Markkinatilanne. nordea private banking. nr 91 SY YS K U U 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinatilanne. nordea private banking. nr 91 SY YS K U U 2009"

Transkriptio

1 nordea private banking Investmentnews nr 91 SY YS K U U 2009 Markkinatilanne Viimeksi julkaistun Investment Newsin jälkeen osakepainomme on vaihdellut neutraalin ja ylipainon välillä. Tätä kirjoitettaessa osakkeet ovat ylipainossa. Myös joukkolainojen paino on vaihdellut. Tällä hetkellä ne ovat alipainossa, kuten myös käteinen. y l e i s k at s a u s Riskinottohalukkuus on kohentunut selvästi viime kuukausien aikana, kun merkit talouden elpymisestä ovat herättäneet toiveita taantuman pikaisesta päättymisestä. Joillakin maailmantalouden osa-alueilla taloudellinen toimeliaisuus näyttää kuitenkin tasaantuneen, toisilla osa-alueilla vallitsee edelleen taantuma, eikä laajapohjaista noususuhdannetta ole vielä näkyvissä. v a l u u t a t Suhtaudumme Yhdysvaltain dollariin edelleen neutraalisti. Kesäkuussa dollari ylitti 1,25 1,38 vaihteluvälin, ja sen jälkeen EUR/USD-kurssi on tasaantunut välille 1,40 1,44. Rahoituspuolella suosittelemme euroalueen sijoittajille nyt koria, jossa euron osuus on 60 % ja Sveitsin frangin 40 %. j o u k k o l a i n at Laskimme joukkolainojen painon neutraalista alipainoon heinäkuussa. Samalla lyhensimme duraatiota merkittävästi, ja se on nyt vuoden lyhyempi kuin vertailuindeksissä. Tämä kuvastaa sitä, että odotamme osakemarkkinoiden kohentuneen riskinottohalukkuuden heikentävän etenkin valtionlainojen kehitystä. Lisäsimme korkealuokkaisten yrityslainojen osuutta edelleen toukokuussa ja otimme salkkuun yritysten vaihtovelkakirjoja heinäkuussa. Molemmat toimet toteutettiin sijoitusrahastojen kautta. Valtionlainat ovat alipainossa, ja tanskalaiset kiinteistöluottolainat ja kehittyvät markkinat neutraalipainossa. o s a k k e e t Osakkeet siirrettiin neutraalista ylipainoon huhtikuussa, takaisin neutraalipainoon toukokuussa, ylipainoon taas kesäkuussa ja jälleen kerran neutraalipainoon heinäkuun alussa. Heinäkuun lopussa osakkeet nostettiin ylipainoon, jossa ne ovat sen jälkeen pysyneet. Kaiken tämän tuloksena omistuksia on vähennetty sektoreilla, joilla meillä aiemmin oli suuri ylipaino (esim. teollisuustuotteet ja palvelut). Muilla sektoreilla ja muissa omistuksissa on tehty useita muutoksia, jotta salkusta on saatu suhteellisen defensiivinen ja tasapainoinen. Kulutustavarat ja palvelut sekä päivittäistavarat ovat ylipainossa ja muita suosimiamme sektoreita ovat perusteollisuus ja tietoliikennepalvelut. Suurimmat alipainot meillä on terveydenhuolto- ja yhdyskuntapalvelut -sektoreilla. Jørgen Jakobsen Head of Investment Department, Nordea Bank S.A. t i l a a i n v e s t m e n t n e w s h e l p o s t i sä h k ö p o s t i t s e : k i r j a u d u s i s ä ä n ww w.n o r d e a p r i v at e b a n k i n g.c o m ta i o ta yh t e y t tä sa l k u n h o i ta j a a s i. Nordea News Onko nyt aika tasapainottaa salkkua? Kuukauden rahasto: Nordea 1 Global Value Fund Nordea tarjoaa parhaita private banking palveluja Luxemburg noudattaa OECD:n standardeja Minkälaiset ovat kiinteistömarkkinoiden näkymät? OECD:n johtavat indikaattorit & OECD:n kasvu OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change NORDEA Investment News Syyskuu

2 p ä ä k i r j o i t u s Hyvät lukijat Investment Newsin edellisessä numerossa arvelimme, että käänne rahoitusmarkkinoilla oli lähellä. Tämä näyttää nyt yhä varmemmalta, ja myös reaalitaloudessa nähdään positiivisia merkkejä tietyillä osa-alueilla. Osa suotuisasta kehityksestä perustuu todennäköisesti valtioiden vahvoihin tukitoimiin eri puolilla maailmaa. On kuitenkin vaikea sanoa, miten kestäväksi talouskasvu muodostuu ja onko myöhemmin tulossa takaiskuja. Olemme kuitenkin varovaisen optimistisia rahoitusmarkkinoiden ja erityisesti osakemarkkinoiden lähitulevaisuuden kehityksen suhteen, vaikka osakekurssit ovatkin saattaneet nousta hieman liikaa. Emme myöskään usko inflaation kiihtyvän lähiaikoina, joten myös joukkolainat vaikuttavat suhteellisen houkuttelevilta. Nordean heinäkuussa julkistama toisen vuosineljänneksen tulos oli edellisneljännesten tapaan hyvä. Tuotot olivat vahvat ja luottotappiot hallinnassa. Talousalan lehdissä pohdittiin kesän aikana veronkiertoa ja pankkisalaisuutta etenkin sen jälkeen, kun OECD ilmoitti Luxemburgin ja Sveitsin olevan sen niin kutsutulla harmaalla listalla. Luxemburg siirrettiin kuitenkin OECD:n valkoiselle listalle 8. heinäkuuta, kun se täytti vaadittavat kriteerit. Sveitsi lisätään listalle todennäköisesti lähitulevaisuudessa. Muutoksista kerrotaan sivulla 8. Jos sinulla on tähän asiaan liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä sijoitusjohtajaasi. Lopetan kirjoitukseni pieneen mainospalaan. Se koskee kuukauden rahastoa, joka on Global Value Fund. Rahaston salkunhoitajana on puolentoista vuoden ajan toiminut Jørn Linde Andersen. Rahasto hyödyntää value-sijoitusprosessia, ja sen kehitys on ollut vakuuttavaa. Jørn Lindellä on vankka kokemus rahastoista, sillä hän on menestyksekkäästi hoitanut vastaavaa rahastoa noin kahdeksan vuoden ajan. Global Value Fund tarjoaa siten houkuttelevan pitkän aikavälin mahdollisuuden kansainvälisille osakesijoittajille. Toivotan teille kaikille hyvää syksyä. Terveisin Jhon Mortensen nordea private banking investment news Toimittaja: Nordea Bank S.A. P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Tel Fax Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Postfach CH-8034 Zürich Tel Fax Nordea S.A. julkaisee Investment News - sijoitusuutiset Nordea A/S:n luvalla. Nordea A/S toimii sijoitusyhtiönä Isossa-Britanniassa SFA:n sääntöjen mukaisesti. Investment Newsin ainoana tavoitteena on tiedottaminen. Materiaalin kopioiminen mekaanisesti, valokuvaamalla tai muilla keinoin on kielletty. Julkaisua ei missään tapauksessa saa tulkita siinä mainittujen arvopapereiden myynti- tai ostosuositukseksi. Sen sisältämät tiedot ovat peräisin luotettaviksi uskotuista lähteistä, mutta Nordea Bank S.A. ei voi taata tietojen oikeellisuutta. Nordea -konsernin yhtiöillä voi olla pitkätai lyhytaikaisia sijoituksia tässä julkaisussa mainittuihin arvopapereihin tai niiden johdannaisiin. On mahdollista, että yksittäiset Nordea-konsernin työntekijät eivät yhdy tässä julkaisussa esitettyihin suosituksiin tai mielipiteisiin. 2 NORDEA Investment News Syyskuu 2009

3 k o k o n a i s k u v a Myötätuulessa eteenpäin? Elokuussa saatiin hyviä uutisia kansainvälisestä talouskasvusta. Talous on vuoden toisella neljänneksellä kasvanut muun muassa Ranskassa, Saksassa, Japanissa ja Hongkongissa. Ensi näkemältä vaikuttaa siltä, että tämä olisi riittävä peruste maaliskuun alussa alkaneelle yllättävän jyrkälle nousulle osakemarkkinoilla. Jos taantuma on todella ohitettu, se oli yksi jyrkimmistä toisen maailmansodan jälkeen. Ne, jotka aikaisemmin varoittelivat 1930-luvun laman kaltaisesta asteittain jyrkkenevästä laskusta, ovat joutuneet muuttamaan ennusteitaan radikaalisti. Ovatko viime aikoina saadut todisteet elpymisestä kuitenkaan merkki kestävän talouskasvun alkamisesta? Vai onko kyseessä lyhytaikainen nousupyrähdys pitkässä alamäessä? Kansainvälisen talouden vahva vastustuskyky on saanut useat analyytikot ymmälleen, ja he ovat edelleen skeptisiä. Epäilijät kyllä myöntävät, että suhdanteen pohja on todennäköisesti saavutettu, mutta heidän mielestään tämä ei kuitenkaan tarkoita suoranaista elpymistä. BKT:n kasvu Germany Japan USA ristiriitainen k u v a Viimeaikaiset taloustiedot eivät ole millään mittarilla mitattuna yhdenmukaisia. Esimerkiksi Yhdysvaltain työllisyystilastot ovat olleet odotuksia myönteisempiä, mutta niiden ei voida katsoa katkaisseen trendiä. Ne ovat myöskin jyrkässä ristiriidassa heikkojen vähittäiskauppatietojen kanssa. Viimeksi mainittujen mukaan yksityinen kulutus on edelleen supistunut tässä maailman suurimmassa taloudessa, jossa myös talouskasvu kutistuu edelleen. Olosuhteet Yhdysvaltain elintärkeillä asuntomarkkinoilla ovat selvästi kohentuneet viime aikoina, mutta kyseessä on pikemmin tasaantuminen kuin elpyminen. Lisäksi työttömyys kasvaa yhä ja pankkien luotonanto polkee paikallaan. Sijoittajat ovat kuitenkin reagoineet osakemarkkinoiden positiivisiin yllätyksiin hurmoksella ja näyttävät jättäneen negatiiviset tiedot täysin huomiotta. Vaikka saattaa näyttää siltä, että sijoittajat ohittavat huonot uutiset vain, koska eivät halua kuulla niitä, optimisteilla on myös hyviä syitä iloonsa. Näitä ovat esimerkiksi yritysten odotettua paremmat tulokset (jotka perustuvat osittain varastojen uudelleen kasvattamiseen ja siihen, että jotkut yritykset ovat pystyneet hyödyntämään hinnoitteluvaltaa). pa n k k i s e k t o r i e i ol e vi e l ä tä y s i n s e lv i l l ä ve s i l l ä Positiiviset yllätykset eivät kuitenkaan heijastu reaalitalouteen yleisesti. Jotkut yritykset menestyvät, toisen riutuvat jopa samalla toimialalla. Kahtiajako on erityisen selvä Yhdysvaltain pankkisektorilla: investointipankit ovat tehneet ennätyksellisiä tuloksia korko-, hyödyke-, valuutta- ja osakemarkkinatakaustoiminnassaan, kun taas toiset rahoitusalan yhtiöt ovat käyneet eloonjäämiskamppailua (jopa 77 valtion takauksista nauttivaa yhdysvaltalaispankkia on kaatunut pelkästään vuonna 2009). Samalla ongelmaluottojen määrä kasvaa koko sektorilla ja yritysten maksuhäiriöt ovat kaiken kaikkiaan yleisempiä kuin koskaan aikaisemmin. k u l u t ta j a t o v a t v a r o v a i s i a Hallitusten elvytyspaketit ja keskuspankkien tukitoimet ovat myös osaltaan luoneet optimismia osakemarkkinoilla. Tämä on kuitenkin toistaiseksi perustunut psykologiaan, eikä näiden toimien konkreettisista vaikutuksista talouteen ole juurikaan merkkejä. Todennäköisin selitys viimeaikaiseen taloudellisen toimeliaisuuden piristymiseen on ainakin Euroopassa se, että yksityishenkilöt ovat jatkaneet kuluttamistaan, vaikka talouden romahtamisesta on saatu vakavia varoituksia. Kuluttajat ovat kuitenkin olleet tarkkoja siitä, mitä he ostavat ja millä hinnalla. Elintarvikkeiden ja energian hintojen inflaatiota hillitsevä vaikutus on asia erikseen. Jotkut viime aikojen kulutustrendeistä eivät myöskään liene kestäviä: esimerkiksi valtioiden tuki uusien autojen hankinnalle piristää autoteollisuutta vain väliaikaisesti. Sijoittajat joutuvatkin miettimään, jatkavatko yksityishenkilöt kuluttamista. Jos vastaus on ei, tai jos kuluttajat pysyvät tarkkoina valinnoissaan, monien yritysten on vaikea nostaa hintoja tasolle, joka varmistaisi yritysten henkiinjäännin. NORDEA Investment News Syyskuu

4 j o u k k o l a i n at ja v a l u u ta t Maailmantalous, yritysten luottamus ja Yhdysvaltojen asuntomarkkinat nousussa Talouskasvu oli yllättävän reipasta vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Japanin, Saksan ja Ranskan kasvuprosentit olivat positiiviset, kun taas Yhdysvalloissa BKT supistui yhden prosentin, mikä oli paljon odotettua parempi lukema. Tähän mennessä julkaistujen heinä- ja elokuun lukujen mukaan markkinat uskovat laajalti, että Yhdysvallat palaa kasvu-uralle kolmannen neljänneksen aikana. Yksi merkki tästä on yritysten luottamusta kuvaavien indikaattorien jatkuva kohentuminen. Lisäksi tuoreet raportit osoittavat Yhdysvaltojen omakotimarkkinoiden kohentuneen. Uusien talojen myynti kasvoi 9,6% heinäkuussa ja asuntojen myyntiaika oli lyhentynyt heinäkuussa 7,5 kuukauteen, kun se oli kesäkuussa 8,5 ja toukokuussa 9,7 kuukautta. Saksan Ifo-indeksi tukee eurooppalaisten yritysten luottamusta mittaavia elokuisia tutkimuksia, jotka viittaavat siihen, että talous on kohentumassa laajalla rintamalla. Odotamme Saksan talouden kasvavan 5% ja koko euroalueen talouden 3% kolmannella neljänneksellä. i n f l a a t i o e d e l l e e n k u r i s s a, t y ö t t ö m y y s pa h e n e e Inflaatio on viime aikoina kiihtynyt maailmanlaajuisesti lähinnä raaka-aineiden kohonneiden hintojen vuoksi, mutta tilanne ei ole huolestuttava. Heikko lenkki suotuisassa kehityksessä on kuitenkin työttömyys. Työttömyys on lisääntynyt maailmanlaajuisesti 8,3 prosenttiin ja pysynee korkeana lähitulevaisuudessa. Otettuamme kaikki mainitut tekijät huomioon olemme pienentäneet korkosijoitusten painoa ja lyhentäneet duraatiota niin että se on vuoden lyhyempi kuin vertailuindeksin duraatio. Valtionlainat ovat tällä hetkellä alipainossa, yrityslainat ylipainossa ja tanskalaiset kiinteistöluottolainat neutraalipainossa. Viimeksi mainituissa suosimme pitkiä lainoja, joiden tuottotaso on 5% ja 6%. v a l u u t ta k u r s s i t EUR/USD-cross-kurssi on pysynyt jo jonkin aikaa vaihteluvälissä 1,38 1,44 emmekä odota sen juurikaan muuttuvan seuraavien kolmen kuukauden aikana. Uskomme kuitenkin globaalia kasvua ennakoivien indikaattorien kohentuvan selvästi vuoden vaihteen lähestyessä. Odotamme esimerkiksi Yhdysvaltojen ISM-indeksin ja euroalueen PMI-indeksin nousevan reilusti yli 50:een. Yhdysvaltalaisten joukkolainojen tuottotaso noussee noihin aikoihin suhteessa vastaaviin euroalueen joukkolainoihin. Öljyn hinta ja rahoitusmarkkinoiden riskinottohalukkuus saattavat kuitenkin heikentää Yhdysvaltojen dollaria, kun talouskasvun odotetaan olevan melko vahvaa tämän vuoden jälkipuoliskolla. Tämän vuoksi pidämme dollarin painon neutraalina yksilöllisesti hoidetuissa salkuissamme. Pohjoismaissa Norjan talousluvut ovat pysyneet hyvinä kesän aikana. Tämä viittaa siihen, että keskuspankki Norges Bank saattaa nostaa ohjauskorkoa jo lokakuussa, tai ehkä jopa syyskuussa. Tämän jälkeen se on todennäköisesti varovainen, koska ohjauskorkoja nostettaneen muissa maissa paljon myöhemmin ja jos Norges Bankin koronnostot ovat liian aggressiivisia, Norjan kruunu saattaa vahvistua liikaa. Siksi Norges Bank nostaa ohjauskorkoa todennäköisesti joka toisessa rahapoliittisessa kokouksessaan. Ohjauskorko nousisi näin 2,25 prosenttiin kesään 2010 mennessä. Odotammekin Norjan kruunun vahvistuvan 8,40:een (suhteessa euroon) seuraavien kolmen kuukauden aikana ja 8,20:een ensi kesään mennessä. Muista valuutoista suosimme (jälleen suhteessa euroon) esimerkiksi Ruotsin kruunua ja Englannin puntaa. Rahoituspuolella suosittelemme euroalueen sijoittajille nyt koria, jossa euron osuus on 60% ja Sveitsin frangin 40%. s i j o i t u k s e t r a h o i t u s t r e n d i e n n u s t e e t v i i t e l a i n o j e n tu o t o t ja od o t u k s e t NOK GBP SEK % 60% EUR SFR n y t EUR/USD EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/DKK EUR/NOK EUR/SEK USD/JPY k k e n n u s t e n y t u s a 10 y e a r s m o n t h s 0.29 s a k s a 10 y e a r s m o n t h s 0.74 b r i ta n n i a 10 y e a r s m o n t h s k k e n n u s t e n y t r u o t s i 10 y e a r s m o n t h s 0.50 ta n s k a 10 y e a r s m o n t h s 1.40 n o r j a 10 y e a r s m o n t h s k k e n n u s t e 4 NORDEA Investment News Syyskuu 2009

5 o s a k k e e t Miten tästä eteenpäin Uskomme osakemarkkinoiden saavuttaneen pohjalukemat maaliskuussa. Tämänhetkisen strategiamme mukaisesti pidämme osakkeet ylipainossa mutta haluamme toimia osakemarkkinoilla aktiivisesti. Joidenkin indikaattorien mukaan pian saattaa olla aika kotiuttaa osa voitoista. s u u n ta on ny t yl ö s pä i n Muutimme osakkeiden painon neutraaliksi hyvin lähellä markkinoiden maaliskuista pohjakosketusta, ja huhtikuussa nostimme osakkeet ylipainoon. Sen jälkeen osakkeiden paino on vaihdellut neutraalin ja ylipainon välillä. Tavoitteenamme on ollut pysyä markkinakehityksen tasalla, eli olemme myyneet, kun kurssit ovat olleet nousussa, ja ostaneet, kun kurssit ovat olleet laskussa. Tämä strategia on ollut hyvin suotuisa kokonaistuoton kannalta. Emme näe mitään syytä muuttaa tätä strategiaa toistaiseksi, koska mielestämme pohja todella saavutettiin maaliskuussa ja uskomme kurssien nousevan huomattavasti lähiaikoina. Jossain vaiheessa saattaa olla taktisesti järkevää palauttaa osakkeet neutraalipainoon, koska ne ovat nyt ylipainossa ja markkinat ovat nousussa. n ä i tä i n d i k a at t o r e i ta ka n n at ta a s e u r a t a Useat sijoittajien asennetta mittaavat tutkimukset erityisesti Yhdysvalloissa ovat viime aikoina olleet optimistisempia kuin kertaakaan finanssikriisin puhjettua noin kaksi vuotta sitten. Tilanne on täysin päinvastainen kuin helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa, jolloin markkinat olivat romahtaneet pohjatasolle ja vastaavien tutkimusten mukaan indikaattorit olivat heikommat kuin koskaan aiemmin. Tutkimuksissa havaittu optimismi saattaa viitata siihen, että useimmat sijoittajat ovat ehkä jo sijoittaneet koko sijoitusvarallisuutensa eikä heillä ole enää kovin paljon ostovoimaa kurssien siivittämiseksi. S&p 500 tulos/osake-ennusteet USD/share EPS estimate in 2009 EPS estimate in 2010 Jan/07 May/07 Sep/07 Jan/08 May/08 Sep/08 Jan/09 May/09 Kiina on potentiaalinen markkinajohtaja Kiinan osakemarkkinat saavuttivat pohjansa jo vuonna 2008 eli noin neljä kuukautta aiemmin kuin useimmat länsimaat. Tämän vuoden elokuussa kiinalaisten osakkeiden kurssit sukelsivat 20 % hyvin nopeasti. Kurssit olivat nousseet lähes 100 % pohjatasoltaan, joten voittojen kotiuttaminen oli järkevää. Kiina saattaa kuitenkin olla jälleen tiennäyttäjä ja tällä kertaa suunta on alaspäin. Hieman lohtua tuo se, että kuparin hinta on pysynyt suhteellisen vakaana Kiinassa nähdystä myyntiaallosta huolimatta. Kuparin hinta on perinteisesti ollut luotettava taloudellisen toimeliaisuuden ennakoiva indikaattori. Tämä on positiivinen merkki, koska Kiina on selvästi maailman suurin kuparin kuluttaja. Yhdysvaltalainen markkinoiden volatiilisuutta mittaava VIX-indeksi heijastaa sitä, kuinka halukkaita sijoittajat ovat maksamaan myyntioptioista. Se on siten hyvä markkinoiden yleisen levottomuuden mittari. VIX-indeksi on nyt alle tason, jolla se oli Lehman Brothersin mennessä nurin lähes vuosi sitten. Tämä saattaa merkitä sitä, että markkinat eivät ole kovin hermostuneet. Pitkän aikavälin tarkastelussa indeksi ei ole kuitenkaan vielä lähelläkään kaikkien aikojen alinta tasoaan ja saattaa jatkaa laskuaan. s e k t o r i s u o s i t u k s e t Suosikkisektorimme on tällä hetkellä kulutustavarat ja -palvelut, koska se todennäköisesti hyötyy taloustilanteen ja kuluttajien luottamuksen kohentumisesta. Näkemyksemme tällä sektorilla on laajapohjainen, eli olemme sijoittaneet vähittäiskauppaan, ravitsemusalaan, mediaan ja autoteollisuuteen. Suhtaudumme aiempaa varovaisemmin teknologiasektoriin, jonka kehitys on ollut vahvaa. Tutkimusten mukaan se on kaikkein ylipainotetuin sektori ammattimaisten sijoittajien keskuudessa. NORDEA Investment News Syyskuu

6 omai su us laj ijakau ma Pohjois-Amerikka Käänne Pohjoismaat Merkit talouden elpymisestä ovat luoneet optimismia rahoitusmarkkinoille viime aikoina, mutta kesän aikana on esiintynyt myös suuria ailahteluja. Eurooppa Japani Kehittyvät markkinat tasapainoinen salkku osake salkku 7.5% 14% 6% Osakkeet 55% JVK 61% Japani Käteinen 19% 37.5% NEUTRAALI Osakkeet 50% JVK 40% Käteinen 10% Eurooppa US Kehittyvät markkinat NEUTRAALI Eurooppa (sis. Pohjoismaat) 60% US 25% Japani 5% Kehittyvät markkinat 10% Suositukset Viimeksi julkaistun Investment Newsin jälkeen olemme nostaneet osakkeet ylipainoon ja laskeneet joukkolainat ja käteisen alipainoon. Joukkolainasalkussa meillä on alipaino valtionlainoissa ja ylipaino yrityslainoissa. Tanskalaiset kiinteistöluottolainat ovat neutraalipainossa. Osakesalkussa puolestaan Eurooppa ja kehittyvät markkinat ovat ylipainossa, kun taas Yhdysvallat on alipainossa ja Japani neutraalipainossa. Valuutoista suosimme pohjoismaisia valuuttoja ja pidämme Yhdysvaltain dollarin neutraalipainossa. 6 NORDEA Investment News Syyskuu 2009 Etenkin alkukesästä osakemarkkinoiden suunta oli alaspäin, mutta myöhemmin ne lähtivät vahvaan nousuun. Tämä odottamaton kehitys perustui toisen neljänneksen tulosraportteihin, jotka ylittivät odotukset lähes koko yritysmaailmassa. Myös useat tilastotiedot ovat viime aikoina tukeneet yleistä riskinottohalukkuutta ja etenkin intoa sijoittaa osakkeisiin ja yrityslainoihin. Tilastojen mukaan makrotalouden kehitys on kääntymässä parempaan suuntaan, joskin vain tietyiltä osin. Tiedot ovat saaneet jotkut tarkkailijat vakuuttuneiksi siitä, että maailmantalouden taantuman aallonpohja on saavutettu ja kolmannen neljänneksen kasvunäkymät ovat suhteellisen vahvat. Tästä huolimatta, ja vaikka osakekurssit saattavat nousta vielä lisää vallitsevan optimismin myötä, maailmantalouden noususuhdanteen kestävyydestä ei ole mitään takeita. Monilla talouden osa-alueilla on edelleen paljon epävarmuutta tätä kirjoitettaessa. Korkotuotteissa yrityslainojen riskipreemiot ovat supistuneet edelleen viime kuukausina. Kasvatimme hiljattain näiden sijoitusten osuutta salkussamme ostamalla eurooppalaisiin vaihtovelkakirjoihin erikoistuneen rahaston. Nykyinen tuottotaso on suhteellisen korkea tällä korkosijoitusten osa-alueella, ja sijoitukset hyötyvät osakemarkkinoiden noususta sekä yrityslainojen riskipreemioiden supistumisesta. Uskomme kaiken kaikkiaan, että joukkolainat ovat suhteellisen houkuttelevia. Tämä perustuu näkemykseemme, jonka mukaan lähiaikoina esiintyy vain vähän jos lainkaan inflaatiopaineita, sillä vuotuinen inflaatio on tällä hetkellä negatiivinen. Osakkeiden osalta uskomme yleisen markkinatrendin pysyvän positiivisena ja pidämme osakkeet ylipainossa yllä mainituista syistä. Nykyinen omaisuuslajijakauma on esitetty viereisellä palstalla.

7 n o r d e a n e w s Onko nyt aika tasapainottaa salkkua? Parin erittäin levottoman vuoden jälkeen sijoittajien on aika tarkastella sijoitussalkkujaan ja tarkistaa sijoitusstrategiansa. Sijoitusstrategian noudattaminen myös vaikeina aikoina on yleensä olennaisen tärkeää. Markkinat voivat kuitenkin olla petolliset, joten oikeiden sijoituspäätösten tekeminen ei ole aivan yksinkertaista. Salkun tuotto määräytyy pitkällä aikavälillä suureksi osaksi eri omaisuuslajien osuuden perusteella. Erityisesti osakkeiden ja joukkolainojen jakauma on tärkeä. Koska markkinatilanne kuitenkin vaihtelee ajan myötä, myös omaisuuslajien osuudet sijoitussalkussa vaihtelevat. Tietyn sijoitusprofiilin ylläpitämiseksi salkkua on siis aika ajoin tarpeen tasapainottaa. Päätösten tekeminen pitkällä aikavälillä ei kuitenkaan ole aina helppoa, sillä markkinoiden ilmapiiri voi antaa harhaanjohtavia merkkejä siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. p s y k o l o g i n e n an s a Vuonna 2003 IT-kuplan puhkeamisen jälkeen tehty tutkimus (katso kuva alla) osoittaa selvästi, että osakemarkkinoiden tuottojen kehittyessä myönteisesti sijoittajista tulee optimistisia ja he etsivät lisää mahdollisuuksia, toisin sanoen he kasvattavat osakkeiden osuutta salkussaan. Osakemarkkinoiden laskiessa käy päinvastoin. Suuri osa tarjolla olevasta tiedosta koskee lyhyen aikavälin markkinatilannetta, jolloin tunteet ja henkilökohtaiset mieltymykset pääsevät häiritsemään päätöksentekoprosessia. Näin painopiste siirtyy pois pitkän aikavälin strategiasta. Markkinoilla liikutaan ahneuden ja pelon välillä, ja on inhimillistä antaa myö- Ilman tasapainottamista riskiprofiilissa saattaa tapahtua ei-toivottuja muutoksia 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% Keskisuuri riski Suuri riski Osakkeiden osuus salkusta Esimerkki: Sijoitusaika on 6 vuotta Keskisuuri riski Pieni riski Keskisuuri riski 30% 25% Pieni riski Pieni riski Suurin mahd. tappio 0 % Keskisuuri riski Suurin mahd. tappio -10 % Suuri riski Suurin mahd. tappio -20 % ten näille voimakkaille psykologisille vaikutteille. Ostaminen osakemarkkinoiden nousupyrähdyksen jälkeen ja myyminen markkinoiden laskun jälkeen on tuskin kuitenkaan paras strategia. s a l k k u ha l l i n ta a n ta s a p a i n o t ta m i s e n av u l l a Jokaisen sijoituspäätöksen tulisi perustua pitkän aikavälin sijoitusprofiiliin (eli osakkeiden ja joukkolainojen osuuteen). Kunnollinen sijoitusprofiili auttaa sijoittajia välttämään rahoitusmarkkinoiden sudenkuopat. Sijoitusprofiiliin turvautuminen voi kuitenkin tarkoittaa, että toimitaan vastoin vallitsevaa trendiä: joskus osakkeiden osuutta on vähennettävä osakemarkkinoiden nousun jälkeen ja kasvatettava niiden laskun jälkeen. Jos näin ei toimita, salkkuun sisältyvät riskit voivat muuttua merkittävästi. Kannustamme siksi sijoittajia keskustelemaan tasapainottamisesta sijoitusjohtajansa kanssa. Markkinoiden ilmapiirin vaikutus sijoittajiin Suotuisa markkinailmapiiri Sijoittajien motiivit nousevilla markkinoilla 10% 60% 30% Rahan ansaitseminen Hajauttaminen Tappioiden välttäminen Epäsuotuisa markkinailmapiiri Sijoittajien motiivit laskevilla markkinoilla 15% 15% 70% Rahan ansaitseminen Tappioiden välttäminen Hajauttaminen Lähde: The Art of Asset Allocation, David M. Darst, CFA, McGraw-Hill, 2003 Kuukauden rahasto: Nordea 1 Global Value Fund Osakkeiden valinta on erittäin tärkeää Monet osakkeet ovat nyt nousseet vahvasti maaliskuun pohjalukemista. Sijoittajien ei kuitenkaan ole liian myöhäistä päästä mukaan markkinoille. Nordea 1 Global Value Fund rahastoon valikoidaan yhtiöitä, jotka ovat aliarvostettuja niiden pitkän aikavälin potentiaaliin nähden. Jørn Linde Andersen Fund Manager, Nordea 1 Global Value Fund Salkussa on sellaisten suurten blue chip yhtiöiden osakkeita, joiden toiminta on vahvaa ja taseet vakaat. Kun pöly laskeutuu finanssimarkkinoilla, perustekijöistä tulee jälleen tärkeitä samoin kuin arvostuksesta. Salkunhoitaja Jørn Linde Andersen kiinnittää huomiota juuri näihin tekijöihin. Rahasto on suunnattu sijoittajille, joiden sijoitusaika on 3 5 vuotta, ja se sisältää hyvin hajautetun valikoiman arvostettuja yhtiöitä. Näiden yhtiöiden brandit ovat tunnettuja, tulokset vakaat, kasvu suhteellisen ennustettavaa ja taseet vahvat. Arvostukset eivät kieltämättä ole enää mitenkään halpoja. Osakemarkkinoiden nousupyrähdyksestä huolimatta tämänhetkinen ympäristö tarjoaa kuitenkin kiinnostavia mahdollisuuksia kärsivällisille ja pitkäjänteisille sijoittajille, joille on tärkeintä tuloksentekokyky ja joilla on riittävästi itsekuria olla maksamatta liikaa. Tie ylös yhdestä sodanjälkeisen ajan pahimmista taantumista on epätasainen, joten osakkeiden valinta on erittäin tärkeää. NORDEA Investment News Syyskuu

8 n o r d e a n e w s Nordea tarjoaa parhaita private banking palveluja Nordean private banking palvelut valittiin Euroopan parhaiksi tutkimuksessa, jonka on toteuttanut MyPrivateBanking.com. Tutkimuksessa arvioitiin Euroopan 20 merkittävimmän private banking palvelujen tarjoajan asiakaspalvelun laatua, sijoitusehdotuksia ja varallisuudenhoidon kokonaiskuluja. Analyytikot ottivat yhteyttä kaikkiin näihin pankkeihin testiasiakkaina. Vertailussa olivat mukana ainoastaan pankkien Sveitsissä toimivat sivukonttorit, jotta tuloksista saatiin vertailukelpoisia. Useiden pankkien palvelu todettiin erityisen hyväksi ja niiden sijoitusstrategiat asiakaslähtöisiksi. Tutkimuksen tulokset kertovat kuitenkin, että paras kaikista oli Nordea, joka sai 79 pistettä 100:sta. Kukin pankki voi saada tutkimuksessa enintään 100 pistettä. Keskimäärin pisteitä kertyi 52, ja useimpien pankkien pistemäärä oli Yli neljäsosalla pankeista pistemäärä oli kuitenkin enintään 40. Tämä kertoo, että useimpien pankkien kohdalla ilmeni olennaisia heikkouksia yhdellä tai useammalla tarkastelun kohteena olleella osa-alueella. t i e t o a my p r i v at e b a n k i n g.co m -s i v u s t o s ta MyPrivateBanking.com on ensimmäinen riippumaton tietoa ja verkostoitumismahdollisuuksia tarjoava sivusto, joka on suunnattu private banking asiakkaille ja varallisuudenhoitajien asiakkaille ympäri maailmaa. Se on ainoa kansainvälinen tällaisille asiakkaille suunnattu sivusto, joka on täysin riippumaton pankeista tai muista finanssipalvelujen tarjoajista. Nordea ei ole teettänyt tässä mainittua tutkimusta eikä maksanut siitä. Lisätietoja on Internetissä osoitteessa Luxemburg noudattaa OECD:n standardeja Huhtikuussa järjestetyn G20-maiden kokouksen jälkeen Luxemburg on muuttanut tietojen vaihtoa koskevia ehtoja useiden maiden kanssa tekemissään verotussopimuksissa. Luxemburg ja Yhdysvallat sopivat muuttavansa vuoden 1996 kaksinkertaista verotusta estävän sopimuksen tietojen vaihtoa koskevia ehtoja. Sen jälkeen vastaavia muutoksia on tehty sopimuksissa, joita Luxemburg on tehnyt Ison-Britannian, Suomen, Itävallan, Alankomaiden, Ranskan, Tanskan, Norjan, Armenian, Qatarin, Bahrainin ja Intian kanssa. Luxemburg ilmoitti , että se on täyttänyt OECD:n suositusten mukaiset standardit, ja OECD on vahvistanut, että Luxemburg on nyt sen valkoisella listalla, kuten suurimmat EU-maat. Sveitsi neuvottelee parhaillaan vastaavanlaisista muutoksista useisiin verotussopimuksiin. Tietojen antamista koskevien ehtojen muutosten jälkeen sopimuksen piiriin kuuluvien maiden verohallinto voi saada tietoa rahoituslaitosten asiakkaista jossakin toisessa sopimuksen piiriin kuuluvassa maassa. Tietoa voidaan kuitenkin antaa vain tietyt ehdot täyttävän konkreettisen pyynnön perusteella. Tietoja ei vaihdeta automaattisesti, eikä tietoa anneta yleisten kyselyjen perusteella (ns. tietojen kalastelu). Muutokset eivät yleensä vaikuta taannehtivasti. Kyselyn tekevä maa saa tietoa ainoastaan tapahtumista, jotka on tehty muutosten voimaantulon jälkeen. Muutosten odotetaan tulevan voimaan Luxemburgin kohdalla ainoa poikkeus tästä on Yhdysvaltojen kanssa tehty sopimus, joka mahdollistaa tietojen pyytämisen tai sen jälkeen toteutetuista tapahtumista. Minkälaiset ovat kiinteistömarkkinoiden näkymät? Finanssikriisin laukaisseesta Lehman Brothersin romahduksesta on nyt kulunut noin vuosi. Romahdus johti yhteen kaikkien aikojen syvimmistä taantumista, joka laski myös kiinteistöjen hintoja. Ranskassa ja Espanjassa järjestettävissä tulevissa seminaareissamme kerromme tämänhetkisistä sijoitusnäkemyksistämme ja paikalliset asiantuntijat kertovat näkemyksensä kiinteistöjen hinnoista. Voit ilmoittautua seminaareihin osoitteessa com/seminars tai ottamalla yhteyttä sijoitusjohtajaasi. Pvm Kellonaika Kieli Paikka Kaupunki Maa Norja Four Seasons Tourettes Ranska Tanska Four Seasons Tourrettes Ranska Routsi Four Seasons Tourrettes Ranska Suomi Four Seasons Tourrettes Ranska Norja H10 Andalucia Plaza Marbella Espanja Englanti Los Naranjos Marbella Espanja Tanska H10 Andalucia Plaza Marbella Espanja Saksa Hotel Kempinski Estepona Espanja Ruotsi H10 Andalucia Plaza Marbella Espanja 8 NORDEA Investment News Syyskuu 2009

laskumarkkinaralli. Valuutat Palautimme Yhdysvaltain dollaripainon

laskumarkkinaralli. Valuutat Palautimme Yhdysvaltain dollaripainon #90 Toukokuu 2009 NORDEA BANK S.A. Nordea News Vuosi alkoi vahvasti Kuukauden rahasto Uusi strukturoitu tuote Sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin Markkinatilanne Yleiskatsaus Nostimme osakkeet neutraalipainoon

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea private banking Investmentnews nr 9 Joulukuu 9 Markkinatilanne Omaisuuslajijakaumaa ei ole muutettu edellisen Investment Newsin jälkeen. Ylipainotamme edelleen osakkeita ja vastaavasti alipainotamme

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 93 maaliskuu 1 Markkinatilanne Mielestämme oli järkevää palauttaa kaikkien omaisuuslajien painotus neutraaliksi vuoden 9 lopussa markkinoilla vallitsevan

Lisätiedot

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme -1.5 #88 - JOULUKUU 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2008 Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa

Lisätiedot

INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010

INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 21 Markkinatilanne Kasvuodotukset ovat heikentyneet monessa keskeisessä taloudessa, ja olemmekin siirtyneet aiempaa defensiivisempään

Lisätiedot

Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon

Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon # 8 6 - TO U KO K U U 2 0 0 8 - N O R D E A B A N K S. A. Nordea News Nordea Euroopan luotetuin pankki CDS-tasolla mitattuna Aletheia nimitetty Nordea 1 - North American equities -alarahaston sijoitusneuvojaksi

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 97 maalis-huhtikuussa 2011 Markkinatilanne in luonnonkatastrofi, jatkuva geopoliittinen epävarmuus ja kasvavat inflaatiopaineet ovat pakottaneet meidät

Lisätiedot

INVESTMENTNEWS. Markkinatilanne NORDEA NEWS

INVESTMENTNEWS. Markkinatilanne NORDEA NEWS NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 9 TOUKO-KESÄKUU 21 Markkinatilanne Ottaen huomioon viimeaikaisen levottomuuden markkinoilla, erityisesti valuuttamarkkinoilla, olemme tehneet strategiseen

Lisätiedot

nr 105 maaliskuu 2013

nr 105 maaliskuu 2013 nordea International private banking Investmentnews nr 105 maaliskuu 2013 Markkinatilanne Olemme siirtäneet osakkeet alipainoon (ylipainosta) omaisuuslajijakaumassa. Olemme huolissamme jalansijaa saavasta

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 101 maaliskuu 2012 Markkinatilanne Rahoitusmarkkinoiden näkymät ovat valoisammat kuin aikoihin. Yhdysvalloissa on näkyvissä merkkejä talouden elpymisestä

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 103 syyskuu 2012 Markkinatilanne Ilmapiiri sijoittajien keskuudessa on kohentunut merkittävästi kolmannen neljänneksen aikana. Tästä voimme kiittää

Lisätiedot

Talousnäkymät Syyskuu 2009

Talousnäkymät Syyskuu 2009 Talousnäkymät Syyskuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 27.8.2009

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Talousnäkymät Toukokuu 2009

Talousnäkymät Toukokuu 2009 Talousnäkymät Toukokuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Reijo Heiskanen reijo.heiskanen@nordea.com Puh. +358 9 1655 9942 Mennyt painoon

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Kevät

Sijoitusstrategia. Kevät 2015 Sijoitusstrategia Kevät Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantaloudesta... - 2 - ja oletukset koroista ja valuutoista...

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 ODIN Rahastot

Vuosikertomus 2009 ODIN Rahastot Vuosikertomus 29 ODIN Rahastot I TAMMIKUU 21 Sisältö 3 Hyvä vuosi osakemarkkinoilla 4-6 Salkunhoitajien kommentit 7 ODIN Rahastojen Suomen tiimi palveluksessanne - Yhteenveto vuodesta 29 ja näkymät vuoteen

Lisätiedot

TODELLA PALJON 24 KUN ASIAT MUUTTUVAT

TODELLA PALJON 24 KUN ASIAT MUUTTUVAT TAMMIKUU 2015 KUN ASIAT MUUTTUVAT TODELLA PALJON 24 KASVUA ODOTETTAESSA 4 Päästrategi: Uusia bear-markkinoita ei ole luvassa 9 Infrastruktuuri 13 Trendit juuri nyt 15 MIKSI ÖLJYN HINTA LASKEE? 18 MIHIN

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Syksy

Sijoitusstrategia. Syksy 2013 Sijoitusstrategia Syksy Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantalouden kehityksestä... - 2 - ja oletukset rahoitusmarkkinoista...

Lisätiedot

Talouskatsaus 2/2015 3,5E 7,5E

Talouskatsaus 2/2015 3,5E 7,5E 30 2/2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Euroopan keskuspankki, 2015 Postiosoite 60640 Frankfurt am Main Germany Puhelinnumero +49 69 1344 0 Internet www.ecb.europa.eu Talouskatsauksen laatimisesta

Lisätiedot

Talouskatsaus 2/2015 3,5E 7,5E

Talouskatsaus 2/2015 3,5E 7,5E 30 2/2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Euroopan keskuspankki, 2015 Postiosoite 60640 Frankfurt am Main Germany Puhelinnumero +49 69 1344 0 Internet www.ecb.europa.eu Talouskatsauksen laatimisesta

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti www.handelsbanken.com/research 3. syyskuuta 2009 Talousennuste Suomi elpyy muiden mukana Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti Korot ja valuutat: rahapolitiikan

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012 Q-Review Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi Maaliskuu 2012 Euroopan suhdannetila on edelleen heikko. Ennustamme euroalueelle tälle vuodelle 0,01 % kasvua ja Suomelle 0,9 % kasvua. Yhdysvaltain

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI

KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI Elokuu 2003 KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 Euroopan keskuspankki, 2003 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Maaliskuu 2008 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Osinkojen ja takaisinostojen huippusesonki Vuosi 2007 tuotti edellisten vuosien tavoin yrityksille vahvoja tuloksia. Nyt viime vuoden voitto on tarkoitus

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti www.handelsbanken.com/research 17. joulukuuta 2009 Talousennuste Suomi yltää vaimeaan kasvuun Maailmantalous: elpyy epätasaisesti Suomi: nousee pohjalta maltillisesti Korot ja valuutat: keskuspankit varovaisia

Lisätiedot

JOKO OLET TUTUSTUNUT VIDEOBLOGIIN? SISÄLLYS

JOKO OLET TUTUSTUNUT VIDEOBLOGIIN? SISÄLLYS SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOJEN PALKKIOT ALENEVAT... 3 SELIGSON & CO 10 VUOTTA... 3 ALFASTA RISKIIN...... 4 APS ASSET MANAGEMENT..... 7 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ. 18 MIKÄ ON MIFID?... 19 KUKA RIKASTUU KIINASSA?...

Lisätiedot