ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero SATELY/321/ /2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero Projektikoodi S11106 Tila Valmis 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Satakunnan maahanmuuttajien ohjausverkosto Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Valtakunnallinen osio Toimintalinja 2 : Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi SATAEDU Satakunnan koulutuskuntayhtymä / Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Huittinen Projektin vastuuhenkilön nimi Pirjo Raunio Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Christa Sebire Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Projektin lähtökohtana oli maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan tehostaminen, kotoutumisen edistäminen ja erityisesti naisten syrjäytymisen ehkäiseminen. Tärkeänä lähtökohtana oli myös viranomaisneuvonnan kehittäminen ja päällekkäisyyksien karsiminen. Tarkoituksena oli myös luoda kiertävän ohjaajan malli alkuvaiheen ohjaukseen ja neuvontaan Satakunnan alueella. Projektin kohderyhmänä olivat maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa antavat tahot, joiden toimintaa verkotettiin. Toisena kohderyhmänä olivat kaikki ulkomailta Suomeen muuttaneet palvelutarpeidensa mukaisesti maahanmuuttoperusteista riippumatta. Välillisenä kohderyhmänä olivat yritykset ja organisaatiot, jotka palkkaavat maahan muuttavia henkilöitä sekä muut virastot ja laitokset, jotka kohtaavat maahanmuuttajia. Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa Satakunnan maahanmuuttajille suunnattuja palveluja ja EURA JÄRJESTELMÄ 1/8

2 maahanmuuttajien kanssa työskenteleviä henkilöitä. Hankkeessa oli tavoitteena luoda maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontatyön satakuntalainen asiantuntija- ja kehittämisverkosto sekä satakuntalainen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan malli, joka voidaan monistaa alueen kuntiin. Tavoitteena oli perustaa ohjauskeskus, joka verkottaa maahanmuuttajien neuvonnan kanssa maakunnassa toimivat tahot ja joka verkottuu myös valtakunnallisesti. Hankkeen tavoitteena oli toiminnan juurruttaminen osaksi satakuntalaista toimintatapaa projektin päättymisen jälkeen. 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Projektissa tehtiin kyselyt sekä maahanmuuttajien parissa työskenteleville satakuntalaisille viranomaisille ja muille toimijoille (1/2010) sekä satakuntalaisille maahanmuuttajille (10-11/10). Kyselyissä kartoitettiin Satakunnan maahanmuuttajapalveluiden kattavuutta ja toimivuutta sekä palveluja tarjoavien että palveluja vastaanottavien näkökulmasta. Projektissa on koottu satakuntalainen asiantuntijaverkosto viranomaiskyselyn ja kuntavierailujen kautta. Verkosto laajenee koko ajan ja sen toimista ollaan kiinnostuneita. Verkoston toimintamuotoja ovat: Postituslista ja tiedotus Postituslistan kautta projekti välittää tietoa ajankohtaisista maahanmuuttaja-asioista ja herättelee keskustelua verkoston sisällä. Postituslistaa päivitetään koko ajan ja jäseniä tulee lisää. Maahanmuuttoasiat ovat selvästi alkaneet kiinnostaa enemmän, sillä keskustelu listan kautta on lisääntynyt. Verkostoseminaarit/koulutukset Projekti kokosi verkoston toimijat Työkaluja maahanmuuttajatyöhön -seminaariin Porin yliopistokeskukselle. Seminaariin osallistui 47 henkilöä. Projekti järjesti yhdessä ELY -keskuksen ja muiden satakuntalaisten maahanmuuttajaprojektien kanssa kuntaviranomaisille suunnatun Viranomaiselta viranomaiselle: EU -kansalainen kunnassa -koulutuspäivän Porin yliopistokeskuksella. Osallistujia oli 53, suurin osa oli Porin ja Rauman seudulta. Verkostoseminaari -nimestä luovuttiin ja tilaisuutta kutsuttiin koulutuspäiväksi, jotta kuntaviranomaisten olisi helpompi päästä mukaan. Ohjauksen ja neuvonnan malli Projektissa selvitettiin kiertävän neuvojan mallia. Kiertävä neuvoja voisi nimensä mukaisesti kiertää useassa kunnassa neuvomassa mamuja ja kustannukset jaettaisiin osallistuvien kuntien kesken. Monista kunnista löytyisi myös työtila neuvojalle (esim. Huittisten kuntatalo). Mallia on esitelty monissa Satakunnan kunnissa ja se on herättänyt kiinnostusta. Maakunnallisesti mallia on käyty läpi Satakuntaliiton sekä Satakunnan ELY-keskuksen kanssa. EURA JÄRJESTELMÄ 2/8

3 Kiertävän neuvojan mallia on esitelty myös valtakunnallisesti mm. sisäministeriön ALPO- tukirakenteelle (alkuvaiheen ohjauksen hankkeet) sekä Vastaanottava Pohjois-Savo -hankkeelle, joka keskittyy myös alkuvaiheen neuvontaan ja viranomaispalvelujen kehittämiseen. Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta Neuvontapistetoimintaa toteutettiin kokeiluluontoisesti Porissa SMY:n tiloissa huhti- ja toukokuussa. Voimavarojen uudelleenorganisoinnin jälkeen neuvontaa annettiin pääasiassa sähköpostitse ja puhelimitse sekä sopimuksen mukaan henkilökohtaisesti. Ohjeistus viranomaisille Projektissa muokattiin Tampereen kaupungin Työmaa -projektin tuottama EU -kansalaisen viranomaisasiat Pirkanmaalla -opas Satakuntaan soveltuvaksi. Opasta jaettiin koulutustilaisuudessa osallistujille ja tullaan jakamaan muillekin kohderyhmään kuuluville viranomaisille. Yhteistyö projektissa Yhteistyötä on tehty koko projektin ajan useiden tahojen kanssa. Satakunnan monikulttuuriyhdistys ry:n kanssa toteutettiin ohjauspistekokeilu sekä tehtiin yhteistyötä koulutustilaisuuksien järjestämisessä (Työkaluja maahanmuuttajatyöhön ja Viranomaiselta viranomaiselle), Afrikka-tapahtuman järjestämisessä sekä keskinäisen tiedonvaihdon, avun ja tuen muodossa. SPR:n SPIRIT-hankkeen kanssa on järjestetty yhteistyössä Työkaluja maahanmuuttajatyöhön-seminaari, toteutettu tiedonvaihtoa ja -levitystä sekä muuten autettu ja tuettu puolin ja toisin. Työhön Satakuntaan hankkeen kanssa on järjestetty yhteistyössä kesärekry-tapahtuma, laadittu infokansio (kausi)työntekijöille (kielet englanti ja venäjä) sekä vaihdettu puolin ja toisin tietoa. Satakuntaliitto on ollut mukana Työkaluja maahanmuuttajatyöhön-seminaarin osallistumisessa sekä tietojen vaihdossa ja levityksessä. Opinpolut maasta maahan- hankkeen kanssa on järjestetty yhteisiä tapahtumia, vierailtu elinkeinoasiamiesten luona, vaihdettu ja levitetty tietoa sekä annettu keskinäistä apua ja tukea. Rauman seudun maahanmuuton kehittämisohjelman kanssa on toteutettu tiedonvaihtoa ja -levitystä. ALPO-tukirakenteen kautta on vaihdettu ja levitetty tietoa valtakunnallisesti, saatu vertaistukea sekä tietoa ajankohtaisista tutkimuksista ja julkaisuista. ALPO -verkoston kautta on saatu kontakteja muihin EURA JÄRJESTELMÄ 3/8

4 alkuvaiheen neuvonnan projekteihin Suomessa ja näiden kesken on vaihdettu tietoa ja avustettu puolin ja toisin. ALPOn kautta saadaan käyttöön myös maahanmuuttajien neuvontaan kehitetty asiakasrekisteri. Projektin osatoteuttajan WinNovan yhteyshenkilön kanssa on järjestetty tapaaminen noin kerran kuussa sekä tarvittaessa on oltu yhteyksissä puhelimitse ja sähköpostilla. Satakunnan kuntien kanssa on yhteistyötä tehty tiedonvaihdon ja -levityksen sekä palvelujen kehittämiseen liittyvien keskustelujen kautta. Kuntia on tuettu kotouttamisohjelmien tekemisen/päivittämisen arvioinnissa. 6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Koko Satakunnan kattava sähköpostilista (lähes 400 henkilökohtaista sähköpostiosoitetta) on projektin ajan tiedottanut ajankohtaisista maahanmuuttaja-asioista ja listan ansiosta projektin toiminta on ollut erittäin näkyvää. Projektia on esitelty Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen Huittisten yksikön täydennyskoulutus- ja kehitystoimialan "Vokaalisointu"-tiedotuslehdessä 1/2010. Projektista on myös tiedotettu suullisesti aina uusia ihmisiä ja yhteistyökumppaneita tavatessa. Porjektin järjestämät koulutustilaisuudet ovat olleet näkyvästi esillä Sataedun ja WinNovan sivustoilla uutisissa sekä molempien organisaatioiden henkilökuntalehdissä, myös välillisesti Satakunnan Kansassa (juttu Alevtina Kislitsynasta). Projektista on tiedotettu tiedotustilaisuuksissa Sataedussa ja SMY:llä. Neuvontapalvelu on ollut esillä SMY:n nettisivuilla sekä tapahtumatiedotteissa. Puskaradio toimii aktiivisesti, sillä sen kautta tulee kysymyksiä neuvontapalveluun. Projekti tuottaa loppujulkaisun, jossa on kootusti ja tiivistetysti kuvattuna projektin tuotokset, hyvät käytännöt sekä projektin kohtaamat haasteet. 6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite (työn alla) 7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Suurin ongelma on ollut pysyvien rakenteiden luominen lyhyessä ajassa alkavan VOIMA - hankkeen puitteissa tullaan osin jatkamaan ALKU -hankkeen toimintoja: verkoston toimintaa, maahanmuuttajien neuvontaa sekä nettisivujen ylläpitoa. Uuden projektin aikana ALKU-hankkeen tulokset juurrutetaan osaksi satakuntalaista toimintaa. EURA JÄRJESTELMÄ 4/8

5 Haasteiksi on koettu myös projektipäällikön osa-aikaisuus sekä WinNovan pieni aikaresurssi.ne hajauttivat projektin toteuttamista, mutta lisähenkilöstön palkkaaminen ja projektipäällikön 100 % osallistuminen vain tähän hankkeeseen syksyllä 2010 tehosti tilannetta huomattavasti. Jälkeenpäin ajateltuna tämä resurssointi olisi ollut hyvä toteuttaa jo aiemmin. 8. PROJEKTIN TULOKSET Projekti tuotti kartoituksen Satakunnan maahanmuuttajapalveluista, sen kattavuudesta ja toimivuudesta sekä palveluja tarjoavien että vastaanottavien näkökulmasta. Kartoituksen tulokset sekä muut projektin tuottamat tulokset on koottu projektin loppujulkaisuun. Projektin tuloksena syntyi satakuntalaisen maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjausta- ja neuvontaa-antavien verkosto ja siinä tapahtuvaa tiedotusta, jota ylläpidetään VOIMA-hankkeessa sen muiden tavoitteiden ohjella. Viranomaistahoilta on tullut palautetta, että nämä toiminnot ovat erittäin tärkeitä ja niiden jatkuminen koetaan tarpeelliseksi. Projektissa levitettiin hakemusvaiheessa ideoitua kiertävän ohjaajan mallia sekä maakunnallisesti (Satakuntaliitto, ELY-keskus, kunnat) että valtakunnallisesti (ALPO-verkosto, Vastaanottava Pohjois-Savohanke). Projektin tulos oli myös EU-kansalaisen viranomaisasiat Satakunnassa -ohjeistus, jota jaettiin koulutustilaisuudessa ja tullaan jakamaan kunnissa VOIMA-hankkeen aikana. Hyvänä tuloksena voidaan pitää nettisivujen pysyvyyttä. Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen Huittisten yksikkö on ilmaissut halukkuutensa vastata nettisivujen ylläpidosta ALKU -hankkeen jälkeen. Projekti tuotti yhteistyössä Työhön Satakuntaan-projektin kanssa infopaketin Satakuntaan kausityöntekijöiksi tuleville. Projektin painattamaan loppujulkaisuun koottiin projektin aikana tuotetut tiedot ja kokemukset sekä Satakunnan maahanmuuttajatilanne Lisäksi on tuotettu pienempiä kokonaisuuksia, kuten päivähoidon lomakkeiden käännöksiä, ohjeistusta tulkin ja kääntäjän tilaamiseen, kuntien palvelujen listausta, suomen kielen koulutustarjotin Satakunnassa sekä linkkilistoja (viranomaisille ja maahanmuuttajille). Nämä tulevat näkymään satainfo.fi sivustolla hyödyttäen kaikkia satakuntalaisia toimijoita. 9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektissa on kehitetty Satakunnassa uusi asiantuntijaverkosto, jollaista alueella ei ole aiemmin ollut. Projekti on tuottanut tietoa maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan tilanteesta Satakunnassa ja markkinoinut kiertävän ohjaajan mallia mahdollisena ratkaisuna pienempien kuntien resurssihaasteeseen. EURA JÄRJESTELMÄ 5/8

6 Projekti yhdistää muualla kehitettyjä hyviä käytäntöjä projektin toimintaan ja yhteistyössä kuntien ja viranomaisten kanssa jalkauttaa niistä Satakuntaan sopivaa toimintaa, kuten Satakunnan oma tietopankki internetissä. Projektissa on kehitetty maahanmuuttajien neuvontapalvelua, joka toimii sähköpostitse ja puhelimella, mutta myös henkilökohtaisesti, pääasiassa ajanvarauksella. Neuvontaa voi saada myös netin välityksellä uuden projektin alkaessa (satainfo.fi). 10. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Projektin tavoitteena on ollut ottaa huomioon maahanmuuttajien yksilölliset ohjaustarpeet. Heille on annettu neuvontaa tasa-arvoisesti ikään ja sukupuoleen katsomatta. Projektissa annettu neuvonta on tuottanut konkreettisia tuloksia muutamien yksilöiden kohdalla mm. syrjäytymisen ehkäisyssä. 11. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Projektin hyviä käytäntöjä ovat yhteistyö muiden satakuntalaisten maahanmuuuttaja-projektien kanssa, yhteistyö kuntien kanssa, tiedonlevitys viranomaisverkostolle ja maahanmuuttajille sekä yksilölähtöinen maahanmuuttaja-neuvonta. 12. TOIMINNAN JATKUVUUS Verkosto tulee jatkamaan toimintaa VOIMA-hankkeen sisällä tiedotuksen, keskustelujen, koulutustilaisuuksien ja nettisivujen kehittämisen muodossa. Maahanmuuttajaneuvonta jatkuu myös VOIMA-hankkene puitteissa sähköpostitse, puhelimella, netin kautta sekä tarvittaessa ajanvarauksella. Ohjausmahdollisuudesta tiedotetaan sähköpostitse sekä netissä Nettisivustoa (www.satainfo.fi) ylläpidetään ja kehitetään edelleen VOIMA-hankkeen puitteissa. Kiertävän neuvojan mallin markkinointia jatketaan VOIMA -hankkeessa. 13. PROJEKTIN RAHOITUS Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus ,00 86 % ,17 86 % Kuntien rahoitus ,00 14 % ,47 14 % Muu julkinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Yksityinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Tulot 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteensä , % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma EURA JÄRJESTELMÄ 6/8

7 14. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Satakunnan maahanmuuttajien ohjausverkosto eli ALKU -hanke on ollut kuin opintomatka, jonka aikana on innostuttu, yritetty erilaisia asioita, arvioitu uudelleen ja järkeistetty toimintoja. Vaikka matka on ollut suhteellisen lyhyt, paljon on saatu aikaan ja jotain on jouduttu karsimaan. Projektikauden aikana tehtiin kuntavierailuja eri viranomaistahojen luo ja kerättiin tietoja; jo alussa oli selvää, että vierailujen kohteita oli paljon. Osatoteuttajan, WinNovan, edustajan kanssa suunniteltiin projektin toimintoja ja yhdessä mietittiin, kuinka parhaiten tavoitetaan Satakunnan kaikkien kuntien edustajat. Ideoinnin tuloksena oli sähköisen kysely, jonka avulla tavoitettiin monen tahon edustajia. Kyselyn vastaanottajista muodostettiin vähitellen kasvava sähköpostilista, joka yhä projektin lopussa toimii ja jota edelleen päivitetään. Tästä listasta on muodostunut projektin aikana moniammatillisen asiantuntijaverkostoston yksi tärkeimmistä toimintamuodoista. Tämän listan avulla tiedotetaan maahanmuuttajien parissa työskenteleville maahamuuttajuuteen liittyvistä asioista ja sen jäsenet osallistuvat myös aktiivisesti satakuntalaiseen maahanmuuttajakeskusteluun. Toinen verkoston tärkeä toimintamuoto on koulutusseminaarit. Projektin ensimmäisen kolmanneksen lopulla projekti järjesti verkostolle Työkaluja maahanmuuttajatyöhön -seminaarin, johon osallistui 47 eri alojen edustajaa pääasiassa Porin ja Rauman seuduilta. Toinen koulutustilaisuus järjestettiin yhteistyössä Satakunnan ELY -keskuksen ja muiden satakuntalaisten maahanmuuttajaprojektien kanssa. Koulutuspäivän nimi oli Viranomaiselta viranomaiselle: EU -kansalainen kunnassa ja se oli suunnattu erityisesti kuntaviranomaisille. Päivän aikana poliisin, maistraatin, TE -toimiston ja Kelan edustajat kertoivat EU -kansalaisen lupa-, rekisteröinti- ja etuusasioista. Lisäksi Väestöliiton monikulttuurisuus-asiantuntija valotti maahanmuuttajan näkökulmaa viranomaisten parissa asioimisessa. Tilaisuuteen otti osaa 53 eri alojen edustajaa ja tällä kertaa mukaan saatiin myös pienempien kuntien edustajia. Maahanmuuttajille suunnattu neuvontapiste avattiin huhtikuussa 2010 Satakunnan monikulttuuriyhdistyksen tiloissa, koska siellä käy päivittäin paljon maahanmuuttajia ja yhteistyö SMY:n kanssa sujui hienosti. Alkuun neuvottavia kävi tiuhaan tahtiin, mutta toiminnan aikana kävi ilmi, että päiväsaikaan useat maahanmuuttajat ovat joko työssä tai kielikurssilla, eivätkä pääse tulemaan. Toimintaa järjesteltiin uudelleen ja neuvonta jatkui puhelimitse, sähköpostitse ja ajanvarauksella. Tarvetta palvelulle on ollut tasaisen epätasaisesti, mutta useimmat eivät ole tulleet uudelleen kysymään, joten luultavasti "no news is good news" eli he ovat saaneet avun. Ehkä paras neuvontakokemus oli, kun eräs romanialaisnuorukainen tuli neuvontaan melkein itkien ja lähti pois parin tunnin päästä nauraen! Projektin puolivälissä mietittiin, miten matkan varrella kerättyä materiaalia saataisiin hyödynnettyä, jotta mahdollisimman moni muukin taho voisi käyttää sitä hyväkseen - tiedon jakaminenhan on eräs ESR - projektin edellytys. Projektissa alettiin työstää nettisivustoa, joka olisi satakuntalainen tietopankki sekä maahanmuuttajille että heidän parissaan toimiville. Projektin loppupuolella julkaisimme satainfo.fi -sivuston, jonka ylläpitoa oppilaitoksemme Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen Huittisten yksikkö tukee. EURA JÄRJESTELMÄ 7/8

8 Projektissa kehitettyjä tuotteita ovat Kiertävän neuvojan malli ja EU -kansalaisen viranomaisasiat Satakunnassa -ohjeistus. Molempia tuotteita on esitelty kuntaviranomaisille ja ne ovat herättäneet kiinnostusta. Kiertävän neuvojan mallia on levitetty myös valtakunnallisesti. Opintomatka on nyt lopussaan ja ajatukset pyörivät jo osittain uudessa tammikuussa alkavassa hankkeessa. Uusi hanke on nimeltään Maahanmuuttajat Satakunnan voimavarana, eli VOIMA, ja siinä jatketaan joitain ALKU -hankkeen toimintoja. Verkoston toiminta jatkuu tiedotuksen sekä koulutuspäivien järjestämisen merkeissä. Maahanmuuttajien neuvontaa jatketaan samalla periaatteella, kuin ALKU -hankkeessa sekä nettisivustoa ylläpidetään ja kehitetään uuden hankkeen puitteissa. Myös uusia toimintoja kehitetään mm. kuntien kotouttamisohjelmien parissa. 15. AINEISTON SÄILYTYS Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot. Aineistoa säilytetään SATAEDU Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Huittisten yksikössä osoitteessa: Teollisuustie Huittinen Päiväys ja allekirjoitus Lasse Kervinen rehtori EURA JÄRJESTELMÄ 8/8

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.04.2012 Diaarinumero EPOELY/141/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.09.2010 Diaarinumero EPOELY/335/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa.

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa. ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.06.2012 Diaarinumero SATELY/579/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2012 Diaarinumero 563/05.02.07/2010 Käsittelijä Jaana Niemi Puhelinnumero 040 747 2301 Projektikoodi S10018

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.06.2011 Diaarinumero EPOELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ

5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10422 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.08.2012 Diaarinumero POHELY/2530/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

VUOSTTAS LÁVKI LOPPURAPORTTI. Vuosttas Lávki. Saamenkielen ja -kulttuurin virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö -hanke 1.9.2008-30.9.2009.

VUOSTTAS LÁVKI LOPPURAPORTTI. Vuosttas Lávki. Saamenkielen ja -kulttuurin virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö -hanke 1.9.2008-30.9.2009. VUOSTTAS LÁVKI SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁŠ LOPPURAPORTTI Vuosttas Lávki Saamenkielen ja -kulttuurin virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö -hanke 1.9.2008-30.9.2009. Sámegiela

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.12.2011 Diaarinumero SATELY/253/05.02.0772010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.02.2010 Diaarinumero LAP/940/05.02.07/2010 Käsittelijä Liisa Irri Puhelinnumero 040 774 1065 Projektikoodi S10245

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.04.2012 Diaarinumero POHELY/535/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.06.2011 Diaarinumero SATELY/208/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.02.2012 Diaarinumero KAS 553/05.02.07/2010 Käsittelijä Merja Rossi Puhelinnumero 040 761 3565 Projektikoodi S11416

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10552 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.08.2011 Diaarinumero SATELY/257/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11262 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 02.03.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.12.2011 Diaarinumero POKELY 557/04.00.05.00/2010 (ISLH- 2008-02693/Ha-7) Käsittelijä Sirpa Catalano Puhelinnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 18.10.2012 Diaarinumero SATELY/604/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.01.2012 Diaarinumero POHELY/751/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12203 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.08.2014 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10092 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 26.08.2011 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 11.09.2012 Diaarinumero 99/201 Käsittelijä Aki Lappalainen Puhelinnumero 0405021851 Projektikoodi A30896 Tila Valmis

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A31522 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 25.08.2014 Diaarinumero ESAELY/182/2014 Käsittelijä Kimmo Kettunen Puhelinnumero 295026161 Projektikoodi S11867 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.11.2011 Diaarinumero EPOELY/346/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot