Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme"

Transkriptio

1 -1.5 #88 - JOULUKUU NORDEA BANK S.A. Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2008 Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa Nordea Bank ottaa hoitoonsa Glitnirin private banking asiakkaat Luxemburgissa Markkinatilanne Näkymät Kaikki omaisuuslajit ovat tällä hetkellä neutraalipainossa. Kansainvälinen finanssikriisi painaa edelleen maailmantaloutta. Deflaatiohuolet ovat nyt syrjäyttäneet inflaatiopelot ja saaneet valtiot julkistamaan tuki- ja pelastuspaketteja. Keskuspankit puolestaan ovat 9 keventäneet rahapolitiikkaansa huomattavas- 7 5 ti ja ryhtyneet toimiin 3 luotonannon lisäämiseksi. Osakemarkkinoiden jatkuvan laskun takia -5 osakkeiden arvostukset vaikuttavat houkuttelevilta. Koska taloudellisen toimeliaisuuden ja yritysten tulosten näkymät kuitenkin heikkenevät, markkinoiden viimeaikainen nousu näyttäisi aiheutuneen puhtaasti markkinoiden tunnelmasta. Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme dollarista on edelleen positiivinen, mutta lyhyen aikavälin epävarmuuden takia olemme palauttaneet dollarin neutraalipainoon. Tämänhetkinen rahoitusvaluuttasuosituksemme eurosijoittajille on 45 euroissa, 30 Sveitsin frangeissa ja 25 Tšekin korunoissa. Joukkolainat Olemme laskeneet korkotuotteet ylipainosta neutraalipainoon, koska valtionlainojen tuottoihin kohdistuu edelleen paineita. Samanaikaisesti duraatiota on OECD leading indicator & OECD growth OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change pidennetty noin vuodella. Suosimme edelleen investment grade lainoja spekulatiivisten lainojen sijaan ja spekulatiivisella puolella suosimme kehittyvien markkinoiden lainoja high yield yrityslainojen sijaan. Suosimme edelleen myös tanskalaisia kiinnitysluottolainoja. Osakkeet Osakkeet ovat reagoineet positiivisesti Yhdysvaltain uuden hallinnon tärkeimpiin poliittisiin nimityksiin sekä valtioiden ja keskuspankkien julkistamiin toimiin. Luottamus on kuitenkin edelleen hauras. Talouden heikkenevistä näkymistä huolimatta tulosennusteet saattavat alennustenkin jälkeen olla liian korkeita, joten tulospettymykset voivat vielä vaikuttaa osakkeisiin. Maantieteelliset painotuksemme ovat ennallaan: neutraali paino Yhdysvalloissa ja Euroopassa, lievä ylipaino kehittyvillä markkinoilla ja alipaino Japanissa. Sektoripainotuksissa pidämme ylipainossa erityisesti energian, teollisuustuotteet ja palvelut, peruste- 5 4 ollisuuden ja tietoliikennepalvelut. Alipainossa 3 2 pidämme erityisesti 1 kulutustavarat ja palvelut sekä yhdyskuntapalvelut Inflation,

2 Pääkirjoitus Nordea Bank S.A. 562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Tel Fax Hyvät lukijat Juhlan aiheet ovat olleet todella vähissä vuonna Useimmille sijoittajille vuodesta näyttäisi tulevan kaikkien aikojen huonoin, eikä markkinoiden toipumisesta ole näkyvissä selviä merkkejä. Syksyn aikana monet valtiot ovat tukeneet rahoitusjärjestelmää onnistuneesti. Luottomarkkinat ovat kuitenkin edelleen erittäin kireät, sillä monet pankit haluavat supistaa luotonantoaan parantaakseen vakavaraisuuttaan. Hyvä puoli asiassa on se, että alun lievän epäröinnin jälkeen järjestelmää pyritään tukemaan tosissaan sekä antamalla suoraa taloudellista tukea että laskemalla korkoja. Talouden elpymisen aikataulua ja taantuman syvyyttä ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa tiedetä. Yksi toipumisen avaintekijöistä löytynee luottomarkkinoilta. Jotta pankit voivat jälleen lisätä luotonantoaan, niihin on todennäköisesti pumpattava lisää pääomaa. Rahoitusmarkkinat, erityisesti osakemarkkinat, elpyvät yleensä ennen reaalitaloutta. Tavallisesti rahoitusmarkkinoiden piristyminen käynnistyy, kun on suhteellisen selvää, milloin reaalitalous alkaa toipua. Tällä hetkellä on vielä epävarmaa, milloin se tapahtuu, mutta todennäköisesti ja toivottavasti vuoden 2009 alkupuoliskolla. Inflaatio näyttää nyt hidastuvan nopeasti, mikä mahdollistaa lyhyiden korkojen huomattavat leikkaukset. Ne puolestaan lisäävät pitkien, luottoluokitukseltaan hyvien joukkolainojen houkuttelevuutta. Viime kuukausien aikana markkinoilla on kuitenkin ollut ainakin minun aikanani ennennäkemätöntä heilahtelua. Tarvitaan siis huolellista riskienhallintaa. Viime kuukausina ei ole nähty kovin monta valonpilkahdusta. Olen kuitenkin tyytyväinen Nordean yleiseen kehitykseen. Konservatiivisen riskienhallinnan ansiosta Nordea-konserni on tähän saakka selvinnyt myllerryksestä suhteellisen hyvin. Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli hyvä, ja koko vuoden 2008 tuloksen odotetaan olevan linjassa vuoden 2007 tuloksen kanssa. Lopuksi haluan toivottaa hyvää joulua ja parempaa uutta vuotta. Jhon Mortensen Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Postfach CH-8034 Zürich Tel Fax Nordea S.A. julkaisee Investment News - sijoitusuutiset Nordea A/S:n luvalla. Nordea A/S toimii sijoitusyhtiönä Isossa-Britanniassa SFA:n sääntöjen mukaisesti. Investment Newsin ainoana tavoitteena on tiedottaminen. Materiaalin kopioiminen mekaanisesti, valokuvaamalla tai muilla keinoin on kielletty. Julkaisua ei missään tapauksessa saa tulkita siinä mainittujen arvopapereiden myynti- tai ostosuositukseksi. Sen sisältämät tiedot ovat peräisin luotettaviksi uskotuista lähteistä, mutta Nordea Bank S.A. ei voi taata tietojen oikeellisuutta. Nordea -konsernin yhtiöillä voi olla pitkätai lyhytaikaisia sijoituksia tässä julkaisussa mainittuihin arvopapereihin tai niiden johdannaisiin. On mahdollista, että yksittäiset Nordea-konsernin työntekijät eivät yhdy tässä julkaisussa esitettyihin suosituksiin tai mielipiteisiin. Toimittaja: Jørgen Jakobsen #88 Pääkirjoitus - 02

3 Kokonaiskuva Rahoitusmarkkinoiden jatkuvaan myllerrykseen on löydetty useita syypäitä, kuten ahneet pankkiirit, tietämättömät sijoittajat, naiivit lainanottajat, veltot valvontaviranomaiset, välinpitämättömät hallitukset ja epäpätevät luokituslaitokset. Myös keskuspankkeja on arvosteltu kovasanaisesti, lähinnä siksi, että niiden viime vuosina harjoittama kevyt rahapolitiikka on kasvattanut globaalia rahavarantoa huomattavasti. Monien analyytikkojen mielestä tämän seurauksena paisunut likviditeetti on yksi syy nykyiseen kriisiin, koska se sai muun muassa sijoituspankkiirit luomaan juuri ne instrumentit (esimerkiksi 9 kiinteistöluottolainat), joiden romahdettua 7 myräkkä rahamarkkinoilla alkoi. Yksi tehokkaimmista keinoista, 1-1 joilla keskuspankit voivat vaikuttaa -3 taloustilanteeseen, on korkopolitiikka. -5 Korkoja lasketaan yleensä taloudellisen toimeliaisuuden vauhdittamiseksi ja nostetaan toimeliaisuuden rajoittamiseksi ja inflaation hillitsemiseksi. Toisaalta korot määräävät myös rahan hinnan ja sitä kautta lainan hinnan. Se puolestaan vaikuttaa markkinoiden velanottohalukkuuteen. Yksi syy siihen, miksi keskuspankit keventävät niin hanakasti rahapolitiikkaa laskusuhdanteen lähestyessä, on se, että korkojen laskemista aikaisessa vaiheessa on pidetty hyvänä keinona lievittää taantuman tai taloudellista toimeliaisuutta jarruttavan vakavan sokin, kuten World Trade Centerin terroriiskun, kokonaisvaikutuksia. Tämä on ollut keskuspankkien mantra luvun suuresta lamakaudesta alkaen. Tuolloin lama kärjistyi entisestään, kun rahapolitiikkaa kiristettiin vastakaikuna vuoden 1929 pörssiromahdukselle. Jos elvyttävää rahapolitiikkaa sovelletaan ilman rajoituksia, sen aiheuttama kysyntäinflaatio kiihdyttää palkkainflaatiota, kun teollisuus kilpailee 5 3 Inflation, USD/share Share supistuvasta työvoimasta. Myös varallisuuden hinnat nousevat, kun ylimääräinen likviditeetti etsii kotia ja varoja sijoitetaan esimerkiksi kiinteistöihin ja arvopapereihin. Koska korkoja on jo laskettu selvästi ja huomattavia uusia laskuja on tiedossa (ehkä jopa nollatasolle), on ymmärrettävää, että OECD GDP, y/y change monet pelkäävät elvyttävän rahapolitiikan synnyttävän lähiaikoina uuden likviditeettikuplan Dec-06 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar OECD leading indicator; y/y change 5-year inflation expectations in the Euro-Zone and US US 5-year inflation expectations Euro-zone 5-year inflation expectations Näin ei kuitenkaan tarvitse käydä. Tämänhetkinen taantuma ei ole mitenkään tyypillinen, koska maailmantaloutta rasittaa lisäksi finanssikriisi. Suuri osa saatavilla olevasta likviditeetistä käytetään velkojen maksuun, ja kuluttajien käyttäytyminen EPS estimate 2008 EPS estimate in 2009 on todennäköisesti hillitympää kuin tähän asti, jopa tuhlaavaisena pidetyissä Yhdysvalloissa. Uusi lainsäädäntö edellyttänee myös lainanantajilta aiempaa Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 suurempaa varovaisuutta, ja erityisesti 5 kuluttajille annettujen luottojen volyymi 4 pienenee. 3 Tällainen 2 kehitys on myönteistä terveen 1 talouden kannalta pitkällä aikavälillä, mutta jotkut analyytikot 0 ovat muistuttaneet varoittaen Japanin kokemuksista 1990-luvulla. Silloin pitkittyneen taantuman seurauksena oli pitkäaikainen deflaatio ja talouden toimeliaisuus pysähtyi käytännössä kokonaan. Japanin talous ei ole vieläkään toipunut tästä täysin. Optimistisempien tarkkailijoiden mielestä tällaiset pelot ovat aiheettomia, koska nyt on otettu käyttöön ennakoivia toimintatapoja. Jos luottokriisi olisi jätetty oman onnensa nojaan, deflaation vaara olisi varmastikin ollut suurempi kuin miltä nyt näyttää. Tästä näkökulmasta hallitukset ovat puuttuneet tilanteeseen oikeaan aikaan pelastus- ja tukipaketein ja keskuspankit ovat yhdessä tuumin muuttaneet politiikkansa elvyttävämmäksi. Toivottavasti nämä toimet kantavat ennen pitkää hedelmää. Siihen asti sijoittajien on oltava kärsivällisiä. #88 Kokonaiskuva - 03

4 Joukkolainat ja valuutat Sijoitukset NOK USD Rahoitus CHF 30 CZK 25 EUR 45 Trendiennusteet Nyt EUR/USD EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/DKK EUR/NOK EUR/SEK USD/JPY kk ennuste Valuutat Yhdysvaltojen dollari on jatkanut vahvistumistaan edellisen Investment Newsin jälkeen. Tämän raportin kirjoitushetkellä EUR/USD-vaihtokurssi on laskenut 1,49:stä 1,26:een. Dollari on siis vahvistunut aikana, jolloin osakekurssit ovat sukeltaneet. Tämä viittaa siihen, että dollari voisi vahvistua lisää, jos osakemarkkinat luisuvat edelleen. Kurssien elpymisellä olisi päinvastainen vaikutus. Kun EUR/ USD-kurssin kehitystä tarkastellaan taloudellisten suhdanteiden ja keskuspankkien näkökulmasta, dollari kuitenkin vahvistunee pitkällä aikavälillä. Pitkän aikavälin näkemyksemme dollarin kehityksestä on edelleen positiivinen, mutta olemme päättäneet pitää yksilöllisten salkunhoitosopimusten painotuksen neutraalina, koska lähitulevaisuuden näkymät ovat epävarmat. Huomiota on viime aikoina kiinnitetty myös Ruotsin ja Norjan kruunuun, kun sijoittajat ovat karttaneet suhteellisen epälikvidejä pieniä valuuttoja. EUR/ SEK-vaihtokurssi on ensimmäistä kertaa reilusti yli 10 ja Ruotsin kruunun kurssi on edelleen hyvin matala. Myös Norjan kruunu on ennätyksellisen matalalla tasolla. Uskomme kummankin valuutan vahvistuvan pitkällä aikavälillä. Olemme tehneet rahoituspuolella joitakin muutoksia aiempaan linjaamme, jonka mukaan hoidimme rahoituksen sataprosenttisesti euroina (eurosijoittajalle). Näkemyksemme ei ole enää yhtä konservatiivinen ja kori on nyt: euro 45, Sveitsin frangi 30 ja Tšekin koruna 25. Korot ja joukkolainojen tuotot BKT:n supistuminen, inflaatioon kohdistuvat laskupaineet ja rahoitusmarkkinoiden kuohunta ovat saaneet keskuspankit reagoimaan voimakkaasti. Kehittyvät maat aloittivat leikkaamalla viime kuussa koordinoidusti ohjauskorkoja, ja sen jälkeen Yhdysvaltojen Fed, EKP sekä Englannin, Sveitsin, Kanadan, Ruotsin ja Uuden- Seelannin keskuspankit laskivat korkoja vielä lisää. Myös Japanin ja Norjan keskuspankit alensivat ohjauskorkoa. Odotamme keskuspankkien jatkavan maailmanlaajuisesti aggressiivisia koronlaskuja nykytasolta. Uskomme Fedin leikkaavan ohjauskoron nykyisestä 1 :sta 0,50 :iin vuoden loppuun mennessä. Korkoja lasketaan vieläkin reippaammin Länsi- Euroopassa, jossa ohjauskorot ovat huomattavasti korkeammalla ja siksi niitä on mahdollista alentaa enemmän. Odotamme Englannin ja Norjan keskuspankkien ja EKP:n laskevan ohjauskorkoa vielä 0,50 -yksiköllä vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Valtionlainojen tuotot ovat alentuneet huomattavasti. Tämän raportin kirjoitushetkellä Yhdysvaltojen 10 vuoden lainan tuotto oli laskenut 2,64 :iin ja euroalueen 10 vuoden lainan tuotto 3,08 :iin. Olemme tasapainottaneet salkkumme ja palauttaneet joukkolainojen painon neutraaliksi. Olemme myös kasvattaneet korkoherkkyyttä (eli duraatiota) vuodella. Muutosten jälkeen duraatio on noin 5,25 vuotta (vuotta pidempi kuin vertailuindeksissä). Suosimme edelleen investment grade lainoja spekulatiivisten lainojen sijaan, ja spekulatiivisella puolella suosimme kehittyvien markkinoiden lainoja high yield yrityslainojen sijaan. Suosimme yhä myös tanskalaisia kiinnitysluottolainoja niiden korkean laadun ja tuottopotentiaalin vuoksi. Viitelainojen tuotot ja odotukset Nyt USA 10 vuotta kk 2.20 Saksa 10 vuotta kk 3.50 Japani 10 vuotta kk 0.95 Ruotsi 10 vuotta kk 2.50 Tanska 10 vuotta kk 4.00 Norja 10 vuotta kk 4.93 Hinnat ja tuotot kk ennuste #88 Joukkolainat ja valuutat - 04

5 Osakkeet Kolea syksy Pidimme osakemarkkinoiden volatiliteettia suurena viimeksi kuluneen vuoden aikana, mutta se on osoittautunut suhteellisen pieneksi verrattuna viime kuukausina nähtyyn rahoitusmarkkinoiden myllerrykseen. Useimmat osakemarkkinat ovat luisuneet hyvin jyrkästi elokuun lopusta alkaen, ja alamäen ovat katkaisseet vain lyhytaikaisiksi jääneet kurssinousut aina silloin kun on ilmoitettu jonkin pelastustai tukipaketin käyttöönotosta. Vain harva aktiivinen sijoittaja on kokenut aiemmin mitään tällaista. Itse asiassa tämän vuoden kaltaista kehitystä ei ole nähty sitten luvun alun. Yksi tätä kehitystä kiihdyttänyt tekijä on velkaantuneisuuden vähentäminen. Monet sijoittajat, erityisesti hedge-rahastot, ovat käyttäneet salkuissaan laajaa velkavipua. Ne ovat ottaneet halpaa valuuttalainaa esimerkiksi 120 Japanin jeneissä ja sijoittaneet rahat osakkeisiin, joukkolainoihin 105 ja hyödykkeisiin. Ongelmia kuitenkin syntyy, kun suuri joukko velkarahaa käyttäneitä 80 sijoittajia joutuu purkamaan nämä positiot velkojen maksamiseksi. Koska osakkeet ovat yleisesti ottaen likvidimpiä kuin monet muut omaisuuslajit, esimerkiksi yrityslainat, osakkeisiin kohdistuu ankaria myyntipaineita. Neutraali osakejakauma Pidämme voimassa neutraalin osakejakauman. Osuimme oikeaan ennustaessamme, että vuoden 2008 jälkipuoliskoa ja vuotta 2009 koskevat tulosodotukset olivat selvästi liian optimistisia ja tulisivat todennäköisesti tuottamaan pettymyksen. Täytyy kuitenkin myöntää, että tulosodotusten leikkaukset ovat viime kuukausina olleet yllättävän nopeita ja suuria. Erään lähteen mukaan negatiivisia tuloskorjauksia on tehty marraskuussa ennätyksellisen paljon suhteessa positiivisiin. On kuitenkin epävarmaa, ovatko analyytikkojen ennusteet nyt realistisia. Tosin aiemman kokemuksen perusteella tulosennusteilla on tapana ampua yli kumpaankin suuntaan. Positiivista on se, että usean merkittävän marraskuussa tulosvaroituksen antaneen yhtiön osakekurssi ei ole enää laskenut. Se enteilee ehkä sitä, että pahin mahdollinen skenaario on jo hinnoiteltu kursseihin. Useimpien arvostusmenetelmien mukaan markkinat ovat nyt aliarvostetut, mutta talouskehitystä koskeva epävarmuus on huipussaan, joten käsityksemme ei ole tätä optimistisempi. Onko nyt aika tasapainottaa salkkua? Jos salkun osakkeet ja joukkolainat olivat vuoden alussa tasapainossa ja salkun koostumusta ei ole muutettu, joukkolainat ovat nyt todennäköisesti selkeästi S&P 500 EPS estimates Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 EPS estimate 2008 EPS estimate in 2009 ylipainossa ja osakkeet alipainossa niiden heikon kehityksen jälkeen. Jos sijoittaja haluaa pitää nämä kaksi omaisuuslajia tasapainossa ajan mittaan, nyt voisi olla hyvä aika alkaa tasapainottaa salkkua eli lisätä vähitellen osakepositioita ja vähentää joukkolainoja, jotta salkku palautuu tasapainoon. Olemme aloittaneet syksyn aikana tasapainottamisen pitääksemme osakejakauman neutraalina lähinnä lisäämällä omistuksiamme defensiivisillä sektoreilla (teleoperaattorit, kulutustavarat ja -palvelut ja terveydenhoito) sekä perusteollisuudessa ja rahoitusalalla. Huomio yhtiöiden taseisiin Yksi tärkeä huomioon otettava tekijä osakesijoituksissa on yhtiön taseen vahvuus. Tämä koskee erityisesti liiketoiminnan rahoitusta. Nykytilanteessa on vaikeaa ja/tai kallista hankkia uutta osakepääomaa tai laskea liikkeeseen yrityslainoja ja sijoittajien kannattaa yleensä suhtautua varovaisesti yhtiöihin, joiden tase on heikko tai joilla on tarve jälleenrahoittaa toimintaansa lyhyellä aikavälillä. Yhtiöt, joiden on pakko hankkia pääomaa pelkästään selvitäkseen, menestyvät hyvin todennäköisesti muuta markkinaa heikommin. Kulta salkun tasapainottajana Jos sijoittajaa huolestuttaa erilaisten pelastus- ja tukipakettien vaikutus inflaatioon pitkällä aikavälillä, kannattaa harkita kullan käyttämistä suojaukseen. Tänä vuonna kullan arvo Yhdysvaltojen dollareina on pysynyt toistaiseksi lähes ennallaan mutta noussut euroina 10. Se on toisin sanoen tuottanut paremmin kuin useimmat muut omaisuuslajit. Fyysisestä kullasta vaikuttaa olevan tällä hetkellä pulaa, kun monet sijoittajat ovat hankkineet sitä turvasatamasijoitukseksi. Se, ettei kullan hinta ole noussut pulasta huolimatta, johtuu pääasiassa siitä, että monet hedge-rahastot ovat tehneet sijoituksia kultafutuureihin, jotka niiden on ollut pakko realisoida yrittäessään vähentää velkojaan. Toinen syy voi olla se, että laimea talouskasvu on painanut lyhyen aikavälin inflaatio-odotuksia alaspäin, mikä on kullan kannalta negatiivista, koska sitä on pidetty hyvänä inflaatiosuojana. Pitkän aikavälin näkemyksemme kullasta on positiivinen, koska uskomme sijoittajien kysynnän lisääntyvän ajan mittaan ja koska vain hyvin harva sijoittaja omistaa kultaa tällä hetkellä. Turvallisin tapa hankkia kultaa on ostaa sitä suoraan. Sijoittajien, jotka ovat halukkaita ottamaan riskiä paremman tuoton saamiseksi, kannattaa harkita suurten kultakaivosyhtiöiden osakkeita. #88 Osakkeet - 05

6 Omaisuuslajijakauma Nyt kun vuotta 2008 on jäljellä enää alle kuukausi, on selvää, että sijoittajat muistavat vuoden yhtenä kaikkien aikojen vaikeimmista. Rahoitusmarkkinoiden kuohunta ja kansainvälisen taantuman varmistuminen vuoden jälkipuoliskolla ovat aiheuttaneet sen, että yhteenkään omaisuuslajiin ei ole ollut täysin turvallista sijoittaa. Paineen alla olleet, riskiä vähänkin sisältävät omaisuuslajit ovat halvenneet entisestään lähes kaikilla mittareilla, mutta se ei ole kasvattanut sijoittajien riskinottohalukkuutta. Raaka-ainekupla on enää muisto vain. Raakaöljyn tynnyrihinta on laskenut hieman yli 46 dollariin, kun se heinäkuussa oli ennätyksellisesti yli 147 dollaria. Sijoittajat ovat hinnoitelleet kursseihin maailmanlaajuisen taantuman, joten muihinkin raaka-aineisiin kohdistuu paineita. Goldman Sachs Commodity indeksi on tällä hetkellä noin 40 prosenttia miinuksella tämän vuoden osalta. Asuntohinnat jatkavat rajua laskuaan. Joulumyynnin uskotaan tuottavan pettymyksen. Itse asiassa markkinoilta on vaikeaa löytää minkäänlaista positiivista virettä. Yksi harvoista valonpilkahduksista on se, että keskuspankit tekevät kaiken mahdollisen vähentääkseen taloudellisen laskusuhdanteen vakavuutta. Myös pankkien väliset korot ovat vihdoin kääntyneet laskuun keskuspankkien useiden koronlaskujen jälkeen. Tämän pitäisi lopulta vakauttaa luotonannon tilanne, mikä auttaisi erityisesti yrityksiä ja asuntovelallisia keskipitkällä aikavälillä. Suosittelemamme omaisuuslajihajautus kirjoitushetkellä:* Ennennäkemättömän likviditeetin puutteen takia osakkeilla ja valtionlainoilla on käytännöllisesti katsoen ainoat toimivat rahoitusmarkkinat. Valtionlainojen tuottotasoihin on kohdistunut valtavia paineita, kun sijoittajat ovat siirtäneet varojaan riskipitoisista sijoituksista valtionlainoihin. Osakemarkkinoilla taas on nähty kaikkien aikojen suurimpia heilahteluja. Muun muassa VIX-indeksi nousi ennätyskorkealle yli 80 pisteeseen marraskuun lopussa. Pohja saavutettiin markkinoilla (ainakin toistaiseksi) marraskuun loppupuolella, jolloin S&P 500 indeksi oli laskenut 49 prosenttia vuoden alusta ja sen eurooppalainen vastine STOXX 600 oli laskenut 50 prosenttia vastaavalla ajanjaksolla. Tuolloin maailman osakemarkkinoiden arvosta oli MSCI World indeksillä mitattuna kadonnut hurjat 51 prosenttia vuoden alkuun verrattuna. Luottomarkkinoilla ei ole ollut yhtään sen helpompaa, kun tuottoerot ovat leventyneet ennätyssuuriksi maksuhäiriöiden lisääntyessä huimasti. Jopa valuuttamarkkinoilla on ollut historiallista heilahtelua, kun carry trade kauppojen purkautuminen on vahvistanut Japanin jeniä ja sijoittajien turvautuminen Yhdysvaltain valtionlainoihin Yhdysvaltain dollaria. Myös Pohjoismaiden valuuttoihin on kohdistunut enemmän paineita kuin yli kymmeneen vuoteen. Osakkeet: neutraalipaino Korkosijoitukset: neutraalipaino Käteinen: neutraalipaino Yhdysvaltalaiset osakkeet: neutraalipaino Eurooppalaiset osakkeet: neutraalipaino Kehittyvät markkinat: lievä ylipaino Japani: alipaino. * 4. joulukuu 2008 #88 Omaisuuslajijakauma - 06

7 Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Yhdysvaltojen asuntomarkkinoihin liittyvät ongelmat, jotka saivat alkunsa luottomarkkinoiden suhteellisen huonosti tunnetussa osassa, ovat kärjistyneet historiallisen pahaksi globaaliksi kriisiksi. Monien mielestä on vieläkin hyvin epäselvää, kuinka muutama asuntolainoja koskeva maksuhäiriö Yhdysvalloissa voi aiheuttaa maailman rahoitusmarkkinoilla myllerryksen, joka jatkuu tänäkin päivänä. Olemme suuren enemmistön lailla hämmästyneitä siitä, miten suuriksi ongelmat ovat paisuneet, ja yritämme jäljempänä kuvata lyhyesti tähän tilanteeseen johtaneita tapahtumia. Kesä 2007 pelkkä subprime-ongelma Asuntojen hintojen lasku ja korkojen nousu aiheuttavat joillekin yhdysvaltalaisille asuntovelallisille maksuvaikeuksia ja heikentävät asuntolainojen arvoa. Investointipankit ovat paketoineet monet näistä lainoista arvopapereiksi ja myyneet ne sijoittajille. Tyypillistä on, että arvopapereiden vakuutena on laadultaan vaihtelevia asuntolainoja. Heikoimpia niistä eli juuri niitä lainoja, joiden omistajilla on maksuhäiriöitä, kutsutaan subprime-lainoiksi. Tässä vaiheessa ongelma rajoittuu subprimesegmenttiin, joka on suhteellisen pieni globaalien luottomarkkinoiden osa. Kevät 2008 rahoitusmarkkinoiden ongelmat pysyvät Yhdysvalloissa Koska kiinnitysvakuudellisten arvopaperien subprime-osan arvostus on epävarmaa, tällaisten arvopaperien arvoa ei voida määritellä luotettavasti eivätkä sijoittajat halua käydä niillä aktiivisesti kauppaa. Tämän seurauksena näiden arvopaperien likviditeetti markkinoilla katoaa. Arvopapereiden omistajat eivät pysty myymään niitä eivätkä arvioimaan tarkasti mahdollisia tappioita. Tämä laukaisee yhä pahenevan kierteen. Pankkien on lopulta pakko alentaa tällaisten positioiden arvoa eli arvostaa omistukset uudelleen realistisena pitämälleen tasolle. Mahdolliset ostajat eivät luota pankkien arvostuksiin eivätkä arvopapereiden sisältämien luottojen laatuun. Koska omistajat eivät pysty myymään arvopapereita, niiden on pakko laskea arvostuksia lisää, mikä taas aiheuttaa uusia alaskirjauksia. Tässä vaiheessa pankit kohtaavat vakavia likviditeettiongelmia. Ne reagoivat kiristämällä luotonantoaan erityisesti muille pankeille, koska kukaan ei tiedä, miten laajalle subprime-ongelmat ovat levinneet. Ongelmat alkavat vaikuttaa voimakkaasti Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoihin, mutta yleisesti ollaan sitä mieltä, että ongelmat rajoittuvat Yhdysvaltoihin. Suurin piirtein näihin aikoihin raaka-aineiden hinnat singahtavat ylös räjähdysmäisen kysyntäpiikin odotuksen ja spekulaatioiden vuoksi. Inflaatioodotukset kasvavat merkittävästi, kun analyytikot pohdiskelevat kallistuneiden raaka-aineiden vaikutusta kokonaistalouteen. Muiden keskuspankkien kuin Yhdysvaltain keskuspankin kyky laskea ohjauskorkojaan orastavan luottokriisin lieventämiseksi jää inflaatiouhkien takia rajalliseksi. Kesä 2008 jonkin verran vaikutusta muissa maissa mutta edelleen pääasiassa Yhdysvalloissa Likviditeettikriisi leviää muihin maihin. Pankit kohtaavat maailmanlaajuisesti rahoitusongelmia osittain siksi, että maailman markkinat ovat ennennäkemättömällä tavalla riippuvaisia toisistaan. Pankit reagoivat tähän supistamalla luotonantoaan huomattavasti. Yritysten on yhä vaikeampaa saada rahoitusta ja rahoituskriisi leviää rahoitusmarkkinoilta reaalitalouteen Wall Streetiltä Main Streetille. Ensimmäiset pankit antautuvat paineiden alla. Merkittävin uhri on Lehman Brothers. Syksy 2008 globaali taantuma käynnissä ja mahdollinen lama uhkaa Ongelmat leviävät Yhdysvalloista muualle maailmaan ja maailmanlaajuinen taantuma näyttää väistämättömältä. Onneksi raaka-aineiden hinnat laskevat niin nopeasti, että keskuspankkien on aiempaa helpompaa estää täysimittainen luottolama laskemalla korkoja dramaattisesti. Tästä huolimatta moni luotottaja menee konkurssiin. Ne, joita pidetään liian suurina kaatumaan, pelastetaan julkisin varoin. Hallitukset julkistavat pelastus- ja tukipaketteja. Keskuspankkien toimet lisäävät lopulta jonkin verran pankkien välisten rahoitusmarkkinoiden vakautta kaikkein lyhyimmän aikavälin luotonannossa, mutta talven lähestyessä muita valopilkkuja ei näy. Nyt pelon ja toivon rajamailla On epävarmaa, pystyvätkö keskuspankit ja hallitukset toimenpiteillään lieventämään taantuman ankarimmat vaikutukset. Tämän laskusuhdanteen pohjaa on mahdotonta ennustaa, ja vaikka hallitusten ja keskuspankkien toimet ovatkin selvästi ennakoivia, kukaan ei pysty tarkasti analysoimaan, milloin niiden vaikutukset alkavat näkyä toden teolla. #88 Nordea News - 07

8 Nordea News Christian Clausen, Nordean konsernjohtaja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008 Nordea-konserni julkisti vuoden 2008 tammi-syyskuun tuloksen lokakuun lopussa. Vahva tulos ylitti monien analyytikkojen odotukset. Kasvu jatkui vahvana kaikilla liiketoiminta-alueilla markkinoiden myllerryksestä huolimatta. Nordean neljännesvuositulos on jälleen kerran vahva rahoitusmarkkinoiden erittäin poikkeuksellisesta kehityksestä huolimatta. Liiketoiminta-alueidemme ja kasvuhankkeidemme tulokset ovat edelleen suunnitelmien mukaiset ja kannattavuutemme on pysynyt hyvänä. Epävarmuus ja riskit ovat kuitenkin lisääntyneet merkittävästi sekä rahoitusmarkkinoilla että makrotaloudessa. Olemme silti luottavaisia. Kannattavuutemme on korkealla tasolla, luottosalkkumme laatu on vahva ja varainhankintamme on hyvin hajautettu, joten lähtökohtamme on vahva taloudellisen toiminnan hidastuessa. Uskon siksi, että olemme edelleen valmiita tekemään parempaa tulosta kuin markkinoilla keskimäärin, sanoo Nordean konsernijohtaja Christian Clausen. Lue koko raportti osoitteessa Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa Rahoitusmarkkinoiden kuohunnan keskellä on yhä vaikeampaa löytää tuotteita, jotka tarjoaisivat positiivista tuottoa ja olisivat myös päivittäin likvidejä. Nordea 1 Heracles L/S MI Fund -alarahasto on yksi vaihtoehto. Alarahasto tähtää positiiviseen tuottoon kaikissa markkinaolosuhteissa hyödyntämällä noin 50:n eri puolilla maailmaa sijaitsevan osake-, korko- ja valuuttamarkkinan kurssien nousuja (pitkät positiot) ja laskuja (lyhyet positiot). Nordea 1 Heracles Long/Short MI Fund ei kuitenkaan ole hedge-rahasto. Hedge-rahastojen salkunhoitajat voivat myydä osakkeita, joita rahasto ei omista (lyhyeksi myynti), siinä toivossa, että pystyvät ostamaan ne myöhemmin takaisin edullisempaan hintaan. Nordea 1 Heracles Long/Short MI Fund alarahaston salkunhoitajat eivät myy yksittäisiä arvopapereita lyhyeksi. Sen sijaan he myyvät lyhyeksi tärkeimpiin markkinaindekseihin liittyviä futuureja. Ne ovat erittäin likvidejä, koska monet sijoittajat käyvät niillä kauppaa. Futuureja lyhyeksi myymällä voidaan saada voittoja kurssien laskusta toisin kuin yksittäisten arvopapereiden kohdalla. Sijoitukset valitaan rahaston oman kvantitatiivisen mallin avulla. Se perustuu yksinomaan lyhyen tähtäimen markkinahintakehityksestä johdettuihin matemaattisiin algoritmeihin. Tämän vuoksi sijoittajat ovat vähemmän riippuvaisia yksittäisten markkinoiden kehityksestä, tuotosta, ennusteista tai odotuksista. Tavoitteena on 2 4 vallitsevaa korkotasoa (3 kuukauden Euribor) parempi tuotto miltä tahansa 12 kuukauden juoksevalta ajanjaksolta. Rahaston tuotto oli +8,58 * Rahasto aloitti toimintansa Lisätietoa Nordea 1 Heracles L/S MI Fund alarahastosta saat sijoitusjohtajaltasi. *Lähde: Morningstar Nordea Bank ottaa hoitoonsa Glitnirin private banking asiakkaat Luxemburgissa Nordea Bank S.A. (Luxembourg) ilmoitti päässeensä sopimukseen Glitnir Bank Luxembourg S.A.:n kanssa Glitnirin private banking asiakkaiden hoidosta. Tämä tarkoittaa sitä, että arvopaperien säilytystilit ovat jälleen Glitnirin asiakkaiden käytettävissä. Tilit olivat olleet jäädytettyinä siitä lähtien kun pankki joutui lokakuussa selvitystilaan. Käteistilit eivät toistaiseksi kuulu sopimuksen piiriin. Nordea Bank S.A. (Luxem bourg) tekee lahjoituksen Punaiselle Ristille Joulu on antamisen aikaa. Erityisen tärkeää on auttaa vähäosaisia. Siksi Nordea Bank S.A. on lahjoittanut varoja usealle Punaisen Ristin projektille. #88 Nordea News - 08

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 101 maaliskuu 2012 Markkinatilanne Rahoitusmarkkinoiden näkymät ovat valoisammat kuin aikoihin. Yhdysvalloissa on näkyvissä merkkejä talouden elpymisestä

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Talousnäkymät Syyskuu 2009

Talousnäkymät Syyskuu 2009 Talousnäkymät Syyskuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 27.8.2009

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden häiriöt,

Rahoitusmarkkinoiden häiriöt, BoF Online 2008 No. 7 Rahoitusmarkkinoiden häiriöt, makrotalous ja keskuspankkien reaktiot Tom Alanen, Karlo Kauko, Tuomas Saarenheimo ja Tuomas Välimäki Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Talvi

Sijoitusstrategia. Talvi 2014 Sijoitusstrategia Talvi Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantalouden kehityksestä... - 2 - ja oletukset rahoitusmarkkinoista...

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Kevät

Sijoitusstrategia. Kevät 2015 Sijoitusstrategia Kevät Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantaloudesta... - 2 - ja oletukset koroista ja valuutoista...

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30)

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Sisällysluettelo Suomen pankkisektorin vakaus vielä vankalla pohjalla, mutta rahoitusmarkkinoiden häiriötila lisää epävarmuutta Pankkisektorin riskinkantokyky

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti www.handelsbanken.com/research 17. joulukuuta 2009 Talousennuste Suomi yltää vaimeaan kasvuun Maailmantalous: elpyy epätasaisesti Suomi: nousee pohjalta maltillisesti Korot ja valuutat: keskuspankit varovaisia

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

Velkaantunut talous veitsenterällä

Velkaantunut talous veitsenterällä Suomen Attacin talouskatsaus Syksy 2009 Velkaantunut talous veitsenterällä 2 Velkaantunut talous veitsenterällä Julkaisija Attac ry Julkaisuajankohta lokakuu 2009 Kirjoittajat Jussi Ahokas Lauri Holappa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Yksinkertainen on tehokasta! ARTIKKELIT (YMS.) HYVÄ VUOSI SIJOITTAJILLE... 3 MUSTAN KULLAN MAAILMA 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ 16

SISÄLLYS. Yksinkertainen on tehokasta! ARTIKKELIT (YMS.) HYVÄ VUOSI SIJOITTAJILLE... 3 MUSTAN KULLAN MAAILMA 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ 16 SISÄLLYS ARTIKKELIT (YMS.) HYVÄ VUOSI SIJOITTAJILLE... 3 MUSTAN KULLAN MAAILMA 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ 16 MITÄ TAPAHTUU TAUSTALLA? 19 INDEKSIRAHASTOJEN VUOSI 20 KASVUOSUUKSIA OMX HELSINKI 25:EEN 20

Lisätiedot

eurojärjestelmän harjoittamaan rahapolitiikkaan Minna Kuusisto ja Elisa Newby

eurojärjestelmän harjoittamaan rahapolitiikkaan Minna Kuusisto ja Elisa Newby Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 4/2014 Eurojärjestelmä toteuttaa rahapolitiikkaa nollakorkorajalla ja sen alapuolella Minna Kuusisto ja Elisa Newby Eurojärjestelmä on laskenut keskuspankin

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

TODELLA PALJON 24 KUN ASIAT MUUTTUVAT

TODELLA PALJON 24 KUN ASIAT MUUTTUVAT TAMMIKUU 2015 KUN ASIAT MUUTTUVAT TODELLA PALJON 24 KASVUA ODOTETTAESSA 4 Päästrategi: Uusia bear-markkinoita ei ole luvassa 9 Infrastruktuuri 13 Trendit juuri nyt 15 MIKSI ÖLJYN HINTA LASKEE? 18 MIHIN

Lisätiedot

Pääekonomisti Jari Järvinen myötäilee syksyn Sijoittajabarometrin tulosta: Sijoittajabarometri s. 18 25

Pääekonomisti Jari Järvinen myötäilee syksyn Sijoittajabarometrin tulosta: Sijoittajabarometri s. 18 25 VIISAS RAHA 9 Lehti suomalaiselle 2014 sijoittajalle Osakesäästäjien Keskusliitto Hinta 9,50 SIJOITTAJAn taulukot Osakkeet& rahastot s.40 43 ERIKOISJAKELU Osakesäästäjät+ Vuokranantajat+ Sijoitus-Investtapahtuman

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Tammikuu 2009 Kansainvälisen talouden kehitys ja Suomen kasvunäkymät 2009-10... Ennusteilmapiirin muutokset... Keskeiset epävarmuudet ja uhkat... USA: Kuinka syvä, kuinka pitkä?...

Lisätiedot

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012 Q-Review Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi Maaliskuu 2012 Euroopan suhdannetila on edelleen heikko. Ennustamme euroalueelle tälle vuodelle 0,01 % kasvua ja Suomelle 0,9 % kasvua. Yhdysvaltain

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti www.handelsbanken.com/research 3. syyskuuta 2009 Talousennuste Suomi elpyy muiden mukana Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti Korot ja valuutat: rahapolitiikan

Lisätiedot

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Suhdannekatsaus kesäkuu 2014 17 kesäkuu 2014 Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Maailmantalouden kasvulle on vuonna 2014 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

Yhdysvaltojen likviditeetti- ja pankkikriisi

Yhdysvaltojen likviditeetti- ja pankkikriisi Kansantaloudellinen aikakauskirja 107. vsk. 3/2011 Yhdysvaltojen likviditeetti- ja pankkikriisi [ Juha Tervala Johtaja Aboa Centre for Economics 1. Johdanto Tämä kirjoitus käsittelee Yhdysvaltojen likviditeetti-

Lisätiedot

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Suhdannekatsaus maaliskuu 2014 18 maaliskuu 2014 Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Maailmantalouden nousun edellytykset ovat kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä

Lisätiedot

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN!

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN! SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOJEN PALKKIOT ALENEVAT... 3 UUTTA AASIAN MARKKINOILLE... 3 ABC KISSA SIJOITTELEE...... 4 PCM UUDEN VENÄJÄN TUNTIJA..... 7 INDEKSISALKUNHOIDON ARKEA.... 9 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ.

Lisätiedot

Epätavanomainen rahapolitiikka finanssikriisin aikana - Vertailu Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankkien välillä 2008-2012

Epätavanomainen rahapolitiikka finanssikriisin aikana - Vertailu Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankkien välillä 2008-2012 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Epätavanomainen rahapolitiikka finanssikriisin aikana - Vertailu Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankkien välillä 2008-2012 Kansantaloustiede Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

Viisas Raha 7 2009 9,50

Viisas Raha 7 2009 9,50 Viisas Raha 7 2009 9,50 14 23 21 8 TOIMITUS TOIMITTAJALTA Viisas Raha Kriisin opit Kirjoitin tähän lehteen jutun siitä, mitä sijoittaja voisi finanssikriisistä oppia. Aloitin kirjoituspöytätutkimuksella.

Lisätiedot