lyhenneluettelo Lukijalle... 19

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "lyhenneluettelo... 18 Lukijalle... 19"

Transkriptio

1 lyhenneluettelo Lukijalle Luku Yleinen soveltamisala Arvonlisäverolain yleinen aineellinen ja alueellinen soveltamisala Suomen ja Yhteisön arvonlisäveroalue Luku Verovelvollisuus Verovelvollisuutta koskeva pääsääntö Verovelvollisuus kolmikantatilanteissa Verovelvollisuus yhteisöhankinnasta Vähäinen toiminta Yleishyödylliset yhteisöt Uskonnolliset yhdyskunnat Yliopistot ja ammattikorkeakoulut Julkisyhteisöjen verovelvollisuus Valtion verovelvollisuus Kunnan verovelvollisuus Valtiosta erillisinä verovelvollisina pidettävät valtion yksiköt Kuntaan rinnastettavat yhteisöt Kullan ostajat Päästöoikeuden ostajat Rakentamispalvelun ostajat Romun ja jätteen ostajat Ulkomaalaisen verovelvollisuus Suomessa harjoitetusta myynnistä Ulkomaalaisen määritelmä Kiinteä toimipaikka Suomessa Hakeutuminen eli vapaaehtoinen verovelvollisuus Yhtymän verovelvollisuus Rahoitus- ja vakuutustoimintaa harjoittavien elinkeinonharjoittajien ryhmärekisteröinti Verovelvollisuusryhmän edustaja ja ilmoitusmenettely Poropaliskunnan ryhmärekisteröinti Konkurssipesän verovelvollisuus Veron suorittamisvelvollisuuden syntymisajankohta Myynnin vero Rakentamispalvelun oman käytön vero Yhteisöhankinta

2 3 Luku Verollinen myynti Arvonlisäverolaissa tarkoitettu tavara Arvonlisäverolaissa tarkoitettu myynti Myyntiin rinnastettava oman tavaran siirto Suomesta toiseen jäsenvaltioon Tilanteet, joita ei pidetä oman tavaran siirtona Suomesta toiseen jäsenvaltioon Komissiokaupan muodossa harjoitettua toimintaa koskeva erityissäännös Yritysjärjestelyt Nykyisen sääntelyn tausta Liikkeen tai sen osan luovutus Liikkeen luovutus yleisseuraantona AVL 19 a :n soveltamisen edellytyksistä AVL 19 a :n soveltamisalan ulkopuolelle jäävät yritysjärjestelytilanteet Verollinen oma käyttö Tavaran oma käyttö Palvelun oma käyttö Vähäinen oma käyttö Rakentamispalveluiden ja kiinteistöhallintapalveluiden erityissääntely Tavaran käyttöoikeuden oma käyttö Tavaranäytteet ja mainoslahjat Työpaikkaruokailun oman käytön verotusta koskeva erityissäännös Valtion oma käyttö A Luku Tavaran yhteisöhankinta A.1 Tavaran ostosta aiheutuva yhteisöhankinta A.2 Tavaran siirrot Suomeen, joita ei käsitellä yhteisöhankintana A.3 Muut yhteisöhankintaa koskevat erityisedellytykset A.4 Uudet kuljetusvälineet A.5 Valmisteveron alaiset tavarat A.6 Hakeutuminen yhteisöhankinnasta verovelvolliseksi A.7 Toiseen jäsenvaltioon maahantuodun tavaran yhteisöhankinta Luku Poikkeukset myynnin verollisuudesta Veroton kiinteistön käyttöoikeuden luovutus Arvonlisäverolain kiinteistömääritelmä Verolliset kiinteistöluovutukset Vapaaehtoinen verovelvollisuus kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta Rakentamispalvelun oma käyttö omaan lukuun rakentaminen ja gryndaus Rakentamispalvelun oma käyttö itselle rakentaminen Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Kiinteistön luovutus ennen käyttöönottamista

3 4.6 Veroton postipalvelu Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut Verottoman terveyden- ja sairaanhoitopalvelun määritelmä Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät verottomat hyödykkeet Sosiaalihuolto Verottoman sosiaalihuollon määritelmä Koulutus Verottoman koulutuksen määritelmä Hengellinen apu Rahoituspalvelut Verottomat rahoituspalvelut Asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeiden myynti ja välitys Sijoituskullan myynti ja välitys Sijoituskullan määritelmä Vapaaehtoinen verovelvollisuus sijoituskullan myynnistä Vakuutuspalvelut Esiintymispalkkiot ja eräät immateriaalioikeudet Yleishyödyllisen yhteisön jäsenlehti Vesialukset Eräät muut verottomat tavarat ja palvelut Käyvät maksuvälineet Arpajaiset ja rahapelit Haudanhoitopalvelut Kullan myynti keskuspankille Kuurojen tulkkauspalvelut Poimijan myymät marjat ja sienet Sokeat henkilöt Yhteenliittymän jäsenilleen myymät palvelut Muussa kuin vähennykseen oikeuttavassa käytössä olleen hyödykkeen myynti Luku Myynti ja yhteisöhankinta Suomessa Ulkomaankaupan arvonlisäverokohtelun ratkaiseminen Tavaroiden myynnin yleissäännös Pääsääntö Tavaroiden myynti asennettuna tai koottuna Kaukomyynti Kaukomyynnin yleisperiaatteet Kaukomyynti muista EU:n jäsenvaltioista Suomeen Kaukomyynti Suomesta muihin EU:n jäsenvaltioihin Myynti kuljetusvälineissä Yhteisön alueella Sähkön ja verkon kautta toimitettavan kaasun tai lämpö- ja jäähdytysenergian myynti Yhteisöhankinta Suomessa Pääsääntö Turvaverkkosääntö Kolmikantakauppa

4 5.7 Palvelujen myyntimaasäännökset Palvelun myynnin pääsäännöt Kiinteistöön kohdistuvat palvelut Henkilökuljetuspalvelut Tavaran kuljetuspalvelut Kuljetukseen liittyvät tai irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat palvelut Kuljetusvälineen vuokraus Kulttuuri-, viihde- ja muut vastaavat palvelut Ravintola- ja ateriapalvelut Matkatoimistopalvelut Immateriaalipalvelut Radio- ja televisiolähetyspalvelut, sähköiset palvelut sekä telepalvelut Välityspalvelut Luku Kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomuudet Tavaran vienti Kuljetus myyjän toimeksiannosta Kuljetus ostajan toimeksiannosta Myynti ex works -ehdoin Tavaratoimitukset rahtityöliikkeen kautta EU:n ulkopuolelle Ahvenanmaa Tavaran vienti EU:n ulkopuolelle muista EU:n jäsenvaltioista Tavaran vientiin rinnastettavat verottomuudet Tavaran veloitus ulkomaiselta takuunantajalta Ilma-aluksiin liittyvä veroton myynti kansainvälistä lentoliikennettä harjoittavalle Ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevat vesi- ja ilma-alukset Matkailijamyynti Veroton palvelun myynti Kuljetuspalvelut ja kuljetukseen välittömästi liittyvät palvelut Ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevat vesi- ja ilma-alukset Ilma-aluksiin liittyvä veroton palvelun myynti kansainvälistä lentoliikennettä harjoittavalle Irtaimeen esineeseen kohdistuvat työsuoritukset Takuukorjaukset Matkatoimistopalvelut Yhteisökuljetukset Azoreille tai Madeiralle Henkilökuljetuspalvelut suoraan ulkomaille tai ulkomailta Verotta myytävien tavaroiden välitys Postiliikennettä koskeva kuljetuspalvelu Vapautus käännetystä verovelvollisuudesta

5 6.6 Tavaran yhteisömyynti Yhteisömyynnin perustilanne Yhteisömyynnin ja -hankinnan käytännön kysymyksiä Yhteisömyynnin poikkeussäännökset Diplomaattimyynti, kansainväliset järjestöt, EU:n toimielimet, NATO-joukot Myynti toisiin jäsenvaltioihin Moottoriajoneuvon veroton myynti Verottomat yhteisöhankinnat Suomeen päättyvä kolmikantakauppa Varastointimenettelyihin, vapaa-alueisiin ja vapaavarastoihin liittyvät verottomuudet Veroton myynti Verovarastointimenettelyssä varastoitavat tavarat Verovarastointimenettelyn määritelmä Verovaraston perustaminen Verotettava tavaran siirto varastointimenettelystä Verovelvollisuus tavaran siirrosta Tavaran siirron veron peruste Luku Veron peruste Myynnistä suoritettavan veron peruste Keskeinen sisältö Veron perusteeseen kuulumattomat erät Yhteisöhankinnan veron peruste Valmisteveronalaisten tuotteiden yhteisöhankinnan veron peruste Veron peruste etuyhteystilanteissa Tavaran oman käytön veron peruste Palvelun oman käytön veron peruste Veron peruste AVL 33 :n tarkoittamissa tilanteissa Oman käytön veron perusteeseen ei kuulu veron osuutta Oikaisuerät Yhteisöhankinnan veron oikaiseminen Tuet ja avustukset Käytetyt tavarat sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineet Marginaaliveromenettelyn soveltamisala Veron peruste Ahvenanmaan erityissäännökset Matkatoimistopalvelut Menettelyn soveltamisedellytykset Veron peruste Ahvenanmaa Matkanjärjestäjien toiminnan verotukseen liittyviä ongelmia Valuutan muunto Vain osittain vähennykseen oikeuttavassa käytössä olleen hyödykkeen myynti Hyödykkeen osittainen omaan käyttöön otto

6 8 Luku Verokanta Yleinen verokanta %:n verokanta %:n verokanta Henkilökuljetus Majoitustoiminta Käyntisataman käyttöoikeus Liikuntapalvelut Kulttuuri- ja viihdetilaisuudet Yleisradiotoiminnan rahoitus Lääkkeet Kirja Sanoma- ja aikakauslehtien tilausmyynti Taide-esine Keräily- ja antiikkiesineiden maahantuonti Ahvenanmaalta Parturi- ja kampaamopalvelut sekä eräät pienet korjauspalvelut Tekijänoikeuden haltijoita edustavien järjestöjen saamat korvaukset Palautuskelpoiset pakkaukset ja kuljetustarvikkeet Luku Tavaran maahantuonti Maahantuonnin käsite arvonlisäverotuksessa Suomessa tapahtuva maahantuonti Maahantuonnin arvonlisäverotusta lykkäävät tulliselvitysmuodot ja -menettelyt Yhteisön tullialueelta mutta Yhteisön veroalueen ulkopuolelta tuotavat tavarat Verovelvollisuus ja vastuu verosta Veron suorittamisvelvollisuuden syntyhetki Veron peruste Pääsääntö Tietovälineet ja niille tallennetut atk-ohjelmat EU:n ulkopuolella käsiteltävänä ollut tavara Kuljetus-, lastaus- yms. liitännäiskustannukset Tuontiverot ja maksut Tulli- tai verovarastointimenettelyssä olleet tavarat Arvonlisäveroton maahantuonti Tietovälineelle tallennetun erikoisohjelman tuonti Toiseen jäsenvaltioon yhteisömyyntiin liittyen kuljetettavat tavarat Matkustajan tuomiset EU:n ulkopuolelta Kansainvälisiin sopimuksiin perustuva tuonnin verovapaus Arvonlisäveron palauttaminen tullin palautus- ja peruutussekä valitustilanteissa Maahantuonnin arvonlisäverotuksessa sovellettava menettely

7 9.8 Valuutan muunto Maahantuonnissa kannettava pienin arvonlisäveron määrä Luku Vähennettävä vero Yleinen vähennysoikeus Säännöksen sisältö Vähennyksen tekijään liittyvät edellytykset Hankintatarkoitukseen liittyvät edellytykset Vähennettävä vero Tosite ja tullauspäätös vähennysoikeuden edellytyksenä Tositteen merkitys Tullauspäätöksen merkitys Tositteeseen merkitty ostaja ja tullauspäätökseen merkitty tavaranhaltija Autoveropäätös vähennysoikeuden edellytyksenä Tavaran siirrosta varastointimenettelystä suoritettavan veron vähentämisedellytykset Rakentamispalveluja koskevat erityisvähennykset Pykälän merkitys Perustajaurakoitsijalta tai -rakennuttajalta ostettujen palveluiden vähentäminen Rakentamispalvelun tai kiinteistön luovutuksesta suoritettavaa veroa koskeva selvitys Takautuva vähennys Säännöksen tarkoitus Vähennettävä vero Vähennysoikeuden syntyajankohta Hakeutumista koskeva aikaraja Energiavähennykset Pykälän merkitys Vähennettävä vero Selvitys veron määrästä Hyödykkeen käyttötarkoituksen muutos Vähennyksen tarkistaminen Alkuvarastovähennys Verovelvollisen laatima tosite vähennysoikeuden edellytyksenä Vuokratun tavaran maahantuonti Vähennysoikeuden rajoitukset Pykälän tarkoitus Vähennysrajoituksen alaisiin kiinteistöihin kohdistuvat kustannukset Työmatkakustannukset Edustusmenot Ulkomaan postilähetyksen postimerkit Ajoneuvot ja alukset Matkanjärjestäjää koskeva vähennysoikeuden rajoitus

8 10.12 Käytettyjä tavaroita sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineitä koskeva vähennysoikeuden rajoitus Valtiota koskeva vähennysoikeuden rajoitus Vähennysoikeuden jakaminen Kustannusten kohdentaminen Osittain vähennykseen oikeuttavaan käyttöön tulevat tavarat ja palvelut Kustannusten jakaminen eli osittaisen vähennyksen tekeminen Vähennyksen oikaisu luku Kiinteistöinvestointia koskevan vähennyksen tarkistaminen Kiinteistöinvestoinnin määritelmä Tarkistamisen aiheuttavat tilanteet Kiinteistön käyttöoikeuden haltijan tarkistusoikeus ja -velvollisuus Tarkistuskausi Käyttötarkoituksen muutokset ennen tarkistuskauden alkamista Tarkistuksen laskeminen Vuosittainen tarkistus vai kertatarkistus Tarkistettavan veron laskeminen Tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden siirto Kiinteistön luovutus Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus Tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden siirtyminen verovelvollisuusryhmälle Tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden siirtymisen vaikutukset Vastuut tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden siirrossa Yhdellä kertaa suoritetun tarkistuksen oikaisu Oikeus kertatarkistuksen oikaisuun Kertatarkistusta koskevan oikaisun suorittaminen Tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden huomioon ottaminen Tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden esittäminen tilinpäätöksessä Luku Veron palauttaminen muille kuin verovelvollisille Ulkomaalaiset elinkeinonharjoittajat Sijoituskullan myyntiä koskeva ulkomaalaispalautus Sijoittautumisvaltion palautukselle asettamat edellytykset Ulkomaalaispalautuksen vähimmäismäärä Diplomaattiset hankinnat Diplomaattisia hankintoja koskeva palautusmenettely Euroopan unioni Muu kansainvälinen järjestö Kunnat Pykälän tarkoitus Palautettava vero Palautusoikeutta koskevat rajoitukset Palautuksen hakeminen

9 12.10 Kuntien laskennallinen palautus Säännöksen merkitys Palautukseen oikeuttavat hankinnat Laskennallisen palautuksen suuruus Ulkomaankauppaa ja verotonta toimintaa harjoittavat yritykset Säännöksen sisältö Palautukseen oikeuttavat toiminnat Palautettava vero Palautusmenettely Verotonta sijoituskullan myyntiä koskeva palautusoikeus Ulkomaalaisen palautusoikeuden rajaaminen Palautusoikeuden suhde lain muihin aineellisiin ja menettelyjä koskeviin säännöksiin Uusien kuljetusvälineiden myyntiä koskeva palautus Tavaran maahantuonnin veron palauttaminen muille oikeushenkilöille kuin elinkeinonharjoittajille Uusia kuljetusvälineitä ja maahantuontia koskeva palautusmenettely A Luku Radio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköisiä palveluja sekä telepalveluja koskevat erityisjärjestelmät A.1 Yhteisöön sijoittautumattomiin verovelvollisiin sovellettava erityisjärjestelmä A.2 Muualle Yhteisöön kuin kulutusjäsenvaltioon sijoittautuneisiin verovelvollisiin sovellettava erityisjärjestelmä A.3 Molemmille erityisjärjestelmille yhteisiä menettelysäännöksiä Luku Ajallinen kohdistaminen Pääsääntönä suoriteperuste Laskutus- tai maksuperuste tilikauden aikana Ammatinharjoittajat ja maatilataloudenharjoittajat Kansainväliset palvelut Yhteisömyynti Yhteisöhankinta Oikaisuerät ja luottotappio Palautuskelpoisista pakkauksista ja kuljetustarvikkeista suoritettavan veron oikaisu Marginaaliverotus Vähennysten kohdistaminen Yhteisöhankinta Tilikauden aikana voidaan soveltaa laskutus- tai maksuperustetta Ammatinharjoittajat ja maatilataloudenharjoittajat Rakentamispalvelut ja kiinteistöt Alkuvarastovähennys ja taannehtivasti rekisteröitävän hakeutujan takautuva vähennys Vähennettävän veron oikaisuerät Vähennysten tarkistukset

10 13A Luku Verotusmenettely eräissä yhteisöhankintatilanteissa A.1 Ei-verovelvollinen hankkii uuden kuljetusvälineen toisesta jäsenvaltiosta A.2 Ei-verovelvollinen elinkeinonharjoittaja tai muu oikeushenkilö kuin elinkeinonharjoittaja hankkii toisesta jäsenmaasta valmisteveron alaista tavaraa Luku Veron maksaminen ja palautus Maksettavan veron suorittamisajankohta Arvonlisäverotus osana verotilimenettelyä Verokaudelta tilitettävä vero Uuden kuljetusvälineen hankinnasta suoritettava vero Määräajan jälkeen oma-aloitteisesti maksettu vero Vähentämättä jääneen veron palauttaminen A Luku Verovelvollisuuden alarajaan liittyvä huojennus A.1 Huojennuksen tavoitteet A.2 Huojennuksen laskemisperusteet A.3 Huojennusmenettely Luku Veron palauttaminen eräille ulkomaisille elinkeinonharjoittajille Yhteisöön sijoittautumattomat elinkeinonharjoittajat Palautusajanjakso Palautushakemus ja sen liitteet Palautuksen maksaminen Liikaa tai aiheettomasti palautetun veron maksuunpano Maksuunpannun veron korottaminen Tiedoksisaanti Muut sovellettavat säännökset Toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneet elinkeinonharjoittajat Palautuksen hakeminen sähköisen tietojärjestelmän kautta Palautusajanjakso Palautushakemus ja sen liitteet Vähennyksen suhdeluvun tarkistusmenettely Hakemuksen vastaanottamisesta ja palautuspäätöksestä ilmoittaminen Lisätietojen pyytäminen Palautusta koskevan päätöksen määräaika Palautuksen maksaminen Palautuskorko Liikaa palautetun veron takaisinperiminen ja korottaminen Palautushakemusta koskevien ilmoitusten, lisätietopyyntöjen ja päätösten lähettäminen hakijalle Muut sovellettavat säännökset

11 15A Luku Toisiin jäsenvaltioihin tehtävät palautushakemukset Luku Veroviranomaiset Verohallinnon tehtävät Tullilaitoksen toimivalta arvonlisäverotuksessa Luku Ilmoittamisvelvollisuus Rekisteröintiin liittyvät ilmoitukset Veroilmoitus Verokausi Verokauden muuttaminen hakemuksesta Pidennetyn verokauden edellytysten lakkaaminen Verokausien yhtenäisyys muiden kausiveroilmoituksella ilmoitettavien verojen kanssa Yhteenvetoilmoitus Sähköiset ilmoitukset Ilmoitusten antaminen Ilmoitusten allekirjoittaminen Ilmoituksenantovelvollinen Todistus asiakirjan vastaanottamisesta Kehotus täyttää ilmoitusvelvollisuus ja ilmoituksen täydentäminen Yhteenvetoilmoitus ja laiminlyöntimaksu Veroviranomaisten tarkastusoikeus Vertailutiedot Yleinen tietojenantovelvollisuus Sijoituskullan myyjän tietojenantovelvollisuus Julkisyhteisön tietojenantovelvollisuus Tietojenantovelvollisuuden täyttämisestä aiheutuvat kustannukset Luku Rekisteröinti Rekisteröityminen arvonlisäverovelvolliseksi Rekisteriin merkitsemisen ajankohta Veroedustaja Rekisteristä poistamisen ajankohta Hakeutuneen yhteisöhankkijan verovelvollisuuden kesto Rekisteröintiasiassa valituskelpoinen päätös vain pyydettäessä Luku Veron määrääminen ja siihen liittyvä verotusmenettely Veron määrääminen Arvioverotus Veron määräämättä jättäminen Veron määräämisen määräaika Veron määrääminen kuolinpesälle

12 19.6 Veron kiertäminen Veronkorotus Viivästyskorko Veron määräämiseen liittyvä tiedoksianto Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitusoikeus Verovelvolliselle palautettavan veron palautuskorko Verovastuu Uusien kuljetusvälineiden yhteisöhankkijoita koskevia säännöksiä Luku Ohjaus ja ennakkotieto Verohallinnon ohjaus Suullinen ohjaus Kirjallinen ohjaus Verohallinnon ennakkoratkaisu Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu Luku Oikaisu ja muutoksenhaku Veroilmoituksessa olevan virheen oikaiseminen Veroilmoituksen oikaisuilmoitus Veronsaajan vahingoksi tapahtuneet virheet Verovelvollisen vahingoksi tapahtuneet virheet Verovelvollisen vahingoksi virheellisen päätöksen oikaiseminen Valittaminen Verohallinnon päätöksestä Päätösten tiedoksianto Arvonlisäverotusta koskevan valituksen käsittely Verohallinnossa Valitukseen annetun päätöksen tiedoksiantaminen Maahantuonnista määrätystä arvonlisäverosta valittaminen Valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valittaminen valtion puolesta Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antaminen valittajalle Rekisteröintiä koskevan päätöksen muuttaminen Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön vaatimuksesta Asian siirtäminen oikealle verovirastolle Seurannaismuutos Veron maksamisvelvollisuus valituksenalaisessa asiassa Päätöksen tiedoksianto ja tuomion täytäntöönpano eräissä asioissa Oikeudenkäyntikulut Tuomioistuimen äänestysratkaisu Muiden kuin kirjanpitovelvollisten verovelvollisten tilikausi Luku Kirjanpito ja tositteet Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen suhde Arvonlisäverolain kirjanpidolle asettamat edellytykset Arvonlisäveroasetuksen lisävaatimukset kirjanpidolle Minkä maan laskutussäännöksiä sovelletaan

13 22.3 Tositteen antovelvollisuus Laskun muoto ja sisältö Kevennetty laskumerkintävaatimus Laskujen aitouden varmistaminen Erityisvähennyksiä koskevat selvitykset Veroviraston harkintaan perustuva vähennyksen hyväksyminen Liikkeen luovutukseen liittyvä selvitysvelvollisuus Tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden siirrosta annettava selvitys Laskujen säilyttäminen Toiseen jäsenvaltioon kuljetettuja tavaroita koskeva luettelonpitovelvoite Asiakkaan tunnistamisvelvoite myytäessä sijoituskultaa A Luku Erinäiset säännökset A.1 Veronhuojennus erityisestä syystä A.2 Virka-apu A.3 Yhteisön veroalueen ulkopuolelle vietävän tavaran tullimuodollisuudet A.4 Arvonlisäveropetos ja -rikkomus A.5 Asioiden käsittely yhdessä A.6 Sähköinen asiointi A.7 Arvonlisäveroasetus Luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset Toimitusperiaate Vähennyskelvottoman liikevaihtoverollisena hankitun tavaran myynti Liitteet Liite 1 X arvonlisäverovastike Liite 2 yleisohje arvonlisäveron kirjaamisesta Liite 3 kausiveroilmoitus Liite 4 yhteenvetoilmoitus Liite 5 y1 perustamisilmoitus Liite 6 verovalitus Liite 7 sitoumus AsiaHAkemisto

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen

ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15 SISÄLLYS Esipuhe 5 1 Ennakkoperintä 2 Ennakonpidätyksen Lyhenteet 15 osana verojärjestelmää 17 1.1 Ennakkoperinnän tarkoitus............................ 17 1.2 Yleisiä periaatteita....................................

Lisätiedot

Matti Myrsky Timo Räbinä

Matti Myrsky Timo Räbinä Matti Myrsky Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 6., uudistettu painos 1996 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1553-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Auto- ja valmisteverotus sekä maahantuonnin arvonlisäverotus Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä muuttui 1.1.2016

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen

29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen www.pwc.com Aalto-yliopisto Elinkeinoverotus; Arvonlisäverotus kv-toiminnassa - - ulkomaalaisen rekisteröinti - tavarat 29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen Sisällys Ulkomaalaisen verovelvollisuus Tavaroiden

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen

Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen Taustaa Metsätalouden harjoittajalla tarkoitetaan tässä esityksessä luonnollista henkilöä, kuolinpesää

Lisätiedot

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus Ahvenanmaan veroraja Valmisteverotus www.tulli.fi Syyskuu 2012 Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus 1 Ahvenanmaan erityisasema Tämä ohje korvaa Ahvenanmaan valmisteverotusta koskevasta verorajaverotuksesta

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROJÄRJESTELMÄ VEROTUSMENETTELYSTÄ

ARVONLISÄVEROJÄRJESTELMÄ VEROTUSMENETTELYSTÄ ARVONLISÄVEROJÄRJESTELMÄ Arvonlisävero on yleinen kulutusvero se kohdistuu lähes kaikkeen tavaroiden ja palvelujen kulutukseen. Vain tiettyjen arvonlisäverolaissa määriteltyjen tavaroiden ja palvelujen

Lisätiedot

HE 136/2009 vp. yhteenvetoilmoituksessa muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille elinkeinonharjoittajille

HE 136/2009 vp. yhteenvetoilmoituksessa muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille elinkeinonharjoittajille Hallituksen esitys Eduskunnalle arvonlisäverotuksessa sovellettavien myyntimaasäännösten ja eräiden muiden säännösten muuttamiseksi ja väliaikaiseksi muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015 Kansainvälinen kauppa 1 ALV JA KANSAINVÄLISET TILANTEET LÄHTÖKOHDAT Kulutusverotuksessa yleensä pyritään varmistamaan verotus kulutuspaikan (markkinapaikan) verosäännösten

Lisätiedot

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki Ennakkoperintälaki käytännössä Tomi Peltomäki TALENTUM Helsinki 2015 2., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 986/2012 Laki. väliaikaisesta pankkiverosta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 986/2012 Laki. väliaikaisesta pankkiverosta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 986/2012 Laki väliaikaisesta pankkiverosta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

HE 44/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia

HE 44/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia siten, että yhteisön lainsäädännössä tarkoitettu

Lisätiedot

Verotuksen muutoksia 2017

Verotuksen muutoksia 2017 Verotuksen muutoksia 2017 Verohallinnon verkkoseminaari 4.11.2016 Tervetuloa! Ohjelma 1. Mikä muuttuu verotuksessa 2017? 2. OmaVero korvaa Verotili-palvelun 3. Kysymysklinikka Esityksien aikana voit lähettää

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n ja eräistä vakuutusmaksuista

Lisätiedot

Vuosi I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 100% 100% 100% 100% 4/12 50% 50% 8/12 = 57%

Vuosi I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 100% 100% 100% 100% 4/12 50% 50% 8/12 = 57% Esimerkki 1/ Siirtymäsäännökset/ Kiinteistöinvestointi valmistunut 2004 tai sen jälkeen, mutta ennen 1.1.2008/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 I I I I I I Käyttö

Lisätiedot

Kahden verolain vertailu

Kahden verolain vertailu Atte Hovi Kahden verolain vertailu AVL:n ja EVL:n vähennysoikeus Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

KIINTEISTÖHALLINTAPALVELUJEN OMAN KÄYTÖN ARVONLISÄVEROTUS CASE:SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY

KIINTEISTÖHALLINTAPALVELUJEN OMAN KÄYTÖN ARVONLISÄVEROTUS CASE:SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Yritysten ja taloushallinnon juridiikan suuntautumisvaihtoehto Taru Huuhilo KIINTEISTÖHALLINTAPALVELUJEN OMAN KÄYTÖN ARVONLISÄVEROTUS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Vinkkejä vuodenvaihteeseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016

Vinkkejä vuodenvaihteeseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Vinkkejä vuodenvaihteeseen 2017 Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Verokaudet Yhä useampi yritys voi jatkossa hakeutua pidennettyihin verokausiin liikevaihtorajojen noston ansiosta. Satunnaisilla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 108/2013 vp. luovuttaminen hengellisen avun antamista

HE 108/2013 vp. luovuttaminen hengellisen avun antamista HE 108/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että tietyt yhteenliittymän

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY

VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2016 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 119/2016 (julkaisupäivä 15.2.2016) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-2830-2

Lisätiedot

VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY

VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2015 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 105/2015 (julkaisupäivä 11.2.2015) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-2529-5

Lisätiedot

Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TYÖMATKAT JA VEROTUS Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2129-7 ISBN 978-952-14-2130-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad

Lisätiedot

Personal trainerin verotus

Personal trainerin verotus Personal trainerin verotus Personal Trainerin verotus Tässä esityksessä: Tärkeitä asioita palkansaajan verotuksesta Hyödyllistä tietoa yrittäjille Käytännönneuvoja vähennyksistä Tutustumisen arvoisia linkkejä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 971/2012 Laki. autoverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 971/2012 Laki. autoverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 971/2012 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan autoverolain

Lisätiedot

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus Palokuntalaisten opintopäivät Kuopio Esityksen rakenne Verotuksen perusteet ja käytännön tilanteita liittyen palokuntayhdistyksiin Yleishyödyllisyys Elinkeinotoiminta

Lisätiedot

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Heikki Niskakangas 3., uudistettu painos Toimitus: Minna Karlsson Taitto: Sirpa Puntti Kansi:

Lisätiedot

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen SISÄLLYS 1 Miten tiedot korjataan jatkossa - yleistä?... 1 2 Sähköisesti tiedostona

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

HE 29/2016 vp Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 29.3.2016

HE 29/2016 vp Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 29.3.2016 HE 29/2016 vp Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 29.3.2016 Esityksen tavoitteet Hallitusohjelman kirjaus: Verohallinnon toiminnan tehostamiseksi, verovelvollisten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

HE 208/1998 vp. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta

HE 208/1998 vp. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta EV 179/1998 vp - HE 208/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 208/1998 vp laiksi valmisteverotuslain

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 16.2. 17.3.2016 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 16. 17.2.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon jatkokurssi 16. 17.3.2016, klo 08:45-15:30 Paikka: Koulutustila

Lisätiedot

32E2220 Elinkeinoverotus

32E2220 Elinkeinoverotus 32E2220 Elinkeinoverotus Käytännön asioita Lukuvuosi 2016-2017 Tomi Viitala, Pauli K Mattila Ritva Nyrhinen Kurssin tavoitteet ja sisältö - Osaamistavoitteet Kurssin jälkeen opiskelijan tulisi tuntea Suomen

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET 6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään pääasiassa arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista ostoon ja myyntiin liittyvää arvonlisäveroa sekä arvonlisäveron kirjausta eräissä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1996 N:o Laki keskusverolautakunnasta. N:o 535

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1996 N:o Laki keskusverolautakunnasta. N:o 535 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1996 N:o 535 549 SISÄLLYS N:o Sivu 535 keskusverolautakunnasta... 1399 536 verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta... 1402

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

Elviira Österholm ULKOMAAN KAUPAN ARVON- LISÄVEROTUS

Elviira Österholm ULKOMAAN KAUPAN ARVON- LISÄVEROTUS Elviira Österholm ULKOMAAN KAUPAN ARVON- LISÄVEROTUS Liiketalous 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Taloushallinnon koulutusohjelma Tiivistelmä Tekijä Elviira Österholm Opinnäytetyön nimi Ulkomaan kaupan

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 21.9. 13.10.2016 Aika: 21.09.2016 klo 08:45-13.10.2016 klo 15:30 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 21. 22.9.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon ajokortti

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y3 PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

Laki. veronkantolain muuttamisesta

Laki. veronkantolain muuttamisesta Laki veronkantolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan veronkantolain (769/2016) 26 ja 41 :n 2 momentti, muutetaan 7 :n 2 momentti, 11 :n 2 ja 4 momentti, 14 :n 1 momentti, 16 :n 1

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

VEROTUSMENETTELY HE 29/2016

VEROTUSMENETTELY HE 29/2016 Eduskunnan verojaosto 13.4.2016 VEROTUSMENETTELY HE 29/2016 Johtava asiantuntija Markku Ojala, TAL Yleiset kommentit Tarpeet oma-aloitteisten verojen verotusmenettelymuutoksille lähtenet erityisesti Verohallinnon

Lisätiedot

HE 53/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 53/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että vähäarvoisia tavaralähetyksiä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007 N:o Laki. N:o arvonlisäverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007 N:o Laki. N:o arvonlisäverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007 N:o 1061 1065 SISÄLLYS N:o Sivu 1061 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta... 4351 1062 Laki verontilityslain 13 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja aluehallinnon uudistuksesta aiheutuvat muutokset arvonlisäverolainsäädäntöön.

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja aluehallinnon uudistuksesta aiheutuvat muutokset arvonlisäverolainsäädäntöön. 1(20) Luonnos 19.10.2016 Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Arvonlisäverolakiin lisättäisiin säännökset maakuntien ja niiden palvelulaitosten verokohtelusta.

Lisätiedot

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Marjanpoimijoiden verotus Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Luonnon marjojen poimimisen verotus Tuloverolain (TVL) 89 :n mukaan luonnonvaraisten

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS- JA KONKURSSITILANTEISSA

ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS- JA KONKURSSITILANTEISSA ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS- JA KONKURSSITILANTEISSA Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoinen toiminnan lopettaminen 1.1 Verovelvolliseksi rekisteröidyt 1.2 Hakeutujat 2. Konkurssi 2.1 Verovelvollisuus

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

NPA. Asiakkaan viite. Verohallinto / valmisteverotus, PL 20, VERO

NPA. Asiakkaan viite. Verohallinto / valmisteverotus, PL 20, VERO NPA VEROILMOITUS Valtuutettu varastonpitäjä Nestemäisten polttoaineiden valmistevero 1/12 Verovelvollisen nimi Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite Verokausi Y-tunnus / henkilötunnus Valmisteverotustunnus

Lisätiedot

I Johdanto 1. II Norminanto, ohjaus ja neuvonta 29

I Johdanto 1. II Norminanto, ohjaus ja neuvonta 29 Sisällys Alkusanat Sisällys ix Lyhenteet v xv I Johdanto 1 1. Kirjan sisältö ja rakenne 8 2. Verotusmenettelyn sääntely 11 3. Verohallinnon organisaatio 13 3.1 Verotus- ja esikuntayksiköt 18 3.2 Verotoimistot

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVero Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron Kirjaudu OmaVeropalveluun osoitteessa www.vero.fi/omavero. Klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu OmaVero-palvelun

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE

VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Viite: VM2016-00135 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Suomen Veroasiantuntijat ry ( SVA ) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvonlisäverolain muuttamisesta sekä lausuu kunnioittaen

Lisätiedot

Verotuksen muutoksia Verohallinnon ja Ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä

Verotuksen muutoksia Verohallinnon ja Ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Verotuksen muutoksia 2017 Verohallinnon ja Ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 17.11.2016 Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen Taustalla lakiuudistukset HE (29/2016), vahvistettu 9.9.2016 Uusi: Laki

Lisätiedot

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET 6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään pääasiassa arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista ostoon ja myyntiin liittyvää arvonlisäveroa sekä arvonlisäveron kirjausta eräissä

Lisätiedot

Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa

Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa www.vero.fi sivu / 29 Sisältö: 1. YLEISTÄ 2. ARVONLISÄVEROTUNNISTE (alv-numero) 2.1. Suomalainen alv-numero 2.2. Muissa yhteisömaissa annetut alv-numerot 2.3. Alv-numeron

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Verotuksen muutoksia Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016

Verotuksen muutoksia Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Verotuksen muutoksia 2017 Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen Taustalla lakiuudistukset HE 29/2016 vp, vahvistettu 9.9.2016 Uusi: Laki oma-aloitteisten

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot