otettu huomioon osakkeiden arvostuksissa, hyvin epävarma, erityisesti rahoitusalalla ja kulutustavarateollisuudessa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "otettu huomioon osakkeiden arvostuksissa, hyvin epävarma, erityisesti rahoitusalalla ja kulutustavarateollisuudessa."

Transkriptio

1 # 8 7 SY YS K U U N O R D E A B A N K S. A. Nordea News Markkinat ailahtelevat strukturoidut sijoitustuotteet sopivat markkinatilanteeseen Vakaa mutta varovainen: Nordean liiketoiminta-alueiden neljännesvuositulos oli kaikkien aikojen vahvin Testaa omaisuuslajihajautuksesi Nordea Bank kiertueella: huomion kohteena öljy ja raaka-aineet Markkinatilanne Näkymät Toiveet inflaatiopaineiden laskusta ovat saaneet meidät kasvattamaan korkotuotteiden painoa neutraalista ylipainoon. Käteisessä olemme siirtyneet vastaavasti neutraalipainosta alipainoon. Raaka-aineiden, erityisesti öljyn, hintojen lasku on osaltaan pienentänyt inflaatio-odotuksia, mikä yhdessä talouskasvun hidastumisesta kertovien näkymien kanssa merkinnee ympäristön muuttumista entistä suotuisammaksi korkotuotteille. Pidämme osakkeet edelleen neutraalipainossa. Vaikka tämänhetkinen asuntomarkkinoihin liittyvä talouskriisi on todennäköisesti jo otettu huomioon osakkeiden arvostuksissa, tilanne on edelleen hyvin epävarma, erityisesti rahoitusalalla ja kulutustavarateollisuudessa. Valuutat Yhdysvaltain talousnäkymät ovat edelleen vaisut, mutta euroalueen näkymiä pidetään niitäkin heikompina. Tämä on johtanut Yhdysvaltain dollarin nopeaan vahvistumiseen, ja olemme siksi nostaneet dollarin ylipainoon jonkin aikaa jatkuneen neutraalipainon jälkeen. Tämänhetkinen rahoitusvaluuttasuosituksemme euroalueen sijoittajille on 100 % euroissa. Joukkolainat Olemme nostaneet korkotuotteet neutraalista ylipainoon lisäämällä eurooppalaisten joukkolainojen osuutta. Duraatiota on samanaikaisesti pidennetty noin vuodella. Suosimme edelleen investment grade luottoja niiden spekulatiivisten vastineiden sijasta. Spekulatiivisista lainoista suosimme kehittyvien markkinoiden lainoja high yield yrityslainojen sijaan. Suosimme edelleen myös tanskalaisia kiinteistöluottolainoja. Osakkeet Osakkeet olemme pitäneet edelleen neutraalissa painossa. Vaikka markkinoiden ilmapiiri on parantunut viime aikoina, tulokset aiheuttavat edelleen huolta erityisesti rahoitusalalla ja kulutustavarateollisuudessa, joilla asuntomarkkinoiden alamäkeen liittyvät ongelmat tuntuvat edelleen. Tämänhetkiset suhteellisen matalat arvostustasot saattavat osoittautua liian positiivisiksi, kun otetaan huomioon riski, että tulokset voivat tuottaa pettymyksiä loppuvuoden aikana. Maantieteellisen jakauman pidämme ennallaan: neutraali paino Yhdysvalloissa ja Euroopassa, lievä ylipaino kehittyvillä markkinoilla ja alipaino Japanissa. Sektoripainotuksissa pidämme ylipainossa erityisesti energian sekä teollisuustuotteet ja palvelut, ja alipainossa erityisesti rahoituksen ja yhdyskuntapalvelut. US Earnings Yield/Bond Yield US EARNINGS YIELD/BOND YIELD 20/8/08 20/8 /

2 Pääkirjoitus Hyvät lukijat Öljyn ja useimpien muiden raaka-aineiden hinnat ovat laskeneet merkittävästi viime viikkojen aikana. Tarkoittaako tämä, että kriisi on ohi? Luultavasti ei. Vaikka pahin onkin ehkä jo ohi rahoitusmarkkinoilla, energian ja muiden raakaaineiden hinnat ovat edelleen erittäin korkeat vuoden takaisiin hintoihin verrattuna, ja asuntojen hinnat laskevat edelleen monissa maissa. Odotamme tämän tilanteen johtavan reaalitalouden heikkenemiseen, kun talouskasvu hidastuu. Talouskasvun hidastumiseen liittyvät näkymät ja energian hintojen lasku/vakaantuminen ovat syynä myös siihen, että suhtaudumme aiempaa positiivisemmin pitkiin joukkolainoihin. Uskomme, että talousnäkymien heikkeneminen johtaa lopulta inflaatiopelkojen vähenemiseen ja myönteiseen kehitykseen joukkolainamarkkinoilla, vaikka tämä ajatus voikin olla hieman ennenaikainen. Kuten ehkä olette huomanneet lehdistä, Nordea julkisti erittäin vahvan ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen, ja luottotappiot olivat erittäin vähäisiä (itse asiassa tulos oli pettymys ainoastaan varainhoidon osalta, johon mekin kuulumme). On hienoa olla osa erittäin vahvaa konsernia. Syksyn aikana järjestettävien seminaariemme teemana ovat raaka-aineet. Olemme pyytäneet Nordea Marketsin asiantuntijaa puhumaan näissä seminaareissa erityisesti öljystä. Vaikka hinnat ovatkin tällä hetkellä laskussa, raaka-aineet ja erityisesti energia ovat mielestämme tärkeä omaisuuslaji tulevaisuudessa sekä potentiaalisena sijoituskohteena että talouskasvuun vaikuttavana tekijänä. Toivomme tapaavamme teidät näissä seminaareissa. Toivotan kaikille mukavaa syksyä. Nordea Bank S.A. 562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Tel Fax Osakkeiden kannalta talouskasvun hidastuminen on selvästi negatiivinen tekijä. Uskomme kuitenkin, että tämä on jo suureksi osaksi otettu huomioon nykyisissä arvostuksissa, joten pidämme osakkeet neutraalipainossa. Jos markkinailmapiiri kääntyy kuitenkin positiiviseksi joko siksi, että sijoittajat katsovat kriisin olevan ohi, tai siksi, että näkymät näyttävät selkeiltä, nousu saattaa olla nopeaa. Jhon Mortensen Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Postfach CH-8034 Zürich Tel Fax Nordea S.A. julkaisee Investment News - sijoitusuutiset Nordea A/S:n luvalla. Nordea A/S toimii sijoitusyhtiönä Isossa-Britanniassa SFA:n sääntöjen mukaisesti. Investment Newsin ainoana tavoitteena on tiedottaminen. Materiaalin kopioiminen mekaanisesti, valokuvaamalla tai muilla keinoin on kielletty. Julkaisua ei missään tapauksessa saa tulkita siinä mainittujen arvopapereiden myynti- tai ostosuositukseksi. Sen sisältämät tiedot ovat peräisin luotettaviksi uskotuista lähteistä, mutta Nordea Bank S.A. ei voi taata tietojen oikeellisuutta. Nordea -konsernin yhtiöillä voi olla pitkätai lyhytaikaisia sijoituksia tässä julkaisussa mainittuihin arvopapereihin tai niiden johdannaisiin. On mahdollista, että yksittäiset Nordea-konsernin työntekijät eivät yhdy tässä julkaisussa esitettyihin suosituksiin tai mielipiteisiin. Toimittaja: Jørgen Jakobsen # 8 7 P ä ä k i r j o i t u s - 0 2

3 Kokonaiskuva Eräät tarkkailijat pitävät Yhdysvaltain johtavien asuntoluottoyhtiöiden Fannie Maen ja Freddie Macin luhistumista heinäkuun puolivälissä vedenjakajana kotimaan asuntomarkkinoiden romahduksen jälkeisessä tilanteessa. Nämä yhtiöt, joiden viralliset nimet ovat Federal National Mortgage Association ja Federal Home Loan Mortgage Corporation, ovat keskeisiä Yhdysvaltain asuntolainajärjestelmän toiminnassa, sillä ne omistavat 20/8/ tai ovat taanneet noin puolet 12 biljoonan dollarin markkinoista. Nämä kaksi 1.80 yhtiötä eivät ole valtionjohtoisia vaan osakkeenomistajien hallinnassa. Ne eivät myöskään anna asuntolainoja suoraan luotonottajille, vaan ostavat asuntolainoja pankeilta ja muilta luotonantajilta ja myyvät niitä edelleen sijoittajille. Luotonantajat puolestaan saavat Fannie Maelta ja Freddie Macilta varat, 2005 joiden avulla ne US EARNINGS YIELD/BOND YIELD voivat vastata asuntolainakysyntään. Näiden yhtiöiden rooli Yhdysvaltain asuntolainajärjestelmässä on siis keskeinen, joten ei ole mitenkään yllättävää, 20/8/08 että niiden vakavaraisuudesta on alettu huolestua, kun niiden vastuut ovat nousseet pilviin maksuhäiriöiden, ulosmitta- usten ja haltuunottojen lisäännyttyä huimasti. Yhdysvaltain hallitus pitää selvästi Fannieta ja Freddietä liian suurina, jotta ne voisivat kaatua, ja pyrkii estämään pahemmat tappiot jo menetettyjen miljardi- en lisäksi varaamalla tähän tarkoitukseen 300 miljardin dollarin erityisrahaston. Näiden johtavien luotonantajien pelastuminen hallituksen tuella ei EU EARNINGS YIELD/BOND YIELD todennäköisesti kuitenkaan merkitse asuntomarkkinoiden alamäen päättymistä. Heinäkuussa nähtiin rahoitussektorilla lisää arvonalentumisia ja pääoman hankkimiseen tähtääviä toimia, ja olisi ehkä toiveajattelua uskoa, että kaikki luurangot on nyt saatu ulos kaapista. Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) varoittaa edelleen heikoista markkinoista ja koko kun monet osakekurssit ovat pudonneet pohjalukemiin. Erään lähteen mukaan vihamielisten ostotarjousten (eli tarjoukset, joita kohteena olevan yrityksen hallitus ei suosittele hyväksymään) prosenttiosuus maailmanlaajuisista fuusioista ja yritysostoista on tällä hetkellä 19 eli korkeimmillaan vuoden 1999 jälkeen. Viime aikoina on nähty eri toimialoilla USD/EUR /8 /08 US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE järjestelmää koskevien riskien kasvusta. IMF on erityisen huolissaan siitä, että vaikka asianomaiset luotonantajat ovatkin ehkä suureksi osaksi kirjanneet alas subprime-luottoihin liittyvät tappiot, muiden luottomuotojen laatu alkaa nyt heikentyä. Näin ollen IMF pitää ennallaan ennusteensa, jonka mukaan luottokriisiin liittyvät tappiot ovat rahoitusalalla 945 miljardia dollaria, josta sen arvion mukaan vain 400 miljardia dollaria on toistaiseksi kirjattu alas. Pankit joutuvat kestämään tilanteen pahimmat seuraukset. Asuntoluottojen lisäksi pankit karsivat nyt kovalla kädellä yritysluottoja paikatakseen kärsineitä taseitaan, erityisesti koska osakkeenomistajat ovat vastustaneet eräitä pääoman hankkimiseen tähtääviä yrityksiä (äskettäin alle kymmenesosa erään johtavan brittiläisen pankin osakkeenomistajista osallistui sen osakeantiin). Tilanteen hyvänä puolena voidaan nähdä se, että yritykset, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan velkaa, harkitsevat nyt toimintansa laajentamista, erityisesti merkittäviä ostotarjouksia, jotka on tehty johdon osallistumatta prosessiin. Analyytikoiden mielestä monet vihamieliset tarjoukset johtavat yrityskauppaan osittain siksi, että tyytymättömät osakkeenomistajat painostavat yritysten hallituksia nopeisiin toimiin osakkeiden arvon palauttamiseksi. Luottokriisin toinen mahdollisesti positiivinen sivuvaikutus on yhdistymiskehitys eri sektoreilla. Fuusioiden avulla pyritään saamaan aikaan säästöä synergiaetujen kautta ja siten vähentämään kahden tai useamman yhdistyvän yhtiön velkaa. Euroopassa liikkuu paljon huhuja tällaisista fuusioista erityisesti pankkialalla, ja lentoyhtiöiden kohdalla on jo nähty yksi alustava sopimus. Kaikki kriisit tuovat mukanaan mahdollisuuksia. Lisää yrityskauppoja voi olla tulossa pian. # 8 7 Ko k o n a i s k u v a - 0 3

4 Joukkolainat ja valuutat Sijoitukset GBP NOK USD Rahoitus CHF 0% JPY 0% EUR 100% Trendiennusteet Nyt EUR/USD EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/DKK EUR/NOK EUR/SEK USD/JPY kk ennuste Korot ja joukkolainojen tuotot Makrotalouden näkymät heikkenivät vuoden 2008 toisella neljänneksellä, kun Yhdysvaltain talouden hidastumisen vaikutukset alkoivat lopulta tuntua Euroopassa ja Japanissa. Kasvun hidastuessa ja kuluttajien luottamuksen laskiessa keskuspankit ovat odotusten mukaisesti päättäneet pitää korot ennallaan. Tämän toimintatavan ainoa haittapuoli on inflaation kiihtyminen, jota energian, metallien ja ruoan hintojen nousu vauhdittaa. Tilanne on johtanut niin suureen huolestumiseen erityisesti Euroopan tulevista inflaationäkymistä, että EKP päätti lopulta nostaa ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksikköä 4,25 prosenttiin 3. heinäkuuta pidetyssä kokouksessaan. Koska keskuspankki oli enemmän tai vähemmän suostutellut itse itsensä tähän päätökseen, on syytä mainita myös se, että EKP on pyrkinyt kääntämään kelkkansa heti päätöksensä jälkeen ja todennut, ettei jatkossa ole syytä odottaa koronnostojen sarjaa. Samana päivänä sekä Tanskan että Ruotsin keskuspankit nostivat ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksiköllä, jolloin se nousi Tanskassa 4,6 prosenttiin ja Ruotsissa 4,5 prosenttiin. Kesäkuun lopussa myös Norjan keskuspankki nosti ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä 5,75 prosenttiin. On kuitenkin muistettava myös, että raaka-aineiden hinnat ovat viime aikoina laskeneet huomattavasti, mikä pienentää inflaatio-odotuksia. Emme siis ole pelkästään päättäneet kasvattaa korkosijoitusten osuutta neutraalipainosta ylipainoon lisäämällä eurooppalaisten valtionlainojen osuutta, vaan olemme myös päättäneet pidentää salkkujemme duraatiota noin vuodella. Pidämme edelleen korkealle luokitellut joukkolainat ylipainossa ja spekulatiiviset lainat alipainossa. Spekulatiivisista lainoista suosimme kehittyvien markkinoiden joukkolainoja high yield yrityslainojen kustannuksella. Lisäksi suosimme edelleen tanskalaisia kiinteistöluottolainoja niiden hyvän laadun ja houkuttelevien carry-trade-ominaisuuksien vuoksi. Joukkolainat ja valuutat Ulkomaisissa valuutoissa EUR/USDkurssi pysyi pitkään vaihteluvälissä, mutta on laskenut huomattavasti (eli Yhdysvaltain dollari on vahvistunut) noin 1,60:sta 1,49:ään kirjoitushetkellä. On myönnettävä, että Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen ajankohta ja nopeus on hieman yllättänyt meidät. Euron kurssi on kuitenkin laskenut vastaavasti, kun EKP:n kommentit olivat odotettua vaisumpia ja euroalueen makrotaloudelliset näkymät ovat heikenneet voimakkaasti. Vaikka Yhdysvaltain tilanne ei olekaan varsinaisesti ruusuinen, olemme päättäneet nostaa Yhdysvaltain dollarin ylipainoon, sillä odotamme EUR/USD-kurssin laskevan edelleen. Voi hyvinkin olla, että EUR/USD-kurssi nousee hieman, mutta pitkällä aikavälillä näkymät viittaavat siihen, Yhdysvaltain dollari vahvistuu. Rahoituspuolella strategiamme on edelleen varovainen. Teemme pieniä sijoituksia, kun pidämme riski/tuottosuhdetta houkuttelevana ja hoidamme niitä tiukoilla tappionpysäytystasoilla. Kirjoitushetkellä suositeltu rahoitus (euroalueen sijoittajille) on kokonaan euroissa. Viitelainojen tuotot ja odotukset Nyt USA 10 vuotta kk 2.80 Saksa 10 vuotta kk 4.95 Japani 10 vuotta kk 0.87 Ruotsi 10 vuotta kk 5.12 Tanska 10 vuotta kk 5.38 Norja 10 vuotta kk 6.53 Hinnat ja tuotot kk ennuste # 8 7 J o u k k o l a i n a t j a v a l u u t a t - 0 4

5 Osakkeet Ailahtelevat markkinat kesän aikana Viimeksi kuluneen vuoden ajan jatkuneet 2000 suuret ailahtelut osakemarkkinoilla US EARNINGS YIELD/BOND YIELD jatkuivat kesän aikana. Kesäkuussa ja heinäkuun alkupuolella osakkeita myytiin kiihtyvällä vauhdilla lähes kaikilla markkinoilla. Osittain tähän vaikuttivat uudelleen 20/8 /08 ilmaantuneet huolet rahoitusalan tilasta, mutta 1.50 myös öljyn hinnan rajun nousun kasvattamat inflaatiohuolet vaikuttivat tunnelmaan. Heinäkuun puolivälistä 1.30 lähtien useimmilla keskeisillä markkinoilla on kuitenkin tapahtunut jonkinlainen käänne Yksi syy tähän on yksinkertaisesti se, että markkinat olivat tietyssä vaiheessa ylimyydyt ja tekninen nousu oli väistämätön. Toisaalta käänteeseen vaikutti 0.90 myös Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen. Se on yhdessä öljyn tynnyrihinnan US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE 30 dollarin laskun kanssa hillinnyt inflaatioodotuksia merkittävästi. EU Earnings Yield/Bond Yield 20/8/ EU EARNINGS YIELD/BOND YIELD Neutraalipaino, mutta kallellaan alipainon suuntaan Käytimme kesän heikkoa kehitystä hyväksemme, ja nostimme osakepainomme jälleen neutraaliksi. Viimeaikaisen markkinoiden nousun jälkeen olemme asteittain alkaneet vähentää osakesijoituksia, mutta pysymme toistaiseksi neutraalipainossa. Haluaisimme jälleen kerran korostaa, että tulosodotukset ovat mielestämme todennäköisesti liian optimistisia, joten vuoden jälkipuoliskolla saattaa tulla paljon pettymyksiä. Tämä on klassinen ilmiö, jossa analyytikot yleensä aliarvioivat trendin vaikutuksia kumpaankin suuntaan. Taloudellisten ja toiminnallisten vipuvaikutusten ansiosta useimmat yritykset tuottavat odotuksia parempaa tulosta noususuhdanteessa, kun taas laskusuhdanteessa käy päinvastoin. Sijoittajien kannalta on valitettavaa, että olemme todennäköisesti juuri nyt keskellä laskusuhdannetta. Positiivisempi seikka on se, että useiden osakkeiden osinkotuotot ovat erityisesti Euroopassa nousseet merkittävästi viimevuotisen kurssilaskun jälkeen. Useissa tapauksissa osinkotuotot ovat nyt suuremmat kuin pitkäaikaisten valtionlainojen tuotot (Saksan 10 vuoden valtionlainojen tuotto oli tätä kirjoitettaessa 4,20 % ). Historiatietojen mukaan tämä viittaa siihen, että osakkeiden arvostus on houkutteleva. Voidaan kuitenkin kysyä, ovatko osinkotuotot kestävästi hyvällä tasolla. Monien toimialojen osalta (energia, teollisuus) uskomme niiden olevan, mutta rahoitusalan kohdalla kannattaa olla hyvin varovainen. Arvelemme monien pankkien keskittyvän taseidensa kuntoon, mikä johtaisi osinkojen pienentymiseen jatkossa. Kaupankäyntiä Tänä vuonna on ollut erityisen selvää, että perinteinen osta ja pidä -osakestrategia ei ole toiminut. Näin on todennäköisesti vielä koko loppuvuoden ajan. Olemme siksi omaksuneet hallinnoimissamme salkuissa kaupankäyntipainotteisemman strategian kuin mitä normaalisti käyttäisimme. Pyrimme edelleen tunnistamaan yksittäisiä yrityksiä, joiden pitkän aikavälin perustekijät ovat kunnossa ja joita pidämme aliarvostettuina, ja sijoittamaan niihin. Tämän lisäksi pyrimme hyötymään markkinoiden ailahtelusta käymällä kauppaa osalla näistä omistuksista. Toteutamme taktisia myyntejä, kun osakkeet ovat vahvoja, ja ostamme, kun ne ovat heikkoja. Vaikka olemme varmoja siitä, että markkinat palkitsevat lopulta pitkän aikavälin näkemyksen, käytämme tätä strategiaa valikoidusti hyväksemme niin kauan kuin markkinoiden ailahtelut jatkuvat. Rahoitusalan murheet jatkuvat Näkemyksemme rahoitusalan osakkeista oli lyhyen aikaa positiivinen keväällä, mutta palasimme pian takaisin alipainoon. Pidämme tämän negatiivisen näkemyksen ennallaan kesän myyntiaallosta huolimatta. Vaikka sijoittajat ovat useaan otteeseen yrittäneet vakuuttaa rahoitussektorin pohjan saavutetuksi, uusia ongelmia ilmaantuu jatkuvasti. Tällä hetkellä suurin huolenaihe liittyy asuntomarkkinoiden heikkenemiseen erityisesti Yhdysvalloissa mutta yhä enemmän myös Euroopassa. Tämä pysyy huomion kohteena todennäköisesti vielä melko pitkään. Esimerkiksi Yhdysvalloissa asuntojen ylitarjonta vastaa nyt 11 kuukauden kysyntää, mikä on epänormaalin suuri luku. Toinen tärkeä seikka, jota sijoittajat eivät mielestämme ole täysin ymmärtäneet, on se, että pankkien likviditeetti on vähenemässä. Vaikka markkinatilanne kohenisi, pankkien tuloksentekokyky jää siksi reilusti muutaman viime vuoden tason alapuolelle. Monien pankkien osakkeiden arvo on lisäksi osakeantien seurauksena merkittävästi laimentunut. Tämän seurauksena liikkeessä olevia osakkeita on entistä enemmän ja tulokset pienenevät, mikä ei ole lainkaan suotuisa yhdistelmä. Siinä on yksi hyvä syy olla varovainen rahoitusalan suhteen. Energia: ravistettu vaan ei sekoitettu Energia on edelleen pitkän aikavälin suosikkisektorimme. Öljyn hinnan viimeaikainen jyrkkä lasku ei ole muuttanut käsitystämme. On muistettava, että dollarin tynnyrihinnalla öljyn hinta on ainoastaan palannut tämän vuoden maaliskuun tasolle, jota silloin pidettiin erittäin korkeana. On myönnettävä, että sijoittajien sentimentti sektoria kohtaan on viime aikoina heikentynyt. Uskomme kuitenkin edelleen, että sekä öljyn tuottajien että erityisesti öljyalan palveluyhtiöiden perustekijät ovat yhä erinomaiset. # 8 7 O s a k k e e t - 0 5

6 Omaisuuslajisuositus Kolme viime kuukautta eivät ole juuri auttaneet kuluttajia ja sijoittajia arvioimaan talouden laskusuuntauksen jyrkkyyttä ja kokonaisvaikutusta. Selvää näyttää olevan se, että kyseessä ei ole lyhytaikainen Yhdysvaltoihin rajoittuva rahoitusalan kriisi, vaan pitkällinen hitaan tai negatiivisen kasvun vaihe suurimassa osassa maailmantaloutta. Euroopan ja Japanin taloudelliset tunnusluvut ovat jo heikentyneet Yhdysvaltain tilanteen myötä, ja vaikka kehittyvien markkinoiden taloudet ovatkin kohentuneet merkittävästi viime vuosina, ne ovat edelleen vahvasti riippuvaisia länsimaiden kulutuksesta. vastine, STOXX 600, laski puolestaan 12,2 %. Molemmat indeksit olivat nousseet heinäkuun lopussa noin 4 % kuukauden puolivälin alimmista lukemista. EUR/USD-kurssi ei vaikuttanut Yhdysvaltain indeksiin, sillä kurssi oli lähes ennallaan jakson lopussa. Kehittyvien markkinoiden osakkeiden kurssit vaihtelivat neljänneksen aikana voimakkaasti ja laskivat 11,8 % MSCI EM indeksillä mitattuna. Yhdysvaltojen kotitalouksien talousnäkymät ovat edelleen synkät. Työttömyys on lisääntynyt tuntuvasti, ja ulosmittausten lisääntyminen on samanaikaisesti ostovoima. Rahoitussektorin ja syklisten kulutushyödykkeiden tulosodotukset ovat pudonneet roimasti, ja samoin voi käydä muiden sektorien kohdalla. Raaka-aineiden hintojen lasku siirtänee Euroopan keskuspankin painopisteen inflaatiopeloista taloudellisiin huolenaiheisiin, ja EKP:n tähänastista löyhempi politiikka on jo alkanut näkyä eurooppalaisten joukkolainojen tuottokäyrässä. Olemme suhtautuneet jakson aikana varovasti rahoitussektoriin ja pyrkineet hyötymään energian korkeista hinnoista. Olemme myös pyrkineet hyödyntämään osakemarkkinoilla tilannetta, jossa kurssit ovat laskeneet nopeasti ostajien vähyyden vuoksi. Samalla olemme vähentäneet osakkeiden osuutta markkinoiden tilapäisen elpymisen aikana. Vuoden 2008 touko-heinäkuu muistetaan raaka-aineiden hintojen jyrkästä noususta, vaikka ne laskivatkin nopeasti jakson lopussa. WTI:n raakaöljyn hinta nousi heinäkuun puolivälissä ennätyslukemiin eli lähes 146 dollariin tynnyriltä (kasvua 31 % huhtikuusta), mutta kuukauden lopussa hinta oli 124 dollaria. Öljyn hinnan lasku on jatkunut edelleen, mikä on vähentänyt hieman inflaatiopelkoja. Jakson aikana Yhdysvaltain S&P500-indeksi laski 8,5 %, ja sen eurooppalainen kiihdyttänyt asuntojen hintojen laskua. Vaikka finanssipoliittinen elvytys tuki yksityistä kulutusta Yhdysvalloissa vuoden alkupuoliskolla, sen vaikutus on tuoreimpien tietojen mukaan haihtumassa. Tämä kaikki huomioon ottaen ei ole mikään ihme, että luottamusta ja ilmapiiriä kuvaavat tunnusluvut ovat laskeneet alemmas kuin vuosikymmeniin. Yritysten toisen neljänneksen tuloksissa korostuivat sekä rahoitussektorin ongelmat että kuluttajien heikko luottamus ja Suosittelemamme omaisuuslajihajautus kirjoitushetkellä:* Osakkeet: neutraalipaino Korkosijoitukset: ylipaino Käteinen: alipaino Yhdysvaltalaiset osakkeet: neutraalipaino Eurooppalaiset osakkeet: neutraalipaino Kehittyvät markkinat: lievä ylipaino Japani: alipaino. * 19. elokuuta 2008 # 8 7 O m a i s u u s l a j i s u o s i t u s - 0 6

7 Nordea News Christian Clausen, Nordean konsernijohtaja Vakaa mutta varovainen: Nordean liiketoimintaalueiden neljännesvuositulos oli kaikkien aikojen vahvin Nordea julkisti jälleen kerran vahvan puolivuotistuloksen. Tuotot kasvoivat vuoden alkupuoliskolla 3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tulos esiteltiin lehdistölle ja analyytikoille 22. heinäkuuta Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa luottotappioista sekä odotuksista, joiden mukaan riskisopeutettu tulos kasvaa 5 prosenttia vuonna Tämä oli liiketoiminta-alueidemme kaikkien aikojen vahvin neljännesvuositulos sekä tuottojen että liikevoiton osalta, sanoi Nordean konsernijohtaja Christian Clausen Ruotsin TV4-kanavan haastattelussa. Olemme erittäin tyytyväisiä liiketoiminta-alueiden hyviin tuloksiin. Toimintamme on jatkunut vilkkaana ja liiketoiminta-alueiden tulokset ovat ennätyksellisen hyvät rahoitusmarkkinoiden heikkenemisestä ja ailahtelusta huolimatta. Menestyksemme perustuu määrätietoiseen orgaanisen kasvun strategiaan, hajautettuun liiketoimintarakenteeseen ja luottosalkkuun sekä vahvaan varainhankintaan. Kasvuhankkeemme tuottavat edelleen tulosta. Pidämme pitkän aikavälin tunnuslukutavoitteemme ennallaan, vaikka makrotalouden lisääntyvä epävarmuus ja rahoitusmarkkinoiden ailahtelu luovat jonkin verran paineita riskisopeutetun tuloksen kasvulle lyhyellä aikavälillä. Ruotsalaisen Radio Ekotin haastattelussa Christian Clausen totesi lisäksi: Luottotappiotasomme on ainoastaan 0,05 prosenttiyksikköä, joka on erittäin alhainen. Talouskasvun hidastumisen myötä on selvää, että luottotappiot lisääntyvät, mutta olemme varautuneet niihin riittävästi. Riippumaton analyytikko Mats Anderson totesi ruotsalaiselle Dagens Industri -lehdelle, että Nordean entistä varovaisemmat ennusteet osoittavat realismia. ABG Sundal Colliersin Rickard Henze on samaa mieltä, hänen mukaansa ennusteen muutos ei ole mitenkään dramaattinen. Pohjoismaiset median edustajat olivat yleisesti tyytyväisiä tulokseen ja pitivät sitä odotusten mukaisena. Analyytikko Rickard Henzen mukaan osavuositulos oli vakaa, rahoituskate oli hyvä ja marginaalit ovat paranemassa erityisesti yrityksille annettujen luottojen markkinoilla. Osavuosikatsaus kaikkine lukuineen on ladattavissa osoitteessa Tärkeimpiä tunnuslukuja: Tuotot miljoonaa euroa (3 830 milj. vuoden 2007 alkupuoliskolla), kasvua 3 % Rahoitusmarkkinoiden ailahtelujen ja heikkenemisen vaikutus kokonaistulokseen rajallinen Rahoituskate miljoonaa euroa (2 047 milj.), kasvua 18 % Tulos ennen luottotappioita miljoonaa euroa (1 830 milj.) Luottotappiot 57 miljoonaa euroa (+41 milj.), luottotappiotaso 0,05 prosenttiyksikköä Riskisopeutettu tulos miljoonaa euroa (1 197 milj.), laskua 1 % Oman pääoman tuotto 16,0 % (19,5 %) Osakekohtainen tulos 0,53 euroa (0,58) Nordea odottaa riskisopeutetun tuloksen kasvavan noin 5 % vuonna 2008 Testaa omaisuuslajihajautuksesi ja huomaa miksi hajautus on tärkeää! Tutkimustulokset osoittavat, että sijoitusten tuoton kannalta kaikkein tärkein asia on sijoitussalkkuun sisältyvien omaisuuslajien hajauttaminen ei osakevalinta eikä markkina-ajoitus. Tämän vuoksi hajautus on ensiarvoisen tärkeää. Tutustu Nordea Bank S.A.:n interaktiiviseen, omaisuuslajihajautusta koskevaan esitykseen osoitteessa Näet miten voit arvioida omaisuuslajihajautusta omien riskinsietokykyä ja sijoitushorisonttia koskevien tarpeidesi perusteella. # 8 7 N o r d e a N e w s - 0 7

8 Nordea News Hajautetun salkun hyödyt korostuvat markkinoiden ailahdellessa Ailahtelu sijoitusmarkkinoilla on erittäin suurta ja tilanteen kehittymistä on vaikea ennakoida. Tämän vuoksi Nordea Bank S.A. on kiinnittänyt entistä enemmän huomiota yksittäisten asiakkaiden tilanteeseen voidakseen tarjota heille henkilökohtaisia ratkaisuja. Usein on tarpeen hajauttaa sijoitukset entistä laajemmin, jotta riskit voidaan pitää hallinnassa. Epävarmoina aikoina, jolloin kurssivaihtelut rahoitusmarkkinoilla ovat arvaamattomia, sijoitusjohtajien ja asiakkaiden välinen läheinen yhteistyö on elintärkeää, jotta voidaan tunnistaa tilanteet, joissa järkevä hajautus on tarpeen. Sijoittajien riskinottohalukkuus on selvästi vähentynyt kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden myllerryksen vanavedessä. Siitä huolimatta sijoituksille halutaan saada tuottoa. Tämän vuoksi Nordea Bank S.A. pyrkinyt luomaan strategioita ja kehittämään tuotteita, jotka antavat sijoittajille mahdollisuuden saada houkuttelevaa tuottoa, mutta joissa riskit on suurelta osin rajoitettu. Yksi esimerkki tällaisesta tuotteesta ovat useat markkinoille tuodut strukturoidut tuotteet, joita on usein esitelty Investment News-julkaisussa. Strukturoitujen tuotteiden merkittävin etu on suhteellisen varma pääomatakuu, joka muodostuu sijoitukselle eräpäivänä maksettavasta vähimmäistuotosta. Etuna on myös mahdollisuus lisätuottoon, mikäli perustuotteen optiorakenne kehittyy suotuisasti sijoitusjakson aikana. Sijoitusjakso on tyypillisesti kolme vuotta. Tänä vuonna Nordea Bank S.A. on tuonut markkinoille yhä useampia strukturoituja tuotteita, joiden tavoitteena on hyödyntää kehityssuuntauksia tai täyttää asiakkaiden erityistarpeita. Asiakkaat ovat ottaneet nämä tuotteet hyvin vastaan. Tämä perustuu suurelta osin siihen, että tällaiset tuotteet tarjoavat suhteellisen pieniriskisen vaihtoehdon perinteisille osake-, joukkolaina- ja valuuttasijoituksille ja soveltuvat erityisen hyvin nykyisen kaltaisiin epävarmoihin markkinaoloihin. Lukijoita, jotka haluavat saada lisätietoa Nordea Bank S.A.:n strukturoiduista tuotteista yleensä ja tulevista uusista tuotteista erityisesti, pyydetään ottamaan yhteyttä sijoitusjohtajaansa tai tutustumaan tuotteisiin verkkosivuilla osoitteessa tai Nordea Bank kiertueella: huomion kohteena öljy ja raaka-aineet Nordea Bank S.A. järjestää lokakuussa seminaareja Ranskassa ja Espanjassa. Seminaarien pääaiheena ovat raaka-ainemarkkinoiden, ja etenkin öljymarkkinoiden trendit. Pääpuhujana on Nordea Bankin strategisti ja analyytikko Thina Margrethe Saltvedt, joka on työssään paneutunut kansainvälisiin raaka-ainemarkkinoihin, makrotalouteen ja öljymarkkinoihin. Hänen kommenttejaan näistä markkinoista on usein julkaistu pohjoismaisissa ja kansainvälisissä tiedotusvälineissä. INVITATION TO A SEMINAR Thursday 18 September 2008 in London Kieli Päivä Kellonaika Paikka Espanjassa järjestettävät seminaarit pidetään Marbellassa seuraavan aikataulun mukaisesti: Norja tiistai 7. lokakuuta hotelli Los Monteros Englanti tiistai 7. lokakuuta hotelli Los Monteros Tanska keskiviikko 8. lokakuuta hotelli Los Monteros Ruotsi torstai 9. lokakuuta hotelli Los Monteros Saksa torstai 9. lokakuuta hotelli Kempinski Suomi perjantai 10. lokakuuta hotelli Los Monteros Ranskassa järjestettävät seminaarit pidetään Tourrettesissa seuraavan aikataulun mukaisesti: Norja tiistai 14. lokakuuta hotelli Four Seasons Ruotsi keskiviikko 15. lokakuuta hotelli Four Seasons Suomi torstai 16. lokakuuta hotelli Four Seasons Tanska perjantai 17. lokakuuta hotelli Four Seasons Seminaareissa käsitellään nykysuuntauksia ja öljyn hintakehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Niissä annetaan osallistujille myös käytännön vinkkejä siitä, miten raaka-ainesidonnaisia sijoituksia voi yhdistää sijoitussalkkuun osana omaisuuslajihajautusta. Lisätietoa seminaareista saat sijoitusjohtajaltasi tai verkkosivuiltamme osoitteesta tai # 8 7 N o r d e a N e w s - 0 8

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 2 Taantumapelot heiluttaneet markkinoita 3 Osakkeiden nousu tasaantunut Ristiriitaisia viestejä Taloudesta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015 Markkinakatsaus Joulukuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo laski lokakuussa 11 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi oli marraskuussa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Markkina romuna milloin tämä loppuu?

Markkina romuna milloin tämä loppuu? FIM ON PALANNUT! Olemme jälleen henkilöstön omistama, riippumaton, suomalainen varainhoitotalo - jatkamme työtämme aktiivisena ja kantaaottavana sijoittajan pankkina Vesa Engdahl / 18.11.2008 Markkina

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon

Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon # 8 6 - TO U KO K U U 2 0 0 8 - N O R D E A B A N K S. A. Nordea News Nordea Euroopan luotetuin pankki CDS-tasolla mitattuna Aletheia nimitetty Nordea 1 - North American equities -alarahaston sijoitusneuvojaksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016 Markkinakatsaus Huhtikuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja mutta Euroopassa pieniä positiivisia signaaleja, kun ostopäällikköindeksit nousivat ja Saksan IFO -indeksi ylitti

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? 1 Leena Mörttinen Maailmantalous laskusuhdanteeseen kysyntäpaineet hieman helpottamassa 2006 2007 2008E 2009E BKT:n kasvu, % Tammi Huhti Tammi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

Syksyn 2008 markkinanäkymät. Kaj Forsström 10.9.2008

Syksyn 2008 markkinanäkymät. Kaj Forsström 10.9.2008 Syksyn 2008 markkinanäkymät Kaj Forsström 10.9.2008 Nordea Investment Management Kansainvälinen Pohjoismainen Suomalainen 157 / 26 Mrd Eur 550 / 70 henkilöä Erikoistuneet sijoitustiimit Useita sijoitusprosesseja

Lisätiedot

laskumarkkinaralli. Valuutat Palautimme Yhdysvaltain dollaripainon

laskumarkkinaralli. Valuutat Palautimme Yhdysvaltain dollaripainon #90 Toukokuu 2009 NORDEA BANK S.A. Nordea News Vuosi alkoi vahvasti Kuukauden rahasto Uusi strukturoitu tuote Sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin Markkinatilanne Yleiskatsaus Nostimme osakkeet neutraalipainoon

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016 Markkinakatsaus Kesäkuu 2016 Talouskehitys Maailmantalous on OECD:n mukaan hitaan kasvun ansassa, tarvetta on kokonaisvaltaisille vero- ja rahapoliittisille sekä rakeenteellisille toimenpiteille Suomen

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016 Markkinakatsaus Marraskuu 2016 Talouskehitys Donald Trump voitti yllättäen presidenttivaalit Yhdysvalloissa Trump sanoi mm. uudelleenrakentavansa maan infrastruktuurin ja on aiemmin puhunut verojen leikkaamisesta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo VAHVA ENSIMMÄINEN KVARTAALI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,4 miljardia euroa kasvua vuoden alusta lähes miljardi. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

Miltä näyttää vuosi 2017 tilinpäätösten perusteella? Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto

Miltä näyttää vuosi 2017 tilinpäätösten perusteella? Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto Miltä näyttää vuosi 2017 tilinpäätösten perusteella? Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto 16.2.2017 Markkinatilanne Euroopassa Takana osakemarkkinoiden vahva nousujakso loppuvuonna 2016. Euroopan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki Suhdannekatsaus Pasi Kuoppamäki 6.10.2015 2 Maailmantalous kasvaa keskiarvovauhtia mutta hitaampaa, mihin ennen kriisiä totuttiin Ennusteita Kehittyvät maat heikko lenkki kaikki on tosin suhteellista 3

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Markkinatilanne. nordea private banking. nr 91 SY YS K U U 2009

Markkinatilanne. nordea private banking. nr 91 SY YS K U U 2009 nordea private banking Investmentnews nr 91 SY YS K U U 2009 Markkinatilanne Viimeksi julkaistun Investment Newsin jälkeen osakepainomme on vaihdellut neutraalin ja ylipainon välillä. Tätä kirjoitettaessa

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN VUOSI 2012 Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus 23.1.2013 klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 7,4 prosenttia Sijoitusomaisuuden

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

OSAKEMARKKINAKATSAUS. Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto

OSAKEMARKKINAKATSAUS. Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto OSAKEMARKKINAKATSAUS Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto 15.3.2017 Osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2017 Näkymät vuodelle 2017 haasteelliset erityisesti Yhdysvalloissa Trumpin valinnan

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme -1.5 #88 - JOULUKUU 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2008 Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa

Lisätiedot

Öljyn hinnan romahdus

Öljyn hinnan romahdus Samu Kurri Suomen Pankki Öljyn hinnan romahdus Hiekkaa vai öljyä maailmantalouden rattaisiin? 21.5.215 Julkinen 1 Teemat Hinnan laskun välittömät seuraukset Vaikutukset talouden toimijoihin Markkinat,

Lisätiedot

OUTOJA AIKOJA. Maailmantalouden nousu vahvistuu. Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa

OUTOJA AIKOJA. Maailmantalouden nousu vahvistuu. Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa Outoja aikoja OUTOJA AIKOJA Maailmantalouden nousu vahvistuu Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa Suomen pohjat on ehkä jo nähty nousu on omissa käsissä Euroalueen kasvuarvioita

Lisätiedot

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007 Jan Lång Toimitusjohtaja Hyvä toimintaympäristö Euroopassa, heikko markkinatilanne USA:ssa jatkuu Uponorin tuotteiden kysyntä vilkasta Vahvaa kehitystä

Lisätiedot

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Erkki Liikanen Suomen Pankki Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Kesäkuu 2015 Eduskunnan talousvaliokunta 30.6.2015 Julkinen 1 Sisällys Keveä rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä EU:n tuomioistuimen

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2017

Makrokatsaus. Kesäkuu 2017 Makrokatsaus Kesäkuu 2017 Markkinoiden kehitys vaihtelevaa kesäkuussa Globaalit osakemarkkinat kehittyivät verrattain vaisusti kesäkuussa, joskin muutamia maantieteellisiä eroavaisuuksia esiintyi. Pörsseistä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Markkinaympäristö talouden fundamentit edelleen kunnossa Maailmantalouden kasvu on edelleen vahvaa, joskin hidastunut viime vuodesta

Lisätiedot

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Hanna Freystätter Vanhempi neuvonantaja, Suomen Pankki Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Euro ja talous 1/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 30.3.2017 Julkinen 1 Teemat

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2017

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2017 Markkinakatsaus Maaliskuu 2017 Talouskehitys Talousluvut ovat viime aikoina olleet hyvin vahvoja sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Euroalueella inflaatio nousi kahteen prosenttiin, hälventäen deflaatiopelkoja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Markus Sourander Nordea Investment Strategy & Advice Sijoittajilla haastava vuosituhat 2 mutta viime aikoina parempaa Lähde: ThomsonReuters 3 Osinkotuotto houkuttelee

Lisätiedot

Keskuspankkeja ja luottamusta. Pasi Sorjonen 1. joulukuuta 2014

Keskuspankkeja ja luottamusta. Pasi Sorjonen 1. joulukuuta 2014 Keskuspankkeja ja luottamusta Pasi Sorjonen 1. joulukuuta 2014 Keskuspankkeja ja luottamusta Tulevaa Yhdysvallat: Työllisyyslukujen vuoro Keskuspankkikokouksia (EKP, BoE) Luottamuslukuja Mennyttä Yhdysvallat:

Lisätiedot

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Talouden suunta Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013 Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Ostopäälliköiden odotukset Odotukset nousseet euroalueella 2 25-09-2013 3 Kuluttajien luottamus

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

Makrokatsaus. Syyskuu 2016

Makrokatsaus. Syyskuu 2016 Makrokatsaus Syyskuu 2016 Levottomuutta markkinoilla syyskuussa Osakemarkkinoiden kokonaiskehitys polki syyskuussa jokseenkin paikallaan ajoittaisista levottomista jaksoista huolimatta. Rahoitusmarkkinatoimijat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2017

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2017 Markkinakatsaus Huhtikuu 2017 Talouskehitys Vuoden ensimmäiset isommat poliittiset Eurooppavaalit Hollannissa menivät markkinoiden kannalta hyvin Vapauspuolueen kannatuksen jäädessä selvästi odotuksia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. helmikuu 2017

Markkinakatsaus. helmikuu 2017 Markkinakatsaus helmikuu 2017 Talouskehitys Trumpin ajamien veronkevennysten uskotaan siivittävän USA:n talouskasvua selvästi lähivuosina, mikä vauhdittaisi maailmankaupan kasvua. Talouspoliittisista uudistuksista

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät loppuvuonna parhaat suomalaiset osakkeet

Osakemarkkinoiden näkymät loppuvuonna parhaat suomalaiset osakkeet Osakemarkkinoiden näkymät loppuvuonna parhaat suomalaiset osakkeet Rahapäivä 20.9.2007 Jukka Hemmi, johtaja Varainhoito Puh. 010 444 2573, jukka.hemmi@handelsbanken.fi Sijoittajilla mielessä: Yhdysvaltain

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti. Elpymisen edellytykset voimistuneet

Talouden näkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti. Elpymisen edellytykset voimistuneet Talouden näkymät Elpymisen edellytykset voimistuneet Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2013 2 Länsimaat kohti kasvua Kehittyvillä talouksilla hitaampi vaihe Keväällä ja kesällä nousua länsimaissa. Talousluvut

Lisätiedot

Jari Rosendal, toimitusjohtaja Petri Castrén, talousjohtaja 24.4.2015. Kemiran osavuosikatsaus. Tammimaaliskuu

Jari Rosendal, toimitusjohtaja Petri Castrén, talousjohtaja 24.4.2015. Kemiran osavuosikatsaus. Tammimaaliskuu Jari Rosendal, toimitusjohtaja Petri Castrén, talousjohtaja 24.4.2015 Kemiran osavuosikatsaus Tammimaaliskuu 2015 Taloudelliset kohokohdat Tammi-maaliskuu 2015 Liikevaihto 553 milj. euroa (530), +4 % Paper-segmentin

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 97 maalis-huhtikuussa 2011 Markkinatilanne in luonnonkatastrofi, jatkuva geopoliittinen epävarmuus ja kasvavat inflaatiopaineet ovat pakottaneet meidät

Lisätiedot

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016 Makrokatsaus Heinäkuu 2016 Myönteistä kehitystä kesämarkkinoilla Heinäkuu oli hyvä kuukausi rahoitusmarkkinoilla. Brittien ei EU:lle aiheutti negatiivisia reaktioita markkinoilla, mutta nyt suunta kääntyi

Lisätiedot

Osavuosikatsauksen julkistus Helsinki 7.8.2007

Osavuosikatsauksen julkistus Helsinki 7.8.2007 Osavuosikatsauksen julkistus Helsinki 7.8.2007 Jan Lång Toimitusjohtaja Kysyntä jatkui hyvänä Euroopassa, USA:ssa edelleen heikko markkinatilanne Kysyntä jatkui hyvänä Sekä taloteknisten että yhdyskuntateknisten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

Euroopan ja Suomen talouden näkymät. Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen?

Euroopan ja Suomen talouden näkymät. Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen? Olli Rehn Suomen Pankki Euroopan ja Suomen talouden näkymät Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen? Arvopaperilehden Rahapäivä 2017 Helsinki, 21.9.2017 21.9.2017 1 Rahapolitiikan

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys?

Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys? Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys? Jouni Timonen Rahamuseo 13.11.2007 1 Neljä pääkysymystä markkinoiden levottomuuksista Mitä vuoden 2007 elokuussa pintaan nousseet rahamarkkinoiden

Lisätiedot

Oletko Bull, Bear vai Chicken?

Oletko Bull, Bear vai Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankenin bull & Bear -sertifikaatit Oletko Bull, Bear vai Chicken? Bull Valmiina hyökkäykseen sarvet ojossa uskoen markkinan nousuun. Mikäli olet oikeassa, saat nousun

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Lindorff Suomen Profittable 2012 -seminaari Helsingin musiikkitalo, Black Box 29.3.2012 Paavo Suni, ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Mrd. USD 600 Maailmantalous

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

Markkinakatsaus Syyskuu 2017

Markkinakatsaus Syyskuu 2017 Markkinakatsaus Syyskuu 2017 Talouskehitys Yhdysvalloissa velkakattoneuvotteluihin otettiin myrskytuhojen takia 3 kuukauden aikalisä. Trumpin verouudistuksen uskottavuus horjuu, kun Valkoisen talon sisälläkin

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 31.3.2016 26.4.2016 Vahva vakavaraisuus suojasi markkinoiden heilunnalta 9,1 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 41,1 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, -1,4 % Sijoitusten tuotto 860 000 Suomalaisen

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2013

PANKKIBAROMETRI III/2013 PANKKIBAROMETRI III/2013 19.9.2013 1 Pankkibarometri III/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Euro & talous 2/2009 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Teemat 1. Maailmantalouden ja rahoitusjärjestelmän tila 2. Inflaatiokehitys ja EKP:n rahapolitiikka 3. EKP:n rahapolitiikan välittyminen Suomessa ja Suomen

Lisätiedot

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011 Front Capitalin uudet sijoitusvaihtoehdot kesäkuussa Front Capital siirtyi viime kuussa kokonaan sähköisen markkinointimateriaalin ja tiedottamisen käytäntöön. Tässä Kuukausikatsauksessa keskitymme kertomaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Sijoittajilla jo viiden vuoden juhlat! 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus 3 Tulokset ja talous edelleen ylämäessä

Lisätiedot

Euro & talous 4/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Euro & talous 4/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/2011 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 19.9.2011 1 Aiheet Maailmantalouden näkymät heikentyneet Suomen Pankin maailmantalouden kasvuennustetta laskettu Riskit

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Sijoitusristeily 1.-2.10.2008 Tomi Salo Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Sijoitusristeily 1.-2.10.2008 Tomi Salo Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Sijoitusristeily 1.-2.10.2008 Tomi Salo Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu yritysten tulosodotukset kasvun

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto

Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu kasvun riskit markkinoiden tunnelmat jatkuuko osakemarkkinoiden

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Siperian talvi jatkuu koko vuoden 2015 Sanktiot eivät poistu vuoden 2015 aikana ja öljyn hinta jää 70-80 dollariin, minkä seurauksena: Venäjän

Lisätiedot

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales Markets Academy Sijoitukset Lassi Järvinen Asset Sales Avaus & tavoitteet Tavoitteena luoda yleiskatsaus sijoitusmarkkinoihin ja sijoittamisen perusteisiin Käydään läpi seuraavat aiheet: Sijoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Markkinakatsaus Lokakuu 2017

Markkinakatsaus Lokakuu 2017 Markkinakatsaus Lokakuu 2017 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) nosti lokakuun katsauksessaan maailman talouskasvuennusteensa 0,1 prosenttiyksiköllä vuodelle 2017 ja 2018, talouskasvuennuste

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot