Tulokset ja vaikuttavuus tiiviissä paketissa Tasa-arvo ei ole ketään vastaan, eikä keneltäkään pois. Se on sivistyksen mitta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulokset ja vaikuttavuus tiiviissä paketissa Tasa-arvo ei ole ketään vastaan, eikä keneltäkään pois. Se on sivistyksen mitta"

Transkriptio

1 LAPIN LETKA Tulokset ja vaikuttavuus tiiviissä paketissa Tasa-arvo ei ole ketään vastaan, eikä keneltäkään pois. Se on sivistyksen mitta

2 NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEEKIN VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa elämässä meidän tulisi olla tasavertaisia, X- ja Y- kromosomien määrästä riippumatta. Ei ole aivan sama, miten asioihin suhtautuu. Ansaitset saman kuin muutkin. Aivan saman.

3 Projektin toteutus ja yhteistyö Projektiryhmän tiivis yhteistyö Valtava-kehittämisohjelma Ulkoiset arvioinnit Toimintatapa Aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija

4 Julkisuus ja tiedottaminen Tiedotteet ja juttuvinkit juttua Some tiedon jakaminen on valtaa Mediaseuranta yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Sisäinen tiedottaminen Kampanjat ja tapahtumat yli 8000 ihmistä ja lähes 400 tilaisuutta

5 TULOKSIA Projektille asetut tulostavoitteet hankesuunnitelmassa 1. Hakeudutaan ja valmistutaan tasaisemmin toisen sukupuolen valloittamille koulutusaloille. Tulos mitattavissa oppilaitoksiin pyrkineiden ja valmistuneiden tilastoista vuosittain. Arviointi: Humakin ja PPO:n opiskelijoihin on saatu lisää miespuolisia hakijoita erittäin hyvin. Sekä he ovat saaneet opiskelupaikan. Tilastotarkastelua on tehty muissa kuin Humakissa ja PPOssa aika vähän. Työvoimapoliittisia koulutuksia k on ollut seitsemän (7). Tutkintoon johtavista koulutuksista 11 miestä on valmistunut lähihoitajaksi ja 11 naista on suorittanut rakennusalan perustutkinnon.

6 TULOKSIA 2.Tasa-arvolain vähimmäisvaatimukset tulevat osaksi opetussuunnitelmia. Tulos mitataan miten tavoitteet ja toimenpiteet toimivat käytännössä. Arvionti: Hankkeen alussa vain yhdellä viidestä (1/5) mukana olevalla oppilaitoksella oli voimassa oleva tasaarvosuunnitelma. Kaikissa hankkeen oppilaitosorganisaatioissa on voimassa oleva tasa-arvosuunnitelma. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa tasa-arvo on osana suunnitelmaa.

7 TULOKSIA 3.Työpaikoilla käytännön tasa-arvosuunnittelun kehittyminen esim. hakuilmoitukset ja rekrytointimenetelmät. Tuloksina tasa-arvosuunnitelmia työpaikoilla ja niiden toimivuus käytännössä. Tulos mitattavissa tasa-arvosuunnitelmien tavoitteissa ja käytännön toimenpiteissä. Lisäksi tulosta mitataan alalla töitä tekevien määrissä, miesten ja naisten osuuksina. Arviointi: Hankkeen avustuksella on tehty 10 henkilöstöpoliittista ö lii i tasa-arvosuunnitelmaa Lappiin.

8 TULOKSIA 4.Erityisesti Lapin erityispiirteistä tutkimustietoa, jonka avulla saadaan uusia käytännön menetelmiä tasa-arvotyöhön. arvotyöhön Saadaan selville muun muassa suomalaisen ja erityisesti lappilaisen median kuva sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Ohjeita tasa-arvoisesta uutisoinnista. Arviointi: Lapin yliopisto on laatinut kuusi (6) tutkimusta ja animaation.

9 TULOKSIA 5. Saadaan tietoa vallan ja sukupuolen jakaantumisesta Lapissa. Erityisesti tuodaan julki kunnallisen päätöksenteon vallansiirtymiä ja niiden vaikutuksia käytännön työllistymiseen, y uralla etenemiseen ja resurssien jakamiseen. Arviointi: Hankkeessa on tehty 4 selvitystä asiasta ja valmistui joulukuussa 2013.

10 TULOKSIA 6.Oppilaitosten markkinointi huomioi paremmin vähemmistösukupuolen ja uudistaa markkinointimenetelmiä ja -kanavia. Arviointi: Jokainen hankkeen oppilaitosorganisaatio on tehnyt markkinointia uudella tavalla sekä hankkeessa on ollut yhteisiä kampanjoita niin 2.asteen kuin ammattikorkeakoulun yhteishakujen aikana. Markkinoinnissa on hyödynnetty y y sosiaalista mediaa, suoramarkkinointia ja eläviä esimerkkejä sekä toiminnallisia tapoja ottaa ammatinvalinta puheeksi mm. tasa-arvoruletti.

11 TULOKSIA 7.Opetushenkilökunnalle luodaan uutta tasa-arvo opetusmateriaalia ja muuta materiaalia, jossa sukupuolinäkökulma on erityisesti huomioitu. Tulos mitattavissa opetusmateriaalin määrässä ja käyttölaajuudessa. Arviointi: Hankkeessa on tuotettu yli 20 erilaista oppimateriaalia (tehtäviä, pelejä, taustamateriaalia, kuvia)opetushenkilökunnan käyttöön. Esim. Seksuaalisen häirinnän korttisarjaa on ladattu Slideshare palvelussa lähes 400 kertaa. Peruskoulun tasa- arvomateriaalia on tilattu Sbj Subject Aid palvelusta l 800 kappaletta. Lisäksi hanke on luonut tasa-arvoverkkokurssin (5-10 op). Näihin opintoihin on ilmoittautunut yli 50 opiskelijaa. Osa materiaaleista on myös saavavilla englanniksi.

12 Laadullisia vaikutuksia Projektisuunnitelmassa asetetut laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön Sukupuolinäkökulma otetaan osaksi asioiden valmistelua ja tasa-arvosta on tullut luonnollinen osa työyhteisöjä ja oppilaitoksia. Lisäksi edistetään sekä naisten että miesten kiinnostusta ja pääsyä vastakkaisen sukupuolen valloittamille aloille ja edistetään sekä miesten että naisten samanarvoista asemaa työelämässä ä ä ja koulutuksessa. Arviointi: Osa mukana olleista organisaatiosta on toiminut siten, että sukupuolinäkökulma on ollut osana asioiden valmistelua. Kaikki eivät ole vielä saaneet sukupuolinäkökulmaa luonnolliseksi osaksi organisaation toimintaa. Kaikki mukana olleet oppilaitokset ovat erilaisilla kampanjoilla ja toimilla edistäneet tasa-arvon toteutumista omassa oppilaitoksessaan.

13 Laadullisia vaikutuksia Rekrytointi työhön ja koulutukseen kehittyy tasa-arvoisemmaksi, ja avoinna olevat työ-ja koulutuspaikat kiinnostavat molempia sukupuolia. Arviointi: Hanke on toteuttanut niin sanomalehdissä, ulkomainoksissa kuin sosiaalisessa mediassa useita kampanjoita, joissa näitä asioita on pidetty esillä.

14 Laadullisia vaikutuksia Tilastoinnissa huomioidaan sukupuoli. Arviointi: Kaikissa hankkeen toteuttajaorganisaatiossa tästä on käyty tiivistä keskustelua. OPH tilastointi ei tue tätä ajattelua. Tilastokeskuksen tilastointi tuottaa jo tietoa sukupuolinäkökulmasta ja AMT:t voit tilastotietoja hyödyntää omassa työssään.

15 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet Toiminnalliset menetelmät tasa-arvon edistämiseen erityisesti teatterin keinoin. Arviointi: Hankkeelle on teetetty kaksi (2) tasa-arvomonologia, joita on käytetty hankkeen järjestämissä koulutuksissa. Lisäksi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa on hyödynnetty hyvin paljon teatteria tasa-arvon arvon edistämisessä.

16 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet Suvaus työkalu eli sukupuolivaikutusten arviointityökalu, joka on helposti käytettävissä. Arvionti: Yhteistyössä ZEF Oyn kanssa Suvauskone. Helppokäyttöinen. Auttaa hanketoimijoita.

17 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet Riko Rajat: Perinteisesti vastakkaisen sukupuolen ammattialan valinneet opiskelijat yhdessä opettajien kanssa pitävät koulutusta työvoimaneuvojille, opinto-ohjaajille j ja ammatinvalintapsykologeille. TET-harjoittelu, ohjaava ja valmentava koulutus sekä työkokeilut vastakkaisen sukupuolen valloittamalle alalle. Arviointi: Koulutuksia on järjestetty. Rantavitikan peruskoululla on järjestetty kaksi TET-harjoittelua Riko Rajat-menetelmällä.

18 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet Equal Opportunities: avoinna olevaa tehtävää täytettäessä loppuehdokkaiden joukossa on aina mahdollisuuksien mukaan molempien sukupuolten edustajat. Arviointi: Hanke ei ole voinut tilastoida näitä tietoja.

19 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet Uudet oppimateriaalit Arviointi: Hanke on tuottanut yli 20 uutta oppimateriaalia.

20 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet Tasa-arvopelejä Arviointi: Hanke on tehnyt neljä (4) tasa-arvo peliä.

21 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet Sukupuolisensitiivisiä ohjauskäytäntöjä ja henkilöstökoulutuksia. Arviointi: Koulutuksia on järjestetty ja ohjauskäytännöt edistyneet monessa oppilaitoksessa.

22 Tasa-arvon ilosanomaan eteenpäin Halusimme varmistaa että hankkeessa tuotetut hyvät tasa- Halusimme varmistaa, että hankkeessa tuotetut hyvät tasa arvomateriaalit saavuttavat oikean kohderyhmän ja materiaalit ovat muuallakin kuin lapinletka.fi sivustolla.

23 Mistä materiaalit löytyvät? kuvat osa videoista inbound linkki ickr.com/pe ople/ videot videot kuvat inbound inbound linkki linkit https://www.facebook.c om/pages/ aivansama mulle/ diashowt heti käytettävät linkit materiaaliin ww.yout ube.co m/lapinl etka kuvat videot linkit materiaaliin est.com/lap

24 Minne ja missä materiaaleja on levitetty? Tasaarvokasvatu ksessa.fi Lappilai set yläkou- lut Osatoteuttajat Muut yhteistyökumpp anit Opetin.fi Yvi.fi Yes ry. Yhteiskun tatieteellin en tietoarkis to Educa messut Opi- päivät ä Lapinletka.f i Valtava/TEM STM Tasaarvovaltuutettu Kunta- liitto Sdj Sudjec taid.fi Oph:n hyvät käytännöt sivusto Minna.fi

25 Mitä tällä toiminnalla saatiin aikaan? Ohessa vain muutama esimerkki: Nettisivuilla on ollut lähes käyntiä Slideshare palvelussa suosituimpia materiaalipaketteja on katsottu lähes 400 kertaa (henkilöstöpoliittinen tasu ja seksuaalisen häirinnän korttisarja) Sudjectaid.fi palvelusta materiaalejamme on tilattu 1500 kpl Opetin.fi sivustolta tavoittaa yli 5000 opettajaa OPI-päivillä käy yli 2000 pohjois-suomalaista ja lappilaista opetusalan ammattilaista i Näin hyvää, perusteellista ja loppuun asti vietyä levittämissuunnitelmaa en ole koskaan ennen nähnyt missään hankkeessa, Rambollin vanhempi konsultti.

26 Tasa-arvotyön edistämisen haasteet Yksittäisten ihmisten liian suuri rooli niin asioiden edistämisessä kuin estämisessä Asenne ja rakenteet Tasa-arvon monitulkintaisuus Organisaatiomuutokset Henkilöstövaihdokset Päättämättömyys En minä, mutta muut/ ei meillä, muualla ajattelu

27 Vaikuttavuutta valtakunnallisesti TEM:n Valtava kehittämisohjelman hyvistä käytännöistä lähes 30% tuotti Lapin Letka STM tasa-arvoyksikkö ja tasa-arvovaltuutetun toimisto on ottanut mallia Lapin Letkassa tuotetuista materiaaleista Tasa-arvolain päivittämiseen tulossa hankkeen näkemys mukaan Useat muutkin toimijat ovat halunneet levittää hankkeen tuottamaan opetusmateriaaleja omille sidosryhmille Joo, olemme kuulleet teistä. Olette tehneet erinomaista, ennakkoluuloton ja uudenlaista tasa-arvotyötä :ministeriön virkamies.

28 KIITOS Tatja Karvonen Projektipäällikkö +358 (0) , Lapin Letka -hanke, l

Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa. Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta

Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa. Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta ESIPUHE Koulutuspoliittisin keinoin on pyritty jo pitkään vaikuttamaan

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Sukupuolten välisen tasa-arvon huomioiminen hankevalinnassa ja hankkeiden ohjaamisessa

Sukupuolten välisen tasa-arvon huomioiminen hankevalinnassa ja hankkeiden ohjaamisessa Sukupuolten välisen tasa-arvon huomioiminen hankevalinnassa ja hankkeiden ohjaamisessa Rakennerahastohankkeiden rahoittajien työkokoukset Maaliskuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Strategia- ja ennakointiyksikkö

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Petra - Nuoret työhön ja kouluun ESR -projekti Hanna Kettunen Tasa-arvokoordinaattori Sisällys Sisällys...2 1. Johdanto...3

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Naiset ja miehet valtiolla

Naiset ja miehet valtiolla Naiset ja miehet valtiolla Elokuu 2010 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Lähtökohdat tasa-arvon tarkastelemiseksi 2 2.1 Lait ja suositukset 2 2.2 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008 2011 2 2.3 Viranomaisen velvollisuus

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto Sosiologian laitos Koulutuksen yhteiskunnalliskulttuurisen tutkimuksen yksikkö 28.5.2005 1 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Noste-hankkeiden

Lisätiedot

TASA-ARVON MAHDOLLISUUKSIA AVAAMASSA NAISURAT-HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TASA-ARVON MAHDOLLISUUKSIA AVAAMASSA NAISURAT-HANKKEEN LOPPURAPORTTI TASA-ARVON MAHDOLLISUUKSIA AVAAMASSA NAISURAT-HANKKEEN LOPPURAPORTTI JEFF HEARN, ANNA-MAIJA LÄMSÄ, INGRID BIESE, SUVI HEIKKINEN, JONNA LOUVRIER, CHARLOTTA NIEMISTÖ, EMILIA KANGAS, PAULA KOSKINEN, MARJUT

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi 2014 Jukka Lidman Riitta Kinnunen SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Arvioinnista... 2 2.1. Arviointiaineisto...

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Milla Paumo Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja 29 SUKUPUOLTEN TASA ARVO VALTION RESURSSIOHJAAMALLA NUORISOTOIMIALALLA Milla Paumo

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

Liikelaitos Edupolin oppilaitoskohtainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Toimenpiteet ja ohjeistus 2011 2013

Liikelaitos Edupolin oppilaitoskohtainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Toimenpiteet ja ohjeistus 2011 2013 Liikelaitos Edupolin oppilaitoskohtainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Toimenpiteet ja ohjeistus 2011 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien sisältö...

Lisätiedot

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Sosiaalinen tilinpito Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Julkaisija: Suomen Kylätoiminta ry, 2005 Teoksen kirjoittajat: Håkan Björk ja Tytti Siltanen Kuvat:

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

Vaikuttava ote toimintaan

Vaikuttava ote toimintaan Miettinen, Helena & Lyytimäki, Virpi Vaikuttava ote toimintaan Matkaopas kohti entistä vaikuttavampaa ammatillista aikuiskoulutusta SISÄLTÖ Lukijalle... 4 Taustaa... 8 Viitekehys: Aikuiskoulutusorganisaatioiden

Lisätiedot