Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme"

Transkriptio

1 -1.5 #88 - JOULUKUU NORDEA BANK S.A. Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2008 Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa Nordea Bank ottaa hoitoonsa Glitnirin private banking asiakkaat Luxemburgissa Markkinatilanne Näkymät Kaikki omaisuuslajit ovat tällä hetkellä neutraalipainossa. Kansainvälinen finanssikriisi painaa edelleen maailmantaloutta. Deflaatiohuolet ovat nyt syrjäyttäneet inflaatiopelot ja saaneet valtiot julkistamaan tuki- ja pelastuspaketteja. Keskuspankit puolestaan ovat 9 keventäneet rahapolitiikkaansa huomattavas- 7 5 ti ja ryhtyneet toimiin 3 luotonannon lisäämiseksi. Osakemarkkinoiden jatkuvan laskun takia -5 osakkeiden arvostukset vaikuttavat houkuttelevilta. Koska taloudellisen toimeliaisuuden ja yritysten tulosten näkymät kuitenkin heikkenevät, markkinoiden viimeaikainen nousu näyttäisi aiheutuneen puhtaasti markkinoiden tunnelmasta. Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme dollarista on edelleen positiivinen, mutta lyhyen aikavälin epävarmuuden takia olemme palauttaneet dollarin neutraalipainoon. Tämänhetkinen rahoitusvaluuttasuosituksemme eurosijoittajille on 45 euroissa, 30 Sveitsin frangeissa ja 25 Tšekin korunoissa. Joukkolainat Olemme laskeneet korkotuotteet ylipainosta neutraalipainoon, koska valtionlainojen tuottoihin kohdistuu edelleen paineita. Samanaikaisesti duraatiota on OECD leading indicator & OECD growth OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change pidennetty noin vuodella. Suosimme edelleen investment grade lainoja spekulatiivisten lainojen sijaan ja spekulatiivisella puolella suosimme kehittyvien markkinoiden lainoja high yield yrityslainojen sijaan. Suosimme edelleen myös tanskalaisia kiinnitysluottolainoja. Osakkeet Osakkeet ovat reagoineet positiivisesti Yhdysvaltain uuden hallinnon tärkeimpiin poliittisiin nimityksiin sekä valtioiden ja keskuspankkien julkistamiin toimiin. Luottamus on kuitenkin edelleen hauras. Talouden heikkenevistä näkymistä huolimatta tulosennusteet saattavat alennustenkin jälkeen olla liian korkeita, joten tulospettymykset voivat vielä vaikuttaa osakkeisiin. Maantieteelliset painotuksemme ovat ennallaan: neutraali paino Yhdysvalloissa ja Euroopassa, lievä ylipaino kehittyvillä markkinoilla ja alipaino Japanissa. Sektoripainotuksissa pidämme ylipainossa erityisesti energian, teollisuustuotteet ja palvelut, peruste- 5 4 ollisuuden ja tietoliikennepalvelut. Alipainossa 3 2 pidämme erityisesti 1 kulutustavarat ja palvelut sekä yhdyskuntapalvelut Inflation,

2 Pääkirjoitus Nordea Bank S.A. 562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Tel Fax Hyvät lukijat Juhlan aiheet ovat olleet todella vähissä vuonna Useimmille sijoittajille vuodesta näyttäisi tulevan kaikkien aikojen huonoin, eikä markkinoiden toipumisesta ole näkyvissä selviä merkkejä. Syksyn aikana monet valtiot ovat tukeneet rahoitusjärjestelmää onnistuneesti. Luottomarkkinat ovat kuitenkin edelleen erittäin kireät, sillä monet pankit haluavat supistaa luotonantoaan parantaakseen vakavaraisuuttaan. Hyvä puoli asiassa on se, että alun lievän epäröinnin jälkeen järjestelmää pyritään tukemaan tosissaan sekä antamalla suoraa taloudellista tukea että laskemalla korkoja. Talouden elpymisen aikataulua ja taantuman syvyyttä ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa tiedetä. Yksi toipumisen avaintekijöistä löytynee luottomarkkinoilta. Jotta pankit voivat jälleen lisätä luotonantoaan, niihin on todennäköisesti pumpattava lisää pääomaa. Rahoitusmarkkinat, erityisesti osakemarkkinat, elpyvät yleensä ennen reaalitaloutta. Tavallisesti rahoitusmarkkinoiden piristyminen käynnistyy, kun on suhteellisen selvää, milloin reaalitalous alkaa toipua. Tällä hetkellä on vielä epävarmaa, milloin se tapahtuu, mutta todennäköisesti ja toivottavasti vuoden 2009 alkupuoliskolla. Inflaatio näyttää nyt hidastuvan nopeasti, mikä mahdollistaa lyhyiden korkojen huomattavat leikkaukset. Ne puolestaan lisäävät pitkien, luottoluokitukseltaan hyvien joukkolainojen houkuttelevuutta. Viime kuukausien aikana markkinoilla on kuitenkin ollut ainakin minun aikanani ennennäkemätöntä heilahtelua. Tarvitaan siis huolellista riskienhallintaa. Viime kuukausina ei ole nähty kovin monta valonpilkahdusta. Olen kuitenkin tyytyväinen Nordean yleiseen kehitykseen. Konservatiivisen riskienhallinnan ansiosta Nordea-konserni on tähän saakka selvinnyt myllerryksestä suhteellisen hyvin. Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli hyvä, ja koko vuoden 2008 tuloksen odotetaan olevan linjassa vuoden 2007 tuloksen kanssa. Lopuksi haluan toivottaa hyvää joulua ja parempaa uutta vuotta. Jhon Mortensen Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Postfach CH-8034 Zürich Tel Fax Nordea S.A. julkaisee Investment News - sijoitusuutiset Nordea A/S:n luvalla. Nordea A/S toimii sijoitusyhtiönä Isossa-Britanniassa SFA:n sääntöjen mukaisesti. Investment Newsin ainoana tavoitteena on tiedottaminen. Materiaalin kopioiminen mekaanisesti, valokuvaamalla tai muilla keinoin on kielletty. Julkaisua ei missään tapauksessa saa tulkita siinä mainittujen arvopapereiden myynti- tai ostosuositukseksi. Sen sisältämät tiedot ovat peräisin luotettaviksi uskotuista lähteistä, mutta Nordea Bank S.A. ei voi taata tietojen oikeellisuutta. Nordea -konsernin yhtiöillä voi olla pitkätai lyhytaikaisia sijoituksia tässä julkaisussa mainittuihin arvopapereihin tai niiden johdannaisiin. On mahdollista, että yksittäiset Nordea-konsernin työntekijät eivät yhdy tässä julkaisussa esitettyihin suosituksiin tai mielipiteisiin. Toimittaja: Jørgen Jakobsen #88 Pääkirjoitus - 02

3 Kokonaiskuva Rahoitusmarkkinoiden jatkuvaan myllerrykseen on löydetty useita syypäitä, kuten ahneet pankkiirit, tietämättömät sijoittajat, naiivit lainanottajat, veltot valvontaviranomaiset, välinpitämättömät hallitukset ja epäpätevät luokituslaitokset. Myös keskuspankkeja on arvosteltu kovasanaisesti, lähinnä siksi, että niiden viime vuosina harjoittama kevyt rahapolitiikka on kasvattanut globaalia rahavarantoa huomattavasti. Monien analyytikkojen mielestä tämän seurauksena paisunut likviditeetti on yksi syy nykyiseen kriisiin, koska se sai muun muassa sijoituspankkiirit luomaan juuri ne instrumentit (esimerkiksi 9 kiinteistöluottolainat), joiden romahdettua 7 myräkkä rahamarkkinoilla alkoi. Yksi tehokkaimmista keinoista, 1-1 joilla keskuspankit voivat vaikuttaa -3 taloustilanteeseen, on korkopolitiikka. -5 Korkoja lasketaan yleensä taloudellisen toimeliaisuuden vauhdittamiseksi ja nostetaan toimeliaisuuden rajoittamiseksi ja inflaation hillitsemiseksi. Toisaalta korot määräävät myös rahan hinnan ja sitä kautta lainan hinnan. Se puolestaan vaikuttaa markkinoiden velanottohalukkuuteen. Yksi syy siihen, miksi keskuspankit keventävät niin hanakasti rahapolitiikkaa laskusuhdanteen lähestyessä, on se, että korkojen laskemista aikaisessa vaiheessa on pidetty hyvänä keinona lievittää taantuman tai taloudellista toimeliaisuutta jarruttavan vakavan sokin, kuten World Trade Centerin terroriiskun, kokonaisvaikutuksia. Tämä on ollut keskuspankkien mantra luvun suuresta lamakaudesta alkaen. Tuolloin lama kärjistyi entisestään, kun rahapolitiikkaa kiristettiin vastakaikuna vuoden 1929 pörssiromahdukselle. Jos elvyttävää rahapolitiikkaa sovelletaan ilman rajoituksia, sen aiheuttama kysyntäinflaatio kiihdyttää palkkainflaatiota, kun teollisuus kilpailee 5 3 Inflation, USD/share Share supistuvasta työvoimasta. Myös varallisuuden hinnat nousevat, kun ylimääräinen likviditeetti etsii kotia ja varoja sijoitetaan esimerkiksi kiinteistöihin ja arvopapereihin. Koska korkoja on jo laskettu selvästi ja huomattavia uusia laskuja on tiedossa (ehkä jopa nollatasolle), on ymmärrettävää, että OECD GDP, y/y change monet pelkäävät elvyttävän rahapolitiikan synnyttävän lähiaikoina uuden likviditeettikuplan Dec-06 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar OECD leading indicator; y/y change 5-year inflation expectations in the Euro-Zone and US US 5-year inflation expectations Euro-zone 5-year inflation expectations Näin ei kuitenkaan tarvitse käydä. Tämänhetkinen taantuma ei ole mitenkään tyypillinen, koska maailmantaloutta rasittaa lisäksi finanssikriisi. Suuri osa saatavilla olevasta likviditeetistä käytetään velkojen maksuun, ja kuluttajien käyttäytyminen EPS estimate 2008 EPS estimate in 2009 on todennäköisesti hillitympää kuin tähän asti, jopa tuhlaavaisena pidetyissä Yhdysvalloissa. Uusi lainsäädäntö edellyttänee myös lainanantajilta aiempaa Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 suurempaa varovaisuutta, ja erityisesti 5 kuluttajille annettujen luottojen volyymi 4 pienenee. 3 Tällainen 2 kehitys on myönteistä terveen 1 talouden kannalta pitkällä aikavälillä, mutta jotkut analyytikot 0 ovat muistuttaneet varoittaen Japanin kokemuksista 1990-luvulla. Silloin pitkittyneen taantuman seurauksena oli pitkäaikainen deflaatio ja talouden toimeliaisuus pysähtyi käytännössä kokonaan. Japanin talous ei ole vieläkään toipunut tästä täysin. Optimistisempien tarkkailijoiden mielestä tällaiset pelot ovat aiheettomia, koska nyt on otettu käyttöön ennakoivia toimintatapoja. Jos luottokriisi olisi jätetty oman onnensa nojaan, deflaation vaara olisi varmastikin ollut suurempi kuin miltä nyt näyttää. Tästä näkökulmasta hallitukset ovat puuttuneet tilanteeseen oikeaan aikaan pelastus- ja tukipaketein ja keskuspankit ovat yhdessä tuumin muuttaneet politiikkansa elvyttävämmäksi. Toivottavasti nämä toimet kantavat ennen pitkää hedelmää. Siihen asti sijoittajien on oltava kärsivällisiä. #88 Kokonaiskuva - 03

4 Joukkolainat ja valuutat Sijoitukset NOK USD Rahoitus CHF 30 CZK 25 EUR 45 Trendiennusteet Nyt EUR/USD EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/DKK EUR/NOK EUR/SEK USD/JPY kk ennuste Valuutat Yhdysvaltojen dollari on jatkanut vahvistumistaan edellisen Investment Newsin jälkeen. Tämän raportin kirjoitushetkellä EUR/USD-vaihtokurssi on laskenut 1,49:stä 1,26:een. Dollari on siis vahvistunut aikana, jolloin osakekurssit ovat sukeltaneet. Tämä viittaa siihen, että dollari voisi vahvistua lisää, jos osakemarkkinat luisuvat edelleen. Kurssien elpymisellä olisi päinvastainen vaikutus. Kun EUR/ USD-kurssin kehitystä tarkastellaan taloudellisten suhdanteiden ja keskuspankkien näkökulmasta, dollari kuitenkin vahvistunee pitkällä aikavälillä. Pitkän aikavälin näkemyksemme dollarin kehityksestä on edelleen positiivinen, mutta olemme päättäneet pitää yksilöllisten salkunhoitosopimusten painotuksen neutraalina, koska lähitulevaisuuden näkymät ovat epävarmat. Huomiota on viime aikoina kiinnitetty myös Ruotsin ja Norjan kruunuun, kun sijoittajat ovat karttaneet suhteellisen epälikvidejä pieniä valuuttoja. EUR/ SEK-vaihtokurssi on ensimmäistä kertaa reilusti yli 10 ja Ruotsin kruunun kurssi on edelleen hyvin matala. Myös Norjan kruunu on ennätyksellisen matalalla tasolla. Uskomme kummankin valuutan vahvistuvan pitkällä aikavälillä. Olemme tehneet rahoituspuolella joitakin muutoksia aiempaan linjaamme, jonka mukaan hoidimme rahoituksen sataprosenttisesti euroina (eurosijoittajalle). Näkemyksemme ei ole enää yhtä konservatiivinen ja kori on nyt: euro 45, Sveitsin frangi 30 ja Tšekin koruna 25. Korot ja joukkolainojen tuotot BKT:n supistuminen, inflaatioon kohdistuvat laskupaineet ja rahoitusmarkkinoiden kuohunta ovat saaneet keskuspankit reagoimaan voimakkaasti. Kehittyvät maat aloittivat leikkaamalla viime kuussa koordinoidusti ohjauskorkoja, ja sen jälkeen Yhdysvaltojen Fed, EKP sekä Englannin, Sveitsin, Kanadan, Ruotsin ja Uuden- Seelannin keskuspankit laskivat korkoja vielä lisää. Myös Japanin ja Norjan keskuspankit alensivat ohjauskorkoa. Odotamme keskuspankkien jatkavan maailmanlaajuisesti aggressiivisia koronlaskuja nykytasolta. Uskomme Fedin leikkaavan ohjauskoron nykyisestä 1 :sta 0,50 :iin vuoden loppuun mennessä. Korkoja lasketaan vieläkin reippaammin Länsi- Euroopassa, jossa ohjauskorot ovat huomattavasti korkeammalla ja siksi niitä on mahdollista alentaa enemmän. Odotamme Englannin ja Norjan keskuspankkien ja EKP:n laskevan ohjauskorkoa vielä 0,50 -yksiköllä vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Valtionlainojen tuotot ovat alentuneet huomattavasti. Tämän raportin kirjoitushetkellä Yhdysvaltojen 10 vuoden lainan tuotto oli laskenut 2,64 :iin ja euroalueen 10 vuoden lainan tuotto 3,08 :iin. Olemme tasapainottaneet salkkumme ja palauttaneet joukkolainojen painon neutraaliksi. Olemme myös kasvattaneet korkoherkkyyttä (eli duraatiota) vuodella. Muutosten jälkeen duraatio on noin 5,25 vuotta (vuotta pidempi kuin vertailuindeksissä). Suosimme edelleen investment grade lainoja spekulatiivisten lainojen sijaan, ja spekulatiivisella puolella suosimme kehittyvien markkinoiden lainoja high yield yrityslainojen sijaan. Suosimme yhä myös tanskalaisia kiinnitysluottolainoja niiden korkean laadun ja tuottopotentiaalin vuoksi. Viitelainojen tuotot ja odotukset Nyt USA 10 vuotta kk 2.20 Saksa 10 vuotta kk 3.50 Japani 10 vuotta kk 0.95 Ruotsi 10 vuotta kk 2.50 Tanska 10 vuotta kk 4.00 Norja 10 vuotta kk 4.93 Hinnat ja tuotot kk ennuste #88 Joukkolainat ja valuutat - 04

5 Osakkeet Kolea syksy Pidimme osakemarkkinoiden volatiliteettia suurena viimeksi kuluneen vuoden aikana, mutta se on osoittautunut suhteellisen pieneksi verrattuna viime kuukausina nähtyyn rahoitusmarkkinoiden myllerrykseen. Useimmat osakemarkkinat ovat luisuneet hyvin jyrkästi elokuun lopusta alkaen, ja alamäen ovat katkaisseet vain lyhytaikaisiksi jääneet kurssinousut aina silloin kun on ilmoitettu jonkin pelastustai tukipaketin käyttöönotosta. Vain harva aktiivinen sijoittaja on kokenut aiemmin mitään tällaista. Itse asiassa tämän vuoden kaltaista kehitystä ei ole nähty sitten luvun alun. Yksi tätä kehitystä kiihdyttänyt tekijä on velkaantuneisuuden vähentäminen. Monet sijoittajat, erityisesti hedge-rahastot, ovat käyttäneet salkuissaan laajaa velkavipua. Ne ovat ottaneet halpaa valuuttalainaa esimerkiksi 120 Japanin jeneissä ja sijoittaneet rahat osakkeisiin, joukkolainoihin 105 ja hyödykkeisiin. Ongelmia kuitenkin syntyy, kun suuri joukko velkarahaa käyttäneitä 80 sijoittajia joutuu purkamaan nämä positiot velkojen maksamiseksi. Koska osakkeet ovat yleisesti ottaen likvidimpiä kuin monet muut omaisuuslajit, esimerkiksi yrityslainat, osakkeisiin kohdistuu ankaria myyntipaineita. Neutraali osakejakauma Pidämme voimassa neutraalin osakejakauman. Osuimme oikeaan ennustaessamme, että vuoden 2008 jälkipuoliskoa ja vuotta 2009 koskevat tulosodotukset olivat selvästi liian optimistisia ja tulisivat todennäköisesti tuottamaan pettymyksen. Täytyy kuitenkin myöntää, että tulosodotusten leikkaukset ovat viime kuukausina olleet yllättävän nopeita ja suuria. Erään lähteen mukaan negatiivisia tuloskorjauksia on tehty marraskuussa ennätyksellisen paljon suhteessa positiivisiin. On kuitenkin epävarmaa, ovatko analyytikkojen ennusteet nyt realistisia. Tosin aiemman kokemuksen perusteella tulosennusteilla on tapana ampua yli kumpaankin suuntaan. Positiivista on se, että usean merkittävän marraskuussa tulosvaroituksen antaneen yhtiön osakekurssi ei ole enää laskenut. Se enteilee ehkä sitä, että pahin mahdollinen skenaario on jo hinnoiteltu kursseihin. Useimpien arvostusmenetelmien mukaan markkinat ovat nyt aliarvostetut, mutta talouskehitystä koskeva epävarmuus on huipussaan, joten käsityksemme ei ole tätä optimistisempi. Onko nyt aika tasapainottaa salkkua? Jos salkun osakkeet ja joukkolainat olivat vuoden alussa tasapainossa ja salkun koostumusta ei ole muutettu, joukkolainat ovat nyt todennäköisesti selkeästi S&P 500 EPS estimates Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 EPS estimate 2008 EPS estimate in 2009 ylipainossa ja osakkeet alipainossa niiden heikon kehityksen jälkeen. Jos sijoittaja haluaa pitää nämä kaksi omaisuuslajia tasapainossa ajan mittaan, nyt voisi olla hyvä aika alkaa tasapainottaa salkkua eli lisätä vähitellen osakepositioita ja vähentää joukkolainoja, jotta salkku palautuu tasapainoon. Olemme aloittaneet syksyn aikana tasapainottamisen pitääksemme osakejakauman neutraalina lähinnä lisäämällä omistuksiamme defensiivisillä sektoreilla (teleoperaattorit, kulutustavarat ja -palvelut ja terveydenhoito) sekä perusteollisuudessa ja rahoitusalalla. Huomio yhtiöiden taseisiin Yksi tärkeä huomioon otettava tekijä osakesijoituksissa on yhtiön taseen vahvuus. Tämä koskee erityisesti liiketoiminnan rahoitusta. Nykytilanteessa on vaikeaa ja/tai kallista hankkia uutta osakepääomaa tai laskea liikkeeseen yrityslainoja ja sijoittajien kannattaa yleensä suhtautua varovaisesti yhtiöihin, joiden tase on heikko tai joilla on tarve jälleenrahoittaa toimintaansa lyhyellä aikavälillä. Yhtiöt, joiden on pakko hankkia pääomaa pelkästään selvitäkseen, menestyvät hyvin todennäköisesti muuta markkinaa heikommin. Kulta salkun tasapainottajana Jos sijoittajaa huolestuttaa erilaisten pelastus- ja tukipakettien vaikutus inflaatioon pitkällä aikavälillä, kannattaa harkita kullan käyttämistä suojaukseen. Tänä vuonna kullan arvo Yhdysvaltojen dollareina on pysynyt toistaiseksi lähes ennallaan mutta noussut euroina 10. Se on toisin sanoen tuottanut paremmin kuin useimmat muut omaisuuslajit. Fyysisestä kullasta vaikuttaa olevan tällä hetkellä pulaa, kun monet sijoittajat ovat hankkineet sitä turvasatamasijoitukseksi. Se, ettei kullan hinta ole noussut pulasta huolimatta, johtuu pääasiassa siitä, että monet hedge-rahastot ovat tehneet sijoituksia kultafutuureihin, jotka niiden on ollut pakko realisoida yrittäessään vähentää velkojaan. Toinen syy voi olla se, että laimea talouskasvu on painanut lyhyen aikavälin inflaatio-odotuksia alaspäin, mikä on kullan kannalta negatiivista, koska sitä on pidetty hyvänä inflaatiosuojana. Pitkän aikavälin näkemyksemme kullasta on positiivinen, koska uskomme sijoittajien kysynnän lisääntyvän ajan mittaan ja koska vain hyvin harva sijoittaja omistaa kultaa tällä hetkellä. Turvallisin tapa hankkia kultaa on ostaa sitä suoraan. Sijoittajien, jotka ovat halukkaita ottamaan riskiä paremman tuoton saamiseksi, kannattaa harkita suurten kultakaivosyhtiöiden osakkeita. #88 Osakkeet - 05

6 Omaisuuslajijakauma Nyt kun vuotta 2008 on jäljellä enää alle kuukausi, on selvää, että sijoittajat muistavat vuoden yhtenä kaikkien aikojen vaikeimmista. Rahoitusmarkkinoiden kuohunta ja kansainvälisen taantuman varmistuminen vuoden jälkipuoliskolla ovat aiheuttaneet sen, että yhteenkään omaisuuslajiin ei ole ollut täysin turvallista sijoittaa. Paineen alla olleet, riskiä vähänkin sisältävät omaisuuslajit ovat halvenneet entisestään lähes kaikilla mittareilla, mutta se ei ole kasvattanut sijoittajien riskinottohalukkuutta. Raaka-ainekupla on enää muisto vain. Raakaöljyn tynnyrihinta on laskenut hieman yli 46 dollariin, kun se heinäkuussa oli ennätyksellisesti yli 147 dollaria. Sijoittajat ovat hinnoitelleet kursseihin maailmanlaajuisen taantuman, joten muihinkin raaka-aineisiin kohdistuu paineita. Goldman Sachs Commodity indeksi on tällä hetkellä noin 40 prosenttia miinuksella tämän vuoden osalta. Asuntohinnat jatkavat rajua laskuaan. Joulumyynnin uskotaan tuottavan pettymyksen. Itse asiassa markkinoilta on vaikeaa löytää minkäänlaista positiivista virettä. Yksi harvoista valonpilkahduksista on se, että keskuspankit tekevät kaiken mahdollisen vähentääkseen taloudellisen laskusuhdanteen vakavuutta. Myös pankkien väliset korot ovat vihdoin kääntyneet laskuun keskuspankkien useiden koronlaskujen jälkeen. Tämän pitäisi lopulta vakauttaa luotonannon tilanne, mikä auttaisi erityisesti yrityksiä ja asuntovelallisia keskipitkällä aikavälillä. Suosittelemamme omaisuuslajihajautus kirjoitushetkellä:* Ennennäkemättömän likviditeetin puutteen takia osakkeilla ja valtionlainoilla on käytännöllisesti katsoen ainoat toimivat rahoitusmarkkinat. Valtionlainojen tuottotasoihin on kohdistunut valtavia paineita, kun sijoittajat ovat siirtäneet varojaan riskipitoisista sijoituksista valtionlainoihin. Osakemarkkinoilla taas on nähty kaikkien aikojen suurimpia heilahteluja. Muun muassa VIX-indeksi nousi ennätyskorkealle yli 80 pisteeseen marraskuun lopussa. Pohja saavutettiin markkinoilla (ainakin toistaiseksi) marraskuun loppupuolella, jolloin S&P 500 indeksi oli laskenut 49 prosenttia vuoden alusta ja sen eurooppalainen vastine STOXX 600 oli laskenut 50 prosenttia vastaavalla ajanjaksolla. Tuolloin maailman osakemarkkinoiden arvosta oli MSCI World indeksillä mitattuna kadonnut hurjat 51 prosenttia vuoden alkuun verrattuna. Luottomarkkinoilla ei ole ollut yhtään sen helpompaa, kun tuottoerot ovat leventyneet ennätyssuuriksi maksuhäiriöiden lisääntyessä huimasti. Jopa valuuttamarkkinoilla on ollut historiallista heilahtelua, kun carry trade kauppojen purkautuminen on vahvistanut Japanin jeniä ja sijoittajien turvautuminen Yhdysvaltain valtionlainoihin Yhdysvaltain dollaria. Myös Pohjoismaiden valuuttoihin on kohdistunut enemmän paineita kuin yli kymmeneen vuoteen. Osakkeet: neutraalipaino Korkosijoitukset: neutraalipaino Käteinen: neutraalipaino Yhdysvaltalaiset osakkeet: neutraalipaino Eurooppalaiset osakkeet: neutraalipaino Kehittyvät markkinat: lievä ylipaino Japani: alipaino. * 4. joulukuu 2008 #88 Omaisuuslajijakauma - 06

7 Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Yhdysvaltojen asuntomarkkinoihin liittyvät ongelmat, jotka saivat alkunsa luottomarkkinoiden suhteellisen huonosti tunnetussa osassa, ovat kärjistyneet historiallisen pahaksi globaaliksi kriisiksi. Monien mielestä on vieläkin hyvin epäselvää, kuinka muutama asuntolainoja koskeva maksuhäiriö Yhdysvalloissa voi aiheuttaa maailman rahoitusmarkkinoilla myllerryksen, joka jatkuu tänäkin päivänä. Olemme suuren enemmistön lailla hämmästyneitä siitä, miten suuriksi ongelmat ovat paisuneet, ja yritämme jäljempänä kuvata lyhyesti tähän tilanteeseen johtaneita tapahtumia. Kesä 2007 pelkkä subprime-ongelma Asuntojen hintojen lasku ja korkojen nousu aiheuttavat joillekin yhdysvaltalaisille asuntovelallisille maksuvaikeuksia ja heikentävät asuntolainojen arvoa. Investointipankit ovat paketoineet monet näistä lainoista arvopapereiksi ja myyneet ne sijoittajille. Tyypillistä on, että arvopapereiden vakuutena on laadultaan vaihtelevia asuntolainoja. Heikoimpia niistä eli juuri niitä lainoja, joiden omistajilla on maksuhäiriöitä, kutsutaan subprime-lainoiksi. Tässä vaiheessa ongelma rajoittuu subprimesegmenttiin, joka on suhteellisen pieni globaalien luottomarkkinoiden osa. Kevät 2008 rahoitusmarkkinoiden ongelmat pysyvät Yhdysvalloissa Koska kiinnitysvakuudellisten arvopaperien subprime-osan arvostus on epävarmaa, tällaisten arvopaperien arvoa ei voida määritellä luotettavasti eivätkä sijoittajat halua käydä niillä aktiivisesti kauppaa. Tämän seurauksena näiden arvopaperien likviditeetti markkinoilla katoaa. Arvopapereiden omistajat eivät pysty myymään niitä eivätkä arvioimaan tarkasti mahdollisia tappioita. Tämä laukaisee yhä pahenevan kierteen. Pankkien on lopulta pakko alentaa tällaisten positioiden arvoa eli arvostaa omistukset uudelleen realistisena pitämälleen tasolle. Mahdolliset ostajat eivät luota pankkien arvostuksiin eivätkä arvopapereiden sisältämien luottojen laatuun. Koska omistajat eivät pysty myymään arvopapereita, niiden on pakko laskea arvostuksia lisää, mikä taas aiheuttaa uusia alaskirjauksia. Tässä vaiheessa pankit kohtaavat vakavia likviditeettiongelmia. Ne reagoivat kiristämällä luotonantoaan erityisesti muille pankeille, koska kukaan ei tiedä, miten laajalle subprime-ongelmat ovat levinneet. Ongelmat alkavat vaikuttaa voimakkaasti Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoihin, mutta yleisesti ollaan sitä mieltä, että ongelmat rajoittuvat Yhdysvaltoihin. Suurin piirtein näihin aikoihin raaka-aineiden hinnat singahtavat ylös räjähdysmäisen kysyntäpiikin odotuksen ja spekulaatioiden vuoksi. Inflaatioodotukset kasvavat merkittävästi, kun analyytikot pohdiskelevat kallistuneiden raaka-aineiden vaikutusta kokonaistalouteen. Muiden keskuspankkien kuin Yhdysvaltain keskuspankin kyky laskea ohjauskorkojaan orastavan luottokriisin lieventämiseksi jää inflaatiouhkien takia rajalliseksi. Kesä 2008 jonkin verran vaikutusta muissa maissa mutta edelleen pääasiassa Yhdysvalloissa Likviditeettikriisi leviää muihin maihin. Pankit kohtaavat maailmanlaajuisesti rahoitusongelmia osittain siksi, että maailman markkinat ovat ennennäkemättömällä tavalla riippuvaisia toisistaan. Pankit reagoivat tähän supistamalla luotonantoaan huomattavasti. Yritysten on yhä vaikeampaa saada rahoitusta ja rahoituskriisi leviää rahoitusmarkkinoilta reaalitalouteen Wall Streetiltä Main Streetille. Ensimmäiset pankit antautuvat paineiden alla. Merkittävin uhri on Lehman Brothers. Syksy 2008 globaali taantuma käynnissä ja mahdollinen lama uhkaa Ongelmat leviävät Yhdysvalloista muualle maailmaan ja maailmanlaajuinen taantuma näyttää väistämättömältä. Onneksi raaka-aineiden hinnat laskevat niin nopeasti, että keskuspankkien on aiempaa helpompaa estää täysimittainen luottolama laskemalla korkoja dramaattisesti. Tästä huolimatta moni luotottaja menee konkurssiin. Ne, joita pidetään liian suurina kaatumaan, pelastetaan julkisin varoin. Hallitukset julkistavat pelastus- ja tukipaketteja. Keskuspankkien toimet lisäävät lopulta jonkin verran pankkien välisten rahoitusmarkkinoiden vakautta kaikkein lyhyimmän aikavälin luotonannossa, mutta talven lähestyessä muita valopilkkuja ei näy. Nyt pelon ja toivon rajamailla On epävarmaa, pystyvätkö keskuspankit ja hallitukset toimenpiteillään lieventämään taantuman ankarimmat vaikutukset. Tämän laskusuhdanteen pohjaa on mahdotonta ennustaa, ja vaikka hallitusten ja keskuspankkien toimet ovatkin selvästi ennakoivia, kukaan ei pysty tarkasti analysoimaan, milloin niiden vaikutukset alkavat näkyä toden teolla. #88 Nordea News - 07

8 Nordea News Christian Clausen, Nordean konsernjohtaja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008 Nordea-konserni julkisti vuoden 2008 tammi-syyskuun tuloksen lokakuun lopussa. Vahva tulos ylitti monien analyytikkojen odotukset. Kasvu jatkui vahvana kaikilla liiketoiminta-alueilla markkinoiden myllerryksestä huolimatta. Nordean neljännesvuositulos on jälleen kerran vahva rahoitusmarkkinoiden erittäin poikkeuksellisesta kehityksestä huolimatta. Liiketoiminta-alueidemme ja kasvuhankkeidemme tulokset ovat edelleen suunnitelmien mukaiset ja kannattavuutemme on pysynyt hyvänä. Epävarmuus ja riskit ovat kuitenkin lisääntyneet merkittävästi sekä rahoitusmarkkinoilla että makrotaloudessa. Olemme silti luottavaisia. Kannattavuutemme on korkealla tasolla, luottosalkkumme laatu on vahva ja varainhankintamme on hyvin hajautettu, joten lähtökohtamme on vahva taloudellisen toiminnan hidastuessa. Uskon siksi, että olemme edelleen valmiita tekemään parempaa tulosta kuin markkinoilla keskimäärin, sanoo Nordean konsernijohtaja Christian Clausen. Lue koko raportti osoitteessa Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa Rahoitusmarkkinoiden kuohunnan keskellä on yhä vaikeampaa löytää tuotteita, jotka tarjoaisivat positiivista tuottoa ja olisivat myös päivittäin likvidejä. Nordea 1 Heracles L/S MI Fund -alarahasto on yksi vaihtoehto. Alarahasto tähtää positiiviseen tuottoon kaikissa markkinaolosuhteissa hyödyntämällä noin 50:n eri puolilla maailmaa sijaitsevan osake-, korko- ja valuuttamarkkinan kurssien nousuja (pitkät positiot) ja laskuja (lyhyet positiot). Nordea 1 Heracles Long/Short MI Fund ei kuitenkaan ole hedge-rahasto. Hedge-rahastojen salkunhoitajat voivat myydä osakkeita, joita rahasto ei omista (lyhyeksi myynti), siinä toivossa, että pystyvät ostamaan ne myöhemmin takaisin edullisempaan hintaan. Nordea 1 Heracles Long/Short MI Fund alarahaston salkunhoitajat eivät myy yksittäisiä arvopapereita lyhyeksi. Sen sijaan he myyvät lyhyeksi tärkeimpiin markkinaindekseihin liittyviä futuureja. Ne ovat erittäin likvidejä, koska monet sijoittajat käyvät niillä kauppaa. Futuureja lyhyeksi myymällä voidaan saada voittoja kurssien laskusta toisin kuin yksittäisten arvopapereiden kohdalla. Sijoitukset valitaan rahaston oman kvantitatiivisen mallin avulla. Se perustuu yksinomaan lyhyen tähtäimen markkinahintakehityksestä johdettuihin matemaattisiin algoritmeihin. Tämän vuoksi sijoittajat ovat vähemmän riippuvaisia yksittäisten markkinoiden kehityksestä, tuotosta, ennusteista tai odotuksista. Tavoitteena on 2 4 vallitsevaa korkotasoa (3 kuukauden Euribor) parempi tuotto miltä tahansa 12 kuukauden juoksevalta ajanjaksolta. Rahaston tuotto oli +8,58 * Rahasto aloitti toimintansa Lisätietoa Nordea 1 Heracles L/S MI Fund alarahastosta saat sijoitusjohtajaltasi. *Lähde: Morningstar Nordea Bank ottaa hoitoonsa Glitnirin private banking asiakkaat Luxemburgissa Nordea Bank S.A. (Luxembourg) ilmoitti päässeensä sopimukseen Glitnir Bank Luxembourg S.A.:n kanssa Glitnirin private banking asiakkaiden hoidosta. Tämä tarkoittaa sitä, että arvopaperien säilytystilit ovat jälleen Glitnirin asiakkaiden käytettävissä. Tilit olivat olleet jäädytettyinä siitä lähtien kun pankki joutui lokakuussa selvitystilaan. Käteistilit eivät toistaiseksi kuulu sopimuksen piiriin. Nordea Bank S.A. (Luxem bourg) tekee lahjoituksen Punaiselle Ristille Joulu on antamisen aikaa. Erityisen tärkeää on auttaa vähäosaisia. Siksi Nordea Bank S.A. on lahjoittanut varoja usealle Punaisen Ristin projektille. #88 Nordea News - 08

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Makrokatsaus. Joulukuu 2016

Makrokatsaus. Joulukuu 2016 Makrokatsaus Joulukuu 2016 Hyvä kuukausi osakemarkkinoilla Joulukuu oli hyvä kuukausi useimmilla osakemarkkinoilla, ja monet laajat eurooppalaiset osakeindeksit nousivat 7 8 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Makrokatsaus. Syyskuu 2016

Makrokatsaus. Syyskuu 2016 Makrokatsaus Syyskuu 2016 Levottomuutta markkinoilla syyskuussa Osakemarkkinoiden kokonaiskehitys polki syyskuussa jokseenkin paikallaan ajoittaisista levottomista jaksoista huolimatta. Rahoitusmarkkinatoimijat

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016 Makrokatsaus Kesäkuu 2016 Iso-Britannia äänesti ei EU:lle 2 Kesäkuuta leimasivat ensin Ison-Britannian EUkansanäänestyksen odottelu ja sen jälkeen äänestyksen jälkimainingit. Britit äänestivät 23. kesäkuuta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016 Makrokatsaus Heinäkuu 2016 Myönteistä kehitystä kesämarkkinoilla Heinäkuu oli hyvä kuukausi rahoitusmarkkinoilla. Brittien ei EU:lle aiheutti negatiivisia reaktioita markkinoilla, mutta nyt suunta kääntyi

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales Markets Academy Sijoitukset Lassi Järvinen Asset Sales Avaus & tavoitteet Tavoitteena luoda yleiskatsaus sijoitusmarkkinoihin ja sijoittamisen perusteisiin Käydään läpi seuraavat aiheet: Sijoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Makrokatsaus. Marraskuu 2015

Makrokatsaus. Marraskuu 2015 Makrokatsaus Marraskuu 2015 Markkinat rauhoittuivat marraskuussa Vaihtelevissa tunnelmissa käynnistyneen syksyn jälkeen markkinoiden volatiliteetti väheni lokakuussa ja marraskuussa. Markkinoiden riskinottohalukkuutta

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO?

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? Pentti Pikkarainen Pankkitoimintaosasto 12.4.2005 PANKKITOIMINTAOSASTO Pankkitoimintaosasto vastaa seuraavista

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä?

Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä? Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä? Sijoitusristeily 23.-24.3.2007 Tomi Salo Pj Helsingin Osakesäästäjät Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Pitkää nousua takana pörssinousu

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito 2 Suomalainen pitää osakesijoittamista lottoamisena Professori Vesa Puttonen, Helsingin kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016 Markkinakatsaus Marraskuu 2016 Talouskehitys Donald Trump voitti yllättäen presidenttivaalit Yhdysvalloissa Trump sanoi mm. uudelleenrakentavansa maan infrastruktuurin ja on aiemmin puhunut verojen leikkaamisesta

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2012 Lehdistötilaisuus 17.10.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUUSTA 2012 Sijoitustuotto 5,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Elvyttävä kansalaisosinko tilaisuus 6.2.2016 Esitetyt näkemykset ovat omiani.

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Hallitusammattilaiset ry Suomen Pankissa 27.11.2008 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki 6.11.2008 1 Kolmen kuukauden Libor-viitekorkoja

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016 Markkinakatsaus Tammikuu 2016 Talouskehitys Maailmanpankki laski globaalia kasvuennustetta, kuluvan vuoden kasvuvauhti 2,9 prosenttia Yhdysvalloista edelleen vahvoja työllisyyslukuja, työttömyysaste viisi

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 26.10.2010 Hanna Freystätter, VTL Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1 Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa Kuukausikatsaus Tammikuu 2016 Taloustilastot ennallaan joulukuussa Yhdysvalloissa asuntomarkkinoilta hyviä uutisia Euroopassa teollisuudessa hyvä vire Kiinan taloustilastot yhä laimeita EKP lisäsi tukitoimia,

Lisätiedot

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Siperian talvi jatkuu koko vuoden 2015 Sanktiot eivät poistu vuoden 2015 aikana ja öljyn hinta jää 70-80 dollariin, minkä seurauksena: Venäjän

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä?

Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä? Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä? Pääjohtaja Erkki Liikanen Talousvaliokunnan seminaari 17.10.2007 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Kolme pääkysymystä rahamarkkinoiden

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan?

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Hämeen Osakesäästäjät Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu yritysten tulosodotukset kasvun riskit markkinoiden

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka KT34 Makroteoria I. Juha Tervala

Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka KT34 Makroteoria I. Juha Tervala Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka KT34 Makroteoria I Juha Tervala Raha Raha on varallisuusesine, joka on yleisesti hyväksytty maksuväline 1. Hyödykeraha Luonnollinen arvo Esim.: kulta, oravanahkat, savukkeet

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016 Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016 Markkinakatsaus KESKEISET TAPAHTUMAT TALOUS- JA SIJOITUSYMPÄRISTÖSSÄ Suhdannekehitys on kesän aikana osoittanut talouskasvun hiipumista,

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Kuukausikatsaus marraskuu 2014 6.11.2014 Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Yhdysvaltain hyvä vire jatkuu, FED lopetti tukiostot Euroopassa laimeutta, Saksan aktiviteetti hidastunut Kiina: epäselviä talouden

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Fed kertoo taaperostaan. Pasi Sorjonen 16/12/2013

Fed kertoo taaperostaan. Pasi Sorjonen 16/12/2013 Fed kertoo taaperostaan Pasi Sorjonen 16/12/2013 Alkaako Fed taapertaa nyt vai kuukauden kuluttua? Viime viikon antia: Yhdysvalloissa sopu budjetista Tulevaa: Tavallista tärkeämpi keskuspankkien viikko

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Miten rahapolitiikan uutisia luetaan?

Miten rahapolitiikan uutisia luetaan? Miten rahapolitiikan uutisia luetaan? Viestintä rahapolitiikan välineenä Studia Monetaria Rahamuseo 9.2.2010 Mika Pösö Viestintäpäällikkö Yllätyksellisyydestä ennustettavuuteen Keskuspankkien läpinäkyvyyden

Lisätiedot

Valtion velanhallinnasta

Valtion velanhallinnasta Valtiokonttori 1 (6) Valtion velanhallinnasta Aika klo 10.00 Paikka Eduskunta, Verojaosto 1 Yleistä Valtiokonttori vastaa valtion velanhallintaan liittyvistä käytännön toimista. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 3.5% edellisvuodesta ollen EUR 4.9m (EUR 31.4m Q3/2). Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Velallinen tienaa koron? Rahapolitiikkaa negatiivisilla koroilla

Velallinen tienaa koron? Rahapolitiikkaa negatiivisilla koroilla Elisa Newby, markkinaoperaatioiden päällikkö elisa.newby@bof.fi Suomen Pankki Velallinen tienaa koron? Rahapolitiikkaa negatiivisilla koroilla After Work Suomen IR-yhdistys ry Suomen Sijoitusanalyytikot

Lisätiedot

Euro & talous 4/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Euro & talous 4/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/212 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 12.9.212 1 Euro & talous 4/212 sisältö Pääartikkeli: Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Suhdannetilanne, maailmantalouden

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Petri Pöllänen salkunhoitaja Sijoitus Invest 16.11.2011 UB konserni Perustettu vuonna 1986 Kotimainen, pankkiryhmistä riippumaton avainhenkilöiden omistama

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Kurssinousuja keskuspankkien (FED) tuella

Kurssinousuja keskuspankkien (FED) tuella Kuukausikatsaus marraskuu 2013 6.11.2013 Kurssinousuja keskuspankkien (FED) tuella Taloustilastoinnin yllätykset vähentyneet Yhdysvalloissa korkea talouskasvuodotus Euroalueella odotukset nousussa FED:n

Lisätiedot

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP täräyttää Toimintatorstaina Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP viettää vihdoin Toimintatorstaita Tällä viikolla: EKP laskee korkoa BoE odottaa Yhdysvallat: Työmarkkinat tapetilla Suomen BKT supistui Q1:llä?

Lisätiedot

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Suomen metsäteollisuuden kasvunäkymät ovat tänäkin vuonna pysyneet heikkoina. Vuoden 2000 loppupuolella Yhdysvalloista alkanut suhdanteiden

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 2 ermiini- ja futuurihintojen määräytyminen 1. ermiinien hinnoittelusta Esimerkki 1 Olkoon kullan spot -hinta $ 300 unssilta, riskitön korko 5 % vuodessa

Lisätiedot

TU-91.1001 KERTAUSTA. Super lyhyt oppimäärä yrityksenteoriaa Talouspolitiikka: raha- ja finanssipolitiikka Vanhoja tenttikysymyksiä

TU-91.1001 KERTAUSTA. Super lyhyt oppimäärä yrityksenteoriaa Talouspolitiikka: raha- ja finanssipolitiikka Vanhoja tenttikysymyksiä TU-91.1001 KERTAUSTA Super lyhyt oppimäärä yrityksenteoriaa Talouspolitiikka: raha- ja finanssipolitiikka Vanhoja tenttikysymyksiä 1 Yrityksen tasapainohinnan ja määrän määräytyminen Yritys maksimoi/minimoi

Lisätiedot

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva 9.2.2016 Lähde: komission ennuste Euroalueen vakausyksikkö Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet - Kehittyneiden maiden kasvu alle keskiarvon - Kiinan tilanne

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot