INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010"

Transkriptio

1 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 21 Markkinatilanne Kasvuodotukset ovat heikentyneet monessa keskeisessä taloudessa, ja olemmekin siirtyneet aiempaa defensiivisempään omaisuuslajijakaumaan. Siirsimme korkotuotteet ylipainoon ja osakkeet vastaavasti alipainoon. Koska Yhdysvaltain talousnäkymät ovat erityisen vaisut, palautimme dollarin neutraalipainoon elokuussa, mutta siirsimme sen takaisin ylipainoon loppukuussa. YLEISKATSAUS Maailmantalous näyttäisi elpyvän kahta eri tahtia. Kiinan talous kasvaa edelleen vahvasti. Se ohitti äskettäin Japanin ja on nyt maailman toiseksi suurin talous. Yhdysvaltain talous ei kuitenkaan ole kasvanut viime aikoina, kuten vaimea yksityinen kulutus, työpaikkojen heikko kasvu ja kituva asuntosektori osoittavat. Euroopassa näkymät ovat vaihtelevat. Vaikka Saksalla meneekin hyvin, kasvu johtuu pikemmin viennin kuin yksityisen kulutuksen kasvusta. Nämä alueelliset erot näkyvät yhä selvemmin kaikilla rahoitusmarkkinoilla, mutta erityisesti valuuttamarkkinoilla on viime aikoina nähty paljon heilahteluja. VALUUTAT Laskimme Yhdysvaltain dollarin elokuun alussa neutraalipainoon, kun maan talousnäkymät olivat heikentyneet eikä korkojen nousua matalalta tasolta ollut näköpiirissä. Elokuun puolivälissä nostimme kuitenkin dollarin takaisin ylipainoon. Punnan painotus on nyt neutraali heinäkuun lyhyen ylipainon jälkeen. Myös muiden valuuttojen painot ovat neutraalit paitsi Sveitsin frangin, jonka nostimme äskettäin ylipainoon. Rahoituspuolella suosittelemme eurosijoittajille tällä hetkellä edelleen sataprosenttista euromääräistä rahoitusta. JOUKKOLAINAT Korkosijoitukset on nostettu ylipainoon kasvattamalla sijoituksia Saksan valtionlainoihin. Tämän seurauksena valtionlainojen aiempi alipainotus on keventynyt huomattavasti, ja duraatio on nyt 4,9 vuotta, eli paljon pitempi kuin vertailuindeksin 3,9 vuotta. Lisäksi sijoitukset vaihtovelkakirjalainoihin on vaihdettu korkealaatuisiin yrityslainoihin, joiden paino kaikki korkotuotteet huomioon ottaen on neutraali. Myös tanskalaiset kiinteistöluottolainat ovat neutraalipainossa. OSAKKEET Sijoitussalkkujemme osakkeet ovat nyt aiempaa defensiivisempiä. Tämä johtuu osittain siitä, että kotiutimme voittoja Isosta-Britanniasta ja sijoitimme ne Sveitsiin. Yhdysvallat on laskettu ylipainosta neutraalipainoon. Koska osakkeet on siirretty alipainoon, Eurooppa ja Japani ovat nyt hieman alipainossa ja kehittyvät markkinat ylipainossa. Toimialoista suosimme tällä hetkellä päivittäistavaroita, informaatioteknologiaa ja perusteollisuutta ja alipainotamme eniten kulutustavaroita ja -palveluita, rahoitusta, yhdyskuntapalveluja ja energiaa. Jørgen Jakobsen Chief Strategist Nordea Bank S.A. NORDEA NEWS OECD:N ENNAKOIVAT OECD INDIKAATTORIT leading indicator & OECD & OECD KASVU growth 15 6 Yrityslainat Nordea 1 European High Yield Bond Fund Nordea läpäisi stressitestin selvästi Uusi valtakirjavaihtoehto Asuminen Sveitsissä Leading indicator, % OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change Growth, % NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21 1

2 pääkirjoitus Keskeisin puheenaihe markkinoilla on juuri nyt se, onko taloudessa tulossa kaksoisnotkahdus vai ei, eli tuleeko uusi taantuma ennen kuin talous lähtee uuteen nousuun. olleet kovin korkealuokkaisia. Meidän tuotteemme ovat kuitenkin keskimäärin kehittyneet suotuisasti, ja niissä on hyvää nousupotentiaalia ilman merkittävää riskiä näinä epävarmoina aikoina. Jhon Mortensen Chief Executive Officer Nordea Bank S.A. Meidän näkemyksemme mukaan kaksoisnotkahdus ei ole todennäköinen. Näyttää kuitenkin siltä, että toiveikkaimpienkin lyhyen aikavälin näkymien mukaan talouskasvu hidastuu lyhyellä aikavälillä. Voi siis olla, ettei kasvua tule, ja parhaimmillaankin se on hidasta. Vuoden 21 alkupuoliskon raportointikausi on saatu lähes päätökseen. Suurin osa yrityksistä julkisti erittäin hyvän tuloksen, joskin useat niistä kertoivat hieman pessimistisemmistä lähiaikojen näkymistä. Kun lisäksi talouskasvun odotetaan hidastuvan ja riskinä on myös taantuman uusiutuminen, olemme päättäneet laskea osakkeet alipainoon. Tätä kirjoitettaessa näyttää siltä, että jo viime Investment News julkaisussa enteilemämme markkinoiden korjausliike on hyvässä vauhdissa. Tämä näkemys maailmantalouden kehityksestä tarkoittaa myös sitä, että uskomme sekä lyhyiden että pitkien korkojen pysyvän matalina lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Ihmisen elinikä on valitettavasti rajallinen, minkä vuoksi meidän kaikkien kannattaa huolehtia siitä, että jälkeen jäävien läheistemme elämä on mahdollisimman helppoa. Tämän vuoksi olemme ottaneet tähän julkaisuun mukaan artikkelin, jossa käsitellään uutta valtakirjavaihtoehtoa, joka on voimassa myös kuoleman jälkeen. Artikkeli on sivulla 8. Tietääkseni Luxemburg on yksi erittäin harvoista maista tai jopa ainoa maa jossa tällainen valtakirja on mahdollista antaa. Lopuksi haluan todeta, että Nordean tulos vuoden 21 alkupuoliskolta oli vahva. Tuotot olivat hyvällä tasolla ja luottoriskit hyvin hallinnassa. Pankin vakauden ja luottokelpoisuuden merkitys on korostunut finanssikriisin aikana, ja ne tulevat olemaan tärkeitä myös jatkossa. Tässä yhteydessä on hyvä mainita, että Tanskan valtion pankkitalletuksille antama takaus päättyy 1. lokakuuta 21. Toivotan kaikille lukijoille hyvää syksyä. Olen aikaisemmissa Investment News julkaisuissa usein maininnut strukturoidut tuotteemme. Näissä tuotteissa joukkolainan liikkeeseenlaskija, joka on yleensä Nordea, lupautuu maksamaan sijoitetun pääoman takaisin täysimääräisenä lainan erääntyessä. Suoran koronmaksun sijaan sijoittajat voivat hyötyä tiettyjen osakemarkkinoiden, valuuttojen tms. nousupotentiaalista. Mediassa on käyty keskustelua strukturoiduista tuotteista, joista kaikki eivät ole Terveisin Jhon Mortensen NORDEA PRIVATE BANKING INVESTMENT NEWS Toimittaja: Nordea Bank S.A. P.O. Box 562 L-215 Luxembourg Puh Faksi Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich Postfach CH-834 Zürich Puh Faksi Nordea S.A. julkaisee Investment News - sijoitusuutiset Nordea A/S:n luvalla. Nordea A/S toimii sijoitusyhtiönä Isossa-Britanniassa SFA:n sääntöjen mukaisesti. Investment Newsin ainoana tavoitteena on tiedottaminen. Materiaalin kopioiminen mekaanisesti, valokuvaamalla tai muilla keinoin on kielletty. Julkaisua ei missään tapauksessa saa tulkita siinä mainittujen arvopapereiden myynti- tai ostosuositukseksi. Sen sisältämät tiedot ovat peräisin luotettaviksi uskotuista lähteistä, mutta Nordea Bank S.A. ei voi taata tietojen oikeellisuutta. Nordea -konsernin yhtiöillä voi olla pitkätai lyhytaikaisia sijoituksia tässä julkaisussa mainittuihin arvopapereihin tai niiden johdannaisiin. On mahdollista, että yksittäiset Nordea-konsernin työntekijät eivät yhdy tässä julkaisussa esitettyihin suosituksiin tai mielipiteisiin. Nordea Bank S.A. R.C.S. Luxembourg no. B NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21

3 1 5 4 kokonaiskuva 2-5 OECD leading indicator; y/y change TALOUSVAIKEUKSIIN EI -1 OLE OECD PATENTTIRATKAISUA GDP, y/y change Leading indicator, % 7 Growth, % Hallitukset eri puolilla maailmaa ovat viime kuukausina etsineet yksimielisyyttä siitä, mikä olisi paras tapa varmistaa maailmantalouden kestävä elpyminen. Vaikka julkisesti on pyritty esiintymään yhtenäisenä rintamana, valtioilla on selvästi erimielisyyksiä keinoista, joilla tämä saavutetaan. Tärkeintä on päättää, lisätäänkö talouden elvytystoimia vai vähennetäänkö niitä. Tästä aiheutuvat erimielisyydet ovat seurausta siitä, että kansalliset taloudet ovat erilaisia, joten myös niiden elvyttäminen vaatii erilaiset lääkkeet. Esimerkiksi tästä käyvät Yhdysvaltojen ja Saksan väliset erot. Yksi Yhdysvaltain talouden olennaisimmista piirteistä on sen riippuvaisuus luotoista. Yhdysvaltalaiset kuluttajat käyttävät tyypillisesti kaikki tulonsa. Ainakin aiemmin vyön kiristäminen on ollut vaihtoehto vain harvoin. Jos tulot eivät riitä kulutustarpeisiin, kuluttajat yleensä lainaavat tarvittavan summan. Saksalaiset kuluttajat puolestaan yleensä säästävät, kunnes tarvittava summa on koossa, ja lainaavat rahaa vain suuria hankintoja, kuten asuntoa tai autoa, varten. Vaikka tällaisia huomioita saatetaan pitää yleistyksinä, viralliset tilastot vahvistavat, että yhdysvaltalaiset ja saksalaiset kuluttajat käyttäytyvät eri tavoin (säästämisaste on Yhdysvalloissa 4 % ja yksityisen kulutuksen osuus BKT:stä on noin 71 %, kun Saksassa vastaavat luvut ovat 11,6 % ja 57 %). Itse asiassa nämä kaksi taloutta eroavat toisistaan monella perustavalla tavalla: esimerkiksi viennin osuus on yli 4 % Saksan BKT:stä mutta ainoastaan 13 % Yhdysvaltain BKT:stä. MIKÄ SOPII YHDELLE, EI SOVI TOISELLE Koska Yhdysvaltain ja Saksan taloudet ovat erilaiset, on hyvin epätodennäköistä, että molempia voitaisiin elvyttää samoin toimenpitein. Yhdysvaltain näkökulmasta kulutuksen lisäys olisi ehkä järkevää, kun verrataan nykytilannetta aiempiin kokemuksiin, joiden perusteella yhdysvaltalaiset kuluttajat saattavat todella reagoida myönteisesti väljään raha- ja finanssipolitiikkaan. Saksan taloushistoria on huomattavan erilainen kuin Yhdysvaltojen, ja on yksinkertaisesti mahdotonta, että tulevat sukupolvet maksaisivat siellä edellisten tuhlaavaisuuden. Saksan talous on sitä paitsi kehittynyt viime aikoina suhteellisen vahvasti, joten lisäelvytys vaikuttaa tällä hetkellä tarpeettomalta, vaikka keynesiläiset ekonomistit (lähinnä Yhdysvalloissa) ovat esittäneet vakavia varoituksia Saksaa uhkaavasta uudesta taantumasta, mikäli elvytystä ei lisätä. BKT:N KASVU % GDP growth Germany Japan USA Vaikka käsite maailmantalous onkin olemassa, on tärkeää ymmärtää, että maailma koostuu kansallisista S&P 5 P/E ratio talouksista, joille ovat tunnusomaisia niiden S&P kuluttajien erilaiset 24 käsitykset (sosiaaliset, moraaliset, uskon- 5 P/E ratio nolliset jne.). Nämä käsitykset puolestaan määrittelevät yleiset kansalliset kulutustavat. Erilaiset taloudet 22 2 eivät käy eivätkä ole koskaan käyneet samaan tahtiin (eivätkä 18 ne todennäköisesti koskaan tule käymäänkään), vaikka 16 toiset kulttuurit vaikuttavat niihin (kuten Yhdysvallat 14 Isossa-Britanniassa) ja vaikka globalisaation aikaansaama keskinäinen S&P 5, 12 taloudellinen month forward P/E riippuvuus 12 on ennätyksellinen suuri. 1 P/E P/E May-1 Apr-3 Apr-5 Apr-7 Mar-9 TÄSMÄRATKAISUJA Koska kansalliset ja alueelliset taloudet luonnollisesti käyvät eri tahtiin, kaikille sopiva ratkaisu ei lopulta toimisi maailmanlaajuisesta näkökulmasta katsottuna. Toiset taloudet saattavat vahvistua käytettävistä keinoista riippumatta, kun taas toiset saattavat edelleen kitua tai jopa heiketä. Siksi päättäjien pitäisi tunnustaa kansallisten ja alueellisten talouksien erot ja sopia, että käyttöön otetaan kuhunkin tapaukseen sopivimmat ja tehokkaimmat keinot. Näin tuetaan parhaiten maailmanlaajuista elpymistä. NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21 3

4 joukkolainat ja valuutat KUN TOSIASIAT MUUTTUVAT Maailman makrotalousluvut ovat kesän aikana olleet edelleen vaisuja. Yksityinen kulutus on laajalti kääntynyt laskuun, ja kasvuvauhti on aiheuttanut pettymyksen erityisesti maailman kolmessa suurimmassa talousmahdissa. Pettymys on ollut verrattain vähäinen Kiinassa, mutta Yhdysvalloissa ja Japanissa kasvu on kääntynyt ratkaisevasti negatiiviseksi. Bonds Equity Cash 13% 1% 57% 2 Yhdysvaltain keskuspankin Fedin avomarkkinakomitean viimeisin kokous pidettiin 1. elokuuta. Sen jälkeen Fed ilmoitti, että se pitää Fedin arvopaperiomistukset nykyisellä tasollaan sijoittamalla valtionyhtiöiden maksamat erääntyvien velkakirjojen ja kiinteistövakuudellisten arvopaperien pääomat uudelleen pitkäaikaisiin valtion velkasitoumuksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Fed keskittää ostot 2 1 vuoden ajalla. Lisäksi Fed totesi, että sen näkemys talouden näkymistä on aiempaa pessimistisempi, koska elpyminen hidastunee lyhyellä aikavälillä. Fed suunnittelee myös pitävänsä korot matalalla tasolla pitkään. Samaan aikaan Saksan Bund-futuuri nousi ennätyksellisen korkealle ja oli 13,59. Bonds Equity Cash Europe Europe US Japan Emerging Markets JOUKKOLAINAJAKAUMA Tämän kehityksen vuoksi olemme pidentäneet duraatiota ja kasvattaneet korkosijoitusten osuutta täyden 57% 2 valtakirjan asiakassalkuissamme. Olemme pidentäneet salkkujen duraatiota vuodella 8% viiteen vuoteen, 3% joka on noin vuoden pitempi kuin vertailuindeksin 51% duraatio. Lisäksi olemme siirtäneet korkosijoitukset 38% neutraalista ylipainoon kasvattamalla joukkolainojen osuutta 5 prosentilla. Nyt korkosijoitusten osuus on 45 prosenttia (tasapainotetussa salkussa). US Japan Growth Markets Nämä muutokset toteutettiin useilla eri kaupoilla, joista tärkeimpiä olivat seuraavat: Myimme omistuksemme vaihtovelkakirjalainoihin sijoittavassa rahastossa, puolet omistuksesta high yield -lainoihin sijoittavassa rahastossa ja ylikansallisen lainan, jonka eräpäivä on vuonna 217. Lisäksi vähensimme omistustamme pitkissä, ennenaikaisesti lunastettavissa olevissa tanskalaisissa kiinteistöluottolainoissa (5 % 241). Voitoilla ostimme uudelleen Saksan 1 vuoden valtionlainaa ja pitkiä, ennenaikaisesti lunastettavissa olevia tanskalaisia kiinteistöluottolainoja (4 % 241) sekä kasvatimme omistustamme korkealaatuisiin yrityslainoihin sijoittavassa rahastossa. Näiden kauppojen jälkeen tanskalaisten kiinteistöluottolainojen ja investment grade -lainojen paino on nyt neutraali. Lisäksi valtionlainojen alipaino on paljon kevyempi kuin aiemmin. VALUUTAT Olemme tehneet muutoksia myös valuuttasijoituksiimme lähinnä siksi, että markkinoiden riskinottohalukkuus on vähentynyt. Erityisesti olemme palanneet pitkään dollaripositioon, joten dollarin paino on kasvanut hieman yli 2 prosenttiin (tasapainotetussa salkussa). Vertailuindeksin dollaripaino on 12,5 %. Olemme myös nostaneet Sveitsin frangin neutraalipainosta ylipainoon, ja sen osuus jakaumasta nousi noin 5 prosentista hieman alle 1 prosenttiin. Lisäksi nostimme Englannin punnan alipainosta neutraalipainoon, ja punnan osuus on nyt hieman yli 5 %. Norjan ja Ruotsin valuutat ovat neutraalipainossa. Uskomme kummassakin olevan edelleen nousupotentiaalia. Tämä koskee erityisesti Ruotsin kruunua. RAHOITUS Olemme muuttaneet rahoituskorimme koostumusta edellisen numeron jälkeen, ja suosittelemme nyt eurosijoittajille koria, jossa euron osuus on 1 %. RAHOITUS TRENDIENNUSTEET VIITELAINOJEN TUOTOT JA ODOTUKSET % nyt /USD 1,268 /,822 / 1,34 /JPY 17,1 /DKK 7,449 /NOK 7,98 /SEK 9,46 USD/JPY 84,5 3 kk ennuste nyt usa 1 vuotta 2,51 3 kk,31 saksa 1 vuotta 2,19 3 kk,89 britannia 1 vuotta 2,87 3 kk,72 3 kk ennuste nyt ruotsi 1 vuotta 1,82 3 kk 1,3 tanska 1 vuotta 2,26 3 kk 1,14 norja 1 vuotta 3,13 3 kk 2,64 3 kk ennuste 4 NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21

5 osakkeet GDP growth VAROVAISUUS ON AVAINSANA Germany Japan USA % Osakkeet toipuivat heinäkuussa hyvin alkukesän myyntiaallosta. Kehitystä tukivat edelleen vahvat tulosraportit, joista useimmat päihittivät analyytikoiden -8-1 ennusteet. Elokuun makrotalousraportit ovat kuitenkin olleet erityisesti Yhdysvalloissa odotuksia heikommat Uskomme, että 1 2 osakemarkkinoiden riski 9 on 1 kasvanut, ja suosittelemme siksi varovaisuutta. VAROITUSMERKKEJÄ JOUKKOLAINOISTA, HISTORIASTA JA YKSITYISILTÄ SIJOITTAJILTA Useimpien tärkeiden valtionlainamarkkinoiden tuottotasot ovat kesän aikana pudonneet jyrkästi. Esimerkiksi sekä Saksan että Japanin 1 vuoden lainojen tuotot ovat nyt reilusti finanssikriisin aikaisen pohjatason alapuolella. Mielestämme tämä on merkki siitä, että joukkolainasijoittajat odottavat hidasta kasvua ja inflaatiota, mikä enteilee yritysten tuottojen heikkoa kasvua tulevaisuudessa. Toistaiseksi tämä ei ole juurikaan vaikuttanut osakemarkkinoihin, mutta on muistettava, että joukkolainamarkkinat ovat yleensä pystyneet ennustamaan talouden laskusuhdanteet osakemarkkinoita aiemmin. P/E S&P 5 P/E ODOTUKSET S&P 5 P/E ratio S&P 5 P/E ratio P/E S&P 5, 12 month forward P/E May-1 Apr-3 Apr-5 Apr-7 Mar-9 Osakemarkkinoilla on aiemmin ollut paljon heilahteluja syksyisin. Tämä koskee erityisesti syyskuuta, joka on tyypillisesti ollut heikoin kuukausi omistaa osakkeita. Tämän kehityksen toistumista vuonna 21 tukevat negatiiviset tekniset signaalit, kuten se, että useimpien markkinoiden 5 päivän liukuva keskiarvo on pienempi kuin niiden 2 päivän liukuva keskiarvo. Tämä signaali kääntyi viimeksi negatiiviseksi Yhdysvalloissa vuoden 27 syksyllä, joka jälkeenpäin osoittautui parhaaksi ajankohdaksi myydä osakkeita. Myös yksityisten sijoittajien kiinnostus osakkeisiin näyttäisi hiipuvan. Tämän kirjoitushetkellä yhdysvaltalaisista osakerahastoista on 15 peräkkäisen viikon ajan lunastettu enemmän osuuksia kuin niitä on merkitty. Vuoden alusta laskettuna rahastoista on lähtenyt 5 miljardia dollaria, kun mielialoja ovat laskeneet muun muassa kotimaan heikko työmarkkinatilanne ja 1 vuoden jakso, jona sijoitustuotot ovat olleet suhteellisen heikkoja. Huolestuttavampaa on ehkä kuitenkin se, että eläkesäästöjään lainan vakuutena käyttävien yhdysvaltalaisten sijoittajien määrä kasvaa tasaisesti. Tämä voi olla merkki siitä, että monet yhdysvaltalaiskuluttajat ovat kovien taloudellisten paineiden alla. Tämä ei lupaa hyvää talouden elpymisnäkymille. TOIVONPILKAHDUS Pidämme positiivisena tekijänä sitä, että fuusio- ja yrityskauppatoiminta on viime aikoina vilkastunut. Monissa kaupoissa on mukana suuri käteisosuus, mikä kertoo siitä, että ainakin joillakin yrityksillä on vahva tase ja ne luottavat houkutteleviin tulevaisuuden kasvunäkymiin. Kaiken kaikkiaan myös osakkeiden arvostukset vaikuttavat mielestämme kohtuullisilta edellyttäen, että nykyiset tulosarviot ovat realistisia. Tämä on tarpeellinen varoitus, sillä talouskasvun hidastuminen tarkoittaa jatkossa väistämättä tulospettymyksiä. DEFENSIIVINEN SUUNTA Koska negatiiviset tekijät painavat mielestämme tällä hetkellä enemmän kuin positiiviset, näkemyksemme on nyt varovainen ja olemme siirtäneet osakkeet alipainoon. Suosikkialueitamme ovat edelleen kehittyvät markkinat ja pitkällä aikavälillä erityisesti Aasia. Useimmilla muilla alueilla olemme lähellä neutraalipainoa. Euroopassa olemme viime aikoina kasvattaneet sveitsiläisten osakkeiden osuutta, koska Sveitsin markkinat, joilla terveydenhuollon ja päivittäistavaroiden paino on suuri, ovat hyvin defensiiviset muihin markkinoihin verrattuna. NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21 5

6 omaisuuslajijakauma Pohjois-Amerikka Eurooppa Bonds Equity Cash TASAPAINOINEN SALKKU Pohjoismaat Kehittyvät markkinat Bonds Equity Cash 57% 57% 2 2 Europe Europe US US Japan Japan Emerging MarketsEmerging Markets OSAKESALKKU Japani ONGELMIA KASVUN KANSSA Markkinoiden tunnelmaan ovat alkaneet vaikuttaa yhä enemmän kansainvälisen talouskasvun näkymät, jotka näyttävät jakautuvan suurinpiirtein kahtia. Euroopan näkymät ovat parantuneet hieman erityisesti Saksassa, jossa vientisektori on lähtenyt jälleen vahvaan nousuun, mutta Yhdysvaltain tilanne aiheuttaa edelleen huolia. Yhdysvaltain talousluvut ovat aiheuttaneet sarjan pettymyksiä ja osoittaneet, että maailman suurin talous kärsii yhä erityisesti vaimeasta yksityisestä kulutuksesta, työpaikkojen heikosta kasvusta ja itsepintaisesti kituvasta asuntosektorista, vaikka näitä on koetettu torjua massiivisilla elvytystoimilla. 1% NEUTRAALI JVK Osakkeet 4% Käteinen 1% SUOSITUKSET 1% 1% JVK Osakkeet Käteinen 38% 1% JVK Osakkeet Käteinen Olemme kasvattaneet osakkeiden alipainoa ja lisänneet joukkolainasijoituksia, jotka pidämme edelleen ylipainossa. Olemme vähentäneet yhdysvaltalaisten osakkeiden ylipainon neutraalipainoon. Tällä hetkellä Japani ja Eurooppa ovat hieman alle neutraalipainossa. Ylipainotamme ainoastaan kehittyviä markkinoita. Euroopassa kasvatimme sveitsiläisten sijoitusten osuutta osittain valuuttatekijöiden ja suhteellisen defensiivisen osakevalikoiman vuoksi. Korkosijoituksissa olemme laskeneet yrityslainat ylipainosta neutraalipainoon, nostaneet tanskalaiset kiinnitysluottolainat neutraalipainoon ja vähentäneet huomattavasti valtionlainojen alipainoa. Ylipainotamme jälleen Yhdysvaltain dollaria suhteessa euroon. Pidämme kaikki muut valuutat neutraalipainossa paitsi Sveitsin frangin, joka on ylipainossa. 2 6 NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21 3% 8% 4% 16% 51% 57% 57% % 16% NEUTRAALI 4% 4% 5 Eurooppa (sis. 2 Pohjoismaat) 2 6% USA 2 Eurooppa USA Japani Kehittyvät markkinat Japani Kehittyvät markkinat 1% Eurooppa USA Japani Kehittyvät markkinat 5 Euroopassa valtioiden velkakriisi on jäänyt viime aikoina taka-alalle, kun sijoittajat ovat keskittyneet aiempaa enemmän talouden elpymisen näkymiin. Velkakriisin aiheuttamat huolet kytevät kuitenkin yhä. Muualla maailmassa Japanin talous on yhä vaikeuksissa. Toisen neljänneksen kasvuluvut jäivät ennusteista reippaasti, ja kävi ilmi, että Kiina on ohittanut Japanin maailman toiseksi suurimpana taloutena. Yleisessä omaisuuslajijakaumassamme (tasapainotetut salkut) alipainotamme nyt osakkeita ja ylipainotamme vastaavasti korkosijoituksia lähinnä edellä mainittujen alentuneiden kasvuodotusten takia. Erityisesti Yhdysvaltain näkymien heikentyminen aiheutti voimakkaita heilahteluja valuuttamarkkinoilla elokuun alussa. Tämän vuoksi siirsimme dollarisijoitukset väliaikaisesti neutraalipainoon ennen kuin nostimme ne takaisin ylipainoon. Osakemarkkinoilla toisen neljänneksen tuloskausi oli yleisesti odotuksia parempi, vaikka tulevaisuuden ohjeistukset olivat ristiriitaisia taloudellisen toimeliaisuuden epävarmojen näkymien takia. Vaikka osakkeet kokonaisuutena ovat toistaiseksi kehittyneet hyvin kolmannen neljänneksen aikana, useimmat indeksit ovat kirjoitushetkellä (24. elokuuta 21) laskeneet vuoden alusta. Korkosijoituksissa vähensimme äskettäin sijoituksia vaihtovelkakirjalainoihin, koska niiden tuottopotentiaali on heikentynyt. Olemme sen sijaan kasvattaneet sijoituksia korkealaatuisiin uusiin yrityslainoihin ja eurooppalaisiin valtionlainoihin. Kyseiset yrityslainat ovat nyt neutraalipainossa ja valtionlainat hitusen alle neutraalipainossa vertailuindeksiin verrattuna. Myös tanskalaisten kiinteistöluottolainojen paino on neutraali. Näiden muutosten takia joukkolainasalkkujen duraatio on huomattavasti pitempi kuin vertailuindeksin.

7 nordea news YRITYSLAINAT Vuosien finanssikriisin jälkeen yrityslainat ovat osoittautuneet yhdeksi suosituimmista ja houkuttelevimmista sijoitusmuodoista sekä institutionaalisille, että yksityisille sijoittajille. Yrityslainat ovat yritysten liikkeeseen laskemia velkainstrumentteja, joiden tarkoituksena on hankkia rahaa liiketoimintaa varten. Yrityslainoja ostavat sijoittajat lainaavat siis periaatteessa rahaa liikkeeseenlaskijoille. Yrityslainoja on kahta erilaista laatua: investment grade -lainoja laskevat liikkeeseen yritykset, joilla on korkea luottoluokitus, ja high yield -lainoja yritykset, joihin sijoittamisen arvioidaan olevan riskialttiimpaa kuin investment grade -lainoja liikkeeseen laskeviin yrityksiin. Sijoittajan kannalta yrityslainojen kiinnostavimpia ominaisuuksia ovat yleensä korkealaatuisia valtionlainoja parempi tuotto ja osakkeita pienempi riski. Näinä epävarmoina aikoina odotamme näiden ominaisuuksien houkuttelevan entistä enemmän sijoituksia. Tiettyihin joukkolainatyyppeihin kohdistuu erityisiä riskejä, mutta suurin haitta sijoitettaessa yrityslainoihin on luottoriski, eli riski siitä, että liikkeeseenlaskija ei kykene suoriutumaan erääntyvistä koroista tai ei pysty maksamaan joukkolainan pääomaa takaisin eräpäivänä. Useimmat institutionaaliset sijoittajat pystyvät rakentamaan hajautetun yrityslainasalkun, joka auttaa pienentämään luottoriskiä, mutta yksityisistä sijoittajista tähän on varaa vain varakkaimmilla. Siksi monille yksityisille sijoittajille paras tapa sijoittaa yrityslainoihin on käyttää sijoitusrahastoja, jotka pystyvät hajauttamaan sijoitukset ja pienentämään näin luottoriskiä. Jos yksittäinen liikkeeseenlaskija laiminlyö maksunsa, rahasto kärsii suhteellisen vähän. Yrityslainarahastoilla on myös muita yksityisiä sijoittajia houkuttelevia ominaisuuksia. Ne liittyvät erityisesti uusiin liikkeeseenlaskuihin. Yrityslainamarkkinat ovat perinteisesti olleet institutionaalisten sijoittajien pelikenttä, sillä niillä on tarpeeksi varoja hankkia suuria osuuksia lainoista. Tämän vuoksi uudet lainat suunnataan aluksi institutionaalisille sijoittajille niin kutsutuilla ensimarkkinoilla. Yksityiset sijoittajat voivat yleensä ostaa näitä lainoja ainoastaan jälkimarkkinoilta, jolloin niiden hinta on usein noussut. Koska yrityslainarahastot kuitenkin ovat aktiivisia myös ensimarkkinoilla, niihin sijoittavat yksityiset sijoittajat hyötyvät epäsuorasti institutionaalisille sijoittajille tarjotuista edullisista ehdoista. NORDEA 1 OPEAN HIGH YIELD BOND FUND Nordea 1 European High Yield Bond Fund, joka sijoittaa pääasiallisesti yrityslainoihin, on ollut yksi viime vuosien parhaista tavoista sijoittaa eurooppalaisille high yield -lainamarkkinoille. Vuonna 22 avattua rahastoa on koko ajan hoitanut sama tiimi, ja se on jatkuvasti tuottanut vertailuindeksiään paremmin (ainoa poikkeus oli vuosi 28). Lisäksi rahasto on ollut luokkansa parhaiten tuottavia rahastoja, ja Lipper Fund Awards 21 palkitsi sen monen Euroopan maan parhaana rahastona kolmen vuoden jaksolla. Vuosi 29 oli poikkeuksellinen vuosi, ei ainoastaan high yield lainamarkkinoille, vaan myös rahastollemme, jonka tuotto oli 87,59 % (palkkioiden jälkeen) eli yli 7 % parempi kuin sen vertailuindeksin. Kun tuottopotentiaali on näin suuri, sijoitukseen liittyy luonnollisesti jonkin verran riskejä. Varmistaakseen parhaan mahdollisen suojan arvonlaskua vastaan rahasto on hajauttanut sijoituksensa laajalti. Tällä hetkellä se sijoittaa yli 5 liikkeeseenlaskijan 85 yksittäiseen sijoitukseen. Rahaston hoidossa oleva varallisuus on yli miljardi euroa, joten rahasto voi ylläpitää laajaa hajautusta ja hyötyä silti mahdollisuudesta hankkia huomattavia yksittäisiä sijoituksia. Esimerkkejä nykyisistä sijoituksista ovat Deutsche Bank, Heidelberg Zement ja Virgin Media. European High Yield Bond Fundin lisäksi Nordealla on laaja perinteisiin ja high yield -lainoihin sijoittavien korkorahastojen valikoima. Nämä rahastot keskittyvät tietyille markkinoille tai tietylle maantieteelliselle alueelle tai sijoittavat maailmanlaajuisesti. Lisätietoja näistä tuotteista saat sijoitusjohtajaltasi. NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21 7

8 nordea news NORDEA LÄPÄISI STRESSITESTIN SELVÄSTI Sijoittajat odottivat heinäkuussa hermostuneina Euroopan pankkivalvojien komitean (Committee of European Banking Supervisors, CEBS) stressitestien tuloksia. Testi tehtiin 91 eurooppalaiselle pankille, ja tarkoituksena oli arvioida pankkien kykyä selviytyä tulevista taloudellisista kriiseistä kuten kaksoistaantumasta tai valtioiden maksuhäiriöistä. CEBS ilmoitti 23. heinäkuuta helpottuneille rahoitusmarkkinoille, että seitsemää pankkia lukuun ottamatta kaikki pankit läpäisivät testin. Simuloiduissa stressiskenaarioissa näiden seitsemän pankin ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin laski alle 6 prosentin, jota käytettiin testeissä viitearvona. Tämä suhdeluku on tiukin käytetyistä pääoman mittareista. Nordea läpäisi testin selvästi. Olemme erityisen ylpeitä siitä, että stressitestin tulosten mukaan Nordean ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin ei laskenut alle 1 prosentin missään testatuista skenaarioista. Tämä osoittaa, että Nordea on selviytynyt finanssikriisistä hyvin ja että olemme vahvana pankkina valmiit kohtaamaan tulevat haasteet. UUSI VALTAKIRJAVAIHTOEHTO Monet asiakkaat ovat huolissaan siitä, mitä asiakkuudelle tapahtuu kuoleman jälkeen ja miten he voivat varmistaa perillisillensä turvallisen ja helpon tavan käyttää varoja. Luxemburg tarjoaa ainutlaatuisen ratkaisun perintösuunnittelun alkuvaiheen helpottamiseen pankkitilien hoidon osalta: valtakirjan, joka on voimassa myös kuoleman jälkeen. Tämä ainutlaatuinen valtakirja, joka voidaan antaa puolisolle, täysi-ikäisille lapsille tai muulle luotetulle henkilölle, tarjoaa haltijalleen käyttöoikeuden määrättyyn tiliin sekä tilinomistajan elinaikana että tämän kuoleman jälkeen. Valtakirjanhaltijan ainoa velvollisuus on varmistaa, että kaikille vainajan laillisille perillisille ilmoitetaan valtakirjan olemassaolosta. Jos kiinnostuit tästä mielenkiintoisesta perintösuunnittelun työkalusta, ota yhteyttä sijoitusjohtajaasi, jolta saat lisätietoja. ASUMINEN SVEITSISSÄ Sveitsi on perinteisesti vetänyt puoleensa varakkaita ihmisiä. Verotus on suotuisaa ja lisäksi maa on kansainvälinen ja sen infrastruktuuri on erinomainen. Sveitsi on myös kaunis maa keskellä Eurooppaa. MITEN VOI REKISTERÖIDÄ ASUINMAAKSEEN SVEITSIN Sveitsi on allekirjoittanut Schengen-sopimuksen, jonka mukaan EU- ja ETA-maiden kansalaiset voivat rekisteröidä Sveitsin asuinmaakseen ilman lupamenettelyä, jota vaaditaan muiden maiden kansalaisilta. Asuinpaikka rekisteröidään paikallisen viranomaisen luona, missä on esitettävä todisteet siitä, että asuu Sveitsissä, sekä pankin suositus, jossa vahvistetaan minimitulotaso tai varallisuus. Henkilön katsotaan olevan verovelvollinen Sveitsissä, jos hänen juridinen asuinpaikkansa tai kotipaikkansa on Sveitsissä tai jos hän aikoo työskennellä maassa yli 3 päivän ajan tai oleskella siellä vähintään 9 päivää verovuoden aikana. SVEITSISSÄ ASUVIEN HENKILÖIDEN VEROTUS Sveitsin verojärjestelmä on monikerroksinen. Tuloveroa perivät liittovaltio, kantonit ja kunnat. Veroprosentti vaihtelee eri kantoneissa, ja verosuunnittelu riippuu paljon asuinpaikasta. Veroprosentti voi vaihdella noin 15 2 prosentista yli 4 prosenttiin. Kantonitasolla voidaan periä myös perintöveroa ja veroa nettovarallisuudesta. Varallisuusvero on kuitenkin yleensä hyvin matala, eivätkä läheisimmät perheenjäsenet tavallisesti joudu maksamaan lainkaan perintöveroa. Mielenkiintoisin piirre Sveitsin verotuksessa on useimmissa kantoneissa voimassa oleva mahdollisuus neuvotella maksettavalle verolle könttäsumma eli niin kutsuttu pauschal-vero. Jos henkilöllä ei ole Sveitsissä palkkatuloa eikä hän harjoita liiketoimintaa Sveitsissä, hän saattaa hyötyä tästä kiinteästä verosta, joka lasketaan asuinkustannusten perusteella arvioidusta tulosta. Maksettava vero ei riipu tuloista ja se saattaa vaihdella asuinpaikasta riippuen noin 6 :sta Sveitsin frangista 2 frangiin vuodessa. Monet varakkaat henkilöt ovat viime aikoina päättäneet muuttaa Sveitsiin lähinnä maan korkean elintason vuoksi. Lukijoita, jotka haluavat kuulla lisää Sveitsistä asuinmaana, kehotetaan ottamaan yhteyttä sijoitusjohtajaasi tai Zürichin konttoriimme. 8 NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme -1.5 #88 - JOULUKUU 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2008 Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 101 maaliskuu 2012 Markkinatilanne Rahoitusmarkkinoiden näkymät ovat valoisammat kuin aikoihin. Yhdysvalloissa on näkyvissä merkkejä talouden elpymisestä

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Talousnäkymät Syyskuu 2009

Talousnäkymät Syyskuu 2009 Talousnäkymät Syyskuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 27.8.2009

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Kevät

Sijoitusstrategia. Kevät 2015 Sijoitusstrategia Kevät Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantaloudesta... - 2 - ja oletukset koroista ja valuutoista...

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon Rosa Saastamoinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalous 2013 Tekijä Rosa Saastamoinen Raportin

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Syksy

Sijoitusstrategia. Syksy 2013 Sijoitusstrategia Syksy Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantalouden kehityksestä... - 2 - ja oletukset rahoitusmarkkinoista...

Lisätiedot

TODELLA PALJON 24 KUN ASIAT MUUTTUVAT

TODELLA PALJON 24 KUN ASIAT MUUTTUVAT TAMMIKUU 2015 KUN ASIAT MUUTTUVAT TODELLA PALJON 24 KASVUA ODOTETTAESSA 4 Päästrategi: Uusia bear-markkinoita ei ole luvassa 9 Infrastruktuuri 13 Trendit juuri nyt 15 MIKSI ÖLJYN HINTA LASKEE? 18 MIHIN

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Marraskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Marraskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

Pääekonomisti Jari Järvinen myötäilee syksyn Sijoittajabarometrin tulosta: Sijoittajabarometri s. 18 25

Pääekonomisti Jari Järvinen myötäilee syksyn Sijoittajabarometrin tulosta: Sijoittajabarometri s. 18 25 VIISAS RAHA 9 Lehti suomalaiselle 2014 sijoittajalle Osakesäästäjien Keskusliitto Hinta 9,50 SIJOITTAJAn taulukot Osakkeet& rahastot s.40 43 ERIKOISJAKELU Osakesäästäjät+ Vuokranantajat+ Sijoitus-Investtapahtuman

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat ja rahastokohtaiset sijoitukset Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013 ELOPILLE KANSANELÄKE? (s. 9-11) ONNEN OSUUS? (s. 15) SVERIGE ÄR FANTASTISKT! (s. 26) NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013 AITOA TUOTTOA HYVILLÄ TYÖKALUILLA? (s. 4-5) SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOISSAKIN ON EROJA...

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2011 Konsernijohtajan katsaus Tavoitteenamme on luoda erinomaisia asiakaskokemuksia myös uusien säännösten voimaantulon jälkeen. Parannamme kustannustehokkuutta ja tehostamme pääoman käyttöä,

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Talvi

Sijoitusstrategia. Talvi 2014 Sijoitusstrategia Talvi Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantalouden kehityksestä... - 2 - ja oletukset rahoitusmarkkinoista...

Lisätiedot

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Kuukausikatsaus maaliskuu 2015 6.3.2015 Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Yhdysvalloissa odotetaan koronnostojen aloitusta, taloustilastoissa laimeampi vaihe Euroopassa muhii kasvuyllätys: euro ja keskuspankkipolitiikka

Lisätiedot

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN!

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN! SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOJEN PALKKIOT ALENEVAT... 3 UUTTA AASIAN MARKKINOILLE... 3 ABC KISSA SIJOITTELEE...... 4 PCM UUDEN VENÄJÄN TUNTIJA..... 7 INDEKSISALKUNHOIDON ARKEA.... 9 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ.

Lisätiedot

KESÄKISA 2014. Löydä sijoitusteemat sanasokkelosta! (s. 25)

KESÄKISA 2014. Löydä sijoitusteemat sanasokkelosta! (s. 25) KESÄKISA 2014 Löydä sijoitusteemat sanasokkelosta! (s. 25) SISÄLLYS ARTIKKELIT (YMS.) UUSIA VAIHTOEHTOJA 3 KORKOTYÖKALUT KESÄTERÄSSÄ? 4 KEHITTYVÄT MARKKINAT MUUTTUU 22 MIKÄ VAIKUTTAA RAHASTOVALINTOIHIN?

Lisätiedot