa niitä samalla nimellä kuin ktisite. Lisäksi valikssa Mukkaa susikkia n mahdllista pistaa valittu susikki. Napauta näytön alareunassa levaa painiketta Pista. Vaihteht pistetaan luettelsta. 15

19 GPal -navigintihjelmistn käyttö Vinkki Humaa: Pistettuja susikkeja ei vi palauttaa. Käytä pisttiminta vain sillin, kun et enää tarvitse näitä susikkeja. Muussa tapauksessa judut syöttämään susikit uudelleen. Krdinaatit Tässä alavalikssa vit määrittää määräpaikan leveys- ja pituuskrdinaattien avulla. Syötä krdinaatit manuaalisesti seuraavasti: 1. Näppäile haluamasi asteluku numernäppäimillä desimaalilukuna: käytä ertinmerkkinä pilkkua (esimerkki: 49,36 tulkitaan leveysasteeksi "). Lpeta lukeman syöttäminen painikkeella : Seuraavassa ikkunassa saat kehtteen syöttää pituuskrdinaatin desimaalilukuna. Vinkki Näytön alareunan painikkeella Asteina vit antaa krdinaatit vaihtehtisesti asteittain: Näppäile asianmukaisessa ikkunassa haluamasi sijainti aste-, minuutti- ja sekuntikenttiin. Lisäksi näytön vasemmassa yläkulmassa levalla painikkeella N<>S (leveyskrdinaatti) tai O<>W (pituuskrdinaatti) vit vaihtaa vertailukhteeksi päiväntasaajan tai nllameridiaanin. 2. Näppäile haluamasi pituuskrdinaatti näppäimistön numerilla: Leveyskrdinaatin syöttötavan valinnan mukaan tässä n aktiivisena jk desimaali- tai aste-kirjitustapa. Lpeta lukeman syöttäminen painikkeella. Näin krdinaatit n syötetty: Määränpää näytetään ikkunassa Tarkat tiedt kartalla yhdessä leveys- ja pituuskrdinaattien kanssa. Tässä ikkunassa vit lisätä uuden määränpään, avata reittivaihtehdt reittipastusta varten ja mukata niitä tai käynnistää reittipastuksen. Lisätietja tästä n seuraavilla sivuilla. Määränpää kartalta Karttanäkymässä vit syöttää määränpään kartalla manuaalisesti. Näin vit määrittää määränpään suraan ilman aiemmissa jaksissa selstettua määränpään tai krdinaattien syöttämistä. Syötä määränpään nimi karttanäkymässä seuraavasti: 1. Napauta haluamaasi khtaa näytöllä levalla kartalla. Zmaa tarvittaessa kartan sa haluamaasi mittakaavaan. 2. Valitsemasi khta merkitään kartalle symblilla. Näytön yläreunassa navigintijärjestelmä ehdttaa määränpäätä, jka vastaa tätä khtaa. Js vidaan määrittää yksiselitteinen määränpää (esim. erikiskhde), site tulee näkyviin tsikkriville. Js määritetään useita yksiselitteisiä määränpäitä, näytölle tulee ehdtettujen määränpäiden lukumäärä ja näytettävän määränpään sijainti näiden vaihtehtjen jukssa (esimerkki: 3/12 tarkittaa määränpäätä 3 12 mahdllisen määränpään juksta). Selaa mahdllisten määränpäiden luettela näytön alareunan painikkeilla ja. Js yksiselitteistä määränpäätä ei vida määrittää, tsikkrivillä näkyvät krdinaatit. 3. Napauta painiketta Tarkat tiedt tudaksesi nykyisen määränpään ikkunassa Tarkat tiedt näkyviin yleiskartalla: js tälle määränpäälle n tallennettu sitetiedt tai sellaiset vat käytettävissä, ne tulevat näytölle. Näytön alareunan painikkeilla vit määrittää nykyisen määränpään susikiksi ja alittaa reitin määrittämisen. 16

20 GPal -navigintihjelmistn käyttö 4. Napauta näytön alareunan painiketta alittaaksesi reitin määrittämisen tähän määränpäähän. Vaihtehtisten reittien määrittäminen Reittipastuksen määrittäminen tapahtuu reittiasetusten phjalta, jtka n tallennettu laitteen asetuksiin (kats jaksa Navigintihjelman erillisiä asetuksia). Vastaavasti määritetty reitti asetetaan reittipastuksen letusasetukseksi ja vidaan valita näytön vasemman reunan painikkeella S: Määränpään etäisyyden ja määritetyn matkan kestn lisäksi tässä vi valita painikkeen i, jnka avulla vit tarkastella reittipastuksen ajankhtaisia tietja. Näytölle tulevat seuraavat tiedt määränpäästä: Matkan pituus Arviitu matkan kest Arviitu saapumisaika Matkan pituus mttritietä pitkin Matkan pituus maksullisia teitä pitkin Matkan pituus lautilla Liikennevirran mukaan ptimitu reittipastus (Kyllä/Ei) Näytön alareunan painikkeella Määritä vaihtehdt vit kuitenkin myös määrittää kaksi vaihtehtista reittipastusta, jtta visit suunnitella reittisi vielä tarkemmin. Nykyisistä reittiasetuksista piketen navigaattri vi kenties määrittää lyhyemmän tai npeamman reittipastuksen. Painikkeilla 1 ja 2 saat suran tiedn reitin pituudesta ja arviidusta ajajasta. Painikkeella 1 vit hakea näytölle tarkat tiedt määränpäästä. Tarvittaessa vit muuttaa vakireitin ja mlempien vaihtehtisten reittien reittiasetuksia. Timi seuraavasti: 1. Napsauta painiketta i haluamasi reitin khdalla (vaki, vaihteht 1 tai 2). 2. Napauta näytön alareunan painiketta Reittiasetukset. 3. Muuta valitun reitin reittiasetuksia tarpeen mukaan (kats jaksa Navigintihjelman erillisiä asetuksia). 4. Napauta painiketta palataksesi määränpään tietihin. 5. Napauta uudelleen painiketta. Reitti määritetään nyt uudelleen: Tiedt reitin pituudesta ja ajajasta päivitetään, ja niitä vi nyt verrata kahden muun reitin tietihin. 17

21 GPal -navigintihjelmistn käyttö Näytän alareunan painikkeella Määränpään tiedt vit tuda valitun määränpään ikkunaan Määränpään tiedt: yleiskartan vieressä näkyy syötetty site. Painikkeen Paikka susikiksi avulla vit nyt tallentaa määränpään maksi susikiksesi navigintilaitteen muistiin. Tämä selstetaan jaksssa Susikit. Reitin määrityksen alittaminen Määränpään syöttämisen ja valinnan jälkeen näytölle tulee ikkuna Tarkat tiedt. Siinä näkyvät seuraavat tiedt valitusta määränpäästä: Valittu määränpää näkyy yleiskartalla, jtta suunnistus siihen nnistuisi npeasti. Kun napautat yleiskarttaa, avautuu karttanäkymä. Zmauspainikkeiden ja kmpassinäytön avulla vit tarpeen mukaan suurentaa/pienentää karttanäkymää sekä valita kaksi- tai klmiultteisen näkymän. Painikkeella pääset takaisin tarkkihin tietihin. Yleiskartan vieressä näkyy syötetty site. Js let määrittänyt khteen krdinaattien avulla, näytöllä näkyvät ne. Js hjelmaan n tallennettu tämän erikiskhteen puhelinnumer ja navigaattrissa n puhelintimint, vit sittaa määräpaikkaan painikkeella Sita nyt. Alaviitteen painikkeilla vit surittaa seuraavat timinnt: Painikkeen Paikka susikiksi avulla vit nyt tallentaa määränpään maksi susikiksesi navigintilaitteen muistiin. Tämä selstetaan jaksssa Susikit. Painikkeella Uusi määränpää vit laajentaa pastusta määränpäähän yhdellä tai useammalla määränpäällä. Tämä selstetaan jaksssa Reittiluetteln merkintöjen mukkaaminen. Painikkeella Reittiasetukset vit mukata erilaisia reittipastukseen liittyviä parametreja. Tämä kuvataan jaksssa Reittiasetusten mukkaaminen. Painikkeella vit alittaa reittipastuksen määrittämisen. Tässä avautuu näytölle lisäasetuksia, jtka selstetaan seuraavassa jaksssa. Reittien hallinta Navigintivalikn painikkeella Reittien hallinta vit suunnitella etukäteen ja simulida reittejä, selata nykyisen reitin tietja tai kääntää reittihjauksen kierttielle estämällä manuaalisesti tiettyjen tiesuuksien käytön. Reitin suunnittelu Painikkeella Reitin suunnittelu vit suunnitella reitin etukäteen tai mukata ja/tai ptimida valmiiksi suunniteltua reittiä jälkikäteen. Lisäksi vit tämän valikn avulla tallentaa usein käyttämiäsi reittejä ja ladata niitä myöhemmin. Vinkki Js judut muuttamaan valintja ajn aikana, pysäytä aut spivaan paikkaan (pysäköintialueelle tms.). Alituskhdan syöttäminen Tehtaalla navigintilaitteeseen ei le tallennettu mitään paikkja, jita visi käyttää uuden reitin alituspisteenä. Määritä reitin alituspiste seuraavasti: 1. Napauta luetteln khtaa Viimeisin tunnettu sijainti valikkikkunassa Mukkaa reittiä: näytölle avautuu valikk Uusi määränpää. 18

22 GPal -navigintihjelmistn käyttö 2. Määritä uusi määränpää: tämä selstetaan luvussa 3: GPal -navigintihjelmistn käyttö. Lpeta määränpään syöttäminen ikkunan Tarkat tiedt painikkeella. Nyt ilmittamaasi määränpäätä käytetään reitin alituspaikkana, ja se näkyy luetteln ylimpänä khtana valikssa Mukkaa reittiä. Määränpään lisääminen Näytön alareunan painikkeella Lisää määränpää vit lisätä määränpäitä reittiin: uuden määränpään lisääminen tapahtuu samin kuin alituspisteen syöttäminen (ks. edellä). Tietjen syöttämisen jälkeen uusi määränpää näkyy seuraavana määränpäänä valikn Mukkaa reittiä luettelssa. Tista samat timenpiteet lisätäksesi uusia määränpäitä, jtka sitten lisätään luetteln tietjen syöttämisjärjestyksessä. Js let määrittänyt enemmän kuin neljä määränpäätä, vit selata luettela painikkeilla ja. Kun napautat luettelssa levaa määränpäätä, se tulee näkyviin ikkunan Tarkat tiedt kartalla yhdessä tallennettujen sitetietjen tai krdinaattien kanssa. Painikkeella pääset takaisin valikkn Mukkaa reittiä. Reittiluetteln merkintöjen mukkaaminen Tarvittaessa vit millin tahansa pistaa merkintöjä reittiluettelsta tai muuttaa merkintöjen järjestystä luettelssa muuttaaksesi reitin kulkua. Pista merkintä luettelsta seuraavasti: Napauta haluamasi määränpään painiketta : merkintä pistetaan luettelsta. Js merkintä ei le reitin lpullinen määränpää, kaikki seuraavat määränpäät siirtyvät yhden paikan eteenpäin. Humautus Pistettuja määränpäitä ei vi palauttaa. Tarvittaessa määränpää n syötettävä uudelleen. Merkintöjen järjestystä luettelssa ja siten reitin kulkua vi mukata seuraavasti: Napauta haluamasi määränpään painiketta tai : Merkintä siirtyy luettelssa yhden khdan alastai ylöspäin, ja näin saatava reitti muuttuu vastaavasti. Reitin ptiminti Painikkeella Optimi reitti vit tarkistaa nykyisen reitin ja varmistaa mahdllisimman tehkkaan pastuksen määränpäähän: Navigintilaite käyttää tässä lähtökhtana sitä, että reitin alkamis- ja päättymispiste vat samat. Siksi määränpäiden järjestys asetetaan niin, että kaiken kaikkiaan saadaan aikaan mahdllisimman npea reitti. Vinkki Humaa, että ptiminti tapahtuu vasta sitten, kun reittiin sisältyy alkamis- ja päättymispisteen lisäksi enemmän kuin kaksi määränpäätä. Lisäksi navigintijärjestelmä käyttää ptimintiin suraa yhteyttä tai lentreittiä. Käytännössä ptimaalinen reittipastus vi vastaavasti piketa tästä tereettisesti ptimidusta reittipastuksesta, jta kannattaakin käyttää vain ehdtuksena. 19

23 GPal -navigintihjelmistn käyttö Reitin tallentaminen ja lataaminen Js tarvitset reittipastusta samalla reitillä usein, vit tallentaa reitin navigintijärjestelmään ja ladata sen myöhemmin uudelleen. Tallenna nykyinen reittisuunnitelma seuraavasti: 1. Napauta painiketta lataa/tallenna. Näytölle avautuu ikkuna Lataa ja tallenna reittejä. 2. Napauta näytön alareunassa levaa painiketta Tallenna nykyinen reitti. Näytölle tulee ikkuna, jssa vit antaa reitille nimen. 3. Kirjita reitin nimi näytön näppäimistöllä ja lpeta timint painikkeella. Kun reitin nimi n syötetty, se näkyy ikkunan Lataa ja tallenna reittejä luettelssa. Nudata seuraavia hjeita ladataksesi luetteln khdan haluamanasi ajankhtana: 1. Napauta painiketta lataa/tallenna. Näytölle avautuu ikkuna Lataa ja tallenna reittejä. 2. Napauta yhtä luetteln khtaa: Näytölle tulevat karttaesitys sekä reitin tiedt. 3. Alita reitin mukainen pastus määränpäähän napauttamalla painiketta. Js et halua valita mitään, palaa painikkeella ikkunaan Lataa ja tallenna reittejä. Js et enää tarvitse tallennettua reittiä, napauta siihen liittyvää painiketta luettelsta. : merkintä pistetaan Suunnitellun reitin muuttaminen Tarvittaessa vit muuttaa reittiä myös jälkikäteen. Timi seuraavasti: 1. Napauta painiketta lataa/tallenna. Näytölle avautuu ikkuna Lataa ja tallenna reittejä. 2. Napauta yhtä luetteln khtaa: Näytölle tulevat karttaesitys sekä reitin tiedt. 3. Valitse tässä painikkeiden avulla seuraavista vaihtehdista: Painikkeella vit palata muutksia tekemättä ikkunaan Lataa ja tallenna reittejä. Painikkeella Mukkaa vit jälleen avata ikkunan Mukkaa reittiä: siinä pääset mukkaamaan kaikkia edellisillä sivuilla kuvattuja timintja (määränpään lisääminen, järjestyksen muuttaminen, määränpäiden pistaminen jne.). Painikkeella Nimeä uudelleen vit jälleen avata ikkunan, jssa vit syöttää reitin nimen: Muuta reitin nimi, ja vahvista ilmittamasi nimi painikkeella. Uusi nimi tulee näkyviin ikkunan Lataa ja tallenna reittejä luetteln. Painikkeella Pista vit pistaa tämän reitin navigintijärjestelmästä. Tätä timinta ei vi peruuttaa. Painikkeella alkaa pastus tämän reitin määränpäähän. Reitin tiedt Valikssa Reitin tiedt vit hakea esiin tärkeitä tietja suunnittelemastasi reitistä. Reitin kuvaus Kun let alittanut pastuksen reitin määränpäähän (uusi määränpää tai tallennettu reitti), vit valita painikkeen Reitin kuvaus. Reitin kuvauksesta näet, mitä katuja sinun n käytettävä päästäksesi määränpäähän. Kaikki reitin tiedt näytetään yhdessä välimatkatietjen kanssa luettelna ikkunassa Reitin kuvaus ja timivat siten suunnitellun hjausliikkeen esikatseluna. Js suunniteltua reittiä ei vi näyttää yhdellä näytön sivulla, vit selata luettela painikkeilla ja. 20

24 GPal -navigintihjelmistn käyttö Suunnistamisen helpttamiseksi n merkitty rajanylityskhdat, jista pääsee eri maihin. Js haluat pistua reitin kuvauksesta, palaa painikkeella reittitietjen valintavalikkn. Liikennetilanne Tällä timinnlla saat näkyviin navigintijärjestelmän vastaanttamat nykyiset liikennetiedt luettelssa ja vit hakea sen esiin haluamanasi aikana. Knfiguri liikennetietjen vastaantt seuraavasti: 1. Napauta painiketta Liikennetilanne. Tällöin avautuu ikkuna Liikennetilanne. 2. Napauta Asetukset-painiketta näytön alareunassa: sillin avautuu valikk TMC-asetukset navigintijärjestelmän khdasta Ohjelman asetukset. 3. Mukkaa TMC-palvelujen vastaantta tarpeen mukaan: Tässä käytettävä menetelmä kuvataan khdassa Ohjelman asetusten mukkaaminen. Humautus TMC-vastaantttilan näkee karttanäkymän näytöltä ja ikkunasta Liikennetilanne. Js vastaantssa esiintyy häiriöitä, navigintijärjestelmä ei vi vastaanttaa liikennetiedtteita. TMC-lähetinasetusten mukaan vit käyttää mahdllisia liikennetiedtepalveluja. Tallenna nykyiseen liikennetilanteeseen liittyvät tiedt seuraavasti: 1. Napauta painiketta Liikennetilanne. Tällöin avautuu ikkuna Liikennetilanne. Luettelssa näkyvät ensin reittiisi liittyvät liikennetiedtteet: nämä n merkitty punaisella liikennemerkillä (esim. ). Näiden merkintöjen järjestys riippuu etäisyydestä nykyiseen sijaintipaikkaasi. Luetteln alasassa näytetään lisäksi tietja, jtka eivät kske valitsemaasi reittiä: Nämä n merkitty harmailla symbleilla (esim. ) ja näytetään aakksjärjestyksessä. Vit selata liikennetiedtteiden luettela painikkeilla ja. 2. Napauta haluamaasi luetteln khtaa tutkiaksesi liikennetiedtetta tarkemmin. Liikennetiedtteen tekstissä kuvataan reitti, reitin suus sekä liikenne-esteen laatu ja pituus. Js liikennehäiriö vaikuttaa matka-aikaasi (ruuhka, tukkinen liikenne), ilmitetaan lisäksi arviitu matka-ajan menetys. Js n mahdllista määrittää vaihtehtinen reitti, varitusmerkki häviää kartalta, mutta vit valita reittiin vaikuttavan liikennehäiriön uudelleen luettelnäkymässä ja määrittää vaihtehtisen reitin uudelleen liikennevaritusnäkymässä. 3. Napauta painiketta Paikka kartalla näyttääksesi liikenne-esteen sijainnin karttanäkymässä. Tässä vit tarpeen mukaan zmata reitin saa. Js haluat pistua karttanäkymästä, napauta painiketta. 4. Js liikenne-este n nykyisen reitin varrella, vit määrittää liikenne-esteen kiertävän reitin painikkeella Lasketaank pikkeava reitti?. Tämä vaihteht n käytettävissä vain, kun vaihtehta Kierttie: autmaattisesti ei le valittu reitin asetuksista. Muussa tapauksessa vaihtehtinen reitti lasketaan autmaattisesti ja pastus määränpäähän muuttuu vastaavasti. Js n mahdllista määrittää vaihtehtinen reitti, varitusmerkki häviää kartalta, mutta vit valita reittiin vaikuttavan liikennehäiriön uudelleen luettelnäkymässä ja määrittää vaihtehtisen reitin uudelleen liikennevaritusnäkymässä. Js haluat pistua Liikennetilanne -khdan luettelnäkymästä, palaa painikkeella valintavalikkn. reittitietjen Kknaisnäk. Painikkeella Kknaisnäk saat näkyviin määritetyn reitin lähtöpaikkakunnalta/lähtöpisteestä 21

25 GPal -navigintihjelmistn käyttö khdealueelle. Nykyinen sijaintisi merkitään tällöin symblilla, kun taas määränpäät merkitään symblilla : Js let suunnitellut useita määränpäitä, ne näytetään numerituina. Määritetty reitti lähtöpaikalta/lähtöpisteestä määränpäihin n merkitty sinisellä. Painikkeella Käynnistä pastus vit alittaa reittipastuksen suraan tästä ikkunasta. Nykyinen sijainti Painikkeella Nykyinen sijainti vit tuda nykyisen sijaintisi näkyviin karttanäkymään: sillin nykyisen sijainnin sittaa symbli. Painikkeella Käynnistä pastus vit alittaa reittipastuksen suraan tästä ikkunasta. Lähtösite Painikkeella Lähtöpiste vit tuda reitin lähtpisteen näkyviin karttanäkymään. Suunniteltu reitti näkyy sinisenä ja jhtaa pis nykyisestä kartan sasta. Painikkeella Käynnistä pastus vit alittaa reittipastuksen suraan tästä ikkunasta. Khdealue Painikkeella Khdealue saat seuraavan khteen karttanäkymään. Suunniteltu reitti näkyy sinisenä ja jhtaa nykyisessä kartan sassa näkyvälle alueelle. Painikkeella Käynnistä pastus vit alittaa reittipastuksen suraan tästä ikkunasta. Estä reitti Jskus suunnitellulle reitille vi tulla sellainen liikenne-este, jsta ei reitin suunnitteluhetkellä vielä tiedetty ja jta siksi ei vitu humiida reitin määrityksessä. Sillin vit reittipastuksen aikana manuaalisesti estää nykyistä sijaintiasi seuraavan reitin san käytön vaihtehtisen reitin määrittämiseksi valitulle välille ja liikenne-esteen kiertämiseksi navigintijästelmän hjauksella. Estä reitin san käyttö seuraavasti: 1. Napauta painiketta Estä reitti. Tällöin avautuu ikkuna Estn pituus. 2. Valitse haluamasi väli luettelsta: Js haluamaasi väliä ei vi valita nykyisestä luetteln sasta, vit selata luettela painikkeilla ja. Valittavina vat seuraavat vaihtehdt: 100/500 m, 1/2/5/10/15/25 km. 3. Välin valinnan jälkeen avautuu ikkuna Estn alku: tässä vit valita, miten kaukaa (nykyiseen sijaintiin nähden) reitti tulee estää. Nykyisen sijainnin lisäksi (asetus: Heti) valittavina vat seuraavat vaihtehdt: 100/500 m, 1/2/5/10/15 km Estn ja siihen jäljellä levan matkan valinnan jälkeen navigintijärjestelmä määrittää vaihtehtisen reitin ja siirtyy autmaattisesti karttanäkymään: Reittipastus päivitetään ja määritetään uudelleen. Symblil karttanäkymässä tarkittaa khtaa, jsta lähtien reitti n estetty: Kierttie näkyy karttanäkymässä punaisena. Vaihtehtisen reitin päättyessä navigintijärjestelmä palaa alun perin suunnitellulle reitille ja jatkaa pastusta määränpäähän. Halutessasi jälleen pistaa reitin suuksien estn timi seuraavasti: 1. Napauta painiketta Estä reitti. Tällöin avautuu ikkuna Estä reitti. 2. Napauta painiketta. Nykyiset estt pistetaan. Js haluat pistua reitin eststa, palaa painikkeella reitin hallinnan valikkn. Reittisimulinti Tarvittaessa vit simulida suunnitellun reitin: Sillin pastus määränpäähän näkyy 22

26 GPal -navigintihjelmistn käyttö karttanäkymässä ja esitetään kaikkine hjausliikkeineen: Opastus määränpäähän tapahtuu reaaliajassa kullisellakin kartta-alueella annettujen npeusrajitusten mukaan. Ohjausliikkeet dkumentidaan visuaalisesti näytöllä ja myös navigintijärjestelmän puhutuilla kmennilla. Simulinnin aikana tarjlla vat seuraavat mahdllisuudet: Vit lpettaa simulinnin millin tahansa painikkeella Pysäytä simulinti. Näytöllä näkyvät jälleen karttaesitys ja nykyinen sijaintisi. Simulinnin sisällä vit siirtyä painikkeella Seuraava hjausliike aina seuraavaan hjausliikkeeseen reaaliaikaisen pastuksen lyhentämiseksi. Matkan kesta kskevia aikatietja mukataan vastaavasti. Sen lisäksi simulinnin aikana vat käytössä kaikki navigintijärjestelmän timinnt. Opastuksen alittaminen ja lpettaminen Heti syötettyäsi tai valittuasi haluamasi reitin vit käynnistää tämän reitin määrityksen ja siten myös pastuksen. Vinkki Myös navigintivalikn painikkeella Käynnistä pastus vit käynnistää nykyisen reittipastuksen. Opastuksen aikana näytöllä näkyy sen sijaan painike Pysäytä reittipastus. Sen avulla vit pysäyttää nykyisen reittipastuksen. Kun pastus n alkanut, navigintijärjestelmä siirtyy karttanäkymään. Siinä näkyy määritetty reitti, jta verrataan reaaliajassa nykyiseen sijaintiisi. Jaetun näkymän tilassa suunniteltu reitti esitetään seuraavasti: Reitti näkyy phjiseen suunnatulla kartta-alueella. Tarvittaessa vit vaihdella karttaesitystä painikkeella 2D- ja 3D-näkymien välillä. Käytettävissä vat seuraavat esitystilat: Kartta esitetään kaksiultteisena. Kun let valinnut valiksta Asetukset > Esitys karttanäkymän asetukseksi Kartta ajsuuntaan, kartta suunnataan aina ajsuuntaan. Js let valinnut valikssa Asetukset > Esitys karttanäkymäksi Phjinen ylös, kartta suunnataan aina phjiseen. Js valittuna n vaihteht Optimitu, kartta suunnataan pienemmillä zmauksilla phjiseen, suuremmilla taas ajsuuntaan (kats myös Esitys mukkaaminen). Tilassa 3D-kartta kartta kallistuu ja näytetään klmiultteisena. Klmiultteinen esitys n aina suunnattu ajsuuntaan. 23

27 GPal -navigintihjelmistn käyttö Vinkki Klmiultteisessa tilassa vit manuaalisesti siirtää kullistakin karttasaa napauttamalla jtain khtaa kartalla, pitämällä sitä painettuna ja siirtämällä haluamaasi suuntaan: karttanäkymä muuttuu autmaattisesti. Klmiultteisessa tilassa tämä timint ei le käytettävissä! Karttanäkymä näkyy näytön ikeassa reunassa. Vasemmassa reunassa n jaetulla näytöllä valittavana kaksi vaihtehta: Js erikiskhdepainike n aktiivinen, vit valita sen yläpulella levilla painikkeilla suraan kaksi lähintä erikiskhdetta. Valikssa Asetukset > Esitys > Erikiskhteiden asetukset vit määrittää, mitkä erikiskhdelukat tudaan näytölle. Js nulipainike n aktiivinen, reittipastusta selventää kartan lisäksi nulinäkymä: kun edessä n hjausliike, nulen suunta sittaa, mihin hjausliike suuntautuu. Matka seuraavaan hjausliikkeeseen näkyy nulen vieressä levana ketjuna. Kartta-alueella näkyy suunniteltu reitti sinisenä. Manuaalisen tai autmaattisen ruuhkan kiertämisen aikana vaihtehtinen reitti näkyy punaisena. Näytön alareunassa näkyy katu, jlla parhaillaan lete. Ennen hjausliikettä reittipastuksen suunta näkyy nulinäkymässä sekä hjausliikkeeseen jäljellä levan etäisyyden yläpulella. Valtakunnalliset ja mttritiet n merkitty väreillä sekä teiden numerilla. Nykyinen sijaintisi näkyy kartalla symblilla merkittynä. Tiedt nykyisestä ja keskinpeudesta, etäisyydestä matkan määränpäähän, jäljellä levasta matkaajasta sekä saapumisajasta (vain kun esitysmutna n 480 x 272 kuvapistettä) näkyvät infpalkissa karttanäkymän alareunassa (kats myös Karttanäkymän käyttö). Vit mukata kartan mittakaavaa valikssa Asetukset > Esitys > Autmaattizmaus (kats jaksa Näkymän mukkaaminen). Tarvittaessa vit mukata kartta-alueen suurennusta manuaalisesti painikkeilla ja. Nykyinen mittakaava näkyy kartalla. Karttaesityksessä näkyvät erikiskhteet, kuten hultasemat, levähdysalueet jne. symbleina. Valikssa Asetukset > Esitys > Erikiskhteiden asetukset vit määrittää, mitkä erikiskhdelukat tudaan näytölle. Vinkki Tarvittaessa vit siirtää nykyistä kartta-aluetta manuaalisesti ikkunan alueella näyttääksesi karttanäkymässä esimerkiksi erikiskhteet määritetyn reitin ympäristössä. Napauta tätä varten kyseistä khtaa karttanäkymässä, pidä siitä kiinni ja vedä se haluamaasi khtaan näytöllä: karttanäkymä muuttuu vastaavasti. Visuaalisen reittipastuksen lisäksi kaikista hjausliikkeistä ilmitetaan myös puhutuilla kmennilla, js halutut asetukset n tettu käyttöön valikssa Asetukset > Puhutut ilmitukset. Vit mukata puhuttua pastusta pastuksen aikana seuraavasti: Napauta painiketta näytön vasemmassa yläkulmassa: Näytölle avautuu asetusvalikk Äänenvimakkuus, jssa vit määrittää erikseen puheen, näppäinten napsautusten sekä MP3- tiedstjen tistn äänenvimakkuuden lisäsvelluksiin kuuluvan MP3 Player avulla. Tässä määritetty äänenvimakkuus kskee tista niin sisäisillä kaiuttimilla kuin navigintilaitteen kuulkeliitännän (3,5 mm ministereliitäntä) kautta. Painikkeilla ja vit pienentää tai suurentaa erikseen kunkin signaalin äänenvimakkuutta seitsemänprtaisella asteiklla. Alimmalla taslla signaalin tist mykistyy. Humautus Äänenvimakkuuden asetus tallennetaan ja tallennettu arv tetaan käyttöön, kun navigintijärjestelmä käynnistetään seuraavan kerran. 24

28 GPal -navigintihjelmistn käyttö Muut näkymät Pikavalikn avulla vit hakea näytölle vaihtehtisia näkymiä kartan esittämiseen. Pikavalikn asetukset selstetaan jaksssa Pikavalikkasetusten mukkaaminen. Kmpassinäkymä Kmpassi näkyy nykyinen sijainti suhteessa neljään pääilmansuuntaan, ja phjinen n suunnistuksen helpttamiseksi merkitty värillä. Lisäksi nykyinen sijainti ilmitetaan pituus- ja leveyskrdinaattien avulla asteina, minuutteina ja sekunteina. Kmpassin suuntaus ja pituus- ja leveyskrdinaattilukemat päivittyvät jatkuvasti tarkan suuntauksen mahdllistamiseksi. Yleisesti tähän pätee kuitenkin se, että mittauksen tai näytön tarkkuus riippuu vastaantetun GPS-signaalin laadusta: siksi GPS-signaalin vastaantn laatu ilmitetaan lisäksi arvna kentässä HDOP. Lisäksi symblin vieressä näkyy niiden satelliittien lukumäärä, jiden signaaleja laite tällä hetkellä vastaanttaa. Ikkunan alareunassa näkyvät infpalkissa kaikki lisätiedt nykyisestä reitistä (esim. npeus, välimatka, laskettu matka-aika jne.). Vinkki Navigintijärjestelmä käyttää sijainnin määrittämiseen useiden satelliittien signaaleja. Eri satelliittien signaalien leikkausalueilla vi esiintyä päällekkäisyyksiä, jtka heikentävät mittaustarkkuutta. Kmpassissa näkyvä HDOP-arv kuvaa mittaustarkkuutta vaakasuran 2D-kartan sisällä: Kun arvt vat välillä 0,1 6, pystytään takaamaan suuri tai riittävä mittaustarkkuus, kun arv n yli 6, pikkeamia vi esiintyä enemmän. Humautus Js nykyiselle reitin salle n annettu npeusrajitus, siitä ilmitetaan symblilla vasemmassa kulmassa: Puhuttu varitus annetaan vain sillin, kun valittuna n asetus Varituskyltit valikssa Asetukset > Määritä erikiskhteet sekä Liikennehjeet valikssa Asetukset > Puhutut ilmitukset ja npeus n ylittynyt tällä arvlla. 25

29 GPal -navigintihjelmistn käyttö Nulinäkymä Nulinäkymässä näytetään kartasta riippumatta pastusjärjestelmä, jka perustuu nuliin. Nulinäkymässä näkyvät seuraavat tiedt: Nulen yläpulella kuvataan nykyinen ajsuunta. Kun edessä n hjausliike, nulen suunta ilmittaa, mihin ajajaa hjataan hjausliikkeen aikana. Ohjausliikkeestä riippuen näytetään mahdllisesti myös sivukatuja. Jka tapauksessa pääreitti n merkitty selvästi. Etäisyys seuraavaan hjausliikkeeseen näkyy nulen vieressä levana ketjuna: Mitä lähempänä seuraava hjausliike n, sitä useampia ketjun lenkkejä täyttyy. Näin vit hyvin arviida tdellista etäisyyttä hjausliikkeeseen suhteessa npeuteesi. Näytön yläreunassa näkyy katu, jlla let juuri nyt, sekä matka, jnka verran tätä katua n ajettava ennen seuraavaa hjausliikettä. Valtakunnalliset ja mttritiet n merkitty väreillä sekä teiden numerilla. Kun hjausliike seuraa välittömästi, esitystapa vaihtuu: Nyt näytetään etäisyys hjausliikkeeseen sekä katuun/suuntaan, jhn sinut pastetaan hjausliikkeen jälkeen. Ikkunan alareunassa näkyvät infpalkissa kaikki lisätiedt nykyisestä reitistä (esim. npeus, välimatka, laskettu matka-aika jne.). Retki-inf Näkymässä Retki-inf näkyvät seuraavat tiedt nykyisestä reittipastuksesta: Suurin sallittu npeus Keskinpeus Ajettu matka Ajaika Nämä tiedt kskevat kaikkia ajettuja reittejä sen jälkeen, kun reitin tiedt n viimeksi nllattu (kats alla). Js haluat mitata tietyn reitin tietja, reitin tiedt n nllattava reittipastuksen alkaessa. Tämä nnistuu painikkeella : Kaikki arvt nllataan ja mittaus alkaa alusta. Humautus Reitin tietjen arvt nllautuvat autmaattisesti, js navigintilaite ei le kahteen tuntiin vastaanttanut kelvllista GPS-datapakettia. 26

30 GPal Navigatr 5 Luku 4: Asetusten mukkaaminen Navigintilaitteen käynnistyksen jälkeen näkyviin tulee ikkuna, jsta pääset valitsemaan navigintijärjestelmän mahdlliset timintalueet. Tällä painikkeella käynnistyy karttanäkymä. Tällä painikkeella avautuu navigintivalikk. Tällä painikkeella avautuu valikk Muita käyttökhteita. Tietja navigintijärjestelmän muiden timintjen käytöstä n laitekäsikirjassa. Tästä painikkeesta vit käynnistää asetusvalikn, jnka avulla vit mukata navigintijärjestelmän perusasetuksia. Käytettäviä asetusvaihtehtja kuvataan seuraavassa jaksssa. Js haluat ttaa käyttöön navigintijärjestelmän letusasetukset tai let j määrittänyt mat asetukset, vit hypätä seuraavien sivujen yli ja siirtyä suraan seuraavaan lukuun. Navigintihjelman erillisiä asetuksia Käyttööntn jälkeen navigintijärjestelmä käynnistää hjatun asetusten määrityksen, jka hjaa vaihe vaiheelta kaikkien tärkeiden asetusten määrittämisessä. Vit kuitenkin ttaa käyttöön myös letusasetukset, jita vit kuitenkin millin tahansa muuttaa valikssa Asetukset mien tarpeidesi mukaan. Asetukset-valikn (asetukset) saat avattua -painikkeella, jka löytyy navigintivalikknäytön alareunasta. Ohjatun asetusten määrityksen vi hakea esiin myöhemminkin samannimisen asetusvalikn kautta. Tässä valittavana n seuraavat asetusvalikt: Reittiasetukset Esitys 27

31 Asetusten mukkaaminen Kieliasetukset Ohjelman asetukset Laitteen asetukset) Määrittele erikiskhteet Ohjattu asetustimint Seuraavassa kuvataan käytettävissä levat asetusvalikt ja niiden sisältämät asetusvaihtehdt. Vit muuttaa niiden asetuksia uudelleen millin tahansa. Reittiasetukset mukkaaminen Tässä alavalikssa vit mukata reitin määritystä ja hjausta mien tarpeidesi mukaan. Humaa, että reittivaihtehdt vaikuttavat tisiinsa: Reittityypin valinnan jälkeen muut reittivaihtehdt pistuvat autmaattisesti käytöstä. Kun let hakenut näytölle Reittiasetukset-valikn, sinun n ensin valittava, minkä reitin mukaan asetukset määritetään. Valittavana vat seuraavat asetukset: Aktiivinen reitti Tästä vit mukata nykyisen määritetyn ja aktiivisen reitin reittiasetuksia. Standardi Tästä vit mukata reittiasetuksia, jita käytetään tulevaisuudessa standardireitin määrittämiseen. Vaihteht 1/Vaihteht 2 Tästä vit mukata reittiasetuksia, jita käytetään tulevaisuudessa vaihtehtisten reittipastusten käyttöön. Valikn Reittiasetukset painikkeilla vit valita haluamasi reitin asianmukaisten reittiasetusten mukkaamiseksi. Periaatteessa mahdllisia vat seuraavat vaihtehdt: Ajneuvn valinta Henkilöaut Reittien määritys n ptimitu henkilöautille. Tähän asetukseen svelletaan tieliikenneasetusta: Siten käytössä vat periaatteessa kaikki tiet, mutta yksisuuntaisia katuja vidaan ajaa vain ikeaan suuntaan. Kävelykatualueet eivät periaatteessa le suraan käytettävissä, vaan järjestelmä antaa tätä kskevan ilmituksen. Jalankulkija Reittimääritys n ptimitu jalankulkijille (mahdllista enintään 50 km:n säteellä nykyisestä sijainnista): Reitin määrityksessä tetaan humin myös kävely- ja pyörätiet, yksisuuntaisia katuja vi käyttää mlempiin suuntiin, kävelykatualueet vat suraan käytettävissä. Järjestelmä määrittää aina lyhimmän reitin, ruuhkien kiert n letusarvisesti pissa käytöstä. Mttritiet ja maksulliset tiet eivät le käytössä, jten niitä hyödyntävät reittivaihtehdt pistetaan autmaattisesti käytöstä (kats jäljempänä). 28

32 Asetusten mukkaaminen Plkupyörä Reittimääritys n ptimitu plkupyörille (mahdllista enintään 50 km:n säteellä nykyisestä sijainnista): Reitin määrityksessä humiidaan myös pyörätiet, kävelykatualueet eivät le suraan käytettävissä. Järjestelmä määrittää aina lyhimmän reitin, ruuhkien kiert n letusarvisesti pissa käytöstä. Mttritiet ja maksulliset tiet eivät le käytössä, jten niitä hyödyntävät reittivaihtehdt pistetaan autmaattisesti käytöstä (kats jäljempänä). Reittityyppi Mttripyörä Reitin määritys n ptimitu mttripyöräilijöille. Tähän asetukseen svelletaan tieliikenneasetusta: Siten käytössä vat periaatteessa kaikki tiet, mutta yksisuuntaisia katuja vidaan ajaa vain ikeaan suuntaan. Kävelykatualueet eivät periaatteessa le suraan käytettävissä, vaan järjestelmä antaa tätä kskevan ilmituksen. Reitin määrityksessä vältetään mttriteitä. Lyhyt Reitin määritys ptimidaan matkan pituuden mukaan: Järjestelmä valitsee aina mahdllisimman lyhyen reitin. Npea Reitin määritys ptimidaan matka-ajan mukaan: Järjestelmä valitsee aina mahdllisimman npean reitin. Taludellinen Reitin määrityksessä yhdistellään npeinta ja lyhintä mahdllista reittiä: Tässä pyritään taludelliseen reittiin. Kierttie Optimitu liikennevirran mukaan Asetuksella Optimitu liikennevirran mukaan saadaan periaatteessa myös valittua npein mahdllinen reitti. Sillin navigintilaite tukeutuu kuitenkin liikenteen tiheyttä kskeviin erityistietihin, jtka n merkitty karttamateriaaliin: liikenteen slmukhdat, jita pidetään reitin määrityshetkellä ruuhkariskinä, kierretään. Niiden sijaan määritetään slmukhdille vaihtehtinen, liikennevirran mukaan ptimitu kierttie. Ei mitään Ruuhkan kiertäminen ei le käytössä: Tämänhetkisiä liikennetietja (TMC) ei teta humin reitin valinnassa. Manuaalinen Js manuaalinen ruuhkien kiert n käytössä, karttanäkymässä varitetaan varitusmerkillä lähellä levasta liikennehäiriöstä, jka n reitin varrella ja vaikuttaa matka-aikaan. Autmaattinen Js autmaattinen ruuhkien kiert n käytössä, navigintihjelma laskee autmaattisesti taustalla käytettävissä levien liikennetietjen phjalta pikkeavia reittejä, jtka vat reittisi varrella ja vaikuttavat matka-aikaan. Vinkki Valittua vaihtehta ruuhkan kiertämiseen käytetään myös khdan TMC-asetukset asetuksena valikssa Ohjelman asetukset, ja niitä vi myös muuttaa siellä (kats Ohjelman asetusten mukkaaminen). 29

33 Asetusten mukkaaminen Lautat Käytä Lauttjen käyttö humiidaan reitin määrityksessä. Mttritiet Vältä Lauttjen käyttöä ei humiida reitin määrityksessä. Käytä Kunnan-, maan- ja valtakunnallisten teiden lisäksi reitin määrityksessä humiidaan myös mttritiet. Maksulliset tiet Vältä Mttriteitä ei humiida reitin määrityksessä: siinä tetaan humin vain kunnan-, maan- ja valtakunnalliset tiet. Käytä Maksulliset tiet tetaan humin reittiä määritettäessä. Vältä Maksullisten teiden käyttöä ei humiida reitin määrityksessä. Vinkki Vaikka karttamateriaali n ajan tasalla laitteen timitushetkellä, emme vi taata, että se tdella sisältää kaikki maksulliset tiet. Esitys mukkaaminen Tässä alavalikssa vit mukata näyttöä navigintijärjestelmän ksketusnäytöllä mien tarpeidesi mukaan. Tässä valittavana n seuraavat vaihtehdt: Karttanäkymä Vain kartta Tilassa Vain kartta näytöllä näkyy hjausliikkeen aikana edelleen kartta. Ohjausnuli näkyy kartalla pienennettynä. Nulinäkymä Tilassa Nulinäkymä reittipastus näytetään ainastaan liikkeitä sittavilla nulilla, karttanäkymää ei näytöllä le. Nulinäkymän vi aktivida pikavalikn avulla. Kartta pis Tilassa Kartta pis ksketusnäytöllä ei näy mitään tietja: reittipastus tapahtuu yksinmaan puhutuilla kmennilla. Jaettu näyttö Jaettu näyttö -tilassa näkymä n jaettu: Kun näytön ikeassa reunassa näkyy kartta, vit valita vasemapaan reunaan jk erikiskhde- tai nulinäkymän. Erikiskhdenäkymästä vit valita suraan kaksi lähintä erikiskhdesta, nulinäkymässä reittipastus näytetään hjausliikkeitä sittavilla nulilla. 30

34 Asetusten mukkaaminen Vaiht, kartta ja nuli Tilassa Vaiht, kartta ja nuli näkymä vaihtuu hjausliikkeen aikana dynaamisesti karttaja nulinäkymän välillä. Liikkeen jälkeen palataan jälleen karttanäkymään. Päivä-/yönäkymä Vaiht, kartta ja jaettu näyttö Tilassa Vaiht, kartta ja jaettu näyttö näkymä vaihtuu hjausliikkeen aikana dynaamisesti karttanäkymästä jaetun näytön näkymäksi. Liikkeen jälkeen palataan jälleen karttanäkymään. Autmaattinen Kartan mutilu muuttuu kellnajasta riippuen autmaattisesti päivänvaln tai pimeyden mukaan. Päivänäkymä Kartta näytetään päivänvaln ptimituna. Yönäkymä Kartta näytetään yönäkyvyyteen ptimituna. Vinkki Päivä- ja yönäkymän asetuksia vi mukata tarpeen mukaan valikssa Perusasetukset > Näytön asetukset > Kirkkauden säätö (kats jaksa Näytön asetukset). Erikiskhteiden asetukset Erikiskhteet kartalla Tästä valiksta vit valita, mitkä erikiskhdelukat näytetään karttanäkymässä. Napauta painiketta erikiskhdelukan vieressä: Näyttötila vaihtuu vastaavasti ja valinta siirretään kartalle. Erikiskhteet jaetulla näytöllä Tästä valiksta vit valita, mitkä erikiskhdelukat näkyvät jaetun näytön suravalinnassa (erikiskhdelukan valintatila). Napauta painiketta erikiskhdelukan vieressä: esitystila vaihtuu vastaavasti ja valinta välittyy jaetun näytön valintapainikkeisiin. Mieluisimmat hultasemat Tästä valiksta vit valita, minkä ketjun hultasemat tulee näyttää kartalla ja jaetussa näytössä. Napauta painiketta hultaseman merkin vieressä vaihtaaksesi esitystilan. Vinkki Näytön alareunan painikkeella Näytä kaikki erikiskhteet saat vaihdettua glbaalisti kaikkien käytettävissä levien merkintöjen tilan. 2D-kartan suunta Phjinen ylös Tilassa Phjinen ylös karttanäkymä suuntautuu aina phjiseen: Käytännössä ajsuunta siis pikkeaa kartan suunnasta tai vi lla jpa päinvastainen. 31

35 Asetusten mukkaaminen Kartta ajsuuntaan Tilassa Kartta ajsuuntaan karttanäkymä määräytyy aina kullisenkin ajsuunnan mukaan: Zmausasteesta riippuen vi myös käydä niin, että alue tai maa, jhn sinua tällä hetkellä pastetaan, näkyy näytöllä sivuttain tai ylösalaisin. Optimitu Tilassa Optimitu kartta suunnataan sen mittakaavasta riippuen jk phjiseen tai ajsuuntaan. Tisin sanen: Käytettäessä suurta zmausta (karttanäkymän vimakasta suurennusta) kartta näytetään ajsuunnassa, mikä helpttaa suunnistusta ympäristön mukaan. Pienempää zmausta käytettäessä (karttanäkymän suurennus minimaalinen) kartta kääntyy autmaattisesti niin, että se n aina suunnattu phjiseen: Tämä tila lisää läpinäkyvyyttä ja estää maiden tai alueiden esittämisen ylösalaisin. Vinkki 3D-elementit Vaiht 2D- ja kallistetun 3D-näkymän välillä vidaan tehdä ainastaan näytön kmpassikuvakkeen avulla. Kun kmpassikuvakkeen avulla n valittu klmiultteinen karttanäkymä, käytössä n vain näyttöasetus Ei mitään. Ei mitään Tilassa Ei mitään kartta näytetään kaltevana, mutta se ei sisällä tietja ympäristön tpgrafiasta. Esitys n aina ajsuuntaan. Kellnajan mut 24 h Kaikki kellnajat näytetään navigintihjelmistn sisällä 24 tunnin mudssa. 12 h Kaikki kellnajat näytetään navigintihjelmistn sisällä 12 tunnin mudssa (AM/PM). Autmaattizmaus Lähelle Nykyistä kartan saa zmataan humattavasti suuremmaksi. Keskietäisyys Kun autmaattinen zmaustimint n käytössä, nykyinen kartan sa suurennetaan keskizmausasteen mukaan, js seuraavaksi n tehtävä hjausliike. Kauas Nykyistä kartan saa zmataan humattavasti pienemmäksi. Autmaattinen himmennys Tätä vaihtehta tarvitaan vain navigintilaitteesi akkukäytöllä, sillä sitä käytetään navigintilaitteen virrankulutuksen alentamiseen ja siten tehn parantamiseen. Vaki Kun valitset vaihtehdksi Vaki, näytön kirkkautta himmennetään autmaattisesti (päiväkäytöllä: Kirkkaus yöllä; yökäytöllä: Himmennetty kirkkaus yöllä), kun laitetta ei käytetä 30 sekuntiin ja kun lähiaikina ei le tulssa hjausliikettä. 32

36 Asetusten mukkaaminen Kun laitetta käytetään tai hjausliike lähestyy (henkilöaut/mttripyörä: 5 kilmetrin kuluttua; plkupyörä: 750 metrin kuluttua), näytön kirkkautta säädetään autmaattisesti laitteen asetuksissa määritellyksi Kirkkaudeksi päivällä (ks. kappale Näytön asetukset) ja himmennetään tämän jälkeen. Älykäs Kun valitset vaihtehdn Älykäs, näytön kirkkautta säädetään yökäytöllä prrastetusti vielä tarkemmin: näytön kirkkautta säädetään seuraavan hjausliikkeen etäisyydestä riippuen autmaattisesti jk minimaaliseksi (matka seuraavaan hjausliikkeeseen yli 5 kilmetriä), himmennetyksi kirkkaudeksi yöllä (matka seuraavaan hjausliikkeeseen: 2,5 5 km) ja laitteen asetuksissa määritetyksi kirkkaudeksi yöllä (matka seuraavaan hjausliikkeeseen alle 2,5 km tai laitetta käytetään). Tämän jälkeen näytön kirkkautta himmennetään jälleen autmaattisesti. Kieliasetusten mukkaaminen Tässä alavalikssa vit mukata kielikhtaisia parametreja. Kieli Navigintihjelman valikkkieli asetetaan valmiiksi maakhtaisen asennustiedstn valinnalla tai kielen valinnalla asennuksen aikana. Js navigintilaitteeseen n esiasennettu useita kieliä, vit valita tisen kielen napauttamalla haluamaasi khtaan tässä näkyvässä valikssa. Vinkki Muiden kielten asentaminen jälkikäteen nnistuu valitsemalla maakhtaiset asennustiedstt GPal Assistant -hjelman sisällä (kats jaksa Timet Cntent Imprt Wizard -timinnlla). Näppäimistön valinta Aakksten mukaan Syöttö aakksnumeerisella näppäimistöllä (esim. maiden, paikkjen ja katujen nimet) tapahtuu näppäimistöllä aakksten mukaan järjestetyn vakinäppäimistön avulla. Saksa Näppäimistön järjestys vaihtuu kirjitus- ja tietkneiden näppäimistölle kehitettyyn QWERTZ-näppäinjärjestykseen, jka n suunniteltu saksankieliselle alueelle sekä Pulalle, Tshekinmaalle ja Venäjälle. Englanti Näppäimistön järjestys vaihtuu kirjitus- ja tietkneiden näppäimistölle kehitettyyn QWERTY-näppäinjärjestykseen, jka n suunniteltu englanninkieliselle alueelle, Skandinavialle, Italialle, Turkille, Kreikalle, Prtugalille ja Alankmaille. Ranska Näppäimistön järjestys vaihtuu kirjitus- ja tietkneiden näppäimistöille kehitettyyn AZERTY-näppäinjärjestykseen, jka n suunniteltu ranskankielisille maille. Kyrillinen Näppäinten järjestys vaihdetaan venäjän kyrilliselle kirjitustavalle kehitetyn näppäinjärjestyksen mukaiseksi. Kyrillinen Näppäinten järjestys vaihdetaan kreikan kyrilliselle kirjitustavalle kehitetyn näppäinjärjestyksen mukaiseksi. 33

37 Asetusten mukkaaminen Puhutut ilmitukset Katujen nimet Kun tämä asetus n valittuna, ilmitetaan seuraavan hjausliikkeen yhteydessä kadun nimi. Liikennehjeet Kun tämä asetus n valittuna, seuraavan hjausliikkeen yhteydessä annetaan liikennehjeet puhuttuina. Suunnat Kun tämä asetus n valittuna, ilmitetaan seuraavan hjausliikkeen yhteydessä suunta. Ohjelman asetusten mukkaaminen Tässä alavalikssa vit mukata svelluskhtaisia parametreja. TMC-asetukset Tässä alavalikssa vit määrittää TMC-liikennetiedtteiden vastaantn. Humautus TMC n digitaalinen raditietpalvelu, jlla siirretään liikennehäiriötiedtteita Radi Data System (RDS) -järjestelmää käyttäen, ja navigintilaitteesi pystyy tulkitsemaan sen lähettämät tiedt. TMC käyttää pliisin, ruuhkapäivystyspalvelujen ja muiden käytettävissä levien lähteiden timittamia tietja. Liikennepalvelun signaalin vastaantn laatu näkyy karttanäkymän ylläreunan tilanäytöllä. Alareunan painikkeilla vit valita seuraavia asetuksia: Kierttie Ei mitään Ruuhkan kiertäminen TMC-tietjen phjalta ei le käytössä. Manuaalinen Kun käytössä n manuaalinen ruuhkan kiertäminen, saat tiedn TMC-järjestelmän ilmittamista liikennehäiriöistä vain kartalla näkyvänä varitusmerkkinä. Autmaattinen Laite määrittää saamiensa TMC-tietjen avulla autmaattisesti reitin ruuhkan kiertämiseksi (kats myös Reittiasetusten mukkaaminen ). Lähetinhaku Autmaattinen Navigintilaite etsii lähetintä autmaattisesti. Vastaantn laadun heikentyessä etsitään heti uutta lähetintä. 34

38 Asetusten mukkaaminen Manuaalinen Manuaalista lähetinhakua käyttäessäsi vit määrittää TMC-lähettimen kiinteästi painikkeilla ja. Vastaantn laadun heikentyessä ei sillin etsitä uutta lähetintä. Aikavyöhyke Humautus Painikkeita ja vi käyttää vain sillin, kun etsit TMC-lähetintä manuaalisesti. Navigintilaitteen aikavyöhykkeeksi määritetään Greenwich Mean Time. Tähän aikavyöhykkeeseen kuuluvat mm. Edinburgh, Lissabn, Lnt. Aikavyöhykkeeksi n timitushetkellä määritetty GMT+01:00 (Greenwich Mean Time plus 1 tunti). Tämä asetus vastaa aikavyöhykettä, jhn kuuluvat mm. Amsterdam, Berliini, Rma. Aikavyöhykkeeksi määritetään Greenwich Mean Time plus 2 tuntia. Tähän aikavyöhykkeeseen kuuluvat mm. Ateena, Istanbul, Minsk. Aikavyöhykkeeksi määritetään Greenwich Mean Time plus 2 tuntia. Tähän aikavyöhykkeeseen kuuluvat mm. Helsinki, Kiva, Riika, Sfia. Aikavyöhykkeeksi määritetään Greenwich Mean Time plus 3 tuntia. Tämä asetus vastaa aikavyöhykettä Mskva, Pietari, Vlggrad. Aikavyöhykkeeksi määritetään Greenwich Mean Time plus 4 tuntia. Tämä asetus vastaa aikavyöhykettä Samara. Aikavyöhykkeeksi määritetään Greenwich Mean Time plus 5 tuntia. Tämä asetus vastaa aikavyöhykettä Jekaterinburg. Aikavyöhykkeeksi määritetään Greenwich Mean Time plus 6 tuntia. Tämä asetus vastaa aikavyöhykettä Omsk. Aikavyöhykkeeksi määritetään Greenwich Mean Time plus 7 tuntia. Tämä asetus vastaa aikavyöhykettä Krasnjarsk. Turvallisuustila Aikavyöhykkeeksi määritetään Greenwich Mean Time plus 8 tuntia. Tämä asetus vastaa aikavyöhykettä Irkutsk. Aktivitu Tällä asetuksella vit ttaa käyttöön turvallisuustilan: Turvallisuustila estää laitteen hjauksen ksketusnäytön avulla ajn aikana ja estää siten mahdllisen liikenteen tapahtumista jhtuvan harhaanhjauksen. Aktiivinen kartta Ei käytössä Tällä asetuksella vit pistaa käytöstä turvallisuustilan: Sillin laitteen hjaus ksketusnäytön avulla n mahdllista myös ajn aikana. Tässä näkyy aktiiviselle karttamateriaalille määritetty asetus. Js let asentanut navigintijärjestelmään lisää karttamateriaalia, vit tästä valita vaihtehtisia karttja. Piirrä GPS-reitti Pis käytöstä Ajettua tai käveltyä reittiä ei piirretä ja tallenneta GPS-reittinä navigaattriin. 35

39 Asetusten mukkaaminen Aktivitu Js valitsen tämän asetuksen, nykyinen reitti tallennetaan tästä hetkestä lähtien. Tallennus keskeytyy, js nllaat tiedt näkymässä Retki-inf (kats Retki-inf) tai valitset vaihtehdn Tallenna GPS-reitti: Ei käytössä. Yksikkö Metrinen Kaikki matkat mitataan metrijärjestelmän mukaan. Näytön ilmitukset ja matkatiedt perustuvat kilmetri/metri-frmaattiin. Imperiaalinen Kaikki matkat mitataan imperiaalisen järjestelmän mukaan. Näytön ilmitukset ja matkatiedt perustuvat maili/jalka-frmaattiin. Versitiedt Tällä painikkeella saat näkyviin asennetun karttamateriaalin valmistaja- ja versitiedt. Laiteasetusten mukkaaminen Tässä valittavana n seuraavat asetusvalikt: Äänenvimakkuus Näytön asetukset Energia-asetukset Security-asetukset (laitteesta riippuen) FM-lähetin (laitekhtainen) Palauta tehdasasetukset Avaa kullinenkin alavalikk napauttamalla yhtä painikkeista. Asetusvalikista pääset pis napauttamalla painiketta. Äänenvimakkuuden asetukset Tästä alavaliksta vit määrittää yksilöllisesti äänenvimakkuuden puheentunnistuksen, napsautuksille ja MP3-tiedstjen tistlle MP3 Player -lisäsvelluksella. Tässä määritetty äänenvimakkuus kskee tista niin sisäisillä kaiuttimilla kuin navigintilaitteen kuulkeliitännän (3,5 mm ministereliitäntä) kautta. Painikkeilla ja vit pienentää tai suurentaa erikseen kunkin signaalin äänenvimakkuutta seitsemänprtaisella asteiklla. Alimmalla taslla signaalin tist mykistyy. Näytön asetukset Tässä alavalikssa vit mukata erikseen päivä- ja yökäytön valisuusasetuksia sekä kalibrida näytön. Js napautat painiketta Kirkkauden säätö, vit vähentää tai lisätä erikseen khdan Valisuus päivälla ja khdan Valisuus yölla painikkeilla ja kuusiprtaisella asteiklla. Vit kalibrida navigintilaitteen ksketusnäytön uudelleen napauttamalla painiketta Näytön kalibrinti. Se n tarpeen, js ksketusnäytön tiedt eivät enää vastaa suritettua timinta: esimerkiksi painikkeiden ja niihin liittyvien merkkien tai kmentjen järjestys ei välttämättä le enää sama. Tee kalibrinti nudattamalla näytölle tulevia hjeita napauttamalla khderasteja. Ota lpuksi uudet asetukset käyttöön napauttamalla näyttöä uudelleen. 36

40 Asetusten mukkaaminen Humautus Js alustat navigintilaitteesi flash-muistin esim. päivittääksesi uudempaan hjelmistversin, näyttö n sillinkin kalibritava uudelleen asennuksen aikana (kats myös laitteen sähköistä käsikirjaa). Valisuusasetukset tallennetaan ja tallennettu arv tetaan käyttöön, kun navigintijärjestelmä käynnistetään seuraavan kerran. Energia-asetukset Tässä alavalikssa vit mukata akku- ja verkkkäytön energiansäästöasetuksia. Näytön alareunassa näkyy pylväskaavina akun nykyinen lataustila. Kun napautat valikn khtaa Akkukäytöllä vit valita luettelsta yhden seuraavista vaihtehdista: Ei käytössä Navigintilaitteesta katkaistaan virta vasta sitten, kun sisäisestä akusta lppuu virta. 15/30/45 min / 1/2 tunnin kuluttua Js navigintilaitetta ei käytetä eikä se parhaillaan pasta määränpäähän, se siirtyy valitun ajan kuluttua valmiustilaan: kun painat virtakatkaisinta, laite aktivituu jälleen ja esiin tulee viimeksi käytetty ikkuna. Kun napautat valikn khtaa Kytketty laturiin vit valita luettelsta yhden seuraavista vaihtehdista: Ei käytössä Navigintilaitteen virtaa ei katkaista kskaan. 15/30/45 min / 1/2 tunnin kuluttua Js navigintilaitetta ei käytetä eikä se parhaillaan pasta määränpäähän, se siirtyy valitun ajan kuluttua valmiustilaan: kun painat virtakatkaisinta, laite aktivituu jälleen ja esiin tulee viimeksi käytetty ikkuna. Valikssa Autmaattivalmiustila vit määrittää, miten laite käytteäytyy, js virransyöttöpistke irrtetaan latauksen tai käytön aikana. Ei käytössä Laite pysyy virransyöttötilasta riippumatta käynnissä, kunnes sisäinen jännite n kulunut lppuun. Sillin käytössä vat asetukset, jtka let määrittänyt khdassa Energiaasetukset. 1 minuutti Js napautat luetteln khtaa 1 minuutti, laitteen virta katkeaa autmaattisesti minuutin kuluttua latauspistkkeen irrttamisesta. 2 minuuttia Js napautat luetteln khtaa 2 minuuttia, laitteen virta katkeaa autmaattisesti kahden minuutin kuluttua latauspistkkeen irrttamisesta. 5 minuuttia Js napautat luetteln khtaa 5 minuuttia, laitteen virta katkeaa autmaattisesti kahden minuutin kuluttua latauspistkkeen irrttamisesta. Js et le valinnut khtaa Autmaattinen valmiustila: Ei käytössä, navigintilaitteen näytölle seuraava ikkuna, kun virransyöttöpistke n irrtettu. 37

41 Asetusten mukkaaminen -näppäimellä pääset takaisin näyttöön, jka li aktiivisena ennen pistkkeen irrttamista. -näppäimellä laite sammuu. -näppäimellä laite käynnistyy uudelleen. Js et surita asetusta, laite kytkeytyy valmiustilaan viiden minuutin kuluttua. Humautus Humaa, että tämä timint n käytettävissä vain tietyissä laitetyypeissä. Security asetukset Navigintijärjestelmä tarjaa mahdllisuuden käytön sujaamiseen käyttäjän valitsemalla salasanalla. Lisätietja Security asetuksista n laitteen käsikirjassa. Humautus Humaa, että tämä asetus n käytettävissä vain tietyissä laitetyypeissä. FM-lähetin Lisätietja FM-lähettimen asetuksista n laitteen käsikirjassa. Humautus Humaa, että tämä asetus n käytettävissä vain tietyissä laitetyypeissä. Palauta tehdasasetukset Tällä painikkeella vit palauttaa laitteen tehdasasetukset. Samalla menetät muun muassa kaikki henkilökhtaiset asetuksesi, kuten susikit ja viimeksi ilmitetut khteet: Siksi tämä timint kannattaa surittaa vain sillin, kun näitä tietja ei enää tarvita. Kun napautat painiketta, navigintilaitteen näytölle tulee vahvistusikkuna. Palauta tehdasasetukset napauttamalla painiketta : Muussa tapauksessa vit keskeyttää timinnn painikkeella. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen n ensimmäiseksi valittava kieli hjelmistn sisällä. Lisäksi sinulla n navigintihjelman käynnistyksen jälkeen mahdllisuus tutustua navigintijärjestelmään tarkemmin lyhyen esittelyn avulla: halutessasi vit myös hittaa tämän vaiheen ja ryhtyä suraan käyttämään navigintijärjestelmää. 38

42 Asetusten mukkaaminen Erikistimintjen mukkaaminen Npeusrajitus Älä näytä Karttamateriaalissa kullekin reitille määritettyjä suurinta sallittua npeutta kskevia tietja ei näytetä näytöllä eikä npeuden ylittymisestä ilmiteta äänimerkillä (asetus: Älä näytä). Näyttö ilman varitusta Tälle reitin salle määritetty suurin sallittu npeus näytetään kartalla, mutta navigintijärjestelmä ei anna äänimerkkiä npeuden ylittyessä. Varitus 5 km/h:n ylityksestä (vaihtehtiset asetukset: 10/15/20/25/30 km/h) Tälle reitin salle määritetty suurin sallittu npeus näytetään kartalla. Lisäksi navigintijärjestelmä varittaa äänimerkillä, js ylität suurimman sallitun npeuden valitulla kilmetrimäärällä. Humautus Valikssa Ohjelman asetukset > Yksiköt tehdyn pituusfrmaatin valinnan mukaan (ks. alla) maksiminpeuden ylitys mitataan ja ilmitetaan jk kilmetreinä tunnissa (metrinen) tai maileina tunneissa (imperiaalinen). Tdellisuudessa mitattava suurimman sallitun npeuden ylitys määräytyy kuitenkin aina karttamateriaalissa ja kyseisessä maassa käytetyn pituusfrmaatin mukaan: Käytettäessä reittipastusta Englannissa sallitun npeuden ylitys mitataan siksi maileissa, vaikka lisit valinnut pituusfrmaatiksi km. Ohjattu asetustimint Tällä painikkeella vit käynnistää hjatun asetusten määrittämisen, jka näkyy näytöllä myös navigaattrin ensimmäisen käyttööntn yhteydessä. Ohjattu asetusten määrittäminen auttaa spivien asetusten valitsemisessa navigaattrille: asetusten mukkaaminen tapahtuu vaiheittain liikkumalla asetusvaihtehtjen välillä painikkeilla ja. Ohjatun asetusten määrittämisen vi hakea näytölle millin tahansa ja sulkea painikkeella : tähän mennessä määritetyt asetukset krvaavat tähän asti vimassa lleet navigaattrin asetukset. Pikavalikkasetusten mukkaaminen Pikavalikn saat käyttöön painamalla karttanäkymän ikean alakulman painiketta. Sen avulla saat suraan käyttöösi timintja, jihin pääset muuten ainastaan tavanmaisten valikiden kautta. Vit liittää yhteen pikavalikn painikkeista esimerkiksi vaihtehdn Kaupunki. Kun napautat painiketta, pääset tästä lähtien suraan syöttämään kaupungin nimen ikkunaan Syötä site. Tiseen pikavalikn painikkeeseen vit sen sijaan liittää esim. lisäsvelluksen MP3 Player päästäksesi käyttämään sitinta suraan. Tällä tavalla vit määrittää jpa neljä usein tarvitsemaasi timinta, jtka saat aktivitua npeasti pikavalikn painikkeilla. 39

43 Asetusten mukkaaminen Valitse pikavalikkn haluamasi timinnt seuraavasti: 1. Napauta painiketta Pikavalikn asetukset pikavalikn alapalkissa. Näytölle tulee viesti, jssa kehtetaan valitsemaan jkin näytön painikkeista sen timinnn muuttamiseksi. 2. Napauta haluamaasi painiketta valitaksesi uuden timinnn tai muuttaaksesi nykyistä timinta. 3. Napauta ikkunassa Pikavalikn asetukset sen pääryhmän painiketta, jhn haluamasi timint kuuluu. Valittavina vat seuraavat pääryhmät: Khteen määrittäminen Reitin tiedt Muita käyttökhteita Erikiskhteet Asetukset Muut näkymät 4. Napauta valitsemassasi pääryhmässä haluamasi timinnn painiketta. Nyt määritetään tämän timinnn ja pikavalikn painikkeen yhteys. Js haluat pistua tästä näytöstä valitsematta mitään, napauta painiketta. 40

Ohjelmistokäsikirja GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistokäsikirja GoPal Navigator -versio 4 - 2 - Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tervehdys... 4 1.2 CD/DVD-levyn sisältö... 4 1.3 Järjestelmävaatimukset... 6 1.4 Käytännöt tässä käsikirjassa... 7 1.5 Vinkkejä

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisivastaanttimissa YLE lähettää neljää (4) televisipalvelua: YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5 ja YLE TEEMA ja klmea (3) radipalvelua: YLE Puhe, YLEN KLASSINEN ja YLE

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Käyttöohjeet (Pitkä versio)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Käyttöohjeet (Pitkä versio) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Käyttöohjeet (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 3 1 2 2 Laitteen esittely Näytön vieressä ovat seuraavat näppäimet: 1 Virtakatkaisin: Pitkä painallus

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110. Suomi

Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110. Suomi Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110 Suomi Elokuu 2007 Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tarvike ja varaosatilaukset 09 87 007 426 varaosat@hako.fi. Hakomatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hako.fi

Käyttöohjeet. Tarvike ja varaosatilaukset 09 87 007 426 varaosat@hako.fi. Hakomatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hako.fi Käyttöhjeet Tarvike ja varasatilaukset 09 87 007 426 varasat@hak.fi Hakmatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hak.fi 1 Jhdant Jhdant Hyvä asiakas, tavitteenamme n, että Hakmatic B30/45 kneen erinmaiset minaisuudet

Lisätiedot

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Käyttö- ja asennusohje (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Laitteen esittely 1 Näyttö (kosketusnäyttö): Helppo

Lisätiedot

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Käyttö- ja asennusohje (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Laitteen esittely 1 Näyttö (kosketusnäyttö): Helppo

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. MobileNavigator 6

Käyttöohjekirja. MobileNavigator 6 Käyttöohjekirja MobileNavigator 6 Päivitetty: Kesäkuu 2006 Impressum 8NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Tässä kirjoituksessa sisältyvät tiedot ja ilmoitukset voidaan ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Elokuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä

Lisätiedot

Lue minut ensin 7. Muistikortti 9

Lue minut ensin 7. Muistikortti 9 Mazda NB1 Viiteopas Sisällys Lue minut ensin 7 Käynnistäminen ja sammuttaminen... 7 Määrittäminen... 7 GPS-vastaanotto... 7 Laite ei käynnisty... 7 Pidä huolta laitteestasi... 8 Lisätietoja... 8 Muistikortti

Lisätiedot

Versio 1.3. Marraskuu 2006

Versio 1.3. Marraskuu 2006 Versio 1.3 Marraskuu 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Kaikki oikeudet pidätetään. ROUTE 66 ja ROUTE 66-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietojen tekijänoikeudet NAVTEQ B.V. TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. TomTom ONE. EasyPort TM -pidike. Autolaturi. RDS-TMC-liikennevastaanotin* Oppaat. USB-johto. * Ei tule kaikkien tuotteiden mukana.

Pakkauksen sisältö. TomTom ONE. EasyPort TM -pidike. Autolaturi. RDS-TMC-liikennevastaanotin* Oppaat. USB-johto. * Ei tule kaikkien tuotteiden mukana. TomTom ONE 1. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö TomTom ONE EasyPort TM -pidike Autolaturi RDS-TMC-liikennevastaanotin* Oppaat USB-johto * Ei tule kaikkien tuotteiden mukana. 2 2. Aloittaminen Aloittaminen

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri. Asennus- ja käyttöohje

P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri. Asennus- ja käyttöohje P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri Asennus- ja käyttöohje Versio: 3.7 Julkaisupäivämäärä: kesäkuu 2013 Pitney Bowes tarjoaa tämän asiakirjan käyttäjille veloituksetta ohjelmiston kanssa käytettäväksi.

Lisätiedot

Soveltuu eri formaateissa olevien aineistojen visualisointiin, hallinnointiin, editointiin, analysointiin, karttatulosteiden tuottamiseen jne.

Soveltuu eri formaateissa olevien aineistojen visualisointiin, hallinnointiin, editointiin, analysointiin, karttatulosteiden tuottamiseen jne. QGIS kurssi 15. 16.5.2014 Kurssin tarkitus n perehdyttää kurssilaiset paikkatiedn perusteisiin ja ilmaisen paikkatiet hjelmistn QGIS:n käyttöön. Kurssi järjestetään Turun ylipistn maantieteen sastn tilissa

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö Tuikki.fi hjeistus Sisältö Yleistä Rekisteröinti Sisäänkirjautuminen Unhditk salasanan timint Saalispalaute rekisteröityneelle käyttäjälle Saalispalaute ilman sisäänkirjautumista Prfiili Päiväkirjani Valkuvat

Lisätiedot

Vahingot ja varkaudet

Vahingot ja varkaudet CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta

Lisätiedot

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää

Lisätiedot

Laatikon sisältö a TomTom ONE XL HDT D E F G H

Laatikon sisältö a TomTom ONE XL HDT D E F G H TomTom ONE XL HDT 1. Laatikon sisältö Laatikon sisältö a TomTom ONE XL HDT A B C D E F G H A Latauksen merkkivalo B Kosketusnäyttö C Virtapainike D Kaiutin E Ulkoisen antennin liitin F USB-liitin G Muistikorttipaikka

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot