lyhenneluettelo Lukijalle... 19

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "lyhenneluettelo... 18 Lukijalle... 19"

Transkriptio

1 lyhenneluettelo Lukijalle Luku Yleinen soveltamisala Arvonlisäverolain yleinen aineellinen ja alueellinen soveltamisala Suomen ja Yhteisön arvonlisäveroalue Luku Verovelvollisuus Verovelvollisuutta koskeva pääsääntö Verovelvollisuus kolmikantatilanteissa Verovelvollisuus yhteisöhankinnasta Vähäinen toiminta Yleishyödylliset yhteisöt Uskonnolliset yhdyskunnat Yliopistot ja ammattikorkeakoulut Julkisyhteisöjen verovelvollisuus Valtion verovelvollisuus Kunnan verovelvollisuus Valtiosta erillisinä verovelvollisina pidettävät valtion yksiköt Kuntaan rinnastettavat yhteisöt Kullan ostajat Päästöoikeuden ostajat Rakentamispalvelun ostajat Romun ja jätteen ostajat Ulkomaalaisen verovelvollisuus Suomessa harjoitetusta myynnistä Ulkomaalaisen määritelmä Kiinteä toimipaikka Suomessa Hakeutuminen eli vapaaehtoinen verovelvollisuus Yhtymän verovelvollisuus Rahoitus- ja vakuutustoimintaa harjoittavien elinkeinonharjoittajien ryhmärekisteröinti Verovelvollisuusryhmän edustaja ja ilmoitusmenettely Poropaliskunnan ryhmärekisteröinti Konkurssipesän verovelvollisuus Veron suorittamisvelvollisuuden syntymisajankohta Myynnin vero Rakentamispalvelun oman käytön vero Yhteisöhankinta

2 3 Luku Verollinen myynti Arvonlisäverolaissa tarkoitettu tavara Arvonlisäverolaissa tarkoitettu myynti Myyntiin rinnastettava oman tavaran siirto Suomesta toiseen jäsenvaltioon Tilanteet, joita ei pidetä oman tavaran siirtona Suomesta toiseen jäsenvaltioon Komissiokaupan muodossa harjoitettua toimintaa koskeva erityissäännös Yritysjärjestelyt Nykyisen sääntelyn tausta Liikkeen tai sen osan luovutus Liikkeen luovutus yleisseuraantona AVL 19 a :n soveltamisen edellytyksistä AVL 19 a :n soveltamisalan ulkopuolelle jäävät yritysjärjestelytilanteet Verollinen oma käyttö Tavaran oma käyttö Palvelun oma käyttö Vähäinen oma käyttö Rakentamispalveluiden ja kiinteistöhallintapalveluiden erityissääntely Tavaran käyttöoikeuden oma käyttö Tavaranäytteet ja mainoslahjat Työpaikkaruokailun oman käytön verotusta koskeva erityissäännös Valtion oma käyttö A Luku Tavaran yhteisöhankinta A.1 Tavaran ostosta aiheutuva yhteisöhankinta A.2 Tavaran siirrot Suomeen, joita ei käsitellä yhteisöhankintana A.3 Muut yhteisöhankintaa koskevat erityisedellytykset A.4 Uudet kuljetusvälineet A.5 Valmisteveron alaiset tavarat A.6 Hakeutuminen yhteisöhankinnasta verovelvolliseksi A.7 Toiseen jäsenvaltioon maahantuodun tavaran yhteisöhankinta Luku Poikkeukset myynnin verollisuudesta Veroton kiinteistön käyttöoikeuden luovutus Arvonlisäverolain kiinteistömääritelmä Verolliset kiinteistöluovutukset Vapaaehtoinen verovelvollisuus kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta Rakentamispalvelun oma käyttö omaan lukuun rakentaminen ja gryndaus Rakentamispalvelun oma käyttö itselle rakentaminen Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Kiinteistön luovutus ennen käyttöönottamista

3 4.6 Veroton postipalvelu Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut Verottoman terveyden- ja sairaanhoitopalvelun määritelmä Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät verottomat hyödykkeet Sosiaalihuolto Verottoman sosiaalihuollon määritelmä Koulutus Verottoman koulutuksen määritelmä Hengellinen apu Rahoituspalvelut Verottomat rahoituspalvelut Asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeiden myynti ja välitys Sijoituskullan myynti ja välitys Sijoituskullan määritelmä Vapaaehtoinen verovelvollisuus sijoituskullan myynnistä Vakuutuspalvelut Esiintymispalkkiot ja eräät immateriaalioikeudet Yleishyödyllisen yhteisön jäsenlehti Vesialukset Eräät muut verottomat tavarat ja palvelut Käyvät maksuvälineet Arpajaiset ja rahapelit Haudanhoitopalvelut Kullan myynti keskuspankille Kuurojen tulkkauspalvelut Poimijan myymät marjat ja sienet Sokeat henkilöt Yhteenliittymän jäsenilleen myymät palvelut Muussa kuin vähennykseen oikeuttavassa käytössä olleen hyödykkeen myynti Luku Myynti ja yhteisöhankinta Suomessa Ulkomaankaupan arvonlisäverokohtelun ratkaiseminen Tavaroiden myynnin yleissäännös Pääsääntö Tavaroiden myynti asennettuna tai koottuna Kaukomyynti Kaukomyynnin yleisperiaatteet Kaukomyynti muista EU:n jäsenvaltioista Suomeen Kaukomyynti Suomesta muihin EU:n jäsenvaltioihin Myynti kuljetusvälineissä Yhteisön alueella Sähkön ja verkon kautta toimitettavan kaasun tai lämpö- ja jäähdytysenergian myynti Yhteisöhankinta Suomessa Pääsääntö Turvaverkkosääntö Kolmikantakauppa

4 5.7 Palvelujen myyntimaasäännökset Palvelun myynnin pääsäännöt Kiinteistöön kohdistuvat palvelut Henkilökuljetuspalvelut Tavaran kuljetuspalvelut Kuljetukseen liittyvät tai irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat palvelut Kuljetusvälineen vuokraus Kulttuuri-, viihde- ja muut vastaavat palvelut Ravintola- ja ateriapalvelut Matkatoimistopalvelut Immateriaalipalvelut Radio- ja televisiolähetyspalvelut, sähköiset palvelut sekä telepalvelut Välityspalvelut Luku Kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomuudet Tavaran vienti Kuljetus myyjän toimeksiannosta Kuljetus ostajan toimeksiannosta Myynti ex works -ehdoin Tavaratoimitukset rahtityöliikkeen kautta EU:n ulkopuolelle Ahvenanmaa Tavaran vienti EU:n ulkopuolelle muista EU:n jäsenvaltioista Tavaran vientiin rinnastettavat verottomuudet Tavaran veloitus ulkomaiselta takuunantajalta Ilma-aluksiin liittyvä veroton myynti kansainvälistä lentoliikennettä harjoittavalle Ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevat vesi- ja ilma-alukset Matkailijamyynti Veroton palvelun myynti Kuljetuspalvelut ja kuljetukseen välittömästi liittyvät palvelut Ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevat vesi- ja ilma-alukset Ilma-aluksiin liittyvä veroton palvelun myynti kansainvälistä lentoliikennettä harjoittavalle Irtaimeen esineeseen kohdistuvat työsuoritukset Takuukorjaukset Matkatoimistopalvelut Yhteisökuljetukset Azoreille tai Madeiralle Henkilökuljetuspalvelut suoraan ulkomaille tai ulkomailta Verotta myytävien tavaroiden välitys Postiliikennettä koskeva kuljetuspalvelu Vapautus käännetystä verovelvollisuudesta

5 6.6 Tavaran yhteisömyynti Yhteisömyynnin perustilanne Yhteisömyynnin ja -hankinnan käytännön kysymyksiä Yhteisömyynnin poikkeussäännökset Diplomaattimyynti, kansainväliset järjestöt, EU:n toimielimet, NATO-joukot Myynti toisiin jäsenvaltioihin Moottoriajoneuvon veroton myynti Verottomat yhteisöhankinnat Suomeen päättyvä kolmikantakauppa Varastointimenettelyihin, vapaa-alueisiin ja vapaavarastoihin liittyvät verottomuudet Veroton myynti Verovarastointimenettelyssä varastoitavat tavarat Verovarastointimenettelyn määritelmä Verovaraston perustaminen Verotettava tavaran siirto varastointimenettelystä Verovelvollisuus tavaran siirrosta Tavaran siirron veron peruste Luku Veron peruste Myynnistä suoritettavan veron peruste Keskeinen sisältö Veron perusteeseen kuulumattomat erät Yhteisöhankinnan veron peruste Valmisteveronalaisten tuotteiden yhteisöhankinnan veron peruste Veron peruste etuyhteystilanteissa Tavaran oman käytön veron peruste Palvelun oman käytön veron peruste Veron peruste AVL 33 :n tarkoittamissa tilanteissa Oman käytön veron perusteeseen ei kuulu veron osuutta Oikaisuerät Yhteisöhankinnan veron oikaiseminen Tuet ja avustukset Käytetyt tavarat sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineet Marginaaliveromenettelyn soveltamisala Veron peruste Ahvenanmaan erityissäännökset Matkatoimistopalvelut Menettelyn soveltamisedellytykset Veron peruste Ahvenanmaa Matkanjärjestäjien toiminnan verotukseen liittyviä ongelmia Valuutan muunto Vain osittain vähennykseen oikeuttavassa käytössä olleen hyödykkeen myynti Hyödykkeen osittainen omaan käyttöön otto

6 8 Luku Verokanta Yleinen verokanta %:n verokanta %:n verokanta Henkilökuljetus Majoitustoiminta Käyntisataman käyttöoikeus Liikuntapalvelut Kulttuuri- ja viihdetilaisuudet Yleisradiotoiminnan rahoitus Lääkkeet Kirja Sanoma- ja aikakauslehtien tilausmyynti Taide-esine Keräily- ja antiikkiesineiden maahantuonti Ahvenanmaalta Parturi- ja kampaamopalvelut sekä eräät pienet korjauspalvelut Tekijänoikeuden haltijoita edustavien järjestöjen saamat korvaukset Palautuskelpoiset pakkaukset ja kuljetustarvikkeet Luku Tavaran maahantuonti Maahantuonnin käsite arvonlisäverotuksessa Suomessa tapahtuva maahantuonti Maahantuonnin arvonlisäverotusta lykkäävät tulliselvitysmuodot ja -menettelyt Yhteisön tullialueelta mutta Yhteisön veroalueen ulkopuolelta tuotavat tavarat Verovelvollisuus ja vastuu verosta Veron suorittamisvelvollisuuden syntyhetki Veron peruste Pääsääntö Tietovälineet ja niille tallennetut atk-ohjelmat EU:n ulkopuolella käsiteltävänä ollut tavara Kuljetus-, lastaus- yms. liitännäiskustannukset Tuontiverot ja maksut Tulli- tai verovarastointimenettelyssä olleet tavarat Arvonlisäveroton maahantuonti Tietovälineelle tallennetun erikoisohjelman tuonti Toiseen jäsenvaltioon yhteisömyyntiin liittyen kuljetettavat tavarat Matkustajan tuomiset EU:n ulkopuolelta Kansainvälisiin sopimuksiin perustuva tuonnin verovapaus Arvonlisäveron palauttaminen tullin palautus- ja peruutussekä valitustilanteissa Maahantuonnin arvonlisäverotuksessa sovellettava menettely

7 9.8 Valuutan muunto Maahantuonnissa kannettava pienin arvonlisäveron määrä Luku Vähennettävä vero Yleinen vähennysoikeus Säännöksen sisältö Vähennyksen tekijään liittyvät edellytykset Hankintatarkoitukseen liittyvät edellytykset Vähennettävä vero Tosite ja tullauspäätös vähennysoikeuden edellytyksenä Tositteen merkitys Tullauspäätöksen merkitys Tositteeseen merkitty ostaja ja tullauspäätökseen merkitty tavaranhaltija Autoveropäätös vähennysoikeuden edellytyksenä Tavaran siirrosta varastointimenettelystä suoritettavan veron vähentämisedellytykset Rakentamispalveluja koskevat erityisvähennykset Pykälän merkitys Perustajaurakoitsijalta tai -rakennuttajalta ostettujen palveluiden vähentäminen Rakentamispalvelun tai kiinteistön luovutuksesta suoritettavaa veroa koskeva selvitys Takautuva vähennys Säännöksen tarkoitus Vähennettävä vero Vähennysoikeuden syntyajankohta Hakeutumista koskeva aikaraja Energiavähennykset Pykälän merkitys Vähennettävä vero Selvitys veron määrästä Hyödykkeen käyttötarkoituksen muutos Vähennyksen tarkistaminen Alkuvarastovähennys Verovelvollisen laatima tosite vähennysoikeuden edellytyksenä Vuokratun tavaran maahantuonti Vähennysoikeuden rajoitukset Pykälän tarkoitus Vähennysrajoituksen alaisiin kiinteistöihin kohdistuvat kustannukset Työmatkakustannukset Edustusmenot Ulkomaan postilähetyksen postimerkit Ajoneuvot ja alukset Matkanjärjestäjää koskeva vähennysoikeuden rajoitus

8 10.12 Käytettyjä tavaroita sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineitä koskeva vähennysoikeuden rajoitus Valtiota koskeva vähennysoikeuden rajoitus Vähennysoikeuden jakaminen Kustannusten kohdentaminen Osittain vähennykseen oikeuttavaan käyttöön tulevat tavarat ja palvelut Kustannusten jakaminen eli osittaisen vähennyksen tekeminen Vähennyksen oikaisu luku Kiinteistöinvestointia koskevan vähennyksen tarkistaminen Kiinteistöinvestoinnin määritelmä Tarkistamisen aiheuttavat tilanteet Kiinteistön käyttöoikeuden haltijan tarkistusoikeus ja -velvollisuus Tarkistuskausi Käyttötarkoituksen muutokset ennen tarkistuskauden alkamista Tarkistuksen laskeminen Vuosittainen tarkistus vai kertatarkistus Tarkistettavan veron laskeminen Tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden siirto Kiinteistön luovutus Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus Tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden siirtyminen verovelvollisuusryhmälle Tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden siirtymisen vaikutukset Vastuut tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden siirrossa Yhdellä kertaa suoritetun tarkistuksen oikaisu Oikeus kertatarkistuksen oikaisuun Kertatarkistusta koskevan oikaisun suorittaminen Tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden huomioon ottaminen Tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden esittäminen tilinpäätöksessä Luku Veron palauttaminen muille kuin verovelvollisille Ulkomaalaiset elinkeinonharjoittajat Sijoituskullan myyntiä koskeva ulkomaalaispalautus Sijoittautumisvaltion palautukselle asettamat edellytykset Ulkomaalaispalautuksen vähimmäismäärä Diplomaattiset hankinnat Diplomaattisia hankintoja koskeva palautusmenettely Euroopan unioni Muu kansainvälinen järjestö Kunnat Pykälän tarkoitus Palautettava vero Palautusoikeutta koskevat rajoitukset Palautuksen hakeminen

9 12.10 Kuntien laskennallinen palautus Säännöksen merkitys Palautukseen oikeuttavat hankinnat Laskennallisen palautuksen suuruus Ulkomaankauppaa ja verotonta toimintaa harjoittavat yritykset Säännöksen sisältö Palautukseen oikeuttavat toiminnat Palautettava vero Palautusmenettely Verotonta sijoituskullan myyntiä koskeva palautusoikeus Ulkomaalaisen palautusoikeuden rajaaminen Palautusoikeuden suhde lain muihin aineellisiin ja menettelyjä koskeviin säännöksiin Uusien kuljetusvälineiden myyntiä koskeva palautus Tavaran maahantuonnin veron palauttaminen muille oikeushenkilöille kuin elinkeinonharjoittajille Uusia kuljetusvälineitä ja maahantuontia koskeva palautusmenettely A Luku Radio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköisiä palveluja sekä telepalveluja koskevat erityisjärjestelmät A.1 Yhteisöön sijoittautumattomiin verovelvollisiin sovellettava erityisjärjestelmä A.2 Muualle Yhteisöön kuin kulutusjäsenvaltioon sijoittautuneisiin verovelvollisiin sovellettava erityisjärjestelmä A.3 Molemmille erityisjärjestelmille yhteisiä menettelysäännöksiä Luku Ajallinen kohdistaminen Pääsääntönä suoriteperuste Laskutus- tai maksuperuste tilikauden aikana Ammatinharjoittajat ja maatilataloudenharjoittajat Kansainväliset palvelut Yhteisömyynti Yhteisöhankinta Oikaisuerät ja luottotappio Palautuskelpoisista pakkauksista ja kuljetustarvikkeista suoritettavan veron oikaisu Marginaaliverotus Vähennysten kohdistaminen Yhteisöhankinta Tilikauden aikana voidaan soveltaa laskutus- tai maksuperustetta Ammatinharjoittajat ja maatilataloudenharjoittajat Rakentamispalvelut ja kiinteistöt Alkuvarastovähennys ja taannehtivasti rekisteröitävän hakeutujan takautuva vähennys Vähennettävän veron oikaisuerät Vähennysten tarkistukset

10 13A Luku Verotusmenettely eräissä yhteisöhankintatilanteissa A.1 Ei-verovelvollinen hankkii uuden kuljetusvälineen toisesta jäsenvaltiosta A.2 Ei-verovelvollinen elinkeinonharjoittaja tai muu oikeushenkilö kuin elinkeinonharjoittaja hankkii toisesta jäsenmaasta valmisteveron alaista tavaraa Luku Veron maksaminen ja palautus Maksettavan veron suorittamisajankohta Arvonlisäverotus osana verotilimenettelyä Verokaudelta tilitettävä vero Uuden kuljetusvälineen hankinnasta suoritettava vero Määräajan jälkeen oma-aloitteisesti maksettu vero Vähentämättä jääneen veron palauttaminen A Luku Verovelvollisuuden alarajaan liittyvä huojennus A.1 Huojennuksen tavoitteet A.2 Huojennuksen laskemisperusteet A.3 Huojennusmenettely Luku Veron palauttaminen eräille ulkomaisille elinkeinonharjoittajille Yhteisöön sijoittautumattomat elinkeinonharjoittajat Palautusajanjakso Palautushakemus ja sen liitteet Palautuksen maksaminen Liikaa tai aiheettomasti palautetun veron maksuunpano Maksuunpannun veron korottaminen Tiedoksisaanti Muut sovellettavat säännökset Toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneet elinkeinonharjoittajat Palautuksen hakeminen sähköisen tietojärjestelmän kautta Palautusajanjakso Palautushakemus ja sen liitteet Vähennyksen suhdeluvun tarkistusmenettely Hakemuksen vastaanottamisesta ja palautuspäätöksestä ilmoittaminen Lisätietojen pyytäminen Palautusta koskevan päätöksen määräaika Palautuksen maksaminen Palautuskorko Liikaa palautetun veron takaisinperiminen ja korottaminen Palautushakemusta koskevien ilmoitusten, lisätietopyyntöjen ja päätösten lähettäminen hakijalle Muut sovellettavat säännökset

11 15A Luku Toisiin jäsenvaltioihin tehtävät palautushakemukset Luku Veroviranomaiset Verohallinnon tehtävät Tullilaitoksen toimivalta arvonlisäverotuksessa Luku Ilmoittamisvelvollisuus Rekisteröintiin liittyvät ilmoitukset Veroilmoitus Verokausi Verokauden muuttaminen hakemuksesta Pidennetyn verokauden edellytysten lakkaaminen Verokausien yhtenäisyys muiden kausiveroilmoituksella ilmoitettavien verojen kanssa Yhteenvetoilmoitus Sähköiset ilmoitukset Ilmoitusten antaminen Ilmoitusten allekirjoittaminen Ilmoituksenantovelvollinen Todistus asiakirjan vastaanottamisesta Kehotus täyttää ilmoitusvelvollisuus ja ilmoituksen täydentäminen Yhteenvetoilmoitus ja laiminlyöntimaksu Veroviranomaisten tarkastusoikeus Vertailutiedot Yleinen tietojenantovelvollisuus Sijoituskullan myyjän tietojenantovelvollisuus Julkisyhteisön tietojenantovelvollisuus Tietojenantovelvollisuuden täyttämisestä aiheutuvat kustannukset Luku Rekisteröinti Rekisteröityminen arvonlisäverovelvolliseksi Rekisteriin merkitsemisen ajankohta Veroedustaja Rekisteristä poistamisen ajankohta Hakeutuneen yhteisöhankkijan verovelvollisuuden kesto Rekisteröintiasiassa valituskelpoinen päätös vain pyydettäessä Luku Veron määrääminen ja siihen liittyvä verotusmenettely Veron määrääminen Arvioverotus Veron määräämättä jättäminen Veron määräämisen määräaika Veron määrääminen kuolinpesälle

12 19.6 Veron kiertäminen Veronkorotus Viivästyskorko Veron määräämiseen liittyvä tiedoksianto Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitusoikeus Verovelvolliselle palautettavan veron palautuskorko Verovastuu Uusien kuljetusvälineiden yhteisöhankkijoita koskevia säännöksiä Luku Ohjaus ja ennakkotieto Verohallinnon ohjaus Suullinen ohjaus Kirjallinen ohjaus Verohallinnon ennakkoratkaisu Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu Luku Oikaisu ja muutoksenhaku Veroilmoituksessa olevan virheen oikaiseminen Veroilmoituksen oikaisuilmoitus Veronsaajan vahingoksi tapahtuneet virheet Verovelvollisen vahingoksi tapahtuneet virheet Verovelvollisen vahingoksi virheellisen päätöksen oikaiseminen Valittaminen Verohallinnon päätöksestä Päätösten tiedoksianto Arvonlisäverotusta koskevan valituksen käsittely Verohallinnossa Valitukseen annetun päätöksen tiedoksiantaminen Maahantuonnista määrätystä arvonlisäverosta valittaminen Valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valittaminen valtion puolesta Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antaminen valittajalle Rekisteröintiä koskevan päätöksen muuttaminen Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön vaatimuksesta Asian siirtäminen oikealle verovirastolle Seurannaismuutos Veron maksamisvelvollisuus valituksenalaisessa asiassa Päätöksen tiedoksianto ja tuomion täytäntöönpano eräissä asioissa Oikeudenkäyntikulut Tuomioistuimen äänestysratkaisu Muiden kuin kirjanpitovelvollisten verovelvollisten tilikausi Luku Kirjanpito ja tositteet Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen suhde Arvonlisäverolain kirjanpidolle asettamat edellytykset Arvonlisäveroasetuksen lisävaatimukset kirjanpidolle Minkä maan laskutussäännöksiä sovelletaan

13 22.3 Tositteen antovelvollisuus Laskun muoto ja sisältö Kevennetty laskumerkintävaatimus Laskujen aitouden varmistaminen Erityisvähennyksiä koskevat selvitykset Veroviraston harkintaan perustuva vähennyksen hyväksyminen Liikkeen luovutukseen liittyvä selvitysvelvollisuus Tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden siirrosta annettava selvitys Laskujen säilyttäminen Toiseen jäsenvaltioon kuljetettuja tavaroita koskeva luettelonpitovelvoite Asiakkaan tunnistamisvelvoite myytäessä sijoituskultaa A Luku Erinäiset säännökset A.1 Veronhuojennus erityisestä syystä A.2 Virka-apu A.3 Yhteisön veroalueen ulkopuolelle vietävän tavaran tullimuodollisuudet A.4 Arvonlisäveropetos ja -rikkomus A.5 Asioiden käsittely yhdessä A.6 Sähköinen asiointi A.7 Arvonlisäveroasetus Luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset Toimitusperiaate Vähennyskelvottoman liikevaihtoverollisena hankitun tavaran myynti Liitteet Liite 1 X arvonlisäverovastike Liite 2 yleisohje arvonlisäveron kirjaamisesta Liite 3 kausiveroilmoitus Liite 4 yhteenvetoilmoitus Liite 5 y1 perustamisilmoitus Liite 6 verovalitus Liite 7 sitoumus AsiaHAkemisto

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 OHJE Valtuutussäännös Päivämäärä VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 Voimassaolo Vastaanottaja Toistaiseksi Verovirastot Korvaa normin (nro, pvm) Dnro 1731/40/2003 Asia Laskua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen www.vero.fi sivu / 16 1 YLEISTÄ 2 PALVELUN KÄSITE 3 ELINKEINONHARJOITTAJA 4 KIINTEÄ TOIMIPAIKKA 5 KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 6 MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ PALVELUKAUPASSA SISÄLTÖ

ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ PALVELUKAUPASSA SISÄLTÖ ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ PALVELUKAUPASSA SISÄLTÖ 1. PALVELUN KÄSITE 2. YLEISTÄ MYYNTIMAASÄÄNNÖK- SISTÄ 3. KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 4. MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET 4.1 Yleissääntö 4.2 Kuljetuskaluston

Lisätiedot

Uusi yritys Arvonlisäverotus

Uusi yritys Arvonlisäverotus Uusi yritys Arvonlisäverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Arvonlisävero kulutusvero, joka on tarkoitettu hyödykkeen lopullisen kuluttajan maksettavaksi yritykset toimivat veron kantajina yritysten

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Verovelvollinen jälleenmyyjä 3. Verollinen edelleenmyynti

Lisätiedot

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010 Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset 1.7.2010 lukien Laki AVL:n muuttamisesta 29.12.2009 nro 1780/2009 Yleinen arvonlisäverokanta

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa www.vero.fi sivu /7 Sisältö: 1 YLEISTÄ 2 ULKOMAinen ELINKEINONHARJOITTAJA 3 TOIMIVALTAINEN VEROVIRASTO 4 KIINTEÄSTÄ TOIMIPAIKASTA TOIMIVA

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PUOLUSTUSVOIMIEN ARVONLISÄVERO KANSAINVÄLISESSÄ KAUPASSA Case: Lentotekniikkalaitos Anna Maksimainen Liiketalouden koulutusohjelma Tammikuu

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

1/9/2013. Tuloverotuksen uudistukset. Ajankohtaista verotuksesta Oulaisten Yrittäjät ry 8.1.2013. Perttu Ervasti Anne Klemola.

1/9/2013. Tuloverotuksen uudistukset. Ajankohtaista verotuksesta Oulaisten Yrittäjät ry 8.1.2013. Perttu Ervasti Anne Klemola. Ajankohtaista verotuksesta Oulaisten Yrittäjät ry Tuloverotuksen uudistukset Perttu Ervasti Anne Klemola Agenda 2. Varainsiirtoverotus 3. Henkilöverotusta ja asumisen verotusta Slide 3 Korkomenojen vähennysoikeutta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi www.vero.fi sivu / 6 1. Liiketoiminnan lopettaminen 1.1 Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen Arvonlisäverollisen liiketoiminnan päätyttyä, elinkeinonharjoittajan

Lisätiedot

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ 2. VIENTIÄ KOSKEVA NÄYTTÖ 3. VIENNIN TILANTEET 3.1. Myyjä huolehtii tavaran kuljetuksesta 3.2. Kuljetus ostajan toimeksiannosta 3.3. Myynti ex-works -ehdoin

Lisätiedot

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta apulaisverojohtaja, OTL Maksajaviranomaisten kevätpäivät Oulu Kirjanpitovelvollisuus Yleinen kirjanpitovelvollisuuden

Lisätiedot

Vesa Kallio Käytettyjen tavaroiden marginaaliverotus

Vesa Kallio Käytettyjen tavaroiden marginaaliverotus TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Vesa Kallio Käytettyjen tavaroiden marginaaliverotus Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2009 Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos KALLIO, VESA: Käytettyjen

Lisätiedot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Valmisteverotuksen asiakasohje I6 Valmisteverotus www.tulli.fi 1.7.2015 Korvaa marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen Valmisteverotus Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Veronalaisuus ja väliaikaisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakiin sisältyviä yritysjärjestelyjä

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004 Sivumäärä: 101 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen

Lisätiedot

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN 21.11.2003 Nro 38/2003 1 (3) Sisältää: 1. Arvonlisäverolakiin tulevat muutokset 1.1.2004 alkaen 2. Tilinpäätöksen valmistusaikataulun määrääminen Kirkkojärjestyksessä 1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET

Lisätiedot

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla.

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla. Tullin asiakasohje 19 Tavaran tilaaminen ulkomailta ohjeita yrityksille ja yhteisöille www.tulli.fi 19.2.2015 Korvaa kesäkuussa 2014 julkaistun ohjeen Tavaran tilaaminen ulkomailta ohje yrityksille ja

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Outi Bräysy KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TARKISTUSMENET- TELY

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Outi Bräysy KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TARKISTUSMENET- TELY TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Outi Bräysy KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TARKISTUSMENET- TELY Pro gradu tutkielma Vero-oikeus Tampere 2014 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu BRÄYSY

Lisätiedot

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta)

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta) Muistio 1 (11) 5.6.2008 Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta) 1. Kiinteistöyhtiöiden käsitteestä yhtiölainsäädännössä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA

LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA Matkailualan vuosikirja Edita Publishing Oy/Matkailu, Siltasaarenkatu 14, 4. krs, PL 710, 00043 EDITA, LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA Myynti omissa nimissä Marginaaliverotuksen soveltamisedellytyksenä

Lisätiedot