otettu huomioon osakkeiden arvostuksissa, hyvin epävarma, erityisesti rahoitusalalla ja kulutustavarateollisuudessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "otettu huomioon osakkeiden arvostuksissa, hyvin epävarma, erityisesti rahoitusalalla ja kulutustavarateollisuudessa."

Transkriptio

1 # 8 7 SY YS K U U N O R D E A B A N K S. A. Nordea News Markkinat ailahtelevat strukturoidut sijoitustuotteet sopivat markkinatilanteeseen Vakaa mutta varovainen: Nordean liiketoiminta-alueiden neljännesvuositulos oli kaikkien aikojen vahvin Testaa omaisuuslajihajautuksesi Nordea Bank kiertueella: huomion kohteena öljy ja raaka-aineet Markkinatilanne Näkymät Toiveet inflaatiopaineiden laskusta ovat saaneet meidät kasvattamaan korkotuotteiden painoa neutraalista ylipainoon. Käteisessä olemme siirtyneet vastaavasti neutraalipainosta alipainoon. Raaka-aineiden, erityisesti öljyn, hintojen lasku on osaltaan pienentänyt inflaatio-odotuksia, mikä yhdessä talouskasvun hidastumisesta kertovien näkymien kanssa merkinnee ympäristön muuttumista entistä suotuisammaksi korkotuotteille. Pidämme osakkeet edelleen neutraalipainossa. Vaikka tämänhetkinen asuntomarkkinoihin liittyvä talouskriisi on todennäköisesti jo otettu huomioon osakkeiden arvostuksissa, tilanne on edelleen hyvin epävarma, erityisesti rahoitusalalla ja kulutustavarateollisuudessa. Valuutat Yhdysvaltain talousnäkymät ovat edelleen vaisut, mutta euroalueen näkymiä pidetään niitäkin heikompina. Tämä on johtanut Yhdysvaltain dollarin nopeaan vahvistumiseen, ja olemme siksi nostaneet dollarin ylipainoon jonkin aikaa jatkuneen neutraalipainon jälkeen. Tämänhetkinen rahoitusvaluuttasuosituksemme euroalueen sijoittajille on 100 % euroissa. Joukkolainat Olemme nostaneet korkotuotteet neutraalista ylipainoon lisäämällä eurooppalaisten joukkolainojen osuutta. Duraatiota on samanaikaisesti pidennetty noin vuodella. Suosimme edelleen investment grade luottoja niiden spekulatiivisten vastineiden sijasta. Spekulatiivisista lainoista suosimme kehittyvien markkinoiden lainoja high yield yrityslainojen sijaan. Suosimme edelleen myös tanskalaisia kiinteistöluottolainoja. Osakkeet Osakkeet olemme pitäneet edelleen neutraalissa painossa. Vaikka markkinoiden ilmapiiri on parantunut viime aikoina, tulokset aiheuttavat edelleen huolta erityisesti rahoitusalalla ja kulutustavarateollisuudessa, joilla asuntomarkkinoiden alamäkeen liittyvät ongelmat tuntuvat edelleen. Tämänhetkiset suhteellisen matalat arvostustasot saattavat osoittautua liian positiivisiksi, kun otetaan huomioon riski, että tulokset voivat tuottaa pettymyksiä loppuvuoden aikana. Maantieteellisen jakauman pidämme ennallaan: neutraali paino Yhdysvalloissa ja Euroopassa, lievä ylipaino kehittyvillä markkinoilla ja alipaino Japanissa. Sektoripainotuksissa pidämme ylipainossa erityisesti energian sekä teollisuustuotteet ja palvelut, ja alipainossa erityisesti rahoituksen ja yhdyskuntapalvelut. US Earnings Yield/Bond Yield US EARNINGS YIELD/BOND YIELD 20/8/08 20/8 /

2 Pääkirjoitus Hyvät lukijat Öljyn ja useimpien muiden raaka-aineiden hinnat ovat laskeneet merkittävästi viime viikkojen aikana. Tarkoittaako tämä, että kriisi on ohi? Luultavasti ei. Vaikka pahin onkin ehkä jo ohi rahoitusmarkkinoilla, energian ja muiden raakaaineiden hinnat ovat edelleen erittäin korkeat vuoden takaisiin hintoihin verrattuna, ja asuntojen hinnat laskevat edelleen monissa maissa. Odotamme tämän tilanteen johtavan reaalitalouden heikkenemiseen, kun talouskasvu hidastuu. Talouskasvun hidastumiseen liittyvät näkymät ja energian hintojen lasku/vakaantuminen ovat syynä myös siihen, että suhtaudumme aiempaa positiivisemmin pitkiin joukkolainoihin. Uskomme, että talousnäkymien heikkeneminen johtaa lopulta inflaatiopelkojen vähenemiseen ja myönteiseen kehitykseen joukkolainamarkkinoilla, vaikka tämä ajatus voikin olla hieman ennenaikainen. Kuten ehkä olette huomanneet lehdistä, Nordea julkisti erittäin vahvan ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen, ja luottotappiot olivat erittäin vähäisiä (itse asiassa tulos oli pettymys ainoastaan varainhoidon osalta, johon mekin kuulumme). On hienoa olla osa erittäin vahvaa konsernia. Syksyn aikana järjestettävien seminaariemme teemana ovat raaka-aineet. Olemme pyytäneet Nordea Marketsin asiantuntijaa puhumaan näissä seminaareissa erityisesti öljystä. Vaikka hinnat ovatkin tällä hetkellä laskussa, raaka-aineet ja erityisesti energia ovat mielestämme tärkeä omaisuuslaji tulevaisuudessa sekä potentiaalisena sijoituskohteena että talouskasvuun vaikuttavana tekijänä. Toivomme tapaavamme teidät näissä seminaareissa. Toivotan kaikille mukavaa syksyä. Nordea Bank S.A. 562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Tel Fax Osakkeiden kannalta talouskasvun hidastuminen on selvästi negatiivinen tekijä. Uskomme kuitenkin, että tämä on jo suureksi osaksi otettu huomioon nykyisissä arvostuksissa, joten pidämme osakkeet neutraalipainossa. Jos markkinailmapiiri kääntyy kuitenkin positiiviseksi joko siksi, että sijoittajat katsovat kriisin olevan ohi, tai siksi, että näkymät näyttävät selkeiltä, nousu saattaa olla nopeaa. Jhon Mortensen Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Postfach CH-8034 Zürich Tel Fax Nordea S.A. julkaisee Investment News - sijoitusuutiset Nordea A/S:n luvalla. Nordea A/S toimii sijoitusyhtiönä Isossa-Britanniassa SFA:n sääntöjen mukaisesti. Investment Newsin ainoana tavoitteena on tiedottaminen. Materiaalin kopioiminen mekaanisesti, valokuvaamalla tai muilla keinoin on kielletty. Julkaisua ei missään tapauksessa saa tulkita siinä mainittujen arvopapereiden myynti- tai ostosuositukseksi. Sen sisältämät tiedot ovat peräisin luotettaviksi uskotuista lähteistä, mutta Nordea Bank S.A. ei voi taata tietojen oikeellisuutta. Nordea -konsernin yhtiöillä voi olla pitkätai lyhytaikaisia sijoituksia tässä julkaisussa mainittuihin arvopapereihin tai niiden johdannaisiin. On mahdollista, että yksittäiset Nordea-konsernin työntekijät eivät yhdy tässä julkaisussa esitettyihin suosituksiin tai mielipiteisiin. Toimittaja: Jørgen Jakobsen # 8 7 P ä ä k i r j o i t u s - 0 2

3 Kokonaiskuva Eräät tarkkailijat pitävät Yhdysvaltain johtavien asuntoluottoyhtiöiden Fannie Maen ja Freddie Macin luhistumista heinäkuun puolivälissä vedenjakajana kotimaan asuntomarkkinoiden romahduksen jälkeisessä tilanteessa. Nämä yhtiöt, joiden viralliset nimet ovat Federal National Mortgage Association ja Federal Home Loan Mortgage Corporation, ovat keskeisiä Yhdysvaltain asuntolainajärjestelmän toiminnassa, sillä ne omistavat 20/8/ tai ovat taanneet noin puolet 12 biljoonan dollarin markkinoista. Nämä kaksi 1.80 yhtiötä eivät ole valtionjohtoisia vaan osakkeenomistajien hallinnassa. Ne eivät myöskään anna asuntolainoja suoraan luotonottajille, vaan ostavat asuntolainoja pankeilta ja muilta luotonantajilta ja myyvät niitä edelleen sijoittajille. Luotonantajat puolestaan saavat Fannie Maelta ja Freddie Macilta varat, 2005 joiden avulla ne US EARNINGS YIELD/BOND YIELD voivat vastata asuntolainakysyntään. Näiden yhtiöiden rooli Yhdysvaltain asuntolainajärjestelmässä on siis keskeinen, joten ei ole mitenkään yllättävää, 20/8/08 että niiden vakavaraisuudesta on alettu huolestua, kun niiden vastuut ovat nousseet pilviin maksuhäiriöiden, ulosmitta- usten ja haltuunottojen lisäännyttyä huimasti. Yhdysvaltain hallitus pitää selvästi Fannieta ja Freddietä liian suurina, jotta ne voisivat kaatua, ja pyrkii estämään pahemmat tappiot jo menetettyjen miljardi- en lisäksi varaamalla tähän tarkoitukseen 300 miljardin dollarin erityisrahaston. Näiden johtavien luotonantajien pelastuminen hallituksen tuella ei EU EARNINGS YIELD/BOND YIELD todennäköisesti kuitenkaan merkitse asuntomarkkinoiden alamäen päättymistä. Heinäkuussa nähtiin rahoitussektorilla lisää arvonalentumisia ja pääoman hankkimiseen tähtääviä toimia, ja olisi ehkä toiveajattelua uskoa, että kaikki luurangot on nyt saatu ulos kaapista. Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) varoittaa edelleen heikoista markkinoista ja koko kun monet osakekurssit ovat pudonneet pohjalukemiin. Erään lähteen mukaan vihamielisten ostotarjousten (eli tarjoukset, joita kohteena olevan yrityksen hallitus ei suosittele hyväksymään) prosenttiosuus maailmanlaajuisista fuusioista ja yritysostoista on tällä hetkellä 19 eli korkeimmillaan vuoden 1999 jälkeen. Viime aikoina on nähty eri toimialoilla USD/EUR /8 /08 US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE järjestelmää koskevien riskien kasvusta. IMF on erityisen huolissaan siitä, että vaikka asianomaiset luotonantajat ovatkin ehkä suureksi osaksi kirjanneet alas subprime-luottoihin liittyvät tappiot, muiden luottomuotojen laatu alkaa nyt heikentyä. Näin ollen IMF pitää ennallaan ennusteensa, jonka mukaan luottokriisiin liittyvät tappiot ovat rahoitusalalla 945 miljardia dollaria, josta sen arvion mukaan vain 400 miljardia dollaria on toistaiseksi kirjattu alas. Pankit joutuvat kestämään tilanteen pahimmat seuraukset. Asuntoluottojen lisäksi pankit karsivat nyt kovalla kädellä yritysluottoja paikatakseen kärsineitä taseitaan, erityisesti koska osakkeenomistajat ovat vastustaneet eräitä pääoman hankkimiseen tähtääviä yrityksiä (äskettäin alle kymmenesosa erään johtavan brittiläisen pankin osakkeenomistajista osallistui sen osakeantiin). Tilanteen hyvänä puolena voidaan nähdä se, että yritykset, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan velkaa, harkitsevat nyt toimintansa laajentamista, erityisesti merkittäviä ostotarjouksia, jotka on tehty johdon osallistumatta prosessiin. Analyytikoiden mielestä monet vihamieliset tarjoukset johtavat yrityskauppaan osittain siksi, että tyytymättömät osakkeenomistajat painostavat yritysten hallituksia nopeisiin toimiin osakkeiden arvon palauttamiseksi. Luottokriisin toinen mahdollisesti positiivinen sivuvaikutus on yhdistymiskehitys eri sektoreilla. Fuusioiden avulla pyritään saamaan aikaan säästöä synergiaetujen kautta ja siten vähentämään kahden tai useamman yhdistyvän yhtiön velkaa. Euroopassa liikkuu paljon huhuja tällaisista fuusioista erityisesti pankkialalla, ja lentoyhtiöiden kohdalla on jo nähty yksi alustava sopimus. Kaikki kriisit tuovat mukanaan mahdollisuuksia. Lisää yrityskauppoja voi olla tulossa pian. # 8 7 Ko k o n a i s k u v a - 0 3

4 Joukkolainat ja valuutat Sijoitukset GBP NOK USD Rahoitus CHF 0% JPY 0% EUR 100% Trendiennusteet Nyt EUR/USD EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/DKK EUR/NOK EUR/SEK USD/JPY kk ennuste Korot ja joukkolainojen tuotot Makrotalouden näkymät heikkenivät vuoden 2008 toisella neljänneksellä, kun Yhdysvaltain talouden hidastumisen vaikutukset alkoivat lopulta tuntua Euroopassa ja Japanissa. Kasvun hidastuessa ja kuluttajien luottamuksen laskiessa keskuspankit ovat odotusten mukaisesti päättäneet pitää korot ennallaan. Tämän toimintatavan ainoa haittapuoli on inflaation kiihtyminen, jota energian, metallien ja ruoan hintojen nousu vauhdittaa. Tilanne on johtanut niin suureen huolestumiseen erityisesti Euroopan tulevista inflaationäkymistä, että EKP päätti lopulta nostaa ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksikköä 4,25 prosenttiin 3. heinäkuuta pidetyssä kokouksessaan. Koska keskuspankki oli enemmän tai vähemmän suostutellut itse itsensä tähän päätökseen, on syytä mainita myös se, että EKP on pyrkinyt kääntämään kelkkansa heti päätöksensä jälkeen ja todennut, ettei jatkossa ole syytä odottaa koronnostojen sarjaa. Samana päivänä sekä Tanskan että Ruotsin keskuspankit nostivat ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksiköllä, jolloin se nousi Tanskassa 4,6 prosenttiin ja Ruotsissa 4,5 prosenttiin. Kesäkuun lopussa myös Norjan keskuspankki nosti ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä 5,75 prosenttiin. On kuitenkin muistettava myös, että raaka-aineiden hinnat ovat viime aikoina laskeneet huomattavasti, mikä pienentää inflaatio-odotuksia. Emme siis ole pelkästään päättäneet kasvattaa korkosijoitusten osuutta neutraalipainosta ylipainoon lisäämällä eurooppalaisten valtionlainojen osuutta, vaan olemme myös päättäneet pidentää salkkujemme duraatiota noin vuodella. Pidämme edelleen korkealle luokitellut joukkolainat ylipainossa ja spekulatiiviset lainat alipainossa. Spekulatiivisista lainoista suosimme kehittyvien markkinoiden joukkolainoja high yield yrityslainojen kustannuksella. Lisäksi suosimme edelleen tanskalaisia kiinteistöluottolainoja niiden hyvän laadun ja houkuttelevien carry-trade-ominaisuuksien vuoksi. Joukkolainat ja valuutat Ulkomaisissa valuutoissa EUR/USDkurssi pysyi pitkään vaihteluvälissä, mutta on laskenut huomattavasti (eli Yhdysvaltain dollari on vahvistunut) noin 1,60:sta 1,49:ään kirjoitushetkellä. On myönnettävä, että Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen ajankohta ja nopeus on hieman yllättänyt meidät. Euron kurssi on kuitenkin laskenut vastaavasti, kun EKP:n kommentit olivat odotettua vaisumpia ja euroalueen makrotaloudelliset näkymät ovat heikenneet voimakkaasti. Vaikka Yhdysvaltain tilanne ei olekaan varsinaisesti ruusuinen, olemme päättäneet nostaa Yhdysvaltain dollarin ylipainoon, sillä odotamme EUR/USD-kurssin laskevan edelleen. Voi hyvinkin olla, että EUR/USD-kurssi nousee hieman, mutta pitkällä aikavälillä näkymät viittaavat siihen, Yhdysvaltain dollari vahvistuu. Rahoituspuolella strategiamme on edelleen varovainen. Teemme pieniä sijoituksia, kun pidämme riski/tuottosuhdetta houkuttelevana ja hoidamme niitä tiukoilla tappionpysäytystasoilla. Kirjoitushetkellä suositeltu rahoitus (euroalueen sijoittajille) on kokonaan euroissa. Viitelainojen tuotot ja odotukset Nyt USA 10 vuotta kk 2.80 Saksa 10 vuotta kk 4.95 Japani 10 vuotta kk 0.87 Ruotsi 10 vuotta kk 5.12 Tanska 10 vuotta kk 5.38 Norja 10 vuotta kk 6.53 Hinnat ja tuotot kk ennuste # 8 7 J o u k k o l a i n a t j a v a l u u t a t - 0 4

5 Osakkeet Ailahtelevat markkinat kesän aikana Viimeksi kuluneen vuoden ajan jatkuneet 2000 suuret ailahtelut osakemarkkinoilla US EARNINGS YIELD/BOND YIELD jatkuivat kesän aikana. Kesäkuussa ja heinäkuun alkupuolella osakkeita myytiin kiihtyvällä vauhdilla lähes kaikilla markkinoilla. Osittain tähän vaikuttivat uudelleen 20/8 /08 ilmaantuneet huolet rahoitusalan tilasta, mutta 1.50 myös öljyn hinnan rajun nousun kasvattamat inflaatiohuolet vaikuttivat tunnelmaan. Heinäkuun puolivälistä 1.30 lähtien useimmilla keskeisillä markkinoilla on kuitenkin tapahtunut jonkinlainen käänne Yksi syy tähän on yksinkertaisesti se, että markkinat olivat tietyssä vaiheessa ylimyydyt ja tekninen nousu oli väistämätön. Toisaalta käänteeseen vaikutti 0.90 myös Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen. Se on yhdessä öljyn tynnyrihinnan US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE 30 dollarin laskun kanssa hillinnyt inflaatioodotuksia merkittävästi. EU Earnings Yield/Bond Yield 20/8/ EU EARNINGS YIELD/BOND YIELD Neutraalipaino, mutta kallellaan alipainon suuntaan Käytimme kesän heikkoa kehitystä hyväksemme, ja nostimme osakepainomme jälleen neutraaliksi. Viimeaikaisen markkinoiden nousun jälkeen olemme asteittain alkaneet vähentää osakesijoituksia, mutta pysymme toistaiseksi neutraalipainossa. Haluaisimme jälleen kerran korostaa, että tulosodotukset ovat mielestämme todennäköisesti liian optimistisia, joten vuoden jälkipuoliskolla saattaa tulla paljon pettymyksiä. Tämä on klassinen ilmiö, jossa analyytikot yleensä aliarvioivat trendin vaikutuksia kumpaankin suuntaan. Taloudellisten ja toiminnallisten vipuvaikutusten ansiosta useimmat yritykset tuottavat odotuksia parempaa tulosta noususuhdanteessa, kun taas laskusuhdanteessa käy päinvastoin. Sijoittajien kannalta on valitettavaa, että olemme todennäköisesti juuri nyt keskellä laskusuhdannetta. Positiivisempi seikka on se, että useiden osakkeiden osinkotuotot ovat erityisesti Euroopassa nousseet merkittävästi viimevuotisen kurssilaskun jälkeen. Useissa tapauksissa osinkotuotot ovat nyt suuremmat kuin pitkäaikaisten valtionlainojen tuotot (Saksan 10 vuoden valtionlainojen tuotto oli tätä kirjoitettaessa 4,20 % ). Historiatietojen mukaan tämä viittaa siihen, että osakkeiden arvostus on houkutteleva. Voidaan kuitenkin kysyä, ovatko osinkotuotot kestävästi hyvällä tasolla. Monien toimialojen osalta (energia, teollisuus) uskomme niiden olevan, mutta rahoitusalan kohdalla kannattaa olla hyvin varovainen. Arvelemme monien pankkien keskittyvän taseidensa kuntoon, mikä johtaisi osinkojen pienentymiseen jatkossa. Kaupankäyntiä Tänä vuonna on ollut erityisen selvää, että perinteinen osta ja pidä -osakestrategia ei ole toiminut. Näin on todennäköisesti vielä koko loppuvuoden ajan. Olemme siksi omaksuneet hallinnoimissamme salkuissa kaupankäyntipainotteisemman strategian kuin mitä normaalisti käyttäisimme. Pyrimme edelleen tunnistamaan yksittäisiä yrityksiä, joiden pitkän aikavälin perustekijät ovat kunnossa ja joita pidämme aliarvostettuina, ja sijoittamaan niihin. Tämän lisäksi pyrimme hyötymään markkinoiden ailahtelusta käymällä kauppaa osalla näistä omistuksista. Toteutamme taktisia myyntejä, kun osakkeet ovat vahvoja, ja ostamme, kun ne ovat heikkoja. Vaikka olemme varmoja siitä, että markkinat palkitsevat lopulta pitkän aikavälin näkemyksen, käytämme tätä strategiaa valikoidusti hyväksemme niin kauan kuin markkinoiden ailahtelut jatkuvat. Rahoitusalan murheet jatkuvat Näkemyksemme rahoitusalan osakkeista oli lyhyen aikaa positiivinen keväällä, mutta palasimme pian takaisin alipainoon. Pidämme tämän negatiivisen näkemyksen ennallaan kesän myyntiaallosta huolimatta. Vaikka sijoittajat ovat useaan otteeseen yrittäneet vakuuttaa rahoitussektorin pohjan saavutetuksi, uusia ongelmia ilmaantuu jatkuvasti. Tällä hetkellä suurin huolenaihe liittyy asuntomarkkinoiden heikkenemiseen erityisesti Yhdysvalloissa mutta yhä enemmän myös Euroopassa. Tämä pysyy huomion kohteena todennäköisesti vielä melko pitkään. Esimerkiksi Yhdysvalloissa asuntojen ylitarjonta vastaa nyt 11 kuukauden kysyntää, mikä on epänormaalin suuri luku. Toinen tärkeä seikka, jota sijoittajat eivät mielestämme ole täysin ymmärtäneet, on se, että pankkien likviditeetti on vähenemässä. Vaikka markkinatilanne kohenisi, pankkien tuloksentekokyky jää siksi reilusti muutaman viime vuoden tason alapuolelle. Monien pankkien osakkeiden arvo on lisäksi osakeantien seurauksena merkittävästi laimentunut. Tämän seurauksena liikkeessä olevia osakkeita on entistä enemmän ja tulokset pienenevät, mikä ei ole lainkaan suotuisa yhdistelmä. Siinä on yksi hyvä syy olla varovainen rahoitusalan suhteen. Energia: ravistettu vaan ei sekoitettu Energia on edelleen pitkän aikavälin suosikkisektorimme. Öljyn hinnan viimeaikainen jyrkkä lasku ei ole muuttanut käsitystämme. On muistettava, että dollarin tynnyrihinnalla öljyn hinta on ainoastaan palannut tämän vuoden maaliskuun tasolle, jota silloin pidettiin erittäin korkeana. On myönnettävä, että sijoittajien sentimentti sektoria kohtaan on viime aikoina heikentynyt. Uskomme kuitenkin edelleen, että sekä öljyn tuottajien että erityisesti öljyalan palveluyhtiöiden perustekijät ovat yhä erinomaiset. # 8 7 O s a k k e e t - 0 5

6 Omaisuuslajisuositus Kolme viime kuukautta eivät ole juuri auttaneet kuluttajia ja sijoittajia arvioimaan talouden laskusuuntauksen jyrkkyyttä ja kokonaisvaikutusta. Selvää näyttää olevan se, että kyseessä ei ole lyhytaikainen Yhdysvaltoihin rajoittuva rahoitusalan kriisi, vaan pitkällinen hitaan tai negatiivisen kasvun vaihe suurimassa osassa maailmantaloutta. Euroopan ja Japanin taloudelliset tunnusluvut ovat jo heikentyneet Yhdysvaltain tilanteen myötä, ja vaikka kehittyvien markkinoiden taloudet ovatkin kohentuneet merkittävästi viime vuosina, ne ovat edelleen vahvasti riippuvaisia länsimaiden kulutuksesta. vastine, STOXX 600, laski puolestaan 12,2 %. Molemmat indeksit olivat nousseet heinäkuun lopussa noin 4 % kuukauden puolivälin alimmista lukemista. EUR/USD-kurssi ei vaikuttanut Yhdysvaltain indeksiin, sillä kurssi oli lähes ennallaan jakson lopussa. Kehittyvien markkinoiden osakkeiden kurssit vaihtelivat neljänneksen aikana voimakkaasti ja laskivat 11,8 % MSCI EM indeksillä mitattuna. Yhdysvaltojen kotitalouksien talousnäkymät ovat edelleen synkät. Työttömyys on lisääntynyt tuntuvasti, ja ulosmittausten lisääntyminen on samanaikaisesti ostovoima. Rahoitussektorin ja syklisten kulutushyödykkeiden tulosodotukset ovat pudonneet roimasti, ja samoin voi käydä muiden sektorien kohdalla. Raaka-aineiden hintojen lasku siirtänee Euroopan keskuspankin painopisteen inflaatiopeloista taloudellisiin huolenaiheisiin, ja EKP:n tähänastista löyhempi politiikka on jo alkanut näkyä eurooppalaisten joukkolainojen tuottokäyrässä. Olemme suhtautuneet jakson aikana varovasti rahoitussektoriin ja pyrkineet hyötymään energian korkeista hinnoista. Olemme myös pyrkineet hyödyntämään osakemarkkinoilla tilannetta, jossa kurssit ovat laskeneet nopeasti ostajien vähyyden vuoksi. Samalla olemme vähentäneet osakkeiden osuutta markkinoiden tilapäisen elpymisen aikana. Vuoden 2008 touko-heinäkuu muistetaan raaka-aineiden hintojen jyrkästä noususta, vaikka ne laskivatkin nopeasti jakson lopussa. WTI:n raakaöljyn hinta nousi heinäkuun puolivälissä ennätyslukemiin eli lähes 146 dollariin tynnyriltä (kasvua 31 % huhtikuusta), mutta kuukauden lopussa hinta oli 124 dollaria. Öljyn hinnan lasku on jatkunut edelleen, mikä on vähentänyt hieman inflaatiopelkoja. Jakson aikana Yhdysvaltain S&P500-indeksi laski 8,5 %, ja sen eurooppalainen kiihdyttänyt asuntojen hintojen laskua. Vaikka finanssipoliittinen elvytys tuki yksityistä kulutusta Yhdysvalloissa vuoden alkupuoliskolla, sen vaikutus on tuoreimpien tietojen mukaan haihtumassa. Tämä kaikki huomioon ottaen ei ole mikään ihme, että luottamusta ja ilmapiiriä kuvaavat tunnusluvut ovat laskeneet alemmas kuin vuosikymmeniin. Yritysten toisen neljänneksen tuloksissa korostuivat sekä rahoitussektorin ongelmat että kuluttajien heikko luottamus ja Suosittelemamme omaisuuslajihajautus kirjoitushetkellä:* Osakkeet: neutraalipaino Korkosijoitukset: ylipaino Käteinen: alipaino Yhdysvaltalaiset osakkeet: neutraalipaino Eurooppalaiset osakkeet: neutraalipaino Kehittyvät markkinat: lievä ylipaino Japani: alipaino. * 19. elokuuta 2008 # 8 7 O m a i s u u s l a j i s u o s i t u s - 0 6

7 Nordea News Christian Clausen, Nordean konsernijohtaja Vakaa mutta varovainen: Nordean liiketoimintaalueiden neljännesvuositulos oli kaikkien aikojen vahvin Nordea julkisti jälleen kerran vahvan puolivuotistuloksen. Tuotot kasvoivat vuoden alkupuoliskolla 3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tulos esiteltiin lehdistölle ja analyytikoille 22. heinäkuuta Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa luottotappioista sekä odotuksista, joiden mukaan riskisopeutettu tulos kasvaa 5 prosenttia vuonna Tämä oli liiketoiminta-alueidemme kaikkien aikojen vahvin neljännesvuositulos sekä tuottojen että liikevoiton osalta, sanoi Nordean konsernijohtaja Christian Clausen Ruotsin TV4-kanavan haastattelussa. Olemme erittäin tyytyväisiä liiketoiminta-alueiden hyviin tuloksiin. Toimintamme on jatkunut vilkkaana ja liiketoiminta-alueiden tulokset ovat ennätyksellisen hyvät rahoitusmarkkinoiden heikkenemisestä ja ailahtelusta huolimatta. Menestyksemme perustuu määrätietoiseen orgaanisen kasvun strategiaan, hajautettuun liiketoimintarakenteeseen ja luottosalkkuun sekä vahvaan varainhankintaan. Kasvuhankkeemme tuottavat edelleen tulosta. Pidämme pitkän aikavälin tunnuslukutavoitteemme ennallaan, vaikka makrotalouden lisääntyvä epävarmuus ja rahoitusmarkkinoiden ailahtelu luovat jonkin verran paineita riskisopeutetun tuloksen kasvulle lyhyellä aikavälillä. Ruotsalaisen Radio Ekotin haastattelussa Christian Clausen totesi lisäksi: Luottotappiotasomme on ainoastaan 0,05 prosenttiyksikköä, joka on erittäin alhainen. Talouskasvun hidastumisen myötä on selvää, että luottotappiot lisääntyvät, mutta olemme varautuneet niihin riittävästi. Riippumaton analyytikko Mats Anderson totesi ruotsalaiselle Dagens Industri -lehdelle, että Nordean entistä varovaisemmat ennusteet osoittavat realismia. ABG Sundal Colliersin Rickard Henze on samaa mieltä, hänen mukaansa ennusteen muutos ei ole mitenkään dramaattinen. Pohjoismaiset median edustajat olivat yleisesti tyytyväisiä tulokseen ja pitivät sitä odotusten mukaisena. Analyytikko Rickard Henzen mukaan osavuositulos oli vakaa, rahoituskate oli hyvä ja marginaalit ovat paranemassa erityisesti yrityksille annettujen luottojen markkinoilla. Osavuosikatsaus kaikkine lukuineen on ladattavissa osoitteessa Tärkeimpiä tunnuslukuja: Tuotot miljoonaa euroa (3 830 milj. vuoden 2007 alkupuoliskolla), kasvua 3 % Rahoitusmarkkinoiden ailahtelujen ja heikkenemisen vaikutus kokonaistulokseen rajallinen Rahoituskate miljoonaa euroa (2 047 milj.), kasvua 18 % Tulos ennen luottotappioita miljoonaa euroa (1 830 milj.) Luottotappiot 57 miljoonaa euroa (+41 milj.), luottotappiotaso 0,05 prosenttiyksikköä Riskisopeutettu tulos miljoonaa euroa (1 197 milj.), laskua 1 % Oman pääoman tuotto 16,0 % (19,5 %) Osakekohtainen tulos 0,53 euroa (0,58) Nordea odottaa riskisopeutetun tuloksen kasvavan noin 5 % vuonna 2008 Testaa omaisuuslajihajautuksesi ja huomaa miksi hajautus on tärkeää! Tutkimustulokset osoittavat, että sijoitusten tuoton kannalta kaikkein tärkein asia on sijoitussalkkuun sisältyvien omaisuuslajien hajauttaminen ei osakevalinta eikä markkina-ajoitus. Tämän vuoksi hajautus on ensiarvoisen tärkeää. Tutustu Nordea Bank S.A.:n interaktiiviseen, omaisuuslajihajautusta koskevaan esitykseen osoitteessa Näet miten voit arvioida omaisuuslajihajautusta omien riskinsietokykyä ja sijoitushorisonttia koskevien tarpeidesi perusteella. # 8 7 N o r d e a N e w s - 0 7

8 Nordea News Hajautetun salkun hyödyt korostuvat markkinoiden ailahdellessa Ailahtelu sijoitusmarkkinoilla on erittäin suurta ja tilanteen kehittymistä on vaikea ennakoida. Tämän vuoksi Nordea Bank S.A. on kiinnittänyt entistä enemmän huomiota yksittäisten asiakkaiden tilanteeseen voidakseen tarjota heille henkilökohtaisia ratkaisuja. Usein on tarpeen hajauttaa sijoitukset entistä laajemmin, jotta riskit voidaan pitää hallinnassa. Epävarmoina aikoina, jolloin kurssivaihtelut rahoitusmarkkinoilla ovat arvaamattomia, sijoitusjohtajien ja asiakkaiden välinen läheinen yhteistyö on elintärkeää, jotta voidaan tunnistaa tilanteet, joissa järkevä hajautus on tarpeen. Sijoittajien riskinottohalukkuus on selvästi vähentynyt kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden myllerryksen vanavedessä. Siitä huolimatta sijoituksille halutaan saada tuottoa. Tämän vuoksi Nordea Bank S.A. pyrkinyt luomaan strategioita ja kehittämään tuotteita, jotka antavat sijoittajille mahdollisuuden saada houkuttelevaa tuottoa, mutta joissa riskit on suurelta osin rajoitettu. Yksi esimerkki tällaisesta tuotteesta ovat useat markkinoille tuodut strukturoidut tuotteet, joita on usein esitelty Investment News-julkaisussa. Strukturoitujen tuotteiden merkittävin etu on suhteellisen varma pääomatakuu, joka muodostuu sijoitukselle eräpäivänä maksettavasta vähimmäistuotosta. Etuna on myös mahdollisuus lisätuottoon, mikäli perustuotteen optiorakenne kehittyy suotuisasti sijoitusjakson aikana. Sijoitusjakso on tyypillisesti kolme vuotta. Tänä vuonna Nordea Bank S.A. on tuonut markkinoille yhä useampia strukturoituja tuotteita, joiden tavoitteena on hyödyntää kehityssuuntauksia tai täyttää asiakkaiden erityistarpeita. Asiakkaat ovat ottaneet nämä tuotteet hyvin vastaan. Tämä perustuu suurelta osin siihen, että tällaiset tuotteet tarjoavat suhteellisen pieniriskisen vaihtoehdon perinteisille osake-, joukkolaina- ja valuuttasijoituksille ja soveltuvat erityisen hyvin nykyisen kaltaisiin epävarmoihin markkinaoloihin. Lukijoita, jotka haluavat saada lisätietoa Nordea Bank S.A.:n strukturoiduista tuotteista yleensä ja tulevista uusista tuotteista erityisesti, pyydetään ottamaan yhteyttä sijoitusjohtajaansa tai tutustumaan tuotteisiin verkkosivuilla osoitteessa tai Nordea Bank kiertueella: huomion kohteena öljy ja raaka-aineet Nordea Bank S.A. järjestää lokakuussa seminaareja Ranskassa ja Espanjassa. Seminaarien pääaiheena ovat raaka-ainemarkkinoiden, ja etenkin öljymarkkinoiden trendit. Pääpuhujana on Nordea Bankin strategisti ja analyytikko Thina Margrethe Saltvedt, joka on työssään paneutunut kansainvälisiin raaka-ainemarkkinoihin, makrotalouteen ja öljymarkkinoihin. Hänen kommenttejaan näistä markkinoista on usein julkaistu pohjoismaisissa ja kansainvälisissä tiedotusvälineissä. INVITATION TO A SEMINAR Thursday 18 September 2008 in London Kieli Päivä Kellonaika Paikka Espanjassa järjestettävät seminaarit pidetään Marbellassa seuraavan aikataulun mukaisesti: Norja tiistai 7. lokakuuta hotelli Los Monteros Englanti tiistai 7. lokakuuta hotelli Los Monteros Tanska keskiviikko 8. lokakuuta hotelli Los Monteros Ruotsi torstai 9. lokakuuta hotelli Los Monteros Saksa torstai 9. lokakuuta hotelli Kempinski Suomi perjantai 10. lokakuuta hotelli Los Monteros Ranskassa järjestettävät seminaarit pidetään Tourrettesissa seuraavan aikataulun mukaisesti: Norja tiistai 14. lokakuuta hotelli Four Seasons Ruotsi keskiviikko 15. lokakuuta hotelli Four Seasons Suomi torstai 16. lokakuuta hotelli Four Seasons Tanska perjantai 17. lokakuuta hotelli Four Seasons Seminaareissa käsitellään nykysuuntauksia ja öljyn hintakehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Niissä annetaan osallistujille myös käytännön vinkkejä siitä, miten raaka-ainesidonnaisia sijoituksia voi yhdistää sijoitussalkkuun osana omaisuuslajihajautusta. Lisätietoa seminaareista saat sijoitusjohtajaltasi tai verkkosivuiltamme osoitteesta tai # 8 7 N o r d e a N e w s - 0 8

Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon

Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon # 8 6 - TO U KO K U U 2 0 0 8 - N O R D E A B A N K S. A. Nordea News Nordea Euroopan luotetuin pankki CDS-tasolla mitattuna Aletheia nimitetty Nordea 1 - North American equities -alarahaston sijoitusneuvojaksi

Lisätiedot

laskumarkkinaralli. Valuutat Palautimme Yhdysvaltain dollaripainon

laskumarkkinaralli. Valuutat Palautimme Yhdysvaltain dollaripainon #90 Toukokuu 2009 NORDEA BANK S.A. Nordea News Vuosi alkoi vahvasti Kuukauden rahasto Uusi strukturoitu tuote Sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin Markkinatilanne Yleiskatsaus Nostimme osakkeet neutraalipainoon

Lisätiedot

Markkinatilanne. nordea private banking. nr 91 SY YS K U U 2009

Markkinatilanne. nordea private banking. nr 91 SY YS K U U 2009 nordea private banking Investmentnews nr 91 SY YS K U U 2009 Markkinatilanne Viimeksi julkaistun Investment Newsin jälkeen osakepainomme on vaihdellut neutraalin ja ylipainon välillä. Tätä kirjoitettaessa

Lisätiedot

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme -1.5 #88 - JOULUKUU 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2008 Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 93 maaliskuu 1 Markkinatilanne Mielestämme oli järkevää palauttaa kaikkien omaisuuslajien painotus neutraaliksi vuoden 9 lopussa markkinoilla vallitsevan

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 97 maalis-huhtikuussa 2011 Markkinatilanne in luonnonkatastrofi, jatkuva geopoliittinen epävarmuus ja kasvavat inflaatiopaineet ovat pakottaneet meidät

Lisätiedot

INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010

INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 21 Markkinatilanne Kasvuodotukset ovat heikentyneet monessa keskeisessä taloudessa, ja olemmekin siirtyneet aiempaa defensiivisempään

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea private banking Investmentnews nr 9 Joulukuu 9 Markkinatilanne Omaisuuslajijakaumaa ei ole muutettu edellisen Investment Newsin jälkeen. Ylipainotamme edelleen osakkeita ja vastaavasti alipainotamme

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 101 maaliskuu 2012 Markkinatilanne Rahoitusmarkkinoiden näkymät ovat valoisammat kuin aikoihin. Yhdysvalloissa on näkyvissä merkkejä talouden elpymisestä

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 103 syyskuu 2012 Markkinatilanne Ilmapiiri sijoittajien keskuudessa on kohentunut merkittävästi kolmannen neljänneksen aikana. Tästä voimme kiittää

Lisätiedot

nr 105 maaliskuu 2013

nr 105 maaliskuu 2013 nordea International private banking Investmentnews nr 105 maaliskuu 2013 Markkinatilanne Olemme siirtäneet osakkeet alipainoon (ylipainosta) omaisuuslajijakaumassa. Olemme huolissamme jalansijaa saavasta

Lisätiedot

INVESTMENTNEWS. Markkinatilanne NORDEA NEWS

INVESTMENTNEWS. Markkinatilanne NORDEA NEWS NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 9 TOUKO-KESÄKUU 21 Markkinatilanne Ottaen huomioon viimeaikaisen levottomuuden markkinoilla, erityisesti valuuttamarkkinoilla, olemme tehneet strategiseen

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

Talousnäkymät Toukokuu 2009

Talousnäkymät Toukokuu 2009 Talousnäkymät Toukokuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Reijo Heiskanen reijo.heiskanen@nordea.com Puh. +358 9 1655 9942 Mennyt painoon

Lisätiedot

Talousnäkymät Syyskuu 2009

Talousnäkymät Syyskuu 2009 Talousnäkymät Syyskuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 27.8.2009

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

TODELLA PALJON 24 KUN ASIAT MUUTTUVAT

TODELLA PALJON 24 KUN ASIAT MUUTTUVAT TAMMIKUU 2015 KUN ASIAT MUUTTUVAT TODELLA PALJON 24 KASVUA ODOTETTAESSA 4 Päästrategi: Uusia bear-markkinoita ei ole luvassa 9 Infrastruktuuri 13 Trendit juuri nyt 15 MIKSI ÖLJYN HINTA LASKEE? 18 MIHIN

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008

Nordean osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 22. heinäkuuta 2008 Nordean osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 Liiketoiminta-alueilla ennätystulos ja liiketoiminta vilkasta Tuotot 3 953 miljoonaa euroa (3 830

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Kevät

Sijoitusstrategia. Kevät 2015 Sijoitusstrategia Kevät Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantaloudesta... - 2 - ja oletukset koroista ja valuutoista...

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Syksy

Sijoitusstrategia. Syksy 2013 Sijoitusstrategia Syksy Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantalouden kehityksestä... - 2 - ja oletukset rahoitusmarkkinoista...

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2010 Konsernijohtajan katsaus Nordea oli finanssikriisin jälkeen yksi ensimmäisistä suurista pankeista, jotka käynnistivät laajan kasvuohjelman. Kutsumme sitä hallitun kasvun strategiaksi.

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti www.handelsbanken.com/research 17. joulukuuta 2009 Talousennuste Suomi yltää vaimeaan kasvuun Maailmantalous: elpyy epätasaisesti Suomi: nousee pohjalta maltillisesti Korot ja valuutat: keskuspankit varovaisia

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2013

Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2013 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 23. lokakuuta Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes Tuotot, kulut ja pääoma suunnitelmien mukaiset Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: Nordean tuotot kasvoivat

Lisätiedot

Vahva tulos vuonna 2009 Nordealla on hyvät lähtökohdat hallittuun kasvuun

Vahva tulos vuonna 2009 Nordealla on hyvät lähtökohdat hallittuun kasvuun Toiminta vuonna 2009 Katsomme tulevaisuuteen yhdessä asiakkaidemme kanssa. Vuonna 2009 tarjosimme neuvontaa ja palveluja miljoonille nykyisille ja uusille asiakkaille. Vahva tulos vuonna 2009 Nordealla

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI

KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI Elokuu 2003 KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 Euroopan keskuspankki, 2003 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach

Lisätiedot