Työhyvinvointi muutostilanteissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työhyvinvointi muutostilanteissa"

Transkriptio

1 Työhyvinvointi muutostilanteissa Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Päivi Rauramo

2 Työturvallisuuskeskus TTK Työsuojeluhenkilörekisteri -verkkopalvelut Koulutusta Julkaisuja Telma Lönnrotinkatu 4 B,00120 Helsinki P. (09) , Päivi Rauramo

3 Työhyvinvoinnin määritelmä Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja työ tukee heidän elämänhallintaansa. Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä. TTL/EU Progress rahoitusohjelma 2009 Päivi Rauramo

4 Työhyvinvointikorttikoulutus Koulutusmalli Yhden päivän (8 h) koulutus, ennakkotehtävä, tentti Avoin kaikille organisaation edustajille Avoin koulutus ja työpaikkakoulutus TTK ja kumppaniorganisaatiot kouluttavat TTK hallinnoi rekisterin ylläpito, materiaalit, valvonta ja kouluttajien koulutus Luotu yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa Nettisivut Päivi Rauramo

5 Koulutustavoite Koulutus saa aikaan työhyvinvointia edistäviä prosesseja työpaikalla ja lisää yhteistyötä. Perusasiat ja käsitteet tutuiksi Valmiuksia edistää työhyvinvointia käytännössä huomioiden roolit, oikeudet ja vastuut Keskeiset säädökset tutuiksi Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteys Päivi Rauramo

6 Koulutussisältö Työhyvinvoinnin näkökulmia Määrittely Tarpeet ja voimavarat Säädösperusta Tuottavuus ja työhyvinvointi Työhyvinvointi johtamisessa Strateginen - ja päivittäisjohtaminen Turvalliset työolot Ammattitaito ja osaaminen Työyhteisön toiminta Yhteistyö ja osallistuminen Hyvä työkäyttäytyminen Toimintamallit ristiriita- ja epäasiallisen kohtelun tilanteissa Terveys ja työkyky Terveyden ja työkyvyn edistäminen Työkyvyn puheeksiottaminen ja varhainen tuki Päivi Rauramo

7 Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sykettätyöhön.fi -palvelu Sähköinen alusta työhyvinvoinnin perustyön tekemiseen tiedon, suunnittelun ja toteutuksen apu Täydentää Työhyvinvointikortti-koulutuksen aihealueita Päivi Rauramo

8 Rekisteröidy ja käytössäsi ovat seuraavat palvelut: Työpaikan työhyvinvoinnin perustietojen kokoaminen Kysely työhyvinvoinnin tasosta (työhyvinvointiarvio) Toimenpide-ehdotukset kehittämistyöhön Työhyvinvoinnin kehittämistyön tehtävälista ja kohdennettu tietopankki Asiantuntija-apua kehitystehtävien toteutukseen Päivi Rauramo

9 Palvelut Julkiset sivut Tietopankki Arjessa askarruttaa Toimitettuja vastauskysymyspareja Rekisteröityneet käyttäjät Työkalut Kysy asiantuntijalta Teemasivut Päivi Rauramo

10 Uutta Työkaari työkykyjohtamisen kehittämismalli työkaaren eri vaiheisiin Työhyvinvoinnin sparraustunnit verkossa Päivi Rauramo

11 Lisätietoja Jarna Savolainen puh Susanna Hälikkä puh Tule keskustelemaan työhyvinvoinnista myös: Päivi Rauramo

12 Työhyvinvointi muutostilanteissa Muutoksen valtavirrat ja trendit Muutos osana arkea Ihminen muutosmyllerryksessä Muutoksessa elämisen taidot Muutoksen toteuttamisen periaatteet Eri toimijoiden roolit muutos- ja kriisitilanteissa Päivi Rauramo

13 Kaikki muuttuu. Mikään ei ole pysyvää. Muutos on sekä myönteinen että kielteinen kokemus. Muutos on uuden luomista, epäjatkuvuutta, tuttujen suhteiden, toimintatapojen ja järjestelmien tuhoutumista, hyppäys tuntemattomaan. Muutokseen suhtautumisessa on suuret yksilölliset erot. Päivi Rauramo

14 Muutoksen valtavirrat ja trendit Päivi Rauramo

15 Työelämä ja organisaatio Päivi Rauramo

16 Teknologian kehitys Työelämä ja organisaatio Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys Kansainvälistyminen, monikulttuurisuus Yritysfuusiot ja verkostoituminen Ydinliiketoimintaan ja ydinosaamiseen keskittyminen Palveluiden ulkoistaminen Arvojen, etiikan ja yhteiskuntavastuun korostuminen yritysten toiminnan periaatteissa Ekologisesti kestävien ratkaisujen kehittäminen 24h /7pv tieto- ja palveluyhteiskuntaan siirtyminen Yrittäjyyden korostuminen Julkisen sektorin roolin muutos Organisaatioiden madaltuminen ja monimuotoistuminen Päivi Rauramo

17 Perinteinen organisaatio Verkostoorganisaatio Päivi Rauramo

18 Extream Päivi Rauramo

19 Työyhteisö, yksilö Työsuhteiden epävarmuus Organisaatiomuutokset Erilaisuuden korostuminen työyhteisöissä Monikulttuurisuus ja kielisyys Ikääntyminen Tietotekniikka ja sen sovellukset, some Viestintään ja vuorovaikutukseen liittyvien tapojen ja kokouskäytäntöjen uudistuminen Tiedon ja osaamisen merkityksen korostuminen Työssä oppiminen Työsuhteiden ja toimintatapojen monimuotoisuus: vuokra- ja alihankintatyö, määräaikaiset työsuhteet, osa-aika ja vuorotyö, mobiili- ja etätyö, projektimaisuus, valinnan vapaus Päivi Rauramo

20 Informaatiotulva, tiedon valikoinnin haaste Työn, työympäristön ja toimintatapojen muutokset Työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen liittyvät joustot Muutos johtajuudessa: itsensä johtaminen, jaettu johtajuus Sosiaalisten taitojen ja tunneälyn merkityksen lisääntyminen Työpaikkauskollisuuden ja sitoutumisen vähentyminen monta ammattia, omat valinnat ammatti ammattisektori Päivi Rauramo

21 Työsuojelu, työhyvinvointi Riskien monimuotoisuus Työsuhteeseen liittyvä turvattomuus Psykososiaalisten riskien korostuminen Työn fyysinen alikuormitus tai yksipuolinen kuormitus Yhteistoiminnan toteutus työpaikkakäsitteen, työsuhteiden ja työn monimuotoistuessa Työsuojeluhenkilöstön roolin muutos Varhaisen työkyvyn tuen mallit, yhteistyön kehittäminen työterveyshuollon kanssa Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteys Päivi Rauramo

22 Muutosta kohti Yhteinen visio Strategia Selkeät tavoitteet Yhteiset menettelytavat Johdon vastuu Yhteistoiminta Raportointi ja seuranta Arvot Tuloksellisuus & hyvinvointi Päivi Rauramo

23 Osaaminen, osaamista tukeva johtaminen Osallistumista tukeva kulttuuri, johtamisen periaatteet, työn organisointi ja prosessit Työyhteisön toiminta Vuorovaikutus ja ideointi Toteuttaminen käytännössä Parempi työ Tuottavuus, tuloksellisuus Hyvinvointi Päivi Rauramo

24 Ennakoiva vai reagoiva muutos Tärkeitä kysymyksiä? Mitä varten organisaatio on olemassa (perustehtävä)? Mikä on päämäärämme, tavoitteemme 1v, 3 v Ketkä ovat asiakkaitamme nyt ja tulevaisuudessa? Mitä tuotteita tai palveluita he kaipaavat? Mitä osaamista meillä on? Mitä osaamista tarvitsemme? Miten tarvittavaa puuttuvaa osaamista hankitaan? Organisaation osaaminen, yksilön ammattitaito Päivi Rauramo

25 Muutosjohtamisen 4 keskeistä haastetta 1. Muutoksiin liittyvät tavoitteet jäävät usein saavuttamatta. 2. Keskitytään venyttämään tuotteiden elinkaarta sen sijaan, että kehitettäisiin uusia tuotteita. 3. Pysytään tiukasti perinteisissä rooleissa kun tarvittaisiin enemmän jaettua johtajuutta. 4. Digitekniikan käyttö ontuu. (TEKES, Innovaatioraportti 2014) Päivi Rauramo

26 Luottamus turvaa muutosta Yrityksen tulevaisuuden näkymät Esimies-alaissuhde Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Toiminnan kehittäminen, jatkuvuus arviointi, suunnittelu, toiminta Avoin ja arvostava vuorovaikutus ja viestintä Yhteiset toimintatavat ja säännöt sekä niiden noudattaminen Konfliktien ratkaisukyky ja ongelmiin puuttuminen Mielekkäät työtehtävät Vaikutusmahdollisuudet Työterveyshuollon tuki Päivi Rauramo

27 Eri ikäisten yhteistyön tukeminen Perehdytys ja työnopastus Työ- ja tehtäväkierto Työroolien ja tehtävien muotoilu Työparityöskentely (noviisi-mestari) Työkummitoiminta Mentorointi Työnohjaus Työyhteisön sisäiset palaverikäytännöt ja viestintäkanavien hyödyntäminen Päivi Rauramo

28 Ihminen muutosmyllerryksessä Päivi Rauramo

29 Muutos Elämänkaariteoria vakaat vaiheet ja siirtymät /kriisit Muutos ja pysyvyys Haetaan harmoniaa, haaveillaan muutoksesta Uhka vai mahdollisuus Uusi ja ennalta kokematon herättää erilaisia pelkoja. Pelolla ja varauksellisuudella on elämää suojaava tehtävä. Vaikutusmahdollisuudet itseä koskeviin muutoksiin. Kokemukset muutoksista. Päivi Rauramo

30 Oleellista on muutoksen perustelu. MIKSI muutos on välttämätön? Päivi Rauramo

31 Muutoksen kolme vaihetta Luopuminen: menneen ja olevan arvostaminen, omaa aikaansa ja tavoitteita hyvin, palvelleena Kaaos/välivaihe: epävarmuuden hyväksyminen, kaaos, epätietoisuus, syyllisyydentunteet Uuden alku: selkeä ja johdonmukainen toiminta, onnistumisten huomioiminen ja arvioiminen Muutoksen elementit: Älyllinen ymmärrys Emotionaalinen sitoutuminen Kestävä toiminta Päivi Rauramo

32 Muutoksen kaksi ulottuvuutta Asiat, joihin voimme vaikuttaa Asiat, joihin emme voi vaikuttaa Päivi Rauramo

33 Muutoksessa elämisen taidot 7. Huolehdin omasta jaksamisestani 6. Otan vastuuta uuden yhteisön rakentamis esta 5. Osaan priorisoida ja sanoa ei 8. Siedän keskeneräisyyttä Kysyn ja kuuntelen 2. Olen valmis kokeilemaan uusia tapoja toimia 3. Osaan luopua totutuista rutiineista ja käytänteistä 4. Osaan käsitellä muutokseen liittyviä tunteita Sateenvarjomalli oman muutoskunnon arviointiin: Arvosteluasteikko on (1=kunnossani on paljon kehitettävää, 10=kuntoni on loistava) Piirrä rasti sopivaan kohtaan ja yhdistä rastit viivalla. Pinta-ala on yksi kuvaus muutoskunnostasi. Päivi Rauramo

34 Muutoksen toteuttamisen periaatteet Eri toimijoiden roolit muutos- ja kriisitilanteissa Päivi Rauramo

35 Työhyvinvoinnin johtaminen muutostilanteissa Ennakointi Muutoksen toteuttaminen Kriisin hallinta Päivi Rauramo

36 Muutosprosessi Valmistautuminen Tukitoimet Seuranta Päivi Rauramo

37 Roolit muutosprosessissa Päivi Rauramo

38 Työsuojelu, henkilöstöhallinto Yhteistyö johdon ja esimiesten kanssa Viestintä, yhteistyön koordinointi Suunnitellaan käytännöt ja tiedottaminen, tärkeää oikeaaikaisuus ja avoimuus. Koulutuksen ja ulkopuolisen asiantuntemuksen tarpeen arviointi Työsuojelullisen näkökulman ja asiantuntemuksen hyödyntäminen Kriisiryhmä Henkilökohtainen tuki Yhteydet ulkopuolisiin tahoihin ja asiantuntijoihin esim. työmarkkinajärjestö, työvoimatoimisto, vakuutusyhtiö, koulutusorganisaatio Päivi Rauramo

39 Esimies Huolehtii osaltaan yhteisten tilaisuuksien järjestämisestä Tiedottaa, kuuntelee, vastaa kysymyksiin, käy myös kahdenvälisiä keskusteluja Kertoo yksilöitä koskevista muutoksista ja irtisanomisista henkilö- kohtaisesti kasvokkain perustellen päätökset Irtisanomistilanteessa tukee mahdollisuuksien mukaan työllistymistä uudelleen Huolehtii työpaikkansa säilyttäneiden työkuormituksesta Päivi Rauramo

40 Ohjeita esimiehelle Oma sitoutuminen muutokseen oleellista! Ota selvää ja tiedota. Ole tavoitettavissa. Viesti usein sovittujen käytäntöjen mukaan. Tunne työelämän lainsäädäntö ja noudata sen periaatteita. Johda suunnitelmallisesti. Kuuntele, ole aidosti läsnä ja mahdollista henkilöstön osallistuminen. Salli tunteet. Anna palautetta onnistumisista, puutu rohkeasti epäkohtiin. Pidä huolta omasta hyvinvoinnistasi ja osaamisestasi. Päivi Rauramo

41 Työyhteisö Osallistutaan yhteisiin tilaisuuksiin ja seurataan tiedotusta. Tehdään kehitysehdotuksia ja tuodaan ongelmat yhteiseen käsittelyyn. Kysytään ja kuunnellaan. Pohditaan ratkaisuja esimiehen johdolla. Vertaistuki puretaan tarvittaessa tunteita tutussa porukassa. Tarjotaan ja pyydetään tukea ja apua. Päivi Rauramo

42 Näin toimin muutostilanteissa Varmistan, että tiedän viestintään liittyvät säännöt ja toimintatavat. Otan selvää itseäni ja työyhteisöäni koskevista asioista. Kysyn jos en tiedä. Priorisoin ja suunnittelen. Kirkastan tavoitteeni ja keskityn oleelliseen. Osallistun yhteisiin tilaisuuksiin, keskustelen ja kuuntelen. Olen valmis tarkistamaan omia mielipiteitäni. Käyttäydyn ystävällisesti, aikuismaisesti ja ammatillisesti. Päivi Rauramo

43 Työterveyshuolto Henkilökohtainen tuki Terveyden seuranta Psykologinen asiantuntemus Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Päivi Rauramo

44 Muutoksen fasilitointi Fasilitointi tarkoittaa onnistuneiden ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. Fasilitaattori ei ota kantaa kokouksissa käsiteltävään varsinaiseen asiasisältöön vaan auttaa ryhmää pääsemään päämääriinsä. tehtävänä on varmistaa ryhmän jäsenten osallistaminen, kaikkien ideoiden ja päätösten hyväksyminen sekä yhdessä luotuihin ratkaisuihin sitoutuminen. Päivi Rauramo

45 Fasilitaattori On sisällön suhteen neutraali ja ymmärtää roolinsa Käyttää tilanteeseen soveltuvia menetelmiä Ymmärtää ryhmädynamiikkaa Edistää osallistumista Hallinnoi tilaa ja luo tunnelmaa Auttaa ristiriitojen ratkaisuissa Arvostaa erilaisuutta Rohkaisee tarvittaessa päätöksentekoon Varmistaa tulosten dokumentoinnin Antaa ja pyytää palautetta Päivi Rauramo

46 Työnohjaus On keskusteluun ja toiminnallisiin menetelmiin perustuvaa työn kehittämistä. On väline johdon ja henkilöstön valmiuksien kehittämiseen, jotta he voisivat paremmin vastata työelämän erilaisiin haasteisiin ja varautua muutoksiin. Se on koulutetun työnohjaajan ohjaamaa tavoitteellista ja luottamuksellista yksilö-, pienryhmä- tai työyhteisötoimintaa. Työnohjaus on kokemuksellista oppimista, jonka keskeisin väline on vuorovaikutusprosessi. Päivi Rauramo

47 Mentorointi On parhaimmillaan monivaiheinen, syvällinen prosessi, jossa sekä mentori että mentoroitava eli aktori saavat virikkeitä omaan uudistumiseensa ja kehittymiseensä. Työtapana on vuorovaikutus, jossa oppija eli aktori ja kokenut eli mentori keskustelujen kautta pyrkivät tietojen ja taitojen siirtämiseen ja vahvistamiseen. Päivi Rauramo

48 On aina tavoitteellinen, kahdenkeskinen vuorovaikutussuhde, jota leimaa henkilökohtaisuus, avoimuus, luottamus, sitoutuneisuus ja vapaaehtoisuus. On arvokasta omata osaava, luotettava kokenut työtoveri, kollega, jonka kanssa voi: keskustella, väitellä, vertailla, pohtia ja ideoida työhön, oppimiseen ja kokonaisvaltaiseen kehittymiseen liittyviä näkökantoja ja visioita. Mentoroinnin lisäarvo: koulutuksessa, työnohjauksessa tai kehityskeskusteluissa ei yleensä mennä yksityiselämän alueelle. Päivi Rauramo

49 Muutoksen hyötyjä Osaaminen kehittyy Perustehtävä kiteytyy Selviytymisen tunne vahvistaa saamme voimaa ja itseluottamusta opimme, että elämässä on aina vaihtoehtoja Päivi Rauramo

50 Ajatuksia muutoksesta Mies, kansalaifoorumi: Vähän olen miettinyt, että liian hyvin menee, kyllä tämä kohta muuttuu ahdistukseksi, tämä on vain kuherruskuukautta, sattumalta olen pärjännyt, tiedättehän mutta, tuloni eivät ole laskeneet senttiäkään, ehkä jopa nousseet (sitä on vielä vaikea laskea). Tyytyväisyystaso on noussut 200% ja minulla on hengähdys- ja funtisimistaukoja. Tunnen olevani hyvä. Perhana vie, voi tää olla pysyvääkin. Enhän ole untuvikko. Päivi Rauramo

51 Antiikin hyveet työhyvinvoinnin perustana Oikeamielisyys Käytännön viisaus Rohkeus Kohtuus Kiitos! Päivi Rauramo

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Työhyvinvointikortti. ja TTK:n työhyvinvointilinjaukset. Vakuutusalan työhyvinvointiseminaari 15.11.2012

Työhyvinvointikortti. ja TTK:n työhyvinvointilinjaukset. Vakuutusalan työhyvinvointiseminaari 15.11.2012 Työhyvinvointikortti ja TTK:n työhyvinvointilinjaukset Vakuutusalan työhyvinvointiseminaari 15.11.2012 Tiina-Mari Monni, kehittämispäällikkö, Työturvallisuuskeskus tiina-mari.monni@ttk.fi, 040 537 1844

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta Organisaatio- muutos työntekijän näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN MUUTOSJOHTAMISEN ABC Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa Anne Luomala Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot