Menestystä yrittämiseen!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Menestystä yrittämiseen!"

Transkriptio

1 Tähän vihkoseen on koottu vastauksia yrittäjäksi aikovan tai vasta toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuviin yleisimpiin arvonlisäverotusta koskeviin kysymyksiin. Toivomme oppaamme hel pottavan yrittämisen alkutaivalta, jolloin hoidettavana on sata muutakin asiaa kuin verotuksen koukeroiden selvittäminen. Valtakunnallinen palvelunumeromme neuvoo arvonlisäverotukseen liittyvissä kysymyksissä: (pvm) Yrittäjän arvonlisäverotuksesta saa lisätietoa verohallinnon toimipisteistä ja verohallinnon Internetsivuilta, osoitteesta Menestystä yrittämiseen! Verohallinto

2 Olen aloittamassa yritystoiminnan. Mitä ilmoitan verottajalle? Kaikki verottajan tarvitsemat tiedot käyvät selville perustamisilmoituslomakkeelta (Y-lomake). Lomakkeen saa verohallinnon toimipisteistä, Patentti- ja rekisterihallituksesta, TE-Keskuksista, maistraateista ja Internetistä, osoitteesta Internetistä löytyvät myös lomakkeen täyttöohjeet. Verovirastot auttavat mielellään lomakkeen täyttämisessä. Pyydä verovirastoa perustamisilmoituksen täytön yhtey dessä kertomaan, pitääkö sinut liiketoimintasi perusteella merkitä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintä rekisteriin tai työnantajarekisteriin ja mitä velvoitteita rekisteröinnit sinulle merkit sevät. Liiketoiminnan käynnistyttyä ilmoitat verottajalle kuukausittain valvontatiedot arvonlisäverosta ja maksamistasi palkoista, jos toimintasi on arvonlisäverollista tai työn antajana maksat säännöllisesti palkkaa. Nämä tiedot merkitään yhteiseen val vontailmoitukseen, jonka verovirasto on lähettänyt rekisteröitymisesi jälkeen. Valvontailmoituksessa työnantajasuoritusten tiedot ilmoitetaan ilmoittamiskuukautta edeltävältä kuukaudelta ja arvonlisäveron tiedot sitä edeltävältä kuukaudelta. Miten saan yritykselleni Y-tunnuksen? Y-tunnuksen saat antamalla perustamisilmoituksen. Verovirasto lähettää sinulle rekisteröinti-ilmoituksen, kun se on merkinnyt yrityksesi arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Mikä on arvonlisävero? Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä sisällyttää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Yrittäjien välisissä liiketoimissa arvonlisävero ei ole kustannustekijä. Yrittäjä vähentää arvonlisäveron, jonka toinen yrittäjä on laskuttanut häneltä, jos tavaraa tai palvelua käytetään arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa. Paljonko arvonlisäveroa? Useimmista tavaroista ja palveluista arvonlisävero on 22 prosenttia. Ruokatarvikkeista ja rehuista maksetaan 17 prosenttia arvonlisäveroa. Kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, kulttuuri- ja viih detilaisuudet ja televisioluvat sisältävät arvonlisäveroa 8 prosenttia. Kuka on arvonlisäverovelvollinen? Kaikki, jotka liiketoiminnan muodossa harjoittavat tavaroiden tai palveluiden myyntiä. Palvelun myyntiä on esimerkiksi tarjoilu-, konsultointi- ja kuljetuspalvelu. Yrittäjä tilittää myynnin yhteydessä keräämänsä arvonlisäverot valtiolle maksamalla ne kuukausittain myyntiä seuraavan toisen kuukauden 15. päivään mennessä veroviraston tilille. Esim. huhtikuun 2004 arvonlisäveron eräpäivä on Onko kaikki liiketoiminta arvonlisäverollista? Tavaroiden ja palvelujen myynti on pääsääntöisesti arvonlisäverollista. Verotuksen ulkopuolelle on jätetty joitakin lainsäädännössä erikseen mainittuja toimintoja, mm. kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti, terveyden,- ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuoltopalvelut. Jos yritys myy ainoastaan verotuksen ulkopuolisia tavaroita tai palveluita se ei ole arvonlisäverovelvollinen.

3 Jos yrityksen liikevaihto tilikaudessa jää alle euron, sen ei tarvitse ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. Yrityksen liikevaihdon suuruutta arvioitaessa kannattaa olla realistinen. Jos euron raja kuitenkin ylittyy, yrittäjä joutuu maksamaan arvonlisäveron takautuvasti tilikauden alusta viivästysseuraamuk sineen. Arvonlisäverovelvolliseksi voi hakeutua vaikka liikevaihto on alle euroa tilikaudessa. Miten arvonlisävero lasketaan? Tuotteen hintaan lisättävä arvonlisävero lasketaan kertomalla veroton myyntihinta voimassa olevalla verokannalla. Esimerkki: Tuotteen veroton hinta on euroa ja siihen sovelletaan normaalia 22%:n verokantaa. Arvonlisäveroa lisätään 22%, eli x 22/100= 220 euroa. Verolliseksi hinnaksi saadaan euroa. Tuotteen hintaan sisältyvä arvonlisäveron määrä selviää käyttämällä laskukaavaa: verollinen hinta x sovellettava verokanta/ 100+sovellettava verokanta. Esimerkki: Tuotteen verollinen hinta on euroa ja siihen sovelletaan normaalia 22%:n verokantaa. Vero saadaan laskemalla x 22/122 = 901,64 euroa. Tuotteen veroton hinta on tällöin ,64 = 4 098,36 euroa. Miten otan arvonlisäveron huomioon kirjanpidossa? Kirjanpito kannattaa antaa asiantuntevan kirjanpitäjän hoidettavaksi. Seuraaviin kohtiin on koottu keskeisimmät kirjanpitoon liittyvät arvonlisäveroasiat. Veron laskemisen helpottamiseksi liiketapahtumat kannattaa käsitellä kirjanpidossa nettokirjausperiaatteen mukaisesti ilman veron osuutta. Valtiolle tilitettävä vero käsitellään tällöin suoraan verovelkana. Vähennykseen oikeuttavan tuotteen veroton ostohinta kirjataan suoraan ao. kulutilille ja vähennettävän veron määrä käsitellään verosaatavana. Vero voidaan kirjanpidossa käsitellä myös bruttokirjausperiaatteella. Tällöin liiketapahtumat kirjataan täysimääräisinä verollisille tulo- ja menotileille. Arvonlisäverolliseen hintaan sisältyvän veron ja vähennettävän veron määrä lasketaan erikseen edellisen kysymyksen yhteydessä esitettyä laskukaavaa hyväksi käyttäen. Miten valtiolle tilitettävä arvonlisävero lasketaan? Tilitettävä vero on kuukauden myyntien veron ja saman kuukauden ostoihin sisältyneen vähennettävän veron erotus. Mitä tietoja on merkittävä ostajalle annettavaan laskuun/tositteeseen? Verohallitus on antanut ja ohjeet laskumerkintävaatimuksista. Ohjeissa on selvitetty muun muassa kevennetyt laskumerkintävaatimukset, joita voidaan soveltaa 1) laskuun, jonka loppusumma on enintään 1000 euroa ja 2) vähittäiskaupassa tai muussa siihen rinnastettavassa lähes yksinomaan yksityishenkilöille tapahtuvassa myyntitoiminnassa annettaviin laskuihin. Kevennettyjä laskumerkintöjä ei voida soveltaa tavaroiden yhteisömyyntiin (AVL 72a ), yhteisöhankkijan harjoittamaan jälleenmyyntiin (AVL 72g 3 kohta), tavaroiden kaukomyyntiin (AVL 63a ) eikä tavaroiden myyntiin, jotka kuljetetaan Suomeen toisesta jäsenvaltiosta ja jotka myyjä asentaa tai kokoaa täällä. Laskuissa on oltava seuraavat tiedot, jos niihin sovelletaan kevennettyjä laskumerkintöjä

4 1) laskun antamispäivä 2) myyjän nimi ja arvonlisäverotunniste (Y-tunnus) 3) myytyjen tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen luonne 4) suoritettavan veron määrä verokannoittain tai veron peruste verokannoittain. Kevennetyn sisältövaatimuksen las kuissa on siten mahdollista ilmoittaa hinnat arvonlisäverollisina, jos suoritettavan veron määrä on merkitty. Veron perustetta ei siis tarvitse ilmoittaa. Veron määrän merkitseminen laskuun helpottaa laskujen kirjaamista kirjanpitoon ja valvonta ilmoituksen antamista. Miten otan arvonlisäveron huomioon esimerkiksi tarjousta laatiessani? Tarjousta tehtäessä kannattaa huomioida, että tavaroiden ja palveluiden myynti on pääsääntöisesti arvonlisäverollista. Tarjous tehdään yleensä ilman arvonlisäveron osuutta, mutta tarjouksessa on mainittava, että hintoihin lisätään arvonlisäveron osuus. Mistä saan lomakkeet arvonlisäveron ilmoittamista ja maksamista varten? Verovirasto lähettää valvontailmoituslomakkeet, maksuohjeet ja täyttöohjeet yrittäjälle perustamisilmoituksen rekisteröinnin jälkeen. Esitäytetyt lomakkeet saat tämän jälkeen vuosittain etukäteen. Valvontailmoituksen voit antaa verohallinnolle kätevästi sähköisenä TYVI-palvelun kautta. Tietoja TYVI-palvelusta saat Internet-sivuilta Kuka neuvoo valvontailmoituksen täyttämisessä? Valvontailmoituksen täyttöapua antaa oman verovirastosi arvonlisäverotuksen kuukausivalvonta. Verovirastojen yhteystiedot löydät puhelinluettelosta tai Internetistä, osoitteesta Valvontailmoituksen täyttöopas löytyy Internetistä osoitteesta Sekä ALV-valvontailmoitukseni että ALV-tilitykseni ovat myöhässä. Miten pitäisi menetellä? Jos valvontailmoituksen jättöpäivä tai maksupäivä meni ohi, kannattaa ilmoitus ja/tai maksu lähettää mahdollisimman nopeasti. Myöhässä maksamallesi verolle joudut maksamaan veronlisäystä, jonka joudut itse laskemaan. Pienin veronlisäys on 3 euroa. Lisäyksen määrästä saat tietoa verovirastosta tai Internetistä, osoitteesta Täytyykö arvonlisäveron valvontailmoitus antaa, vaikka jonakin kuukautena ei kerry tilitettävää veroa lainkaan? Valvontailmoitus annetaan jokaiselta kalenterikuukaudelta myös silloin, kun toiminta on tilapäisesti keskeytynyt tai kun ao. kuukaudelle laskettu arvonlisävero on negatiivinen. Vero tulee negatiiviseksi, kun kuukauden myyntiin sisältynyt vero on pienempi kuin kuukauden ostoihin sisältynyt vero. Voinko siirtää arvonlisäveron seuraavaan tilitykseen? Negatiivisen veron voi siirtää seuraavalle kuukaudelle eli ilmoittaa se seuraavan kuukauden valvontailmoituksen kohdassa 207 (euromäärä ilmoitetaan ilman miinusmerkkiä). Edellisen kuukauden negatiivinen vero pienentää seuraavan kuukauden maksettavaa veroa.

5 Arvioin aluksi liikevaihtoni alle euroksi tilikaudessa. Se kuitenkin ylittyy. Maksanko veroa vain ylittävältä osalta? Arvonlisävero on suoritettava koko tili kauden myynnistä, ei vain ylit tä vältä osalta. Joudut lisäksi maksa maan ALV-maksujen myöhästymisestä johtu van veronlisäyksen. Lisäyksen määrästä saat tietoa vero - virastosta tai Inter netistä osoitteesta Myöhästymisen johdosta verovirasto voi määrätä maksettavaksi veronkorotusta. Voiko arvonlisäverotuksessa tehdä vähennyksiä? Arvonlisäverovelvollinen yritys voi vähentää valtiolle tilitettävästä verosta toiselta verovelvolliselta ostamansa tavaran tai palvelun hintaan sisältyvän arvonlisäveron, jos tavara tai palvelu on hankittu vaihto- tai käyttöomaisuudeksi tai muuten verollisessa liiketoiminnassa käytettäväksi. Vähennysoikeus edellyttää, että ostosta on olemassa lasku, josta käy selville siihen sisältynyt vero. Tavaroista ja palveluista, jotka on ostettu yrityksen omistajien tai henkilökunnan yksityiskäyttöön tai kuuluvat vähen nysoikeuden rajoitusten piiriin, esim. edustusmenot ja eräät ajoneuvot, ei veroa voi vähentää. Voinko hakea alv-palautusta kesken tilikauden? Kalenterikuukaudelta ostoenemmyydestä johtuvaa vähentämättä jäänyttä veroa ei yleensä palauteta kuukausittain eikä edes tilikauden kuluessa. Jos koko tilikauden vähennettävät verot ovat suuremmat kuin suoritettavat verot, arvonlisäveron palautusta voi saada kesken tilikauden. Edellytyksenä on, että kalenterikuukautta kohden jää palautettavaa yli euroa. Palautusta haetaan verovirastolta ennakkopalautushakemus-lomakkeella. Lomaketta saa verohallinnon toimipisteistä tai Internetistä osoitteesta Tilikauden päättyessä osa arvonlisäveroista on vähentämättä. Miten saan rahani takaisin? Tilikauden viimeiselle kuukaudelle jääneen negatiivisen veron yritys pääsääntöisesti siirtää seuraavan tilikauden vähennykseksi. Tilikauden viimeiselle kuukaudelle jääneen negatiivisen veron voi kuitenkin hakea palautettavaksi vapaamuotoisella palautushakemuksella, joka toimitetaan verovirastoon. Yhteystiedot löytyvät puhelinluettelosta tai Internetistä osoitteesta, Maksanko arvonlisäveroa omasta yrityksestä omaan käyttööni otetuista tuotteista? Yrityksen omistajien tai henkilökunnan yksityiskäyttöön otetuista tuotteista maksetaan arvonlisävero normaalisti. Olen ajatellut hankkia tuotteita ulkomailta. Mistä saan neuvoja? Verohallinnosta saat neuvoja EU-kauppaan liittyvistä asioista. Palvelunumeromme on Tulli neuvoo muussa ulkomaankaupassa eli tuontiin ja vientiin liittyvissä asioissa. Tullineuvonta, puh. (09) Lisätietoa ulkomaankaupan arvonlisäveroasioista saat Verohallituksen tie - dot teista Arvonlisäverotus EU-tavara kaupassa, Verohallituksen julkaisu ,

6 Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa, Verohallituksen julkaisu sekä Vientikaupan arvonlisäverotus, Verohallituksen julkaisu Julkaisut saat verovirastosta tai Internetistä, osoitteesta Ostan yritykseeni tavaraa toisesta EU-maasta? Mistä saan kaupankäynnissä tarvittavan ALV-tunnisteen (VAT-numero)? Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt muodostaa ALV-tunnisteen Y-tunnuksestaan seuraavasti: Esimerkki: Y-tunnus: ALV-tunniste: FI Miten huomioin arvonlisäveron EU-maiden välisessä kaupassa? Voit myydä tavaran toiseen EU-maahan ilman veroa, jos sinulla on ostajan voimassa oleva VAT-numero ja sinulla on näyttö siitä, että tavara viedään toiseen EU-maahan. Jos nämä ehdot eivät yhtäaikaisesti täyty, laskuta verollisella hinnalla. Ostajan on ilmoitettava sinulle VATnumeronsa. Tarkista VAT-numeron voimassaolo Verohallituksen CLO-yksiköstä, puh , fax tai sähköposti: Jos yritystoiminnassani tapahtuu muutoksia, mitä minun pitää ilmoittaa verottajalle? Aion lopettaa liiketoimintani. Mitä ilmoitan verottajalle? Ilmoita lopettamisesta lopettamisilmoituksella. Lomaketta saa verohallinnon toimipisteistä, Patentti- ja rekisterihallituksesta, TE-Keskuksista, maistraateista ja Internetistä osoitteesta Ilmoituksesi perusteella liiketoimintasi merkitään päättyneeksi verohallinnon eri rekistereissä ja ilmoittamisvelvollisuutesi päättyy. Muista kuitenkin, että viimei seltä tilikaudelta sinun on annettava veroilmoitus. Yritystoimintani on päättynyt ja loppuvarasto jää haltuuni. Täytyykö minun maksaa siitä arvonlisäveroa? Arvonlisäverovelvollisuuden päättyessä yrittäjän haltuun jääneistä tavaroista ja palveluista täytyy maksaa arvonlisävero. Yritystoimintani on päättynyt. Viimeksi jättämässäni ALV-valvonta-ilmoituksessa oli vain vähennettävää arvonlisäveroa. Saanko rahani takaisin? Vähentämättä jääneistä arvonlisäveroista haetaan palautusta vapaamuotoisella palautushakemuksella, joka toimitetaan verovirastoon. Ilmoita muutoksista verovirastoon muutosilmoituslomakkeella. Saat lomakkeen verohallinnon toimipisteistä, Patentti- ja rekisterihallituksesta, TE-Keskuksista, maistraateista ja Internetistä osoitteesta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi 1/8 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 OHJE Valtuutussäännös Päivämäärä VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 Voimassaolo Vastaanottaja Toistaiseksi Verovirastot Korvaa normin (nro, pvm) Dnro 1731/40/2003 Asia Laskua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Verovelvollinen jälleenmyyjä 3. Verollinen edelleenmyynti

Lisätiedot

Tiina Pajari TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE

Tiina Pajari TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE Tiina Pajari TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE Tiina Pajari Opinnäytetyö Kevät 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun

Lisätiedot

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi www.vero.fi sivu / 6 1. Liiketoiminnan lopettaminen 1.1 Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen Arvonlisäverollisen liiketoiminnan päätyttyä, elinkeinonharjoittajan

Lisätiedot

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa www.vero.fi sivu /7 Sisältö: 1 YLEISTÄ 2 ULKOMAinen ELINKEINONHARJOITTAJA 3 TOIMIVALTAINEN VEROVIRASTO 4 KIINTEÄSTÄ TOIMIPAIKASTA TOIMIVA

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA

ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoinen toiminnan lopettaminen 1.1 Liiketoiminnasta verovelvolliset 1.2 Hakeutujat 1.3 Lopettamisilmoitus

Lisätiedot

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y3 perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun 1 täyttäminen 4 Perustamis-

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun

Lisätiedot

Uusi yritys Arvonlisäverotus

Uusi yritys Arvonlisäverotus Uusi yritys Arvonlisäverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Arvonlisävero kulutusvero, joka on tarkoitettu hyödykkeen lopullisen kuluttajan maksettavaksi yritykset toimivat veron kantajina yritysten

Lisätiedot

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta)

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta) Muistio 1 (11) 5.6.2008 Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta) 1. Kiinteistöyhtiöiden käsitteestä yhtiölainsäädännössä

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET 2015 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset 5 3.

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 2 (20) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Yrittäjän vakuutukset...4 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus...4 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset...5 3. Yrityksen vakuutukset...6

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET VIRRAT

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET VIRRAT 2015 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET VIRRAT 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Joensuun seutu YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

Joensuun seutu YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET Joensuun seutu YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset

Lisätiedot

Rakentaja yrittäjä ja työnantaja Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt.

Rakentaja yrittäjä ja työnantaja Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt. Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt.fi Jussi Heiskala, ekonomi Asiamies, Rakennusteollisuus RT ry jussi heiskala@rakennusteollisuusrt.fi

Lisätiedot

KÄÄNTEINEN ARVONLISÄVERO RAKENNUSALALLA

KÄÄNTEINEN ARVONLISÄVERO RAKENNUSALALLA OPINNÄYTETYÖ JASMIINA HANNULA 2013 KÄÄNTEINEN ARVONLISÄVERO RAKENNUSALALLA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Liiketalouden

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset 5 3. YRITYKSEN

Lisätiedot

Visma L7 Vuodenvaihde: taloushallinto

Visma L7 Vuodenvaihde: taloushallinto Visma L7 Vuodenvaihde: taloushallinto Tiedote 2013 Oppaan päiväys: 5.12.2012 Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0107 562

Lisätiedot

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta apulaisverojohtaja, OTL Maksajaviranomaisten kevätpäivät Oulu Kirjanpitovelvollisuus Yleinen kirjanpitovelvollisuuden

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ Sami Kiviluoma Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KIVILUOMA,

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PUOLUSTUSVOIMIEN ARVONLISÄVERO KANSAINVÄLISESSÄ KAUPASSA Case: Lentotekniikkalaitos Anna Maksimainen Liiketalouden koulutusohjelma Tammikuu

Lisätiedot

Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2009

Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2009 5/2009 joulukuu Verotus Vuoden 2010 valtionosuudet Esi- ja perusopetuksen sopimuksista Perustamishankkeiden valtionosuudet valtionavustuksiksi Kotikuntakorvauskysely vuodelle 2011 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS

LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LÄHDE: sport.fi - Suomalaisen liikunnan ja urheilun kanava, Päätä Oikein -aineisto. PARTIOLLE MUKAUTTANUT: Lauri Kaunisto, lauri.kaunisto@hp.partio.fi

Lisätiedot