otettu huomioon osakkeiden arvostuksissa, hyvin epävarma, erityisesti rahoitusalalla ja kulutustavarateollisuudessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "otettu huomioon osakkeiden arvostuksissa, hyvin epävarma, erityisesti rahoitusalalla ja kulutustavarateollisuudessa."

Transkriptio

1 # 8 7 SY YS K U U N O R D E A B A N K S. A. Nordea News Markkinat ailahtelevat strukturoidut sijoitustuotteet sopivat markkinatilanteeseen Vakaa mutta varovainen: Nordean liiketoiminta-alueiden neljännesvuositulos oli kaikkien aikojen vahvin Testaa omaisuuslajihajautuksesi Nordea Bank kiertueella: huomion kohteena öljy ja raaka-aineet Markkinatilanne Näkymät Toiveet inflaatiopaineiden laskusta ovat saaneet meidät kasvattamaan korkotuotteiden painoa neutraalista ylipainoon. Käteisessä olemme siirtyneet vastaavasti neutraalipainosta alipainoon. Raaka-aineiden, erityisesti öljyn, hintojen lasku on osaltaan pienentänyt inflaatio-odotuksia, mikä yhdessä talouskasvun hidastumisesta kertovien näkymien kanssa merkinnee ympäristön muuttumista entistä suotuisammaksi korkotuotteille. Pidämme osakkeet edelleen neutraalipainossa. Vaikka tämänhetkinen asuntomarkkinoihin liittyvä talouskriisi on todennäköisesti jo otettu huomioon osakkeiden arvostuksissa, tilanne on edelleen hyvin epävarma, erityisesti rahoitusalalla ja kulutustavarateollisuudessa. Valuutat Yhdysvaltain talousnäkymät ovat edelleen vaisut, mutta euroalueen näkymiä pidetään niitäkin heikompina. Tämä on johtanut Yhdysvaltain dollarin nopeaan vahvistumiseen, ja olemme siksi nostaneet dollarin ylipainoon jonkin aikaa jatkuneen neutraalipainon jälkeen. Tämänhetkinen rahoitusvaluuttasuosituksemme euroalueen sijoittajille on 100 % euroissa. Joukkolainat Olemme nostaneet korkotuotteet neutraalista ylipainoon lisäämällä eurooppalaisten joukkolainojen osuutta. Duraatiota on samanaikaisesti pidennetty noin vuodella. Suosimme edelleen investment grade luottoja niiden spekulatiivisten vastineiden sijasta. Spekulatiivisista lainoista suosimme kehittyvien markkinoiden lainoja high yield yrityslainojen sijaan. Suosimme edelleen myös tanskalaisia kiinteistöluottolainoja. Osakkeet Osakkeet olemme pitäneet edelleen neutraalissa painossa. Vaikka markkinoiden ilmapiiri on parantunut viime aikoina, tulokset aiheuttavat edelleen huolta erityisesti rahoitusalalla ja kulutustavarateollisuudessa, joilla asuntomarkkinoiden alamäkeen liittyvät ongelmat tuntuvat edelleen. Tämänhetkiset suhteellisen matalat arvostustasot saattavat osoittautua liian positiivisiksi, kun otetaan huomioon riski, että tulokset voivat tuottaa pettymyksiä loppuvuoden aikana. Maantieteellisen jakauman pidämme ennallaan: neutraali paino Yhdysvalloissa ja Euroopassa, lievä ylipaino kehittyvillä markkinoilla ja alipaino Japanissa. Sektoripainotuksissa pidämme ylipainossa erityisesti energian sekä teollisuustuotteet ja palvelut, ja alipainossa erityisesti rahoituksen ja yhdyskuntapalvelut. US Earnings Yield/Bond Yield US EARNINGS YIELD/BOND YIELD 20/8/08 20/8 /

2 Pääkirjoitus Hyvät lukijat Öljyn ja useimpien muiden raaka-aineiden hinnat ovat laskeneet merkittävästi viime viikkojen aikana. Tarkoittaako tämä, että kriisi on ohi? Luultavasti ei. Vaikka pahin onkin ehkä jo ohi rahoitusmarkkinoilla, energian ja muiden raakaaineiden hinnat ovat edelleen erittäin korkeat vuoden takaisiin hintoihin verrattuna, ja asuntojen hinnat laskevat edelleen monissa maissa. Odotamme tämän tilanteen johtavan reaalitalouden heikkenemiseen, kun talouskasvu hidastuu. Talouskasvun hidastumiseen liittyvät näkymät ja energian hintojen lasku/vakaantuminen ovat syynä myös siihen, että suhtaudumme aiempaa positiivisemmin pitkiin joukkolainoihin. Uskomme, että talousnäkymien heikkeneminen johtaa lopulta inflaatiopelkojen vähenemiseen ja myönteiseen kehitykseen joukkolainamarkkinoilla, vaikka tämä ajatus voikin olla hieman ennenaikainen. Kuten ehkä olette huomanneet lehdistä, Nordea julkisti erittäin vahvan ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen, ja luottotappiot olivat erittäin vähäisiä (itse asiassa tulos oli pettymys ainoastaan varainhoidon osalta, johon mekin kuulumme). On hienoa olla osa erittäin vahvaa konsernia. Syksyn aikana järjestettävien seminaariemme teemana ovat raaka-aineet. Olemme pyytäneet Nordea Marketsin asiantuntijaa puhumaan näissä seminaareissa erityisesti öljystä. Vaikka hinnat ovatkin tällä hetkellä laskussa, raaka-aineet ja erityisesti energia ovat mielestämme tärkeä omaisuuslaji tulevaisuudessa sekä potentiaalisena sijoituskohteena että talouskasvuun vaikuttavana tekijänä. Toivomme tapaavamme teidät näissä seminaareissa. Toivotan kaikille mukavaa syksyä. Nordea Bank S.A. 562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Tel Fax Osakkeiden kannalta talouskasvun hidastuminen on selvästi negatiivinen tekijä. Uskomme kuitenkin, että tämä on jo suureksi osaksi otettu huomioon nykyisissä arvostuksissa, joten pidämme osakkeet neutraalipainossa. Jos markkinailmapiiri kääntyy kuitenkin positiiviseksi joko siksi, että sijoittajat katsovat kriisin olevan ohi, tai siksi, että näkymät näyttävät selkeiltä, nousu saattaa olla nopeaa. Jhon Mortensen Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Postfach CH-8034 Zürich Tel Fax Nordea S.A. julkaisee Investment News - sijoitusuutiset Nordea A/S:n luvalla. Nordea A/S toimii sijoitusyhtiönä Isossa-Britanniassa SFA:n sääntöjen mukaisesti. Investment Newsin ainoana tavoitteena on tiedottaminen. Materiaalin kopioiminen mekaanisesti, valokuvaamalla tai muilla keinoin on kielletty. Julkaisua ei missään tapauksessa saa tulkita siinä mainittujen arvopapereiden myynti- tai ostosuositukseksi. Sen sisältämät tiedot ovat peräisin luotettaviksi uskotuista lähteistä, mutta Nordea Bank S.A. ei voi taata tietojen oikeellisuutta. Nordea -konsernin yhtiöillä voi olla pitkätai lyhytaikaisia sijoituksia tässä julkaisussa mainittuihin arvopapereihin tai niiden johdannaisiin. On mahdollista, että yksittäiset Nordea-konsernin työntekijät eivät yhdy tässä julkaisussa esitettyihin suosituksiin tai mielipiteisiin. Toimittaja: Jørgen Jakobsen # 8 7 P ä ä k i r j o i t u s - 0 2

3 Kokonaiskuva Eräät tarkkailijat pitävät Yhdysvaltain johtavien asuntoluottoyhtiöiden Fannie Maen ja Freddie Macin luhistumista heinäkuun puolivälissä vedenjakajana kotimaan asuntomarkkinoiden romahduksen jälkeisessä tilanteessa. Nämä yhtiöt, joiden viralliset nimet ovat Federal National Mortgage Association ja Federal Home Loan Mortgage Corporation, ovat keskeisiä Yhdysvaltain asuntolainajärjestelmän toiminnassa, sillä ne omistavat 20/8/ tai ovat taanneet noin puolet 12 biljoonan dollarin markkinoista. Nämä kaksi 1.80 yhtiötä eivät ole valtionjohtoisia vaan osakkeenomistajien hallinnassa. Ne eivät myöskään anna asuntolainoja suoraan luotonottajille, vaan ostavat asuntolainoja pankeilta ja muilta luotonantajilta ja myyvät niitä edelleen sijoittajille. Luotonantajat puolestaan saavat Fannie Maelta ja Freddie Macilta varat, 2005 joiden avulla ne US EARNINGS YIELD/BOND YIELD voivat vastata asuntolainakysyntään. Näiden yhtiöiden rooli Yhdysvaltain asuntolainajärjestelmässä on siis keskeinen, joten ei ole mitenkään yllättävää, 20/8/08 että niiden vakavaraisuudesta on alettu huolestua, kun niiden vastuut ovat nousseet pilviin maksuhäiriöiden, ulosmitta- usten ja haltuunottojen lisäännyttyä huimasti. Yhdysvaltain hallitus pitää selvästi Fannieta ja Freddietä liian suurina, jotta ne voisivat kaatua, ja pyrkii estämään pahemmat tappiot jo menetettyjen miljardi- en lisäksi varaamalla tähän tarkoitukseen 300 miljardin dollarin erityisrahaston. Näiden johtavien luotonantajien pelastuminen hallituksen tuella ei EU EARNINGS YIELD/BOND YIELD todennäköisesti kuitenkaan merkitse asuntomarkkinoiden alamäen päättymistä. Heinäkuussa nähtiin rahoitussektorilla lisää arvonalentumisia ja pääoman hankkimiseen tähtääviä toimia, ja olisi ehkä toiveajattelua uskoa, että kaikki luurangot on nyt saatu ulos kaapista. Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) varoittaa edelleen heikoista markkinoista ja koko kun monet osakekurssit ovat pudonneet pohjalukemiin. Erään lähteen mukaan vihamielisten ostotarjousten (eli tarjoukset, joita kohteena olevan yrityksen hallitus ei suosittele hyväksymään) prosenttiosuus maailmanlaajuisista fuusioista ja yritysostoista on tällä hetkellä 19 eli korkeimmillaan vuoden 1999 jälkeen. Viime aikoina on nähty eri toimialoilla USD/EUR /8 /08 US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE järjestelmää koskevien riskien kasvusta. IMF on erityisen huolissaan siitä, että vaikka asianomaiset luotonantajat ovatkin ehkä suureksi osaksi kirjanneet alas subprime-luottoihin liittyvät tappiot, muiden luottomuotojen laatu alkaa nyt heikentyä. Näin ollen IMF pitää ennallaan ennusteensa, jonka mukaan luottokriisiin liittyvät tappiot ovat rahoitusalalla 945 miljardia dollaria, josta sen arvion mukaan vain 400 miljardia dollaria on toistaiseksi kirjattu alas. Pankit joutuvat kestämään tilanteen pahimmat seuraukset. Asuntoluottojen lisäksi pankit karsivat nyt kovalla kädellä yritysluottoja paikatakseen kärsineitä taseitaan, erityisesti koska osakkeenomistajat ovat vastustaneet eräitä pääoman hankkimiseen tähtääviä yrityksiä (äskettäin alle kymmenesosa erään johtavan brittiläisen pankin osakkeenomistajista osallistui sen osakeantiin). Tilanteen hyvänä puolena voidaan nähdä se, että yritykset, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan velkaa, harkitsevat nyt toimintansa laajentamista, erityisesti merkittäviä ostotarjouksia, jotka on tehty johdon osallistumatta prosessiin. Analyytikoiden mielestä monet vihamieliset tarjoukset johtavat yrityskauppaan osittain siksi, että tyytymättömät osakkeenomistajat painostavat yritysten hallituksia nopeisiin toimiin osakkeiden arvon palauttamiseksi. Luottokriisin toinen mahdollisesti positiivinen sivuvaikutus on yhdistymiskehitys eri sektoreilla. Fuusioiden avulla pyritään saamaan aikaan säästöä synergiaetujen kautta ja siten vähentämään kahden tai useamman yhdistyvän yhtiön velkaa. Euroopassa liikkuu paljon huhuja tällaisista fuusioista erityisesti pankkialalla, ja lentoyhtiöiden kohdalla on jo nähty yksi alustava sopimus. Kaikki kriisit tuovat mukanaan mahdollisuuksia. Lisää yrityskauppoja voi olla tulossa pian. # 8 7 Ko k o n a i s k u v a - 0 3

4 Joukkolainat ja valuutat Sijoitukset GBP NOK USD Rahoitus CHF 0% JPY 0% EUR 100% Trendiennusteet Nyt EUR/USD EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/DKK EUR/NOK EUR/SEK USD/JPY kk ennuste Korot ja joukkolainojen tuotot Makrotalouden näkymät heikkenivät vuoden 2008 toisella neljänneksellä, kun Yhdysvaltain talouden hidastumisen vaikutukset alkoivat lopulta tuntua Euroopassa ja Japanissa. Kasvun hidastuessa ja kuluttajien luottamuksen laskiessa keskuspankit ovat odotusten mukaisesti päättäneet pitää korot ennallaan. Tämän toimintatavan ainoa haittapuoli on inflaation kiihtyminen, jota energian, metallien ja ruoan hintojen nousu vauhdittaa. Tilanne on johtanut niin suureen huolestumiseen erityisesti Euroopan tulevista inflaationäkymistä, että EKP päätti lopulta nostaa ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksikköä 4,25 prosenttiin 3. heinäkuuta pidetyssä kokouksessaan. Koska keskuspankki oli enemmän tai vähemmän suostutellut itse itsensä tähän päätökseen, on syytä mainita myös se, että EKP on pyrkinyt kääntämään kelkkansa heti päätöksensä jälkeen ja todennut, ettei jatkossa ole syytä odottaa koronnostojen sarjaa. Samana päivänä sekä Tanskan että Ruotsin keskuspankit nostivat ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksiköllä, jolloin se nousi Tanskassa 4,6 prosenttiin ja Ruotsissa 4,5 prosenttiin. Kesäkuun lopussa myös Norjan keskuspankki nosti ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä 5,75 prosenttiin. On kuitenkin muistettava myös, että raaka-aineiden hinnat ovat viime aikoina laskeneet huomattavasti, mikä pienentää inflaatio-odotuksia. Emme siis ole pelkästään päättäneet kasvattaa korkosijoitusten osuutta neutraalipainosta ylipainoon lisäämällä eurooppalaisten valtionlainojen osuutta, vaan olemme myös päättäneet pidentää salkkujemme duraatiota noin vuodella. Pidämme edelleen korkealle luokitellut joukkolainat ylipainossa ja spekulatiiviset lainat alipainossa. Spekulatiivisista lainoista suosimme kehittyvien markkinoiden joukkolainoja high yield yrityslainojen kustannuksella. Lisäksi suosimme edelleen tanskalaisia kiinteistöluottolainoja niiden hyvän laadun ja houkuttelevien carry-trade-ominaisuuksien vuoksi. Joukkolainat ja valuutat Ulkomaisissa valuutoissa EUR/USDkurssi pysyi pitkään vaihteluvälissä, mutta on laskenut huomattavasti (eli Yhdysvaltain dollari on vahvistunut) noin 1,60:sta 1,49:ään kirjoitushetkellä. On myönnettävä, että Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen ajankohta ja nopeus on hieman yllättänyt meidät. Euron kurssi on kuitenkin laskenut vastaavasti, kun EKP:n kommentit olivat odotettua vaisumpia ja euroalueen makrotaloudelliset näkymät ovat heikenneet voimakkaasti. Vaikka Yhdysvaltain tilanne ei olekaan varsinaisesti ruusuinen, olemme päättäneet nostaa Yhdysvaltain dollarin ylipainoon, sillä odotamme EUR/USD-kurssin laskevan edelleen. Voi hyvinkin olla, että EUR/USD-kurssi nousee hieman, mutta pitkällä aikavälillä näkymät viittaavat siihen, Yhdysvaltain dollari vahvistuu. Rahoituspuolella strategiamme on edelleen varovainen. Teemme pieniä sijoituksia, kun pidämme riski/tuottosuhdetta houkuttelevana ja hoidamme niitä tiukoilla tappionpysäytystasoilla. Kirjoitushetkellä suositeltu rahoitus (euroalueen sijoittajille) on kokonaan euroissa. Viitelainojen tuotot ja odotukset Nyt USA 10 vuotta kk 2.80 Saksa 10 vuotta kk 4.95 Japani 10 vuotta kk 0.87 Ruotsi 10 vuotta kk 5.12 Tanska 10 vuotta kk 5.38 Norja 10 vuotta kk 6.53 Hinnat ja tuotot kk ennuste # 8 7 J o u k k o l a i n a t j a v a l u u t a t - 0 4

5 Osakkeet Ailahtelevat markkinat kesän aikana Viimeksi kuluneen vuoden ajan jatkuneet 2000 suuret ailahtelut osakemarkkinoilla US EARNINGS YIELD/BOND YIELD jatkuivat kesän aikana. Kesäkuussa ja heinäkuun alkupuolella osakkeita myytiin kiihtyvällä vauhdilla lähes kaikilla markkinoilla. Osittain tähän vaikuttivat uudelleen 20/8 /08 ilmaantuneet huolet rahoitusalan tilasta, mutta 1.50 myös öljyn hinnan rajun nousun kasvattamat inflaatiohuolet vaikuttivat tunnelmaan. Heinäkuun puolivälistä 1.30 lähtien useimmilla keskeisillä markkinoilla on kuitenkin tapahtunut jonkinlainen käänne Yksi syy tähän on yksinkertaisesti se, että markkinat olivat tietyssä vaiheessa ylimyydyt ja tekninen nousu oli väistämätön. Toisaalta käänteeseen vaikutti 0.90 myös Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen. Se on yhdessä öljyn tynnyrihinnan US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE 30 dollarin laskun kanssa hillinnyt inflaatioodotuksia merkittävästi. EU Earnings Yield/Bond Yield 20/8/ EU EARNINGS YIELD/BOND YIELD Neutraalipaino, mutta kallellaan alipainon suuntaan Käytimme kesän heikkoa kehitystä hyväksemme, ja nostimme osakepainomme jälleen neutraaliksi. Viimeaikaisen markkinoiden nousun jälkeen olemme asteittain alkaneet vähentää osakesijoituksia, mutta pysymme toistaiseksi neutraalipainossa. Haluaisimme jälleen kerran korostaa, että tulosodotukset ovat mielestämme todennäköisesti liian optimistisia, joten vuoden jälkipuoliskolla saattaa tulla paljon pettymyksiä. Tämä on klassinen ilmiö, jossa analyytikot yleensä aliarvioivat trendin vaikutuksia kumpaankin suuntaan. Taloudellisten ja toiminnallisten vipuvaikutusten ansiosta useimmat yritykset tuottavat odotuksia parempaa tulosta noususuhdanteessa, kun taas laskusuhdanteessa käy päinvastoin. Sijoittajien kannalta on valitettavaa, että olemme todennäköisesti juuri nyt keskellä laskusuhdannetta. Positiivisempi seikka on se, että useiden osakkeiden osinkotuotot ovat erityisesti Euroopassa nousseet merkittävästi viimevuotisen kurssilaskun jälkeen. Useissa tapauksissa osinkotuotot ovat nyt suuremmat kuin pitkäaikaisten valtionlainojen tuotot (Saksan 10 vuoden valtionlainojen tuotto oli tätä kirjoitettaessa 4,20 % ). Historiatietojen mukaan tämä viittaa siihen, että osakkeiden arvostus on houkutteleva. Voidaan kuitenkin kysyä, ovatko osinkotuotot kestävästi hyvällä tasolla. Monien toimialojen osalta (energia, teollisuus) uskomme niiden olevan, mutta rahoitusalan kohdalla kannattaa olla hyvin varovainen. Arvelemme monien pankkien keskittyvän taseidensa kuntoon, mikä johtaisi osinkojen pienentymiseen jatkossa. Kaupankäyntiä Tänä vuonna on ollut erityisen selvää, että perinteinen osta ja pidä -osakestrategia ei ole toiminut. Näin on todennäköisesti vielä koko loppuvuoden ajan. Olemme siksi omaksuneet hallinnoimissamme salkuissa kaupankäyntipainotteisemman strategian kuin mitä normaalisti käyttäisimme. Pyrimme edelleen tunnistamaan yksittäisiä yrityksiä, joiden pitkän aikavälin perustekijät ovat kunnossa ja joita pidämme aliarvostettuina, ja sijoittamaan niihin. Tämän lisäksi pyrimme hyötymään markkinoiden ailahtelusta käymällä kauppaa osalla näistä omistuksista. Toteutamme taktisia myyntejä, kun osakkeet ovat vahvoja, ja ostamme, kun ne ovat heikkoja. Vaikka olemme varmoja siitä, että markkinat palkitsevat lopulta pitkän aikavälin näkemyksen, käytämme tätä strategiaa valikoidusti hyväksemme niin kauan kuin markkinoiden ailahtelut jatkuvat. Rahoitusalan murheet jatkuvat Näkemyksemme rahoitusalan osakkeista oli lyhyen aikaa positiivinen keväällä, mutta palasimme pian takaisin alipainoon. Pidämme tämän negatiivisen näkemyksen ennallaan kesän myyntiaallosta huolimatta. Vaikka sijoittajat ovat useaan otteeseen yrittäneet vakuuttaa rahoitussektorin pohjan saavutetuksi, uusia ongelmia ilmaantuu jatkuvasti. Tällä hetkellä suurin huolenaihe liittyy asuntomarkkinoiden heikkenemiseen erityisesti Yhdysvalloissa mutta yhä enemmän myös Euroopassa. Tämä pysyy huomion kohteena todennäköisesti vielä melko pitkään. Esimerkiksi Yhdysvalloissa asuntojen ylitarjonta vastaa nyt 11 kuukauden kysyntää, mikä on epänormaalin suuri luku. Toinen tärkeä seikka, jota sijoittajat eivät mielestämme ole täysin ymmärtäneet, on se, että pankkien likviditeetti on vähenemässä. Vaikka markkinatilanne kohenisi, pankkien tuloksentekokyky jää siksi reilusti muutaman viime vuoden tason alapuolelle. Monien pankkien osakkeiden arvo on lisäksi osakeantien seurauksena merkittävästi laimentunut. Tämän seurauksena liikkeessä olevia osakkeita on entistä enemmän ja tulokset pienenevät, mikä ei ole lainkaan suotuisa yhdistelmä. Siinä on yksi hyvä syy olla varovainen rahoitusalan suhteen. Energia: ravistettu vaan ei sekoitettu Energia on edelleen pitkän aikavälin suosikkisektorimme. Öljyn hinnan viimeaikainen jyrkkä lasku ei ole muuttanut käsitystämme. On muistettava, että dollarin tynnyrihinnalla öljyn hinta on ainoastaan palannut tämän vuoden maaliskuun tasolle, jota silloin pidettiin erittäin korkeana. On myönnettävä, että sijoittajien sentimentti sektoria kohtaan on viime aikoina heikentynyt. Uskomme kuitenkin edelleen, että sekä öljyn tuottajien että erityisesti öljyalan palveluyhtiöiden perustekijät ovat yhä erinomaiset. # 8 7 O s a k k e e t - 0 5

6 Omaisuuslajisuositus Kolme viime kuukautta eivät ole juuri auttaneet kuluttajia ja sijoittajia arvioimaan talouden laskusuuntauksen jyrkkyyttä ja kokonaisvaikutusta. Selvää näyttää olevan se, että kyseessä ei ole lyhytaikainen Yhdysvaltoihin rajoittuva rahoitusalan kriisi, vaan pitkällinen hitaan tai negatiivisen kasvun vaihe suurimassa osassa maailmantaloutta. Euroopan ja Japanin taloudelliset tunnusluvut ovat jo heikentyneet Yhdysvaltain tilanteen myötä, ja vaikka kehittyvien markkinoiden taloudet ovatkin kohentuneet merkittävästi viime vuosina, ne ovat edelleen vahvasti riippuvaisia länsimaiden kulutuksesta. vastine, STOXX 600, laski puolestaan 12,2 %. Molemmat indeksit olivat nousseet heinäkuun lopussa noin 4 % kuukauden puolivälin alimmista lukemista. EUR/USD-kurssi ei vaikuttanut Yhdysvaltain indeksiin, sillä kurssi oli lähes ennallaan jakson lopussa. Kehittyvien markkinoiden osakkeiden kurssit vaihtelivat neljänneksen aikana voimakkaasti ja laskivat 11,8 % MSCI EM indeksillä mitattuna. Yhdysvaltojen kotitalouksien talousnäkymät ovat edelleen synkät. Työttömyys on lisääntynyt tuntuvasti, ja ulosmittausten lisääntyminen on samanaikaisesti ostovoima. Rahoitussektorin ja syklisten kulutushyödykkeiden tulosodotukset ovat pudonneet roimasti, ja samoin voi käydä muiden sektorien kohdalla. Raaka-aineiden hintojen lasku siirtänee Euroopan keskuspankin painopisteen inflaatiopeloista taloudellisiin huolenaiheisiin, ja EKP:n tähänastista löyhempi politiikka on jo alkanut näkyä eurooppalaisten joukkolainojen tuottokäyrässä. Olemme suhtautuneet jakson aikana varovasti rahoitussektoriin ja pyrkineet hyötymään energian korkeista hinnoista. Olemme myös pyrkineet hyödyntämään osakemarkkinoilla tilannetta, jossa kurssit ovat laskeneet nopeasti ostajien vähyyden vuoksi. Samalla olemme vähentäneet osakkeiden osuutta markkinoiden tilapäisen elpymisen aikana. Vuoden 2008 touko-heinäkuu muistetaan raaka-aineiden hintojen jyrkästä noususta, vaikka ne laskivatkin nopeasti jakson lopussa. WTI:n raakaöljyn hinta nousi heinäkuun puolivälissä ennätyslukemiin eli lähes 146 dollariin tynnyriltä (kasvua 31 % huhtikuusta), mutta kuukauden lopussa hinta oli 124 dollaria. Öljyn hinnan lasku on jatkunut edelleen, mikä on vähentänyt hieman inflaatiopelkoja. Jakson aikana Yhdysvaltain S&P500-indeksi laski 8,5 %, ja sen eurooppalainen kiihdyttänyt asuntojen hintojen laskua. Vaikka finanssipoliittinen elvytys tuki yksityistä kulutusta Yhdysvalloissa vuoden alkupuoliskolla, sen vaikutus on tuoreimpien tietojen mukaan haihtumassa. Tämä kaikki huomioon ottaen ei ole mikään ihme, että luottamusta ja ilmapiiriä kuvaavat tunnusluvut ovat laskeneet alemmas kuin vuosikymmeniin. Yritysten toisen neljänneksen tuloksissa korostuivat sekä rahoitussektorin ongelmat että kuluttajien heikko luottamus ja Suosittelemamme omaisuuslajihajautus kirjoitushetkellä:* Osakkeet: neutraalipaino Korkosijoitukset: ylipaino Käteinen: alipaino Yhdysvaltalaiset osakkeet: neutraalipaino Eurooppalaiset osakkeet: neutraalipaino Kehittyvät markkinat: lievä ylipaino Japani: alipaino. * 19. elokuuta 2008 # 8 7 O m a i s u u s l a j i s u o s i t u s - 0 6

7 Nordea News Christian Clausen, Nordean konsernijohtaja Vakaa mutta varovainen: Nordean liiketoimintaalueiden neljännesvuositulos oli kaikkien aikojen vahvin Nordea julkisti jälleen kerran vahvan puolivuotistuloksen. Tuotot kasvoivat vuoden alkupuoliskolla 3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tulos esiteltiin lehdistölle ja analyytikoille 22. heinäkuuta Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa luottotappioista sekä odotuksista, joiden mukaan riskisopeutettu tulos kasvaa 5 prosenttia vuonna Tämä oli liiketoiminta-alueidemme kaikkien aikojen vahvin neljännesvuositulos sekä tuottojen että liikevoiton osalta, sanoi Nordean konsernijohtaja Christian Clausen Ruotsin TV4-kanavan haastattelussa. Olemme erittäin tyytyväisiä liiketoiminta-alueiden hyviin tuloksiin. Toimintamme on jatkunut vilkkaana ja liiketoiminta-alueiden tulokset ovat ennätyksellisen hyvät rahoitusmarkkinoiden heikkenemisestä ja ailahtelusta huolimatta. Menestyksemme perustuu määrätietoiseen orgaanisen kasvun strategiaan, hajautettuun liiketoimintarakenteeseen ja luottosalkkuun sekä vahvaan varainhankintaan. Kasvuhankkeemme tuottavat edelleen tulosta. Pidämme pitkän aikavälin tunnuslukutavoitteemme ennallaan, vaikka makrotalouden lisääntyvä epävarmuus ja rahoitusmarkkinoiden ailahtelu luovat jonkin verran paineita riskisopeutetun tuloksen kasvulle lyhyellä aikavälillä. Ruotsalaisen Radio Ekotin haastattelussa Christian Clausen totesi lisäksi: Luottotappiotasomme on ainoastaan 0,05 prosenttiyksikköä, joka on erittäin alhainen. Talouskasvun hidastumisen myötä on selvää, että luottotappiot lisääntyvät, mutta olemme varautuneet niihin riittävästi. Riippumaton analyytikko Mats Anderson totesi ruotsalaiselle Dagens Industri -lehdelle, että Nordean entistä varovaisemmat ennusteet osoittavat realismia. ABG Sundal Colliersin Rickard Henze on samaa mieltä, hänen mukaansa ennusteen muutos ei ole mitenkään dramaattinen. Pohjoismaiset median edustajat olivat yleisesti tyytyväisiä tulokseen ja pitivät sitä odotusten mukaisena. Analyytikko Rickard Henzen mukaan osavuositulos oli vakaa, rahoituskate oli hyvä ja marginaalit ovat paranemassa erityisesti yrityksille annettujen luottojen markkinoilla. Osavuosikatsaus kaikkine lukuineen on ladattavissa osoitteessa Tärkeimpiä tunnuslukuja: Tuotot miljoonaa euroa (3 830 milj. vuoden 2007 alkupuoliskolla), kasvua 3 % Rahoitusmarkkinoiden ailahtelujen ja heikkenemisen vaikutus kokonaistulokseen rajallinen Rahoituskate miljoonaa euroa (2 047 milj.), kasvua 18 % Tulos ennen luottotappioita miljoonaa euroa (1 830 milj.) Luottotappiot 57 miljoonaa euroa (+41 milj.), luottotappiotaso 0,05 prosenttiyksikköä Riskisopeutettu tulos miljoonaa euroa (1 197 milj.), laskua 1 % Oman pääoman tuotto 16,0 % (19,5 %) Osakekohtainen tulos 0,53 euroa (0,58) Nordea odottaa riskisopeutetun tuloksen kasvavan noin 5 % vuonna 2008 Testaa omaisuuslajihajautuksesi ja huomaa miksi hajautus on tärkeää! Tutkimustulokset osoittavat, että sijoitusten tuoton kannalta kaikkein tärkein asia on sijoitussalkkuun sisältyvien omaisuuslajien hajauttaminen ei osakevalinta eikä markkina-ajoitus. Tämän vuoksi hajautus on ensiarvoisen tärkeää. Tutustu Nordea Bank S.A.:n interaktiiviseen, omaisuuslajihajautusta koskevaan esitykseen osoitteessa Näet miten voit arvioida omaisuuslajihajautusta omien riskinsietokykyä ja sijoitushorisonttia koskevien tarpeidesi perusteella. # 8 7 N o r d e a N e w s - 0 7

8 Nordea News Hajautetun salkun hyödyt korostuvat markkinoiden ailahdellessa Ailahtelu sijoitusmarkkinoilla on erittäin suurta ja tilanteen kehittymistä on vaikea ennakoida. Tämän vuoksi Nordea Bank S.A. on kiinnittänyt entistä enemmän huomiota yksittäisten asiakkaiden tilanteeseen voidakseen tarjota heille henkilökohtaisia ratkaisuja. Usein on tarpeen hajauttaa sijoitukset entistä laajemmin, jotta riskit voidaan pitää hallinnassa. Epävarmoina aikoina, jolloin kurssivaihtelut rahoitusmarkkinoilla ovat arvaamattomia, sijoitusjohtajien ja asiakkaiden välinen läheinen yhteistyö on elintärkeää, jotta voidaan tunnistaa tilanteet, joissa järkevä hajautus on tarpeen. Sijoittajien riskinottohalukkuus on selvästi vähentynyt kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden myllerryksen vanavedessä. Siitä huolimatta sijoituksille halutaan saada tuottoa. Tämän vuoksi Nordea Bank S.A. pyrkinyt luomaan strategioita ja kehittämään tuotteita, jotka antavat sijoittajille mahdollisuuden saada houkuttelevaa tuottoa, mutta joissa riskit on suurelta osin rajoitettu. Yksi esimerkki tällaisesta tuotteesta ovat useat markkinoille tuodut strukturoidut tuotteet, joita on usein esitelty Investment News-julkaisussa. Strukturoitujen tuotteiden merkittävin etu on suhteellisen varma pääomatakuu, joka muodostuu sijoitukselle eräpäivänä maksettavasta vähimmäistuotosta. Etuna on myös mahdollisuus lisätuottoon, mikäli perustuotteen optiorakenne kehittyy suotuisasti sijoitusjakson aikana. Sijoitusjakso on tyypillisesti kolme vuotta. Tänä vuonna Nordea Bank S.A. on tuonut markkinoille yhä useampia strukturoituja tuotteita, joiden tavoitteena on hyödyntää kehityssuuntauksia tai täyttää asiakkaiden erityistarpeita. Asiakkaat ovat ottaneet nämä tuotteet hyvin vastaan. Tämä perustuu suurelta osin siihen, että tällaiset tuotteet tarjoavat suhteellisen pieniriskisen vaihtoehdon perinteisille osake-, joukkolaina- ja valuuttasijoituksille ja soveltuvat erityisen hyvin nykyisen kaltaisiin epävarmoihin markkinaoloihin. Lukijoita, jotka haluavat saada lisätietoa Nordea Bank S.A.:n strukturoiduista tuotteista yleensä ja tulevista uusista tuotteista erityisesti, pyydetään ottamaan yhteyttä sijoitusjohtajaansa tai tutustumaan tuotteisiin verkkosivuilla osoitteessa tai Nordea Bank kiertueella: huomion kohteena öljy ja raaka-aineet Nordea Bank S.A. järjestää lokakuussa seminaareja Ranskassa ja Espanjassa. Seminaarien pääaiheena ovat raaka-ainemarkkinoiden, ja etenkin öljymarkkinoiden trendit. Pääpuhujana on Nordea Bankin strategisti ja analyytikko Thina Margrethe Saltvedt, joka on työssään paneutunut kansainvälisiin raaka-ainemarkkinoihin, makrotalouteen ja öljymarkkinoihin. Hänen kommenttejaan näistä markkinoista on usein julkaistu pohjoismaisissa ja kansainvälisissä tiedotusvälineissä. INVITATION TO A SEMINAR Thursday 18 September 2008 in London Kieli Päivä Kellonaika Paikka Espanjassa järjestettävät seminaarit pidetään Marbellassa seuraavan aikataulun mukaisesti: Norja tiistai 7. lokakuuta hotelli Los Monteros Englanti tiistai 7. lokakuuta hotelli Los Monteros Tanska keskiviikko 8. lokakuuta hotelli Los Monteros Ruotsi torstai 9. lokakuuta hotelli Los Monteros Saksa torstai 9. lokakuuta hotelli Kempinski Suomi perjantai 10. lokakuuta hotelli Los Monteros Ranskassa järjestettävät seminaarit pidetään Tourrettesissa seuraavan aikataulun mukaisesti: Norja tiistai 14. lokakuuta hotelli Four Seasons Ruotsi keskiviikko 15. lokakuuta hotelli Four Seasons Suomi torstai 16. lokakuuta hotelli Four Seasons Tanska perjantai 17. lokakuuta hotelli Four Seasons Seminaareissa käsitellään nykysuuntauksia ja öljyn hintakehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Niissä annetaan osallistujille myös käytännön vinkkejä siitä, miten raaka-ainesidonnaisia sijoituksia voi yhdistää sijoitussalkkuun osana omaisuuslajihajautusta. Lisätietoa seminaareista saat sijoitusjohtajaltasi tai verkkosivuiltamme osoitteesta tai # 8 7 N o r d e a N e w s - 0 8

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016 Markkinakatsaus Marraskuu 2016 Talouskehitys Donald Trump voitti yllättäen presidenttivaalit Yhdysvalloissa Trump sanoi mm. uudelleenrakentavansa maan infrastruktuurin ja on aiemmin puhunut verojen leikkaamisesta

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Hanna Freystätter Vanhempi neuvonantaja, Suomen Pankki Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Euro ja talous 1/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 30.3.2017 Julkinen 1 Teemat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016 Makrokatsaus Heinäkuu 2016 Myönteistä kehitystä kesämarkkinoilla Heinäkuu oli hyvä kuukausi rahoitusmarkkinoilla. Brittien ei EU:lle aiheutti negatiivisia reaktioita markkinoilla, mutta nyt suunta kääntyi

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Siperian talvi jatkuu koko vuoden 2015 Sanktiot eivät poistu vuoden 2015 aikana ja öljyn hinta jää 70-80 dollariin, minkä seurauksena: Venäjän

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Makrokatsaus. Syyskuu 2016

Makrokatsaus. Syyskuu 2016 Makrokatsaus Syyskuu 2016 Levottomuutta markkinoilla syyskuussa Osakemarkkinoiden kokonaiskehitys polki syyskuussa jokseenkin paikallaan ajoittaisista levottomista jaksoista huolimatta. Rahoitusmarkkinatoimijat

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 31.3.2016 26.4.2016 Vahva vakavaraisuus suojasi markkinoiden heilunnalta 9,1 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 41,1 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, -1,4 % Sijoitusten tuotto 860 000 Suomalaisen

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

Fed kertoo taaperostaan. Pasi Sorjonen 16/12/2013

Fed kertoo taaperostaan. Pasi Sorjonen 16/12/2013 Fed kertoo taaperostaan Pasi Sorjonen 16/12/2013 Alkaako Fed taapertaa nyt vai kuukauden kuluttua? Viime viikon antia: Yhdysvalloissa sopu budjetista Tulevaa: Tavallista tärkeämpi keskuspankkien viikko

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales Markets Academy Sijoitukset Lassi Järvinen Asset Sales Avaus & tavoitteet Tavoitteena luoda yleiskatsaus sijoitusmarkkinoihin ja sijoittamisen perusteisiin Käydään läpi seuraavat aiheet: Sijoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen

Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen 29.9.2014 Inflaatio hidastuu lisää saako se EKP:n toimimaan? Tulevaa Yhdysvallat: Työmarkkinat palautuvat EKP:n osto-ohjelma kiinnostaa Euroalue: Inflaatio

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016 Makrokatsaus Kesäkuu 2016 Iso-Britannia äänesti ei EU:lle 2 Kesäkuuta leimasivat ensin Ison-Britannian EUkansanäänestyksen odottelu ja sen jälkeen äänestyksen jälkimainingit. Britit äänestivät 23. kesäkuuta

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

Makrokatsaus. Joulukuu 2016

Makrokatsaus. Joulukuu 2016 Makrokatsaus Joulukuu 2016 Hyvä kuukausi osakemarkkinoilla Joulukuu oli hyvä kuukausi useimmilla osakemarkkinoilla, ja monet laajat eurooppalaiset osakeindeksit nousivat 7 8 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Hallitusammattilaiset ry Suomen Pankissa 27.11.2008 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki 6.11.2008 1 Kolmen kuukauden Libor-viitekorkoja

Lisätiedot

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP täräyttää Toimintatorstaina Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP viettää vihdoin Toimintatorstaita Tällä viikolla: EKP laskee korkoa BoE odottaa Yhdysvallat: Työmarkkinat tapetilla Suomen BKT supistui Q1:llä?

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016 Markkinakatsaus Tammikuu 2016 Talouskehitys Maailmanpankki laski globaalia kasvuennustetta, kuluvan vuoden kasvuvauhti 2,9 prosenttia Yhdysvalloista edelleen vahvoja työllisyyslukuja, työttömyysaste viisi

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Samu Kurri Suomen Pankki Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/216 29.9.216 Julkinen 1 Esityksen teemat Muutokset maailmantalouden kasvuennusteessa

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2016

PANKKIBAROMETRI I/2016 PANKKIBAROMETRI I/2016 18.3.2016 1 Pankkibarometri I/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2013

PANKKIBAROMETRI I/2013 PANKKIBAROMETRI I/2013 15.3.2013 1 Pankkibarometri I/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 24. huhtikuuta 2013 Sisällys 1 Q1 tulos 2 Markkinoiden kehitys 3 Näkymät 4 Ajankohtaiset painopisteet 5 Liitteet 24.4.2013 2 Disclaimer

Lisätiedot

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Tulevaa Yhdysvallat: Haukkamaisempi Fed Euroalue: Luottamus palailee hieman Suomi: Inflaatio hidastuu Mennyttä Euroalue: TLTRO

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito 2 Suomalainen pitää osakesijoittamista lottoamisena Professori Vesa Puttonen, Helsingin kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Valtion velanhallinnasta

Valtion velanhallinnasta Valtiokonttori 1 (6) Valtion velanhallinnasta Aika klo 10.00 Paikka Eduskunta, Verojaosto 1 Yleistä Valtiokonttori vastaa valtion velanhallintaan liittyvistä käytännön toimista. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Maaliskuu 2017 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkuu hyvänä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan?

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Hämeen Osakesäästäjät Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu yritysten tulosodotukset kasvun riskit markkinoiden

Lisätiedot

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Putin uhoaa, mutta mikä on muuttunut? Mikä on muuttunut? Investointiympäristö on entistä kehnompi Luottolaman uhka on todellinen Putinin suosio

Lisätiedot

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien pähkäilyä ja luottamuksen mittausta Viime viikon antia: Euroalueen nousu jatkuu BoE korjasi linjaansa Suomesta karmeat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila Osavuosikatsaus 1-3/2012 Mika Ihamuotila 9.5.2012 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys vastasi pitkälti yhtiön odotuksia. Kaudella avattiin yksi oma myymälä Suomessa. 2) Liikevaihto:

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

Makrokatsaus. Marraskuu 2015

Makrokatsaus. Marraskuu 2015 Makrokatsaus Marraskuu 2015 Markkinat rauhoittuivat marraskuussa Vaihtelevissa tunnelmissa käynnistyneen syksyn jälkeen markkinoiden volatiliteetti väheni lokakuussa ja marraskuussa. Markkinoiden riskinottohalukkuutta

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Sentimentti. Hämeen osakesäästäjien kevätkokous Jarno Lönnqvist

Sentimentti. Hämeen osakesäästäjien kevätkokous Jarno Lönnqvist Sentimentti Hämeen osakesäästäjien kevätkokous Jarno Lönnqvist 14.4.2011 Kaikki tässä esityksessä sekä myös puheessani olevat viittaukset tulevaisuuteen ovat vain lausujan omia mielipiteitä. Viittaukset

Lisätiedot

Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä?

Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä? Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä? Pääjohtaja Erkki Liikanen Talousvaliokunnan seminaari 17.10.2007 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Kolme pääkysymystä rahamarkkinoiden

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2016

PANKKIBAROMETRI II/2016 PANKKIBAROMETRI II/2016 28.6.2016 1 Pankkibarometri II/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin. Pasi Sorjonen

Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin. Pasi Sorjonen Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin Pasi Sorjonen 13.10.2014 Yhdysvallat jatkaa tukevassa nousussa euroalue kompuroi Tulevaa Yhdysvallat: Hyvä yleiskuva säilyy Euroalue: Teollisuuden heikkous voi painaa

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2016

PANKKIBAROMETRI III/2016 PANKKIBAROMETRI III/2016 27.9.2016 1 Pankkibarometri III/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot