Markkinatilanne. nordea private banking. nr 91 SY YS K U U 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinatilanne. nordea private banking. nr 91 SY YS K U U 2009"

Transkriptio

1 nordea private banking Investmentnews nr 91 SY YS K U U 2009 Markkinatilanne Viimeksi julkaistun Investment Newsin jälkeen osakepainomme on vaihdellut neutraalin ja ylipainon välillä. Tätä kirjoitettaessa osakkeet ovat ylipainossa. Myös joukkolainojen paino on vaihdellut. Tällä hetkellä ne ovat alipainossa, kuten myös käteinen. y l e i s k at s a u s Riskinottohalukkuus on kohentunut selvästi viime kuukausien aikana, kun merkit talouden elpymisestä ovat herättäneet toiveita taantuman pikaisesta päättymisestä. Joillakin maailmantalouden osa-alueilla taloudellinen toimeliaisuus näyttää kuitenkin tasaantuneen, toisilla osa-alueilla vallitsee edelleen taantuma, eikä laajapohjaista noususuhdannetta ole vielä näkyvissä. v a l u u t a t Suhtaudumme Yhdysvaltain dollariin edelleen neutraalisti. Kesäkuussa dollari ylitti 1,25 1,38 vaihteluvälin, ja sen jälkeen EUR/USD-kurssi on tasaantunut välille 1,40 1,44. Rahoituspuolella suosittelemme euroalueen sijoittajille nyt koria, jossa euron osuus on 60 % ja Sveitsin frangin 40 %. j o u k k o l a i n at Laskimme joukkolainojen painon neutraalista alipainoon heinäkuussa. Samalla lyhensimme duraatiota merkittävästi, ja se on nyt vuoden lyhyempi kuin vertailuindeksissä. Tämä kuvastaa sitä, että odotamme osakemarkkinoiden kohentuneen riskinottohalukkuuden heikentävän etenkin valtionlainojen kehitystä. Lisäsimme korkealuokkaisten yrityslainojen osuutta edelleen toukokuussa ja otimme salkkuun yritysten vaihtovelkakirjoja heinäkuussa. Molemmat toimet toteutettiin sijoitusrahastojen kautta. Valtionlainat ovat alipainossa, ja tanskalaiset kiinteistöluottolainat ja kehittyvät markkinat neutraalipainossa. o s a k k e e t Osakkeet siirrettiin neutraalista ylipainoon huhtikuussa, takaisin neutraalipainoon toukokuussa, ylipainoon taas kesäkuussa ja jälleen kerran neutraalipainoon heinäkuun alussa. Heinäkuun lopussa osakkeet nostettiin ylipainoon, jossa ne ovat sen jälkeen pysyneet. Kaiken tämän tuloksena omistuksia on vähennetty sektoreilla, joilla meillä aiemmin oli suuri ylipaino (esim. teollisuustuotteet ja palvelut). Muilla sektoreilla ja muissa omistuksissa on tehty useita muutoksia, jotta salkusta on saatu suhteellisen defensiivinen ja tasapainoinen. Kulutustavarat ja palvelut sekä päivittäistavarat ovat ylipainossa ja muita suosimiamme sektoreita ovat perusteollisuus ja tietoliikennepalvelut. Suurimmat alipainot meillä on terveydenhuolto- ja yhdyskuntapalvelut -sektoreilla. Jørgen Jakobsen Head of Investment Department, Nordea Bank S.A. t i l a a i n v e s t m e n t n e w s h e l p o s t i sä h k ö p o s t i t s e : k i r j a u d u s i s ä ä n ww w.n o r d e a p r i v at e b a n k i n g.c o m ta i o ta yh t e y t tä sa l k u n h o i ta j a a s i. Nordea News Onko nyt aika tasapainottaa salkkua? Kuukauden rahasto: Nordea 1 Global Value Fund Nordea tarjoaa parhaita private banking palveluja Luxemburg noudattaa OECD:n standardeja Minkälaiset ovat kiinteistömarkkinoiden näkymät? OECD:n johtavat indikaattorit & OECD:n kasvu OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change NORDEA Investment News Syyskuu

2 p ä ä k i r j o i t u s Hyvät lukijat Investment Newsin edellisessä numerossa arvelimme, että käänne rahoitusmarkkinoilla oli lähellä. Tämä näyttää nyt yhä varmemmalta, ja myös reaalitaloudessa nähdään positiivisia merkkejä tietyillä osa-alueilla. Osa suotuisasta kehityksestä perustuu todennäköisesti valtioiden vahvoihin tukitoimiin eri puolilla maailmaa. On kuitenkin vaikea sanoa, miten kestäväksi talouskasvu muodostuu ja onko myöhemmin tulossa takaiskuja. Olemme kuitenkin varovaisen optimistisia rahoitusmarkkinoiden ja erityisesti osakemarkkinoiden lähitulevaisuuden kehityksen suhteen, vaikka osakekurssit ovatkin saattaneet nousta hieman liikaa. Emme myöskään usko inflaation kiihtyvän lähiaikoina, joten myös joukkolainat vaikuttavat suhteellisen houkuttelevilta. Nordean heinäkuussa julkistama toisen vuosineljänneksen tulos oli edellisneljännesten tapaan hyvä. Tuotot olivat vahvat ja luottotappiot hallinnassa. Talousalan lehdissä pohdittiin kesän aikana veronkiertoa ja pankkisalaisuutta etenkin sen jälkeen, kun OECD ilmoitti Luxemburgin ja Sveitsin olevan sen niin kutsutulla harmaalla listalla. Luxemburg siirrettiin kuitenkin OECD:n valkoiselle listalle 8. heinäkuuta, kun se täytti vaadittavat kriteerit. Sveitsi lisätään listalle todennäköisesti lähitulevaisuudessa. Muutoksista kerrotaan sivulla 8. Jos sinulla on tähän asiaan liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä sijoitusjohtajaasi. Lopetan kirjoitukseni pieneen mainospalaan. Se koskee kuukauden rahastoa, joka on Global Value Fund. Rahaston salkunhoitajana on puolentoista vuoden ajan toiminut Jørn Linde Andersen. Rahasto hyödyntää value-sijoitusprosessia, ja sen kehitys on ollut vakuuttavaa. Jørn Lindellä on vankka kokemus rahastoista, sillä hän on menestyksekkäästi hoitanut vastaavaa rahastoa noin kahdeksan vuoden ajan. Global Value Fund tarjoaa siten houkuttelevan pitkän aikavälin mahdollisuuden kansainvälisille osakesijoittajille. Toivotan teille kaikille hyvää syksyä. Terveisin Jhon Mortensen nordea private banking investment news Toimittaja: Nordea Bank S.A. P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Tel Fax Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Postfach CH-8034 Zürich Tel Fax Nordea S.A. julkaisee Investment News - sijoitusuutiset Nordea A/S:n luvalla. Nordea A/S toimii sijoitusyhtiönä Isossa-Britanniassa SFA:n sääntöjen mukaisesti. Investment Newsin ainoana tavoitteena on tiedottaminen. Materiaalin kopioiminen mekaanisesti, valokuvaamalla tai muilla keinoin on kielletty. Julkaisua ei missään tapauksessa saa tulkita siinä mainittujen arvopapereiden myynti- tai ostosuositukseksi. Sen sisältämät tiedot ovat peräisin luotettaviksi uskotuista lähteistä, mutta Nordea Bank S.A. ei voi taata tietojen oikeellisuutta. Nordea -konsernin yhtiöillä voi olla pitkätai lyhytaikaisia sijoituksia tässä julkaisussa mainittuihin arvopapereihin tai niiden johdannaisiin. On mahdollista, että yksittäiset Nordea-konsernin työntekijät eivät yhdy tässä julkaisussa esitettyihin suosituksiin tai mielipiteisiin. 2 NORDEA Investment News Syyskuu 2009

3 k o k o n a i s k u v a Myötätuulessa eteenpäin? Elokuussa saatiin hyviä uutisia kansainvälisestä talouskasvusta. Talous on vuoden toisella neljänneksellä kasvanut muun muassa Ranskassa, Saksassa, Japanissa ja Hongkongissa. Ensi näkemältä vaikuttaa siltä, että tämä olisi riittävä peruste maaliskuun alussa alkaneelle yllättävän jyrkälle nousulle osakemarkkinoilla. Jos taantuma on todella ohitettu, se oli yksi jyrkimmistä toisen maailmansodan jälkeen. Ne, jotka aikaisemmin varoittelivat 1930-luvun laman kaltaisesta asteittain jyrkkenevästä laskusta, ovat joutuneet muuttamaan ennusteitaan radikaalisti. Ovatko viime aikoina saadut todisteet elpymisestä kuitenkaan merkki kestävän talouskasvun alkamisesta? Vai onko kyseessä lyhytaikainen nousupyrähdys pitkässä alamäessä? Kansainvälisen talouden vahva vastustuskyky on saanut useat analyytikot ymmälleen, ja he ovat edelleen skeptisiä. Epäilijät kyllä myöntävät, että suhdanteen pohja on todennäköisesti saavutettu, mutta heidän mielestään tämä ei kuitenkaan tarkoita suoranaista elpymistä. BKT:n kasvu Germany Japan USA ristiriitainen k u v a Viimeaikaiset taloustiedot eivät ole millään mittarilla mitattuna yhdenmukaisia. Esimerkiksi Yhdysvaltain työllisyystilastot ovat olleet odotuksia myönteisempiä, mutta niiden ei voida katsoa katkaisseen trendiä. Ne ovat myöskin jyrkässä ristiriidassa heikkojen vähittäiskauppatietojen kanssa. Viimeksi mainittujen mukaan yksityinen kulutus on edelleen supistunut tässä maailman suurimmassa taloudessa, jossa myös talouskasvu kutistuu edelleen. Olosuhteet Yhdysvaltain elintärkeillä asuntomarkkinoilla ovat selvästi kohentuneet viime aikoina, mutta kyseessä on pikemmin tasaantuminen kuin elpyminen. Lisäksi työttömyys kasvaa yhä ja pankkien luotonanto polkee paikallaan. Sijoittajat ovat kuitenkin reagoineet osakemarkkinoiden positiivisiin yllätyksiin hurmoksella ja näyttävät jättäneen negatiiviset tiedot täysin huomiotta. Vaikka saattaa näyttää siltä, että sijoittajat ohittavat huonot uutiset vain, koska eivät halua kuulla niitä, optimisteilla on myös hyviä syitä iloonsa. Näitä ovat esimerkiksi yritysten odotettua paremmat tulokset (jotka perustuvat osittain varastojen uudelleen kasvattamiseen ja siihen, että jotkut yritykset ovat pystyneet hyödyntämään hinnoitteluvaltaa). pa n k k i s e k t o r i e i ol e vi e l ä tä y s i n s e lv i l l ä ve s i l l ä Positiiviset yllätykset eivät kuitenkaan heijastu reaalitalouteen yleisesti. Jotkut yritykset menestyvät, toisen riutuvat jopa samalla toimialalla. Kahtiajako on erityisen selvä Yhdysvaltain pankkisektorilla: investointipankit ovat tehneet ennätyksellisiä tuloksia korko-, hyödyke-, valuutta- ja osakemarkkinatakaustoiminnassaan, kun taas toiset rahoitusalan yhtiöt ovat käyneet eloonjäämiskamppailua (jopa 77 valtion takauksista nauttivaa yhdysvaltalaispankkia on kaatunut pelkästään vuonna 2009). Samalla ongelmaluottojen määrä kasvaa koko sektorilla ja yritysten maksuhäiriöt ovat kaiken kaikkiaan yleisempiä kuin koskaan aikaisemmin. k u l u t ta j a t o v a t v a r o v a i s i a Hallitusten elvytyspaketit ja keskuspankkien tukitoimet ovat myös osaltaan luoneet optimismia osakemarkkinoilla. Tämä on kuitenkin toistaiseksi perustunut psykologiaan, eikä näiden toimien konkreettisista vaikutuksista talouteen ole juurikaan merkkejä. Todennäköisin selitys viimeaikaiseen taloudellisen toimeliaisuuden piristymiseen on ainakin Euroopassa se, että yksityishenkilöt ovat jatkaneet kuluttamistaan, vaikka talouden romahtamisesta on saatu vakavia varoituksia. Kuluttajat ovat kuitenkin olleet tarkkoja siitä, mitä he ostavat ja millä hinnalla. Elintarvikkeiden ja energian hintojen inflaatiota hillitsevä vaikutus on asia erikseen. Jotkut viime aikojen kulutustrendeistä eivät myöskään liene kestäviä: esimerkiksi valtioiden tuki uusien autojen hankinnalle piristää autoteollisuutta vain väliaikaisesti. Sijoittajat joutuvatkin miettimään, jatkavatko yksityishenkilöt kuluttamista. Jos vastaus on ei, tai jos kuluttajat pysyvät tarkkoina valinnoissaan, monien yritysten on vaikea nostaa hintoja tasolle, joka varmistaisi yritysten henkiinjäännin. NORDEA Investment News Syyskuu

4 j o u k k o l a i n at ja v a l u u ta t Maailmantalous, yritysten luottamus ja Yhdysvaltojen asuntomarkkinat nousussa Talouskasvu oli yllättävän reipasta vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Japanin, Saksan ja Ranskan kasvuprosentit olivat positiiviset, kun taas Yhdysvalloissa BKT supistui yhden prosentin, mikä oli paljon odotettua parempi lukema. Tähän mennessä julkaistujen heinä- ja elokuun lukujen mukaan markkinat uskovat laajalti, että Yhdysvallat palaa kasvu-uralle kolmannen neljänneksen aikana. Yksi merkki tästä on yritysten luottamusta kuvaavien indikaattorien jatkuva kohentuminen. Lisäksi tuoreet raportit osoittavat Yhdysvaltojen omakotimarkkinoiden kohentuneen. Uusien talojen myynti kasvoi 9,6% heinäkuussa ja asuntojen myyntiaika oli lyhentynyt heinäkuussa 7,5 kuukauteen, kun se oli kesäkuussa 8,5 ja toukokuussa 9,7 kuukautta. Saksan Ifo-indeksi tukee eurooppalaisten yritysten luottamusta mittaavia elokuisia tutkimuksia, jotka viittaavat siihen, että talous on kohentumassa laajalla rintamalla. Odotamme Saksan talouden kasvavan 5% ja koko euroalueen talouden 3% kolmannella neljänneksellä. i n f l a a t i o e d e l l e e n k u r i s s a, t y ö t t ö m y y s pa h e n e e Inflaatio on viime aikoina kiihtynyt maailmanlaajuisesti lähinnä raaka-aineiden kohonneiden hintojen vuoksi, mutta tilanne ei ole huolestuttava. Heikko lenkki suotuisassa kehityksessä on kuitenkin työttömyys. Työttömyys on lisääntynyt maailmanlaajuisesti 8,3 prosenttiin ja pysynee korkeana lähitulevaisuudessa. Otettuamme kaikki mainitut tekijät huomioon olemme pienentäneet korkosijoitusten painoa ja lyhentäneet duraatiota niin että se on vuoden lyhyempi kuin vertailuindeksin duraatio. Valtionlainat ovat tällä hetkellä alipainossa, yrityslainat ylipainossa ja tanskalaiset kiinteistöluottolainat neutraalipainossa. Viimeksi mainituissa suosimme pitkiä lainoja, joiden tuottotaso on 5% ja 6%. v a l u u t ta k u r s s i t EUR/USD-cross-kurssi on pysynyt jo jonkin aikaa vaihteluvälissä 1,38 1,44 emmekä odota sen juurikaan muuttuvan seuraavien kolmen kuukauden aikana. Uskomme kuitenkin globaalia kasvua ennakoivien indikaattorien kohentuvan selvästi vuoden vaihteen lähestyessä. Odotamme esimerkiksi Yhdysvaltojen ISM-indeksin ja euroalueen PMI-indeksin nousevan reilusti yli 50:een. Yhdysvaltalaisten joukkolainojen tuottotaso noussee noihin aikoihin suhteessa vastaaviin euroalueen joukkolainoihin. Öljyn hinta ja rahoitusmarkkinoiden riskinottohalukkuus saattavat kuitenkin heikentää Yhdysvaltojen dollaria, kun talouskasvun odotetaan olevan melko vahvaa tämän vuoden jälkipuoliskolla. Tämän vuoksi pidämme dollarin painon neutraalina yksilöllisesti hoidetuissa salkuissamme. Pohjoismaissa Norjan talousluvut ovat pysyneet hyvinä kesän aikana. Tämä viittaa siihen, että keskuspankki Norges Bank saattaa nostaa ohjauskorkoa jo lokakuussa, tai ehkä jopa syyskuussa. Tämän jälkeen se on todennäköisesti varovainen, koska ohjauskorkoja nostettaneen muissa maissa paljon myöhemmin ja jos Norges Bankin koronnostot ovat liian aggressiivisia, Norjan kruunu saattaa vahvistua liikaa. Siksi Norges Bank nostaa ohjauskorkoa todennäköisesti joka toisessa rahapoliittisessa kokouksessaan. Ohjauskorko nousisi näin 2,25 prosenttiin kesään 2010 mennessä. Odotammekin Norjan kruunun vahvistuvan 8,40:een (suhteessa euroon) seuraavien kolmen kuukauden aikana ja 8,20:een ensi kesään mennessä. Muista valuutoista suosimme (jälleen suhteessa euroon) esimerkiksi Ruotsin kruunua ja Englannin puntaa. Rahoituspuolella suosittelemme euroalueen sijoittajille nyt koria, jossa euron osuus on 60% ja Sveitsin frangin 40%. s i j o i t u k s e t r a h o i t u s t r e n d i e n n u s t e e t v i i t e l a i n o j e n tu o t o t ja od o t u k s e t NOK GBP SEK % 60% EUR SFR n y t EUR/USD EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/DKK EUR/NOK EUR/SEK USD/JPY k k e n n u s t e n y t u s a 10 y e a r s m o n t h s 0.29 s a k s a 10 y e a r s m o n t h s 0.74 b r i ta n n i a 10 y e a r s m o n t h s k k e n n u s t e n y t r u o t s i 10 y e a r s m o n t h s 0.50 ta n s k a 10 y e a r s m o n t h s 1.40 n o r j a 10 y e a r s m o n t h s k k e n n u s t e 4 NORDEA Investment News Syyskuu 2009

5 o s a k k e e t Miten tästä eteenpäin Uskomme osakemarkkinoiden saavuttaneen pohjalukemat maaliskuussa. Tämänhetkisen strategiamme mukaisesti pidämme osakkeet ylipainossa mutta haluamme toimia osakemarkkinoilla aktiivisesti. Joidenkin indikaattorien mukaan pian saattaa olla aika kotiuttaa osa voitoista. s u u n ta on ny t yl ö s pä i n Muutimme osakkeiden painon neutraaliksi hyvin lähellä markkinoiden maaliskuista pohjakosketusta, ja huhtikuussa nostimme osakkeet ylipainoon. Sen jälkeen osakkeiden paino on vaihdellut neutraalin ja ylipainon välillä. Tavoitteenamme on ollut pysyä markkinakehityksen tasalla, eli olemme myyneet, kun kurssit ovat olleet nousussa, ja ostaneet, kun kurssit ovat olleet laskussa. Tämä strategia on ollut hyvin suotuisa kokonaistuoton kannalta. Emme näe mitään syytä muuttaa tätä strategiaa toistaiseksi, koska mielestämme pohja todella saavutettiin maaliskuussa ja uskomme kurssien nousevan huomattavasti lähiaikoina. Jossain vaiheessa saattaa olla taktisesti järkevää palauttaa osakkeet neutraalipainoon, koska ne ovat nyt ylipainossa ja markkinat ovat nousussa. n ä i tä i n d i k a at t o r e i ta ka n n at ta a s e u r a t a Useat sijoittajien asennetta mittaavat tutkimukset erityisesti Yhdysvalloissa ovat viime aikoina olleet optimistisempia kuin kertaakaan finanssikriisin puhjettua noin kaksi vuotta sitten. Tilanne on täysin päinvastainen kuin helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa, jolloin markkinat olivat romahtaneet pohjatasolle ja vastaavien tutkimusten mukaan indikaattorit olivat heikommat kuin koskaan aiemmin. Tutkimuksissa havaittu optimismi saattaa viitata siihen, että useimmat sijoittajat ovat ehkä jo sijoittaneet koko sijoitusvarallisuutensa eikä heillä ole enää kovin paljon ostovoimaa kurssien siivittämiseksi. S&p 500 tulos/osake-ennusteet USD/share EPS estimate in 2009 EPS estimate in 2010 Jan/07 May/07 Sep/07 Jan/08 May/08 Sep/08 Jan/09 May/09 Kiina on potentiaalinen markkinajohtaja Kiinan osakemarkkinat saavuttivat pohjansa jo vuonna 2008 eli noin neljä kuukautta aiemmin kuin useimmat länsimaat. Tämän vuoden elokuussa kiinalaisten osakkeiden kurssit sukelsivat 20 % hyvin nopeasti. Kurssit olivat nousseet lähes 100 % pohjatasoltaan, joten voittojen kotiuttaminen oli järkevää. Kiina saattaa kuitenkin olla jälleen tiennäyttäjä ja tällä kertaa suunta on alaspäin. Hieman lohtua tuo se, että kuparin hinta on pysynyt suhteellisen vakaana Kiinassa nähdystä myyntiaallosta huolimatta. Kuparin hinta on perinteisesti ollut luotettava taloudellisen toimeliaisuuden ennakoiva indikaattori. Tämä on positiivinen merkki, koska Kiina on selvästi maailman suurin kuparin kuluttaja. Yhdysvaltalainen markkinoiden volatiilisuutta mittaava VIX-indeksi heijastaa sitä, kuinka halukkaita sijoittajat ovat maksamaan myyntioptioista. Se on siten hyvä markkinoiden yleisen levottomuuden mittari. VIX-indeksi on nyt alle tason, jolla se oli Lehman Brothersin mennessä nurin lähes vuosi sitten. Tämä saattaa merkitä sitä, että markkinat eivät ole kovin hermostuneet. Pitkän aikavälin tarkastelussa indeksi ei ole kuitenkaan vielä lähelläkään kaikkien aikojen alinta tasoaan ja saattaa jatkaa laskuaan. s e k t o r i s u o s i t u k s e t Suosikkisektorimme on tällä hetkellä kulutustavarat ja -palvelut, koska se todennäköisesti hyötyy taloustilanteen ja kuluttajien luottamuksen kohentumisesta. Näkemyksemme tällä sektorilla on laajapohjainen, eli olemme sijoittaneet vähittäiskauppaan, ravitsemusalaan, mediaan ja autoteollisuuteen. Suhtaudumme aiempaa varovaisemmin teknologiasektoriin, jonka kehitys on ollut vahvaa. Tutkimusten mukaan se on kaikkein ylipainotetuin sektori ammattimaisten sijoittajien keskuudessa. NORDEA Investment News Syyskuu

6 omai su us laj ijakau ma Pohjois-Amerikka Käänne Pohjoismaat Merkit talouden elpymisestä ovat luoneet optimismia rahoitusmarkkinoille viime aikoina, mutta kesän aikana on esiintynyt myös suuria ailahteluja. Eurooppa Japani Kehittyvät markkinat tasapainoinen salkku osake salkku 7.5% 14% 6% Osakkeet 55% JVK 61% Japani Käteinen 19% 37.5% NEUTRAALI Osakkeet 50% JVK 40% Käteinen 10% Eurooppa US Kehittyvät markkinat NEUTRAALI Eurooppa (sis. Pohjoismaat) 60% US 25% Japani 5% Kehittyvät markkinat 10% Suositukset Viimeksi julkaistun Investment Newsin jälkeen olemme nostaneet osakkeet ylipainoon ja laskeneet joukkolainat ja käteisen alipainoon. Joukkolainasalkussa meillä on alipaino valtionlainoissa ja ylipaino yrityslainoissa. Tanskalaiset kiinteistöluottolainat ovat neutraalipainossa. Osakesalkussa puolestaan Eurooppa ja kehittyvät markkinat ovat ylipainossa, kun taas Yhdysvallat on alipainossa ja Japani neutraalipainossa. Valuutoista suosimme pohjoismaisia valuuttoja ja pidämme Yhdysvaltain dollarin neutraalipainossa. 6 NORDEA Investment News Syyskuu 2009 Etenkin alkukesästä osakemarkkinoiden suunta oli alaspäin, mutta myöhemmin ne lähtivät vahvaan nousuun. Tämä odottamaton kehitys perustui toisen neljänneksen tulosraportteihin, jotka ylittivät odotukset lähes koko yritysmaailmassa. Myös useat tilastotiedot ovat viime aikoina tukeneet yleistä riskinottohalukkuutta ja etenkin intoa sijoittaa osakkeisiin ja yrityslainoihin. Tilastojen mukaan makrotalouden kehitys on kääntymässä parempaan suuntaan, joskin vain tietyiltä osin. Tiedot ovat saaneet jotkut tarkkailijat vakuuttuneiksi siitä, että maailmantalouden taantuman aallonpohja on saavutettu ja kolmannen neljänneksen kasvunäkymät ovat suhteellisen vahvat. Tästä huolimatta, ja vaikka osakekurssit saattavat nousta vielä lisää vallitsevan optimismin myötä, maailmantalouden noususuhdanteen kestävyydestä ei ole mitään takeita. Monilla talouden osa-alueilla on edelleen paljon epävarmuutta tätä kirjoitettaessa. Korkotuotteissa yrityslainojen riskipreemiot ovat supistuneet edelleen viime kuukausina. Kasvatimme hiljattain näiden sijoitusten osuutta salkussamme ostamalla eurooppalaisiin vaihtovelkakirjoihin erikoistuneen rahaston. Nykyinen tuottotaso on suhteellisen korkea tällä korkosijoitusten osa-alueella, ja sijoitukset hyötyvät osakemarkkinoiden noususta sekä yrityslainojen riskipreemioiden supistumisesta. Uskomme kaiken kaikkiaan, että joukkolainat ovat suhteellisen houkuttelevia. Tämä perustuu näkemykseemme, jonka mukaan lähiaikoina esiintyy vain vähän jos lainkaan inflaatiopaineita, sillä vuotuinen inflaatio on tällä hetkellä negatiivinen. Osakkeiden osalta uskomme yleisen markkinatrendin pysyvän positiivisena ja pidämme osakkeet ylipainossa yllä mainituista syistä. Nykyinen omaisuuslajijakauma on esitetty viereisellä palstalla.

7 n o r d e a n e w s Onko nyt aika tasapainottaa salkkua? Parin erittäin levottoman vuoden jälkeen sijoittajien on aika tarkastella sijoitussalkkujaan ja tarkistaa sijoitusstrategiansa. Sijoitusstrategian noudattaminen myös vaikeina aikoina on yleensä olennaisen tärkeää. Markkinat voivat kuitenkin olla petolliset, joten oikeiden sijoituspäätösten tekeminen ei ole aivan yksinkertaista. Salkun tuotto määräytyy pitkällä aikavälillä suureksi osaksi eri omaisuuslajien osuuden perusteella. Erityisesti osakkeiden ja joukkolainojen jakauma on tärkeä. Koska markkinatilanne kuitenkin vaihtelee ajan myötä, myös omaisuuslajien osuudet sijoitussalkussa vaihtelevat. Tietyn sijoitusprofiilin ylläpitämiseksi salkkua on siis aika ajoin tarpeen tasapainottaa. Päätösten tekeminen pitkällä aikavälillä ei kuitenkaan ole aina helppoa, sillä markkinoiden ilmapiiri voi antaa harhaanjohtavia merkkejä siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. p s y k o l o g i n e n an s a Vuonna 2003 IT-kuplan puhkeamisen jälkeen tehty tutkimus (katso kuva alla) osoittaa selvästi, että osakemarkkinoiden tuottojen kehittyessä myönteisesti sijoittajista tulee optimistisia ja he etsivät lisää mahdollisuuksia, toisin sanoen he kasvattavat osakkeiden osuutta salkussaan. Osakemarkkinoiden laskiessa käy päinvastoin. Suuri osa tarjolla olevasta tiedosta koskee lyhyen aikavälin markkinatilannetta, jolloin tunteet ja henkilökohtaiset mieltymykset pääsevät häiritsemään päätöksentekoprosessia. Näin painopiste siirtyy pois pitkän aikavälin strategiasta. Markkinoilla liikutaan ahneuden ja pelon välillä, ja on inhimillistä antaa myö- Ilman tasapainottamista riskiprofiilissa saattaa tapahtua ei-toivottuja muutoksia 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% Keskisuuri riski Suuri riski Osakkeiden osuus salkusta Esimerkki: Sijoitusaika on 6 vuotta Keskisuuri riski Pieni riski Keskisuuri riski 30% 25% Pieni riski Pieni riski Suurin mahd. tappio 0 % Keskisuuri riski Suurin mahd. tappio -10 % Suuri riski Suurin mahd. tappio -20 % ten näille voimakkaille psykologisille vaikutteille. Ostaminen osakemarkkinoiden nousupyrähdyksen jälkeen ja myyminen markkinoiden laskun jälkeen on tuskin kuitenkaan paras strategia. s a l k k u ha l l i n ta a n ta s a p a i n o t ta m i s e n av u l l a Jokaisen sijoituspäätöksen tulisi perustua pitkän aikavälin sijoitusprofiiliin (eli osakkeiden ja joukkolainojen osuuteen). Kunnollinen sijoitusprofiili auttaa sijoittajia välttämään rahoitusmarkkinoiden sudenkuopat. Sijoitusprofiiliin turvautuminen voi kuitenkin tarkoittaa, että toimitaan vastoin vallitsevaa trendiä: joskus osakkeiden osuutta on vähennettävä osakemarkkinoiden nousun jälkeen ja kasvatettava niiden laskun jälkeen. Jos näin ei toimita, salkkuun sisältyvät riskit voivat muuttua merkittävästi. Kannustamme siksi sijoittajia keskustelemaan tasapainottamisesta sijoitusjohtajansa kanssa. Markkinoiden ilmapiirin vaikutus sijoittajiin Suotuisa markkinailmapiiri Sijoittajien motiivit nousevilla markkinoilla 10% 60% 30% Rahan ansaitseminen Hajauttaminen Tappioiden välttäminen Epäsuotuisa markkinailmapiiri Sijoittajien motiivit laskevilla markkinoilla 15% 15% 70% Rahan ansaitseminen Tappioiden välttäminen Hajauttaminen Lähde: The Art of Asset Allocation, David M. Darst, CFA, McGraw-Hill, 2003 Kuukauden rahasto: Nordea 1 Global Value Fund Osakkeiden valinta on erittäin tärkeää Monet osakkeet ovat nyt nousseet vahvasti maaliskuun pohjalukemista. Sijoittajien ei kuitenkaan ole liian myöhäistä päästä mukaan markkinoille. Nordea 1 Global Value Fund rahastoon valikoidaan yhtiöitä, jotka ovat aliarvostettuja niiden pitkän aikavälin potentiaaliin nähden. Jørn Linde Andersen Fund Manager, Nordea 1 Global Value Fund Salkussa on sellaisten suurten blue chip yhtiöiden osakkeita, joiden toiminta on vahvaa ja taseet vakaat. Kun pöly laskeutuu finanssimarkkinoilla, perustekijöistä tulee jälleen tärkeitä samoin kuin arvostuksesta. Salkunhoitaja Jørn Linde Andersen kiinnittää huomiota juuri näihin tekijöihin. Rahasto on suunnattu sijoittajille, joiden sijoitusaika on 3 5 vuotta, ja se sisältää hyvin hajautetun valikoiman arvostettuja yhtiöitä. Näiden yhtiöiden brandit ovat tunnettuja, tulokset vakaat, kasvu suhteellisen ennustettavaa ja taseet vahvat. Arvostukset eivät kieltämättä ole enää mitenkään halpoja. Osakemarkkinoiden nousupyrähdyksestä huolimatta tämänhetkinen ympäristö tarjoaa kuitenkin kiinnostavia mahdollisuuksia kärsivällisille ja pitkäjänteisille sijoittajille, joille on tärkeintä tuloksentekokyky ja joilla on riittävästi itsekuria olla maksamatta liikaa. Tie ylös yhdestä sodanjälkeisen ajan pahimmista taantumista on epätasainen, joten osakkeiden valinta on erittäin tärkeää. NORDEA Investment News Syyskuu

8 n o r d e a n e w s Nordea tarjoaa parhaita private banking palveluja Nordean private banking palvelut valittiin Euroopan parhaiksi tutkimuksessa, jonka on toteuttanut MyPrivateBanking.com. Tutkimuksessa arvioitiin Euroopan 20 merkittävimmän private banking palvelujen tarjoajan asiakaspalvelun laatua, sijoitusehdotuksia ja varallisuudenhoidon kokonaiskuluja. Analyytikot ottivat yhteyttä kaikkiin näihin pankkeihin testiasiakkaina. Vertailussa olivat mukana ainoastaan pankkien Sveitsissä toimivat sivukonttorit, jotta tuloksista saatiin vertailukelpoisia. Useiden pankkien palvelu todettiin erityisen hyväksi ja niiden sijoitusstrategiat asiakaslähtöisiksi. Tutkimuksen tulokset kertovat kuitenkin, että paras kaikista oli Nordea, joka sai 79 pistettä 100:sta. Kukin pankki voi saada tutkimuksessa enintään 100 pistettä. Keskimäärin pisteitä kertyi 52, ja useimpien pankkien pistemäärä oli Yli neljäsosalla pankeista pistemäärä oli kuitenkin enintään 40. Tämä kertoo, että useimpien pankkien kohdalla ilmeni olennaisia heikkouksia yhdellä tai useammalla tarkastelun kohteena olleella osa-alueella. t i e t o a my p r i v at e b a n k i n g.co m -s i v u s t o s ta MyPrivateBanking.com on ensimmäinen riippumaton tietoa ja verkostoitumismahdollisuuksia tarjoava sivusto, joka on suunnattu private banking asiakkaille ja varallisuudenhoitajien asiakkaille ympäri maailmaa. Se on ainoa kansainvälinen tällaisille asiakkaille suunnattu sivusto, joka on täysin riippumaton pankeista tai muista finanssipalvelujen tarjoajista. Nordea ei ole teettänyt tässä mainittua tutkimusta eikä maksanut siitä. Lisätietoja on Internetissä osoitteessa Luxemburg noudattaa OECD:n standardeja Huhtikuussa järjestetyn G20-maiden kokouksen jälkeen Luxemburg on muuttanut tietojen vaihtoa koskevia ehtoja useiden maiden kanssa tekemissään verotussopimuksissa. Luxemburg ja Yhdysvallat sopivat muuttavansa vuoden 1996 kaksinkertaista verotusta estävän sopimuksen tietojen vaihtoa koskevia ehtoja. Sen jälkeen vastaavia muutoksia on tehty sopimuksissa, joita Luxemburg on tehnyt Ison-Britannian, Suomen, Itävallan, Alankomaiden, Ranskan, Tanskan, Norjan, Armenian, Qatarin, Bahrainin ja Intian kanssa. Luxemburg ilmoitti , että se on täyttänyt OECD:n suositusten mukaiset standardit, ja OECD on vahvistanut, että Luxemburg on nyt sen valkoisella listalla, kuten suurimmat EU-maat. Sveitsi neuvottelee parhaillaan vastaavanlaisista muutoksista useisiin verotussopimuksiin. Tietojen antamista koskevien ehtojen muutosten jälkeen sopimuksen piiriin kuuluvien maiden verohallinto voi saada tietoa rahoituslaitosten asiakkaista jossakin toisessa sopimuksen piiriin kuuluvassa maassa. Tietoa voidaan kuitenkin antaa vain tietyt ehdot täyttävän konkreettisen pyynnön perusteella. Tietoja ei vaihdeta automaattisesti, eikä tietoa anneta yleisten kyselyjen perusteella (ns. tietojen kalastelu). Muutokset eivät yleensä vaikuta taannehtivasti. Kyselyn tekevä maa saa tietoa ainoastaan tapahtumista, jotka on tehty muutosten voimaantulon jälkeen. Muutosten odotetaan tulevan voimaan Luxemburgin kohdalla ainoa poikkeus tästä on Yhdysvaltojen kanssa tehty sopimus, joka mahdollistaa tietojen pyytämisen tai sen jälkeen toteutetuista tapahtumista. Minkälaiset ovat kiinteistömarkkinoiden näkymät? Finanssikriisin laukaisseesta Lehman Brothersin romahduksesta on nyt kulunut noin vuosi. Romahdus johti yhteen kaikkien aikojen syvimmistä taantumista, joka laski myös kiinteistöjen hintoja. Ranskassa ja Espanjassa järjestettävissä tulevissa seminaareissamme kerromme tämänhetkisistä sijoitusnäkemyksistämme ja paikalliset asiantuntijat kertovat näkemyksensä kiinteistöjen hinnoista. Voit ilmoittautua seminaareihin osoitteessa com/seminars tai ottamalla yhteyttä sijoitusjohtajaasi. Pvm Kellonaika Kieli Paikka Kaupunki Maa Norja Four Seasons Tourettes Ranska Tanska Four Seasons Tourrettes Ranska Routsi Four Seasons Tourrettes Ranska Suomi Four Seasons Tourrettes Ranska Norja H10 Andalucia Plaza Marbella Espanja Englanti Los Naranjos Marbella Espanja Tanska H10 Andalucia Plaza Marbella Espanja Saksa Hotel Kempinski Estepona Espanja Ruotsi H10 Andalucia Plaza Marbella Espanja 8 NORDEA Investment News Syyskuu 2009

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 2 Taantumapelot heiluttaneet markkinoita 3 Osakkeiden nousu tasaantunut Ristiriitaisia viestejä Taloudesta

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Sijoittajilla jo viiden vuoden juhlat! 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus 3 Tulokset ja talous edelleen ylämäessä

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 93 maaliskuu 1 Markkinatilanne Mielestämme oli järkevää palauttaa kaikkien omaisuuslajien painotus neutraaliksi vuoden 9 lopussa markkinoilla vallitsevan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Markkinat reippaassa pudotuksessa Omaisuuslajien kehitys, viimeiset 12 kk 2 Osakkeet eivät saavuttaneet

Lisätiedot

laskumarkkinaralli. Valuutat Palautimme Yhdysvaltain dollaripainon

laskumarkkinaralli. Valuutat Palautimme Yhdysvaltain dollaripainon #90 Toukokuu 2009 NORDEA BANK S.A. Nordea News Vuosi alkoi vahvasti Kuukauden rahasto Uusi strukturoitu tuote Sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin Markkinatilanne Yleiskatsaus Nostimme osakkeet neutraalipainoon

Lisätiedot

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Markkinaympäristö talouden fundamentit edelleen kunnossa Maailmantalouden kasvu on edelleen vahvaa, joskin hidastunut viime vuodesta

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Markkina romuna milloin tämä loppuu?

Markkina romuna milloin tämä loppuu? FIM ON PALANNUT! Olemme jälleen henkilöstön omistama, riippumaton, suomalainen varainhoitotalo - jatkamme työtämme aktiivisena ja kantaaottavana sijoittajan pankkina Vesa Engdahl / 18.11.2008 Markkina

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme -1.5 #88 - JOULUKUU 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2008 Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 97 maalis-huhtikuussa 2011 Markkinatilanne in luonnonkatastrofi, jatkuva geopoliittinen epävarmuus ja kasvavat inflaatiopaineet ovat pakottaneet meidät

Lisätiedot

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007!

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! UUTTA! Markkinakatsaus Aamuseminaari 12.3.2008 Ongelma: USA:n asuntomarkkinat -18% Ongelma: USA:n asuntomarkkinat Rahoituslaitoksilla

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea private banking Investmentnews nr 9 Joulukuu 9 Markkinatilanne Omaisuuslajijakaumaa ei ole muutettu edellisen Investment Newsin jälkeen. Ylipainotamme edelleen osakkeita ja vastaavasti alipainotamme

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010

INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 21 Markkinatilanne Kasvuodotukset ovat heikentyneet monessa keskeisessä taloudessa, ja olemmekin siirtyneet aiempaa defensiivisempään

Lisätiedot

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Keskuspankeilla iso rooli Taloudet piristymässä 65 Teollisuuden luottamus,

Lisätiedot

Syksyn 2008 markkinanäkymät. Kaj Forsström 10.9.2008

Syksyn 2008 markkinanäkymät. Kaj Forsström 10.9.2008 Syksyn 2008 markkinanäkymät Kaj Forsström 10.9.2008 Nordea Investment Management Kansainvälinen Pohjoismainen Suomalainen 157 / 26 Mrd Eur 550 / 70 henkilöä Erikoistuneet sijoitustiimit Useita sijoitusprosesseja

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Markus Sourander Nordea Investment Strategy & Advice Sijoittajilla haastava vuosituhat 2 mutta viime aikoina parempaa Lähde: ThomsonReuters 3 Osinkotuotto houkuttelee

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito 2 Suomalainen pitää osakesijoittamista lottoamisena Professori Vesa Puttonen, Helsingin kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät loppuvuonna parhaat suomalaiset osakkeet

Osakemarkkinoiden näkymät loppuvuonna parhaat suomalaiset osakkeet Osakemarkkinoiden näkymät loppuvuonna parhaat suomalaiset osakkeet Rahapäivä 20.9.2007 Jukka Hemmi, johtaja Varainhoito Puh. 010 444 2573, jukka.hemmi@handelsbanken.fi Sijoittajilla mielessä: Yhdysvaltain

Lisätiedot

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? 1 Leena Mörttinen Maailmantalous laskusuhdanteeseen kysyntäpaineet hieman helpottamassa 2006 2007 2008E 2009E BKT:n kasvu, % Tammi Huhti Tammi

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

otettu huomioon osakkeiden arvostuksissa, hyvin epävarma, erityisesti rahoitusalalla ja kulutustavarateollisuudessa.

otettu huomioon osakkeiden arvostuksissa, hyvin epävarma, erityisesti rahoitusalalla ja kulutustavarateollisuudessa. # 8 7 SY YS K U U 2 0 0 8 N O R D E A B A N K S. A. Nordea News Markkinat ailahtelevat strukturoidut sijoitustuotteet sopivat markkinatilanteeseen Vakaa mutta varovainen: Nordean liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus

Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus XXXIV valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Lauri Kajanoja Esityksen sisältö 1. Suomen Pankki, rahapolitiikka ja asuntomarkkinat

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 13 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Viime kuukausien aikana kehittyneiltä päätalousalueilta on saatu rohkaisevia merkkejä: pahin voi olla jo takana. Euroalueen tuotannon syksystä 11 jatkunut supistuminen

Lisätiedot

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl.

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl. Varainhoito Rahastot Pääomaturvatut Elina Pankkiiriliike 5. huhtikuuta 2008 Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö Elina toimii Rahoitustarkastuksen myöntämällä toimiluvalla

Lisätiedot

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Juhana Brotherus Ekonomisti 21.3.212 13 12 11 1 99 98 97 96 95 94 93 92 Yhdysvallat kasvoi loppuvuonna muiden kehittyneiden markkinoiden taantuessa

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Varallisuudenhoidon trendejä 2012 Arvopaperin Rahapäivä 2011

Varallisuudenhoidon trendejä 2012 Arvopaperin Rahapäivä 2011 Varallisuudenhoidon trendejä 2012 Arvopaperin Rahapäivä 2011 Toni Teppala Nordea Wealth Management Investment Advice & Trading Varallisuudenhoidon trendejä 2012 1. Aktiivinen sijoittaminen 2. Sijoittamisen

Lisätiedot

Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä?

Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä? Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä? Seija Parviainen Suomen Pankki Vaasa 17.9.29 Miksi Aasialla on väliä Suomen taloudelle? Asian kehittyvät taloudet pitäneet maailmantalouden pyörät pyörimässä

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Arvopaperin aamuseminaari 8. toukokuuta 2012 Miia Hukari Nordea Rahastoyhtiö Oy Korkosijoittajan näkymät Hidas talouskasvu ja matala korkotaso

Lisätiedot

Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014

Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014 Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014 Jo viiden vuoden ralli Lähde: ThomsonReuters 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus Lähde: ThomsonReuters Talous

Lisätiedot

Kansainvälisen talouden näkymät ja Suomi

Kansainvälisen talouden näkymät ja Suomi Kansainvälisen talouden näkymät ja Suomi Suomen Kauppakeskusyhdistyksen vuosiseminaari Kansallismuseon auditorio Helsinki 25.10.2012 Paavo Suni, ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Eräiden maiden kokonaistuotanto

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Talouden suunta Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013 Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Ostopäälliköiden odotukset Odotukset nousseet euroalueella 2 25-09-2013 3 Kuluttajien luottamus

Lisätiedot

Pohjoismaista potkua portfolioon

Pohjoismaista potkua portfolioon Arvopaperi Sijoitusristeily 2007 Toni Teppala Equities Finland 24.3.2007 Ms Galaxy Esityksen sisältö Nordean tuki pohjoismaiseen osakekaupankäyntiin Pohjoismaisten osakemarkkinoiden näkymät Nordic 10 -suosituslista

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Sijoitusristeily 1.-2.10.2008 Tomi Salo Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Sijoitusristeily 1.-2.10.2008 Tomi Salo Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Sijoitusristeily 1.-2.10.2008 Tomi Salo Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu yritysten tulosodotukset kasvun

Lisätiedot

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Viron talousnäkymat Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Haavoittuvuudet: enimmäkseen täysmyytti tai sitten historiaa Kuinka haavoittuva on Viron talous? Olettehan kuulleet vielä viime aikoinakin

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011 Front Capitalin uudet sijoitusvaihtoehdot kesäkuussa Front Capital siirtyi viime kuussa kokonaan sähköisen markkinointimateriaalin ja tiedottamisen käytäntöön. Tässä Kuukausikatsauksessa keskitymme kertomaan

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa

Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa >JXRRQUJRJZYJ[Y ZV[RVR[[ *()) 1 Markkinanäkemys Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa Inflaation nousu on johtanut rahapolitiikan kiristämiseen

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 26.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotuksista 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Laskeva öljyn hinta

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 3-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 3 / 2014 Maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 Maailmantalouden

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

nr 100 joulukuu 2011 odotuksia turvasatamasijoituksina. Pidämme valtionlainat Viimeaikaisista satunnaisista toivonpilkahduksista 12

nr 100 joulukuu 2011 odotuksia turvasatamasijoituksina. Pidämme valtionlainat Viimeaikaisista satunnaisista toivonpilkahduksista 12 nordea International private banking Investmentnews nr joulukuu 2 Markkinatilanne Rahoitusmarkkinoiden lyhyen aikavälin näkymät eivät ole parantuneet edellisen Investment News -julkaisun numeron jälkeen.

Lisätiedot

Sampo Oyj, 14.4.2011. Hallituksen puheenjohtaja

Sampo Oyj, 14.4.2011. Hallituksen puheenjohtaja Sampo Oyj, varsinainen yhtiökokous 2011 14.4.2011 Björn Wahlroos Hallituksen puheenjohtaja BKT USA, Euroalue ja Suomi %, vuosimuutos kvartaaleittain Suomi USA Euroalue Lähde: Reuters EcoWin Valtioiden

Lisätiedot

Tässä selvityksessä keskitytään ensisijassa Suomen tuloksiin. Selvityksen lopusta löytyy lyhyt vertailu muiden Pohjoismaiden välillä.

Tässä selvityksessä keskitytään ensisijassa Suomen tuloksiin. Selvityksen lopusta löytyy lyhyt vertailu muiden Pohjoismaiden välillä. Nordnet Säästöindeksi Lehdistötiedote 3.5.2012 Suomi ja Pohjoismaat, Q1 2012 Suomalaiset suhtautuvat varovaisen luottavaisesti pörssin kehitykseen. Nordnetin tekemässä selvityksessä niukka enemmistö suomalaisista

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales Markets Academy Sijoitukset Lassi Järvinen Asset Sales Avaus & tavoitteet Tavoitteena luoda yleiskatsaus sijoitusmarkkinoihin ja sijoittamisen perusteisiin Käydään läpi seuraavat aiheet: Sijoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto

Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu kasvun riskit markkinoiden tunnelmat jatkuuko osakemarkkinoiden

Lisätiedot

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014 Hauraita ituja Suvi Kosonen Toukokuu 2014 1 Maailmantalous kohentaa, entä Suomi? Maailmantalouden näkymät ovat parantuneet odotetusti Teollisuusmaat ovat kasvun moottori Riskit ovat kehittyvissä maissa

Lisätiedot

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien pähkäilyä ja luottamuksen mittausta Viime viikon antia: Euroalueen nousu jatkuu BoE korjasi linjaansa Suomesta karmeat

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Studia monetaria Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Lauri Kajanoja, VTT Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 25 20 15 10 5 0-5 Inflaatio Suomessa Kuluttajahintaindeksin

Lisätiedot

Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen

Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen 29.9.2014 Inflaatio hidastuu lisää saako se EKP:n toimimaan? Tulevaa Yhdysvallat: Työmarkkinat palautuvat EKP:n osto-ohjelma kiinnostaa Euroalue: Inflaatio

Lisätiedot

ODIN Kiinteistö Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Kiinteistö Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Kiinteistö Rahastokatsaus Tammikuu 2011 Nils Petter Hollekim 2010 ja tulevaisuuden näkymät ODIN Kiinteistö -rahaston arvo nousi 45,8 prosenttia vuonna 2010. Rahaston vertailuindeksi nousi samana aikana

Lisätiedot

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Alustus, Logistiikkapäivä, Kotka 25.5.2009 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden kriisin nykyvaihe Maailmantalouden

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin EUROOPAN KOMISSIO LEHDISTÖTIEDOTE Bryssel/Strasbourg 25. helmikuuta 2014 Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin Euroopan komissio on tänään julkistanut talven 2014 talousennusteensa. Sen mukaan talouden

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

nr 105 maaliskuu 2013

nr 105 maaliskuu 2013 nordea International private banking Investmentnews nr 105 maaliskuu 2013 Markkinatilanne Olemme siirtäneet osakkeet alipainoon (ylipainosta) omaisuuslajijakaumassa. Olemme huolissamme jalansijaa saavasta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot