Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme"

Transkriptio

1 -1.5 #88 - JOULUKUU NORDEA BANK S.A. Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2008 Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa Nordea Bank ottaa hoitoonsa Glitnirin private banking asiakkaat Luxemburgissa Markkinatilanne Näkymät Kaikki omaisuuslajit ovat tällä hetkellä neutraalipainossa. Kansainvälinen finanssikriisi painaa edelleen maailmantaloutta. Deflaatiohuolet ovat nyt syrjäyttäneet inflaatiopelot ja saaneet valtiot julkistamaan tuki- ja pelastuspaketteja. Keskuspankit puolestaan ovat 9 keventäneet rahapolitiikkaansa huomattavas- 7 5 ti ja ryhtyneet toimiin 3 luotonannon lisäämiseksi. Osakemarkkinoiden jatkuvan laskun takia -5 osakkeiden arvostukset vaikuttavat houkuttelevilta. Koska taloudellisen toimeliaisuuden ja yritysten tulosten näkymät kuitenkin heikkenevät, markkinoiden viimeaikainen nousu näyttäisi aiheutuneen puhtaasti markkinoiden tunnelmasta. Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme dollarista on edelleen positiivinen, mutta lyhyen aikavälin epävarmuuden takia olemme palauttaneet dollarin neutraalipainoon. Tämänhetkinen rahoitusvaluuttasuosituksemme eurosijoittajille on 45 euroissa, 30 Sveitsin frangeissa ja 25 Tšekin korunoissa. Joukkolainat Olemme laskeneet korkotuotteet ylipainosta neutraalipainoon, koska valtionlainojen tuottoihin kohdistuu edelleen paineita. Samanaikaisesti duraatiota on OECD leading indicator & OECD growth OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change pidennetty noin vuodella. Suosimme edelleen investment grade lainoja spekulatiivisten lainojen sijaan ja spekulatiivisella puolella suosimme kehittyvien markkinoiden lainoja high yield yrityslainojen sijaan. Suosimme edelleen myös tanskalaisia kiinnitysluottolainoja. Osakkeet Osakkeet ovat reagoineet positiivisesti Yhdysvaltain uuden hallinnon tärkeimpiin poliittisiin nimityksiin sekä valtioiden ja keskuspankkien julkistamiin toimiin. Luottamus on kuitenkin edelleen hauras. Talouden heikkenevistä näkymistä huolimatta tulosennusteet saattavat alennustenkin jälkeen olla liian korkeita, joten tulospettymykset voivat vielä vaikuttaa osakkeisiin. Maantieteelliset painotuksemme ovat ennallaan: neutraali paino Yhdysvalloissa ja Euroopassa, lievä ylipaino kehittyvillä markkinoilla ja alipaino Japanissa. Sektoripainotuksissa pidämme ylipainossa erityisesti energian, teollisuustuotteet ja palvelut, peruste- 5 4 ollisuuden ja tietoliikennepalvelut. Alipainossa 3 2 pidämme erityisesti 1 kulutustavarat ja palvelut sekä yhdyskuntapalvelut Inflation,

2 Pääkirjoitus Nordea Bank S.A. 562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Tel Fax Hyvät lukijat Juhlan aiheet ovat olleet todella vähissä vuonna Useimmille sijoittajille vuodesta näyttäisi tulevan kaikkien aikojen huonoin, eikä markkinoiden toipumisesta ole näkyvissä selviä merkkejä. Syksyn aikana monet valtiot ovat tukeneet rahoitusjärjestelmää onnistuneesti. Luottomarkkinat ovat kuitenkin edelleen erittäin kireät, sillä monet pankit haluavat supistaa luotonantoaan parantaakseen vakavaraisuuttaan. Hyvä puoli asiassa on se, että alun lievän epäröinnin jälkeen järjestelmää pyritään tukemaan tosissaan sekä antamalla suoraa taloudellista tukea että laskemalla korkoja. Talouden elpymisen aikataulua ja taantuman syvyyttä ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa tiedetä. Yksi toipumisen avaintekijöistä löytynee luottomarkkinoilta. Jotta pankit voivat jälleen lisätä luotonantoaan, niihin on todennäköisesti pumpattava lisää pääomaa. Rahoitusmarkkinat, erityisesti osakemarkkinat, elpyvät yleensä ennen reaalitaloutta. Tavallisesti rahoitusmarkkinoiden piristyminen käynnistyy, kun on suhteellisen selvää, milloin reaalitalous alkaa toipua. Tällä hetkellä on vielä epävarmaa, milloin se tapahtuu, mutta todennäköisesti ja toivottavasti vuoden 2009 alkupuoliskolla. Inflaatio näyttää nyt hidastuvan nopeasti, mikä mahdollistaa lyhyiden korkojen huomattavat leikkaukset. Ne puolestaan lisäävät pitkien, luottoluokitukseltaan hyvien joukkolainojen houkuttelevuutta. Viime kuukausien aikana markkinoilla on kuitenkin ollut ainakin minun aikanani ennennäkemätöntä heilahtelua. Tarvitaan siis huolellista riskienhallintaa. Viime kuukausina ei ole nähty kovin monta valonpilkahdusta. Olen kuitenkin tyytyväinen Nordean yleiseen kehitykseen. Konservatiivisen riskienhallinnan ansiosta Nordea-konserni on tähän saakka selvinnyt myllerryksestä suhteellisen hyvin. Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli hyvä, ja koko vuoden 2008 tuloksen odotetaan olevan linjassa vuoden 2007 tuloksen kanssa. Lopuksi haluan toivottaa hyvää joulua ja parempaa uutta vuotta. Jhon Mortensen Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Postfach CH-8034 Zürich Tel Fax Nordea S.A. julkaisee Investment News - sijoitusuutiset Nordea A/S:n luvalla. Nordea A/S toimii sijoitusyhtiönä Isossa-Britanniassa SFA:n sääntöjen mukaisesti. Investment Newsin ainoana tavoitteena on tiedottaminen. Materiaalin kopioiminen mekaanisesti, valokuvaamalla tai muilla keinoin on kielletty. Julkaisua ei missään tapauksessa saa tulkita siinä mainittujen arvopapereiden myynti- tai ostosuositukseksi. Sen sisältämät tiedot ovat peräisin luotettaviksi uskotuista lähteistä, mutta Nordea Bank S.A. ei voi taata tietojen oikeellisuutta. Nordea -konsernin yhtiöillä voi olla pitkätai lyhytaikaisia sijoituksia tässä julkaisussa mainittuihin arvopapereihin tai niiden johdannaisiin. On mahdollista, että yksittäiset Nordea-konsernin työntekijät eivät yhdy tässä julkaisussa esitettyihin suosituksiin tai mielipiteisiin. Toimittaja: Jørgen Jakobsen #88 Pääkirjoitus - 02

3 Kokonaiskuva Rahoitusmarkkinoiden jatkuvaan myllerrykseen on löydetty useita syypäitä, kuten ahneet pankkiirit, tietämättömät sijoittajat, naiivit lainanottajat, veltot valvontaviranomaiset, välinpitämättömät hallitukset ja epäpätevät luokituslaitokset. Myös keskuspankkeja on arvosteltu kovasanaisesti, lähinnä siksi, että niiden viime vuosina harjoittama kevyt rahapolitiikka on kasvattanut globaalia rahavarantoa huomattavasti. Monien analyytikkojen mielestä tämän seurauksena paisunut likviditeetti on yksi syy nykyiseen kriisiin, koska se sai muun muassa sijoituspankkiirit luomaan juuri ne instrumentit (esimerkiksi 9 kiinteistöluottolainat), joiden romahdettua 7 myräkkä rahamarkkinoilla alkoi. Yksi tehokkaimmista keinoista, 1-1 joilla keskuspankit voivat vaikuttaa -3 taloustilanteeseen, on korkopolitiikka. -5 Korkoja lasketaan yleensä taloudellisen toimeliaisuuden vauhdittamiseksi ja nostetaan toimeliaisuuden rajoittamiseksi ja inflaation hillitsemiseksi. Toisaalta korot määräävät myös rahan hinnan ja sitä kautta lainan hinnan. Se puolestaan vaikuttaa markkinoiden velanottohalukkuuteen. Yksi syy siihen, miksi keskuspankit keventävät niin hanakasti rahapolitiikkaa laskusuhdanteen lähestyessä, on se, että korkojen laskemista aikaisessa vaiheessa on pidetty hyvänä keinona lievittää taantuman tai taloudellista toimeliaisuutta jarruttavan vakavan sokin, kuten World Trade Centerin terroriiskun, kokonaisvaikutuksia. Tämä on ollut keskuspankkien mantra luvun suuresta lamakaudesta alkaen. Tuolloin lama kärjistyi entisestään, kun rahapolitiikkaa kiristettiin vastakaikuna vuoden 1929 pörssiromahdukselle. Jos elvyttävää rahapolitiikkaa sovelletaan ilman rajoituksia, sen aiheuttama kysyntäinflaatio kiihdyttää palkkainflaatiota, kun teollisuus kilpailee 5 3 Inflation, USD/share Share supistuvasta työvoimasta. Myös varallisuuden hinnat nousevat, kun ylimääräinen likviditeetti etsii kotia ja varoja sijoitetaan esimerkiksi kiinteistöihin ja arvopapereihin. Koska korkoja on jo laskettu selvästi ja huomattavia uusia laskuja on tiedossa (ehkä jopa nollatasolle), on ymmärrettävää, että OECD GDP, y/y change monet pelkäävät elvyttävän rahapolitiikan synnyttävän lähiaikoina uuden likviditeettikuplan Dec-06 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar OECD leading indicator; y/y change 5-year inflation expectations in the Euro-Zone and US US 5-year inflation expectations Euro-zone 5-year inflation expectations Näin ei kuitenkaan tarvitse käydä. Tämänhetkinen taantuma ei ole mitenkään tyypillinen, koska maailmantaloutta rasittaa lisäksi finanssikriisi. Suuri osa saatavilla olevasta likviditeetistä käytetään velkojen maksuun, ja kuluttajien käyttäytyminen EPS estimate 2008 EPS estimate in 2009 on todennäköisesti hillitympää kuin tähän asti, jopa tuhlaavaisena pidetyissä Yhdysvalloissa. Uusi lainsäädäntö edellyttänee myös lainanantajilta aiempaa Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 suurempaa varovaisuutta, ja erityisesti 5 kuluttajille annettujen luottojen volyymi 4 pienenee. 3 Tällainen 2 kehitys on myönteistä terveen 1 talouden kannalta pitkällä aikavälillä, mutta jotkut analyytikot 0 ovat muistuttaneet varoittaen Japanin kokemuksista 1990-luvulla. Silloin pitkittyneen taantuman seurauksena oli pitkäaikainen deflaatio ja talouden toimeliaisuus pysähtyi käytännössä kokonaan. Japanin talous ei ole vieläkään toipunut tästä täysin. Optimistisempien tarkkailijoiden mielestä tällaiset pelot ovat aiheettomia, koska nyt on otettu käyttöön ennakoivia toimintatapoja. Jos luottokriisi olisi jätetty oman onnensa nojaan, deflaation vaara olisi varmastikin ollut suurempi kuin miltä nyt näyttää. Tästä näkökulmasta hallitukset ovat puuttuneet tilanteeseen oikeaan aikaan pelastus- ja tukipaketein ja keskuspankit ovat yhdessä tuumin muuttaneet politiikkansa elvyttävämmäksi. Toivottavasti nämä toimet kantavat ennen pitkää hedelmää. Siihen asti sijoittajien on oltava kärsivällisiä. #88 Kokonaiskuva - 03

4 Joukkolainat ja valuutat Sijoitukset NOK USD Rahoitus CHF 30 CZK 25 EUR 45 Trendiennusteet Nyt EUR/USD EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/DKK EUR/NOK EUR/SEK USD/JPY kk ennuste Valuutat Yhdysvaltojen dollari on jatkanut vahvistumistaan edellisen Investment Newsin jälkeen. Tämän raportin kirjoitushetkellä EUR/USD-vaihtokurssi on laskenut 1,49:stä 1,26:een. Dollari on siis vahvistunut aikana, jolloin osakekurssit ovat sukeltaneet. Tämä viittaa siihen, että dollari voisi vahvistua lisää, jos osakemarkkinat luisuvat edelleen. Kurssien elpymisellä olisi päinvastainen vaikutus. Kun EUR/ USD-kurssin kehitystä tarkastellaan taloudellisten suhdanteiden ja keskuspankkien näkökulmasta, dollari kuitenkin vahvistunee pitkällä aikavälillä. Pitkän aikavälin näkemyksemme dollarin kehityksestä on edelleen positiivinen, mutta olemme päättäneet pitää yksilöllisten salkunhoitosopimusten painotuksen neutraalina, koska lähitulevaisuuden näkymät ovat epävarmat. Huomiota on viime aikoina kiinnitetty myös Ruotsin ja Norjan kruunuun, kun sijoittajat ovat karttaneet suhteellisen epälikvidejä pieniä valuuttoja. EUR/ SEK-vaihtokurssi on ensimmäistä kertaa reilusti yli 10 ja Ruotsin kruunun kurssi on edelleen hyvin matala. Myös Norjan kruunu on ennätyksellisen matalalla tasolla. Uskomme kummankin valuutan vahvistuvan pitkällä aikavälillä. Olemme tehneet rahoituspuolella joitakin muutoksia aiempaan linjaamme, jonka mukaan hoidimme rahoituksen sataprosenttisesti euroina (eurosijoittajalle). Näkemyksemme ei ole enää yhtä konservatiivinen ja kori on nyt: euro 45, Sveitsin frangi 30 ja Tšekin koruna 25. Korot ja joukkolainojen tuotot BKT:n supistuminen, inflaatioon kohdistuvat laskupaineet ja rahoitusmarkkinoiden kuohunta ovat saaneet keskuspankit reagoimaan voimakkaasti. Kehittyvät maat aloittivat leikkaamalla viime kuussa koordinoidusti ohjauskorkoja, ja sen jälkeen Yhdysvaltojen Fed, EKP sekä Englannin, Sveitsin, Kanadan, Ruotsin ja Uuden- Seelannin keskuspankit laskivat korkoja vielä lisää. Myös Japanin ja Norjan keskuspankit alensivat ohjauskorkoa. Odotamme keskuspankkien jatkavan maailmanlaajuisesti aggressiivisia koronlaskuja nykytasolta. Uskomme Fedin leikkaavan ohjauskoron nykyisestä 1 :sta 0,50 :iin vuoden loppuun mennessä. Korkoja lasketaan vieläkin reippaammin Länsi- Euroopassa, jossa ohjauskorot ovat huomattavasti korkeammalla ja siksi niitä on mahdollista alentaa enemmän. Odotamme Englannin ja Norjan keskuspankkien ja EKP:n laskevan ohjauskorkoa vielä 0,50 -yksiköllä vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Valtionlainojen tuotot ovat alentuneet huomattavasti. Tämän raportin kirjoitushetkellä Yhdysvaltojen 10 vuoden lainan tuotto oli laskenut 2,64 :iin ja euroalueen 10 vuoden lainan tuotto 3,08 :iin. Olemme tasapainottaneet salkkumme ja palauttaneet joukkolainojen painon neutraaliksi. Olemme myös kasvattaneet korkoherkkyyttä (eli duraatiota) vuodella. Muutosten jälkeen duraatio on noin 5,25 vuotta (vuotta pidempi kuin vertailuindeksissä). Suosimme edelleen investment grade lainoja spekulatiivisten lainojen sijaan, ja spekulatiivisella puolella suosimme kehittyvien markkinoiden lainoja high yield yrityslainojen sijaan. Suosimme yhä myös tanskalaisia kiinnitysluottolainoja niiden korkean laadun ja tuottopotentiaalin vuoksi. Viitelainojen tuotot ja odotukset Nyt USA 10 vuotta kk 2.20 Saksa 10 vuotta kk 3.50 Japani 10 vuotta kk 0.95 Ruotsi 10 vuotta kk 2.50 Tanska 10 vuotta kk 4.00 Norja 10 vuotta kk 4.93 Hinnat ja tuotot kk ennuste #88 Joukkolainat ja valuutat - 04

5 Osakkeet Kolea syksy Pidimme osakemarkkinoiden volatiliteettia suurena viimeksi kuluneen vuoden aikana, mutta se on osoittautunut suhteellisen pieneksi verrattuna viime kuukausina nähtyyn rahoitusmarkkinoiden myllerrykseen. Useimmat osakemarkkinat ovat luisuneet hyvin jyrkästi elokuun lopusta alkaen, ja alamäen ovat katkaisseet vain lyhytaikaisiksi jääneet kurssinousut aina silloin kun on ilmoitettu jonkin pelastustai tukipaketin käyttöönotosta. Vain harva aktiivinen sijoittaja on kokenut aiemmin mitään tällaista. Itse asiassa tämän vuoden kaltaista kehitystä ei ole nähty sitten luvun alun. Yksi tätä kehitystä kiihdyttänyt tekijä on velkaantuneisuuden vähentäminen. Monet sijoittajat, erityisesti hedge-rahastot, ovat käyttäneet salkuissaan laajaa velkavipua. Ne ovat ottaneet halpaa valuuttalainaa esimerkiksi 120 Japanin jeneissä ja sijoittaneet rahat osakkeisiin, joukkolainoihin 105 ja hyödykkeisiin. Ongelmia kuitenkin syntyy, kun suuri joukko velkarahaa käyttäneitä 80 sijoittajia joutuu purkamaan nämä positiot velkojen maksamiseksi. Koska osakkeet ovat yleisesti ottaen likvidimpiä kuin monet muut omaisuuslajit, esimerkiksi yrityslainat, osakkeisiin kohdistuu ankaria myyntipaineita. Neutraali osakejakauma Pidämme voimassa neutraalin osakejakauman. Osuimme oikeaan ennustaessamme, että vuoden 2008 jälkipuoliskoa ja vuotta 2009 koskevat tulosodotukset olivat selvästi liian optimistisia ja tulisivat todennäköisesti tuottamaan pettymyksen. Täytyy kuitenkin myöntää, että tulosodotusten leikkaukset ovat viime kuukausina olleet yllättävän nopeita ja suuria. Erään lähteen mukaan negatiivisia tuloskorjauksia on tehty marraskuussa ennätyksellisen paljon suhteessa positiivisiin. On kuitenkin epävarmaa, ovatko analyytikkojen ennusteet nyt realistisia. Tosin aiemman kokemuksen perusteella tulosennusteilla on tapana ampua yli kumpaankin suuntaan. Positiivista on se, että usean merkittävän marraskuussa tulosvaroituksen antaneen yhtiön osakekurssi ei ole enää laskenut. Se enteilee ehkä sitä, että pahin mahdollinen skenaario on jo hinnoiteltu kursseihin. Useimpien arvostusmenetelmien mukaan markkinat ovat nyt aliarvostetut, mutta talouskehitystä koskeva epävarmuus on huipussaan, joten käsityksemme ei ole tätä optimistisempi. Onko nyt aika tasapainottaa salkkua? Jos salkun osakkeet ja joukkolainat olivat vuoden alussa tasapainossa ja salkun koostumusta ei ole muutettu, joukkolainat ovat nyt todennäköisesti selkeästi S&P 500 EPS estimates Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 EPS estimate 2008 EPS estimate in 2009 ylipainossa ja osakkeet alipainossa niiden heikon kehityksen jälkeen. Jos sijoittaja haluaa pitää nämä kaksi omaisuuslajia tasapainossa ajan mittaan, nyt voisi olla hyvä aika alkaa tasapainottaa salkkua eli lisätä vähitellen osakepositioita ja vähentää joukkolainoja, jotta salkku palautuu tasapainoon. Olemme aloittaneet syksyn aikana tasapainottamisen pitääksemme osakejakauman neutraalina lähinnä lisäämällä omistuksiamme defensiivisillä sektoreilla (teleoperaattorit, kulutustavarat ja -palvelut ja terveydenhoito) sekä perusteollisuudessa ja rahoitusalalla. Huomio yhtiöiden taseisiin Yksi tärkeä huomioon otettava tekijä osakesijoituksissa on yhtiön taseen vahvuus. Tämä koskee erityisesti liiketoiminnan rahoitusta. Nykytilanteessa on vaikeaa ja/tai kallista hankkia uutta osakepääomaa tai laskea liikkeeseen yrityslainoja ja sijoittajien kannattaa yleensä suhtautua varovaisesti yhtiöihin, joiden tase on heikko tai joilla on tarve jälleenrahoittaa toimintaansa lyhyellä aikavälillä. Yhtiöt, joiden on pakko hankkia pääomaa pelkästään selvitäkseen, menestyvät hyvin todennäköisesti muuta markkinaa heikommin. Kulta salkun tasapainottajana Jos sijoittajaa huolestuttaa erilaisten pelastus- ja tukipakettien vaikutus inflaatioon pitkällä aikavälillä, kannattaa harkita kullan käyttämistä suojaukseen. Tänä vuonna kullan arvo Yhdysvaltojen dollareina on pysynyt toistaiseksi lähes ennallaan mutta noussut euroina 10. Se on toisin sanoen tuottanut paremmin kuin useimmat muut omaisuuslajit. Fyysisestä kullasta vaikuttaa olevan tällä hetkellä pulaa, kun monet sijoittajat ovat hankkineet sitä turvasatamasijoitukseksi. Se, ettei kullan hinta ole noussut pulasta huolimatta, johtuu pääasiassa siitä, että monet hedge-rahastot ovat tehneet sijoituksia kultafutuureihin, jotka niiden on ollut pakko realisoida yrittäessään vähentää velkojaan. Toinen syy voi olla se, että laimea talouskasvu on painanut lyhyen aikavälin inflaatio-odotuksia alaspäin, mikä on kullan kannalta negatiivista, koska sitä on pidetty hyvänä inflaatiosuojana. Pitkän aikavälin näkemyksemme kullasta on positiivinen, koska uskomme sijoittajien kysynnän lisääntyvän ajan mittaan ja koska vain hyvin harva sijoittaja omistaa kultaa tällä hetkellä. Turvallisin tapa hankkia kultaa on ostaa sitä suoraan. Sijoittajien, jotka ovat halukkaita ottamaan riskiä paremman tuoton saamiseksi, kannattaa harkita suurten kultakaivosyhtiöiden osakkeita. #88 Osakkeet - 05

6 Omaisuuslajijakauma Nyt kun vuotta 2008 on jäljellä enää alle kuukausi, on selvää, että sijoittajat muistavat vuoden yhtenä kaikkien aikojen vaikeimmista. Rahoitusmarkkinoiden kuohunta ja kansainvälisen taantuman varmistuminen vuoden jälkipuoliskolla ovat aiheuttaneet sen, että yhteenkään omaisuuslajiin ei ole ollut täysin turvallista sijoittaa. Paineen alla olleet, riskiä vähänkin sisältävät omaisuuslajit ovat halvenneet entisestään lähes kaikilla mittareilla, mutta se ei ole kasvattanut sijoittajien riskinottohalukkuutta. Raaka-ainekupla on enää muisto vain. Raakaöljyn tynnyrihinta on laskenut hieman yli 46 dollariin, kun se heinäkuussa oli ennätyksellisesti yli 147 dollaria. Sijoittajat ovat hinnoitelleet kursseihin maailmanlaajuisen taantuman, joten muihinkin raaka-aineisiin kohdistuu paineita. Goldman Sachs Commodity indeksi on tällä hetkellä noin 40 prosenttia miinuksella tämän vuoden osalta. Asuntohinnat jatkavat rajua laskuaan. Joulumyynnin uskotaan tuottavan pettymyksen. Itse asiassa markkinoilta on vaikeaa löytää minkäänlaista positiivista virettä. Yksi harvoista valonpilkahduksista on se, että keskuspankit tekevät kaiken mahdollisen vähentääkseen taloudellisen laskusuhdanteen vakavuutta. Myös pankkien väliset korot ovat vihdoin kääntyneet laskuun keskuspankkien useiden koronlaskujen jälkeen. Tämän pitäisi lopulta vakauttaa luotonannon tilanne, mikä auttaisi erityisesti yrityksiä ja asuntovelallisia keskipitkällä aikavälillä. Suosittelemamme omaisuuslajihajautus kirjoitushetkellä:* Ennennäkemättömän likviditeetin puutteen takia osakkeilla ja valtionlainoilla on käytännöllisesti katsoen ainoat toimivat rahoitusmarkkinat. Valtionlainojen tuottotasoihin on kohdistunut valtavia paineita, kun sijoittajat ovat siirtäneet varojaan riskipitoisista sijoituksista valtionlainoihin. Osakemarkkinoilla taas on nähty kaikkien aikojen suurimpia heilahteluja. Muun muassa VIX-indeksi nousi ennätyskorkealle yli 80 pisteeseen marraskuun lopussa. Pohja saavutettiin markkinoilla (ainakin toistaiseksi) marraskuun loppupuolella, jolloin S&P 500 indeksi oli laskenut 49 prosenttia vuoden alusta ja sen eurooppalainen vastine STOXX 600 oli laskenut 50 prosenttia vastaavalla ajanjaksolla. Tuolloin maailman osakemarkkinoiden arvosta oli MSCI World indeksillä mitattuna kadonnut hurjat 51 prosenttia vuoden alkuun verrattuna. Luottomarkkinoilla ei ole ollut yhtään sen helpompaa, kun tuottoerot ovat leventyneet ennätyssuuriksi maksuhäiriöiden lisääntyessä huimasti. Jopa valuuttamarkkinoilla on ollut historiallista heilahtelua, kun carry trade kauppojen purkautuminen on vahvistanut Japanin jeniä ja sijoittajien turvautuminen Yhdysvaltain valtionlainoihin Yhdysvaltain dollaria. Myös Pohjoismaiden valuuttoihin on kohdistunut enemmän paineita kuin yli kymmeneen vuoteen. Osakkeet: neutraalipaino Korkosijoitukset: neutraalipaino Käteinen: neutraalipaino Yhdysvaltalaiset osakkeet: neutraalipaino Eurooppalaiset osakkeet: neutraalipaino Kehittyvät markkinat: lievä ylipaino Japani: alipaino. * 4. joulukuu 2008 #88 Omaisuuslajijakauma - 06

7 Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Yhdysvaltojen asuntomarkkinoihin liittyvät ongelmat, jotka saivat alkunsa luottomarkkinoiden suhteellisen huonosti tunnetussa osassa, ovat kärjistyneet historiallisen pahaksi globaaliksi kriisiksi. Monien mielestä on vieläkin hyvin epäselvää, kuinka muutama asuntolainoja koskeva maksuhäiriö Yhdysvalloissa voi aiheuttaa maailman rahoitusmarkkinoilla myllerryksen, joka jatkuu tänäkin päivänä. Olemme suuren enemmistön lailla hämmästyneitä siitä, miten suuriksi ongelmat ovat paisuneet, ja yritämme jäljempänä kuvata lyhyesti tähän tilanteeseen johtaneita tapahtumia. Kesä 2007 pelkkä subprime-ongelma Asuntojen hintojen lasku ja korkojen nousu aiheuttavat joillekin yhdysvaltalaisille asuntovelallisille maksuvaikeuksia ja heikentävät asuntolainojen arvoa. Investointipankit ovat paketoineet monet näistä lainoista arvopapereiksi ja myyneet ne sijoittajille. Tyypillistä on, että arvopapereiden vakuutena on laadultaan vaihtelevia asuntolainoja. Heikoimpia niistä eli juuri niitä lainoja, joiden omistajilla on maksuhäiriöitä, kutsutaan subprime-lainoiksi. Tässä vaiheessa ongelma rajoittuu subprimesegmenttiin, joka on suhteellisen pieni globaalien luottomarkkinoiden osa. Kevät 2008 rahoitusmarkkinoiden ongelmat pysyvät Yhdysvalloissa Koska kiinnitysvakuudellisten arvopaperien subprime-osan arvostus on epävarmaa, tällaisten arvopaperien arvoa ei voida määritellä luotettavasti eivätkä sijoittajat halua käydä niillä aktiivisesti kauppaa. Tämän seurauksena näiden arvopaperien likviditeetti markkinoilla katoaa. Arvopapereiden omistajat eivät pysty myymään niitä eivätkä arvioimaan tarkasti mahdollisia tappioita. Tämä laukaisee yhä pahenevan kierteen. Pankkien on lopulta pakko alentaa tällaisten positioiden arvoa eli arvostaa omistukset uudelleen realistisena pitämälleen tasolle. Mahdolliset ostajat eivät luota pankkien arvostuksiin eivätkä arvopapereiden sisältämien luottojen laatuun. Koska omistajat eivät pysty myymään arvopapereita, niiden on pakko laskea arvostuksia lisää, mikä taas aiheuttaa uusia alaskirjauksia. Tässä vaiheessa pankit kohtaavat vakavia likviditeettiongelmia. Ne reagoivat kiristämällä luotonantoaan erityisesti muille pankeille, koska kukaan ei tiedä, miten laajalle subprime-ongelmat ovat levinneet. Ongelmat alkavat vaikuttaa voimakkaasti Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoihin, mutta yleisesti ollaan sitä mieltä, että ongelmat rajoittuvat Yhdysvaltoihin. Suurin piirtein näihin aikoihin raaka-aineiden hinnat singahtavat ylös räjähdysmäisen kysyntäpiikin odotuksen ja spekulaatioiden vuoksi. Inflaatioodotukset kasvavat merkittävästi, kun analyytikot pohdiskelevat kallistuneiden raaka-aineiden vaikutusta kokonaistalouteen. Muiden keskuspankkien kuin Yhdysvaltain keskuspankin kyky laskea ohjauskorkojaan orastavan luottokriisin lieventämiseksi jää inflaatiouhkien takia rajalliseksi. Kesä 2008 jonkin verran vaikutusta muissa maissa mutta edelleen pääasiassa Yhdysvalloissa Likviditeettikriisi leviää muihin maihin. Pankit kohtaavat maailmanlaajuisesti rahoitusongelmia osittain siksi, että maailman markkinat ovat ennennäkemättömällä tavalla riippuvaisia toisistaan. Pankit reagoivat tähän supistamalla luotonantoaan huomattavasti. Yritysten on yhä vaikeampaa saada rahoitusta ja rahoituskriisi leviää rahoitusmarkkinoilta reaalitalouteen Wall Streetiltä Main Streetille. Ensimmäiset pankit antautuvat paineiden alla. Merkittävin uhri on Lehman Brothers. Syksy 2008 globaali taantuma käynnissä ja mahdollinen lama uhkaa Ongelmat leviävät Yhdysvalloista muualle maailmaan ja maailmanlaajuinen taantuma näyttää väistämättömältä. Onneksi raaka-aineiden hinnat laskevat niin nopeasti, että keskuspankkien on aiempaa helpompaa estää täysimittainen luottolama laskemalla korkoja dramaattisesti. Tästä huolimatta moni luotottaja menee konkurssiin. Ne, joita pidetään liian suurina kaatumaan, pelastetaan julkisin varoin. Hallitukset julkistavat pelastus- ja tukipaketteja. Keskuspankkien toimet lisäävät lopulta jonkin verran pankkien välisten rahoitusmarkkinoiden vakautta kaikkein lyhyimmän aikavälin luotonannossa, mutta talven lähestyessä muita valopilkkuja ei näy. Nyt pelon ja toivon rajamailla On epävarmaa, pystyvätkö keskuspankit ja hallitukset toimenpiteillään lieventämään taantuman ankarimmat vaikutukset. Tämän laskusuhdanteen pohjaa on mahdotonta ennustaa, ja vaikka hallitusten ja keskuspankkien toimet ovatkin selvästi ennakoivia, kukaan ei pysty tarkasti analysoimaan, milloin niiden vaikutukset alkavat näkyä toden teolla. #88 Nordea News - 07

8 Nordea News Christian Clausen, Nordean konsernjohtaja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008 Nordea-konserni julkisti vuoden 2008 tammi-syyskuun tuloksen lokakuun lopussa. Vahva tulos ylitti monien analyytikkojen odotukset. Kasvu jatkui vahvana kaikilla liiketoiminta-alueilla markkinoiden myllerryksestä huolimatta. Nordean neljännesvuositulos on jälleen kerran vahva rahoitusmarkkinoiden erittäin poikkeuksellisesta kehityksestä huolimatta. Liiketoiminta-alueidemme ja kasvuhankkeidemme tulokset ovat edelleen suunnitelmien mukaiset ja kannattavuutemme on pysynyt hyvänä. Epävarmuus ja riskit ovat kuitenkin lisääntyneet merkittävästi sekä rahoitusmarkkinoilla että makrotaloudessa. Olemme silti luottavaisia. Kannattavuutemme on korkealla tasolla, luottosalkkumme laatu on vahva ja varainhankintamme on hyvin hajautettu, joten lähtökohtamme on vahva taloudellisen toiminnan hidastuessa. Uskon siksi, että olemme edelleen valmiita tekemään parempaa tulosta kuin markkinoilla keskimäärin, sanoo Nordean konsernijohtaja Christian Clausen. Lue koko raportti osoitteessa Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa Rahoitusmarkkinoiden kuohunnan keskellä on yhä vaikeampaa löytää tuotteita, jotka tarjoaisivat positiivista tuottoa ja olisivat myös päivittäin likvidejä. Nordea 1 Heracles L/S MI Fund -alarahasto on yksi vaihtoehto. Alarahasto tähtää positiiviseen tuottoon kaikissa markkinaolosuhteissa hyödyntämällä noin 50:n eri puolilla maailmaa sijaitsevan osake-, korko- ja valuuttamarkkinan kurssien nousuja (pitkät positiot) ja laskuja (lyhyet positiot). Nordea 1 Heracles Long/Short MI Fund ei kuitenkaan ole hedge-rahasto. Hedge-rahastojen salkunhoitajat voivat myydä osakkeita, joita rahasto ei omista (lyhyeksi myynti), siinä toivossa, että pystyvät ostamaan ne myöhemmin takaisin edullisempaan hintaan. Nordea 1 Heracles Long/Short MI Fund alarahaston salkunhoitajat eivät myy yksittäisiä arvopapereita lyhyeksi. Sen sijaan he myyvät lyhyeksi tärkeimpiin markkinaindekseihin liittyviä futuureja. Ne ovat erittäin likvidejä, koska monet sijoittajat käyvät niillä kauppaa. Futuureja lyhyeksi myymällä voidaan saada voittoja kurssien laskusta toisin kuin yksittäisten arvopapereiden kohdalla. Sijoitukset valitaan rahaston oman kvantitatiivisen mallin avulla. Se perustuu yksinomaan lyhyen tähtäimen markkinahintakehityksestä johdettuihin matemaattisiin algoritmeihin. Tämän vuoksi sijoittajat ovat vähemmän riippuvaisia yksittäisten markkinoiden kehityksestä, tuotosta, ennusteista tai odotuksista. Tavoitteena on 2 4 vallitsevaa korkotasoa (3 kuukauden Euribor) parempi tuotto miltä tahansa 12 kuukauden juoksevalta ajanjaksolta. Rahaston tuotto oli +8,58 * Rahasto aloitti toimintansa Lisätietoa Nordea 1 Heracles L/S MI Fund alarahastosta saat sijoitusjohtajaltasi. *Lähde: Morningstar Nordea Bank ottaa hoitoonsa Glitnirin private banking asiakkaat Luxemburgissa Nordea Bank S.A. (Luxembourg) ilmoitti päässeensä sopimukseen Glitnir Bank Luxembourg S.A.:n kanssa Glitnirin private banking asiakkaiden hoidosta. Tämä tarkoittaa sitä, että arvopaperien säilytystilit ovat jälleen Glitnirin asiakkaiden käytettävissä. Tilit olivat olleet jäädytettyinä siitä lähtien kun pankki joutui lokakuussa selvitystilaan. Käteistilit eivät toistaiseksi kuulu sopimuksen piiriin. Nordea Bank S.A. (Luxem bourg) tekee lahjoituksen Punaiselle Ristille Joulu on antamisen aikaa. Erityisen tärkeää on auttaa vähäosaisia. Siksi Nordea Bank S.A. on lahjoittanut varoja usealle Punaisen Ristin projektille. #88 Nordea News - 08

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Markkina romuna milloin tämä loppuu?

Markkina romuna milloin tämä loppuu? FIM ON PALANNUT! Olemme jälleen henkilöstön omistama, riippumaton, suomalainen varainhoitotalo - jatkamme työtämme aktiivisena ja kantaaottavana sijoittajan pankkina Vesa Engdahl / 18.11.2008 Markkina

Lisätiedot

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 2 Taantumapelot heiluttaneet markkinoita 3 Osakkeiden nousu tasaantunut Ristiriitaisia viestejä Taloudesta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Markkinaympäristö talouden fundamentit edelleen kunnossa Maailmantalouden kasvu on edelleen vahvaa, joskin hidastunut viime vuodesta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015 Markkinakatsaus Joulukuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo laski lokakuussa 11 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi oli marraskuussa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016 Markkinakatsaus Kesäkuu 2016 Talouskehitys Maailmantalous on OECD:n mukaan hitaan kasvun ansassa, tarvetta on kokonaisvaltaisille vero- ja rahapoliittisille sekä rakeenteellisille toimenpiteille Suomen

Lisätiedot

laskumarkkinaralli. Valuutat Palautimme Yhdysvaltain dollaripainon

laskumarkkinaralli. Valuutat Palautimme Yhdysvaltain dollaripainon #90 Toukokuu 2009 NORDEA BANK S.A. Nordea News Vuosi alkoi vahvasti Kuukauden rahasto Uusi strukturoitu tuote Sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin Markkinatilanne Yleiskatsaus Nostimme osakkeet neutraalipainoon

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Markkinatilanne. nordea private banking. nr 91 SY YS K U U 2009

Markkinatilanne. nordea private banking. nr 91 SY YS K U U 2009 nordea private banking Investmentnews nr 91 SY YS K U U 2009 Markkinatilanne Viimeksi julkaistun Investment Newsin jälkeen osakepainomme on vaihdellut neutraalin ja ylipainon välillä. Tätä kirjoitettaessa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016 Markkinakatsaus Huhtikuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja mutta Euroopassa pieniä positiivisia signaaleja, kun ostopäällikköindeksit nousivat ja Saksan IFO -indeksi ylitti

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Makrokatsaus. Joulukuu 2016

Makrokatsaus. Joulukuu 2016 Makrokatsaus Joulukuu 2016 Hyvä kuukausi osakemarkkinoilla Joulukuu oli hyvä kuukausi useimmilla osakemarkkinoilla, ja monet laajat eurooppalaiset osakeindeksit nousivat 7 8 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa

Lisätiedot

OSAKEMARKKINAKATSAUS. Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto

OSAKEMARKKINAKATSAUS. Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto OSAKEMARKKINAKATSAUS Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto 15.3.2017 Osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2017 Näkymät vuodelle 2017 haasteelliset erityisesti Yhdysvalloissa Trumpin valinnan

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2017

Makrokatsaus. Kesäkuu 2017 Makrokatsaus Kesäkuu 2017 Markkinoiden kehitys vaihtelevaa kesäkuussa Globaalit osakemarkkinat kehittyivät verrattain vaisusti kesäkuussa, joskin muutamia maantieteellisiä eroavaisuuksia esiintyi. Pörsseistä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Euroopan ja Suomen talouden näkymät. Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen?

Euroopan ja Suomen talouden näkymät. Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen? Olli Rehn Suomen Pankki Euroopan ja Suomen talouden näkymät Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen? Arvopaperilehden Rahapäivä 2017 Helsinki, 21.9.2017 21.9.2017 1 Rahapolitiikan

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 93 maaliskuu 1 Markkinatilanne Mielestämme oli järkevää palauttaa kaikkien omaisuuslajien painotus neutraaliksi vuoden 9 lopussa markkinoilla vallitsevan

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti. Elpymisen edellytykset voimistuneet

Talouden näkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti. Elpymisen edellytykset voimistuneet Talouden näkymät Elpymisen edellytykset voimistuneet Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2013 2 Länsimaat kohti kasvua Kehittyvillä talouksilla hitaampi vaihe Keväällä ja kesällä nousua länsimaissa. Talousluvut

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Markus Sourander Nordea Investment Strategy & Advice Sijoittajilla haastava vuosituhat 2 mutta viime aikoina parempaa Lähde: ThomsonReuters 3 Osinkotuotto houkuttelee

Lisätiedot

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun 1 Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun Tommi Kokkarinen Head of Credit Pohjola Varainhoito 8.5.2012 Rahamarkkinat/Valtiolainat - Matala korkotaso pakottaa hakemaan tuottoja muualta 2 Korot ennätysalhaalla,

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 97 maalis-huhtikuussa 2011 Markkinatilanne in luonnonkatastrofi, jatkuva geopoliittinen epävarmuus ja kasvavat inflaatiopaineet ovat pakottaneet meidät

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

Makrokatsaus. Marraskuu 2016

Makrokatsaus. Marraskuu 2016 Makrokatsaus Marraskuu 2016 Suuria markkinaheilahteluja Yhdysvaltain vaalien jälkeen Rahoitusmarkkinat yllätti Donald Trumpin voitto Yhdysvaltain presidentinvaaleissa ja vaalituloksen selvittyä markkinat

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Makrokatsaus. Syyskuu 2016

Makrokatsaus. Syyskuu 2016 Makrokatsaus Syyskuu 2016 Levottomuutta markkinoilla syyskuussa Osakemarkkinoiden kokonaiskehitys polki syyskuussa jokseenkin paikallaan ajoittaisista levottomista jaksoista huolimatta. Rahoitusmarkkinatoimijat

Lisätiedot

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? 1 Leena Mörttinen Maailmantalous laskusuhdanteeseen kysyntäpaineet hieman helpottamassa 2006 2007 2008E 2009E BKT:n kasvu, % Tammi Huhti Tammi

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

otettu huomioon osakkeiden arvostuksissa, hyvin epävarma, erityisesti rahoitusalalla ja kulutustavarateollisuudessa.

otettu huomioon osakkeiden arvostuksissa, hyvin epävarma, erityisesti rahoitusalalla ja kulutustavarateollisuudessa. # 8 7 SY YS K U U 2 0 0 8 N O R D E A B A N K S. A. Nordea News Markkinat ailahtelevat strukturoidut sijoitustuotteet sopivat markkinatilanteeseen Vakaa mutta varovainen: Nordean liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016 Makrokatsaus Kesäkuu 2016 Iso-Britannia äänesti ei EU:lle 2 Kesäkuuta leimasivat ensin Ison-Britannian EUkansanäänestyksen odottelu ja sen jälkeen äänestyksen jälkimainingit. Britit äänestivät 23. kesäkuuta

Lisätiedot

Miltä näyttää vuosi 2017 tilinpäätösten perusteella? Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto

Miltä näyttää vuosi 2017 tilinpäätösten perusteella? Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto Miltä näyttää vuosi 2017 tilinpäätösten perusteella? Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto 16.2.2017 Markkinatilanne Euroopassa Takana osakemarkkinoiden vahva nousujakso loppuvuonna 2016. Euroopan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

Syksyn 2008 markkinanäkymät. Kaj Forsström 10.9.2008

Syksyn 2008 markkinanäkymät. Kaj Forsström 10.9.2008 Syksyn 2008 markkinanäkymät Kaj Forsström 10.9.2008 Nordea Investment Management Kansainvälinen Pohjoismainen Suomalainen 157 / 26 Mrd Eur 550 / 70 henkilöä Erikoistuneet sijoitustiimit Useita sijoitusprosesseja

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010

INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 21 Markkinatilanne Kasvuodotukset ovat heikentyneet monessa keskeisessä taloudessa, ja olemmekin siirtyneet aiempaa defensiivisempään

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea private banking Investmentnews nr 9 Joulukuu 9 Markkinatilanne Omaisuuslajijakaumaa ei ole muutettu edellisen Investment Newsin jälkeen. Ylipainotamme edelleen osakkeita ja vastaavasti alipainotamme

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj

Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj Talouden näkymissä aiempaa positiivisempaa virettä myös suomalaisten yhtiöiden kannalta

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016 Makrokatsaus Heinäkuu 2016 Myönteistä kehitystä kesämarkkinoilla Heinäkuu oli hyvä kuukausi rahoitusmarkkinoilla. Brittien ei EU:lle aiheutti negatiivisia reaktioita markkinoilla, mutta nyt suunta kääntyi

Lisätiedot

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales Markets Academy Sijoitukset Lassi Järvinen Asset Sales Avaus & tavoitteet Tavoitteena luoda yleiskatsaus sijoitusmarkkinoihin ja sijoittamisen perusteisiin Käydään läpi seuraavat aiheet: Sijoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Markkinakatsaus. helmikuu 2017

Markkinakatsaus. helmikuu 2017 Markkinakatsaus helmikuu 2017 Talouskehitys Trumpin ajamien veronkevennysten uskotaan siivittävän USA:n talouskasvua selvästi lähivuosina, mikä vauhdittaisi maailmankaupan kasvua. Talouspoliittisista uudistuksista

Lisätiedot

Makrokatsaus. Helmikuu 2017

Makrokatsaus. Helmikuu 2017 Makrokatsaus Helmikuu 2017 Positiivista markkinakehitystä helmikuussa Osakkeet kehittyivät pääasiassa mukavasti helmikuussa, ja nousua tapahtui sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla. Poikkeuksena

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Talouden suunta Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013 Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Ostopäälliköiden odotukset Odotukset nousseet euroalueella 2 25-09-2013 3 Kuluttajien luottamus

Lisätiedot

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007!

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! UUTTA! Markkinakatsaus Aamuseminaari 12.3.2008 Ongelma: USA:n asuntomarkkinat -18% Ongelma: USA:n asuntomarkkinat Rahoituslaitoksilla

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon

Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon # 8 6 - TO U KO K U U 2 0 0 8 - N O R D E A B A N K S. A. Nordea News Nordea Euroopan luotetuin pankki CDS-tasolla mitattuna Aletheia nimitetty Nordea 1 - North American equities -alarahaston sijoitusneuvojaksi

Lisätiedot

Makrokatsaus. Tammikuu 2017

Makrokatsaus. Tammikuu 2017 Makrokatsaus Tammikuu 2017 Osakevuosi alkoi rauhallisesti Suuret muutokset olivat tammikuussa harvinaisia rahoitusmarkkinoilla, mutta osakkeiden kehitys oli pääasiassa positiivista. Markkinoiden volatiliteetti,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa

Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa >JXRRQUJRJZYJ[Y ZV[RVR[[ *()) 1 Markkinanäkemys Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa Inflaation nousu on johtanut rahapolitiikan kiristämiseen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2017

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2017 Markkinakatsaus Maaliskuu 2017 Talouskehitys Talousluvut ovat viime aikoina olleet hyvin vahvoja sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Euroalueella inflaatio nousi kahteen prosenttiin, hälventäen deflaatiopelkoja

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2017

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2017 Markkinakatsaus Huhtikuu 2017 Talouskehitys Vuoden ensimmäiset isommat poliittiset Eurooppavaalit Hollannissa menivät markkinoiden kannalta hyvin Vapauspuolueen kannatuksen jäädessä selvästi odotuksia

Lisätiedot

Markkinakatsaus Syyskuu 2017

Markkinakatsaus Syyskuu 2017 Markkinakatsaus Syyskuu 2017 Talouskehitys Yhdysvalloissa velkakattoneuvotteluihin otettiin myrskytuhojen takia 3 kuukauden aikalisä. Trumpin verouudistuksen uskottavuus horjuu, kun Valkoisen talon sisälläkin

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011 Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Hanna Freystätter, VTL Ekonomisti Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Eurojärjestelmän perusteista ja euron kriisistä 1 1 Tämän luennon tekstit on poimittu lähteistä: http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Lisätiedot

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Markkinat reippaassa pudotuksessa Omaisuuslajien kehitys, viimeiset 12 kk 2 Osakkeet eivät saavuttaneet

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Sijoittajilla jo viiden vuoden juhlat! 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus 3 Tulokset ja talous edelleen ylämäessä

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 75,4 % 75 %

Lisätiedot

Makrokatsaus. Marraskuu 2015

Makrokatsaus. Marraskuu 2015 Makrokatsaus Marraskuu 2015 Markkinat rauhoittuivat marraskuussa Vaihtelevissa tunnelmissa käynnistyneen syksyn jälkeen markkinoiden volatiliteetti väheni lokakuussa ja marraskuussa. Markkinoiden riskinottohalukkuutta

Lisätiedot

Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys?

Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys? Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys? Jouni Timonen Rahamuseo 13.11.2007 1 Neljä pääkysymystä markkinoiden levottomuuksista Mitä vuoden 2007 elokuussa pintaan nousseet rahamarkkinoiden

Lisätiedot

Nousukausi yllätti. Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki

Nousukausi yllätti. Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki Nousukausi yllätti Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki 24.10.2017 Talouspoliittinen epävarmuus ja markkinat Rahoitusmarkkinat uskovat tasaisen kasvun jatkumiseen, riskipreemiot laskeneet

Lisätiedot

Studia Monetaria: Ajankohtaista rahamarkkinoilla

Studia Monetaria: Ajankohtaista rahamarkkinoilla Studia Monetaria: Ajankohtaista rahamarkkinoilla Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen Pankki 20.4.2010 1 Teemat: Valtioiden velkaantuminen markkinoiden keskeisen huomion kohteena Vuoden ensimmäisten kuukausien

Lisätiedot

Onko edessä pitkä hitaan kasvun jakso? Globaali toimintaympäristö (5 D:tä):

Onko edessä pitkä hitaan kasvun jakso? Globaali toimintaympäristö (5 D:tä): Talouden näkymät? Jari Järvinen Toukokuu 215 Twitter: @jarvinen_jari YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaja Keskeiset kysymykset: Globaali toimintaympäristö? Kansainvälisen

Lisätiedot

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Arvopaperin aamuseminaari 8. toukokuuta 2012 Miia Hukari Nordea Rahastoyhtiö Oy Korkosijoittajan näkymät Hidas talouskasvu ja matala korkotaso

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo VAHVA ENSIMMÄINEN KVARTAALI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,4 miljardia euroa kasvua vuoden alusta lähes miljardi. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,5

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot