ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero SATELY/321/ /2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero Projektikoodi S11106 Tila Valmis 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Satakunnan maahanmuuttajien ohjausverkosto Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Valtakunnallinen osio Toimintalinja 2 : Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi SATAEDU Satakunnan koulutuskuntayhtymä / Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Huittinen Projektin vastuuhenkilön nimi Pirjo Raunio Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Christa Sebire Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Projektin lähtökohtana oli maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan tehostaminen, kotoutumisen edistäminen ja erityisesti naisten syrjäytymisen ehkäiseminen. Tärkeänä lähtökohtana oli myös viranomaisneuvonnan kehittäminen ja päällekkäisyyksien karsiminen. Tarkoituksena oli myös luoda kiertävän ohjaajan malli alkuvaiheen ohjaukseen ja neuvontaan Satakunnan alueella. Projektin kohderyhmänä olivat maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa antavat tahot, joiden toimintaa verkotettiin. Toisena kohderyhmänä olivat kaikki ulkomailta Suomeen muuttaneet palvelutarpeidensa mukaisesti maahanmuuttoperusteista riippumatta. Välillisenä kohderyhmänä olivat yritykset ja organisaatiot, jotka palkkaavat maahan muuttavia henkilöitä sekä muut virastot ja laitokset, jotka kohtaavat maahanmuuttajia. Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa Satakunnan maahanmuuttajille suunnattuja palveluja ja EURA JÄRJESTELMÄ 1/8

2 maahanmuuttajien kanssa työskenteleviä henkilöitä. Hankkeessa oli tavoitteena luoda maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontatyön satakuntalainen asiantuntija- ja kehittämisverkosto sekä satakuntalainen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan malli, joka voidaan monistaa alueen kuntiin. Tavoitteena oli perustaa ohjauskeskus, joka verkottaa maahanmuuttajien neuvonnan kanssa maakunnassa toimivat tahot ja joka verkottuu myös valtakunnallisesti. Hankkeen tavoitteena oli toiminnan juurruttaminen osaksi satakuntalaista toimintatapaa projektin päättymisen jälkeen. 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Projektissa tehtiin kyselyt sekä maahanmuuttajien parissa työskenteleville satakuntalaisille viranomaisille ja muille toimijoille (1/2010) sekä satakuntalaisille maahanmuuttajille (10-11/10). Kyselyissä kartoitettiin Satakunnan maahanmuuttajapalveluiden kattavuutta ja toimivuutta sekä palveluja tarjoavien että palveluja vastaanottavien näkökulmasta. Projektissa on koottu satakuntalainen asiantuntijaverkosto viranomaiskyselyn ja kuntavierailujen kautta. Verkosto laajenee koko ajan ja sen toimista ollaan kiinnostuneita. Verkoston toimintamuotoja ovat: Postituslista ja tiedotus Postituslistan kautta projekti välittää tietoa ajankohtaisista maahanmuuttaja-asioista ja herättelee keskustelua verkoston sisällä. Postituslistaa päivitetään koko ajan ja jäseniä tulee lisää. Maahanmuuttoasiat ovat selvästi alkaneet kiinnostaa enemmän, sillä keskustelu listan kautta on lisääntynyt. Verkostoseminaarit/koulutukset Projekti kokosi verkoston toimijat Työkaluja maahanmuuttajatyöhön -seminaariin Porin yliopistokeskukselle. Seminaariin osallistui 47 henkilöä. Projekti järjesti yhdessä ELY -keskuksen ja muiden satakuntalaisten maahanmuuttajaprojektien kanssa kuntaviranomaisille suunnatun Viranomaiselta viranomaiselle: EU -kansalainen kunnassa -koulutuspäivän Porin yliopistokeskuksella. Osallistujia oli 53, suurin osa oli Porin ja Rauman seudulta. Verkostoseminaari -nimestä luovuttiin ja tilaisuutta kutsuttiin koulutuspäiväksi, jotta kuntaviranomaisten olisi helpompi päästä mukaan. Ohjauksen ja neuvonnan malli Projektissa selvitettiin kiertävän neuvojan mallia. Kiertävä neuvoja voisi nimensä mukaisesti kiertää useassa kunnassa neuvomassa mamuja ja kustannukset jaettaisiin osallistuvien kuntien kesken. Monista kunnista löytyisi myös työtila neuvojalle (esim. Huittisten kuntatalo). Mallia on esitelty monissa Satakunnan kunnissa ja se on herättänyt kiinnostusta. Maakunnallisesti mallia on käyty läpi Satakuntaliiton sekä Satakunnan ELY-keskuksen kanssa. EURA JÄRJESTELMÄ 2/8

3 Kiertävän neuvojan mallia on esitelty myös valtakunnallisesti mm. sisäministeriön ALPO- tukirakenteelle (alkuvaiheen ohjauksen hankkeet) sekä Vastaanottava Pohjois-Savo -hankkeelle, joka keskittyy myös alkuvaiheen neuvontaan ja viranomaispalvelujen kehittämiseen. Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta Neuvontapistetoimintaa toteutettiin kokeiluluontoisesti Porissa SMY:n tiloissa huhti- ja toukokuussa. Voimavarojen uudelleenorganisoinnin jälkeen neuvontaa annettiin pääasiassa sähköpostitse ja puhelimitse sekä sopimuksen mukaan henkilökohtaisesti. Ohjeistus viranomaisille Projektissa muokattiin Tampereen kaupungin Työmaa -projektin tuottama EU -kansalaisen viranomaisasiat Pirkanmaalla -opas Satakuntaan soveltuvaksi. Opasta jaettiin koulutustilaisuudessa osallistujille ja tullaan jakamaan muillekin kohderyhmään kuuluville viranomaisille. Yhteistyö projektissa Yhteistyötä on tehty koko projektin ajan useiden tahojen kanssa. Satakunnan monikulttuuriyhdistys ry:n kanssa toteutettiin ohjauspistekokeilu sekä tehtiin yhteistyötä koulutustilaisuuksien järjestämisessä (Työkaluja maahanmuuttajatyöhön ja Viranomaiselta viranomaiselle), Afrikka-tapahtuman järjestämisessä sekä keskinäisen tiedonvaihdon, avun ja tuen muodossa. SPR:n SPIRIT-hankkeen kanssa on järjestetty yhteistyössä Työkaluja maahanmuuttajatyöhön-seminaari, toteutettu tiedonvaihtoa ja -levitystä sekä muuten autettu ja tuettu puolin ja toisin. Työhön Satakuntaan hankkeen kanssa on järjestetty yhteistyössä kesärekry-tapahtuma, laadittu infokansio (kausi)työntekijöille (kielet englanti ja venäjä) sekä vaihdettu puolin ja toisin tietoa. Satakuntaliitto on ollut mukana Työkaluja maahanmuuttajatyöhön-seminaarin osallistumisessa sekä tietojen vaihdossa ja levityksessä. Opinpolut maasta maahan- hankkeen kanssa on järjestetty yhteisiä tapahtumia, vierailtu elinkeinoasiamiesten luona, vaihdettu ja levitetty tietoa sekä annettu keskinäistä apua ja tukea. Rauman seudun maahanmuuton kehittämisohjelman kanssa on toteutettu tiedonvaihtoa ja -levitystä. ALPO-tukirakenteen kautta on vaihdettu ja levitetty tietoa valtakunnallisesti, saatu vertaistukea sekä tietoa ajankohtaisista tutkimuksista ja julkaisuista. ALPO -verkoston kautta on saatu kontakteja muihin EURA JÄRJESTELMÄ 3/8

4 alkuvaiheen neuvonnan projekteihin Suomessa ja näiden kesken on vaihdettu tietoa ja avustettu puolin ja toisin. ALPOn kautta saadaan käyttöön myös maahanmuuttajien neuvontaan kehitetty asiakasrekisteri. Projektin osatoteuttajan WinNovan yhteyshenkilön kanssa on järjestetty tapaaminen noin kerran kuussa sekä tarvittaessa on oltu yhteyksissä puhelimitse ja sähköpostilla. Satakunnan kuntien kanssa on yhteistyötä tehty tiedonvaihdon ja -levityksen sekä palvelujen kehittämiseen liittyvien keskustelujen kautta. Kuntia on tuettu kotouttamisohjelmien tekemisen/päivittämisen arvioinnissa. 6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Koko Satakunnan kattava sähköpostilista (lähes 400 henkilökohtaista sähköpostiosoitetta) on projektin ajan tiedottanut ajankohtaisista maahanmuuttaja-asioista ja listan ansiosta projektin toiminta on ollut erittäin näkyvää. Projektia on esitelty Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen Huittisten yksikön täydennyskoulutus- ja kehitystoimialan "Vokaalisointu"-tiedotuslehdessä 1/2010. Projektista on myös tiedotettu suullisesti aina uusia ihmisiä ja yhteistyökumppaneita tavatessa. Porjektin järjestämät koulutustilaisuudet ovat olleet näkyvästi esillä Sataedun ja WinNovan sivustoilla uutisissa sekä molempien organisaatioiden henkilökuntalehdissä, myös välillisesti Satakunnan Kansassa (juttu Alevtina Kislitsynasta). Projektista on tiedotettu tiedotustilaisuuksissa Sataedussa ja SMY:llä. Neuvontapalvelu on ollut esillä SMY:n nettisivuilla sekä tapahtumatiedotteissa. Puskaradio toimii aktiivisesti, sillä sen kautta tulee kysymyksiä neuvontapalveluun. Projekti tuottaa loppujulkaisun, jossa on kootusti ja tiivistetysti kuvattuna projektin tuotokset, hyvät käytännöt sekä projektin kohtaamat haasteet. 6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite (työn alla) 7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Suurin ongelma on ollut pysyvien rakenteiden luominen lyhyessä ajassa alkavan VOIMA - hankkeen puitteissa tullaan osin jatkamaan ALKU -hankkeen toimintoja: verkoston toimintaa, maahanmuuttajien neuvontaa sekä nettisivujen ylläpitoa. Uuden projektin aikana ALKU-hankkeen tulokset juurrutetaan osaksi satakuntalaista toimintaa. EURA JÄRJESTELMÄ 4/8

5 Haasteiksi on koettu myös projektipäällikön osa-aikaisuus sekä WinNovan pieni aikaresurssi.ne hajauttivat projektin toteuttamista, mutta lisähenkilöstön palkkaaminen ja projektipäällikön 100 % osallistuminen vain tähän hankkeeseen syksyllä 2010 tehosti tilannetta huomattavasti. Jälkeenpäin ajateltuna tämä resurssointi olisi ollut hyvä toteuttaa jo aiemmin. 8. PROJEKTIN TULOKSET Projekti tuotti kartoituksen Satakunnan maahanmuuttajapalveluista, sen kattavuudesta ja toimivuudesta sekä palveluja tarjoavien että vastaanottavien näkökulmasta. Kartoituksen tulokset sekä muut projektin tuottamat tulokset on koottu projektin loppujulkaisuun. Projektin tuloksena syntyi satakuntalaisen maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjausta- ja neuvontaa-antavien verkosto ja siinä tapahtuvaa tiedotusta, jota ylläpidetään VOIMA-hankkeessa sen muiden tavoitteiden ohjella. Viranomaistahoilta on tullut palautetta, että nämä toiminnot ovat erittäin tärkeitä ja niiden jatkuminen koetaan tarpeelliseksi. Projektissa levitettiin hakemusvaiheessa ideoitua kiertävän ohjaajan mallia sekä maakunnallisesti (Satakuntaliitto, ELY-keskus, kunnat) että valtakunnallisesti (ALPO-verkosto, Vastaanottava Pohjois-Savohanke). Projektin tulos oli myös EU-kansalaisen viranomaisasiat Satakunnassa -ohjeistus, jota jaettiin koulutustilaisuudessa ja tullaan jakamaan kunnissa VOIMA-hankkeen aikana. Hyvänä tuloksena voidaan pitää nettisivujen pysyvyyttä. Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen Huittisten yksikkö on ilmaissut halukkuutensa vastata nettisivujen ylläpidosta ALKU -hankkeen jälkeen. Projekti tuotti yhteistyössä Työhön Satakuntaan-projektin kanssa infopaketin Satakuntaan kausityöntekijöiksi tuleville. Projektin painattamaan loppujulkaisuun koottiin projektin aikana tuotetut tiedot ja kokemukset sekä Satakunnan maahanmuuttajatilanne Lisäksi on tuotettu pienempiä kokonaisuuksia, kuten päivähoidon lomakkeiden käännöksiä, ohjeistusta tulkin ja kääntäjän tilaamiseen, kuntien palvelujen listausta, suomen kielen koulutustarjotin Satakunnassa sekä linkkilistoja (viranomaisille ja maahanmuuttajille). Nämä tulevat näkymään satainfo.fi sivustolla hyödyttäen kaikkia satakuntalaisia toimijoita. 9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektissa on kehitetty Satakunnassa uusi asiantuntijaverkosto, jollaista alueella ei ole aiemmin ollut. Projekti on tuottanut tietoa maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan tilanteesta Satakunnassa ja markkinoinut kiertävän ohjaajan mallia mahdollisena ratkaisuna pienempien kuntien resurssihaasteeseen. EURA JÄRJESTELMÄ 5/8

6 Projekti yhdistää muualla kehitettyjä hyviä käytäntöjä projektin toimintaan ja yhteistyössä kuntien ja viranomaisten kanssa jalkauttaa niistä Satakuntaan sopivaa toimintaa, kuten Satakunnan oma tietopankki internetissä. Projektissa on kehitetty maahanmuuttajien neuvontapalvelua, joka toimii sähköpostitse ja puhelimella, mutta myös henkilökohtaisesti, pääasiassa ajanvarauksella. Neuvontaa voi saada myös netin välityksellä uuden projektin alkaessa (satainfo.fi). 10. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Projektin tavoitteena on ollut ottaa huomioon maahanmuuttajien yksilölliset ohjaustarpeet. Heille on annettu neuvontaa tasa-arvoisesti ikään ja sukupuoleen katsomatta. Projektissa annettu neuvonta on tuottanut konkreettisia tuloksia muutamien yksilöiden kohdalla mm. syrjäytymisen ehkäisyssä. 11. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Projektin hyviä käytäntöjä ovat yhteistyö muiden satakuntalaisten maahanmuuuttaja-projektien kanssa, yhteistyö kuntien kanssa, tiedonlevitys viranomaisverkostolle ja maahanmuuttajille sekä yksilölähtöinen maahanmuuttaja-neuvonta. 12. TOIMINNAN JATKUVUUS Verkosto tulee jatkamaan toimintaa VOIMA-hankkeen sisällä tiedotuksen, keskustelujen, koulutustilaisuuksien ja nettisivujen kehittämisen muodossa. Maahanmuuttajaneuvonta jatkuu myös VOIMA-hankkene puitteissa sähköpostitse, puhelimella, netin kautta sekä tarvittaessa ajanvarauksella. Ohjausmahdollisuudesta tiedotetaan sähköpostitse sekä netissä Nettisivustoa (www.satainfo.fi) ylläpidetään ja kehitetään edelleen VOIMA-hankkeen puitteissa. Kiertävän neuvojan mallin markkinointia jatketaan VOIMA -hankkeessa. 13. PROJEKTIN RAHOITUS Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus ,00 86 % ,17 86 % Kuntien rahoitus ,00 14 % ,47 14 % Muu julkinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Yksityinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Tulot 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteensä , % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma EURA JÄRJESTELMÄ 6/8

7 14. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Satakunnan maahanmuuttajien ohjausverkosto eli ALKU -hanke on ollut kuin opintomatka, jonka aikana on innostuttu, yritetty erilaisia asioita, arvioitu uudelleen ja järkeistetty toimintoja. Vaikka matka on ollut suhteellisen lyhyt, paljon on saatu aikaan ja jotain on jouduttu karsimaan. Projektikauden aikana tehtiin kuntavierailuja eri viranomaistahojen luo ja kerättiin tietoja; jo alussa oli selvää, että vierailujen kohteita oli paljon. Osatoteuttajan, WinNovan, edustajan kanssa suunniteltiin projektin toimintoja ja yhdessä mietittiin, kuinka parhaiten tavoitetaan Satakunnan kaikkien kuntien edustajat. Ideoinnin tuloksena oli sähköisen kysely, jonka avulla tavoitettiin monen tahon edustajia. Kyselyn vastaanottajista muodostettiin vähitellen kasvava sähköpostilista, joka yhä projektin lopussa toimii ja jota edelleen päivitetään. Tästä listasta on muodostunut projektin aikana moniammatillisen asiantuntijaverkostoston yksi tärkeimmistä toimintamuodoista. Tämän listan avulla tiedotetaan maahanmuuttajien parissa työskenteleville maahamuuttajuuteen liittyvistä asioista ja sen jäsenet osallistuvat myös aktiivisesti satakuntalaiseen maahanmuuttajakeskusteluun. Toinen verkoston tärkeä toimintamuoto on koulutusseminaarit. Projektin ensimmäisen kolmanneksen lopulla projekti järjesti verkostolle Työkaluja maahanmuuttajatyöhön -seminaarin, johon osallistui 47 eri alojen edustajaa pääasiassa Porin ja Rauman seuduilta. Toinen koulutustilaisuus järjestettiin yhteistyössä Satakunnan ELY -keskuksen ja muiden satakuntalaisten maahanmuuttajaprojektien kanssa. Koulutuspäivän nimi oli Viranomaiselta viranomaiselle: EU -kansalainen kunnassa ja se oli suunnattu erityisesti kuntaviranomaisille. Päivän aikana poliisin, maistraatin, TE -toimiston ja Kelan edustajat kertoivat EU -kansalaisen lupa-, rekisteröinti- ja etuusasioista. Lisäksi Väestöliiton monikulttuurisuus-asiantuntija valotti maahanmuuttajan näkökulmaa viranomaisten parissa asioimisessa. Tilaisuuteen otti osaa 53 eri alojen edustajaa ja tällä kertaa mukaan saatiin myös pienempien kuntien edustajia. Maahanmuuttajille suunnattu neuvontapiste avattiin huhtikuussa 2010 Satakunnan monikulttuuriyhdistyksen tiloissa, koska siellä käy päivittäin paljon maahanmuuttajia ja yhteistyö SMY:n kanssa sujui hienosti. Alkuun neuvottavia kävi tiuhaan tahtiin, mutta toiminnan aikana kävi ilmi, että päiväsaikaan useat maahanmuuttajat ovat joko työssä tai kielikurssilla, eivätkä pääse tulemaan. Toimintaa järjesteltiin uudelleen ja neuvonta jatkui puhelimitse, sähköpostitse ja ajanvarauksella. Tarvetta palvelulle on ollut tasaisen epätasaisesti, mutta useimmat eivät ole tulleet uudelleen kysymään, joten luultavasti "no news is good news" eli he ovat saaneet avun. Ehkä paras neuvontakokemus oli, kun eräs romanialaisnuorukainen tuli neuvontaan melkein itkien ja lähti pois parin tunnin päästä nauraen! Projektin puolivälissä mietittiin, miten matkan varrella kerättyä materiaalia saataisiin hyödynnettyä, jotta mahdollisimman moni muukin taho voisi käyttää sitä hyväkseen - tiedon jakaminenhan on eräs ESR - projektin edellytys. Projektissa alettiin työstää nettisivustoa, joka olisi satakuntalainen tietopankki sekä maahanmuuttajille että heidän parissaan toimiville. Projektin loppupuolella julkaisimme satainfo.fi -sivuston, jonka ylläpitoa oppilaitoksemme Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen Huittisten yksikkö tukee. EURA JÄRJESTELMÄ 7/8

8 Projektissa kehitettyjä tuotteita ovat Kiertävän neuvojan malli ja EU -kansalaisen viranomaisasiat Satakunnassa -ohjeistus. Molempia tuotteita on esitelty kuntaviranomaisille ja ne ovat herättäneet kiinnostusta. Kiertävän neuvojan mallia on levitetty myös valtakunnallisesti. Opintomatka on nyt lopussaan ja ajatukset pyörivät jo osittain uudessa tammikuussa alkavassa hankkeessa. Uusi hanke on nimeltään Maahanmuuttajat Satakunnan voimavarana, eli VOIMA, ja siinä jatketaan joitain ALKU -hankkeen toimintoja. Verkoston toiminta jatkuu tiedotuksen sekä koulutuspäivien järjestämisen merkeissä. Maahanmuuttajien neuvontaa jatketaan samalla periaatteella, kuin ALKU -hankkeessa sekä nettisivustoa ylläpidetään ja kehitetään uuden hankkeen puitteissa. Myös uusia toimintoja kehitetään mm. kuntien kotouttamisohjelmien parissa. 15. AINEISTON SÄILYTYS Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot. Aineistoa säilytetään SATAEDU Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Huittisten yksikössä osoitteessa: Teollisuustie Huittinen Päiväys ja allekirjoitus Lasse Kervinen rehtori EURA JÄRJESTELMÄ 8/8

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.04.2012 Diaarinumero EPOELY/141/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.06.2011 Diaarinumero EPOELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10245 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10552 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

ALPO-tukirakenne. Katsaus tuloksiin, johtopäätöksiin ja kehittämistarpeisiin. Hannu-Pekka Huttunen

ALPO-tukirakenne. Katsaus tuloksiin, johtopäätöksiin ja kehittämistarpeisiin. Hannu-Pekka Huttunen ALPO-tukirakenne Katsaus tuloksiin, johtopäätöksiin ja kehittämistarpeisiin Hannu-Pekka Huttunen Oikeilla neuvoilla, oikeaan paikkaan Neuvojien koulutuspäivä Helsinki 28.04.2014 ALPO - Alkupolku Suomeen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Monikulttuuristen tieto- ja neuvontapalvelumallien rakentaminen Pohjois-Savoon (10 hankekuntaa mukana) Hankkeen päämääränä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011

HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011 HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan palveluprosessien kehittäminen verkostorakenteella tavoitteena saumattomuus

Lisätiedot

Työlinja ja Työlinjan maahanmuuttajapalvelut. ALPO-verkostopäivät Mikkelissä 21. 22.5.2014

Työlinja ja Työlinjan maahanmuuttajapalvelut. ALPO-verkostopäivät Mikkelissä 21. 22.5.2014 Työlinja ja Työlinjan maahanmuuttajapalvelut ALPO-verkostopäivät Mikkelissä 21. 22.5.2014 Irma Valtonen Juulia Lätti Mikkeli 22.05.2014 TE-ASIAKASPALVELUKESKUS Tietoa, neuvontaa ja ohjausta puhelimen,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11424 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Neo-Vantaa, Neo-seudun osahanke 2009-2012 Sari Pajala, Neo-Vantaa & Yhteispalvelu 22.11.2012 Neo-seudun lähtötilanne v. 2009

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11410 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon Mitä on kotoutuminen? Kotoutuminen on prosessi, joka tapahtuu aina arkisessa vuorovaikutuksessa. Viranomaisten lisäksi kotoutumista tukevat erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 10.02.2015 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1 Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1. Sopimuksen osapuolet: Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Hyvä polku: kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja

Hyvä polku: kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja Hyvä polku: kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja Katariina Tcheuffa Pirkanmaan ja Keski-Suomen aluekoordinaattori Kotona Suomessa on vuoden 2015 alussa alkanut Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima

Lisätiedot

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli 2009-2011 Iina Peltomaa Toukokuu 2009 Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli: toimijatahot Rahoitus ja hallinnointi Osatoteuttajat Pilotit ja toimintaympäristö Nuorten

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 21.06.2012 Diaarinumero SATELY/611/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Ritva Annala Puhelinnumero 0295 022 109 Projektikoodi

Lisätiedot

Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ryhmä nro

Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ryhmä nro Ryhmä nro 1 ja 3 Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet Ryhmä 1 Aura Nina Sataedu Oppi-Apaja -hanke Eklöf Tarja Sataedu Oppi-Apaja -hanke Harju-Vahekoski

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alueen maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Vasta kuntaan tulleiden maahanmuuttajien ohjauksen ja kotouttamisen järjestäminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

Knuuti Eeva-Maija Talousjohtaja

Knuuti Eeva-Maija Talousjohtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

VALO-pilottiprojekti loppuraportti

VALO-pilottiprojekti loppuraportti VALO-pilottiprojekti loppuraportti 1. Projektin perustiedot Projektin nimi VALO-pilottiprojekti (välityömarkkinalaisten ammattitaidon lisääminen opetuksella) Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10801 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke Hyvä alku Länsirannikolla -hanke 1.1.2016 31.8.2018 Hyvä alku Länsirannikolla kehittää alkuvaiheen palvelukokonaisuutta maahanmuuttajille Kohderyhmänä erityisesti ne kotoutujat, jotka jäävät nykyisten

Lisätiedot

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut 1 HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut hanke 1.5.2008 30.4.2011 2 NORMI PROJEKTIN VAIHEET 1.Valtava innostus 2.Hirveä hämminki 3.Eläimellinen sekaannus 4.Järkiintymisvaihe

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Ylä-Savon toiminta-alue

Ylä-Savon toiminta-alue HYVINVOINTIA JA LAATUA vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Ylä-Savon toiminta-alue Hannele Niemelä Hanketyöntekijä 25.3.2014 1 TAUSTA Hankkeeseen osallistuu: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmi Kiuruvesi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.10.2012 Diaarinumero 21/2010 Käsittelijä Sirpa Törhönen Puhelinnumero 08-61554203 Projektikoodi A31183 Tila Valmis

Lisätiedot

Juuret ja Siivet Kainuussa

Juuret ja Siivet Kainuussa Juuret ja Siivet Kainuussa Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi kainuulaista yhteiskuntaa 2008-2012 Kainuun Nuotta ry 19.-20.5.2011 Anneli Vatula Kansainvälistyvä Kainuu Kuva: Vuokko Moilanen 2010 Toimintaympäristö

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

OHJAUKSEN PALVELUIDEN HAKEMINEN MITÄ UUTTA TARJOAA NUOVE-HANKE. Helsinki 20.4.2011 Helena Kasurinen helena.kasurinen@tem.fi

OHJAUKSEN PALVELUIDEN HAKEMINEN MITÄ UUTTA TARJOAA NUOVE-HANKE. Helsinki 20.4.2011 Helena Kasurinen helena.kasurinen@tem.fi OHJAUKSEN PALVELUIDEN HAKEMINEN MITÄ UUTTA TARJOAA NUOVE-HANKE Helsinki 20.4.2011 Helena Kasurinen helena.kasurinen@tem.fi Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut (Kasurinen 2011) ennakointitieto koulutustieto

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Suomeen muuttaneiden alkuvaiheen ohjaus ja osaamisen kehittäminen -tukirakenne

Suomeen muuttaneiden alkuvaiheen ohjaus ja osaamisen kehittäminen -tukirakenne ALPO - Alku polku Suomeen Suomeen muuttaneiden alkuvaiheen ohjaus ja osaamisen kehittäminen -tukirakenne Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007-2013 ALPO - Alku polku Suomeen muuttaneiden alkuvaiheen ohjaus ja

Lisätiedot

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Ratkaisujen löytäminen maahanmuuttajien työllistymiseen Maahanmuuttajien työllistymisen tehostuminen Projektilla pyritään

Lisätiedot

Hankkeen tausta ja valmistelu

Hankkeen tausta ja valmistelu Hankkeen tausta ja valmistelu Orimattilan kaupungilla ELY:n kanssa sopimus 20 pakolaisen kuntasijoituksesta vuosittain; sopimus sisältää kiintiöpakolaiset ja oleskeluvan saaneet Kotouttamislain mukaisia

Lisätiedot

Kumppanuushanke Verso

Kumppanuushanke Verso Kumppanuushanke Verso Rovaniemen kaupunki Rovalan Setlementti ry Euroopan Sosiaalirahasto, Suomen valtio, Rovaniemen kaupunki, Rovalan Setlementti ry Resurssit Manner-Suomen ESR ohjelman toimintalinja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10813 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

Tieto Neuvonta Ohjaus. KUUMA OpinOvi

Tieto Neuvonta Ohjaus. KUUMA OpinOvi Tieto Neuvonta Ohjaus KUUMA OpinOvi PROJEKTIN TUOTOKSET JA HYVÄT KÄYTÄNTEET 2008-2012 KUUMA OpinOvi KUUMA OpinOvi projekti on alueellinen kehittämishanke, jossa luodaan toiminta- ja yhteistyöverkosto Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä

Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä Seminaari 4.12.2014 Pori Yhteinen seminaari Sikses parasta aitoja makuja Satakunnasta 1.2.2012-31.12.2014 Toteuttajat: Pyhäjärvi-instituutti, Satafood ja ProAgria

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007)

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007) Projektikoodi: 510930 Projektin nimi: OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksenjärjestysnumero 6/6 HEINOLAN KAUPUNKI 4 iria; O 07-11-2013 itus 0 / C T - Euroopan unioni

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto 23.3.2017, Kemijärvi Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

Putkeen menee! hanke

Putkeen menee! hanke Putkeen menee! hanke Vesiosuuskuntien toiminnan kehittämis- ja koulutushanke 1.1.2012-30.6.2014 Yleistä Putkeen menee!-hankkeesta Yleishyödyllinen kehittämishanke Hakijana ja toteuttajana Maveplan Oy Kesto

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011

PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011 PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alkuvaiheen suomen kielen ja kotoutumista edistävän opetuksen kehittäminen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.01.2012 Diaarinumero POHELY/2199/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa

Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa Porin kulttuuritoimi veturina Emma Susi, kulttuurituottaja Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskus Ideasta hankkeeksi koulutuspäivä Porin kaupunginkirjasto 3.10.2011

Lisätiedot

Ajankohtaista Päijät-Hämeen maahanmuuttoohjelman

Ajankohtaista Päijät-Hämeen maahanmuuttoohjelman Ajankohtaista Päijät-Hämeen maahanmuuttoohjelman toteutumisesta Ossi-hankkeen loppuseminaari 9.11.2017 torstaina 9. marraskuu 2017 1 Päijät-Hämeen ulkomaan kansalaiset 2010-2016 7000 6500 6524 6000 5595

Lisätiedot

PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus

PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien alkukartoitusmallin luominen (ensisijainen tavoite) Tiedon lisääminen ja eteenpäin

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.09.2010 Diaarinumero POHELY/533/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

ESR-projektin loppuraportti

ESR-projektin loppuraportti ESR-projektin loppuraportti 1. Taustatiedot Diaarinumero 07004 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Teknokas vakiinnuttamishanke 2006-2007, tavoite 1 (korkohanke) Projektikoodi S70809 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

Kotona Suomessa-toimenpidekokonaisuuden tavoite

Kotona Suomessa-toimenpidekokonaisuuden tavoite Kotona Suomessa-toimenpidekokonaisuuden tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 09.09.2011 Diaarinumero POHELY/2210/04.00.05.0/2010 Käsittelijä Muotio Marko Puhelinnumero 040 531 8809 Projektikoodi

Lisätiedot

Infopankki.fi neuvonnan työkaluna

Infopankki.fi neuvonnan työkaluna Infopankki.fi neuvonnan työkaluna ALPO Oikeilla neuvoilla, oikeaan paikkaan 28.4.2014 Eija Kyllönen-Saarnio Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language Финляндия на твоём языке www.infopankki.fi

Lisätiedot

ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/ PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere

ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/ PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/2017 1 LISÄLISTA ON TARKASTAMATON JA ALLEKIRJOITTAMATON AIKA 26.09.2017 16:00 PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere KÄSITELLYT ASIAT Asia

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013 EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013 1. Taustatiedot 1.1 Projektin nimi Samapalkkaisuus, tasa-arvo

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot