Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon"

Transkriptio

1 # TO U KO K U U N O R D E A B A N K S. A. Nordea News Nordea Euroopan luotetuin pankki CDS-tasolla mitattuna Aletheia nimitetty Nordea 1 - North American equities -alarahaston sijoitusneuvojaksi Safe 22 ja Safe 23 Nordealta vahva osavuosikatsaus Markkinatilanne Näkymät Nostimme osakkeet alipainosta takaisin neutraaliin painoon. Näin kaikki omaisuusluokat olivat neutraalipainossa huhtikuun lopussa. Vaikka markkinoiden epävarmuus jatkuu, pahin on ilmeisesti ohi, mikä on kohentanut markkinoiden sentimenttiä viime viikkoina. Olemme kuitenkin edelleen huolissamme useiden epävarmuustekijöiden vaikutuksesta. Näitä ovat varsinkin Yhdysvaltojen uhkaava taantuma, Yhdysvaltojen subprime-kriisin aiheuttamien ongelmien vaikutus pankkijärjestelmään sekä liian optimistiset tulosennusteet. Valuutat Vaikka dollari on viime aikoina vahvistunut, tietyt tekijät, erityisesti kotimaan taloudelliset olosuhteet, viittaavat siihen, ettei vaara ole dollarin suhteen vieläkään ohi. Säilytämme toistaiseksi neutraalipainon. Rahoituspuolella tämänhetkinen suosituksemme eurosijoittajille on 80 % euroissa ja loput Japanin jeneissä. Joukkolainat Korkosuosituksemme ovat ennallaan. Suosimme edelleen investment grade -luottoja niiden spekulatiivisten vastineiden kustannuksella. Spekulatiivisilla alueilla suosimme kehittyviä markkinoita high yield -yrityslainojen sijaan. Suosittelemme myös pitämään tanskalaiset kiinteistöluottolainat ylipainossa ja duraation neutraalissa. Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon lähinnä pörssinoteerattujen rahastojen avulla (ETF), mikä antaa mahdollisuuden pienentää allokaatiota nopeasti, jos markkinakehitys näyttää sitä edellyttävän. Maantieteelliseltä kannalta ainoa muutos on ollut siirtyminen Japanin kustannuksella neutraalipainosta lievään ylipainoon kehittyvillä markkinoilla. Sektorijakaumassa 2.20 olimme aiemmin vähentäneet 2.00 alipainoamme rahoitussektorilla, koska odotimme elpymistä Olemme sen jälkeen kotiuttaneet voitot, koska sektorilla on edelleen epävarmuutta. Säilytämme ylipainon energia- ja IT-sektoreilla. Pidämme syklisten kulu- tusyhtiöiden osakkeet alipainossa, koska US EARNINGS yksityisen YIELD/BOND YIELD kulutuksen näkymät heikentyvät Yhdysvaltojen asuntomarkkinoiden 1.50 alamäen sekä nousevien öljyn ja ruoan hintojen vanavedessä. Meillä 1.30 on alipaino myös esimerkiksi perusteollisuudessa ja yhdyskuntapalveluissa US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE EU Earnings Yield/Bond Yield EU EARNINGS YIELD/BOND YIELD

2 Pääkirjoitus Nordea Bank S.A. 562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg Luxembourg P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Puh Faksi Osakemarkkinat ovat elpyneet vahvasti viime viikkojen aikana maaliskuun rajun laskun jälkeen. Kuten edellä mainittiin, näkemyksemme markkinoiden pitkän aikavälin kehityksestä on melko positiivinen, vaikka maaliskuussa koetun laskun kaltaisten takaiskujen riski on merkittävä ennen kuin noususuuntaus varmistuu. Tämän vuoksi olemme kasvattaneet osakkeiden osuutta alipainosta vain neutraalipainoon, jossa odotamme pysyvämme melko pitkään. Reaalitalouden elpyminen ei todennäköisesti ole kovinkaan nopeaa. Yhdysvaltain ja muiden maiden pahoin kärsineet asuntomarkkinat vaimentavat talouskasvua edelleen. On kuitenkin erittäin vaikeaa ennustaa tarkkaan markkinoiden käännettä, sillä se ei riipu ainoastaan taloudellisista vaan myös psykologisista tekijöistä. Tämä oli erittäin tärkeä peruste, kun toimme markkinoille kaksi uutta strukturoitua tuotetta/joukkolainaa. Tuotteiden tarkoituksena on hyötyä osakemarkkinoiden mahdollisesta noususta sen sijaan, että varoille saataisiin pelkkää korkoa. Tuotteet ovat sidoksissa eurooppalaiseen Euro Stoxx 50 indeksiin ja ruotsalaiseen OMX-indeksiin. Pääoman takaisinmaksun takaa joukkolainan liikkeeseenlaskija, jonka luottoluokitus on erittäin hyvä. Toistaiseksi sijoitusidea vaikuttaa hyvältä, kun markkinoiden trendi on nouseva. Tuomme toukokuussa markkinoille samankaltaisen tuotteen, joka perustuu rahoitusalan osakkeista koostuvan korin hintaan. Nykyinen markkinakriisi on kohdellut kaltoin rahoitusalaa, joten kyseisissä osakkeissa on alan elpyessä vahvaa nousupotentiaalia. Tämän tuotteen viimeinen merkitsemispäivä on 4. kesäkuuta Nordea julkisti 29. huhtikuuta 2008 vahvan neljännesvuosituloksen. Tulos osoittaa, ettei subprime-kriisi ole juurikaan vaikuttanut Nordeaan. Olemme tästä tietenkin ylpeitä. Nordean tuloksesta kerrotaan lisää sivulla 8. Toivotan kaikille lukijoille oikein hyvää kesää! Terveisin Jhon Mortensen Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Postfach CH-8034 Zürich Puh Faksi Nordea S.A. julkaisee Investment News - sijoitusuutiset Nordea A/S:n luvalla. Nordea A/S toimii sijoitusyhtiönä Isossa-Britanniassa SFA:n sääntöjen mukaisesti. Investment Newsin ainoana tavoitteena on tiedottaminen. Materiaalin kopioiminen mekaanisesti, valokuvaamalla tai muilla keinoin on kielletty. Julkaisua ei missään tapauksessa saa tulkita siinä mainittujen arvopapereiden myynti- tai ostosuositukseksi. Sen sisältämät tiedot ovat peräisin luotettaviksi uskotuista lähteistä, mutta Nordea Bank S.A. ei voi taata tietojen oikeellisuutta. Nordea -konsernin yhtiöillä voi olla pitkätai lyhytaikaisia sijoituksia tässä julkaisussa mainittuihin arvopapereihin tai niiden johdannaisiin. On mahdollista, että yksittäiset Nordea-konsernin työntekijät eivät yhdy tässä julkaisussa esitettyihin suosituksiin tai mielipiteisiin. Toimittaja: Jørgen Jakobsen # 8 6 P ä ä k i r j o i t u s - 0 2

3 Kokonaiskuva Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ilmoitti huhtikuun alussa arvioineensa globaalin luottokriisin lopullisten kustannusten olevan noin 945 miljardia dollaria. Jos arvio osuu oikeaan (vs. OECD:n huomattavasti matalampi ennuste, joka on miljardia dollaria), tämänhetkinen kriisi on ennätyksellisen kallis (dollarimääräisesti) ja ylittää Japanin talouden romahduksen 1990-luvulla aiheuttamat noin 750 miljardin dollarin kustannukset. Japanin kriisin ja nykytilanteen välillä on kuitenkin useita eroja, joista merkittävin on riskien jakautuminen. Japanin romahduksesta poiketen IMF arvioi, että noin puolet odotetuista tappioista koituu tällä kertaa muille kuin yhdysvaltalaisille rahoituslaitoksille. Tämänhetkinen kriisi vaikuttaa pankkien ohella myös eläkerahastoihin, vakuutusyhtiöihin, hedge-rahastoihin ja muihin vastaaviin tahoihin. Toinen merkittävä ero on se, että arvioidut tappiot vastaavat taloustermein noin 7 % Yhdysvaltain BKT:stä, kun tappiot Japanin kriisissä vastasivat 15 % Japanin BKT:stä. Muut vertailut eivät ole yhtä suotuisia. Rahoitusjärjestelmä on nyt paljon velkaantuneempi kuin aiemmin. Myös eri osapuolten riskien liittyminen toisiinsa viittaa mahdolliseen domino-vaikutukseen, jos jokin ketjun osapuolista joutuu maksuhäiriöihin; ainakin teoriassa tämä voisi aiheuttaa koko rahoitusjärjestelmän romahtamisen. Toistaiseksi pankit ovat vastanneet tämänhetkiseen kriisin eri tavoin. Jotkin pankit ovat jatkaneet sisulla ja ilmoittaneet 1.80 uusista alaskirjauksista (vaikkakin sijoittajat voivat oikeutetusti epäillä, ovatko alaskirjaukset tämänkään jälkeen ohi). Toiset ovat sysänneet velkaiset lainasalkut kokonaisuudessaan pääomasijoitusyhtiöille tai ryhtyneet muihin toimiin siirtääk- seen ongelmaomistukset taseistaan. Jotkin US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) US EARNINGS YIELD/BOND YIELD - EXCHANGE RATE US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE ovat rajoittaneet asuntolainojen myöntämistä tai jopa lopettaneet sen ja muut ovat pyrkineet lisäämään omaa pääomaa. Tämä johtaa siihen, että osalla toimijoista on vaikeuksia pysyä näyttämöllä. Erityisen suuri riski kohdistuu hedge-rahastoihin. Tukeakseen heiveröisiä taseitaan monet pankit ovat irtisanoneet luottonsa tällaisten yhtiöiden kanssa ja vaativat suurempia vakuuksia lainoille. Taloudellisessa ahdingossa olevat hedge-rahastot ovat joutuneet myymään omistuksia näiden vaatimusten tyydyttämiseksi, mikä on usein aiheuttanut raskaita tappioita samalla kun paniikissa olevat sijoittajat ovat äänestäneet jaloillaan. Tämän vuoksi omaisuutta on jouduttu myymään lisää, jotta lunastukset pystyttäisiin hoitamaan. Nämä tekijät ovat heikentäneet näiden rahastojen arvoa niin paljon, etteivät jotkut niistä ehkä toivu koskaan. Kriisin jälkeenkin useimpien pankkien välittömät tulosnäkymät ovat vaatimattomat. Alustavat tiedot viittaavat siihen, että esimerkiksi fuusiot ja yritysostot notkahtivat kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä matalimmalle tasolleen sitten vuoden 2004 ja uusien monimutkaisten velkapaperien volyymit olivat matalimmalla tasollaan kymmeneen vuoteen. Tämänkaltaisilla kaupoilla aiemmin saadut runsaat palkkiot ovat jatkossa harvinaista herkkua. Kun riskit pienentyvät, voitot laskevat, mutta pankkien paljon kärsineet osakkeenomistajat ovat luultavasti kiitollisia varovaisuudesta. Heikentyneen pankkisektorin talousvaikutus on ilmeinen. Yhdysvallat on jo, tai tulee pian olemaan taantumassa. Aito elpyminen edellyttää luotonantoa (ei lainoja, ei kulutusta, ei kasvua ainakaan Yhdysvalloissa, jossa säästäminen on olematonta). Toteuttaessaan uudistuksia rahoitusalalla Yhdysvaltojen viranomaiset kiristävät toivottavasti riskienhallintavaatimuksia, mutta eivät rajoita luotonantoa liikaa. # 8 6 Ko k o n a i s k u v a - 0 3

4 Joukkolainat ja valuutat Sijoitukset AUD GBP Rahoitus CHF JPY EUR CZK SGD NOK Trendiennusteet EUR/USD EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/DKK EUR/NOK EUR/SEK USD/JPY % 20% 80% 0% 0% Nyt kk ennuste maksaa vuodessa nyt 2,5% vähemmän kuin kuukausi sitten. JP Morganin kehittyvien markkinoiden joukkolainaindeksi kiristyi 3,1 prosentista 2,5 prosenttiin eli kehittyvien markkinoiden velat olivat maaliskuun lopussa keskimäärin 0,6% kalliimpia kuin toukokuun alussa. Tämä on erittäin positiivinen kehityskulku, mutta uskomme spekulatiivisten korkopaperien nousun olevan toistaiseksi ohi. Suosimme toistaiseksi edelleen investment grade -joukkolainoja spekulatiivisten lainojen kustannuksella. Spekulatiivisista lainoista suosimme kehittyvien markkinoiden joukkolainoja high yield -yrityslainojen kustannuksella. Tanskalaisista kiinteistöluottolainoista suosimme 5 prosentin IO-lainoja (Interest Only), jotka erääntyvät vuonna 2038, 6 prosentin IO-cap floatereita, jotka erääntyvät niin ikään vuonna 2038, sekä vuonna 2013 erääntyvää 4 prosentin sarjaa. Rahoituspuolella strategiamme on edelleen varovainen. Teemme pieniä sijoituksia, kun pidämme riski/tuottosuhdetta houkuttelevana ja hoidamme niitä tiukoilla tappionpysäytystasoilla. Kirjoitushetkellä 80% suositellusta rahoituksesta (euroalueen sijoittajille) on euroissa ja loput 20% Japanin jeneissä. Viitelainojen tuotot ja odotukset Rahoitusmarkkinoiden myllerrys on laantunut huomattavasti maaliskuun jälkeen. Joukkolainojen tuotot nousivat, kun Fedin korkoleikkaukset jatkuivat ja se lisäsi edelleen likviditeettiä lyhyille lainamarkkinoille. Yhdysvaltalaisten 10 vuoden joukkolainojen tuotot nousivat 3,6 prosentista 3,9 prosenttiin, kun taas niiden vastineet euroalueella nousivat 0,3 prosenttiyksikköä eli 4,1 prosenttiin. Lisäksi itraxx Europe 5-vuoden Crossover -indeksi (credit default swap -indeksi, joka mittaa kuinka paljon vakuuttaminen negatiivisia liikkeitä vastaan keskimäärin maksaa 50 eurooppalaisen, alimpaan sijoitusluokitukseen kuuluvan yrityksen muodostamassa universumissa) kiristyi maaliskuun 6,5 prosentista toukokuun alun 4 prosenttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuuttaminen indeksin pohjana olevien komponenttien negatiivisia hintaliikkeitä vastaan Valuuttapuolella dollarin kurssi suhteessa euroon kääntyi huhtikuun loppupuolella ja toukokuun alussa. Kurssi laski 1,60 dollarista kirjoitushetken 1,55 dollariin, lähinnä koska markkinat ovat muuttaneet näkemystään siitä, kuinka paljon Fedin tulee leikata korkoja. Markkinoiden tämänhetkisen pääskenaarion mukaan Fed on laskenut korkoja viimeisen kerran tämän syklin aikana, ja saattaa jopa nostaa korkoja vuoden loppupuolella. Sentimentin muutos on tukenut dollaria laajalla rintamalla. Vaikka olemme sanoneet jo jonkin aikaa, että odotamme dollarin vahvistuvan pitkällä aikavälillä, pidämme viimeaikaista vahvistumista ennenaikaisena, eikä aivan perustekijöitä vastaavana. Yhdysvaltojen makrotalousluvut ovat edelleen heikkoja, ja korkoja leikattaneen lisää. Eli tässä vaiheessa ei voida vielä sanoa, että dollarin heikkous olisi ohi. Nyt USA 10 vuotta kk 2.90 Saksa 10 vuotta kk 4.82 Japani 10 vuotta kk 0.92 Ruotsi 10 vuotta kk 4.93 Tanska 10 vuotta kk 4.50 Norja 10 voutta kk 6.11 Hinnat ja tuotot kk ennuste # 8 6 J o u k k o l a i n a t j a v a l u u t a t - 0 4

5 Osakkeet Osakkeilla vaikea ensimmäinen neljännes; toinen alkaa paremmin Vuoden 2008 ensimmäinen neljännes osoittautui erittäin vaikeaksi globaaleille osakemarkkinoille. Maaliskuun puolivälissä, mikä oli useimpien markkinoiden pohjanoteeraus, useat markkinat olivat laskeneet yli 20 % vuoden alusta. Markkinoiden pohjataso osui kenties merkityksellisesti yksiin yhdysvaltalaisen investointipankin Bear Stearnsin pelastussuunnitelman kanssa. Suunnitelmaa pidettiin aluksi negatiivisena, mutta myöhemmin pankkijärjestelmän todennäköisenä riskihuippuna. Kun sijoittajat ymmärsivät, ettei Fed aio antaa US Earnings Yield/Bond Yield minkään merkittävän yhdysvaltalaisen rahoituslaitoksen romahtaa, osakkeisiin 1.30 uskallettiin jälleen sijoittaa. Tästä aiheutunut positiivinen trendi jatkui huhtikuussa, 1.10 joka oli ensimmäinen positiivinen kuukausi yhdysvaltalaisille osakkeille sitten lokakuun Toistaiseksi neutraali, mutta laskuriskit ovat edelleen olemassa US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE Osakepainomme on tällä hetkellä neutraali. Mielestämme markkinoiden arvostus on yhä melko houkutteleva, mikä antaa tukea, mutta tulosennusteet ovat luultavasti liian korkeita. Analyytikot odottavat tällä hetkellä, että S&P 500 -indeksin muut kuin rahoitusalan yhtiöt kasvattavat tuloksiaan noin 10 prosentilla vuonna 2008, mikä vaikuttaa mielestämme jossain määrin US EARNINGS YIELD/BOND YIELD optimistiselta arviolta ottaen huomioon kuluttajien tuloja verottavan talouskriisin, Yhdysvaltojen heikentyvät työmarkkinat sekä kohonneet ruoan ja energian hinnat. Yhden lähteen mukaan tulosennusteita leikattiin huhtikuussa globaalilla tasolla lähes kaksi kertaa jokaista nostoa kohti, mikä on negatiivisin tämänkaltainen havainto viiteen vuoteen. Siksi olemme hieman aiempaa huolestuneempia pikemminkin markkinoiden mahdollisesta laskuriskistä kuin noususuuntauksen menemisestä sivu suun. Lisää painoa kehittyville markkinoille, vähemmän Japaniin Olemme viime aikoina tehneet maantieteelliseen jakaumaan joitakin muutoksia. Olemme pitkään uskoneet kehittyvien markkinoiden potentiaaliin, mutta niiden lyhyen aikavälin riskien takia olemme pitäneet ne neutraalipainossa. Suhtautumisemme on kuitenkin muuttunut positiivisemmaksi ja olemme nostaneet kehittyvät markkinat lievään ylipainoon, koska pitkän aikavälin kasvunäkymät sekä suotuisa väestörakenne ovat riittävän houkuttelevia oikeuttamaan tämän. Otamme kuitenkin edelleen huomioon ajoittaiset, keskimääräistä suuremmat heilahtelut näillä markkinoilla. Rahoitimme muutokset leikkaamalla Japanin omistukset selvään alipainoon, koska kotimaisten tulosennusteiden trendi on negatiivinen, volatiili jeni vaikuttanee japanilaisiin vientiyrityksiin ja maan pitkän aikavälin väestökehitys vaikuttaa talouteen kielteisesti. Rahoitussektori Suhtauduimme rahoitussektoriin varovaisesti yli vuoden ajan ja suosittelimme alipainoa houkuttelevilta vaikuttavista arvostuksista huolimatta. Näkemyksemme muuttui kuitenkin suotuisammaksi maalis- ja huhtikuussa ja nostimme sektorin neutraaliin painoon lähinnä neljästä syystä: 1) odotukset olivat niin matalia, ettei uusilla huonoilla uutisilla olisi todennäköisesti juuri ollut vaikutusta, 2) sektori ei ollut lankaan rahastonhoitajien suosiossa, mikä viittasi siihen, ettei kovinkaan monia myyjiä luultavasti ollut jäljellä, 3) Bear Stearnsin pelastamisen jälkeen oli selvää, että Fed tekisi kaiken tarvittavan estääkseen suuria yhdysvaltalaisia rahoitusalan yhtiöitä romahtamasta ja 4) monet rahoituslaitokset lähinnä Yhdysvalloissa, mutta sittemmin myös Euroopassa, ovat onnistuneet kokoamaan huomattavan määrän tuoreita pääomia taseidensa korjaamiseksi. Kokonaan toinen kysymys on tietysti se, kuinka kauan rahoitussektorin varovainen elpyminen kestää. Globaalit luottomarkkinaolosuhteet pysynevät kireinä lähitulevaisuudessa. Asuntoluottojen lisäksi myös muissa kuluttajien luotoissa (esim. autolainat ja luottokortit) saattaa ilmetä ongelmia. Mahdollista on myös se, että liikekiinteistöt seuraavat asuinkiinteistöjen alamäkeä. Riskien hinnoittelun pitäisi kuitenkin lopulta kohentua, mikä antaisi pankeille jonkin verran marginaalien nostovaraa. Emme ole todennäköisesti vielä nähneet tätä rahoitusalan anteeksiantoelpymistä kokonaan, mutta jos se alkaa laantua, varovaisuus saattaa olla jälleen valttia kunnes rahoitusalan kriisin kokonaisvaikutus paljastuu. Koska rahoitussektori on markkinoiden painotetuin, sen tuleva kehitys on tärkeää ja todennäköisesti osakemarkkinakehityksen merkittävin määrittäjä jatkossa. Suhtaudumme edelleen negatiivisesti syklisiin kulutushyödykeyhtiöihin, joissa ei ole käytännössä näkynyt kohentumisen merkkejä sen paremmin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakaan. Syklinen kulutus saattaa hyvinkin laskea, koska energian ja ruoan hinnat ovat nousseet samaan aikaan kun asuntomarkkinat ovat laskeneet. Vaikka sektorin kurssit ovat laskeneet jo jonkin aikaa, mielestämme on yhä liian aikaista sijoittaa sektorille. EU EARNINGS YIELD/BOND YIELD # 8 6 O s a k k e e t - 0 5

6 Suositus omaisuuslajijakaumaksi Tammikuun myyntiaallon jälkeiset kolme kuukautta ovat olleet erittäin volatiilejä osakemarkkinoilla. Sijoittajien sentimentti on vaihdellut synkästä pessimismistä hetkittäiseen opportunismiin. Markkinoihin ja sijoittajien lyhyen aikavälin näkemyksiin Huhtikuun alussa julkistetut tiedot makrotalouden kehityksestä toivat laihaa lohtua sijoittajille. Työllisten määrä (pl. maatalous) laski Yhdysvalloissa : lla, kun laskun odotettiin olevan ISM, joka on keskeinen indikaattori Yhdysvalloissa, pysytteli alle tärkeän paremmin. Taloudessa on edelleen merkittäviä riskejä, mutta nämä tiedot tuovat hieman lohtua. Myös muiden markkinoiden kuin osakemarkkinoiden välittömät näkymät ovat epäselvät. Yhdysvaltain kymmenen vuoden valtionlainojen tuotto on esimerkiksi ollut 3,3 3,9%. Euroopassa pankkien väliset lyhytaikaiset korot ovat viime kuukausina nousseet lähes vuoden 2007 lopun korkealle tasolle heikon likviditeetin ja tulevaisuuteen liittyvän epävarmuuden vuoksi. Yhdysvaltain dollariin kohdistui ankaria paineita ensimmäisellä vuosineljänneksellä. EUR/USD rikkoi rajapyykin 1,60. Yhdysvaltain keskuspankin viimeaikaiset lausunnot ovat kuitenkin viitanneet rahapolitiikan selvään kiristämiseen, minkä vuoksi dollari on vahvistunut huomattavasti ja kurssi on laskenut alle 1,55:een. näyttävät tällä hetkellä vaikuttavan eniten keskuspankkien rahapoliittiset päätökset ja Yhdysvaltain hallituksen maksamat veronpalautukset. Veronpalautuksilla hallitus pyrkii vaimentamaan talouden laskusuhdanteen vaikutuksia. Kulunut kolmen kuukauden jakso oli suurimmilla osakemarkkinoilla yleisesti tasainen. S&P500-indeksi nousi 0,5% ja STOXX 600 -indeksi 0,3%. Maaliskuun puolivälin alhaisista lukemista S&P500 nousi lähes 9% ja STOXX 600 yli 11 %. 50-tason, ja oli 48,6. S&P/CaseShillerasuntohintaindeksi osoitti odotetusti asuntohintojen laskeneen edelleen Yhdysvalloissa: indeksi laski 12,7% vuoden takaisesta, mikä on jyrkin lasku vuodesta 2001 lähtien, jolloin indeksi otettiin käyttöön. Tuoreimmat tiedot Yhdysvaltain kehityksestä ovat kuitenkin olleet hieman parempia huolimatta elintarvikkeiden ja öljyn hintojen noususta ja asuntojen hintojen laskusta. Yksityinen kulutus kasvoi 1,0% vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä, minkä ansiosta BKT kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 0,6%. Kun otetaan huomioon, että veronpalautukset helpottavat Yhdysvaltain taloutta väliaikaisesti vuoden toisella neljänneksellä, saattaa olla, että reaalisen BKT:n laskulta vältytään tässä suhdannekierrossa. Samaan aikaan myös työmarkkinat ovat kehittyneet odotettua Kasvatimme äskettäin osakkeiden osuutta ja olemme nyt neutraalipainossa. Lisäys tapahtui pääosin likvidien pörssinoteerattujen rahastojen kautta (ETF), jotka mahdollistavat omaisuuslajijakauman nopeat ja tehokkaat muutokset markkinakehityksen mukaan. Suositus kirjoitushetkellä (7. toukokuuta 2008) Osakkeet: neutraalipaino Korkosijoitukset: neutraalipaino Käteinen: neutraalipaino Yhdysvaltalaiset osakkeet: alipaino Eurooppalaiset osakkeet: ylipaino Kehittyvät markkinat: lievä ylipaino Japani: alipaino investment news # 8 6 S u o s i t u s o m a i s u u s l a j i j a k a u m a k s i - 0 6

7 Nordea News Nordean pääkonttori Kööpenhaminassa Nordea Euroopan luotetuin pankki CDS-tasoilla mitattuna Nordealla on vankka asema varainhankinnan markkinoilla, sillä sen varainhankinnan riskipreemiotaso on matalin eurooppalaisten rahoituslaitosten joukossa. Riskipreemiotasoa mitataan Credit Default Swap (CDS) -preemiolla. CDS on eräänlainen pankkienvälinen vakuutus, jonka luotonantaja voi luottoa myöntäessään ostaa kolmannelta rahoituslaitososapuolelta luotonottajan maksuhäiriön varalta (kyvyttömyys maksaa annettu luotto takaisin). Vakuutuksen hinta (preemiotaso) kuvaa luotonantajaan kohdistuvaa luottamusta. Nordean tämänhetkinen asema osoittaa, että Nordean rahoituspohjaan ja luottokannan laatuun luotetaan erittäin vahvasti. Nordealla on esimerkiksi erittäin laaja ja vakaa talletuskanta sekä runsaasti enemmän pitkäaikaista rahoitusta verrattuna pitkäaikaisiin varoihin, joiden maturiteetti on yli kuusi kuukautta. Lisäksi Nordea on noudattanut konservatiivista luottopolitiikkaa ja määrätietoisesti välttänyt suuririskisiä liiketoimia, vaikka viime vuosien talouskasvu on näyttänyt jatkuvan loputtomiin. Aletheia nimitetty Nordea 1 - North American equities alarahaston sijoitusneuvojaksi Nordea Investment Funds S.A. Luxembourg on tehnyt sijoitusneuvontaa koskevan sopimuksen yhdysvaltalaisen rahastonhoitajayhtiön Aletheia Research and Management Inc.:n kanssa. Sopimus koskee Nordea 1 -alarahastoa, joka sijoittaa pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin. Aletheia on osoittanut erinomaista ja vakuuttavaa osaamista pohjoisamerikkalaisten osakkeiden arvon kasvattamisessa. Huolimatta viime kuukausien laajasta markkinamyllerryksestä Aletheian absoluuttinen tuotto viimeksi kuluneelta vuodelta oli vaikuttavat 12 %. Pidemmällä aikavälillä Aletheian tuotto oli 49,6% kolmen viime vuoden ajalta ja 187,2% viiden viime vuoden ajalta. Volatiliteetti on ollut noin 9,8 %. Aletheia on menestynyt merkittävästi vertailuindeksiään paremmin. Vaikka Aletheia on myös arvosijoittaja, yllämainittu vaikuttava menestys on perustunut bottom-up -kasvuperiaatteeseen, jota sovelletaan myös Nordea 1 alarahastoon. Yhdysvaltalainen varainhoitoyhtiö käyttää suoraa toimialatutkimusta (direct industry research), jossa ei oteta huomioon Wall Streetin analyytikoiden, valtamedian, yritysten sijoitusasiantuntijoiden ja muiden vastaavien lähteiden antamia tietoja. Näiden sijaan Aletheia käyttää tutkimusanalyytikoita, joilla on toimialakohtaista erityisosaamista ja kokemusta, tutkii yritysten käyttäytymistä ja tekee vaihtoehtoisia yritysanalyysejä. Aletheian hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Peter J. Eichler, Jr., on Peter J. Eichler; Aletheian hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Rudolph J. Eichlerin pojanpoika. Rudolph J. Eichler perusti aikanaan Bateman Eichler & Co.:n, josta sittemmin tuli Bateman Eichler, Hill Richards. Toinen Peterin isoisistä on Henri de La Chapelle, joka oli yksi alkuperäisistä partnereista Paine Webber Jackson & Curtis -yhtiössä. Peterin isän, Peter J. Eichler Sr.:n johdolla Bateman Eichlerista tuli yksi Yhdysvaltain suurimmista ja kannattavimmista alueellisista arvopaperiyhtiöistä. Tarkkaa päivämäärää, jolloin Aletheia ottaa tehtävät hoitoonsa, ei ole vielä päätetty. investment news # 8 6 N o r d e a N e w s - 0 7

8 Nordea News Safe 22 ja Safe 23 Taustaa Indeksisidonnaiset strukturoidut SAFE 11, 12 ja 16 -tuotteet tuotiin markkinoille 1 2 vuotta sitten. Niihin liittyy tuoton lukitusmekanismi, joka periaatteessa takaa tuoton, kun saavutetaan tai ylitetään ennalta määritelty taso tai tasot. Kaikkiin näihin tuotteisiin määritellyt tasot saavutettiin viime vuoden alussa ja tuotot lukittiin. Seitsemän viime kuukauden ajan jatkuneen markkinoiden laskun vuoksi näihin SAFE-tuotteisiin liittyvät indeksit ovat nyt merkittävästi alemmalla tasolla kuin lukitut tasot. Lukitut tuotot ovat kuitenkin voimassa eräpäivänä, joten tuotto on ollut hyvä markkinoilla, jotka ovat laskeneet tuotteiden lanseerauksen jälkeen. Hiljattain toimme markkinoille kuitenkin uusia versioita, jotka korvaavat SAFE 11:n, 12:n ja 16:n, sillä näihin tuotteisiin liittyvien indeksien pitäisi nousta huomattavasti, jotta ne jälleen ylittäisivät lukitut tasot ja kasvattaisivat arvoa. Uudet tuotteet SAFE 22 ja 23 on suunniteltu siten, että vanhempiin tuotteisiin sijoittaneet voivat tuottojensa realisoinnin lisäksi uudistaa sijoituksensa houkuttelevimmilla markkinatasoilla. Saat Investment Newsin nopeammin Tapahtumat tuotteiden vaihdon jälkeen Tuotteiden vaihtamisen jälkeen niihin liittyvät indeksit ovat nousseet 5,7% (SAFE 22 - OMXS30-indeksi) ja 3,37 % (SAFE 23 -EuroStoxx 50 indeksi). Asiakkaat, jotka käyttivät hyväkseen mahdollisuutta vaihtaa tuotetta, ovat siten päässeet osallisiksi markkinoiden noususta, mikä ei muutoin olisi ollut mahdollista. Koska markkinat laskivat reilusti alle SAFE 11:n, 12:n ja 16:n lukitustasojen, niihin liittyvien indeksien pitäisi nousta 24 32% ennen kuin sijoitukselle kertyisi lisätuottoa. Sen vuoksi vanhat SAFE-tuotteet eivät todennäköisesti voi hyötyä osakemarkkinoiden odotetusta noususta ja niiden voidaan siksi odottaa kehittyvän nollakuponkilainojen tapaan erääntymiseensä saakka, joka on kuukauden kuluttua. Koska markkinoiden pitäisi nousta huimasti ennen kuin SAFE 11:n, 12:n ja 16: n arvo nousisi lisää, vaihto uusiin tuotteisiin oli kannattavaa. Sijoittajat, jotka vaihtoivat johonkin uuteen SAFE-tuotteeseemme, pääsevät jälleen mukaan osakemarkkinoiden kehitykseen, nyt matalammilta tasoilta. Lisätietoja Uusista tuotteistamme kerrotaan lisää osoitteessa Sivujen kautta voit myös tilata uutisia ja pyytää, että sinulle lähetetään uusien tuotteiden ehdot postitse. Suunnittelemme parhaillaan myös uusia mahdollisuuksia vaihtaa tuotteita myöhemmin tänä vuonna. Christian Clausen, Nordean konsernijohtaja Nordealta vahva osavuosikatsaus Vaikka useiden rahoituslaitosten julkistamat uutiset ovat viime aikoina tuottaneet pettymyksiä, Nordean 29. huhtikuuta 2008 julkistama ensimmäisen vuosineljänneksen tulos ylitti odotukset. Liikevoitto nousi 5% miljoonaan euroon, rahoituskate kasvoi 18%, riskisopeutettu tulos nousi prosentin ja tulos ennen luottotappioita parani 3%. Myös liiketoimintavolyymit kasvoivat kaikkialla konsernissa. Luotonanto kasvoi 14%, talletukset 12% ja private banking asiakkaiden määrä 13%. Kulujen kasvu pysyi samalla tasolla kuin vuonna Hyvän tuloksen ja asiakkaiden aktiivisen toiminnan ansiosta Nordean konsernijohtaja Christian Clausen luottaa siihen, että vuodelle 2008 asetetut kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan. investment news # 8 6 N o r d e a N e w s - 0 8

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016 Markkinakatsaus Marraskuu 2016 Talouskehitys Donald Trump voitti yllättäen presidenttivaalit Yhdysvalloissa Trump sanoi mm. uudelleenrakentavansa maan infrastruktuurin ja on aiemmin puhunut verojen leikkaamisesta

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Makrokatsaus. Joulukuu 2016

Makrokatsaus. Joulukuu 2016 Makrokatsaus Joulukuu 2016 Hyvä kuukausi osakemarkkinoilla Joulukuu oli hyvä kuukausi useimmilla osakemarkkinoilla, ja monet laajat eurooppalaiset osakeindeksit nousivat 7 8 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016 Makrokatsaus Heinäkuu 2016 Myönteistä kehitystä kesämarkkinoilla Heinäkuu oli hyvä kuukausi rahoitusmarkkinoilla. Brittien ei EU:lle aiheutti negatiivisia reaktioita markkinoilla, mutta nyt suunta kääntyi

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016 Makrokatsaus Kesäkuu 2016 Iso-Britannia äänesti ei EU:lle 2 Kesäkuuta leimasivat ensin Ison-Britannian EUkansanäänestyksen odottelu ja sen jälkeen äänestyksen jälkimainingit. Britit äänestivät 23. kesäkuuta

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Hallitusammattilaiset ry Suomen Pankissa 27.11.2008 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki 6.11.2008 1 Kolmen kuukauden Libor-viitekorkoja

Lisätiedot

Sentimentti. Hämeen osakesäästäjien kevätkokous Jarno Lönnqvist

Sentimentti. Hämeen osakesäästäjien kevätkokous Jarno Lönnqvist Sentimentti Hämeen osakesäästäjien kevätkokous Jarno Lönnqvist 14.4.2011 Kaikki tässä esityksessä sekä myös puheessani olevat viittaukset tulevaisuuteen ovat vain lausujan omia mielipiteitä. Viittaukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016 Markkinakatsaus Tammikuu 2016 Talouskehitys Maailmanpankki laski globaalia kasvuennustetta, kuluvan vuoden kasvuvauhti 2,9 prosenttia Yhdysvalloista edelleen vahvoja työllisyyslukuja, työttömyysaste viisi

Lisätiedot

Makrokatsaus. Syyskuu 2016

Makrokatsaus. Syyskuu 2016 Makrokatsaus Syyskuu 2016 Levottomuutta markkinoilla syyskuussa Osakemarkkinoiden kokonaiskehitys polki syyskuussa jokseenkin paikallaan ajoittaisista levottomista jaksoista huolimatta. Rahoitusmarkkinatoimijat

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä?

Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä? Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä? Sijoitusristeily 23.-24.3.2007 Tomi Salo Pj Helsingin Osakesäästäjät Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Pitkää nousua takana pörssinousu

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan?

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Hämeen Osakesäästäjät Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu yritysten tulosodotukset kasvun riskit markkinoiden

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito 2 Suomalainen pitää osakesijoittamista lottoamisena Professori Vesa Puttonen, Helsingin kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus Peter Halonen Analyytikko Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti Merkittävä kotimaan paino Sijoituskohteet

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Advisory Corporate Finance. Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimus Syyskuu 2009

Advisory Corporate Finance. Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimus Syyskuu 2009 Advisory Corporate Finance Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Syyskuu 2009 Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 26.10.2010 Hanna Freystätter, VTL Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Finanssikriisin pitkä jälki ja Suomi

Finanssikriisin pitkä jälki ja Suomi Finanssikriisin pitkä jälki ja Suomi Pääjohtaja Erkki Liikanen 20.5.2011 Finanssikriisistä velkakriisiin Velkaantuminen, kiinteistöjen hintojen nousu Hintakupla puhkeaa, luottotappiot kasvavat, taantuma

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä?

Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä? Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä? Pääjohtaja Erkki Liikanen Talousvaliokunnan seminaari 17.10.2007 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Kolme pääkysymystä rahamarkkinoiden

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Fed kertoo taaperostaan. Pasi Sorjonen 16/12/2013

Fed kertoo taaperostaan. Pasi Sorjonen 16/12/2013 Fed kertoo taaperostaan Pasi Sorjonen 16/12/2013 Alkaako Fed taapertaa nyt vai kuukauden kuluttua? Viime viikon antia: Yhdysvalloissa sopu budjetista Tulevaa: Tavallista tärkeämpi keskuspankkien viikko

Lisätiedot