INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010"

Transkriptio

1 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 21 Markkinatilanne Kasvuodotukset ovat heikentyneet monessa keskeisessä taloudessa, ja olemmekin siirtyneet aiempaa defensiivisempään omaisuuslajijakaumaan. Siirsimme korkotuotteet ylipainoon ja osakkeet vastaavasti alipainoon. Koska Yhdysvaltain talousnäkymät ovat erityisen vaisut, palautimme dollarin neutraalipainoon elokuussa, mutta siirsimme sen takaisin ylipainoon loppukuussa. YLEISKATSAUS Maailmantalous näyttäisi elpyvän kahta eri tahtia. Kiinan talous kasvaa edelleen vahvasti. Se ohitti äskettäin Japanin ja on nyt maailman toiseksi suurin talous. Yhdysvaltain talous ei kuitenkaan ole kasvanut viime aikoina, kuten vaimea yksityinen kulutus, työpaikkojen heikko kasvu ja kituva asuntosektori osoittavat. Euroopassa näkymät ovat vaihtelevat. Vaikka Saksalla meneekin hyvin, kasvu johtuu pikemmin viennin kuin yksityisen kulutuksen kasvusta. Nämä alueelliset erot näkyvät yhä selvemmin kaikilla rahoitusmarkkinoilla, mutta erityisesti valuuttamarkkinoilla on viime aikoina nähty paljon heilahteluja. VALUUTAT Laskimme Yhdysvaltain dollarin elokuun alussa neutraalipainoon, kun maan talousnäkymät olivat heikentyneet eikä korkojen nousua matalalta tasolta ollut näköpiirissä. Elokuun puolivälissä nostimme kuitenkin dollarin takaisin ylipainoon. Punnan painotus on nyt neutraali heinäkuun lyhyen ylipainon jälkeen. Myös muiden valuuttojen painot ovat neutraalit paitsi Sveitsin frangin, jonka nostimme äskettäin ylipainoon. Rahoituspuolella suosittelemme eurosijoittajille tällä hetkellä edelleen sataprosenttista euromääräistä rahoitusta. JOUKKOLAINAT Korkosijoitukset on nostettu ylipainoon kasvattamalla sijoituksia Saksan valtionlainoihin. Tämän seurauksena valtionlainojen aiempi alipainotus on keventynyt huomattavasti, ja duraatio on nyt 4,9 vuotta, eli paljon pitempi kuin vertailuindeksin 3,9 vuotta. Lisäksi sijoitukset vaihtovelkakirjalainoihin on vaihdettu korkealaatuisiin yrityslainoihin, joiden paino kaikki korkotuotteet huomioon ottaen on neutraali. Myös tanskalaiset kiinteistöluottolainat ovat neutraalipainossa. OSAKKEET Sijoitussalkkujemme osakkeet ovat nyt aiempaa defensiivisempiä. Tämä johtuu osittain siitä, että kotiutimme voittoja Isosta-Britanniasta ja sijoitimme ne Sveitsiin. Yhdysvallat on laskettu ylipainosta neutraalipainoon. Koska osakkeet on siirretty alipainoon, Eurooppa ja Japani ovat nyt hieman alipainossa ja kehittyvät markkinat ylipainossa. Toimialoista suosimme tällä hetkellä päivittäistavaroita, informaatioteknologiaa ja perusteollisuutta ja alipainotamme eniten kulutustavaroita ja -palveluita, rahoitusta, yhdyskuntapalveluja ja energiaa. Jørgen Jakobsen Chief Strategist Nordea Bank S.A. NORDEA NEWS OECD:N ENNAKOIVAT OECD INDIKAATTORIT leading indicator & OECD & OECD KASVU growth 15 6 Yrityslainat Nordea 1 European High Yield Bond Fund Nordea läpäisi stressitestin selvästi Uusi valtakirjavaihtoehto Asuminen Sveitsissä Leading indicator, % OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change Growth, % NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21 1

2 pääkirjoitus Keskeisin puheenaihe markkinoilla on juuri nyt se, onko taloudessa tulossa kaksoisnotkahdus vai ei, eli tuleeko uusi taantuma ennen kuin talous lähtee uuteen nousuun. olleet kovin korkealuokkaisia. Meidän tuotteemme ovat kuitenkin keskimäärin kehittyneet suotuisasti, ja niissä on hyvää nousupotentiaalia ilman merkittävää riskiä näinä epävarmoina aikoina. Jhon Mortensen Chief Executive Officer Nordea Bank S.A. Meidän näkemyksemme mukaan kaksoisnotkahdus ei ole todennäköinen. Näyttää kuitenkin siltä, että toiveikkaimpienkin lyhyen aikavälin näkymien mukaan talouskasvu hidastuu lyhyellä aikavälillä. Voi siis olla, ettei kasvua tule, ja parhaimmillaankin se on hidasta. Vuoden 21 alkupuoliskon raportointikausi on saatu lähes päätökseen. Suurin osa yrityksistä julkisti erittäin hyvän tuloksen, joskin useat niistä kertoivat hieman pessimistisemmistä lähiaikojen näkymistä. Kun lisäksi talouskasvun odotetaan hidastuvan ja riskinä on myös taantuman uusiutuminen, olemme päättäneet laskea osakkeet alipainoon. Tätä kirjoitettaessa näyttää siltä, että jo viime Investment News julkaisussa enteilemämme markkinoiden korjausliike on hyvässä vauhdissa. Tämä näkemys maailmantalouden kehityksestä tarkoittaa myös sitä, että uskomme sekä lyhyiden että pitkien korkojen pysyvän matalina lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Ihmisen elinikä on valitettavasti rajallinen, minkä vuoksi meidän kaikkien kannattaa huolehtia siitä, että jälkeen jäävien läheistemme elämä on mahdollisimman helppoa. Tämän vuoksi olemme ottaneet tähän julkaisuun mukaan artikkelin, jossa käsitellään uutta valtakirjavaihtoehtoa, joka on voimassa myös kuoleman jälkeen. Artikkeli on sivulla 8. Tietääkseni Luxemburg on yksi erittäin harvoista maista tai jopa ainoa maa jossa tällainen valtakirja on mahdollista antaa. Lopuksi haluan todeta, että Nordean tulos vuoden 21 alkupuoliskolta oli vahva. Tuotot olivat hyvällä tasolla ja luottoriskit hyvin hallinnassa. Pankin vakauden ja luottokelpoisuuden merkitys on korostunut finanssikriisin aikana, ja ne tulevat olemaan tärkeitä myös jatkossa. Tässä yhteydessä on hyvä mainita, että Tanskan valtion pankkitalletuksille antama takaus päättyy 1. lokakuuta 21. Toivotan kaikille lukijoille hyvää syksyä. Olen aikaisemmissa Investment News julkaisuissa usein maininnut strukturoidut tuotteemme. Näissä tuotteissa joukkolainan liikkeeseenlaskija, joka on yleensä Nordea, lupautuu maksamaan sijoitetun pääoman takaisin täysimääräisenä lainan erääntyessä. Suoran koronmaksun sijaan sijoittajat voivat hyötyä tiettyjen osakemarkkinoiden, valuuttojen tms. nousupotentiaalista. Mediassa on käyty keskustelua strukturoiduista tuotteista, joista kaikki eivät ole Terveisin Jhon Mortensen NORDEA PRIVATE BANKING INVESTMENT NEWS Toimittaja: Nordea Bank S.A. P.O. Box 562 L-215 Luxembourg Puh Faksi Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich Postfach CH-834 Zürich Puh Faksi Nordea S.A. julkaisee Investment News - sijoitusuutiset Nordea A/S:n luvalla. Nordea A/S toimii sijoitusyhtiönä Isossa-Britanniassa SFA:n sääntöjen mukaisesti. Investment Newsin ainoana tavoitteena on tiedottaminen. Materiaalin kopioiminen mekaanisesti, valokuvaamalla tai muilla keinoin on kielletty. Julkaisua ei missään tapauksessa saa tulkita siinä mainittujen arvopapereiden myynti- tai ostosuositukseksi. Sen sisältämät tiedot ovat peräisin luotettaviksi uskotuista lähteistä, mutta Nordea Bank S.A. ei voi taata tietojen oikeellisuutta. Nordea -konsernin yhtiöillä voi olla pitkätai lyhytaikaisia sijoituksia tässä julkaisussa mainittuihin arvopapereihin tai niiden johdannaisiin. On mahdollista, että yksittäiset Nordea-konsernin työntekijät eivät yhdy tässä julkaisussa esitettyihin suosituksiin tai mielipiteisiin. Nordea Bank S.A. R.C.S. Luxembourg no. B NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21

3 1 5 4 kokonaiskuva 2-5 OECD leading indicator; y/y change TALOUSVAIKEUKSIIN EI -1 OLE OECD PATENTTIRATKAISUA GDP, y/y change Leading indicator, % 7 Growth, % Hallitukset eri puolilla maailmaa ovat viime kuukausina etsineet yksimielisyyttä siitä, mikä olisi paras tapa varmistaa maailmantalouden kestävä elpyminen. Vaikka julkisesti on pyritty esiintymään yhtenäisenä rintamana, valtioilla on selvästi erimielisyyksiä keinoista, joilla tämä saavutetaan. Tärkeintä on päättää, lisätäänkö talouden elvytystoimia vai vähennetäänkö niitä. Tästä aiheutuvat erimielisyydet ovat seurausta siitä, että kansalliset taloudet ovat erilaisia, joten myös niiden elvyttäminen vaatii erilaiset lääkkeet. Esimerkiksi tästä käyvät Yhdysvaltojen ja Saksan väliset erot. Yksi Yhdysvaltain talouden olennaisimmista piirteistä on sen riippuvaisuus luotoista. Yhdysvaltalaiset kuluttajat käyttävät tyypillisesti kaikki tulonsa. Ainakin aiemmin vyön kiristäminen on ollut vaihtoehto vain harvoin. Jos tulot eivät riitä kulutustarpeisiin, kuluttajat yleensä lainaavat tarvittavan summan. Saksalaiset kuluttajat puolestaan yleensä säästävät, kunnes tarvittava summa on koossa, ja lainaavat rahaa vain suuria hankintoja, kuten asuntoa tai autoa, varten. Vaikka tällaisia huomioita saatetaan pitää yleistyksinä, viralliset tilastot vahvistavat, että yhdysvaltalaiset ja saksalaiset kuluttajat käyttäytyvät eri tavoin (säästämisaste on Yhdysvalloissa 4 % ja yksityisen kulutuksen osuus BKT:stä on noin 71 %, kun Saksassa vastaavat luvut ovat 11,6 % ja 57 %). Itse asiassa nämä kaksi taloutta eroavat toisistaan monella perustavalla tavalla: esimerkiksi viennin osuus on yli 4 % Saksan BKT:stä mutta ainoastaan 13 % Yhdysvaltain BKT:stä. MIKÄ SOPII YHDELLE, EI SOVI TOISELLE Koska Yhdysvaltain ja Saksan taloudet ovat erilaiset, on hyvin epätodennäköistä, että molempia voitaisiin elvyttää samoin toimenpitein. Yhdysvaltain näkökulmasta kulutuksen lisäys olisi ehkä järkevää, kun verrataan nykytilannetta aiempiin kokemuksiin, joiden perusteella yhdysvaltalaiset kuluttajat saattavat todella reagoida myönteisesti väljään raha- ja finanssipolitiikkaan. Saksan taloushistoria on huomattavan erilainen kuin Yhdysvaltojen, ja on yksinkertaisesti mahdotonta, että tulevat sukupolvet maksaisivat siellä edellisten tuhlaavaisuuden. Saksan talous on sitä paitsi kehittynyt viime aikoina suhteellisen vahvasti, joten lisäelvytys vaikuttaa tällä hetkellä tarpeettomalta, vaikka keynesiläiset ekonomistit (lähinnä Yhdysvalloissa) ovat esittäneet vakavia varoituksia Saksaa uhkaavasta uudesta taantumasta, mikäli elvytystä ei lisätä. BKT:N KASVU % GDP growth Germany Japan USA Vaikka käsite maailmantalous onkin olemassa, on tärkeää ymmärtää, että maailma koostuu kansallisista S&P 5 P/E ratio talouksista, joille ovat tunnusomaisia niiden S&P kuluttajien erilaiset 24 käsitykset (sosiaaliset, moraaliset, uskon- 5 P/E ratio nolliset jne.). Nämä käsitykset puolestaan määrittelevät yleiset kansalliset kulutustavat. Erilaiset taloudet 22 2 eivät käy eivätkä ole koskaan käyneet samaan tahtiin (eivätkä 18 ne todennäköisesti koskaan tule käymäänkään), vaikka 16 toiset kulttuurit vaikuttavat niihin (kuten Yhdysvallat 14 Isossa-Britanniassa) ja vaikka globalisaation aikaansaama keskinäinen S&P 5, 12 taloudellinen month forward P/E riippuvuus 12 on ennätyksellinen suuri. 1 P/E P/E May-1 Apr-3 Apr-5 Apr-7 Mar-9 TÄSMÄRATKAISUJA Koska kansalliset ja alueelliset taloudet luonnollisesti käyvät eri tahtiin, kaikille sopiva ratkaisu ei lopulta toimisi maailmanlaajuisesta näkökulmasta katsottuna. Toiset taloudet saattavat vahvistua käytettävistä keinoista riippumatta, kun taas toiset saattavat edelleen kitua tai jopa heiketä. Siksi päättäjien pitäisi tunnustaa kansallisten ja alueellisten talouksien erot ja sopia, että käyttöön otetaan kuhunkin tapaukseen sopivimmat ja tehokkaimmat keinot. Näin tuetaan parhaiten maailmanlaajuista elpymistä. NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21 3

4 joukkolainat ja valuutat KUN TOSIASIAT MUUTTUVAT Maailman makrotalousluvut ovat kesän aikana olleet edelleen vaisuja. Yksityinen kulutus on laajalti kääntynyt laskuun, ja kasvuvauhti on aiheuttanut pettymyksen erityisesti maailman kolmessa suurimmassa talousmahdissa. Pettymys on ollut verrattain vähäinen Kiinassa, mutta Yhdysvalloissa ja Japanissa kasvu on kääntynyt ratkaisevasti negatiiviseksi. Bonds Equity Cash 13% 1% 57% 2 Yhdysvaltain keskuspankin Fedin avomarkkinakomitean viimeisin kokous pidettiin 1. elokuuta. Sen jälkeen Fed ilmoitti, että se pitää Fedin arvopaperiomistukset nykyisellä tasollaan sijoittamalla valtionyhtiöiden maksamat erääntyvien velkakirjojen ja kiinteistövakuudellisten arvopaperien pääomat uudelleen pitkäaikaisiin valtion velkasitoumuksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Fed keskittää ostot 2 1 vuoden ajalla. Lisäksi Fed totesi, että sen näkemys talouden näkymistä on aiempaa pessimistisempi, koska elpyminen hidastunee lyhyellä aikavälillä. Fed suunnittelee myös pitävänsä korot matalalla tasolla pitkään. Samaan aikaan Saksan Bund-futuuri nousi ennätyksellisen korkealle ja oli 13,59. Bonds Equity Cash Europe Europe US Japan Emerging Markets JOUKKOLAINAJAKAUMA Tämän kehityksen vuoksi olemme pidentäneet duraatiota ja kasvattaneet korkosijoitusten osuutta täyden 57% 2 valtakirjan asiakassalkuissamme. Olemme pidentäneet salkkujen duraatiota vuodella 8% viiteen vuoteen, 3% joka on noin vuoden pitempi kuin vertailuindeksin 51% duraatio. Lisäksi olemme siirtäneet korkosijoitukset 38% neutraalista ylipainoon kasvattamalla joukkolainojen osuutta 5 prosentilla. Nyt korkosijoitusten osuus on 45 prosenttia (tasapainotetussa salkussa). US Japan Growth Markets Nämä muutokset toteutettiin useilla eri kaupoilla, joista tärkeimpiä olivat seuraavat: Myimme omistuksemme vaihtovelkakirjalainoihin sijoittavassa rahastossa, puolet omistuksesta high yield -lainoihin sijoittavassa rahastossa ja ylikansallisen lainan, jonka eräpäivä on vuonna 217. Lisäksi vähensimme omistustamme pitkissä, ennenaikaisesti lunastettavissa olevissa tanskalaisissa kiinteistöluottolainoissa (5 % 241). Voitoilla ostimme uudelleen Saksan 1 vuoden valtionlainaa ja pitkiä, ennenaikaisesti lunastettavissa olevia tanskalaisia kiinteistöluottolainoja (4 % 241) sekä kasvatimme omistustamme korkealaatuisiin yrityslainoihin sijoittavassa rahastossa. Näiden kauppojen jälkeen tanskalaisten kiinteistöluottolainojen ja investment grade -lainojen paino on nyt neutraali. Lisäksi valtionlainojen alipaino on paljon kevyempi kuin aiemmin. VALUUTAT Olemme tehneet muutoksia myös valuuttasijoituksiimme lähinnä siksi, että markkinoiden riskinottohalukkuus on vähentynyt. Erityisesti olemme palanneet pitkään dollaripositioon, joten dollarin paino on kasvanut hieman yli 2 prosenttiin (tasapainotetussa salkussa). Vertailuindeksin dollaripaino on 12,5 %. Olemme myös nostaneet Sveitsin frangin neutraalipainosta ylipainoon, ja sen osuus jakaumasta nousi noin 5 prosentista hieman alle 1 prosenttiin. Lisäksi nostimme Englannin punnan alipainosta neutraalipainoon, ja punnan osuus on nyt hieman yli 5 %. Norjan ja Ruotsin valuutat ovat neutraalipainossa. Uskomme kummassakin olevan edelleen nousupotentiaalia. Tämä koskee erityisesti Ruotsin kruunua. RAHOITUS Olemme muuttaneet rahoituskorimme koostumusta edellisen numeron jälkeen, ja suosittelemme nyt eurosijoittajille koria, jossa euron osuus on 1 %. RAHOITUS TRENDIENNUSTEET VIITELAINOJEN TUOTOT JA ODOTUKSET % nyt /USD 1,268 /,822 / 1,34 /JPY 17,1 /DKK 7,449 /NOK 7,98 /SEK 9,46 USD/JPY 84,5 3 kk ennuste nyt usa 1 vuotta 2,51 3 kk,31 saksa 1 vuotta 2,19 3 kk,89 britannia 1 vuotta 2,87 3 kk,72 3 kk ennuste nyt ruotsi 1 vuotta 1,82 3 kk 1,3 tanska 1 vuotta 2,26 3 kk 1,14 norja 1 vuotta 3,13 3 kk 2,64 3 kk ennuste 4 NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21

5 osakkeet GDP growth VAROVAISUUS ON AVAINSANA Germany Japan USA % Osakkeet toipuivat heinäkuussa hyvin alkukesän myyntiaallosta. Kehitystä tukivat edelleen vahvat tulosraportit, joista useimmat päihittivät analyytikoiden -8-1 ennusteet. Elokuun makrotalousraportit ovat kuitenkin olleet erityisesti Yhdysvalloissa odotuksia heikommat Uskomme, että 1 2 osakemarkkinoiden riski 9 on 1 kasvanut, ja suosittelemme siksi varovaisuutta. VAROITUSMERKKEJÄ JOUKKOLAINOISTA, HISTORIASTA JA YKSITYISILTÄ SIJOITTAJILTA Useimpien tärkeiden valtionlainamarkkinoiden tuottotasot ovat kesän aikana pudonneet jyrkästi. Esimerkiksi sekä Saksan että Japanin 1 vuoden lainojen tuotot ovat nyt reilusti finanssikriisin aikaisen pohjatason alapuolella. Mielestämme tämä on merkki siitä, että joukkolainasijoittajat odottavat hidasta kasvua ja inflaatiota, mikä enteilee yritysten tuottojen heikkoa kasvua tulevaisuudessa. Toistaiseksi tämä ei ole juurikaan vaikuttanut osakemarkkinoihin, mutta on muistettava, että joukkolainamarkkinat ovat yleensä pystyneet ennustamaan talouden laskusuhdanteet osakemarkkinoita aiemmin. P/E S&P 5 P/E ODOTUKSET S&P 5 P/E ratio S&P 5 P/E ratio P/E S&P 5, 12 month forward P/E May-1 Apr-3 Apr-5 Apr-7 Mar-9 Osakemarkkinoilla on aiemmin ollut paljon heilahteluja syksyisin. Tämä koskee erityisesti syyskuuta, joka on tyypillisesti ollut heikoin kuukausi omistaa osakkeita. Tämän kehityksen toistumista vuonna 21 tukevat negatiiviset tekniset signaalit, kuten se, että useimpien markkinoiden 5 päivän liukuva keskiarvo on pienempi kuin niiden 2 päivän liukuva keskiarvo. Tämä signaali kääntyi viimeksi negatiiviseksi Yhdysvalloissa vuoden 27 syksyllä, joka jälkeenpäin osoittautui parhaaksi ajankohdaksi myydä osakkeita. Myös yksityisten sijoittajien kiinnostus osakkeisiin näyttäisi hiipuvan. Tämän kirjoitushetkellä yhdysvaltalaisista osakerahastoista on 15 peräkkäisen viikon ajan lunastettu enemmän osuuksia kuin niitä on merkitty. Vuoden alusta laskettuna rahastoista on lähtenyt 5 miljardia dollaria, kun mielialoja ovat laskeneet muun muassa kotimaan heikko työmarkkinatilanne ja 1 vuoden jakso, jona sijoitustuotot ovat olleet suhteellisen heikkoja. Huolestuttavampaa on ehkä kuitenkin se, että eläkesäästöjään lainan vakuutena käyttävien yhdysvaltalaisten sijoittajien määrä kasvaa tasaisesti. Tämä voi olla merkki siitä, että monet yhdysvaltalaiskuluttajat ovat kovien taloudellisten paineiden alla. Tämä ei lupaa hyvää talouden elpymisnäkymille. TOIVONPILKAHDUS Pidämme positiivisena tekijänä sitä, että fuusio- ja yrityskauppatoiminta on viime aikoina vilkastunut. Monissa kaupoissa on mukana suuri käteisosuus, mikä kertoo siitä, että ainakin joillakin yrityksillä on vahva tase ja ne luottavat houkutteleviin tulevaisuuden kasvunäkymiin. Kaiken kaikkiaan myös osakkeiden arvostukset vaikuttavat mielestämme kohtuullisilta edellyttäen, että nykyiset tulosarviot ovat realistisia. Tämä on tarpeellinen varoitus, sillä talouskasvun hidastuminen tarkoittaa jatkossa väistämättä tulospettymyksiä. DEFENSIIVINEN SUUNTA Koska negatiiviset tekijät painavat mielestämme tällä hetkellä enemmän kuin positiiviset, näkemyksemme on nyt varovainen ja olemme siirtäneet osakkeet alipainoon. Suosikkialueitamme ovat edelleen kehittyvät markkinat ja pitkällä aikavälillä erityisesti Aasia. Useimmilla muilla alueilla olemme lähellä neutraalipainoa. Euroopassa olemme viime aikoina kasvattaneet sveitsiläisten osakkeiden osuutta, koska Sveitsin markkinat, joilla terveydenhuollon ja päivittäistavaroiden paino on suuri, ovat hyvin defensiiviset muihin markkinoihin verrattuna. NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21 5

6 omaisuuslajijakauma Pohjois-Amerikka Eurooppa Bonds Equity Cash TASAPAINOINEN SALKKU Pohjoismaat Kehittyvät markkinat Bonds Equity Cash 57% 57% 2 2 Europe Europe US US Japan Japan Emerging MarketsEmerging Markets OSAKESALKKU Japani ONGELMIA KASVUN KANSSA Markkinoiden tunnelmaan ovat alkaneet vaikuttaa yhä enemmän kansainvälisen talouskasvun näkymät, jotka näyttävät jakautuvan suurinpiirtein kahtia. Euroopan näkymät ovat parantuneet hieman erityisesti Saksassa, jossa vientisektori on lähtenyt jälleen vahvaan nousuun, mutta Yhdysvaltain tilanne aiheuttaa edelleen huolia. Yhdysvaltain talousluvut ovat aiheuttaneet sarjan pettymyksiä ja osoittaneet, että maailman suurin talous kärsii yhä erityisesti vaimeasta yksityisestä kulutuksesta, työpaikkojen heikosta kasvusta ja itsepintaisesti kituvasta asuntosektorista, vaikka näitä on koetettu torjua massiivisilla elvytystoimilla. 1% NEUTRAALI JVK Osakkeet 4% Käteinen 1% SUOSITUKSET 1% 1% JVK Osakkeet Käteinen 38% 1% JVK Osakkeet Käteinen Olemme kasvattaneet osakkeiden alipainoa ja lisänneet joukkolainasijoituksia, jotka pidämme edelleen ylipainossa. Olemme vähentäneet yhdysvaltalaisten osakkeiden ylipainon neutraalipainoon. Tällä hetkellä Japani ja Eurooppa ovat hieman alle neutraalipainossa. Ylipainotamme ainoastaan kehittyviä markkinoita. Euroopassa kasvatimme sveitsiläisten sijoitusten osuutta osittain valuuttatekijöiden ja suhteellisen defensiivisen osakevalikoiman vuoksi. Korkosijoituksissa olemme laskeneet yrityslainat ylipainosta neutraalipainoon, nostaneet tanskalaiset kiinnitysluottolainat neutraalipainoon ja vähentäneet huomattavasti valtionlainojen alipainoa. Ylipainotamme jälleen Yhdysvaltain dollaria suhteessa euroon. Pidämme kaikki muut valuutat neutraalipainossa paitsi Sveitsin frangin, joka on ylipainossa. 2 6 NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21 3% 8% 4% 16% 51% 57% 57% % 16% NEUTRAALI 4% 4% 5 Eurooppa (sis. 2 Pohjoismaat) 2 6% USA 2 Eurooppa USA Japani Kehittyvät markkinat Japani Kehittyvät markkinat 1% Eurooppa USA Japani Kehittyvät markkinat 5 Euroopassa valtioiden velkakriisi on jäänyt viime aikoina taka-alalle, kun sijoittajat ovat keskittyneet aiempaa enemmän talouden elpymisen näkymiin. Velkakriisin aiheuttamat huolet kytevät kuitenkin yhä. Muualla maailmassa Japanin talous on yhä vaikeuksissa. Toisen neljänneksen kasvuluvut jäivät ennusteista reippaasti, ja kävi ilmi, että Kiina on ohittanut Japanin maailman toiseksi suurimpana taloutena. Yleisessä omaisuuslajijakaumassamme (tasapainotetut salkut) alipainotamme nyt osakkeita ja ylipainotamme vastaavasti korkosijoituksia lähinnä edellä mainittujen alentuneiden kasvuodotusten takia. Erityisesti Yhdysvaltain näkymien heikentyminen aiheutti voimakkaita heilahteluja valuuttamarkkinoilla elokuun alussa. Tämän vuoksi siirsimme dollarisijoitukset väliaikaisesti neutraalipainoon ennen kuin nostimme ne takaisin ylipainoon. Osakemarkkinoilla toisen neljänneksen tuloskausi oli yleisesti odotuksia parempi, vaikka tulevaisuuden ohjeistukset olivat ristiriitaisia taloudellisen toimeliaisuuden epävarmojen näkymien takia. Vaikka osakkeet kokonaisuutena ovat toistaiseksi kehittyneet hyvin kolmannen neljänneksen aikana, useimmat indeksit ovat kirjoitushetkellä (24. elokuuta 21) laskeneet vuoden alusta. Korkosijoituksissa vähensimme äskettäin sijoituksia vaihtovelkakirjalainoihin, koska niiden tuottopotentiaali on heikentynyt. Olemme sen sijaan kasvattaneet sijoituksia korkealaatuisiin uusiin yrityslainoihin ja eurooppalaisiin valtionlainoihin. Kyseiset yrityslainat ovat nyt neutraalipainossa ja valtionlainat hitusen alle neutraalipainossa vertailuindeksiin verrattuna. Myös tanskalaisten kiinteistöluottolainojen paino on neutraali. Näiden muutosten takia joukkolainasalkkujen duraatio on huomattavasti pitempi kuin vertailuindeksin.

7 nordea news YRITYSLAINAT Vuosien finanssikriisin jälkeen yrityslainat ovat osoittautuneet yhdeksi suosituimmista ja houkuttelevimmista sijoitusmuodoista sekä institutionaalisille, että yksityisille sijoittajille. Yrityslainat ovat yritysten liikkeeseen laskemia velkainstrumentteja, joiden tarkoituksena on hankkia rahaa liiketoimintaa varten. Yrityslainoja ostavat sijoittajat lainaavat siis periaatteessa rahaa liikkeeseenlaskijoille. Yrityslainoja on kahta erilaista laatua: investment grade -lainoja laskevat liikkeeseen yritykset, joilla on korkea luottoluokitus, ja high yield -lainoja yritykset, joihin sijoittamisen arvioidaan olevan riskialttiimpaa kuin investment grade -lainoja liikkeeseen laskeviin yrityksiin. Sijoittajan kannalta yrityslainojen kiinnostavimpia ominaisuuksia ovat yleensä korkealaatuisia valtionlainoja parempi tuotto ja osakkeita pienempi riski. Näinä epävarmoina aikoina odotamme näiden ominaisuuksien houkuttelevan entistä enemmän sijoituksia. Tiettyihin joukkolainatyyppeihin kohdistuu erityisiä riskejä, mutta suurin haitta sijoitettaessa yrityslainoihin on luottoriski, eli riski siitä, että liikkeeseenlaskija ei kykene suoriutumaan erääntyvistä koroista tai ei pysty maksamaan joukkolainan pääomaa takaisin eräpäivänä. Useimmat institutionaaliset sijoittajat pystyvät rakentamaan hajautetun yrityslainasalkun, joka auttaa pienentämään luottoriskiä, mutta yksityisistä sijoittajista tähän on varaa vain varakkaimmilla. Siksi monille yksityisille sijoittajille paras tapa sijoittaa yrityslainoihin on käyttää sijoitusrahastoja, jotka pystyvät hajauttamaan sijoitukset ja pienentämään näin luottoriskiä. Jos yksittäinen liikkeeseenlaskija laiminlyö maksunsa, rahasto kärsii suhteellisen vähän. Yrityslainarahastoilla on myös muita yksityisiä sijoittajia houkuttelevia ominaisuuksia. Ne liittyvät erityisesti uusiin liikkeeseenlaskuihin. Yrityslainamarkkinat ovat perinteisesti olleet institutionaalisten sijoittajien pelikenttä, sillä niillä on tarpeeksi varoja hankkia suuria osuuksia lainoista. Tämän vuoksi uudet lainat suunnataan aluksi institutionaalisille sijoittajille niin kutsutuilla ensimarkkinoilla. Yksityiset sijoittajat voivat yleensä ostaa näitä lainoja ainoastaan jälkimarkkinoilta, jolloin niiden hinta on usein noussut. Koska yrityslainarahastot kuitenkin ovat aktiivisia myös ensimarkkinoilla, niihin sijoittavat yksityiset sijoittajat hyötyvät epäsuorasti institutionaalisille sijoittajille tarjotuista edullisista ehdoista. NORDEA 1 OPEAN HIGH YIELD BOND FUND Nordea 1 European High Yield Bond Fund, joka sijoittaa pääasiallisesti yrityslainoihin, on ollut yksi viime vuosien parhaista tavoista sijoittaa eurooppalaisille high yield -lainamarkkinoille. Vuonna 22 avattua rahastoa on koko ajan hoitanut sama tiimi, ja se on jatkuvasti tuottanut vertailuindeksiään paremmin (ainoa poikkeus oli vuosi 28). Lisäksi rahasto on ollut luokkansa parhaiten tuottavia rahastoja, ja Lipper Fund Awards 21 palkitsi sen monen Euroopan maan parhaana rahastona kolmen vuoden jaksolla. Vuosi 29 oli poikkeuksellinen vuosi, ei ainoastaan high yield lainamarkkinoille, vaan myös rahastollemme, jonka tuotto oli 87,59 % (palkkioiden jälkeen) eli yli 7 % parempi kuin sen vertailuindeksin. Kun tuottopotentiaali on näin suuri, sijoitukseen liittyy luonnollisesti jonkin verran riskejä. Varmistaakseen parhaan mahdollisen suojan arvonlaskua vastaan rahasto on hajauttanut sijoituksensa laajalti. Tällä hetkellä se sijoittaa yli 5 liikkeeseenlaskijan 85 yksittäiseen sijoitukseen. Rahaston hoidossa oleva varallisuus on yli miljardi euroa, joten rahasto voi ylläpitää laajaa hajautusta ja hyötyä silti mahdollisuudesta hankkia huomattavia yksittäisiä sijoituksia. Esimerkkejä nykyisistä sijoituksista ovat Deutsche Bank, Heidelberg Zement ja Virgin Media. European High Yield Bond Fundin lisäksi Nordealla on laaja perinteisiin ja high yield -lainoihin sijoittavien korkorahastojen valikoima. Nämä rahastot keskittyvät tietyille markkinoille tai tietylle maantieteelliselle alueelle tai sijoittavat maailmanlaajuisesti. Lisätietoja näistä tuotteista saat sijoitusjohtajaltasi. NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21 7

8 nordea news NORDEA LÄPÄISI STRESSITESTIN SELVÄSTI Sijoittajat odottivat heinäkuussa hermostuneina Euroopan pankkivalvojien komitean (Committee of European Banking Supervisors, CEBS) stressitestien tuloksia. Testi tehtiin 91 eurooppalaiselle pankille, ja tarkoituksena oli arvioida pankkien kykyä selviytyä tulevista taloudellisista kriiseistä kuten kaksoistaantumasta tai valtioiden maksuhäiriöistä. CEBS ilmoitti 23. heinäkuuta helpottuneille rahoitusmarkkinoille, että seitsemää pankkia lukuun ottamatta kaikki pankit läpäisivät testin. Simuloiduissa stressiskenaarioissa näiden seitsemän pankin ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin laski alle 6 prosentin, jota käytettiin testeissä viitearvona. Tämä suhdeluku on tiukin käytetyistä pääoman mittareista. Nordea läpäisi testin selvästi. Olemme erityisen ylpeitä siitä, että stressitestin tulosten mukaan Nordean ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin ei laskenut alle 1 prosentin missään testatuista skenaarioista. Tämä osoittaa, että Nordea on selviytynyt finanssikriisistä hyvin ja että olemme vahvana pankkina valmiit kohtaamaan tulevat haasteet. UUSI VALTAKIRJAVAIHTOEHTO Monet asiakkaat ovat huolissaan siitä, mitä asiakkuudelle tapahtuu kuoleman jälkeen ja miten he voivat varmistaa perillisillensä turvallisen ja helpon tavan käyttää varoja. Luxemburg tarjoaa ainutlaatuisen ratkaisun perintösuunnittelun alkuvaiheen helpottamiseen pankkitilien hoidon osalta: valtakirjan, joka on voimassa myös kuoleman jälkeen. Tämä ainutlaatuinen valtakirja, joka voidaan antaa puolisolle, täysi-ikäisille lapsille tai muulle luotetulle henkilölle, tarjoaa haltijalleen käyttöoikeuden määrättyyn tiliin sekä tilinomistajan elinaikana että tämän kuoleman jälkeen. Valtakirjanhaltijan ainoa velvollisuus on varmistaa, että kaikille vainajan laillisille perillisille ilmoitetaan valtakirjan olemassaolosta. Jos kiinnostuit tästä mielenkiintoisesta perintösuunnittelun työkalusta, ota yhteyttä sijoitusjohtajaasi, jolta saat lisätietoja. ASUMINEN SVEITSISSÄ Sveitsi on perinteisesti vetänyt puoleensa varakkaita ihmisiä. Verotus on suotuisaa ja lisäksi maa on kansainvälinen ja sen infrastruktuuri on erinomainen. Sveitsi on myös kaunis maa keskellä Eurooppaa. MITEN VOI REKISTERÖIDÄ ASUINMAAKSEEN SVEITSIN Sveitsi on allekirjoittanut Schengen-sopimuksen, jonka mukaan EU- ja ETA-maiden kansalaiset voivat rekisteröidä Sveitsin asuinmaakseen ilman lupamenettelyä, jota vaaditaan muiden maiden kansalaisilta. Asuinpaikka rekisteröidään paikallisen viranomaisen luona, missä on esitettävä todisteet siitä, että asuu Sveitsissä, sekä pankin suositus, jossa vahvistetaan minimitulotaso tai varallisuus. Henkilön katsotaan olevan verovelvollinen Sveitsissä, jos hänen juridinen asuinpaikkansa tai kotipaikkansa on Sveitsissä tai jos hän aikoo työskennellä maassa yli 3 päivän ajan tai oleskella siellä vähintään 9 päivää verovuoden aikana. SVEITSISSÄ ASUVIEN HENKILÖIDEN VEROTUS Sveitsin verojärjestelmä on monikerroksinen. Tuloveroa perivät liittovaltio, kantonit ja kunnat. Veroprosentti vaihtelee eri kantoneissa, ja verosuunnittelu riippuu paljon asuinpaikasta. Veroprosentti voi vaihdella noin 15 2 prosentista yli 4 prosenttiin. Kantonitasolla voidaan periä myös perintöveroa ja veroa nettovarallisuudesta. Varallisuusvero on kuitenkin yleensä hyvin matala, eivätkä läheisimmät perheenjäsenet tavallisesti joudu maksamaan lainkaan perintöveroa. Mielenkiintoisin piirre Sveitsin verotuksessa on useimmissa kantoneissa voimassa oleva mahdollisuus neuvotella maksettavalle verolle könttäsumma eli niin kutsuttu pauschal-vero. Jos henkilöllä ei ole Sveitsissä palkkatuloa eikä hän harjoita liiketoimintaa Sveitsissä, hän saattaa hyötyä tästä kiinteästä verosta, joka lasketaan asuinkustannusten perusteella arvioidusta tulosta. Maksettava vero ei riipu tuloista ja se saattaa vaihdella asuinpaikasta riippuen noin 6 :sta Sveitsin frangista 2 frangiin vuodessa. Monet varakkaat henkilöt ovat viime aikoina päättäneet muuttaa Sveitsiin lähinnä maan korkean elintason vuoksi. Lukijoita, jotka haluavat kuulla lisää Sveitsistä asuinmaana, kehotetaan ottamaan yhteyttä sijoitusjohtajaasi tai Zürichin konttoriimme. 8 NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015 Markkinakatsaus Joulukuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo laski lokakuussa 11 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi oli marraskuussa

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 2 Taantumapelot heiluttaneet markkinoita 3 Osakkeiden nousu tasaantunut Ristiriitaisia viestejä Taloudesta

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 93 maaliskuu 1 Markkinatilanne Mielestämme oli järkevää palauttaa kaikkien omaisuuslajien painotus neutraaliksi vuoden 9 lopussa markkinoilla vallitsevan

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016 Markkinakatsaus Kesäkuu 2016 Talouskehitys Maailmantalous on OECD:n mukaan hitaan kasvun ansassa, tarvetta on kokonaisvaltaisille vero- ja rahapoliittisille sekä rakeenteellisille toimenpiteille Suomen

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016 Markkinakatsaus Huhtikuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja mutta Euroopassa pieniä positiivisia signaaleja, kun ostopäällikköindeksit nousivat ja Saksan IFO -indeksi ylitti

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 75,4 % 75 %

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Markkinaympäristö talouden fundamentit edelleen kunnossa Maailmantalouden kasvu on edelleen vahvaa, joskin hidastunut viime vuodesta

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,5

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Hanna Freystätter Toimistopäällikkö, Suomen Pankki Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Euro & talous 4/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 28.9.2017 Teemat Maailmantalouden ja euroalueen

Lisätiedot

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Markkinat reippaassa pudotuksessa Omaisuuslajien kehitys, viimeiset 12 kk 2 Osakkeet eivät saavuttaneet

Lisätiedot

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun 1 Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun Tommi Kokkarinen Head of Credit Pohjola Varainhoito 8.5.2012 Rahamarkkinat/Valtiolainat - Matala korkotaso pakottaa hakemaan tuottoja muualta 2 Korot ennätysalhaalla,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 97 maalis-huhtikuussa 2011 Markkinatilanne in luonnonkatastrofi, jatkuva geopoliittinen epävarmuus ja kasvavat inflaatiopaineet ovat pakottaneet meidät

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Markkinatilanne. nordea private banking. nr 91 SY YS K U U 2009

Markkinatilanne. nordea private banking. nr 91 SY YS K U U 2009 nordea private banking Investmentnews nr 91 SY YS K U U 2009 Markkinatilanne Viimeksi julkaistun Investment Newsin jälkeen osakepainomme on vaihdellut neutraalin ja ylipainon välillä. Tätä kirjoitettaessa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European

Lisätiedot

OSAKEMARKKINAKATSAUS. Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto

OSAKEMARKKINAKATSAUS. Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto OSAKEMARKKINAKATSAUS Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto 15.3.2017 Osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2017 Näkymät vuodelle 2017 haasteelliset erityisesti Yhdysvalloissa Trumpin valinnan

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo VAHVA ENSIMMÄINEN KVARTAALI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,4 miljardia euroa kasvua vuoden alusta lähes miljardi. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta 1.11.2012-30.6.2015 7 6 5 4 3 Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% 2 1-1 1.11.12 1.3.13

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2015 Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014 Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kuntalain 13 mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan sijoitustoiminnan yleisistä perusteista.

Lisätiedot

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Sijoittajilla jo viiden vuoden juhlat! 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus 3 Tulokset ja talous edelleen ylämäessä

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea private banking Investmentnews nr 9 Joulukuu 9 Markkinatilanne Omaisuuslajijakaumaa ei ole muutettu edellisen Investment Newsin jälkeen. Ylipainotamme edelleen osakkeita ja vastaavasti alipainotamme

Lisätiedot

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Arvopaperin aamuseminaari 8. toukokuuta 2012 Miia Hukari Nordea Rahastoyhtiö Oy Korkosijoittajan näkymät Hidas talouskasvu ja matala korkotaso

Lisätiedot

Syksyn 2008 markkinanäkymät. Kaj Forsström 10.9.2008

Syksyn 2008 markkinanäkymät. Kaj Forsström 10.9.2008 Syksyn 2008 markkinanäkymät Kaj Forsström 10.9.2008 Nordea Investment Management Kansainvälinen Pohjoismainen Suomalainen 157 / 26 Mrd Eur 550 / 70 henkilöä Erikoistuneet sijoitustiimit Useita sijoitusprosesseja

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

laskumarkkinaralli. Valuutat Palautimme Yhdysvaltain dollaripainon

laskumarkkinaralli. Valuutat Palautimme Yhdysvaltain dollaripainon #90 Toukokuu 2009 NORDEA BANK S.A. Nordea News Vuosi alkoi vahvasti Kuukauden rahasto Uusi strukturoitu tuote Sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin Markkinatilanne Yleiskatsaus Nostimme osakkeet neutraalipainoon

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki Suhdannekatsaus Pasi Kuoppamäki 6.10.2015 2 Maailmantalous kasvaa keskiarvovauhtia mutta hitaampaa, mihin ennen kriisiä totuttiin Ennusteita Kehittyvät maat heikko lenkki kaikki on tosin suhteellista 3

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011 Front Capitalin uudet sijoitusvaihtoehdot kesäkuussa Front Capital siirtyi viime kuussa kokonaan sähköisen markkinointimateriaalin ja tiedottamisen käytäntöön. Tässä Kuukausikatsauksessa keskitymme kertomaan

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016 Makrokatsaus Heinäkuu 2016 Myönteistä kehitystä kesämarkkinoilla Heinäkuu oli hyvä kuukausi rahoitusmarkkinoilla. Brittien ei EU:lle aiheutti negatiivisia reaktioita markkinoilla, mutta nyt suunta kääntyi

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Samu Kurri Suomen Pankki Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Euro & talous 1/2015 25.3.2015 Julkinen 1 Maailmantalouden suuret kysymykset Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

nr 100 joulukuu 2011 odotuksia turvasatamasijoituksina. Pidämme valtionlainat Viimeaikaisista satunnaisista toivonpilkahduksista 12

nr 100 joulukuu 2011 odotuksia turvasatamasijoituksina. Pidämme valtionlainat Viimeaikaisista satunnaisista toivonpilkahduksista 12 nordea International private banking Investmentnews nr joulukuu 2 Markkinatilanne Rahoitusmarkkinoiden lyhyen aikavälin näkymät eivät ole parantuneet edellisen Investment News -julkaisun numeron jälkeen.

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

Euro & talous 4/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Euro & talous 4/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/2011 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 19.9.2011 1 Aiheet Maailmantalouden näkymät heikentyneet Suomen Pankin maailmantalouden kasvuennustetta laskettu Riskit

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan Matti Kantomaa Tämän päivän haasteet korkosijoittajalle 1 kk Euribor 0,4 % Saksan 2 vuoden obligaatiotuotto 0,17 % Saksan 10 vuoden obligaatiotuotto 1,7 %

Lisätiedot

INVESTMENTNEWS. Markkinatilanne NORDEA NEWS

INVESTMENTNEWS. Markkinatilanne NORDEA NEWS NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 9 TOUKO-KESÄKUU 21 Markkinatilanne Ottaen huomioon viimeaikaisen levottomuuden markkinoilla, erityisesti valuuttamarkkinoilla, olemme tehneet strategiseen

Lisätiedot

Markkina romuna milloin tämä loppuu?

Markkina romuna milloin tämä loppuu? FIM ON PALANNUT! Olemme jälleen henkilöstön omistama, riippumaton, suomalainen varainhoitotalo - jatkamme työtämme aktiivisena ja kantaaottavana sijoittajan pankkina Vesa Engdahl / 18.11.2008 Markkina

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Markus Sourander Nordea Investment Strategy & Advice Sijoittajilla haastava vuosituhat 2 mutta viime aikoina parempaa Lähde: ThomsonReuters 3 Osinkotuotto houkuttelee

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2017

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2017 Markkinakatsaus Huhtikuu 2017 Talouskehitys Vuoden ensimmäiset isommat poliittiset Eurooppavaalit Hollannissa menivät markkinoiden kannalta hyvin Vapauspuolueen kannatuksen jäädessä selvästi odotuksia

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Markkinakatsaus Marraskuu 2017

Markkinakatsaus Marraskuu 2017 Markkinakatsaus Marraskuu 2017 Talouskehitys Trump nimitti Yhdysvaltojen keskuspankin (FED) tulevaksi pääjohtajaksi Jerome H. Powellin, joka jatkanee FEDin nykyistä rahapoliittista linjaa. Valinta nostaa

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016 Markkinakatsaus Marraskuu 2016 Talouskehitys Donald Trump voitti yllättäen presidenttivaalit Yhdysvalloissa Trump sanoi mm. uudelleenrakentavansa maan infrastruktuurin ja on aiemmin puhunut verojen leikkaamisesta

Lisätiedot

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl.

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl. Varainhoito Rahastot Pääomaturvatut Elina Pankkiiriliike 5. huhtikuuta 2008 Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö Elina toimii Rahoitustarkastuksen myöntämällä toimiluvalla

Lisätiedot

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Hanna Freystätter Vanhempi neuvonantaja, Suomen Pankki Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Euro ja talous 1/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 30.3.2017 Julkinen 1 Teemat

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 103 syyskuu 2012 Markkinatilanne Ilmapiiri sijoittajien keskuudessa on kohentunut merkittävästi kolmannen neljänneksen aikana. Tästä voimme kiittää

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Markkinakatsaus. helmikuu 2017

Markkinakatsaus. helmikuu 2017 Markkinakatsaus helmikuu 2017 Talouskehitys Trumpin ajamien veronkevennysten uskotaan siivittävän USA:n talouskasvua selvästi lähivuosina, mikä vauhdittaisi maailmankaupan kasvua. Talouspoliittisista uudistuksista

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET 2 Sisältö 1. SIJOITUSTOIMINNAN MÄÄRITELMÄT... 3 2. SIJOITUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET... 3 3. TOIMIALASIJOITTAMISEN PERUSTEET... 3 4. KASSAVAROJEN SIJOITTAMISEN

Lisätiedot

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa Kansainvälinen rahatalous Matti Estola ermiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa 1. Valuuttariskien suojauskeinot Rahoitusalan yritykset tekevät asiakkailleen valuuttojen välisiä termiinisopimuksia

Lisätiedot

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä 3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä Sijoittamisen rakenteellinen murros rantautumassa myös Suomeen Sijoitustoimialan kehitystä Suomessa helppo ennustaa: innovaatiot

Lisätiedot

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Erkki Liikanen Suomen Pankki Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Kesäkuu 2015 Eduskunnan talousvaliokunta 30.6.2015 Julkinen 1 Sisällys Keveä rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä EU:n tuomioistuimen

Lisätiedot