Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon"

Transkriptio

1 # TO U KO K U U N O R D E A B A N K S. A. Nordea News Nordea Euroopan luotetuin pankki CDS-tasolla mitattuna Aletheia nimitetty Nordea 1 - North American equities -alarahaston sijoitusneuvojaksi Safe 22 ja Safe 23 Nordealta vahva osavuosikatsaus Markkinatilanne Näkymät Nostimme osakkeet alipainosta takaisin neutraaliin painoon. Näin kaikki omaisuusluokat olivat neutraalipainossa huhtikuun lopussa. Vaikka markkinoiden epävarmuus jatkuu, pahin on ilmeisesti ohi, mikä on kohentanut markkinoiden sentimenttiä viime viikkoina. Olemme kuitenkin edelleen huolissamme useiden epävarmuustekijöiden vaikutuksesta. Näitä ovat varsinkin Yhdysvaltojen uhkaava taantuma, Yhdysvaltojen subprime-kriisin aiheuttamien ongelmien vaikutus pankkijärjestelmään sekä liian optimistiset tulosennusteet. Valuutat Vaikka dollari on viime aikoina vahvistunut, tietyt tekijät, erityisesti kotimaan taloudelliset olosuhteet, viittaavat siihen, ettei vaara ole dollarin suhteen vieläkään ohi. Säilytämme toistaiseksi neutraalipainon. Rahoituspuolella tämänhetkinen suosituksemme eurosijoittajille on 80 % euroissa ja loput Japanin jeneissä. Joukkolainat Korkosuosituksemme ovat ennallaan. Suosimme edelleen investment grade -luottoja niiden spekulatiivisten vastineiden kustannuksella. Spekulatiivisilla alueilla suosimme kehittyviä markkinoita high yield -yrityslainojen sijaan. Suosittelemme myös pitämään tanskalaiset kiinteistöluottolainat ylipainossa ja duraation neutraalissa. Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon lähinnä pörssinoteerattujen rahastojen avulla (ETF), mikä antaa mahdollisuuden pienentää allokaatiota nopeasti, jos markkinakehitys näyttää sitä edellyttävän. Maantieteelliseltä kannalta ainoa muutos on ollut siirtyminen Japanin kustannuksella neutraalipainosta lievään ylipainoon kehittyvillä markkinoilla. Sektorijakaumassa 2.20 olimme aiemmin vähentäneet 2.00 alipainoamme rahoitussektorilla, koska odotimme elpymistä Olemme sen jälkeen kotiuttaneet voitot, koska sektorilla on edelleen epävarmuutta. Säilytämme ylipainon energia- ja IT-sektoreilla. Pidämme syklisten kulu- tusyhtiöiden osakkeet alipainossa, koska US EARNINGS yksityisen YIELD/BOND YIELD kulutuksen näkymät heikentyvät Yhdysvaltojen asuntomarkkinoiden 1.50 alamäen sekä nousevien öljyn ja ruoan hintojen vanavedessä. Meillä 1.30 on alipaino myös esimerkiksi perusteollisuudessa ja yhdyskuntapalveluissa US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE EU Earnings Yield/Bond Yield EU EARNINGS YIELD/BOND YIELD

2 Pääkirjoitus Nordea Bank S.A. 562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg Luxembourg P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Puh Faksi Osakemarkkinat ovat elpyneet vahvasti viime viikkojen aikana maaliskuun rajun laskun jälkeen. Kuten edellä mainittiin, näkemyksemme markkinoiden pitkän aikavälin kehityksestä on melko positiivinen, vaikka maaliskuussa koetun laskun kaltaisten takaiskujen riski on merkittävä ennen kuin noususuuntaus varmistuu. Tämän vuoksi olemme kasvattaneet osakkeiden osuutta alipainosta vain neutraalipainoon, jossa odotamme pysyvämme melko pitkään. Reaalitalouden elpyminen ei todennäköisesti ole kovinkaan nopeaa. Yhdysvaltain ja muiden maiden pahoin kärsineet asuntomarkkinat vaimentavat talouskasvua edelleen. On kuitenkin erittäin vaikeaa ennustaa tarkkaan markkinoiden käännettä, sillä se ei riipu ainoastaan taloudellisista vaan myös psykologisista tekijöistä. Tämä oli erittäin tärkeä peruste, kun toimme markkinoille kaksi uutta strukturoitua tuotetta/joukkolainaa. Tuotteiden tarkoituksena on hyötyä osakemarkkinoiden mahdollisesta noususta sen sijaan, että varoille saataisiin pelkkää korkoa. Tuotteet ovat sidoksissa eurooppalaiseen Euro Stoxx 50 indeksiin ja ruotsalaiseen OMX-indeksiin. Pääoman takaisinmaksun takaa joukkolainan liikkeeseenlaskija, jonka luottoluokitus on erittäin hyvä. Toistaiseksi sijoitusidea vaikuttaa hyvältä, kun markkinoiden trendi on nouseva. Tuomme toukokuussa markkinoille samankaltaisen tuotteen, joka perustuu rahoitusalan osakkeista koostuvan korin hintaan. Nykyinen markkinakriisi on kohdellut kaltoin rahoitusalaa, joten kyseisissä osakkeissa on alan elpyessä vahvaa nousupotentiaalia. Tämän tuotteen viimeinen merkitsemispäivä on 4. kesäkuuta Nordea julkisti 29. huhtikuuta 2008 vahvan neljännesvuosituloksen. Tulos osoittaa, ettei subprime-kriisi ole juurikaan vaikuttanut Nordeaan. Olemme tästä tietenkin ylpeitä. Nordean tuloksesta kerrotaan lisää sivulla 8. Toivotan kaikille lukijoille oikein hyvää kesää! Terveisin Jhon Mortensen Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Postfach CH-8034 Zürich Puh Faksi Nordea S.A. julkaisee Investment News - sijoitusuutiset Nordea A/S:n luvalla. Nordea A/S toimii sijoitusyhtiönä Isossa-Britanniassa SFA:n sääntöjen mukaisesti. Investment Newsin ainoana tavoitteena on tiedottaminen. Materiaalin kopioiminen mekaanisesti, valokuvaamalla tai muilla keinoin on kielletty. Julkaisua ei missään tapauksessa saa tulkita siinä mainittujen arvopapereiden myynti- tai ostosuositukseksi. Sen sisältämät tiedot ovat peräisin luotettaviksi uskotuista lähteistä, mutta Nordea Bank S.A. ei voi taata tietojen oikeellisuutta. Nordea -konsernin yhtiöillä voi olla pitkätai lyhytaikaisia sijoituksia tässä julkaisussa mainittuihin arvopapereihin tai niiden johdannaisiin. On mahdollista, että yksittäiset Nordea-konsernin työntekijät eivät yhdy tässä julkaisussa esitettyihin suosituksiin tai mielipiteisiin. Toimittaja: Jørgen Jakobsen # 8 6 P ä ä k i r j o i t u s - 0 2

3 Kokonaiskuva Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ilmoitti huhtikuun alussa arvioineensa globaalin luottokriisin lopullisten kustannusten olevan noin 945 miljardia dollaria. Jos arvio osuu oikeaan (vs. OECD:n huomattavasti matalampi ennuste, joka on miljardia dollaria), tämänhetkinen kriisi on ennätyksellisen kallis (dollarimääräisesti) ja ylittää Japanin talouden romahduksen 1990-luvulla aiheuttamat noin 750 miljardin dollarin kustannukset. Japanin kriisin ja nykytilanteen välillä on kuitenkin useita eroja, joista merkittävin on riskien jakautuminen. Japanin romahduksesta poiketen IMF arvioi, että noin puolet odotetuista tappioista koituu tällä kertaa muille kuin yhdysvaltalaisille rahoituslaitoksille. Tämänhetkinen kriisi vaikuttaa pankkien ohella myös eläkerahastoihin, vakuutusyhtiöihin, hedge-rahastoihin ja muihin vastaaviin tahoihin. Toinen merkittävä ero on se, että arvioidut tappiot vastaavat taloustermein noin 7 % Yhdysvaltain BKT:stä, kun tappiot Japanin kriisissä vastasivat 15 % Japanin BKT:stä. Muut vertailut eivät ole yhtä suotuisia. Rahoitusjärjestelmä on nyt paljon velkaantuneempi kuin aiemmin. Myös eri osapuolten riskien liittyminen toisiinsa viittaa mahdolliseen domino-vaikutukseen, jos jokin ketjun osapuolista joutuu maksuhäiriöihin; ainakin teoriassa tämä voisi aiheuttaa koko rahoitusjärjestelmän romahtamisen. Toistaiseksi pankit ovat vastanneet tämänhetkiseen kriisin eri tavoin. Jotkin pankit ovat jatkaneet sisulla ja ilmoittaneet 1.80 uusista alaskirjauksista (vaikkakin sijoittajat voivat oikeutetusti epäillä, ovatko alaskirjaukset tämänkään jälkeen ohi). Toiset ovat sysänneet velkaiset lainasalkut kokonaisuudessaan pääomasijoitusyhtiöille tai ryhtyneet muihin toimiin siirtääk- seen ongelmaomistukset taseistaan. Jotkin US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) US EARNINGS YIELD/BOND YIELD - EXCHANGE RATE US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE ovat rajoittaneet asuntolainojen myöntämistä tai jopa lopettaneet sen ja muut ovat pyrkineet lisäämään omaa pääomaa. Tämä johtaa siihen, että osalla toimijoista on vaikeuksia pysyä näyttämöllä. Erityisen suuri riski kohdistuu hedge-rahastoihin. Tukeakseen heiveröisiä taseitaan monet pankit ovat irtisanoneet luottonsa tällaisten yhtiöiden kanssa ja vaativat suurempia vakuuksia lainoille. Taloudellisessa ahdingossa olevat hedge-rahastot ovat joutuneet myymään omistuksia näiden vaatimusten tyydyttämiseksi, mikä on usein aiheuttanut raskaita tappioita samalla kun paniikissa olevat sijoittajat ovat äänestäneet jaloillaan. Tämän vuoksi omaisuutta on jouduttu myymään lisää, jotta lunastukset pystyttäisiin hoitamaan. Nämä tekijät ovat heikentäneet näiden rahastojen arvoa niin paljon, etteivät jotkut niistä ehkä toivu koskaan. Kriisin jälkeenkin useimpien pankkien välittömät tulosnäkymät ovat vaatimattomat. Alustavat tiedot viittaavat siihen, että esimerkiksi fuusiot ja yritysostot notkahtivat kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä matalimmalle tasolleen sitten vuoden 2004 ja uusien monimutkaisten velkapaperien volyymit olivat matalimmalla tasollaan kymmeneen vuoteen. Tämänkaltaisilla kaupoilla aiemmin saadut runsaat palkkiot ovat jatkossa harvinaista herkkua. Kun riskit pienentyvät, voitot laskevat, mutta pankkien paljon kärsineet osakkeenomistajat ovat luultavasti kiitollisia varovaisuudesta. Heikentyneen pankkisektorin talousvaikutus on ilmeinen. Yhdysvallat on jo, tai tulee pian olemaan taantumassa. Aito elpyminen edellyttää luotonantoa (ei lainoja, ei kulutusta, ei kasvua ainakaan Yhdysvalloissa, jossa säästäminen on olematonta). Toteuttaessaan uudistuksia rahoitusalalla Yhdysvaltojen viranomaiset kiristävät toivottavasti riskienhallintavaatimuksia, mutta eivät rajoita luotonantoa liikaa. # 8 6 Ko k o n a i s k u v a - 0 3

4 Joukkolainat ja valuutat Sijoitukset AUD GBP Rahoitus CHF JPY EUR CZK SGD NOK Trendiennusteet EUR/USD EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/DKK EUR/NOK EUR/SEK USD/JPY % 20% 80% 0% 0% Nyt kk ennuste maksaa vuodessa nyt 2,5% vähemmän kuin kuukausi sitten. JP Morganin kehittyvien markkinoiden joukkolainaindeksi kiristyi 3,1 prosentista 2,5 prosenttiin eli kehittyvien markkinoiden velat olivat maaliskuun lopussa keskimäärin 0,6% kalliimpia kuin toukokuun alussa. Tämä on erittäin positiivinen kehityskulku, mutta uskomme spekulatiivisten korkopaperien nousun olevan toistaiseksi ohi. Suosimme toistaiseksi edelleen investment grade -joukkolainoja spekulatiivisten lainojen kustannuksella. Spekulatiivisista lainoista suosimme kehittyvien markkinoiden joukkolainoja high yield -yrityslainojen kustannuksella. Tanskalaisista kiinteistöluottolainoista suosimme 5 prosentin IO-lainoja (Interest Only), jotka erääntyvät vuonna 2038, 6 prosentin IO-cap floatereita, jotka erääntyvät niin ikään vuonna 2038, sekä vuonna 2013 erääntyvää 4 prosentin sarjaa. Rahoituspuolella strategiamme on edelleen varovainen. Teemme pieniä sijoituksia, kun pidämme riski/tuottosuhdetta houkuttelevana ja hoidamme niitä tiukoilla tappionpysäytystasoilla. Kirjoitushetkellä 80% suositellusta rahoituksesta (euroalueen sijoittajille) on euroissa ja loput 20% Japanin jeneissä. Viitelainojen tuotot ja odotukset Rahoitusmarkkinoiden myllerrys on laantunut huomattavasti maaliskuun jälkeen. Joukkolainojen tuotot nousivat, kun Fedin korkoleikkaukset jatkuivat ja se lisäsi edelleen likviditeettiä lyhyille lainamarkkinoille. Yhdysvaltalaisten 10 vuoden joukkolainojen tuotot nousivat 3,6 prosentista 3,9 prosenttiin, kun taas niiden vastineet euroalueella nousivat 0,3 prosenttiyksikköä eli 4,1 prosenttiin. Lisäksi itraxx Europe 5-vuoden Crossover -indeksi (credit default swap -indeksi, joka mittaa kuinka paljon vakuuttaminen negatiivisia liikkeitä vastaan keskimäärin maksaa 50 eurooppalaisen, alimpaan sijoitusluokitukseen kuuluvan yrityksen muodostamassa universumissa) kiristyi maaliskuun 6,5 prosentista toukokuun alun 4 prosenttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuuttaminen indeksin pohjana olevien komponenttien negatiivisia hintaliikkeitä vastaan Valuuttapuolella dollarin kurssi suhteessa euroon kääntyi huhtikuun loppupuolella ja toukokuun alussa. Kurssi laski 1,60 dollarista kirjoitushetken 1,55 dollariin, lähinnä koska markkinat ovat muuttaneet näkemystään siitä, kuinka paljon Fedin tulee leikata korkoja. Markkinoiden tämänhetkisen pääskenaarion mukaan Fed on laskenut korkoja viimeisen kerran tämän syklin aikana, ja saattaa jopa nostaa korkoja vuoden loppupuolella. Sentimentin muutos on tukenut dollaria laajalla rintamalla. Vaikka olemme sanoneet jo jonkin aikaa, että odotamme dollarin vahvistuvan pitkällä aikavälillä, pidämme viimeaikaista vahvistumista ennenaikaisena, eikä aivan perustekijöitä vastaavana. Yhdysvaltojen makrotalousluvut ovat edelleen heikkoja, ja korkoja leikattaneen lisää. Eli tässä vaiheessa ei voida vielä sanoa, että dollarin heikkous olisi ohi. Nyt USA 10 vuotta kk 2.90 Saksa 10 vuotta kk 4.82 Japani 10 vuotta kk 0.92 Ruotsi 10 vuotta kk 4.93 Tanska 10 vuotta kk 4.50 Norja 10 voutta kk 6.11 Hinnat ja tuotot kk ennuste # 8 6 J o u k k o l a i n a t j a v a l u u t a t - 0 4

5 Osakkeet Osakkeilla vaikea ensimmäinen neljännes; toinen alkaa paremmin Vuoden 2008 ensimmäinen neljännes osoittautui erittäin vaikeaksi globaaleille osakemarkkinoille. Maaliskuun puolivälissä, mikä oli useimpien markkinoiden pohjanoteeraus, useat markkinat olivat laskeneet yli 20 % vuoden alusta. Markkinoiden pohjataso osui kenties merkityksellisesti yksiin yhdysvaltalaisen investointipankin Bear Stearnsin pelastussuunnitelman kanssa. Suunnitelmaa pidettiin aluksi negatiivisena, mutta myöhemmin pankkijärjestelmän todennäköisenä riskihuippuna. Kun sijoittajat ymmärsivät, ettei Fed aio antaa US Earnings Yield/Bond Yield minkään merkittävän yhdysvaltalaisen rahoituslaitoksen romahtaa, osakkeisiin 1.30 uskallettiin jälleen sijoittaa. Tästä aiheutunut positiivinen trendi jatkui huhtikuussa, 1.10 joka oli ensimmäinen positiivinen kuukausi yhdysvaltalaisille osakkeille sitten lokakuun Toistaiseksi neutraali, mutta laskuriskit ovat edelleen olemassa US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE Osakepainomme on tällä hetkellä neutraali. Mielestämme markkinoiden arvostus on yhä melko houkutteleva, mikä antaa tukea, mutta tulosennusteet ovat luultavasti liian korkeita. Analyytikot odottavat tällä hetkellä, että S&P 500 -indeksin muut kuin rahoitusalan yhtiöt kasvattavat tuloksiaan noin 10 prosentilla vuonna 2008, mikä vaikuttaa mielestämme jossain määrin US EARNINGS YIELD/BOND YIELD optimistiselta arviolta ottaen huomioon kuluttajien tuloja verottavan talouskriisin, Yhdysvaltojen heikentyvät työmarkkinat sekä kohonneet ruoan ja energian hinnat. Yhden lähteen mukaan tulosennusteita leikattiin huhtikuussa globaalilla tasolla lähes kaksi kertaa jokaista nostoa kohti, mikä on negatiivisin tämänkaltainen havainto viiteen vuoteen. Siksi olemme hieman aiempaa huolestuneempia pikemminkin markkinoiden mahdollisesta laskuriskistä kuin noususuuntauksen menemisestä sivu suun. Lisää painoa kehittyville markkinoille, vähemmän Japaniin Olemme viime aikoina tehneet maantieteelliseen jakaumaan joitakin muutoksia. Olemme pitkään uskoneet kehittyvien markkinoiden potentiaaliin, mutta niiden lyhyen aikavälin riskien takia olemme pitäneet ne neutraalipainossa. Suhtautumisemme on kuitenkin muuttunut positiivisemmaksi ja olemme nostaneet kehittyvät markkinat lievään ylipainoon, koska pitkän aikavälin kasvunäkymät sekä suotuisa väestörakenne ovat riittävän houkuttelevia oikeuttamaan tämän. Otamme kuitenkin edelleen huomioon ajoittaiset, keskimääräistä suuremmat heilahtelut näillä markkinoilla. Rahoitimme muutokset leikkaamalla Japanin omistukset selvään alipainoon, koska kotimaisten tulosennusteiden trendi on negatiivinen, volatiili jeni vaikuttanee japanilaisiin vientiyrityksiin ja maan pitkän aikavälin väestökehitys vaikuttaa talouteen kielteisesti. Rahoitussektori Suhtauduimme rahoitussektoriin varovaisesti yli vuoden ajan ja suosittelimme alipainoa houkuttelevilta vaikuttavista arvostuksista huolimatta. Näkemyksemme muuttui kuitenkin suotuisammaksi maalis- ja huhtikuussa ja nostimme sektorin neutraaliin painoon lähinnä neljästä syystä: 1) odotukset olivat niin matalia, ettei uusilla huonoilla uutisilla olisi todennäköisesti juuri ollut vaikutusta, 2) sektori ei ollut lankaan rahastonhoitajien suosiossa, mikä viittasi siihen, ettei kovinkaan monia myyjiä luultavasti ollut jäljellä, 3) Bear Stearnsin pelastamisen jälkeen oli selvää, että Fed tekisi kaiken tarvittavan estääkseen suuria yhdysvaltalaisia rahoitusalan yhtiöitä romahtamasta ja 4) monet rahoituslaitokset lähinnä Yhdysvalloissa, mutta sittemmin myös Euroopassa, ovat onnistuneet kokoamaan huomattavan määrän tuoreita pääomia taseidensa korjaamiseksi. Kokonaan toinen kysymys on tietysti se, kuinka kauan rahoitussektorin varovainen elpyminen kestää. Globaalit luottomarkkinaolosuhteet pysynevät kireinä lähitulevaisuudessa. Asuntoluottojen lisäksi myös muissa kuluttajien luotoissa (esim. autolainat ja luottokortit) saattaa ilmetä ongelmia. Mahdollista on myös se, että liikekiinteistöt seuraavat asuinkiinteistöjen alamäkeä. Riskien hinnoittelun pitäisi kuitenkin lopulta kohentua, mikä antaisi pankeille jonkin verran marginaalien nostovaraa. Emme ole todennäköisesti vielä nähneet tätä rahoitusalan anteeksiantoelpymistä kokonaan, mutta jos se alkaa laantua, varovaisuus saattaa olla jälleen valttia kunnes rahoitusalan kriisin kokonaisvaikutus paljastuu. Koska rahoitussektori on markkinoiden painotetuin, sen tuleva kehitys on tärkeää ja todennäköisesti osakemarkkinakehityksen merkittävin määrittäjä jatkossa. Suhtaudumme edelleen negatiivisesti syklisiin kulutushyödykeyhtiöihin, joissa ei ole käytännössä näkynyt kohentumisen merkkejä sen paremmin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakaan. Syklinen kulutus saattaa hyvinkin laskea, koska energian ja ruoan hinnat ovat nousseet samaan aikaan kun asuntomarkkinat ovat laskeneet. Vaikka sektorin kurssit ovat laskeneet jo jonkin aikaa, mielestämme on yhä liian aikaista sijoittaa sektorille. EU EARNINGS YIELD/BOND YIELD # 8 6 O s a k k e e t - 0 5

6 Suositus omaisuuslajijakaumaksi Tammikuun myyntiaallon jälkeiset kolme kuukautta ovat olleet erittäin volatiilejä osakemarkkinoilla. Sijoittajien sentimentti on vaihdellut synkästä pessimismistä hetkittäiseen opportunismiin. Markkinoihin ja sijoittajien lyhyen aikavälin näkemyksiin Huhtikuun alussa julkistetut tiedot makrotalouden kehityksestä toivat laihaa lohtua sijoittajille. Työllisten määrä (pl. maatalous) laski Yhdysvalloissa : lla, kun laskun odotettiin olevan ISM, joka on keskeinen indikaattori Yhdysvalloissa, pysytteli alle tärkeän paremmin. Taloudessa on edelleen merkittäviä riskejä, mutta nämä tiedot tuovat hieman lohtua. Myös muiden markkinoiden kuin osakemarkkinoiden välittömät näkymät ovat epäselvät. Yhdysvaltain kymmenen vuoden valtionlainojen tuotto on esimerkiksi ollut 3,3 3,9%. Euroopassa pankkien väliset lyhytaikaiset korot ovat viime kuukausina nousseet lähes vuoden 2007 lopun korkealle tasolle heikon likviditeetin ja tulevaisuuteen liittyvän epävarmuuden vuoksi. Yhdysvaltain dollariin kohdistui ankaria paineita ensimmäisellä vuosineljänneksellä. EUR/USD rikkoi rajapyykin 1,60. Yhdysvaltain keskuspankin viimeaikaiset lausunnot ovat kuitenkin viitanneet rahapolitiikan selvään kiristämiseen, minkä vuoksi dollari on vahvistunut huomattavasti ja kurssi on laskenut alle 1,55:een. näyttävät tällä hetkellä vaikuttavan eniten keskuspankkien rahapoliittiset päätökset ja Yhdysvaltain hallituksen maksamat veronpalautukset. Veronpalautuksilla hallitus pyrkii vaimentamaan talouden laskusuhdanteen vaikutuksia. Kulunut kolmen kuukauden jakso oli suurimmilla osakemarkkinoilla yleisesti tasainen. S&P500-indeksi nousi 0,5% ja STOXX 600 -indeksi 0,3%. Maaliskuun puolivälin alhaisista lukemista S&P500 nousi lähes 9% ja STOXX 600 yli 11 %. 50-tason, ja oli 48,6. S&P/CaseShillerasuntohintaindeksi osoitti odotetusti asuntohintojen laskeneen edelleen Yhdysvalloissa: indeksi laski 12,7% vuoden takaisesta, mikä on jyrkin lasku vuodesta 2001 lähtien, jolloin indeksi otettiin käyttöön. Tuoreimmat tiedot Yhdysvaltain kehityksestä ovat kuitenkin olleet hieman parempia huolimatta elintarvikkeiden ja öljyn hintojen noususta ja asuntojen hintojen laskusta. Yksityinen kulutus kasvoi 1,0% vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä, minkä ansiosta BKT kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 0,6%. Kun otetaan huomioon, että veronpalautukset helpottavat Yhdysvaltain taloutta väliaikaisesti vuoden toisella neljänneksellä, saattaa olla, että reaalisen BKT:n laskulta vältytään tässä suhdannekierrossa. Samaan aikaan myös työmarkkinat ovat kehittyneet odotettua Kasvatimme äskettäin osakkeiden osuutta ja olemme nyt neutraalipainossa. Lisäys tapahtui pääosin likvidien pörssinoteerattujen rahastojen kautta (ETF), jotka mahdollistavat omaisuuslajijakauman nopeat ja tehokkaat muutokset markkinakehityksen mukaan. Suositus kirjoitushetkellä (7. toukokuuta 2008) Osakkeet: neutraalipaino Korkosijoitukset: neutraalipaino Käteinen: neutraalipaino Yhdysvaltalaiset osakkeet: alipaino Eurooppalaiset osakkeet: ylipaino Kehittyvät markkinat: lievä ylipaino Japani: alipaino investment news # 8 6 S u o s i t u s o m a i s u u s l a j i j a k a u m a k s i - 0 6

7 Nordea News Nordean pääkonttori Kööpenhaminassa Nordea Euroopan luotetuin pankki CDS-tasoilla mitattuna Nordealla on vankka asema varainhankinnan markkinoilla, sillä sen varainhankinnan riskipreemiotaso on matalin eurooppalaisten rahoituslaitosten joukossa. Riskipreemiotasoa mitataan Credit Default Swap (CDS) -preemiolla. CDS on eräänlainen pankkienvälinen vakuutus, jonka luotonantaja voi luottoa myöntäessään ostaa kolmannelta rahoituslaitososapuolelta luotonottajan maksuhäiriön varalta (kyvyttömyys maksaa annettu luotto takaisin). Vakuutuksen hinta (preemiotaso) kuvaa luotonantajaan kohdistuvaa luottamusta. Nordean tämänhetkinen asema osoittaa, että Nordean rahoituspohjaan ja luottokannan laatuun luotetaan erittäin vahvasti. Nordealla on esimerkiksi erittäin laaja ja vakaa talletuskanta sekä runsaasti enemmän pitkäaikaista rahoitusta verrattuna pitkäaikaisiin varoihin, joiden maturiteetti on yli kuusi kuukautta. Lisäksi Nordea on noudattanut konservatiivista luottopolitiikkaa ja määrätietoisesti välttänyt suuririskisiä liiketoimia, vaikka viime vuosien talouskasvu on näyttänyt jatkuvan loputtomiin. Aletheia nimitetty Nordea 1 - North American equities alarahaston sijoitusneuvojaksi Nordea Investment Funds S.A. Luxembourg on tehnyt sijoitusneuvontaa koskevan sopimuksen yhdysvaltalaisen rahastonhoitajayhtiön Aletheia Research and Management Inc.:n kanssa. Sopimus koskee Nordea 1 -alarahastoa, joka sijoittaa pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin. Aletheia on osoittanut erinomaista ja vakuuttavaa osaamista pohjoisamerikkalaisten osakkeiden arvon kasvattamisessa. Huolimatta viime kuukausien laajasta markkinamyllerryksestä Aletheian absoluuttinen tuotto viimeksi kuluneelta vuodelta oli vaikuttavat 12 %. Pidemmällä aikavälillä Aletheian tuotto oli 49,6% kolmen viime vuoden ajalta ja 187,2% viiden viime vuoden ajalta. Volatiliteetti on ollut noin 9,8 %. Aletheia on menestynyt merkittävästi vertailuindeksiään paremmin. Vaikka Aletheia on myös arvosijoittaja, yllämainittu vaikuttava menestys on perustunut bottom-up -kasvuperiaatteeseen, jota sovelletaan myös Nordea 1 alarahastoon. Yhdysvaltalainen varainhoitoyhtiö käyttää suoraa toimialatutkimusta (direct industry research), jossa ei oteta huomioon Wall Streetin analyytikoiden, valtamedian, yritysten sijoitusasiantuntijoiden ja muiden vastaavien lähteiden antamia tietoja. Näiden sijaan Aletheia käyttää tutkimusanalyytikoita, joilla on toimialakohtaista erityisosaamista ja kokemusta, tutkii yritysten käyttäytymistä ja tekee vaihtoehtoisia yritysanalyysejä. Aletheian hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Peter J. Eichler, Jr., on Peter J. Eichler; Aletheian hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Rudolph J. Eichlerin pojanpoika. Rudolph J. Eichler perusti aikanaan Bateman Eichler & Co.:n, josta sittemmin tuli Bateman Eichler, Hill Richards. Toinen Peterin isoisistä on Henri de La Chapelle, joka oli yksi alkuperäisistä partnereista Paine Webber Jackson & Curtis -yhtiössä. Peterin isän, Peter J. Eichler Sr.:n johdolla Bateman Eichlerista tuli yksi Yhdysvaltain suurimmista ja kannattavimmista alueellisista arvopaperiyhtiöistä. Tarkkaa päivämäärää, jolloin Aletheia ottaa tehtävät hoitoonsa, ei ole vielä päätetty. investment news # 8 6 N o r d e a N e w s - 0 7

8 Nordea News Safe 22 ja Safe 23 Taustaa Indeksisidonnaiset strukturoidut SAFE 11, 12 ja 16 -tuotteet tuotiin markkinoille 1 2 vuotta sitten. Niihin liittyy tuoton lukitusmekanismi, joka periaatteessa takaa tuoton, kun saavutetaan tai ylitetään ennalta määritelty taso tai tasot. Kaikkiin näihin tuotteisiin määritellyt tasot saavutettiin viime vuoden alussa ja tuotot lukittiin. Seitsemän viime kuukauden ajan jatkuneen markkinoiden laskun vuoksi näihin SAFE-tuotteisiin liittyvät indeksit ovat nyt merkittävästi alemmalla tasolla kuin lukitut tasot. Lukitut tuotot ovat kuitenkin voimassa eräpäivänä, joten tuotto on ollut hyvä markkinoilla, jotka ovat laskeneet tuotteiden lanseerauksen jälkeen. Hiljattain toimme markkinoille kuitenkin uusia versioita, jotka korvaavat SAFE 11:n, 12:n ja 16:n, sillä näihin tuotteisiin liittyvien indeksien pitäisi nousta huomattavasti, jotta ne jälleen ylittäisivät lukitut tasot ja kasvattaisivat arvoa. Uudet tuotteet SAFE 22 ja 23 on suunniteltu siten, että vanhempiin tuotteisiin sijoittaneet voivat tuottojensa realisoinnin lisäksi uudistaa sijoituksensa houkuttelevimmilla markkinatasoilla. Saat Investment Newsin nopeammin Tapahtumat tuotteiden vaihdon jälkeen Tuotteiden vaihtamisen jälkeen niihin liittyvät indeksit ovat nousseet 5,7% (SAFE 22 - OMXS30-indeksi) ja 3,37 % (SAFE 23 -EuroStoxx 50 indeksi). Asiakkaat, jotka käyttivät hyväkseen mahdollisuutta vaihtaa tuotetta, ovat siten päässeet osallisiksi markkinoiden noususta, mikä ei muutoin olisi ollut mahdollista. Koska markkinat laskivat reilusti alle SAFE 11:n, 12:n ja 16:n lukitustasojen, niihin liittyvien indeksien pitäisi nousta 24 32% ennen kuin sijoitukselle kertyisi lisätuottoa. Sen vuoksi vanhat SAFE-tuotteet eivät todennäköisesti voi hyötyä osakemarkkinoiden odotetusta noususta ja niiden voidaan siksi odottaa kehittyvän nollakuponkilainojen tapaan erääntymiseensä saakka, joka on kuukauden kuluttua. Koska markkinoiden pitäisi nousta huimasti ennen kuin SAFE 11:n, 12:n ja 16: n arvo nousisi lisää, vaihto uusiin tuotteisiin oli kannattavaa. Sijoittajat, jotka vaihtoivat johonkin uuteen SAFE-tuotteeseemme, pääsevät jälleen mukaan osakemarkkinoiden kehitykseen, nyt matalammilta tasoilta. Lisätietoja Uusista tuotteistamme kerrotaan lisää osoitteessa Sivujen kautta voit myös tilata uutisia ja pyytää, että sinulle lähetetään uusien tuotteiden ehdot postitse. Suunnittelemme parhaillaan myös uusia mahdollisuuksia vaihtaa tuotteita myöhemmin tänä vuonna. Christian Clausen, Nordean konsernijohtaja Nordealta vahva osavuosikatsaus Vaikka useiden rahoituslaitosten julkistamat uutiset ovat viime aikoina tuottaneet pettymyksiä, Nordean 29. huhtikuuta 2008 julkistama ensimmäisen vuosineljänneksen tulos ylitti odotukset. Liikevoitto nousi 5% miljoonaan euroon, rahoituskate kasvoi 18%, riskisopeutettu tulos nousi prosentin ja tulos ennen luottotappioita parani 3%. Myös liiketoimintavolyymit kasvoivat kaikkialla konsernissa. Luotonanto kasvoi 14%, talletukset 12% ja private banking asiakkaiden määrä 13%. Kulujen kasvu pysyi samalla tasolla kuin vuonna Hyvän tuloksen ja asiakkaiden aktiivisen toiminnan ansiosta Nordean konsernijohtaja Christian Clausen luottaa siihen, että vuodelle 2008 asetetut kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan. investment news # 8 6 N o r d e a N e w s - 0 8

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016 Markkinakatsaus Kesäkuu 2016 Talouskehitys Maailmantalous on OECD:n mukaan hitaan kasvun ansassa, tarvetta on kokonaisvaltaisille vero- ja rahapoliittisille sekä rakeenteellisille toimenpiteille Suomen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015 Markkinakatsaus Joulukuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo laski lokakuussa 11 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi oli marraskuussa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016 Markkinakatsaus Huhtikuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja mutta Euroopassa pieniä positiivisia signaaleja, kun ostopäällikköindeksit nousivat ja Saksan IFO -indeksi ylitti

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

OSAKEMARKKINAKATSAUS. Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto

OSAKEMARKKINAKATSAUS. Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto OSAKEMARKKINAKATSAUS Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto 15.3.2017 Osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2017 Näkymät vuodelle 2017 haasteelliset erityisesti Yhdysvalloissa Trumpin valinnan

Lisätiedot

Syksyn 2008 markkinanäkymät. Kaj Forsström 10.9.2008

Syksyn 2008 markkinanäkymät. Kaj Forsström 10.9.2008 Syksyn 2008 markkinanäkymät Kaj Forsström 10.9.2008 Nordea Investment Management Kansainvälinen Pohjoismainen Suomalainen 157 / 26 Mrd Eur 550 / 70 henkilöä Erikoistuneet sijoitustiimit Useita sijoitusprosesseja

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Markkina romuna milloin tämä loppuu?

Markkina romuna milloin tämä loppuu? FIM ON PALANNUT! Olemme jälleen henkilöstön omistama, riippumaton, suomalainen varainhoitotalo - jatkamme työtämme aktiivisena ja kantaaottavana sijoittajan pankkina Vesa Engdahl / 18.11.2008 Markkina

Lisätiedot

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 2 Taantumapelot heiluttaneet markkinoita 3 Osakkeiden nousu tasaantunut Ristiriitaisia viestejä Taloudesta

Lisätiedot

otettu huomioon osakkeiden arvostuksissa, hyvin epävarma, erityisesti rahoitusalalla ja kulutustavarateollisuudessa.

otettu huomioon osakkeiden arvostuksissa, hyvin epävarma, erityisesti rahoitusalalla ja kulutustavarateollisuudessa. # 8 7 SY YS K U U 2 0 0 8 N O R D E A B A N K S. A. Nordea News Markkinat ailahtelevat strukturoidut sijoitustuotteet sopivat markkinatilanteeseen Vakaa mutta varovainen: Nordean liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Markkinaympäristö talouden fundamentit edelleen kunnossa Maailmantalouden kasvu on edelleen vahvaa, joskin hidastunut viime vuodesta

Lisätiedot

Miltä näyttää vuosi 2017 tilinpäätösten perusteella? Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto

Miltä näyttää vuosi 2017 tilinpäätösten perusteella? Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto Miltä näyttää vuosi 2017 tilinpäätösten perusteella? Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto 16.2.2017 Markkinatilanne Euroopassa Takana osakemarkkinoiden vahva nousujakso loppuvuonna 2016. Euroopan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus

Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus XXXIV valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Lauri Kajanoja Esityksen sisältö 1. Suomen Pankki, rahapolitiikka ja asuntomarkkinat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016 Markkinakatsaus Marraskuu 2016 Talouskehitys Donald Trump voitti yllättäen presidenttivaalit Yhdysvalloissa Trump sanoi mm. uudelleenrakentavansa maan infrastruktuurin ja on aiemmin puhunut verojen leikkaamisesta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Markkinakatsaus Lokakuu 2017

Markkinakatsaus Lokakuu 2017 Markkinakatsaus Lokakuu 2017 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) nosti lokakuun katsauksessaan maailman talouskasvuennusteensa 0,1 prosenttiyksiköllä vuodelle 2017 ja 2018, talouskasvuennuste

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo VAHVA ENSIMMÄINEN KVARTAALI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,4 miljardia euroa kasvua vuoden alusta lähes miljardi. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2017

Makrokatsaus. Kesäkuu 2017 Makrokatsaus Kesäkuu 2017 Markkinoiden kehitys vaihtelevaa kesäkuussa Globaalit osakemarkkinat kehittyivät verrattain vaisusti kesäkuussa, joskin muutamia maantieteellisiä eroavaisuuksia esiintyi. Pörsseistä

Lisätiedot

Markkinakatsaus Syyskuu 2017

Markkinakatsaus Syyskuu 2017 Markkinakatsaus Syyskuu 2017 Talouskehitys Yhdysvalloissa velkakattoneuvotteluihin otettiin myrskytuhojen takia 3 kuukauden aikalisä. Trumpin verouudistuksen uskottavuus horjuu, kun Valkoisen talon sisälläkin

Lisätiedot

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Erkki Liikanen Suomen Pankki Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Kesäkuu 2015 Eduskunnan talousvaliokunta 30.6.2015 Julkinen 1 Sisällys Keveä rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä EU:n tuomioistuimen

Lisätiedot

Markkinakatsaus Marraskuu 2017

Markkinakatsaus Marraskuu 2017 Markkinakatsaus Marraskuu 2017 Talouskehitys Trump nimitti Yhdysvaltojen keskuspankin (FED) tulevaksi pääjohtajaksi Jerome H. Powellin, joka jatkanee FEDin nykyistä rahapoliittista linjaa. Valinta nostaa

Lisätiedot

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Hanna Freystätter Vanhempi neuvonantaja, Suomen Pankki Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Euro ja talous 1/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 30.3.2017 Julkinen 1 Teemat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2017

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2017 Markkinakatsaus Huhtikuu 2017 Talouskehitys Vuoden ensimmäiset isommat poliittiset Eurooppavaalit Hollannissa menivät markkinoiden kannalta hyvin Vapauspuolueen kannatuksen jäädessä selvästi odotuksia

Lisätiedot

Markkinakatsaus Elokuu 2017

Markkinakatsaus Elokuu 2017 Markkinakatsaus Elokuu 2017 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) piti globaalin kasvun ennusteet muuttumattomana (3,5 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018) heinäkuun katsauksessaan. Kasvuennusteita

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

laskumarkkinaralli. Valuutat Palautimme Yhdysvaltain dollaripainon

laskumarkkinaralli. Valuutat Palautimme Yhdysvaltain dollaripainon #90 Toukokuu 2009 NORDEA BANK S.A. Nordea News Vuosi alkoi vahvasti Kuukauden rahasto Uusi strukturoitu tuote Sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin Markkinatilanne Yleiskatsaus Nostimme osakkeet neutraalipainoon

Lisätiedot

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme -1.5 #88 - JOULUKUU 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2008 Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa

Lisätiedot

Makrokatsaus. Joulukuu 2016

Makrokatsaus. Joulukuu 2016 Makrokatsaus Joulukuu 2016 Hyvä kuukausi osakemarkkinoilla Joulukuu oli hyvä kuukausi useimmilla osakemarkkinoilla, ja monet laajat eurooppalaiset osakeindeksit nousivat 7 8 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Sijoitusristeily 1.-2.10.2008 Tomi Salo Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Sijoitusristeily 1.-2.10.2008 Tomi Salo Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Sijoitusristeily 1.-2.10.2008 Tomi Salo Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu yritysten tulosodotukset kasvun

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät loppuvuonna parhaat suomalaiset osakkeet

Osakemarkkinoiden näkymät loppuvuonna parhaat suomalaiset osakkeet Osakemarkkinoiden näkymät loppuvuonna parhaat suomalaiset osakkeet Rahapäivä 20.9.2007 Jukka Hemmi, johtaja Varainhoito Puh. 010 444 2573, jukka.hemmi@handelsbanken.fi Sijoittajilla mielessä: Yhdysvaltain

Lisätiedot

Studia Monetaria: Ajankohtaista rahamarkkinoilla

Studia Monetaria: Ajankohtaista rahamarkkinoilla Studia Monetaria: Ajankohtaista rahamarkkinoilla Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen Pankki 20.4.2010 1 Teemat: Valtioiden velkaantuminen markkinoiden keskeisen huomion kohteena Vuoden ensimmäisten kuukausien

Lisätiedot

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016 Makrokatsaus Heinäkuu 2016 Myönteistä kehitystä kesämarkkinoilla Heinäkuu oli hyvä kuukausi rahoitusmarkkinoilla. Brittien ei EU:lle aiheutti negatiivisia reaktioita markkinoilla, mutta nyt suunta kääntyi

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys?

Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys? Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys? Jouni Timonen Rahamuseo 13.11.2007 1 Neljä pääkysymystä markkinoiden levottomuuksista Mitä vuoden 2007 elokuussa pintaan nousseet rahamarkkinoiden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. helmikuu 2017

Markkinakatsaus. helmikuu 2017 Markkinakatsaus helmikuu 2017 Talouskehitys Trumpin ajamien veronkevennysten uskotaan siivittävän USA:n talouskasvua selvästi lähivuosina, mikä vauhdittaisi maailmankaupan kasvua. Talouspoliittisista uudistuksista

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Euro & talous 4/2015. Kansainvälisen talouden tila ja näkymät Tiedotustilaisuus

Euro & talous 4/2015. Kansainvälisen talouden tila ja näkymät Tiedotustilaisuus Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Kansainvälisen talouden tila ja näkymät Tiedotustilaisuus 24.9.2015 24.9.2015 Julkinen 1 Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikka

Lisätiedot

Euroopan ja Suomen talouden näkymät. Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen?

Euroopan ja Suomen talouden näkymät. Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen? Olli Rehn Suomen Pankki Euroopan ja Suomen talouden näkymät Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen? Arvopaperilehden Rahapäivä 2017 Helsinki, 21.9.2017 21.9.2017 1 Rahapolitiikan

Lisätiedot

Makrokatsaus. Marraskuu 2016

Makrokatsaus. Marraskuu 2016 Makrokatsaus Marraskuu 2016 Suuria markkinaheilahteluja Yhdysvaltain vaalien jälkeen Rahoitusmarkkinat yllätti Donald Trumpin voitto Yhdysvaltain presidentinvaaleissa ja vaalituloksen selvittyä markkinat

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 13 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Viime kuukausien aikana kehittyneiltä päätalousalueilta on saatu rohkaisevia merkkejä: pahin voi olla jo takana. Euroalueen tuotannon syksystä 11 jatkunut supistuminen

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 211 213 Euro & talous 5/211 Pääjohtaja Erkki Liikanen Talouskasvu hidastuu Suomessa tuntuvasti 18 Talouden elpyminen pysähtyy Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko)

Lisätiedot

Euro & talous 4/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Euro & talous 4/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/2011 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 19.9.2011 1 Aiheet Maailmantalouden näkymät heikentyneet Suomen Pankin maailmantalouden kasvuennustetta laskettu Riskit

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016 Markkinakatsaus Tammikuu 2016 Talouskehitys Maailmanpankki laski globaalia kasvuennustetta, kuluvan vuoden kasvuvauhti 2,9 prosenttia Yhdysvalloista edelleen vahvoja työllisyyslukuja, työttömyysaste viisi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2017

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2017 Markkinakatsaus Maaliskuu 2017 Talouskehitys Talousluvut ovat viime aikoina olleet hyvin vahvoja sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Euroalueella inflaatio nousi kahteen prosenttiin, hälventäen deflaatiopelkoja

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016 Makrokatsaus Kesäkuu 2016 Iso-Britannia äänesti ei EU:lle 2 Kesäkuuta leimasivat ensin Ison-Britannian EUkansanäänestyksen odottelu ja sen jälkeen äänestyksen jälkimainingit. Britit äänestivät 23. kesäkuuta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Samu Kurri Suomen Pankki Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Euro & talous 1/2015 25.3.2015 Julkinen 1 Maailmantalouden suuret kysymykset Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Euro & talous 1/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät

Euro & talous 1/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät Euro & talous 1/211 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät Pääjohtaja 1 Aiheet Ajankohtaista tänään Maailmantalouden ennuste Suomen talouden näkymät vuosina 211-213 2 Ajankohtaista

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Indeksilainoilla vakautta salkkuun. johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet

Indeksilainoilla vakautta salkkuun. johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet Indeksilainoilla vakautta salkkuun johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet Indeksilainat Joukkolainamuotoisia sijoituskohteita, jotka koostuvat suurelta osin korkosijoituksesta jolla taataan pääomaturva,

Lisätiedot

Makrokatsaus. Syyskuu 2016

Makrokatsaus. Syyskuu 2016 Makrokatsaus Syyskuu 2016 Levottomuutta markkinoilla syyskuussa Osakemarkkinoiden kokonaiskehitys polki syyskuussa jokseenkin paikallaan ajoittaisista levottomista jaksoista huolimatta. Rahoitusmarkkinatoimijat

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007 Jan Lång Toimitusjohtaja Hyvä toimintaympäristö Euroopassa, heikko markkinatilanne USA:ssa jatkuu Uponorin tuotteiden kysyntä vilkasta Vahvaa kehitystä

Lisätiedot

Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto

Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu kasvun riskit markkinoiden tunnelmat jatkuuko osakemarkkinoiden

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN VUOSI 2012 Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus 23.1.2013 klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 7,4 prosenttia Sijoitusomaisuuden

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Sentimentti. Hämeen osakesäästäjien kevätkokous Jarno Lönnqvist

Sentimentti. Hämeen osakesäästäjien kevätkokous Jarno Lönnqvist Sentimentti Hämeen osakesäästäjien kevätkokous Jarno Lönnqvist 14.4.2011 Kaikki tässä esityksessä sekä myös puheessani olevat viittaukset tulevaisuuteen ovat vain lausujan omia mielipiteitä. Viittaukset

Lisätiedot