lyhenneluettelo Lukijalle... 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "lyhenneluettelo... 18 Lukijalle... 19"

Transkriptio

1 lyhenneluettelo Lukijalle Luku Yleinen soveltamisala Arvonlisäverolain yleinen aineellinen ja alueellinen soveltamisala Suomen ja Yhteisön arvonlisäveroalue Luku Verovelvollisuus Verovelvollisuutta koskeva pääsääntö Verovelvollisuus kolmikantatilanteissa Verovelvollisuus yhteisöhankinnasta Vähäinen toiminta Yleishyödylliset yhteisöt Uskonnolliset yhdyskunnat Yliopistot ja ammattikorkeakoulut Julkisyhteisöjen verovelvollisuus Valtion verovelvollisuus Kunnan verovelvollisuus Valtiosta erillisinä verovelvollisina pidettävät valtion yksiköt Kuntaan rinnastettavat yhteisöt Kullan ostajat Päästöoikeuden ostajat Rakentamispalvelun ostajat Romun ja jätteen ostajat Ulkomaalaisen verovelvollisuus Suomessa harjoitetusta myynnistä Ulkomaalaisen määritelmä Kiinteä toimipaikka Suomessa Hakeutuminen eli vapaaehtoinen verovelvollisuus Yhtymän verovelvollisuus Rahoitus- ja vakuutustoimintaa harjoittavien elinkeinonharjoittajien ryhmärekisteröinti Verovelvollisuusryhmän edustaja ja ilmoitusmenettely Poropaliskunnan ryhmärekisteröinti Konkurssipesän verovelvollisuus Veron suorittamisvelvollisuuden syntymisajankohta Myynnin vero Rakentamispalvelun oman käytön vero Yhteisöhankinta

2 3 Luku Verollinen myynti Arvonlisäverolaissa tarkoitettu tavara Arvonlisäverolaissa tarkoitettu myynti Myyntiin rinnastettava oman tavaran siirto Suomesta toiseen jäsenvaltioon Tilanteet, joita ei pidetä oman tavaran siirtona Suomesta toiseen jäsenvaltioon Komissiokaupan muodossa harjoitettua toimintaa koskeva erityissäännös Yritysjärjestelyt Nykyisen sääntelyn tausta Liikkeen tai sen osan luovutus Liikkeen luovutus yleisseuraantona AVL 19 a :n soveltamisen edellytyksistä AVL 19 a :n soveltamisalan ulkopuolelle jäävät yritysjärjestelytilanteet Verollinen oma käyttö Tavaran oma käyttö Palvelun oma käyttö Vähäinen oma käyttö Rakentamispalveluiden ja kiinteistöhallintapalveluiden erityissääntely Tavaran käyttöoikeuden oma käyttö Tavaranäytteet ja mainoslahjat Työpaikkaruokailun oman käytön verotusta koskeva erityissäännös Valtion oma käyttö A Luku Tavaran yhteisöhankinta A.1 Tavaran ostosta aiheutuva yhteisöhankinta A.2 Tavaran siirrot Suomeen, joita ei käsitellä yhteisöhankintana A.3 Muut yhteisöhankintaa koskevat erityisedellytykset A.4 Uudet kuljetusvälineet A.5 Valmisteveron alaiset tavarat A.6 Hakeutuminen yhteisöhankinnasta verovelvolliseksi A.7 Toiseen jäsenvaltioon maahantuodun tavaran yhteisöhankinta Luku Poikkeukset myynnin verollisuudesta Veroton kiinteistön käyttöoikeuden luovutus Arvonlisäverolain kiinteistömääritelmä Verolliset kiinteistöluovutukset Vapaaehtoinen verovelvollisuus kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta Rakentamispalvelun oma käyttö omaan lukuun rakentaminen ja gryndaus Rakentamispalvelun oma käyttö itselle rakentaminen Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Kiinteistön luovutus ennen käyttöönottamista

3 4.6 Veroton postipalvelu Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut Verottoman terveyden- ja sairaanhoitopalvelun määritelmä Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät verottomat hyödykkeet Sosiaalihuolto Verottoman sosiaalihuollon määritelmä Koulutus Verottoman koulutuksen määritelmä Hengellinen apu Rahoituspalvelut Verottomat rahoituspalvelut Asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeiden myynti ja välitys Sijoituskullan myynti ja välitys Sijoituskullan määritelmä Vapaaehtoinen verovelvollisuus sijoituskullan myynnistä Vakuutuspalvelut Esiintymispalkkiot ja eräät immateriaalioikeudet Yleishyödyllisen yhteisön jäsenlehti Vesialukset Eräät muut verottomat tavarat ja palvelut Käyvät maksuvälineet Arpajaiset ja rahapelit Haudanhoitopalvelut Kullan myynti keskuspankille Kuurojen tulkkauspalvelut Poimijan myymät marjat ja sienet Sokeat henkilöt Yhteenliittymän jäsenilleen myymät palvelut Muussa kuin vähennykseen oikeuttavassa käytössä olleen hyödykkeen myynti Luku Myynti ja yhteisöhankinta Suomessa Ulkomaankaupan arvonlisäverokohtelun ratkaiseminen Tavaroiden myynnin yleissäännös Pääsääntö Tavaroiden myynti asennettuna tai koottuna Kaukomyynti Kaukomyynnin yleisperiaatteet Kaukomyynti muista EU:n jäsenvaltioista Suomeen Kaukomyynti Suomesta muihin EU:n jäsenvaltioihin Myynti kuljetusvälineissä Yhteisön alueella Sähkön ja verkon kautta toimitettavan kaasun tai lämpö- ja jäähdytysenergian myynti Yhteisöhankinta Suomessa Pääsääntö Turvaverkkosääntö Kolmikantakauppa

4 5.7 Palvelujen myyntimaasäännökset Palvelun myynnin pääsäännöt Kiinteistöön kohdistuvat palvelut Henkilökuljetuspalvelut Tavaran kuljetuspalvelut Kuljetukseen liittyvät tai irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat palvelut Kuljetusvälineen vuokraus Kulttuuri-, viihde- ja muut vastaavat palvelut Ravintola- ja ateriapalvelut Matkatoimistopalvelut Immateriaalipalvelut Radio- ja televisiolähetyspalvelut, sähköiset palvelut sekä telepalvelut Välityspalvelut Luku Kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomuudet Tavaran vienti Kuljetus myyjän toimeksiannosta Kuljetus ostajan toimeksiannosta Myynti ex works -ehdoin Tavaratoimitukset rahtityöliikkeen kautta EU:n ulkopuolelle Ahvenanmaa Tavaran vienti EU:n ulkopuolelle muista EU:n jäsenvaltioista Tavaran vientiin rinnastettavat verottomuudet Tavaran veloitus ulkomaiselta takuunantajalta Ilma-aluksiin liittyvä veroton myynti kansainvälistä lentoliikennettä harjoittavalle Ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevat vesi- ja ilma-alukset Matkailijamyynti Veroton palvelun myynti Kuljetuspalvelut ja kuljetukseen välittömästi liittyvät palvelut Ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevat vesi- ja ilma-alukset Ilma-aluksiin liittyvä veroton palvelun myynti kansainvälistä lentoliikennettä harjoittavalle Irtaimeen esineeseen kohdistuvat työsuoritukset Takuukorjaukset Matkatoimistopalvelut Yhteisökuljetukset Azoreille tai Madeiralle Henkilökuljetuspalvelut suoraan ulkomaille tai ulkomailta Verotta myytävien tavaroiden välitys Postiliikennettä koskeva kuljetuspalvelu Vapautus käännetystä verovelvollisuudesta

5 6.6 Tavaran yhteisömyynti Yhteisömyynnin perustilanne Yhteisömyynnin ja -hankinnan käytännön kysymyksiä Yhteisömyynnin poikkeussäännökset Diplomaattimyynti, kansainväliset järjestöt, EU:n toimielimet, NATO-joukot Myynti toisiin jäsenvaltioihin Moottoriajoneuvon veroton myynti Verottomat yhteisöhankinnat Suomeen päättyvä kolmikantakauppa Varastointimenettelyihin, vapaa-alueisiin ja vapaavarastoihin liittyvät verottomuudet Veroton myynti Verovarastointimenettelyssä varastoitavat tavarat Verovarastointimenettelyn määritelmä Verovaraston perustaminen Verotettava tavaran siirto varastointimenettelystä Verovelvollisuus tavaran siirrosta Tavaran siirron veron peruste Luku Veron peruste Myynnistä suoritettavan veron peruste Keskeinen sisältö Veron perusteeseen kuulumattomat erät Yhteisöhankinnan veron peruste Valmisteveronalaisten tuotteiden yhteisöhankinnan veron peruste Veron peruste etuyhteystilanteissa Tavaran oman käytön veron peruste Palvelun oman käytön veron peruste Veron peruste AVL 33 :n tarkoittamissa tilanteissa Oman käytön veron perusteeseen ei kuulu veron osuutta Oikaisuerät Yhteisöhankinnan veron oikaiseminen Tuet ja avustukset Käytetyt tavarat sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineet Marginaaliveromenettelyn soveltamisala Veron peruste Ahvenanmaan erityissäännökset Matkatoimistopalvelut Menettelyn soveltamisedellytykset Veron peruste Ahvenanmaa Matkanjärjestäjien toiminnan verotukseen liittyviä ongelmia Valuutan muunto Vain osittain vähennykseen oikeuttavassa käytössä olleen hyödykkeen myynti Hyödykkeen osittainen omaan käyttöön otto

6 8 Luku Verokanta Yleinen verokanta %:n verokanta %:n verokanta Henkilökuljetus Majoitustoiminta Käyntisataman käyttöoikeus Liikuntapalvelut Kulttuuri- ja viihdetilaisuudet Yleisradiotoiminnan rahoitus Lääkkeet Kirja Sanoma- ja aikakauslehtien tilausmyynti Taide-esine Keräily- ja antiikkiesineiden maahantuonti Ahvenanmaalta Parturi- ja kampaamopalvelut sekä eräät pienet korjauspalvelut Tekijänoikeuden haltijoita edustavien järjestöjen saamat korvaukset Palautuskelpoiset pakkaukset ja kuljetustarvikkeet Luku Tavaran maahantuonti Maahantuonnin käsite arvonlisäverotuksessa Suomessa tapahtuva maahantuonti Maahantuonnin arvonlisäverotusta lykkäävät tulliselvitysmuodot ja -menettelyt Yhteisön tullialueelta mutta Yhteisön veroalueen ulkopuolelta tuotavat tavarat Verovelvollisuus ja vastuu verosta Veron suorittamisvelvollisuuden syntyhetki Veron peruste Pääsääntö Tietovälineet ja niille tallennetut atk-ohjelmat EU:n ulkopuolella käsiteltävänä ollut tavara Kuljetus-, lastaus- yms. liitännäiskustannukset Tuontiverot ja maksut Tulli- tai verovarastointimenettelyssä olleet tavarat Arvonlisäveroton maahantuonti Tietovälineelle tallennetun erikoisohjelman tuonti Toiseen jäsenvaltioon yhteisömyyntiin liittyen kuljetettavat tavarat Matkustajan tuomiset EU:n ulkopuolelta Kansainvälisiin sopimuksiin perustuva tuonnin verovapaus Arvonlisäveron palauttaminen tullin palautus- ja peruutussekä valitustilanteissa Maahantuonnin arvonlisäverotuksessa sovellettava menettely

7 9.8 Valuutan muunto Maahantuonnissa kannettava pienin arvonlisäveron määrä Luku Vähennettävä vero Yleinen vähennysoikeus Säännöksen sisältö Vähennyksen tekijään liittyvät edellytykset Hankintatarkoitukseen liittyvät edellytykset Vähennettävä vero Tosite ja tullauspäätös vähennysoikeuden edellytyksenä Tositteen merkitys Tullauspäätöksen merkitys Tositteeseen merkitty ostaja ja tullauspäätökseen merkitty tavaranhaltija Autoveropäätös vähennysoikeuden edellytyksenä Tavaran siirrosta varastointimenettelystä suoritettavan veron vähentämisedellytykset Rakentamispalveluja koskevat erityisvähennykset Pykälän merkitys Perustajaurakoitsijalta tai -rakennuttajalta ostettujen palveluiden vähentäminen Rakentamispalvelun tai kiinteistön luovutuksesta suoritettavaa veroa koskeva selvitys Takautuva vähennys Säännöksen tarkoitus Vähennettävä vero Vähennysoikeuden syntyajankohta Hakeutumista koskeva aikaraja Energiavähennykset Pykälän merkitys Vähennettävä vero Selvitys veron määrästä Hyödykkeen käyttötarkoituksen muutos Vähennyksen tarkistaminen Alkuvarastovähennys Verovelvollisen laatima tosite vähennysoikeuden edellytyksenä Vuokratun tavaran maahantuonti Vähennysoikeuden rajoitukset Pykälän tarkoitus Vähennysrajoituksen alaisiin kiinteistöihin kohdistuvat kustannukset Työmatkakustannukset Edustusmenot Ulkomaan postilähetyksen postimerkit Ajoneuvot ja alukset Matkanjärjestäjää koskeva vähennysoikeuden rajoitus

8 10.12 Käytettyjä tavaroita sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineitä koskeva vähennysoikeuden rajoitus Valtiota koskeva vähennysoikeuden rajoitus Vähennysoikeuden jakaminen Kustannusten kohdentaminen Osittain vähennykseen oikeuttavaan käyttöön tulevat tavarat ja palvelut Kustannusten jakaminen eli osittaisen vähennyksen tekeminen Vähennyksen oikaisu luku Kiinteistöinvestointia koskevan vähennyksen tarkistaminen Kiinteistöinvestoinnin määritelmä Tarkistamisen aiheuttavat tilanteet Kiinteistön käyttöoikeuden haltijan tarkistusoikeus ja -velvollisuus Tarkistuskausi Käyttötarkoituksen muutokset ennen tarkistuskauden alkamista Tarkistuksen laskeminen Vuosittainen tarkistus vai kertatarkistus Tarkistettavan veron laskeminen Tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden siirto Kiinteistön luovutus Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus Tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden siirtyminen verovelvollisuusryhmälle Tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden siirtymisen vaikutukset Vastuut tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden siirrossa Yhdellä kertaa suoritetun tarkistuksen oikaisu Oikeus kertatarkistuksen oikaisuun Kertatarkistusta koskevan oikaisun suorittaminen Tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden huomioon ottaminen Tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden esittäminen tilinpäätöksessä Luku Veron palauttaminen muille kuin verovelvollisille Ulkomaalaiset elinkeinonharjoittajat Sijoituskullan myyntiä koskeva ulkomaalaispalautus Sijoittautumisvaltion palautukselle asettamat edellytykset Ulkomaalaispalautuksen vähimmäismäärä Diplomaattiset hankinnat Diplomaattisia hankintoja koskeva palautusmenettely Euroopan unioni Muu kansainvälinen järjestö Kunnat Pykälän tarkoitus Palautettava vero Palautusoikeutta koskevat rajoitukset Palautuksen hakeminen

9 12.10 Kuntien laskennallinen palautus Säännöksen merkitys Palautukseen oikeuttavat hankinnat Laskennallisen palautuksen suuruus Ulkomaankauppaa ja verotonta toimintaa harjoittavat yritykset Säännöksen sisältö Palautukseen oikeuttavat toiminnat Palautettava vero Palautusmenettely Verotonta sijoituskullan myyntiä koskeva palautusoikeus Ulkomaalaisen palautusoikeuden rajaaminen Palautusoikeuden suhde lain muihin aineellisiin ja menettelyjä koskeviin säännöksiin Uusien kuljetusvälineiden myyntiä koskeva palautus Tavaran maahantuonnin veron palauttaminen muille oikeushenkilöille kuin elinkeinonharjoittajille Uusia kuljetusvälineitä ja maahantuontia koskeva palautusmenettely A Luku Radio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköisiä palveluja sekä telepalveluja koskevat erityisjärjestelmät A.1 Yhteisöön sijoittautumattomiin verovelvollisiin sovellettava erityisjärjestelmä A.2 Muualle Yhteisöön kuin kulutusjäsenvaltioon sijoittautuneisiin verovelvollisiin sovellettava erityisjärjestelmä A.3 Molemmille erityisjärjestelmille yhteisiä menettelysäännöksiä Luku Ajallinen kohdistaminen Pääsääntönä suoriteperuste Laskutus- tai maksuperuste tilikauden aikana Ammatinharjoittajat ja maatilataloudenharjoittajat Kansainväliset palvelut Yhteisömyynti Yhteisöhankinta Oikaisuerät ja luottotappio Palautuskelpoisista pakkauksista ja kuljetustarvikkeista suoritettavan veron oikaisu Marginaaliverotus Vähennysten kohdistaminen Yhteisöhankinta Tilikauden aikana voidaan soveltaa laskutus- tai maksuperustetta Ammatinharjoittajat ja maatilataloudenharjoittajat Rakentamispalvelut ja kiinteistöt Alkuvarastovähennys ja taannehtivasti rekisteröitävän hakeutujan takautuva vähennys Vähennettävän veron oikaisuerät Vähennysten tarkistukset

10 13A Luku Verotusmenettely eräissä yhteisöhankintatilanteissa A.1 Ei-verovelvollinen hankkii uuden kuljetusvälineen toisesta jäsenvaltiosta A.2 Ei-verovelvollinen elinkeinonharjoittaja tai muu oikeushenkilö kuin elinkeinonharjoittaja hankkii toisesta jäsenmaasta valmisteveron alaista tavaraa Luku Veron maksaminen ja palautus Maksettavan veron suorittamisajankohta Arvonlisäverotus osana verotilimenettelyä Verokaudelta tilitettävä vero Uuden kuljetusvälineen hankinnasta suoritettava vero Määräajan jälkeen oma-aloitteisesti maksettu vero Vähentämättä jääneen veron palauttaminen A Luku Verovelvollisuuden alarajaan liittyvä huojennus A.1 Huojennuksen tavoitteet A.2 Huojennuksen laskemisperusteet A.3 Huojennusmenettely Luku Veron palauttaminen eräille ulkomaisille elinkeinonharjoittajille Yhteisöön sijoittautumattomat elinkeinonharjoittajat Palautusajanjakso Palautushakemus ja sen liitteet Palautuksen maksaminen Liikaa tai aiheettomasti palautetun veron maksuunpano Maksuunpannun veron korottaminen Tiedoksisaanti Muut sovellettavat säännökset Toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneet elinkeinonharjoittajat Palautuksen hakeminen sähköisen tietojärjestelmän kautta Palautusajanjakso Palautushakemus ja sen liitteet Vähennyksen suhdeluvun tarkistusmenettely Hakemuksen vastaanottamisesta ja palautuspäätöksestä ilmoittaminen Lisätietojen pyytäminen Palautusta koskevan päätöksen määräaika Palautuksen maksaminen Palautuskorko Liikaa palautetun veron takaisinperiminen ja korottaminen Palautushakemusta koskevien ilmoitusten, lisätietopyyntöjen ja päätösten lähettäminen hakijalle Muut sovellettavat säännökset

11 15A Luku Toisiin jäsenvaltioihin tehtävät palautushakemukset Luku Veroviranomaiset Verohallinnon tehtävät Tullilaitoksen toimivalta arvonlisäverotuksessa Luku Ilmoittamisvelvollisuus Rekisteröintiin liittyvät ilmoitukset Veroilmoitus Verokausi Verokauden muuttaminen hakemuksesta Pidennetyn verokauden edellytysten lakkaaminen Verokausien yhtenäisyys muiden kausiveroilmoituksella ilmoitettavien verojen kanssa Yhteenvetoilmoitus Sähköiset ilmoitukset Ilmoitusten antaminen Ilmoitusten allekirjoittaminen Ilmoituksenantovelvollinen Todistus asiakirjan vastaanottamisesta Kehotus täyttää ilmoitusvelvollisuus ja ilmoituksen täydentäminen Yhteenvetoilmoitus ja laiminlyöntimaksu Veroviranomaisten tarkastusoikeus Vertailutiedot Yleinen tietojenantovelvollisuus Sijoituskullan myyjän tietojenantovelvollisuus Julkisyhteisön tietojenantovelvollisuus Tietojenantovelvollisuuden täyttämisestä aiheutuvat kustannukset Luku Rekisteröinti Rekisteröityminen arvonlisäverovelvolliseksi Rekisteriin merkitsemisen ajankohta Veroedustaja Rekisteristä poistamisen ajankohta Hakeutuneen yhteisöhankkijan verovelvollisuuden kesto Rekisteröintiasiassa valituskelpoinen päätös vain pyydettäessä Luku Veron määrääminen ja siihen liittyvä verotusmenettely Veron määrääminen Arvioverotus Veron määräämättä jättäminen Veron määräämisen määräaika Veron määrääminen kuolinpesälle

12 19.6 Veron kiertäminen Veronkorotus Viivästyskorko Veron määräämiseen liittyvä tiedoksianto Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitusoikeus Verovelvolliselle palautettavan veron palautuskorko Verovastuu Uusien kuljetusvälineiden yhteisöhankkijoita koskevia säännöksiä Luku Ohjaus ja ennakkotieto Verohallinnon ohjaus Suullinen ohjaus Kirjallinen ohjaus Verohallinnon ennakkoratkaisu Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu Luku Oikaisu ja muutoksenhaku Veroilmoituksessa olevan virheen oikaiseminen Veroilmoituksen oikaisuilmoitus Veronsaajan vahingoksi tapahtuneet virheet Verovelvollisen vahingoksi tapahtuneet virheet Verovelvollisen vahingoksi virheellisen päätöksen oikaiseminen Valittaminen Verohallinnon päätöksestä Päätösten tiedoksianto Arvonlisäverotusta koskevan valituksen käsittely Verohallinnossa Valitukseen annetun päätöksen tiedoksiantaminen Maahantuonnista määrätystä arvonlisäverosta valittaminen Valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valittaminen valtion puolesta Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antaminen valittajalle Rekisteröintiä koskevan päätöksen muuttaminen Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön vaatimuksesta Asian siirtäminen oikealle verovirastolle Seurannaismuutos Veron maksamisvelvollisuus valituksenalaisessa asiassa Päätöksen tiedoksianto ja tuomion täytäntöönpano eräissä asioissa Oikeudenkäyntikulut Tuomioistuimen äänestysratkaisu Muiden kuin kirjanpitovelvollisten verovelvollisten tilikausi Luku Kirjanpito ja tositteet Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen suhde Arvonlisäverolain kirjanpidolle asettamat edellytykset Arvonlisäveroasetuksen lisävaatimukset kirjanpidolle Minkä maan laskutussäännöksiä sovelletaan

13 22.3 Tositteen antovelvollisuus Laskun muoto ja sisältö Kevennetty laskumerkintävaatimus Laskujen aitouden varmistaminen Erityisvähennyksiä koskevat selvitykset Veroviraston harkintaan perustuva vähennyksen hyväksyminen Liikkeen luovutukseen liittyvä selvitysvelvollisuus Tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden siirrosta annettava selvitys Laskujen säilyttäminen Toiseen jäsenvaltioon kuljetettuja tavaroita koskeva luettelonpitovelvoite Asiakkaan tunnistamisvelvoite myytäessä sijoituskultaa A Luku Erinäiset säännökset A.1 Veronhuojennus erityisestä syystä A.2 Virka-apu A.3 Yhteisön veroalueen ulkopuolelle vietävän tavaran tullimuodollisuudet A.4 Arvonlisäveropetos ja -rikkomus A.5 Asioiden käsittely yhdessä A.6 Sähköinen asiointi A.7 Arvonlisäveroasetus Luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset Toimitusperiaate Vähennyskelvottoman liikevaihtoverollisena hankitun tavaran myynti Liitteet Liite 1 X arvonlisäverovastike Liite 2 yleisohje arvonlisäveron kirjaamisesta Liite 3 kausiveroilmoitus Liite 4 yhteenvetoilmoitus Liite 5 y1 perustamisilmoitus Liite 6 verovalitus Liite 7 sitoumus AsiaHAkemisto

LYHENNELUETTELO LUKIJALLE... 19

LYHENNELUETTELO LUKIJALLE... 19 LYHENNELUETTELO... 18 LUKIJALLE... 19 1 LUKU YLEINEN SOVELTAMISALA... 21 1.1 Arvonlisäverolain yleinen aineellinen ja alueellinen soveltamisala... 21 1.2 Suomen ja Yhteisön arvonlisäveroalue... 40 2 LUKU

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010 Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset 1.7.2010 lukien Laki AVL:n muuttamisesta 29.12.2009 nro 1780/2009 Yleinen arvonlisäverokanta

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Uusi yritys Arvonlisäverotus

Uusi yritys Arvonlisäverotus Uusi yritys Arvonlisäverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Arvonlisävero kulutusvero, joka on tarkoitettu hyödykkeen lopullisen kuluttajan maksettavaksi yritykset toimivat veron kantajina yritysten

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen Kaisa Lamppu

ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen Kaisa Lamppu ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen Kaisa Lamppu TALENTUM Helsinki 2017 11., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 30.8.2017 Executive Director Maritta Virtanen Kansainvälinen palvelukauppa arvonlisäverotuksessa Myyntimaasäännökset määrittävät,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen

ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015 Maritta Virtanen Maritta Virtanen (Executive Director, EY) on työskennellyt arvonlisäveroasiantuntijana Ernst & Youngilla vuodesta 2004 alkaen. Tätä ennen hän toimi arvonlisävero- ja liikevaihtoveroasiantuntijana

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvonlisäverolain (1501/1993) 13 c :n 4 momentti, 129 b :n edellä oleva väliotsikko, 134 m :n 2 momentti, 134 o :n 2 momentti,

Lisätiedot

OAV veroilmoitus 2018

OAV veroilmoitus 2018 OAV veroilmoitus 2018 Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Ylitarkastaja Anne Kaleva 23.11.2017 Verohallinto/ Yritysverotusyksikkö / Ohjaus- ja kehittämisyksikkö OAV veroilmoitus 2018 - mikä

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp- HE 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että 1 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

Varatuomari Joachim Reimers

Varatuomari Joachim Reimers Tavaran myynti asennettuna tai koottuna Varatuomari Joachim Reimers Maaliskuu 2013 Suomessa kansainvälinen kauppa muodostaa vuosi vuodelta merkittävän osan kansantuotteesta. Vaikka sitä on harjoitettu

Lisätiedot

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen Kansainvälinen tavarakauppa 6.5.2015 Kati Tamminen Tavaran käsite Arvonlisäverotuksessa sovelletaan eri säännöksiä riippuen siitä, onko kyse tavarakaupasta vai palvelukaupasta. Tavaralla tarkoitetaan (AVL

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Verovelvollinen jälleenmyyjä 3. Verollinen edelleenmyynti

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 399/2012 Laki. arvonlisäverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 399/2012 Laki. arvonlisäverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012 399/2012 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2 Esimerkki Liite1 Jälleenmyyjä ostaa verotta käytetyn auton (6 000 euroa), jonka hän puhdistaa ja kunnostaa sekä asentaa korjaustyön yhteydessä autoon verollisena ostamiaan uusia osia (1 220 euroa) ja verottomasti

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus. Kuntamarkkinat 10.9.2008 Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus. Kuntamarkkinat 10.9.2008 Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus Kuntamarkkinat 10.9.2008 Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Kiinteistö arvonlisäverotuksessa Arvonlisäverotuksessa kiinteistöjä ovat maa-alueet, rakennukset

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Liite 1 Esimerkit myyntien kirjaamisesta

Liite 1 Esimerkit myyntien kirjaamisesta Liite 1 Esimerkit myyntien kirjaamisesta 1 Liite 2 Esimerkit ostojen kirjaamisesta 2 Laskun loppusumma jossa arvonlisä veroa Laskun veroton arvo Ostolasku 1 Vaihto-omaisuus 5 856,00 1 056,00 4 800,00 Ostolasku

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I _I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN 23 LISÄVEROVELVOLLISEKSI

KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN 23 LISÄVEROVELVOLLISEKSI 2 KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN ARVON- LISÄVEROVELVOLLISEKSI Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus esimerkiksi vastiketta tai vuokraa vastaan on säädetty laissa lähtökohtaisesti arvonlisäverottomaksi.

Lisätiedot

Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa

Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa www.vero.fi sivu / 12 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 TAVAROIDEN KAUPALLINEN VIENTI JA TUONTI 2.1 Vienti 2.2 Tuonti 2.3 Helpotettu menettely Ahvenanmaan maakunnan ja muun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

HE 171/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin

HE 171/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin tehtäisiin toisiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN

VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN Sisällys KIRJAILIJA 2 ESIPUHE 5 1 YLEISTÄ KIINTEISTÖYHTIÖISTÄ 13 1.1 Yhtiömuotojen peruserot 13 1.1.1 Asunto-osakeyhtiö ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 13 1.1.2 Kiinteistöosakeyhtiö 14 1.2 Kiinteistöyhtiöihin

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 30.3.2011 1 Käännetyn alv:n käsittely...1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Matti Myrsky Timo Räbinä

Matti Myrsky Timo Räbinä Matti Myrsky Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 6., uudistettu painos 1996 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1553-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Tervetuloa verkkoseminaariin: Maahantuonnin arvonlisäverotus

Tervetuloa verkkoseminaariin: Maahantuonnin arvonlisäverotus Tervetuloa verkkoseminaariin: Maahantuonnin arvonlisäverotus 15.12.2017 Esityksen sisältö Mitä on maahantuonnin arvonlisäverotus? Miksi menettely muuttuu? Mitkä ovat keskeisimmät muutokset? Toimivallan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15 SISÄLLYS Esipuhe 5 1 Ennakkoperintä 2 Ennakonpidätyksen Lyhenteet 15 osana verojärjestelmää 17 1.1 Ennakkoperinnän tarkoitus............................ 17 1.2 Yleisiä periaatteita....................................

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1763. Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 1763. Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1763 1770 SISÄLLYS N:o Sivu 1763 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 1.3.1997 ALKAEN

ARVONLISÄVEROTUS AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 1.3.1997 ALKAEN ARVONLISÄVEROTUS AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 131997 ALKAEN Sisältö: 1 Yhteisökaupan verojärjestelmä 2 Verorajasta johtuvat poikkeukset arvonlisäverotukseen 3 Vienti ja tuonti 31 Tavaroiden ja niihin liittyvien

Lisätiedot

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN 21.11.2003 Nro 38/2003 1 (3) Sisältää: 1. Arvonlisäverolakiin tulevat muutokset 1.1.2004 alkaen 2. Tilinpäätöksen valmistusaikataulun määrääminen Kirkkojärjestyksessä 1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET

Lisätiedot

HE 363/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia

HE 363/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia HE 363/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a :n sekä kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Tietoa arvonlisäverotuksesta uudelle yrittäjälle

Tietoa arvonlisäverotuksesta uudelle yrittäjälle Tietoa arvonlisäverotuksesta uudelle yrittäjälle 5.12.2017 Tervetuloa! Mikä on arvonlisävero? Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä sisällyttää tavaran tai palvelun hintaan. Arvonlisävero on kulutusvero

Lisätiedot

ARVONLISÄVERO ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖSSÄ

ARVONLISÄVERO ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖSSÄ ARVONLISÄVERO ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖSSÄ KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA TALOUS- JA TILINPÄÄTÖSILTAPÄIVÄ 15.1.2008 KTM Antti Suulamo BDO FinnPartners Oy KIINTEISTÖNLUOVUTUSTEN VEROLLISUUS AVL:n kiinteistökäsite

Lisätiedot

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi www.vero.fi sivu / 6 1. Liiketoiminnan lopettaminen 1.1 Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen Arvonlisäverollisen liiketoiminnan päätyttyä, elinkeinonharjoittajan

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen www.vero.fi sivu / 16 1 YLEISTÄ 2 PALVELUN KÄSITE 3 ELINKEINONHARJOITTAJA 4 KIINTEÄ TOIMIPAIKKA 5 KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 6 MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Uusi laskutusdirektiivi & uudet verokannat Lakimuutos 1.1.2013

Uusi laskutusdirektiivi & uudet verokannat Lakimuutos 1.1.2013 Uusi laskutusdirektiivi & uudet verokannat Lakimuutos 1.1.2013 1 1 Millainen on lasku? Laskun sisältövaatimukset - Päiväys (ei tarkemmin määritelty; tulostus, lähetys ym.) - Juokseva tunniste - Myyjän

Lisätiedot

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Myyntimaan määräytymisestä, yleissäännökset Arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun

Lisätiedot

29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen

29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen www.pwc.com Aalto-yliopisto Elinkeinoverotus; Arvonlisäverotus kv-toiminnassa - - ulkomaalaisen rekisteröinti - tavarat 29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen Sisällys Ulkomaalaisen verovelvollisuus Tavaroiden

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Uudet säännökset astuvat voimaan 1.4.2011 Uudistus koskee myös muita yhtiöitä kuin perinteisiä rakennusyhtiöitä. 2 Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Lisätiedot

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa www.vero.fi sivu /7 Sisältö: 1 YLEISTÄ 2 ULKOMAinen ELINKEINONHARJOITTAJA 3 TOIMIVALTAINEN VEROVIRASTO 4 KIINTEÄSTÄ TOIMIPAIKASTA TOIMIVA

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROJÄRJESTELMÄ VEROTUSMENETTELYSTÄ

ARVONLISÄVEROJÄRJESTELMÄ VEROTUSMENETTELYSTÄ ARVONLISÄVEROJÄRJESTELMÄ Arvonlisävero on yleinen kulutusvero se kohdistuu lähes kaikkeen tavaroiden ja palvelujen kulutukseen. Vain tiettyjen arvonlisäverolaissa määriteltyjen tavaroiden ja palvelujen

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO Merja Mattila ALV ALV tavaroissa ja palveluissa Välillinen voi olla - lain mukaan - hakeutumalla itse (vapaaehtoinen

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen

Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen Arvonlisäverolaki (1993/1501) tuli voimaan 1.6.1994 Laaja veropohja ja laaja vähennysoikeus Lähes kaikki myynti on verollista ja lähes kaikkien kulujen verot

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Menestystä yrittämiseen!

Menestystä yrittämiseen! Tähän vihkoseen on koottu vastauksia yrittäjäksi aikovan tai vasta toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuviin yleisimpiin arvonlisäverotusta koskeviin kysymyksiin. Toivomme oppaamme hel pottavan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1255/2013 Voimalaitosverolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1255/2013 Voimalaitosverolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1255/2013 Voimalaitosverolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

HE 136/2009 vp. yhteenvetoilmoituksessa muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille elinkeinonharjoittajille

HE 136/2009 vp. yhteenvetoilmoituksessa muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille elinkeinonharjoittajille Hallituksen esitys Eduskunnalle arvonlisäverotuksessa sovellettavien myyntimaasäännösten ja eräiden muiden säännösten muuttamiseksi ja väliaikaiseksi muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Auto- ja valmisteverotus sekä maahantuonnin arvonlisäverotus Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä muuttui 1.1.2016

Lisätiedot

Yhdistykset, säätiöt ja verotus

Yhdistykset, säätiöt ja verotus Yhdistykset, säätiöt ja verotus Pekka T. Talari Yhdistykset, säätiöt ja verotus Käsikirja yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta EDITA HELSINKI Pekka T. Talari ja Edita Publishing Oy Kansi: Marjut

Lisätiedot

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus Ahvenanmaan veroraja Valmisteverotus www.tulli.fi Syyskuu 2012 Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus 1 Ahvenanmaan erityisasema Tämä ohje korvaa Ahvenanmaan valmisteverotusta koskevasta verorajaverotuksesta

Lisätiedot

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus Päivitetty: Huhtikuu 2013 Varatuomari Joachim Reimers Suomessa työaikaisella ruokailulla on perinteisesti suuri käytännön merkitys. Kautta maan toistatuhatta henkilöstöravintolaa

Lisätiedot

Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen

Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen Taustaa Metsätalouden harjoittajalla tarkoitetaan tässä esityksessä luonnollista henkilöä, kuolinpesää

Lisätiedot

Jutta Romppainen TULKINTAOHJE ARVONLISÄVERON VÄHENNYSOIKEUDESTA

Jutta Romppainen TULKINTAOHJE ARVONLISÄVERON VÄHENNYSOIKEUDESTA Jutta Romppainen TULKINTAOHJE ARVONLISÄVERON VÄHENNYSOIKEUDESTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalous Syksy 2012 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kiinteistöjen arvonlisäveroasiat. AA, OTT Mikko Pikkujämsä Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry 17.5.2006

Kiinteistöjen arvonlisäveroasiat. AA, OTT Mikko Pikkujämsä Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry 17.5.2006 Kiinteistöjen arvonlisäveroasiat AA, OTT Mikko Pikkujämsä Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry 17.5.2006 HENKILÖESITTELY Mikko Pikkujämsä oikeustieteen tohtori asianajaja Erityisaloja: verotus, yritysjuridiikka

Lisätiedot

Voimalaitosverolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle voimalaitosverolaiksi. annetun lain 16 :n muuttamisesta ja

Voimalaitosverolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle voimalaitosverolaiksi. annetun lain 16 :n muuttamisesta ja EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle voimalaitosverolaiksi sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 :n muuttamisesta ja verotilistä annetun lain 1 :n muuttamisesta

Lisätiedot

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015 Kansainvälinen kauppa 1 ALV JA KANSAINVÄLISET TILANTEET LÄHTÖKOHDAT Kulutusverotuksessa yleensä pyritään varmistamaan verotus kulutuspaikan (markkinapaikan) verosäännösten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1262. Laki varainsiirtoverolain 64 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 1262. Laki varainsiirtoverolain 64 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1262 1268 SISÄLLYS N:o Sivu 1262 Laki varainsiirtoverolain 64 :n muuttamisesta... 3681 1263 Laki verohallintolain 14 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISISSÄ HANKINTATILANTEISSA

ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISISSÄ HANKINTATILANTEISSA SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous, Kuopio ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISISSÄ HANKINTATILANTEISSA Outi Väätäinen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Oikeustradenomi Toukokuu 2009 SAVONIA

Lisätiedot

Arvonlisäverovelvollisen opas

Arvonlisäverovelvollisen opas Arvonlisäverovelvollisen opas www.vero.fi 1/54 ARVONLISÄVEROJÄRJESTELMÄ Arvonlisävero on yleinen kulutusvero se kohdistuu lähes kaikkeen tavaroiden ja palvelujen kulutukseen. Vain tiettyjen arvonlisäverolaissa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakiin sisältyviä yritysjärjestelyjä

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset 21.9.2011 Viestinnän Keskusliiton jäsenyritysten ja liittojen sisäiseen käyttöön Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset Tässä muistiossa käsitellään seuraavia

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 2 2 Verokannat... 2 2.1 Eu-tavaraoston verokannat... 2 2.2 Eu-palvelujen ostojen

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Huom! VML:ään tullut ja tulossa merkittäviä muutoksia v. 2017-2019 Verovuosi

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA

ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoinen toiminnan lopettaminen 1.1 Liiketoiminnasta verovelvolliset 1.2 Hakeutujat 1.3 Lopettamisilmoitus

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa

Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa www.vero.fi sivu 1 / 15 1. PALVELUN KÄSITE 2. YLEISTÄ MYYNTIMAASÄÄNNÖKSISTÄ 3. KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 4. MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET 4.1 Yleissääntö 4.2 Kuljetuskaluston

Lisätiedot

Soveltamisalaltaan rakentamispalvelu voi kohdistua talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan.

Soveltamisalaltaan rakentamispalvelu voi kohdistua talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan. Rakennusalan muuttunut arvonlisäverotus Varatuomari Joachim Reimers Suomessa otettiin käyttöön rakennusalalla 1.4.2011 lukien käännetty verovelvollisuus, minkä seurauksena rakentamispalvelujen myyntitilanteissa

Lisätiedot

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta apulaisverojohtaja, OTL Maksajaviranomaisten kevätpäivät Oulu Kirjanpitovelvollisuus Yleinen kirjanpitovelvollisuuden

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ PALVELUKAUPASSA SISÄLTÖ

ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ PALVELUKAUPASSA SISÄLTÖ ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ PALVELUKAUPASSA SISÄLTÖ 1. PALVELUN KÄSITE 2. YLEISTÄ MYYNTIMAASÄÄNNÖK- SISTÄ 3. KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 4. MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET 4.1 Yleissääntö 4.2 Kuljetuskaluston

Lisätiedot

HE 129/2009 vp. arpajaisverolakiin lisättäisiin väliaikaisesti lainkohdat, jotka kumottiin verotililain säätämisen

HE 129/2009 vp. arpajaisverolakiin lisättäisiin väliaikaisesti lainkohdat, jotka kumottiin verotililain säätämisen Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verotililain sekä eräiden muiden verotusta koskevien lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä arvonlisäverolain, ennakkoperintälain ja arpajaisverolain väliaikaisesta

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

Kahden verolain vertailu

Kahden verolain vertailu Atte Hovi Kahden verolain vertailu AVL:n ja EVL:n vähennysoikeus Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y2 PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2012 875/2012 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki Ennakkoperintälaki käytännössä Tomi Peltomäki TALENTUM Helsinki 2015 2., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 986/2012 Laki. väliaikaisesta pankkiverosta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 986/2012 Laki. väliaikaisesta pankkiverosta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 986/2012 Laki väliaikaisesta pankkiverosta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Esimerkki 1: Kiinteistön luovutus tarkistusoikeus ja velvollisuus siirtyvät Kunta myy omistamansa kiinteistön

Lisätiedot