ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI Raportointikausi PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Tekemällä oppii Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Valtakunnallinen osio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Kiipulasäätiö Projektin vastuuhenkilön nimi Risto kostiainen Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Kirsi Ek Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Projektin alkaessa asetettiin syksyn ensimmäisiksi tavoitteiksi projektisuunnitelmaan tutustuminen ja tarkennetun toimintasuunnitelman laatiminen sekä tiedotus- ja arviointisuunnitelmien tekeminen. Lähtökohtien ja tavoitteiden realistisuuden varmentamiseksi ja tarkentamiseksi aloitettiin lähtötilanteen kartoitus kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden haastatteluiden avulla. Tämän lisäksi koettiin tärkeäksi hankkia vielä lisää tietoa projektin kohderyhmien tarpeisiin liittyvistä aiheista kuten aikuisten oppimisvaikeuksien vaikutuksesta työhön ja opiskeluun sekä työpaikkaohjaajien toiminnasta. Tietoa päätettiin hankkia osallistumalla seminaareihin ja koulutuksiin, joiden aikana on myös mahdollisuus verkottua ja tehdä omaa projektia tunnetuksi. Tarkempi tutustuminen projektin aihealueisiin, toimintasuunnitelman laatiminen ja keskustelut kohderyhmien edustajien kanssa koettiin tärkeäksi pitkän projektin onnistumisen kannalta. Verkostoituminen muiden asian tiimoilla toimivien tahojen kanssa ja tarkennetun toimintasuunnitelman laatiminen selkeyttää projektin lähtökohtia, kohderyhmän määrittelyä, EURA JÄRJESTELMÄ 1/10

2 tavoitteita ja toimintaa. Projektin toiminnan ensimmäisten kuukausien aikana tehtyjen alkutilanteen selvitysten perusteella ei ole tullut esille asioita, jotka asettaisivat projektihakemuksessa mainitut lähtökohdat, kohderyhmät tai tavoitteet kyseenalaisiksi. Projektin toiminnan käynnistäminen ja jatkaminen näiden tavoitteiden mukaisesti vaikuttaa realistiselta, eikä tässä vaiheessa projektia ole tarvetta tarkistaa tavoitteita. Lähtökohta Projektin lähtökohtana oleva ajatus siitä, että vankien koulutukseen hakeutumista voidaan edistää ammattitaitoisella ja oikein ajoitetulla ohjauksella hyvän yhteistyöverkoston avulla, on selkeä ja realistinen. Yhteistyöverkoston luomisen tueksi tehtiin alkutilanteen kartoitusta. Alkukartoituksen perusteella voitiin todeta, että projektin lähtökohdat ja tavoitteet palvelevat todellista tarvetta. Toimivan yhteistyöverkoston luomisen tueksi päätettiin aloittaa kohderyhmien yhteistyöpäivät, joiden aikana vankien kanssa työskentelevät henkilöt eri organisaatioista voivat tutustua toisiinsa ja luoda yhteisiä toimintamalleja vangin opinto- ja työllistymispolun tueksi. Kohderyhmä Projektin kohderyhmänä ovat vankia ohjaavat henkilöt eri organisaatioissa. Kohderyhmän valinta on onnistunut ja toimii tarpeeksi lähellä välillistä kohderyhmää eli vankia, jotta projektin aikana voidaan testata kehitettyjä toimintamalleja käytännössä ja nähdä toiminnan vaikutuksen hyöty vangin opinto- ja työllistymispolulla. Projektin kohderyhmä on melko laaja ja se jaettiin toiminnan selkeyttämisen vuoksi neljään ryhmään: 1. Vankien opinto-ohjausta ja työtoimintaa ohjaava henkilökunta vankiloissa 2. Vankien työtoimintaa ohjaava henkilökunta eri organisaatioissa ja yrityksissä 3. Vankien ohjauksesta ja koulutuksesta vastaava henkilökunta oppilaitoksissa 4. Vankien ohjaamisesta vastaava henkilökunta työhallinnossa, Kelassa, sosiaalitoimessa ja kolmannen sektorin toimijoilla. Tavoitteet Projektin tavoitteet määriteltiin ja tarkennettiin jokaisen kohderyhmän osalta erikseen. Projektisuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden sisältä nousi alkutilanteen kartoituksen yhteydessä esiin kohderyhmäkohtaisia tavoitteita kuten, työhön perehdyttämisen apuvälineiden sekä työtoiminnan sisältöjä kuvaavan materiaalin laatiminen sekä erityisesti oppimisvaikeuksiin ja turvallisuuteen liittyvän tiedon lisääminen koko organisaation henkilökunnalle vankia ohjaavan henkilökunnan lisäksi. EURA JÄRJESTELMÄ 2/10

3 6. PROJEKTIN TOTEUTUKSEN JA YHTEISTYÖN ONNISTUNEISUUS Projektin toteuttavat yhteistyössä Kiipulan ammattiopisto ja Koulutuskeskus Tavastia. Projektipäällikkö on työsuhteessa Kiipulan ammattiopistoon ja projektityöntekijä Koulutuskeskus Tavastiaan. Työntekijöiden yhteistyö on käynnistynyt hyvin. Projektin alussa alkutilanteen kartoitusta, toimintasuunnitelman tarkentamista, verkottumista ja tiedon keruuta on tehty yhdessä. Jatkossa työnjako eriytyy ja vastuualueet jakautuvat selkeämmin projektisuunnitelman mukaisiksi. Projektityöntekijä keskittyy vankien työtoiminnan opinnollistamisen kysymyksiin ja projektipäällikkö projektin yleisen hallinnan lisäksi yhteistyöverkoston toimintaan. Projektin aikana tehdään tiivistä yhteistyötä myös Metsähallituksen, Hämeenlinnan kaupungin, Museoviraston ja Vanajan vankilan kanssa. Kaikissa organisaatioissa ollaan hyvin yhteistyöhaluisia ja suhtaudutaan positiivisesti uuden toimintamallin kehittämiseen. Minkäänlaisia ongelmia ei projektin alkuvaiheessa ole ollut havaittavissa ja vaikuttaisi siltä, että sekä organisaatioiden johto että työntekijät ovat sitoutuneet projektin toimintaan ja osallistuvat toteutukseen mielellään. Projektin ensimmäisten kuukausien aikana ei ole tehty kansainvälistä yhteistyötä. 7. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Projektille tehtiin tarkennettu tiedotussuunnitelma, joka hyväksyttiin projektin ohjausryhmässä Tiedotussuunnitelmaan laadittiin suunnitelmat sisäiselle tiedottamiselle ja ulkoiselle tiedottamiselle. Sisäisen tiedottamisen kohderyhmiin kuuluvat oma organisaatio (Kiipulan ammattiopisto ja Koulutuskeskus Tavastia) sekä projektitoiminnan kohderyhmät. Ulkoisen tiedottamisen kohderyhminä ovat kansalliset sidosryhmät ja kansainvälinen taso. Sisäinen tiedottaminen Projektista tiedottamista on toteutettu omassa organisaatiossa laatimalla projektin esittelyt sekä Koulutuskeskus Tavastian että Kiipulan internet-sivuille. Kiipulan internet sivujen yhteyteen toteutetaan myös jatkossa projektin omat sivut, joille on aluksi tehty lyhyt tiivistelmä projektista. Internetin lisäksi organisaatioiden sisäistä tiedottamista on pidetty yllä henkilökohtaisilla tapaamisilla ja keskusteluilla sekä sähköpostin välityksellä. Tiedotustilaisuuksia suuremmalle määrälle kuulijoita omissa organisaatioissa on pidetty seuraavasti: Koulutuskeskus Tavastia (20 henkeä; johtajia, opettajia ja projektityöntekijöitä) Kiipulan ammattiopiston Kehittämispäivä (207 henkeä; johtajia ja opettajia ym.henkilökuntaa) Koulutuskeskus Tavastia, aikuiskoulutusryhmän palaveri (9 henkeä) Projektitoiminnan kohderyhmille suunnattua tiedottamista on hoidettu Kiipulan ja Koulutuskeskus Tavastian internetsivujen kautta, sähköpostilla levitetyn projektista laaditun tiivistelmän avulla, kohderyhmiin EURA JÄRJESTELMÄ 3/10

4 kuuluvien henkilöiden haastattelujen yhteydessä (tapaamiset raportoidaan tarkemmin kohdassa 9. projektin toiminta), sekä yhden kumppanuuspalaverin ( , 11 henkeä) avulla. Kohderyhmille tiedottamista projektin alkamisesta ja tavoitteista on hoitanut omalta osaltaan myös ohjausryhmän jäsenet, kukin omassa organisaatiossaan. Ulkoinen tiedottaminen Projektin lähtökohtien, kohderyhmien ja tavoitteiden ja toiminnan esittelyä on ensimmäisten toimintakuukausien aikana ulkoisille kohderyhmille hoidettu Kiipulan ja Koulutuskeskus Tavastian internetsivujen kautta, sähköpostilla levitetyn projektista laaditun tiivistelmän avulla sekä muutaman kansallisille sidosryhmille pidetyn tiedotustilaisuuden kautta. Pidetyt tiedotustilaisuudet: Laitoshuoltajan kehittymispäivä, Koulutuskeskus Tavastia (41 henkeä) Hämeen rikosseuraamuskeskuksen ohjelmatyöryhmän kokous, Kylmäkosken vankila (15 henkeä) Vankilaopetuksen päivät, Bovallius opisto, Turku (80 henkeä) Kansainvälistä tiedottamista ei ole vielä tehty. Tiedottamisen tueksi on tekeillä yleisesite, joka saataneen käyttöön vuoden 2011 alkupuolella. Yleisesitteen suunnittelu kilpailutettiin ja tekijäksi valittiin Eterica ja painopaikaksi Koskiprint Oy kokonaistaloudellisuuden perusteella. 7.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 8. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektin alkuvaiheessa ei ole ilmennyt suuria ongelmia. Esille on noussut vain yksi kysymys, josta saattaa seurata ongelmia opinnollistamisen yhteydessä. Vankien opintojen rahoitus on noussut esiin useaan otteeseen. Tutkintotavoitteisen opiskelun lisäksi vankeusaikana olisi mahdollista suorittaa esim. osatutkinto, mutta opetuksen rahoitusjärjestelmä ei tunne tutkintojen osien rahoitusta ja mikäli tähän ei tule muutosta on lähes mahdotonta suorittaa osia tutkinnoista vankeusaikana. Tämän johdosta vankeusaikaisen työtoiminnan hyödyntäminen ei ehkä voi olla niin tehokasta kuin olisi mahdollista. Rahoituksen järjestämiseen pitää paneutua tarkemmin projektin edetessä. Asiaa nostetaan keskusteluihin mm. projektia toteuttavissa oppilaitoksissa johtoryhmissä ja projektin ohjausryhmässä. Vankien mahdollisuuksia osatutkintojen suorittamiseen ja opintojen rahoitusmuotoja pyritään selkeyttämään projektin kuluessa. EURA JÄRJESTELMÄ 4/10

5 9. PROJEKTIN TOIMINTA JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Tekemällä oppii projektin aloitusvuoden tavoitteiksi asetettiin: - toimintaverkoston luominen ja ohjausryhmän kokoaminen - tiedon lisääminen kohderyhmien tarpeisiin liittyvistä aihealueista - projektin toimintasuunnitelman täsmentäminen - tiedotus- ja arviointisuunnitelmien laatiminen - projektin toiminnasta ja tavoitteista tiedottaminen kohderyhmille - kohderyhmien tarpeiden selvittäminen - kohderyhmien sitouttaminen projektin toimintaan - kohderyhmän tarpeet huomioon ottavan koulutuksen ja verkostoitumisen aloittaminen Projektin toiminnan kuvaus kuukausittain vuonna 2010 Elokuu (Projektin perustaminen) Projekti aloitti toimintansa ja projektin kokoaikaiset työntekijät (projektipäällikkö ja projektityöntekijä) aloittivat työnsä Koska työntekijät eivät olleet mukana projektihakemusta laatimassa oli ensimmäisenä edessä tutustuminen projektihakemukseen, -suunnitelmaan ja -päätökseen. Tämän lisäksi tutustuttiin mm. projektihakemuksessa mainittuihin tutkimuksiin sekä yhteistyökumppaneiden www-sivuihin ja opin ovi hankkeisiin. Elokuun puolenvälin jälkeen aloitettiin yhteistyössä projektin tarkennetun toimintasuunnitelman suunnittelu. Projektipäällikkö laati lyhyen tiivistelmän projektista, jonka avulla voitiin aloittaa projektin alkamisesta informoiminen toimintaverkostolle. Samalla ryhdyttiin keräämään jäseniä ohjausryhmään projektisuunnitelman mukaisesti. Tutustumista ja yhteistyötä Kiipulan ammattiopiston muiden projektien kanssa aloiteltiin ensimmäisessä projektien tapaamisessa Kiipulassa. ensimmäisen tapaamisen aikana käytiin läpi kunkin projektin toiminnan tilanne, mahdolliset haasteet ja yhteiset elementit muihin projekteihin nähden. Vertaistuki muiden projektityöntekijöiden kesken koettiin tärkeäksi voimavaraksi ja siksi päätettiin järjestää projektien tapaamisia säännöllisesti valittujen teemojen (esim. arviointi, yhteistyö suunnittelu, tutustumiskäynnit jne.) ympärille. Elokuun lopulle ( ) järjestettiin myös ensimmäinen projektissa toimivien ydinryhmien yhteinen kumppanuuspalaveri Kiipulassa. Palaveriin kutsuttiin edustajia projektin ydintoimijoilta Metsähallitukselta, Vanajan vankilalta, Koulutuskeskus Tavastialta ja Kiipulasta. Palaveriin osallistui 12 henkilöä. Palaverissa tarkennettiin kunkin organisaation johdon toiveita ja tarpeita projektin toiminnan suhteen. Syyskuu (Vankien ohjauksen tarpeiden täsmentäminen/tiedotustoiminta) Syyskuussa aloitettiin projektista tiedottaminen ja projektiin sitouttaminen varsinaisille kohderyhmille. Tätä EURA JÄRJESTELMÄ 5/10

6 tehtiin tapaamisten ja alkutilanteen kartoittamiseksi tehtyjen haastatteluiden yhteydessä kohdehenkilöiden omilla työpisteillä. Alkutilanteen ja tarpeiden kartoitusta varten haastateltiin syyskuussa 14 henkilöä. Haastattelut suoritettiin seuraavasti: vankityönjohtaja, Hämeen linna, Hämeenlinna vankityönjohtajaa, Evokeskus, Evo, Hämeenlinna rikosseuraamusesimies, sosiaalityöntekijä ja 2 Vankityönjohtajaa, Vanajan vankila, Vanajan osasto, Hämeenlinna rikosseuraamusesimies, Vanajan vankila, Ojoisten osasto, Hämeenlinna vankityönjohtajaa, Hämeenlinnan Kaupunki, Hämeenlinna palveluvastaava, johtaja, vankityönjohtaja, Hämeen linna, Hämeenlinna vankityönjohtajaa, Vanajan vankila, Vanajan osasto, Hämeeenlinna Haastatteluissa esille noussut lähtötilanne ja vankien kanssa työskentelevien henkilöiden tarpeet huomioitiin tarkennetussa toimintasuunnitelmassa, jonka työstämistä jatkettiin kuun lopulla yhdessä tiedotus- ja arviointisuunnitelmien kanssa. Samalla perehdyttiin tarkemmin projektin aineistoon ja muiden projektien (mm. Leonardo da Vinci ideasta projektiksi) raportteihin. Alkutilanteen kartoituksen ja kohderyhmille suunnatun tiedottamisen ohella osallistuttiin erilaisiin tilaisuuksiin projektin toiminnalle oleellisen tiedon keräämisen ja verkostoitumisen merkeissä. Tälläisiä tilaisuuksia syyskuussa olivat: Ohjaajien yhteistyötapaaminen, Koulutuskeskus Tavastia, Hämeenlinna Ohjausta Ammattiin, Koulutuskeskus Tavastia, Hämeenlinna Kohtaamisia-seminaari, Hyria, Riihimäki Lisäksi projektityöntekijöiden projektiosaamista ja yhteistyötä vahvistettiin seuraavissa tilaisuuksissa: Kiipulan ESR projektiosaamisen työpajapäivä, Vaakuna, Hämeenlinna Rahoittajan aloituspalaveri, Kiipula, Turenki Kiipulan ESR-projektien tapaaminen, Akaa Lokakuu (Vankien ohjauksen tarpeiden täsmentäminen/tiedotustoiminta) Lokakuussa jatkettiin kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden haastatteluja lähtötilanteen ja tarpeiden kartoittamiseksi. Samalla jatkettiin myös projektin toiminnasta tiedottamista kohderyhmille. Lokakuussa tavattiin 5 uutta henkilöä. Haastattelut suoritettiin seuraavasti: johtaja, TE-toimisto, Hämeenlinna opettaja, Koulutuskeskus Tavastia, hämeenlinna työhönvalmentaja, Kiipulasäätiö, Turenki työvoimaneuvoja, Työvoiman palvelukeskus, Hämeenlinna vankityönjohtaja, Luontokeskus, Tammela Myös projektin toiminnalle oleellisen tiedon keräämistä ja verkostoitumista sekä projektiosaamisen EURA JÄRJESTELMÄ 6/10

7 vahvistamista jatkettiin lokakuussa. Tälläisiä tilaisuuksia lokakuussa olivat: Oppimisvaikeudet tutuiksi, Erilaisen oppimisen hullut päivät, Helsinki Rahoittajan STARTTI-koulutus, Kouvola Lokakuun aikana työstettiin loppuun Tekemällä oppii -projektin tarkennettu toimintasuunnitelma sekä tiedotus- ja arviointisuunnitelmat. Toimintasuunnitelma ja tiedotussuunnitelma käsiteltiin ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa Vanajan vankilan Vanajan osastolla Hämeenlinnassa. Ohjausryhmä hyväksyi toiminta- ja tiedotussuunnitelmat. Arviointisuunnitelma käsitellään seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa tammikuussa Lokakuun lopulla polkaistiin käyntiin myös projektin yleisesitteen ja logon suunnittelu. Tämä koettiin tarpeelliseksi kun kysymyksessä on pitkä reilun kolmen vuoden projekti ja projektissa on useita toimijoita. On hyvä, että asian tiimoilla toimitaan koko ajan saman materiaalin pohjalta ja ilme pysyy samana olipa tekijä/tiedottaja kuka tahansa. Tarjouspyynnöt logon ja esitteen suunnitteluun ja painatukseen lähetettiin viidelle eri toimijalle ja kuun loppuun mennessä kaikilta oli tullut tarjous. Samaan aikaan kilpailutettiin myös suunnittella olevan ensimmäisen kohderyhmille järjestettävän yhteistyöpäivän luennoitsijaa. Luentoa kysyttiin kuudelta eri luennoitsijalta, joista vain yksi oli vapaana haluttuna ajankohtana. Marraskuu (Ohjaus- ja neuvontahenkilöstön koulutus/tiedotustoiminta) Marraskuun alkuun oli järjestetty useita mielenkiintoisia seminaareja, jotka liittyivät Tekemällä oppii - projektin tuleviin aiheisiin. Näistä seminaareista osallistuttiin seuraaviin, jotka käsittelivät työelämälähtöistä ammatillista koulutusta ja työssäoppimisen ohjausta ja arviointia, näyttötutkintojen arviointia ja oppimisvaikeuksia: Ohjaan -seminaari, Helsinki Arviointikoulutus, Koulutuskeskus Tavastia, Hämeenlinna Oppimisvaikeuksien huomioiminen työpaikalla ja opinnoissa, Tampere Edellisen kuun lopulla tehdyn kilpailutuksen perusteella projektin logon ja esitteen suunnittelijaksi valittiin Eterica ja suunnitteluprosessi polkaistiin käyntiin vauhdilla. Kuun lopulla oli jo logo lopullisessa muodossaaan ja yleisesitteestäkin jo kansi kunnossa. Esitteen paino tullaan aikanaan tekemään kilpailutuksen perusteella valitussa Koski-Printissä. Tekemällä oppii projektin logossa on symbolisesti palikoita, jotka kuvaavat sitä, että vanki pala palalta oppii työtä tehdessään saavuttaakseen huipulla työssä tarvittavan osaamisen. Lisäksi Vanki tarvitsee matkalla huipulle useita eri yhteistyötahoja, jotka yhdessä muodostavat polun/portaat vankeudesta vapauteen. Logossa siniset palikat kuvaavat sekä työssäoppimisen vaiheita että yhteistyöverkostoa ja tukihenkilöitä. Oranssi palikka huipulla kuvaa vankia, joka on oppinut matkallaan vankeudesta vapauteen uusia taitoja ja saanut tuekseen yhteistyötä tekeviä henkilöitä. Opittujen työelämän taitojen ja verkoston avulla vanki voi EURA JÄRJESTELMÄ 7/10

8 integroitua yhteiskuntaan entistä paremmin. Projektin kohderyhmille järjestämää ensimmäistä seminaaripäivää alettiin suunnitella. Ensimmäisen kokoontumisen aiheeksi päätettiin ottaa yhteistyö ja niin seminaarikin nimettiin yhteistyöpäiväksi. Yhteistyöpäivän järjestelyjen lomassa saimme kutsun kertomaan projektistamme Vankilaopetuksen päiville Turkuun. Vankilaopetuksen päivät Turussa Bovallius ammattiopistolla olivatkin hyvin antoisat ja opetushallituksen terveiset vankilaopetuksen tavoitteista vahvistivat projektimme tärkeyttä. Myös verkostoituminen muiden vankila-projektien kanssa oli erittäin antoisaa ja varmasti poikii yhteistyötä jatkossa. Yhteistyön vahvistamiseksi myös omassa organisaatiossa, Kiipulassa tutustuttiin vielä kuun lopulla tarkemmin KoutsiHäme -projektiin, jonka kehittämän työammattimallin hyödyntämistä pohditaan varmasti tulevaisuudessa. Tekmällä oppii -projektin järjestämä ensimmäinen kohderyhmille suunnattu yhteistyöpäivä pidettiin Koulutuskeskus Tavastian tiloissa Hämeenlinnassa. Tilaisuuteen osallistui 30 henkeä, joista 22 oli projektissa aloittaneita henkilöitä. Yhteistyöpäivän tarkoituksena oli saattaa vangin polulla työskenteleviä työnjohtajia, kouluttajia ja rikosseuraamusalan henkilökuntaa yhteen, tutustumaan toisiinsa ja keskustelemaan erilaisista kokemuksista vangin kanssa työskentelyn yhteydessä. Päivän aikana aloiteltiin yhteystyöverkoston luomista ja pohdittiin moniammatillisissa ryhmissä vankityön opinnollistamiseen liittyviä kysymyksiä. Osallistujien palaute yhteistyöpäivästä oli positiivista ja päivä koettiin sisällöltäänkin hyväksi. Jatkossakin toivottiin kokonaisia päiviä yhteistyön merkeissä. Joulukuu (raportointi/tiedotustoiminta) Joulukuu varattiin tulevan toiminnan suunnittelulle ja raportoinnille. Joulukuun alussa koottiin yhteen ensimmäisen seminaarin ryhmätöiden antia ja käytiin läpi palautteita sekä pohdittiin esiin nousseita toiveita jatkon suhteen. Tämän perusteella tehtiin suunnitelmat seuraavan vuoden tapahtumien ajankohdista ja tapahtumien sisällöistä. Vuodelle 2011 on suunniteltu mm. työpaikkaohjaajakoulutusta vankityönjohtajille ja yhteistyöverkoston toiminnan kehittämistä yhteistyöpäivillä keväällä ja syksyllä sekä opinnollistamisen aloittamista ohjaus- ja konsultointipäivien avulla vankityöpisteillä. Kohderyhmäspesifin tiedon lisäämiseksi tullaan järjestämään kaksi seminaaripäivää, joiden aiheina tulevat olemaan vanki opiskelijana/työntekijänä ja oppimisvaikeudet vankityössä. Joulukuussa, osallistuttiin henkilökunnalle suunnattuun työpaikkaohjaajakoulutukseen Kiipulassa. Tiedotusta projektista jatkettiin sähköpostin välityksellä ja projektin esittelyllä Kiinteistöpalvelualan Kanta- ja Päijät-Hämeen verkostopalaverissa, johon osallistui 8 henkilöä. Näiden lisäksi osallistuttiin Riihimäellä seminaariin työvoimapoliittisten toimenpiteiden kehittämisestä. Projektin yleisesitteen muokkaaminen jatkui ja tekstiosan kääntäminen englanniksi ja ruotsiksi kilpailutettiin ja teetettiin pikaisella aikataululla. Kuun lopussa esite oli valmiina, mutta painattaminen päätettiin siirtää pyhien ja lomien vuoksi vuoden 2011 alkuun. EURA JÄRJESTELMÄ 8/10

9 Tavoitteiden saavuttaminen Projektin aloitusvuosi on edennyt sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Luvun alussa mainittujen tavoitteiden saavuttaminen: - Ohjausryhmään saatiin kattava edustus vankityöstä kiinnostuneita henkilöitä eri organisaatioista. Ainoastaan opetushallitus ilmoitti, että ei nykyisten linjausten perusteella enää osallistu projektien ohjausryhmiin. - Kohderyhmien tarpeisiin liittyviin aihealueisiin tutustuminen osallistumalla seminaareihin ja koulutuksiin antaa hyvän pohjan projektin toiminnan suunnittelulle. - Projektin toiminta-, tiedotus- ja arviointisuunnitelmat laadittiin ja hyväksyttiin ohjausryhmässä. - Projektin tiedotustilaisuuksiin osallistui syksyn kuluessa yhteensä 424 henkilöä. Tiedottaminen saatiin hyvälle alulle, mutta parantamista löytyy etenkin organisaatioiden sisäisessä tiedottamisessa. Sisäinen tiedottaminen on tärkeää henkilöstön sitouttamiseksi. Projektin kohderyhmille tiedottaminen hoidettiin alkuun henkilökohtaisten keskusteluiden yhteydessä ja kohderyhmille suunnattua tiedottamista tehostetaan vuoden 2011 aikana. - Kohderyhmien tarpeita selvitettiin haastatteluiden avulla, joihin osallistui yhteensä 20 henkilöä. Haastatteluissa esille nousi toistuvasti samat teemat; turvallisuus, työn opastaminen, oppimisvaikeudet ja vangin tekemän työn hyödyntäminen vangin tulevaisuuden kannalta. - kohderyhmä saatiin hyvin sitoutumaan projektin toimintaan. Tästä osoituksena tavoitteiden mukainen (22) projektissa aloittaneiden henkilöiden määrä. Koulutuspäiviä kertyi yli odotusten, mutta etä- ja konsultointipäivissä jäätiin aloitusvuoden tavoitteista. Etä- ja konsultointipäivien määrä on suunnitelmassa melko suuri ydinkohderyhmän kokoon nähden. Toivottavasti ensimmäisen vuoden vaje näillä osa-alueilla tullaan saamaan kiinni seuraavien toimintavuosien kuluessa. - Kohderyhmän tarpeet huomioon ottava koulutus ja verkostoituminen aloitettiin marraskuun lopulla yhteistyöpäivän merkeissä. 10. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektin avulla pyritään luomaan uusi, laajempi yhteistyöverkosto vangin opinto- ja työllisyyspolun avuksi. Yhteistyöverkoston kokoaminen on aloitettu. Yhteistyöverkoston toimintatapoja ja vangeille tarjottavien palveluiden toimivuutta tullaan kehittämään ja uudistamaan projektin aikana. Yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen jatkuu yhteistyöpäivillä keväällä ja syksyllä Vankien kanssa työskenteleville henkilöille järjestetään mm. yhteisiä koulutuksia, joiden avulla toimintatapoja voidaan yhtenäistää ja päällekkäistä toimintaa vähentää. 11. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Projektin toimenpiteitä pyritään tarjoamaan tasa-arvoisesti kaikille. Projektissa vuonna 2010 aloittaneista henkilöistä 9 on naisia ja 13 miehiä.myös välilliselle kohderyhmälle eli vangeille pyritään tarjoamaan tasaarvoiset mahdollisuudet opiskeluun vankeustuomion laadusta tai sukupuolesta huolimatta. EURA JÄRJESTELMÄ 9/10

10 12. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Projektin aloituskuukausien aikana ei ole vielä muodostunut pysyviä hyviä käytäntöjä. Tavoitteena on kuitenkin saada yhteistyöverkosto kokoontumaan ja pohtimaan vangin vapautumiseen, koulutukseen ja työllistymiseen liittyviä kysymyksiä ja toimintatapoja säännöllisesti. Yhteistyöverkoston yhteistyöpäivät kerran tai kaksi vuodessa pyritään saamaan pysyväksi toiminnaksi. 13. TOIMINNAN JATKUVUUS Projektin tässä vaiheessa ei vielä ole luotu pysyvää toimintamallia. Yhteistyöpäivien aikana tullaan työstämään uusia toimintatapoja ja luomaan lista vastuuhenkilöistä. Vastuuhenkilöiden tehtävänä tulee olemaan yhteistyötoiminnan ylläpitäminen ja kokemusten levittäminen projektin jälkeen. Päiväys ja allekirjoitus Kirsi Ek projektipäällikkö EURA JÄRJESTELMÄ 10/10

TERVETULOA YHTEISTYÖPÄIVÄ 30.11.2010

TERVETULOA YHTEISTYÖPÄIVÄ 30.11.2010 TERVETULOA YHTEISTYÖPÄIVÄ 30.11.2010 Kirsi Ek 8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi 9.00 Tervetuloa. Tekemällä oppii -projektin toiminta ja käytännön asiat, projektipäällikkö Kirsi Ek, Kiipulasäätiö 9.30 Näkökulmia

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.02.2012 Diaarinumero KAS 553/05.02.07/2010 Käsittelijä Merja Rossi Puhelinnumero 040 761 3565 Projektikoodi S11416

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

1.8.2010-31.12.2013. www.kiipula.fi/tekemallaoppii

1.8.2010-31.12.2013. www.kiipula.fi/tekemallaoppii 1.8.2010-31.12.2013 www.kiipula.fi/tekemallaoppii Projektipäällikkö Kirsi Ek, Kiipulan ammattiopisto kirsi.ek@kiipula.fi 050 420 4209 Projektityöntekijä Sirpa Rintala, Ammattiopisto Tavastia sirpa.rintala@kktavastia.fi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10245 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti Ohjausryhmän tehtävät Hankesuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne Rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen Hankkeen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11410 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle 1.8.2010-31.12.2013 MIKSI? Vankien ammattitaidon puutteet Rangaistusajan työtoiminnan hyödyntäminen Koulutustarpeiden tunnistaminen ja opintojen ohjaus

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.04.2012 Diaarinumero EPOELY/141/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10552 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11424 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon Mitä on kotoutuminen? Kotoutuminen on prosessi, joka tapahtuu aina arkisessa vuorovaikutuksessa. Viranomaisten lisäksi kotoutumista tukevat erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten

Lisätiedot

Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat. EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011

Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat. EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011 Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011 Mihin seurantalomakkeita tarvitaan? Euroopan komission edellytys, jäsenvaltio

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013 EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013 1. Taustatiedot 1.1 Projektin nimi Samapalkkaisuus, tasa-arvo

Lisätiedot

PALO (Ohjuri) Maahanmuuttajien kotoutumis- ja palveluohjaus

PALO (Ohjuri) Maahanmuuttajien kotoutumis- ja palveluohjaus PALO (Ohjuri) Maahanmuuttajien kotoutumis- ja palveluohjaus Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Työhallinnon ja Turun kaupungin yhteistyön tiivistäminen maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.06.2011 Diaarinumero EPOELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.10.2012 Diaarinumero 21/2010 Käsittelijä Sirpa Törhönen Puhelinnumero 08-61554203 Projektikoodi A31183 Tila Valmis

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Ohjauksen palvelutuokiot Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! projektit

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä

HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä Hanke-esittely Anu Tuovinen, hankekoordinaattori SATAEDU Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät 23.-24.11.2011 Tampere Yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Tekemällä oppii projekti

Tekemällä oppii projekti Tekemällä oppii projekti Vanajan vankilan vankien työtoiminnan opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Mitä voidaan oppia? Opinnollistaminen työpaikan mukaista työskentelyä mitä muuta opitaan? mm. hiljainen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10813 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007

LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007 LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007 Jukka Hallikas 2 31.10.2007 LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI Taustaa Elintarvikeklusteri pohjautuu Forssan seudulla toimineeseen

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 7/12 1(5) n kokous Aika klo 9.00 15.00 Paikka Läsnä Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, ravintola Liisanpuisto, Seminaari Heino Ulla-Maija Niina Kollar Harju-Vahekoski Elina Rousu Jaakko (paikalla

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle 1.8.2010-31.12.2013. Kirsi Ek projektipäällikkö

Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle 1.8.2010-31.12.2013. Kirsi Ek projektipäällikkö Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle 1.8.2010-31.12.2013 9.00 Aamukahvit 9.25 Tervetuloa Vanajan vankilalle 9.40 Johtamis- ja ohjaus menetelmiä vankityössä 10.35 Tauko 10.45 Viestinnän merkitys

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 10.02.2015 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Erilaisten oppijoiden polut ja tukitoimet aikuisena ammatillisessa koulutuksessa

Erilaisten oppijoiden polut ja tukitoimet aikuisena ammatillisessa koulutuksessa Erilaisten oppijoiden polut ja tukitoimet aikuisena ammatillisessa koulutuksessa 30.8.2017 Kirsi Ek Projektipäällikkö, Noheva ESR Kiipulan ammattiopisto 2 Noheva ESR Noheva hanke pohjautuu PIAAC-tutkimukselle.

Lisätiedot

Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo

Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus PL 13, 14201 Turenki puh. (03) 685 21, www.kiipula.fi 1 Urasuuntapalvelut mitä

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen tavoitteet ja toimintatapa 2. Aiemmat hankkeet 3. Erityisryhmäläiset

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta 1.4.2015 31.12.2017 28.10.2015 Kirsi Ohrankämmen ja Taina Räsänen HIIOP kehittämishankkeen tarve nousi mm. POLKU II hankkeen asiakasprofiloinnista vuosina

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan Susanna Kosonen Projektipäällikkö Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso-hanke Keuda Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso OPPISOPIMUS Ennakkojaksolta valmiuksia

Lisätiedot

Vankilaopetusta verkossa -hanke

Vankilaopetusta verkossa -hanke Vankilaopetusta verkossa -hanke Kesto: 8/2010 5/2013 (mahd. 2013 vuoden loppuun) Hallinnoija: Bovallius-ammattiopisto Rahoittava viranomainen: Opetushallitus Kehittämisohjelma: Manner-Suomen ESR-ohjelma,

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 1) Romanien koulutuksen ja työllistymisen toimijaverkosto Tavoite: Verkoston toiminnan edelleen kehittäminen sekä laajentaminen Tiivis yhteistyö eri tahojen välillä eri

Lisätiedot

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alueen maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10801 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI I HOJKS-palaveri Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.0 mennessä Alkutilanteen

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM

ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM TERVETULOA! Ohjelma: sivu 1/2 Klo 10.00 10.10 Päivän avaus Heidi Gerdt, erikoissuunnittelija

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN. WinNova 02.04.2013. T.Eerola. w w w. h a m k. f i / a o k k

HUIPUT KEHIIN. WinNova 02.04.2013. T.Eerola. w w w. h a m k. f i / a o k k HUIPUT KEHIIN WinNova 02.04.2013 T.Eerola HUIPUT KEHIIN kehittää ammatillista huippuosaamista Projektin yleistavoitteena on pysyvien, ammatillista huippuosaamista kehittävien, alueellisten ja klusterikohtaisten

Lisätiedot

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu Petri Puroaho Vates-säätiö (1993 -) Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet Yri$äjyysvalmennus Kokonaisuuden tavoi$eet Saada 7etoa, taitoa ja tahoa yri$äjänä toimimiselle, onnistumiselle ja kasvamiselle Onnistumisen eväitä yri$äjänä Taito perustaa yritys Osaamista rakentaa toimiva

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

Kirsi Ek Projektipäällikkö

Kirsi Ek Projektipäällikkö Kirsi Ek Projektipäällikkö Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus Kiipulan historiaa Wilhelmiina, Kustaa ja Alma Kiipula Kiipulan toiminnan kehitysvaiheet 1936 Miina Kiipulan kuolema ja testamentin voimaantulo

Lisätiedot

Projektien laadullinen ja määrällinen seuranta

Projektien laadullinen ja määrällinen seuranta Projektien laadullinen ja määrällinen seuranta Mikko Hytönen ESR-hankkeiden käynnistysseminaari 15.3.2012 Helsinki Seuranta- ja raportointiaikataulut vuosittain Maksatushakemus 31.10. (ajalta 1.5.-31.8.)

Lisätiedot

Itsearviointi ja tulosten hyödyntäminen

Itsearviointi ja tulosten hyödyntäminen Laatuseminaari 7-8.12.2015 Itsearviointi ja tulosten hyödyntäminen Laadulla tulosta 2 Hankkeessa mukana olevat koulutuksen järjestäjät Sastamalan koulutuskuntayhtymä (koordinaattori) Faktia Koulutus Oy

Lisätiedot

Hyvä alku Hämeessä ESR

Hyvä alku Hämeessä ESR Hyvä alku Hämeessä ESR Hyviä käytäntöjä ja materiaaleja alkuvaiheen maahanmuuttajaopetukseen Projektipäällikkö Tiina Alhainen ja Projektisuunnittelija Katja Maetoloa Ammattiopisto Tavastia/ Koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Makkonen Keijo Yhtymäjohtaja

Makkonen Keijo Yhtymäjohtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN YRITTÄJYYS TEEMA Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv Ajankohta: 1. päivä 20.3.2012 ja 2. päivä 29.3.2012 Turku Kouluttaja: Tarja Nieminen, Villinikkarit Oy 15-20 opettajaa Sisältö: - Työelämäyhteistyö

Lisätiedot

Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM. Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen

Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM. Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1 Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot