INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010"

Transkriptio

1 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 21 Markkinatilanne Kasvuodotukset ovat heikentyneet monessa keskeisessä taloudessa, ja olemmekin siirtyneet aiempaa defensiivisempään omaisuuslajijakaumaan. Siirsimme korkotuotteet ylipainoon ja osakkeet vastaavasti alipainoon. Koska Yhdysvaltain talousnäkymät ovat erityisen vaisut, palautimme dollarin neutraalipainoon elokuussa, mutta siirsimme sen takaisin ylipainoon loppukuussa. YLEISKATSAUS Maailmantalous näyttäisi elpyvän kahta eri tahtia. Kiinan talous kasvaa edelleen vahvasti. Se ohitti äskettäin Japanin ja on nyt maailman toiseksi suurin talous. Yhdysvaltain talous ei kuitenkaan ole kasvanut viime aikoina, kuten vaimea yksityinen kulutus, työpaikkojen heikko kasvu ja kituva asuntosektori osoittavat. Euroopassa näkymät ovat vaihtelevat. Vaikka Saksalla meneekin hyvin, kasvu johtuu pikemmin viennin kuin yksityisen kulutuksen kasvusta. Nämä alueelliset erot näkyvät yhä selvemmin kaikilla rahoitusmarkkinoilla, mutta erityisesti valuuttamarkkinoilla on viime aikoina nähty paljon heilahteluja. VALUUTAT Laskimme Yhdysvaltain dollarin elokuun alussa neutraalipainoon, kun maan talousnäkymät olivat heikentyneet eikä korkojen nousua matalalta tasolta ollut näköpiirissä. Elokuun puolivälissä nostimme kuitenkin dollarin takaisin ylipainoon. Punnan painotus on nyt neutraali heinäkuun lyhyen ylipainon jälkeen. Myös muiden valuuttojen painot ovat neutraalit paitsi Sveitsin frangin, jonka nostimme äskettäin ylipainoon. Rahoituspuolella suosittelemme eurosijoittajille tällä hetkellä edelleen sataprosenttista euromääräistä rahoitusta. JOUKKOLAINAT Korkosijoitukset on nostettu ylipainoon kasvattamalla sijoituksia Saksan valtionlainoihin. Tämän seurauksena valtionlainojen aiempi alipainotus on keventynyt huomattavasti, ja duraatio on nyt 4,9 vuotta, eli paljon pitempi kuin vertailuindeksin 3,9 vuotta. Lisäksi sijoitukset vaihtovelkakirjalainoihin on vaihdettu korkealaatuisiin yrityslainoihin, joiden paino kaikki korkotuotteet huomioon ottaen on neutraali. Myös tanskalaiset kiinteistöluottolainat ovat neutraalipainossa. OSAKKEET Sijoitussalkkujemme osakkeet ovat nyt aiempaa defensiivisempiä. Tämä johtuu osittain siitä, että kotiutimme voittoja Isosta-Britanniasta ja sijoitimme ne Sveitsiin. Yhdysvallat on laskettu ylipainosta neutraalipainoon. Koska osakkeet on siirretty alipainoon, Eurooppa ja Japani ovat nyt hieman alipainossa ja kehittyvät markkinat ylipainossa. Toimialoista suosimme tällä hetkellä päivittäistavaroita, informaatioteknologiaa ja perusteollisuutta ja alipainotamme eniten kulutustavaroita ja -palveluita, rahoitusta, yhdyskuntapalveluja ja energiaa. Jørgen Jakobsen Chief Strategist Nordea Bank S.A. NORDEA NEWS OECD:N ENNAKOIVAT OECD INDIKAATTORIT leading indicator & OECD & OECD KASVU growth 15 6 Yrityslainat Nordea 1 European High Yield Bond Fund Nordea läpäisi stressitestin selvästi Uusi valtakirjavaihtoehto Asuminen Sveitsissä Leading indicator, % OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change Growth, % NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21 1

2 pääkirjoitus Keskeisin puheenaihe markkinoilla on juuri nyt se, onko taloudessa tulossa kaksoisnotkahdus vai ei, eli tuleeko uusi taantuma ennen kuin talous lähtee uuteen nousuun. olleet kovin korkealuokkaisia. Meidän tuotteemme ovat kuitenkin keskimäärin kehittyneet suotuisasti, ja niissä on hyvää nousupotentiaalia ilman merkittävää riskiä näinä epävarmoina aikoina. Jhon Mortensen Chief Executive Officer Nordea Bank S.A. Meidän näkemyksemme mukaan kaksoisnotkahdus ei ole todennäköinen. Näyttää kuitenkin siltä, että toiveikkaimpienkin lyhyen aikavälin näkymien mukaan talouskasvu hidastuu lyhyellä aikavälillä. Voi siis olla, ettei kasvua tule, ja parhaimmillaankin se on hidasta. Vuoden 21 alkupuoliskon raportointikausi on saatu lähes päätökseen. Suurin osa yrityksistä julkisti erittäin hyvän tuloksen, joskin useat niistä kertoivat hieman pessimistisemmistä lähiaikojen näkymistä. Kun lisäksi talouskasvun odotetaan hidastuvan ja riskinä on myös taantuman uusiutuminen, olemme päättäneet laskea osakkeet alipainoon. Tätä kirjoitettaessa näyttää siltä, että jo viime Investment News julkaisussa enteilemämme markkinoiden korjausliike on hyvässä vauhdissa. Tämä näkemys maailmantalouden kehityksestä tarkoittaa myös sitä, että uskomme sekä lyhyiden että pitkien korkojen pysyvän matalina lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Ihmisen elinikä on valitettavasti rajallinen, minkä vuoksi meidän kaikkien kannattaa huolehtia siitä, että jälkeen jäävien läheistemme elämä on mahdollisimman helppoa. Tämän vuoksi olemme ottaneet tähän julkaisuun mukaan artikkelin, jossa käsitellään uutta valtakirjavaihtoehtoa, joka on voimassa myös kuoleman jälkeen. Artikkeli on sivulla 8. Tietääkseni Luxemburg on yksi erittäin harvoista maista tai jopa ainoa maa jossa tällainen valtakirja on mahdollista antaa. Lopuksi haluan todeta, että Nordean tulos vuoden 21 alkupuoliskolta oli vahva. Tuotot olivat hyvällä tasolla ja luottoriskit hyvin hallinnassa. Pankin vakauden ja luottokelpoisuuden merkitys on korostunut finanssikriisin aikana, ja ne tulevat olemaan tärkeitä myös jatkossa. Tässä yhteydessä on hyvä mainita, että Tanskan valtion pankkitalletuksille antama takaus päättyy 1. lokakuuta 21. Toivotan kaikille lukijoille hyvää syksyä. Olen aikaisemmissa Investment News julkaisuissa usein maininnut strukturoidut tuotteemme. Näissä tuotteissa joukkolainan liikkeeseenlaskija, joka on yleensä Nordea, lupautuu maksamaan sijoitetun pääoman takaisin täysimääräisenä lainan erääntyessä. Suoran koronmaksun sijaan sijoittajat voivat hyötyä tiettyjen osakemarkkinoiden, valuuttojen tms. nousupotentiaalista. Mediassa on käyty keskustelua strukturoiduista tuotteista, joista kaikki eivät ole Terveisin Jhon Mortensen NORDEA PRIVATE BANKING INVESTMENT NEWS Toimittaja: Nordea Bank S.A. P.O. Box 562 L-215 Luxembourg Puh Faksi Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich Postfach CH-834 Zürich Puh Faksi Nordea S.A. julkaisee Investment News - sijoitusuutiset Nordea A/S:n luvalla. Nordea A/S toimii sijoitusyhtiönä Isossa-Britanniassa SFA:n sääntöjen mukaisesti. Investment Newsin ainoana tavoitteena on tiedottaminen. Materiaalin kopioiminen mekaanisesti, valokuvaamalla tai muilla keinoin on kielletty. Julkaisua ei missään tapauksessa saa tulkita siinä mainittujen arvopapereiden myynti- tai ostosuositukseksi. Sen sisältämät tiedot ovat peräisin luotettaviksi uskotuista lähteistä, mutta Nordea Bank S.A. ei voi taata tietojen oikeellisuutta. Nordea -konsernin yhtiöillä voi olla pitkätai lyhytaikaisia sijoituksia tässä julkaisussa mainittuihin arvopapereihin tai niiden johdannaisiin. On mahdollista, että yksittäiset Nordea-konsernin työntekijät eivät yhdy tässä julkaisussa esitettyihin suosituksiin tai mielipiteisiin. Nordea Bank S.A. R.C.S. Luxembourg no. B NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21

3 1 5 4 kokonaiskuva 2-5 OECD leading indicator; y/y change TALOUSVAIKEUKSIIN EI -1 OLE OECD PATENTTIRATKAISUA GDP, y/y change Leading indicator, % 7 Growth, % Hallitukset eri puolilla maailmaa ovat viime kuukausina etsineet yksimielisyyttä siitä, mikä olisi paras tapa varmistaa maailmantalouden kestävä elpyminen. Vaikka julkisesti on pyritty esiintymään yhtenäisenä rintamana, valtioilla on selvästi erimielisyyksiä keinoista, joilla tämä saavutetaan. Tärkeintä on päättää, lisätäänkö talouden elvytystoimia vai vähennetäänkö niitä. Tästä aiheutuvat erimielisyydet ovat seurausta siitä, että kansalliset taloudet ovat erilaisia, joten myös niiden elvyttäminen vaatii erilaiset lääkkeet. Esimerkiksi tästä käyvät Yhdysvaltojen ja Saksan väliset erot. Yksi Yhdysvaltain talouden olennaisimmista piirteistä on sen riippuvaisuus luotoista. Yhdysvaltalaiset kuluttajat käyttävät tyypillisesti kaikki tulonsa. Ainakin aiemmin vyön kiristäminen on ollut vaihtoehto vain harvoin. Jos tulot eivät riitä kulutustarpeisiin, kuluttajat yleensä lainaavat tarvittavan summan. Saksalaiset kuluttajat puolestaan yleensä säästävät, kunnes tarvittava summa on koossa, ja lainaavat rahaa vain suuria hankintoja, kuten asuntoa tai autoa, varten. Vaikka tällaisia huomioita saatetaan pitää yleistyksinä, viralliset tilastot vahvistavat, että yhdysvaltalaiset ja saksalaiset kuluttajat käyttäytyvät eri tavoin (säästämisaste on Yhdysvalloissa 4 % ja yksityisen kulutuksen osuus BKT:stä on noin 71 %, kun Saksassa vastaavat luvut ovat 11,6 % ja 57 %). Itse asiassa nämä kaksi taloutta eroavat toisistaan monella perustavalla tavalla: esimerkiksi viennin osuus on yli 4 % Saksan BKT:stä mutta ainoastaan 13 % Yhdysvaltain BKT:stä. MIKÄ SOPII YHDELLE, EI SOVI TOISELLE Koska Yhdysvaltain ja Saksan taloudet ovat erilaiset, on hyvin epätodennäköistä, että molempia voitaisiin elvyttää samoin toimenpitein. Yhdysvaltain näkökulmasta kulutuksen lisäys olisi ehkä järkevää, kun verrataan nykytilannetta aiempiin kokemuksiin, joiden perusteella yhdysvaltalaiset kuluttajat saattavat todella reagoida myönteisesti väljään raha- ja finanssipolitiikkaan. Saksan taloushistoria on huomattavan erilainen kuin Yhdysvaltojen, ja on yksinkertaisesti mahdotonta, että tulevat sukupolvet maksaisivat siellä edellisten tuhlaavaisuuden. Saksan talous on sitä paitsi kehittynyt viime aikoina suhteellisen vahvasti, joten lisäelvytys vaikuttaa tällä hetkellä tarpeettomalta, vaikka keynesiläiset ekonomistit (lähinnä Yhdysvalloissa) ovat esittäneet vakavia varoituksia Saksaa uhkaavasta uudesta taantumasta, mikäli elvytystä ei lisätä. BKT:N KASVU % GDP growth Germany Japan USA Vaikka käsite maailmantalous onkin olemassa, on tärkeää ymmärtää, että maailma koostuu kansallisista S&P 5 P/E ratio talouksista, joille ovat tunnusomaisia niiden S&P kuluttajien erilaiset 24 käsitykset (sosiaaliset, moraaliset, uskon- 5 P/E ratio nolliset jne.). Nämä käsitykset puolestaan määrittelevät yleiset kansalliset kulutustavat. Erilaiset taloudet 22 2 eivät käy eivätkä ole koskaan käyneet samaan tahtiin (eivätkä 18 ne todennäköisesti koskaan tule käymäänkään), vaikka 16 toiset kulttuurit vaikuttavat niihin (kuten Yhdysvallat 14 Isossa-Britanniassa) ja vaikka globalisaation aikaansaama keskinäinen S&P 5, 12 taloudellinen month forward P/E riippuvuus 12 on ennätyksellinen suuri. 1 P/E P/E May-1 Apr-3 Apr-5 Apr-7 Mar-9 TÄSMÄRATKAISUJA Koska kansalliset ja alueelliset taloudet luonnollisesti käyvät eri tahtiin, kaikille sopiva ratkaisu ei lopulta toimisi maailmanlaajuisesta näkökulmasta katsottuna. Toiset taloudet saattavat vahvistua käytettävistä keinoista riippumatta, kun taas toiset saattavat edelleen kitua tai jopa heiketä. Siksi päättäjien pitäisi tunnustaa kansallisten ja alueellisten talouksien erot ja sopia, että käyttöön otetaan kuhunkin tapaukseen sopivimmat ja tehokkaimmat keinot. Näin tuetaan parhaiten maailmanlaajuista elpymistä. NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21 3

4 joukkolainat ja valuutat KUN TOSIASIAT MUUTTUVAT Maailman makrotalousluvut ovat kesän aikana olleet edelleen vaisuja. Yksityinen kulutus on laajalti kääntynyt laskuun, ja kasvuvauhti on aiheuttanut pettymyksen erityisesti maailman kolmessa suurimmassa talousmahdissa. Pettymys on ollut verrattain vähäinen Kiinassa, mutta Yhdysvalloissa ja Japanissa kasvu on kääntynyt ratkaisevasti negatiiviseksi. Bonds Equity Cash 13% 1% 57% 2 Yhdysvaltain keskuspankin Fedin avomarkkinakomitean viimeisin kokous pidettiin 1. elokuuta. Sen jälkeen Fed ilmoitti, että se pitää Fedin arvopaperiomistukset nykyisellä tasollaan sijoittamalla valtionyhtiöiden maksamat erääntyvien velkakirjojen ja kiinteistövakuudellisten arvopaperien pääomat uudelleen pitkäaikaisiin valtion velkasitoumuksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Fed keskittää ostot 2 1 vuoden ajalla. Lisäksi Fed totesi, että sen näkemys talouden näkymistä on aiempaa pessimistisempi, koska elpyminen hidastunee lyhyellä aikavälillä. Fed suunnittelee myös pitävänsä korot matalalla tasolla pitkään. Samaan aikaan Saksan Bund-futuuri nousi ennätyksellisen korkealle ja oli 13,59. Bonds Equity Cash Europe Europe US Japan Emerging Markets JOUKKOLAINAJAKAUMA Tämän kehityksen vuoksi olemme pidentäneet duraatiota ja kasvattaneet korkosijoitusten osuutta täyden 57% 2 valtakirjan asiakassalkuissamme. Olemme pidentäneet salkkujen duraatiota vuodella 8% viiteen vuoteen, 3% joka on noin vuoden pitempi kuin vertailuindeksin 51% duraatio. Lisäksi olemme siirtäneet korkosijoitukset 38% neutraalista ylipainoon kasvattamalla joukkolainojen osuutta 5 prosentilla. Nyt korkosijoitusten osuus on 45 prosenttia (tasapainotetussa salkussa). US Japan Growth Markets Nämä muutokset toteutettiin useilla eri kaupoilla, joista tärkeimpiä olivat seuraavat: Myimme omistuksemme vaihtovelkakirjalainoihin sijoittavassa rahastossa, puolet omistuksesta high yield -lainoihin sijoittavassa rahastossa ja ylikansallisen lainan, jonka eräpäivä on vuonna 217. Lisäksi vähensimme omistustamme pitkissä, ennenaikaisesti lunastettavissa olevissa tanskalaisissa kiinteistöluottolainoissa (5 % 241). Voitoilla ostimme uudelleen Saksan 1 vuoden valtionlainaa ja pitkiä, ennenaikaisesti lunastettavissa olevia tanskalaisia kiinteistöluottolainoja (4 % 241) sekä kasvatimme omistustamme korkealaatuisiin yrityslainoihin sijoittavassa rahastossa. Näiden kauppojen jälkeen tanskalaisten kiinteistöluottolainojen ja investment grade -lainojen paino on nyt neutraali. Lisäksi valtionlainojen alipaino on paljon kevyempi kuin aiemmin. VALUUTAT Olemme tehneet muutoksia myös valuuttasijoituksiimme lähinnä siksi, että markkinoiden riskinottohalukkuus on vähentynyt. Erityisesti olemme palanneet pitkään dollaripositioon, joten dollarin paino on kasvanut hieman yli 2 prosenttiin (tasapainotetussa salkussa). Vertailuindeksin dollaripaino on 12,5 %. Olemme myös nostaneet Sveitsin frangin neutraalipainosta ylipainoon, ja sen osuus jakaumasta nousi noin 5 prosentista hieman alle 1 prosenttiin. Lisäksi nostimme Englannin punnan alipainosta neutraalipainoon, ja punnan osuus on nyt hieman yli 5 %. Norjan ja Ruotsin valuutat ovat neutraalipainossa. Uskomme kummassakin olevan edelleen nousupotentiaalia. Tämä koskee erityisesti Ruotsin kruunua. RAHOITUS Olemme muuttaneet rahoituskorimme koostumusta edellisen numeron jälkeen, ja suosittelemme nyt eurosijoittajille koria, jossa euron osuus on 1 %. RAHOITUS TRENDIENNUSTEET VIITELAINOJEN TUOTOT JA ODOTUKSET % nyt /USD 1,268 /,822 / 1,34 /JPY 17,1 /DKK 7,449 /NOK 7,98 /SEK 9,46 USD/JPY 84,5 3 kk ennuste nyt usa 1 vuotta 2,51 3 kk,31 saksa 1 vuotta 2,19 3 kk,89 britannia 1 vuotta 2,87 3 kk,72 3 kk ennuste nyt ruotsi 1 vuotta 1,82 3 kk 1,3 tanska 1 vuotta 2,26 3 kk 1,14 norja 1 vuotta 3,13 3 kk 2,64 3 kk ennuste 4 NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21

5 osakkeet GDP growth VAROVAISUUS ON AVAINSANA Germany Japan USA % Osakkeet toipuivat heinäkuussa hyvin alkukesän myyntiaallosta. Kehitystä tukivat edelleen vahvat tulosraportit, joista useimmat päihittivät analyytikoiden -8-1 ennusteet. Elokuun makrotalousraportit ovat kuitenkin olleet erityisesti Yhdysvalloissa odotuksia heikommat Uskomme, että 1 2 osakemarkkinoiden riski 9 on 1 kasvanut, ja suosittelemme siksi varovaisuutta. VAROITUSMERKKEJÄ JOUKKOLAINOISTA, HISTORIASTA JA YKSITYISILTÄ SIJOITTAJILTA Useimpien tärkeiden valtionlainamarkkinoiden tuottotasot ovat kesän aikana pudonneet jyrkästi. Esimerkiksi sekä Saksan että Japanin 1 vuoden lainojen tuotot ovat nyt reilusti finanssikriisin aikaisen pohjatason alapuolella. Mielestämme tämä on merkki siitä, että joukkolainasijoittajat odottavat hidasta kasvua ja inflaatiota, mikä enteilee yritysten tuottojen heikkoa kasvua tulevaisuudessa. Toistaiseksi tämä ei ole juurikaan vaikuttanut osakemarkkinoihin, mutta on muistettava, että joukkolainamarkkinat ovat yleensä pystyneet ennustamaan talouden laskusuhdanteet osakemarkkinoita aiemmin. P/E S&P 5 P/E ODOTUKSET S&P 5 P/E ratio S&P 5 P/E ratio P/E S&P 5, 12 month forward P/E May-1 Apr-3 Apr-5 Apr-7 Mar-9 Osakemarkkinoilla on aiemmin ollut paljon heilahteluja syksyisin. Tämä koskee erityisesti syyskuuta, joka on tyypillisesti ollut heikoin kuukausi omistaa osakkeita. Tämän kehityksen toistumista vuonna 21 tukevat negatiiviset tekniset signaalit, kuten se, että useimpien markkinoiden 5 päivän liukuva keskiarvo on pienempi kuin niiden 2 päivän liukuva keskiarvo. Tämä signaali kääntyi viimeksi negatiiviseksi Yhdysvalloissa vuoden 27 syksyllä, joka jälkeenpäin osoittautui parhaaksi ajankohdaksi myydä osakkeita. Myös yksityisten sijoittajien kiinnostus osakkeisiin näyttäisi hiipuvan. Tämän kirjoitushetkellä yhdysvaltalaisista osakerahastoista on 15 peräkkäisen viikon ajan lunastettu enemmän osuuksia kuin niitä on merkitty. Vuoden alusta laskettuna rahastoista on lähtenyt 5 miljardia dollaria, kun mielialoja ovat laskeneet muun muassa kotimaan heikko työmarkkinatilanne ja 1 vuoden jakso, jona sijoitustuotot ovat olleet suhteellisen heikkoja. Huolestuttavampaa on ehkä kuitenkin se, että eläkesäästöjään lainan vakuutena käyttävien yhdysvaltalaisten sijoittajien määrä kasvaa tasaisesti. Tämä voi olla merkki siitä, että monet yhdysvaltalaiskuluttajat ovat kovien taloudellisten paineiden alla. Tämä ei lupaa hyvää talouden elpymisnäkymille. TOIVONPILKAHDUS Pidämme positiivisena tekijänä sitä, että fuusio- ja yrityskauppatoiminta on viime aikoina vilkastunut. Monissa kaupoissa on mukana suuri käteisosuus, mikä kertoo siitä, että ainakin joillakin yrityksillä on vahva tase ja ne luottavat houkutteleviin tulevaisuuden kasvunäkymiin. Kaiken kaikkiaan myös osakkeiden arvostukset vaikuttavat mielestämme kohtuullisilta edellyttäen, että nykyiset tulosarviot ovat realistisia. Tämä on tarpeellinen varoitus, sillä talouskasvun hidastuminen tarkoittaa jatkossa väistämättä tulospettymyksiä. DEFENSIIVINEN SUUNTA Koska negatiiviset tekijät painavat mielestämme tällä hetkellä enemmän kuin positiiviset, näkemyksemme on nyt varovainen ja olemme siirtäneet osakkeet alipainoon. Suosikkialueitamme ovat edelleen kehittyvät markkinat ja pitkällä aikavälillä erityisesti Aasia. Useimmilla muilla alueilla olemme lähellä neutraalipainoa. Euroopassa olemme viime aikoina kasvattaneet sveitsiläisten osakkeiden osuutta, koska Sveitsin markkinat, joilla terveydenhuollon ja päivittäistavaroiden paino on suuri, ovat hyvin defensiiviset muihin markkinoihin verrattuna. NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21 5

6 omaisuuslajijakauma Pohjois-Amerikka Eurooppa Bonds Equity Cash TASAPAINOINEN SALKKU Pohjoismaat Kehittyvät markkinat Bonds Equity Cash 57% 57% 2 2 Europe Europe US US Japan Japan Emerging MarketsEmerging Markets OSAKESALKKU Japani ONGELMIA KASVUN KANSSA Markkinoiden tunnelmaan ovat alkaneet vaikuttaa yhä enemmän kansainvälisen talouskasvun näkymät, jotka näyttävät jakautuvan suurinpiirtein kahtia. Euroopan näkymät ovat parantuneet hieman erityisesti Saksassa, jossa vientisektori on lähtenyt jälleen vahvaan nousuun, mutta Yhdysvaltain tilanne aiheuttaa edelleen huolia. Yhdysvaltain talousluvut ovat aiheuttaneet sarjan pettymyksiä ja osoittaneet, että maailman suurin talous kärsii yhä erityisesti vaimeasta yksityisestä kulutuksesta, työpaikkojen heikosta kasvusta ja itsepintaisesti kituvasta asuntosektorista, vaikka näitä on koetettu torjua massiivisilla elvytystoimilla. 1% NEUTRAALI JVK Osakkeet 4% Käteinen 1% SUOSITUKSET 1% 1% JVK Osakkeet Käteinen 38% 1% JVK Osakkeet Käteinen Olemme kasvattaneet osakkeiden alipainoa ja lisänneet joukkolainasijoituksia, jotka pidämme edelleen ylipainossa. Olemme vähentäneet yhdysvaltalaisten osakkeiden ylipainon neutraalipainoon. Tällä hetkellä Japani ja Eurooppa ovat hieman alle neutraalipainossa. Ylipainotamme ainoastaan kehittyviä markkinoita. Euroopassa kasvatimme sveitsiläisten sijoitusten osuutta osittain valuuttatekijöiden ja suhteellisen defensiivisen osakevalikoiman vuoksi. Korkosijoituksissa olemme laskeneet yrityslainat ylipainosta neutraalipainoon, nostaneet tanskalaiset kiinnitysluottolainat neutraalipainoon ja vähentäneet huomattavasti valtionlainojen alipainoa. Ylipainotamme jälleen Yhdysvaltain dollaria suhteessa euroon. Pidämme kaikki muut valuutat neutraalipainossa paitsi Sveitsin frangin, joka on ylipainossa. 2 6 NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21 3% 8% 4% 16% 51% 57% 57% % 16% NEUTRAALI 4% 4% 5 Eurooppa (sis. 2 Pohjoismaat) 2 6% USA 2 Eurooppa USA Japani Kehittyvät markkinat Japani Kehittyvät markkinat 1% Eurooppa USA Japani Kehittyvät markkinat 5 Euroopassa valtioiden velkakriisi on jäänyt viime aikoina taka-alalle, kun sijoittajat ovat keskittyneet aiempaa enemmän talouden elpymisen näkymiin. Velkakriisin aiheuttamat huolet kytevät kuitenkin yhä. Muualla maailmassa Japanin talous on yhä vaikeuksissa. Toisen neljänneksen kasvuluvut jäivät ennusteista reippaasti, ja kävi ilmi, että Kiina on ohittanut Japanin maailman toiseksi suurimpana taloutena. Yleisessä omaisuuslajijakaumassamme (tasapainotetut salkut) alipainotamme nyt osakkeita ja ylipainotamme vastaavasti korkosijoituksia lähinnä edellä mainittujen alentuneiden kasvuodotusten takia. Erityisesti Yhdysvaltain näkymien heikentyminen aiheutti voimakkaita heilahteluja valuuttamarkkinoilla elokuun alussa. Tämän vuoksi siirsimme dollarisijoitukset väliaikaisesti neutraalipainoon ennen kuin nostimme ne takaisin ylipainoon. Osakemarkkinoilla toisen neljänneksen tuloskausi oli yleisesti odotuksia parempi, vaikka tulevaisuuden ohjeistukset olivat ristiriitaisia taloudellisen toimeliaisuuden epävarmojen näkymien takia. Vaikka osakkeet kokonaisuutena ovat toistaiseksi kehittyneet hyvin kolmannen neljänneksen aikana, useimmat indeksit ovat kirjoitushetkellä (24. elokuuta 21) laskeneet vuoden alusta. Korkosijoituksissa vähensimme äskettäin sijoituksia vaihtovelkakirjalainoihin, koska niiden tuottopotentiaali on heikentynyt. Olemme sen sijaan kasvattaneet sijoituksia korkealaatuisiin uusiin yrityslainoihin ja eurooppalaisiin valtionlainoihin. Kyseiset yrityslainat ovat nyt neutraalipainossa ja valtionlainat hitusen alle neutraalipainossa vertailuindeksiin verrattuna. Myös tanskalaisten kiinteistöluottolainojen paino on neutraali. Näiden muutosten takia joukkolainasalkkujen duraatio on huomattavasti pitempi kuin vertailuindeksin.

7 nordea news YRITYSLAINAT Vuosien finanssikriisin jälkeen yrityslainat ovat osoittautuneet yhdeksi suosituimmista ja houkuttelevimmista sijoitusmuodoista sekä institutionaalisille, että yksityisille sijoittajille. Yrityslainat ovat yritysten liikkeeseen laskemia velkainstrumentteja, joiden tarkoituksena on hankkia rahaa liiketoimintaa varten. Yrityslainoja ostavat sijoittajat lainaavat siis periaatteessa rahaa liikkeeseenlaskijoille. Yrityslainoja on kahta erilaista laatua: investment grade -lainoja laskevat liikkeeseen yritykset, joilla on korkea luottoluokitus, ja high yield -lainoja yritykset, joihin sijoittamisen arvioidaan olevan riskialttiimpaa kuin investment grade -lainoja liikkeeseen laskeviin yrityksiin. Sijoittajan kannalta yrityslainojen kiinnostavimpia ominaisuuksia ovat yleensä korkealaatuisia valtionlainoja parempi tuotto ja osakkeita pienempi riski. Näinä epävarmoina aikoina odotamme näiden ominaisuuksien houkuttelevan entistä enemmän sijoituksia. Tiettyihin joukkolainatyyppeihin kohdistuu erityisiä riskejä, mutta suurin haitta sijoitettaessa yrityslainoihin on luottoriski, eli riski siitä, että liikkeeseenlaskija ei kykene suoriutumaan erääntyvistä koroista tai ei pysty maksamaan joukkolainan pääomaa takaisin eräpäivänä. Useimmat institutionaaliset sijoittajat pystyvät rakentamaan hajautetun yrityslainasalkun, joka auttaa pienentämään luottoriskiä, mutta yksityisistä sijoittajista tähän on varaa vain varakkaimmilla. Siksi monille yksityisille sijoittajille paras tapa sijoittaa yrityslainoihin on käyttää sijoitusrahastoja, jotka pystyvät hajauttamaan sijoitukset ja pienentämään näin luottoriskiä. Jos yksittäinen liikkeeseenlaskija laiminlyö maksunsa, rahasto kärsii suhteellisen vähän. Yrityslainarahastoilla on myös muita yksityisiä sijoittajia houkuttelevia ominaisuuksia. Ne liittyvät erityisesti uusiin liikkeeseenlaskuihin. Yrityslainamarkkinat ovat perinteisesti olleet institutionaalisten sijoittajien pelikenttä, sillä niillä on tarpeeksi varoja hankkia suuria osuuksia lainoista. Tämän vuoksi uudet lainat suunnataan aluksi institutionaalisille sijoittajille niin kutsutuilla ensimarkkinoilla. Yksityiset sijoittajat voivat yleensä ostaa näitä lainoja ainoastaan jälkimarkkinoilta, jolloin niiden hinta on usein noussut. Koska yrityslainarahastot kuitenkin ovat aktiivisia myös ensimarkkinoilla, niihin sijoittavat yksityiset sijoittajat hyötyvät epäsuorasti institutionaalisille sijoittajille tarjotuista edullisista ehdoista. NORDEA 1 OPEAN HIGH YIELD BOND FUND Nordea 1 European High Yield Bond Fund, joka sijoittaa pääasiallisesti yrityslainoihin, on ollut yksi viime vuosien parhaista tavoista sijoittaa eurooppalaisille high yield -lainamarkkinoille. Vuonna 22 avattua rahastoa on koko ajan hoitanut sama tiimi, ja se on jatkuvasti tuottanut vertailuindeksiään paremmin (ainoa poikkeus oli vuosi 28). Lisäksi rahasto on ollut luokkansa parhaiten tuottavia rahastoja, ja Lipper Fund Awards 21 palkitsi sen monen Euroopan maan parhaana rahastona kolmen vuoden jaksolla. Vuosi 29 oli poikkeuksellinen vuosi, ei ainoastaan high yield lainamarkkinoille, vaan myös rahastollemme, jonka tuotto oli 87,59 % (palkkioiden jälkeen) eli yli 7 % parempi kuin sen vertailuindeksin. Kun tuottopotentiaali on näin suuri, sijoitukseen liittyy luonnollisesti jonkin verran riskejä. Varmistaakseen parhaan mahdollisen suojan arvonlaskua vastaan rahasto on hajauttanut sijoituksensa laajalti. Tällä hetkellä se sijoittaa yli 5 liikkeeseenlaskijan 85 yksittäiseen sijoitukseen. Rahaston hoidossa oleva varallisuus on yli miljardi euroa, joten rahasto voi ylläpitää laajaa hajautusta ja hyötyä silti mahdollisuudesta hankkia huomattavia yksittäisiä sijoituksia. Esimerkkejä nykyisistä sijoituksista ovat Deutsche Bank, Heidelberg Zement ja Virgin Media. European High Yield Bond Fundin lisäksi Nordealla on laaja perinteisiin ja high yield -lainoihin sijoittavien korkorahastojen valikoima. Nämä rahastot keskittyvät tietyille markkinoille tai tietylle maantieteelliselle alueelle tai sijoittavat maailmanlaajuisesti. Lisätietoja näistä tuotteista saat sijoitusjohtajaltasi. NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21 7

8 nordea news NORDEA LÄPÄISI STRESSITESTIN SELVÄSTI Sijoittajat odottivat heinäkuussa hermostuneina Euroopan pankkivalvojien komitean (Committee of European Banking Supervisors, CEBS) stressitestien tuloksia. Testi tehtiin 91 eurooppalaiselle pankille, ja tarkoituksena oli arvioida pankkien kykyä selviytyä tulevista taloudellisista kriiseistä kuten kaksoistaantumasta tai valtioiden maksuhäiriöistä. CEBS ilmoitti 23. heinäkuuta helpottuneille rahoitusmarkkinoille, että seitsemää pankkia lukuun ottamatta kaikki pankit läpäisivät testin. Simuloiduissa stressiskenaarioissa näiden seitsemän pankin ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin laski alle 6 prosentin, jota käytettiin testeissä viitearvona. Tämä suhdeluku on tiukin käytetyistä pääoman mittareista. Nordea läpäisi testin selvästi. Olemme erityisen ylpeitä siitä, että stressitestin tulosten mukaan Nordean ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin ei laskenut alle 1 prosentin missään testatuista skenaarioista. Tämä osoittaa, että Nordea on selviytynyt finanssikriisistä hyvin ja että olemme vahvana pankkina valmiit kohtaamaan tulevat haasteet. UUSI VALTAKIRJAVAIHTOEHTO Monet asiakkaat ovat huolissaan siitä, mitä asiakkuudelle tapahtuu kuoleman jälkeen ja miten he voivat varmistaa perillisillensä turvallisen ja helpon tavan käyttää varoja. Luxemburg tarjoaa ainutlaatuisen ratkaisun perintösuunnittelun alkuvaiheen helpottamiseen pankkitilien hoidon osalta: valtakirjan, joka on voimassa myös kuoleman jälkeen. Tämä ainutlaatuinen valtakirja, joka voidaan antaa puolisolle, täysi-ikäisille lapsille tai muulle luotetulle henkilölle, tarjoaa haltijalleen käyttöoikeuden määrättyyn tiliin sekä tilinomistajan elinaikana että tämän kuoleman jälkeen. Valtakirjanhaltijan ainoa velvollisuus on varmistaa, että kaikille vainajan laillisille perillisille ilmoitetaan valtakirjan olemassaolosta. Jos kiinnostuit tästä mielenkiintoisesta perintösuunnittelun työkalusta, ota yhteyttä sijoitusjohtajaasi, jolta saat lisätietoja. ASUMINEN SVEITSISSÄ Sveitsi on perinteisesti vetänyt puoleensa varakkaita ihmisiä. Verotus on suotuisaa ja lisäksi maa on kansainvälinen ja sen infrastruktuuri on erinomainen. Sveitsi on myös kaunis maa keskellä Eurooppaa. MITEN VOI REKISTERÖIDÄ ASUINMAAKSEEN SVEITSIN Sveitsi on allekirjoittanut Schengen-sopimuksen, jonka mukaan EU- ja ETA-maiden kansalaiset voivat rekisteröidä Sveitsin asuinmaakseen ilman lupamenettelyä, jota vaaditaan muiden maiden kansalaisilta. Asuinpaikka rekisteröidään paikallisen viranomaisen luona, missä on esitettävä todisteet siitä, että asuu Sveitsissä, sekä pankin suositus, jossa vahvistetaan minimitulotaso tai varallisuus. Henkilön katsotaan olevan verovelvollinen Sveitsissä, jos hänen juridinen asuinpaikkansa tai kotipaikkansa on Sveitsissä tai jos hän aikoo työskennellä maassa yli 3 päivän ajan tai oleskella siellä vähintään 9 päivää verovuoden aikana. SVEITSISSÄ ASUVIEN HENKILÖIDEN VEROTUS Sveitsin verojärjestelmä on monikerroksinen. Tuloveroa perivät liittovaltio, kantonit ja kunnat. Veroprosentti vaihtelee eri kantoneissa, ja verosuunnittelu riippuu paljon asuinpaikasta. Veroprosentti voi vaihdella noin 15 2 prosentista yli 4 prosenttiin. Kantonitasolla voidaan periä myös perintöveroa ja veroa nettovarallisuudesta. Varallisuusvero on kuitenkin yleensä hyvin matala, eivätkä läheisimmät perheenjäsenet tavallisesti joudu maksamaan lainkaan perintöveroa. Mielenkiintoisin piirre Sveitsin verotuksessa on useimmissa kantoneissa voimassa oleva mahdollisuus neuvotella maksettavalle verolle könttäsumma eli niin kutsuttu pauschal-vero. Jos henkilöllä ei ole Sveitsissä palkkatuloa eikä hän harjoita liiketoimintaa Sveitsissä, hän saattaa hyötyä tästä kiinteästä verosta, joka lasketaan asuinkustannusten perusteella arvioidusta tulosta. Maksettava vero ei riipu tuloista ja se saattaa vaihdella asuinpaikasta riippuen noin 6 :sta Sveitsin frangista 2 frangiin vuodessa. Monet varakkaat henkilöt ovat viime aikoina päättäneet muuttaa Sveitsiin lähinnä maan korkean elintason vuoksi. Lukijoita, jotka haluavat kuulla lisää Sveitsistä asuinmaana, kehotetaan ottamaan yhteyttä sijoitusjohtajaasi tai Zürichin konttoriimme. 8 NORDEA INVESTMENT NEWS Elo-syyskuussa 21

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016 Makrokatsaus Heinäkuu 2016 Myönteistä kehitystä kesämarkkinoilla Heinäkuu oli hyvä kuukausi rahoitusmarkkinoilla. Brittien ei EU:lle aiheutti negatiivisia reaktioita markkinoilla, mutta nyt suunta kääntyi

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016 Markkinakatsaus Marraskuu 2016 Talouskehitys Donald Trump voitti yllättäen presidenttivaalit Yhdysvalloissa Trump sanoi mm. uudelleenrakentavansa maan infrastruktuurin ja on aiemmin puhunut verojen leikkaamisesta

Lisätiedot

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus Peter Halonen Analyytikko Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti Merkittävä kotimaan paino Sijoituskohteet

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito 2 Suomalainen pitää osakesijoittamista lottoamisena Professori Vesa Puttonen, Helsingin kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisi-illuusio Jussi Ahokas Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisin syövereissä Julkisen sektorin velkaantuminen nopeutunut kaikissa länsimaissa Julkinen velkaantuminen

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Makrokatsaus. Joulukuu 2016

Makrokatsaus. Joulukuu 2016 Makrokatsaus Joulukuu 2016 Hyvä kuukausi osakemarkkinoilla Joulukuu oli hyvä kuukausi useimmilla osakemarkkinoilla, ja monet laajat eurooppalaiset osakeindeksit nousivat 7 8 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

Makrokatsaus. Syyskuu 2016

Makrokatsaus. Syyskuu 2016 Makrokatsaus Syyskuu 2016 Levottomuutta markkinoilla syyskuussa Osakemarkkinoiden kokonaiskehitys polki syyskuussa jokseenkin paikallaan ajoittaisista levottomista jaksoista huolimatta. Rahoitusmarkkinatoimijat

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2012 Lehdistötilaisuus 17.10.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUUSTA 2012 Sijoitustuotto 5,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä?

Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä? Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä? Sijoitusristeily 23.-24.3.2007 Tomi Salo Pj Helsingin Osakesäästäjät Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Pitkää nousua takana pörssinousu

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016 Makrokatsaus Kesäkuu 2016 Iso-Britannia äänesti ei EU:lle 2 Kesäkuuta leimasivat ensin Ison-Britannian EUkansanäänestyksen odottelu ja sen jälkeen äänestyksen jälkimainingit. Britit äänestivät 23. kesäkuuta

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot Lainan liikkeeseenlaskija on. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 14.4.2004 päivätyn listalleottoesitteen perusosaan sisältyvien :n joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

Markkinanäkymät 2012. AnttiKatajisto

Markkinanäkymät 2012. AnttiKatajisto Markkinanäkymät 2012 AnttiKatajisto 2011 Globaali BKT United States 22 % China 10 % Japan 8 % Germany 5 % France 4 % Brazil 4 % United Kingdom 3 % Italy 3 % Russia 3 % Canada 2 % India 2 % Spain 2 % Korea

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Samu Kurri Suomen Pankki Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/216 29.9.216 Julkinen 1 Esityksen teemat Muutokset maailmantalouden kasvuennusteessa

Lisätiedot

Makrokatsaus. Marraskuu 2015

Makrokatsaus. Marraskuu 2015 Makrokatsaus Marraskuu 2015 Markkinat rauhoittuivat marraskuussa Vaihtelevissa tunnelmissa käynnistyneen syksyn jälkeen markkinoiden volatiliteetti väheni lokakuussa ja marraskuussa. Markkinoiden riskinottohalukkuutta

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO?

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? Pentti Pikkarainen Pankkitoimintaosasto 12.4.2005 PANKKITOIMINTAOSASTO Pankkitoimintaosasto vastaa seuraavista

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen

Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen 29.9.2014 Inflaatio hidastuu lisää saako se EKP:n toimimaan? Tulevaa Yhdysvallat: Työmarkkinat palautuvat EKP:n osto-ohjelma kiinnostaa Euroalue: Inflaatio

Lisätiedot

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1 Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30

Lisätiedot

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen Erkki Liikanen Suomen Pankki Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen Säätytalo 1 Teemat Kehittyneiden maiden ml. euroalueen talouskehityksestä EKP:n rahapolitiikka kasvua tukevaa Kotimaan talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Kuukausikatsaus marraskuu 2014 6.11.2014 Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Yhdysvaltain hyvä vire jatkuu, FED lopetti tukiostot Euroopassa laimeutta, Saksan aktiviteetti hidastunut Kiina: epäselviä talouden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales Markets Academy Sijoitukset Lassi Järvinen Asset Sales Avaus & tavoitteet Tavoitteena luoda yleiskatsaus sijoitusmarkkinoihin ja sijoittamisen perusteisiin Käydään läpi seuraavat aiheet: Sijoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa Kuukausikatsaus Tammikuu 2016 Taloustilastot ennallaan joulukuussa Yhdysvalloissa asuntomarkkinoilta hyviä uutisia Euroopassa teollisuudessa hyvä vire Kiinan taloustilastot yhä laimeita EKP lisäsi tukitoimia,

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin. Pasi Sorjonen

Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin. Pasi Sorjonen Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin Pasi Sorjonen 13.10.2014 Yhdysvallat jatkaa tukevassa nousussa euroalue kompuroi Tulevaa Yhdysvallat: Hyvä yleiskuva säilyy Euroalue: Teollisuuden heikkous voi painaa

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016 Markkinakatsaus Tammikuu 2016 Talouskehitys Maailmanpankki laski globaalia kasvuennustetta, kuluvan vuoden kasvuvauhti 2,9 prosenttia Yhdysvalloista edelleen vahvoja työllisyyslukuja, työttömyysaste viisi

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

Fed kertoo taaperostaan. Pasi Sorjonen 16/12/2013

Fed kertoo taaperostaan. Pasi Sorjonen 16/12/2013 Fed kertoo taaperostaan Pasi Sorjonen 16/12/2013 Alkaako Fed taapertaa nyt vai kuukauden kuluttua? Viime viikon antia: Yhdysvalloissa sopu budjetista Tulevaa: Tavallista tärkeämpi keskuspankkien viikko

Lisätiedot

Elämmekö kasvavan niukkuuden vai yltäkylläisyyden aikaa? Perheyritysten liitto ry Leena Mörttinen

Elämmekö kasvavan niukkuuden vai yltäkylläisyyden aikaa? Perheyritysten liitto ry Leena Mörttinen Elämmekö kasvavan niukkuuden vai yltäkylläisyyden aikaa? Perheyritysten liitto ry Leena Mörttinen 10.10.2016 Maailmantalouden mannerlaatat törmäilevät Vienti ei vedä ja investointeja ei näy ekonomistit

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Suomen Pankki Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton edustajakokous 1 Euroalue koki kaksoistaantuman, nyt talouden elpyminen laaja-alaista BKT Euroalue KLL* GIIPS*

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Sijoitusten hoitopalvelu

Sijoitusten hoitopalvelu Sijoitusten hoitopalvelu Vaurastuminen kuuluu kaikille, oma salkunhoitaja jokaiselle. Aktiivista huolenpitoa sijoituksillesi Sijoitusten hoitopalvelu tarjoaa sinulle uudenlaista varojen hoitoa, olitpa

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot