ARVONLISÄVEROTUS AHVENANMAAN MAAKUNNASSA ALKAEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVONLISÄVEROTUS AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 1.3.1997 ALKAEN"

Transkriptio

1 ARVONLISÄVEROTUS AHVENANMAAN MAAKUNNASSA ALKAEN Sisältö: 1 Yhteisökaupan verojärjestelmä 2 Verorajasta johtuvat poikkeukset arvonlisäverotukseen 3 Vienti ja tuonti 31 Tavaroiden ja niihin liittyvien palvelujen kaupallinen vienti ja tuonti 311 Vienti Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä 312 Tuonti Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä 313 Helpotettu menettely Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä 314 Eräitä Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisen tavaraverotuksen erityistilanteita 3141 Postimyynti Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä 3142 Korjattavana olleen tavaran veron peruste 3143 Verottomat palautustavarat 32 Yksityishenkilöiden ja muiden ei-verovelvollisten tuonti sekä veroton matkailijamyynti 3211 Verottomat matkustajatuomiset 3212 Kulkuneuvojen henkilökunnan veroton tuontioikeus 322 Veroton matkailijamyynti 3221 Myynti Ahvenanmaan maakunnassa matkailijalle, jonka kotipaikka on Suomessa 3222 Myynti Ahvenanmaan maakunnassa matkailijalle, jonka kotipaikka on Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa 3223 Myynti Ahvenanmaan maakunnassa matkailijalle; jonka kotipaikka on muualla kuin Suomessa, Ruotsissa tai Tanskassa 323 Yksityishenkilöiden väliset postilähetykset 324 Muut yksityishenkilöiden tavarasiirrot 33 Palvelut 331 Kuljetuskaluston vuokrauspalvelu 332 Tavarakuljetukset ja niihin liittyvät palvelut Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä 333 Immateriaalipalvelut 334 Matkatoimistopalvelut 335 Kansainväliseen kauppaan liittyvien tavaroiden ja palveluiden välityspalvelut 3351 Myynti Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä 3352 Myynti Ahvenanmaan maakunnan ja muiden EU-valtioiden välillä 3353 Aluksilla ym tapahtuvaan myyntiin liittyvä välitys Verohallituksen julkaisu 783, tammikuu

2 4 Eräitä erityiskysymyksiä 41 Varastointimenettelyihin, vapaa-alueisiin ym liittyvät verottomuudet 42 Käytetyt tavarat 43 Postimerkkien vähennysoikeus 44 Veron palauttaminen verovelvollisille 45 Veron palauttaminen rahoitus- ja vakuutustoiminnan harjoittajille 5 Muonitus sekä aluksilla ja lentoasemilla tapahtuva myynti 51 Alusten muonitus 52 Myynti laivoilla ja lentokoneissa 521 Matka Suomesta toiseen jäsenvaltioon 522 Matka Suomesta suoraan toiseen pohjoismaahan 523 Matka Suomesta suoraan muuhun kolmanteen maahan kuin Norjaan 524 Matka Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä 525 Matka Ahvenanmaan maakunnan ja Ruotsin välillä 526 Matka Manner-Suomesta Ruotsiin Ahvenanmaan maakunnan kautta 53 Myynti lentoasemilla 531 Matka välillä Ahvenanmaan maakunta ja muu Suomi 532 Matka Ahvenanmaan maakunnasta ulkomaille 6 Voimaantulosäännökset Liite 1 1 Yhteisökaupan verojärjestelmä Suomen EU-liittymissopimuksen mukaan Ahvenanmaan maakuntaan ei sovelleta niitä EU:n verosäännöksiä, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa mm jäsenvaltioiden arvonlisäverotusta Ahvenanmaan maakuntaa pidetään arvonlisäverotuksessa kolmannen maan asemassa suhteessa muuhun Suomen alueeseen sekä suhteessa muihin EU:n jäsenvaltioihin Tämä merkitsee sitä, ettei EU:n veroalueen ja Ahvenanmaan maakunnan välisiin tavaroiden myynteihin ja siirtoihin sovelleta yhteisökaupan arvonlisäverojärjestelmää, vaan kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevia maahantuontia ja vientiä koskevia säännöksiä Poikkeus vaikuttaa myös Ahvenanmaan maakunnan ja EU:n jäsenvaltioiden välisen palvelukaupan arvonlisäverokohteluun eräissä tapauksissa Arvonlisäverolain yhteisömyyntejä ja -hankintoja koskevat säännökset liittyvät yhteisöalueella eri jäsenmaissa verovelvollisiksi rekisteröityneiden yritysten välillä käytävään tavarakauppaan Koska Ahvenanmaan maakunnan alue ei kuulu EU:n veroalueeseen, ei arvonlisäverolain yhteisökauppaa koskevia säännöksiä sovelleta, jos tavaraa myydään Ahvenanmaan maakunnasta johonkin yhteisömaahan (myös Suomeen) tai jostain yhteisömaasta (myös Suomesta) Ahvenanmaan maakuntaan Käytännössä yhteisökauppasäännösten ulkopuolelle jääminen merkitsee sitä, ettei yhteisökaupan menettelysäännöksiä sovelleta myynteihin, jos tavara lähtee Ahvenanmaan maakunnan alueelta johonkin EU-maahan tai jos ostettu tavara saapuu EU-alueelta Ahvenanmaan maakuntaan Tällaisia myyntejä Ahvenanmaan maakunnasta EU-alueelle ei ilmoiteta yhteenvetoilmoituksissa yhteisömyynteinä, vaikka myyjä olisi merkitty Suomessa harjoittamastaan toiminnasta arvonlisäverovelvollisten rekisteriin Ahvenanmaan maakuntaan sijoittunut Suomessa verovelvolliseksi rekisteröity yritys voi suorittaa yhteisömyyntejä ja -hankintoja EU-alueella, mutta näissä tilanteissa tavara ei saa lähteä myyjältä Ahvenanmaan maakunnan alueelta eikä saapua ostajalle Ahvenanmaan maakunnan alueelle Yhteisökauppatilanteissa käytettäväksi tarkoitettua FI-alkuista arvonlisäverotunnistetta ei saa käyttää myytäessä tavaraa Ahvenanmaan maakunnasta yhteisöalueelle eikä ostettaessa tavaraa yhteisöalueelta Ahvenanmaan maakuntaan Jos ahvenanmaalainen yritys myy tai ostaa tavaraa siten, että tavara kulkee jonkin jäsenmaan ja 2

3 Manner-Suomen välillä tai kahden jäsenmaan välillä, on kysymys yhteisökaupasta Tähän kauppaan sovelletaan yhteisökauppaa koskevia menettelyjä Yhteisökaupan verotukseen liittyviä uusia kuljetusvälineitä koskevia arvonlisäverolain säännöksiä ei sovelleta kuljetusvälineisiin, jotka myydään Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen, muuhun jäsenvaltioon kuin Suomeen tai muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan Näissä tilanteissa uusiinkin kuljetusvälineisiin sovelletaan vienti- ja tuontisäännöksiä Myöskään yhteisökaupan kaukomyyntisäännöksiä ei sovelleta myytäessä tavaraa esim postimyyntinä yhteisöalueelta Ahvenanmaan maakuntaan tai Ahvenanmaan maakunnasta yhteisöalueelle Palveluiden myynnin verotusmaahan vaikuttaa eräissä tapauksissa se, käytetäänkö ostossa jossain muussa EU-maassa kuin ostomaassa annettua arvonlisäverotunnistetta Koska ahvenanmaalaisia yrityksiä ei rekisteröidä erikseen verovelvollisiksi voivat yhteisökuljetuksia koskevat arvonlisäverolain 66 a :n 2 ja 3 momentin säännökset tulla sovellettaviksi tilanteissa, joissa ahvenanmaalainen yritys ostaa jäsenvaltion ja Manner-Suomen tai toisen jäsenvaltion välisen kuljetuspalvelun käyttäen Suomessa annettua arvonlisäverotunnistetta Sama koskee arvonlisäverolain 67 a :n mukaisia yhteisökuljetuksen liitännäispalveluita ja arvonlisäverolain 67 b :ssä tarkoitettuja irtaimeen tavaraaan kohdistuvia toimenpiteitä 2 Verorajasta johtuvat poikkeukset arvonlisäverotukseen Ahvenanmaan maakuntaa koskeviin verotuksen piiriin kuuluviin toimiin sovelletaan yleistä arvonlisäverolainsäädäntöä (arvonlisäverolaki 1501/93 ja arvonlisäveroasetus 50/94), ellei Ahvenanmaan maakuntaa koskevassa erityislaissa (1266/96) toisin säädetä Seuraavassa käsitellään Ahvenamaan maakunnan erityisasemasta johtuvia tavaroiden ja palveluiden myyntiä koskevia arvonlisäveropoikkeuksia Poikkeukset sisältyvät Ahvenanmaan maakunnan arvonlisäverotusta koskevaan erityislakiin Erityislaissa käytetyt väliotsakkeet vastaavat arvonlisäverolain lukujaottelua Verovelvollinen, joka harjoittaa verollista toimintaa sekä Ahvenanmaan maakunnassa että muualla Suomessa rekisteröidään koko toiminnasta yhtenä verovelvollisena arvonlisäverovelvollisten rekisteriin Pelkästään Ahvenanmaan maakunnassa toimivat arvonlisäverovelvolliset yritykset rekisteröidään samaan rekisteriin muiden arvonlisäverovelvollisten kanssa Rajaverotus Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä ei muuta valtion verotusoikeutta Ahvenanmaan maakunnassa kulutukseen myytävistä tavaroista ja palveluista peritään ja suoritetaan arvonlisävero normaaliin tapaan valtiolle verovelvollisten yritysten toimesta Tähän myyntiin sovelletaan arvonlisäverolain säännöksiä 3 Vienti ja tuonti Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välinen veroraja merkitsee sitä, että Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisiin tavaroiden myynteihin sovelletaan alkaen kolmansien maiden kanssa käytävään kauppaan liittyviä tavaran maahantuontia ja vientiä koskevia säännöksiä ottaen huomioon sen, että Ahvenanmaa on kuitenkin osa kansallista verotusaluetta arvonlisäverotuksessa Vienti muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan ja Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen on vapautettu verosta Vastaavasti tuonti muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan ja Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen on verollista Tulliviranomaiset suorittavat maahantuonnin verotuksen Ahvenanmaan maakunnan ja muiden maiden välillä Koska Ahvenanmaan maakunta ei kuulu EU:n veroalueeseen, sovelletaan tavaroiden vientiin Ahvenanmaan maakunnasta muihin EU-maihin kuin Suomeen ja tavaroiden tuontiin muista EU-maista kuin Suomesta samoja säännöksiä kuin Ahvenanmaan maakunnan ja kolmansien maiden väliseen kauppaan Vienti Ahvenanmaan maakunnasta muihin EUmaihin kuin Suomeen ja kolmansiin maihin on verotonta Tuonti muista EU-maista kuin Suomesta ja kolmansista maista Ahvenanmaan maakuntaan verotetaan maahantuontina tulliviranomaisten toimesta 3

4 31 Tavaroiden ja niihin liittyvien palvelujen kaupallinen vienti ja tuonti 311 Vienti Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä Veroraja Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä merkitsee sitä, että Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan kuljetettavien tavaroiden ja niihin liittyvien palveluiden myynti on verotonta Tavaran myynti on verotonta seuraavasti järjestettynä (EritL 8 :n 1 mom): Myyjä tai joku hänen nimissään kuljettaa tavaran muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan tai Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen Itsenäinen kuljetusliike kuljettaa tavaran ostajan toimeksiannosta suoraan muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan tai Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen Ostajana oleva elinkeinonharjoittaja noutaa tavaran viedäkseen sen välittömästi muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan tai Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen Tällaista tavaraa ei saa käyttää ennen kuljetuksen alkamista Tavara toimitetaan ostajan toimeksiannosta ja häntä veloittaen elinkeinonharjoittajalle työsuorituksen tekemistä varten ja edelleen toimitettavaksi muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan tai Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen Veroa ei suoriteta myöskään (EritL 8 :n 1 mom): Muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan tai Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen tuotavaa tavaraa koskevan kuljetuspalvelun ja kuljetukseen välittömästi liittyvän lastaus- ja purkupalvelun sekä muun sellaisen palvelun myynnistä; eikä Tavaraan kohdistuvan työsuorituksen myynnistä, jos myyjä, ostajana oleva elinkeinonharjoittaja tai joku muu heidän toimeksiannostaan vie tavaran välittömästi muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan tai Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen Tällaista tavaraa ei saa käyttää ennen kuljetuksen alkamista Vientiin Ahvenanmaan maakunnasta sekä muihin EU-jäsenvaltioihin kuin Suomeen että kolmansiin maihin sovelletaan arvonlisäverolain vientiä koskevia yleisiä säännöksiä 312 Tuonti Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä Koska vienti Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan on verovapaata, verotetaan tuonti vastaavasti määränpäässä tulliviranomaisten toimesta Näissä tilanteissa sovelletaan tavaran maahantuontia koskevia arvonlisäverolain säännöksiä (EritL 18 ) Maahantuonnista suoritettavan veron suorittamisvelvollisuuteen, veron perusteeseen, maahantuonnin verottomuuteen ja verotusmenettelyyn liittyvät säännökset sisältyvät arvonlisäverolain 9 lukuun Velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa tavaran maahantuonnista on tavaranhaltija eli se, joka tekee tulli-ilmoituksen omissa nimissään tai jonka nimissä ilmoitus tehdään Veronsuorittamisvelvollisuus koskee kaikkia, eikä siten merkitystä ole esimerkiksi sillä, harjoittaako maahantuoja elinkeinotoimintaa vai ei Arvonlisäverovelvollinen voi vähentää itse maahantuomistaan vähennyskelpoisista hyödykkeistä maahantuonnin yhteydessä kannetun veron Mainittakoon, että maahantuontimenettelyä sovelletaan myös niissä tilanteissa, joissa yritys siirtää omaa vaihto- tai käyttöomaisuuttaan Ahvenanmaalle tai manner-suomeen Tavaran tuontiin Ahvenanmaan maakuntaan toisesta EU-maasta tai yhteisön ulkopuolelta sovelletaan vastaavia säännöksiä (EritL 18 ) Erityislain 22 :n mukaan tullilaitoksen rekisteröity asiakas, joka on tullilainsäädännön mukaan oikeutettu jaksotullaukseen, ilmoittaa ja maksaa kalenterikuukauden aikana Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen taikka muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan tuoduista tavaroista veron viimeistään kalenterikuukautta seuraavan toisen kuukauden 15 päivänä Sama koskee toisesta jäsenvaltioista maakuntaan tuotavia tavaroita 313 Helpotettu verotusmenettely Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä Tullihallitus antaa erikseen ohjeet Ahvenanmaan maakunnnan ja muun Suomen väliseen tavarakauppaan sovellettavasta ns helpotetusta rajaverotusmenettelystä Vienti on verotonta edellä kohdassa 311 selvitetyin edellytyksin Verottomuuden edellytysten olemassaolo on voitava todentaa myyjän kirjanpidossa olevalla aineistolla Käytännössä selkeä ja yksiselitteinen näyttö verottomasta viennistä on joko tullin vahvistama veroilmoitus tai tullin verotuspäätös Riittävänä selvityksenä voidaan pitää myös esim rahtikirjaa ja tositetta maksun saamisesta Vienti ilmoitetaan arvonlisäveron valvonta-ilmoituksen kohdassa veroton liikevaihto (209) 4

5 Mikäli yritys saa laskun, jossa on myös kotimaan vero, kaksinkertainen verotus on yksinkertaisinta oikaista pyytämällä myyjältä uutta laskua Maahan tuodusta tavarasta suoritettavan veron vähennysoikeuden edellytyksenä ovat tullauspäätös ja siihen liittyvät asiakirjat Tässä tapauksessa tullauspäätöksenä pidetään joko tullin vahvistamaa veroilmoitusta tai verotuspäätöstä Vähennys kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana maahantuotu tavara on tullattu Käytännön syistä oikea vähennyskuukausi on se kuukausi, jolloin tullausasiakirjat annetaan tullille Vähennettävä vero ilmoitetaan arvonlisäveron valvontailmoituksen kohdassa kohdekuukauden vähennettävä vero (206) 314 Eräitä Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisen tavaraverotuksen erityistilanteita 3141 Postimyynti Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä Verorajasta johtuen postimyyntilähetyksen myynti Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan on verotonta Vastaavasti niiden maahantuonti kuitenkin verotetaan Erityissäännöksen mukaan maahantuonti on verotonta, jos postilähetyksen arvo on alle 130 markkaa Tullihallitus antaa erikseen ohjeet verollisten postilähetysten verotuksessa sovellettavasta ns helpotetusta rajaverotusmenettelystä Mikäli myyjä on soveltanut helpotettua rajamenettelyä, kirjanpitoaineistoon liitetetään myynnin verottomuutta koskeva selvitys Jos ostaja on tässä tapauksessa verovelvollinen, vähennysoikeus on osoitettava kuten kohdassa 313 on selvitetty Ahvenanmaan maakunnan ja muiden EU-maiden kuin Suomen tai kolmansien maiden välisiin postimyynteihin ei sovelleta helpotettua rajaverotusmenettelyä 3142 Korjattavana olleen tavaran veron peruste (EritL 19 ) Ahvenanmaan maakuntaan tuotavan muualla Suomessa korjattavana, valmistettavana tai muutoin käsiteltävänä olleen tavaran samoin kuin korjattavaksi viedyn tilalle tuodun samanlaatuisen tavaran veron peruste on korjaus-, käsittely- tai niitä vastaavien muiden kustannusten ja lähetyskulujen määrä sekä tavaraan lisättyjen osien arvo Säännöstä ei kuitenkaan sovelleta, jos tavara on myyty verotta muualle Suomeen tai jos Ahvenanmaalla vähennykseen oikeuttavassa käytössä ollut tavara on myyty muualle Suomeen Mitä edellä on todettu muualle Suomeen korjattavaksi viedyn tavaran tilalle tuodun samanlaatuisen tavaran veron perusteesta, sovelletaan myös silloin, kun viallinen tavara on viety muualle Suomeen, hävitetty viranomaisen valvonnassa tai luovutettu valtiolle tälle kuluja aiheuttamatta ennen sen tilalle tuotua tavaraa koskevien tullien tileihin kirjaamista 3143 Verottomat palautustavarat (EritL 20 ) Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisestä verorajasta johtuen verotonta on tullikoodeksin artiklan mukaan tullittomien tavaroiden maahantuonti muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan edellyttäen, ettei tavaroita ole myyty verotta maakunnan ulkopuolelle tai maakunnassa vähennykseen oikeuttavassa käytössä olleita tavaroita maakunnan ulkopuolelleedellä mainittua menettelyä sovelletaan vastaavasti myös tuontiin Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen sekä tuontiin EU-maista ja kolmansista maista Ahvenanmaan maakuntaan Sääntely vastaa arvonlisäverolain 94 :n 18 kohdan mukaista verotonta maahantuontia EU:n ulkopuolelta 32 Yksityishenkilöiden ja muiden eiverovelvollisten tuonti sekä veroton matkailijamyynti Veroraja Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä merkitsee sitä, että myynti yksityishenkilöille sekä ei-verovelvollisille yrityksille ja yhteisöille maakunnasta muualle Suomeen ja muualta Suomesta maakuntaan on määrätyillä edellytyksillä vapautettu verosta Vastaavasti näiden tavaroiden maahantuonti verotetaan Tuonnin verollisuus koskee myös yksityishenkilöiden tavarasiirtoja 3211 Verottomat matkustajatuomiset Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen tulevan matkustajan sekä muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan tulevan matkustajan henkilökohtaisissa matkatavaroissa tuomat tavarat ovat verottomia enintään markan arvoon asti Tähän arvoon ei sisällytetä alkoholia, tupakkaa eikä muita määrällisesti rajoitettuja tavaroita vahvistettuihin määriin asti (ks liite 1) eikä henkilökohtaisia tavaroita, jotka palaava henkilö jälleentuo tai saapuva matkustaja tuo väliaikaisesti henkilökohtaiseen tai perheensä käyttöön matkan ajaksi 5

6 3212 Kulkuneuvojen henkilökunnan veroton tuontioikeus (EritL 21 ) Suomen ja kolmannen maan välisessä ammattimaisessa liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan kuuluva henkilö saa tuoda tullittomina tuomisinaan tavaroita siten, ettei tuomisten määrä kalenterikuukauden aikana ylitä määrää, joka matkustajalla on oikeus kerralla tuoda tullitta (ks liite 1) Mitä edellä on todettu sovelletaan myös Ahvenanmaan maakunnan ja muun jäsenvaltion kuin Suomen välisessä liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan Edellä mainittu koskee myös Suomen ja muun jäsenvaltion välisessä liikenteessä olevan kulkunneuvon henkilökuntaa, silloin kun kulkuneuvo pysähtyy Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisessä ammattimaisessa maantieliikenteessä olevan kulkuneuvon, joka saapuu verottomaan myyntiin oikeutetulla vesialuksella, henkilökuntaan kuuluvalla on oikeus tuoda maahan verotta samat määrät kuin Suomen ja kolmansien maiden liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan kuuluvalla 322 Veroton matkailijamyynti 3221 Myynti Ahvenanmaan maakunnassa / muualla Suomessa matkailijalle, jonka kotipaikka on muualla Suomessa / Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan maakunnassa tapahtuva myynti matkailijalle, jonka kotipaikka on muualla Suomessa, on verotonta, jos tavaroiden myyntihinta ilman veroa on vähintään markkaa ja jos matkailija maksaa veron tavaroiden maahantuonnista muualle Suomeen Muualla Suomessa tapahtuva myynti matkailijalle, jonka kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa on verotonta vastaavin edellytyksin Jos maahantuonti on veroton matkustajatuomisia koskevan säännöksen perusteella (ks edellä kohta 321), verotonta matkailijamyyntiä koskevaa säännöstä ei sovelleta Jotta myynti voidaan hyväksyä verottomaksi myyjän verotuksessa ja ilmoittaa verottomana myyntinä arvonlisäverotuksessa, on kyseisestä myynnistä liitettävä myyjän kirjanpitoon selvitys, että tavarasta on maksettu vero tuotaessa se Ahvenanmaan maakuntaan tai muualle Suomeen Ostajan kotipaikka on varmistettava passista tai muista asiakirjoista, jotka selvittävät kotipaikan luotettavasti Mikäli myyjä on perinyt ostajalta arvonlisäveron, myyjä palauttaa sen ostajalle saatuaan selvityksen maahantuonnin yhteydessä maksetusta verosta Mikäli myyjä on tullin rekisteröity veroraja-asiakas on mahdollista soveltaa edellä esitetyn menettelyn sijasta yksinkertaistettua menettelyä, jossa myyjä voi toimia ostajan asiamiehenä ja ottaa vastatakseen arvonlisäveron maksamisen tullille Tullihallitus antaa asiassa tarkempia ohjeita Tässä tapauksessa myynnistä on liitettävä myyjän kirjanpitoon selvitys siitä, että myyjä on maksanut ostajan puolesta arvonlisäveron tullille Tämä vero ei ole myyjälle vähennyskelpoinen Myynti ilmoitetaan arvonlisäverotuksen valvontailmoituksessa verottomana liikevaihtona (kohta 209) 3222 Myynti Ahvenanmaan maakunnassa matkailijalle, jonka kotipaikka on Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa Myynti Ahvenanmaan maakunnassa henkilölle, jonka kotipaikka on Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa on verotonta, kun tavarat viedään Ruotsiin, Tanskaan tai Norjaan, jos edellä kohdassa 3221 mainitut muut verottoman myynnin edellytykset täyttyvät; tavaroiden myyntihinta ilman veroa on vähintään markkaa ja vero maksetaan maahantuonnin yhteydessä Jotta myynti voidaan hyväksyä verottomaksi myyjän verotuksessa, on kyseisestä myynnistä liitettävä hänen kirjanpitoonsa selvitys, että tavarasta on maksettu vero sen maahantuonnin yhteydessä Ostajan kotipaikka on varmistettava passista tai muista asiakirjoista, jotka selvittävät kotipaikan luotettavasti 3223 Myynti Ahvenanmaan maakunnassa matkailijalle, jonka kotipaikka on muulla kuin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa Veroa ei suoriteta matkatavaroissa mukaan otettavien tavaroiden myynnistä Ahvenanmaan maakunnassa matkustajalle, jonka kotipaikka ei ole Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa, jos hän vie tavarat käyttämättöminä myyntikuukautta seuraavien kolmen kuukauden kuluessa ja jos tavarasta peritty vastike on vähintään 250 markkaa (EritL 14 ) Ulkomaalaiselle ostajalle annettavassa laskussa tai muussa tositteessa on aina oltava seuraavat tiedot: 1) Ostajan nimi, kotipaikka, passin numero, tiliyhteystiedot, vakinainen osoite ja allekirjoitus, 2) myyjän toiminimi, ALV rek -merkintä, postiosoite ja allekirjoitus, 3) matkustajalle myytyjen tavaroiden laatu ja määrä, tavaran veroton hinta, tavarasta suoritettavan ar- 6

7 vonlisäveron määrä eri verokantojen mukaan eriteltynä, myyjän mahdolliset kulut sekä ostajalle palautettavaksi tuleva määrä; sekä 4) myyntipäivä Poistuessaan Ahvenanmaan maakunnasta asiakas leimauttaa kauppalaskun poistumistullitoimipaikassa Asiakkaan palauttaman leimatun laskun perusteella myyjä voi kirjata myynnin verottomaan myyntiinsä Tarkempia ohjeita verottoman matkailijamyynnin arvonlisäverokohtelusta on Verohallituksen julkaisussa no 729 2/96 Vastaavaa verottomuutta sovelletaan Manner- Suomessa tapahtuvaan myyntii EU:n ulkopuolelta oleville matkailijoille 323 Yksityishenkilöiden väliset postilähetykset Yksityishenkilöiden väliset lahjalähetykset Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan ovat verottomia, jos lähetyksen arvo ei ylitä 270 markkaa Näistä lahjalähetyksistä on maksettu vero jo niiden hankinnan yhteydessä Arvorajan ylittävistä lahjalähetyksistä peritään hankintaveron lisäksi myös tuontivero 324 Muut yksityishenkilöiden tavarasiirrot Yksityishenkilöiden tavarasiirrot Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvat pääsääntöisesti maahantuontiverotuksen piiriin Ellei erityistä verovapaussäännöstä ole, nämä tavarasiirrot verotetaan tavaran maahantuonnin yhteydessä Kolmansista maista Suomeen tuotavia tavaroita koskevat verottomuussäännökset koskevat myös tuonteja Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan Verotonta on siten mm muuttotavaroiden, häälahjojen ja perintötavaroiden maahantuonti 33 Palvelut Palveluiden myynnin verotuspaikka määräytyy arvonlisäverolain myyntimaasäännösten perusteella Veroraja ei aiheuta merkittäviä muutoksia Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisen palvelukaupan verotukseen Arvonlisäverolain 64 :n 1 momenttiin sisältyy palvelujen myynnin verotusoikeutta koskeva yleissäännös Säännöksen mukaan palvelu on myyty Suomessa, jos se luovutettaan täällä sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta Jos tällaista palvelua ei luovuteta Suomessa tai ulkomailla sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta, se on myyty Suomessa, jos myyjän kotipaikka on täällä Säännöstä sovelletaan nykyiseen tapaan myös Ahvenanmaan maakunnan ja muiden maiden väliseen myyntiin Seuraavassa selostetaan niitä palvelujen luovutuspaikkaa koskevia erityislain säännöksiä, jotka johtuvat Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista 331 Kuljetuskaluston vuokrauspalvelu (EritL 7 ) Arvonlisäverolain 64 :n 2 momentin mukaan kuljetuspalvelun vuokrauspalvelu katsotaan 64 :n 1 momentin yleissäännöksen estämättä myydyn Suomessa, jos se tosiasiallisesti kulutetaan yksinomaan täällä ja jos se yleissäännöksen mukaista sääntöä soveltaen olisi myyty yhteisön ulkopuolella Jos kuljetuskaluston vuokrauspalvelu tosiasiallisesti kulutetaan yksinomaan yhteisön ulkopuolella, se katsotaan 64 :n 1 momentin yleissäännöksen estämättä myydyn ulkomailla Erityislain 5 :n mukaan sovellettaessa arvonlisäverolain 64 :n 2 momenttia Ahvenanmaan maakunnan ei katsota kuuluvan Suomen alueeseen Arvonlisäverolain säännös koskee siten vain Manner-Suomessa tapahtuvaa kuljetuskaluston vuokrauspalvelun myyntiä Arvonlisäverolain 64 :n 2 momenttia vastaavaa sääntöä sovelletaan Ahvenanmaan maakunnan ja muiden jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden väliseen vuokraukseen Tätä koskevat säännökset sisältyvät erityislain 7 :n 1 ja 2 momenttiin Niiden mukaan kuljetuskaluston vuokrauspalvelu katsotaan arvonlisäverolain 64 :n 1 momentin estämättä myydyn Suomessa, jos se tosiasiallisesti kulutetaan yksinomaan Ahvenanmaan maakunnassa ja jos se edellä mainittua säännöstä soveltaen olisi myyty toisessa jäsenvaltiossa tai yhteisön ulkopuolella Jos kuljetuskaluston vuokrauspalvelu tosiasiallisesti kulutetaan yksinomaan toisessa jäsenvaltiossa tai yhteisön ulkopuolella ja jos se arvonlisäverolain 64 :n 1 momentin mukaista sääntöä soveltaen olisi myyty Ahvenanmaan maakunnassa, se katsotaan myydyn ulkomailla Veroraja ei aiheuta muutoksia Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen väliseen kuljetuskaluston vuokraukseen Verorajan johdosta arvonlisäverolain 64 :n 2 momentin sääntöä on täsmennetty siten, että se ei vapauta Suomen verosta tilanteissa, joissa kuljetuskaluston vuokrauspalvelu kulutetaan yksinomaan Ahvenanmaan maakunnassa Tämän vuoksi erityislain 7 :n 3 momentissa on säännös, jonka mukaan sovellettaessa arvonlisäverolain 64 :n 2 momenttia kuljetuskaluston vuokrauspalve- 7

8 lua ei katsota kulutetun säännöksessä tarkoitetulla tavalla yhteisön ulkopuolella silloin, kun se kulutetaan Ahvenanmaan maakunnassa 332 Tavarakuljetukset ja niihin liittyvät palvelut Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä Koska tavaran maahantuonti Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan on verollista, tavaran kuljetuspalvelut ja niihin liittyvät palvelut verotetaan tavaran maahantuonnin yhteydessä Kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tavaran kuljetuspalvelut Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä ovat verottomia Myös Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen väliset postipalvelut (= postilähetykset) ovat verottomia Tähän liittyvästä postimerkkeihin sisältyvän veron vähennysoikeudesta ks kohta Immateriaalipalvelut (EritL 5 ) Säädetty veroraja ei aiheuta muutoksia Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisiin immateriaalipalvelujen luovutuksiin Arvonlisäverolain 68 :n mukaan immateriaalipalvelut on myyty Suomessa, jos palvelu luovutetaan ostajan täällä olevaan kiinteään toimipaikkaan Jos palvelua ei luovuteta Suomessa tai ulkomailla olevaan kiinteään toimipaikkaan, palvelu on myyty Suomessa, jos ostajan kotipaikka on täällä Jos ostajan kotipaikka on Suomessa tai muussa jäsenvaltiossa, säännöstä sovelletaan vain silloin, kun ostajana on elinkeinonharjoittaja Jos immateraalipalvelun ostajana on henkilö, joka ei ole elinkeinonharjoittaja ja jonka kotipaikka on yhteisön alueella, palvelun myyntimaa määräytyy myyjän kiinteän toimipaikan tai kotipaikan perusteella Immateriaalipalvelujen verotussäännöstä sovelletaan myös Ahvenanmaan maakunnan sekä muiden jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisessä kaupassa Toisesta maasta olevan myyjän myydessä immateraalipalveluja Ahvenanmaan maakunnassa kotipaikan omaaville muille henkilöille kuin elinkeinonharjoittajille, esim yksityishenkilöille, palvelujen luovutuspaikka on Ahvenanmaan maakunnassa Ulkomaalainen myyjä joutuu tällöin rekisteröitymään verovelvolliseksi Suomessa Jos tällaisen ostajan kotipaikka on muualla Suomessa kuin Ahvenanmaan maakunnassa, luovutuspaikka määräytyy sitä vastoin myyjän kotipaikan tai kiinteän toimipaikan perusteella eli myynnin katsotaan tapahtuvan ulkomailla 334 Matkatoimistopalvelut (EritL 9 ) Arvonlisäverolain 71 :n 9 kohdan mukaan matkatoimistopalvelun myynti on verotonta siltä osin kuin kysymys on toisten elinkeinonharjoittajien yhteisön ulkopuolelle välittömästi matkustajien hyväksi luovuttamista palveluista ja tavaroista Ahvenanmaan maakunnan erityisasemasta johtuen Suomessa myydyt matkatoimistopalvelut eivät kuitenkaan ole verottomia siltä osin kuin kysymys on Ahvenanmaan maakunnassa välittömästi matkustajan hyväksi luovutettavista tavaroista tai palveluista Myöskään Ahvenanmaan maakunnassa myydyt matkatoimistopalvelut eivät ole verottomia siltä osin kuin kysymys on muualla Suomessa välittömästi matkustajan hyväksi luovutettavista tavaroista ja palveluista Matkatoimistopalvelun myynti Ahvenanmaalla ei kuitenkaan ole verotonta siltä osin kuin Ahvenanmaalla myydään toisten elinkeinonharjoittajien toisissa jäsenvaltioissa välittömästi matkustajien hyväksi luovuttamia palveluita ja tavaroita 335 Kansainväliseen kauppaan liittyvien verottomien tavaroiden ja palveluiden välityspalvelut (EritL 10 ) Arvonlisäverolain 71 :n 10 kohdan mukaan eräiden kansainväliseen kauppaa liittyvien verottomien myyntien välityspalvelut on säädetty verottomiksi Erityislain 10 :ssä säädetään eräistä Ahvenanmaan maakunnan asemasta johtuvista välityspalveluiden verottomuuksista 3351 Myynti Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä Verorajan johdosta välityspalveluiden verovapaus koskee myös Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisiä arvonlisäverolain 70 :n 1 4 kohdissa tarkoitettujen verottomien myyntien välitystä, arvonlisäverolain 71 :n 1 kohdassa tarkoitetun kuljetuspalvelun ja kuljetuspalveluun välittömästi liittyvän lastaus- ja purkupalvelun sekä muun sellaisen palvelun välitystä; sekä arvonlisäverolain 71 :n 5 kohdassa tarkoitetun tavaraan kohdistuvan työsuorituksen myynnin välitystä Edellä mainittujen arvonlisäverolain 70 :n 3 ja 4 sekä 71 :n 5 kohtiin liittyvän välityspalvelun verottomuuden edellytyksenä ei ole, että ostajana on ulkomaalainen, joka ei ole Suomessa verovelvollinen 8

9 3352 Myynti Ahvenanmaan maakunnan ja muiden EU-valtioiden välillä Verottomaan ulkomaankauppaan liittyvien välityspalveluiden verovapaus koskee myös Ahvenanmaan maakunnan ja muiden jäsenvaltioiden välisiä arvonlisäverolain 70 :n 1 4 kohdissa tarkoitettujen verottomien myyntien välitystä, arvonlisäverolain 71 :n 1 kohdassa tarkoitettun kuljetuspalvelun ja kuljetuspalveluun välittömästi liittyvän lastaus- ja purkupalvelun sekä muun sellaisen palvelun välitystä; sekä arvonlisäverolain 71 :n 5 kohdassa tarkoitetun tavaraan kohdistuvan työsuorituksen myynnin välitystä 3353 Aluksilla ym tapahtuvaan myyntiin liittyvä välitys Verotonta on myös Ahvenanmaan maakunnasta tai Ahvenanmaan maakuntaan liikennöivillä aluksilla tapahtuvaan verovapaaseen myyntiin liittyvä välitys (EritL 12 ), Ahvenanmaan lentoihin liittyvään verovapaaseen myyntiin liittyvä välitys (EritL 13 ) ja Ahvenanmaan maakunnan verottomaan matkailijamyyntiin liittyvä välitys (EritL 14 ) 4 Eräitä erityiskysymyksiä 41 Varastointimenettelyihin, vapaaalueisiin ym liittyvät verottomuudet (EritL 16 ) Arvonlisäverolain 72h 72n :n varastointimenettelyihin, vapaa-alueisiin ja vapaavarastoihin liittyviä verottomuuksia sovelletaan myös sekä Ahvenanmaan maakunnassa että muualla Suomessa tapahtuviin menettelyihin Arvonlisäverolain verovarastointimenettelyä voidaan soveltaa myös Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä tapahtuvaan verovapaaseen myyntiin käytettäviin tavaroihin (EritL 12 ) ja Ahvenanmaan lentoihin liittyvässä verovapaassa lentoasemamyynnissä käytettäviin tavaroihin (EritL 13 ) Arvonlisäverolain 72l :n 2 momentin 4 kohdan mukaan veroa ei suoriteta tavaran siirrosta tulli- tai verovarastointimenettelystä, vapaa-alueelta tai vapaavarastosta, jos tavara siirretään yhteisön ulkopuolelle Verorajasta johtuen verottomia ovat myös vastaavat tavarasiirrot Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä Verovapaus koskee myös tavarasiirtoja Ahvenanmaan maakunnasta toiseen jäsenvaltioon tai yhteisön ulkopuolelle 42 Käytetyt tavarat (EritL 17 ) Arvonlisäverolain 79a 79k :ssä säädetään käytettyjen tavaroiden sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineiden kauppaan sovellettavasta marginaaliverotusmenettelystä Verorajan johdosta Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen tai muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan tuotaviin käytettyihin tavaroihin ei voida soveltaa marginaaliverotusmenettelyä, vaan niihin sovelletaan samoja säännöksiä kuin yhteisön ulkopuolelta tuotaviin tavaroihin Marginaaliverotusmenettelyä voidaan kuitenkin soveltaa Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen tai muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan tuotaviin taide-, keräily- ja antiikkiesineisiin, mutta niiden maahantuonnista on suoritettava vero Vastaavia säännöksiä sovelletaan muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan tuotaviin mainitunlaisiin tavaroihin Samaa menettelyä sovelletaan myös toisista EUmaista tai kolmansista maista Ahvenanmaan maakuntaan tuotaviin tavaroihin Marginaaliverotusmenettelyä voidaan soveltaa muutoin Ahvenanmaan maakunnassa Siten ahvenanmaalainen elinkeinonharjoittaja voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä ahvenanmaalaiselta yksityishenkilöltä verotta ostamaansa tavaraan Mikäli tavara myydään Suomeen, marginaaliverotusmenettely on purettava On myös mahdollista menetellä siten, että tällaiseen tavaraan ei sovelleta lainkaan marginaaliverotusmenettelyä, jolloin tavaran osto käsitellään vähennyskelvottomana ostona 43 Postimerkkien vähennysoikeus (EritL 23 ) Arvonlisäverolain 114 :n 1 momentin 4 kohdan mukaan postimerkkien hankintaan sisältyvää arvonlisäveroa ei saa vähentää, jos kuljetuspalvelun myynnistä ei ole suoritettavan veroa sillä perusteella, että se tapahtuu ulkomailla Koska tavarakuljetuspalvelut Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä ovat verottomia, koskee em vähennysrajoitus myös Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisiä verottomia postipalveluja 44 Veron palauttaminen verovelvollisille (EritL 24 :n 1 mom) Arvonlisäverolain 131 :ssä säädetään veron palauttamisesta ulkomaankauppaa ja verotonta toimintaa 9

10 harjoittaville yrityksille Ulkomaankauppaan liittyviä säännöksiä sovelletaan kuten aikaisemminkin muun Suomen ja ulkomaiden sekä Ahvenanmaan maakunnan ja ulkomaiden väliseen kauppaan Verorajasta johtuen säännöksiä sovelletaan myös Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen väliseen kauppaan Oikeus palautukseen koskee myös tilanteita, joissa verottomuus perustuu erityislain 8, 10, ja 16 :ään 45 Veron palauttaminen rahoitus- ja vakuutustoiminnan harjoittajille (EritL 24 :n 3 mom) Arvonlisäverolain 131 :n 1 momentin 2 kohdan mukainen palautusoikeus koskee tilanteita, joissa rahoitus- ja vakuutuspalvelu myydään elinkeinonharjoittajalle, jolla ei ole kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa yhteisössä tai jos myynti liittyy välittömästi yhteisön ulkopuolelle vietäväksi tarkoitettuihin tavaroihin Säännöstä sovelletaan kuten aikaisemminkin muualta Suomesta yhteisön ulkopuolelle ja Ahvenanmaan maakunnasta yhteisön ulkopuolelle ja toisiin jäsenvaltioihin suuntautuvaan myyntiin Verorajasta johtuen myös muun Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan välillä tapahtuvaan tavaravientiin liittyvät rahoitus- ja vakuutuspalvelut oikeuttavat veron palautukseen Oikeutta palautukseen ei ole silloin, kun rahoitustai vakuutuspalvelun ostajana on elinkeinonharjoittaja, jolla on kotipaikka tai kiinteä toimipaikka Ahvenanmaan maakunnassa tai muualla Suomessa eikä myynti liity verottomaan tavaravientiin 5 Muonitus sekä aluksilla ja lentoasemilla tapahtuva myynti 51 Alusten muonitus Muonituksella tarkoitetaan kulkuneuvojen varustamista tavaroilla, jotka on tarkoitettu henkilökunnan, matkustajien tai kulkuneuvojen käyttöön yhden tai useamman matkan aikana Muonitustavaroita ovat kaikki em tarkoituksia palvelevat tavarat Tavaran myynti ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevalla vesi- tai ilma-aluksella tapahtuvaa myyntiä varten eli alusten muonitus on vapautettu arvonlisäverosta (arvonlisäverolaki 70 :n 7 k) Verotonta on myös ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan vesi- tai ilma-aluksen tavanomaiseen muonitukseen tarkoitettujen tavaroiden maahantuonti (arvonlisäverolaki 94 :n 21 k) Ulkomaan liikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa annetun lain (397/69), jäljempänä muonitusverolaki, mukaan veroa suoritetaan matkustajille myytävistä tavaroista, jotka luovutetaan yksinomaan Suomen ja Ruotsin tai Tanskan välillä liikennöivään matkustaja-alukseen, joka mainitulla välillä pysähtyy Ahvenanmaan maakunnassa tai jonka lähtöpaikka on Ahvenanmaan maakunnassa Lakia sovelletaan myös Suomen ja Norjan välillä liikennöiviin matkustaja-aluksiin Muonitusverolain mukaan arvonlisäveroa ei suoriteta muonitussopimuksessa mainituista alkoholi-, tupakka-, makeis- ja kosmetiikkatuotteista eikä muista tavaroista, joiden yksikköhinta alukselle toimitettaessa ei ylitä 385 markkaa Muonitusverolain perusteella kannettu vero ei ole arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoinen Muonitusverolain perusteella määrättävän veron panee maksuun tulliviranomainen Muonitusverolakia ei sovelleta Manner-Suomen ja Ruotsin tai Tanskan välisessä suorassa liikenteessä Muonitusverolain 3 :n (L 1267/96) mukaan velvollinen suorittamaan muonitusverolain nojalla kannettavat verot ja maksut on se, joka ottaa ottaa tavaran alukseen siinä matkustajille myytäväksi 52 Myynti laivoilla ja lentokoneissa Ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevalla vesi- tai ilma-aluksella tapahtuva tavaroiden ja palvelujen myynti ulkomaille matkustaville on vapautettu arvonlisäverosta (arvonlisäverolaki 70 :n 7 k ja 71 :n 3 k) Tästä pääsäännöstä on kuitenkin poikkeuksia, jotka johtuvat Suomen EU-jäsenyydestä ja Ahvenanmaan maakunnan erityiskohtelusta arvonlisäverotuksessa 521 Matka Suomesta suoraan toiseen jäsenvaltioon Matkatavaroissa mukaan otettavien liitteessä 1 tarkoitettujen tavaroiden myynti vesi- tai ilma-aluksessa toiseen jäsenvaltioon tapahtuvan kuljetuksen aikana on verotonta, jos matkustajaa kohti myytävät vät ylitä liitteessä mainittuja määriä Muiden kuin liitteen 1 kohdassa mainittujen tavaroiden myynti matkustajalle on verotonta siltä osin kuin näiden tavaroiden myyntihintojen yhteismäärä matkaa kohti on enintään 550 markkaa Aluksessa kulutettavaksi tarkoitettujen tavaroiden myynti on aina verotonta 10

11 Kun matka suuntautuu toisesta jäsenvaltiosta Suomeen, sovelletaan myyntiin lähtömaan säätämiä rajoituksia 522 Matka Suomesta suoraan toiseen pohjoismaahan Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Tanskan välillä liikennöivillä ilma-aluksilla saadaan verotta Suomesta matkustavalle myydä samat määrät kuin Suomen ja muiden EU-maiden välisessä liikenteessä (ks edellä kohta 521) Muonitusverolain säännöksiä ei sovelleta alusten muonitukseen Suomen ja Norjan välillä liikennöivillä aluksilla tapahtuva myynti on kaikilta osin verotonta Alusten muonitukseen sovelletaan muonitusverolain säännöksiä (ks edellä kohta 51) 523 Matka Suomesta suoraan muuhun kolmanteen maahan kuin Norjaan Suomen ja muun kolmannen maan kuin Norjan välillä liikennöivillä aluksilla tapahtuva myynti on kaikilta osin verotonta 524 Matka Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisillä kansainvälisillä linjoilla liikennöivillä vesialuksilla matkustaville tapahtuva tavaroiden ja palveluiden myynti on verotonta erityislain12 :n mukaan Pelkästään Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä liikennöivillä vesialuksilla tapahtuva myynti on kuitenkin aina arvonlisäverollista Ilma-aluksilla tapahtuvan myynnin verovapaus koskee myös pelkästään Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä liikennöiviä aluksia Lentoliikenne Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisessä lentoliikenteessä verovapaus on rajoitettu koskemaan matkustajille myytäviä alkoholi-, tupakka-, kosmetiikka-, makeis- sekä tee- että kahvituotteita Alkoholi- ja tupakkatuotteiden sekä muiden liitteessä 1 mainittujen tuotteiden verovapaus on rajoitettu liitteessä mainittuihin määriin Olutta saadaan lisäksi myydä verotta enintään kaksi litraa kutakin matkustajaa kohden Sen lisäksi saadaan verotta myydä muita kuin liitteessä mainittuja kosmetiikka- ja tupakkatuotteita sekä suklaa- ja makeisvalmisteita Muiden tavaroiden myynti on verollista Laivaliikenne Tavaroiden myynti Suomen ja jonkin muun valtion välillä liikennöivällä vesialuksella Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä matkustaville on verotonta Liitteessä 1 mainittujen alkoholi-, tupakka- ym tuotteiden verovapaus on kuitenkin rajoitettu mainittuihin määriin Lisäksi olutta saadaan myydä verotta enintään kaksi litraa kutakin matkustajaa kohten Jos vesialus liikennöi Suomen ja jonkin muun pohjoismaan välillä aluksen muonittamiseen sovelletaan muonitusverolain säännöksiä (ks edellä kohta 51) 525 Matka Ahvenanmaan maakunnan ja Ruotsin välillä Ahvenanmaan maakunnan ja Ruotsin välisillä linjoilla tapahtuva tavaroiden ja palveluiden myynti on vapautettu arvonlisäverosta vastaavalla tavalla kuin myynti Suomen ja kolmansien maiden välisillä linjoilla Aluksilla matkustajille tapahtuva myynti on siten arvonlisäverovapaata Alusten muonitukseen sovelletaan muonitusverolain säännöksiä (ks kohta 51) 526 Matka Manner-Suomesta Ruotsiin Ahvenanmaan maakunnan kautta Manner-Suomen ja Ruotsin välillä Ahvenanmaan maakunnan kautta liikennöivällä vesi- tai ilma-aluksella tapahtuva myynti jäsenvaltiosta toiseen tai Ahvenanmaan maakunnan ja Ruotsin välillä matkustavalle on verotonta Alusten muonitukseen sovelletaan muonitusverolain säännöksiä (ks kohta 51) Manner-Suomen ja Ruotsin välillä Ahvenanmaan kautta tapahtuvan kuljetuksen aikana tapahtuva tarjoilu ja muu aluksella tapahtuva palveluiden myynti on verotonta myös Ahvenanmaan maakunnan ja muun-suomen välillä matkustaville 53 Myynti lentoasemilla Arvonlisäveroa ei suoriteta matkatavaroissa mukaan otettavien tavaroiden myynnistä lentokentällä sijaitsevassa tullivarastossa, verovarastossa tai verottomassa varastossa toiseen jäsenvaltioon tai yhteisön ulkopuolelle matkustaville (arvonlisäverolain 70a :n 1 mom 1k ja 70b :n 3 mom) Jos ostajana on yhteisön ulkopuolelle matkustava henkilö, jonka kotipaikka on Norjassa, veroton myyntioikeus koskee vain pohjoismaisessa matkatavarasopimuksessa määriteltyjä alkoholi-, tupakka-, makeis- ja kosmetiikkatuotteita 11

12 531 Matka välillä Ahvenanmaan maakunta ja muu Suomi Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä liikennöivillä ilma-aluksilla sallitun verottoman myynnin lisäksi verotonta on vastaava myynti niillä lentoasemilla, joista lennot lähtevät muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan ja Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen (ErityisL 13 ) Verottomuuden laajuus vastaa Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä liikennöivillä ilmaaluksilla sallittua verovapaata myyntiä (ks edellä kohta 524 Lentoliikenne)) Samanlaajuinen verovapaa osto-oikeus lentoasemilla on niillä matkustajilla, jotka matkustavat kansainvälisillä reiteillä Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä (esim Turku Maarianhamina Tukholma) 532 Matka Ahvenanmaan maakunnasta ulkomaille Ahvenanmaaan maakunnassa sijaitsevalla lentoasemalla tapahtuva myynti yhteisön ulkopuolelle tai toiseen jäsenvaltioon matkustavalle on verotonta Veroton myynti Norjassa asuvalle matkustajalle on rajoitettu pohjoismaisessa matkatavarasopimuksessa määriteltyihin alkoholi-, tupakka-, makeis- ja kosmetiikkatuotteisiin 6 Voimaantulosäännökset Ahvenanmaan veropoikkeamia koskeva uusi lainsäädäntö tulee voimaan vuoden 1997 maaliskuun alusta Samalla kumotaan arvonlisävero- ja valmisteverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä suhteissa annettu laki (1485/94) Kumottua lainsäädäntöä sovelletaan kuitenkin arvonlisäverotuksessa, kun myyty tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu, maahantuodusta tavarasta veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt, tavara tai palvelu on otettu omaan käyttöön tai tavara on siirretty varastointimenettelystä ennen vuoden 1997 maaliskuun alkua Uutta lainsäädäntöä sovelletaan, kun myyty tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu, maahantuodusta tavarasta on veron suorittamisvelvollisuus syntynyt, tavara tai palvelu on otettu omaan käyttöön tai tavara on siirretty varastointimenettelystä tai sen jälkeen Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi uutta lainsäädäntöä ei kuitenkaan sovelleta sellaisen tavaran maahantuontiin Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen tai muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan, joka on aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaan toimitettu maahantuojalle arvonlisäverolliseen hintaan Edellytyksenä on, että vastaava toimitus olisi erityislain kansainväliseen kauppaan liittyviä verottomuuksia koskevien säännösten mukaan veroton Siten maahantuonnisssa ei kanneta veroa esim tilanteessa, jossa ahvenanmaalainen matkailija ostaa yli 1100 markan arvoisen tavaran manner-suomesta verollisena ennen ja tuo sen Ahvenanmaalle tai sen jälkeen 12

13 LIITE 1 Veroton matkustajamyynti (Arvonlisäverolaki 70 a 2 momentti) 200 savuketta tai pikkusikaria tai 50 sikaria tai 250 grammaa piippu- ja savuketupakkaa; 1 litra tislattuja juomia ja väkeviä alkoholijuomia, joiden alkoholipitoisuus ylittää 22 tilavuusprosenttia, tai 2 litraa tislattuja juomia, väkeviä alkoholijuomia ja viini- tai alkoholipohjaisia aperitiivejä, alkoholijuomia, joiden alkoholipitoisuus on enintään 22 tilavuusprosenttia, sekä kuohuviinejä ja väkevöityjä viinejä; 2 litraa hiilihapottomia viinejä; 50 grammaa parfyymiä; 0,25 litraa toalettivettä; 100 grammaa teetä tai 40 grammaa teeuutetta ja esanssia; sekä yli 15-vuotiaalle matkustajalle 500 grammaa kahvia tai 200 grammaa kahviuutetta ja esanssia 13

Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa

Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa www.vero.fi sivu / 12 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 TAVAROIDEN KAUPALLINEN VIENTI JA TUONTI 2.1 Vienti 2.2 Tuonti 2.3 Helpotettu menettely Ahvenanmaan maakunnan ja muun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Varatuomari Joachim Reimers

Varatuomari Joachim Reimers Tavaran myynti asennettuna tai koottuna Varatuomari Joachim Reimers Maaliskuu 2013 Suomessa kansainvälinen kauppa muodostaa vuosi vuodelta merkittävän osan kansantuotteesta. Vaikka sitä on harjoitettu

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1262. Laki varainsiirtoverolain 64 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 1262. Laki varainsiirtoverolain 64 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1262 1268 SISÄLLYS N:o Sivu 1262 Laki varainsiirtoverolain 64 :n muuttamisesta... 3681 1263 Laki verohallintolain 14 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2 Esimerkki Liite1 Jälleenmyyjä ostaa verotta käytetyn auton (6 000 euroa), jonka hän puhdistaa ja kunnostaa sekä asentaa korjaustyön yhteydessä autoon verollisena ostamiaan uusia osia (1 220 euroa) ja verottomasti

Lisätiedot

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen Kansainvälinen tavarakauppa 6.5.2015 Kati Tamminen Tavaran käsite Arvonlisäverotuksessa sovelletaan eri säännöksiä riippuen siitä, onko kyse tavarakaupasta vai palvelukaupasta. Tavaralla tarkoitetaan (AVL

Lisätiedot

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ 2. VIENTIÄ KOSKEVA NÄYTTÖ 3. VIENNIN TILANTEET 3.1. Myyjä huolehtii tavaran kuljetuksesta 3.2. Kuljetus ostajan toimeksiannosta 3.3. Myynti ex-works -ehdoin

Lisätiedot

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus Ahvenanmaan veroraja Valmisteverotus www.tulli.fi Syyskuu 2012 Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus 1 Ahvenanmaan erityisasema Tämä ohje korvaa Ahvenanmaan valmisteverotusta koskevasta verorajaverotuksesta

Lisätiedot

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp- HE 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että 1 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 30.8.2017 Executive Director Maritta Virtanen Kansainvälinen palvelukauppa arvonlisäverotuksessa Myyntimaasäännökset määrittävät,

Lisätiedot

OAV veroilmoitus 2018

OAV veroilmoitus 2018 OAV veroilmoitus 2018 Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Ylitarkastaja Anne Kaleva 23.11.2017 Verohallinto/ Yritysverotusyksikkö / Ohjaus- ja kehittämisyksikkö OAV veroilmoitus 2018 - mikä

Lisätiedot

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015 Maritta Virtanen Maritta Virtanen (Executive Director, EY) on työskennellyt arvonlisäveroasiantuntijana Ernst & Youngilla vuodesta 2004 alkaen. Tätä ennen hän toimi arvonlisävero- ja liikevaihtoveroasiantuntijana

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010 Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset 1.7.2010 lukien Laki AVL:n muuttamisesta 29.12.2009 nro 1780/2009 Yleinen arvonlisäverokanta

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Verovelvollinen jälleenmyyjä 3. Verollinen edelleenmyynti

Lisätiedot

Uusi yritys Arvonlisäverotus

Uusi yritys Arvonlisäverotus Uusi yritys Arvonlisäverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Arvonlisävero kulutusvero, joka on tarkoitettu hyödykkeen lopullisen kuluttajan maksettavaksi yritykset toimivat veron kantajina yritysten

Lisätiedot

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015 Kansainvälinen kauppa 1 ALV JA KANSAINVÄLISET TILANTEET LÄHTÖKOHDAT Kulutusverotuksessa yleensä pyritään varmistamaan verotus kulutuspaikan (markkinapaikan) verosäännösten

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Myyntimaan määräytymisestä, yleissäännökset Arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun

Lisätiedot

Tervetuloa verkkoseminaariin: Maahantuonnin arvonlisäverotus

Tervetuloa verkkoseminaariin: Maahantuonnin arvonlisäverotus Tervetuloa verkkoseminaariin: Maahantuonnin arvonlisäverotus 15.12.2017 Esityksen sisältö Mitä on maahantuonnin arvonlisäverotus? Miksi menettely muuttuu? Mitkä ovat keskeisimmät muutokset? Toimivallan

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti

Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti Valmisteverotuksen ohje 6 Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti www.tulli.fi Huhtikuu 2014 Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1763. Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 1763. Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1763 1770 SISÄLLYS N:o Sivu 1763 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

Miten estää nuuskan laiton kauppa?

Miten estää nuuskan laiton kauppa? Miten estää nuuskan laiton kauppa? Seuraamukset nuuskan laittomasta maahantuonnista ja myynnistä Seppo Raitolahti Tulliylitarkastaja Valmisteverotus Ulkomaankauppa- ja verotusosasto 1 Veroseuraamukset

Lisätiedot

29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen

29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen www.pwc.com Aalto-yliopisto Elinkeinoverotus; Arvonlisäverotus kv-toiminnassa - - ulkomaalaisen rekisteröinti - tavarat 29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen Sisällys Ulkomaalaisen verovelvollisuus Tavaroiden

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen www.vero.fi sivu / 16 1 YLEISTÄ 2 PALVELUN KÄSITE 3 ELINKEINONHARJOITTAJA 4 KIINTEÄ TOIMIPAIKKA 5 KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 6 MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET 6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään pääasiassa arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista ostoon ja myyntiin liittyvää arvonlisäveroa sekä arvonlisäveron kirjausta eräissä

Lisätiedot

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus Päivitetty: Huhtikuu 2013 Varatuomari Joachim Reimers Suomessa työaikaisella ruokailulla on perinteisesti suuri käytännön merkitys. Kautta maan toistatuhatta henkilöstöravintolaa

Lisätiedot

HE 171/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin

HE 171/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin tehtäisiin toisiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO Merja Mattila ALV ALV tavaroissa ja palveluissa Välillinen voi olla - lain mukaan - hakeutumalla itse (vapaaehtoinen

Lisätiedot

HE 208/1998 vp. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta

HE 208/1998 vp. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta EV 179/1998 vp - HE 208/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 208/1998 vp laiksi valmisteverotuslain

Lisätiedot

1992 vp - HE 140. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 140. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan liikevaihtoverolakia muutettavaksi siten, että vuonna 1992

Lisätiedot

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN 21.11.2003 Nro 38/2003 1 (3) Sisältää: 1. Arvonlisäverolakiin tulevat muutokset 1.1.2004 alkaen 2. Tilinpäätöksen valmistusaikataulun määrääminen Kirkkojärjestyksessä 1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Lääkäri- ja hammaslääkärikeskusten yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain nojalla

Lääkäri- ja hammaslääkärikeskusten yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain nojalla HE 168/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakiin tehtäväksi jäsenvaltioiden välisen kaupan

Lisätiedot

Veroton maahantuonti arvonlisäverotuksessa

Veroton maahantuonti arvonlisäverotuksessa Tuonnin asiakasohje 35/2015 Veroton maahantuonti arvonlisäverotuksessa tulli.fi voimassa 1.1.2018 alkaen Veroton maahantuonti arvonlisäverotuksessa Alv-rekisteröityjen maahantuojien maahantuonnin alv siirtyy

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 16 ja 27 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 16 ja 27 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1989 vp. - HE n:o 212 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 16 ja 27 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin

Lisätiedot

Veroton maahantuonti arvonlisäverotuksessa

Veroton maahantuonti arvonlisäverotuksessa tulli.fi Tuonnin asiakasohje 35/2015 Veroton maahantuonti arvonlisäverotuksessa 1.5.2016 Veroton maahantuonti arvonlisäverotuksessa Joidenkin tavaroiden maahantuonti on säädetty verottomaksi sen vuoksi,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakiin sisältyviä yritysjärjestelyjä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia sikarin ja pikkusikarin määritelmän osalta. Esitys liittyy

Lisätiedot

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET 6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään pääasiassa arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista ostoon ja myyntiin liittyvää arvonlisäveroa sekä arvonlisäveron kirjausta eräissä

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että valmisteverotuslakiin, arvonlisäverolakiin, tullilakiin ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista

Esityksessä ehdotetaan, että valmisteverotuslakiin, arvonlisäverolakiin, tullilakiin ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista HE 6/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain, arvonlisäverolain, tullilain 9 :n sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot

1985 vp. - HE n:o 206

1985 vp. - HE n:o 206 1985 vp. - HE n:o 206 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tulliverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että aluksen palveluksessa olevan henkilön oikeus tuoda

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 30.3.2011 1 Käännetyn alv:n käsittely...1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISISSÄ HANKINTATILANTEISSA

ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISISSÄ HANKINTATILANTEISSA SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous, Kuopio ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISISSÄ HANKINTATILANTEISSA Outi Väätäinen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Oikeustradenomi Toukokuu 2009 SAVONIA

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 399/2012 Laki. arvonlisäverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 399/2012 Laki. arvonlisäverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012 399/2012 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

HE 136/2009 vp. yhteenvetoilmoituksessa muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille elinkeinonharjoittajille

HE 136/2009 vp. yhteenvetoilmoituksessa muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille elinkeinonharjoittajille Hallituksen esitys Eduskunnalle arvonlisäverotuksessa sovellettavien myyntimaasäännösten ja eräiden muiden säännösten muuttamiseksi ja väliaikaiseksi muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

1 Lahjatavaroiden vastaanottaminen toisesta EU:n jäsenvaltiosta

1 Lahjatavaroiden vastaanottaminen toisesta EU:n jäsenvaltiosta Tullin asiakasohje 10 Ulkomailta vastaanotetun lahjan tulli ja verokohtelu www.tulli.fi Heinäkuu 2015 Korvaa edellisen version tammikuu 2013 Ulkomailta vastaanotetun lahjan tulli- ja verokohtelu Tässä

Lisätiedot

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Uudet säännökset astuvat voimaan 1.4.2011 Uudistus koskee myös muita yhtiöitä kuin perinteisiä rakennusyhtiöitä. 2 Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Soveltamisalaltaan rakentamispalvelu voi kohdistua talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan.

Soveltamisalaltaan rakentamispalvelu voi kohdistua talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan. Rakennusalan muuttunut arvonlisäverotus Varatuomari Joachim Reimers Suomessa otettiin käyttöön rakennusalalla 1.4.2011 lukien käännetty verovelvollisuus, minkä seurauksena rakentamispalvelujen myyntitilanteissa

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

MAAKAASUN VEROTUS. Ajankohtaista 17.11.2010. Energiainsinööri Antti Saastamoinen

MAAKAASUN VEROTUS. Ajankohtaista 17.11.2010. Energiainsinööri Antti Saastamoinen VEROTUS Ajankohtaista 17.11.2010 Energiainsinööri Antti Saastamoinen VEROTUKSEN NYKYTILA Maakaasun valmistevero kannetaan kaikesta maakaasusta maahantuonnin yhteydessä. Kaikille käyttäjille maakaasu siirretään

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 737 744. Laki. N:o 737. arvonlisäverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 737 744. Laki. N:o 737. arvonlisäverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 737 744 SISÄLLYS N:o Sivu 737 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta... 2301 738 Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit

Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit Vuosikirjanumero KHO:2008:57 Antopäivä 13.8.2008 Taltionumero 1868 Diaarinumero 2662/2/07 Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit A Oy:n venäläinen tytäryhtiö

Lisätiedot

HE 112/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle oluen matkustajatuomisten määriä koskevan lainsäädännön muuttamisesta. 1.1.

HE 112/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle oluen matkustajatuomisten määriä koskevan lainsäädännön muuttamisesta. 1.1. HE 112/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle oluen matkustajatuomisten määriä koskevan lainsäädännön muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmisteverotus-,

Lisätiedot

NVA. VEROILMOITUS 1 (5) Valtuutettu varastonpitäjä MAKEIS-, JÄÄTELÖ- JA VIRVOITUSJUOMAVERO. Verovelvollisen nimi tullipiirille.

NVA. VEROILMOITUS 1 (5) Valtuutettu varastonpitäjä MAKEIS-, JÄÄTELÖ- JA VIRVOITUSJUOMAVERO. Verovelvollisen nimi tullipiirille. NVA VEROILMOITUS 1 (5) Valtuutettu varastonpitäjä MAKEIS-, JÄÄTELÖ- JA VIRVOITUSJUOMAVERO Verovelvollisen nimi tullipiirille Osoite Verokausi Asiakkaan viite Y-tunnus Valmisteverotustunnus tai yhteisilmoitustunnus

Lisätiedot

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvonlisäverolain (1501/1993) 13 c :n 4 momentti, 129 b :n edellä oleva väliotsikko, 134 m :n 2 momentti, 134 o :n 2 momentti,

Lisätiedot

Alkoholijuoma- ja juomapakkausvero

Alkoholijuoma- ja juomapakkausvero Valmisteverotuksen asiakasohje 23 Alkoholijuoma- ja juomapakkausvero Tammikuu 2014 www.tulli.fi Alkoholijuoma- ja juomapakkausvero Euroopan unionin jäsenmaissa ja siten myös Suomessa alkoholi ja alkoholijuomat

Lisätiedot

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 129/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain 18 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan valmisteverotuslakia muutettavaksi siten,

Lisätiedot

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen Täyttöohje 1 (5) Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaveroilmoitus Valtuutettu varastonpitäjä Tullilomake 162As_31.3.2014 Valtuutetun varastonpitäjän on annettava veroilmoitus kultakin verokaudelta viimeistään

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I _I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

Invoice-kauppa: asiakkuuden hallinnan keino, käytäntö, verottajan ja Tullin näkökulma.

Invoice-kauppa: asiakkuuden hallinnan keino, käytäntö, verottajan ja Tullin näkökulma. Invoice -kaupan käynnistäminen TaxFreen rinnalle. Invoice-kauppa: asiakkuuden hallinnan keino, käytäntö, verottajan ja Tullin näkökulma. 26.3.2014 Alexandra Bogolyubova Sisä-Savon seutuyhtymä Tiedon lähte:

Lisätiedot

NAA. Asiakkaan viite. Verohallinto / valmisteverotus, PL 20, VERO

NAA. Asiakkaan viite. Verohallinto / valmisteverotus, PL 20, VERO NAA VEROILMOITUS Valtuutettu varastonpitäjä Alkoholi- ja alkoholijuomavero 1/6 Verovelvollisen nimi Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite Verokausi Y-tunnus / henkilötunnus Valmisteverotustunnus

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia. Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero-

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia. Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- HE 64/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA. Ylitarkastaja Antti Saastamoinen

MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA. Ylitarkastaja Antti Saastamoinen MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA Ylitarkastaja Antti Saastamoinen MAAKAASUN VEROTUS Maakaasusta suoritetaan valmisteveroa, kun sitä luovutetaan kulutukseen Suomessa. Maakaasun verovelvollisia

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET 3178 N:o 1193 Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen

Lisätiedot

HE 102/1999 vp YLEISPERUSTELUT

HE 102/1999 vp YLEISPERUSTELUT HE 102/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa

Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa www.vero.fi sivu 1 / 15 1. PALVELUN KÄSITE 2. YLEISTÄ MYYNTIMAASÄÄNNÖKSISTÄ 3. KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 4. MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET 4.1 Yleissääntö 4.2 Kuljetuskaluston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2007 N:o 756 762 SISÄLLYS N:o Sivu 756 Laki valmisteverotuslain muuttamisesta... 3603 757 Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

Menestystä yrittämiseen!

Menestystä yrittämiseen! Tähän vihkoseen on koottu vastauksia yrittäjäksi aikovan tai vasta toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuviin yleisimpiin arvonlisäverotusta koskeviin kysymyksiin. Toivomme oppaamme hel pottavan

Lisätiedot

Uusi laskutusdirektiivi & uudet verokannat Lakimuutos 1.1.2013

Uusi laskutusdirektiivi & uudet verokannat Lakimuutos 1.1.2013 Uusi laskutusdirektiivi & uudet verokannat Lakimuutos 1.1.2013 1 1 Millainen on lasku? Laskun sisältövaatimukset - Päiväys (ei tarkemmin määritelty; tulostus, lähetys ym.) - Juokseva tunniste - Myyjän

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n ja eräistä vakuutusmaksuista

Lisätiedot

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa www.vero.fi sivu /7 Sisältö: 1 YLEISTÄ 2 ULKOMAinen ELINKEINONHARJOITTAJA 3 TOIMIVALTAINEN VEROVIRASTO 4 KIINTEÄSTÄ TOIMIPAIKASTA TOIMIVA

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ PALVELUKAUPASSA SISÄLTÖ

ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ PALVELUKAUPASSA SISÄLTÖ ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ PALVELUKAUPASSA SISÄLTÖ 1. PALVELUN KÄSITE 2. YLEISTÄ MYYNTIMAASÄÄNNÖK- SISTÄ 3. KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 4. MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET 4.1 Yleissääntö 4.2 Kuljetuskaluston

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 164/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden

Lisätiedot