Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon"

Transkriptio

1 # TO U KO K U U N O R D E A B A N K S. A. Nordea News Nordea Euroopan luotetuin pankki CDS-tasolla mitattuna Aletheia nimitetty Nordea 1 - North American equities -alarahaston sijoitusneuvojaksi Safe 22 ja Safe 23 Nordealta vahva osavuosikatsaus Markkinatilanne Näkymät Nostimme osakkeet alipainosta takaisin neutraaliin painoon. Näin kaikki omaisuusluokat olivat neutraalipainossa huhtikuun lopussa. Vaikka markkinoiden epävarmuus jatkuu, pahin on ilmeisesti ohi, mikä on kohentanut markkinoiden sentimenttiä viime viikkoina. Olemme kuitenkin edelleen huolissamme useiden epävarmuustekijöiden vaikutuksesta. Näitä ovat varsinkin Yhdysvaltojen uhkaava taantuma, Yhdysvaltojen subprime-kriisin aiheuttamien ongelmien vaikutus pankkijärjestelmään sekä liian optimistiset tulosennusteet. Valuutat Vaikka dollari on viime aikoina vahvistunut, tietyt tekijät, erityisesti kotimaan taloudelliset olosuhteet, viittaavat siihen, ettei vaara ole dollarin suhteen vieläkään ohi. Säilytämme toistaiseksi neutraalipainon. Rahoituspuolella tämänhetkinen suosituksemme eurosijoittajille on 80 % euroissa ja loput Japanin jeneissä. Joukkolainat Korkosuosituksemme ovat ennallaan. Suosimme edelleen investment grade -luottoja niiden spekulatiivisten vastineiden kustannuksella. Spekulatiivisilla alueilla suosimme kehittyviä markkinoita high yield -yrityslainojen sijaan. Suosittelemme myös pitämään tanskalaiset kiinteistöluottolainat ylipainossa ja duraation neutraalissa. Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon lähinnä pörssinoteerattujen rahastojen avulla (ETF), mikä antaa mahdollisuuden pienentää allokaatiota nopeasti, jos markkinakehitys näyttää sitä edellyttävän. Maantieteelliseltä kannalta ainoa muutos on ollut siirtyminen Japanin kustannuksella neutraalipainosta lievään ylipainoon kehittyvillä markkinoilla. Sektorijakaumassa 2.20 olimme aiemmin vähentäneet 2.00 alipainoamme rahoitussektorilla, koska odotimme elpymistä Olemme sen jälkeen kotiuttaneet voitot, koska sektorilla on edelleen epävarmuutta. Säilytämme ylipainon energia- ja IT-sektoreilla. Pidämme syklisten kulu- tusyhtiöiden osakkeet alipainossa, koska US EARNINGS yksityisen YIELD/BOND YIELD kulutuksen näkymät heikentyvät Yhdysvaltojen asuntomarkkinoiden 1.50 alamäen sekä nousevien öljyn ja ruoan hintojen vanavedessä. Meillä 1.30 on alipaino myös esimerkiksi perusteollisuudessa ja yhdyskuntapalveluissa US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE EU Earnings Yield/Bond Yield EU EARNINGS YIELD/BOND YIELD

2 Pääkirjoitus Nordea Bank S.A. 562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg Luxembourg P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Puh Faksi Osakemarkkinat ovat elpyneet vahvasti viime viikkojen aikana maaliskuun rajun laskun jälkeen. Kuten edellä mainittiin, näkemyksemme markkinoiden pitkän aikavälin kehityksestä on melko positiivinen, vaikka maaliskuussa koetun laskun kaltaisten takaiskujen riski on merkittävä ennen kuin noususuuntaus varmistuu. Tämän vuoksi olemme kasvattaneet osakkeiden osuutta alipainosta vain neutraalipainoon, jossa odotamme pysyvämme melko pitkään. Reaalitalouden elpyminen ei todennäköisesti ole kovinkaan nopeaa. Yhdysvaltain ja muiden maiden pahoin kärsineet asuntomarkkinat vaimentavat talouskasvua edelleen. On kuitenkin erittäin vaikeaa ennustaa tarkkaan markkinoiden käännettä, sillä se ei riipu ainoastaan taloudellisista vaan myös psykologisista tekijöistä. Tämä oli erittäin tärkeä peruste, kun toimme markkinoille kaksi uutta strukturoitua tuotetta/joukkolainaa. Tuotteiden tarkoituksena on hyötyä osakemarkkinoiden mahdollisesta noususta sen sijaan, että varoille saataisiin pelkkää korkoa. Tuotteet ovat sidoksissa eurooppalaiseen Euro Stoxx 50 indeksiin ja ruotsalaiseen OMX-indeksiin. Pääoman takaisinmaksun takaa joukkolainan liikkeeseenlaskija, jonka luottoluokitus on erittäin hyvä. Toistaiseksi sijoitusidea vaikuttaa hyvältä, kun markkinoiden trendi on nouseva. Tuomme toukokuussa markkinoille samankaltaisen tuotteen, joka perustuu rahoitusalan osakkeista koostuvan korin hintaan. Nykyinen markkinakriisi on kohdellut kaltoin rahoitusalaa, joten kyseisissä osakkeissa on alan elpyessä vahvaa nousupotentiaalia. Tämän tuotteen viimeinen merkitsemispäivä on 4. kesäkuuta Nordea julkisti 29. huhtikuuta 2008 vahvan neljännesvuosituloksen. Tulos osoittaa, ettei subprime-kriisi ole juurikaan vaikuttanut Nordeaan. Olemme tästä tietenkin ylpeitä. Nordean tuloksesta kerrotaan lisää sivulla 8. Toivotan kaikille lukijoille oikein hyvää kesää! Terveisin Jhon Mortensen Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Postfach CH-8034 Zürich Puh Faksi Nordea S.A. julkaisee Investment News - sijoitusuutiset Nordea A/S:n luvalla. Nordea A/S toimii sijoitusyhtiönä Isossa-Britanniassa SFA:n sääntöjen mukaisesti. Investment Newsin ainoana tavoitteena on tiedottaminen. Materiaalin kopioiminen mekaanisesti, valokuvaamalla tai muilla keinoin on kielletty. Julkaisua ei missään tapauksessa saa tulkita siinä mainittujen arvopapereiden myynti- tai ostosuositukseksi. Sen sisältämät tiedot ovat peräisin luotettaviksi uskotuista lähteistä, mutta Nordea Bank S.A. ei voi taata tietojen oikeellisuutta. Nordea -konsernin yhtiöillä voi olla pitkätai lyhytaikaisia sijoituksia tässä julkaisussa mainittuihin arvopapereihin tai niiden johdannaisiin. On mahdollista, että yksittäiset Nordea-konsernin työntekijät eivät yhdy tässä julkaisussa esitettyihin suosituksiin tai mielipiteisiin. Toimittaja: Jørgen Jakobsen # 8 6 P ä ä k i r j o i t u s - 0 2

3 Kokonaiskuva Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ilmoitti huhtikuun alussa arvioineensa globaalin luottokriisin lopullisten kustannusten olevan noin 945 miljardia dollaria. Jos arvio osuu oikeaan (vs. OECD:n huomattavasti matalampi ennuste, joka on miljardia dollaria), tämänhetkinen kriisi on ennätyksellisen kallis (dollarimääräisesti) ja ylittää Japanin talouden romahduksen 1990-luvulla aiheuttamat noin 750 miljardin dollarin kustannukset. Japanin kriisin ja nykytilanteen välillä on kuitenkin useita eroja, joista merkittävin on riskien jakautuminen. Japanin romahduksesta poiketen IMF arvioi, että noin puolet odotetuista tappioista koituu tällä kertaa muille kuin yhdysvaltalaisille rahoituslaitoksille. Tämänhetkinen kriisi vaikuttaa pankkien ohella myös eläkerahastoihin, vakuutusyhtiöihin, hedge-rahastoihin ja muihin vastaaviin tahoihin. Toinen merkittävä ero on se, että arvioidut tappiot vastaavat taloustermein noin 7 % Yhdysvaltain BKT:stä, kun tappiot Japanin kriisissä vastasivat 15 % Japanin BKT:stä. Muut vertailut eivät ole yhtä suotuisia. Rahoitusjärjestelmä on nyt paljon velkaantuneempi kuin aiemmin. Myös eri osapuolten riskien liittyminen toisiinsa viittaa mahdolliseen domino-vaikutukseen, jos jokin ketjun osapuolista joutuu maksuhäiriöihin; ainakin teoriassa tämä voisi aiheuttaa koko rahoitusjärjestelmän romahtamisen. Toistaiseksi pankit ovat vastanneet tämänhetkiseen kriisin eri tavoin. Jotkin pankit ovat jatkaneet sisulla ja ilmoittaneet 1.80 uusista alaskirjauksista (vaikkakin sijoittajat voivat oikeutetusti epäillä, ovatko alaskirjaukset tämänkään jälkeen ohi). Toiset ovat sysänneet velkaiset lainasalkut kokonaisuudessaan pääomasijoitusyhtiöille tai ryhtyneet muihin toimiin siirtääk- seen ongelmaomistukset taseistaan. Jotkin US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) US EARNINGS YIELD/BOND YIELD - EXCHANGE RATE US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE ovat rajoittaneet asuntolainojen myöntämistä tai jopa lopettaneet sen ja muut ovat pyrkineet lisäämään omaa pääomaa. Tämä johtaa siihen, että osalla toimijoista on vaikeuksia pysyä näyttämöllä. Erityisen suuri riski kohdistuu hedge-rahastoihin. Tukeakseen heiveröisiä taseitaan monet pankit ovat irtisanoneet luottonsa tällaisten yhtiöiden kanssa ja vaativat suurempia vakuuksia lainoille. Taloudellisessa ahdingossa olevat hedge-rahastot ovat joutuneet myymään omistuksia näiden vaatimusten tyydyttämiseksi, mikä on usein aiheuttanut raskaita tappioita samalla kun paniikissa olevat sijoittajat ovat äänestäneet jaloillaan. Tämän vuoksi omaisuutta on jouduttu myymään lisää, jotta lunastukset pystyttäisiin hoitamaan. Nämä tekijät ovat heikentäneet näiden rahastojen arvoa niin paljon, etteivät jotkut niistä ehkä toivu koskaan. Kriisin jälkeenkin useimpien pankkien välittömät tulosnäkymät ovat vaatimattomat. Alustavat tiedot viittaavat siihen, että esimerkiksi fuusiot ja yritysostot notkahtivat kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä matalimmalle tasolleen sitten vuoden 2004 ja uusien monimutkaisten velkapaperien volyymit olivat matalimmalla tasollaan kymmeneen vuoteen. Tämänkaltaisilla kaupoilla aiemmin saadut runsaat palkkiot ovat jatkossa harvinaista herkkua. Kun riskit pienentyvät, voitot laskevat, mutta pankkien paljon kärsineet osakkeenomistajat ovat luultavasti kiitollisia varovaisuudesta. Heikentyneen pankkisektorin talousvaikutus on ilmeinen. Yhdysvallat on jo, tai tulee pian olemaan taantumassa. Aito elpyminen edellyttää luotonantoa (ei lainoja, ei kulutusta, ei kasvua ainakaan Yhdysvalloissa, jossa säästäminen on olematonta). Toteuttaessaan uudistuksia rahoitusalalla Yhdysvaltojen viranomaiset kiristävät toivottavasti riskienhallintavaatimuksia, mutta eivät rajoita luotonantoa liikaa. # 8 6 Ko k o n a i s k u v a - 0 3

4 Joukkolainat ja valuutat Sijoitukset AUD GBP Rahoitus CHF JPY EUR CZK SGD NOK Trendiennusteet EUR/USD EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/DKK EUR/NOK EUR/SEK USD/JPY % 20% 80% 0% 0% Nyt kk ennuste maksaa vuodessa nyt 2,5% vähemmän kuin kuukausi sitten. JP Morganin kehittyvien markkinoiden joukkolainaindeksi kiristyi 3,1 prosentista 2,5 prosenttiin eli kehittyvien markkinoiden velat olivat maaliskuun lopussa keskimäärin 0,6% kalliimpia kuin toukokuun alussa. Tämä on erittäin positiivinen kehityskulku, mutta uskomme spekulatiivisten korkopaperien nousun olevan toistaiseksi ohi. Suosimme toistaiseksi edelleen investment grade -joukkolainoja spekulatiivisten lainojen kustannuksella. Spekulatiivisista lainoista suosimme kehittyvien markkinoiden joukkolainoja high yield -yrityslainojen kustannuksella. Tanskalaisista kiinteistöluottolainoista suosimme 5 prosentin IO-lainoja (Interest Only), jotka erääntyvät vuonna 2038, 6 prosentin IO-cap floatereita, jotka erääntyvät niin ikään vuonna 2038, sekä vuonna 2013 erääntyvää 4 prosentin sarjaa. Rahoituspuolella strategiamme on edelleen varovainen. Teemme pieniä sijoituksia, kun pidämme riski/tuottosuhdetta houkuttelevana ja hoidamme niitä tiukoilla tappionpysäytystasoilla. Kirjoitushetkellä 80% suositellusta rahoituksesta (euroalueen sijoittajille) on euroissa ja loput 20% Japanin jeneissä. Viitelainojen tuotot ja odotukset Rahoitusmarkkinoiden myllerrys on laantunut huomattavasti maaliskuun jälkeen. Joukkolainojen tuotot nousivat, kun Fedin korkoleikkaukset jatkuivat ja se lisäsi edelleen likviditeettiä lyhyille lainamarkkinoille. Yhdysvaltalaisten 10 vuoden joukkolainojen tuotot nousivat 3,6 prosentista 3,9 prosenttiin, kun taas niiden vastineet euroalueella nousivat 0,3 prosenttiyksikköä eli 4,1 prosenttiin. Lisäksi itraxx Europe 5-vuoden Crossover -indeksi (credit default swap -indeksi, joka mittaa kuinka paljon vakuuttaminen negatiivisia liikkeitä vastaan keskimäärin maksaa 50 eurooppalaisen, alimpaan sijoitusluokitukseen kuuluvan yrityksen muodostamassa universumissa) kiristyi maaliskuun 6,5 prosentista toukokuun alun 4 prosenttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuuttaminen indeksin pohjana olevien komponenttien negatiivisia hintaliikkeitä vastaan Valuuttapuolella dollarin kurssi suhteessa euroon kääntyi huhtikuun loppupuolella ja toukokuun alussa. Kurssi laski 1,60 dollarista kirjoitushetken 1,55 dollariin, lähinnä koska markkinat ovat muuttaneet näkemystään siitä, kuinka paljon Fedin tulee leikata korkoja. Markkinoiden tämänhetkisen pääskenaarion mukaan Fed on laskenut korkoja viimeisen kerran tämän syklin aikana, ja saattaa jopa nostaa korkoja vuoden loppupuolella. Sentimentin muutos on tukenut dollaria laajalla rintamalla. Vaikka olemme sanoneet jo jonkin aikaa, että odotamme dollarin vahvistuvan pitkällä aikavälillä, pidämme viimeaikaista vahvistumista ennenaikaisena, eikä aivan perustekijöitä vastaavana. Yhdysvaltojen makrotalousluvut ovat edelleen heikkoja, ja korkoja leikattaneen lisää. Eli tässä vaiheessa ei voida vielä sanoa, että dollarin heikkous olisi ohi. Nyt USA 10 vuotta kk 2.90 Saksa 10 vuotta kk 4.82 Japani 10 vuotta kk 0.92 Ruotsi 10 vuotta kk 4.93 Tanska 10 vuotta kk 4.50 Norja 10 voutta kk 6.11 Hinnat ja tuotot kk ennuste # 8 6 J o u k k o l a i n a t j a v a l u u t a t - 0 4

5 Osakkeet Osakkeilla vaikea ensimmäinen neljännes; toinen alkaa paremmin Vuoden 2008 ensimmäinen neljännes osoittautui erittäin vaikeaksi globaaleille osakemarkkinoille. Maaliskuun puolivälissä, mikä oli useimpien markkinoiden pohjanoteeraus, useat markkinat olivat laskeneet yli 20 % vuoden alusta. Markkinoiden pohjataso osui kenties merkityksellisesti yksiin yhdysvaltalaisen investointipankin Bear Stearnsin pelastussuunnitelman kanssa. Suunnitelmaa pidettiin aluksi negatiivisena, mutta myöhemmin pankkijärjestelmän todennäköisenä riskihuippuna. Kun sijoittajat ymmärsivät, ettei Fed aio antaa US Earnings Yield/Bond Yield minkään merkittävän yhdysvaltalaisen rahoituslaitoksen romahtaa, osakkeisiin 1.30 uskallettiin jälleen sijoittaa. Tästä aiheutunut positiivinen trendi jatkui huhtikuussa, 1.10 joka oli ensimmäinen positiivinen kuukausi yhdysvaltalaisille osakkeille sitten lokakuun Toistaiseksi neutraali, mutta laskuriskit ovat edelleen olemassa US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE Osakepainomme on tällä hetkellä neutraali. Mielestämme markkinoiden arvostus on yhä melko houkutteleva, mikä antaa tukea, mutta tulosennusteet ovat luultavasti liian korkeita. Analyytikot odottavat tällä hetkellä, että S&P 500 -indeksin muut kuin rahoitusalan yhtiöt kasvattavat tuloksiaan noin 10 prosentilla vuonna 2008, mikä vaikuttaa mielestämme jossain määrin US EARNINGS YIELD/BOND YIELD optimistiselta arviolta ottaen huomioon kuluttajien tuloja verottavan talouskriisin, Yhdysvaltojen heikentyvät työmarkkinat sekä kohonneet ruoan ja energian hinnat. Yhden lähteen mukaan tulosennusteita leikattiin huhtikuussa globaalilla tasolla lähes kaksi kertaa jokaista nostoa kohti, mikä on negatiivisin tämänkaltainen havainto viiteen vuoteen. Siksi olemme hieman aiempaa huolestuneempia pikemminkin markkinoiden mahdollisesta laskuriskistä kuin noususuuntauksen menemisestä sivu suun. Lisää painoa kehittyville markkinoille, vähemmän Japaniin Olemme viime aikoina tehneet maantieteelliseen jakaumaan joitakin muutoksia. Olemme pitkään uskoneet kehittyvien markkinoiden potentiaaliin, mutta niiden lyhyen aikavälin riskien takia olemme pitäneet ne neutraalipainossa. Suhtautumisemme on kuitenkin muuttunut positiivisemmaksi ja olemme nostaneet kehittyvät markkinat lievään ylipainoon, koska pitkän aikavälin kasvunäkymät sekä suotuisa väestörakenne ovat riittävän houkuttelevia oikeuttamaan tämän. Otamme kuitenkin edelleen huomioon ajoittaiset, keskimääräistä suuremmat heilahtelut näillä markkinoilla. Rahoitimme muutokset leikkaamalla Japanin omistukset selvään alipainoon, koska kotimaisten tulosennusteiden trendi on negatiivinen, volatiili jeni vaikuttanee japanilaisiin vientiyrityksiin ja maan pitkän aikavälin väestökehitys vaikuttaa talouteen kielteisesti. Rahoitussektori Suhtauduimme rahoitussektoriin varovaisesti yli vuoden ajan ja suosittelimme alipainoa houkuttelevilta vaikuttavista arvostuksista huolimatta. Näkemyksemme muuttui kuitenkin suotuisammaksi maalis- ja huhtikuussa ja nostimme sektorin neutraaliin painoon lähinnä neljästä syystä: 1) odotukset olivat niin matalia, ettei uusilla huonoilla uutisilla olisi todennäköisesti juuri ollut vaikutusta, 2) sektori ei ollut lankaan rahastonhoitajien suosiossa, mikä viittasi siihen, ettei kovinkaan monia myyjiä luultavasti ollut jäljellä, 3) Bear Stearnsin pelastamisen jälkeen oli selvää, että Fed tekisi kaiken tarvittavan estääkseen suuria yhdysvaltalaisia rahoitusalan yhtiöitä romahtamasta ja 4) monet rahoituslaitokset lähinnä Yhdysvalloissa, mutta sittemmin myös Euroopassa, ovat onnistuneet kokoamaan huomattavan määrän tuoreita pääomia taseidensa korjaamiseksi. Kokonaan toinen kysymys on tietysti se, kuinka kauan rahoitussektorin varovainen elpyminen kestää. Globaalit luottomarkkinaolosuhteet pysynevät kireinä lähitulevaisuudessa. Asuntoluottojen lisäksi myös muissa kuluttajien luotoissa (esim. autolainat ja luottokortit) saattaa ilmetä ongelmia. Mahdollista on myös se, että liikekiinteistöt seuraavat asuinkiinteistöjen alamäkeä. Riskien hinnoittelun pitäisi kuitenkin lopulta kohentua, mikä antaisi pankeille jonkin verran marginaalien nostovaraa. Emme ole todennäköisesti vielä nähneet tätä rahoitusalan anteeksiantoelpymistä kokonaan, mutta jos se alkaa laantua, varovaisuus saattaa olla jälleen valttia kunnes rahoitusalan kriisin kokonaisvaikutus paljastuu. Koska rahoitussektori on markkinoiden painotetuin, sen tuleva kehitys on tärkeää ja todennäköisesti osakemarkkinakehityksen merkittävin määrittäjä jatkossa. Suhtaudumme edelleen negatiivisesti syklisiin kulutushyödykeyhtiöihin, joissa ei ole käytännössä näkynyt kohentumisen merkkejä sen paremmin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakaan. Syklinen kulutus saattaa hyvinkin laskea, koska energian ja ruoan hinnat ovat nousseet samaan aikaan kun asuntomarkkinat ovat laskeneet. Vaikka sektorin kurssit ovat laskeneet jo jonkin aikaa, mielestämme on yhä liian aikaista sijoittaa sektorille. EU EARNINGS YIELD/BOND YIELD # 8 6 O s a k k e e t - 0 5

6 Suositus omaisuuslajijakaumaksi Tammikuun myyntiaallon jälkeiset kolme kuukautta ovat olleet erittäin volatiilejä osakemarkkinoilla. Sijoittajien sentimentti on vaihdellut synkästä pessimismistä hetkittäiseen opportunismiin. Markkinoihin ja sijoittajien lyhyen aikavälin näkemyksiin Huhtikuun alussa julkistetut tiedot makrotalouden kehityksestä toivat laihaa lohtua sijoittajille. Työllisten määrä (pl. maatalous) laski Yhdysvalloissa : lla, kun laskun odotettiin olevan ISM, joka on keskeinen indikaattori Yhdysvalloissa, pysytteli alle tärkeän paremmin. Taloudessa on edelleen merkittäviä riskejä, mutta nämä tiedot tuovat hieman lohtua. Myös muiden markkinoiden kuin osakemarkkinoiden välittömät näkymät ovat epäselvät. Yhdysvaltain kymmenen vuoden valtionlainojen tuotto on esimerkiksi ollut 3,3 3,9%. Euroopassa pankkien väliset lyhytaikaiset korot ovat viime kuukausina nousseet lähes vuoden 2007 lopun korkealle tasolle heikon likviditeetin ja tulevaisuuteen liittyvän epävarmuuden vuoksi. Yhdysvaltain dollariin kohdistui ankaria paineita ensimmäisellä vuosineljänneksellä. EUR/USD rikkoi rajapyykin 1,60. Yhdysvaltain keskuspankin viimeaikaiset lausunnot ovat kuitenkin viitanneet rahapolitiikan selvään kiristämiseen, minkä vuoksi dollari on vahvistunut huomattavasti ja kurssi on laskenut alle 1,55:een. näyttävät tällä hetkellä vaikuttavan eniten keskuspankkien rahapoliittiset päätökset ja Yhdysvaltain hallituksen maksamat veronpalautukset. Veronpalautuksilla hallitus pyrkii vaimentamaan talouden laskusuhdanteen vaikutuksia. Kulunut kolmen kuukauden jakso oli suurimmilla osakemarkkinoilla yleisesti tasainen. S&P500-indeksi nousi 0,5% ja STOXX 600 -indeksi 0,3%. Maaliskuun puolivälin alhaisista lukemista S&P500 nousi lähes 9% ja STOXX 600 yli 11 %. 50-tason, ja oli 48,6. S&P/CaseShillerasuntohintaindeksi osoitti odotetusti asuntohintojen laskeneen edelleen Yhdysvalloissa: indeksi laski 12,7% vuoden takaisesta, mikä on jyrkin lasku vuodesta 2001 lähtien, jolloin indeksi otettiin käyttöön. Tuoreimmat tiedot Yhdysvaltain kehityksestä ovat kuitenkin olleet hieman parempia huolimatta elintarvikkeiden ja öljyn hintojen noususta ja asuntojen hintojen laskusta. Yksityinen kulutus kasvoi 1,0% vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä, minkä ansiosta BKT kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 0,6%. Kun otetaan huomioon, että veronpalautukset helpottavat Yhdysvaltain taloutta väliaikaisesti vuoden toisella neljänneksellä, saattaa olla, että reaalisen BKT:n laskulta vältytään tässä suhdannekierrossa. Samaan aikaan myös työmarkkinat ovat kehittyneet odotettua Kasvatimme äskettäin osakkeiden osuutta ja olemme nyt neutraalipainossa. Lisäys tapahtui pääosin likvidien pörssinoteerattujen rahastojen kautta (ETF), jotka mahdollistavat omaisuuslajijakauman nopeat ja tehokkaat muutokset markkinakehityksen mukaan. Suositus kirjoitushetkellä (7. toukokuuta 2008) Osakkeet: neutraalipaino Korkosijoitukset: neutraalipaino Käteinen: neutraalipaino Yhdysvaltalaiset osakkeet: alipaino Eurooppalaiset osakkeet: ylipaino Kehittyvät markkinat: lievä ylipaino Japani: alipaino investment news # 8 6 S u o s i t u s o m a i s u u s l a j i j a k a u m a k s i - 0 6

7 Nordea News Nordean pääkonttori Kööpenhaminassa Nordea Euroopan luotetuin pankki CDS-tasoilla mitattuna Nordealla on vankka asema varainhankinnan markkinoilla, sillä sen varainhankinnan riskipreemiotaso on matalin eurooppalaisten rahoituslaitosten joukossa. Riskipreemiotasoa mitataan Credit Default Swap (CDS) -preemiolla. CDS on eräänlainen pankkienvälinen vakuutus, jonka luotonantaja voi luottoa myöntäessään ostaa kolmannelta rahoituslaitososapuolelta luotonottajan maksuhäiriön varalta (kyvyttömyys maksaa annettu luotto takaisin). Vakuutuksen hinta (preemiotaso) kuvaa luotonantajaan kohdistuvaa luottamusta. Nordean tämänhetkinen asema osoittaa, että Nordean rahoituspohjaan ja luottokannan laatuun luotetaan erittäin vahvasti. Nordealla on esimerkiksi erittäin laaja ja vakaa talletuskanta sekä runsaasti enemmän pitkäaikaista rahoitusta verrattuna pitkäaikaisiin varoihin, joiden maturiteetti on yli kuusi kuukautta. Lisäksi Nordea on noudattanut konservatiivista luottopolitiikkaa ja määrätietoisesti välttänyt suuririskisiä liiketoimia, vaikka viime vuosien talouskasvu on näyttänyt jatkuvan loputtomiin. Aletheia nimitetty Nordea 1 - North American equities alarahaston sijoitusneuvojaksi Nordea Investment Funds S.A. Luxembourg on tehnyt sijoitusneuvontaa koskevan sopimuksen yhdysvaltalaisen rahastonhoitajayhtiön Aletheia Research and Management Inc.:n kanssa. Sopimus koskee Nordea 1 -alarahastoa, joka sijoittaa pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin. Aletheia on osoittanut erinomaista ja vakuuttavaa osaamista pohjoisamerikkalaisten osakkeiden arvon kasvattamisessa. Huolimatta viime kuukausien laajasta markkinamyllerryksestä Aletheian absoluuttinen tuotto viimeksi kuluneelta vuodelta oli vaikuttavat 12 %. Pidemmällä aikavälillä Aletheian tuotto oli 49,6% kolmen viime vuoden ajalta ja 187,2% viiden viime vuoden ajalta. Volatiliteetti on ollut noin 9,8 %. Aletheia on menestynyt merkittävästi vertailuindeksiään paremmin. Vaikka Aletheia on myös arvosijoittaja, yllämainittu vaikuttava menestys on perustunut bottom-up -kasvuperiaatteeseen, jota sovelletaan myös Nordea 1 alarahastoon. Yhdysvaltalainen varainhoitoyhtiö käyttää suoraa toimialatutkimusta (direct industry research), jossa ei oteta huomioon Wall Streetin analyytikoiden, valtamedian, yritysten sijoitusasiantuntijoiden ja muiden vastaavien lähteiden antamia tietoja. Näiden sijaan Aletheia käyttää tutkimusanalyytikoita, joilla on toimialakohtaista erityisosaamista ja kokemusta, tutkii yritysten käyttäytymistä ja tekee vaihtoehtoisia yritysanalyysejä. Aletheian hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Peter J. Eichler, Jr., on Peter J. Eichler; Aletheian hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Rudolph J. Eichlerin pojanpoika. Rudolph J. Eichler perusti aikanaan Bateman Eichler & Co.:n, josta sittemmin tuli Bateman Eichler, Hill Richards. Toinen Peterin isoisistä on Henri de La Chapelle, joka oli yksi alkuperäisistä partnereista Paine Webber Jackson & Curtis -yhtiössä. Peterin isän, Peter J. Eichler Sr.:n johdolla Bateman Eichlerista tuli yksi Yhdysvaltain suurimmista ja kannattavimmista alueellisista arvopaperiyhtiöistä. Tarkkaa päivämäärää, jolloin Aletheia ottaa tehtävät hoitoonsa, ei ole vielä päätetty. investment news # 8 6 N o r d e a N e w s - 0 7

8 Nordea News Safe 22 ja Safe 23 Taustaa Indeksisidonnaiset strukturoidut SAFE 11, 12 ja 16 -tuotteet tuotiin markkinoille 1 2 vuotta sitten. Niihin liittyy tuoton lukitusmekanismi, joka periaatteessa takaa tuoton, kun saavutetaan tai ylitetään ennalta määritelty taso tai tasot. Kaikkiin näihin tuotteisiin määritellyt tasot saavutettiin viime vuoden alussa ja tuotot lukittiin. Seitsemän viime kuukauden ajan jatkuneen markkinoiden laskun vuoksi näihin SAFE-tuotteisiin liittyvät indeksit ovat nyt merkittävästi alemmalla tasolla kuin lukitut tasot. Lukitut tuotot ovat kuitenkin voimassa eräpäivänä, joten tuotto on ollut hyvä markkinoilla, jotka ovat laskeneet tuotteiden lanseerauksen jälkeen. Hiljattain toimme markkinoille kuitenkin uusia versioita, jotka korvaavat SAFE 11:n, 12:n ja 16:n, sillä näihin tuotteisiin liittyvien indeksien pitäisi nousta huomattavasti, jotta ne jälleen ylittäisivät lukitut tasot ja kasvattaisivat arvoa. Uudet tuotteet SAFE 22 ja 23 on suunniteltu siten, että vanhempiin tuotteisiin sijoittaneet voivat tuottojensa realisoinnin lisäksi uudistaa sijoituksensa houkuttelevimmilla markkinatasoilla. Saat Investment Newsin nopeammin Tapahtumat tuotteiden vaihdon jälkeen Tuotteiden vaihtamisen jälkeen niihin liittyvät indeksit ovat nousseet 5,7% (SAFE 22 - OMXS30-indeksi) ja 3,37 % (SAFE 23 -EuroStoxx 50 indeksi). Asiakkaat, jotka käyttivät hyväkseen mahdollisuutta vaihtaa tuotetta, ovat siten päässeet osallisiksi markkinoiden noususta, mikä ei muutoin olisi ollut mahdollista. Koska markkinat laskivat reilusti alle SAFE 11:n, 12:n ja 16:n lukitustasojen, niihin liittyvien indeksien pitäisi nousta 24 32% ennen kuin sijoitukselle kertyisi lisätuottoa. Sen vuoksi vanhat SAFE-tuotteet eivät todennäköisesti voi hyötyä osakemarkkinoiden odotetusta noususta ja niiden voidaan siksi odottaa kehittyvän nollakuponkilainojen tapaan erääntymiseensä saakka, joka on kuukauden kuluttua. Koska markkinoiden pitäisi nousta huimasti ennen kuin SAFE 11:n, 12:n ja 16: n arvo nousisi lisää, vaihto uusiin tuotteisiin oli kannattavaa. Sijoittajat, jotka vaihtoivat johonkin uuteen SAFE-tuotteeseemme, pääsevät jälleen mukaan osakemarkkinoiden kehitykseen, nyt matalammilta tasoilta. Lisätietoja Uusista tuotteistamme kerrotaan lisää osoitteessa Sivujen kautta voit myös tilata uutisia ja pyytää, että sinulle lähetetään uusien tuotteiden ehdot postitse. Suunnittelemme parhaillaan myös uusia mahdollisuuksia vaihtaa tuotteita myöhemmin tänä vuonna. Christian Clausen, Nordean konsernijohtaja Nordealta vahva osavuosikatsaus Vaikka useiden rahoituslaitosten julkistamat uutiset ovat viime aikoina tuottaneet pettymyksiä, Nordean 29. huhtikuuta 2008 julkistama ensimmäisen vuosineljänneksen tulos ylitti odotukset. Liikevoitto nousi 5% miljoonaan euroon, rahoituskate kasvoi 18%, riskisopeutettu tulos nousi prosentin ja tulos ennen luottotappioita parani 3%. Myös liiketoimintavolyymit kasvoivat kaikkialla konsernissa. Luotonanto kasvoi 14%, talletukset 12% ja private banking asiakkaiden määrä 13%. Kulujen kasvu pysyi samalla tasolla kuin vuonna Hyvän tuloksen ja asiakkaiden aktiivisen toiminnan ansiosta Nordean konsernijohtaja Christian Clausen luottaa siihen, että vuodelle 2008 asetetut kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan. investment news # 8 6 N o r d e a N e w s - 0 8

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme -1.5 #88 - JOULUKUU 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2008 Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 93 maaliskuu 1 Markkinatilanne Mielestämme oli järkevää palauttaa kaikkien omaisuuslajien painotus neutraaliksi vuoden 9 lopussa markkinoilla vallitsevan

Lisätiedot

INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010

INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 21 Markkinatilanne Kasvuodotukset ovat heikentyneet monessa keskeisessä taloudessa, ja olemmekin siirtyneet aiempaa defensiivisempään

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea private banking Investmentnews nr 9 Joulukuu 9 Markkinatilanne Omaisuuslajijakaumaa ei ole muutettu edellisen Investment Newsin jälkeen. Ylipainotamme edelleen osakkeita ja vastaavasti alipainotamme

Lisätiedot

nr 105 maaliskuu 2013

nr 105 maaliskuu 2013 nordea International private banking Investmentnews nr 105 maaliskuu 2013 Markkinatilanne Olemme siirtäneet osakkeet alipainoon (ylipainosta) omaisuuslajijakaumassa. Olemme huolissamme jalansijaa saavasta

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 101 maaliskuu 2012 Markkinatilanne Rahoitusmarkkinoiden näkymät ovat valoisammat kuin aikoihin. Yhdysvalloissa on näkyvissä merkkejä talouden elpymisestä

Lisätiedot

INVESTMENTNEWS. Markkinatilanne NORDEA NEWS

INVESTMENTNEWS. Markkinatilanne NORDEA NEWS NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 9 TOUKO-KESÄKUU 21 Markkinatilanne Ottaen huomioon viimeaikaisen levottomuuden markkinoilla, erityisesti valuuttamarkkinoilla, olemme tehneet strategiseen

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Talousnäkymät Syyskuu 2009

Talousnäkymät Syyskuu 2009 Talousnäkymät Syyskuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 27.8.2009

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI

KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI Elokuu 2003 KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 Euroopan keskuspankki, 2003 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach

Lisätiedot

Talousnäkymät Toukokuu 2009

Talousnäkymät Toukokuu 2009 Talousnäkymät Toukokuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Reijo Heiskanen reijo.heiskanen@nordea.com Puh. +358 9 1655 9942 Mennyt painoon

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Marraskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Marraskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Kevät

Sijoitusstrategia. Kevät 2015 Sijoitusstrategia Kevät Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantaloudesta... - 2 - ja oletukset koroista ja valuutoista...

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2011

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2011 1 (4) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Varauduttava velkakriisin aiheuttamien ongelmien pitkittymiseen 1 Reaalitalouden ja pääomamarkkinoiden riskit kasvaneet 4 Euroopan velkakriisi ja

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden häiriöt,

Rahoitusmarkkinoiden häiriöt, BoF Online 2008 No. 7 Rahoitusmarkkinoiden häiriöt, makrotalous ja keskuspankkien reaktiot Tom Alanen, Karlo Kauko, Tuomas Saarenheimo ja Tuomas Välimäki Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Syksy

Sijoitusstrategia. Syksy 2013 Sijoitusstrategia Syksy Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantalouden kehityksestä... - 2 - ja oletukset rahoitusmarkkinoista...

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN!

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN! SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOJEN PALKKIOT ALENEVAT... 3 UUTTA AASIAN MARKKINOILLE... 3 ABC KISSA SIJOITTELEE...... 4 PCM UUDEN VENÄJÄN TUNTIJA..... 7 INDEKSISALKUNHOIDON ARKEA.... 9 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ.

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2013

Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2013 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 23. lokakuuta Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes Tuotot, kulut ja pääoma suunnitelmien mukaiset Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: Nordean tuotot kasvoivat

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS

ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS FI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS 1999 EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS 1999 Euroopan keskuspankki, 2000 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03

Lisätiedot

Nordea Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2013 2 (59)

Nordea Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2013 2 (59) Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 24. huhtikuuta 2013 Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2013 Nordean tulokset suunnitelman mukaiset Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: Nordea esitteli

Lisätiedot

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012 Q-Review Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi Maaliskuu 2012 Euroopan suhdannetila on edelleen heikko. Ennustamme euroalueelle tälle vuodelle 0,01 % kasvua ja Suomelle 0,9 % kasvua. Yhdysvaltain

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

K U U K AU S I K AT S AU S

K U U K AU S I K AT S AU S Helmikuu 2002 KUUKAUSIKATSAUS Helmikuu 2002 Euroopan keskuspankki, 2002 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt am Main Germany Puhelinnumero

Lisätiedot